יעקב מלכא עד תביעה מס' 35

ת/438 דוח תפיסה וסימון, מוצגים של רומן שהיו בבית משפחת ג’נחעד תביעה מס' 35 יעקב מלכא מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך במשטרה

ת.חוקר נוער מחלק נוער חשיפה בחיפה

ש.כמה שנים אתה עוסק בחקירות ובכלל במשטרה

ת.25 שנים בשרות ו – 10 שנים בחקירות, בנוער שנתיים, שנתיים וחצי

ש.באיזה שלב סופחת לצח"מ לחקירת התיק

ת.בליל הרצח הגענו לסייע ליחידת תשאול של מרחב גליל, הגענו בסביבות 24:00 לשם, באותו לילה הגענו, חקרנו מספר עדים, גבינו מספר עדויות מנערים ונערות בעיקר, חזרנו לפנות בוקר לחיפה וסופחנו ביום ראשון לאחר מכן

ש.כשאתה מדבר בלשון רבים למי הכוונה

ת.ראש מחלק נוער חשיפה ארז יהודה, יוסי סמואלסון ואלכס גורודינסקי שהם חבריי ועובדים איתי ביחד

ש.אתה ביצעת במהלך החקירה מספר פעולות, חלק מהן קשורות לחקירת הנאשם וחלק לא, אתייחס קודם למה שקשור לנאשם עצמו, מתי ראית את הנאשם לראשונה ובאילו נסיבות

ת.את רומן ראיתי, אני לא זוכר באיזה יום אבל הייתי בחוץ והוא הגיע עם אופניים, הוא פגש את יורם, הוא הגיע לתחנת המשטרה בקצרין, הגיע לחצר, ראיתי את יורם מדבר איתו, ניגשתי לשם, שמעתי את יורם שואל אותו לגבי מכנסיים, אמר שהוא זרק אותם ויורם שאל אותו אם יש לו עוד דברים, ויורם עד כמה שאני זוכר, קבענו לפנות לכיוון בית הספר, להביא את הבגדים שרומן עובד איתם, הוא אמר שהם נמצאים אצל מישהו שהוא עובד אצלו בבית, אני זוכר אצל ג'נח, ואז אני ויניב לפי הוראתו של יורם נסענו לג'נח הביתה, רומן הכוין אותנו, ערכתי דו"ח פעולה, אני רואה את הדו"ח, אני חתום עליו,
מוגש ומסומן ת/438

ש.בדו"ח אתה מציין שתפסתם תיק עם חפצים שונים, אני מבקשת להציג לך את התיק, זה התיק שתפסת ואלה הבגדים שהיו בתוכו וחפצים אחרים

ת.כן, אני מזהה, זה תג המוצג שאני הצמדתי לתיק –

מוגש ומסומן ת/439 (התיק ישאר במשמורת הפרקליטות בשלב זה)

ש.הנעליים שאתה גם מפנה אליהם בדו"ח התפיסה, נעליים חומות מסומנות 6 בדו"ח שלך, הנעלים לא מוצגות כאן, הן הוצגו בנפרד, אני מראה לך את ת/272, תמונה של הנעליים

ת.כן, אני מאשר – אכן כך

ש.בעצם החפצים, הבגדים, הנעליים היו בתוך התיק או מחוץ לתיק

ת.הנעליים, מכנסיים עם חגורה, נרתיק – נדן בלי סכין, היו מחוץ לתיק

ש.המקום שאליו הגעת, הבית הזה לפי מה שראית שם, היו שם עבודות

ת.זה היה בשלבי עבודה

ש.איזה עבודה ראית שם

ת.החדר היה מבולגן וראו שעבדו שם

ש.ראית איזה עבודה עבדו, אילו חומרים

ת.שטיחים מקיר לקיר והדבקה

ש.אתה זוכר באיזה שלב של אותו יום, 11/12/06, נערך החיפוש

ת.אחר הצהריים זה היה, אינני זוכר שעה

ש.האם ידוע לך אם זה היה לפני או אחרי החקירה של הנאשם באותו יום

ת.לפני שהוא נחקר

ש.איך הנאשם התנהג במהלך החיפוש

ת. לי הוא נראה כלחוץ מכל הקטע הזה שהולכים להביא את הבגדים, היה איתנו לאורך כל החיפוש, היה איתנו בבית

ש.איך תקשרתם איתו, איך דיברת איתו במהלך הדרך

ת.בעברית

ש.גם לאורך הנסיעה הזו וגם במהלך חקירות נוספות שהשתתפת בהן ביחד איתו, אתה לא דובר השפה הרוסית

ת.לא

ש.איך הייתה התקשורת ביניכם בעברית

ת.התקשורת הייתה טובה, הוא הבין כל מה שנאמר לו

ש.הוא דיבר איתך בעברית והבין אותך בעברית מובנת

ת.כן, הוא גם נשאל שאלות, הבין אותן וענה לענין

ש.מה קרה לאחר החיפוש הזה, האם זכור לך מה נעשה באותו יום

ת.הבאנו את הנאשם לתחנת המשטרה, רשמתי דוחות, אני לא זוכר מה נעשה לאחר מכן

ש.בהמשך לכך, אתה בעצמך יחד עם אנשי הצוות שלך צוותת עם יוסי ואלכס לחקירת הנאשם עצמו, מתי, באיזה שלב זה קרה

ת.אני לא זוכר תאריכים מדויקים, אולי יום יומיים לאחר התפיסה של המוצגים על ידינו

ש.לענין אותן חקירות שלא השתתפת, שחברים אחרים בצוות חקרו, עד כמה היית מעודכן מה קורה בחקירות, מה נאמר ומה שאלו אותו

ת.קודם כל, היו ישיבות כל יום, לפחות פעמיים ביום, אחת בבוקר והשניה בערב, דיון והבהרה של מה שקורה בחקירה ומה שצריך לעשות, כל הזמן היינו מעודכנים ובחקירות שאני לא הייתי ויוסי ואלכס היו והאחרים אני עודכנתי

ש.אני מציגה לך את תג המוצג באשר לתפיסת הנעליים, האם זה תג המוצג שאתה רשמת

ת.כן,
מוגש ומסומן ת/440

ש.בתאריך 13/12/06, שזה למעשה למחרת היום שבו הנאשם נעצר והתחיל להחקר גם על ידי הצוות שלך, אתה ערכת זכ"ד, דו"ח תחקור על שיחה שהייתה לך עם הנאשם

ת.כן

הדו"ח מוגש ומסומן ת/441

ש.באיזה נסיבות קויימה השיחה הזו, איפה, איך, למה

ת.היה שלב שהוא חזר מהארכת המעצר ואנחנו המתנו בשביל לקחת אותו חזרה לתא המעצר בראש פינה, שם הכינו את התאים למדובב, אני השגחתי עליו וישבתי איתו והתפתחה איזה שהיא שיחה כנראה והייתי חייב בגלל שאני חוקר שהוא לא חייב להגיד כלום וזה עלול להפליל אותו, הוא הוזהר על ידי כחוק ונשאל לגבי מעורבותו ברצח, נשאל לגבי בדיקת הפוליגרף, לדבריו היה בלחץ, בשורה הלפני אחרונה, המילה הראשונה בעמוד הראשון היא "מעולם", חסר שם "לחשוד לא היה הסבר לכך…"

ש.מדובר הרי בחשוד שנחקר בגין חשד לרצח, למה השיחה הזו, התחקור הזה בניגוד לשאר החקירות שלו לא הוקלטה

ת.לא הייתה מתוכננת חקירה, אנו המתנו שם וזה התפתח, אם זה היה מתוכנן זה היה מתועד, היינו מצלמים

ש.באיזה שפה התקיימה השיחה הזו

ת.עברית

ש.איך אתה התרשמת מההבנה של מה ששאלת, של מה שהוא אמר לך, הבנת אותו והוא הבין אותך

ת.כן, אני הבנתי אותו והוא הבין אותי, אח"כ הייתה לנו גם אינדיקציה לכך שהוא מבין שכן הוא דיבר על הדברים האלה עם המדובב

ש.איך הייתה האווירה במהלך השיחה הזו

ת.רגוע לחלוטין, ישבנו בהמתנה

ש.האם אתה הרמת קול, צעקת עליו, הטחת בו דברים

ת.לא

ש.אתה שואל אותו האם יתכן כי ימצא ט.א. שלו בשירותים בהם נמצאה תאיר ז"ל ומה שאני רוצה להבין ממך, במהלך השיחה הזו, האם נתת לו פרטים כלשהם איפה נמצאים אותם שירותים

ת.לא, בשום שלב של החקירה, לא נתנו לו פרטי חקירה מוכמנים

ש.אתה מציין בשורה לפני אחרונה שלא היה לו הסבר לכך כי נמצא דם על הכבל מאריך שהוא משתמש בו, למה התכוונת בעצם, למה שאלת אותו על הכבל מאריך

ת.נתפס כבל שהוא עבד איתו, ועל הכבל אז חשבנו שיש כתם של דם ושאלתי אותו לגבי זה

ש.האם במסגרת השאלה, מה אמרת לו לגבי הדם, אמרת לו שהדם הזה שייך למנוחה או לאדם מסוים

ת.אני לא חושב שאמרתי לו של המנוחה, אמרתי לו שיש דם על הכבל, כל השאלות שנשאלו כלפיו היו "האם יתכן"

ש.אתה במסגרת החקירה, באותו שלב היית אומר לו שזה דם של המנוחה

ת.לא, בוודאי לא, אין לי עדין תוצאות מעבדה בשלב הזה, וזה היה כמו לירות לעצמי ברגל, הוא היה יודע שמשקרים אותו

ש.למה הוא היה יודע שאתה משקר

ת.כי אם לא היה דם על הכבל, והוא יודע שעוד אין תוצאות של בדיקות ד.נ.א שלוקחות מספר ימים, לא יתכן שיום אחרי שנתפס הכבל כבר נדע

ש.לאחר השיחה הזו, תיעדת פה את השעה שלה, האם ידוע לך מה עשו איתו לאחר סיום השיחה

ת.הבלשים העבירו אותו לתא המעצר בראש פינה ששם חיכה לו המדובב והשהייה שלו בתא המעצר תועדה

ש.האם זכור לך על איזה מדובב מדובר באותו יום

ת.אני לא זוכר, אבל אני זוכר שזה התעכב כי המדובב היה צריך להגיע, אני חושב שממרכז הארץ

ש.בתאריך 15/12/06 חקרת את הנאשם יחד עם יוסי זמואלסון במ.ט. 167/06 (הוגש דיסק ת/173, תמליל ת/174) אתה מופיע שם בתור חוקר 2

ת.נכון

ש.האם הנאשם ידע שהחקירה מצולמת בוידיאו

ת.כן

ש.איך

ת.הודענו לו

ש.אתם גם רשמתם הודעה כתובה

ת.לא

ש.למה

ת.אצלנו לא נהוג כאשר העדות מצולמת, ביחידה שלנו לא נהוג גם להוסיף הודעה כתובה גם כאשר החקירה מצולמת

ש.באיזה שפה התנהלה החקירה הזו

ת.איתי רק בעברית, אני לא דובר השפה הרוסית, כשהוא היה עם יוסי לבד הוא דיבר איתו ברוסית ואם משהו לא הובן לו כשאני הייתי, זה תורגם לו לרוסית

ש.כלומר כשאתה חקרת אותו היה איתך מישהו שיכול לתרגם לו

ת.תמיד היה דובר רוסית בחדר, כאן היה יוסי, יכול להיות שגם אלכס

ש.אני מציגה לך את ת/174 א', תמליל של דיסק 1 – אני מפנה אותך לעמ' 20 ל – ת/174 א', בעמוד הזה שאלתם את הנאשם, גם אתה וגם יוסי: "למה הרגת את הילדה", שאלת אותו: "היא אמרה לך משהו, העליבה אותך…..", למה בעצם שאלת אותו בצורה הזו והאם לא חששתם שיש בכך איזה שהוא סוג של הדרכה, לתת לו רעיון

ת.לא, כמו שאמרתי קודם, הדברים תמיד באו ממנו, הייתה לו שיחה עם המדובב שהוא אמר שהילדים הרגיזו אותו, העליבו אותו ואנחנו החזרנו לו את זה כרעיון שאולי זה מה שיביא אותו לזה שהוא יספר את הסיפור האמיתי ובחקירה הרעיון בא ממנו וחוזר אליו, אולי זה הפתח שהוא חיפש

ש.באותה חקירה, אני עוברת איתך לדיסק 1 באותו תמליל מעמ' 61-65, מתחיל איזה שהוא קטע שהנאשם פונה אליכם ואומר לכם לאחר ששאלת אותו שאלה מסויימת לגבי הפנלים איך הוא ידע לקחת פנלים בלי מידות ואז הנאשם אמר: "אני לא רוצה לדבר. אתם רוצים לתלות את התיק…..התעייפתי, אם אצא אמצא את הנבלה הזו…..הוא בכה וכו', כפי שמופיע בתמליל, באיזה שלב של חקירה קרה האירוע הזה, מה היה הטריגר שהביא לזה מבחינת החקירה

ת.אנחנו שאלנו אותו לגבי מקלט 4 אם אינני טועה, הוא עבד במקלט 1 או 2, הוא טען שהוא הלך למקלט 4 כדי להרכיב שם פנלים שהוא טען שחסרים שם, היו שם 3-4 פנלים שהוא היה צריך להרכיב אותם, כך הוא אמר ואנחנו התעקשנו בגלל שקודם כל מבחינת ההגיון שלנו, מקלט 4 היה גמור, הוא לא היה צריך לחזור אליו מבחינת הפנלים והכל, כי קרמיקה ודבק היו לו, כשהוא ביום הרצח התחיל את מקלט 2 היו חסרים לו 4 מטרים במקלט 2, זה ביום הרצח, נגמרה לו הקרמיקה וביום הרצח הוא היה צריך 3-4 מטר של קרמיקה שהיו חסרים לו כדי לגמור את העבודה במקלט 2 שזה היה המקלט האחרון, המקלט שהוא עבד בו ביום הרצח, אנחנו חשבנו שהענין הזה של הפנלים במקלט 4 נועד בשביל שאם מישהו ראה אותו מסתובב בבית הספר להצדיק את הענין

ש.באיזה שעות של היום הוא דיבר על המקלט 4

ת.זה היה אחרי שהביאו לו את הדבק, אינני זוכר שעה

ש.ומה חשבתם שהוא רוצה לעשות

ת.קודם כל שהוא רוצה להצדיק את זה שהוא מסתובב, אם מישהו ראה אותו מסתובב, אז הוא יגיד שהוא הלך למקלט 4 ויסביר את השירותים, מבחינת ההגיון לא היה הגיון שימתין עם 4 פנלים כשהייתה לו קרמיקה והיה לו דבק ביום האחרון, ואם היה לו 4 פנלים לעשות שם, יכול היה לקחת קצת דבק, 4 פנלים ולגמור את העבודה ב – 10 דקות

ש.ולכן התעקשתם איתו ונכנסתם איתו לנושא הפנלים

ת.בהחלט

ש.מה השאלה בשלב הזה של החקירה שאתה שואל אותו, אתה או יוסי

ת.אני שואל אותו לגבי איך ידעת לקחת את הפנלים והוא התחיל להסתבך עם הענין של הפנלים ונכנס ללחץ, הוא גם שותק ומקטע של פנלים כשמדברים איתו על פנלים ולא מדברים איתו פיזית על הרצח, הוא אמר אתם רוצים לתלות עלי תיק וכל מה שהוא אמר ושאלת לפני כן

ש.ובעצם זה השלב שבו הוא מתחיל לבכות ולהתרגש

ת.כן

ש.אתם בשלב זה הסיפור הזה עם הפנלים מבחינתכם היה תרגיל חקירה

ת.לא

ש.אתה מתוך ההבנה וההתרשמות שלך כשהוא בוכה ואומר לך תתלו עלי את התיק, הוא נראה לך שבור

ת.לא, הוא לא נשבר, גם לא הודה בחקירה הזו

ש.ולאחר שהוא הוציא קיטור, מה קרה הלאה

ת.המשכנו בחקירה, לא קרה כלום, המשכנו עוד שעה או חצי שעה והוא ענה

ש.למה לא הפסקתם את החקירה בשלב הזה

ת.לא הייתה שום סיבה, הוא היה בסדר גמור, אפשר לראות את זה, זה מצולם

ש.אני עוברת איתך לחקירה נוספת שהשתתפת בה ביום 18/12/06, מ.ט. 168/06 הדיסק מוגש ומסומן ת/442

התמליל מוגש ומסומן ת/443

עו"ד ענבר: אני מבקשת לציין שבתחילת התמליל נרשם אלכס סטרג'ינסקי, וזה טעות, זה צריך להיות אלכס גורודינסקי.

העד ממשיך:

ש.האם גביתם הודעה כתובה בחקירה הזו

ת.לא

ש.הזהרתם את הנאשם

ת.כן

ש.זו בעצם החקירה האחרונה הפרונטלית שהוא נחקר בה לפני שהתחילה ההתפתחות אצל המדובב, כמה זמן נמשכה החקירה הזו

ת.בערך שעה – שעה וחצי

ש.באיזה שפה התקיימה

ת.מבחינתי בעברית

ש.היו נוכחים חוקרים שדיברו רוסית

ת.כן

ש.היה איזה שהוא אירוע חריג במהלך החקירה הזו, משהו דרמטי

ת.לא

ש.אני מציגה לך את התמליל של החקירה, אתה בעמ' הראשון של התמליל אומר לנאשם ש"בחקירה יש כמה שלבים ובשלב הראשון אנו מסבירים……בשלב השני אתה צריך להסביר לנו……ועכשיו הגענו לשלב הזה תסביר לנו למה אתה לא הרוצח" , למה אתה מתכוון כשאתה אומר את הדברים האלה

ת.אני מתכוון לכך שיש לנו הרבה סתירות שאנו צריכים לקבל עליהם תשובות ושהוא צריך להסביר אותם

ש.כשאתה אומר לו את זה, אתה מתייחס לראיות שיש בידכם באותו זמן או שאתה משקר לו

ת.אני אומר זאת על בסיס דברים אמיתיים שיש בידי

ש.למשל בעמ' 2 אתה אומר לו שיש לכם עדות שמישהי ראתה אותו עולה בקומה השניה

ת.כן, יש עדות כזה, מישהי ראתה ומסרה קלסתרון, הקלסתרון היה דומה לרומן ומבחינתי זה היה רומן

ש.אתה בהמשך מתייחס איתו באריכות לנושא של השיחה שהייתה לו עם ראובן ג'נח ביום הרצח בשעות הערב, מה הנתונים שהיו בידכם בחקירה הזו לעומת חקירות קודמות בענין ראובן ג'נח


אשתו של הנאשם ואמו יוצאות מהאולם לאור קטע זה בעדות


 העד ממשיך:

ת.קודם כל הייתה לנו עדות של ג'נח שסתרה את העדות של רומן, ראובן אמר לו שהוא אמר לו שילדה של חברים מתה ושהוא לא יבוא לעבודה מחר, שאלנו אותו אם הוא אמר לרומן לגבי אסלה של שירותים וראובן אמר שלא, כל מה שהוא אמר לו שילדה של חברים מתה ושלא יבוא לעבודה מחר

ש.מה עוד היה לכם

ת.הייתה אמרה של אשתו שהנאשם אמר לה שילדה מתה באסלה של השירותים והוא לא ילך לעבודה מחר

ש.אתם בחקירה הזו מה עשיתם באינפורמציה הזו לגביו

ת.שאלנו לגביה, מה גם שהשירותים שהוא עבד בהם, גם לגבי הדברים שאמר לאשתו וגם לגבי הדברים שראובן אמר, איך הוא יכול היה לדעת שהילדה נמצאה בשירותים

ש.הוא אישר את הדברים, הוא אישר שראובן לא אמר לו את זה

ת.אני חושב שבשלב מסוים הוא אמר שראובן לא אמר לו את זה אבל הוא פירש את זה

ש.אתם מבחינתכם את המידע שנתתם לו הוא היה אמיתי או שהטעיתם אותו

ת.הכל היה קיים

ש.אני מפנה אותך לעמ' 17-18, אתם מתייחסים לענין ההמתנה ליד השומרים להמתנה לדבק ופה החקירה קצרה, אתם חקרתם אותו בחקירות קודמות לגבי הסתירה, לגבי השעות, איזה נתונים היו לכם בשלב הזה שלא היו קודם בענין של השעות

ת.היה לנו פלט שיחות של הפלאפון של רומן שלמעשה היה שם בלבול, אלי דעי אמר לנו שעות אחרות והשומרים אמרו לנו שעות אחרות ופלט השיחות סידר את כל הענין

ש.והבנתם שמה נכון

ת.שב – 13:30 אני חושב, הוא קיבל את הדבק

ש.בנושא נוסף שהתייחסתם פה, זה הנושא של המכנסיים שהוא עבד בהם וגם כאן אתם מטיחים בו כל מיני טענות, למשל בעמ' 44, אתם מדברים איתו למשל על כך שאשתו אומרת שאין מכנסיים כאלה, שחמותו אומרת שראתה ג'ינס בשקית, האם אותן טענות שהטחתם בו מבחינתכם זה תרגיל חקירה או דברים שהיו לכם

ת.זה לא היה תרגיל חקירה, אפשר לראות את הדברים

ש.אני מפנה אותך לעמ' 27, אתה אומר לנאשם בעמ' 27 :"אם תספר לנו מה היה שם באמת…..יש הבדל בין רצח לבין הריגה…….בגלל זה השתגעת…..אנחנו קצת יכולים לעזור לך" והנאשם משיב: "אני לא הרגתי את הילדה", הבטחת לו משהו

ת.אני לא הבטחתי, אני אמרתי לו את האמת, לא היה פה שום שקר

ש.לא היה פה סוג של פיתוי או הדרכה

ת.לא, הקטע של השגעון זה בא ממנו בפני המדובב וחזר אליו בחקירה

ש.שאתה בעצם אומר לו שיש הבדל בין רצח להריגה, אני רוצה להבין מבחינתך מה המשמעות של זה.

ת. אם הוא מספר את הסיפור שמבחינתו יש עוד אלמנטים שהביאו אותו לרצוח מבחינתי זה שינוי בסיפור וגם שינוי בעבירה.

ש. מבחינת מצב הרוח שלו במהלך החקירה איך הוא היה.

ת. בסדר גמור היה רגיל.

ש. אתה מעבר לחקירה הזאת לא חקרת אותו, היה איזה מצב שנכחת בחקירה וראית אותו באיזה שהוא שלב.

ת. ראיתי אותו פעם נוספת אם אני לא טועה למחרת החקירה הזו, דיברתי עם יוסי בטלפון והוא אמר לי שהוא הודה נסעתי לקצרין.

ש. אתה לא היית בעבודה באותו יום.

ת. לא הייתי בעבודה הייתי בלימודים. נסעתי לקצרין ונכנסתי לרומן, הוא ישב בחדר.

ש. עם מי הוא ישב.

ת.זה היה שלב שאחרי החקירה המתינו לשחזור. נכנסתי לרומן ושאלתי אותו אם הוא מרגיש הקלה אחרי שהוא התוודה, הוא אמר שלא, ואמר שמה שעשיתי לא טוב וגם התייחס לבן שלו. וזה לא טוב מה שהוא עשה.

ש. בקלטת הזו מ.ט 172/06 – ת/22, ההקלטה נפסקת על פי הודעה של אחד הבלשים שנמצאים בחדר בשעה 18:22 שבשלב הזה אתה נמצא בחדר, האם זכור לך איזה שהוא אירוע מיוחד באותו קטע. כמה זמן נשארת איתו בחדר אחרי שהפסיקה ההקלטה.

ת. אני לא יודע מתי הופסקה ההקלטה.

ש. כמה זמן היית איתו בחדר.

ת. אחרי כמה דקות מהסיפור הזה אני יצאתי החוצה. אני חושב שהייתי איתו בסה"כ 10 דקות רבע שעה.

ש.האם באותו מהלך פרק הזמן הוא ניסה לחזור בו מן ההודאה.

ת. לא.

ש. אני רוצה להפנות אותך לטענות הזוטא שטוען הנאשם, לגבי אותן חקירות שבהם השתתפת. הוא טוען כנגד השתתפות של מס' רב של חוקרים בחקירה לפעמים שלושה חוקרים בעת ובעונה אחת, שמטיחים בו שאלות ועובדות, שצועקים ומשפילים.

ת. אף אחד לא השפיל אותו, היו הרמות קול ברמה של הטחה לא ברמה שלצעוק עליו. ההרמות קול היו בקטע של הטחה, הכל צולם הכל רואים. אין מצב שמשפילים אותו או מקללים אותו.

ש. מה קרה שהרימו קול.

ת. הוא הרים קול חזרה, אפשר לראות את זה.

ש. זה נכון שחקרו אותו שלושה חוקרים.

ת. היו שלושה חוקרים אבל זה היה מסודר וכל פעם נשאל שאלה על ידי מישהוא.

ש. התרשמת שהוא פחד מכם בחקירות.

ת. בכלל לא.

ש. הוא טוען שהטיחו בו שאלות בעברית שהוא שפה שהוא לא שולט בה וגם זה גרם לו מורה ופחד.

ת. העברית היתה עברית בסיסית, הוא הבין אותה. דבר שני הוא דיבר לפי העדויות שלו עם אלי דעי בטלפון הוא דיבר עם ג'אנה בטלפון בעברית.

ש. הוא טוען גם שאתם גיליתם לו במהלך החקירות עובדות ונתונים שאתם הזנתם אותו לגבי הרצח.

ת. בהחלט לא.

ש. שאתם הטעיתם אותו בנוגע לממצאים ביולוגיים בזירה.

ת. לא .

ש.בתאריך 11/12/06 אתה חקירת נער בשם ש.ב, .הדוח מוגש ומסומן ת/444

ש.ב- 21/12 אתה ערכת דוח לגבי שיחה עם בחורה בשם סופי.הדו"ח מוגש ומסומן ת/445

ש.ב- 21/12/06 העברת מהמכון לרפואה משפטית למעבדת סיבים מוצגים שונים. מוגש ומסומן ת/446

ש. ב- 22/12/06 אתה חקרת את סאניה אברס אחותו של הנאשם ואת יוליה גרשייב שהיא אחותה של אשת הנאשם, אני רוצה שתסביר לנו מה רצית לבדוק איתן.

ת.אנחנו רצינו בעקבות בדיקה שנעשתה במחשב של רומן זדורוב נמצאה שם גלישה באתרי פדופיליה אתר שנקרא "אנדר אג' לוליטס" ורצינו לבדוק אם מישהוא אחר גלש לאתר ולא הוא, וגילינו שהם לא גלשו לאתר.

ש. אתם חקרתם ב- 31/12/06 חקרת שוב את אותה סאניה חקרת אותה לגבי שמות של נערות שהיא התכתבה איתם.

ת.כן, זה מהמחשב של רומן היו כתובות של בני נוער רצינו לבדוק מי הם אותם בני נוער היתה עדות שהיא היתה גולשת אצלו במחשב ושיחות שהיא ביצעה ורצינו לבדוק. חלק היא ביצעה והיתה שם כתובת אחת שעד היום לא הצלחנו לאתר אותה.

ש. ב- 25/12/06 אתה ערכת דוח לגבי חיפוש במקלט 2 לאחר פירוק הקרמיקה. הדוח מוגש ומסומן ת/447

ש. תסביר לנו מה הפעולה שביצעתם.

ת. פירקנו את כל הקרמיקה ממקלט 2, אספנו אותה בשקים בשלב הזה חיפשנו ולא מצאנו כלום הוצאנו את כל הפסולת החוצה ופיזרנו אותה עברנו עם מגלה מתכות ללא תוצאות. אח"כ בעקבות שיחה שלי עם אלי דעי, נסענו למזבלה העירונית כי אלי אמר שכל הפסולת שהוצא ממקלט 2 הוצאה עם שקים ונזרקה במזבלה. המזבלה זה אתר אשפה של קצרין והסביבה. לא מצאנו את השקים הוא אמר לי שפה הוא הניח אותם הצביע על המקום אבל עבדו שם טרקטורים שפיזרו את זה על כל השטח וקברו את זה מתחת לעפר ולא ניתן היה למצוא כלום.

ש. עשית פעולה ביום 1/1/07, לגבי הוצאת מנעול ממחסן המוצגים ופירוק של המנעול, יש זכ"ד לגבי הוצאת המנעול ממחסן המוצגים מוגש ומסומן ת/448 הדוח עצמו מסומן ת/449

ויש לוח תצלומים של פירוק המנעול מסומן ת/450  (8 תצלומים)

ש. אני מציגה לך את המנעול המפורק שהוגש קודם לכן וסומן ת/419.

ת. זה המנעול שהוצאתי.

ש. אני רוצה שתסביר לנו, איפה המנעול הזה היה, איפה הוא נתפס.

ת. הוא נתפס במקלט 2. המנעול הזה נפרץ על ידי אחד מאבות הבית, ביום הרצח כאשר הם חיפשו את המנוחה, הם לא הצליחו לפתוח את המנעול עם מפתח המסטר שהיה להם לכן הם חתכו את האוזן של המנעול.

מפנה לתמונות ת/235.

ש. מה אתה רצית לעשות.

ת. הפעולה נעשתה בגלל שרומן טען הוא לא נעל את המקלט והמקלט כן היה נעול. דבר שני להראות שהמנעול חובל בכוונה כך שלא יהיה אפשר לפתוח את מקלט 2. והשערה שלנו לחשוד היה אינטרס יחידי לזה.

ש. מה מצאתם שפירקתם את המנעול.

ת. לקחנו לחדר של אב הבית יש לו שם מלחצים וכלים, לקחנו את המנעול ואת המפתח פירקנו את החלק שאליו נכנס המפתח ומצאנו שם קיסם תקוע (תמונה 6 ו- 8 ת/450).

ש. מה עשה הקיסם.

ת. הקיסם מנע מהמפתח להכנס למנעול ולפתוח את המנעול. ש

ש. אתה אמרת קודם שלפי החשד שלכם רק לנאשם היה האינטרס לעשות את זה. תסביר למה.

ת. קודם כל לפי העדויות שהיה לנו מהעדויות של אב הבית, מהזמן שרומן עזב את בית הספר עד שהגיע אב הבית עם המחפשים שחיפשו את המנוחה עבר גג חצי שעה, בגלל זה החשד.

ש. למי ממה שהבנתם היה מפתח למקלט הזה.

ת.היה למנקים, לאבות הבית, ולפי דעתינו גם לרומן לפי החשד שלנו.

ש.אותם אנשים שהיה להם מפתח, והיו נוכחים בבית הספר, נחקרו.

ת.כולם נחקרו. בדקנו ואף אחד מהם לא נעל את הדלת.

ש.איפה המנקים היו מחזיקים את המפתח, היה להם ציוד.

ת.בחדר נוסף בתוך המקלט, מנקה האחרון היה צריך להגיע למקלט המקלט היה צריך להיות או פתוח או שהוא יפתח אותו כדי להכניס את הכלים שלו.

ש. בזמן החיפושים עדיין היה מנקה שעבד בבניין.

ת. כן.

ש. מה הנאשם בעצם מבחינת מה שהוא סיפר לכם, מה הוא השאיר במקלט.

ת.הוא השאיר את כל הציוד שלו, כי אישתו היתה אמורה לבוא לקחת אותו עם הכלים, אבל זה לא הסתדר לה, ואז הוא נאלץ להשאיר את הדברים שלו שם בתוך המקלט. הוא טען גם לגבי המנעול שלא היה לו מפתח ואת המנעול הוא תלה כביכול, הכניס אותו לוו סגר אבל לא נעל, לא היה לא מפתח, מבחינת העובדות זה לא הסתדר.

ש. המנעול שהגשנו הוא מפורק. אני מגישה לך מנעול זהה לו של אותה חברה, פשוט כדי להרואת לבית המשפט את המנגנון מה קורה עם מנעול כזה, ומה קורה עם סוגרים בלי לנעול.

ת.המנעול לא קפיצי צריך מפתח כדי לנעול אותו. להוציא את המפתח אי אפשר אם המנעול לא נעול. יש לשונית שמונעת מהאוזן להכנס לתוך המנעול. כדי להוציא את המנעול צריך לנעול. אפשר לתלות אותו אבל אז יראו שהוא פתוח. אי אפשר לנעול בלי המפתח, ואי אפשר שזה ייראה נעול, רואים שזה לא ננעל שזה פתוח. המנעול מסומן ת/451

ש. נניח שהנאשם אינו הרוצח, הממצאים בזירה לאותו רוצח היה אינטרס לנעול את המקלט 2 עם גפרור – קיסם, לנעול בצורה שאי אפשר לפתוח.

ת. לא.

ש. ולעובדי הניקיון שסיימו לעבוד, היה להם סיבה לחסום את המנעול.

ת.לא.

אמרתי שהוא יכול היה להגיד שהוא נעל את המקלט כדי לשמור על הדברים שלו, והוא לא אמר דבר כזה.

ש. אתה לאחר תפיסת הקיסם הזה ערכת מס' דוחות לגבי תחקור של אנשי תחזוקה, ושל אנשים שעוסקים בשכפול מפתחות.

ת.רציתי לברר אם רומן שכפל מפתח באיזה שהוא שלב, בדקנו בקצרין הם שללו את זה, לא זכרו את זה.

ש. בנוסף לזה אתה גם תחקרת את אנשי התחזוקה, מנשה יצחק בענין המפתח.

ת.את כולם. הוא עבד שם תקופה ארוכה כך שלא היתה לו בעיה לרומן להגיע למפתח בשלב כזה או אחר. לגבי אותו יום עד כמה שאני זוכר אף אחד מאבות הבית לא זוכר שנתן לו מפתח. והיה עוד דבר נוסף, באותו יום היה אחד מאבות הבית שתה איתו קפה במקלט בסביבות השעה 12, כך שאם הוא הי הצריך מפתח למקלט הוא יכל להגיד לו. הדוח לענין הזה מוגש ומסומן ת/452

ש. המפתח למקלט מס' 2 זה מפתח ייחודי.

ת. לא. זה מפתח מסטר שפותח את כל המקלטים.

ש. אתה ב- 8/1/07 ערכת איזה שהיא פעולה עם השוטר ראובן אזולאי, ואיש מז"פ לגבי ביקור בתא השירותים, ועשיתם שם איזה שהוא ניסיון לשחזר ולבדוק יציאה מהתא. אני רוצה שתסביר לנו מה ניסיתם לבדוק ואיך אתה התרשמת. הדיסק מוגש ומסומן ת/453 התמליל מוגש ומסומן ת/454 המזכר מוגש ומסומן ת/455


העד ממשיך:

ת. ניסינו לבדוק, היה איזה שהוא כתם דם באחד הקירות אם אני לא טועה בצד שמאל, בקיר איפה שכתוב מס' 3 ניסינו להבין איך הכתם דם הגיע לפה, וניסינו כל מיני צורות כדי לצאת מהשירותים, אבל בשום צורה הגיונית לא הצלחנו להגיע לשם. זה מסובך מבחינת הגוף. ניסינו להגיע בסופו של דבר לשחזר את המסלול בין אחד, שתיים ושלוש.

ש.אתה בתאריך 8/1/07 ערכת סקר בחנויות נעליים בקצרין, מה חיפשתם ומה בדקתם

ת.חיפשנו נעליים מאותו דגם שנתפסו אצל הנאשם, חיפשנו בחנויות בקצרין, מסביב לקצרין, בראש פינה, קרית שמונה

ש.אני מציגה לך מה שעשית ביום 8/1/07, גבית הודעה מבעלת חנות בקצרין בשם יהודית דובק, שאלת אותה אם היא מכירה את הנעליים, זו ההודעה ההודעה מוגשת ומסומנת ת/456

ת.כן

ש.יש זכ"ד נוסף שאין עליו תאריך אבל הוא גם מדבר לגבי בדיקה בחנות נעליים בקצרין, מאותו יום שחקרת את יהודית

ת.כן מוגש ומסומן ת/457

ש.בנוסף לזה, ב – 14/1/08, ביקרת במס' חנויות בקרית שמונה

ת.נכון

ש.אני מגישה 3 דוחות שנערכו על ידך בקרית שמונה

ת.נכון 3 הדוחות מוגשים ומסומנים במקובץ ת/458

ש.לכל החנויות שהיית הצגת תמונות של הנעליים

ת.כן

ש.הסתובבתם עם התמונה ת/272

 והראתם אותה לחנויות

ת.כן


עו"ד שפיגל:

אני מבקש הפסקה לפני תחילת החקירה הנגדית.

החלטה

להמשך היום, שעה 13:00.ניתנה היום כ"ז באייר, תשס"ח (1 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

 
העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני אעבור איתך על מה שמסרת בחקירה הראשית, אני מפנה אותך ל – ת/439 שזה התיק בהתייחס ל –ת/438

שם רשמת את הדברים שתפסת, כשאני מסתכל על ת/439 ועל תכולתו, אני רואה כובע כחול, קסקט, נכון, אתה רואה את הכובע הזה

ת.כן

ש.אני מפנה אותך ל – ת/438

 ואני שואל אותך איך זה שב – ת/438 אין שום התייחסות או שמץ של התייחסות לכובע כלשהו שנתפס בתיק הזה על ידך

ת.הוא לא נתפס על ידי

ש.מי עשה את הרשימה הזו, מי זה י.מ

ת.זה אני, כל מה שכתוב בדו"ח זה אני כתבתי

ש. ת/438 הדו"ח שעשית, כל מסמך שתפסת סימת בראשי תיבות שמך ואני מניח שאלה מוצגים שנמצאו שחיפשת אותם ב – ת/439, זה חופף לא?, תראה לי בדו"ח איפה תפסת כובע

ת.לא ציינתי כובע

ש.מהזיכרון האם אתה זוכר כובע

ת.לא

ש.אני עובר איתך ל – ת/440 זה תג המוצג שסימנת בראשי תיבות שמך על הסכין שנתפסה גם כחלק מתכולת התיק הזה והופרדה

הערה: ת/440  איננו האמור ע"י הסניגור

ש.אני שואל שאלה אחרת, נעבור לנושא של המנעול ששמענו עכשיו, על פי התיאוריה כפי שאני מבין שהעברת אותה בפני בית המשפט, לשיטתכם לרומן זדורוב היה מניע לחבל במנעול ולהותיר את המקלט סגור, זה מה שאמרת

ת.כן

ש.אני מניח שאתה גם יודע שרומן זדורוב ב – 6/12/06 סיים את העבודות בבית הספר ולא היה צריך לחזור לשם יותר

ת.בסיום אותו יום, כן

ש.אני שואל אותך על סמך ההגיון הצרוף לאור התיאוריה שהצגת, החשוד הזה כפי שאתה מעביר את זה, מסיים את העבודה בבית הספר, מדוע שלא יקח את התיק על כל הדברים ה"מפלילים" אם יש לו וילך הביתה, 150 מטר, למה הוא צריך להשאיר תיק עם ממצאים מפלילים במקום שהוא לא אמור לחזור לשם

ת.הוא הסביר שהוא לא יכול היה לקחת את הדברים כי אשתו לא יכלה לבוא לקחת אותו, הייתה צריכה לבוא לקחת אותו ולא יכלה, לפי ההגיון שלי הוא לא ידע בדיוק באיזה שעה ימצאו את הגופה, יכלו למצוא אותה כשהוא עדין בבית הספר, במצב הזה שהוא נקלע אליו, הוא החליט לסגור את המקלט ולהשאיר את הדברים בפנים מתוך מחשבה שלא יקשרו בין המקלט לבין זירת הרצח, ולכן הוא דחף קיסם למנעול

ש.איך זה יכול להתיישב עם תיק שלשיטתכם עמוס בממצאים מפלילים מכנסיים וחולצות מוכתמים בדם, סכינים, כלים, אני שואל איך זה מתיישב

ת.הוא לטענתו זרק את המכנסיים, באותו יום שהוא אסף את כל האשפה וניקה את המקלט, הוא שם גם את המכנסיים וגם את כל מה שמפליל אותו שם עם כל האשפה וזרק

ש.האם זה נכון שאת אותם מכנסיים לא רק על פי ההודעה שהוא מוסר לכם אלא על פי ראיות אובייקטיביות אחרות שבדקתם, אצל חמותו, בבית שהייתם שם, אתם יודעים שהמכנס הזה שאותו הוא זרק, אתה גם אמרת בראשית החקירה הראשית שלך ששמעת אותו מדבר על זה עם יורם אזולאי על זה, אני שואל, על פי העובדות האלה, המכנסיים, הכלים, כל הממצאים המפלילים ב – ת/439 יושבים במקום כשהוא יודע שהוא יכול, סיים את העבודה, הוא לא צריך לחזור לשם, הולך עם זה 150 מטר עד הבית ועושה עם זה מה שהוא רוצה אם יש לו מה להעלים או מה להסתיר, יתרה מזו, אמרת שהוא עזב את בית הספר והוא לא יודע מתי ימצאו את הגופה ולכן גם זה חומר למחשבה, אולי בגלל זה הוא השאיר את התיק, לכן אם הוא עוזב את בית הספר כשהגופה עוד לא נמצאת איזה אינטרס הגיוני ישאיר את הדבר הזה ויחבל בדלת, יתקע את הקיסם לחריץ המנעול כדי שהוא בעצמו יצטרך לפרוץ את הדלת כשהוא ירצה אי פעם באיזה שהוא שלב להעלים את הדברים האלה שהוא השאיר, זה הגיוני

ת.הוא לא צריך לפרוץ אותו, הוא יקח סיכה ויוציא את הקיסם ועם המפתח שיש לו יפתח את המנעול

ש.אתם הצלחתם לעשות את זה

ת.לא ניסינו

ש.אב הבית, קובי סמברנו שאותו תחקרת, הוא מספר לך שהוא יחד עם בחור בשם אמסלם שהוזעק לבית הספר כדי לסייע בחיפושים של תאיר ז"ל, הגיע עם מפתחות המקלט כדי לחפש אולי תאיר נמצאת מאחורי דלת המקלט והמקלט נעול, מנסה לפתוח, לא מצליח ואז קובי סמברנו מביא מספרי חיתוך גדולות, פורץ את דלת המקלט ע"י חיתוך מנעול התליה הזה

ת.נכון

ש.אתה ניסית לחלץ את הקיסם

ת.לא ניסינו

ש.הקיסם הזה שחילצת מחריץ, מתעלת המנעול, לאור התיאוריה הזו כפי שמסרת כאן היום, מסרתם אותה לבדיקת מעבדה להפקת ד.נ.א, הרי מן הסתם מי שדחף את הקיסם אחז בו בידו, שלחתם אותו לבדיקת מעבדה

ת.אני מאמין שכן

ש.אתה יודע מה היו התוצאות

ת.לא

ש.ואם אני אומר לך שבדיקת המעבדה, הד.נ.א. לא שייך לרומן זדורוב

ת.נו אז מה? יכולים להרים אותו מהרצפה ולדחוף אותו למנעול

ש.אני אומר לך שהרי מישהו דחף את זה למנעול, אם אני אומר לך את זה עכשיו, זה ממוטט את התיאוריה שלך, אתה חושב אחרת עכשיו

ת.בהחלט לא

ש.אתה גבית הודעות אם זכרוני אינו מטעני ממיכאל הרוש שהוא אב הבית, זכור לך

ת.כן

ש.קובי סמברנו שהוא אב הבית

ת.כן

ש.וממנשה שהוא איש תחזוקה

ת.כן, שלושתם עובדי אחזקה

ש.מפני שהם מחזיקים במפתחות והם אחראים

ת.כן

ש.זה נכון שהמנקים בבית הספר מצוידים במפתחות של המקלטים כולם על מנת שיהיה באפשרותם להוציא לא רק חומרי ניקוי שהם מאחסנים בחדר מסוים במקלט, נייר טואלט, כלים לניקוי, שהכל מאוחסן בחדר אחד במקלט, זה ידוע לך כעובדה

ת.אני זוכר שחלק מהמנקים היו להם מפתחות

ש.אני ארענן את זכרונך, אני קורא מההודעה שגבית ממיכאל הרוש ביום 2/1/07, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני קורא בפניך מעמ' 1 משורה 25: "ש. האם למנקים יש מפתח למקלט?" "ת. כן, יש למנקים מפתח, לכל קבוצה יש צרור מפתחות"

עו"ד ענבר:

אני מפנה לשורות 5 ו – 6, אני מוכנה להגשה.


עו"ד שפיגל:

מבקש להגיש.מוגש ומסומן נ/73

העד ממשיך:

ש.בוא נאשר עוד מספר עובדות לידיעת בית המשפט, בבית הספר נופי גולן כמה מנקים עובדים

ת.לא זוכר

ש.אם אני מעיין ב – ת/157

, אני סופר 16 מנקים, תאשר לי את העובדה שהואיל ומדובר בבית ספר גדול יחסית עם מפלסים, חדרי לימוד, קומות, חדרי מורים, שירותים בכל קומה, כל קבוצה ממונה על אגף אחר של נקיונות, יש עובדים שממונה על מספר חדרי כיתות, יש קבוצה אחרת שאמונים על מסדרונות

ת.אני יודע שיש שם צוות עובדים של קבלן, יותר מזה אני לא יודע מי עובד איפה ולמה

ש.האם אתה יודע שהייתה חלוקה של קבוצות לפי מיקום

ת.אני לא יודע את זה

ש.בהנחה שעובדתית זה נכון, הם מחולקים לפי תחומי עבודה, לפי אזורים, מספר לך קובי סמברנו בהודעה שאתה גבית ממנו שכשהוא הגיע יחד עם אותו בחור בשם אמסלם הם נתקלו בעובד נקיון עם כלים דובר רוסית, אתה זוכר את זה

ת.אני לא זוכר, היו המון עדויות

ש.אני מקריא לך מההודעה של קובי סמברנו שגבית ממנו ביום 2/1/07 והוא מוסר לך בעמ' 3 להודעה, שורה 17: "ש. האם כשהיית בבית הספר בשעה 17:30 לערך, בחיפושים אחר תאיר ראדה, מישהו בבית הספר?" ת.כן, אני בכניסה לבית הספר, הכניסה הראשית, כוונתי הכניסה למבנה הגדול ראינו את המנקה של השירותים עם הכלים ביד, זאת אומרת, מטאטא, מגב, גם דלי לניקוי, אם אני לא טועה, שאלתי אותו אם הוא ראה ילדה בשירותים והוא ענה לא ראיתי והכל בסדר עד כמה שהבנו אחד את השני כי הוא מדבר רוסית", אני קורא לך את זה כדי לרענן את זכרונך באשר למה שקובי סמברנו יחד עם אלי אמסלם פגשו, אתה פגשת את אותו מנקה, איזה אגף

ת.נחקרו כל עובדי הניקיון בבית הספר

ש.האם מסרו לך לגבי אותו מנקה על איזה אגף הוא אחראי

ת.אני לא זוכר

ש.אמרת בחקירה ראשית שהייתם מעודכנים

ת.אנחנו היינו מעודכנים בכל שלב, אם אמרו שחקרו את המנקים, אז חקרו את המנקים וזה הובא לידיעתנו, אם היה משהו חריג היו מעדכנים

ש.אתה לא יודע באיזה אגף היה המנקה שהזכרתי קודם

ת.אני לא זוכר, בשביל זה אנחנו כותבים עדויות, אני לא יכול לזכור 50 דוחות


עו"ד ענבר:

אנו מסכימים להגשת כל ההודעות של כל עובדי הנקיון ואני גם מציינת שהמנקה הספציפי שבו מדובר, ויקטור קולסניקוב שנחקר בענין הזה הוא נמצא ברשימת העדים והוא יעיד בענין זה ואני סבורה שזה איננו רלוונטי מה העד הזה כרגע זוכר מתוך חקירות שנערכו ע"י חוקרים אחרים, את פרטי הפרטים והשאלות כלפיו מיותרות.


העד ממשיך:

ש.יתכן ואותו מנקה, כשהשניים האלה, קובי סמברנו ואמסלם פגשו בכניסה הראשית, החדר שבו מאופסן הציוד שלו, כלי הניקיון וחומרי הנקיון שלו לא קשורים למקלט מס' 2


עו"ד ענבר:

העד הזה לא גבה את העדות ולא ניתן לשאול אותו, אלה לא דברים שהוא עשה.

החלטה

העד היה חוקר בצוות החקירה.

צודקת עו"ד ענבר שברגיל יש לשאול את מי שגבה את ההודעה וכו', אך כאן, ישיב העד לשאלה ככל שהנו יודע עובדתית תשובה לשאלה וזאת, לאור הסברי הסניגור באשר לאי הסכמתו להגשת עדויות המנקים בשלב זה כחלק מתוכנית ההגנה של הסניגור.ניתנה היום כ"ז באייר, תשס"ח (1 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא
העד ממשיך:


ת.אני לא זוכר

ש.ידוע לך כעובדה שמי שנועל את המקלט על פי ההודעות שגבית מאבות הבית, שמי שנועל את המקלט בסוף היום אלה המנקים שעוזבים את בית הספר, זה נכון

ת.כן

ש.במסגרת החקירה הראשית שלך, סיפרת לבית המשפט לאור שאלה של עו"ד ענבר בנושא של אותו, אני אקרא לזה "הספקת מניע" מה המניע שהיה יכול להיות פה ברצח המזעזע הזה וסיפרת לבית המשפט שאת כל הנושא של העליבה אותך, פגעה בך, הציקה לך, כל מה שאמרת לו והכנסת לו, זה למעשה לא הדרכה מפני שהמדובב כבר דיבר איתו על זה

ת.הוא דיבר עם המדובב

ש.אתה בטוח

ת.זה מה שאני זוכר, זה בא מכיוון המדובב, מכיוון של האזנה, אני לא זוכר אם זה מהמדובב או מהנאשם, אני יודע שזה מהאזנה

ש.אתה לא יכול לומר עכשיו לבית המשפט אחרי מה שמסרת לבית המשפט בחקירה הראשית, אתה לא יכול להשיב בחקירה נגדית לדעתי, אם זה בא מכיוון המדובב או בא מהנאשם, כשהעדת בחקירה ראשית והעדת כחלק מרצונה של התביעה להראות שלא הייתה פה הדרכה, לא הכנסת לו רעיונות לראש, אמרת שידעתם את זה מהשיחות שלו עם המדובב ואני אומר לך שזה לא יוזמה של רומן אלא יוזמה של המדובב ואתה ידעת את זה כי הקשבת לשיחות

ת.לא, אני לא הקשבתי לשיחות עם המדובב, אלה עדכונים שקיבלנו מראש צוות החקירה

ש.אז איך אתה אומר דבר כזה לבית המשפט אם לא בדקת

ת.אני הסתמכתי על העדכונים

ש.אני מפנה אותך לדו"ח זכ"ד ותחקור מיום 14/12/06 מסומן צ"ב, האם זה כתב ידך, האם אתה ערכת את הדו"ח

ת.כן מוגש ומסומן נ/74

ש.אני רוצה להציג בפניך באותו ענין ובאותו הקשר דו"ח עיכוב שמסומן צ, תאשר לי שזה כתב ידך וחתימתך

ת.אני מאשר, זה כתב ידי וחתימתי מוגש ומסומן נ/75

ש.מה הסיבה שבגינה מצאתם לנכון לעכב את הנער הזה, להביאו לתחקור, הטבעה, דגימת רוק, מה היה החשד

ת.אני לא כל כך זוכר, אבל אם אני לא טועה, קיבלנו איזה שהוא מידע ועל פיו הלכנו לבדוק

ש.איזה מידע

ת.שהוא יודע משהו או שמע משהו

ש.לגרסתו, עולה מהזכ"ד שהוא היה בבית הספר "ברנקו וייס" עד השעה 14:00 למד אצל מחנכת הכיתה, מורתו אביטל, בדקתם את זה

ת.אני לא זוכר, סביר להניח שכן

ש.יפתיע אותך אם אומר לך שלא

ת.אלא אם כן זה אומת בדרך אחרת

ש.אני אומר לך שזה לא אומת בדרך אחרת

ת.אינני יודע

ש.אתם בכלל גביתם, או אתה, אתה גבית הודעה מאותו נער

ת.לא

ש.למה

ת.לא נראה לנו על פניו שצריך

ש.מהזכ"ד הזה ( נ/74 ) נמצאנו למדים כולל אתה כי ברשותו של אותו נער פלאפון שהוא אפילו בזכ"ד מסר לכם את המספר שלו

ת.כן

ש.אתה תפסת את הפלאפון הזה

ת.לא

ש.אז גם לא יכולתם לבדוק שיחות נכנסות ויוצאות

ת.למה לא? אפשר לבדוק לפי המספר

ש.ובדקתם את השיחות

ת.אני לא יודע

ש.זה יפתיע אותך אם אומר לך שלא נעשה דבר

ת.אני לא יודע

ש.מהזכ"ד הזה, נ/74

, עולה כי בכיתתו לומד נער בשם יוסי מקצרין שסיפר על ילד שראה ויודע מי ביצע את הרצח והילד הזה מאוד מפוחד, אתם ניסיתם לאתר את יוסי מקצרין, תלמיד כיתה מסוימת בבית ספר "ברנקו וייס" כל הפרטים שמופיעים בזכ"ד, ניסיתם לאתר אותו

ת.אני רוצה להגיד לך שנחקרו עשרות ילדים בבית הספר, היו לנו סיפורים כאלה בלי סוף, נחקרו הרבה כיוונים, כל מה שעלה נחקר, זה מה שאני זוכר, אולי הוא נחקר בתוך האנשים האלה, אני לא יודע

ש.אתה אישית ניסית לאתר את אותו יוסי

ת.סביר להניח שהעברתי את זה ואמרו לי לאתר ואם היה יש דוחות

ש.כעובדה, לא נעשה שום נסיון לאתר, הנער הזה עד היום לא אותר, אנו לא יודעים מה הוא יודע, מה הוא שמע, מה הוא ראה

ת.אולי לא היה נער כזה

ש.איך אתה יודע, אתם לא בדקתם

ת.אתה אומר שזה לא נבדק, אני לא יודע

ש.אני רוצה להציג בפניך דו"ח זכ"ד ותחקור שאתה ערכת מיום 14/12/06, מסומן קי"ט, אתה חתום עליו, זהו כתב ידך

ת.כן, אני מאשר מוגש ומסומן נ/76

ש.מהזכ"ד הזה עולה כי בסביבות השעה 15:00 אחה"צ, המועד שבו אותה מזנונאית ביחד עם העובדת הנוספת, סיימו את העבודה במזנון ובדרכן אל מחוץ לתחומי בית הספר, הן ראו בחור אתיופי חריג למקום, כך היא מספרת בהודעתה, שמשך את תשומת לבן בעצם היותו חריג ושוחח בפלאפון ושאל: "איפה אתה, איפה אתה?" מה עשיתם בנדון, אם עשיתם

ת.אני לא זוכר

ש.אני רוצה להציג בפניך זכ"ד בענין פלט שיחות מיום 18/12/06, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן מוגש ומסומן נ/77

ש.מהזכ"ד, נ/77 , אני למד שכבר ב – 17/12/06 היה לכם את פלט השיחות של הפלאפון של רומן שממנו ידעת מן הסתם שרומן זדורוב התקשר למעבידו ב – 13:23, נכון

ת.היה לנו פלט שיחות

ש.מדוע אם כך, בחקירה שלך, למחרת, ב – 18/12/06, אני קורא בפניך מעמ' 11, שורה 17 של תמליל קלטת 1, מ"ט 168/06 (ת/443), למה אתה אומר לו בחקירה: "עכשיו התקשרת נגיד ב – 12:30…."

עו"ד ענבר:


היו מספר שיחות, האחרונה בשעה 13:23.

העד ממשיך:

ש.ידעת שהחשוד התקשר למעביד בשעה 13:23, השיחה האחרונה שלו הייתה ב – 13:23, למה אתה אומר לו בחקירה של 18/12/06: "עכשיו התקשרת נגיד ב – 12.30…" הרי ידעת שהוא התקשר ב – 13:23


עו"ד ענבר:

אני מתנגדת. מדובר במהלך של שיחות שהנאשם התקשר למעביד, זה עולה כך גם מגרסת הנאשם והעד במקרה הזה מציג לו זמנים די מדויקים, אין כאן הטעיה.


עו"ד שפיגל:

אני מוותר על השאלה, אני מסתפק במסמך שהוגש.

 

העד ממשיך:

ש.אני רוצה להציג בפניך זכ"ד מיום 31/12/06, צ"א, האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן מוגש ומסומן נ/78

ש.אני רוצה לעבור איתך על דו"ח השחזור שהוגש לבית המשפט וסומן ת/453 שאתה היית שותף שם, ואני רוצה לשאול אותך, המטרה, היעוד של אותו שחזור היה למעשה לנסות ולשחזר כמו שאמרת את המסלול, את התוואי של אותם עקבות מוטבעות בדם שהם מסלול של המלטות מזירת האירוע

ת.זה היה מריחות של דם

ש.זה לא היה עקבות נעל

ת.עד כמה שאני יודע לא

ש.אז למה עשיתם שחזור

ת.רצינו לראות אם שלושת הנקודות האלה יכולים להתאים ליציאה מהשירותים

ש.חשבתם שזה טביעות כף יד

ת.לא חשבנו כלום, היו מריחות של דם ורצינו לבדוק

ש.הדו"ח הזה של השחזור הוא מ – 8/1/08, כשאנחנו כבר חודש מעבר לאירוע הרצח, לא ידעת שמדובר בעקבות נעל, זה מה שאתה אומר לנו

ת.לא

ש.ובכל זאת רציתם לבדוק את המסלול של ההמלטות

ת.אם מישהו יצא בדרך הזו, משם

ש.בשחזור המתועד רואים את עמיתך ראובן אזולאי כשאתה נותן לו הנחיות להניח את הרגליים על אותם המקומות של הדם וראובן אזולאי קופץ לתא 3 הסמוך

ת.אני לא זוכר

ש.אם אני אגיד לך כנתון, כעובדה שבשחזור הזה ראובן אזולאי קופץ לתא מס' 3, שלוש פעמים רצופות, ויתרה מזאת, אתה נשמע אומר גם בפעם השלישית שינסה להניח תחילה את רגל שמאל שלו על הכתם שעל האסלה ואז אתה גם נשמע אומר לו : "זה יותר מתאים…" לפני שהוא קופץ, הוא עומד על הקורה בדרך לקפיצה לתא מס' 3 אתה נשמע אומר לו: "זה יותר מתאים לתנוחה", אני רוצה לשאול אותך לאור מה שאני אומר לך, הממצאים האלה, המריחות האלה, העקבות האלה, הכתמים האלה, השחזור הזה בשום דרך אי אפשר היה לקפוץ מעבר לדלת, על פי המסלול של הכתמים האלה, המריחות, לא ניתן היה בשחזור להוביל לדילוג מעבר לדלת של תא מס' 2 אלא רק לתא מס' 3 וזו הסיבה שראובן אזולאי כל הזמן קופץ לתא מס' 3, השאלה היא המסלול של הכתמים האלה הוביל בהכרח לתא מס' 3

ת.אני לא חושב שזה בהכרח, זה מה שאנחנו עשינו

ש.אתה זוכר את האירוע הזה

ת.אני זוכר את תא השירותים, בן אדם יכול לצאת מהשירותים גם לצד השני

ש.אני מבקש להפנות אותך לתמונה, יש אפשרות אחרת לפי מה שאתה רואה פה לדלג מעל לדלת מס' 2 או רק לתא מס' 3

ת.במסלול הזה הוא יכל גם לקפוץ לתא מס' 3, לכתם מס' 3 בכל מקרה הוא לא הצליח להגיע עם הרגל, הוא יכל גם לצאת לצד השני, לצד ימין

ש.לתא מס' 1

ת.כן

ש.וזו הסיבה שהוא קופץ לתא מס' 3

ת.לא זוכר למה, יכול להיות שאנחנו ביקשנו ממנו, אבל היה אפשר לקפוץ גם לצד השני

ש.זה נעשה ב – 8/1/07, 3 שבועות לאחר השחזור שעשה הנאשם, האם היית

ת.לא הייתי בשחזור, ראיתי את השחזור

ש.בשחזור, רומן קופץ מעבר לדלת של תא מס' 2, העובדה הזו יחד עם העובדה שיש לך כמו שאתה בהגינותך אומר, 3 הכתמים האלה שרציתם לבדוק מסלול של המלטות שאינם מבחינת עקבות

ת.עכשיו נזכרתי שהסיפור הזה בוצע בגלל שחשבנו, הייתה לנו איזה חשיבה שרומן זדורוב חזר לתא לאחר הרצח ויצא בדרך אחרת

ש.כשהוא פתח את הדלת מבחוץ? איך? תסביר בבקשה

ת.הלכנו לבדוק, זה בוצע לאחר השחזור

ש.אני רוצה להבין, למה לשיטתכם היה לכם יסוד סביר להניח שזה מה שהוא עשה

ת.חשבנו שאולי הוא חזר לזירה בשביל לנקות אותה מכל מיני ממצאים

ש.הזירה הזו הייתה נקיה ממצאים, הדם היה שטוף, האסלה הייתה שטופה

ת.הדם של המנוחה היה שם

ש.איפה ראיתם איזה שהוא חשד

ת.אולי היו טביעות אצבע, אולי היה משהו אחר

ש.אז הוא לא ניקה אותם, איך אתה יכול לראות

ת.אני לא יודע אם הוא ניקה ולא מחק את הסימנים לאחר הרצח

ש.בשחזור שאתה ראית שרומן זדורוב קופץ מעבר לדלת תא מס' 2 כאשר מסלול ההימלטות הוא מכיוון אחר, זה לא הדליק לך נורה אדומה

ת.אחרי שהוא שחזר כמו שהוא שחזר, הלכנו לבדוק את האפשרות שאולי הוא היה עוד פעם בתא, כדי לא להשאיר שום עקבה, אולי הוא טיפס על הקירות בפעם הראשונה

ש.נכון להיום, אתה יודע שמדובר בעקבות נעל

ת.לא

ש.על פי התיאוריה שלכם, כיצד רומן זדורוב על פי התיאוריה שאתם העליתם או חושבים, כיצד היה לבוש רומן זדורוב בשעת הרצח, בבגדי עבודה או בבגדים הנקיים שהיה מגיע איתם מידי בוקר

ת.היו לנו מספר עדויות, חלק ראו אותו לבוש בג'ינס, וחלק עם מכנסי עבודה

ש.במצבור של העדויות שניתחתם והצלבתם ובדקתם, על פי מה שאתם חושבים, חושדים, רומן זדורוב בשעת הרצח היה לבוש בבגדי עבודה, הבגדים שהיה עובד איתם במהלך עבודתו בבית הספר או בבגדים אחרים

ת.אני יודע שהיו שתי גרסאות

ש.אתה זוכר שגבית הודעה מהמזנונאית ליזה טיבי

ת.כן


עו"ד שפיגל:

אני מגיש בהסכמת חברתי את הודעתו של יצחק מנשה מיום 28/12/06 שגבה העד כאן. ההודעה מוגשת ומסומנת נ/79


העד ממשיך:


ש.אני רוצה לשאול אותך לגבי ת/441

, סיפרת לבית המשפט לגבי אותו דו"ח תחקור של הנאשם שזה היה בשלב המתנה לאפסונו בתחנת ראש פינה וזאת לאחר שהוא חזר מהארכת מעצר, איפה ישבתם, בימ"ר גליל

ת.לא, בקצרין

ש.התחקור עצמו, זה תחקור שבו רק אתה היית ודיברת איתו וענה לך כל הזמן בשפה העברית, אף אחד לא תרגם ולא היה איתך

ת.לא היה אף אחד, הכל בשפה העברית

ש.על פי הזכ"ד הזה, ת/441

, אתה מתחקר אותו יותר משעה וחצי

ת.לא, זה הזמן שהייתי איתו ביחד

ש.הזמן שהיית איתו ביחד זה יותר משעה וחצי

ת.זה רשום, אני המתנתי איתו שעה וחצי, זה לא התחיל מיד, זה היה משעה 16:30 עד 18:00 שלקחו אותו

ש.כמה זמן היה התחקור עצמו

ת.זה לא היה הרבה זמן, אולי סיפור של 10 דקות, אולי רבע שעה

ש.כלומר 80 דקות אתם יושבים בדום שתיקה

ת.כן, אפשר, מעשנים סיגריה, שותים קפה, מה ששאלתי אותו כתבתי זכ"ד, ישבתי איתו שעה וחצי שהמתנתי איתו, תחקרתי אותו רבע שעה, זה לא היה חקירה, זה היה במהלך המתנה

ש.אתה יושב בתחנת קצרין ואתה על פי הזכ"ד, אתה חוקר אותו תחת אזהרה

ת.ברגע שהתחיל לדבר, ברגע שהייתה שיחה לגבי דברים שקשורים לחקירה שלו הוא הוזהר כחוק, זה החוק וזו החובה שלי כלפיו

ש.אם זו החובה ועל כך אין ויכוח, אם אתה יושב בתחנת קצרין, למה לא ביצעת את חובתך עד הסוף, למה אתה לא לוקח, אתה לא נמצא בניידת או באיזה מקום שאין שם דפים או חומר שאפשר לבצע חקירה, מדוע לא לקחת דף ועט ורשמת חקירה, תאריך, שעה

ת.כי זו לא הייתה חקירה

ש.אתה אומר בזכ"ד הזה, ב – ת/441 , כותב בשורה אחת לפני סוף העמוד הראשון: "לחשוד לא היה הסבר…..שהוא משתמש בו", אתה אמרת לחשוד שנמצא דם על הכבל שהוא משתמש בו וביקשת הסבר לכך ולא היה לו הסבר

ת.כן

ש.אתה מכיר פחות או יותר את כל אנשי צוות החקירה

ת.כן, פחות או יותר

ש.יש מישהו בצוות החקירה שהוא גבוה ממך או בגובה שלך בערך

ת.היה פה היום אחד, העד שהעיד לפני, יחיאל

ש.יחיאל הוא בגובה שלך

ת.כן

ש.הייתה איזה שהיא סיטואציה שאתה אמרת במהלך המתנה בנוכחות רומן זדורוב או ליד רומן זדורוב שהרגו את הילדה באופן אכזרי באופן כזה שגם אנסו אותה

ת.בהחלט לא, מה פתאום

ש.אתה שמעת מישהו אחר אומר את זה

ת.שאנסו אותה? לא

ש.במ.ט. 167/06 דיסק 1, ת/174 א' בעמ' 73 שורה 1, אתה אומר: "למה, למה, למה ראו אותך יורד מלמעלה" "רומן: אני לא הולך מלמעלה", אני רוצה לשאול אותך בהמשך למה שמסרת בבית המשפט, מי מסר או ראה את רומן יורד מלמעלה, אם יש כזה דבר בכלל

ת.היתה ילדה עד כמה שאני זוכר שראתה מישהו יורד מלמעלה, אם אני לא טועה היא גם עשתה קלסתרון והוא דמה לזדורוב

ש.אם היא עשתה קלסתרון ומסרה הודעה כזו, מן הסתם סביר להניח שהיינו רואים את זה בחומר חקירה, האם אתה יודע או לא יודע

ת.אני יודע שהיה קלסתרון שמבחינתי התאים לרומן זדורוב

ש.האם אתה ויוסי במהלך החקירה שלכם של רומן נתתם לו להבין שנמצא דם לא שלו על הסכין שלו

ת.לא זוכר את זה


עו"ד שפיגל:

אני מפנה לענין זה לעמ' 66, 67 וכן בעמ' 69 ל – ת/174 א'


העד משיב בחקירה חוזרת:

ש.נשאלת לגבי הענין של הד.נ.א על הקיסם ונשאלת האם העובדה שנמצא ד.נ.א של אדם אחר ולא של הנאשם על הקיסם ממוטט את התיאוריה שלך והשבת בשלילה, מדוע השבת כך

ת.כי מלכתחילה התיאוריה שלי לא הייתה קשורה לשום ד.נ.א אלא לזה שחובל המנעול שאי אפשר יהיה לפתוח את המקלט והחשד שלנו היה על רומן זדורוב, שלו היה המניע, לגבי הקיסם, כל אחד יכול היה למצוא את הקיסם ולהכניס אותו פנימה.

החלטה

להמשך שמיעה במועדים הקבועים.
הנאשם יובא באמצעות הליווי
ניתנה היום כ"ז באייר, תשס"ח (1 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3