ליליה לג'ינסקי – עדת הגנה מס' 18

עדת הגנה מס' 18 ליליה לג'ינסקי
מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

העדות מתורגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ע"י המתורגמן:

ש.איפה עבדת ב – 6/12/06

ת.בבית ספר נופי גולן

ש.מה היה התפקיד שלך, מה עשית

ת.נקיון

ש.איפה, באיזה קומה היית אחראית, מה עשית

ת.אני ניקיתי שני מקלטים, שתי כיתות ואודיטוריום בקומה ראשונה

ש.מתי הגעת באותו יום לעבודה

ת.בערך בשעה 15:15 – 15:20 אחר הצהריים

ש.מתי סיימת

ת.קרוב ל – 17:00 אחר הצהריים

ש.את מכירה את רומן

ת.לא הכרתי אותו אישית, פשוט ראיתי אותו באותם מקומות שעבדתי, ראיתי אותו כל יום

ש.באותו יום שעבדת, 6/12/06, איפה ראית את רומן, באיזה שעה

ת.הוא יצא ממקום עבודתו, מהמקלט, יש קרוב שם שירותי הבנות איפה שאנו ממלאים את המים, שופכים מים בחזרה, היה סוף יום העבודה ואני התכוננתי לצאת הביתה ועוד אישה רצתה ללכת הביתה

ש.מי זו הייתה

ת.אנה טרייסמן

ש.ומה עוד

ת.רומן יצא עם שתי כוסות קפה והלך לכיוון חדר מורים, הוא בדרך כלל היה ממלא שם קפה,כנראה הוא רצה להחזיר את הכוסות וכנראה הכין את עצמו ללכת הביתה

ש.איך רומן היה, היה משהו חריג בהתנהגות שלו

ת.היה שגרתי, רגוע, אמר לי שלום, אמר לי שהוא סיים את העבודה ועבד יום אחרון בבית הספר, הוא גם אמר לי שנשאר זבל איפה שהוא עבד, אתם אל תנקו, הקבלן ידאג לזה

ש.סיפרת לבית המשפט על שירותי בנות, כמה שירותי בנות יש בקומה הראשונה

ת.יש שני שירותי בנות בקומה הראשונה, מצד אחד ומצד שני

ש.תסבירי לבית המשפט, אני מציג לך את ת/222, איפה יש שירותי בנות בקומה ראשונה

ת.אני מצביעה על השירותים ומסמנת

ש.שירותי בנות בקומה הראשונה צריך לרדת או לעלות במדרגות

ת.זה באותה קומה, בכניסה יש 3 מדרגות שצריך להעלות לקומה ראשונה ושם יש את שירותי הבנות, יש דלת יציאה החוצה ובדיוק ליד הדלת יש שירותי בנות, יש מדרגות קצת למעלה שם שירותי גברים

ש.מה יש מתחת לשירותי בנים, יש שירותי בנות

ת.כן, זה נכון יש שירותי בנות, זה לא נכון ככה, זה לא קומה שניה, אפשר להגיד שזה אותה קומה, קצת יותר גבוה, כשאני מנקה את האודיטוריום, אני ממלאה את המים בשירותי בנים

ש.מתחת לשירותי בנים, יש שירותי בנות

ת.כן

ש.חוץ מהשירותים האלה של הבנות שהן מתחת לשירותי בנים, יש עוד שירותי בנות בקומה הראשונה

ת.כן, מהצד השני

ש.תסמני איפה מהצד השני

ת.אני מסמנת באיקס את שתי שירותי הבנות, יכול להיות שזה קצת בצד, קצת קדימה, קצת אחורה – התרשים עם הסימון מוגש ומסומן נ/181

ש.בשירותי בנות האלה שיש בקומה הראשונה, אמרת שיש שניים, עשית בהם שימוש במהלך העבודה שלך

ת.כן, בטח, כמובן, אני מנקה באודיטוריום, אני ממלאה את המים באיקס 121 והכיתות והמקלטים זה צד שמאל ואז אני ממלאה מים באיקס 105

ש.ב – 6/12/06 שתי שירותי הבנות האלה שבקומה הראשונה היו פתוחים

ת.כן

ש.ספרי לבית המשפט כשאת עוזבת את בית הספר, באיזה שעה עזבת בערך

ת.בערך 16:45 אחר הצהריים

ש.עם מי עזבת, מי היה איתך

ת.אנה טרייסמן

ש.ספרי לבית המשפט מה ראית כשעזבת את בית הספר עם אנה טרייסמן, מה ראית ואיפה

ת.עמדנו על יד השירותים, יצא רומן מהשירותים שעל יד המדרגות

ש.אני שואל כשיצאתם מבית הספר החוצה

ת.לא ראינו משהו לא רגיל, ראיתי את החייל

ש.אני מרענן את זכרונך

ת.אני מתקנת, ראיתי את החייל כשבאתי לעבודה

ש.אני רוצה לרענן את זכרונך מהודעתך מתאריך 8/12/06 עמ' 1 החל משורה 5: "פגשנו גבר ביציאתנו מבית הספר, הוא היה לבוש שחור עם כובע שחור, אני לא זוכרת איזה כובע, לא ראיתי פנים" – זה מזכיר לך, את זוכרת עכשיו

ת.אם אמרתי את זה כנראה זה כך היה

ש.אני ממשיך לרענן את זכרונך : "הוא הלך לכיוון בית הספר מכיוון שער הכניסה, שאלתי את אנה אם זה ויקטור היא אמרה שלא בטוחה שזה הוא"

ת.ויקטור היה כל הזמן מנקה את השירותים והיה מגיע יותר מאוחר מאיתנו ובדיוק נפגשנו עם ויקטור כשיצאנו

ש.זה היה ויקטור שראית

ת.עכשיו אני לא זוכרת

לשאלת בית המשפט.האדם עם הכובע השחור היה ויקטור

ת.ויקטור היה בדרך כלל עם כובע קסקט שחור, יצאנו עם אנה ודיברנו, אני חושבת שזה היה הוא, לא זוכרת טוב

ש.אני מרענן את זכרונך שוב, בהודעה למחרת סיפרת ששאלת את ויקטור אם הוא זה הגבר שנכנס והוא אמר שזה לא הוא, זה מזכיר לך משהו

ת.אני לא זוכרת בדיוק

ש.באותו יום 6/12/06, כשעבדת בקומה ראשונה, האם היית בקומה שמעליה בכלל, האם עשית שימוש בקומה שמעליה, האם עלית לחצי קומה הנוספת

ת.לא, לקומה השניה אף פעם לא עליתי, אני ניקיתי בדרך כלל בקומה הראשונה ובחצי הקומה היותר גבוהה איפה שעולים לאודיטוריום ובחדר המורים, שם יש שירותי גברים, לא בקומה שניה

ש.כשאת יצאת עם אנה טרייסמן מבית הספר מה ראית אם ראית, האם היו תלמידים בכלל בבית הספר עוד

ת.בדרך כלל בשעה 17:00 אין שם אף אחד, יכול להיות שהיו שם לימודים נוספים אבל בדרך כלל ב – 17:00 אין כבר תלמידים

אני מבקשת להשלים – החקירה במשטרה הייתה בשפה הרוסית ואני עניתי בשפה הרוסית אבל ההודעה כתובה בשפה העברית ומה שכתוב בהודעה אני לא יכולתי לבדוק ועקב כך שנסענו ברכב אני ביקשתי מאולגה לקרוא את מה שאמרתי במשטרה והיה חסר בהודעה שלי שאני עזבתי את בית הספר, החוקר לא רשם בהודעה שראיתי את רומן שהוא יצא עם שתי כוסות והלך לכיוון חדר המורים, את זה לא מצאנו בהודעה (כל האמור ביוזמת העדה)

ש.אני מרענן את זכרונך מההודעה של 7/12/06, בעמ' 2, שורות 30-32 ואני קורא בפניך את מספרת: "בזמן שסיימנו לעבוד ויצאתי אני ואנה מבית הספר, ראיתי מספר תלמידים שישבו בכיתה שנמצאת בצד שמאל…שמה לוסיה, וכאשר עזבנו את בית הספר הם עדין נשארו….היו בכיתה" – זה מזכיר לך

ת.כן, זה כנראה כך היה, אני אמרתי מה שראיתי, עברה תקופת זמן ארוכה, קשה לזכור

 

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.עו"ד שפיגל שאל אותך לגבי השירותים בקומות ואני שואלת אותך, כשאת אומרת קומה ראשונה, לאיזה קומה את מתכוונת, מה יש בקומה הראשונה

ת.קומה ראשונה נמצאת בשני מפלסים

ש.אני מציגה לך תמונות (תמונות 4, 5 ו – 6 מ – ת/1) הרחבה הזו היא חלק מהקומה הראשונה

ת.כן

ש.איזה עוד מפלס נמצא בקומה הראשונה

ת.פה יש חדר מורים

ש.אני אומרת לך שחדר המורים לא נמצא איפה שאת מצביעה, אני מראה לך בצילום את מקום חדר המורים, העדה הצביעה בתחילה בתמונה מס' 6 על הקומה העליונה בצד שמאל כחדר המורים ואני ממקדת אותך למקום הנכון ואני שואלת האם את מסכימה איתי שחדר המורים נמצא במקום שאני מראה לך

ת.על יד הברזיה אני רואה את הכניסה לשירותים, מסומנת ל', ופה המקלט שעבד בו רומן מסומן ר'

עכשיו בבית הספר שינו הכל לגמרי

ש.את עדין עובדת בבית הספר

ת.כן

ש.וזה נכון ששינו את המקומות של השירותים אחרי הרצח

ת.לא, עשו רק שיפוץ בשירותים, החליפו את כל הדברים בפנים אבל מקומות השירותים השאירו באותו מקום

ש.אבל החליפו את המיקום של שירותי הבנים והבנות, שירותי הרצח את יודעת איפה הם

ת.אני אף פעם לא הייתי בפנים, אני יודעת איפה זה, בקומה השניה

ש.היום, השירותים האלה מה הם, שירותים למה, מי משתמש בהם היום

ת.לא יודעת, היה סגור הרבה זמן, המורים נכנסים לשם

ש.התשובות שנתת קודם בחקירה כששאלו אותך איפה יש שירותי בנות, אלה תשובות שמתייחסות למה שיש היום בבית הספר

ת.לא, מה שהיה קודם, גם היום נשאר, אותם שירותים שדיברתי עליהם, זה ביחד, מורים ובנים ביחד

ש.אבל מורות ובנות זה לא ביחד

ת.ביחד, אני רואה שנכנסות גם בנות וגם מורות

ש.את לא מבדילה מבחינתך מה זה שירותים של בנות תלמידות ושירותים של מורות, מבחינתך זה שירותי נשים

ת.נכון

ש.ולכן אם אני אומרת לך שבזמן הרצח, השירותים בקומה הראשונה שאת מדברת עליהן, שירותי בנות, היו שירותי מורות, את ראית גם בנות וגם מורות נכנסות, אבל אלה שירותי מורות

ת.כן, אני מאשרת

ש.את אמרת לנו היום שאת לא זוכרת אם הבן אדם שראית היה ויקטור או לא ויקטור, כשיצאת מבית הספר

ת.כן, עכשיו אני לא זוכרת

ש.עו"ד שפיגל הקריא לך מהעדות שמסרת ב – 8/12/06, אני רוצה להזכיר לך את העדות שלך

מ –7/12/06 ששם סיפרת שכשיצאת מבית הספר פגשת את ויקטור, את זוכרת את זה

ת.זה היה ככה, אז זכרתי הרבה יותר טוב ממה שאני זוכרת היום

ש.את הכרת את המנקה המחליף שהחליף את לב, מנקה מארגנטינה שקוראים לו חוזה בלטר, הכרת אותו

ת.אני ראיתי אותו אבל אף פעם לא דיברתי איתו, לא הכרתי אותו אישית

ש.איך הוא נראה

ת.אם אנחנו מתכוונים לאותו בן אדם שעובד כרגע

ש.לא, לא היום

ת.לא ראיתי

ש.כשאת עזבת את בית הספר בסביבות 17:00, רומן עדין לא עזב את בית הספר נכון

ת.נכון

ש.את לא נעלת את הדלת של מקלט מס' 2 של המקלט שבו רומן עבד ביום הרצח

ת.לא, לא נעלתי

 

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

עו"ד שפיגל: העדה הנוספת שהזמנתי להיום היא חיילת, שוחחנו איתה והיא קיבלה את ההזמנה ואמרה שהיא מופיעה, אינני יודע אם קרה משהו, הפלאפון שלה מנותק, לא אבקש להוציא צו הבאה לגביה, אזמן אותה לישיבה הבאה.

טרם קיבלתי את הדיסק שביקשתי מהמכון לרפואה משפטית.

אני עדין לא קיבלתי את הדיסק – און – קי.

 

עו"ד ענבר: למרות שמדובר בצו שביקש הסניגור, פנינו למכון, מסתבר שהם לא קיבלו את הצו, ידענו אותם בדבר הצו, הם הודיעו למתמחה רותם סרי כי כנראה בכוונתם להתנגד, הודענו להם שעליהם לפנות לבית המשפט, נכון להיום לא קיבלנו דבר.

אנו הודענו ליועצת המשפטית של המכון כי הודענו לבית המשפט שאנו לא מתנגדים, מה שאמרה היועצת המשפטית שהם מתנגדים כיוון שמדובר שם באיברים אינטימיים וכיוון שהם חוששים שיעשה בהם שימוש, ברגע שאראה את ההנמקה, אוכל להביע את דעתי.

לגבי הדיסק – און – קי נודיע מיידית עם קבלת התשובה, אנו עדין בודקות.

 

החלטה

 

עו"ד שפיגל יחזור ויפנה עוד היום ליועצת המשפטית במכון לרפואה משפטית תוך ידוע חוזר בדבר הצו והיה כי אכן בדעת היועצת המשפטית של המכון להתנגד, יודיע לה כי עליה לפנות לבית המשפט לאלתר.

 

להמשך שמיעת ראיות במועד הקבוע.

 

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

 

ניתנה היום י"א בניסן, תשס"ט (5 באפריל 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

 

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3