מה הקצין בדימוס אומר שאסור לעשות בשחזור משטרה


ש.בשחזור עצמו פיזית, אתה היית בבית הספר צמוד לצוות?
ת.אני ליווית את הצוות לא באותו רכב, ברכב אחר, ולאורך כל השחזור, צפיתי בחלק מהזמן במרחק של 3-5- 10 מטרים במהלך השחזור
ש. מה היה התפקיד שלך בזמן החקירה ומה אתה עושה היום?
ת.בעת החקירה שימשתי כקצין אגף החקירות במודיעין של המחוז הצפוני של משטרת ישראל.

עד תביעה מס' 5 מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות: http://goo.gl/nAXke1

*ההפנייה התקבלה ברשת הפייסבוק על ידי הפרופיל Miron Saizki

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3