לירן ספחי – עד הגנה מס' 21

 

עד הגנה מס' 21, לירן ספחי, מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

 

ההודעה של העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/187.

 

 

העד משיב:

ש.כל מה שמסרת במשטרה זה אמת

ת.כן

ש.אני מבקש ממך להבהיר, כשביקש ממך אותו נער, נקרא לו מ.א. לקחת את אותם מקלות ונעתרת לו, לאיפה הוא הלך בדיוק לקחת את אותם מקלות

ת.זה היה בערך 20 מטר אחרי השער

ש.לכיוון איפה

ת.לכיוון בית הספר בתוך השיחים

ש.אתה ראית מה יש על המקלות, יכולת לראות מבחינת היכולת שלך

ת.לא, רק שהיה איזולירבנד

ש.לגבי כתמים או דברים אחרים, הייתה לך אפשרות לראות

ת.לא, היה חושך

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה היית במקום בתור מתנדב במשטרה

ת.נכון

ש.תסביר לנו, כתוב בהודעה שלך שהיית בשיטור איזה

ת.קהילתי (בטעות נרשם קלאסי)

ש.אתה ציינת פה שהזעיקו אתכם למשמרת בגלל שמסרו שיש ילדה נעדרת

ת.נכון

ש.כשהתייצבת למשמרת בשער בית הספר, קיבלתם דיווח כלשהו שמצאתם את הגופה של הילדה בבית הספר

ת.אחרי שהיינו שם בערך חצי שעה אמרו לנו

ש.ואתה ציינת שקיבלתם תדרוך במקום, מה התדרוך שקיבלתם

ת.אמרו לנו לעמוד ולשמור שאף אחד לא נכנס

ש.לאן נכנס

ת.לתוך שטח בית הספר מהשער והלאה

ש.הסבירו לכם למה חשוב שאף אחד לא יכנס לתוך שטח בית הספר

ת.לא

ש.אתה הבנת בתור שוטר מתנדב שזו זירת פשע

ת.כן

ש.ואתה אומר שגם במהלך המשמרת התברר לך שגופת המנוחה נמצאת בתוך בית הספר

ת.כן

ש.ידעת במהלך המשמרת הזו איך היא נרצחה

ת.לא

ש.אתה עמדת יחד עם נער נוסף, סער מורנו

ת.כן

ש.והיה אתכם גם שוטר או מתנדב, בשם אנטולי

ת.יכול להיות, אני לא זוכר

ש.הוא היה אז חייל שמתנדב במשמר האזרחי ולפי מה שהוא העיד, הוא היה יחד איתך, עמדתם יחד אתה והוא בכניסה לבית הספר, יכול להיות או שעמדת רק עם סער מורנו

ת.אני זוכר שעמדתי עם מישהו, אני לא זוכר עם מי

ש.ואתם לבשתם אפודות זוהרות של המשמר האזרחי

ת.כן

ש.אני מניחה שבכניסה לבית הספר יש עמודי תאורה

ת.כן

ש.אתה עומד ומגיעה קבוצת נערים וביניהם הנער שאתה מכיר אותו בשם כפי שציינת בעדות מ.א.

ת.כן

ש.מאיפה אתה מכיר אותו

ת.מבית הספר שלי

ש.הוא למד אז בי"א ואתה למדת בי' בבית ספר ברנקו וייס

ת.כן

ש.ואתה לא ידעת מעבר לזה דבר מיוחד, אתם לא חברים

ת.לא

ש.והוא פנה אליך ואמר לך שיש לו מקלות ליד בית הספר והוא רוצה לקחת אותם

ת.כן

ש.הוא ביקש את רשותך להיכנס לשטח בית הספר

ת.כן

ש.אתה מציין ששאלת אותו איזה מקלות, אמרת לו לפי ההודעה: "שיגיד איזה מקלות ואיפה זה" נכון

ת.כן

ש.למה שאלת אותו

ת.כי לא הבנתי על מה מדובר, אמרתי לו בוא תראה לי מה זה

ש.אמרת לו בוא תראה לי מה זה

ת.אחרי ששאלתי אותו אמרתי לו בוא תראה לי

ש.האם הוא נתן לך הסבר איזה מקלות אלה ואיפה זה

ת.אז הוא אמר לי בוא תראה, הלכנו לשם, אמרתי לו חכה פה, הלכתי לקרוא לשוטר ואז הוא כבר לא היה שם

ש.זה שאמרת לו חכה פה והלכת לקרוא לשוטר, זה לפני שהוא הוציא את המקלות מהשיחים, לא ראית אותו

ת.אני ראיתי אותו מוציא מקלות מהשיחים

ש.קודם הלכת איתו למקום שהוא דיבר, הוא בנוכחותך הוציא את המקלות מהשיחים

ת.נכון

ש.ואתה עמדת לידו

ת.כן

ש.באיזה מרחק

ת.מטר – שניים

ש.המקלות האלה באיזה אורך הם היו

ת.בערך מטר – מטר וחצי

ש.הוא החביא אותם מתחת לחולצה

ת.החולצה והמכנס

ש.איך הוא הכניס מקל מהחולצה למכנס

ת.מלמעלה למטה

ש.אתה איש משטרה בתפקיד בעצם לצורך הענין חוץ מזה שאתה תלמיד בית ספר, ואתה שומר על זירת רצח, זה תפקיד חשוב ואני מנחשת שכזה תפקיד חשוב עדין לא קיבלת במשטרה עד אז

ת.נכון

ש.ובא אליך נער ואומר לך שהוא רוצה להיכנס למקום שאסור להיכנס לאף אחד כדי לקחת מקלות ואתה אומר לו בסדר, בוא ניקח את המקלות, לא חשבת שאולי זה משהו שקשור לרצח

ת.אמרו לנו לא להכניס אנשים ולא להתעמת, ואם יש חשד לקרוא לשוטר, רציתי לראות על מה מדובר וגם לא מצאתי את השוטר באותו רגע

ש.נכנסת וראית על מה מדובר, למה לא אמרת לו להשאיר את המקלות ואז לקרוא לשוטר כדי שהוא לא יוכל לקחת אותם

ת.אני באותו רגע אמרתי לו חכה פה ואז ראיתי שהוא מכניס את המקל

ש.אולי זה היה קצת אחרת, אולי הבחור הזה שאתה מכיר אותו אמר לך תשמע אני השארתי מקל פה בשטח בית הספר ואז אתה שאתה מכיר אותו ולא רצית שהוא יסתבך בצרות אמרת לו תיקח את המקל ולך

ת.לא

ש.כי מ.א. בעדות שלו במשטרה שהוא מסר, הוא סיפר בחקירתו שהוא הגיע לשטח בית הספר כדי לעזור בחיפושים והוא לקח איזה שהוא ענף שהיה מונח על השיחים ליד הגדר, היו מתנדבים שראו אותו לוקח, ואז הוא שיחק עם הענף ואז אמרו לו תחביא אותו, יכול להיות שאתה יעצת לו להחביא את המקל מתחת לחולצה כדי שלא תסתבך שהרשית לו לקחת את המקל

ת.לא

ש.אז ממי הוא החביא את המקל, הרי אתה איש משטרה, הוא ביקש ממך רשות לקחת את המקל, למה הוא היה צריך להחביא

ת.אמרתי לו חכה כאן, לא אמרתי לו תחביא את המקל

ש.אמרת שבגלל החושך לא ראית אם יש כתמים על המקלות

ת.נכון

ש.אבל כן ציינת את צבע האיזולירבנד, שהוא כחול

ת.נכון

ש.אז לא היה חשוך לגמרי

ת.נכון

ש.זה נכון שיכולת לראות שלא מחובר למקלות האלה סכין או להב, חוץ מהאיזולירבנד

ת.לא ראיתי דבר כזה

ש.מי הלך לקרוא לשוטר, אתה או אנטולי

ת.אני

ש.ואם אנטולי העיד כאן שהוא הלך לקרוא לשוטר

ת.אני לא זוכר, יכול להיות שגם הוא הלך איתי

ש.יכול להיות שכולכם הלכתם והשארתם את הילד עם המקלות

ת.יכול להיות, אני לא זוכר

ש.בשורה תחתונה, מ.א. לא נראה לך חשוד

ת.אני לא יכול לזכור

ש.אם היה בא אדם שהיה נראה לך חשוד, היית מאפשר לו להוציא את המקלות ומשאיר אותו לבד

ת.לא

 

עו"ד שפיגל: אין חקירה חוזרת.

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3