יובל מוזס עד תביעה מס' 9

עד תביעה מס' 9 יובל מוזס מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לעו"ד מירית שטרן:

ש.מה תפקידך ומה היה תפקידך בצח"מ

ת.אני חוקר נוער ביחידת חשיפה במשטרת ישראל, מרחב גליל, תפקידי בצח"מ היה חוקר

ש.כמה שנים אתה חוקר נוער

ת.7 שנים

ש.כמה חוקרים יש בנוער חשיפה גליל

ת.3 חוקרים

ש.נוער חשיפה גליל נכנס כפי שהוא לצח"מ

ת.כן

ש.ספציפית, מה היה תפקידך בצח"מ

ת.אני הייתי שייך לצוות של הקצין ארז נבון ואנו קיבלנו את המשימה לקחת עדויות של תלמידים מבית הספר

ש.ביום 7/12/06, ערכת שני זכד"ים שנוגעים לתלמידה בשם א.ט., הדו"ח הראשון שאני מציגה לך נוגע לחקירה שערכת בבית הספר

ת.כן – מוגש ומסומן ת/131

ש.ספר לבית המשפט במה מדובר

ת.נגבתה עדות מהתלמידה שמסרה לגבי חשוד בשם אבי מטבריה והיא מסרה שהיא, א.ט., דיברה איתו ב – icq עם הבחור שמכונה "אבי" מטבריה והכירה אותו דרך האתר "שוקס" באינטרנט, והיא מסרה שיש תמונה באתר, היא נכנסה לאינטרנט והדפיסה את התמונה של אותו "אבי" וזו התמונה – מוגש ומסומן ת/132

ש.אתה ערכת דו"ח לפיו ערכת ביקור בביתה של אותה א.ט.

ת.נכון – מוגש ומסומן ת/133

ש.מה עשיתם בביתה של אותה א.ט.

ת.היא מסרה שהיא דיברה איתו ב  – ICQ ויש לה מספר הודעות במחשב

ש.ביום 7/12/06 ערכת זכ"ד בענין חיפוש שערכת, האם זהו הזכ"ד

ת.כן, אני מאשר את נכונות הדו"ח – מוגש ומסומן ת/134

ש.גם גבית באותו הקשר עדות מתלמיד בשם מ.א. האם זו העדות

ת.כן זו העדות – מוגשת ומסומנת ת/135

עו"ד שפיגל: אני אבקש לחקור, אני לא מסכים לענין התוכן.

העד ממשיך:

ש.ביום 11/12/06 ערכת חיפוש בפח זבל סמוך לבית הספר אחרי שקית לבנה ובה מכנסי עבודה כחולים וטיטול של תינוק, אתה תיעדת את זה

ת.נכון, זה הזכ"ד שכתבתי – מוגש ומסומן ת/136

ש.למעשה בחיפוש לא נמצא דבר וגם ציינת את זה בדו"ח

ת.נכון

ש.ביום 25/12/06 אתה צילמת את המקלט שבו עבד הנאשם, צילמת חיפושים שנערכו במקלט הזה, תסביר לבית המשפט במה מדובר

ת.שלחו אותנו לבצע חיפוש במקלט איפה שעבד הנאשם ובחיפוש הוציאו את כל הבלטות איפה שהוא עבד בדיוק, לבדוק אם הסתירו שם מתחת לבלטות דבר מה, צילמתי את החיפוש הזה, לא מצאו בחיפוש שום דבר

ש.אתה תיעדת את ביצוע הפעולה הזו בדו"ח זכ"ד, זה הדו"ח

ת.כן – מוגש ומסומן ת/137

ש.החיפוש הזה נעשה על פי דו"ח חיפוש שאני נותנת לך אותו, תאשר שזה צו החיפוש

ת.כן – מוגש ומסומן ת/138

ש.זאת הקלטת שבה תועדו הדברים

ת.נכון, שני דיסקים מוגשים ומסומנים ת/139

ש.ערכת דו"ח ביצוע מ.ט.

ת.כן – מוגש ומסומן ת/140

ש.במהלך החקירה אתה תשאלת וחקרת תלמידים ומורים, מה הייתה מטרת החקירה הזו

ת.אנו קיבלנו משימה לחקור ולתשאל תלמידים ומורים האם מישהו שמע או יודע משהו, כל דבר הכי קטן אפילו שנראה להם לא רלוונטי, זה יעזור לנו בחקירה, כל מי שיכל לסייע, זה מה שעשינו

ש.אז ראשית גבית הודעה מעדת תביעה בשם י.א.

ת.כן

ש.אני מציגה בפניך דו"ח זכ"ד לגבי מכתב שאותה י.א. קיבלה

ת.כן – מוגש ומסומן ת/141

ש.המכתב צורף להודעה שאתה גבית ממנה

ת.כן

עו"ד שטרן: אני אגיש את המכתב באמצעות אותה עדה שתחקר, עדת תביעה.

העד ממשיך:

ש.תחקרת תלמיד בשם מ.ג. זה הדו"ח

ת.כן – מוגש ומסומן ת/142כנ"ל לגבי ז.ס. – מוגש ומסומן ת/143, כנ"ל לגבי א.ח. מוגש ומסומן ת/144, כנ"ל לגבי ע.ב. מוגש ומסומן ת/145כנ"ל לגבי נ.א. מוגש ומסומן ת/146כנ"ל לגבי ל.צ. מוגש ומסומן ת/147, כנ"ל לגבי נ.ש. מוגש ומסומן ת/148

ש.על סמך התשאולים הללו שביצעת של תלמידים בבית הספר, איזו תמונה קיבלת, איך התרשמת מהאווירה שהייתה קיימת בבית הספר

ת.קודם כל האווירה הייתה קשה מאוד בין התלמידים, ניסינו לאתר ולבדוק לגבי תלמידים שמטילים אימה על תלמידים אחרים, או אם יש איזו תופעה של אלימות קשה בבית הספר, ממה שעולה מהתשאולים שלי בכל אופן, לא ראיתי שיש דברים כאלה, בכל התשאולים שלי לא מצאתי משהו שמצביע על כך

ש.מצאת שקיימת איזו בעיית אלימות חמורה בבית הספר, משהו חריג מבתי ספר אחרים שאתה מכיר מתוקף תפקידך

ת.לא, לא ראיתי, לא הבחנתי

ש.אתה גם ביצעת תחקורים של מספר מורים בבית הספר

ת.נכון  – הזכ"ד לגבי בן הרוש מוגש ומסומן ת/149, כנ"ל לגבי ילנה זלצמן מוגש ומסומן ת/150 כנ"ל לגבי ציפי וסרמן, מוגש ומסומן ת/151, כנ"ל לגבי אריה רוחמה מוגש ומסומן ת/152

ש.אתה גבית הודעה של תלמיד בשם א.ק., במה מדובר

ת.אחת המשימות שקיבלנו מהקצין היו שמות של כאלה שאולי יעזרו לנו בחקירות, אחד השמות היה א.ק. ובאחת העדויות בתיק אני זוכר עלה ששני תלמידים נכנסו מהשער האחורי והתברר שאחד התלמידים היה א.ק. ונגבתה ממנו עדות לגבי מה הוא עשה שם ומאיפה הוא נכנס לבית הספר והוא נתן הסבר וגם אמר עם מי הוא היה – ההודעה מוגשת ומסומנת ת/153

עו"ד שפיגל: אני מבקש שתישמר זכותי לחקור ושלא ישתמע שאני מסכים לתוכן

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. אני מציג בפניך את ת/134, אותו בחור ל.ס. הוא למעשה מתנדב שהוצב בשער בית הספר ביום האירוע לאחר מציאת גופתה של המנוחה

ת.נכון

ש.הוא הוצב במקום יחד עם מתנדבים אחרים כדי לחסום ולמנוע על פי ההנחיות כניסה של מי שלא צריך להיכנס למתחם בכלל ולזירה בפרט, נכון

ת.לא הייתי המפקד שלו ולא נתתי לו הוראות כך שאיני יודע

ש.אתה על פי הדו"ח הזה יצאת איתו למקום, זה מקום שהוא מסר עליו בהודעתו, הודעה שנגבתה ע"י חוקר אחר ואני שואל אותך, כשיצאת למקום יחד איתו להצבעה, ידעת על מה אתה יוצא, קיבלת איזה שהוא רקע למה אתה יוצא

ת.קיבלתי רקע

ש.הרקע שקיבלת הוא למעשה ההודעה שנגבתה מאותו ל.ס.

ת.כן, לא קראתי את ההודעה שלו אבל אמרו לי מה ספציפית לחפש

ש.מה אמרו לך ספציפית לחפש

ת.לבדוק האם יש שם סימנים של דם, אולי מקלות מסוימים שיש במקום

ש.כלומר אתה ידעת לפחות כללית שעל פי אותה הודעה שמסר ל.ס. הוא ראה את מ.א. נכנס לשטח בית הספר, על פי הודעתו 20 מטר, שלף מבין השיחים שני מקלות באורך של מטר – מטר וחצי שדומים למקלות של מטאטא מלופפים באיזולירבנד, הכניס אותם מתחת לחולצה ונראה לחוץ

ת.על איזולירבנד לא ידעתי, ידעתי על המקלות, אמרו לי כל מקל שיש במקום לתפוס ולהביא

ש.אותו ל.ס. הוא למעשה תלמיד בית ספר ברנקו וייס, מכיר את אותו מ.א. שגם הוא תלמיד ברנקו וייס ולכן הוא מסר פרטים מלאים עליו ועל מה שהוא עשה

ת.נכון

ש.אותו ל.ס. שיצאת איתו להצבעה, הוא אכן הצביע בפניך בתוך שטח בית הספר

ת.לא

ש.איפה הוא הצביע לך

ת.מחוץ לשער, אני זוכר עד היום את המקום

ש.אתה ידעת שהוא מסר בהודעה שלו שהוא מספר שאותו מ.א. נכנס 20 מטר לתוך שטח בית הספר לערך, חיטט בין השיחים ושלף את אותם מקלות מלופפים באיזולירבנד

ת.אמרו לי הנה המתנדב, הוא יצביע לך על המקום שבו היו המקלות, הגענו למקום, מדובר בחצי מטר על חצי מטר של שיח, לא ראיתי שם שום דבר

עו"ד שטרן: בשום מקום לא נאמר שזה 20 מטר בתוך שטח בית הספר, נאמר 20 מטר מהשער, והעד זוכר בדיוק את הנקודה ואיפה זה היה.

עו"ד שפיגל: אני מעיין בהודעה לבקשת בית המשפט ואני מגלה שאכן כתוב "20 מטר מהשער" ואני מתנצל על נוסח השאלה לעד. 

העד ממשיך:

ש.אתה סימנת או תיעדת את המקום שעליו הוא הצביע

ת.לא

ש.אתה גם גבית כפי שהבנתי ממה שמסרת בחקירה הראשית, הודעה מאותו מ.א. נכון, של.ס. מספר עליו

ת.כן, אני גביתי ממנו הודעה

ש.אני מפנה אותך להודעה של מ.א., ת/135, עמ' 1 שורות 5-6, בדקת בבית הספר ברנקו וייס שאותו מ.א. היה נוכח בבית הספר ולמד עד השעה 14:00

ת.לא

ש.אתה בדקת אם היה בהסעות של ברנקו וייס בשעה 14:15

ת.לא

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 8 ב – ת/135, שם הוא מספר שהגיע הביתה בשעה 14:50, אמו ראתה אותו, אתה תשאלת את אמו באם ראתה אותו בכלל או ב – 14:50 בפרט

ת.לא

ש.אתה ניסית לתשאל את אמו כיצד היה נראה כשהגיע, מצב בגדיו, מצב נפשי, רגוע, נסער

ת.לא תשאלתי את האמא

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 26, ואתה שואל את מ.א. : "האם אתה או אחד מחבריך…." והוא משיב לך לא, ואז בעמ' 2 שורה כשאתה מעמת אותו הוא משיב: "כן……."

ת.נכון

ש.אתה מסכים איתי שגרסה זו אינה מתיישבת בלשון המעטה עם מה שמסר המתנדב ל.ס. בהודעתו לגבי שני המקלות המלופפים באיזולירבנד

ת.כן, אני מסכים שיש סתירה, רואים

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 7-12 ב – ת/135, מ.א. מספר שלקח את הענף ושיחק איתו ולדבריו, המתנדב אמר לו להסתיר את זה כדי שלא יעשו לך מזה ענין, אתה מסכים איתי שגרסא זו אינה מתיישבת לחלוטין עם מה שמסר המתנדב בהודעתו

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורות 13-14, מ.א. נשאל אם התבקש ע"י המתנדב להמתין במקום והוא משיב לא, שהוא אמר לו שיקח את זה ויזרוק את זה, זה מתיישב לך עם מה שאתה יודע

ת.לא

ש.מ.א. מספר בעמ' 2 שורות 15-16 כי עזב את המקום…….עם נער בשם ג.א. ואת שון, האם תשאלת את הנערים ג.א. ואת שון

ת.אני אישית לא

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 19: "אתה…….ועם ל. ועכשיו אתה טוען……." ומ.א. מספר לך סיפור נוסף שהלך לפני כן עם ג.א. לביתו ועם שון לשתות וחזרו ואז פגש את ל. אתה מן הסתם לא תשאלת את אותן נפשות מוזכרות בהקשר לזה נכון

ת.נכון

ש.אני מפנה אותך לעמ' 3 שורה 1 ואילך, מ.א. מספר : "אחרי שדיברנו בינינו ראיתי מקל……." אתה מסכים שגרסא זו אינה מתיישבת עם גרסת המתנדב הזה ועוד מתנדב אחר שהיה שם, ק.ב.

ת.מסכים, אם אתה אומר

ש.לאור מה שהוצג בפניך, אתה תפסת את נעליו, בגדיו של מ.א. לבדיקת מעבדה

ת.לא

ש.האם מ.א. מסר לבדיקה ט.א. ודגימות רוק לצורך בדיקת ד.נא.

ת.אני אישית לא לקחתי

ש.האם מ.א. נבדק בפוליגרף לפחות

ת.אני לא יודע

ש.האם בוצע חיפוש בביתו של מ.א. אחר בגדים כלשהם, נעליים

ת.לא יודע

ש.בהקשר למסמך קי"ב, טופס לוואי למוצגים, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.על איזה קיר מדובר שם, אתה יכול לומר לנו

ת.לא

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את המסמך קי"ב – מוגש ומסומן נ/38

העד ממשיך:

ש.אני רוצה להציג בפניך את הזכ"ד שמסומן ר', מיום 12/12/06, ת/148, בדו"ח הזה נכתב כי נ.ש. מספרת שראתה בשעה 14:40 בנות נכנסות ויוצאות מהשירותים הגדולים, השירותים הגדולים מדובר בשירותים שבהם נמצאה גופת המנוחה

ת.ככה היא הסבירה לי, רשמתי גם בסוגריים היכן שקרה המקרה

ש.אני רוצה להציג בפניך את הזכ"ד מיום 18/12/06, ת/151, אני מפנה אותך בזכ"ד הזה לשורות

9-11, משם עולה כי המורה מדווחת ששני תלמידים שלה, א.ח. ו – י.א. לא הגיעו לבית הספר מספר ימים מיום האירוע, 6/12/06

ת.נכון, אחרי המקרה

ש.אתה גם גבית הודעה מאותו י.א, אחד מהשניים, זה כתב ידך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לשורה 4 שם : "אני בשבוע האחרון הייתי חולה מיום ראשון בתאריך 3/12/06 הייתי בבית עד יום חמישי שחזרתי לבית הספר" כלומר לגרסתו, חזר לבית הספר ביום 7/12/06 שזה למחרת האירוע

ת.הוא חזר ביום חמישי

ש.אתה בדקת את הנוכחות של אותו י.א. בבית הספר מיום האירוע והלאה

ת.לא

ש.אתה בדקת את נוכחותו של י.א. ביום האירוע עצמו באמצעות דפי נוכחות

ת.לא

ש.מההודעה הזו של י.א. אנו למדים שלמעשה הוא לא שכב בבית עקב מחלה אלא הסתובב בעיר, אפילו אומר שהיה בקורס מדצ"ים ביום האירוע בשעה 18:00

ת.כן, הוא אומר זאת

ש.אני מפנה אותך לאותה הודעה, שם הוא אומר שפגש את תאיר ז"ל, יום לפני הירצחה, יום ג', ביחד עם חברו א.ח. שגם הוא לא הופיע לבית הספר מספר ימים

ת.נכון – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/39

ש.אתה ערכת מזכר ביום 20/12/06, מסמך קי"ח, האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן – מוגש ומסומן נ/40

ש.העדה מספרת ונותנת לך שמות של אותם שני סוחרים חשודים לטענתה, ואתה רושם אותם, האם עשית בירור כל שהוא בקשר אליהם

ת.אסביר לגבי הזכ"ד הזה, באחד הימים בצח"מ ישבתי באחד המשרדים בתחנת גולן, הטלפון צלצל ואחת החוקרות אמרה לי שהיא גבתה עדות ואמרה שהיא תיתן לי טלפון של השניים שהיא ציינה בעדות ורשמתי על זה זכ"ד

ש.מעבר לזה לא עשית בדיקה

ת.לא

ש.סיפרת בחקירה הראשית שאתה יחד עם עמיתיך לצוותים נתבקשת לתחקר ולחקור כל מידע שיכול לעזור לקידום החקירה

ת.לחקירות של תלמידים ומורים בבית הספר

ש.אני מציג בפניך את ת/ 146, בזכ"ד זה מספר לך נ.א. כי ראה את תאיר ז"ל בין השעות 12:00

ל – 13:00 באחת ההפסקות עומדת ליד כיתה ט' 2, ביחד עם נער בשם נ.פ. שלומד בכיתה ט' 6 – ההפסקה שקיימת בין השעה 12:00 ל – 13:00 היא ההפסקה שבין 12:50 ל – 13:05

ת.אני לא יודע

ש.אתה תשאלת או בדקת עם אותו נער נ.פ. את הפרטים שקיבלת בתשאול הזה

ת.אני אישית לא בדקתי

ש.אתה לא תשאלת את נ.פ. כמה זמן הוא שוחח עם תאיר ז"ל, לא ביררת פרטים נוספים

ת.לא

(ת/146 לא מדבר על שיחה)

ש.אני מציג בפניך את ת/144, תשאול של א.ח.,

ת.נכון

ש.בתשאול הזה הוא מספר לך כי בשעה 13:40 הוא עזב את בית הספר יחד עם ז.נ. ועם י.כ., אותו נ.ז. נחקר ביום 10/12/06, זה למעשה יום לפני שתשאלת וכתבת את הדו"ח הזה, יום לפני שתשאלת את א.ח.

ת.נכון

ש.בתשאולו של א.ח. הוא מספר לך כי ראה את תאיר ז"ל רק בהפסקה של 10:00 – 10:20 וזאת ברחבה של שכבה ט'

ת.נכון

ש.נ.ז. מספר בהודעה שנגבתה ממנו, עמ' 1 שורה 9: "ראיתי אותה יוצאת מבית הספר שוב וזה היה בסביבות השעה 13:10, ראיתי אותה חוזרת, מתיישבת שוב ליד ש.י., אני זוכר אנשים שישבו איתי בפרגולה, מי שישב בפרגולה לידי זה נ.נ., מבית ספר ברנקו וייס כיתה י', א.כ. מבית ספר ברנקו וייס, כיתה י', א.ר. מברנקו וייס כיתה ט', א.ה. מברנקו וייס כיתה ט', ס. מבית הספר שלי כיתה ט, י.כ. מבית הספר שלי כיתה ט' 2, ל.צ מבית הספר שלי כיתה ט, ב.ק. מבית ספר שלי כיתה ט' ו – א.ח. מבית ספר שלי כיתה ט' 2, אני זוכר שתאיר ראדה, באיזה שהוא שלב, הלכה לספסלים שליד הפרגולה ודיברה שם עם איזה בחור…." זאת אומרת שא.ח. ראה את תאיר בשעה 13.10, כלומר א.ח. אליבא דגרסתו של נ.ז. היה אמור לראות את תאיר, כשישב עם כל החבורה הזו ליד תאיר וש.י. היה אמור לראות את תאיר בשעה 13.10

ת.אני לא יודע איפה הוא עמד, איפה תאיר ז"ל הייתה

ש.האם הנתונים האלה היו בידיעתך

ת.לא. מה שאני שמעתי מא.ח. הוא ראה את תאיר רק בין השעות 10:00 – 10:30

ש.הודעתו של נ.ז. הייתה מיום לפני כן

ת.אני לא הייתי מודע להודעה של נ.ז.

ש.אתה גבית הודעה מהנערה .י.א., האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.מתוכן ההודעה שרשמת מפיה עולה תמונה של חברות טובה וקרובה, אפילו מכתבי חברות חמים מן האחת לשניה ובעמ' 1 שורה 12 אתה שואל את י.א. האם תאיר סיפרה לך על דברים אישיים שלה והיא מספרת על ילד שהטריד אותה ועל כל מיני דברים אישיים, היא לא רצתה לדבר איתו ושום קשר איתו והיא בכלל לא מכירה אותו וזה היה לפני כחודש וחצי בערך, האם זה נכון

ת.כן

ש.אתה לא שאלת אותה האם תאיר הראתה לה הודעות כלשהן

ת.לא

ש.מדוע לא שאלת אותה האם תאיר מסרה לה את שמו של אותו מטרידן, שאלת אותה אם היא יודעת את שמו

ת.לא

ש.מדוע לא שאלת אותה אם היא יודעת או שתאיר מסרה לה את מספר הטלפון שממנו הוא מחייג

ת.לא

ש.לא שאלת אותה שום פרט האם ידוע לה על אותו  מטרידן, האם ידוע לה

ת.מסכים

ש.ההודעה שגבית מנ.א., תאשר לי שזה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 17: "התקשרנו שוב לכולם וגם לשי כי בד"כ תאיר הולכת הביתה עם שי והיא חברה בין הכי טובות שלה ואני שאלתי את שי האם ראתה את תאיר כי היא נעלמה, שי אמרה לי שהיא ישבה עם תאיר בפרגולה מחוץ לבית הספר ותאיר אמרה לה, שי אין לי כח להיכנס לשיעור, אני הולכת לשתות ולקחת את התיק מהכיתה, נלך ביחד הביתה, הכיתה שתאיר התכוונה אליה זה הכיתה איפה שהחוג לתיאטרון שזה נמצא ליד האודיטוריום, תאיר הלכה ולא חזרה, שי הלכה לחפש אותה וחיכתה לה עד השעה 14:00 ואמרה לעצמה שאם תאיר לא חזרה עד עכשיו, היא בטח הלכה הביתה והיא גם הלכה ולא חיכתה יותר" – אלה המילים של נ.א. שהיא מסרה לך

ת.כן

ש.אתה בדקת את ההודעות של שי, קראת, היה לך מושג על ההודעות של שי

ת.אני לא זוכר עכשיו, אבל יכול להיות שקראתי

ש. אני מפנה אותך באותה הודעה של נ.א. לעמ' 3 שורה 3: "לפני שבוע הוא הכוונה לאבי, התקשר אליה שוב פעם וזה היה ליד שיראל והיא שאלה אותה מי זה והוא אמר לה זה אבי אני מטבריה אני בן 18 אני רוצה אותך והיא שאלה אותו מי נתן לך את מספר הטלפון שלי והוא אמר לה שרק אם תיפגש איתו יספר לה ושהוא בקצרין שבואי ניפגש והיא אמרה לו שהיא לא בקצרין וסגרה את הטלפון, יום לאחר אותה שיחה, אותו בחור שלח לתאיר הודעה בפלאפון במספר חסום שאם את לא תהיי איתי אני אהרוג אותך והיא סיפרה את זה לכל החברות" אלה המילים שמסרה לך נ.א.

ת.נכון

ש.בקטע הזה שקראתי בפניך עכשיו, נ.א. מספרת לך כי ישנה נערה בשם שיראל שהייתה ליד תאיר כשזה קרה בפועל, אתה אישית שאלת את שיראל על כך

ת.לא

ש.שיראל עצמה נחקרה פעמיים, פעם ב – 7/12/06 בשעה 02:50 לאחר חצות ופעם שניה ב – 22/12/06, אתה אין לך מושג או לא יודע למה בתשאולים האלה היא לא נחקרה על כך, אין לך מידע למה שיראל שנחקרה פעמיים, למה לא תושאלה ספציפית על כך

ת.אני לא יודע על מה שאלו אותה

ש.אתה אישית לא ראית את ההודעה השניה של שיראל

ת.לא

עו"ד שטרן: עו"ד שפיגל מציג לעדים וזו לא פעם ראשונה, תיזות שלא עולות בקנה אחד עם ההודעה.

ביום 7/12/06 נחקרה שיראל ובהודעתה היא מספרת על האפיזודה של קשר עם אותו אבי או מי שקרא לעצמו אבי מטבריה וזה נמצא בהודעה ואני מפנה לכך ואני מפנה את עו"ד שפיגל לכך.

אני מפנה לעמ' 3 באותה הודעה, מסוף עמ' 2 והמשך בעמ' 3.

עו"ד שפיגל: לדעתי זה כמו שאני שאלתי, אני לא ניסיתי להטעות.

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לאותה הודעה של נ.א. שאתה גבית, עמ' 4 שורה 7: "ש. לאן תאיר הייתה הולכת לשירותים? ת. בשכבה שלנו ואני רוצה לציין שתמיד אם אני הייתי נמצאת עם תאיר ותאיר הייתה צריכה ללכת לשירותים היא הייתה מבקשת ממני או ממישהו אחר, אין מצב שתאיר תלך לבד לכל מקום אם זה לחוג בבית הספר או לכל מקום, היא מבקשת מחברה שתבוא איתה" אלה המילים שכתבת

ת.כן

ש.וזה לגבי השירותים בשכבה שלה

ת.כן

ש.אני מפנה אותך להודעה נוספת שגבית מש.א., האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 10: "אני השנה בתחילת הלימודים הכרתי את תאיר, היינו ידידים והיינו מדברים ב – ICQ ובטלפון, לפני 3 שבועות רבנו אני ותאיר ואני לא זוכר על מה,  רבנו ולא דיברנו, לפני 3 – 4 ימים התחלנו לדבר אני ותאיר ראדה, הילדים בבית הספר השלימו בינינו ואתמול בשעה 16:00 או 17:00 הייתה לנו הרצאה של רופא שיניים באודיטוריום, היה לי פלאפון בכיס ונלחצו לי המקשים ואז ראיתי שתאיר הסתכלה בפלאפון שלה והסתכלה עלי, אני הסתכלתי בטלפון שלי ובדקתי את ההודעות, ואז שלחתי לה הודעה אם צלצל, הכוונה שלי הייתה אם הפלאפון שלי צלצל והיא עשתה לי סימן עם הראש כן, לפי הטלפון שלי צלצל לתאיר" ובהמשך : "האם תאיר נמצאת אצלך בחיוג מקוצר?, ת. לא, יכול להיות שהיא נכנסה לזיכרון של השמות ומשם זה חייג" – מריבה של 3 שבועות לפי גרסת ש.א. שהם לא שוחחו, זה קרה בטעות, הוא לא חייג, ואנו שומעים עוד תמיהה שהוא ראה  כיצד תאיר הסתכלה על הפלאפון שלה ובדיוק בעיתוי הזה הוא מסתכל על תאיר לראות אם, בנוסף לכל המצטבר, כשאתה רואה את הדברים האלה, אני שואל אותך למה לא ביקשת את הפלאפון שלו לצורך בדיקת ההודעות

ת.יש למעלה את מספר הפלאפון שלו בהודעה

ש.האם בדקת את ההודעות בטלפון שלו

ת.אני אישית לא בדקתי

ש.מתי נגבתה ההודעה

ת.ב – 7/12/06

ש.האם בדקת האם הסיפור הזה אפשרי

ת.אני אישית לא

ש.מדוע לאור הנתונים האלה לא ביקשת לבדוק את נעליו, לא תפסת את נעליו, לא בגדים, לא ט.א., לא דגימת דנ"א, למה

ת.כי אני מקבל הנחיות וגביתי עדות, העברתי את העדות

ש.קיבלת הנחיות ספציפיות לעד הזה מהממונים עליך

ת.כל עד שגביתי ממנו עדות, קיבלתי הנחיות, אם הייתי מקבל הנחיה הייתי עושה, אמרו לי רק לגבות הודעות, לא שום דבר אחר, אלה היו ההנחיות

ש.הודעה נוספת שגבית מל.צ, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 3: "בהפסקה לאחר השיעור השישי בשעה 12:50, יצאתי להפסקה, הלכתי לפרגולה, ישבתי שם עם שי, י.כ. ותאיר ראדה, ישבנו יחד ודיברנו על כל מיני דברים, תאיר דיברה עם שי, אחרי 10 דקות תאיר אמרה לשי שהיא הולכת להביא את התיק מהתיאטרון ואז היא הלכה, נשארנו בפרגולה אני, י.כ. ושי, היה צלצול ואני הלכתי לכיתה לשיעור" אלו המילים

ת.נכון

ש.ל.צ. לא למד עם תאיר באותה כיתה, הוא בכלל בכיתה ט'

ת.נכון

ש.חטיבת תיכון זה בנין אחר מחטיבת ביניים, זה בנין מרוחק

ת.נכון

ש.ובכל זאת הוא ידע להגיד שתאיר אמרה שהיא הולכת לחוג לתיאטרון

ת.נכון

ש.אתה יודע היכן ממוקם החוג לתיאטרון

ת.לא

ש.כשל.צ. אומר ש – 10 דקות אחרי תחילת ההפסקה

עו"ד ענבר: לא נאמר מתחילת ההפסקה.

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 12 ואתה שואל את ל.צ. :"האם תאיר הזכירה את המילה שירותים או לשתות לפני שהיא הלכה להביא את התיק. ת. היא אמרה שהיא הלכה להביא את התיק" אלה המילים

ת.כן, היא אמרה שהיא הלכה להביא את התיק

ש.אתה אמרת ועל פי מיטב זכרונך שיכול להיות שעיינת בהודעות של שי יפרח, אתה זוכר משהו מההודעות של שי יפרח בהקשר הזה

ת.לא

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית מא.ק., ת/153, אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 6 ואילך: "ואני וניקולאי……" אלו המילים

ת.כן

ש.לא נראה לך דבר מתבקש לזמן את אותו א.כ. לבירור והצלבה של הנתונים

ת.אני לא יודע אם הוא זומן

ש.אני אומר לך כנתון שהוא לא זומן

ת.אני קיבלתי הוראות, יש צוותים, מדובר בקצינים ואמרו לי לא לזוז, לא ימינה ולא שמאלה, לפעול על פי הוראות

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית מז.מ., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך להודעה בעמ' 1 שורה 7: "אני באותו יום למדתי… היו עוד 3 תלמידים שאני לא זוכר, באותה רחבה בשעה בערך 13:50 דיברתי עם חמוטל לוין ואמרתי לה שאני לא רוצה להישאר לשיעורים השביעי והשמיני והלכתי לבד הביתה" אלה המילים

ת.כן

ש.עד שעה 13:50 לגרסתו של ז.מ. הוא יושב ואף בחלק מהזמן יש עוד 3 אחרים, אני לא יודע מי הם אז אני לא יודע מתי הם עזבו, אבל בחלק מהזמן לפחות הוא יושב עד 13:50 ברחבה של כיתות ט'. כדי להגיע לשירותים שבו בוצע הרצח, אם נכנסים למבנה מהפרגולה שבחוץ, חייבים לעבור דרך שכבת ט' בספסלים האלה שם

ת.אני לא יודע, אני לא זוכר

ש.ז.מ. מספר, הוא מודה שבשעה 13:50 הוא היה ברחבה, בנוסף לכך הוא מספר שהוא דיבר עם המורה חמוטל ואמר לה שהוא לא רוצה להישאר לשיעורים השביעי והשמיני והלך הביתה, ניסית לבדוק מתי הוא הגיע הביתה ומי ראה אותו

ת.לא

ש.עם המורה חמוטל ביררת

ת.אני אישית לא

ש.אני מפנה אותך להודעה של א.ק.  הוא תלמיד כיתה י"ב בברנקו וייס והוא מספר לך

ת.הוא תלמיד כיתה ט' בנופי גולן

ש.אני מפנה אותך להודעה של א.מ. תלמיד כיתה י"ב בברנקו וייס

ת.כן

ש.והוא מספר לך בעמ' 1 שורות 3-7 שביום האירוע 6/12/06, היה בבית והתעורר רק בשעה 13:00 והמנהל והמחנך שלו מברנקו וייס אף באו אליו הביתה לשיחה, היו אצלו עד השעה 14:00 לדבריו והוא נשאר לדבריו בבית עד השעה 17:00, האם המנהל או המחנך תושאלו

ת.אני אישית לא שאלתי אותם

ש.אתה בדקת את הגרסא הזו עם אמו

ת.כתוב בהודעה למטה, נגבתה בנוכחות האם

ש.אתה שאלת אותה והיא אישרה את הדברים

ת.לא אמרתי שזה כתוב, זה היה בנוכחות האם

ש.אני עובר איתך להודעה שגבית של ס.י., האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.בעמ' 1 שורה 9 מספרת לך ס.י. כי פגשה את תאיר ז"ל בהפסקה של סוף שעה שישית

ת.נכון, היא ראתה אותה

ש.והיא ישבה ברחבה של כיתות ט' והיא אפילו שוחחה איתה כ – 5 דקות ובהודעה הזו שגבית היא לא מציינת באיזה שהוא מקום שהיא ראתה את שי יפרח או מישהו אחר איתה

ת.אם לא כתבתי אז לא

ש.בהמשך בשורה 13 היא מספרת לך כי אחרי שנכנסה לשיעור, כעבור 15 דקות אחרי שנכנסה לשיעור, 13:20, יצאה שוב מהשיעור, לרחבה של ט', נשארה ברחבה 10 דקות ולא ראתה את תאיר ואז נכנסה לשיעור, אלה המילים

ת.כן

ש.כל ההתרחשות הזו שהיא מספרת לך זה ברחבה ט'

ת.נכון

ש.לפחות עד 13:20 היא ברחבה ט'

ת.כן

ש.ואח"כ אני מפנה אותך לשורה 21 היא מספרת כי במהלך השיעור השמיני שמתחיל בשעה 13:55 נכנסה לשירותים שהם זירת הרצח ונכנסה שוב לשירותים האלה בהפסקה שבין שיעור שמיני לתשיעי ולא ראתה שום דבר חריג או מוזר נכון, אלה המילים

ת.כן

ש.אני מפנה אותך להודעה של א.ק. תלמיד ברנקו וייס, תלמיד כיתה ט', אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 15: "לפני סוף השיעור הראשון של פיזיקה בערך בשעה 12:40 יצאתי מהכיתה במעבדות, אני ונ.ז. וב.ב. הלכנו לשתות במתחם של כיתות ט', בדרך ראיתי את תאיר ראדה הולכת מכיוון רחבת ט', עולה במדרגות לחדר של מערכת שעות"

ת.נכון

ש.אתה יודע איפה זה חדר מערכת שעות

ת.כן, אני יכול להצביע לך על המקום, זה ממש ברחבה, הבדל של 4 מדרגות

ש.כשעולים לכיוון תאי השירותים למעלה

ת.לא, יש מדרגות אחרות זה מה שאתה מתכוון

ש.מהגרם מדרגות הזה לא ניתן להגיע לשירותים

ת.לא

ש.ואז הוא ממשיך ואומר: "נ.ז. אומר לה הי מה קורה, המשכנו, שתינו וחזרנו וכשחזרנו לחדר המעבדות לא ראינו את תאיר"

ת.נכון

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית מא.ג. זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.בעמ' 1 שורה 13 נשאלת א.ג. לאיזה שירותים הולכות הבנות של שכבת ט והיא משיבה : "לשירותים היכן שאירע הרצח"

ת.נכון

ש.בשורה 16 נשאלת א.ג. האם הייתה ביום האירוע בשירותים האלה והיא משיבה: "כן, בשעה 15:30 הייתי בשירותים הגדולים, יש שם 4 תאים, הלכתי עם חברה שלי, היא הלכה לתא הראשון, אני מתקנת, התא הראשון היה פתוח, התא השני היה נעול, היא רצתה להיכנס לתא השני, הוא היה נעול, היא עברה לתא השלישי, הדלת הייתה פתוחה ויאנה, ראינו ביחד שיש דם על הנייר שנמצא על המתקן והיה סימן על הרצפה של דם, כאילו מישהו דרך על זה, אנחנו הלכנו, לא זוכרת אם יאנה לקחה נייר בסוף, אני מתקנת, זה היה בשעה 14:40 בערך, בהפסקה של אחרי שיעור שמיני, לא בשעה 15:30 כפי שאמרתי קודם" אלה המילים

ת.כן

עו"ד שטרן: אין חקירה חוזרת.

עו"ד שפיגל: לאור ההערה נשוא הערך הראייתי של הציטוטים כפי שהובאו בחקירתו של העד והערת ההרכב, אני מודיע כי כל אלה שלא יובאו על ידי חברותיי כעדות תביעה ונשמעו הציטוטים שלהם, יוזמנו על ידי כעדי או עדות הגנה, אלא אם כן אגיע להבנה אחרת עם חברותיי, אני אודיע לבית המשפט.

עו"ד שטרן: הזמנו עד נוסף, העד סשה, חברי הודיע לנו שטרם תמלל את כל הנדרש לגבי עדותו של עד זה ולכן עד זה לא זומן להיום.

אנו מבקשים להגיש בהסכמה מסמכים של עד תביעה מס' 1, דו"ח פעולה וזה מייתר את עדותו – מוגש ומסומן ת/154.

עו"ד שטרן: הישיבה הקבועה ליום 25/11/07, היא המועד העברי להרצחה של המנוחה, המשפחה ביקשה שלא לקיים דיון באותו יום ואנו מביאים את בקשת המשפחה בפני ההרכב.

החלטה 

בנסיבות, אנו נעתרים באשר למועד הקבוע ליום 25/11/07 גם אם מוטב היה שהבקשה הייתה מונחת בפנינו קודם.

אנו קובעים התיק להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים.

ב"כ הצדדים יקבלו החלטה עם מועדים נוספים כפי שיקבעו וישלחו לצדדים באמצעות המזכירות.

ניתנה היום א' בכסלו, תשס"ח (11 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת


חיים גלפז

שופט


יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3