יואב טריידל – עד הגנה מס' 15

 

עד הגנה מס' 15 יואב טריידל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

 

עו"ד שפיגל: הודעת העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/180

 

עו"ד שטרן: כפוף להסתייגויות שציינו לעיל.

 

הערה: למרות שמצוין ב – נ/180 "בהמשך לעדותי וכו'" העד מסר הודעה כתובה אחת.

 

עו"ד ענבר: הייתה איזה שיחה עם כל ההורים שבעקבותיה זומן העד ב – נ/180 ואין כל הודעה אחרת.

 

 

העד משיב:

ש.אתה קראת את ההודעה שמסרנו זה עתה בפני בית המשפט, שם אתה מתאר את האדם שראית, מסרת תיאור של האדם שראית בשעה 13:20 בערך כשיצאת מהפגישה עם המנהלת, אני רוצה להציג לך תמונה, תיארת שם אדם עם זקן, גבוה, מבוגר, רחב מימדים, האם התמונה הזו (ת/4) עולה בקנה אחד ומשקפת את מה שראית

ת.עברו שנתיים וחצי, אני יכול להגיד בגדול שזה דומה למה שאני זוכר

ש.אני מבקש שתסתכל על הנאשם ותסתכל על התמונה שבידך, האם הדמות של הנאשם דומה לדמות שתיארת

ת.בזיכרון שלי הנאשם יותר קטן מהדמות שראיתי

ש.מה לגבי הגיל

ת.אני חושב שיותר מבוגר, אני לא יכול להגיד את הגיל, אני גם לא יכול להגיד את הגיל של הנאשם, אני חושב שמי שראיתי, אני לא יכול להגיד, זה רחוק נורא

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.במשטרה לא הציגו לך לא את התמונה ת/4 ולא את התמונה של הנאשם

ת.לא

ש.את הנאשם מן הסתם ראית פעמים רבות מאז

ת.כן, בטלויזיה ובעיתונים

ש.את הגנן ישראל נפתלי אתה מכיר

ת.לא

ש.פגשת אותו פעם בבית הספר לפני או אחרי האירוע

ת.לא

ש.אתה יכול לשלול שראית אותו במסדרונות בית הספר או בבית הספר

ת.אני יודע שהוא עבד בבית הספר, אני לא יודע אם ראיתי אותו

ש.גם באירוע שאתה מתאר, אתה לא יודע להגיד אם ראית אותו

ת.לא

 

עו"ד שפיגל: אין לי שאלות בחקירה חוזרת.

 

עד הגנה מס' 15 יואב טריידל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

 

עו"ד שפיגל: הודעת העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/180

 

עו"ד שטרן: כפוף להסתייגויות שציינו לעיל.

 

הערה: למרות שמצוין ב – נ/180 "בהמשך לעדותי וכו'" העד מסר הודעה כתובה אחת.

 

עו"ד ענבר: הייתה איזה שיחה עם כל ההורים שבעקבותיה זומן העד ב – נ/180 ואין כל הודעה אחרת.

 

 

העד משיב:

ש.אתה קראת את ההודעה שמסרנו זה עתה בפני בית המשפט, שם אתה מתאר את האדם שראית, מסרת תיאור של האדם שראית בשעה 13:20 בערך כשיצאת מהפגישה עם המנהלת, אני רוצה להציג לך תמונה, תיארת שם אדם עם זקן, גבוה, מבוגר, רחב מימדים, האם התמונה הזו (ת/4) עולה בקנה אחד ומשקפת את מה שראית

ת.עברו שנתיים וחצי, אני יכול להגיד בגדול שזה דומה למה שאני זוכר

ש.אני מבקש שתסתכל על הנאשם ותסתכל על התמונה שבידך, האם הדמות של הנאשם דומה לדמות שתיארת

ת.בזיכרון שלי הנאשם יותר קטן מהדמות שראיתי

ש.מה לגבי הגיל

ת.אני חושב שיותר מבוגר, אני לא יכול להגיד את הגיל, אני גם לא יכול להגיד את הגיל של הנאשם, אני חושב שמי שראיתי, אני לא יכול להגיד, זה רחוק נורא

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.במשטרה לא הציגו לך לא את התמונה ת/4 ולא את התמונה של הנאשם

ת.לא

ש.את הנאשם מן הסתם ראית פעמים רבות מאז

ת.כן, בטלויזיה ובעיתונים

ש.את הגנן ישראל נפתלי אתה מכיר

ת.לא

ש.פגשת אותו פעם בבית הספר לפני או אחרי האירוע

ת.לא

ש.אתה יכול לשלול שראית אותו במסדרונות בית הספר או בבית הספר

ת.אני יודע שהוא עבד בבית הספר, אני לא יודע אם ראיתי אותו

ש.גם באירוע שאתה מתאר, אתה לא יודע להגיד אם ראית אותו

ת.לא

 

עו"ד שפיגל: אין לי שאלות בחקירה חוזרת.

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3