יחיאל אדרי עד תביעה מס' 34עד תביעה מס' 34 יחיאל אדרי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.איפה אתה משרת

ת.בימ"ר גליל, מפקד יחידת נוער חשיפה

ש.ואתה נטלת חלק בחקירת רצח המנוחה

ת.כן

ש.אתה השתתפת בחיפוש שנערך אצל ראובן ג'נח, ביום 14/12/06, אני מראה לך את דו"ח החיפוש

ת.כן, אני זוכר, זה דו"ח החיפוש, אני מוזכר בו, אני לא ערכתי אותו, אני חתום עליו מוגש ומסומן ת/402


עו"ד שטרן:
 הגשנו דיסק של התמונות של החפצים שנתפסו בחיפוש הזה, הם סומנו ת/37.


העד ממשיך:

ש.בימים 17/12/06 – 18/12/06 השתתפת בסריקות שנערכו יחד עם אלי גדקר בחיפוש אחר טרמפיסטים שנראו לו חשודים, תאר את הבדיקות שביצעת

ת.כקצין בימ"ר נטלתי חלק בכח המבצעי שביצע את הסריקות בסמוך לרצח וניהלתי סריקות ביחד עם בחור בשם אלי גדקר שמסר עדות לגבי אנשים שהיו אצלו כמה שזכור לי זה היה לפני הרבה זמן אבל אני זוכר שלקחנו איתנו אני ועוד בלשים ואלי גדקר לטפל בעדות שלו, לחפש אנשים שהיו אצלו אנשים, שהיו במצב של לחץ והתבטאו ב"מה עשיתי?" והיו בלחץ, הוא אסף אותם באיזור קצרין, נדמה לי שבכניסה, הוא לקח אותנו ונסענו ביחד לאותו כיוון משוער שהוא פרק את הטרמפיסטים על מנת לנסות לזהות אותם, לא זיהינו אף אחד וגם הוא שקשור לאותו אירוע, מה גם שהיה לנו גם קלסתרון שבו הסתייענו (הדו"ח של וענונו הוגש וסומן ת/306)

ש.כמה זמן היית עם העד הזה בסריקות

ת.יום עבודה, יום עבודה מלא

ש.במ"ט 166/06 דיסק שכבר הוגש וסומן ת/177, אתה מתועד רגע לפני עריכת בדיקה מסוימת לנאשם (מדובר ביום 16/12/06), מי יזם את עריכת הבדיקה הזו ותאר מהי הבדיקה הזו

ת.אני יזמתי את הבדיקה ומנסיוני כקצין בילוש וכבלש, אני באירועים כאלה מנסה לראות אם יש איזה שהוא סימן להתגוששות או שריטות על החשוד, אם היה אז ניסיתי לראות שריטות או חבלות על החשוד

ש.ואז מה ביקשת

ת.קודם כל אני רוצה לציין שבגלל הסוג הזה של הפעילות, הייתה מערכת מסודרת של פיקוד, היה מפקד הימ"ר יורם שהיה אחראי על החקירות ואנשי מבצעים, כל אחד היה אחראי על הפעילות בתחומו וכל מגע עם החשוד או שאלה או כל דבר שהיה קשור אליו דרש אישור של מפקד המבצע, מפקד הפעילות אם זה בוקר או יורם כדי לעשות איזה פעולה שקשורה לחקירה, אין מצב שמישהו עושה משהו בעצמו

ש.ביקשת אישור

ת.כן

ש.וקיבלת

ת.כן

ש.מה כללה הפעולה הזו

ת.בחינה ויזואלית של גופו העירום של החשוד בחדר סגור

ש.תתאר לנו איך זה היה וכמה זמן זה נמשך

ת.למיטב זכרוני בסיום חקירה, ביקשתי מסשה, הודעתי לו שאני רוצה לעשות את הבדיקה הזו, הבדיקה ארכה פחות מדקה, סדר גודל הזה, ביקשתי ממנו שיתפשט, הוא התפשט בכוחות עצמו, החשוד התפשט, הסתכלתי על גופו, בחנתי, ללא שום מגע מצידי, אלא בדיבור, ביקשתי שיסתובב, בחנתי, לא ראיתי כל סימן על הגוף שלו ובזאת הבדיקה הסתיימה

ש.הבדיקה הזו לא תועדה, יש הסרטה שמופסקת כנראה זמן מועט מאוד לפני הבדיקה, למה לא צילמת את זה

ת.זה לא היה פעילות חקירה, אני זוכר שסשה חקר וצילם ועשה את הפעולה המתועדת, בסיום החקירה נכנסתי אני לבצע את הפעילות שלי, זו לא הייתה פעולת חקירה ולא פעולה שצריך להסריט

ש.אני מציגה בפניך את טענות הסניגור כפי שמופיעות בעמ' 443 לפרוטוקול, על פי הטענה סשה מרח על ידיו חומר כלשהו, ואז ביצעתם חיפוש חודרני באיבריו האינטימיים של הנאשם, אתה יכול להתייחס לטענה זו

ת.זו שאלה מבישה ומעליבה ולא היה צריך לעשות את הבדיקה הזו, אם היה צריך, היה עושה אותה מישהו מוסמך, רופא, אני יכול להעיד על עצמי שאין לי שום סטיה וזה מביש, עד כמה שאני מכיר את סשה וגם הייתי איתו, אני לא ראיתי שסשה עשה את זה ואני לא עשיתי את זה

ש.הטענה היא לא שהיה לכם משהו לחפש שם אלא שרציתם להשפיל אותו כנראה

ת.אני שוב חוזר על דבריי, מעבר לכך, אין לזה שום תכלית, לא צריך לעשות את זה וזה לא נעשה
העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:


ש.אני מניח שאתה היית בצוות החקירה או מסופח לצוות החקירה כבר מתחילתה

ת.לא

ש.ממתי

ת.לאחר מספר ימים, חזרתי מטיול בחו"ל ולאחר מספר ימים נכנסתי לצוות שהיה בפעילות

ש.אתה ב – 16/12/06, שאלת מישהו מצוות החקירה או מישהו אחר אם נעשתה בדיקה ויזואלית לחשוד מעת מעצרו ועד ה – 16/12/06

ת.לא שאלתי, ביקשתי רשות וקיבלתי

ש.כלומר למעשה לא ידעת אם זה נעשה או לא

ת.יכול להיות שכן ויכול להיות

ש.מה יכול להיות

ת.אני אומר שמבחינתי ביקשתי אישור לחיפוש וגם אם נעשה, מבחינתי בעבודה טובה תמיד עין שניה או שלישית או רביעית ולכן גם לא שאלתי אם מישהו עשה את הבדיקה, אז הייתי איש מבצעים וביקשתי אישור לפעולה הזו

ש.תסביר לנו איזה הגיון יש בכלל לבדיקה ויזואלית אם בכלל, 4-5 ימים לאחר שהאיש כבר נעצר וכ – 10 ימים ויותר לאחר האירוע המיוחס לו וזאת מבלי שאתה בכלל כפי שאתה אומר, יודע או בודק אם נעשתה בדיקה, אם נראו ממצאים או לא נראו ממצאים, מה חשבת, שאם לא נראו ממצאים שאתה בבדיקתך ב – 16/12/06 תראה ממצאים

ת.כן, אני אומר לך בוודאות, אפשר לעשות בדיקת חיים גם כמה ימים אחרי המקרה, ניתן לעשות בדיקת חיים גם כמה ימים אחרי המקרה כדי לראות את סוג הפציעה אם הוא נפצע כדי לראות התגוששות, סביר להניח שהפציעה תגליד או לא תגליד

ש.ואתה אומר שעיניך המנוסות סביר להניח שיבחינו במה שעיניים אחרות בעלי נסיון פחות או יותר עיניך יצליחו לראות מה שעיניים אחרות לא ראו

ת.סברתי שכן ולכן ביקשת את הבדיקה

ש.מדוע לא תיעדת את זה במזכר

ת.לא חשבתי לנכון אז לתעד את הבדיקה הזו, למען ההגינות, אני חושב היום שכן הייתי צריך לתעד את זה, אז חשבתי שלא נכון לתעד את זה והיום אני חושב שכן הייתי צריך לתעד את זה, הבדיקה הייתה בסוף ללא תוצאה

ש.אני אומר לך שזה מוזר בלשון המעטה שאתה קצין משטרה בעל נסיון רב לפחות לפי ידיעתי, מעיד פה בפני בית המשפט שאתה לא ראית את זה כחלק מהחקירה כאשר מאידך גיסא עכשיו אתה אומר שבדיעבד היית צריך לכתוב מזכר, אז אם אתה חושב שהיית צריך לכתוב מזכר, הדברים מדברים בעד עצמם, אז גם אתה סבור שזה דבר שקשור לחקירה, כותבים מזכרים ודוחות על ממצאים או פעולות שקשורות לחקירה ולכן אתה כקצין משטרה ותיק, אני אומר לך שמה שאמרת עכשיו לבית המשפט הוא אינו אמת משום שזה לא יכול להיות שאתה תגיד לבית המשפט שזה לא חלק מחומר חקירה, מה אתה אומר על זה – אתה באמת התכוונת כשאמרת שזה לא חלק מחומר החקירה

ת.אני לא אמרתי חומר חקירה, אמרתי חלק מהחקירהלשאלת בית המשפט


.איך זה יכול להיות שזה לא חלק מחומר החקירה

ת.אני מתכוון לחקירה כשאדם מבחינת המחויבות של המשטרה לתעד סוג מסוים של חקירה פרונטלית מול נאשם, שאלה, תשובה, חוקר, חשוד, חייב להיות אודיו, וידיאו, הכוונה שלי הייתה שהפעולה כל דו"ח פעולה, כל מזכר הוא חומר חקירה, אבל כוונתי הנקודתית היא שהאקט לא היה חלק מחומר החקירה, אם הייתי מוצא שריטה הייתי מתעד את זה, כל דבר שייך לחקירה כללית, אבל מבחינת למה לא תיעדתי את זה, לא חייב לתעד מבחינת הנהלים ומבחינת החוק לא חייב לתעד חיפוש או סריקה על גופו של חשוד, חייב לתעד חקירה פרונטלית של נאשם בצילום, הכוונה לא הייתה לעשות תיעוד ויזואלי כאשר הנאשם עירום(זאת לאחר הערת בית המשפט לענין אי התיעוד)

ש.אם זאת הייתה הכוונה שלך לא לתעד מחזה של אדם שמתפשט ובודקים ויזואלית אדם שמתפשט, שוב אני פונה אל נסיונך ואל דרגתך ואל הידע שהצטבר אצלך בשנות שירותך במשטרה, אתה יודע שיש אפשרות בצילום לטשטש נקודות מסוימות

ת.אני לא הבנתי את השאלה

ש.יכול להיות שאתה לא יודע על כך, אתה מצלם, האם ניתן לטשטש כמו שמטשטשים פנים

ת.אני לא צריך לצלם חיפוש על גוף, עשיתי מאות ואלפי חיפושים על גוף ולא צילמתי ולא צריך לצלם, במידה ואני מאתר ממצא, אני מתעד את זה גם בדו"ו וגם ע"י צילום החשוד

ש.אם זו הייתה כוונתך, איך זה מתיישב עם מה שאמרת בחקירה הראשית כי הבדיקה לא תועדה כי זו לא הייתה פעילות חקירה או חלק מחומר חקירה

ת.כשהחקירה הסתיימה, אותה חקירה שמתועדת בד"כ באודיו, וידיאו, בצילום ובקול, כשהחקירה הסתיימה, ביקשתי מהחוקר לאחר שקיבלתי אישור ממפקדיי, לבצע בדיקה ויזואלית על החשוד ולצורך זאת לא הייתי צריך לתעד את הבדיקה הויזואלית על החשוד, לצורך הענין, מבחינתי חקירה פרונטלית, גביית הודעה מהחשוד מחוייבת בתיעוד אודיו או וידיאו בניגוד לבדיקה שעשיתי

ש.לצורך הבדיקה הויזואלית הזו יש צורך בכפפות

ת.לא

ש.אנחנו שחזינו בסרט, לפחות אני, התרשמתי שיש שם, רואים פעולה של או חבישת כפפות או פעולה שקודמת לחבישת כפפות….
עו"ד שטרן: אני מבקשת להתנגד לשאלה, הקלטת נמצאת, בית המשפט התרשם. יתרה מזאת, הקלטת ובה פעולה של ניגוב הידיים או משהו גם הוצגה לעד סשה

החלטה

העד ישיב עובדתית אם ראה או לא ראה פעולה של חבישת כפפות או פעולה דומה.ניתנה היום כ"ז באייר, תשס"ח (1 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיאהעד ממשיך:


ת.אני לא חבשתי כפפות, כל ראיתי כל פעולה של חבישת כפפות מצד סשה, ראיתי חיכוך ידיים

ש.הבדיקה הויזואלית הזו שאתה מספר לנו, מי היה שם חוץ ממך

ת.סשה

ש.במהלך הבדיקה הויזואלית נכח גם סשה

ת.אני לא יודע להגיד לך אם הוא נכנס או יצא מהחדר, זה לקח דקה, הוא נכנס לחדר באיזה שהוא שלב

ש.איפה הייתה הפעולה הזו, באותו חדר שהוא נחקר

ת.כן

ש.ולך אין הסבר למה הקטע הזה פתאום נפסק

ת.אני עניתי על השאלה

ש.את מה שעכשיו אתה מספר לבית המשפט, אתה מספר מזכרונך או לאור מה שצפית בקלטת שהפרקליטות נתנו לך לחזות עובר להעדתך בבית המשפט

ת.מזכרוני, זה אחד האירועים החמורים שהתעסקתי איתם ומבחינתי אלה פעולות מסוימות משם אני זוכר, אני לא צריך לרענן את זכרוני בצפייה בקלטת, אני יודע מה עשיתי שם, אני יודע מה התכלית של זה ואני לא צריך לרענן את זכרוני

ש.זאת אומרת שמדובר באירוע חריג, מזעזע כשלעצמו, מתועב, אתה זוכר כל פעולה שנעשתה ולו פעולה שאתה קורא לה שולית, זניחה, אפילו לא חקירתית אתה זוכר מזכרונך לאחר שנתיים

ת.לא אמרתי פעילות שולית או זניחה
עו"ד שטרן: אין שאלות בחקירה חוזרת.
עו"ד שפיגל: אני מבקש לשאול את העד עוד שאלה בהסכמת בית המשפט.
העד משיב:


ש. אתה לא נשארת עם סשה כל הזמן, או אתה לא יודע אם סשה נשאר אח"כ עם החשוד, אתה מה שתיארת לנו בפני בית המשפט, המדובר לטענתך בפעולה של פחות מדקה ואח"כ עזבת את המקום

ת. כן

ש. סשה נשאר עם החשוד במקום

ת. יכול להיות שכן.
עו"ד שטרן: אין לי שאלות בעקבות שאלות חברי.
עו"ד ענבר:
 אני מבקשת להגיש מסמכים הקשורים לעד בועז בן שאנן ובהסכמה עדותו מתייתרת. לוח תצלומים של שירותי הבנים מבי"ס נופי גולן מוגש ומסומן ת/403 (סה"כ 8 צילומים) דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מהנאשם, מוגש ומסומן ת/404 דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מאלי דעי, מוגש ומסומן ת/405 דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מאברהם שרון, מוגש ומסומן ת/406 דוחות על נטילת אמצעי זיהוי מהאנשים הבאים: ברק איתרה, אלכסיי וינר, אלירן בן קנדל, אלון כהן, יהב אלון, אלון אלבז, יבגני קנדיבה, יונס חורני, מרדכי סויסה, אופיר ויצמן, גבריאל אבנילוב, מוגשים ומסומנים, ת/407  – ת/417
דו"ח תפיסה של מנעול מדלת מקלט מס' 2 –ת/418 המנעול עצמו מפורק ונמצא בתוך שקית, מוגש ומסומן ת/419 (נשאר במשמורת הפרקליטות) צילום של פלייר מחדרו של אב הבית, מוגש ומסומן ת/420 דו"ח תפיסת דלתות בשירותי הבנות, מוגש ומסומן ת/421 דו"ח תפיסה של סיפוני כיורים בשירותי הבנים, מוגש ומסומן ת/422 3 דוחות חיפוש בהסכמה בגוף של אדם שאינו חשוד של האנשים הבאים: א.ב, מ.כ ו – י.א. – מוגשים ומסומנים, ת/423ת/425 אני מגישה גם מסמכים בהסכמה של העד סמי חרב, עדותו מתייתרת: דו"ח תפיסה וסימון של כתם מקיר שמאלי בבנין, ת/426  3 דוחות על חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד של הנחקרים אלכסיי פוציוב, יעקב סמברנו ובלטר חוזה לואיס,
ת/427 ת/429
דו"ח תפיסה של נעלי החשוד ישראל נפתלי,
ת/430
אני מגישה גם מסמך בהסכמה של העדה שני יונגראו, עדותה מתייתרת: דו"ח פעולה, מוגש ומסומן ת/431 אני מגישה גם מסמכים בהסכמה של העד נתי חריר, עדותו מתיירת:דו"ח חיפוש מיום 12/12/06, מוגש ומסומן ת/432 דו"ח פעולה מיום 12/12/06, מוגש ומסומן ת/433 דו"ח פעולה, מזכר מיום 21/12/06, מוגש ומסומן ת/434
דו"ח פעולה מיום 24/12/06, מוגש ומסומן ת/435 דו"ח חיפוש מיום 24/12/06, שעה 14:20, מוגש ומסומן ת/436 תעודת חייל של הנאשם שנתפסה בביתו, נמצאת בשקית עם שני מסמכים שאינם רלוונטים, אני מגישה אותם יחד כדי לא להפריד – המעטפה על תכולתה מוגשת ומסומנת ת/437דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3