מה עשתה המשטרה במידע 'שיחקרו את שכבת י"ב'?

ש.הדסה קדם היא ספרנית בית הספר מספרת לך כי אחרי הרצח שוחחה עם תלמיד כיתה י"ב, ת.ל. שאמר לה כי אם המשטרה רוצה לדעת משהו, שיחקרו את שכבת י"ב, מסתבר שבסיום השיחה גם ראש הצח"מ נכנס, שמע שוב את הדברים של הספרנית, נכון

ת.זה מצוין בדו"ח, כן

ש.מדוע ת.ל. לא נחקר או תושאל בכלל, הרי ידעתם גם את שמו, כיתתו, שם בית הספר, הוא פחות חשוב מאותם אחרים שנחקרו

ת.זה לא היה מתפקידי לחקור את ת.ל. אני גם לא עסקתי בהצלבות, בסיום חקירה של גב' הדסה, אני העברתי את החומר הלאה

מתוך פורטוקול הדיון:מרדכי אסרף עד תביעה מס' 13 | 02/12/2007
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3