יפעת פלג – עדת הגנה מס' 10

עדת הגנה מס' 10 יפעת פלג מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.את מכירה את התלמידה ל.ר.

ת.כן

ש.היא הייתה תלמידה שלך

ת.כן

ש.באיזה חוג, באיזה מקצוע

ת.אמנות

ש.באיזה כיתה היא הייתה אז

ת.י"ב

ש.ספרי לנו איזה פרוייקט אמורה הייתה ל.ר. עם עוד תלמידה אחרת, מי זו התלמידה האחרת

ת.מרינה

ש.באיזה פרוייקט מבחינת המשימות שהטלת עליהן, ל.ר. ומרינה היו אמורות לעשות

ת.כל אחד עושה פרוייקט במה שהוא בוחר, ומרינה בחרה את פרוייקט שבעת החטאים שלא היה לי מושג מה זה והתייעצה עם ל.ר., שמעתי אותן מתייעצות, ול.ר. אמרה לה שיש איזה אתר אינטרנט שהיא יכולה להסתכל בו

ש.מי זה אסף

ת.תלמיד בכיתה

ש.באותו חוג

ת.כן

ש.שהיה ביחד עם ל.ר. ומרינה באותה כיתה

ת.כן, היו שם עוד 20 תלמידים

ש.ספרי לנו על הציור שציירה ל.ר. שבועיים לפני הרצח של תאיר

ת.אני לא ראיתי את הציור, את הציור ראה הילד אסף, במקרה נכנסה לכיתה אחרי שבוע היועצת ושאלה אותי איפה ל.ר., זה היה שבוע אחרי הרצח ושאלתי אותה למה היא מחפשת אותה והיא אמרה לי אני מחפשת אותה כי תחקרו אותה במשטרה ובאתי לראות מה שלומה, שאלתי אותה על מה והיא ענתה לי זה לא נעים לי להגיד לך ואז הילד אסף אמר לי שהיא ציירה ציור מוזר, ציור של אישה שרוצחת ילדה בשירותים וזה היה עם צבעים אדומים, כשבדרך כלל היא לא ציירה אף פעם באדום, וזה נראה לאסף מוזר, ואז אמרתי לו תשמע אנחנו במסכת של לחצים עם בלשי משטרה שיושבים לנו על הראש וצריך להגיד להם, ואז היועצת לקחה איתה את אסף ואסף העיד בפני הבלש ואני הייתי בטוחה שזה עבר לתחקור המשטרה

ש.היא עבדה עם מרינה על הפרוייקט הזה

ת.לא, כל אחד עובד בעצמו

ש.הציור הזה לא הוגש כחלק מהפרוייקט

ת.לא

ש.למה

ת.כי בי"ב הם עובדים עצמאית, הם עובדים גם בבית, מה שאני דורשת להגיש הם מגישים ומה שלא, לא והציור הזה לא היה חלק מהפרוייקט הזה

ש.האם ראית את ל.ר. במסגרת השיעורים שאת מלמדת עוד לפני הרצח, שבוע – שבועיים לפני הרצח

ת.בטח שראיתי אותה

ש.אחרי הרצח

ת.אחרי הרצח היא באה, אחרי שהיועצת חיפשה אותה, היא באה אולי פעם אחת ושאלתי אותה באמת ציירת ציור כזה והיא אמרה שכן, וזהו, ואח"כ לא ראיתי אותה

ש.יש לך מושג איפה הציור הזה

ת.לא

 

עו"ד שפיגל: אני מפנה ל – נ/111 ובהמשך ל – נ/ 110, מסתבר שמתוך הציורים האלה שהמשטרה חיפשה, עד היום אנו לא יודעים מה עם הציור הזה ומאידך יש ציור נוסף שהועתק על דיסק ונתפס. אני ביקשתי לקבל לידי את מה שכן נתפס והועתק לאותו דיסק, נאמר לי שאין דבר כזה. אני מבקש את סיוע בית המשפט להורות על המצאת הדיסק הזה להגנה ו/או כל חומר נוסף שקשור בהקשר של קלסר הציורים הזה.

 

עו"ד שטרן: לגבי הציור, אף אחד לא ראה ציור כזה ולכן מבחינתי הציור לא קיים ואנו לא יודעים בכלל על מה מדובר ולא ניתן לתת לסניגור שום דבר שאיננו.

לגבי הציור השני שהוא נשוא נ/111, נ/110 לא קשור בכלל לענין הזה, יש לנו איזה שהיא סקיצה שהקטינה ל. ציירה וזו הסקיצה שמופיעה ב – נ/111, הציור הזה הועתק לדיסק און קי ע"י אחד החוקרים, אנו לא קיבלנו אותו לידינו אבל נעשה בירור נוסף במשטרה.

 

החלטה

 

עו"ד שטרן כפי הצהרתה תעשה בירור נוסף באשר לציור המועתק ותמציאו לידי הסניגורים ללא דיחוי.

 

ניתנה היום א' בניסן, תשס"ט (26 במרץ 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

העדה ממשיכה:

ש.את פגשת את המורה אורנה סער במסגרת ערב נשים באניעם שנה לאחר האירוע

ת.לא יודעת מתי זה היה, אולי כמה חודשים, אין לי מושג מתי זה היה, פגשתי אותה כחברה במושב

ש.וסיפרת לה איזה סיפור

ת.כן

ש.למה לא הלכת למשטרה לחפש את זה

ת.למה צריך ללכת למשטרה, חקרו את הילדה

ש.את יודעת מה אמרה הילדה

ת.אין לי מושג

ש.את יודעת אם הדברים האלה שאת מסרת היום וחלקים נוספים למורה אורנה סער, לא נמצאים בעדות של אותה נערה, ידעת על כך

ת.לא ידעתי כלום

ש.מי שתיאר לך את הציור, מי זה היה

ת.הילד אסף

ש.דיווחת למישהו

ת.דיווחתי ליועצת שהלכה מיד לבלש

ש.לקחו את הילד אסף לחקירה

ת.היועצת לקחה את הילד ביד

 

עו"ד שפיגל: אם יש בחומר החקירה מה שלי אין, חקירה, הודעה, או דו"ח תשאול בקשר לילד אסף אני מבקש שזה יומצא לי מפני שבחומר החקירה אין זכר לתלמיד אסף.

 

עו"ד שטרן: למיטב ידיעתנו אין, אנו נעשה בדיקה נוספת ואם נמצא נמציא לסניגוריה.

 

צו

 

עו"ד שטרן תעשה לבדיקה נוספת כפי הצהרתה והיה וימצא דבר באשר לתלמיד אסף, תמציא את האמור ללא דיחוי לסניגוריה.

 

ניתן היום א' בניסן, תשס"ט (26 במרץ 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

 

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.את מעולם לא ראית את הציור המדובר

ת.לא

ש.כשאת ניגשת ושאלת את ל.ר., ושאלת אותה את ציירת ציור כזה למה התכוונת

ת.שאלתי אותה, מה ציירת ציור כזה?

ש.איך היא ידעה על מה את מדברת

ת.אמרתי לה ששמעתי שהיא ציירה ציור על רצח או משהו כזה, אבל זה היה מאוד טריוואלי בציורים שלה, כל הציורים שלה היו קשים, אלימים, אבל אלימות כלפי עצמה

ש.כששאלת אותה אם היא ציירה ציור כזה, האם שאלת אותה, תגידי, את ציירת אישה רוצחת ילדה בשירותים, זה מה ששאלת אותה

ת.שאלתי אותה באופן כללי

ש.והיא אמרה לך כן ואת גם בתור המורה לאמנות שלה של ל.ר. יש נטיה לצייר אלימות, נשים בעיקר

ת.כן, נשים סובלות על הרצפה וכו'

ש.הסיפור הזה שסיפר לך אסף של.ר. ציירה ציור כזה, זה היה אחרי הרצח

ת.כן, בטח, כל בית הספר היה כמרקחה, גם אמרו לנו לא להסתיר שום דבר

ש.בתור מורה של ל. שנחשפה להרבה עבודות אמנות שלה, לדרך המחשבה שלה, את התרשמת שהיא סובלת מאיזה שהיא מצוקה

 

עו"ד שפיגל: אני מתנגד לשאלה.

 

עו"ד שטרן: אני מוותרת על השאלה.

 

העדה ממשיכה:

ש.כשאסף דיבר איתך על הציור הזה אישה שרוצחת ילדה בשירותים, הוא אמר לך שהוא ראה את הציור הזה או שהוא שמע מל.ר. על הציור

ת.שהוא ראה

ש.את ייחסת לזה חשיבות

ת.ייחסתי לזה חשיבות בקונטקסט שזה היה, כי זה היה שבוע לאחר הרצח

ש.אני מניחה שהעובדה שתלמידה מציירת ציור של מישהו שרוצח מישהו בשירותים, היה נראה לך מספיק חשוב הדבר הזה כדי שתלכי לדווח על זה למשטרה, כמו שזה, הרי ידעת שתלמידה נרצחה בשירותים

ת.זה לא הוסתר, הילד נלקח לחקירה, גם היא נלקחה לחקירה

ש.בתור מורה בבית הספר, האם לך היה חשוב להביא את זה למשטרה

ת.בטח, אמרו לנו לא להסתיר שבב של מידע

ש.אורנה סער אמרה שהסיבה שאת לא אמרת את זה במשטרה בגלל שפחדת כי יש לך שתי ילדות בבית הספר

ת.לא, מה זה קשור? אני פחדתי כמו כל ההורים שיש להם ילדים, היה פחד בכל קצרין

ש.האם אמרת לאורנה שהסיבה שאת לא מספרת על הציור הזה היא בגלל שאת פוחדת על הילדות שלך

ת.זו פרשנות שלה, זה לא נכון

ש.האם היה חשוב לך להגיד למשטרה של.ר. מתנהגת בצורה מוזרה, שהיא מסתובבת עם סכין גילוח בשרשרת מסביב לצוואר

ת.תמיד היא הייתה חריג, זה נכון שהייתה לה שרשרת עם סכין גילוח

ש.ספרי לנו

ת.הילדים קוראים לזה "גוטיק", הכל שחור, סיכות בטחון באוזניים ובשפה

ש.העובדה שהיה לה סכין גילוח, זה משהו שראית לנכון להגיד אותו במשטרה, היא נראתה לך מסוכנת

ת.כשהזמינו אותי למשטרה שאלו אותי שתי שאלות, אם הכרתי את תאיר ואמרתי שלא ושאלו אם לימדתי ביום הרצח ואני כאזרחית טובה סיפרתי על ל.ר.

ש.את סיפרת לחוקר משהו מאוד פשוט, של.ר. מציירת ציורים קשים, זה מה שסיפרת לחוקר, לא סכין גילוח, ולא אישה רוצחת ילדה בשירותים

ת.ידעתי שתחקרו את ל.ר.

לשאלת בית המשפט. כמה זמן לימדת את ל.ר.

ת.בי"ב זה היה כמה חודשים

לשאלת בית המשפט.מתי עוד לימדת אותה

ת.בכיתה י'

לשאלת בית המשפט.וגם אז בכיתה י' היא הלכה עם שרשרת עם סכיני גילוח וגם הלבוש השחור וגם סיכות הבטחון

ת.כן

ש.אני מקריאה לך קטע מהעדות של אורנה סער ותגידי איך את מתייחסת לזה, מעמ' 1 להודעתה שורה 15, היא מתארת את השיחה שלך איתה והיא אומרת: "על הציור, יפעת לא הייתה מוכנה לדבר עליו כי היא פחדה, ואז היא נתנה לילד אחר שיתאר את הציור במשטרה" האם זה נכון הדבר הזה

ת.לא, זה נראה לי תוספות של אורנה

ש.את לא פחדת והסיבה שלא תיארת את הציור הזה במשטרה

ת.כי לא ראיתי אותו

ש.היא עוד מוסיפה ואומרת שפחדת להגיד של.ר. הסתובבה עם שרשרת צמודה בצוואר עם סכין גילוח ושהיא גם נפצעה ממנו

ת.ממי פחדתי, מה פתאום שאני אפחד מל.ר. (העדה מביעה תמיהה וצוחקת) וגם שבועיים אחרי זה ל.ר. כבר לא הייתה בבית הספר

ש.למה

ת.כי זה התאים לה, זה לא היה חריג אצלה, גם ללבוש וגם להופעה ומה שתיארתי קודם

ש.היא הייתה נוהגת כך להסתובב

ת.כן

 

העדה משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.את שאלת את ל.ר. אישית לגבי הציור הזה, היא אישרה לך שהיא ציירה את הציור הזה

ת.כן

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3