יבגניה גריישב עדת תביעה מס' 63

עדת תביעה מס' 63 יבגניה גריישב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר:
עו"ד שפיגל:
אין לי התנגדות להגשת הודעות העדה.
עו"ד ענבר:
 אני מבקשת לשאול.
העדה משיבה בעזרת המתורגמן מר איזמאילוב אלכסנדר אשר מתרגם את הדיון מהשפה הרוסית לשפה העברית:


ש.את אמא של אולגה, אשתו של הנאשם

ת.כן

ש.את גרת עד המעצר של הנאשם יחד עם הנאשם ואולגה ובעלך בבית

ת.כן

ש.מי בבית היה עושה כביסה בתקופה הזו

ת.בדרך כלל בעלי

ש.מה את יודעת לגבי מכנסיים שהנאשם זרק, תספרי בבקשה על הענין הזה שגם סיפרת עליו בחקירה כששאלו אותך
עו"ד שפיגל: זה נמצא ב – נ/8 שהוגש לבית המשפט.העדה ממשיכה:


ת.אני ראיתי אותם בפח של הזבל, הם היו דומים לג'ינס אבל אני לא בטוחה שזה היה ג'ינס, אני לא הוצאתי אותם מפח האשפה ולא הסתכלתי מקרוב

ש.את פתחת את השקית של הזבל והסתכלת עליהם בתוך השקית

ת.לא

ש.את ראית או מישהו קרא לך את העדות לפני שבאת לפה

ת.כן

ש.מי קרא לך את העדות

ת.הבת שלי

ש. מתי זה היה

ת. לפני מספר ימים

ש.אני מפנה להודעה, אין צורך ברענון, אני מפנה ל – נ/8 מעמ' 2 משורה 2, אני מפנה לשתי סתירותעו"ד ענבר:
 אני מבקשת שהעדה תצא.


(העדה יוצאת מהאולם)עו"ד ענבר:


 חוץ מפתיחת השקית כמו שעולה מעמ' 2 ב – נ/8, העדה אמרה שהיא ראתה מכנס ג'ינס, עכשיו היא אומרת שהיא לא יודעת אם זה ג'ינס והיא גם אומרת וכאן רלוונטית פתיחת השקית בעוד שבמשטרה היא אומרת שהיא פתחה את השקית והסתכלה בפנים.

לא בכדי שאלתי את השאלה, העדה היא מתודרכת, היא אישרה לנו שהיא רעננה את הזיכרון שלה בעזרת הבת שלה, כשהבת שלה שנמצאת כאן העידה כאן באופן סותר שהיא אינה מכירה עדויות של אנשים אחרים חוץ מהעדויות שלה, ועוד דיסקים של המדובב ועכשיו, הנקודה שבה העדה עכשיו סותרת את הגרסא שלה היא בדיוק אותה נקודה שנויה במחלוקת שהיא השאלה האם המכנסיים הם מכנסי ג'ינס כאשר הנאשם טענתו היא שהוא לא זרק את המכנסי ג'ינס, הסיוג הזה לא קיים בהודעה במשטרה. העדה אומרת שהיא זוכרת שראתה את מכנסי הג'ינס כשפתחה את השקית ומספרת על האירוע כולו.

אני מפנה לסיטואציה שבה הוגש נ/8, בעמ' 108 לפרוטוקול, בחקירה נגדית של ראש הצח"מ, רפ"ק אזולאי, סיפר העד על נושא המכנסיים, הסביר שנושא השאלה אם המכנסיים הם ג'ינס והחמות העידה שהנאשם זרק ג'ינס, כאשר הנאשם אמר שהוא זרק מכנסי עבודה שאינם ג'ינס שאותם הוא לבש ביום הרצח וכו', ואנו שמענו כבר עדים שהעידו שראו אותו ביום הרצח בג'ינס, שואל הסניגור את העד בעמ' 108, שורה 17, חמותו שראתה אותו זורק לפח הזבל את המכנס, לא אמרה באף מקום שראתה אותו זורק ג'ינס, אנחנו התנגדנו ואמרנו שכן נזרק הג'ינס ולאחר מכן הוגשה ההודעה.

באופן מאוד מפתיע, העדה לאחר ששוחחה עם הבת שלה, יודעת לבוא לכאן ולומר דברים שמכרסמים בחקירה הראשית. זו עויינות.
עו"ד שפיגל: זה אבסורד. היא יכולה לשאול אותה.

באותן שורות שהפרקליטה מפנה, היא לא אומרת באף מקום שהיא הוציאה את הג'ינס ובדקה ומיששה, בפרקליטות לא טרחו לקרוא להם ולרענן את זכרונם כמו שנהוג לגבי כל העדים, ואז בלית ברירה היא מקריאה לה מההודעה, שתרענן את זכרונה.

החלטה

בנסיבות ההיבט הנוגע למכנסיים כאשר למותר לציין את חשיבותם במחלוקת כאן בנסיבות המיוחס לנאשם ושעה שהעדה העידה כי זכרונה רוענן לפני מספר ימים ע"י בתה שהעידה לפניה וגם לאור הסתירות כפי שעולות כבר בראשית חקירתה וכדי לרדת לחקר האמת, אנו נעתרים, מכריזים על העדה "עדה עויינת" ומתירים לב"כ המאשימה לחוקרה חקירה נגדית.ניתנה היום כ"ב בחשון, תשס"ט (20 בנובמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא
העדה מעידה בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:


ש.ההודעה שהקריאה לך הבת שלך, זו ההודעה ברוסית או בעברית, באיזה שפה היא הקריאה לך

ת.אני חושבת שבעברית(העדה השיבה בשפה העברית)
עו"ד ענבר: מאחר וזכרונה של העדה רוענן בשפה העברית, נראה לי שהיא יכולה להעיד בעברית.

החלטה

המתורגמן שממילא נמצא כאן וכדי להסיר ספק, ימשיך ויעזור ככל הצריך שעה שהעדה מעידה.ניתנה היום כ"ב בחשון, תשס"ט (20 בנובמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא
העדה ממשיכה:


ש.את חתומה על העדות שלך נ/8, זו חתימתך

ת.כן, אני מאשרת, זו חתימתי

ש.זה נכון שהחוקר חקר אותך ברוסית

ת.כן

ש.וזה נכון שאח"כ הוא תרגם לעברית, הקריא לך את מה שהוא כתב עם תרגום וגם חתמת על העברית

ת.לדעתי לא, אני לא זוכרת בדיוק, אבל שאל אותי ברוסית

ש.בעדות שהבת שלך הקריאה לך לפני כמה ימים, האם את אמרת במשטרה כמו שאת אומרת לנו פה עכשיו או דברים אחרים שאת זוכרת

ת.כן, מה שאמרתי במשטרה בדיוק אני אומרת כאן

ש.ואת אמרת במשטרה את כל האמת

ת.כן, את כל האמת

ש.מה שאמרת במשטרה בענין הזה, שואל אותך השוטר, שרומן טוען שהוא זרק מכנס עבודה שלו, מה יש לך להגיד בקשר לזה?, אני מפנה לעמ' 2, שורה שניה ב – נ/8  (השאלה הוקראה גם ברוסית והתרגום תואם לעברית) ואת ענית: "אני זוכרת שראיתי מכנס ג'ינס בשקית ניילון…" – את אמרת כאן שראית מכנסיים דומים לג'ינס

ת.כן

ש.זאת אומרת מכנסיים דומים לג'ינס, זה לא ג'ינס

ת.אני לא בטוחה אם זה ג'ינס או לא, הבד של המכנסיים האלה היה מאוד דומה לג'ינס (העדה מוסיפה בעברית: אני חשבתי שזה ג'ינס)

ש.והיום את חושבת שזה לא ג'ינס

ת.גם אז אני לא הייתי בטוחה שזה מכנס ג'ינס, הם דומים לג'ינס אני לא נגעתי בהם בידיים (השאלה נשאלה בעברית, התשובה ברוסית)

ש.אני מראה לך באולם אדם הלובש ג'ינס, זה היה דומה לזה

ת.אני חושבת, אני לא בטוחה

ש.כי לא נגעת בהם

ת.כן, כי לא נגעתי בהם אבל זה מאוד דומה לג'ינס

ש.והמכנסיים שראית בשקית זה כמו המכנסיים של האדם באולם

ת.כן, דומים לג'ינס, בצבע כחול, אני חשבתי שזה ג'ינס, וכששאלו אותי אם אני בטוחה, אני גם שם אמרתי שאני לא בטוחהעו"ד שפיגל: אין מחלוקת שהאדם באולם לובש ג'ינס.
המתורגמן: העדה הוסיפה כי המכנס הזה היה בשקית לבד מקופל וזרוק בתוך הזבל בשקית שקופה.
העדה ממשיכה:


ש.ויחד עם המכנסיים היו טיטולים

ת.אני פתחתי את הפח וזרקתי את הטיטולים, הטיטולים היו בשקית נפרדת

ש.את לקחת טיטולים שהיו כבר בתוך שקית, או שהם היו בלי שקית הטיטולים שרצית לזרוק

ת.אני לקחתי את הטיטול שהיה בלי שקית וזרקתי אותו לפח

ש.את ניגשת לשקית זבל שהייתה ליד המקרר

ת.כן, ליד המקרר

ש.לא בתוך פח הזבל

ת.יש לנו דלי פח אשפה שעומד ליד המקרר

ש.ושקית הזבל שניגשת אליה הייתה מונחת בתוך פח האשפה עדין

ת.כן

ש.ובתוכה הייתה שקית שקופה עם מכנסי ג'ינס

ת.כן

ש.ועל זה זרקת את הטיטולים

ת.כן

ש.וקשרת את השקית, השקית הייתה קשורה

ת.לא קשרתי

ש.כשאת באת לזרוק את הטיטול, לפני שזרקת, השקית הייתה פתוחה או סגורה

ת.השקית הייתה פתוחה, אני לא נגעתי בשקית וחשבתי שרומן עוד פעם זרק משהו

ש.באיזה יום זה היה את זוכרת

ת.אני חושבת שזה היה בשבת

ש.זה נכון שבשבת אתם לא הייתם בבית, נסעתם לבקר משפחה וחזרתם בשבת אחר הצהריים

ת.כן, נכון, חזרנו בערך בשעה 17:00 – 18:00

ש.מי נסע

ת.אני ובעלי ורומן ואולגה נשארו בבית

ש.את אמרת במשטרה בענין של השקית דבר קצת שונה ממה שאת אומרת עכשיו, אמרת שיש לכם הרגל להוציא את הזבל ליד המקרר בערב כדי לזרוק את הזבל בבוקר, ואת רצית לזרוק את הטיטולים, ניגשת לשקית הזבל, פתחת אותה ואז ראית בפנים את המכנסיים, האם זה נכון או שמה שאמרת עכשיו זה נכון

ת.לא, השקית הייתה פתוחה כשבאתי לזרוק את הטיטול, אנחנו לא קושרים

ש.זה היה בערב

ת.כן, זה היה בערב

ש.אני אומרת לך שהשקית הזו לא הייתה בתוך הפח, מישהו לפניך הוציא אותה מהפח כדי לזרוק אותה בבוקר, ואת כשראית שיש שקית זבל כדי לזרוק, פתחת אותה כדי לזרוק את הטיטולים ולזרוק את הכל בבוקר,אני מדברת על השקית ליד המקרר

ת.לא, ביחד עם פח האשפה עצמו

ש.אז למה במשטרה אמרת שזה היה ניילון עם זבל ואת פתחת את השקית

ת.לא אמרתי

ש.אני מפנה אותך לנוסח הרוסי עליו את חתומה, נוסח התשובה של העדה במשטרה בשפה הרוסית מוקרא לעדה ע"י המתורגמן – התרגום: "אני זוכרת שראיתי מכנס ג'ינס בשקית ניילון בפח הזבל. אני זוכרת שזה היה בשעות הערב. יש לנו הרגל להוציא את הפח ולשים אותו על יד הפריג'ידר בערב כי בבוקר לזרוק אותו בחוץ למיכל הזבל. אני רציתי לזרוק טיטול מלוכלך של התינוק, התקרבתי לשקית ניילון, פתחתי אותה וראיתי שם מכנס של רומן של ג'ינס בצבע כחול בהיר משופשפות" – את אומרת לנו עכשיו ואני מפנה לכך שהמילה ג'ינס בתרגום לא מופיע בתרגום וגם המילה פח איננה מופיעה – את אומרת לנו עכשיו שאת לא בטוחה בכלל שזה היה ג'ינס, אולי כן ואולי לא

ת.אני גם אז אמרתי ככה שהמכנס מאוד דומה לג'ינס ואני לא יכולה להגיד בדיוק, הם דומים לג'ינס, אני אמרתי שאני חושבת שזה ג'ינס, לא ידעתי בוודאות כי לא נגעתי בזה, זה היה בשקית ניילון, אני זרקתי על השקית הזו טיטול וחשבתי שרומן עוד פעם זרק משהו לזבל

ש.את לא יכולה לזהות ג'ינס בלי לגעת בו

ת.בטח שלא, אני לא יכולה להכניס את הראש בתוך הפח, אני ראיתי ג'ינס

ש.בהודעה שלך שאת חתומה עליה, כתוב פעמיים שאת ראית ג'ינס ולא כתוב כמו שאת אומרת שאת חשבת שזה ג'ינס ולא היית בטוחה, את עומדת על זה שזה מה שאמרת לחוקר, שאת לא בטוחה

ת.במשטרה אמרתי כששאלו אותי איזה מכנסים ראיתי, אמרתי שאני חושבת שזה מכנס ג'ינס, הוא שאל אותי באיזה צבע ואמרתי לו את הצבע

ש.את לא נגעת

ת.הוא לא שאל אותי לגבי נגעתי או לא נגעתי, הוא שאל אותי מה אני חושבת איזה מכנס

ש.השאלה היא למה את לא אמרת לו כשקראת את ההודעה וחתמת, שאת לא בטוחה במאה אחוז שזה ג'ינס, שלא נגעת

ת.הוא לא שאל אותי

ש.והיום אני שאלתי אותך? אני שאלתי אותך תספרי לי מה ראית, אני לא שאלתי אותך אם את בטוחה

ת.ואני סיפרתי שאני ראיתי את המכנס שמאוד דומה לג'ינס

ש.גם במשטרה וגם כאן, אני לא שאלתי אותך אם את בטוחה, שאלתי אותך איזה מכנס ראית ואת ביוזמתך אמרת מיוזמה שלך להגיד ישר מיד שהמכנס דומה לג'ינס, רק דומה, למה הוספת דומה, במשטרה אמרת ג'ינס

ת.אני במשטרה אמרתי שאני לא יכולה לזהות במאה אחוז שזה ג'ינס

ש.אם ככה אמרת, למה כשראית שהשוטר לא כתב מה שאמרת, למה לא הפנית את תשומת לבו שהוא לא כתב נכון, השוטר כתב: "אני ראיתי ג'ינס" הוא כתב את זה פעמיים, את חתמת על העדות, למה לא הפנית את תשומת לבו

ת.כי פה בבית המשפט אמרו לי שאני צריכה להגיד אמת ורק אמת, אמרתי שדומה לג'ינס

ש.את סיפרת לאולגה על הג'ינס שראית בשקית

ת.סיפרתי מיד?

ש.מתי סיפרת

ת.סיפרתי אחרי ששמעתי שמחפשים את המכנסיים שזרק רומן סיפרתי לאולגה

ש.ואז בשלב הזה כששמעת שמחפשים את המכנסים שרומן זרק, ידעת שרומן אומר שהוא לא זרק ג'ינס

ת.לא, לא ידעתי

ש.לאולגה אמרת שהוא זרק מכנסיים שדומים לג'ינס

ת.עברו הרבה ימים והתחילו חקירות ושמעתי שמחפשים ג'ינס, מחפשים את המכנס שרומן זרק, אמרתי לאולגה שאני ראיתי מכנסיים בפח שלנו (התשובה בעברית)

ש.אמרת לה איזה מכנסיים

ת.לא

ש.זה יפתיע אותך אם אולגה אמרה במשטרה שהיא שמעה ממך שרומן זרק ג'ינס בשבת

ת.לא הופתעתי כי אני אמרתי בעצמה לאולגה כששמעתי שמחפשים את המכנס, אני אמרתי שאני ראיתי מכנס בפח האשפה.

ש.השאלה נשאלת שוב ביחס לג'ינס

ת.לא הייתה בדיוק שיחה לגבי סוג המכנס

ש.מתי בפעם הראשונה ואיך, וממי שמעת על הרצח של ילדה בבית ספר "נופי גולן"

ת.אני בבוקר שלמחרת הרצח באתי לעבודה ואיש האחזקה שלנו בעבודה אמר לי מה לא שמעת שרצחו ילדה בת 13 בבית הספר, בשירותים, חתכו לה את הגרון

ש.זה הפעם הראשונה ששמעת על זה

ת.כן

ש.ואת סיפרת על זה לאולגה, התקשרת וסיפרת לה

ת.תוך 5 דקות התקשרתי לאולגה וסיפרתי לה

ש.ואולגה נבהלה

ת.כן, היא אמרה איזה אסון, אולגה שמעה ממני לראשונה

ש.עם רומן גם דיברת באותו יום

ת.כשחזרתי הביתה כבר דיברנו על הנושא

ש.אמרו לך בשיחה בעבודה, הפרטים שמסרו לך על הרצח, ממה ששמעת, מה שסיפרת קודם

ת.הפרטים היחידים שהיא הייתה בת 13 ושחתכו לה את הגרון בשירותים

ש.וזה בבית הספר "שדה" היכן שאת עובדת

ת.כן

ש.ובימים הבאים, בשישי – שבת, עבדת בבי"ס שדה

ת.בשבת בדיוק אני לא עובדת בכלל, יום שישי, לפעמים אני עובדת ולפעמים לא, אותו יום שישי אני לא זוכר

ש.האם את זוכרת אם שמעת עוד פרטים נוספים והלכת וסיפרת אותם בימים אח"כ

ת.כן, שמעתי, היו הרבה שמועות, אני שמעתי שדקרו אותה בסכין מעל 30 פעם, אחרי זה שמעתי שאנסו אותה גם, ואנשים שונים אמרו שלא היה אונס בכלל, אחרי זה אמרו שהיו מעל 50 דקירות, היו הרבה מאוד שמועות

ש.שמעת על זה ששמו אותה בתוך ארון

ת.כן, נכון, גם את זה שמעתי, שמעתי שהכניסו אותה או לארון או אחרי הארון

ש.ואת כל השמועות סיפרת בבית

ת.כן בטח

ש.בבית שלכם יש או היה באותו זמן מחשב נכון

ת.כן

ש.את יודעת לעבוד על המחשב

ת.לא

ש.בכלל לא

ת.בכלל, אף פעם

ש.בעלך מתקרב למחשב

ת.לא

ש.אז מי כן

ת.רק אולגה ורומן


העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:


ש.כשרומן דיבר באותה שיחה עם ראובן בלילה, את יודעת מי זה ראובן

ת.כן

ש.את שמעת שיחה של רומן עם ראובן

ת.כן, אני לא שמעתי שהוא דיבר עם ראובן עצמו, שמעתי שהוא סיפר לאולגה

ש.מה הוא סיפר לאולגה

ת.הוא אמר שראובן התקשר אבל לא הבנתי שום דבר, רומן אמר את זה, אני הבנתי שילדה נפלה, הוא אמר שיכול להיות שאיזה שהיא ילדה נפלה, אולגה שאלה אותו זה לא באותו מקלט ששמת את הקרמיקה? אולגה נבהלה וחשבה שזה באותו מקום כי הוא עבד שם, רומן אמר שלא, זה לא באותו מקום ואמר שלמחרת לא צריך להגיע למקום העבודה

ש.את מכירה את הבגדים של רומן בבית

ת.כן, לא כל דבר, אבל בכללי כן

ש.את יודעת אם יש לו מכנסיים או חולצה בצבע ג'ינס, צבע תכלת משופשף כמו ג'ינס, אבל בד לא ג'ינס

ת.היה לו מכנס, כי בעלי היה עושה את הכביסה ואני מקפלת את הבגדים אחרי הכביסה, אני ראיתי גם מכנס ג'ינס וגם מכנס מבד אחר שדומה לג'ינס

ש.את ההודעה שאולגה קראה לך, אולגה קראה לך את ההודעה בעברית ותרגמה לך לרוסית מה כתוב

ת.כן, בטח
עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.
עו"ד ענבר: אלה עדינו להיום, יתכן ובישיבה הקבועה ליום ראשון, נכריז "אלה עדינו".
עו"ד גליל שפיגל: קיימו את הצו ונתנו לי להכניס את כל החומר המשפטי לנאשם, הבעיה שעומדת כיום, בקנטינה בבית הסוהר יש מכשיר די-וי-די שצריך לחבר אותו לטלויזיה כדי לשמוע את הקלטות, האסירים האחרים לא מוכנים לוותר על הטלויזיה.

פניתי למפקדת הישירה, נאוה, שיבדקו, אני הפניתי מכתב למפקד בית המעצר שיתן לנו להכניס מכשיר די-וי-די נייד, מכשיר שמע וצפיה, לא קיבלתי תשובה עדין, שלחתי את הבקשה ביום שני.

אם בית המשפט יתן צו שאיתו אגש לבית הסוהר שנביא את הדי-וי-די מבחוץ, יבדקו אותו ויאפשרו לנו להכניס.

החלטה

בהמשך לבקשת ב"כ הנאשם, ישיב מפקד בית המעצר לכל המאוחר עד ליום 24/11/08 באשר לבקשה כאשר מדובר בהכנסת מכשיר די-וי-די נייד, שמע וצפייה שכמובן יוכנס רק לאחר בדיקה יסודית ועל פי נהלי שב"ס.

התשובה תומצא לידינו במועד שקבענו לעיל, ובנסיבות הצורך בכך בדחיפות לאור המועדים הקבועים.
הנאשם יובא באמצעות הליווי.ניתנה היום כ"ב בחשון, תשס"ט (20 בנובמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3