מרדכי אסרף עד תביעה מס' 13

338

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

02/12/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

    
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

   
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

   

בשם המאשימה: עו"ד שטרן, עו"ד ענבר ועו"ד שרוני

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עד תביעה מס' 13 מרדכי אסרף מוזהר כי הוא עדין תחת אזהרה וממשיך להעיד בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/250, דו"ח הפעולה לענין יכולת ראיית הלשוניות תא השירותים מבעד להשתקפות המראות, את דו"ח הפעולה הזה כתבת בתאריך 3/1/07 במשרדך, כתבת את הדו"ח יומיים לאחר שביקרת בזירה לצורך הבדיקה, בתאריכים רואים את הפרש הזמנים של יומיים, כשרשמת את הדו"ח הזה שנושא תאריך 3/1/07 נעזרת באיזה מסמכים שמתעדים מרחקים שתיעדת בזירה, חוץ מתמונות

ת.אני רואה שלא ציינתי את זה, אני באופן אישי לא עשיתי את המדידה, אני לא זוכר באיזה אמצעים נעשתה המדידה, אחד משני השוטרים שהיו איתנו עשה את המדידה

ש.יש לך הסבר למה אין דו"ח או מזכר בהקשר לאותה בדיקה שנעזרה באמצעים, כלים, מדידות

ת.זה צריך להיות אמצעי פשוט, לא צריכים כלים מיוחדים כלשהם, אמצעי מדידה כלשהו, מטר, אני לא זוכר

ש.אתה זוכר איזה אמצעי זה היה, אני אומר לך שאתה מסיק מסקנות

ת.אני לא מסיק מסקנות, היה אמצעי מדידה, אני לא זוכר איזה אמצעי מדידה זה היה

ש.באיזה אמצעי נעזרת

ת.הייתה טיוטה, אני זוכר שרשמנו את הנתונים

ש.מישהו מכם תיעד את הבדיקה הזו בצילום וידיאו

ת.לא היה צילום וידיאו

ש.אתה בדו"ח הפעולה הזה משרטט סקיצות להמחשה, הסקיצה הזו משקפת נכונה את הזירה, שתי הסקיצות משקפות את הזירה

ת.ברור שהייתי שם וברור שערכתי את זה במקום וזה משקף את הזירה באופן כללי, לא באופן מדויק

ש.מה לא מדויק

ת.אולי יש 5 כיורים וציירתי רק 4, זה לא משמעותי

ש.ואם יש 6 כיורים

ת.יכול להיות שיש 6, זה לא מהותי

ש.מעל כל כיור יש מראה

ת.למיטב זכרוני לא, יש מראות ארוכות, שתיים או שלוש, יש גדולות יותר, שתיים – שלוש

ש.אני רוצה להציג לך תמונה מס' 9 מ – ת/1, מה אתה רואה

ת.את חדר השירותים

ש.יש מראות על כל מבנה מעל הכיורים

ת.אי אפשר לדעת לפי התמונה הזו, יש תמונות שכן אפשר לדעת אם זה כל כך חשוב, יש תמונות שכן ניתן לראות

בית המשפט – תשומת לב הצדדים מופנית לכך שב ת/250 ניתן לראות את הכיורים והמראות

ש.ב – ת/250, אתה כותב: "ביום 31/12/06…. והוגשו תצלומים ודוחות" – האם זה מדויק

ת.כן

ש.אני מבין שבנושא זה הוגשו כבר דוחות קודמים

ת.הם הוגשו ביום חמישי

ש.אתה כתבת איזה שהוא דו"ח קודם לביקור

ת.כן

בית המשפט מפנה את תשומת לב הסניגור ל – ת/248

ש.מדוע בתאריך1/1/07 לאחר שכבר היית בזירה ב – 31/12/06 צילמת ורשמת על הזירה דוחות ביקור במקום, התבקשת שוב לצאת לזירה ולצלם את אותם נתונים

ת.הבקשה התבקשה ע"י ראש הצח"מ רפ"ק אזולאי מאחר וב – 30/12/06 ביקרנו במקום כדי לראות את הלשונית דרך המראות של תא מס' 2, כי אחת הגרסאות של הנאשם הייתה שלא ניתן לראות דרך המראות השתקפות, את אותו ציר קטן ושבור ובמהלך החקירות של הנאשם הוא זגזג עם ההודעות שלו והוא טען אח"כ שהוא לא ראה את דלת 2 אלא ראה את דלת 1 אז התבקשתי גם ב – 1/1/07 לבדוק אם ניתן לראות את תא 1 דרך המראות בכניסה לשירותים כפי הגרסא האחרת של הנאשם בחקירתו, אנחנו עשינו את הבדיקה, 3 אנשים ובשום מקרה לא הצלחנו לראות מהכניסה ובשום שלב טבעי של התקדמות פנימה לא שוטרים נמוכים וגבוהים ממני לא ניתן לראות את לשונית תא מס' 1 כך שגרסתו לא מתקבלת על הדעת

ש.אתה נתבקשת ע"י ראש הצח"מ לעשות בדיקה ספציפית, לשונית הנעילה של תא מס' 1, ב – 1/1/07

ת.נכון

ש.אם זה כך, אני רוצה להפנות אותך לתמונות של ת/249, תמונות 5-9, על איזה לשונית נעילה של תא מדובר שם, האם תא מס' 2

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה לאור הערת בית המשפט באשר ליחוס התמונות הנכון ל –

ת/248.

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך ב – ת/249 לתמונות 5-6, תמונה מס' 6 משקפת למעשה את אותו מקום בו עומד בנסולי, הוא לא משנה מיקום, רק פעם אחת זה תמונה מאחור והתמונה השניה היא מלפנים מתוך השירותים רק מזווית אחרת

ת.נכון

ש.אתה מסכים איתי כי על פי תמונה מס' 6, לאור המיקום אין צורך בכלל להביט במראה כדי לראות את תא מס' 1 ו – 2, מספיק שהוא יסובב את הראש קצת ימינה או שמאלה

ת.הצילומים החלו קודם עוד בכניסה ועברנו שלב שלב עד לנקודה שהוא, אני לא יכול לדעת , זו לא הבדיקה שנעשתה, אנו עשינו בדיקה לפי גרסת הנאשם

ש.אני מפנה אותך לתמונה מס' 6 ולתמונה מס' 8, תמונה מס' 6 מתעדת למעשה את הבלש בנסולי שרואה לכאורה את לשונית תא מס' 2 בהשתקפות במראה כשזוית הצילום היא מלפנים לכיוון השירותים, תמונה מס' 8 מתעדת את הבלש יוסי לוי כשזוית הצילום היא שוב מבפנים

ת.המדובר בתמונה מס' 9

ש.אתה מסכים איתי שעל פי שתי התמונות הללו, כל אחד רואה לכאורה את לשונית תא מס' 2 ממקום אחר

ת.אני לא יכול להסכים כי לא עשיתי את הבדיקה הזו

ש.אתה מציין בס' 2 לדו"ח שגובהו של הבלש יעקב מלכה 1.92 ס"מ וגובהך 1.72 ס"מ אבל לא אתה ולא הבלש מלכה מתועדים בתמונות שסופחו לדו"ח

ת.אינני יודע אם נערכו צילומים ב – 1/1/07

עו"ד ענבר: אין צילומים.

העד ממשיך:

ש.את הדלתות המקוריות של תא השירותים של זירת הרצח, המקוריות אני מתכוון הדלת של תא מס' 2 עם המנעול השבור שנפרץ כשבאו המחלצים, אתם תפסתם ולקחתם בתאריך 24/12/06, במיוחד הדלת של תא מס' 2, שתפסתם ב – 24/12/06 ואת הבדיקה הזו עשיתם בתאריך 31/12/06, את הבדיקה עשיתם לא עם הדלתות המקוריות

ת.נכון

ש.כלומר לא עם הדלת ששם יש בה חור שנפרץ בה המנעול

ת.נכון אבל נעשו עם דלתות שתאמו לדלתות בזירה, פירקנו משירותי בנים בקומה למטה שתי דלתות שתאמו לדלתות המקוריות שאחת מהן הייתה עם מנעול שבור

ש.השחזור שהיה ב – 19/12/06 נעשה עם הדלת המקוריות של תא מס' 2 ששם היה החור של הפריצה

ת.אני מניח שכן

ש.אני מפנה אותך ל – ת/271 (מסומן "ר"), מסמך מיום 8/1/07, בדיקה בחנות נעלי "גלי" בקניון חצור, אני מפנה אותך לדו"ח התחקור שערכת ביום זה ובעמ' מס' 2 לדו"ח הזה, שם אתה כותב כי "המוכרת התקשרה לבחורה בשם נורית מהמשרד הראשי של חברת גלי….." האם אתה בדקת, אשדוד, חיפה, פתח תקוה בחנויות העודפיים האם יש נעליים

ת.אני לא בדקתי, זה נבדק באמצעות מר הורוביץ שהזכרתי בעדותי הראשית

ש.בדקת באיזור המרכז

ת.לא

ש.ואתה הצגת לאותם מוכרים שהתייצבת בפניהם את התמונה של הנעל שיהיה בהם כדי לסייע להם אפשרות לזהות את אותם נעליים

ת.כן, הוצגה התמונה (ת/272)

ש.אני מציג בפניך בקשה לרישום מוצגים, אני מפנה אותך לעמ' 2 אתה כותב: "באותו יום, טכנאי זיהוי בועז בן שאנן תפס בבית הספר…." כשאתה כותב באותו יום, הכוונה ליום 24/12/06 כשציינת את הפריטים שתפסת

ת.מן הסתם כן

הבקשה מוגשת ומסומנת נ/42

ש.אני מציג בפניך דו"ח זכ"ד מיום 18/12/06 (מסומן קכ"ח) זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, זה כתב ידי וחתימתי

מוגש ומסומן נ/43

ש.הדסה קדם היא ספרנית בית הספר מספרת לך כי אחרי הרצח שוחחה עם תלמיד כיתה י"ב, ת.ל. שאמר לה כי אם המשטרה רוצה לדעת משהו, שיחקרו את שכבת י"ב, מסתבר שבסיום השיחה גם ראש הצח"מ נכנס, שמע שוב את הדברים של הספרנית, נכון

ת.זה מצוין בדו"ח, כן

ש.מדוע ת.ל. לא נחקר או תושאל בכלל, הרי ידעתם גם את שמו, כיתתו, שם בית הספר, הוא פחות חשוב מאותם אחרים שנחקרו

ת.זה לא היה מתפקידי לחקור את ת.ל. אני גם לא עסקתי בהצלבות, בסיום חקירה של גב' הדסה, אני העברתי את החומר הלאה

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מיום 12/12/06 (קמ"ז) ת/224  אני מבין שאתה צילמת את המקום ומשום מה הצילום לא נמצא בתיק החקירה, יש לך הסבר

ת.לא אני צילמתי

ש.אני קורא בפניך מחוות הדעת הביולוגית של ד"ר מאיה מיום 26/2/07, עמ' 22 סעיף 21 שמתייחס לנושא הזה של בדל הסיגריה: "מקור הד.נ.א מבדל הסיגריה……כל הנבדקים בתיק אינם יכולים להיות מקור לד.נ.א זה" – אתם לא לקחתם דגימות רוק של כל עובדי בית הספר נכון

ת.אני מניח שלא

ש.אתם לא לקחתם דגימות רוק מכל שכבת התלמידים י"א, י"ב

ת.אני מאמין שגם לא כולם נחקרו, זה לא סביר

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מיום 16/5/07 ת/286, אתה זוכר את אותו מילמן תושב חצור, זוג המבוגרים האלה שמהמחשב שלהם על פי המידע שקיבלת מחברת התקשורת, נשלחה הודעה לאתר ההנצחה של תאיר ראדה ז"ל שיש בבית הספר, הודעה שיש בה כדי לתת מידע על הרוצחים

ת.לא זוכר את תוכן ההודעה אבל אני זוכר שזה נבדק

ש.אותו זוג מבוגרים וחולים אומרים לך  שזה לא נכון, אני אישית לא יודע אם יש לי בכלל תוכנת אי-סי-קיו ומאיך יש לי נכד ששמו בוריס וכשהוא בא לבקר אותי, תשאל אותו ובוריס אומר לכם גם שהוא לא יודע על מה אתם מדברים ואותו דבר קרה גם עם משפחת נודמנו ואותו דבר עם ניצן מהמושבה כנרת, הבדיקות האלה שעשיתם, חברת התקשורת שולחת לכם מידע, אתם בודקים ואנשים אומרים לכם שהם לא יודעים על מה אתם מדברים, לא ניסיתם לבדוק עם חברת התקשורת אולי חברת התקשורת שוגה במסירת התכנים, בדקתם

ת.זה לא היה מתפקידי, הבדיקה הזו צריכה להעשות ע"י איש מחשבים

ש.אני עובר איתך לעדויות שגבית, גבית הודעה מ – א.ר. ביום 12/12/06, זו הודעה שנכתבה ונגבתה על ידך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית לעמ' 2 שורה 9: "אני זוכרת היטב שבאותו יום ליוויתי חברה שלי בשם נ.ל. בת כיתתי לשירותים, זה היה בסוף שיעור, כלומר בהפסקה רק אני לא זוכרת אם זה היה בהפסקה של שיעור שישי, שביעי, שמיני, נ. נכנסה לתא בשירותים והיו עוד בנות, אני נשארתי מחוץ לתא והיא יצאה אחרי 5 דקות, נ. יצאה ויצאנו ביחד אני לא יודעת לאיזה תא בשירותים היא נכנסה, לא ראיתי בנים בשירותים ולא ראיתי שום דבר מוזר, הכל היה רגיל. ש. את מתכוונת לשירותים בהם אירע האירוע? ת. כן" – למה לא מצאתם לנכון לשאול את נ.ל. חברתה ובת כיתתה , מה היא ראתה, שמעה, באיזה שעה מדובר, היכן ואולי היא יכולה לשפוך אור על מה שהיה בשעה הספציפית הזו

ת.זו שאלה שצריך להפנות לראש הצח"מ

ש.אתה גבית הודעה מ – א.פ., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.הנער הזה בא לתחנה מיוזמתו בליווי מורתו למסור הודעה, נכון

ת.גביתי את העדות בנוכחות המורה, אני לא יודע באיזה נסיבות

ש.אני מפנה אותך לשורה 5: "הגעתי לכאן מיוזמתי"

ת.אז בסדר

ש."הגעתי לכאן מיוזמתי ואני רוצה לספר לך שביום רביעי שעבר, למדתי כרגיל,…"

עו"ד ענבר: אנו מסכימות שחברנו יגיש את ההודעה כפוף לחקירת העד.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/44

העד ממשיך:

ש."…..וסיימתי שיעור שביעי…." (המשך השאלה הקודמת) – האם ניסיתם להציג לא.פ. איזה שהוא אלבום תמונות

ת.את העדות הזו גביתי כפי שהעד מסר פרטים כך רשמתי אותם, על פניו נראה שאין ממש בעדות הזו ובתור חשד זה היה שעה וחצי לאחר האירוע הרצח, לא הגיוני שהם ישארו שם וינעצו מבטים ואחרי זה גם ילכו וישבו בפרגולה, זה לא סביר, סביר להניח שהם היו תלמידים של כיתה י"ב, כי תלמידי כיתה י"ב יש להם גישה למקומות שאותם תיעד העד והייתה פעילות שלהם באותו מקום

ש.חצי קומה מעל זירת הרצח, יש שם שירותים, בדקתם את השירותים האלה

ת.לא בדקתי, זה לא היה מתפקידי, ראש הצח"מ או המעבדה הניידת

ש.אם לא הצגתם אלבום תמונות, אני מניח שגם קלסתרון לא ניסיתם להנפיק מהעד הזה

ת.הפעולה שלי הסתיימה בגביית העדות של הנער

ש.אתם ניסיתם להוציא מעתקי ט.א, בדיקת סיבים מהספסל שעליו הם ישבו

ת.לא ידוע לי

ש.אני עובר להודעה נוספת שגבית מ – ל.ס., תאשר לי שזה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 5 : "ש. מי זה י.ב.? ת. הוא מקצרין, תלמיד כיתה י"א לומד בברנקו וייס", אני מפנה אותך לשורה 13: "מתי פגשתם את י.ב. פעם אחרונה? ת. אתמול בערב בבית הנוער.ש. על מה דיברתם. ת. כלום, רק שמעתי אותו אומר בזמן שישבנו בבית הנוער "שמעתם את מה שאבי מטבריה אומר לאוולין", ואני כששמעתי את י.ב  .אומר את זה שאלתי אותו מה הוא אמר אז י.ב. אמר שאבי אמר שמה שעשינו לחברה שלך זה עוד כלום ממה שנעשה לה. שאלתי את י.ב. ממי שמעת את זה וי.ב. אמר שאוולין סיפרה את זה לנופר…ש. מי זו נופר? ת. נ.א. גרה באותה שכונה שלנו והיא גם חברה…" – אני רוצה לשאול אותך י.ב. נחקר בקשר לאמירות האלה

ת.מדובר פה בשמועה לפחות בדרגה שלישית, אני באופן אישי זוכר שחקרנו את אבי ביטון שהוא מקור השמועה, ואת אוולין הבחורה, הם שללו את זה לחלוטין ולכן לא היה טעם להמשיך הלאה

ש.נ.א. ששמעה את זה כבר לא מפי, אלא שמעה את זה ישירות, ככה אומרים, שמעה את זה ישיר מאוולין, שאלתם אותה, תחקרתם אותה

ת.בדקנו עם אוולין והיא שללה את זה לחלוטין, אז למה לשאול את נ.

ש.אולי לאוולין יש סיבה מחשש להסתיר את הדברים האלה

ת.אני באופן אישי לא חקרתי אותה והאמת גם לא ראיתי מקום, לדעתי החקירה מוצתה עם אותו אבי מטבריה ועם אוולין

ש.התשאול הזה שאני מדבר עליו היה עוד לפני שחקרתם את אבי מטבריה, אומרים לך שיש נערה בשם נ.א. שאומרת ששמעה מפי אוולין, את נ.א. לא חקרתם

ת.אני לא חקרתי אותה

ש.אני עובר איתך להודעה של ט.ל., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 18: "בשיעור השני של החוג לתיאטרון המורה שחרר אותנו מוקדם יותר כ – 10 דקות מסיומו, כלומר סיימנו את השיעור בשעה 13:40" – זה אותו חוג שתאיר ז"ל למדה בו ולא הופיעה לשיעור האחרון. – …..כשיצאנו מהחוג אני זוכרת שראיתי אדם מבוגר כבן 50-60, משהו בסביבות גיל זה, שבא בשביל המדרגות היכן שקרה המקרה עם תאיר, הוא החזיק מגב בידו והיה לו דלי עם מים….עסק בניקיון למיטב ידיעתי הוא לבש סוודר…..לא זוכר יותר פרטי לבוש, הוא היה נראה רוסי, אני באופן אישי לא מכירה את המנקים בבית הספר ואני מספרת לך את זה כי זה היה מוזר לראות מנקה בשעה כזו באותו מקום, למיטב ידיעתי הם לא מנקים בזמן שעדין שיעור מתקיים….." – זה מה שרשמת מפיה

ת.כן, זה מה שרשמתי מפיה

ש.מדוע לא נעשה נסיון עם העדה הזו לזהות את המנקה שהיא ראתה במסדר זיהוי

ת.נעשתה בדיקה, אותו מנקה אותר, הוא אדם שעזר לאשתו שעובדת שם בניקיון ולמיטב זכרוני קוראים לו ויטלי פרפרוב, הוא נחקר, הענין נשלל לחלוטין, נבדק שבאותו מקום שהעדה מסרה שהוא ניקה, הוא עזר לאשתו ואכן ניקה, לפי הנסיבות שהעדה תיארה ולפי התיאור, זה האדם שניקה

ש.אני עובר איתך להודעה של י.כ., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, אני מאשר

עו"ד ענבר: אני מסכימה להגשה.

מוגש ומסומן נ/45

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 3: "למדתי עד השעה 13:15 לערך, היה צריך להיות שיעור שביעי אבל זה היה שיעור חופשי, יצאתי מהכיתה לבדי, הלכתי לשבת בפרגולה כי ראיתי חברים שאני מכיר, ראיתי שם את….."בהמשך בשורה 16: " חוץ מ…….החברה שלה שי יפרח נשארה לשבת לחכות לה כאילו……" בעמ' 3 שורה 4: "בסביבות 13:40 משהו כזה, עזבתי והלכתי הביתה" – אז בשעה 13:15 העד רואה יחד עם אחרים את שי יפרח ותאיר יחד ישובים בפרגולה

ת.זה מה שהילד אומר

ש.כל ההשתלשלות שמתאר לך העד מתרחשת בין 13:15 ל – 13:40 כשההעלמות של תאיר היא בין 13:15 לבין 13:30, כי אם כולם קמו אחרי 10 דקות מאז שתאיר קמה והלכה, משמע ש – 13:30 זו השעה

עו"ד ענבר: לא מדובר בשעה מדוייקת, העד אמר: "כאילו" וכפי שעולה מ – נ/45.

עו"ד שפיגל: אני מוותר על השאלה.

העד ממשיך:

ש.אני מפנה להודעה שגבית מ -ד.ז, זה כתב ידך, גבית את ההודעה

ת.כן, אני מאשר

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 2: "אני כבר מסרתי עדות שראיתי את תאיר בבית הספר באותו יום שנרצחה בשעה 13:25 והיום יצאתי עם השוטרים ועשיתי שחזור איפה בדיוק ראיתי את תאיר"

ת.נכון, הוא אמר 13:25 אבל אני לא שולל שהוא טעה בזמנים, ואני גם לא שולל שהוא צודק

ש.אני עובר להודעה שגבית מ – ע.א. נ/2, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 20: "אני בטוח שהשיעור החופשי….." – אלו המילים מפיו של ע.א.

ת.נכון

ש.אתה גבית הודעה מ – א.פ., נ/44, הנער שבא מיוזמתו, והוא סיפר לך על שני נערים בלתי מוכרים, אחד לבוש שחורים שעמדו בסמוך…..מסתבר שאותו א.פ. לפי ההודעה של ע.א. הוא אחד האחרונים שראו את תאיר לפני הרצח והוא לא מספר לך שהוא אחד האחרונים שראה אותה

ת.לא, כי זה לא משך את תשומת לבו כנראה וגם ע.א. טען שהוא לא מכיר אותו

ש.למה ב.ש. לא זומן ולא תושאל, גם הוא נמנה על האחרונים שראו את תאיר ז"ל בחיים

ת.אני התבקשתי לחקור, אני לא עשיתי הצלבות, כך שאני לא יכול לענות על השאלה, לא ריכזתי את החקירה

ש.אני רוצה לעבור להודעה שגבית מהמורה לאנגלית, מרטין בן הרוש, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אתה בעמ' 1 שורה 7 שואל את המורה האם המילה HURT (ת/294) היא חלק ממערכי שיעור כלשהן שלימדה את כיתתה של תאיר והיא השיבה לך תשובה שלילית

ת.נכון

ש.בעמ' 1 שורה 25 אתה שואל: "אני מציג בפניך פתק קטן…." ותשובתה הייתה כי בקשר למילה HURT היא לא מבינה את ההקשר לשיעורי האנגלית, הפתק הזה גם הוגש לבית המשפט, הפתק הזה לא משקף את הכיתוב שהיה על ידה השמאלית של תאיר ז"ל

ת.אלו הפרטים שמסרה לי הפרקליטה שהופיעו על גב ידה של המנוחה, לא היתה לי התמונה מול העיניים 

ש.אני מפנה אותך לתמונה מס' 25 ל – ת/1, אתה מסכים איתי שהמילה HURT נמצאת מחוץ למסגרת

ת.כן

ש.אם המילה HURT באותיות קידוש לבנה כמו שזה מופיע שם, בהדפס בגדול, זה מחוץ למסגרת והיא לא שייכת למערכת השעות בלימודי האנגלית, ניסית לברר אם מה שכתוב בתוך המסגרת והמילה HURT נעשו באותה עט

ת.אם אני לא טועה, דרשנו זאת בטופס הלוואי, אני לא יודע אם זה אפשרי, אני לא נחשפתי לדו"ח המומחה, אבל הענין של המילה HURT נבדק באופן פרטני, ההעדפות המוזיקליות שלה נקשרו

ש.אתה חקרת חברות של תאיר, בעיקר מדובר בל.ל וב –ס.ת., וב – י.א. והן כולן ואני מכוון דברי לשתיים הראשונות, בעלת מכשיר ה – mp זאת ס.

ת.כן

ש.והיא מספרת לך בהודעה שגבית ממנה שהיא אישית הקליטה את השירים ויש את השיר HURT ב – MP שהיא נתנה לתאיר לשמוע באותו יום

ת.כן

ש.אני מציג לך שני מסמכים שערכת, תאשר לי שאלה חתימותיך

ת.כן, אני מאשר

עו"ד שפיגל: אבקש להציג.

המסמכים מוגשים ומסומנים נ/46 ו – נ/47

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך ל – נ/46 ו – נ/47, עולה מהזכ"ד שהשיר הזה כלל לא קיים ב – MP ולא רק זאת אלא שלפי העדות של ס. שאף הוא מוקדש ל"נסיכה שלי", אתה כותב שיש קולות רקע וזה נשמע כאילו ילדים צועקים ברקע ונשמעים כמשחקים בכדור

ת.אי אפשר להתעלם מזה

ש.אתה מאשר שלפי הודעת ס.ת. היא מסרה את זה לתאיר ב – 6/12/06 לשמוע את זה, כלומר זה היה אצל תאיר ביום הרצח, היא עשתה בזה שימוש

ת.אני אישית לא זוכר, לא נחשפתי לזה באופן אישי

ש.האם היה נסיון לתמלל את אותן 43 שניות

ת.לא ניתן היה לתמלל, מדובר היה בצעקות, אני והמתמלל חיים איסקוביץ, ניסינו לשמוע ולא ניתן, מדובר בצעקות בלבד

ש.לפי הודעתה של בעלת המכשיר, יש למכשיר הזה אופציה של הקלטה

ת.כן, היא אמרה כך

ש.גם לפי המומחה

ת.אם הוא כתב את זה

ש.היה ניסיון לבדוק עם בעלת המכשיר ס.ת. אולי היא יכולה לתת הסבר למלל, לצעקות, אם זה היה קיים קודם, אולי היא מכירה את זה, או שזה דבר חדש מיום 6/12/06, היה נסיון כזה

ת.אני לא ניסיתי

ש.לגבי השאלה ששאלתי אותך באופציות של ההקלטה במכשיר ה – MP, אני מפנה אותך

ל – נ/46, האם ידעת שיש אופציה של הקלטה

ת.כן

עו"ד שפיגל: אין לי יותר שאלות.

עו"ד ענבר: יש פלט שהוצא מה – MP בו יש ציון כל מה שהוקלט ב – MP עם הזמנים והתאריכים. אבקש להגיש את זה, מאחר וחברי מתנגד להגשה ללא החוקר חיים איסקוביץ חוקר המחשבים שערך את הפלט מתוך ה – MP של ס.ת. אני אגיש את זה בהמשך.

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.לגבי ת/250, הדו"ח הזה שבו ציירת את הסקיצה של השירותים, ציינת שיתכן שמספר הכיורים, מספר המראות לא מדויק כפי שציינת בסקיצה, האם בהנחה שיש מעל 4 כיורים, עדין ההתייחסות שלך לגבי המקום שבו צריך לעמוד כדי לראות את הלשונית של תא מס' 1, האם בכל זאת אתה מתכוון לכיור הכי שמאלי, או שהתשובה משתנה

ת.אם התייחסתי לכיורים, לא התייחסתי לענין של כיור או מראה אלא אמרתי שיש לקחת 60 ס"מ שמאלה

ש.בציור האחרון אתה מציין מקום מסויים שצריך לעמוד בו, ללכת שמאלה כדי לראות מראה מסויימת

ת.במסלול הליכה רגיל בשום אופן לא ניתן לראות רק אם אכנס פנימה כ – 2 מטר ואלך שמאלה 60 ס"מ אז ניתן לראות, אני לא יכול לציין מאיזו מראה, יש רצף של מראות

עו"ד שפיגל: אני מבקש את רשות בית המשפט להשלים שאלות.

העד משיב לעו"ד שפיגל ברשות בית המשפט:

ש.בחקירה הראשית התייחסת לסיפור עם אותו חייל, לירן שוע שמסר לך שביום האירוע היה בבסיס, אתה בדקתם בבסיס

ת.אני רק חקרתי אותו

ש.סיפרת בחקירה הראשית על אותו נער נ.נ. שתשאלתם את אמא שלו, אם הוא היה בבית, היא סיפרה שהוא אכל אצל הסבתא, חקרת את הסבתא

ת.אני באופן אישי לא חקרתי את הסבתא, חקרתי את האמא וכפי שהעדתי בחקירה הראשית, היא מסרה מה שמסרה

ש.סיפרת על איזה שהוא אירוע שנשאלת לגבי מדוע מצאת לנכון לחקור לתשאל בדו"ח התשאולים שלך אם היית באיזור המרכז או באיזור פתח תקווה וסיפרת ממה זה נובע, אמרת שהתקבלה איזו ידיעה מטלפון ציבורי, אנונימית, לפיה יש נער מסוים שיש לו מידע על האירוע, נכון, זה מה שסיפרת, אתה זוכר את זה

ת.תחקור והשאלה כן

ש.האם זה נכון שבעקבות אותו מידע, מדבר על נער שמי שהתקשר והציג את עצמו, באותו הקשר אנונימי, הוצגו כבני משפחתו או הוריו, אני לא זוכר, ומספרים שהנער, כך זה הוקלט במוקד והועבר אליכם, שהנער איים שהוא יתאבד אם ימשיכו לשאול אותו על זה והוא יצטרך לחשוף את מה שהוא יודע

עו"ד ענבר: העד הזה רק ביצע את התחקורים, הוא לא היה קשור לכך.

עו"ד שפיגל: אני מתנגד. בחקירה הראשית הוא מסר משהו חלקי ואני רוצה היום בחקירה נגדית להשלים את הפרטים של מה שהוא מסר, אני רוצה להביא אותו לתמונה המלאה. הוא נשאל את השאלה וסיפר על כך

העד ממשיך:

ת.מה שסיפרתי בחקירה הראשית, זה מה שידעתי

עד תביעה מס' 14 ינאי עוזיאל מעיד לאחר שהוזהר ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.דרגתך היא

ת.רב פקד

ש.ותפקידך

ת.אני משמש כראש השלוחה הצפונית במעבדה הניידת לזירת עבירה

ש.לפני כן

ת.לפני כן הייתי איש צוות, סה"כ אני במעבדה הניידת 21 שנים, מתוכם כשנתיים כראש השלוחה

ש.אתה ערכת חוות דעת שבה פירטת את הפעולות שביצעת בהקשר לזירה שאנו מדברים עליה, את הממצאים שמצאת, את המוצגים שתפסת וכן מסקנותיך, זאת חוות הדעת

ת.כן, זו חוות הדעת, אני מאשר אותה וחתום עליה

מוגשת ומסומנת ת/296, לחוות הדעת מצורפות תמונות שהוגשו וסומנו ת/1

ש.בחוות הדעת פירטת את השכלתך והכשרתך, הדברים מפורטים

ת.כן

ש.בכמה זירות עבירה נכחת

ת.נכחתי, פעלתי, בדקתי, הרבה מאוד, זה מופיע במבוא לחוות הדעת

עו"ד שפיגל: אין לי טענות לגבי מומחיות העד

העד ממשיך:

ש.באילו נסיבות הגעת לזירת הרצח

ת.בתאריך 6/12/06 קיבלתי הודעה מקצין הזיהוי פקד אלי שקד כי נערה נעדרה מהשעה 13:00 בערך ואותרה בחדר השירותים בבית הספר והתבקשתי להגיע לזירה, וכך היה, הגעתי לזירה

ש.מתי לערך הגעת לזירה, באיזו שעה

ת.הגעתי לזירה בשעה 21:30 בערב

ש.עם מי הגעת

ת.הגעתי יחד עם איש צוות שלי, פקד שמואל פיאמנטה, הוא מצוין בסעיף 1

ש.תאר בבקשה את הדרך שבה בחרת להתמודד עם הזירה, איך ניגשת אליה

ת.צריך להבין, בוודאי אתם מבינים את זה, כאשר הגענו לזירה, התברר שהזירה היא בחדר השירותים והמנוחה הייתה בתוך תא מס' 2, אחרי שראינו את מיקום המנוחה, החלטנו לעבוד כל פעם תא שטח להפוך אותו לתא סטרילי שממנו הוצאנו את מירב הממצאים וכך הלאה, כך עברנו מדלת הכניסה לחדר השירותים ועד לדלת התא בו נמצאה המנוחה, בעצם סיימנו את כל הפעולות שמתבקשות עד להגעתנו לתא, מצאנו שם בין היתר עקבות נעליים, אותן ניתחנו באמצעות חומר שנקרא "אמידו שחור" הוא בעצם מפתח חלבונים ולאחר מכן פרסנו על הרצפה בחלל השירותים הגדול פרסנו ניילון והוצאנו את המנוחה מתוך תא השירותים אל הניילון הזה על מנת שנוכל לעבוד בצורה יותר מקצועית, בצורה יותר נוחה בתא

ש.למה לא יכולתם שניכם להיכנס אל תוך התא ולערוך שם את הבדיקות

ת.משום שהתא מאוד צר ובקושי אדם אחד יכול לעמוד שם ועל מנת לעבוד בתוך התא בנסיבות הללו, זה היה במחיר של להשמיד ראיות ולא רצינו את זה, רצינו לשמור את התא ובדיקתו לשלב שלאחר בדיקת המנוחה ואח"כ להיכנס אל תוך התא, אם היינו עובדים בתוך התא, היינו הורסים דברים

ש.תסתכל על הצילומים שצילמת ושמצורפים לחוות דעתך, הצילום של הזירה עצמה, צילומים מס' 9 ו – 10, מה אתה למה מהם

ת.בצילום 9 אנו רואים את חדר השירותים כפי שראינו אותו כאשר נכנסנו לחדר, למעט שלושת העיגולים שאני סימנתי אותם בתצלום 9 שמסמנים חלקי עקבות שבאותו שלב לא היו כל כך ברורות ולכן לאחר מכן נכנסנו לעבודה ופיתחנו אותם, אנו רואים את התא יחסית נקי, אני מתכוון לפרוזדור שבו מסומנים העיגולים, בתצלום 10 אנו רואים את תא מס' 2, הדלת פתוחה ואנו רואים את מריחות הדם על הקיר כפי שנראה בצילום

ש.אני מפנה אותך כעת לצילומים 11-13, כשאתה הגעת לזירה, זו התנוחה שבה מצאת את המנוחה

ת.נכון

ש.מה למעשה התנוחה הזו אומרת לך, מה למדת מהתנוחה הזו

ת.התנוחה הזו היא תנוחה שהמנוחה בזווית מסויימת היא שרועה על המושב, זה רואים גם כן את המעיל שהוא עוטף אותה בצורה סיבובית, כלומר המעיל, סיבבו אותו, גם הראש שלה נשען על הקיר, התצלום מלמד עוד המון דברים למשל שעל הניאגרה מצד ימין של הראש יש שם נזילות דם, מצד ימין כשאנו מסתכלים על התמונה ולכן אפשר להניח שהראש היה בהתחלה בכיוון הזה ולאחר מכן הוזז לכיוון השני

ש.אתה תיעדת את הפגיעות בגופה

ת.כן

ש.כפי שמפורט בחוות הדעת ואני מבקשת שתתייחס בקצרה לתצלומים החל מתצלום 15 ואילך

ת.למעשה מה שרואים, רואים את הפגיעות במנוחה

ש.מה לגבי הצוואר, מה אתה רואה שם

ת.לגבי הצוואר, אנו רואים פצע רחב, עמוק, כאשר אנו בתצלום 19 אנו יכולים לראות שני חתכים שונים בצוואר, הם מסומנים עם חיצים, מעבר לזה, יש לנו חתך נוסף באיזור החזה ויש לנו פצע חתך נוסף באיזור הסנטר

ש.אני מתמקדת רק לרגע בצילום החתך, אנו רואים בתחתיתו של הפצע, איזה שהוא חתך בצורת משולש, רואים את זה בתצלום, 15, 18 ו – 19, אני מדברת על פצע בצורת משולש ולא על החיצים, אני מפנה אליך את השאלה הזו משום שנטענה טענה שכת שטן מעורבת ושנחרתו משולשים על גופה, מה אתה אומר על זה

ת.המשולש בהקשר הזה לי נראה כמשולש של חתך, הוא לא יוצא דופן משום חתך אחר, זוהי צורה אופיינית לחתך, הפצע

ש.תתייחס למשולש, האם זה נראה לך סימן מכוון

ת.לא, התנהגות רגילה של פצע לאור החתך, אין שום דבר מסודר, אני לא מומחה לכתות, זה סימן אלימות של חתך

ש.אני מפנה אותך לצילום מס' 23, אתה מתייחס ליש שם חיצים שמצביעים על חתכים בשולי הפצע, מה יש לך לומר על הקצוות הללו

ת.אני מצביע על חתכים, ספק חתכים ספק קפלי עור ביד, אבל זה מצביע על כלי חד שביצע את החתך הזה

לשאלת בית המשפט.אתה יכול להגיד איזה כלי לאור החתך

ת.כל כלי שהוא חד מספיק כדי ליצור את החתך הזה

ש.אני מפנה אותך לצילומים 43 – 44, ואני רוצה שתתייחס ותאמר מה היה מצב דלת התא בעת ביצוע הרצח ואיך הגעת למסקנה הזו

ת.דלת התא בעת ביצוע הרצח –

עו"ד שפיגל: אני מתנגד, יש חוות דעת שבסופה עם כל ההסברים וכל מה שיש, יש מסקנה, אין שום התייחסות בחוות הדעת הזו לשאלה שנשאלת כרגע, אין שום מסקנה ואין שום בדל של התייחסות לזה ואני לא רואה מקום עכשיו להוציא יש מאין כשחוות הדעת הזו הוגשה בהסכמה כשהדברים לא פורטו בחוות הדעת, לא הושם בהם דגש.

עו"ד שטרן: אם חברי היה שומע את התשובה של העד הוא היה מבין שהמסקנה הזו עולה מחוות דעתו באופן ברור.

הממצאים מופיעים בחוות הדעת ואני מפנה את חברי ואת בית המשפט לס' 5 לחוות הדעת. לממצאים האלה יש משמעות, הוא כמומחה צריך לבוא לפה ולהסביר לנו מה משמעות הממצאים האלו.

עו"ד שטרן: לאור הערות בית המשפט, אני מוותרת על השאלה. אנו נבקש כפי שתתפתח החקירה להחליט אולי להגיש חוות דעת משלימה או נספח לחוות הדעת. 

העד ממשיך:

ש.מסקנת חוות הדעת שלך היא הסקה על פי ממצאי הזירה שעל פי התזות הדם על הקיר המערבי הסמוך למזוזת דלת הכניסה בתא מס' 2 בסבירות גבוהה מאוד שהמנוחה נחתכה בהיותה בעמידה סמוך לקיר, איך הגעת לממצא הזה

ת.הגעתי לממצא הזה על סמך תצלומים מ – 49 – 53, כאשר תצלום 52 הוא התצלום שמכוון אותנו ומראה לנו את התזות הדם הסמוכות למזוזה המערבית, על פי התצורה של התזות הדם הללו, אנו מסיקים שהמנוחה עמדה כאשר בעצם פניה מול ההתזות הללו וזו התנוחה שלה והיא צריכה לעמוד די קרוב לאותו מישור של מזוזת הדלת, פחות או יותר, צריך לזכור, כאשר אנו אומרים עמידה, כל המצב שם זה מצב של תנועה, יכולה להיות עמידה במנח מסויים לאחור, זו אינה עמידה יציבה, יש שם תנועה

ש.אתה יכול להגיד על סמך מה הגעת, להפנות לתמונות הספציפיות

ת.אמרתי, התמונות הספציפיות הן תמונה 52, ותקריב בצילום 53, התקריב מראה לנו את זווית התזות הדם מבט מקרוב והוא זה שמלמד אותנו על כיווניות היכן הקורבן עמד בעת ביצוע המעשה

ש.בעין לא של מומחה, אני מסתכלת על תצלום 51 ואני רואה כתמי דם בשתי הקירות, תסביר לבית המשפט איך הגעת למסקנה שהיא עמדה דווקא עם הפנים לקיר שגובל בתא הראשון ולא בתא השלישי

ת.מה שמכווין אותי זה כיווניות ההתזות, כיווניות ההתזות היא זו שמובילה אותנו להיכן עומד הקורבן, זווית ההתזות מלמדת אותנו היכן עומד הקורבן, יכולה להיות זווית הפוכה והקורבן יכול היה לעמוד בפנים ואז היינו רואים צורת תנוחה אחרת, כאשר יש לנו זווית של 90 מעלות, הקורבן עומד ב – 90 מעלות מול הקיר, נקבל תצורה עגולה לגמרי, כאשר הקורבן עומד בזווית של 45 מעלות, מתקבלת צורה יותר מאורכת, ככל שהטיפות יותר מוארכות, אנו נקבל זוויות שונות, אחרות, הדברים האלה גם ידועים ומוכרים בספרות ויש לנו ספרות רבה בנושא, הבאתי אתי מספר ספרים

לשאלת בית המשפט.למה דווקא צורת הכתמים אתה יודע לומר שזה גובל בתא הראשון ולא בתא השלישי

ת.משום שבקיר הזה כפי שציינתי יש התזות ואילו בקיר הנגדי יש צורות של מריחות

ש.באיזו תמונה, אתה יכול להפנות אותנו

ת.אנו רואים את זה בתצלום מס' 54 , בתצלום מס' 57 אנו רואים את המריחות, בתצלום מס' 58 רואים מריחות וגם נזילות

ש.וכתמי הדם בתצלום 52, איך היית מאפיין אותו, זה לא מריחות, לא נזילות

ת.בתצלום 52 אלה הן התזות שמאפיין אותן בעת האקט, הן צריכות אנרגיה ומסה כדי להגיע לתצורה הזו

לשאלת בית המשפט.אתה יכול להגיד האם החתך היה מימין לשמאל או משמאל לימין

ת.לא, אני לא יכול להגיד

ש.תסביר לנו מה ההבדל בין סוגי הכתמים השונים ,איך זה נגרם, התזה, מריחה ונזילה

ת.כפי שאמרתי, צריך להבין, כתמי הדם , צורת כתמי הדם נחלקות לשתי קבוצות עיקריות, ההתזות והקבוצה שאינה התזות, בתצלום שרואים בצילום 52, הוא תצלום שמבטא התזות כאשר נוצר דפוס כזה הוא דפוס שמצריך אנרגיה על מנת שיווצר, בעצם הנפה של כלי, בעצם חתך מסוים יוצר אנרגיה שהוא זה שגורם להתזות שאותם אנו רואים

לשאלת בית המשפט.זה גם תלוי בכלי הדם שנחתך

ת.כן, זה גם תלוי בכלי הדם ולפעמים דימום עורקי שנחתך נראה פולסים ובקבוצה השניה זה בעצם כתמי דם שנוצרים שהם פסיביים, למשל האדם כבר מוכתם בדם, אז הוא מעביר את הדם שיש על כף היד, הבגד, הוא מעביר ומורח אותו על הקירות, צריך מגע, יש קבוצה נוספת בקבוצת ההתזות, למשל כאשר יש דם על כלי חד ואנו מניפים אותו יש תופעה שנקראת "קאסט – אוף" כלומר נראה את כתמי הדם בצורה של פס ישר, כלומר התזה ומתחת עוד התזה ועוד התזה בקווים ישרים ולכן בתצורות יש פה בתא מספר תצורות כאשר התצורה המובילה הראשונית זה התצורה של התזות הדם שנמצאת על הקיר המערבי סמוך למזוזה והיא תצורה של התזות שנוצרה כתוצאה מאנרגיה, אנו באים וקושרים את זה לאקט האלים ולאחר מכן בכל שאר התא, גם על צדה הפנימי של הדלת, גם על הקירות בצד המזרחי, אנו רואים גוף מוכתם בדם שמורח את הקירות ובאיזור של המנוחה היכן שהיא יושבת, אנו רואים שהיא ממש על הרצפה, שלולית של דם שנזל ממנה

ש.כשאתה אומר שלולית של דם, תתייחס לתצלום 64 שנותן מבט כללי על התא, לאיזה שלולית אתה מתכוון

ת.בתצלום 64 יש לנו פה שני דברים, בעצם שלושה דברים – א – אנו רואים את שלולית הדם לצד בסיס האסלה מצד שמאל של התמונה עד לחזית בסיס האסלה, אנו רואים שלולית דם המשכה או שלולית דם נוספת בחזית האסלה צד ימין, אנו רואים מבסיס האסלה ועד לשפת האסלה תצורה של מריחות ואנו רואים על הרצפה צבוע בצבע כחול שזה הריאקציה של ה"אמידו שחור" שציינתי קודם, אנו רואים חלקי עקבות נעליים

ש.נתרכז בכתמי הדם, בשלולית וברגל האסלה, תסביר לנו עם מה זה מתיישב

ת.המריחות ברגל האסלה היו צריכות להיווצר על ידי גוף מוכתם בדם שהיה צריך לגעת שם, שהיה צריך להשאיר את הסימנים, בין אם יד, בין אם רגל, בין אם נעל או כל דבר אחר, זה נקרא מריחה, זה תצורת מריחות, כאשר התצורה השניה שזה בעצם שלולית הדם, שלולית הדם זה דבר פסיבי, זה דבר שנזל והכתים את הרצפה, זו כמות של דם שפשוט נמצאת שם

ש.מהשלולית הזו אתה יכול להגיד מה הייתה תנוחת המנוחה

ת.אני לא יכול להגיד את התנוחה, אני  יכול להגיד שהשלולית בצידה השמאלי של האסלה, כאשר מתסכלים מכיוון דלת הכניסה לאסלה, יכולה להתאים למנח הגופה כפי שאנו ראינו, לעומת זה השלולית שנמצאת מצידה הימני של האסלה, מעוררת עבורינו איזה שהיא תמיהה, זה לא מסתדר כל כך, אלא אם היה שם זווית נאמר הרצפה לא הייתה מפולסת בצורה כזו, שהדם זרם לכיוון הזה, שוב פעם, אם ממשיכים בניתוח התצלום, תנוחת הגופה גם איננה מתאימה למריחות שאנו רואים בבסיס האסלה עד לשפת האסלה כי אנו רואים את זה בתצלום 11, 12, רואים את המנוחה כיצד היא יושבת, רגליה פשוטות קדימה וזה לא יכול היה להיגרם בתנוחה הזו

ש.היא הגיעה לתנוחה הזו אחרי האקט האלים

ת.כן, כפי שרואים בתמונות 11, 12, לאחר האקט האלים

ש.והכתם המסיבי הזה שרואים בתצלום 64, עם איזה תנוחה הוא אמור להתיישב

ת.אני אסייג את הדברים שאומר, אני אומר את מה שאני אומר על סמך מה שאנו רואים בתצלום ומישהו היה צריך לגעת שם וליצור את המריחות האלה, הגובה הוא גובה מאוד נמוך

ש.אתה מדבר על המריחות על רגל האסלה

ת.המריחות על רגל האסלה

ש.אז ממה זה יכול היה להיגרם בעצם

ת.הסיטואציות הן סיטואציות רבות, אפשר לבוא ולומר שהמנוחה הייתה שם בתחילה במקום ולאחר מכן הוזזה

ש.התסריט הזה יכול להתיישב עם כתם הדם המסיבי בצד שמאל

ת.כן ודאי, כאשר היא יושבת על האסלה, היא מדממת במקום ואנו רואים עדות חיה

ש.מה ניתן לומר על מצב האסלה האם הייתה סגורה או פתוחה בזמן הרצח לפי תמונות 60 ואילך

ת.כפי שכבר הסברתי, אנו מבדילים בין תצורות שונות, באסלה, גם בצידה הפנימי של מושב האסלה וגם על האסלה, אנו רואים פה תצורות של התזות וכפי שאמרתי, זה נוצר על ידי אנרגיה וכאשר אנו מסתכלים על תצלום 11, 12, אנו רואים את המנוחה יושבת על מושב האסלה כאשר מושב האסלה מורד

ש.אז מה זה אומר ההשפרצות שאנחנו רואים על המושב עצמו

ת.זה אומר שהמושב בעת ביצוע האירוע היה מורם

ש.נסיים את הדיון בתצלום מס' 64 וכמעט בזירה כולה, בכתמים על המשקוף, מה הם אומרים

ת.הייתי לוקח את תצלום 64 ומחזיר אתכם לתצלום 50, בתצלום 50 אנו רואים התזות דם על מזוזת הדלת ליד בית המנעול, איפה שהחיצים, אם אני קושר את זה שוב פעם להסבר של האנרגיה ושל היכן הזירה, אז זה הגיע בשעת האירוע למקום

ש.מה המשמעות של זה בשטח

ת.המשמעות שהדלת לא הייתה סגורה

ש.אתה יכול להסביר את זה

ת.כי אם הדלת סגורה על המזוזה, בעצם היא מצלילה ובעצם ההתזות תגענה לדלת ולא תגענה למזוזה

ש.אתה דגמת ממצאים ושלחת באמצעות החוקרים את הממצאים למעבדות השונות, כל זה כמפורט בחוות הדעת

ת.נכון

ש.גם לגבי יום 9/12/06 וגם זה מפורט בחוות הדעת

ת.נכון

ש.הדברים גם יפים לגבי תפיסת שערות בזירה, תפסת, שלחת, כמפורט בחוות הדעת

ת.נכון

ש.ראית משהו חריג בהקשר של השערות, משהו ראוי לציון

ת.ראיתי שערות בצבע שחור, ארוכות

ש.ושלחת אותן לבדיקה

ת.כן

ש.וכנ"ל גם לקחת ממצאים מהמנוחה וגם אותם שלחת לבדיקות

ת.כל מה שתפסתי ולקחתי מפורט בדוחות שלי

ש.בנוסף לבדיקות שערכת בתא 2, בתא עצמו, גם ערכת בדיקות בתאים 1 ו – 3 וגם את הממצאים שמצאת בתאים האלה תיעדת גם בחוות הדעת וגם באמצעות התמונות

ת.כן, זה נכון

עו"ד שטרן: אני מבקשת להגיש דו"ח תפיסת מוצגים מיום 9/12/06.

מוגש ומסומן ת/297

עו"ד שטרן: בנוסף אני מבקשת להגיש דו"ח תפיסת מוצגים מיום 6/12/06 –

מוגש ומסומן ת/298, דו"ח תפיסת מוצגים מיום 8/12/06 – מוגש ומסומן ת/299

העד ממשיך:

ש.אני מציגה לך דו"ח ט.א. שערכת ביום 9/12/06 בעת ביקור בבית ספר

ת.נכון

הדו"ח מוגש ומסומן ת/300

ש.אתה היית בשירותי הבנים ודגמת דגימות גם שם כמפורט בדוחות

ת.כן

ש.אתה ביקרת בזירה מספר פעמים, דגמת הרבה מאוד דגימות כולל מעתקי ט.א. בשירותי הבנים ובכל זאת לא מצאת ממצא פורנזי שקושר את הנאשם לזירה, מה זה אומר מבחינתך כאיש מעבדה ניידת

ת.זה אומר שעשינו כמיטב יכולתינו ותפסנו את מירב הדברים, את אותם הדברים שתפסנו, שלחנו להמשך בדיקה במעבדות ואלה התוצאות

ש.המשמעות של זה היא שהנאשם לא היה בזירה, מה המשמעות בעיניך כמומחה

ת.המשמעות איננה שאדם כזה או אחר היה או לא היה, זה מה שמצאנו, כל אדם משאיר את ממצאיו בזירה ולא תמיד אנחנו נמצא אותם, זו אפשרות אחת, אפשרות שניה היא שיש מצב שאדם עשוי לא להשאיר ממצאים בזירה בין אם הוא עוטה כסות מסויימת או בין אם התנאים בסביבה הם כאלה שהוא לא ישאיר ממצאים למשל מזג אוויר או בין אם מצבו הבריאותי או מצבו של האדם בכלל הוא כזה שהוא תורם לא טוב כתוצאה מתנאים פיזיולוגים שונים שאיננו יודעים אותם דיים כדי לפרט

ש.יכול להיות שאדם יבצע רצח ולא ישאיר ט.א, נתקלת במקרה כזה

ת.כן, יכול להיות, מאותם מניעים שפירטתי

ש.ביום 8/1/07, הועברו אליך מוצגים שנתפסו באתר "תאנים" מזבלה בחצור הגלילית,  מה הובא אליך ומה עשית ומה נעשה עם המוצגים בהמשך

ת.בעת החיפושים שצוות החקירה עשה באתר המזבלה, נתפסו שם פרטי לבוש רבים ושונים, התבקשתי על ידי הגב' מאיה מהמכון לרפואה משפטית לעזור ולמיין את אותם מוצגים כך שלא נציף את המכון ביותר מדי מוצגים, ועל כן המוצגים הגיעו אלי תחילה, אני עשיתי להם מיון ראשוני בעזרת ריסוס של חומרים שמאתרים חומר החשוד כדם, החומר נקרא "בלוסטאר" וכאשר קיבלנו תגובה כלשהי, אנחנו הנחינו את החוקר להעביר את הפריט למכון לרפואה משפטית

ש.מה זה אומר כשפריט מגיב לבדיקת "בלוסטאר"

ת.בדיקת "בלוסטאר" היא בדיקה שבודקת האם אנו מגליים עקבות סמויים של חומר החשוד כדם, אולם החומר הזה מגיב על חומרים אחרים נוספים וזו הבעיה איתו ולכן אנו לא מרבים להשתמש איתו, למשל הוא יכול להגיב גם על חומרי ניקוי שונים

ש.גם חומרים ביולוגיים שהם לא דם למשל

ת.הוא מגיב על חומרים ביולוגיים וזו המטרה שלו, כל החומרים שאנו בודקים הם מגיבים על חומרים ביולוגיים ולאו דווקא דם

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אמרת שיכול להיות שאדם לא ישאיר ט.א., האם יכול להיות שאדם לא ישאיר ט.א. או דבר אחר כי לא היה בזירה

ת.יכול להיות

ש.אני קורא בפניך מתוך חוות הדעת, למסקנה: "על פי התזות הדם על הקיר המערבי….בתא מס' 2" – תגיד לנו מה המרחק מאותן התזות בקיר שהפנית את בית המשפט בחקירה הראשית לתמונה מס' 52, מה המרחק בין מרכז ההתזה למזוזת הדלת

ת.כן, אני יכול לענות על השאלה הזו, אני מעיין בתיק העבודה, אני מתחיל בתשובה שלי בסעיף 5 ד.  לחוות הדעת, סעיף קטן 1 ואני אומר שההתזות מגובה של 106 ס"מ ועד לגובה של 172 ס"מ כאשר הן מאוד קרובות למזוזת הדלת, כאשר את המרחק אפשר לראות…

ש.השאלה היא האם מדדת

ת.לא מדדתי את המרחק אבל אפשר לראות את המרחק לפי האריחים

ש.ואתה כותב ש"בתא מס' 2 בו נמצאה המנוחה בסבירות גבוהה מאוד…." כשאתה כותב בסבירות גבוהה מאוד אתה לא אומר באופן נחרץ אלא בסבירות מסויימת

ת.נכון

ש.לא קבעת ממצא חד משמעי שזה המקום, יכול להיות שיש אפשרות שהיא עמדה גם במקום אחר כשהחתך הראשוני החל

ת.אני אסביר, אנחנו נותנים, כאשר אנו כותבים את סעיף המסקנות אנו משתמשים ברמות סבירויות, מאחר ואנו לא ראינו את ביצוע העבירה, אנו לא יכולים לבוא ולומר בצורה וודאית והכלים שנותרו לנו אלה הם הכלים שמפורטים בחוות הדעת

ש.כשאתה נוקט במונח "נחתכה" אתה מתכוון לחתך של אבי העורקים בגרון

ת.אני לא מצביע על חתך מסויים, אני מצביע על כך שהיא נחתכה

ש.אנו מדברים על החתך, אם אתה מדבר על ההתזות, המדובר בחתך בגרון באבי העורקים, ולא החתכים ביד

ת.אני מתכוון לאחד החתכים שגרם לתצורה הזו, אפשרי שהחתך בגרון הוא זה אבל מאחר שעל המנוחה יש חתכים נוספים, איני פתולוג לקבוע מה קדם למה, לכן השתמשתי בלשון רבים בחתכים והייתי זהיר באמירה

ש.אם יש איזה שהוא חתך ואפשר לראות את זה בתמונות, על איזו אצבע ביד שמאל, זה חתך שמספק את אותה אנרגיה של התזות

ת.לא

ש.החתך שיש בחזה, החתך הזה לאור המעיל והבגדים וגם לאור השטחיות שלו כפי שזה מתבטא בתמונה, יכול לגרום להתזות

ת.מסכים שלא

ש.החתך הזה בחזה כמו שאנו רואים בצילום יכול לגרום לאותה אנרגיה

ת.לא

ש.אם היית רואה כמות דם מסויימת במסדרון של השירותים או בלובי של השירותים, כפי שציינת שראית נקי, אם היית רואה שפיכת דם נניח קרוב לכיורים, המסקנה שלך מן הסתם הייתה יכולה להשתנות ברמת הדירוג שלה או שעדין היית נשאר באותה מסקנה

ת.אני ביססתי את המסקנה שלי על פי התזות הדם שראיתי בזירה

ש.אתה פיזרת במהלך בדיקתך "אמידו שחור" בכל המסדרון של השירותים או שרק במקרים שעינך צדה בכתם החשוד כדם

ת.אני פיזרתי אמידו שחור בכל מסדרון השירותים

ש.כל הנפח, כל השטח

ת.כן

ש.ובכל השטח הזה, בשום מקום למעט שלושת העיגולים האלה שמסומנים בחיצים בתמונה 9 לא היו הגבות לדם

ת.צריך לדייק, בתצלום 9 רואים את שלושת העיגולים, אלה כתמי דם שאנו כבר רואים אותם בלי צורך בפיזור החומר, באותו איזור ולא רק, נתחיל בכך שפיזרתי על הבסיס הזה פיזרתי אמידו שחור על כל הרצפה והתוצאות שגיליתי, צילמתי אותן, צילמתי כמובן את התוצאות הטובות ביותר, אני מפנה לצילומים 40 ו – 41, רואים את התוצאות, למשל, בתצלום מס' 40 רואים שם על הרצפה ליד העיגול מריחה שהיא נמצאת בקצה של שורת השירותים לכיוון דלת הכניסה לחדר השירותים, מאחר ואין לנו פה שום פרטים, היא מצולמת בתמונה כללית ותו לא

לשאלת בית המשפט.מה שגילית בתמונה מס' 40 ו – 41 מה שמצוין בחיצים שחור וצהוב בנוסף לעיגולים כאשר בצילום 40 מה אנו רואים

ת.כן, בצילום 41 אנו רואים חלק של עקבות נעליים הצבועים בכחול, כחול זה החומר שצבע אותם האמידו השחור

ש.תמונה 41 היא מרצפת המסדרון או מתא שירותים מס' 1

ת.תמונה מס' 41 אני רושם פירוט חלק מהתצלום מס' 40 שהוא המסדרון

ש.התזות הדם במזוזת הדלת כפי שמשתקפים בתמונה מס' 49 ו – 50 ב  – ת/1, הם בצד החיצוני של המזוזה, לא בצד הפנימי, לכיוון לובי השירותים

ת.נכון, רואים את החיצים בתצלום מס' 50

ש.מה הגובה של התזת הדם הזו במזוזת הדלת בתמונה מס' 49 מן הרצפה

ת.אני מפנה לס' 5.ג. לחוות הדעת

ש.אתה יודע אולי מה גובה המנוחה

ת.לא

ש.אם אומר לך שגובה המנוחה היה 1.47 מטר, משמע, שהתזת הדם הזו לגובה הזה, ותקן אותי אם אני טועה, הייתה בשלב שהמנוחה הייתה כבר בשלב של הנמכת גובה, כריעה, כי התזות הדם האלה אם החלו שם, זה היה אמור להיות קצת יותר מהגובה, אתה מסכים איתי

ת.אני לא מסכים לאן שמנסים לכוון את השאלה כאשר אנו מתייחסים להתזות דם על הקיר המערבי כאל מקשה אחת שהיא מגובה מסויים ועד לגובה מסויים, כמובן שיש לה גבולות מגובה הרצפה ועד לגובה המקסימלי ומגובה שהיא הייתה יכולה להיות בו או ממקום שהיא הייתה יכולה להיות בו ועד למקום שבו ההתזות עפו לתא

ש.במסקנתך, החתך הראשוני לא היה בפנים התא בצורות של ההתזות אלא בכניסה לתא בדלת החיצונית, או שאתה רוצה לומר שזה התחיל בתוך התא וגלש לדלת החיצונית

ת.אני מודה על השאלה הזו משום שבשחזור זירה לפי ממצאי הזירה, לפי ממצאי התזות הדם, אפשר ללמוד שהמנוחה בעת ביצוע הרצח עמדה בכניסה לתא כאשר דלת הכניסה הייתה פתוחה או חצי פתוחה, היא עומדת בזווית כזו שפניה מול הקיר המערבי, נוצר חתך ואני  מצביע פה לכיוון הצוואר, שוב בהנחה, נוצר חתך שם והדם הולך אל מה שאנו רואים בתצלומים ולכן היא עומדת בדיוק בסף הדלת, בסף הדלת, דלת השירותים צריכה להיות פתוחה

ש.לפי מה שאמרת עכשיו אם הדלת פתוחה למחצה או לגמרי, והמנוחה עומדת כשפניה אל כיוון מרכז ההתזות כמו שאתה ציינת, בקיר המערבי, כלומר פניה אמורות להיות מופנות מהסף אל הקיר המערבי, אם היא עומדת, איך אתה מסביר שיש התזות, לא מריחות, התזות על מזוזת הדלת החיצונית,  לפי ההגיון שלי, לפי הסדר שזה נמשך, נראה לי הגיוני שהיא עמדה כשפניה אל מזוזת הדלת החיצונית בהתחלה ואח"כ במהלך האירועים נכנסה פנימה, זה לא הגיוני, אחרת איך תסביר שיש התזות דם בקיר המזוזה החיצוני כלפי חוץ

ת.שוב פעם, זה לא הגיוני משום שזה אותו מישור, המזוזה והקיר הם אותו מישור, כאשר כל האירוע היא עומדת מול אותו מישור, אני לא מסכים עם מה שתיארת בשאלה, אנו רואים את עיקר ההתזות על הקיר המערבי כפי שמצויינים כאן בתצלומים ומעט התזות על המזוזה, זהו האירוע

ש.זאת הסיבה ששאלתי אותך לראשונה מה המרחק בין ההתזות בקיר המערבי למזוזת הדלת ואתה מפנה אותי לאריחים, על פי האריחים, אתה יודע כמה כל אריח שם

ת.אפשר לראות את האריחים בתצלומי מקרו, הם כ – 20 ס"מ בערך, שוב פעם, לא מדויק, אריחים סטנדרטיים

ש.נניח שמדובר באריחים של 15 ס"מ, מה המרחק מהמרכז ועד למזוזת הדלת החיצונית ששם יש את אותן התזות כלפי חוץ

ת. לפי התצלום כ- 45 ס"מ. זה בצורה גסה. זה יכול לנוע ס"מ לכאן ולכאן.  זה מרכז ההתזות.

ש. אתה יכול להסביר, איך מרכז ההתזות הוא 1.72 מטר בהתייחס לגובה של המנוחה 1.47 מטר.

ת. ישנה פה הטעייה. אני לא טענתי כי מרכז ההתזות הוא 1.72. ציינתי במפורש בחוות הדעת.

ש. איך מרכז ההתזות כמה. תגיד אתה איזה גובה, האם מדדת.

ת. 1.36 מטר מהריצפה, בערך. 

ש.  איך ישנן התזות לגובה של 1.72, תסביר.

ת. אם אני מרטיב את ידי במיים, אמנם מיים זה נוזל אחר שמתנהג אחרת, אני מנער את היד לכיוון דופן או קיר, אנחנו נראה במרכז הכיוון הזה יהיה לנו שם ריכוז גבוה של מה שנקרא התזות, ובפזורה מאותו מרכז, יהיה לנו התזות עד לגובה מסוים, עד שהן נגמרות עד שאין להן כוח והופכות להיות דלילות מבחינת הריכוז.

ש. הסברת את התאוריה הזאת עם תנועה של הנפת ניעור יד. אנחנו לא מדברים על ניעור יד.

ת. אני דיברתי על אנרגיה, זה ההסבר.

ש. אני מפנה אותך לתמונה מס' 9 – אותם שלושה עיגולים במספר שסימנת, הם מסמנים כתמים חשודים כדם והם בעצם עקבות נעליים.

ת. כן. כך כתוב.

ש. תמונה מס' 40 – אמרת בעדותך שמדובר בעקבות נעליים שפותחו באמידו שחור. עקבות אלה הן צורות של עקבות נעל בזירה – תא השירותים.

ת. במסדרון זה הופיע וזה כתוב.

ש. אני מפנה אותך לתמונה 40 וכן תמונה מס' 41 – אלה עקבות נוספות או תקריב של מה שרשום בתמונה 40.

ת. העקבות בתמונה 41 – הן חלק מעקבות שראיתי בתצלום מס' 40 במסדרון, ואלה העקבות הטובות ביותר שראיתי.

ש. כשאתה הגעת לזירה בתאריך 6.12. בשעה 21:30 ניתן לך רקע כללי – האם ידעת שמסדרון השירותים נוקה בשלב מסוים על ידי אנשי הנקיון.

ת. לא ידעתי על כך, ולא יודע על כך.

ש. אני מפנה אותך שוב לתמונה מס' 40 – איפה שמסומן שם מבט על עקבת נעליים, רואים את דלת התא פתוחה למחצה, זאת דלת המספר 2.

ת. כן.

ש. בסמוך לדלת, בשטח המכסה את רוחב הדלת, אם סוגרים את הדלת, ולא היכן שהחץ הצהוב אלא פנימה בסמוך לדלת, הוא בשטח המכסה את שטח הדלת, נמצאה בכלל עקבת נעל או כתם החשוד ככתם של עקבת נעל.

ת. לא.

ש. אם הייתי אומר לך כנתון,  שהרוצח שנעליו מוכתמות בדם, דילג מעל תא מס' 2 ונחת באזור סף הדלת. הנחיתה עם נעל טבועה בדם באזור הזה, מן הסתם היתה אמורה להשאיר עקבה או סימן של עקבה, גם אם זה נוקה.

ת. בהנחה שהנעל לא נוקתה, ונעל מוכתמת בדם, היינו מצפים לראות שם עקבות נעליים מוכתמות בדם. בהנחה שהריצפה נוקתה, בוודאי שלא נמצא.

ש. אתה פיזרת כפי שאנחנו רואים בתמונה מס' 40 אמידו שחור, ויש שם מעבר לחץ הצהוב יש גם חץ שחור ועוד עיגול מסוים, העיגול הזה מסמן עקבת נעל.

ת. העיגול הזה מסמן כתמים שחלקן עקבות נעליים, חלקן מריחות שאי אפשר להתייחס אליהן כפי שציינתי קודם, מריחות שאי אפשר להתייחס אליהן כאינדיקציה לעקבות נעל. המריחה היא חשודה כמריחת דם.

ש. חוץ מהעיגול הזה שהוא לא ניתן לזיהוי אם זה עקבת נעל או חלק מעקבה, כל שאר המקומות שפיזרת אמידו שחור, בתמונה 40 רואים פיזור אמידו שחור בעיגול וחיצים, השניים האלה החיצים האלה כפי שרואים בתמונה 40 בתוספת לשלושה, האם הם חלק מהשלושה.

ת. הם לא חלק. יש לנו פה שלושה עיגולים שסומנו בעיגול בצילום מס' 9 ולאחר מכן יש תצלום מס' 40 – ששם פיתחנו אותו באמידו שחור, יכול להיות שהם חלק ממה שראינו קודם וסומנו בצילום מס' 9 ויכול להיות שלא.

אנחנו הגענו לזירה וראינו על הריצפה את המריחות וסימנו אותם בהתחלה בצילום 9. לא היה בהם מספיק פרטים על מנת לבוא ולצלם אותם בצילום ממוקד, לכן הלכנו לשיטה הבאה שפיתחנו את כל הריצפה כולל הכתמים הללו, ואת מה שאנחנו רואים בצורה ברורה, הפעם כן צילמנו.

ש. אני עובר לפנים התא. תקן אותי אם אני טועה, כמות הדם בגופו של אדם, נעה בן 5-6 ליטר בממוצע.

ת. כן. בערך 5 ליטר.

ש. מפנה אותך לתמונה מס' 64 – זו תמונה שמשקפת את כמות הדם שהיתה על רצפת התא. האם נכון.

ת. כן.

ש. אתה כמי שהוכשרת ברפואה משפטית, ובזיהוי זירות פשע כל כך רבות ובדקת, תסכים איתי שכמות הדם כפי שנראית בתמונה 64 – לא יכולה להתישב עם כמות דם של כ- 5 ליטר.  התמונה הזאת משקפת כמות דם של 5 ליטר.

ת. אני לא יכול להגיד את כמות הדם לפי תמונה מס' 64.

ש. אני שואל האם זה משקף כמות דם שיש בגופו של אדם.  כלומר הכמות הזאת שאתה רואה בתמונה 64, האם יש בה כדי להצביע על כמות הדם בגופו של אדם.

ת.  יש בה כדי להצביע על דבר פשוט, יש פה דם רב.

ש. האם אתה יכול להגיד בערך כמות דם.

ת. לא. אני יכול לומר שיש דם רב.

ש. אני מעיין בחוות דעתך, בדו"ח ט"א מיום 10.12 – דו"ח שנעשה בעקבות ביקור בזירה מיום 9.12 – אני רואה שאת כל הט"א שבדקת ותיעדת, הם כולם שירותי בנים ולא בנות.

ת. זה נכון, כולם משירותי בנים.

ש. כשאתה הגעת לזירת הרצח, ביום 6.12 – בשעה 21:30 והתחלת לעבוד על הזירה, אתה עבדת בזירה לאחר שהמומחה לטביעות אצבע עבד בה או לפניו.

ת. אני הגעתי לזירה, בתשובה אחת לפניו, אני הייתי בין אחד הגורמים שקראנו למעבדת פיתוח ט"א.

ש. אחרי שסיימת התחילה עבודת הט"א.

ת. נכון.

ש. אני מפנה אותך לסעיף 2[ב] לחוות הדעת – אתה מדדת את המרחק בין הדלת לבסיס האסלה.

ת. לא.

ש. אם אני מסתכל בתמונות מס' 11 – 12 – 13 וכן 64 –  הקטע הזה שבין סף הדלת לבסיס האסלה, אין בו כמות רצינית של דם ביחס למקום שמסביב לאסלה.  האם נכון.

ת.  תצלום מס' 64 מסביר בצורה ברורה היכן יש והיכן אין.

ש. אני אומר כי כאשר מסתכלים על תמונה מס' 64 ועל המרחק והמרווח בין סף הדלת לבסיס האסלה אותם 2 וחצי בלטות אתה לא רואה כמות של דם. הדם הזה שאתה רואה הן מריחות.

ת. כן. יש מריחות על הריצפה.

ש. מריחות הן פועל יוצא של דריכה.

ת. של תנועה מסוימת במקום.

ש. שבאה במגע עם אותם כתמי דם וגרמה למריחה.

ת. לאו דוקא.

מריחה יכולה להיות על ידי מצב שהגוף שנוגע במשטח הוא מוכתם בדם.

ש. ז"א בכל מקרה מגע חייב להיות לצורך יצרת מריחה.

ת. בוודאי. צריך שהגוף יהיה מוכתם בדם ומורח.

ש. בכל הקטע הזה, שאני מראה לך עתה מהסף עד בסיס האסלה, כפי שמופיע בתמונה מס' 64 – בכל הקטע הזה לא נמצאו שום עקבות נעל למעט עקבה אחת היכן שכיוון החץ הצמוד לקיר המערבי.

ת. נכון.

ש. אתה מסכים איתי שפה הזירה לא נוקתה.  אם היו עקבות נעל היו חייבים להראות בזירה.

ת. לא. אנחנו רואים את אותו תצלום 64 במרצפה הראשונה שליד סף הדלת, בצד ימין של התמונה, אנחנו רואים מריחה, מריחת דם שמנקהג את כל החלק שמסביב. כלומר אם היתה יכולה להיות שם עקבה, הרי העקבה הוסרה על ידי המריחה שבאה לאחר מכן ויצרה משהו אחר.  ש. העלימה עקבת נעל אותה מריחה. ז"א לא רואים סימני עקבה. אותו הדבר אמור גם לגבי אותו מיקום עקבה שפיזרת עליו אמידו שחור.

ת. לכן, אנחנו באים ואומרים זה מה שראינו, אנחנו לא יוצאים מנקודת הנחה מה שיכול היה להיות. זה מה שראינו.

ש. אני מפנה אותך לתמונה מס' 55 – תמונה זו נותנת לנו אינדיקציה ברורה מתקריב מבט מקרוב על מריחת חומר החשוד כדם תחת הכותב, במרחק 99 ס"מ מאזור דלת הכניסה לתא. האם נכון.

ת. אם כתוב אז כן.

ש. על איזה קורה אנחנו מדברים.

ת. המזרחית.

ש. תמונה 54 – אם אתה שם לב, גם שם יש סימון בעיגול על צורה מסוימת של מריחת דם- מה זה הסימון הזה. תסביר.

ת. אני כותב בסעיף ו' ואני מפנה לכתוב שם. יש לנו משני הצדדים כתמי דם, על הקורה המזרחית  ישנה מריחה שהיא יותר סצפיצפית לעקבת נעל, ואנחנו רואים את התצלום בתמונה 55 – ועל הקורה המערבית רואים כתמי חומר החשוד כדם.

ש. המריחות האלה גם על הקורה המזרחית והמערבית, ממה הם, תולדה של מה הם. כמה אפשרויות אפשר להיות.

ת. על הקורה המערבית, גוף מסוים מוכתם בדם נגע במקום, ועל הקורה המזרחית החוצצת עם תא מס' 3 – נעל המוכתמת בחומר החשוד בדם, דרך במקום.

ש. אם אני אומר לך שחוץ מתמונה מס' 55, שמתעדת עקבת נעל חלקית מוטבעת בדם על הקורה, נמצאו עקבות נעל מוטבעת בדם נוספת גם על הקורה השניה הנגדית החוצצת בין התאים, [אני מפנה לחוות דעתו של ירון שור סעיף 7].

ב"כ המאשימה: עו"ד עינבר:

כתוב כי מדובר על קיר המפריד בין תאים. זה הצילום שרואים בצילום מס' 55 בחוות הדעת.

העד ממשיך:

ש. אני אומר לך כנתון, מאותו חוות דעת של ירון שור, עקבת נעל מוטבעת בדם על מכסה האסלה בתא הרצח, תא 2. עקב נעל מוטבעת בדם על מתקן הנאגרה בתא הרצח, כל העקבות הללו אני אומר לך כנתון, אינם דומים לנעליו של הנאשם, ואינם דומים לכל זוגות הנעליים שנתפסו ונבדקו על ידי המשטרה. בנוסף לממצאים האלה מתא הזירה על מציאת עקבות נעל בתוך הזירה, אני אומר לך כנתון נוסף – שכל עקבות במסדרון, הנעל לא תואמות לנאשם. למעט עקבת נעל אחת מתוך העקבות שזוהו בלובי, במסדרון ששייכת לחובש שזוהתה כך, כל השאר לא זוהו לא רק שלא זוהו, הן אינן תואמות בבדיקה של זוגות הנעליים. איך אתה כמומחה לזירת עבירה, מסביר לי את הנתונים הללו כזירה מדברת, זירה שיש בה מה לספר. איך אתה רואה את הזירה ומה אתה יכול לומר על ממצאים אלה שציינתי לעיל.

ת. תפקידי למצוא ולתעד, זה מה שעשיתי יש ריבוי של עקבות נעליים כפי שמציג בפני, אז נעליים רבות דרכו במקום.

ש. אני מפנה אותך בנוסף לסעיף 3[ג] לחוות דעתך, שם אתה כותב. איך בדיוק העברת את הגופה.

ת. אני וחבריי פקד שמוליק ופקד אלי שקד העברנו אותה למקום שבו הנחנו אותה בסוף. אנחנו הרמנו בצורה מאוד מאוד זהירה והנחנו אותה.

ש. מה זה כל אחד חלק אחר של הגוף, אני רוצה לדעת מי החזיק ואיפה.

ת. בדיוק איך בטכניקה, לא זכור לי, אני זוכר כי אחד הרים את היד, השני את הרגל, השלישי את הראש וביחד לקחנו אותה למקום שבו הנחנו אותה.

ש. כאשר הייתם בזירה, השתמשת בערדליים מניילון.

ת. כן.

ש. כולל כפפות.

ת. כן. בוודאי.

ש. אני מפנה אותך לסעיף 3[ט] לחוות דעתך. מה המשמעות של מספר חתכים בשולי הפצע. מה זה אומר כי זה היה חתך כפול.

ת. זה אומר שאני רואה את הדברים בתצלום, זה יכול להיות שהחץ הצהוב התחתון שמצויין בתצלום 23 – יכול להיות גם קמט של עור המוכתם בדם, החץ העליון מצביע על חתך.

ש.האם יש או אין אפשרות שבשורש כף היד היו מספר חתכים

ת.זה לא בתחום המומחיות שלי

ש.על פי חוות הדעת של הפתלוג, הפצע הזה, בשורש כף היד, החתך הזה, זה פצע או חתך שנעשה לאחר שהמנוחה כבר נפטרה, בסמוך לפטירתה, כמה זמן להערכתך בנסיבות הפציעה של המנוחה כשאנו מדברים על חיתוך אבי העורקים, כמה זמן לוקח לאור הפציעה הזו כפי שאתה רואה אותה עד שכל הדם ניקז החוצה, חוות הדעת של הפתולוג הוא קובע שהפצע הזה הוא לאחר המוות

ת.לא מדובר בתחום מומחיותי

ש.אני מפנה אותך לס' 3. י, בחוות הדעת, אתה מציין כי בגב כף היד אותיות בין היתר בשפה העברית, אתה מוכן להראות  לי היכן ראית אותיות בשפה העברית

ת.אפשר לראות בחלק התחתון של היד משהו שאני מזהה כעברית, כתוב חוברת או דומה לזה

ש.בתוך המסגרת

ת.בתוך המסגרת, בחלק התחתון, שם רשום "חוברת"

ש.בס' 3. י"א נמצאתי למד כי בכפות ידיה של המנוחה גם בימין וגם בשמאל נמצאו שערות שחורות, יש לך הסבר הגיוני להימצאות ממצא זה בשתי כפות ידיה

ת.יש הסברים שונים, מדובר על אירוע אלים, מדובר במנוחה שיש לה שיער ארוך

ש.איזה הסברים נוספים יש

ת.הסברים נוספים זה יכול להיות שכתוצאה מהאקט האלים חלק מקצוות השיער נחתכו, אני מציין עובדות, אני לא יכול להתייחס לתיאוריות

ש.יכול להיות שהשיער לא שלה

ת.יכול להיות, לכן שלחנו זאת לבדיקה

ש.השערות כולן היו ארוכות

ת.רואים את זה בתצלומים ובדו"ח של הבדיקה, אנחנו שלחנו לבדיקה ואפשר לראות את זה

ש.אני מפנה אותך לס' 3 י"ב, בכיס שמאל של המעיל, מכשיר דיגיטלי עם אוזניות, בכיס ימני….., אני מפנה אותך לעמ' 6 בחוות הדעת שלך לגבי מכשיר הפלאפון, איפה שגית, אני מניח ששגית בזה כי התמונה מדברת בעד עצמה

ת.כן, שגיתי, התמונה מדברת בעד עצמה

ש.המדובר בכיס ימני קדמי, נכון

ת.תצלום 30 הוא הכי נכון

ש.מכשיר הפלאפון הזה היה סגור או פתוח

ת.לא זכור לי

ש.אני מפנה אותך לתמונה 29, מופיע שם מכשיר דיגיטלי שהיה בכיס מעילה של המנוחה, התצלום מדבר בעד עצמו, כך היה המכשיר, נקי

ת.כן

ש.אתה בטוח

ת.כן

ש.אני מקריא לך דו"ח זכ"ד של רב סמל יסקוביץ מיום 3/5/07, חצי שנה כמעט לאחר התפיסה של המכשיר: "בתאריך 3/5/07 בשעה 8:10 במקום משרד חוקר מיומן מרחב גליל – 1. בתאריך הנ"ל קיבלתי מכשיר MP לבדיקה…. מוכתם בדם…." – מה ההסבר שלך

ת.אין לי כל הסבר, רואים את המכשיר בתצלום מס' 29

ש.אני מפנה אותך לס' 3 י"ד לחוות הדעת – "מכנסיים מוכתמות….." – מה האורך של סימן השפשוף האלכסוני הזה, מדדתם אותו

ת.לא מדדנו אותו משום שהוא לא היה כל כך ברור, ראינו סימן של שפשוף אלכסוני, זה יכול להיות גם מקיפול כביסה, גם מגיהוץ

ש.גם מגרירה

ת.לא יכול להיות מגרירה

ש.אמרנו שעל פי ממצאי הזירה, מכסה השירותים כולל האסלה היה מורם בשעת הרצח ולאור נייר הטואלט שנמצא מוכתם בדם בתוך האסלה, בשלב מסויים כשמצאתם את המנוחה מצאתם אותה על מכסה מורד

ת.כן, רואים זאת בתצלום

ש.כלומר אם ניקח בחשבון שמי שעשה את זה והעלה את המנוחה מאיפה שהיא שכבה אל תא האסלה איפה שהיא שכבה, יכל לגרום לשפשוף הזה על מכסה האסלה

ת.אני לא ראיתי על מכסה האסלה שום סימן של שפשוף, המכסה מעוגל שאינו גורם לשום שפשוף

ש.האם הפלסטיק של האסלה יכול היה במהלך הגרירה להותיר את הסימן האלכסוני הזה

ת.לדעתי לא

ש.אתה דגמת את האסלה אם יש סיבים שתואמים את המכנסיים

ת.אנחנו בדקנו את האסלה ולא מצאנו עליה שום ממצא מעבר למה שנמצא

ש.אני מפנה אותך לס' 3. ט"ו בחוות הדעת, נעלי המנוחה מוכתמות בחומר החשוד כדם, על סוליית נעל ימין…..תצלומים 38-39" – מה שאני הסקתי מהצילום הזה כי אם שני סוליות הנעליים של המנוחה מרוחות בדם, הסוליות של הרוצח או מי שהסתובב בתא הזה, חייבים להיות מוכתמים בדם

ת.כפי שאמרתי לבית המשפט, אני מציין את מה שאני רואה ואני לא יכול לציין מה שאני לא רואה

ש.אני מפנה אותך לס' 5 א' לחוות הדעת, : "דלת הכניסה לתא….נזילות והתזות….בשליש התחתון בצידה הפנימי תפוסות שערות בצבע שחור" – אם המפתח המובנה מבפנים מוכתם בדם וידית הדלת מוכתמת בדם, המשמעות היא שמי שנעל את הדלת וסגר את הדלת מבפנים ואחז בידית היה אמור להשען על כתמי הדם שיש שם, הט.א. שיש שם

ת.לא בהכרח צריכים להישאר ט.א., במקרה הזה יכול להיות מצב שריבוי של חומר דווקא יסתום רכסים ואנו נקבל כתם דם אחיד ללא ט.א.

ש.אם הרוצח או הרוצחים יצאו מהתא, הם יצאו בסיום הרצח, אחרי שהכל נגמר, אחרי שהדם היה מרוח, הדינמיקה של התפתחות האירוע לא יכול להתיישב עם מה שאתה אומר, כי אם הרוצחים סובבו את המפתח לאחר שהכל הסתיים לא הוסף דם

ת.זה לא בדיוק ככה, אנחנו מדברים על זירה דינמית, זירה שמוכתמת בדם רב, כאשר יש שם תצורות שונות של דם, בין היתר, מריחות, התזות וכו', על המפתח ועל הידית דלת יש גם כן דם, יכול אדם לבוא ולגעת במפתח בין אם הוא מוכתם בדם או בין אם לאו וכאשר המפתח ספוג בדם לא ישארו טביעות אצבע בהכרח, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אי מציאת הממצאים אינה מעידה על דבר

ש.אני מפנה אותך לתמונה מס' 46, המריחות על הדלת כפי שמופיע בתמונה הם מתחת לפס הניקל

ת.לא רק, אבל הם על פס הניקל ומתחת

ש.איך הם יכולים היו להיגרם, רק על ידי מגע

ת.הסברתי זאת

ש.מגע של יד או גוף או בגד, כל דבר שיצר את המגע ואת המריחה

ת.הסברתי, כן

ש.ישנן התזות בתמונה הזו שמתמקדות גם מתחת לפס הניקל נכון

ת.כן

ש.מה הגובה של הקטע הזה מהרצפה לפס הניקל

ת.זה גבהים של ידית דלת סטנדרטית ומתחתיה

ש.כמטר

ת.כמטר, לא מדדתי

ש.מה גובה ההתזות מהרצפה בתמונה 44-46, אתה אומר שזה בערך מטר

ת.אני אומר שזה בערך אבל אפשר לראות את הגובה בתצלום 44 אנו שמים את התצלום מטר, חלקו התחתון של פס הניקל הוא 82 ס"מ ועד החלק העליון זה 101 ס"מ עד החלק העליון

ש.תסכים איתי שאם יש התזות בחלק הפנימי של הדלת, מן הסתם המנוחה הייתה צריכה להיות עם פניה לכיוון הדלת

ת.אנחנו מדברים על התזות שונות

ש.דלת התא הפנימית, הייתה נעולה או פתוחה, ההתזות האלה היו חייבות להיות מעצם עמידתה של המנוחה מול הדלת

ת.יתכן ובחלקם הם כתוצאה מהאירוע בעת החתך ויתכן ואחרות הן כתוצאה מהזזת הגופה

ש.התזות על הדלת הפנימית? מה זה שייך להזזת הגופה

ת.ברגע שמזיזים גופה, יש תנועה ויכול להיות שהזזת הגופה תגרום להתזה

ש.אותן חלק מההתזות שנגרמו ללא מעבר הגופה, ההתזות שנגרמו על דלת פנים התא מחייבת קודם כל שפני המנוחה יהיו אל מול דלת התא הזו, כן או לא

ת.יכול להיות, אנו מדברים על אירוע דינמי

ש.יכול להיות שההתזות האלה נגרמו על ידי אולי הרוצח נפצע ונפגע ואז היו התזות של דם, גם זה יכול להיות

ת.אנחנו דגמנו ושלחנו למכון לרפואה משפטית, אם יש ממצא אחר, אני לא יודע

ש.הגובה של ההתזות בדלת הפנימית מתחת לפס הניקל, כמה אמרנו שהם

ת.מתחת לפס הניקל אנו מדברים על 82 ס"מ וזה מתחתיו

ש.כדי שיהיו התזות דם בגובה הזה, המנוחה צריכה לעמוד זקוף או לכרוע כשפניה בקו עם המקום הזה

ת.אנו מדברים על התזות דם אלה, כאשר אני מבקש להסב את תשומת הלב, שאנו רואים את התזות הדם בצורה יותר טובה בתצלום 46, כאשר לפני כן הייתה מריחה על הדלת, כלומר ההתזות האלה הן שלב שני שהופיעו שם לאחר מכן, לגבי הגובה ולגבי כיצד הן הגיעו, הן יכולות להגיע כתוצאה מתנועה כלשהי, אנו רואים בתצלום 46 שיש קודם כל מריחה ועל המריחה מופיעה התזה, ולא די בכך, אנו רואים עוד נתון, אנו רואים עוד התזה ולאחר מכן מרחו אותה

ש.יכול להיות שמההתזות האלה, מה שנמרח מההתזות האלה כתוצאה ממגע מסויים ולכן נוצר חלק מריחה וחלק שלא נגע בהן נשארו ההתזות, מה זה שלב שני

ת.שוב פעם, אתה מבלבל את בית המשפט, יש כאן תמונה מאוד ברורה, יש תמונה של מריחה ולאחר מכן יש התזות על המריחה ולאחר מכן ההתזות האלה נמרחות גם, ויש תנועה דינמית בתא

ש.מהו המרחק שהייתה אמורה לעמוד המנוחה מהדלת לאור התצורות המופיעות על פנים הדלת והגובה שלהם אם פניה היו מול הדלת

ת.אני לא יודע בסיטואציה הזו כיצד היא עומדת, אין לי מספיק כלים כדי למדוד את הדבר הזה, אני רק יודע שיש מריחות ויש תנועה ליד הדלת

ש.אתה כתבת שיש מריחות על הדלת ויש התזות ואני שואל אותך, איפה החלו ההתזות ומה המרחק שהיא עמדה מהדלת, מנסיונך

ת.אני לא יכול להעריך מרחק

ש.אני מפנה אותך לתמונה מס' 48, מה גורם להיווצרות היקפי כתמים כפי שמופיע בתמונה הזו

ת.המשמעות של היקפי הכתמים זה כתמים שהיו מלאים בדם ומישהו בא ומרח אותם, אנחנו גם מכירים אותם בספרות ואני מציג תמונה, זה מקדם שאנו מכירים בספרות, צריך לעבור פרק זמן מסויים מהופעת הכתמים על המשטח ועד לצורה שהם מתקבלים כאן כתוצאה ממריחה מסויימת

ש.במילים אחרות אנו מדברים על מריחה, המשמעות של היקפי כתמים אלה זה מריחה, הייתה קודם כל התזה

ת.הייתה קודם כל התזה ואח"כ מריחה

ש.והיקפי הכתמים האלה באיזה גובה הם

ת.היקפי הכתמים האלה נמצאים מעל פס המתכת, אנו רואים אותם בתצלום 44, מגובה של 41 ס"מ ועד לגובה של כ – 115 ס"מ

ש.זאת אומרת, בדינמיקה של האירועים, היקפי הכתמים האלה שהם תוצאה ראשונית של ההתזה, היו חייבים להיווצר כשפניה של המנוחה לכיוון הזה

ת.לא נכון, היו חייבים להיווצר מכל דבר שדימם באותו רגע והיה בתנועה או חלק אחר, אפשר חלק אחר שנפצע

ש.אני מפנה אותך לס' 5.ג. לחוות הדעת: "במזוזת הדלת….." – ההתזה במזוזת הדלת, בצד החיצוני שלה מאיזה מרחק בערך אתה יכול להעריך היא עמדה מהמזוזה הזו

ת.אני לא יכול להעריך

ש.אני מפנה אותך לס' 5.ד. 1 לחוות הדעת,: "על הקיר המערבי….." – המשמעות היא כמו שהסברת בחקירה הראשית שהמנוחה עמדה עם פניה לקיר המערבי בשלב הזה

ת.כפי שהסברתי

ש.נכון עם פניה לקיר המערבי

ת.נכון, הסברתי

ש.בס' 5.ד. 2 אתה כותב ש"ישנן מריחות של חומר……" רואים את זה בתמונות מס' 50-51, המריחות האלה הן תולדה של מגע, או של המנוחה, או של הרוצח או מי שהיה שם בנוסף

ת.נכון

ש.אם המנוחה התחככה עם כתמי הדם האלה בקיר המערבי ואני מכוון דברי אל אלה הנמצאים בגובה של 103 ס"מ מגובה הרצפה, הכתמים האלה היו אמורים להמרח על מעילה של המנוחה

ת.יכול להיות, תלוי איזה חלק בה מרח את הכתמים האלה

ש.אני מדבר על אפשרות אחת שזו המנוחה, אם אין מריחות שיכולות להיווצר מהתחככות בקיר בגובה של 160 ס"מ, או 170 ס"מ מעל לגובה המנוחה, זאת אומרת שמי שגרם לחיכוך הזה חייב להיות בגובה המנוחה, אפשרות אחת, אם אין מריחות בגובה מעל גובה המנוחה, מה זה אומר לך

ת.אני לא יודע לאן אתה מכוון, אני מציין….

ש.גובהו של הנאשם 178 ס"מ או 180 ס"מ, אין מריחות בגובה הזה, אם יש מריחות זה יכול להיות בחלק של הגוף מהרגליים ומעלה בהתחככות, אבל בהנחה של 103 ס"מ שזה המריחות שיש בגובה הזה, מה זה אומר לך לגבי העדר מריחות בגובה של מעל 103 ס"מ

ת.שאין שם מריחות, פשוט מאוד, אני מציין עובדה שאין שם מריחות

ש.אז יכול להיות שאין שם מריחות בגובה הזה מכיוון שהמנוחה והרוצח או הרוצחים הם פחות או יותר באותו גובה ולכן אין התזות מעל 103 ס"מ

ת.אנו מדברים על זירה דינמית, אנו מדברים על זירה שיש בה תזוזה, אנו מדברים על גוף או גופים שזזים, מתכופפים, נופלים, יש המון סיטואציות

ש.ולכן מי שבגובה כזה אם היה מתחככך בהתזות של מעל 165 ס"מ, סביר להניח שהיינו רואים שם מריחות

ת.הפסקת את התשובה שלי הקודמת, כפי שאמרתי, הזירה הייתה זירה מאוד דינמית של תזוזות, המריחות אנו מציינים אותם כעובדה כי יש שם מריחות, יכול להיות שיש מריחות כתוצאה מכיפופים, מתזוזה, זה רק מצביע על כך שיש מריחות. אם אין מריחות אז אין מריחות, זה לא אומר שום דבר

ש.אני מפנה אותך לס' 5. ה בחוות הדעת "….50 ס"מ מהקיר הדרומי…" אתה מפנה לתצלום 54 – המריחה הזו לשיטתך ונסיונך כיצד הייתה יכולה  להיווצר

ת.ממגע של גוף כלשהוא

ש.אם הדם על הקורה הזו הוא הדם של המנוחה, המשמעות היחידה שמריחת הדם במקום הזה  נעשתה רק על ידי הרוצח שהיה בתוך התא וזאת כמובן בהנחה שאף אחד אחר חוץ מהרוצח לא היה במגע עם דם המנוחה ועלה על הקורה

ת.מי שהותיר את הסימן על הקורה, חייב היה לבוא במגע עם דם המנוחה

ש.אני מפנה אותך לס' 5 ו: "החומר החשוד כדם" – גם הוא על הקורה המזרחית

ת.כן, כך כתוב

ש.גם החומר הזה בצורה של מריחה

ת.כן

ש.השערה השחורה שנתפסה בסמוך למריחת הדם הזו, היא שערה ארוכה או קצרה

ת.רואים בתצלום

ש.תגיד לי

ת.רואים בתצלום שזו שערה ארוכה, יש קנה מידה ואפשר לראות כמה היא ארוכה

ש.אתה ראית את המנוחה, יש לה שיער ארוך באורך הזה, ארוך יותר מהשערה שמצאת

ת.לא בחנתי את הדברים האלה, לא ראיתי, יש לה שיער ארוך והשיער הוא בצבע שחור, רואים את זה בתצלומים וזהו

ש.אני מפנה אותך לס' 5. ז: "על הקיר המזרחי מתקן……" – איפה היה המתקן הזה מוכתם בדם, באיזה חלק שלו

ת.אינני כותב היכן הוא היה מוכתם בדם, אני רק מציין שהוא היה מוכתם בדם

ש.המתקן הזה שהיה מוכתם בדם, הכתם הזה הוא בצורה מריחה

ת.מריחות, כן

ש.באיזה גובה המתקן הזה מהרצפה

ת.רואים את זה בצילום, לא מדדתי

ש.הוא מעל גובה 1.47 מטר

ת.יכול להיות, רואים את זה בתצלום

ש.מנסיונך, הוא מעל 1.47 מטר

ת.המתקן הוא די גבוה

ש.למעשה זהו המתקן היחיד שיש בתא שממנו אפשר היה לשלוף ולקחת ניירות טואלט שנמצאו בזירה בתוך תא השירותים שבו נמצאה המנוחה וחלקם מוכתמים בדם בתוך האסלה, אין מקום אחר לקחת, בתוך התא

ת.יש תאים סמוכים

ש.והוא זה שהיה מוכתם בדם

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לס' 5. ח. לחוות הדעת: "על הקיר המזרחי החוצץ עם תא מס' 3….." – באיזה גובה מהרצפה ההתזות

ת.לא מדדתי אותם

ש.גובה המריחות

ת.לא מדדתי, על כל הקיר רואים מריחות בצורה של תפזורת, רואים את זה בתצלום 57, תצלום 57 מציג את זה בצורה הכי טובה של כל הקיר

ש.מדדת גובה או לא מדדת

ת.אנו רואים בתצלום 57 שכל הקיר מוכתם במריחות דם ויש גם שם מריחות, גם נזילות וגם התזות ולכן אי אפשר למדוד דווקא את המריחה הזו או דווקא ההתזה הזו

ש.כמו שעשית בקיר המערבי, עשית בקיר המזרחי

ת.לא

ש.בס' 5 ח. הקיר המזרחי של תא מס' 2 – בשלב זה אתה מציין את ההתזות, המריחות, הנזילות, המנוחה עמדה עם פניה לקיר, נכון

ת.לא, אתה מדבר על הקיר המפריד בין תא מס' 2 לתא מס' 3, המריחות האלה נגרמו על ידי גוף שהיה מוכתם בדם וההתזות נגרמו ממספר דברים, יכול להיות מהשיער המתנועע שהיה מוכתם בדם או כלי דם שעדין פועם ויכול להיות כתוצאה מהתנועה יש אנרגיה שיכולה לגרום לדברים האלה, האמור לעיל נכון לגבי כל המקומות האחרים, פרט לקיר המערבי, שם יש התנהגות אחרת שכן שם יש ריכוז של התזות

ש.ובגבהים שונים בקיר המערבי

ת.במערבי זה מגובה ועד גובה

ש.השיער שנתפס בקיר המערבי, איזה גובה מהרצפה

ת.ראינו את השיער פזור בגבהים שונים, רואים זאת בתצלומים

ש.אתה יכול להסתכל בתמונות שאתה מפנה בהקשר לס' 5. ח ולומר באיזה גובה נתפסו השערות

ת.אני לא יכול לומר, לא מדדתי

ש.אני מפנה אותך לס' 7 ב' לחוות הדעת, בתא שירותים מס' 2, אנו מדברים על שירותי בנים

ת.כן

ש."מכסה מיכל ההדחה…..תצלומים רלוונטים 72-74" בהקשר זה – ב – 8/12/06, יומיים לאחר הרצח, אף אחד לא הורשה להיכנס לזירה למעט החוקרים שהיו קשורים לצוות החקירה בשירותי הבנים

ת.אף אחד לא הורשה להיכנס לשירותי הבנות, שירותי הבנים לא ידוע לי, אף על פי ש – 8/12/06 היה יום שישי ואנו מדברים על סוף שבוע, אני לא יודע אם באותו יום היו לימודים או לא

ש.אתה הוא זה שלמעשה לקח את מעתקי הט.א. מהזירה הזו של שירותי הבנים

ת.לא, לא רק, מי שלקח מעתקי ט.א. נוספים ובעצם לקח אותם ביום הטיפול שלנו בזירה, היה פקד אלי שקד, הוא לקח אותם מתא מס' 1, אנחנו את ההמשך של מעתקי ט.א. עשינו ביום 8/12/06

ש.ממיכל ההדחה

ת.מיכל ההדחה נתפס

ש.האם לקחתם ט.א. משם

ת.אמרתי לא, הוא נתפס ונשלח להמשך בדיקות

ש.על מנת להבין את מה שאמרת, נתפס ונשלח להמשך בדיקות, המשמעות היא שגם מעתקי ט.א. נלקחו ממנו

ת.אין לי מושג, אנו המלצנו לשלוח את מיכל ההדחה גם לבדיקות ד.נ.א וגם לבדיקות ט.א.

ש.אני מפנה אותך לס' 7. ג. : "על הקירות בשירותי תא מס' 2" – אנו מדברים על שירותי בנים

ת.כן

ש."הן המערבי והן המזרחי….." – אכן מדובר בכתמי דם

ת.כן

ש.לאחר הבדיקה הסתבר שמדובר בכתמי דם

ת.בבדיקה שלי זה הגיב כחומר החשוד כדם

ש.מדובר בדם המנוחה

ת.אין לי מושג, זה נשלח לבדיקה, אני עמדתי בקשר עם מאיה מהמכון לרפואה משפטית והיא אמרה לי שמדובר בזכר או בתערובת אבל בוודאות לא מדובר בדמה של המנוחה, אני לא ידעתי ספציפית למי זה שייך ולכן אמרתי שאין לי מושג

ש.אני מפנה אותך לס' 7 ד: "השיח….."  – מיקום השיח מלמדים שהוא הונח שם בכוונה

ת.הוא הונח שם

ש.מעתקי ט.א. נלקחו מהענף הגזום הזה

ת.מהענף הגזום הזה אי אפשר לקחת מעתקי ט.א.

ש.אתה ניסית לקחת והגעת למסקנה שאי אפשר

ת.אני מבין את הנושא היטב ומבין שאי אפשר לקחת מעתקי ט.א. מגזע העץ

ש.אני מפנה אותך לעמ' 5 תחת הכותרת מוצגים – איפה בחוות הדעת הזו מצויין שביקרת בזירה

ב – 7/12/06

ת.כן, הייתי גם ב – 6/12, גם ב – 7/12 וגם ב – 8/12 וגם ב – 9/12

ש.אני רוצה לדעת ממך איזה פעולות בזירה עשית ב – 7/12/06

ת.אנו בעצם ב – 6/12/06 הגענו בשעה 21:30 ונשארנו, עברנו את חצות הלילה ועד לבוקרו של יום 7/12/06

ש.אני מפנה אותך לסימון מס' 2 ברשימת המוצגים שתפסת ב – 7/12/06, מספריים בחצר בית הספר, איפה בדיוק בחצר בית הספר

ת.בחצר בית הספר, אני לא מציין מקום, המספריים הללו הובאו ע"י שוטר שתפס אותם ורשמתי אותם, הצביעו לי באופן כללי על חצר בית הספר, לא אמרו לי במקום מסויים

ש.הם היו מוכתמות בחומר החשוד כדם

ת.לא

ש.לקחת מעתקי ט.א.

ת.הם נתפסו

ש.בס' 3 למוצגים אתה מציין מחברת לתפיסת סיבים, איזה מחברת

ת.זו ערכה מיוחדת לדגימת סיבים, זה דבר מובנה, חלקו האחד דביק וחלקו השני זה שקף וביניהם מוכנס דף שאנו מסירים אותו ואיתו אנו דוגמים את המשטח המתבקש, לאחר מכן סוגרים את שני הדפים והוא מכונה "מחברת"

ש.אני מפנה אותך לס' 16 ו – 17 לתפיסת המוצגים, אתה מציין דגימת חומר ממושב האסלה והאסלה בתא מס' 1 ובתא מס' 3, באיזה שירותים מדובר, בנים או בנות

ת.מדובר בשירותי בנות בזירת הרצח

ש.איזה חומר מדובר

ת.זה בעצם פעולה שעשינו כאשר אנו עובדים על עיוור, לקחנו פד גזה קטנה עם פינצטה חד פעמית וניגשנו מסביב לאסלה ופשוט ניגבנו כדי לאסוף משם חומר שאי אפשר לראות אותו, בדרך כלל מחפשים שם שאריות שתן ודגמנו כדי לראות אם אנו מקבלים תוצאות

ש.אני מפנה אותך לס' 20 ברשימת מוצגים: "ג'ל…" באיזה שירותים מדובר

ת.אנו מדברים על שירותי בנות, תא מס' 1, יש תצלום

ש.אני מפנה אותך לס' 21 ברשימת מוצגים, על איזה שירותים מדובר

ת.שירותי בנות

ש.למה מתקן נייר הטואלט מתא מס' 3

ת.המקומות הם סמוכים אחד ליד השני ואנו מנסים לחפש

ש.לא שראית עליו לפחות ממבט ראשוני חומר החשוד כדם

ת.לא, אם הייתי רואה, הייתי כותב

ש.לאור מה שראית בזירת הרצח, התמונות שתיעדת, ההתזות, המריחות, הנזילות של הדם בקירות תא השירותים, השלולית על רצפת השירותים, בזירה הזו כפי שראית אותה, סביר להניח שהרוצח, הרוצחים, מי שלא יהיה, שהיה בזירה הזו היה חייב מן הסתם לספוג לבגדיו או לחלקי גופו הגלויים כמות דם לא מבוטלת

ת.יכול להיות שהיה מוכתם בדם, יכול להיות שכן, יכול להיות פחות, אנו מכירים מקרים שבהם חשודים במקרים כאלה לא מוכתמים בדם, אך לא בדם רב או בכמות לא מבוטלת, מכך אני מסתייג

עו"ד שטרן: אין שאלות בחוזרת.

החלטה

להמשך שמיעה במועדים הקבועים.

ניתנה היום כ"ב בכסלו, תשס"ח (2 בדצמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3