מיכאל הרוש עד הגנה מס' 37

 עד הגנה מס' 37 מיכאל הרוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

ההודעות מוגשות בהסכמה ומסומנות נ/247, נ/248 וזכ"ד מוגש ומסומן נ/249

(הודעה נוספת סומנה בזמנו נ/73)

 

עו"ד שפיגל: אין לי שאלות.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה במסגרת התפקיד שלך כאב בית, אחד התפקידים שהיו ספציפית לך זה אחראי על המפתחות בבית הספר

ת.נכון

ש.היה מפתח מסטר שפתח את ארבעת המקלטים בבית הספר, אותו מפתח

ת.נכון

ש.והמפתח הזה פותח את הדלת הראשית של המקלטים, לא חדרים פנימיים בתוך המקלטים שלהם יש מפתחות נפרדים

ת.נכון

ש.אני מבינה שהמפתח באופן רגיל היה ברשותך

ת.גם ברשותי וגם שני אבות הבית האחרים

ש.שזה קובי ומנשה

ת.כן

ש.אתה אמרת לגבי הנאשם זדורוב, אמרת בהודעתך מיום 2/1/07 (נ/73) בעמ' 1 שורות 18 – 21ש"לרומן לא היה מפתח קבוע, היו מקרים שאני פתחתי לו את המקלט והיו גם מקרים שהוא קיבל ממני את המפתח והחזיר בסוף היום" זה נכון

ת.זה נכון

ש.אני מבינה שהיה יותר ממקרה אחד, היו מקרים רבים שהוא קיבל את המפתח למקלט והחזיר בסוף היום

ת.בדרך כלל הוא קיבל את המפתח, פתח והחזיר, אבל היו מקרים שהוא החזיר בסוף היום

ש.כשהוא היה מחזיר, הוא לא היה חייב להחזיר דווקא לך, יכול היה להחזיר לאחד מאבות הבית האחרים

ת.כן, יכול להיות שעזבתי קודם והוא החזיר למישהו אחר

ש.אתם לא ניהלתם רישום של מפתח שאתם נותנים, מי נותן, מתי מחזיר

ת.לא

ש.אתה יודע להגיד כמה מפתחות מסטר למקלטים היו ברשותכם באותה תקופה בכלל

ת.לא

ש.אתה יודע כמה היו ברשות מנקים בבית הספר

ת.כמעט לכל מנקה היה

ש.אתה בעצם לא יכול היום לשלול מצב שנתת מפתח לנאשם בבוקר וחשבת שהוא החזיר אותו לאחד מאבות הבית האחרים ובפועל הוא השאיר אותו אצלו או החזיר אותו למחרת

ת.בדרך כלל, אני זוכר שעקבתי אחרי זה, אבל אני לא יכול לשלול שהיה מקרה כזה

ש.ואם היה חסר מפתח אחד מתוך המפתחות מסטר אתם לא יכולים לדעת בשורה תחתונה

ת.לא

ש.אתה ציינת בהודעות שאתה מסיים לעבוד ב 15:30, סיום יום העבודה שלך

ת.כן

ש.ואב הבית שהולך הכי מאוחר, מתי הולך ב– 16:00

ת.כן

ש.אף אחד מכם לא עבד באופן קבוע עד השעות 17:00 –  17:30

ת.באופן קבוע לא, אבל היו מקרים

ש.אם הנאשם העיד כאן שהוא באופן קבוע סיים את עבודתו יום יום בתקופה שהוא עבד בשעה 17:30, בשעה הזו לא היה לו למי להחזיר מפתח, זה נכון

ת.זה נכון, אז אולי הוא החזיר למחרת

ש.אם המקלט היה פתוח לצורך עבודתו אז יכול להיות שלקח את המפתח איתו

ת.יכול להיות, גם למנקים יש מפתח ויש להם ציוד שם, ברוב המקלטים

ש.יכול להיות שהנאשם סיים לעבוד ב 17:30 באחד הימים, אין לו למי להחזיר את המפתח אז הוא לקח אותו הביתה והביא אותו למחרת

ת.או שלא הביא, יש אפשרות

ש.לגבי יום הרצח, הנאשם אמר במשטרה שהוא ביום הרצח בסביבות השעה 14:30 14:40 בסביבות השעות האלה, ביקש ממך מפתח למקלט מס' 4 והחזיר אותו בסביבות השעה 15:00, האם אתה זוכר כזה דבר

ת.לא, לא זוכר

ש.אתה זוכר איזה אירוע שהוא בא באמצע היום ולקח מפתח והחזיר אחרי חצי שעה

ת.לא זוכר מקרה כזה

ש.אני שואלת אותך על המנעול של מקלט מס' 2, המנעול הזה נתפס ביום הרצח שהייתה בו חבלה מסויימת, תקלה, זה ידוע לך

ת.נכון

ש.אני מראה לך את המנעול, הוא מפורק, אתה מזהה את הכבל הזה שהיה מחובר למנעול (ת/419)

ת.כן

ש.הכבל הזה זה כבל שאתה חיברת למנעול

ת.כן

ש.מתי חיברת אותו

ת.פשוט המנעולים היו נעלמים והחלטתי שהוא יהיה קשור כדי שלא ילך לאיבוד

ש.זה היה הרבה זמן לפני הרצח ללא קשר לרצח

ת.ללא קשר

ש.האם לפני הרצח, בימים שלפני הרצח או בשבועות שלפני הרצח, מישהו דיווח לך שיש תקלה במנעול הזה שהוא לא נפתח ולא ננעל

ת.לא

ש.האם אתה נתקלת בבית הספר בתופעה שאנשים מחבלים במנעולים באמצעות זה שמכניסים לתוכם דברים

ת.נדיר מאוד, לא זכור לי מקרה כזה

ש.אתה בכלל נתקלת פעם בסיטואציה כזו שהיה גוף זר בתוך המנעול, קיסם, גפרור

ת.אולי במנעולים בכיתות, לא זוכר ספציפית

ש.האם אתה אי פעם ניסית לתקן מנעול כזה שתקוע בו קיסם

ת.אני מאמין שכן

ש.וזה אפשרי להוציא את הקיסם מהמנעול

ת.קשה מאוד, אני  חושב שהצלחתי פעם אחת

ש.בזכ"ד שהוגש כאן, נ/249, שאל אותך השוטר מה רומן היה לובש ואתה ענית לו שאתה לא זוכר מה הוא לבש, אמרת שהוא היה לובש בגדים רגילים, מכנס וחולצה, בגדי עבודה, לא זוכר צבע למה אתה מתכוון כשאתה אומר מכנס וחולצה בגדים רגילים, אתה זוכר את הבגדים שלבש

ת.לא ממש

ש.זה בגדי עבודה או ג'ינס וחולצות טריקו

ת.האמת שלא ראיתי אותו יום יום ולא זכור לי בדיוק מה הוא לבש

 

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.השבת לפרקליטה שאתה לא יכול לשלול אפשרות שהיה מקרה שהוא לא החזיר לך את המפתח באותו יום, אמרת בדרך כלל באופן שגרתי היה מחזיר לך באותו היום או שבסוף היום, זאת אומרת אם זה המקרה, אז לו היה מקרה אחד שהוא לא החזיר לך את המפתח היית זוכר את המקרה הזה, אם מדובר במקרה אחד חריג

ת.לא זוכר

ש.אם היה מקרה אחד מני רבים שהוא לא החזיר, היית זוכר

ת.אולי לא

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3