מצגת טביעות נעליים של זדורוב – ירון שור

שחזור המצגת שהוצגה בבית המשפט

אפשרות נוספת של התאמה לעקבת הנעל בג'ינס

"לסיכום, בשים לב להצטברותם של שני הנדבכים גם יחד – אי ההתאמה הוויזואלית בין חלק ממצאיו של שור לבין מראה העיניים, לצד ההתגלמות הקונקרטית של חלק מהחששות האינהרנטיים שהוצפו בעניין מצגורה – לא ניתן לטעמי לקבוע ממצא עובדתי ברף הנדרש בפלילים כי טביעות הנעליים שנמצאו על מכנסי המנוחה מקורן בנעליו של המערער."

מתוך הכרעת הדין האחרונה של כבוד השופט דנציגר

סעיף 341

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3