חקירת עד התביעה יובל מוזס (ב – 2006 היה חוקר נוער גליל, כיום חוקר סייבר בימר חוף)

עו"ד ו. קבלאווי: יובל מוסז עד תביעה מס' 6.

כב' ש' א. קולה: שלום אדוני, מה שמך המלא בבקשה?

העד, מר י. מוזס: יובל מוזס.

כב' הש' א. קולה: אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת.

העד, מר י. מוזס: כן אדוני.

כב' הש' א. קולה: תגיד לנו בבקשה מה תפקידך היה אז באירוע הרצח ומה תפקידך כיום?

העד, מר י. מוזס: הייתי חוקר נוער ביחידת נוער גליל אז והיום אני חוקר סייבר בימר חוף.

כב' ש' א. קולה: או קיי, עורך הדין קבלאווי בבקשה.

עו"ד ו. קבלאווי: באמצעות העד הזה אני מבקש להגיש את המוצגים שמסומנים ת/244-247.

כב' הש' א. קולה: הוגשו וסומנו בהתאמה.

עו"ד ו. קבלאווי: אין לי עוד שאלות לעד.

כב' ש' א. קולה: עורך הדין הלוי.

 

העד, מר י. מוזס לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי:

 

עו"ד י. הלוי: אתה ציינת במזכר שב – 11/12, 244, שב – 11/12/2006 אתה חיפשת מכנסיים ושקית לבנה עם כיתוב בפח הזבל השכונתי אני מבין, הלכתם לפח הזבל של השכונה שבה מתגורר רומן נכון?

כב' הש' א. קולה: זה לא מה שכתוב כאן, פח הזבל שנמצא מול בית ספר שדה.

עו"ד י. הלוי: כן.

כב' ש' א. קולה: או קיי. השאלה האם הוא יודע שרומן גר סמוך לבית הספר שדה?

עו"ד י. הלוי: למה ניגשת דווקא לפח הזה?

העד, מר י. מוזס: כי לשם שלחו אותנו.

עו"ד י. הלוי: זה היה פח גדול מאוד?

העד, מר י. מוזס: לא זוכר.

כב' הש' א. קולה: הוא לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: טוב, אני רק אומר לך למרות שאתה מבצע פקודות שבאותו זמן לפי הגרסה של רומן הייתם צריכים לחפש לא בפח הזבל השכונתי או ליד ביתו אלא הייתם צריכים ללכת למזבלה.

כב' ש' א. קולה: מה אתה רוצה ממנו? שלחו אותו לשם מה אתה רוצה ממנו?

עו"ד י. הלוי: טוב. ב – 14/12 אתה מספר על עוד חיפוש, הלכתם למזבלה,

כב' ש' א. קולה: מה אתה מציג לו?

עו"ד י. הלוי: אני מציג לך מזכר שלך מה – 14/12

כב' ש' א. קולה: הגשתם אותו?

עו"ד ו. קבלאווי: לא אדוני, לא צריך להעמיס על תיק בית המשפט.

כב' ש' א. קולה: אין לי טענות, רק שאלה.

עו"ד ו. קבלאווי: לא הוגש.

כב' הש' א. קולה: זה לא מזכר שלו, כתוב איתן רפאלוב.

עו"ד י. הלוי: תודה רבה.

כב' ש' א. קולה: תודה רבה, סיימנו?

עו"ד י. הלוי: אין לי יותר שאלות.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה, חוזרת?

עו"ד קבלאווי: אין חוזרת.

כב' הש' א. קולה: אין, טוב, עדותו הייתה דרמטית מאוד, כמובן בציניות אני אומר את זה, תודה רבה אדוני, שלום אדוני תודה רבה יום טוב, יש לנו עוד אחד אני מבין.

עו"ד י. הלוי: נכון.

כב' הש' א. קולה: 20 דקות הפסקה ונפגש.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3