ט.ל. עדת הגנה מס' 30

עדת הגנה מס' 30 ט.ל מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה נרשם על פתק ומסומן נ/232

ב"כ המאשימה: אנו מסכימות להגשת הודעת העדה. ההודעה מוגשת ומסומנת נ/233.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.את מסרת בעדות שלך, התייחסת לכמה נושאים, קראת את ההודעה הזו לפני שהגעת להעיד היום

ת.כן

ש.מה שכתוב זה מה שהיה

ת.כן

ש.דבר ראשון שאני רוצה לשאול אותך הוא זה שסיפרת שאת ביום הרצח השתתפת בחוג לתיאטרון בשיעור שישי – שביעי, יחד עם תאיר

ת.כן

ש.וסיפרת שבשעה הראשונה, השעה השישית, תאיר ביקשה מהמורה לא להשתתף בשיעור ולשבת בצד ואת לא יודעת את הסיבה

ת.נכון

ש.זה נכון שזה לא דבר חריג בתיאטרון, מותר לא להשתתף במעגל, יש ילדים שמידי פעם לא משתתפים

ת.נכון

ש.תאיר באותו שיעור, כל השיעור ישבה בצד ולא השתתפה במעגל

ת.נכון

ש.היא לא חזרה למעגל באיזה שהוא שלב

ת.לא

ש.אתם יצאתם להפסקה, תאיר לא אמרה שמשהו מטריד אותה, שהיא בלחץ ממשהו, היא פשוט ישבה בצד

ת.זה היה גם מעגל וגם להשתתף על הבמה, תאיר לא השתתפה בשום דבר

ש.את זוכרת אולי באיזה נושא היה השיעור במקרה

ת.אני זוכרת את השיעור השני שהיא לא הייתה כי הייתי על הבמה, ואני זוכרת שהיה את המקרה שבני סלע ברח ונתנו לנו כל מיני משחקי אסוציאטציות

ש.את סיפרת שתאיר יצאה להפסקה שמתחילה בשעה 12:50 ולא חזרה לשיעור השביעי שמתחיל ב – 13:05

ת.כן

ש.וזה לא נראה חשוד כי הרבה פעמים קורה שתלמידים יוצאים ולא חוזרים

ת.כן וזה גם לא שיעור חובה

ש.את סיפרת בהודעה שאת זוכרת שתאיר יצאה עם תיק הלימודים שלה שהיה בצבע צהוב

ת.כן

ש.את בטוחה שראית אותה באותו יום יוצאת עם התיק הצהוב

ת.כן, אמרו שמצאו את התיק שלה במרכז הבמה, אני הייתי על הבמה בשיעור השני והבמה הייתה פנויה

ש.ממי שמעת

ת.דיברו על זה חברים

ש.ואת אומרת שראית אותה יוצאת עם התיק

ת.כן

ש.ואם אני אגיד לך שזה לא נכון שמצאו את התיק שלה במרכז הבמה אלא מצאו את התיק שלה מונח על אחד הכסאות בחדר התיאטרון וזה אחרי סיום הלימודים בשעות שעדין חיפשו אותה ולא מצאו אותה, נכנס עובד תחזוקה, שני עובדים ומצאו את התיק בחדר התיאטרון על כסא, יכול להיות שאת טועה, על כסא ולא על מרכז הבמה

ת.יכול להיות אבל זה מה שאני זוכרת

ש.זה נכון שהרבה פעמים למדת עם תאיר עד אותו יום שהיא נרצחה

ת.כן

ש.וראית אותה הרבה פעמים יוצאת עם התיק, יוצאת בלי תיק, זה לא משהו מיוחד ששמים לב אליו

ת.תמיד כשהיינו יוצאים להפסקה היינו לוקחים את כל הדברים שלנו ולא משאירים בכיתה שום דבר

ש.ובגלל זה הנחת שכנראה היא יצאה עם התיק

ת.כן

ש.אבל את לא יכולה להגיד היום במאה אחוז שהמראה שלה עם התיק זה דווקא מאותו יום

ת.נכון

ש.את סיפרת עוד דבר, שאחרי שיצאת מהשיעור השביעי בשעה 13:40, ראית אדם מבוגר, אני מפנה להודעה שלך, ראית מנקה, אדם מבוגר בן 50-60 משהו בסביבות הגיל הזה, בא בשביל שליד המדרגות שמובילות לשירותים שקרה המקרה עם תאיר עם דלי וסמרטוט ומגב והוא התעסק בנקיון, זה נכון

ת.כן

ש.תסבירי מה זה בשביל שליד המדרגות שמובילות לקומה שקרה בו המקרה

ת.יש בתוך בית הספר אמפיתיאטרון ויש שביל שיורד ואני ראיתי אותו שם באמצע

ש.זה לא שביל, זה מעבר בתוך בית הספר, מסדרון

ת.כן

ש.אם אני מראה לך את ת/222, יש כאן תרשים של קומת הקרקע, תצביעי על איפה ראית אותו

ת.אני מסמנת את המקום באותיות ט.ל המוצג עם הסימון מוגש ומסומן ת/746

ש.זה נכון שהמנקה המבוגר שראית, לא התנהג בצורה מוזרה או חריגה

ת.לא, אבל הוא היה שם בזמן חריג

ש.מה שהיה חריג לך זה הזמן

ת.כן, וגם זה שהיה לבד

ש.לא ראית עוד מנקים באותה שעה בבית הספר

ת.לא ראיתי עוד מנקים בבית הספר באותה שעה

ש.את מכירה אישית את המנקים בבית הספר

ת.לא

ש.את מכירה את סידור העבודה שלהם, מי בא, באיזה שעה, איפה

ת.לא

ש.את פשוט לא זכרת מנקה בשעה כזו בבית הספר

ת.נכון

ש.באותו רגע זה נראה לך חריג

ת.כן כי שחררו אותנו לפני הזמן ואני רואה מנקה, זה נראה לי חריג

ש.אמרת למישהו

ת.לא, לא התייחסתי לזה

ש.אם אני אגיד לך שיש מנקה שמנקה בשעות האלה בדיוק יחד עם אשתו שהם מנקים, הוא עוזר לאשתו והם מנקים בבית הספר משרדים וכיתות בקומה הראשונה ופרוזדורים וזה כולל דווקא את כיתת התיאטרון והמשרדים בקומה הראשונה מאחורי האמפי והמנקה הזה מתחיל את העבודה בשעה 13:40 ושמו ויטלי פרפרוב, את לא יודעת אם זה נכון או לא

ת.לא, אני לא יודעת

ש.את לגבי המקרה, הדבר האחרון שהתייחסת אליו, זה שהשמועה ששמעת מילדה בשם שיראל בענין זה שיש בחור מטבריה בשם אבי שמטריד את תאיר ממספר חסום

ת.כן

ש.את עם תאיר עצמה לא דיברת על הנושא הזה, את זה ידעת משיראל

ת.כן

ש.ואת שמעת את זה משיראל ביום חמישי האחרון, כלומר אחרי הרצח, כך אמרת במשטרה

ת.כן

ש.ומה ששמעת זה מה שכתוב בהודעה

ת.כן

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3