לודמילה בנט – עדת הגנה מס' 17

עדת הגנה מס' 17 לודמילה בנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

העדות מתורגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ע"י המתורגמן:

ש.איפה עבדת ב – 6/12/06

ת.עבדתי בבית הספר תיכון בקצרין וגם היום אני עובדת שם

ש.מה שם בית הספר

ת.תיכון

ש.זה התיכון שהיה בו הרצח

ת.לא, המנוחה למדה בבנין שאני מנקה, הרצח בוצע בשירותים באגף האחר

ש.ספרי לבית המשפט מה ראית באותו יום בזמן שעבדת שם עם הבנות

ת.אני עשיתי ניקיון בבית הספר, מבחוץ בריצה נכנסו שתי בנות, ואחת מהבנות הייתה דוברת רוסית ואחת דיברה עברית, זאת הצברית, תפסה את עצמה בלחי ואמרה "אוי, אוי, אוי, מה קרה, מה קרה", וזאת שדוברת רוסית, אמרה לה: "תהי בשקט, לא צריך לצעוק", כשהן ראו אותי, הן ירדו למטה, יש שם "בית חם" הן ירדו לשם

ש.באיזה שעה זה היה

ת.זה היה בערך בשעה 15:00

ש.את מכירה את הבנות האלה

ת.הילדה הזו שדוברת רוסית, אני מכירה את הסבתא שלה, הסבתא שלה עובדת בבית הספר שבו נרצחה המנוחה, לסבתא קוראים מאשה

ש.ספרי לבית המשפט מה ראית כשיצאת מבית הספר, באיזה שעה עזבת את בית הספר

ת.כשעזבנו, היה קרוב לשעה 17:00, וכשיצאנו מהשער פגשנו באדם בגובה 1.70 מ', והיה לו קפוצ'ון על הראש ולא ראינו את הפנים שלו

ש.לאיזה כיוון האיש הלך

ת.הוא נכנס לשטח של התיכון ויותר לא ראינו שום דבר

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.החברה שלך מאשה, המנקה

ת.היא לא חברה

ש.שמה מאשה בלוצרקובסקי

ת.אני לא יודעת

ש.האם קוראים לנכדה שלה טניה

ת.כן, אני חושבת שכן

ש.את מסרת עדות בתאריך 8/12/06 במשטרה, את זוכרת, לחוקר סשה

ת.כן

ש.הוא חקר אותך ברוסית

ת.כן

ש.את מדברת עברית

ת.לא

ש.אני מציגה לך את שתי ההודעות שמסרת במשטרה, האם את מאשרת את החתימות שלך

ת.כן

ש.האם מה שאמרת במשטרה זה אמת

ת.כן

ההודעות מוגשות ומסומנות ת/727 ו – ת/728

ש.בהודעה שלך, ת/727 סיפרת לשוטר שהילדות שראית דיברו בקול רם ביניהן

ת.כן, הם דיברו אבל בעברית

ש.שאת לא מבינה את השפה

ת.לא, לא הבנתי מה שהם דיברו, פשוט ראיתי אותן מודאגות, בלחץ

ש.אז זה לא נכון ששמעת את הילדה אומרת: "מה קרה, מה קרה"

ת.אני לא הבנתי מה הן דיברו בעברית, ראיתי שאחת מחזיקה את הידיים על הפנים והילדה השניה אמרה לה שקט

ש.אז למה עכשיו כשהסניגור שאל אותך מה הילדות דיברו את אמרת שהילדה אמרה: "מה קרה, מה קרה"

ת.יכול להיות שבאותו רגע שמעתי "מה קרה, מה קרה", עכשיו אני לא זוכרת בדיוק

ש.אבל אמרת את הדברים היום

ת.אני לא אמרתי "מה קרה"

ש.איך הגעת היום לבית המשפט

ת.קיבלתי הזמנה והגעתי

ש.עם מי נסעת לכאן

ת.נסעתי והגעתי לבית המשפט עם הגברת אולה

ש.זאת הגברת שיושבת כאן באולם

ת.כן (אשתו של הנאשם)

ש.את מכירה אותה מקצרין

ת.אני פשוט יודעת שהיא עבדה בחנות, קצרין היא עיר קטנה

ש.את יודעת עליה עוד משהו חוץ מזה שהיא עבדה בחנות

ת.לא

ש.את לא יודעת שהיא אשתו של הנאשם שבאת להעיד לטובתו

ת.כן, עכשיו אני יודעת שהיא אשתו של הנאשם

ש.כשהתחלתם את הנסיעה לא ידעת

ת.כן, אז ידעתי

ש.דיברתם בדרך על מה שתספרי כאן היום

ת.היא פשוט הזכירה לי את העדות שנתתי במשטרה

ש.היא גם הזכירה לך ששמעת שילדות אומרות: "מה קרה"

ת.לא, לא אמרתי את זה

ש.האם הגב' אולגה הזכירה לך את זה

ת.לא

ש.את הכרת מנקה מחליף שהחליף את אחד המנקים, יש לכם מנקה בשם לב, את מכירה אותו

ת.לא, לא מכירה

ש.את לב את לא מכירה או את המחליף שלו

ת.אני לא מכירה את לב, זה אגף אחר

ש.ואת המנקה שהחליף את לב, בחור מארגנטינה שקוראים לו חוזה בלטר, שעבד כמה ימים בזמן הרצח, את מכירה

ת.לא מכירה

ש.את אמרת בעדות שלך השניה שאת מחזיקה את כלי העבודה באגף שבו את עובדת, נכון

ת.כן, זה נכון

ש.איזה אגף זה, איפה זה

ת.כשנכנסים לשטח בית הספר, זה הבנין איפה שלומדים כיתות ז' ו – ח', 7 ו – 8

ש.ושם כלי העבודה שלך

ת.כן

ש.וגם ביום הרצח, זה האגף שעבדת בו, בנין החטיבה

ת.כן, זה נכון, באגף אחר אף פעם לא עבדתי

ש.ולא היית באגף האחר

ת.לא, לא הייתי

ש.וגם לא נעלת את המקלט שהיה בבנין של בית הספר התיכון ביום הרצח

ת.באגף שאני עובדת אין לי מקלט, לא נעלתי אף מקלט

העדה משיבה לעו"ד שפיגל בחקירה חוזרת:

ש.כשנסעת עם אולגה, עד איפה נסעתם איתה

ת.נסענו עד התחנה בחצור

ש.מי לקח אותכם מחצור, אותך ואת ליליה ואת אולגה לבית המשפט, עם איזה אוטו

ת.הסניגור, עו"ד שפיגל

ש.בדרך מחצור לבית המשפט, איך אולגה הזכירה לך את מה שמסרת במשטרה, מה היא עשתה

ת.היא קראה לי מהדפים מה שאמרתי במשטרה

ש.ברוסית או בעברית

ת.היא קראה בעברית ותרגמה לי ברוסית

עו"ד ענבר ברשות בית המשפט:

ש.הדבר הזה שאולגה הקריאה לך את העדות מעברית לרוסית ברכב, זה היה גם ישבה ברכב עוד עדה שמעידה היום, ליליה

ת.כן

ש.ואת גם שמעת איך מקריאים לליליה את העדות שהיא נתנה

ת.כן

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3