מאיר אמסלם עד תביעה מס' 19

 
עד תביעה מס' 19 מאיר אמסלם מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

 

עו"ד שטרן: על פי הסכמת הסניגור, אני מגישה את ההודעות של העד – מוגשות ומסומנות ת/315 ו – ת/316.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.כשהגעת לתא השירותים בו נמצאה תאיר ז"ל, לא נכנסת לתוך התא

ת.לא

ש.אתה ראית את דלת התא פתוחה לרווחה

ת.כן

ש.הצד הפנימי של הדלת ראית אותו מרוח בדם

ת.היה פתוח לכיוון שלי, כן

ש.בשלב הזה מייד כשראית את זה יצאת מיד מהקומפלקס של השירותים

ת.כן

ש.בהמשך להודעה שלך, אתה מספר כי אמרת לשמואל, אביה של תאיר ז"ל שהתקשרו אליך מסלקום ואמרו לכם שאיכון הפלאפון של תאיר נמצא בפינת החי

ת.כן

ש.ואתה אמרת לו ללכת לשם, אתה לא המצאת את זה, מאיפה בא פינת החי

ת.סתם עלה לי בראש כדי להרחיק את האבא

ש.אבל בפועל לא ידעת על פינת החי או לא אמרו לך על פינת חי

ת.פינת חי זה משהו ידוע בקצרין שכולם מתנקזים לשם

ש.אתה לא נגעת בדלת או במקומות אחרים

ת.כן

ש.אתה היית עם קובי סמברנו בשלב מסויים כשנכנסתם לכיתה ואז מצאתם את התיק של תאיר ז"ל

ת.כן, סומברנו הוא אב הבית

ש.ומאותו שלב לא היית עם קובי סומברנו ביחד

ת.הייתי יותר עם יוסי לוי

ש.בפרק הזמן הקצר שהיית עם קובי ראית אותו פורץ איזו דלת ברזל עם מספרים

ת.כן, יחד איתי במקלט במקום בו ריצפו

 

עו"ד שטרן: אין שאלות בחקירה חוזרת.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3