רומן: "אומרים שאני הייתי בג’ינס, ואני לא הייתי בג’ינס. אני לא יודע איך הם ראו. אני הלכתי לקיוסק כמה פעמים, ראו אותי בבגדי עבודה. כל הזמן הייתי מסתובב בבגדי עבודה, אנשי ניקיון ראו אותי בבגדי עבודה"

קובץ כללי 14-19.12.06 קבצים 19-23

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 19) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 י"ג

שם המתרגם: יורי גזליק

מתחיל שעה 8:00 לערך בבוקר 17.12.06

קול א ' : עצור ז'ניה (לא קיים בקובץ זה)

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד ' : עצור ארטור

(שתיקה)

סוהר: (עברית) ארטור ?

ארתור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) בוא שניה .

ארתור: (עברית) מה זה עורך דין ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תגיד לי בבקשה, מה השעה עכשיו ?

סוהר: (עברית) שמונה ועשרים .

זדורוב: (עברית) תודה .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא . בוא .

(רעשים, שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) הכל בסדר, אכלת ארוחת בוקר ?

ארתור: (עברית) לא, אכל עכשיו .

סוהר: (עברית) תה שתית, נכון ?

ארתור: (עברית) לא, אין לי מים חמים .

סוהר: (עברית) הנה, עכשיו אני אביא לך . גם אתה רוצה מים חמים ?

זדורוב: לא .

סוהר: (עברית) בוא .

ארתור: מה, אתה לא רוצה מים חמים ? (לא ברור)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בשביל מה (לא ברור) הביאו שם מים חמים .

זדורוב: (לא ברור) קר .

(שתיקה)

(רעשים, לא ברור)

ארתור: כל הכבוד (קללה), על הבוקר הוא עובד .

זדורוב: בשורות טובות הוא הביא לך ?

ארתור: ככה ככה .

זדורוב: גם טוב, לפחות ככה, קצת .

ארתור: מה הוא יכול לבשר לי ? איזה בשורות טובות הוא יכול להביא לי ? כל מיני חדשות ?

זדורוב: אתה יודע, אולי יש משהו שאפשר להיאחז בו .

ארתור: כן, יש, הכל בסדר, יש דברים מסוימים, אבל (לא ברור) זה לא חדש בשבילי . (לא ברור) שטויות . בשבילו זה טוב, בשבילי זה סתם . בשבילי יהיה טוב כשהוא יגיד לי תצא, (לא ברור) הלאה . אז זה יהיה טוב .

זדורוב: זה יהיה מצוין . (לא ברור) כזה דבר . אוי (קללה) , אפשר להשתגע .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) נתן נייר .

ארתור: אוי (קללה) . עכשיו הוא נסע לכרמיאל .

זדורוב: נסע לכרמיאל ?

ארתור: הוא נסע לכרמיאל .

זדורוב: שם . . .

(שתיקה)

זדורוב: השעה עכשיו בערך שמונה ועשרים, שמונה וחצי .

ארתור: תשעה .

זדורוב: תשע ? שמונה וחצי אמר לי זה שבא .

ארתור: אה, כן ? כשאני יצאתי ?

זדורוב: כן, אני שאלתי אותו מה השעה . אתה לא היית בערך עשר דקות . אני לא הספקתי לגמור סיגריה . בערך שמונה וחצי, אז יש לי עוד משהו כמו חצי שעה עד שמניאקים האלה יבואו לקחת אותי .

(רעשים)

ארתור: תמיד היו לוקחים ואתך בשעה שבע . אולי אין כלום .

זדורוב: בשעה, שבע וחצי היו לוקחים אותי .

ארתור: אולי אין לך בכלל חקירה ?

זדורוב: לא, בכל מקרה הם יוציאו אותי או שילחיצו או שישגעו עם השאלות, מה, איך, איפה . אתה (לא ברור) לי (לא ברור)

ארתור: (מפהק)

זדורוב: יוסי אמר שביום ראשון צריכים לקחת אותי לאיזו מעבדה . אוי (קללה)

ארתור: אה ?

זדורוב: צריכים לקחת אותי לאיזו מעבדה .

ארתור: אותך ?

זדורוב: כן . לא יודע לאיזו מעבדה .

(שתיקה)

זדורוב: אצטרך לנסוע לא יודע לאן . אין דבר, שיזדיינו בתחת .

ארתור: הנה האוכל האהוב עליך .

זדורוב: קיבינימט אותו,

ארתור: קוטג' .

זדורוב: אני שונא קוטג' .

(שתיקה)

זדורוב: למה הוא עומד פה (קללה) ?

ארתור: מה אתה עושה ?

זדורוב: אתה רוצה ?

ארתור: לא . תן לי קוטג' .

זדורוב: קח קוטג' .

ארתור: אתה לא אוכל ?

זדורוב: אני לא אוכל אותו .

ארתור: אני אכל .

(שתיקה)

זדורוב: אתה רוצה תה ? אותו תה ש . . .

ארתור: לא .

זדורוב: תן לי אותו, הוא חמים וטוב . כי אצלי כבר קריר .

(שתיקה)

זדורוב: כל הכבוד לעורך דין . (לא ברור) הוא הגיע, דיבר אתך . כל הכבוד לו . לא שעורך דין המזדיין שלי . פעם אחת אני ראיתי אותו בבית משפט וזהו .

ארתור: הוא בא והרגיע אותי, אומר לי תירגע, (עברית) אני מטפל בך . הוא אומר אני מטפל בך . הוא אומר למה אתה נראה ככה ? ישנתי, מאיפה לי לדעת שאתה תבוא בבוקר ? הוא אומר (לא ברור) אמר שאגיע בעשר . לא יודע .

(שתיקה)

ארתור: פה נתנו לנו לדבר, במעבר פה .

זדורוב: אה . הוציאו לשם איפה שהם יושבים ומדברים ?

ארתור: ממש פה . מאחורי הדלת הזאת

זדורוב: שם יש להם תנור ?

ארתור: כן . (מפהק)

(שתיקה)

זדורוב: הכל יבש לי בפה, זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: קשה לי (קללה), קשה לי להוציא אותך מזה, אבל נעשה משהו .

זדורוב: אומר קשה להוציא ?

ארתור: כן .

זדורוב: זה לא רע .

ארתור: באוטו שלי מצאו נשק . זה לא טוב . ואילו אני הייתי במקום ההוא אז זה היה יותר טוב .

זדורוב: אילו המכונית (לא ברור) כן, היה טוב מאוד .

ארתור: אילו אני הייתי במקום ההוא, והוא היה במקומי . . . . אתה מבין מה הוא אומר ? היה יותר טוב . למה ? כל האשמה אוטומטית עוברת לבעל הרכב .

זדורוב: לבעל הרכב . (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: והרכב הוא שלך .

(שתיקה)

ארתור: רציתי לדבר אתו עליך, פשוט הייתי רדום (קללה) .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: הייתי רדום . רציתי (לא ברור)

זדורוב: בכל מקרה אין לי מה להגיד לו .

ארתור: אפילו על עצמי לא אמרתי הרבה .

זדורוב: מה מצפה לנו מהיום .

ארתור: אתה בכל מקרה צריך עורך דין, עורך דין טוב .

זדורוב: לעורך דין טוב צריך לשלם טוב .

ארתור: תקשיב, אבל (קללה) אתה תסלח לי (קללה), לשלם טוב או לא לשלם טוב, פה כל החיים שלך על המאזניים . בחייך, לשלם טוב . אתה אל תחשוב על הכסף המזורגג הזה . כסף אתה יכול לעשות בחוץ . אתה תשתחרר אם יזכו אותך .

זדורוב: ואם לא ?

ארתור: ועם עורך דין טוב יכולים לזכות . ואתה חושב על כסף . איזה כסף עכשיו ? כסף זה שטויות .

(שתיקה)

ארתור: מה, הכסף עושה אותנו ? אנחנו עושים את הכסף . אם אתה לא תהיה הכסף הזה בכל זאת ייגמר לה .

זדורוב: כן .

(שתיקה)

ארתור: עכשיו פה גורל שלך על כף המאזניים . בחייך . שנים הכי טובות שלך הולכות לך . אתה רק בן עשרים ושמונה .

זדורוב: השנים שלי כבר מתקרבים לסוף . מה שרק מפריע לי שאני לא אראה את הבן שלי .

ארתור: מה השנים שלך הולכים ונגמרים . מה אתה בן ארבעים, בן חמישים (קללה) ? אתה בן עשרים ושמונה .

זדורוב: אני בן עשרים ושמונה,

ארתור: אתה עוד צעיר .

זדורוב: אני בן עשרים ושמונה, כן .

ארתור: שנים לא תראה את הבן שלך .

זדורוב: והגוף שלי הוא כבר כמו של בן ארבעים .

ארתור: אתה לא תראה את הבן שלך . ובכלל, בן עשרים ושמונה זה עוד (לא ברור) נורמאלי, גיל נורמאלי .

זדורוב: תראה, ארטור, העניין הוא שכשאתה מתחיל לעבוד מגיל קטן, אתה עובד כמו אנשים מבוגרים, הגוף שלך נשחק מהר יותר . כשאני עבדתי אצל קבלן בחיפה, היה לנו גבר, הוא עבד אצל קבלן בחיפה, אצל קבלן אחר . . .

ארתור: תאמין לי, הגוף שלי, הגוף שלי בין הקירות האלה, בבית סוהר הזה, במשך אחד עשרה, שתיים עשרה שנים נהיה יותר גרוע מאשר שלך . יותר גרוע . אתה לפחות נשמת אוויר צח ואני כל יום נושם את החרא הזאת .

זדורוב: אני מסכים אתך

ארתור: בבית סוהר עוד יותר גרוע .

זדורוב: אני מסכים אתך .

ארתור: אתה יודע, לא משנה במה אתה נושם, לא משנה באיזו חרא, אתה לפחות נשמת אוויר ואני נשמתי כל מיני זבל בבית סוהר . זה (לא ברור) זה כל מה שאתה רוצה .

זדורוב: אצלנו (לא ברור)

ארתור: בכל זאת, העניין הוא לא זה . אני מתכוון לכך ששנים הכי טובות שלך הולכות ואוזלות . אתה בן עשרים ושמונה, אתה עוד צעיר . ומה זה עשרים ושמונה ? שנים תראה איך שהילד שלך יגדל . הוא רק נולד לפני חודש וחצי .

זדורוב: העניין הוא שהיה לנו גבר בן שישים

ארתור: אתה תראה איך הוא יגדל .

זדורוב: גבר בן שישים היה מרים שקים עם בטון והיה יורד מקומה חמש לקומה ראשונה כמו ילד . אני אומר, לי לא היה כל כך הרבה בריאות וכוח כמו שהיה לו . הוא כל החיים היה איש קבע בצבא . הוא היה קצין פשוט ולא עשה כלום .

ארתור: שניה, אני (לא ברור) לשירותים .

זדורוב: אין בעיה .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) . קר .

(שתיקה)

ארתור: נו (לא ברור) גבר .

זדורוב: אני אומר שגבר היה בן שישים אז הוא היה סוחב שקים עם בטון כמו בחור צעיר, הייתי משתגע .

ארתור: יש גם דבר כזה .

(שתיקה)

ארתור: הם חילקו תה בבוקר ?

זדורוב: כן, היו מביאים כוס לכל אחד .

ארתור: הנה יש לו קנקן שלם שם .

(שתיקה)

ארתור: יש לו שם קנקן שלם , זרוק סתם ככה .

זדורוב: למישהו מביאים קנקן , אבל לנו הביאו שתי כוסות .

ארתור: לא , לא לזה .

זדורוב: אז למי ?

ארתור: לפה הוא שם על השולחן , הוא שוכב סתם ככה .

זדורוב: אה .

ארתור: הוא שוכב הוא לא אכפת לו . הוא מזג כוס והתעצל להביא כדי ש . . . (לא ברור) ישתו .

זדורוב: מניאקים (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: חלם (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: היה לי קר לקראת בוקר .

(שתיקה)

זדורוב: בלילה היה חם ולקראת בוקר נהיה קר . או שהם כיבו מזגן או שלא יודע מה .

ארתור: אני בלילה הזעתי מתחת לשמיכה ממש חזק .

זדורוב: אז זה מה שאני אומר , היה חם ולקראת בוקר קר .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) עורך דין (קללה) . כתוב פה לעורך דין . מודעות על עורכי דין .

(שתיקה)

ארתור: דולצ'ה גבנה .

(שתיקה)

ארתור: הבשמים האלה יקרים מאוד .

זדורוב: איזה .

ארתור: (לא ברור) דלצ'ה גבנה , כריסטיאן דיאור , אטה לאודר .

זדורוב: דולצ'ה גבנה ?

ארתור: דיאור .

(שתיקה)

ארתור: דולצ'ה גבנה . היה לי פעם דולצ'ה גבנה . עכשיו אצלי (לא ברור) . בחורה הביאה לי במתנה .

זדורוב: איך ?

ארתור: אה ?

זדורוב: איך זה נקרא ?

ארתור: גוונצ' פאי .

זדורוב: גוונצ' פאי .

ארתור: אתה יודע מה זה ?

זדורוב: פעם ראשונה שומע .

ארתור: גוונצ' זה כריסטיאן דיאור .

זדורוב: אה .

ארתור: שם גוונצ' . יש פה , יש גוונצ' .

זדורוב: מכריסטיאן דיאור ? (לא ברור) בוסס .

ארתור: תראה , גם פה יש כריסטיאן דיאור אבל זה נשי . בוסס היה לי , דולצ'

זדורוב: גבנה היה לי , אינטרניטי היה לי . גיופ .

זדורוב: גיופ היה לי אבל הוא מתוק , הוא לא מצא חן בעיניי .

ארתור: גיופ היה , היה לי גם שתיים אחד שתיים גברי . או שזה שתיים אחד שתיים זה ילנה קררה , משהו כזה . גם כן טוב מאוד . היו מביאים לי לבית סוהר בשמים ממש טובים . פסל , עולה ארבע מאות חמישים שקלים . הריח שם חבל על הזמן (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: הם לא מבינים כלום בבשמים . כל מיני זבלים (לא ברור) .

(שתיקה)

ארתור: ואיפה (לא ברור) ? אה ?

זדורוב: מי היה ?

ארתור: נו זה , אתה אמרת איזה סקס ? מודעות פה ?

זדורוב: אולי פה

ארתור: אין שם .

(שתיקה)

ארתור: אה , שם .

זדורוב: איפה שהו (לא ברור) לפני (לא ברור)

ארתור: זה ?

זדורוב: כן , זהו .

ארתור: אה , זה מי ש . . . (לא ברור)

זדורוב: מה זה ?

ארתור: סתם .

זדורוב: להזמין זונות ?

ארתור: היכרויות .

זדורוב: אה .

(שתיקה)

ארתור: אה , יש פה אלה , הומואים (קללה) .

זדורוב: בחייך . תן לי מצית , ארטור .

(שתיקה)

ארתור: יש פה כזה דבר . . .

(שתיקה)

ארתור: יש כלבים . גורים פאג . מה זה פאג ?

זדורוב: לא יודע .

ארתור: פארג , פאג .

זדורוב: לא יודע , שומע פעם ראשונה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: אולי פיק ?

ארתור: פיק , פיק .

זדורוב: פיקינס .

ארתור: אה , פה כתוב רק פיק .

זדורוב: זה קיצור .

ארתור: פיק .

זדורוב: גורים של פיקינס , הם כותבים בקיצור פיק .

(שתיקה)

זדורוב: בכמה מוכרים ?

ארתור: לא כתוב בכמה .

(שתיקה)

ארתור: פסנתרים , מחשבים מוכרים ,

זדורוב: איזה , פנטיום ארבע ?

ארתור: אה .

זדורוב: אין דבר , תקנה פנטיום ארבע ו (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: הבנתי שאפילו בחנויות מניאקים משקרים . אי אפשר אפילו לקנות בחנויות .

ארתור: מה משקרים ?

זדורוב: במחשבים .

ארתור: מורידים חלקים ?

זדורוב: אה . הם מתקינים , אחר כך מורידים כרטיס וזהו . כשהולך (קללה) . . . , למשל , הם מתקינים לך כרטיס קול . כשהולך לך ווינאמפ אתה צריך דרייברים של של כרטיס קול .

ארתור: אה .

זדורוב: דרייברים אתה מתקין , אבל אין לך כרטיס קול , אז הוא לא מקבל אותם . אין לו לאן להכניס אותם .

ארתור: כן .

זדורוב: היה לי דבר כזה . אשתי קנתה לפני כארבע שנים מחשב , אז היא קנתה פנטיום שלוש , היא קנתה בחנות , הכל טוב ויפה , כמו שצריך , היו לה

ניירות שזה פנטיום שלוש . אבל הוא לא סוחב וזהו . פניתי לבחור אז הוא הוריד לי כל הדברים המזויפים האלה מה שהם כתבו , שם בכלל לא היה פנטיום שלוש . לא ברור מה זה היה .

(שתיקה)

ארתור: כל מיני מכוניות . מסחריות , גי , אמ , סי , שוורולט . שוורולט סבנה , אוטו טוב . שנת 2002

זדורוב: מיניבוס .

ארתור: כן . 140 אלף ק"מ , במצב טוב , נדירה . אבל עולה 97 אלף שקל .

זדורוב: 97 אלך שקל ?

ארתור: 97. 2002 . חדשה . במצב טוב . עברה רק 140 אלף .

זדורוב: ג' . אמ . סי בעיקרון אוטו טוב , אוטו אמריקאי . אבל צריכת הדלק שלה היא גבוהה .

ארתור: זה שוורולט .

זדורוב: אה , שוורולט ?

ארתור: אה . ויש פה ג' . אמ . סי , שנת 95 , דאבל קבינה , 2 כפיל 4 , אוטומטית , 26 אלף .

זדורוב: 26 אלף זה רכב גמור כבר .

ארתור: שנת 95 .

זדורוב: בעשר , שתיים עשרה שנים גמרו אותו כבר . יש שם טנדרים ? טויוטה .

ארתור: יש .

(שתיקה)

ארתור: קונגו . קונגו מה זה ?

זדורוב: קונגו זה רנו קונגו .

ארתור: הנה יש פה .

זדורוב: זה משהו שדומה לטנדר שלנו .

ארתור: יש פה . . .

זדורוב: או שזה . . . , לא , רנו קונגו . או שרנו או שסיטרואן .

ארתור: ארבע דלתות , שנת 2001 , 33 אלף שקל .

זדורוב: נו זה רנו קונגו . זה רכב קטן כזה עם בודקה .

ארתור: שנת 2001 . 33 אלף בלבד .

זדורוב: חמש שנים ? זה בסדר . חצי מחיר היא ירדה בחמש שנים . חדשה היא עולה 60 , 65 אלף .

ארתור: מה שאלת ?

זדורוב: טנדר טויוטה .

ארתור: (עברית) מסחרי ?

זדורוב: אה ?

ארתור: (עברית) מסחרי ? טנדר זה מסחרי .

זדורוב: אז כן .

ארתור: אה , טנדר ?

זדורוב: כן , טנדר .

ארתור: גיפים . יש פה גרנד צרוקי .

זדורוב: זה רכב יקר .

ארתור: אתה יודע . . . . אה , הנה , יש פה טנדרים . יש פה טנדרים . מקס , דימקס .

זדורוב: אה , זה איסוזו דימקס .

ארתור: כן . (לא ברור) פלוס אס אוטומטית , דאבל קבינה , 4 על 4

זדורוב: 4 על 4 זה (לא ברור)

ארתור: אבל לא כתוב כמה עולה . שנת 2005 . 2004 . יש גם 2003 איפו .

זדורוב: אני לא יודע מה זה .

ארתור: איפו , מיפאו . לא יודע ?

זדורוב: לא .

ארתור: 2 על 4 , דאבל קבינה , עברה 110 אלף . טורבו דיזל 63 אלף שקל .

זדורוב: מה זה דאבל קבינה ?

ארתור: דאבל קבינה ?

זדורוב: אה .

ארתור: דאבל קבינה ז קבינה כפולה . דאבל .

זדורוב: אה , קבינה ופלוס בגאז' .

(שתיקה)

ארתור: הנה יש פה שוב , איפו , מיאפו . 59 אלף שקל . לא יודע מה זה (לא ברור) . הנה יש פה בלי כל מיני (לא ברור) . רנו זה חרא . רנו , רנו , רנו , כרייזלר (לא ברור) 50 אלף שקל , שנת 98 .

זדורוב: אני אם אני מסתכל אז אני מסתכל על מאזדה , מיצובישי , טויוטה . אלה שלושה מכוניות שאני מסתכל עליהן .

ארתור: איפה הונדה שלי ? מסחרית קאיה .

(שתיקה)

ארתור: סיטרואן , פורד , פיאט , מאזדה . מאזדה , 4 על 4 דאבל קבינה . בחייך . מסחרית מאזדה . מסחרית זה זה גיפ .

זדורוב: אה . תזרוק לי מצית בבקשה .

ארתור: 38 אלף שקל . שנת 97 . 4 על 4 , דאבל קבינה , דיזל , חדשה , צמיגים , אמבטיה . מה זה ? טסט . מה הולך פה ? אמבטיה יש שם . מיצובישי . זה מסחרי , אתה רואה ? אלה גיפים או מיניבוסים .

זדורוב: גיפ כמו מיניבוס .

ארתור: יש גיפים 4 על 4 . הנה יש מיצובישי .

זדורוב: לבחור אחד יש ניסן 4 על 4 .

ארתור: מגה מגנום 2003 4 על 4 . (עברית) 4 על 4 . גיר רגיל .

זדורוב: גיר רגיל . 4 על 4 הולכות עם גיר רגיל .

ארתור: יש גרירה , טורבו דיזל , דאבל קבינה , חדשה . איתורן . בחייך . מיצובישי מגנום 2003 .

זדורוב: חדשה , חרא של אוטו .

ארתור: אוטומטי , נדירה , 92 אלף . חרא , כן ? מיצובישי מגנום ?

זדורוב: קבלן לקח . היה לו מיצובישי אל 200 . הוא קנה מגנום הזה . הוא לקח חדשה וזאת הוא מכר . אז הקודמת הייתה עם גיר רגיל וזאת הייתה אוטומטית . זאת שהייתה עם גיר רגיל אל 200 הייתה מרביצה חבל על הזמן ומגנום לא מסוגלת לסחוב . זרקנו עליה משטח של קרמיקה אז היא ירדה על התחת ונוסעת 40-60 , 40-60 . 60 זה מקסימום . וזאת שעם גיר רגיל היינו זורקים משטל של קרמיקה , פלוס (לא ברור) פלוס זה

ארתור: הנה יש בופלו , בופלו . אתה מכיר בופלו ?

זדורוב: שמעתי משהו , לא יודע בדיוק .

ארתור: מסחרית . יש ניסן .

זדורוב: ניסן גם אוטו טוב .

ארתור: הנה יש ניסן . וינר 4 על 4 , 73 אלף שקל . שנת 2002 .

זדורוב: מי צריך את 4 על 4 אלה . הם (לא ברור)

ארתור: לרגו יש משנת 2002 . קומבי 1900 . עולה 35 אלף . 42 אלך שווה לרגו . לך תדע מה זה לרגו הזה .

זדורוב: טוב , מה עוד יש ? איסוזו . אה . איסוזו .

זדורוב: יפאנית מכונית טובה .

ארתור: גיפ פולקסווגן שנת 2006 . טידיאי שחורה , וי 10 , החלפה . המחירים שך חבל על הזמן . סופר וי . (לא ברור) 2004 , ראשונה , שחורה , עשתה 80 אלף . כל מיני תוספות מימון , החלפה . גיפ פורשה .

זדורוב: יש פורשה ?

ארתור: כן , אני ראיתי . מה אתה לא ראית גיפ פורשה ?

זדורוב: לא . אף פעם לא ראיתי פורשה בישראל .

ארתור: אני ראיתי .

זדורוב: לא פורשה , לא יגואר , אפ פעם לא ראיתי בישראל . ראיתי שם אצלנו יגואר .

ארתור: גיפ ?

זדורוב: לא .

ארתור: יגואר בכלל ?

זדורוב: מכונית יגואר .

ארתור: אני ראיתי פה יגוארים כמה שאתה רוצה . ישנים (לא ברור) .

זדורוב: חדשים . . .

ארתור: הגיעו לפה יגוארים חדשים , הם לא טובים בכלל . זה לא אותו יגואר שחורה ויפה . . .

זדורוב: שחורה עם יגואר .

ארתור: זה לא , זה חרא . הגיעו חדשים . אני לא מזמן ראיתי . דרך אגב מתי ? לפני שבוע ראיתי . את פורשה אני ראיתי דווקא גיפ . כמו שכותבים פה גיפ , ראיתי גיפ פורשה . ראיתי מכוניות פורשה . ראיתי הרבה פורשה . קררה , מה שאתה רוצה .

זדורוב: כנראה ששם , במרכז .

ארתור: לא רק במרכז . פה , גם בחיפה ראיתי . פה ראיתי , במקומות האלה גם ראיתי . במקומות האלה ראיתי יגואר החדש הזה וראיתי פה פורשה , שנת 95 . למה , יש . יש איקס 5 ב .מ .וו .

זדורוב: אה , איקס 5 ? כן . מכונית ספורטיבית דו מושבי .

ארתור: גיפ (לא ברור) גרנד צרוקי . כן .

(שתיקה)

ארתור: טוב . גיפים . כרייזלר . 128 אלף עולה , משנת 2000 . (לא ברור) מפוארת . חדשה ניתנת להחלפה . גיפ רובר , גיפ שוורולט . סתם .

(שתיקה)

ארתור: טוב , מה זה פה ? מיצובישי . ראית גיפים מיצובישי ? מיצובישי פגרו .

זדורוב: אה , פגרו ראיתי .

ארתור: 2006 , אין מחיר . חבל .

זדורוב: אם זה 2006 אז המחיר לא קטן .

ארתור: כן , לא כותבים מחירים כאלה . (לא ברור) החלפת (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: גיפ פולקסווגן , 2006 . אחלה דבר . ראית את גיפ פולקסווגן ? שחור , יפה כזה . גם כן חדש .

זדורוב: גיפ פולקסווגן ? שחור ? ועל התחת יש להם סימן גדול כזה של פולקסווגן ? ראיתי .

ארתור: אחלה אוטו .

זדורוב: לבחורה אחת היה , היא נסעה אתו . אחלה גיפ .

ארתור: גיפ רובר , גיפ מרצדס .

זדורוב: אלה לא ראיתי . את יגואר ראיתי פעם ראשונה בקרים , כשעבדתי שם . הייתי אז כבן ארבע עשרה . עבדתי בקואופראיב . היינו עושים נייר טואלט . בעלים של זה היו ארמנים . הכי בכיר הגיע על יגואר שחור . בואינה , אחלה רכב . פשוט פיצוץ . ולאחיו אשוט היה קבריולט אדום .

ארתור: שנת 2006 , מ .ל . 320 . גיפ מרצדס . כן (קללה) . ניסן אין הבכלל . אה , הנה . 2001 129 אלף . טורבו דיזל . רכב בן חמש שנים . גיפ ניסן . גיפ סאן יאנג .

זדורוב: עדיף לחכות עד חודש ינואר

ארתור: גיפ סוזוקי .

זדורוב: נשאר איזה חצי חודש והם ירדו במחיר . ירדו מייד וירדו טוב כי יבואו מכוניות של 2007 , אז אלה יורדים במחיר .

(שתיקה)

ארתור: גיפ סוזוקי , ניסן , מרצדס . מיצובישי , יונדאי . יונדאי טורבו דיזל . 59 אלף . זה סתם . גיפ (לא ברור) גיפ וולוו . (לא ברור) 2004 , אני יכול לתאר לעצמי , על הכיפק . גיפ טויוטה . טרקטורון . טרקטורון . (לא ברור) במקום 76 אלף 72 אלף . בבקשה . יש כל מיני . חדשים , כולם חדשים . מודל 2007 . אתה משלם כל חודש 7500 , שניים עשר תשלומים .

זדורוב: ו . . . ?

ארתור: וזהו , זה שלך .

זדורוב: מכונית ? שבעת אלפים . . .

ארתור: טרקטורון .

זדורוב: אה , טרקטורון ?

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: שבע וחצי . . .

ארתור: פולריס .

זדורוב: שבע וחצי כפול עשר זה שבעים וחמש . ועוד חמש עשרה . . .

ארתור: הולנדר .

זדורוב: תשעים אלף טרקטוקון .

ארתור: למה תשעים ?

זדורוב: שבעים וחמש . . . , שבע וחצי לשניים עשר תשלומים , עשרה תשלומים זה שבעים וחמש אלף , חודשיים שבע וחצי זה חמש עשרה . תשעים אלף .

ארתור: ופה כתוב החל מ-76 . 77 , 72 .

זדורוב: לא , אתה כרגע אמרת שאתה משלם שבע וחצי לשניים עשר תשלומים .

(שתיקה)

ארתור: אה , יש פה כל מיני תשלומים . 685 שקל

זדורוב: אה .

ארתור: 24 תשלומים .

זדורוב: זה יוצא עוד יותר יקר .

ארתור: 24 .

זדורוב: בח-ן גס , שש כפול עשר . ששים , עשרים זה 120 אלף כבר , טרקטורון .

(שתיקה)

ארתור: הנה יש פה ב .מ .וו . גרנד צרוקי 2000 . דיפ הונדה , דיפ וולוו . אין מחירים . והגיפים האלה איקס 5 , שנת 2004 . שחורה , כסופה (לא ברור) 35 אלף קמ . עברה (לא ברור) . יש שם אלקטרוניקה , טלוויזיה וכל מיני דברים .

(שתיקה)

ארתור: הנה , איסוזוטרופר .

זדורוב: טרופר ?

ארתור: כן . יש (לא ברור) יש רודאו . מה יש פה ? אה , דיזל (לא ברור) דיוידי בפנים . יש הכל . בקיצור לא לקחו אותך היום לחקירה .

זדורוב: ייקחו .

ארתור: עוד יותר טוב , לא ?

זדורוב: יותר טוב לי , בטח , אבל אני מרגיש שייקחו .

ארתור: טורבו .

זדורוב: עכשיו מניאקים האלה יבואו .

ארתור: אל תגיד סתם אז לא יבואו . הלאה . מה יש פה ? סקודה פיניה , סקודה פורמה . סתם . ענטיקות . אה , אלה מכוניות ישנות . תראה . אתה זוכר את החיפושיות האלה ?

זדורוב: אה .

ארתור: עשרים אלף שקל .

זדורוב: פולקסווגן חיפושית ?

ארתור: שנת שבעים . זה נחשב כבר כמו זה . . .

זדורוב: רכב אספנות .

ארתור: פולסקווגן בורה .

זדורוב: אחלה אוטו . פולקסווגן גולף . גם כן טובה .

ארתור: הנה , בורה , 2001

זדורוב: אה .

ארתור: 1900 סמ"ק , אוטומטית , טורבו דיזל , לבנה , במצב טוב , כול התוספות . 58 אלף .

זדורוב: לא רע .

ארתור: הלאה . גולף . מה ? קמפורט ליין .

זדורוב: קומפוט .

ארתור: קומפורט ליין , ככה זה נקרא . אוטומטית . זה משהו . פולקזווגן פססט . (לא ברור)

זדורוב: אה .

ארתור: הנה , קטמפורט ליין , שנת 2001 , אוטומטית , כסף מטלית . 2000 הנפח שלה .

זדורוב: 2 (לא ברור) ברור , הם עושים אותה 1 .9-2 .

ארתור: במצב טוב , עולה

זדורוב: משהו כמו 40 אלף ?

ארתור: עולה 70 אלף .

זדורוב: אפשר להשתגע מזה .

ארתור: אה , עולה 70 אבל במבצע מוכרים אותה ב-60 .

זדורוב: מי עושה מצבע כזה ? מה זה חנות שם ?

ארתור: לא , מוכרים מיד שניה .

זדורוב: אז אם הם עושים מבצע כזה ומורידים עשרת אלפים אז זה חרא של האוטו .

ארתור: זה שטויות . פולקסווגן . מה יש לנו ? יש לנו פולקסווגן פולו .

זדורוב: פולקסווגן פולו זה מודל ישן .

ארתור: כן . פורד טאורס . 28 אלף . פורד מונדאו . פורד מנדאו . יש משנת 2003 69 אלף .

זדורוב: פוקוס ?

ארתור: טרייד (לא ברור) יש פורד פוקוס . 72 אלף ? אה , היא חדשה . פיאט מריאה . פיאט פונטו .

(שתיקה)

זדורוב: שוב פעם (לא ברור)

ארתור: פיגו עולה 99 אלף , אבל 2005 , פגו 307 .

זדורוב: כל כך הרבה (לא ברור) אני משתגע מזה .

ארתור: 59 אלף שקל 2003 , זה משהו . 406 פגו .

(שתיקה)

ארתור: קדילק . גי .טי . אס שנת 2003 , (לא ברור) חבילת ספורט , כסף , חדשה . 185 אלף . קדילק חדשה . ראית את קדילק ? (לא ברור) מכונית . קיאה פרייד . סתם .

זדורוב: אני ראיתי קדילק , אבל גדול , כמו לימוזינה .

ארתור: זה לא . . .

זדורוב: וכאלה לא גדולות לארבעה איש לא ראיתי .

ארתור: קאיה קלרוס . יש חדשות יפות חבל על הזמן . קיאה קלרוס , קיאה משאיה , קיאה , קיאה (שר) . רנו . איפה הונדה שלי ? איפה הונדה ? אין הונדה . אה , כנראה שהונדה עוד פה . הנה ההונדה שלי פה . טוב , נלך מהר . רנו סניק , רנו קליאו , 17 אלף שנת 96 . 17 אלף . 20 אלף שנת 95 . אוטומטית , טסט , (עברית) תוספות . 1400

זדורוב: (עברית) תוספות זה תוספות ?

ארתור: כן . 13 אלף שנת 93 . שוורולט אוויו , 59 אלף . שנת 2005 , כמו חדשה . 2005 , 66 אלף , יד ראשונה . 2005 . מבצע . תן לו צעקה בבקשה .

זדורוב: למי ?

ארתור: לשוטר , כן . (עברית) שוטר ? בוא , שוטר . רוצה מים חמים . זהו . שיבוא לפה ואני כבר אגיד לו . רק תן צעקה .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

סוהר: (עברית) חכה .

זדורוב: (עברית) בוא רגע .

ארתור: זהו , זהו . (עברית) בוא שניה בבקשה שוטר .

זדורוב: בעיקרון את הקנקן אני שטפתי .

סוהר: (עברית) מה אתה צריך ?

ארתור: (עברית) בוא תביא לנו בבקשה מים חמים בבקשה .

סוהר: (עברית) שניה .

ארתור: נכין קפה .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: אתה לא רוצה קפה ? קח , קח , חכה , חכה . אתה לא רוצה קפה ?

זדורוב: (לא ברור) לעשות .

ארתור: (לא ברור) כן , שתי כוסות האלה אפשר לקחת . אתה שטפת את שתיהן ?

זדורוב: כן . שטפתי קלות . הן נקיות , שטפתי אותן עם מים , ארטור .

(שתיקה)

ארתור: זה שאתה שטפת זה בסדר , אבל (לא ברור) מחר לא יהיה , זהו ?

זדורוב: אה ?

ארתור: זה אפשר לשתות אחר כך . מאלה נשתה עכשיו . אתה רוצה פה ?

זדורוב: כן . (לא ברור)

ארתור: אני אכין עוד תה פה .

זדורוב: (עברית) (עברית) מה עניינים ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה המצב ?

קול ה ' : (עברית) איך ?

זדורוב: מה המצב ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) מה המצב .

קול ה ' : (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הוא עושה בעיות ?

קול ה ' : (עברית) מה ?

זדורוב: במשפט יהיה בעיות ?

קול ה ' : (עברית) לא .

זדורוב: (עברית) לא ? הכל בסדר ? זה טוב .

קול ה ' : (עברית) לקחו אותי מנצרת (לא ברור)

זדורוב: (עברית) למה ?

קול ה ' : (עברית) לקחו אותי מנצרת .

זדורוב: (עברית) אה , מנצרת ?

קול ה ' : (עברית) הארכת מעצר .

זדורוב: אה , (לא ברור) .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר מזדיין .

(שתיקה)

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) קפה (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) יש קצת ,

קול ה ' : (עברית) כן ?

זדורוב: (עברית) יש .

ארתור: מה הוא רוצה ?

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: מה הוא רוצה ? מה הוא רוצה ?

זדורוב: הוא רוצה קצת קפה .

ארתור: שיביא מהבית . (לא ברור) מבית סוהר .

זדורוב: תן לו (לא ברור) כפית , שישתה . יש הרבה (לא ברור)

ארתור: אתה דואג לאחרים , אני רואה ?

זדורוב: כן .

ארתור: מה כן , אחר כך לא יהיה לנו (קללה) , אחר כך אנחנו נהיה (לא ברור)

זדורוב: לא נהיה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) (עברית) בוא בבקשה .

סוהר: (עברית) מה זה ?

ארתור: (עברית) רגע , גרע , רגע , רגע . שניה . כוסות , נכון ?

סוהר: (עברית) (לא ברור) שתי כוסות ?

ארתור: (עברית) מה שתי כוסות ? רק שתיים יש ?

סוהר: (עברית) למה אתה צריך יותר משתי כוסות ?

ארתור: (עברית) לא , יש תה בזה , לא שתיתי (לא ברור)

סוהר: (עברית) של מי זה ?

ארתור: (עברית) זה של ההוא .

סוהר: (עברית) זה של זה ? בסדר , (לא ברור)

ארתור: (עברית) זה תה , זה קפה וזה תה פה . רק זה .

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) בוא שניה .

סוהר: (עברית) אתה רוצה (לא ברור) קפה ?

ארתור: (עברית) אל תתבלבל (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כוס פלסטיק .

ארתור: (עברית) פחות קפה שם

סוהר: (עברית) תן לי את ה (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , תודה , בסדר .

זדורוב: ממלא עד הסוף .

ארתור: אתה רואה ? כמעט התבלבל עם הכוס שלי .

זדורוב: הוא עכשיו ימלא (לא ברור)

ארתור: על הראש , כל זה (קללה) . . .

(שתיקה)

זדורוב: לא טוב , אני גם כן בעל לב טוב .

ארתור: אני לא כזה רע , אבל אני חושב על מה שאנחנו נשתה מחר . ואם אני בבוקר קם בלי קפה אני עצבני חבל על הזמן (קללה) .

זדורוב: (לא ברור) קמת (לא ברור) קפה .

ארתור: אני לא שותה יותר מדי קפה , אבל אני שותה כוס ושתיים ביום . אני לא שותה חמש , שש . אני שותה כוס אחת .

זדורוב: אתה עושה נכון .

ארתור: כוס אחת בבוקר ולפעמים אני שותה בלילה .

זדורוב: אתה עושה נכון . אני אסביר לך למה . קפה משפיע רע מאוד על (לא ברור)

ארתור: אני יודע .

זדורוב: ואני עושה שטויות , אני שותה אותו בלי הפסקה .

ארתור: אתה רואה , אתה שותה בלי לעצור . ואני לא , אני שותה כוס אחת ביום . . .

זדורוב: זה לא טוב , ארטור ,

ארתור: אני יודע שזה לא טוב .

זדורוב: באמת לא טוב , הלב מתחיל להשתולל .

ארתור: אני שותה כוס אחת ביום אבל . . .

זדורוב: פעם אחת (לא ברור) ?

ארתור: כן . זה בשבילו . יופי .

קול ה ' : (עברית) תודה אחי . (לא ברור) תן לי את ה . . .

ארתור: (עברית) תהיה לי בריא . תהיה בריא . (לא ברור)

זדורוב: מה ?

ארתור: תן לו סוכר . תהיה כבר טוב עד הסוף . (לא ברור)

זדורוב: ערבים לא שותים עם סוכר . הם שותים בלי סוכר .

ארתור: (עברית) אתה לא שותה סוכר ?

(שתיקה)

ארתור: אה ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) סוכר אתה לא שותה ?

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) סוכר ?

ארתור: (עברית) יש שם .

קול ה ' : (עברית) בסדר .

ארתור: (עברית) אתה שותה עם סוכר ?

קול ה ' : (עברית) לא צריך , בשביל מה . תודה .

ארתור: (עברית) לא צריך ? איך שאתה רוצה . לא צריך ?

זדורוב: ערבים לא שותים עם סוכר .

ארתור: לא , הוא אומר . . .

סוהר: (עברית) אני מבקש מכם עכשיו להתנהג יפה , לעזוב אותנו בשקט , יש לנו הרבה עבודה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) כוסות .

סוהר: (עברית) בסדר . יש לנו הרבה עבודה .

ארתור: (עברית) למה (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) תביא בבקשה לנו סיגריה .

סוהר: (עברית) מה להביא ?

קול ה ' : (עברית) סוכר .

סוהר: (עברית) סוכר יש לך (לא ברור) פה סוכר ?

זדורוב: (עברית) תביא לנו סיגריות בבקשה .

(לא ברור , מדברים ביחד)

ארתור: אפשר להשתגע , על הראש שלי .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) בבקשה .

סוהר: (עברית) בסדר ?

זדורוב: (עברית) תביא כמה סיגריות .

סוהר: (עברית) (לא ברור) אם לא (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) בפנים ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בסדר זקן ? הוא אפילו לא אומר תודה . חסר הערכה שכזה . בגלל זה אני שונא את הערבים האלה .

זדורוב: עכשיו גם אני אדע .

ארתור: מה יש לדעת ?

זדורוב: אתה שמת לי סוכר ?

ארתור: לא . תחזיק . מה יש לדעת פה ? אני מראש כבר יודע מי הם . (לא ברור) (עברית) הי , איפה אתה ? הכל בסדר ? אה ?

קול ה ' : (עברית) כן .

ארתור: (עברית) (לא ברור) בסדר ?

קול ה ' : (עברית) כן .

ארתור: (עברית) תודה רבה .

קול ה ' : (עברית) תודה .

זדורוב: הם הרי (לא ברור) . אה , אתה לא שמת לעצמך סוכר ?

ארתור: לא שמתי שום דבר .

זדורוב: פה ערבבת ?

ארתור: כן . תיקח ממנו סיגריות אם אתה רוצה .

זדורוב: יש לו סיגריות ?

ארתור: תשאל אותו

זדורוב: את הערבי ?

ארתור: כן .

זדורוב: ואיך הוא יעביר לי ? הוא הרי לא (לא ברור)

ארתור: הוא יזרוק .

זדורוב: (עברית) אחי , תגיד לי , יש סיגריה ?

ארתור: (עברית) אחי (קללה) . זאב של טמבוב אח שלך .

זדורוב: (עברית) תגיד לי יש סיגריה ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) סיגריה יש ?

קול ה ' : (עברית) סיגריה ?

זדורוב: (עברית) כן .

קול ה ' : (עברית) לא , (לא ברור)

זדורוב: אה , או קיי .

ארתור: מה הוא אומר , נגמרו לו ? הנה בבקשה . אתה חושב שהוא לא מעשן ?

זדורוב: מעשן .

ארתור: משקר .

זדורוב: בטח שהוא מעשן . ארטור , יש לי סיגריות , יש לי שם עוד קופסה . . .

ארתור: אני יודע שיש לך , (לא ברור)

זדורוב: אה , יש לי עוד שתי קופסאות . אני פשוט רציתי לשגע קצת את אלה , את השוטרים , שייתנו סיגריות , באמת .

ארתור: ואני פשוט רציתי שאתה תשאל אותו ונראה אם הוא ייתן לך או לא .

זדורוב: עכשיו אני מבין .

ארתור: אה . כי עשית ממני רשע .

זדורוב: לא , אני לא עשיתי ממך , אני בעצמי יצאתי פרייר . זה לא שעשיתי רשע , אני יצאתי פרייר .

ארתור: כמה פעמים הייתי נותן (קללה)

זדורוב: אף פעם לא מחזירים ?

ארתור: מסכן , כוס אימא שלו .

זדורוב: מניאקים , (לא ברור) כל כך . . .

ארתור: לא , (לא ברור) זה שלהם . שימותו . העניין הוא לא זה , פשוט (קללה)

זדורוב: ארטור , באמת , איך לימדו אותנו ? (קללה) חבר'ה , מה שיש בבקשה

ארתור: אתה לא יודע מה , אתה לא יודע מה הולך פה . אם אתה נותן להם פה משהו מאחורי הגב מקללים אותך . אתה עוד לא יודע הרבה דברים .

זדורוב: חבר'ה , מה שיש בבקשה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (לא ברור) אין בעיה .

ארתור: כשתשב בבתי סוהר , אם תעזור לאחד כזה אז הוא עוד יגיד לך מאחורי הגב נבילה רוסית (קללה) הוא יגיד לך . אני רק אחלוב אותך , ממש כך הוא יגיד לך . הכל מאחורי הגב . וכל פעם אה , מה נשמע אחי , או שכפרה בעברית . (נשיקות) אתה חבר שלי , אני מכבד אותך . איזה סיפורים , אם יקרה משהו אני תמיד אתך (קללה) . ברגע שאתה מסתובב הוא יורק .

זדורוב: אני יודע איך שלימדו אותנו . בבית ספר היינו מעשנים סיגריה , שלושה , ארבעה איש , כולם עישנו , היינו מעבירים את הסיגריה אחד לשני . ופה דבר כזה .

ארתור: בבית סוהר עשרה איש מעשנים סיגריה , אחת . אני יודע כזה דבר פשוט (לא ברור) הכל סתם .

זדורוב: הם מניאקים . בסדר , אז גם אנחנו נעשה להם רע .

ארתור: סיטרואן , סקודה , אה , סקודה אוקטביה . (קללה) משנת 2000 . סקודה משנת 2006 . 2000 סמ"ק . טי .די .אי . (עברית) דגם המפואר . דגם הכי מפואר .

זדורוב: (עברית) דגם המפואר ?

ארתור: חדשה . . . . לא , (עברית) מפואר זה דגם מפואר .

זדורוב: לא , אני אומר מודל מפואר ?

ארתור: כן . כמה עולה ?

זדורוב: הרבה כסף .

ארתור: 155 אלף . אבל היא חדשה . אוקטביה סקודה , אתה מכיר ?

זדורוב: אוקטביה ? יש כזה דבר .

ארתור: אז חדשה , הסדרה הזאת שהיא הכי טובה . יצאה עכשיו סדרה חדשה , חבל על הזמן .

זדורוב: של השנה ?

ארתור: טי די אי . . . . שנת 2006 .

זדורוב: אז של השנה הזאת .

ארתור: כן .

זדורוב: הן מסיעים אותי באוטו כזה . לפעמים מזדה 6 , לפעמים סקודה אוקטביה .

ארתור: אז יש לה נפח 2000 סמ"ק .

זדורוב: כן . זה אוטו מהיר , חבל על הזמן .

ארתור: אלה טובות מאוד . דווקא זאת היא טובה חבל על הזמן . טוב , מה עוד יש לנו ? הופס , טורבו דיזל , אוטומט 2002 . יד ראשונה , כל התוספות .

זדורוב: יד ראשונה ?

ארתור: (עברית) מצב חדש , 65000 .

זדורוב: אלפא רומיאו . (לא ברור) פיאט

ארתור: סיטרואן , סיטרואן , סיטרואן . 2004 – 70000 . סיאט , סיאט , סוזוקי . סוזוקי , סוזוקי . הנה בבקשה , 87 אלף אבל שנת 2006 , אוטומט , סוזוקי ליאנה . ליאנה זה סתם . סיאט איביזה . סיאט איביזה , שנת 2001 , 2002 , 43 אלף . מי צריך אותה . מי צריך אותה . סוזוקי , (לא ברור) סוזוקי , סוזוקי סוויפת , סתם . (לא ברור) סוזוקי בלנו . אה , נו . לחבר שלי יש סוזוקי בלנו 2004 . איפה יש פה סוזוקי 2001 . (לא ברור) הנה אס שמונה מאות לאלף . זה 69 אלף . מה זה ? זה 48 אלף , שנת 2001 . זה משנת 96 . כמה היא עולה ? 25 אלף . אוטומטית . בואינה , מה הולך פה ? יש פה הנחות חבל על הזמן (קללה) . מכוניות חדשות לגמרי . סוכנויות , מכוניות חדשות . 2004 אודיו אי 3 . אי 4 . יד ראשונה . זה הכל חדש . חדש , פשוט לא מכרו אותן . אודיו

אי 4 . יד ראשונה .

זדורוב: זה סתם .

ארתור: מולטי , מולטיטרוניק .

זדורוב: מולטיטרוניקה .

ארתור: מולטיטרוניק . זה (עברית) כסופה .

זדורוב: לגמרי ממוחשבת .

ארתור: (עברית) כסופה . טי די אי 2 . זה משהו (קללה) . פרמיום . המחיר שלו הוא 254 ומוכרים אותה ב224 . הורידו שלושים אלף . טוב , אודיו 4 ,אודיו 6 , אודיו 8 . זה משהו . כמה עולה אודיו 8 ? 284 . מחיר שלה 320 , מוכרים ב284 . זה משהו . 750 , 740 , 730 ב .מ .וו . כמה היא עולה ? 340 . אחרי שהורידו עולה 290 ,

זדורוב: 290 ? מכונית עולה 290 אלף . אפשר להשתגע .

ארתור: בואינה מה יש פה ? (קללה) ב .מ .וו . יונדאי גטס . אה . ב .מ .וו . 745 . (לא ברור)

זדורוב: דגם שבע .

ארתור: 745 . המר , המר עולה 460 אלף .

זדורוב: המר עולה 460 ? זה משהו , מכונית עולה חצי מיליון .

ארתור: הנה וולו 40 , עולה 79 אלף .

זדורוב: ראיתי אצלנו בקצרין (לא ברור)

ארתור: המחיר שלה 95 , אבל הורידו ל79 .

זדורוב: אצלנו יש אחד שנוסע עם המר שחורה .

ארתור: וולוו אס 60 . אבל ההמר הזה עולה 500 אלף .

זדורוב: אז אני אומר לך , לבחור הכסף צומח , קנה המר (קללה) . עליו אתה משלם עשרת אלפים בשנה .

ארתור: טויוטה , מזדה אם איקס 5 , 89 אלף . זה כבר אחרי ההנחה . מרצדס 240 . עולה 305 , מוכים ב289 . מרצדס אס 350 , 369 . מרצדס אל 500 . אם אל 500 239 . מרצדס אל 500 (לא ברור)

(רעש מים)

(שתיקה)

ארתור: אתה יודע כמה עולה פולקסווגן טורצ' ?

זדורוב: אני בכלל פעם ראשונה שומע על פולקסווגן כזה .

ארתור: אני גם . תאמין לי אני גם . אתה יודע כמה ?

זדורוב: לא . משהו כמו 200 אלף ?

ארתור: 570 אלף .

זדורוב: כמה ?

ארתור: 570 אלף . אחרי הנחה 529 אלף . ב .מ .וו . אס 500 אני יודע שעולה 500 אלף .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור) שמה עורך דין .

זדורוב: (עברית) עורך דין ?

ארתור: אה , הגיע אליך עורך דין ?

(שתיקה)

ארתור: נו , אתה רואה ?

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)ה

סוהר: (עברית) דיברת עם עורך דין ?

זדורוב: (עברית) כן , (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אני אקח (לא ברור) תודה .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) אין שום דבר (לא ברור)

ארתור: אה ?

זדורוב: אין להם טביעות אצבעות .

ארתור: אין טביעות אצבעות ?

זדורוב: אני ביקשתי ממנו שהוא . . . , נו הוא אומר תספר מה ואיך . אני אומר לא יודע , אומרים שאני הייתי בג'ינס , אני לא הייתי בג'ינס .

ארתור: מה ?

זדורוב: נו , הוא אומר מה יש שם , מה יש להם ? אני אומר לו ,

אומרים =שאני הייתי בג'ינס , ואני לא הייתי בג'ינס . אני לא יודע איך הם ראו . אני הלכתי לקיוסק כמה פעמים , ראו אותי בבגדי עבודה . כל הזמן הייתי מסתובב בבגדי עבודה , אנשי ניקיון ראו אותי בבגדי עבודה . שאלתי אותו מה , אין שם טבעיות אצבעות , אין שום דבר ? הוא אומר אין להם טבעיות אצבעות . (קללה) לא יודע . אמרתי לו תבקש מאשתי שתביא לי סוכר , סוכריות וסיגריות . הוא אמר שהוא ייסע לשם וימסור לה .

ארתור: היא יודעת שאתה פה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: היא יודעת שאתה פה , בבית מעצר הזה , בקצרין . . . , בראש פינה ?

זדורוב: לא , היא לא יודעת .

ארתור: עכשיו הוא יגיד לה ?

זדורוב: לא , היא תביא לקצרין ומשם הם יביאו .

ארתור: אה . לא חושב שהם יביאו .

זדורוב: לא , הם יביאו .

ארתור: זה רק אם אתה שם .

זדורוב: אז שם ייתנו לי .

ארתור: (קללה) חמישים . . .

זדורוב: הוא אומר שבכל אמצעי תקשורת , ברדיו , בטלוויזיה אומרים שמשטרה לקחה אותי בניגוד לחוק , התחילו להפעיל עלי לחץ (קללה) , סתם ככה מעלילים עלי .

ארתור: מתי , עכשיו ?

זדורוב: הנה עכשיו הוא אומר לי , בכל אמצעי התקשורת , בטלוויזיה , ברדיו שמשטרה סתם ככה מפעילה לחץ , מצאה (קללה) שעיר לעזאזל (לא ברור)

ארתור: אה , כן ? אמרו ?

זדורוב: הוא אומר שכך אומרים עלי בטלוויזיה כל הזמן . בן אדם לא עובד , ברור שהוא לא עובד שם בצורה רשמית , הוא עובד כעבודה זמנית . . .

ארתור: אה , הוא אומר שדווקא מפעילים לחץ , מדברים על זה שמפעילים לחץ ? אף אחד לא מאמין ?

זדורוב: כן , שהמשטרה לא מאמינה , מלחיצה עלי , אומרת שאני עשיתי את זה .

ארתור: אנשים ברחוב מאמינים ?

זדורוב: זה מה שעיתונות אומרת .

ארתור: לא מאמינים , כן ?

זדורוב: בטלוויזיה אומרים שפשוט לקחו אותי . . . . לבחור אין לא תעודת זהות , לא כלום . הוא עבד שם בעבודה זמנית , קל וחומר לא מהקבלן אלא כעבודה שחורה .

ארתור: אה .

זדורוב: עכשיו מפעילים עליו לחץ (קללה) , מעלילים עליו ואנשים אומרים . . . , נו אני שמעתי דבר כזה , הוא אמר לי , ברדיו אומרים שהמשטרה במבזבזת זמן סתם במקום לחפש את הרוצח . זה מה שהוא אמר לי עכשיו .

ארתור: הוא ישראלי ?

זדורוב: כן , הוא ישראלי .

ארתור: הוא בסדר ?

זדורוב: הוא בסדר . הוא אומר לי אולי אתה רוצה להגיד משהו ? אני אומר בוא אני אכתוב לך פתק . הוא אומר אסור לכתוב , תגיד לי במילים , אני אמסור לה . בסדר . הוא אומר אשתך לא מאמינה בזה , היא ישר אמרה שכל זה שקר (קללה) , הורים גם כן אומרים שהכל שקר . הם פשוט . . . , כן , יצאה כך , נו זרק מכנסיים , היו קטנים (קללה) . פשוט ראיות בעקיפין מצביעותם עליו אז הם לקחו אותו ומפעילים עליו לחץ , קל וחומר שאין לו תעודת זהות זה עוד פלוס אחד בשבילם . אז הם מתחילים ללחוץ .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר שהמעצר יכול להימשך עוד זמן מה משום שבגלל הראיות העקיפות האלה הם התחילו . . . , התנפלו כמו זאבים , כמו תנים התנפלו על זה ורוצים להוציא ממני . אני אומר , אבל אני לא עשיתי את זה .

ארתור: אבל אני הרי אמרתי לך , זה יכול להימשך הרבה זמן .

זדורוב: אני אומר לו , אני הרי לא עשיתי את זה . הוא אומר אני יודע שאתה לא עשית את זה לכם לך עד הסוף . אני אומר לו אני אלך עד הסוף , כמה שצריך .

ארתור: מה אני אמרתי לך ? מה אני אמרתי לך ?

זדורוב: אותו דבר . למה אתה שמת פה נייר , יש הרי פח זבל .

ארתור: תכף אני אזרוק את כל זה .

זדורוב: למה לזרוק את הכוס ?

ארתור: לא .

זדורוב: אה ?

(שתיקה)

זדורוב: זה היה שם בדיוק , איפה ש . . . (לא ברור) . לא הוציאו לשום מקום . פה הם (לא ברור) הושיבו . . .

ארתור: גם אותי פה .

זדורוב: רק סגרו את הדלת וזהו .

(שתיקה)

ארתור: (קללה) העירו אותי בבוקר , עוד לא הספקתי להתעורר , אז אני אפילו לא דיברתי אתו . (לא ברור)

זדורוב: הוא עוד יגיע , אז תגיד . ואני אומר היו צריכים להגיע ואף אחד לא הגיע . הוא אומר כנראה שהם לא הגיעו בגלל שידעו שאני בדרך .

ארתור: אני אין לי בעיה , כשאקרא לו הוא יגיע .

(שתיקה)

זדורוב: קפה חמים זה כיף . כנראה שעכשיו יגיעו לקחת אותי . הוא ילך עכשיו לשם , למשטרה לשוחח אתם .

(שתיקה)

זדורוב: איך נקרא העיתון ?

ארתור: (עברית) עיתון .

זדורוב: (עברית) עיתון ? (קללה) שכחתי להגיד שתביא לי עיתון סיקרט .

(שתיקה)

זדורוב: טוב , אין דבר .

(שתיקה)

זדורוב: לא הבנתי ,מה אתה עשית ? אה , לכסות ?

(שתיקה)

ארתור: יש פה משהו .

זדורוב: אוי (קללה) .

ארתור: (מזמזם שיר)

(שתיקה)

זדורוב: אני ישר אמרתי לו על פוליגרף . אני אומר לו אני לא אמרתי על הדם , לכן פוליגרף יכול היה להראות שאני שיקרתי . הוא אומר מצוין , עכשיו אני יודע את זה , בסדר . כדי שיבנה קו הגנה . שיבנה קו הגנה .

(שתיקה)

ארתור: כבה את זה , נשכב קצת .

זדורוב: את האור (לא ברור) ?

ארתור: כן . או שאתה צריך אותו ?

זדורוב: בשביל מה ?

(שתיקה)

ארתור: קח .

(שתיקה)

ארתור: הנה , המצית פה .

זדורוב: בסדר .

(שתיקה)

ארתור: אז ברחוב חושבים כך , כן ? זה טוב . כאילו שכולם חושבים שלקחו אותך כשעיר לעזאזל . זה מצוין , בחייך . מה הוא אומר , מדברים על זה בטלוויזיה ?

זדורוב: בטלוויזיה , ברדיו , בכל מקום אומרים .

ארתור: אה .

זדורוב: כאילו בחור עבד בצורה בלתי חוקית . נו כאילו אין לו תעודת . . .

ארתור: אה , מדברים עליך ?

זדורוב: כאילו אין לו (עברית) תעודת זהות , לכן תפסו אותו .

ארתור: בגלל (עברית) תעודת זהות ?

זדורוב: כן .

ארתור: בחייך .

זדורוב: אין לי (עברית) תעודת זהות .

ארתור: לא , כאילו לקחו אותך בגלל (עברית) תעודת זהות ואחר כך הגיעו לזה , כך אומרים ?

זדורוב: לא .

ארתור: אלא מה ?

זדורוב: לקחו אותי משום שאני עובד ואין לי תעודת זהות ורוצים להפיל עלי את כל זה .

ארתור: תראה , עורך דין הזה הוא מסוכן בגלל שהוא זה , לא . . . , לא פרטי , בגלל שהוא סנגור ציבורי . הם (קללה) יכולים למכור אותך בשתי שניות . תיזהר

ממנו . זה טוב שהוא מעדכן אותך מה ומו , מעלה לך מצב רוח . זה טוב מאוד . אבל בכל זאת , תשים לב ותיזהר . הבנת ?

זדורוב: הבנתי . לא , הוא פשוט אומר בחור עבד בבית ספר , יש לו (קללה)

ארתור: נו זה טוב שהוא מעדכן אותך .

זדורוב: יש לו כלים שבאמצעותם אפשר להרוג בגלל ש . . . , אבל הכלים האלה הם כללי עבודה .

ארתור: כן .

זדורוב: והמשטרה תפסה אותו

ארתור: אה .

זדורוב: מפעילים עליו לחץ , מכריחים אותו , אומרים זה וזה . . . . והוא לא קשור , יש לו בן קטן , אישה צעירה , משפחה קטנה בעיר קטנה . משהו כזה . והם מלחיצים אותו (קללה) . הוא לא ביצע שום דבר . הוא כן , הוא עבד באותו יום , מפעילים עליו לחץ . ובטלוויזיה אומרים שאני לא אשם , שמשטרה לקחה בן אדם חף מפשע , מנסים כאילו לסגור את התיק . כי המניאק הזה מסתובב חופשי כבר שבוע ומשהו . לך תדע את מי עוד הוא ירצח .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר אני לא מצליח להבין בחדשות אמרו שילדה היא בת שלוש עשרה , (עברית) שלוש עשרה , והוא אומר שהיא בת (עברית) שתיים עשרה , שתיים עשרה . זה בכלל ילד, תינוק (קללה) . כוס אמק, ילד, למי הוא היה יכול להפריע .

(שתיקה)

זדורוב: עוד מעט יהיה לנו הרבה סוכר . אני ביקשתי מאשתי שתמסור לי סוכר, סוכריות, וסיגריות . אז אנחנו יכולים להיות רגועים .

(שתיקה)

זדורוב: נראה לי שבאו בשבילי .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה, לוקחים אותך ?

זדורוב: כן .

סוהר: (עברית) איך ידעת שזה אתה ?

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) שמעתי .

סוהר: (עברית) שמעת ?

ארתור: אולי תכבה את האור ?

(שתיקה)

ארתור: רומן, תכבה את האור . (עברית) תודה .

(רעש סגירת הדלת)

ארתור: (עברית) תודה .

סוהר: (עברית) מה קורה ? (לא ברור) כן, עוד מעט, עוד מעט (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

ארתור: (לא ברור)

סוהר: (עברית) מה קורה ?

ארתור: ואללה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור) לחקירה ?

(לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) קח, תרשום (לא ברור) את המפתח ככה . (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) עיתון ? עיתון ? יש .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) רגע, אני צריך למצוא את המפתח . מפתח הצהוב ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) איפה המפתח של נתן ? (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אתה יודע איזה ?

זדורוב: הנה כזה, כזה .

סוהר: (עברית) או, יופי .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) יש מפתח (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) מפתחות .

(שתיקה)

(צלצול פלאפון)

ארתור: אה, לא לקחו אותך ?

סוהר: (עברית) (שיחת טלפון) שיקה, כן, דיברתי אתה . זה בדיוק אותו דבר . אין, אין שום שינוי, אפילו (לא ברור) לעשות לך את זה (לא ברור) חצי שנה (שיחה פרטית) . טוב, שייקה, אני נמצא עכשיו בתא המעצר, אני סוגר פה את הדלת, קשה לי לסוגר אותה, . . .

ארתור: אלה השוטרים שלך ? (עברית) חוקרים ?

זדורוב: אלה לא שוטרים רוסיים, אלה ישראלים . עכשיו אחד מהם נוסע ל . . . (עברית) בית משפט .

ארתור: לאן הוא נוסע ?

זדורוב: (עברית) לבית משפט .

ארתור: בשביל מה ?

זדורוב: הוא אומר אני צריך לנסוע עם התיק שלך לבית משפט, ואחר כך אני אחזור ועוד פעם (לא ברור) אתך .

ארתור: מה התאריך היום כבר, ה17 ?

זדורוב: ה17 .

ארתור: וזה של 15 . (לא ברור) נתן לי לקרוא . אני גם נתתי לו את העיתון שלנו . מה אתה רוצה ?

זדורוב: תן לי מצית .

ארתור: את המצית ? את המצית ?

זדורוב: עוד מעט (לא ברור) בעל פה .

ארתור: מה ?

זדורוב: עוד מעט נקרא בעל פה .

ארתור: למה ?

זדורוב: הוא אומר למסור משהו לאשתך ?

ארתור: אתה אמרת עיתון סיקרט ?

זדורוב: אני אמרתי עיתון סיקרט וקפה, קפה טורקי .

ארתור: אה . הוא בעצמו שאל אם אתה רוצה לקבל משהו ?

זדורוב: כן, הוא אומר מה למסור ? אני אומר תבקש שתמסור עיתון סיקרט . אני אומר תן אני ארשום . אחר כך אומר לא, אתה תכתוב כי . . ., כדי שלא תגיד שאני כתבתי לה משהו כזה שאסור .

ארתור: הוא כתב ?

זדורוב: הוא כותב סיקרט . אני אומר וקפה . הוא אומר אולי עוד משהו ? נו תגיד שאני אוהב, לנשק . אני מראה לו (משמיע צליל של נשיקה) (עברית) זה לא

צריך, אני לבד עושה לה . אני רוצה לעשות אבל עכשיו לא יכול . אני לא יודע איך אומרים לנשק .

(שתיקה)

ארתור: אה, הוא יכול להביא כשהוא יגיע ?

זדורוב: לא, הוא יגיד לאשתי והיא תביא יחד עם סיגריות וסוכריות למשטרה ואז יעבירו לי .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא יגיד לה .

ארתור: כן, יכולים כבר היום להעביר .

זדורוב: שאלו אותי על צבא .

ארתור: על מה ?

זדורוב: על הצבא .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: מה עשיתי בצבא . איזה לוחמה מזרחית אני מכיר .

ארתור: למה פתאום שואלים את זה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: למה פתאום שואלים את זה ?

זדורוב: אל יודע, כמה פעמים יריתי בצבא .

ארתור: מה ?

זדורוב: כמה יריתי בצבא, מאיזה סוגים של נשק .

ארתור: אפילו כך ?

זדורוב: אפילו כך .

ארתור: היית אומר יריתי מרוגטקה .

זדורוב: אמרתי יריתי מתת-מקלע וזהו .

ארתור: אה, אתה ירית מתת-מקלע ?

זדורוב: אה .

ארתור: אה . אה .

זדורוב: אתה מפעיל תת-מקלע ?

זדורוב: אה . לפי מבנה הגוף הם רואים שאני לא דומה לבעל מום כל שהו . לכן הם מתחילים במה עסקת, מה, איך, למה ומדוע .

(שתיקה)

זדורוב: אילו היו הולכים מגיל קטן לעבוד בניין אז הם בעצמם היו בריאים כאלה מניאקים .

(שתיקה)

ארתור: (שר)

(שתיקה)

זדורוב: ביקשו תיק שלי מהצבא דרך אינטרפול .

ארתור: אה, ביקשו ?

זדורוב: אה . ביקשו ביקשו . רוצים רוצים . עבר הרבה זמן . כל המידע הסודי שברשותי אני בכל מקרה לא אחשוף להם כי אסור לי .

ארתור: מה ?

זדורוב: עד שבע שנים אתה לא יכול . . ., במשך חמש שנים אסור לך לצאת לחו"(לא ברור) אחרי צבא .

ארתור: שם ?

זדורוב: כן .

ארתור: אז כמה זמן עבר ?

זדורוב: אני יצאתי כשלא עבר חמש שנים האלו ואני אסור לי . . ., אסור לי לספר מידע סודי במשך . . .

ארתור: זה כן, אני יודע, זה לכולם ככה .

זדורוב: במשך עשר שנים .

ארתור: לכולם אותו דבר, כל מי שהיה בצבא .

זדורוב: לא לכולם . זה תלוי איזה סוג של סיווג היה לך בצבא . היה לי קבוצה 2 .

ארתור: טוב .

זדורוב: ולחברים שלי הייתה קבוצה 1, לפיה עד חמש עשרה שנה חייבים לשתוק, ובמשך עשר שנים לא רשאים לצאת לחו"ל .

ארתור: איפה אתה שירת ?

זדורוב: בחיל כימאים . קשר חשאי .

ארתור: חיל כימאי . אני מכיר חבר'ה ששירתו בחיל הצנחנים, גם בחיל הנדסה .

זדורוב: בחיל הנדסה אני התחלתי לשרת .

ארתור: גם כן אמרו להם . לכולם אמרו לשתוק . אף אחד לא יכול . . ., איפה שלא היית, בכל חיל, רק אחרי חמש שנים היית יכול לדבר, וגם סודיות מוחלטת .

זדורוב: לא, אצלנו בסוגים מסוימים של חיל אתה יכול לדבר, רק שכל מה שקשור למכשור, איך עושים החלפת מפתחות, מה הקודים, איך עושים את כל זה אסור לחשוף . לכן אנחנו חתמנו על מסמך על שמירת סודיות צבאית .

ארתור: (לא ברור) קוד .

זדורוב: מחליפים קוד כל תשעים יום . משמידים את הדף במהלך שלוש יממות אחרי שינוי הקוד . חייבים להיות שני עדים מינימום . בעיקרון תמיד היה שלושה . כאלה דברים .

(שתיקה)

ארתור: חרא של עיתון, (לא ברור) שטויות .

זדורוב: מגזין טוב .

ארתור: סתם חרטא, שום דבר מעניין .

(שתיקה)

זדורוב: אתה אומר 15 ?

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: זה שואל אותי איך ידעת שבאו בשבילך ? אני אומר לפי הקול,שמעתי . כשאתה שוכב אתה שומע את כל מה שהם מדברים שם .

ארתור: מה ?

זדורוב: הוא אומר לי איך אתה ידעת שאנחנו באנו לקחת אותך ? אני אומר (עברית) שומע .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) .

זדורוב: עוד מעט אני אלמד את . . ., אלמד את כולכם, מי מהם מעשן, מי לא מעשן . למי יש גפרורים, למי אין . מי בכלל לא רוצה לדבר אתי

ארתור: יש כאלה שם שלא מעשנים ? הרבה אנשים לא מעשנים ?

זדורוב: מכל האגף ארבעה וחמישה מעשנים . וגם לא מקומיים אלא אלה הגיעו . כל השאר לא מעשנים (קללה) . אין גפרורים לאף אחד .

ארתור: אה .

זדורוב: בחורות שעובדות אצלם מעשנות .

ארתור: איזה בחורות יש שם ? יש רוסיות ?

זדורוב: יש שתי מנקות רוסיות . יש בחורה אחת שעובדת אצלם, היא רוסיה, אבל לא רוצה בשום פנים לדבר ברוסית, עושה פוזות .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כן . וכשיוצאת מהמשטרה מתחילה לדבר כך שהאוזניים נובלות .

ארתור: בעברית ?

זדורוב: ברוסית .

ארתור: אה .

זדורוב: מתחילה לדבר אה, אני עבדתי פה, הם היום שיגעו אותי לגמרי (קללה) , אני התרוצצתי (קללה) (לא ברור)

ארתור: עם מי, עם שוטרים ?

זדורוב: אה . התרוצצתי כמו אנרג'ייזיר, תביא להם את זה, תביא להם את זה (קללה) . מטומטמת .

ארתור: אהבלה (קללה)

זדורוב: הן כולן כאלה .

(שתיקה)

ארתור: כן . הלוואי שיביאו לך היום את העיתון סיקרט .

זדורוב: כן, הלוואי שיביאו לקרוא משהו .

ארתור: אני לא היה לי בראש הדבר הזה להגיד לעורך דין . גם איפה הוא היה מוצא פה את סיקרט (קללה) . פעם קודמת אני אפילו אומר לו אתה אפילו לא יודע מה זה סיקרט, תקנה לי עיתון אני אומר לו . הוא מביא לי . . .

זדורוב: היום יום שני ?

ארתור: הוא מביא לי בעברית . היום יום ראשון, איזה יום שני .

זדורוב: אה, יום ראשון ? לא, יכול להיות שאין היום . הוא יוצא ביום רביעי, נראה לי .

ארתור: לא חשוב, אפשר לקנות עיתון של שבוע שעבר .

זדורוב: אם נשאר . אתה יודע איך חוטפים את העיתון ? מביאים לנו לקצרין אותו באחד עשרה אתה כבר לא תמצא אותו בשום מקום .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כן . מביאים אותו אלפים וחוטפים את הכל . גם ככה אנחנו מתקשרים לחנות, מבקשים שישאירו לנו, אנחנו נבוא יותר מאוחר וניקח . באחד עשרה אתה בא כבר אין עיתון . שולפים לך מתחת לדלפק, זה שהחביאו . סקרט (עברית) מה זה חוטפים, חבל על הזמן . כולם קוראים אותו . אכו יכול להישאר על המדפים (קללה) וסיקרט אף פעם . עיתן טוב, אני גם אוהב אותו . כל מיני שמועות אחרונות, דברים כאלה ואחרים .

ארתור: אולי השאירו לנו . אולי החביאו בשבילך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אולי החביאו בשבילך עיתון אחד .

זדורוב: לא, אבא כל הזמן קונה, אז אם כבר אז הוא יעביר מה שיש .

ארתור: אה, טוב . אבא שלה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אבא שלה ?

זדורוב: אה . חם שלי .

ארתור: ברור .

(שתיקה)

ארתור: כמה זמן ישלך עוד לחיות בבית הזה ?

זדורוב: בינתיים עד יום חמישי, אחרי זה נראה .

ארתור: אה, צריך לשכור מחדש ?

זדורוב: אה ? אה, איפה שאשתי גרה ?

ארתור: כן .

זדורוב: שם אני יכול לגור עוד הרבה זמן .

ארתור: שילמתם מראש ?

זדורוב: לא, לפני תשע שנים נתנו להורים עמידר, הורים שלה .

ארתור: אה, אתם גרים אצל ההורים שלה ?

זדורוב: כן, כן, כן .

ארתור: ואיפה הם גרים ?

זדורוב: הורים שלה גרים בקצרין . אנחנו פשוט עברנו אליהם .

ארתור: אתם גרים ביחד ?

זדורוב: כן , אנחנו גרים ביחד .

ארתור: אה , אני חשבתי שאתה שוכר דירה .

זדורוב: לא , לא , לא .

ארתור: אתה הרי אמרת שאתה שוכר דירה .

זדורוב: אני הייתי שוכר דירה בחיפה , הייתי משלם הרבה מאוד כסף , הייתי משלם אלפיים (קללה) . . .

ארתור: לא , פה , בקצרין אתה אמרת שאתה שוכר , לא ? בקתות .

זדורוב: לא , אני רוצה לקנות בקתה .

ארתור: אה .

זדורוב: אפשר לשכור בקתה .

ארתור: ועכשיו כל הזמן אתם גרים אתם ? כמה חדרים יש להם .

זדורוב: ארבעה .

ארתור: בחייך . לא רע .

זדורוב: אבל אלה דירות של עמידר . הן כולן שלושה , ארבעה חדרים . אבל בעיקרון ארבעה חדרים .

ארתור: לא רע . שני חדרי שינה שלכם , יש עוד סלון ונשאר עוד חדר בשביל הילד ?

זדורוב: חדש שינה אחד שלנו , שם אני , אשתי וילד . חדש שינה שני של הורים , חדש שינה שלישי היה לאחותה , אבל אחותה עזבה ואני עשיתי שם חדר עבודה . שמתי שם מחשב . . .

ארתור: אחותה נסעה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אחותה נסעה ?

זדורוב: אה .

ארתור: לאן ?

זדורוב: לנתניה .

ארתור: אה .

זדורוב: ואני עשיתי שם חדר עבודה . יש לי שם מחשב , הכל .

ארתור: אחות צעירה ?

זדורוב: כן .

ארתור: בת כמה ?

זדורוב: בת עשרים ושש .

ארתור: אה , יותר גדולה ממנה ?

זדורוב: בחמש עשרה דקות .

ארתור: אה .

זדורוב: הן תאומות .

ארתור: לא נשואה ?

זדורוב: אא .

ארתור: ולמה לנתניה ? היא עובדת שם או מה ?

זדורוב: (מתנשף)

ארתור: בנתניה טוב . אתה יודע ?

זדורוב: לא יודע ארטור , אני אפילו לא יודע להגיד לך למה היא נסעה .

ארתור: אני גרתי פעם בנתניה .

זדורוב: הייתה לה שם עבודה טובה , היא הייתה (עברית) אחראי בחנות .

ארתור: אני צריך להכיר אותה . (צוחק)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בסדר , אחרי שאעשה שיניים אכיר אותה .

זדורוב: (צוחק) אסדר שיניים , אעשה שיפוץ ואכיר .

ארתור: כן , הרי צריך לתקן ויטרינה . איך אני אלך בלי ויטרינה ?

זדורוב: אתה יודע יש שיר כזה . . . . אני לא זוכר בדיוק את המילים , אבל בסוף יש מילים כאלה : כדי שלא תצא לכם פאשלה עם תחתונים כבו אור חבר'ה .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא שר שכאילו יצא, הכיר בחורה, התחזה לאיש עסקים, לקח אותה לדירה .

ארתור: אה .

זדורוב: הלך להתרחץ, האהבלה הזאת נשארה במיטה לחכות . הוא יוצא מאמבטיה והיא מטומטמת הדליקה אור . היא ראתה עליו תחתונים (קללה) נבהלה

וברחה דרך חלון (צוחק) . שיר מדליק . אז הוא אומר חבר'ה, כדי שהתחתונים לא יעשו לכם פאשלה כבו את האור שאף אחד לא ייראה . כל השאר בחושך לא אכפת .

ארתור: אתה יודע היום הרבה שחורות אוהבות תחתונים כאלה .

זדורוב: כן, אני יודע .

ארתור: הרבה, הרבה מאוד .

זדורוב: אצלנו בצבא היה בחור צייר . הוא ידע לצייר מה זה יפה . זה משהו . אתה יודע מה אני רציתי לקעקע ? רציתי לעשות קעקוע פה על היד שושנה, סכין קרב וחוט קוצים . זה . . ., נו זה . . ., צבא . ולכתוב שנת שירות . הוא היה מצייר מה זה יפה, פיצוץ . אבל יצא כך ש . . ., כל ציור עולה כסף . היה חסר לי קצת . אז חשבתי שאני אחסוך, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת . אבל את הבחור העבירו לאגדה אחרת . בואינה איזה בעסה זה . אבל הוא היה מצייר לחבר'ה דברים מה זה יפים (קללה), נגנבתי . הוא צייר לאחד דרקון, חבר'ה עשו לו קעקוע ששל דרקון על הכתף . אז יצא דרקון מה זה יפה . זה לא היה צבעוני כי שם . . ., שם היה צבע רגיל, גנבת ובסדר . והוא צייר לו דרקון אבל כך ש . . ., יצא כחול לבן, זאת אומרת עור ואיפה שהו צבע זה . . . . בואינה, צייר מה זה יפה, באמת נגנבתי . בחור למד באוניברסיטה לאומנות . הוא היה מצייר מה זה מהר ומה זה יפה . אז שרות שלו היה הכי טוב . אנחנו עשינו אותו דוור .

– תום הקלטה –

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417

ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (20)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 י"ב

שם המתרגם: יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט .165/06 (20) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק):1070 י"ב

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א ' : עצור

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד ' : עצור ארתור

שעות הבוקר המאוחרות, מתחיל 11:00 לערך 17.12.06

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) אה ?

זדורוב: בסדר, חבר'ה רצו למכור שש בש, שש בש מ (לא ברור) . כזה יופי אני לא ראיתי בחיים .

ארתור: גם לי יש בבית .

זדורוב: הכל עבודת יד מעץ, מצופה לק, מצויר, נראה יפהפה . אבל אני פחדתי לקנות כי . . .

ארתור: לא, אני יש לי מבית סוהר, דוד שלי עשה .

זדורוב: פשוט בבית סוהר הם מציירים שם חיים של מישהו בשש בש הזה . תאר לעצמך אני יוצא עם חבר'ה לים, לשחק בשש בש, ייגש מישהו שמבין עניין ויגיד בחייך, זה שלך ? הוא יידע לקורא, אני אל אבין . כן, שם יש ראש של זאב, שם בחורה, שם קוץ, הכל יפה, אבל אני לא מבין מה כתוב שם . מי שהיה הוא יידע לקרוא את הכל . שם טמונים חיים אישיים של מישהו . פחדתי לקנות, חשבתי לעצמי למה אני צריך את הבעיות האלה . אם מישהו ייראה ויתחיל לדבר ואני לא אבין בכלל מה הוא יגיד לי . אז ישר יתברר ששש בש הזה לא שלי .

ארתור: דוד שלי . . ., הקדישו לדוד שלי . הוא הביא לי שש בש . זה נראה יפה חבל על הזמן . אתה יודע כמה חלקים מעץ יש שם ? כאלה צבעים, אני בחיים לא ראיתי צבעים האלה . יש שם אבק מיוחד, אבק צבע מיוחד .

זדורוב: יש שם מקצוענים .

ארתור: אבקה מעצים . דווקא אבק . . . .

זדורוב: אה .

ארתור: כזה צבע אני לא ראיתי .

זדורוב: וזה . . .

ארתור: יש שם כל מיני צבעים, אתה יודע . . .

זדורוב: אתה יודע . . .

ארתור: ירוק מיוחד כזה, זה משהו יוצא מן הכלל .

זדורוב: קרוב לוודאי זה לא אבק אלא נסורת, כשנסרים שם את ארד יש נסורת שהיא בצע צהוב, אלומיניום בצבע לבן, כאלה דברים . אם לעשות עוד משהו אפשר לקבל כל מיני צבעים .

ארתור: שם זה חבל על הזמן, שם יש צבעים כאלה שחבל לך על הזמן . אני כמעט לא ראיתי צבעים כאלה . צבעים מיוחדים . שם זה חבל על הזמן .

זדורוב: אנשים יודעים לעשות .

ארתור: עושים מבצרים חבל על הזמן . אני אומר לך . . .

זדורוב: פשוט לקחת שש בש כזה זה אומר שאתה לוקח על עצמך (לא ברור)

ארתור: מצופה לק, לק שש בש .

זדורוב: פשוט אם אתה לוקח שש בש כזה זה אומר שאתה לוקח על עצמך התחייבות גדולה .

ארתור: למה ?

זדורוב: כי . . .

ארתור: יש לי בבית כזה .

זדורוב: אבל תראה, אתה מבין בזה, ואני למשל לא מבין את זה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: בשבילי זה (לא ברור)

ארתור: היו יכולים לתת לך למזכרת .

זדורוב: אה ?

ארתור: מה אתה מדבר שטויות . היו יכולים לתת לך כמזכרת . מה זה קשור לחיים של מישהו ? בחור היה יכול לתת לך את השש בש שלו כמזכרת בשבילך .

זדורוב: לא, זה (לא ברור) הוא רצה למכור לי את זה .

ארתור: בסדר, מוכרים . מוכרים סכינים עם קפיצים . מוכרים הרבה דברים .

זדורוב: לא, סכינים לא . אתה יודע מה אני קניתי ? קניתי פייה ארוכה כזאת . פייה עם סוד . אתה דופק עליה, דופק איפה שאתה מעשן פותח ויש שם סכין חדה .

ארתור: אה .

זדורוב: עם שיניים קטנות, להב בצורת פירמידה . אתה סוגר אותה, הופך איפה שאתה שם סיגריה דופק, פותח אין כלום בפנים .

ארתור: אה .

זדורוב: עבודה חבל על הזמן .

ארתור: דוד שלי הוציא לנו שולחן קטן עם ארבע כסאות . כל השולחן, כל הכיסאות עם כל מיני . . .

זדורוב: מחוטבים ?

ארתור: מחוטבים, עם ציורים, יופי של דבר . אחר כך הוא הוציא לי משם סכינים, שש בש הזה . מה עוד ? כל מיני ציורים . הרבה דברים, אני כבר לא זוכר את הכל . סכינים היו עם סוד . הנה הסכין כזאת ורק ידית כזאת .

זדורוב: אה .

ארתור: ידית כזאת למעלה ברזל, הכל מלמעלה פארקט עץ, אז שם גם כן היו כל מיני סימנים עם משמעות . ואתה מחזיק את זה ולא יודע איך פותחים . אתה פשוט לא יודע . אילו הוא לא היה מראה לי אני בחיים לא הייתי פותח . מסתבר ששם יש רפפה של הסכין, רפפה עצמה . . .

זדורוב: אה .

ארתור: מרובעת מלמעלה אפשר להזיז אותה

זדורוב: ויש שם כפתור, כן ?

ארתור: מהגוף . אין שם כפתור . דווקא מזיזים את הגוף . . .

זדורוב: הבנתי, מזיזים ויוצא הלהב ?

ארתור: הנה, אתה רואה ?

זדורוב: אה .

ארתור: מלמעלה יש שכבה של פרקט הזה .

זדורוב: אה .

ארתור: למעלה בורג . נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: זה שמחזיק . דווקא הגוף הזה אתה לוקח ומזיז הצידה, זה זז מלהב עף החוצה .

זדורוב: זה משהו, חבל על הזמן .

ארתור: ככה .

זדורוב: אבל בעיקרון מלמעלה יש בורג ואי אשפר להבין מה הקטע .

ארתור: שום דבר, אתה לא יכול . איך, מה, זה משהו, אין כלום . ככה הוא גם נסגר .

זדורוב: מזיז (לא ברור) את הלהב בחזרה .

ארתור: זה עם הידית היא כזאת .

זדורוב: אה .

ארתור: אתה רואה ?

זדורוב: כן, כן .

ארתור: ידית כזאת, אבל כשהסכין הייתה נפתחת היא הייתה כזאת .

זדורוב: כפול .

(שתיקה)

ארתור: היה שם להב כשבע אצבעות .

זדורוב: אה . כדי להגיע ללב יספיק ארבע .

ארתור: לא יודע אם יספיק ארב . שם היה ארבע .

זדורוב: זהו, כדי שהסכין תגיע עד ללב מספיק ארבע אצבעות .

(שתיקה)

זדורוב: קר .

ארתור: ארבע אצבעות להב זה כבר נחשב לנשק קר .

זדורוב: יותר מארבע .

ארתור: ארבע, חמש אצבעות זה כבר מספיק .

זדורוב: כן, חמש אצבעות זה כבר נשק קר . אם אני זוכר נכון לפי חוק פלילי של רוסיה, נו באופן כללי של ברה"מ לשעבר היה מותר עד שמונה סנטימטר . מעל שמונה זה נחשב כבר לנשק קר, אסור לנשיאה . ועד שמונה בבקשה .

ארתור: שמונה סנטימטר זה ארבע אצבעות .

זדורוב: כן .

ארתור: אני הרי אומר לך, ארבע אצבעות .

זדורוב: כן, בערך ארבע אצבעות .

(שתיקה)

ארתור: למה הם קראו לך ? שוב פעם חקרו או שסתם הזמינו ?

זדורוב: לא, הוא סתם דיבר אתי, איפה שירתי, מה עשיתי .

ארתור: אה, זהו ? שאל איפה אתה שירת ? זה כל כך עניין אותו ?

זדורוב: איפה שירת, אה . מה עשית .

ארתור: זה משהו .

זדורוב: איפה גרתי .

ארתור: מה אכפת לך היית צריך להגיד . איפה אני שירתי . היית צריך להגיד לו מה אכפת לך . מה פתאום הם שואלים אותך איפה אתה שירת ובכלל חוקרים זה מ .וו .ד . או שמה זה, אפ .אס . בה ?

זדורוב: שאל איפה שירתי, מה עשיתי, בתור מי עבדתי . מתי עליתי ארצה, למה לא נשארתי שם .

ארתור: מה אתה אמרת, מה הם חקרו, פ .אס .ב ?

זדורוב: אה ? מה הכוונה פ .ס .ב ?

ארתור: פ .ס .ב . חקרו איפה אתה שירת ומה אתה עשית ?

זדורוב: לא, פשוט תראה, הם . . .

ארתור: אתה אמרת עשו איזו שאילתא (לא ברור)

זדורוב: הם עשו שאילתא דרך אינטרפול .

ארתור: בחייך .

זדורוב: למה ? כדי שאני אגיד דבר אחד ואחר כך להשוות את העדות שלי עם מה שיבוא משם .

ארתור: אה . אבל למה הם היו צריכים (לא ברור) עם אינטרפול ?

זדורוב: כי אם מדינת ישראל תפנה בבקשה לאוקראינה אלה ישלחו אותם קיבינימט . לכן יש להם באינטרפול אנשים משלהם אשר מתקשרים לאינטרפול אוקראיני ומקבלי את מה שהם צריכים . האם נשפט או לא, ביקשו אישור, הכל, הכל, הכל ביקשו .

ארתור: אה . אבל מה, באוקראינה שולחים קיבינימט, כן ?

זדורוב: אם אם הם יפנו ישירות לאוקראינה ישלחו אותם קיבינימט .

ארתור: מה, לא מתיידדים עם ישראל ?

זדורוב: לא .

ארתור: למה ?

זדורוב: לא יודע . אילו הייתי יודע, הייתי עונה

ארתור: אבל אם לא מתיידדים אז אתה יודע שלא מתיידדים, אבל למה אתה לא יודע, כן ? לא אוהבים יהודים, כן ?

זדורוב: אבל איפה אוהבים אותנו, ארטור ? (צוחק)

ארתור: אבל באוקראינה הרב יהודים שם .

זדורוב: (רוסית)תלוי איפה . באוקראינה מזרחית כן, בדרומית גם כן הרבה יהודים . אבל אוקראינה מערבית זה משהו . באודיסה הרבה, אבל זאת אוקראינה דרומית . באודיסה יש כל כך הרבה יהודים .

ארתור: קייב . בלבוב, באודיסה יש הרבה יהודים .

זדורוב: בלבוב אין . לבוב זה מערב . שם רק אנשי בנדרה .

ארתור: אני ראיתי בלבוב הודים .

זדורוב: אולי אתה ראית תיירים, אבל . . .

ארתור: איזה תיירים ? הם חיו שם . הייתי בלבוב .

זדורוב: לא יודע . אבל באודסה תשעים אחוז כולם יהודים .

ארתור: בקייב גם כן .

זדורוב: בקייב יכול להיות, אני לא הייתי .

ארתור: בקייב הרבה יהודים . קייב . בדניפרופטרובסק יש הרבה יהודים .

זדורוב: אבל זה אוקרינה מזרחית . באוקראינה מזרחית ודרומית יש שם הרבה יהודים . ובאוקראינה מערבית בודדים .

ארתור: במערב כן, אני יודע .

זדורוב: שם אנשים אחרים לגמרי, הם כמו אנשי בנדרה .

ארתור: אנשי בנדרה .

זדורוב: אפילו שפה שלהם אוקראינית לא דומה לאוקראינית . השפה שלהם מעורבת, זה ערבוב של אוקראינית ופולנית . נניח אם אומרים באוקראינית (לא ברור)

ארתור: אה .

זדורוב: ובאוקראינה מערבית אומרים (מדבר עם מבטא) אלך להשתין .

ארתור: אלך להשתין ולעשות קאקי .

זדורוב: אלך להשתין . היה לנו בחור אחד מלבוב ככה הוא היה מדבר, אמר אני אלך להשתין עם מבטא כזה . שאלתי אותו לאן אתה תלך ? הוא אומר להשתין עם מבטא . אני שואל מה זה ? הוא אומר מה אתה לא יודע להשתין עם מבטא . אני אומר אני לא יודע מה זה . אחר כך הוא הסביר לי .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: אה ?

ארתור: אלך (לא ברור) . לא הבנת ?

זדורוב: אה .

ארתור: זה בשפה בנדרית, אלך לזיין משיהו באוזן . בנדרה .

זדורוב: אנשי בנדרה לא אוהבים לא אוקראינית ממזרח ולא . . .

ארתור: את מי (לא ברור)

זדורוב: הם לא סובלים אוקראינים דרומיים כי אצלנו שפה היא רוסית, אנחנו מדברים רוסית, הם פשוט לא סובלים .

ארתור: את מי הם אוהבים ?

זדורוב: אוהבים את עצמם חזק מאוד .

ארתור: (לא ברור) הם כל כך אוהבים את עצמם שהלכו לסייע לנאצים .

זדורוב: באמת . היו להם גדודי סיוע לנאצים .

ארתור: אני יודע . הם היו הורגים, שודדים,

זדורוב: היו אונסים .

ארתור: היו אונסים, מה שלא עשו . נגדם הקימו קבוצות התנגדות מיוחדות שנקראו סמרש שזיינו אותם . הם הרגו את כולם .

זדורוב: נאצים פחדו מאוד מסמרש . הם היו לגמרי משוגעים . לא אכפת להם היה, הם היו מחסלים את כולם, נאצים, בנדרים, לא אכפת להם היה .

ארתור: מי ?

זדורוב: סמרש .

ארתור: זה קבוצות שלנו, רוסיות .

זדורוב: כן, כן, כן . ולכן לא בלאטביה ולא בליטה לא אוהבים רוסים כי היו מכניסים לשם גדודי סמרש . הם היו מחסלים את כולם . ליטאים היו מסייעים לנאצים . הם היו כמו בנדרים

ארתור: כן, אני יודע .

זדורוב: לכן הם מאוד לא אוהבים רוסים .

ארתור: ואוקראינים גם כן לכלכו את עצמם .

זדורוב: הם פישלו חבל על הזמן, במיוחד עם אנשי בנדרה האלה . אוקראינה מערבית שם כל אחד היה מוכן לשתף פעולה עם נאצים .

ארתור: כן .

זדורוב: העיקר להציל את עצמו .

ארתור: זה אפילו הגיע למזרחית . לאוקראינה מזרחית .

זדורוב: אבל הם הרי הלכו יחד עם נאצים דרומה ומזרחה בתוך אוקראינה . ואחר כך הם הלכו לרוסיה ושם שברו את המניאקים .

ארתור: אה . באוקראינה מזרחית גם כן היה הרבה מאוד משת"פים . הם היו במשטרה של נאצים .

זדורוב: עלינו בכלל אסרו לצאת מבסיס לבד .

ארתור: אה .

זדורוב: קצין אמר אם אתם רוצים לצאת מבסיס ללא אישור, מה שלא יהיה לא להיות לבד, רק ביחד עם מישהו . כי גדוד שלנו היה ממוקם ביער ושם הייתה ביצה .

ארתור: אה .

זדורוב: אם תלך לבד שי אפשרות שלא תחזור, מסוכן .

ארתור: איפה אתה שירת ?

זדורוב: אוקראינה מזרחית, סברודונצק, ביערות, הייתי מאכיל יתושים .

ארתור: אה . בצהריים עוד היה בסדר, אחרי שבע חבל על הזמן, כל כך הרבה יתושים, שם הרי הרבה ביצות .

(שתיקה)

ארתור: לימדו אתכם שם רק כימיה או שלוחמה מזרחית גם כן למדתם בצבא ?

זדורוב: ספורט רגיל . היינו עושים ריצות של שלושה, ארבעה קילומטרים בבקעה, היינו מתים שם .

ארתור: אה .

זדורוב: ותיקים היו מאמנים אותנו חזק .

ארתור: צרנוביל זה אוקראינה מזרחית ?

זדורוב: לא, צרנוביל זה יותר קרוב למרכז .

ארתור: דרומית ?

זדורוב: אה . זה לא דרום, זה צפון מזרח .

ארתור: אה .

(שתיקה)

ארתור: צרנוביל .

זדורוב: אפילו לא צפון מזרח אלא צפון מערב . כי אחר כך כל החרא הזה הלך לכיוון לבוב , לשם .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: ברדיוס מאה קילומטר לא צומח שום דבר .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: והתפוצץ לפני הרבה שנים .

ארתור: עד היום יש שם . . .

זדורוב: כן ?

ארתור: עד היום המצב שם על הפנים . ובכל זאת יש כאלה שחיים שם . יש זקנים שחיים שם .

זדורוב: אנשים חיים . הם קיבלו . . . (הפסקת הקלטה) מנת קרינה (לא ברור)

ארתור: היו שם כל כך הרבה גנבים , היו גונבים ציוד מכנסיות , היו הורגים אנשים חולים . אתה יודע כמה היו דופקים שם ? שם חיילים היו שומרים . היו דופקים את הגנבים בלי משפט .

זדורוב: את הגנבים היו הורגים על המקום . היו הורגים כל החיות .

ארתור: כן , מה אני אומר לך .

זדורוב: היו הורגים חיות מפני ש . . . , תאר לעצמך חיה בלי פרווה , בלי כלום , עירומה , היו הורגים את כולן .

ארתור: כן .

זדורוב: פרות , עופות , כלבים , חתולים , את כולם היו הורגים .

ארתור: את כולם . אבל בעיקר איזה גנבים היו דופקים ? את אלה שגונבים ציוד מכנסיות , גונבים מבתים נטושים , (לא ברור)

זדורוב: כן , היה שם הרבה ציורים קדושים . הם היו יותר קרובים לאוקרינה מערבית ושם היה יותר דתיים .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא שואל אותי מי אתה , יהודי , נוצרי , מוסלמי ? אני אומר שום דבר , אתאיסט .

ארתור: אתה לא אמרת להם שאתה נוצרי ?

זדורוב: לא .

ארתור: אה .

זדורוב: אני לא נוצרי , עשו לי ברית נוצרים , אבל אני לא נוצרי . אני לא מאמין בנוצרות , אני לא הולך לכנסייה , אני לא הולך לבית כנסת , אני לא הולך . . .

ארתור: אתה עברת ברית נוצרית ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? אם אתה עברת ברית נוצרית אז אתה נוצרי .

זדורוב: אני אמרתי אני אתאיסט .

ארתור: אם אני הייתי עובר ברית נוצרית הייתי אומר שאני נוצרי . מה יש לי (לא ברור) מה (קללה) ? את האמונה שלי אני צריך להסתיר ? נוצרי , כן .

זדורוב: נוצרי זה מי שהולך לכנסייה , מי שמאמין . ואני . . .

ארתור: אבל עשו לך ברית נוצרית בילדות ?

זדורוב: עשו , אבל אני לא שייך .

ארתור: נו ? עשו לי ברית מילה , אני יהודי , אף על פי שאני לא הייתי רוצה , אבל עשו לי ברית מילה . נכון ?

זדורוב: אה , עשו לך כשהיית קטן ?

ארתור: נו קטן . הרי לך גם כן עשו ברית כשהיית קטן ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? אז אתה נוצרי . אילו היו עושים לי ברית , נניח אני רוסי , עשו לי ברית אז אני גם כן הייתי נוצרי . עשו לך ברית , יש לך צלב ?

זדורוב: לא יודע . אולי יש , אולי אין .

ארתור: אתה אתמול אמרת שיש לך צלב , אתה הולך אתו .

זדורוב: מזהב זה שאני קניתי .

ארתור: הלכת אתו .

זדורוב: זה שסבתא הביאה לי במתנה ליום הולדת ה16 .

ארתור: סבתא . נכון .

(שתיקה)

ארתור: ברוסיה אתה הלכת אתו ופה אתה לא הולך כדי שלא יהיה דיבורים ?

זדורוב: הלכתי אתו .

ארתור: אתה רואה ? אתה כבר הלכת .

זדורוב: אבל הוא יקר לי כזיכרון ולא כמשהו אחר .

ארתור: בסדר , אבל אתה הרי לא סתם ככה היית הולך אתו ? הוא שימש אותך כזיכרון , ודבר שני זה מוכיח שאתה עברת ברית נוצרית . ואם אתה עברת ברית אז אתה יכול ללכת עם צלב .

זדורוב: אה . אתה רואה ? אני לא מבין בזה כלום . לכן . . .

ארתור: קל וחומר שאתה עברת ברית , אז אתה צריך ללכת אתו בגאווה .

זדורוב: למה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: למה ?

ארתור: משום שאתה עשית ברית . בדרך כלל מי שעשה ברית הולכים עם צלב .

זדורוב: אולי .

ארתור: לא אולי , זה בטוח . אני קצת מבין בדברים האלה .

זדורוב: תראה ארטור , אני רחוק מאוד מהכנסייה ,

ארתור: בסדר , אתה רחוק מהאמונה . . .

זדורוב: מהאמונה

ארתור: אבל יש דברים שלא תלויים בכך , עשו לך ברית הייתה קטן . למה ? כי בבית שלך היו מאמינים , אימא שלך האמינה , אבא , סבתא , סבא , כולם היו מאמינים אז עשו לך ברית . ואלה שעשו ברית הם הולכים עם צלב .

זדורוב: אתה יודע אימא שלי אולי הייתה מאמינה . מי שהיה הכי מאמין זה סנדק שלי .

ארתור: למשל אני , עשו לי ברית מילה , אני יהודי , נכון ?

זדורוב: אה .

ארתור: אבל אני לא שומר מצוות , אני לא הולך ומתפלל , לא הולך לבית כנסת , לא עושה את הדברים האלה . גם אתה לא מתפלל , לא ולא עושה פולחנים של נוצרים ?

זדורוב: בטח שלא .

ארתור: וזהו , אבל , בפנים אתה יודע שאתה רוסי , נוצרי . נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו זהו . ייתנו לך לענוד עכשיו מגן דוד , אתה תשים ?

זדורוב: לא .

ארתור: לא . אתה רואה ?

זדורוב: אני לא עונד את הצלב , ודם מגן דוד אני לא אענוד . אני שמתי את הצלב בעדינות בקופסה . הוא בשבילי כמו מזכרת . זה הדבר היחיד שנשאר לי מסבתא , מזכרת .

ארתור: ולמה סבתא נתנה לך אותו במתנה ?

זדורוב: היא נתנה לי אותו במתנה ליום הולדת ה16 .

ארתור: למה היא עשתה לך מתנה , אתה יודע ?

זדורוב: לא .

ארתור: מפני שאתה עברת ברית נוצרית .

זדורוב: אה . אתה רואה ? מכל מלמדי השכלתי . יש לי עוד כמה תמונות שלה והצלב הזה . חבל , אני אפילו לא הספקתי להראות לה את שאשתי ואת הבן שלי . היא לא החזיקה .

ארתור: אה , סבתא שלך נפטרה ?

זדורוב: כמעט לפני שנה , ב24 לדצמבר , שאלוהים ישמור שם עליה .

(שתיקה)

ארתור: עשינו דקת דומייה לסבתא שלך .

זדורוב: אני כל כך רציתי לראות אותה . לא ראיתי אותה שש שנים . אני כל כך רציתי , אבל יצא ש . . . . באים עם שרשראות . או שהביאו מישהו או שייקחו מישהו . אז יצא שהיא נפטרה וזהו . ואני לא יכול לצאת לחו"(לא ברור) , לא יכול לנסוע ללוואיה , לא שום דבר . אבל אני לפחות עזרתי קצת עם הכסף . אימא נסעה ועשתה שם את הכל כמו שצריך .

(שתיקה)

זדורוב: כואב , מאוד כואב .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (צועק) עוד פעם (לא ברור) , עוד פעם (לא ברור) לא שמת לב ?

(הפסקה וחידוש הקלטה)

(לא ברור)

זדורוב: (עברית) יש תה ?

סוהר: (עברית) תה ?

זדורוב: תה .

סוהר: (עברית) אתה רוצה עכשיו תה ? (לא ברור) עכשיו .

ארתור: (עברית) נו , שותים תה ואוכלים .

זדורוב: (עברית) עם אוכל ביחד .

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה עם לחם ?

סוהר: (עברית) לחם נתתי לכם .

ארתור: (עברית) אה , בסדר .

זדורוב: (עברית) למה אתה לא אוכל תפוחי עץ ?

ארתור: (עברית) מה עם סלטים ?

(לא ברור)

ארתור: (עברית) מה עם סלטים , חומוס ? סלט , סלט , חומוס , חומס . תגיד סלט , חומוס . (עברית) מה עם סלט חומוס ? (לא ברור)

זדורוב: (עברית) תביא תה בבקשה .

סוהר: (עברית) מה אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) סלט , חומוס .

זדורוב: (עברית) תה , תה , תה .

סוהר: (עברית) אין תה בצהריים . איזה תה ?

ארתור: (עברית) חומוס , חומוס .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) חומוס .

ארתור: (עברית) סלט חומוס . (צוחק)

זדורוב: מניאק (קללה) .

ארתור: אוי וואוי . חומוס , חומוס .

זדורוב: אבל אי אפשר בלי לשתות . אין תה בצהריים .

ארתור: כן . אוכל יבש .

זדורוב: תאכל כל עוד זה חמים , ארטור , אחר כך זה יהיה חרא .

ארתור: אוכל יבש (קללה)

זדורוב: (לא ברור) כזה חמים כמו שזה עכשיו .

ארתור: היה צריך להשאיר עגבניות של הבוקר .

זדורוב: מי ידע .

(שתיקה)

ארתור: אתה רוצה לשתות ?

זדורוב: תביא לי קצת להרטיב את הגרון . אתה רוצה ?

ארתור: תשתה , אני אביא עוד .

זדורוב: אני (לא ברור)

ארתור: תשתה .

זדורוב: יש לי לשניים .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: זה לימון .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) כל יום (קללה) בלי מים .

(שתיקה)

ארתור: תירס .

זדורוב: תירס .

ארתור: אוי (קללה) איזה גועל נפש .

זדורוב: (לא ברור) מסטיק (קללה) .

(שתיקה)

זדורוב: את הבשר צריך לאכול , כל השאר זה לא חשוב . אם לא תאכל בשר לא יהיה לך כוח בכלל .

(שתיקה)

ארתור: איך שמתעללים בנו השוטרים , אה ? ואתה רצית להיות איש משטרה .

זדורוב: באמת .

(שתיקה)

זדורוב: כעבור הרבה שנים אנחנו מבינים שיכולנו לעשות טעות גורלית .

ארתור: קל וחומר ברוסיה יותר גרוע להיות איש משטרה מאשר פה .

זדורוב: אתה יודע מה , נראה לי שבכל מקום זה אותו הדבר . הם כולם בהמות דומות . רק ששם הם משוגעים בצורה אחת ופה בצורה אחרת . שם השתגעו מדמוקרטיה ופה מביורוקרטיה .

(שתיקה)

זדורוב: אם הם הביאו אוכל אז מה השעה עכשיו , אחת בערך , כן ?

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אתה תסלח לי (לא ברור) להשתין (לא ברור)

ארתור: את זה אל תעשה . (לא ברור) לך תשתין אבל תעצור אותי .

זדורוב: מה הכוונה לעצור ?

ארתור: בבית סוהר אל תעשה כזה דבר .

זדורוב: אה , (לא ברור)

ארתור: לא , לך , לך , לך .

זדורוב: לא , תאכל , תאכל .

ארתור: לך , לך תשתין , אני אמתין . לך תשתין אני אמתין בינתיים .

זדורוב: אסור לעשות דבר כזה בבית סוהר ? אז תאכל אני אמתין . תאכל , תאכל בשקט .

ארתור: אומרים תתאפק אם אתה רוצה להשתין ואם אתה רוצה לעשות קאקי אז עדיף בכלל לא ללכת כשאוכלים . יכולים לדפוק בראש . פעם ראשונה . . . , נסלח , אני הסברתי לך . אבל כשאתה יודע כבר ועושה את זה אז לא טוב .

זדורוב: אז לא . . .

ארתור: זה רק בין הרוסים (קללה)

זדורוב: ובין מרוקאים אין כזה דבר ? לא אכפת להם ?

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: צריך לחיות לפי הנוהג של בית הסוהר אז אני אתנהג כמו שצריך .

ארתור: רק הנוהג .

זדורוב: אני מעדיף שיתפוצץ . . .

ארתור: זה כבוד .

זדורוב: עדיף שתתפוצץ שלפוחית שלי מאשר אני אביע חוסר כבוד .

ארתור: (לא ברור) נימוס .

(שתיקה)

ארתור: אני מכיר אנשים שלא קשורים לכלא , אבל יודעים את זה .

זדורוב: תראה , אני לא ידעתי את זה , לכן עכשיו אני כבר יודע .

ארתור: טוב .

זדורוב: סיימת ?

(שתיקה)

ארתור: איפה המצית , אצלך ?

זדורוב: אני שמתי ב . . .

ארתור: אוי (קללה) , הלוואי שיביאו את עיתון סיקרט .

זדורוב: אשתי (לא ברור)

ארתור: הייתי שמח מאוד לקרוא אותו .

זדורוב: לא רק אתה . בא לי לקרוא משהו טוב . אני לא אוהב את המכנסיים האלה בגלל שאם האפר נופל נשאר כתם לבן .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) זה משהו , רק לי . הדבר הכי גרוע שקרה לי בצבא אני קיבלתי כוויות ידיים , כוויות קור . ברגע שקר לי הידיים נהיות כחולות .

ארתור: כחולות , כן ?

(שתיקה)

ארתור: אני משום מה היום גם כן לא לקחו אותי לחקירה , אולי מחר . אולי יותר מאוחר .

(שתיקה)

זדורוב: לא מסתדרת שעה אחת . אני לא יודע למה לא מסתדר . אני סיפרתי את הכל לפי הזמנים ומה שאני יודע . ועכשיו שהם ייקחו את פלט של שיחות הפלאפון שלי ,

ארתור: אה ?

זדורוב: שיחכו לפלט שיחות טלפון שלי (לא ברור) , שינסו לפצח את השומרים האלה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: את אלה . . .

(הפסקת הקלטה)

זדורוב: לא מסתדרת שעה אחת . שהייתה לי בעיה עם שעה אחת . אני זוכר שהיה שלוש עשרה פלוס (קללה) הוא עוד לא הביא , אני ישבתי ליד השער . אם השומרים (לא ברור) אם הם היו צריכים להתחלף בשעה אחת ואמרו שזה היה בשתיים עשרה (לא ברור) אין בעיה . אני אומר שאפשר להיכנס לבית ספר בקלות , מרחוב , מאיפה שאתה רוצה .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר להיכנס לבית ספר אין בכלל בעיה . השומר הזה כל הזמן מסתובב . פעם בשעתיים הוא עושה סיבוב סביב בית הספר כדי להתרענן קצת וזהו .

ארתור: לא הבנתי . אפשר להיכנס לבית ספר ?

זדורוב: בקלות אפשר .

ארתור: כל אחד יכול ?

זדורוב: כל אחד יכול . אם אתה בא מהעורף יש שם בניה , שער , שם כל כך הרבה חורים ברשתות האלה . יש שם רשת רגילה . (לא ברור) ולקצוץ מעליה .

ארתור: אה , רשת קרועה ?

זדורוב: כן . בנות הולכות , הם באות מכיוון הרשת ואחר כך אני רואה אותן בשטח של בית הספר .

ארתור: אה , חודרות דרך הרשת ?

זדורוב: אני לא חושב שהן בחצאיות או במכנסיים יטפסו על הגדר מברזל . יש שם פרצות . בכל בית ספר יש פרצות . בכל בית ספר .

ארתור: כן . אז בנים מטפסים , אבל בנות (קללה) . . .

זדורוב: אני ראיתי בחורה הולכת , היא נגשה לדלת , הדלת הייתה נעולה , היא הלכה , הלכה מאחורי הבניין . (לא ברור)

ארתור: הופיע ?

זדורוב: ואחר כך הופיע בשטח של בית הספר . מה היא חדרה דרך הרשת ? לא חושב . אז יש פרצה איפה שהו שדרכה היא נכנסה .

(שתיקה)

ארתור: שם יש בנות מבוגרות ?

זדורוב: אלה כיתות אחרונות .

ארתור: אה , כן ? טובות ?

זדורוב: החל מגיל 13 ועד 16 . זאת אומרת זה כיתות אחרונות של הבית ספר .

ארתור: יש גם בנות חמודות ? היו מבוגרות כאלה , מכיתות 12 , 13 ?

זדורוב: בטח . יש שם . שם כיתות 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 .

ארתור: אה , אז על הכייפק .

זדורוב: שם מכיתה 7 עד הסוף . זהו . בבית ספר הזה הם עושים בגרות . להסתכל עליהם ? על הזין אני לא צריך אותן להסתכל עליהן . לדבר אתן קל וחומר אני לא צריך אותן . עם עברית שלי עדיף לשתוק .

ארתור: לא היה בנות רוסיות ?

זדורוב: יש בנות רוסיות . שם היו כולם , גם ישראלים , גם רוסים , גם מרוקאים .

ארתור: דיברת אתן ?

זדורוב: אה ?

ארתור: עם רוסים לא דיברת בכלל ?

זדורוב: בכלל לא עם אף אחד .

ארתור: אני לא הייתי עוזב אותם .

זדורוב: תראה , אני באתי , יש לי עבודה , לא אכפת לי מכלום , אני צריך לסיים עבודה כמה שיותר מהר , לקחת כסף ולעוף . קל וחומר שחיכו לי אחרי זה במקום אחר .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) , אתה עכשיו מדבר לא כמו גבר , כאילו שאין לך זין . אני גם הייתי נשוי , אני גם כן יודע מה זה .

זדורוב: תראה , שם אני יכול להסתבך , אני לא רוצה .

ארתור: מה להסתבך ? אתה אף פעם לא מסתכל על הבנות ? לא חייב לדבר , אתה לא מסתכל , יש טוסיק , יש זה , יש זה . כזה . . .

זדורוב: ברחוב .

ארתור: עסיסי אם הוא גדל כבר . איך , מה , אתה לא מסתכל ? בנות בגיל 15 ,16 , 17 . ציצים כאלה (קללה) , הולכת כולה מנופחת . אתה לא שם לב על כאלה ? כאלה הולכות ונוצצות .

זדורוב: בטח שראיתי .

ארתור: נו ? לזה אני מתכוון . אני לא מדבר אתך על להתחיל או משהו כזה .אני גם . . .

זדורוב: יש כאלה . . .

ארתור: הייתי נשוי שם .

זדורוב: תראה , שם עכשיו . . .

ארתור: אני לא נכנס לשום מקום , אבל בכל זאת , כגבר תמיד מסתכל על הדברים האלה .

זדורוב: יש דבר כזה , אני מסתכל על זה . הן כולן שם עם איפור .

ארתור: נו .

זדורוב: יש עליהן יותר איפור מאשר יש לי (עברית) חומרים לבנייה .

ארתור: כן .

זדורוב: אבל קטינות .

ארתור: ברור . אבל בכל זאת אתה הרי רואה איך הן מתנהגות (קללה) , איך הן מתאפרות כמו איזה פרוצות .

זדורוב: כן . מה שמעצבן אותי בעיקרון , בבחורים , בבנות , דווקא בצעירים . הם שופכים על עצמם בשמים , הם לא מרססים , הם שופכים על עצמם בליטרים . נודף מהם סירחון מתוק מאוד מעורב בריח הזיעה . שלפחות יתרחצו לפעמים . מסריח , זה מה שמשגע אותי . אני אוהב בשמים לא מתוקים , מרעננים . כאלה אני כן אוהב , אבל לא בליטרים . לחצת כמה פעמים ודי .

ארתור: שם מעורב לא ברור , כן ? הריח עצמו ?

זדורוב: זה משהו , אי אשפר לסבול את זה . וריחות מתוקים אני בכלל לא סובל . לא טוב לי .

ארתור: אני לא אוהב ריחות חריפים .

זדורוב: ריח חריף זה מרענן , חריף זה מרענן . ומתוק . . .

ארתור: מה הם לא מתרחצים ? מריחים כל כך רע ? אפילו אפשר להרגיש כשעוברים , כן ?

זדורוב: תראה , למשל , אני הולך בבית ספר , היא עוברת ממול , אני יכול להרגיש ריח של בושם ש . . .

ארתור: של בחורה נקיה ונעימה , כן .

זדורוב: כן . קליל כזה , ריסה קלילי ומרגישים ריח נעיר וקל . וכאשר יותר מדי אתה עוד לא עברת מולה ולא הרגשת את הארומה הזאת ואתה עוד לא הגעת אבל כבר מריח מתיקות שמפילה אותך של הבושם הזה

ארתור: אה .

זדורוב: ברור . כנראה שהיא לא רצתה ללכת להתרחץ . היא שמה על עצמה את הדאודורנט הזה או משהו אחר בכמויות . היא מסריחה בבושם זה . . .

ארתור: אה .

זדורוב: במיוחד בחורים . בחורים אוהבים בשמי גברים מתוקים . אסור לשים הרבה בושם , שלוש , ארבע פעמים זה מספיק .

ארתור: כן .

זדורוב: אני ודע מניסיוני , יש לי בושם , אם אני שם שלוש , או ארבע פעמים יש ריח . מייד אחרי שמתי יש ריח חריף כי זה טרי , כעבור חצי שעה נשאר ריח קל , ניחוח . שמתי פעם אחת אחרי גילוח ומספיק

ארתור: אצלנו בבתי ספר היו עושים דברים כאלה (קללה) . . .

זדורוב: והם (קללה) שופכים על עצמם חבל על הזמן . הוא בא שחור כזה , יש לו לכלוך פה , לכלוך פה (לא ברור)

ארתור: אני כשהייתי בבית ספר הייתי שם בושם אולי פעם , פעמיים זהו .

זדורוב: אני בכלל לא השתמשתי בבושם . אני התחלתי להשתמש בבושם בצבא כי אחרי הגילוח שם כשאין מים חמים , יש רק מים קרים וכדי להרגיע את גירוי העור אתה שם בושם אחרי הגילוח שנקרא "טרוינוי" או "רוסקי לס" . אתה שם קצת על הפנים רק כדי שלא יהיה גירוי על הפנים וזהו .

ארתור: אני יודע שנשים אוהבות ריח טבעי של הגבר (קללה) . ככה זה צריך להיות בעיקרון , ולא כל מיני . . .

זדורוב: לא , נשים אוהבות ריח טבעי של גבר , זה משהו אחרי לגמרי , זה לא ריח של בושם . יש לי "חוגו בוס" אז אני משתמש בו בכלל פעמיים , שלוש פעמים , הוא מרענן . . .

ארתור: חברה שלי אוהבת את הריח הטבעי שלי .

זדורוב: אה . בלי כל מיני בשמים ?

ארתור: כן .

זדורוב: ואלה שופכים על עצמם בושם כך שחבל על הזמן .

ארתור: הם כולם עושים דאווין , זה החינוך שלהם .

זדורוב: אין להם חינוך . הם משוחררים יותר מדי .

ארתור: או משוחררים יותר מדי , לך תבין אותם . משוחררים יותר מדי ? לא רק זה , הם גם חסרי חינוך . רוסים האלה גם כן מחכים אותם .

זדורוב: כן , כל הרוסים מחכים אותם , חוזרים אחריהם , גם כן מתחילים לשפוך על עצמם בושם , לשבת על הרצפה ,

ארתור: ואללה ?

זדורוב: ברצינות , זה דבר רגיל למדי . אתה יצא מהבית ספר והם שוכבים על הדשא .

ארתור: רוסים ?

זדורוב: (קללה) רוסים יחד אתם . יש להם שם ספסל במרחק של שלושה מטר , לך תשב שם . לא , לא הוא שוכב על הדשא או שבבית ספר יושב על יד המדרגות . לא על המדרגות כמו שאנחנו ישבנו בבית ספר . . .

ארתור: כן .

זדורוב: אלא יושב כמו שוכב , מושיט רגליים קדימה , נשען על הקיר . . .

ארתור: ומסתכל כאילו יאכל אותך אוטוטו , כן ?

זדורוב: אה . מפשק רגליים , שוכב ומסתכל על כולם (קללה) .

ארתור: ועוד מתחכמים (קללה)

זדורוב: מתחכמים ? הם כבר לא מתחכמים , הם ישר שולחים קיבינימט .

ארתור: באמת ?

זדורוב: ברצינות .

ארתור: מה זאת אומרת ? לא אומרים למה אתה מסתכל , כן ? אם למשל אני הסתכלתי הוא לא אומר למה אתה מסתכל , יש אומר לך תזדיין ?

זדורוב: כן , הוא יכול להגיד מה אתה מסתכל , מה לא ראית ? אתה מנסה להשיב לו משהו הוא אומר לך לך תזדיין בן זונה , ישר .

ארתור: באמת ?

זדורוב: אני ברצינות אומר לך . הילדים האלה הם משוחררים מדי .

ארתור: הייתי קורע לו את התחת , הייתי מזיין את אימא שלו .

זדורוב: לא , אבל אני בכלל לא נוגע בהם , אני לא מתכוון להתחיל אתם , אני לא צריך את זה . אבל יש שם חברים , לומדים ביחד באותה כיתה , הוא עובר מולו ובועט לו ברגל , אומר אה בן זונה , לך תזדיין (לא ברור)

ארתור: בחייך , מה זה ?

זדורוב: ישר .

ארתור: באמת , נשבע לך , אם מישהו היה אומר לי שם מילה רעה לא הייתי מתאפק אני חושב .

זדורוב: לכן אני אומר אני עשיתי שטות שבכלל לקחתי עבודה בבית ספר , עשיתי שטות שלקחת את העבודה .

ארתור: אה .

זדורוב: ודבר שני . . .

ארתור: מי צריך את זה .

זדורוב: בעזרת השם הכל יסתדר , אני אשתחרר אני יותר בחיים לא אקח לא בית ספר , לא גן ילדים , שום דבר שכזה . אני לא צריך , הספיק לי בית ספר אחד . כל הזמן צריך לשים נגן מוזיקה כדי לא לשמוע איך שהם מקללים אחד את השני , כדי לא לראות , כדי לא לדבר עם אף אחד (קללה) .

ארתור: אתה מפחד שאם יקללו אותך שלא תוכל להתאפק (קללה) ?

זדורוב: כי אם אני לא אחזיק מעמד אני יכול לעשות צרות , אני מפחד מזה .

ארתור: כן .

זדורוב: זה אחד . ודבר שני . . .

ארתור: קיבינימט .

זדורוב: שם כולם מסתכלים עליך כאילו אתה חייב להם . כל פעם באים לבקש סיגריה , אתה לא נותן להם אז הם מתחילים לדבר כל מיני דברים .

ארתור: מה ?

זדורוב: מדברים כל מיני דברים . הם לא אומרים לך ישר , הם יכולים להתרחק ולהתחיל , אה , מניאק לא נתן סיגריה , יא קמצן

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן .

ארתור: לא רוצה לתת , בחייך . לא רוצה . מה ? מתרחק ומתחיל להקניט , לדבר ?

זדורוב: לא , הם לא מקניטים , הם מדברים אחד עם שני , אה , מניאק . . .

ארתור: כדי שאתה תשמע ?

זדורוב: אבל לא אכפת לי , אני הרי שם נגן מוזיקה . אני לא שומע כלום .

ארתור: אה , בכוונה כדי שתשמע הם עושים ?

זדורוב: יכול להיות כדי שישמעו , הם מתחילים לדבר אחד עם השני , אחר כל בא אחר לבקש סיגריה , זה שאתו הוא היה מדבר . גם לשני אני לא נותן . אני יש לי מוזיקה , אני פשוט מתעלם , עושה את העבודה שלי , אני יודע שאני צריך לסיים ולעוף מבית הספר הזה .

ארתור: כאילו שאתה חייב למישהו משהו , בחייך . אתה מרוויח כסף בזה . . .

זדורוב: הכי פוגע זה שכשהתחלתי לעבוד , אני השתדלתי . . . , ביקשו ממני לא לחתוך קרמיקה בבית ספר . כשאני חותך קרמיקה יש רעש נוראי בכל הבית ספר .

ארתור: אה .

זדורוב: אני מבין טוב מאוד שרעש מפריע לילדים ללמוד , אני מבין את כל זה טוב מאוד . הייתי לוקח כבל מותח לוקח אותו החוצה . כל פעם הייתי הולך חמישים מטרים בשביל הכבל , הייתי עולה מהמקלט והולך החוצה , זה חמישים מטר ובחזרה כדי שלחתוך פעם אחת ולמדוד , אם זה לא מתאים

אז לסמן שוב פעם ולחתוך שוב . ביקשו ממני להתרחק עוד . אני חיברתי עוד כבל . חיברתי עוד כבל . הלכתי לשם כל פעם . מה הם התחילו לעשות המניאקים האלה אתה יודע ? אומרים לא צריך לחתוך אצלנו פה .

ארתור: מי , ילדים ?

זדורוב: כן , אני אומר אני לא יכול לחתוך . . . . הם אומרים יש לנו הפסקה אתה עושה לנו פה רעש , אנחנו לא יכולים לנוח .

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן . אני אומר סליחה , אבל אני עובד .

ארתור: זה אחרי שאתה כבר התרחקת הרבה ?

זדורוב: כן . זה עבודה שלי , אני לא יכול .

ארתור: אתה התרחקת כבר מאה מטר ?

זדורוב: לא , לא מאה מטר . פחות . אני התרחקתי מהכבל שלי לעוד כעשרה מטרים .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת עוד יותר רחוק .

ארתור: התרחקת חמישים ועוד עשרה מטרים ?

זדורוב: כן . אני לא זוכר . בסך הכל חמישים .

ארתור: (לא ברור) התרחקת .

זדורוב: סך הכל חמישים משום ששלושים מטר זה סליל שלי ועוד עשרים מטר כבל שני . אני אומר אני לא יכול לא לחתוך כי אני צריך לחתוך קרמיקה . אני עושה את העבודה שלי , זאת עבודה שלי .

ארתור: מורים ביקשו ?

זדורוב: לא , ילדים .

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן .

ארתור: ילדים קטנים האלה ?

זדורוב: כן . אני ממשיך לחתוך הלאה , שם נגן מוזיקה באוזניים , שם משקפיים כדי שלא . . .

ארתור: ואתה שמת לב שהם בכוונה באים ומבקשים ?

זדורוב: זה שהם מבקשים סיגריות זה . . .

ארתור: לא , בגלל הרעש הזה .

זדורוב: אה .

ארתור: בהפסקה ? מה זאת אומרת בהפסקה ? בהפסקה הם הרי לא לומדים ?

זדורוב: כן , נכון . שידברו . אתה יודע . . .

ארתור: לא , אם הם לומדים בסדר , מבין את זה .

זדורוב: אבל אני בחוץ והם לומדים בבית הספר . וזה היה בהפסקה . הם יוצאים החוצה ויושבים (לא ברור)

ארתור: חכה , וכשאתה היית יוצא אפילו שהם היו לומדים , כשהיית מתרחק לחמישים מטרים זה לא היה מפריע ?

זדורוב: לא , זה היה בסדר . הם הרי לא שומעים את השיעור , מתחילים להשתולל . המורה באה וביקשה להתרחק עוד יותר . אמרתי לה אני אעשה את זה .

ארתור: ואתה התרחקת ?

זדורוב: כן , אני חיברתי עוד כבל והתרחקתי עוד . והילדים האלה בכל זאת התחילו לנדנד , אנחנו יצאנו לנוח ואתה מפריע לנו .

ארתור: ובעיקרון היה כבר שקט , היה כבר פחות או יותר (לא ברור)

זדורוב: לא , המורה כבר זהו , לא היה לה יותר טענות אלי .

ארתור: היה כבר בסדר ?

זדורוב: כן , היה בסדר .

ארתור: אז הם פשוט סתם היו מציקים לך כבר ?

זדורוב: כן , הם ממש רצו להציק לי . אני כבר ניסיתי ככה וככה

ארתור: ובהפסקה ?

זדורוב: מה לעשות בהפסקה ? אני בא וחותך קרמיקה , מצייר את הכל ובא לחתוך . את הדיסקים אני תמיד הייתי לוקח אתי , למה , כי יגנבו ,

ארתור: אה .

זדורוב: הם לא יגנבו כדי למכור , הם יגנבו ויזרקו לאן שהו כדי שאני לא אמצא .

ארתור: כן .

זדורוב: ובלי דיסק אני לא יכול לעבוד . אני עולה עם דיסק , פלוס קרמיקה , פלוס דיסק , לפעמים לוקח שתיים , שלוש קרמיקות כדי לחתוך הכל ביחד ואחר כך כבר לשחק אתן . אני בא מחבר כבל , מחבר דיסק לא עובד .

ארתור: למה לא עובד ? כבל ?

זדורוב: כבל .

ארתור: מה אתה אומר ?

זדורוב: אני מכבה את הדיסק , מנתק משקע , סוחב אותו עד לכבל ראשון ורואה שהוא מנותק .

ארתור: בכוונה ?

זדורוב: בכוונה . הם בכוונה מנתקים , אחר כך הופכים את הסליל כאילו . . . . אתה רואה שיש כבל על הסליל , אבל אם הוא מחובר או מנותק אתה לא יכול

לדעת . אז אני אחרי זה כשהייתי הולך ישר הייתי הופך את הסליל עם הרגל ומחבר כי אני כבר ידעתי שזה יהיה מנותק .

ארתור: ושוב עשו , כן ?

זדורוב: כן . כשעבדתי הם פחדו לגשת . הם פוחדים , אבל ברגע שאני הולך הם מייד מנתקים , הופכים . . . , או שפשוט מנתקים וזורקים את התקע . היו זורקים אותו לשניים , שלושה מטרים .

ארתור: זה לא יאומן (קללה) . באמת (קללה)

זדורוב: (לא ברור) נו מניאקים , פשוט מניאקים . אחר כך נמאס לי כבר מכל זה . אני הרי גם לא ילד לחבר כל פעם את הכבל . אני ניתקתי כבל אחד , קיפלתי אותו , שמתי ב . . . (לא ברור) והייתי עובד עם כבל שני שלי .

ארתור: אה ?

זדורוב: קיפלתי סליל אחד ועבדתי רק עם אחד . הייתי כבר יותר קרוב לבית ספר . אבל אחר כך לא מורה ולא אף אחד אחר (הפסקת הקלטה) הם היו רוצים לנתק , סליל מחובר ישר ובשביל זה צריך לרדת למקלט ולנתק אותה . הוא (לא ברור)

ארתור: אה . זה משהו , תראה מה הולך .

זדורוב: אז עושים כל מיני נזקים רק בשביל הקטעים , שיהיה להם שמח . אני החזקתי מעמד , אשתי בהרבה . . .

ארתור: בואינה , מה אתה לא יכולת לבוא ולהגיד להם ? אלה היו מכיתה 11 , 12 , מבוגרים עשו את זה ?

זדורוב: לא . אלה היו בני 13 , 14 , 15 .

ארתור: הם היו מציקים ?

זדורוב: כן , הם מתחילים עם זה , מנתקים זה וזה . אני כבר . . . , תראה , להתחיל לדבר אתם אני פשוט לא רוצה .

ארתור: ואם הם רואים שזה תופס אותך אז הם מתחילים . .

זדורוב: כן , הם מתחילים בכוונה לעשות כל מיני דברים , נזקים .

ארתור: ואחר כך הם יגידו למורים הנה , . . .

זדורוב: כן , אחר כך יגידו למורה . בשביל מה אני צריך את זה ?

ארתור: אה .

זדורוב: ואחר כך אם אדחוף מישהו אז יגידו שהכה אותו בצורה קשה .

ארתור: הם מחכים לזה .

זדורוב: אני בא ואשתי שואלת נו מה בעבודה ? אני אומר לו שיגעו כבר , כל הזמן מנתקים לי את הכבל . היא אומרת רק אל תרביץ , אל תרביץ . היא יודעת שאני יכול לא להתאפק ולתת מכה .

ארתור: אה .

זדורוב: ומה זה לתת מכה לילד ? בקלות אפשר להפעיל יותר מדי כוח בלי כוונה , קל וחומר יש לי הרבה כוח . ובמצב כזה , כשחוטפים קריז אז הראש לא מתפקד בכלל .

ארתור: כן .

זדורוב: אז אני הייתי שם מוזיקה , אחר כך אמרתי חבר'ה , תעשו מה שאתם רוצים , אבל אני הולך לעבוד במקלט , הולך לחתוך את הקרמיקה במקלט .

ארתור: אה , אתה כבר היית חותך במקלט ?

זדורוב: כן . אחר כך לקחתי סליל וחתכתי במקלט .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: אני נמאס לי לרוץ , לדפוק , יש רעש לא מזיז לי . מה הם (לא ברור)

ארתור: אז אתה שמת זין גם על המורה ?

זדורוב: שמתי זין על כולם .

ארתור: נכון .

זדורוב: הם עושים שם רעש עם שרשראות .

ארתור: לא יודע . מי הציק לך , בחורים צעירים האלה ?

זדורוב: כולם , בחורים , בנות . בנות היו באות ואומרות למשל (עברית) סליחה , כמה זמן עוד יהיה רעש ? אני אומר (עברית) חמש דקות מקסימום . אה , אי אפשר לא לעשות ?

ארתור: (צוחק)

זדורוב: (עברית) אי אשפר .

ארתור: (עברית) לא לעשות ?

זדורוב: כן .

ארתור: אז איך לעבוד אז (קללה) ?

זדורוב: אז אני אומר (עברית) אי אפשר . אצלי יש תוכניות עשרים מטר . . . , עשר מטר ביום , זהו . וזהו .

ארתור: זה משהו (קללה)

זדורוב: (קללה) זה קשה , קשה . אז אני אמרתי זהו , אני לא רוצה יותר לעבוד בבתי בחיים . אם לעבוד אז רק בקיץ , כשאין שם ילדים בכלל , כדי שאפשר יהיה בשקט לעשות רעש ולעשות מה שאתה רוצה . קשה .

ארתור: כן .

זדורוב: הם הרי מחכים , מחפשים אותך , חושבים איך להציק לך . ופה רואים שבכלל לא מתייחסים אליהם אז הם עושים עוד יותר גרוע . השתדלתי לא לראות אף אחד , לא להתייחס לאף אחד .

ארתור: אילו אתה היית מתייחס אז הם היו עושים עוד יותר גרוע ?

זדורוב: יכול להיות . אולי היו עושים , אבל אני . . .

ארתור: רצו לגרום לך שאתה תתחיל לעשות להם משהו ואחר כך להתלונן .

זדורוב: כן , אחר כך אני בעצמי הייתי אשם ללא סיבה . הביאו מישהו או שבאו לקחת מישהו .

ארתור: לך תדע .

(שתיקה)

זדורוב: נראה שיש שם מישהו .

(שתיקה)

זדורוב: בדיחה . שלושה מגיעים לגיהינום . שד אומר להם אני אגשים לכם משאלה אחת לכל אחד , כל מה שאתם רוצים . אמריקאי אומר אני רוצה מיליון דולר , וילה באיים קנאריים , ואישה צעירה . השד עשה מה שהוא ביקש ואמריקאי נעלם . באמת יש לו וילה , מיליון , אישה צעירה .

ארתור: אה .

זדורוב: צרפתי אומר אני רוצה אישה צעירה , רוצה שתי מאהבות צעירות , שני מיליון דולר ולהיות איש עסקים גדול . שד עשה גם את זה . צרפתי נעלם . רוסי אומר אני רוצה ארגז וודקה ושני מטומטמים האלה בחזרה .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) בוא גבר .

זדורוב: שמעת ארטור ?

ארתור: אה ?

זדורוב: אני רוצה ארגז וודקה ושני מטומטמים האלה בחזרה .

ארתור: אה . אני מסתכל את מי הביאו . אה , עצור .

זדורוב: הביאו ?

ארתור: אה .

זדורוב: עושים חיפוש .

ארתור: בחור צעיר .

סוהר: (עברית) הלו ? (לא ברור) ראש פינה , תביא לו שמיכה ו (לא ברור) קצת . (לא ברור) בסדר ? תביא לו (לא ברור)

(שיחה ברקע לא ברורה)

(שתיקה)

ארתור: איזה ערבי . או שישראלי או שערבי .

זדורוב: צעיר ?

ארתור: הוא רוצה לפה , והם אומרים לו שאי אפשר , תישאר שם .

(שיחה לא ברורה ברקע)

ארתור: מה יש פה זהב ? אנחנו לא צריכים אף אחד . אה ?

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: אנחנו לא צריכים אף אחד . ביי , ביי . (לא ברור) קסם שיניים .

זדורוב: שומע ארטור ? תשבור ידית של כפית , קסם שיניים . כשהיא נשברה אני השארתי אותה בכוונה , טוב לנקות אתה שיניים .

ארתור: אה .

זדורוב: במיוחד אחרי שניצלים שלהם שהם כמו גומי .

(שתיקה)

זדורוב: מדברים ערבית .

ארתור: אה , זה התחיל .

(שתיקה)

ארתור: חסר לנו רק זה בבבב .

זדורוב: באמת . בוא נשיר שירים שהם ישמעו .

ארתור: שילכו קיבינימט . כן (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: בו , בו , בו , בו , שיגעו כבר .

זדורוב: באמת .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) גבר , תוריד את השרוכים , שכחתי להגיד לך .

ארתור: שורכים .

סוהר: (עברית) נשמה , תוריד את ה . . . .

(הפסקת הקלטה)

זדורוב: מה הוא אומר לו ?

סוהר: (עברית) זה החניות , אסור לך להישאר עם שרוכים .

ארתור: שרוכים .

זדורוב: אה , שרוכים ?

סוהר: (עברית) זה הנחיות , (לא ברור) זה לא מה שאני יכול להחליט כן או לא , זה הנחיה . עצור לא נכנס עם שרוכים . אתה תישן בלילה , הוא ייקח ממך את השרוכים ויתאבד , (לא ברור) חס וחלילה . מה אתה . . . . לא סתם אומרים . זה בעקבות מקרים שקרו . נכון אבא או לא ? אתה תצא תאמין לי תקבל את השורים (לא ברור) . כמו שירות וי .אי .פי , אין לך מה לדאוג .

הנה הוא יגיד לך . (לא ברור) מה הטלפון שלו ? אה , אי אפשר לפתוח את הפיקדון . אסור לפתוח תא הפיקדון . רק כשהוא יוצא (לא ברור) כשנעלמו דברים (לא ברור) . יש לך טלפון של מישהו שאני יכול להתקשר (לא ברור) . תן לי את הטלפון . תן לי אני ארשום , אני אתקשר . (לא ברור) 69634221 ? 63 ? 6342222 ? איך קוראים לה ? בוזיה ? (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) עבודה יפה , עבודה יפה .

זדורוב: איזה שמות יש להם , אפשר להשתגע . קשה להגיד .

(שתיקה)

ארתור: כוס אימא של האור הזה .

זדורוב: לכבות את האור ?

ארתור: אם לא קשה לך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה צריך אותו ?

זדורוב: אני לא .

ארתור: אם אתה רוצה תשאיר אותו , אם אתה צריך .

זדורוב: ואתה צריך אותו ?

ארתור: לא . אני רגיל בלי אור . (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

(שיחה לא ברורה ברקע)

סוהר: (עברית) איפה אתה ?

זדורוב: (עברית) פה .

סוהר: (עברית) קח סיגריות ותתחלקו ביניכם .

זדורוב: (עברית) תודה .

סוהר: (עברית) בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן , טוב .

ארתור: מה זה ?

זדורוב: סיגריות .

ארתור: יש ?

זדורוב: אה . מחווה .

ארתור: מי זה קצין ?

זדורוב: אה . הוא נתן לכל אחד קופסת סיגריות שרק יעזבו אותו בשקט .

ארתור: גם להם נתן , כן ?

זדורוב: כן , גם להם נתן . יש לי (לא ברור) , יש לי עוד שתי קופסאות , אבל שיתחזקו אותנו . את הסיגריות האלה אנחנו עוד נצטרך .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה) , אין לי כבר כוח לשבת ולחכות .

(שתיקה)

זדורוב: מביאים עוד מישהו .

(שתיקה)

זדורוב: נפל לך ?

ארתור: כן . (לא ברור)

זדורוב: מביאים עוד מישהו . שומע ? רעש של שרשראות .

ארתור: אה .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(הפסקת הקלטה)

(לא ברור)

ארתור: הביאו מישהו .

זדורוב: אה , אני רואה .

(שיחה לא ברורה ברקע)

סוהר: (עברית) שתיים וחמישה . אה ? שניה , שניה אני בא .

(לא ברור)

עצור: (עברית) אבל (לא ברור) בחזרה אותם שרוכים ,

סוהר: (עברית) אחי , זה יהיה פה . יש לך חגורה עליך ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) גם חגורה צריך לקחת . תן לי את שניהם , הכל יהיה אצלך בפיקדון פה . ברגע שאתה יוצא תבקש ייתנו לך אותו .

(שתיקה)

עצור: (עברית) אהלן .

ארתור: אהלן .

זדורוב: (עברית) מה נשמע ?

עצור: (עברית) בסדר . (לא ברור) לא הכי טוב .

זדורוב: (עברית) בטח .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מכות ? אישה מכות ?

עצור: (עברית) לא , לא . פשוט בחורה התלבשה על הבן שלי ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) היא מטרידה אותו בטלפון ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) בן שלי חייל , הותקף לפני שבועיים , היא תקפה אותו גם אתמול , שלשום . אני בכלל לא בעניינים , אני נהג אוטובוס . אה ?

(שיחה בערבית ברקע)

ארתור: (לא ברור) הבחורה הזאת ?

זדורוב: מה היא התלוננה ?

ארתור: כן .

זדורוב: הוא לימד ?

ארתור: כן . הוא (לא ברור) על הבחורה .

זדורוב: אה ?

ארתור: מקרה אלימות רגיל . וזקן הזה מכיר אותו .

זדורוב: (לא ברור) אומר (לא ברור) כך יותר טוב .

ארתור: הוא מסביר להם על מה . למה לקחו אותו , מה ומו .

(שתיקה)

זדורוב: יש לך מצית , ארטור ?

ארתור: (עברית) אתה נהג אוטובוס באגד או רגיל פה , אוטובוס רגיל ?

עצור: (עברית) אוטובוס פרטי .

ארתור: אה .

זדורוב: (לא ברור)

עצור: (עברית) מאיפה אתה ?

זדורוב: קצרין .

עצור: (עברית) ואתה ?

ארתור: (עברית) אני מפה ממגדל העמק .

עצור: (עברית) מגדל העמק ?

ארתור: (עברית) כן .

(שתיקה)

עצור: (עברית) שרמוטה , כולה בת שש עשרה .

זדורוב: (עברית) כמה ? שש עשרה ?

עצור: (עברית) בת שש עשרה . כולה בת שש עשרה . התלבשה על הבן שלי בהתחלה

ארתור: אה .

עצור: (עברית) התחזתה למישהי אחר . והיא מגעילה , מה זה מגעילה .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) התחזתה למישהי אחרת . הבן שלי בגולני . בסדר , מתקשרת אליו בחורה . . .

זדורוב: (עברית) איפה בגולני ?

עצור: (עברית) בגולני גדוד 51 .

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) מתקשרת אליו בחורה , אני אוהבת אותך וזה , בסדר . (לא ברור) ארבעה חודשים עובדת עליו בטלפון , מתקשרת אליו

ארתור: כן .

עצור: (עברית) בינתיים הוא נתן לה את כל הטלפונים של המשפחה , של האישה , של האחות שלו , של האח שלו . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כל המשפחה .

עצור: (עברית) כן , התחילה לדבר אתו בשם בדוי , בשם של מישהי אחרת . ואחר שגילינו שזאת היא , גילה הוא שזאת היא , זאת המגעילה הזאת , בכלל לא זאת שהיא דיברה שהיא התחזתה (לא ברור) . אמר לה רדי ממני , את לא בשבילי , את מגעילה ואצלה , לא ויתרה .

זדורוב: (עברית) לא , למהר . לאט לאט אני מבין . אני לא מהר . . .

עצור: (עברית) לא ויתרה ,

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) כל הזמן התקשרה . גם בלילה , התחילה לקלל ,

ארתור: הוא לא רצה והיא בכל זאת התחילה לצלצל .

זדורוב: אה , הבנתי .

ארתור: הוא אל רוצה אותה אבל היא בכל זאת . . .

זדורוב: אני מבין , (עברית) אני מבין .

(שתיקה)

ארתור: כן .

זדורוב: (עברית) כמה (לא ברור) שש עשרה ? בת (לא ברור)

עצור: (עברית) הבת שש עשרה והבן בן עשרים הבן שלי .

זדורוב: (עברית) כזה (לא ברור) בת יפה .

עצור: (עברית) בת זונה .

ארתור: (עברית) מה זה ? גדוד 51 זה צנחנים ?

עצור: (עברית) לא , זה חי"(רוסית)

ארתור: (עברית) חי"(רוסית)

עצור: (עברית) כן . גם הוא עצור עכשיו מסכן , לא יודע לאיפה לקחו אותו .

ארתור: אה , גם הוא עצור ?

עצור: (עברית) גם הוא עצרו אותו . כן . למה ? אני הייתי בתל אביב היום , לקחתי קבוצה לנתב"ג , לשדה תעופה . ושברו את השמשה של האוטו שלי לפני יומיים ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) שלחנו אותו פה לחצור להחליף את השמשה .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז תוך כדי שהוא מחליף את השמשה אח שלה עוד פעם בא ורוצה להרביץ לו .

ארתור: (עברית) אה , זה כבר כל המשפחה התערבה שלה ?

עצור: (עברית) כן . ואז הבן שלי הוא . . .

ארתור: (עברית) הוא לא היה אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) איך ?

ארתור: הוא לא היה אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) לא , לא , אף פעם . הוא לא רוצה אותה , הוא לא מכיר אותה , הוא לא . . .

ארתור: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) היא התחזתה למישהי אחרת , (לא ברור) לא היא הייתה בכלל . ואנחנו הלכנו אליה כמה פעמים , אמרנו שהבת שלכם מתקשרת לבן שלי (לא ברור)

ארתור: (עברית) שהוא לא , כאילו לא שכב אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) לא , לא . היא לא בשביל זה , בכלל היא מגעילה . כלב לא יכול להתקשר אליה .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) נשבע לך הכלב נגעל ממנה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) הוא לא . . .

עצור: (עברית) לא .

ארתור: (עברית) לא התייחס אליה ?

עצור: (עברית) והלכנו אליהם , אמרנו להם הבת שלכם מתקשרת , הוא אמר להם תגידו לבת שלכם שלא תתקשר אלי . אני לא רוצה אותה , אל תתקשר אלי , היא לא החברה שלי .

ארתור: אה . גועל נפש מה לא תראה פה .

עצור: (עברית) תראה מה , אני באתי למשטרה פעמיים , הגשתי תלונה על הילדה שמטרידה אותי בלילה . כל יום בלילה , שתיים עשרה , באחד , בשתיים , בשלוש . טלפונים של הילדים החלפתי מספרים כדי שלא תתקשר .

ארתור: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) החלפתי שישה טלפונים , שבעה טלפונים .

ארתור: פששש

עצור: (עברית) רק אני הטלפון שלי בגלל שמכירים אותי

ארתור: אה .

עצור: (עברית) וטלפון שלי כתוב על האוטובוס , אני לא יכול להחליף . הרבה אנשים מתקשרים רוצים הסעה . אז היא התלבשה עלי . באתי לפה , הגשתי תלונה פעמיים במשטרה . אמרו לי היא מפגרת . אם היא מפגרת תיקחו אותה לבית מפגרים . למה מפגרת צריכה להתנפל עלי ?

ארתור: (עברית) בטח . אבל על מה עצרו אותך ? מה על הטרדות ? אומרים שאתה מטריד אותה ?

עצור: (עברית) לא , הבן שלי היום כשהוא בא רוצה להרביץ ל . . . , הוא רצה להרביץ לבן שלי , הבן שלי גבר עליו . . .

ארתור: נו ?

עצור: (עברית) הרביץ לו , שרט לו את הפנים .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , הוא בשביל לבוא אפשר להגיד כאילו (לא ברור) הוא מלא . אז אמר הוא ואבא שלו . אז שם אותי בתמונה , אני בכלל לא . . .

ארתור: (עברית) אין אנשים שראו ?

עצור: (עברית) עכשיו לא , יש לי גם דיסקט של (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) לאוטובוס . הוא אמר שבשעה עשר תקפנו אותו . אני הבאתי את זה לשוטר , אמרתי בבקשה , אני באחד עשרה רק הגעתי לחצור .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הוא ראה את זה .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אבל זהו , סתם , אומר עד שיבדוק את זה ?

ארתור: (עברית) כן , יכול להיות אתה לא . . .

זדורוב: (עברית) זה צריך זמן , זה צריך זמן .

עצור: (עברית) אני באחד עשרה רק חזרתי מתל אביב .

ארתור: (עברית) ויכול להיות שלא תעלה לבית משפט , ישחררו אותך .

עצור: (עברית) לא אכפת לי , העיקר שהוא קיבל את המנה שלו מהבן שלי .

ארתור: (עברית) לא , בסדר גמור , כן .

עצור: (עברית) העיקר שקיבל את המנה .

ארתור: (עברית) הוא בא אליכם ? הוא בא לבן שלך ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) ההוא ?

עצור: (עברית) ההוא בא לבן שלי בחצור שם

ארתור: (עברית) בסדר גמור .

עצור: (עברית) ואז הבן שלי גבר עליו , שרט לו את הפנים , כל הפנים שלו שרט לו

ארתור: (עברית) הגן על עצמו , מה ?

עצור: (עברית) כן , וגם אלה מהמוסך אומרו , אמרו במשטרה שהוא בא אליו .

ארתור: (עברית) כן , הוא הגן על עצמו , הגנה עצמית .

עצור: (עברית) ועוד פעם שעברה רצה לגנוב לו את הנשק .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) פעם שעברה לפני חודשיים . . .

ארתור: (עברית) לא עצרו אותו ?

עצור: (עברית) לא, עצרו אותו יומיים ו (לא ברור) . מעניין , אה ? תחנה הזאת מגעילה .

ארתור: פשששש .

עצור: (עברית) הוא רצה לגנוב לו את הנשק .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) הוא גם שבר את אוטו של המג"ד . הבן שלי הוא קשר מג"ד .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז הוא שבר את השמשות של כל ה . . ., של האוטו של המג"ד

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ? תראה מה זה . אשכרה, עשו עליכם זה, אה ? איקס שמו עליכם .

עצור: (עברית) לא, אבל אנחנו לא עושים (לא ברור) חשבון למשפחה הזאת .

ארתור: (עברית) ומאיפה הם, מפה ?

עצור: (עברית) מטובא .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור) ליד ראש פינה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה, הנה, זה הזקן הזה מטובא .

עצור: (עברית) שניהם, יש עוד אחד מטובא .

ארתור: (עברית) מטובא ?

עצור: (עברית) כן . נכון ?

זדורוב: (עברית) טובא איפה רמזור שני . כן ? ימינה . . .

עצור: (עברית) נכון .

ארתור: (עברית) שמעתי הוא אמר מטובא . זקן דיברתי אתו, הוא אמר מטובא .

עצור: (עברית)כן, הוא מטובא, נכון . הוא אישתו עצרה אותו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הוא אמר שאשתו (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן, כאילו עם סכין רצה עליה .

עצור: (עברית) כן ?

ארתור: (עברית) הוא אמר עם סכין

עצור: (עברית) חבל שאני לא הייתי, הייתי גם מכניס לו עוד מכות, אבל אני לא הגעתי, הגעתי רק אחרי שכבר הבן שלי הכניס לו מכות . אם היה כבר שם אותי לפחות עכשיו אני הלב שלי כואב למה ? כי אני לא נתתי מכות ואני נמצא פה . חבל שלא הייתי בחוץ, הייתי נותן לו עוד יותר מכות, לא אכפת לי לשבת .

ארתור: (עברית) יכול להיות הבן שלך ייקחו אותו לתחנה אחרת, משהו .

עצור: (עברית) לא יודע, לא יודע .

ארתור: (עברית) אין פה, יש פה . . .

עצור: (עברית) לא, לא ייקחו אותו .

ארתור: (עברית) יש פה רק שתיים .

עצור: (עברית) שני חדרים ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אה, רק שני חדרים ?

ארתור: (עברית) רק שתי חדרים

עצור: (עברית) אז הם (לא ברור) אותו .

ארתור: (עברית) ויש פה אני חושב יש פה חדר נוער, יש פה חדר נוער, אבל אין אף אחד . אם היה מישהו היינו שומעים, רואים . אם לא הביאו אותו לפה, ועצרו אותו בטוח אז לקחו אותו . . .

עצור: (עברית) אז לקחו אותו למקום אחר אולי .

ארתור: (עברית) אז לקחו אותו למקום אחר . (לא ברור)

עצור: (עברית) אולי לצפת או עכו או משהו כזה .

ארתור: (עברית) אולי לא רצו שאתם כאילו תיפגשו . שלא תתחלפו בעדויות . כאילו ככה הם חושבים .

עצור: (עברית) יכול להיות .

ארתור: גועל נפש .

(שתיקה)

עצור: (עברית) לאיפה הגענו ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) תראה למה זה הגענו ? הגענו למצב שהגבר הולך ומתלונן הבחורה מטרידה אותו . זה פשוט . . .

ארתור: (עברית) למה, בארץ הזאת הנה אתה רואה . . .

זדורוב: (עברית) תשמע, באמת (לא ברור)

ארתור: (עברית) כל הלגיטימציה נתנו לבחורות . בבקשה .

עצור: (עברית) כן, וכל ההגנה לבחורות .

ארתור: זה מה שקרה . אתה יודע כמה בבית סוהר . . .

זדורוב: (עברית) אבל משפט פה מדבר בחורות זה . . .

עצור: (עברית) בוא נניח אתה מתקשר למשטרה תגיד אשתי תקפה אותי אף אחד לא יבוא .

ארתור: (עברית) אף אחד לא יבוא .

עצור: (עברית) והיא רק תרים טלפון תראה כמה ניידות יגיעו .

ארתור: (עברית) גם אם היא תשקר והכל קודם כל עשרים וארבע שעות הוא עצור .

עצור: (עברית) כן . נכון .

ארתור: (עברית) עד ש . . . (לא ברור)

עצור: (עברית) נכון .

ארתור: (עברית) זה ככה המדינה שלנו . . .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בחורות עושות מה שהן רוצות היום .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) הגיעה המצב שהתחילו גם הגברים בסוף יעשו תלונות הרבה על הדרים האלה . זה לא חיים . מה שבחורה תגיד הכל מאמינים .

עצור: (עברית) הכל מאמינים לה, כן, בטח .

ארתור: (עברית) אין דבר כזה, מה זה . אתה יודע כמה בבית סוהר אנשים יושבים על אלימות במשפחה ?

עצור: (עברית) בטח, (לא ברור)

ארתור: (עברית) שבעים שמונים אחוז רק אלימות במשפחה .

עצור: (עברית) אני מתאר לעצמי .

ארתור: (עברית) ועל סתם . תראה את התיקים האלה סתם .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני יושב בבית סוהר אני רק (הפסקת הקלטה) רואה את האנשים האלה של אלימות במשפחה . היה פה גם בחור, גם אלימות במשפחה, השתחרר . גם עם אשתו .

זדורוב: (עברית) אבל יהיה בסדר, על הדיסקט יש זמן מתי אתה היה ב . . .

ארתור: (עברית) כן, זה מה ש . . . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אחר בתחנה אחר, לא פה,

עצור: (עברית) אה, כן .

זדורוב: (עברית) הוא לראות זהו . לך בבית .

ארתור: (עברית) ולגבי בן אתה קודם תשתחרר, אם יאשימו אותו (לא ברור) אותו לבית משפט (לא ברור) כי יש לך הוכחות לגביו אתה תאסוף את כל ההוכחות שאתם ראיתם (לא ברור) בבית . אלה אנשים שראו

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) שיבואו לבית משפט .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) יעידו, יספרו ויהיה בסדר גמור, אותו ישחררו . שיבואו אנשים ויספרו מה שראו, שיסבירו . כל העדים שיבואו ויגידו שהיא מטרידה, שהיא שולחת . . .

עצור: (עברית) לא, גם המשטרה יודעת . אני באתי למשטרה פעמיים . והבן שלי גם בא שלוש פעמים .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) שלוש פעמים בא והתלונן . מטרידה אותי בטלפון, מטרידה . . .

ארתור: (עברית) שיגידו את זה .

עצור: (עברית) יודעים את זה, אבל התחנה הזאת היא תחנה מגעילה שלא עושה כלום .

ארתור: (עברית) טוב, שיגידו .

עצור: (עברית) לא עושה כלום .

ארתור: (עברית) רק שיגידו בבית משפט, שלא ישתקו . אכפת להם אלה . . .

זדורוב: (עברית) מתי אתה לך בבית, שים, לך במשטרה ותעשה למה אני היה במשטרה תביא כסף, למה ? שכאילו יגיש עליו תלונה על עדות שקרית .

ארתור: על מי ?

זדורוב: על הבחורה הזאת .

ארתור: (עברית) מי יעשה משהו ? מתי שמתלונן על הבורה לא עושים כלום . מתי שהבחורה תתלונן עליהם יש עוצרים .

עצור: (עברית) כן, זהו . זה מה שאני אומר . נכון .

ארתור: פה הכל הפוך . אתה מבין ?

זדורוב: אה . (עברית) איזה חרא .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) עכשיו בטח שעה ארבע, חמש, לא ?

עצור: (עברית) שעה בסביבות שלו .

ארתור: (עברית) שלוש ?

עצור: (עברית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) (לא ברור) מים חמים . תשמע, אין מים חמים, צריך לבקש עוד שעה שעתיים לשתות משהו .

(שתיקה)

עצור: (עברית) זה פעם ראשונה אני פה בבית סוהר .

זדורוב: (עברית) אני גם פעם ראשונה . פעם ראשונה במשטרה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) פעם ראשונה ?

עצור: (עברית) פעם ראשונה, בן ארבעים ושמונה .

זדורוב: (עברית) יהיה טוב . אבל מתי .

עצור: (עברית) על מה אתה יושב ? על מה ?

זדורוב: (עברית) אני עובד בבית ספר מתי היה זה . . .

עצור: (עברית) אה, אונס בקצרין ? אה, עצרו אותך ?

זדורוב: (עברית) אני עובד שמה, עכשיו אני פה .

עצור: (עברית) עצרו עוד כמה אנשים עצרו, כל פעם מנחשים, זה, זה, זה

זדורוב: (עברית) אני יודע .

עצור: (עברית) לא זה, זה, זה .

זדורוב: (עברית) משטרה לא יודע מה לעשות והכל, אנשים (לא ברור) אליך,

עצור: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אתה לך, לך (לא ברור) כוס אמק .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) עוד מישהו יש .

ארתור: (עברית) עוד מישהו . כנראה זה בן שלך .

עצור: (עברית) אולי הבן .

זדורוב: (עברית) אולי .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) אבו מוסא הביא לך משהו לאכול . בוא . בוא . תביא לי (לא ברור) קופסה (לא ברור) תביא לי איזה כוס . יש לך שם איזו כוס חד פעמית ?

ארתור: (עברית) קח .

זדורוב: (עברית) הנה כוס .

סוהר: (עברית) אה ? איך ? בסדר גמור .

ארתור: תן לו את הכוס שלך .

זדורוב: (עברית) שניה . אה, הנה קנקן למטה יש .

ארתור: (עברית) נקי ?

עצור: (עברית) (לא ברור) לנקות שמה ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) ארטור, אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) שתה, לא, לא, לא, אני לא שותה (לא ברור) לא .

עצור: (עברית) לא ?

ארתור: (עברית) יש לי (לא ברור)

זדורוב: (עברית) טוב, תודה, אנחנו אכלת, תודה .

עצור: (עברית) תאכלו, קח חצי .

זדורוב: (עברית) אנחנו אכלנו, תודה, תודה רבה .

ארתור: (עברית) לבריאות .

זדורוב: (עברית) לא צריך . הנה קח פה הרבה

עצור: (עברית) לא, לא, בשבילך . לא, לא, מספיק, בשבילך .

ארתור: (עברית) אני פשוט לא שותה עם גז .

זדורוב: (עברית) אני פה לא רוצה אכלת, אני לא רוצה לשתות, אני רוצה הביתה, למשפחה שלי . לא רוצה כלום .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) והבחורה הזאת מאותה עיר ? אותה עיר, אה ?

עצור: (עברית) זה כפר .

ארתור: (עברית) כמה, כמה בכפר שמה אנשים חיים ? חמש אלף ?

עצור: (עברית) חמש אלף בערך .

זדורוב: (עברית) אה, זה כמו קצרין, קצת פחות .

ארתור: אה .

זדורוב: (עברית) בקצרין ששת אלפים חמש מאות . (לא ברור)

עצור: (עברית) פה זה חמשת אלפים .

ארתור: (עברית) בטח מכירים אותך (לא ברור) כולם ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) מכירים אותך (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן, לא כולם .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) כפר דרוזי זה , נכון ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: כפר דרוזי ?

עצור: (עברית) לא . בדואי .

ארתור: (עברית) אה, בדואי ? נוצרים יש גם ?

עצור: (עברית) לא, אין נוצרים, רק בדואים .

ארתור: (עברית) רק בדואים ? אה . מה אתה אומר .

עצור: (עברית) רק בדואים, כן .

ארתור: (עברית) (לא ברור) כפר ערבי .

(שתיקה)

(לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: בחורה הלשינה עליו ועל הבן שלו .

ארתור: הוא נהג אוטובוס . רואים עליו .

זדורוב: תראה, יש לו דיסקט, הוא היה במקום אחר, לכן לא יהיה כלום . ולבן שלו יכולים להכניס .

(שתיקה)

עצור: (עברית) (לא ברור) עכשיו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) (לא ברור) איזה יום יומיים .

זדורוב: (עברית) יום מקסימום .

עצור: (עברית) מה מחר לבית סוהר, לבית משפט ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) בית משפט .

עצור: (עברית) אז מחר (לא ברור)

זדורוב: (עברית) מחר בית משפט או היום בערב .

ארתור: (עברית) יכול להיות (לא ברור) אותך היום .

עצור: (עברית) כן ? אפשר גם בערב היום ?

ארתור: (עברית) מה ?בית משפט ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) מה פתאום .

עצור: (עברית) לא, אה ?

זדורוב: (עברית) נכון . אתמול היה יום (לא ברור)

ארתור: (עברית) אתמול שבת היה .

זדורוב: (עברית) אה, אתמול שבת .

עצור: (עברית) בגלל שבת . בגלל שבת .

זדורוב: (עברית) מחר בבוקר (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) אותך זה רק שחרור יכול להיות היום . יכול להיות מחר לא יעלו אותך כי יש לך הוכחה של דיסקט וכל זה, יכול להיות . . .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) בוא רגע, (לא ברור) בוא .

(שתיקה)

זדורוב: לאן לקחו אותו ? (לא ברור) ?

ארתור: אה ?

זדורוב: הוציאו אותו ?

(שריקה)

זדורוב: תשרוק בזין, שם גם כן יש חור . שורק (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) אולי לקחו לחקירה .

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: תשתה קולה, זה יוריד קריז .

זדורוב: אני כבר שתיתי קצת, רוצה למשוך , שיספיק ליותר זמן .

ארתור: אה .

(שריקה וצעקה)

זדורוב: לא יודע לשרוק, מנסה . (צוחק) אוי (קללה)

(שתיקה)

(הפסקת הקלטה)

(שתיקה)

ארתור: כן .

(שתיקה)

זדורוב: קטינות מניאקיות (קללה) . עושות דפקות איך שבא להן .

ארתור: אה ?

זדורוב: קטינות מניאקיות עושות דפקות איך שבא להן . לא תוכל להוכיח שום דבר . היא קטינה .

(שתיקה)

זדורוב: היא קטינה .

(שתיקה)

זדורוב: בשביל מה את ה (לא ברור) הזה .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(שתיקה)

(לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) כל (לא ברור) מכירים אותי . גם יש לי מבנה, וגם אני משכיר להם את המבנה של משמר אזרחי אצלי במבנה שלי, מרכז מסחרי קטן . (לא ברור) הולך הביתה עוד מעט, מאמינים לך שאתה . . .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: (עברית) יופי .

עצור: (עברית) אל הוא מביאים אותו עכשיו למעצר, זה שהותקף גם עם הזה מביאים אותו עכשיו למעצר . הוא יורד מבית חולים למעצר .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) זה שהבן שלי תקף אותו, כאילו זה שתקף את הבן והבן . . .

זדורוב: (עברית) שלך ?

עצור: (עברית) הבן שלי לא יודע איפה הוא,

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) אבל זה שהותקף, הצד השני כאילו . . .

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) הוא בבית חולים עכשיו, כולו פצוע, אז מביאים אותו, מכניסים אותו למעצר גם .

זדורוב: אה .

ארתור: (עברית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) כן, כנראה אותך ישחררו, אותו יכניסו לפה .

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) לפה, לשם (לא ברור)

עצור: (עברית) לשם .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) שיביאו אותו לפה, הלוואי יביאו אותו לפה . באמת אז אני אשב, באמת אז אני אשב . אם אני כבר אשב באמת אני אשב . מה אכפת לי .

ארתור: (עברית) לא, הכוונה היא שישחררו אותך ויביאו אותו . ככה לא יכניסו אותו, לא לשם, ובטח לא לפה, אם אתה פה . אבל רק מתי שישחררו אותך יביאו אותו לשם .

עצור: (עברית) (לא ברור) מביאים אותו עכשיו . (לא ברור) בבית חולים . עוד שעה, חצי שעה מביאים אותו לשם .

ארתור: אה .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) יש לי הרגשה שאתה תצא, היום אתה תלך הביתה .

(שתיקה)

עצור: (עברית) בן שלי השני היה לו תאונת דרכים ומחר הייתה אמור להיות בבלינסון .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) יש לו הכנה לניתוח .

ארתור: (עברית) זה בן השני ?

עצור: (עברית) זה בן השני .

ארתור: (עברית) קטן ?

עצור: (עברית) לא, הוא בן תשעה עשרה .

ארתור: (עברית) שיהיה בריא .

עצור: (עברית) תודה . יש לו ניתוח בדרכי שתן בבלינסון . ויש לו בעשרים וארבע לחודש יום ראשון הבא . מחר צריך להיות שם בשביל בדיקות והכנה .

ארתור: (עברית) יש לו שקית עכשיו פה ?

עצור: (עברית) כן . (לא ברור) ביום הראשון שלו ב . . . (לא ברור) זה היה יום הראשון שלו . גמר י"ב, נרשם במכללה בצפת, יעני אח סיעודי .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הלך לעבוד בערב (לא ברור) מישהו קטפת של תפוחי אדמה, בלילה . בשתיים ירדו מהקטפת לעשות הפסקה, נפל, קטפת עלתה עליו, תשע טון .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) ארבעה שברים בגב, שבר ברגל (לא ברור) קרע (לא ברור) של השתן .

ארתור: (עברית) יש לי חבר גם, ירו בו, ירו בו כמה פעמים, עד עכשיו הוא גם משתין, גם מחרבן הכל בשקית .

עצור: (עברית) לא, אצלי הכל בסדר, תודה לאל .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) רק הצינורית מפה, עכשיו עושים לו ניתוח (לא ברור)

ארתור: (עברית) (לא ברור) שיעשה ניתוח .

עצור: (עברית) כן . הוא כבר בחודש שביעי הוא קיבל את המכה .

ארתור: (עברית) זה בסדר .

עצור: (עברית) אז לקחתי אותו . . .

ארתור: חבר שלי ארבע שנים עם שקית .

עצור: (עברית) לא, לקחתי אותו לפרופסור ירון קידב . זה פרופסור מוכר לדרכי שתן בבילינסון, פתח תקווה . אז קבענו תור אצלו, ניתוח בעשרים וארבע לחודש .

זדורוב: (עברית) הוא אומר ככה, כן ? פרופסור אמר ככה (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן, עשרים וארבע .

זדורוב: (עברית) אה, עשרים וארבע ?

עצור: (עברית) כן, הוא אמר שניתוח בעשרים וארבע .

זדורוב: שנתיים .

עצור: (עברית) לא, לא שנתיים . עשרים וארבע לחודש הזה .

זדורוב: (עברית) אה, חודש הזה ?

עצור: (עברית) כן, יום ראשון הבא, כמו היום ניתוח .

ארתור: (עברית) שיצליח .

עצור: (עברית) תודה רבה, תודה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) חבר שלי סובל, ארבע שנים כבר עם השקית .

עצור: (עברית) אבא שלך ?

ארתור: חבר שלי טוב .

עצור: (עברית) אה, חבר ? ויש לו קרע, וצינור ויש לו שתן ?

ארתור: (עברית) ירו בו, ירו בו, הוא קיבל שבע יריות .

עצור: (עברית) וואי, וואי, וואי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אצלו (לא ברור) לעשות ניתוח צריך לנסוע לחוץ לארץ, משהו להחליף, לעשות משהו .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) אני חושב כליה צריך להחליף לו .

עצור: (עברית) כליה ?

(שתיקה)

ארתור: לחבר שלי כזה דבר, אבל יותר גרוע מאשר לבן שלו . לחבר שלי יותר גרוע (הפסקת הקלטה) ארבע שנים הולך עם זה .

זדורוב: עם השקית הזאת ?

ארתור: עם שקית . צריכים להחליף לו כליה, משהו כזה .

זדורוב: כן, זה בעיה .

ארתור: (עברית) הוא סובל משהו .

זדורוב: ולזה אני לא הבנתי מה, היה תשע קלעים ? לא הבנתי .

ארתור: כן, פגע בו וקרע את ה . . .

זדורוב: פגע תשעה (לא ברור)

ארתור: שבר ארבע עצמות, רגל, קרע את הצינור השתן . אבל הוא פחות או יותר, יכולים לעשות לו משהו . בינתיים עד שיעשו לו את הניתוח הוא גם כן עושה את הצרכים לתוך שקית . (לא ברור) ארבע שנים לתוך שקית הזאת . הוא לא יכול (לא ברור) . בחו"ל עושים את זה, מחליפים כליה משהו . לא יודע מה יש לו שם .

זדורוב: כן, מצב לא טוב . (עברית) תהיה בריא .

(שתיקה)

(רעש פתיחתהדלת)

סוהר: (עברית) קח .

עצור: (עברית) תודה רבה .

סוהר: (עברית) בסדר אחי ?

עצור: (עברית) תודה .

זדורוב: (עברית) צריך עוד כמה שמיכות, (לא ברור)

עצור: (עברית) אני מקווה שאני לא אשאר, אם אני אשאר אז . . . . בלילה קר מאוד, בחוץ גם קר .

ארתור: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) פה בלילה בסדר, אבל מתי בוקר . . .

עצור: (עברית) קר

זדורוב: חבל על הזמן .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) מה עניינים ?

ארתור: (עברית) אהלן .

סוהר: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

ארתור: (עברית) בסדר . הכל טוב .

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן . יהיה בסדר .

סוהר: (עברית) בסדר .

עצור: (עברית) מי זה ?

זדורוב: (עברית) או חדש שוטר, או (לא ברור) . יכול להיות זה חדש שוטר מי עובד בלילה .היום .

עצור: (עברית) לא מפקד (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) מה ?

עצור: (עברית) לא מפקד ?

זדורוב: (עברית) לא .

ארתור: (עברית) לא,לא, זה . . .

זדורוב: (עברית) לא, מפקד פה פעם בשנה הולך . זה חדש שוטר יכול להיות .

ארתור: (עברית) זה היה במשמרת שעבר כאילו . בא עוד פעם לעבד . פעם שעברה היה . מחליפים כל פעם (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(לא ברור)

זדורוב: (עברית) (לא ברור) אש בבקשה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר, שוטר ?

סוהר: (עברית) מה ?

זדורוב: (עברית) להוריד את האור בבקשה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תודה .

(שתיקה)

(שיחה לא ברורה ברקע)

(שתיקה)

(סוף הדיסק)

– תום הקלטה –

פ . א . 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ . ט . 165/06 (21) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 י"א

שם המתרגם:יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה:28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06(21)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1070 י"א

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א':עצור

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג':סוהר

קול ד':עצור שאדי

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(לא ברור)

זדורוב: הביאו עוד אחד .

ארתור: מי זה חדש ?

סוהר: (עברית) בוא . אני מקווה שזה יפתח .

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) מה זה (לא ברור) האזיקים ? תביא שניה אני אבדוק .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בסדר ?

(לא ברור)

סוהר: (עברית) בניה רגע, בוא נכנס (לא ברור) תיכנס פה . חגורה יש לך ? שרוכים תוריד לי . בוא באו שב פה, תוריד את השרוכים . בוא (לא ברור) את הזה . (לא ברור) מכנסיים .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא שב, (לא ברור) בסדר ? (לא ברור) בסדר ? שלא (לא ברור) לנו עוד פעם וזה, לא יצעקו וגידו דברים, אתה (לא ברור)

קול ? ' : (עברית) סיימת ?

סוהר: (עברית) זהו ? להתראות .

זדורוב: (עברית) להתראות .

סוהר: (עברית) לכבות לכם את האור או ככה ?

ארתור: (עברית) תשאיר, תשאיר .

זדורוב: (עברית) לא, תשאיר . שים על השולחן .

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) ?

סוהר: (עברית) אה ?

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) אצלך,לא ?

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) עוד כמה שמיכות צריך כי (לא ברור)

ארתור: (עברית) תביא לנו עוד כמה שמיכות, תביא .

זדורוב: (עברית) פה קר בלילה .

סוהר: (עברית) (לא ברור) בסדר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן, יותר טוב (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: שים את זה (לא ברור) כדי שלא יפריע . זה אותו אחד שהרביצו לו ?

זדורוב: אה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה מצב ?

שאדי: : (עברית) מה אמרת ?

זדורוב: (עברית) מה מצב ?

שאדי: : (עברית) יש (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אתה רוצה, אתה רוצה סיגריה ?

שאדי: : (עברית) לא, לא .

(שתיקה)

ארתור: שקט מסביב . (לא ברור)

זדורוב: באמת . (עברית) הכל שקט .

(שתיקה)

ארתור: אני רוצה לאכול .

זדורוב: גם אני .

ארתור: גם אתה ? תכף נראה מה יביאו . שוב פעם אותו הדבר, ביצים ?

זדורוב: (עברית) אתה יודע מה השעה עכשיו ?

(שתיקה)

זדורוב: אה ?

ארתור: אין לו שעון .

זדורוב: (עברית) ובערך חמש או שש יש ? לא בדיוק, בערך .

שאדי: : (עברית) בערך ?

זדורוב: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) בערך . . .

זדורוב: (עברית) איפה חמש, לא צריך בדיוק .

שאדי: (עברית) חמש, משהו כזה .

זדורוב: (עברית) אה, בסדר . איך קוראים לך ?

שאדי: (עברית) שאדי .

זדורוב: (עברית) שאדי ?

שאדי: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אני רומן .

שאדי: (עברית) נעים מאוד .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) עוד שתיים שעות יהיה אוכל .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא קח .

(שתיקה)

(לא ברור)

סוהר: (עברית) אתה צריך משהו ?

שאדי: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) מה ?

שאדי: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) הוא בא (לא ברור)

שאדי: (עברית) לא, חברת הובלה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

שאדי: (עברית) לא, אז שייקח אותו בבית, איש את הארנק במשאית . יש בו כסף, הרבה כסף . שייקח אותו .

סוהר: (עברית) אני אגיד לו .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה (לא ברור) ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אתה נהג משאית ?

שאדי: (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) נהג משאית אתה ?

שאדי: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אבא שלך נהג אוטובוס ?

שאדי: (עברית) לא . גם נהג משאית .

זדורוב: (עברית) אה, גם משאית .

(שתיקה)

ארתור: כאילו בסדר .

זדורוב: אה ?

ארתור: כאילו בסדר .

זדורוב: הוא כמוני, פעם ראשונה .

ארתור: אתם כולכם פעם ראשונה (קללה) . פעם ראשונה (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אתה פעם ראשונה פה ?

(שתיקה)

ארתור: כן . ישחררו אותו .

זדורוב: ישחררו ?

ארתור: הוא קיבל מכות ועל זה ישחררו אותו .

זדורוב: אז לא הבנתי מה הסיפור שם . בחורה התחילה להציק לו, (לא ברור)

ארתור: לא להציק לו,

זדורוב: לאח שלו ?

ארתור: שבן של ההוא .

זדורוב: אה, לבן של ההוא ?

ארתור: מה זה קשור ? זה בא עם בחורה . זה בגלל הבחורה . הוא ישב במקומו . הוא קיבל מכות .

זדורוב: הכל היה בשבילו .

ארתור: וזהו . יש גם שני עדים שאלה . זה גם כן משפחה מכובדת, זה וזה .

זדורוב: אה .

ארתור: בן של זה בצבא . הבחור הזאת נטפלה לבן הזה .

זדורוב: היא בת שש עשרה, כן ?

ארתור: כן . עכשיו מה זה התערב ? אולי היא קרובת משפחה ? יכול להיות

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: כנראה שקרובת משפחה .

זדורוב: הפנים שלו פשוט בשריטות .

ארתור: אה ?

זדורוב: הפנים שלו בשריטות, לא רואים סימנים כחולים .

ארתור: לא, שריטות, דם .

זדורוב: לכן הם לא הכניסו אותו לאלה .

ארתור: אה . אמרו כדי שהם לא ידברו .

(רעש)

(שיחה ברקע)

סוהר: (עברית) כמה אתם פה ?

ארתור: (עברית) שלושה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אתם זה אתכם ?

ארתור: אה ?

זדורוב: (עברית) אתם זה אתכם ?

ארתור: מה ?

זדורוב: הוא שאל (עברית) כמה אתם פה ?

ארתור: נו ?

זדורוב: (עברית) אתם .

ארתור: אני אמרתי שלוש . (עברית) שלושה .

זדורוב: לא, הוא אמר (עברית) כמה אתם פה . אתם זה כמה אתם כאילו ?

ארתור: אתכם, לא כמה אתכם . (עברית) אתם זה אתכם .

זדורוב: אתכם . הבנתי . (עברית) כמה זה כמה, (עברית) אתם זה אתכם (עברית) ופה פה .

ארתור: אה .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) תומר ? תומר ? בוא . תן לו

(רעש)

ארתור: איך קוראים לו ? כאמל ?

זדורוב: את מי ?

ארתור: כאמל (לא ברור)

זדורוב: כאמל,

ארתור: מרלבורו .

זדורוב: זבל, משטרה, כוס אמק .

ארתור: מרלבורו, כאמל .

זדורוב: (עברית) יהיה כאמל, לא משנה .

ארתור: מרלבורו כאמל, כאמל מרלבורו .

זדורוב: (צוחק)

ארתור: מרלבורו כאלמ מרלבורו . (לא ברור)

זדורוב: אה ?

ארתור: סיגריות טובות על חשבון המדינה .

זדורוב: חרא . (עברית) חרא, ל .מ . יותר טוב .

ארתור: על חשבון המדינה .

זדורוב: ניסיתי שתיים, שלוש ואמרתי קיבינימט . (לא ברור)

ארתור: על חשבון המדינה . (לא ברור) במבה .

זדורוב: (לא ברור) אני לא אוהב במבה . תאכל לבריאות .

ארתור: באמת לא אוהב ?

זדורוב: אני לא אוכל במבה .

ארתור: אה, כן ? נכון . יהיה לי יותר .

זדורוב: לבריאות . (לא ברור) זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: איפה הכוס שלי ? בבית

זדורוב: (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: זה ?

(שתיקה)

ארתור: מרלבורו ? איך קוראים לו, מרלבורו ?

זדורוב: אני לא זוכר, שכחתי את השם שלו . די, די, די, (עברית) מספיק, (לא ברור) תודה ארטור .

(שתיקה)

ארתור: זה על הכייפק . כן ?

זדורוב: בטעם אפרסק . אוי

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) מהווסט הזה יש לי שיעול .

ארתור: אה ?

זדורוב: יש לי שיעול מהווסט הזה . איך אחרים מעשנים אותו ?

(שתיקה)

זדורוב: נעליים עשויים כמו נעלי בוקר . של נשים .

ארתור: אה .

זדורוב: והנה של גברים . קזאקי .

ארתור: זה של נשים ?

זדורוב: זה של גברים . זה של גברים, הנה שני זוגות .

ארתור: רק ככה תיתן לי .

זדורוב: (לא ברור) שני זוגות למעלה ושל נשים למעלה עשויים כמו מגפיים .

ארתור: כן . יש פה שלושה זוגות של נעלי גברים .

זדורוב: זוג שלישי זה כבר לא קזאקי .

ארתור: הנה, אחת שתיים, שלוש, קזאקי .

זדורוב: (קללה) אני אוהב קזאקי .

ארתור: אוהב ?

זדורוב: אני אוהב קזאקי . (קללה) הם מחזיקים שבע שנים . קניתי קזאקי (עברית) לפני שנתיים, לא, שלושה שנים לפני, (קללה) אני עד עכשיו מסתובב אתן . שום דבר לא קרה להם .

ארתור: אה .

זדורוב: (קללה) נעליים טובות, נוחות חבל על הזמן .

ארתור: ואני אתה רואה (לא ברור) הוא חד כזה .

זדורוב: הוא חד כזה .

ארתור: אתה רואה את הקצה החד שלה ?

זדורוב: נו ?

ארתור: אני אוהב נעליים עם עקב כזה . . .

זדורוב: אה, כדי ש . . .

ארתור: לא צורה כזאת

זדורוב: לקזאקי עקב גבוה .

ארתור: לא צורה כזאת, דווקא עור, אבל חד . אתה מכיר נעליים רגילות חדות ?

זדורוב: נו חדות .

ארתור: הן יקרות . הן יותר יקרות מהדבר הזה .

זדורוב: קזאקים כאלה

ארתור: הן חדות אבל אלגנטיות . יש עם ריצרץ .

זדורוב: אה .

ארתור: יש עם גומי כזה .

זדורוב: הבנתי .

ארתור: אתה יודע ? יש כאלה חצי מגפיים ויש חצי נעליים .

זדורוב: פשוט קזאקים עולות (עברית) ארבע מאות שקל, אני קניתי .

ארתור: ארבע מאות שקל . והנעליים שאני מדבר עליהן עולות מאתיים דולר .

זדורוב: זה יותר יקר .

ארתור: שמונה מאות . זה עור .

זדורוב: אבל גם אני קניתי עור . מה אני (לא ברור)

ארתור: זה שטויות .

זדורוב: לא, שם עור .

ארתור: מה שאני מדבר הנעליים האלה מעור .

זדורוב: אה, אתה לקחת נעליים אלגנטיות, אבל אני לקחתי משהו אחר .

ארתור: כן, זה נעליים אלגנט, אבל חדות .

זדורוב: אני הייתי קונה נעליים לעבודה

ארתור: אתה יודע מי נועל נעליים כאלה ?

זדורוב: נו ?

ארתור: אלה שאני מדבר עליהן . יש חצי, אלה שחצי

זדורוב: אה .

ארתור: אלה שחצי נעליים זה עם גומיות כאלה .

זדורוב: אה .

ארתור: אתה יודע יש גומי כזה ?

זדורוב: אה .

ארתור: בצדדים יש כאלה (לא ברור)

זדורוב: אני יודע, זה נפתח, הרגל נכנסה והן נסגרו .

ארתור: זהו, ויש חצי מגפיים עם ריצרץ . זה הולך ככה .

זדורוב: אה .

ארתור: יש כאלה ויש כאלה .

זדורוב: בדרך כלל בפנים .

ארתור: בקיצור . . ., כן . למי יש כאלה ? אתה יודע יש אנשים מתלבשים בצורה אלגנטית ? למשל פוטין נועל כאלה .

זדורוב: אה .

ארתור: הבנת ? עם חליפה .

זדורוב: יקר, יקר ?

ארתור: כן .

זדורוב: נעליים יקרות .

ארתור: כן .

זדורוב: זאת אומרת אלה שלובשים חליפה ?

ארתור: לא רק פוטין . (לא ברור)

זדורוב: מי שבחליפה ?

ארתור: כן . פוליטיקאים .

זדורוב: אני קניתי קזאקי לפני שלוש שנים (קללה) עד עכשיו לא קרה להן כלום ועוד הרבה זמן לא יקרה . נעליים על הכייפק .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: חתמת, קיבלת מכות .

(שתיקה)

ארתור: הוא אמר לשוטר לך תגיד לאבא . . .

זדורוב: שיביא מסמכים ?

ארתור: שיש לי כסף באוטו .

זדורוב: למה הוא צריך כסף ? הם בכל מקרה לא ייתנו לו .

ארתור: אה ?

זדורוב: הם בכל זאת לא ייתנו לו .

ארתור: לא, שאבא ייקח .

זדורוב: אה, שאבא ייקח משם .

ארתור: כי יכולים לקחת את האוטו, הוא אומר . אוטו של עבודה .

זדורוב: אה .

ארתור: יכולים לקחת . ואז הלך הכסף .

זדורוב: זה כן .

ארתור: טמבל . בא לבירורים ובעצמו קיבל מכות .

זדורוב: לא יודע ללכת מכות (לא ברור)

ארתור: והשני הוא גדול .

זדורוב: גדול ?

ארתור: בן של זה .

זדורוב: אני לא ראיתי . וזה שהיה פה, גבר שהיה פה, זה אבא ?

ארתור: זה שישב פה זה אבא שלו .

זדורוב: אה .

ארתור: של זה, שנתן לו מכות זה בן של שזה .

זדורוב: אה .

ארתור: הבנת ?

זדורוב: זה משהו . בקיצור זה טרילר כזה שאפשר לשבור ראש .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר זה טרילר כזה שאפשר לשבור ראש .

ארתור: לכן לקחו אותו לשם .

זדורוב: אה, העבירו אותו לשם ?

ארתור: הוא שם, עם בן .

זדורוב: אה .

ארתור: לכן אמרו להם לא לדבר ולא לריב (לקלל) . הלך לשם . למה הוא (לא ברור) ?

זדורוב: אה, כדי שלא ייראו אחד את השני .

ארתור: שוטרים אמרו תראו . . .

זדורוב: אם תריבו יהיה לכם יותר גרוע .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה), עוד טרילר אחד .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) אולי אני קרא לשוטר . אני רוצה להתגלח (קללה)

ארתור: אה ?

זדורוב: אני רוצה להתגלח . או שיכולים לא לאפשר ?

(שתיקה)

ארתור: הייתי רעב . לפחות במבה אכלתי .

זדורוב: יש לי תפוחי עץ . אם אני רעב אני אוכל תפוח עץ וזהו .

ארתור: אני לא יכול לאכול, כואבות לי השיניים .

זדורוב: נו סליחה, אני פשוט בכלל לא רוצה לאכול .

ארתור: (לא ברור) בכוונה שיהיו רכים .

זדורוב: אה, אתה מחכה שישכבו קצת ? הנה קח, זה בכלל רך .

ארתור: יש שם .

זדורוב: איך אומרים להתגלח, (עברית) לגלגל או איך ? אה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: איך אומרים להתגלח ?

ארתור: מי ייתן לך עכשיו להתגלח ?

זדורוב: לא ייתנו ?

ארתור: אילו היית מבקש בבוקר .

זדורוב: אה ?

ארתור: בבוקר .

זדורוב: בבוקר ייקחו אותי לחקירה .

ארתור: (עברית) להתגלח .

זדורוב: (עברית) להתגלח ?

(שתיקה)

ארתור: כן, כמה אנשים . שם ארבעה, אנחנו שלושה, שבעה איש .

זדורוב: ארבע ? אני חשבתי שהם שלושה .

ארתור: מי ? אבא, בן, גבר שהיה שם, זקן שהיה אתמול .

זדורוב: אה .

ארתור: ועוד בחור אחד .

זדורוב: אה, ועוד בחור אחד ?

ארתור: הם כולם מאיפה ? מעיר אחת .חמישה איש מעיר אחת .

זדורוב: הרבה . יש להם מזל .

ארתור: כולם על אלימות .

זדורוב: והכל בגלל מה ?

ארתור: בגלל הכוס .

זדורוב: והכי חשוב הוא ש . . .

ארתור: אבל יש להם כוס שם אוי, אוי, אוי .

זדורוב: מה הכוונה ?

ארתור: גבר הזה מה הוא אומר ? מכוערת הוא אומר . פריכה חבל על הזמן . ותאר לעצמך על המכוערת הזאת כזאת מלחמה .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בחור הזה, בן של זה לא רוצה אותה . אז מה היא עושה מניאקית .

זדורוב: מבלבלת את הראש (לא ברור)

ארתור: היא עשתה את הכל . בקיצור, היא התחילה להתקשר ולהתחזות לבן אדם אחר .

זדורוב: נו ?

ארתור: זה כבר לא טוב בשבילה .

זדורוב: נו ?

ארתור: שהיא מתחזה לאדם אחר זה לא טוב בשבילה . היא כאילו עוסקת בתרמית כאילו .

זדורוב: אה .

ארתור: היא מתקשרת לכל הילדים שלו, לכל הבנות שלו, לאישה, כל הטלפונים, הוא אומר החלפתי שישה, שבעה טלפונים . ועוד הביאה את הבחור הזה אליהם . אחר כך אני אברר את זה ממנו, אם היא קרובת משפחה שלהם אני מבין, כנראה ש . . . (לא ברור) בצד שלהם . אם הבחור היה שומע אותם הוא היה כנראה בצד שלהם . פשוט יכול להיות שהיא קרובת משפחה . ואם לא קרובת משפחה (קללה) אני אגיד לו למה אתה (לא ברור) ?

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: הלכת להתגלח ?

זדורוב: כן .

ארתור: תהיה פה (לא ברור)

זדורוב: בחורים יבואו ואני אלך להתגלח .

(שתיקה)

זדורוב: שמיכה לא רעה, ממש לא קר מתחת לשמיכה הזאת .

ארתור: כן, הוא ייתן לי אותה במתנה כשילך . (צוחק) אנחנו נצטרך עוד לשבת .

זדורוב: (קללה) ז'ניה מניאק אפילו עיתון לא הביא . ז'ניה קיבל סחרחורת מחופש .

ארתור: צריך לקנות אחד כזה . כמה זה עולה, מאה שקלים .

זדורוב: מה ? כן, בערך כך .

ארתור: שטויות (קללה)

זדורוב: ז'ניה קיבל סחרחורת מהחופש . הוא (קללה) הלך לאימא . היא (קללה) (לא ברור) עיתונים בעברית .

(שתיקה)

זדורוב: שוטרים (לא ברור) הם ישמרו פה (לא ברור)

ארתור: לא , לא , לא , תשאיר .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: כן .

זדורוב: החיים בזבל , בחורות זונות ואני בעצמי גמור (לא ברור) .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (קללה) איך אני עייף פה , כואב לי הגב , אני לא עובד , זה משגע אותי זה שאני לא עובד .

ארתור: מה לעשות .

זדורוב: אתה יודע , (קללה) ברצינות , לוקח חופש , יושב בבית יום . . .

ארתור: אתה מתחיל להשתגע , מתגעגע על העבודה .

זדורוב: יום , יומיים , זהו , הראש מתחיל להשתגע . מייד נוסע לקל וחומר קונה צבע , קונה שפכטל , מגיע הביתה מתחיל לעשות ארוניות מגבס , לעשות שפכטל , לצבוע . אשתי מגיע ואני כבר צבעתי את הכל , אני כבר מרגיש טוב , אני משרגיש יותר טוב . היא שואלת בשביל מה עשית את זה ? אני אומר לה אני לא יודע , לא היה לי מה לעשות אז עשיתי .

(שתיקה)

זדורוב: אינטרנט משגע (קללה) . אי אשפר לשבת כל הזמן באינטרנט . שמת סרטים להורדה ולא צריך יותר שום דבר . אי-מול מוריד לאט לאט ובסדר . אינטרנט זה משהו

ארתור: בכמה כסף אתה לקחת מחשב ? חדש ?

זדורוב: AMD מעבד 2200 , 80 גיגה זיכרון . בקיצור , כל התוספות , 3-D גרפיקה , 3-D קול , מחזיק 16 רמקולים , 2000 .

ארתור: 2000 ? בחייך .

ארתור: יש לי חבר שהוא מבין במחשבים , הוא הרכיב לי , לקח חלקים והרכיב לי את כל המחשב .

ארתור: אה , הוא בעצמו הרכיב ?

זדורוב: כן . הוא איש מחשבים . יש לו חברה .

ארתור: זה יותר טוב מפנטיום ?

זדורוב: גרפיקה קול הרבה יותר טובים מפנטיום 4 . הרבה יותר טוב . במחשב שלי אפשר להוריד מעבד או להוסיף עוד דיסק קשיח לעוד 80 גיגה ולשים . . . , אה , ולהגדיל זיכרון של לוח האם לגיגה ולשים ווינדווס ויסטה .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: זאת אומרת אפשר ישר להתקין את הווינדווס החדש שיצא .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: זאת אומרת אני לא צריך לקנות שום דבר . את פנטיום 4 צריך לשנות קצת לווינדווס ויסטה , צריך להחליף את לוח האם ,יש שם כל מיני דברים .

ארתור: ווינדוווס זה חלון .

זדורוב: ווינדווס זה חלון , כן .

ארתור: נקרא ווינדווס .

זדורוב: וויסטה זה תוכנה . חלון תוכנות , בוא נגיד כך .

ארתור: אה .

זדורוב: זה טכנולוגיה הכי חדשה שיצא לשוק לא מזמן והדבר הזה . . .

ארתור: מה טוב שם ?

זדורוב: משחקים כאילו שאתה משחק בסרט .

ארתור: משחק עצמו ?

זדורוב: כן , 3-D גרפיקה . זאת אומרת אתה הולך , ההרגשה היא שכאילו בן אדם הולך בסרט . . . . אתה מכיר את הסרט הזה שנקרא דום ?

ארתור: נו ?

זדורוב: הולך שם אחד כזה ויורה לכל הכיוונים . אז גרפיקה בדיוק כזאת .

ארתור: ואצלך עכשיו איך ? גם (לא ברור) ?

זדורוב: עכשיו גרפיקה הרבה יותר גרועה . שם זה גרפיקה 3-D . 3-D גרפיקה זה רואים מכל הצדדים . זאת אומרת אתה כאילו שם בפנים . ואצלי גרפיקה רגילה , נו כמו במחשב רגיל . כמו שאתה קנית פליסטישן 2 , כזאת .

ארתור: אה , כזאת ?

זדורוב: כן , וכשתשים את הווינדווס ויסטה הזה צריך להוסיף אליו עוד מעבד . כרטיס 3-D יש לי , כרטיס גרפי .

ארתור: עכשיו יצא שלוש הזה

זדורוב: אז יהיה כמו שלוש .

ארתור: כמו ווינדווס .

זדורוב: כמו שמשחקים בסרט .

ארתור: כמו ווינדווס . זה שאתה מדבר עליו זה פליסטישן שלוש ?

זדורוב: כן , רק שהם עושים פליסטישן שלוש עושים ממש בשביל המשחקים , ממש בשביל המשחקים

ארתור: כן .

זדורוב: וווינסדווס ויסטה הזה הוא ממש לעבודות מחשב .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת אתה לא חייב שם עכבר .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: כן , אתה לא חייב . אתה יכול לקנות תוכנה ולעשות מקלדת וירטואלית . זאת אומרת אתה לוקח כפפה , קונה משקפיים ,

ארתור: אה , כן , כן .

זדורוב: ויש לך זה וירטואלי .

ארתור: כן .

זדורוב: כן . אבל זה עולה הרבה כסף . עכבר רגיל זה לגמרי בסדר . על הכיפק .

ארתור: אבל פליסטישן שלוש שיצא , נראה לי שזה מתוכנה הזאת ווינדווס , גרפיקה .

זדורוב: הם לקחו (לא ברור) מגרפיקה . פשוט . . .

ארתור: מווינדווס .

זדורוב: תראה , פשוט ווינדווס ויסטה הוא . . . , זה לא בשביל המשחקים . נו זאת אומרת הם לקחו משם גרפיקה ועשו פליסטישן 3 .

ארתור: גרפיקה 3-D הזאת ?

זדורוב: כן , אבל רק למשחקים הם לקחו . וונדווס הזה אפשר לעבוד , פותח חלונות , לוקח משם , זאת אומרת זה בשביל העבודה . אבל גרפיקה חבל על הזמן . ראיתי אצל בחור אחד .

ארתור: אה , הוא לקח את ווינדווס הזה ?

זדורוב: הוא איש מחשבים .

ארתור: כמה הוא עולה ?

זדורוב: עולה הרבה כסף (לא ברור)

ארתור: ארבע , חמש ?

זדורוב: יותר . הוא אמר בסביבות עשר .

ארתור: אה , כן , זה רק יצא לכן .

זדורוב: לא , יש לו גרסה אורגינלית , לא פיראטית .

ארתור: אה .

זדורוב: כל הווינדווסים האלה שמוכרים זה הכל גרסה פיראטית . ווינדווס XP שמוכרים בחנויות כל זה גרסה פיראטית .

ארתור: כל זה כן . . .

זדורוב: בטח .

ארתור: והוא הביא משם , כן ?

זדורוב: לא .

ארתור: הזמין ?

זדורוב: יש לו מפעל . יש לו מפעל ועכשיו הוא העביר את כל המפעל לווינדווס ויסטה ולמפעל אתה צריך רק תוכנה עם תעודה . מה קרה לך , אם מחשב אחד לא יעבוד כמו שצריך זה יזיק לכל המפעל .

ארתור: אה , הוא . . . , מה הוא עושה ? הוא מוכר מחשבים ?

זדורוב: לא , הוא . . . , יש לו עסק לתפעול מחשבים . הוא מתקן אותם , מרכיב , עושה .

ארתור: אה .

זדורוב: אבל , הוא איש מחשבים של מפעל . יש בגולן מפעל פירות .

ארתור: הוא לא מתקן פליסטיישן ? לא מרכיב ?

זדורוב: לא , הוא רק (לא ברור)

ארתור: ויש פה כאלה שמתקנים או מרכיבים פליסטיישן ?

זדורוב: בטח , בטח .

ארתור: כן ?

זדורוב: יש כאלה . אתה נותן להם את המכשיר , הם עושים לך וזהו , תמשיך לשחק . יש מפעל שנקרא פירות גולן . פירות גולן .

ארתור: איפה יש פה כאלה שעושים את כל הדברים של פליסטיישן ?

זדורוב: אני לא יודע , פה . . .

ארתור: אי מחשבים הזה הוא רוסי ?

זדורוב: הוא רוסי , כן .

ארתור: זה טוב כשהוא מבין בדברים האלה .

זדורוב: הוא חמש שנים לומד אנגלית . הוא למד אותה בכוחות עצמו . הוא לקח קורסים לא עזר לו כלום . אז הוא קנה ספרים באנגלית . באתי אליו וראיתי שכל המדפים אצלו מפוצצים באנגלית . הוא מתכתב עם אנגלים , אמריקאים , סתם מדבר אתם . הוא אומר אם אני אפספס יום , יומיים , שלושה זהו , אני אשכח אנגלית . והבעיה היחידה בווינדווס הזה הוא כולו באנגלית ,

ארתור: כן .

זדורוב: אין עדיין גרסה רוסית . והיא לא תגיע עוד בערך שנה . ברור שישברו את הווינדווס הזה , אחר כך יגיעו גרסאות פיראטיות של הווינדווס הזה .

ארתור: יגיעו לפה . ברוסיה אני חושב שיש כבר .

זדורוב: לא , ווינדווס וויסטה זה משהו חדש , הוא יצא ממש לפני שבוע . ברגע שהוא יצא בעל הבית שלו ישר קנה תוכנה עם תעודה . ולמה עם תעודה ? יש להם במפעל 480 מחשבים . אם אחד מהם יתקלקל זה יגרום לנזק עצום

. זה אומר שיפסיקו לעבוד מקררים מסוימים וכל הפירות ירקבו . בשביל המפעל לוקחים גרסה אמיתית , עם תעודה כי . . .

ארתור: לזה יש גרסה עם תעודה ?

זדורוב: בטח .

ארתור: הוא קנה מזה ?

זדורוב: לא , מי שקנה זה בעל הבית שלו , לא הוא קנה .

ארתור: אההה .

זדורוב: אבל את הגרסה האמיתית הזאת הוא מתקין על כל המחשבים של החברה הזאת .

ארתור: גם לעצמו הוא לקח ?

זדורוב: אבל הוא הרי עובד , הוא מנהל עניינים מהמחשב שעומד בבית שלו .

ארתור: אה .

זדורוב: לכן הוא חייב את זה . אני בדקתי את הגרפיקה והשתגעתי לגמרי , אני אומר אני גם כן רוצה דבר כזה .

ארתור: אבל זה לא מחשב שלו ? זה של בעל הבית שלו ?

זדורוב: נואט בוק של בעל הבית שלו , אבל הוא עובד . . . , בוא הביא לו את נואט בוק הזה במתנה כדי שהוא יעבוד ויפקח על המפעל . במקרה ויש איזו תקלה . . .

ארתור: והגרסה הזאת של הווינדווס בנואט בוק הזה ?

זדורוב: בנואט בוק הזה ודרכו מפוזרת בכל המחשבים של המפעל הזה .

ארתור: אה , המחשבים האלה הם גדולים , כן ? או שאת גרסה אפשר להתקין בכל מקום ?

זדורוב: גרסה הזאת זה סידי רום רגיל .

ארתור: דיסק ?

זדורוב: דיסק , כן . הוא מכניס למחשב , מפזר בכל המחשבים את הפרמטרים , אחרי זה הוא פשוט מגיע מכניס למחשב ראשי ויש עוד מחשב הכי ראש , זה שמחזיק את כל הדברים האלה במפעל ואחר כך כל האינפורמציה הוא מוריד לו לנואט בוק . הוא בא , מכניס למחשב ראשי , מפזר אינפורמציה , מכניס דיסק אוריגינאלי , עושה התקנה וכל המחשבים מתנתקים . בעבור שעה הם עולים וכבר פועלים עם תוכנה חדשה עם חלון חדש . הוא אומר זה משהו . אני מגיע בלילה . בלילה לעבודה , שעה ארבע בבוקר , קור כלבים . ופירות גולן נמצא יותר קרוב לגולן . קור כלבים , אני קפוא , כיסיתי את עצמי עם השמיכות ויושב על יד המחשב הראשי עושה את התוכנה . בצהריים אי אפשר כי חם . אם המחשבים מתנתקים אז מתנתקים כל המקררים , מתנתק הכל .

ארתור: למה ?

זדורוב: כי רק המחשבים מפעילים את המקררים . אם באיזה מקרר איזו תקלה , הטמפרטורה יורדת , המקרר מעביר מידע יש למחשב , דרכו למחשב ראשי והראשי כבר מעביר אליו . אם הוא יכול לסדר את זה מהבית אז הכל בסדר . אם הוא לא יכול אז הוא עוזב את הכל ו . . .

ארתור: טס לשם ?

זדורוב: כן , טס לשם . נתנו לו אוטו מהמפעל . היה לו אוטו משלו , אבל נתנו לו אוטו מהמפעל . הוא אומר בשביל מה אני צריך את האוטו ? נותנים לי (לא ברור)

ארתור: כמה כסף הוא מקבל ?

זדורוב: עשרת אלפים או שתיים עשרה , הוא אמר . אני לא כל כך התעניינתי . הוא אומר אני מרוויח טוב . הוא אומר יש לי שלושים אלף בחודש . שאלתי כמה ? הוא אומר שלושים . אני אומר לא הבנתי , איך זה ? הוא אומר נו תראה , אתה חבר , לך אני עושה בחינם . נו איך , הוא לקח רק כסף על חלקים

למחשב . יותר הוא לא לקח כלום . ומישהו אחר מגיע יש לו בעיה עם מחשב , מאתיים , שקל , שלוש מאות , שם עוד משהו , שם עוד . מביאים לי הזמנה למחשב , זה כבר לא אלפיים שקל כמו שלך עשיתי . זה שלוש וחצי אלף . אנשים מקבים את הכל , יש להם אחריות לשלוש שנים . יש לי אחריות לשלוש שנים על מחשב . שום חברה , שום חנות לא ייתנו . . .

ארתור: הוא הרכיב לך ?

זדורוב: כן . שום חנות לא תיתן אחריות לשלוש שנים .

ארתור: הוא מרכיב טוב ?

זדורוב: מצוין . הדבר היחיד שהוא . . .

ארתור: כמו חדש (לא ברור) ?

זדורוב: היה לי דבר אחד , יש שם מאוורר קטן , הוא אמר לי ישר , המאווררים האלה הם חרא .

ארתור: לא צריכים אותם ?

זדורוב: אה ?

ארתור: לא צריכים אותם ?

זדורוב: לא צריכים אותם , אבל בגלל האבק הם מתחילים אחר כך לעשות בעיות . בוא אנחנו לא נשים לך . אני אומר לו תראה , אנדריי , הוא צריך להיות שם אז שיהיה . אם יעשה בעיות אוציא אותו . חצי שנה זה עבד , אחרי זה התחיל המחשב לעשות רעשים . הוא בא , מוריד את המאוורר , שם בחזרה , מדליק . . .

ארתור: זה כדי שהוא לא יתחמם .

זדורוב: לא , המאוורר הזה הוא לא שייך למעבד . הוא נמצא על הפלטה , הוא פשוט מסתובב שם . הוא אוסף אבק .

ארתור: למה צריכים אותו ?

זדורוב: הוא הוציא אותו וזרק . אתה לא צריך אותו , אני עוד אז אמרתי לך . אני אומר לא יודע . וישלו איזה חמש עשרה מעסק ושתיים עשרה משכורת . עשרים ושבע , שלושים אלף זה בסדר . הוא לא צריך יותר . הוא גם לא רוצה יותר .

ארתור: כל החלקים שם חדשים , כן ? זה שאתה לקחת ?

זדורוב: יש לו חברה שמספקת את כל החלקים למחשבים .

ארתור: אה , אתה נתת לו כסף והוא הביא את הכל ?

זדורוב: כן . הוא הביא , הרכיב את המחשב בעבודה התקין . . .

ארתור: ומחשב כזה כמו שהוא הרכיב לך באלפיים , למשל כמה היה עולה ב . . .

זדורוב: ארבע , ארבע וחצי .

ארתור: כן ? אה .

זדורוב: פנטיום ארבע עולה עכשיו בערך שלוש וחצי , ארבע אלף , פנטיום 4 חדש .

ארתור: אה .

זדורוב: זה רק המחשב , בלי מסך בלי כלום . ואני . . . , הוא הביא לי מחשב ועכבר לייזר

ארתור: ומסך .

זדורוב: מסך לא .

ארתור: את המסך אתה בעצמך קנית ?

זדורוב: לא הייתי צריך מסך . יש לי מסך טוב . הוא אומר אתה רוצה פלזמה בזול ?

ארתור: אה , היה לך מסך ?

זדורוב: כן . היה לי מחשב ישן . הוא אומר אתה רוצה מסך פלזמה בזול ? אני לא אכפת לי , אני קונה דרך חברה . אני אומר כן , אני רוצה . הוא אומר אבל אתה תגיד לי בשביל מה אתה צריך מחשב ? אני אומר לצרוב סרטים , לצפות סרטים , לשחק במשחקים , דברים כאלה . אז אני מציע לך אל תיקח שום פלזמות . אתה תקלקל את הראיה קודם כל ואיכות התמונה עליהם

שונה לגמרי , חרא . הכי טוב זה גדולים האלה . יש בהם יותר צבעים , צבעים יותר טובים והגנה יותר טובה . מה שתגיד , אני לא מבין בעניינים האלה . וזהו , (לא ברור) הכל בסדר . מחשב בלי להגזים , אני לא מכבה אותו שבועות . שבועות , אף עלפי שזה לא טוב למחשב .

ארתור: יש מסכים האלה , איך קוראים להם ? גיפיאיקס ?

זדורוב: יכול להיות , אולי יש איזה משהו . תראה , אני יש לי מסך טוב , הוא מראה בסדר . צבעים טובים .

ארתור: איך נקרא המסך ?

זדורוב: לא יודע .

ארתור: (לא ברור) ?

זדורוב: לא , אולי אל די , אולי שם אחר .

ארתור: אה , אל גי ?

זדורוב: אל גי . אולי עוד משהו . אני לא זוכר , ארטור .

ארתור: אבל הוא בסדר , כן ?

זדורוב: הוא בסדר .

ארתור: איזה מחשב היה לך לפני זה ישן ?

זדורוב: פנטיום 3 . וכשהוא ניקה את כל רשומות שעושים שם והעלה את אוריגינאל אז הסתבר שהיה שם בכלל לא פנטיום שלוש .

ארתור: איפה אתה לקחת אותו , פה ?

זדורוב: אשתי קנתה כשהיא למדה בתל חי . היא קנתה . . . . הוא אומר תראה , אם אתה בא אתי אז אתה יכול לא לפחד כי אני לא אתן לך אות לשלם כסף עד שאני לא אעלה תמונת רקע . למה ? כי הם מתקינים פנטיום 2 ועל הדבר הזה כותבים פנטיום 3 . אם הם שמים פנטיום 3 ובדבר הזה כותבים פנטיום 4 . חלקים אחרים לגמרי . כרטיס קול אחר לגמרי , לוח האם קטן .

הוא סיפר לי כל כך הרבה . אני לא יודע מילים כאלה מה שהוא סיפר לי . הוא אומר . . .

ארתור: מפנטיום 2 הזה . . . ,

זדורוב: נו ?

ארתור: פנטיום 2 הוא היה ?

זדורוב: היה לי עוד יותר נמוך , היה לי פנטיום 1 .

ארתור: אז מה עשית עם זה ?

זדורוב: נתתי לו , אמרתי אם אתה רוצה תיתן למישהו . הוא אומר אתה רוצה נמכור ? בוא נמכור . הוא הסתכל , שאל ואז אמר רומן , תזרוק את זה , אפילו לחלקים זה לא ילך . ול (לא ברור) יש חברה , היא אומרת הוא קטן , (לא ברור) אני אומר קחי אותו . אפשר להפעיל שם משחקים פשוטים .

ארתור: כן .

זדורוב: אפשר להפעיל משחקים פשוטים . שילד ישחק . יש לה מחשב שעליו היא מורידה סרטים וזה , ילד לא יוכל לשחק שם ואת המחשב הזה אפילו אם הוא ישבור אותו לא חבל .

ארתור: אי שפשר לכתוב על המחשב הזה ?

זדורוב: לא , אפשר לכתוב , אפשר לשחק במשחקים פשוטים , אבל פשוט תראה , נניח במחשב שלי אני עושה הזמנות , עבודות , כותב , עושה תחשיבים . אם אני אקלקל משהו זהו , אני אאבד את הכל . אבל לי יותר פשוט , אני בנוסף כותב את כל זה על הנייר ושומר . אם ילד ישחק הוא יכול למחוק איזה תיקייה , מה אכפת לו . מסכים ? והתיקייה הזאת חשובה לי . ובאופן כללי אני נתתי לו , בבקשה , תיקחי , מה יש . שלוש מאוד , ארבע מאות שקלים על החרא הזה מי צריך . אז נתתי לה . אז הוא הראה לי ווינדוווס . (קללה) התרשמתי , זה משהו טוב . הוא אומר תראה , רומן , אני לא יכול להתקין לך אותו עכשיו . אני אומר למה ? הוא אומר יש לי גרסה רשמית .

בגרסה רשמית יש כמות העותקים המורשים . אם אתה שם יותר זהו , אתה יכל להפיל את התוכנה ואז יפלו כל המחשבים שבמפעל . אני לא רוצה לקחת את זה על עצמי . אנחנו נמתין עוד קצת . יגיע לאינטרנט גרסה הזאת , אנחנו נוריד אותה , היא לא תהיה רשמית , היא תהיה פיראטית אבל אנחנו נתקין לך אותה . אמרתי בסדר . הכי מעניין שהוא בא ועוזר לי ולא לוקח אגורה אחת , אגורה אחת הוא לא לוקח .

ארתור: מאיפה הוא ?

זדורוב: הוא גם מאוקראינה .

ארתור: מקצרין ?

זדורוב: כן , הוא מקצרין .

ארתור: גם נשוי ?

זדורוב: נשוי , שלושה ילדים . אבל בחור כל הכבוד לו . הראש שלו מתפקד . הוא בכוחות עצמו למד אנגלית .

ארתור: הוא בעצמו רק מתקן מחשבים או שהוא האקר גם ?

זדורוב: תראה , מה זאת אומרת האקר ? אם יש תקלה במחשב הוא יכול לתקן אותה . אם יש תקלה שהוא לא מכיר , תקלה רצינית ז הפשוט ייקח זמן . הוא יסדר אותה , אבל הוא צריך יותר זמן . להרכיב מחשב אין לו בעיה .

ארתור: לא , זה בפנים (לא ברור) הוא יודע את הכל ?

זדורוב: בטח , אחרת איך הוא היה מתקן מחשבים ? אני אומר לך , אני . . . , במחשב הישן שלי התקלקלה המוזיקה ,

ארתור: הכרתי בחור שעקף את כל המחסומים האלה בחברה של לוס אנגלס , בתוך החברה

זדורוב: אה .

ארתור: הוא עקף אותם , יש שם שמירה

זדורוב: זה מתכנת . כל האקר הוא מתכנת .

ארתור: בקיצור הוא . . . , הוא האקר , עליו אני מדבר . אז הוא משך חצי מיליון דולר והעביר לישראל .

זדורוב: (רוסית)

זדורוב: לא רע . אבל תראה , הוא מכיר מחשבים , אבל הוא לא כזה שהוא האקר לגנוב כסף .

ארתור: הוא יכול (לא ברור) לתיקונים .

זדורוב: לא , הוא איש מחשבים . . . . מה זה האקר ? האקר זה בן אדם שמנצל את המחשב לצרכים אישיים שלו . והוא לא צריך הרבה . הוא עובד , מרוויח לאט לאט . הוא יכול לעשות דברים כאלה כמו דיסקים פיראטיים , תוכנות חוליגניות קוראים להן . הוא הראה לי אחת . צריך לדעת רק את הפרטים של הבן אדם שאתו אתה רוצה לשחק .

ארתור: מה זה דברים פיראטיים ?

זדורוב: יש תוכנה בריונית . היא נקראת מוות של מסך שחור . מה זאת אומרת ? נניח אני יודע את מספר אי סי קיו שלך , או שיודע עוד משהו , אולי אי מייל שלך . אני מכיר קוד שמאפשר לי להיכנס לאי מייל שלך . אני מתקין את התוכנה במחשב שלי , מכניס לשם פרטים שלך אחד משניים , או אי מייל , או אי סי קיו , או קוד למחשב שלך . אתה יודע בדרך כלל כותבים נפתח המחשב ואתה כותב (לא ברור) 120 . אני יודע את הסיסמה שלך , נכנס למחשב שלך . אתה כרגע עובד עם מחשב שלך . אנחנו מדברים , אתה רוצה לכתוב לי משהו , אני לוחץ איזה כפתור והעכבר שלך מתחילה לצייר עיקולים על המסך .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת אתה כותב והעכבר שלך מתחיל למחוק את כל מה שאתה כותב . אתה משתגע .

ארתור: אה .

זדורוב: אבל זה שטויות , סתם תוכנות חוליגניות כאלה .

ארתור: וירוס ?

זדורוב: זה לא וירוס . זה תוכנה חוליגנית . היא לא מזיקה למחשב שלך . היא מזיקה לשולחן העבודה שלך . זאת אומרת אתה לא יכול לעשות כלום , אתה נשאר ללא כלים . מקלדת לא פועלת , עכבר לא פועל . ובסוף אני מתחיל לעשות קטעים , לוחץ כפתור והמסך שלך פתאום מחשיך , מופיעה תולעת שחורה חה , חה , חה , פיצוץ כזה והמחשב מתנתק .

ארתור: יש לך מצלמה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: יש לך מצלמה ?

זדורוב: יש לי מצלמה ?

ארתור: יש לי מצלמה , אבל אני לא השתמשתי בה אף פעם . תראה ריקוד סטריפטיז לאיזו בחורה . (צוחק)

זדורוב: אתה יודע הוא לומד בשבילו , הוא צריך מחשב לעבודה , ובאופן כללי הוא לא עושה בעיות . אני ממש מוריד כובע . בחור בכוחות עצמו למד אנגלית , פתח חברה , הרוויח , כל הכבוד , ממש ככל הכבוד . אף על פי שיכול היה לא ללמוד . אף אחד לא הכריח אותו . אם אני רוצה אני לומד , אם לא רוצה לא לומד .

(שתיקה)

ארתור: אבא הזה . . .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: מסתכל .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה)

ארתור: בחורה יכולה לבלבל את המוח למי שאתה רוצה .

זדורוב: כן , נכון .

ארתור: וזאת היא איזו דפוקה , דפוקה ולא יפה . אולי משקרת .

זדורוב: הכל יכול להיות . הקטע הוא שהיא בת שש עשרה . אתה לא תוכל לעשות לה שום דבר . היא קטינה והיא צודקת כי היא אישה .

ארתור: זה יכול להגיד שכן , אני שלחתי אותו , הוא דיבר עם הבן שלו .

זדורוב: זה נתן (לא ברור)

ארתור: יגיד שזה התנפל עליו . זה יכול להגיד שהוא התנפל .

זדורוב: גם השני יכול להגיד שהוא התנפל עליו . הוא בא ו (לא ברור)

ארתור: ומי התנפל על מי , לפי איך שזה נראה ?

זדורוב: לזה פרצוף שרוט .

ארתור: עליו התנפלו .

זדורוב: הוא שרוט , מוכה , אין דבר , שרוט .

ארתור: אם הוא ילך (לא ברור) עם החולצה הזאת

זדורוב: הוא ילך אתה .

ארתור: אה ?

זדורוב: הוא ילך אתה . אבל אפילו אם הוא ילך בלעדיה רואים את הכל על הפרצוף .

ארתור: יש שם דם ?

(שתיקה)

זדורוב: אם היום בכל זאת לא הזמינו אותי אז ייקחו מחר . או שאין להם שום דבר והם מחכים עד שיגיע משהו .

(שתיקה)

זדורוב: הלוואי אני אצה מפה , אני אקנה לעצמי כאלה בדיוק .

ארתור: אין דבר אתה תצא , תלך לעבוד .

זדורוב: אהפוך את ישראל אבל אקנה .

ארתור: תלך לעבוד בבתי ספר . . .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה ? זהו , אני נשבע עכשיו , אני יותר לא רוצה לקחת לא בתי ספר , לא גני ילדים , שום דבר אני לא רוצה לקחת , אפילו לשמוע אני לא רוצה , די . על איזה חמשת אלפים (לא ברור) אחר כך (לא ברור) (קללה) קיבינימט , אני מפסיד יותר מאשר מרוויח .

ארתור: עזוב אותך . מה זה עשה לך ? (צוחק)

זדורוב: שמונה ימים פה , שלושה ימים (קללה) בחקירה , טלטלו אותי הלוך ושוב . אני כבר שבועיים לא עובד . שבועיים זה (לא ברור) פלוס מה שאני עבדתי לא שילמו לי על זה . על הכייפק .

ארתור: כן .

(שתיקה)

ארתור: אבל ילדים בגני ילדים הם לא כאלה , הם לא ינתקו לך את הכבל .

זדורוב: הם ישר (לא ברור) , כן ?

ארתור: היית צריך להגיד לשוטרים שהם הקניטו אותך , ניתקו כבל .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה ? אני כבר אמרתי שהם ביקשו ממני סיגריות ואני לא נתתי לאף אחד .

ארתור: סיגריות ? ועל הדבר הזה אתה לא סיפרת ? על הכבלים ?

זדורוב: לא .

ארתור: היית צריך להגיד למורות .

זדורוב: מה הטעם ?

ארתור: כן .

זדורוב: המורה אומרת משהו , הם מתחילים לצעוק ולא אכפת להם מה היא אומרת להם , הם בכלל לא מקשיבים . והיא לא יכולה לא לצעוק עלים ולא . . . . זה לא כמו שהיה אצלנו בבית ספר , באה מורה ונתנה מכה בכל הכוח עם

שרביט בראש או על האצבעות וזה . פה ילדים משוחררים לגמרי , עושים מה שהם רוצים .

(שתיקה)

ארתור: מבוגרים מכיתות אחד עשרה , שתיים עשרה לא התגרו כל כך , כן ?

זדורוב: אותם אני למעשה לא ראיתי בכלל . הם מסתובבים עם חבורה שלהם , מדברים , יושבים , שוכבים עם בחורות על הספסלים .

ארתור: כן .

זדורוב: סיגריות . . .

ארתור: ואלה , כיתה שמונה , כיתות שבע . . .

זדורוב: הולכים לעשן בהפסקה , לא אכפת להם אם אני עובד או לא עובד .

ארתור: (לא ברור) שקט .

זדורוב: היה שם דבר כזה שאני בא לעבוד והם עומדים ומעשנים . זאת אומרת אני עובד במקלט והם עומדים שם במקלט ומעשנים , לא אכפת להם אם אני שם או לא .

ארתור: כן ?

זדורוב: והקטינים האלה מתחילים , אל תחתוך , אל תרעיש , אל תלך לשם בכלל .

ארתור: אה .

זדורוב: כן , כאלה דברים , מנתקים כבל . אני התקשרתי לקבלן אומר לו שומע , תביא כבל , מורה ביקשה לא להרעיש . הוא הביא . אני חיברתי , הוא אומר נו איך , הכל בסדר ? אני אומר לו אלי , סלח לי אבל קיבינימט הכל , אני עובד והמטומטמים האלה כל הזמן מנתקים אותו , אני העפתי כבל , אני אחתוך למטה . התחלתי לחתוך למטה , תלכו כולכם לעזאזל . ובאות מורות , אתה יודע הן באו פעם או פעמיים . יורדות , פותחות את הדלת ואני שם חותך (משמיע קולות) , סוגרות את הדלת והולכות , זהו , אין אף אחד .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: אני רגיל לרעש הזה , פלוס יש לי מוזיקה באוזניים , לא אכפת לי . אני עם מוזיקה שלי , והם , מה שלא יגידו , אני יש לי נגן מוזיקה , בכל מקרה אני לא שומע . אני ראיתי שהם כולם משתגעים מזה .

ארתור: מי ?

זדורוב: כולם , ילדים , מורים .

ארתור: אה . נו לשים זין עליהם .

זדורוב: מורים בכלל היו יוצאים מדעתם . אני הייתי נכנס לחדר מורים בבגדים מלוכלכים , הייתי לוקח קפה . מי שהיה אומר לי שלום הייתי עונה לו , מי שלא היה אומר לי אני לא הייתי אומר לו מילה . למה אני צריך . תגיד מילה מיותרת , אפילו שלום יגידו שהטרדתי .

ארתור: זה משהו , איך אתה עבדת שם חודש ? לא מבין .

זדורוב: אבל אני לא עבדתי חודש שלם . אני עבדתי כמה ימים . אחר כך היה לי חופש . עשיתי ברית לבן שלי . אחר כך אני שוב עבדתי כמה ימים , שבת . עבדתי שלושה , ארבעה ימים נגמר החומר . עד שהביאו לי יום , יומיים בחופש . אחר כך באתי יום אחד ביום שישי . ביום שישי אין שם בכלל אף אחד חוץ מילדים רוסיים . ילדים רוסיים באים , לומדים שיעור אחד , שניים וזהו , הולכים , לא רואים אותם יותר . ביום שישי בית ספר ריק .

ארתור: וזה . . . . מה רציתי להגיד ? (קללה) אתה בא לשם יום , יומיים וזהו , אתה יכול לא לבוא ? ומי קנה את החומר ? הם ?

זדורוב: קבלן היה מביא , זה לא מעניין אותי .

ארתור: אה .

זדורוב: אם אין חומר אני מסתובב והולך . אני לא יכולתי לעבוד .

ארתור: נכון . אחר כך בסוף השבוע אני בכלל לא הייתי , עבדתי בעבודה אחרת . למה אני צריך . . . . אין קרמיקה , אין כלום , אז הלכתי לעבוד בצד . הלכתי ועשיתי תוך שלושה ימים אלף (קללה) בסדר .

ארתור: נכון .

זדורוב: מתקשר אליו , הוא אומר זהו , הביאו כבר . אז יצאתי , עבדתי שבוע (קללה) , נגמרה לי הקרמיקה . הוא אומר בסדר , אני אביא . ביום חמישי אין , יום שישי אין , ביום שבת אין , ביום ראשון אין . ביום שלישי אין , ביום רביעי אני מביא לך , תבוא . באתי וקרה הדבר הזה . (קללה) אילו הייתי יודע עדיף שהייתי נשאר עם אשתי .

ארתור: אה , אתה חיכית לקרמיקה ?

זדורוב: אני חיכיתי לקרמיקה , אני לא עבדתי . אילו הייתי יודע לא הייתי בא בכלל . במקום זה הייתי . . .

ארתור: כל היום חיכית לקרמיקה שלו ?

זדורוב: לא . אני לא באתי . יום ראשון , שני , שלישי , אני לא באתי . באתי דווקא ב . . . (עברית) רביעי

ארתור: נו ?

זדורוב: כי הוא התקשר אליו אמר אני אביא לך קרמיקה מחר כבר .

ארתור: נו . ואתה חיכית לו והוא עבד עליך , אין קרמיקה ?

זדורוב: לא , אתה לא הבנת . אני הייתי בא לעבודה , הייתי עובד , נגמרה לי הקרמיקה , אני מתקשר אליו ואומר אין לי קרמיקה

ארתור: אה .

זדורוב: הוא אומר תהיה בבית , אני אביא קרמיקה ואתקשר אליך . הוא התקשר אלי ביום שלישי ואמר מחר ביום רביעי אני אביא לך קרמיקה תבוא . אני באתי , חיכיתי כשלושים דקות , בינתיים הלכתי לשתות קפה וכאלה . הוא הביא לי קרמיקה .

ארתור: אה , הביא ?

זדורוב: כן . הוא הביא קרמיקה . אני התחלתי לסיים . אבל אילו הייתי יודע שדבר כזה בכלל לא הייתי בא לעבודה , הייתי נשאר בבית עם אשתי ואף אחד לא

היה מזיין לי את המוח . ולא הייתי אז פה . אבל מי יודע איפה הוא ייפול ? אף אחד . כאלה דברים . ומשם זה התחיל כמו לפי סצנריו , זרקתי מכנסיים , עוד ועוד , הרבה דברים היו . (עברית) עורך דין נסע היום לשם , למשטרה , אמר אני נוסע לקצרין , שם אני אדבר (לא ברור) . אמרתי לו מה יכול להיות . מה למסור לאשתי . אמרתי לו מה למסור . אני חושב שמחר ייקחו אותי . אם אף אחד לא הביא חבילה אז מחר ייקחו אותי לקצרין .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: כאלה דברים לא כל כך בריאים .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר , עורך דין , מה הם מצאו ? אני אומר לו פוליגרף זה , זה וזה . דם על כבל , על סליל . הוא אומר שטויות , הם משקרים . אני אומר אני לא יודע . (עברית) אולי . אי (קללה) אני אומר אני לא רצחתי אותה , אני אלך עד הסוף . הוא אומר נכון , נכון . ואז לאן שהדרך תוביל שם אני אהיה . אם תוביל לבית סוהר אז אהיה בבית סוהר , אם תוביל לחופש אז אהיה בחופש .

ארתור: יהיה מה שיהיה , רולטה רוסית

זדורוב: כן .

ארתור: יהיה מאסר עולם אז מאסר עולם .

זדורוב: יהיה מאסר עולם אז מאסר עולם . אולי המניאק הזה ירצח עוד מישהו אז ישר ישחררו .

ארתור: אה .

זדורוב: אם הוא עשה את זה עכשיו אז מאה אחוז שהוא יעשה את זה אחר כך . כשהביאו אותי אז אמרו לי בשירותים שלך שברו את כל הקרמיקה . אני אומר איך שברו ? הוא אומר שם , איפה שאתה שמת אנחנו שברנו את כל

הקרמיקה . אני אומר להם בשביל מה ? הם אומרים (עברית) אולי . אז אני אומר מה (עברית) אולי ? מה אולי ? זהו , יותר אף מילה . הסתכלתי עליהם . . . . אולי הם חשבו שאני החבאתי משהו מתחת לקרמיקה .

ארתור: מה אתה עשית שם , שירותים ? קרמיקה בשירותים ?

זדורוב: בארבעה חדרי שירותים עשיתי קרמיקה .

ארתור: ארבעה חדרי שירותים ? בכל הקומות ?

זדורוב: לא , רק למטה , רק במקלטים . יש שם ארבעה מקלטים , כל הארבעה . . . , בכל מקלט ארבעה שירותים ושתי מקלחות . ארע שירותים , שתי מקלחות , ארבעה שירותים , שני מקלחות .

ארתור: בכל מקלט ?

זדורוב: בכל מקלט , כן . אני עשיתי ארבעה מקלטים . (עברית) סך הכל זה מאה מטר . אני עשיתי רק רצפה , קירות אני לא עשיתי . זהו . עשיתי מדרגות איפה שצריך , איפה שלא צריך לא עשיתי . אני אמרתי אז למטומטם הזה תביא ישר מאה מטר (קללה) . לא , יש שם שמונים מטר , אני עשיתי חשבון . ושמונים מטר שלו נגמרו מזמן . הוא בא ומתפלא , איך אני לא ספרתי נכון . אני אומר לו אתה נכנסת למקלחת הזאת ? הוא אומר לא . אני אומר אז מי יעשה שם קרמיקה ? מביא אותו למקלט אחר , פה אתה ספרת שירותים ? הוא אומר לא . אני אומר אז מה אתה רוצה ממני ? אני אומר בוא תביא עוד עשרים מטר . יהיה הרבה כאילו (עברית) עודף , אני אומר לא יהיה עודף (קללה) . אני ישר אומר לך . אני באתי ובדקתי בזריזות (קללה) יש פה מאה מטר . לא , יהיה (עברית) עודף . ואם הוא מניאק אז היה מביא את כל העשרים מטר אז אני ביום ראשון לא הייתי מופיע שם בכלל וזהו . הייתי מסיים עוד לפני היום הזה . כזה דבר יצא . הוא הביא את זה ביום רביעי . ושם איפה שאני עשיתי קרמיקה הכל הלך , היה שם צבעי כזה טוב שלכלך את כל הקרמיקה עם צבע . את כל הקרמיקה . צבע את הקירות על

הקרמיקה , דלתות היה צובע על הקרמיקה , הכל הוא עשה על הקרמיקה . כוס אימא שלך .

ארתור: מתי , לפני זה ?

זדורוב: כן . אני הרי לא עבדתי , לא היה קרמיקה . אז הוא הלך לצבוע את המקלטים . אז הוא לכלך את הכל עם צבע .

ארתור: שם קרשים ולכלך ,כן ?

זדורוב: אה . איך שהוא צובע , הצבע מטפטף על הקרמיקה ולא אכפת . לא מנגב עם סמרטוט , לא שום דבר . מניאק . איך שאני מתגעגע על אשתי עם ילד . אני ממש משתגע (קללה) . היום יום ראשון , מחר יום שני . שני , שלישי ,רביעי , עוד שלושה ימים . ביום רביעי יש לי בית משפט . מה שיגידו שם כבר . . . . אולי הם כבר הכינו בשבילי כתב אישום , לכן לא מטרידים אותי . יש להם מספיק ראיות אז למה לא לעשות ?

ארתור: כן , יכול להיות . לא טוב .

זדורוב: נראה .

ארתור: אם הם (לא ברור) לא טוב .

זדורוב: תראה , היום הגיעו לפה דיברו אתי . הוא דיבר אתי , איפה שירת , כל מיני דברים אחרים . אמרתי לו שם , שם ושם . הוא אומר אני עכשיו נוסע לבית משפט . הוא אמר עוד משהו , אני לא הבנתי כלום . חשבתי לעצמי אתה נוסע אז תיסע , לך לך . (עברית) שומרים מבלבלים משהו . (קללה) אני זוכר שהיה שתיים עשרה שלושים ושש , הסתכלתי על השעון , התקשרתי למטומטם הזה . חשבתי שבדיוק עד שלוש אני אסיים את כל הקרמיקה אשטוף את רובה ובחמש אהיה מוכן .

(שתיקה)

זדורוב: אולי כל מה שאמרתי להם הם עכשיו בודקים את הכל ? אני אמרתי להם שאף אחד לא שאל על (לא ברור) . אולי בודקים את הכל , שואלים את המטומטמים האלה מחדש . לא יודע . יעשו ממני שעיר לעזאזל וזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: יעשו אותי שעיר לעזאזל וזהו .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) רצפים אפשר להשתגע . הייתי דופק לרצפים האלה בידיים על העבודה הזאת . עבודה (לא ברור) (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: האור המזדיין הזה .

זדורוב: לכבות את האור ?

ארתור: עזוב , אם אתה רוצה . . .

זדורוב: (לא ברור) לא צריך . אני בכל מקרה אשכב סתם . . .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) לא רוצה לעשן , שום דבר . (לא ברור) לשכב פה .

ארתור: כן , כאלה דברים .

זדורוב: באמת ארתור , כאלה עניינים שלנו .

(שתיקה)

זדורוב: מי עושה שם בלגן ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) (לא ברור) מה קורה אתך ?

זדורוב: (עברית) הוא שמה בדוש .

סוהר: (עברית) בדוש ? מי זה פה ?

זדורוב: (עברית) אני לא יודע איך קוראים שלו .

סוהר: (עברית) אוכל עדיין לא קיבלתם ?

ארתור: (עברית) לא .

סוהר: (עברית) עוד לא ?

זדורוב: (לא ברור) זמני . (עברית) ארטור , איך מתרגמים (עברית) מה קורה ? כאילו מה עניינים או מה ?

ארתור: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: כן .

ארתור: מה , מה עניינים . מה קרה .

זדורוב: אה , מה קרה ?

ארתור: לא , מה קורה .

זדורוב: אה .

(שתיקה)

(רעש)

סוהר: (עברית) בוא .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) (לא ברור) יש ?

שאדי: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אה ?

שאדי: (עברית) אין .

סוהר: (עברית) יש או אין ?

שאדי: (עברית) לא , אין .

סוהר: (עברית) לא .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) קח .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא קח . שלוש ?

שאדי: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) לחם יש לכם ?

שאדי: (עברית) יש לנו (לא ברור)

זדורוב: (עברית) תגיד לי יש תה ?

זדורוב: (עברית) תה יש ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) אני אביא לך תה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) אפשר מים חמים ?

שאדי: (עברית) עוד מעט , בסדר ?

זדורוב: (עברית) בסדר . בוא , אוכל . ארטור ?

ארתור: אה .

זדורוב: בוא נאכל .

ארתור: מה יש שם ?

זדורוב: הביצים האהובים שלנו . (עברית) בוא למטה .

(שתיקה)

זדורוב: הריח של הביצים האלה כבר עושה לי רע .

(שתיקה)

זדורוב: ארטור , קום , הגיע הזמן לקום .

ארתור: בסדר , בסדר .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא , קח מים . איפה הוא ? תביא את הקנקן .

זדורוב: (עברית) שניה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תודה . תה (לא ברור)

ארתור: אין סוכר , (קללה)

זדורוב: יספיק לנו . מחר אשתי תביא .

ארתור: צריך להשאיר לבוקר . (לא ברור) על הכייפק .

זדורוב: אני שם אחת .

ארתור: שים אחת . לכמות כזאת של מים זה תספיק אחת .

(שתיקה)

זדורוב: היום שוב המניאק הזה (לא ברור)

ארתור: תשטוף את הכוס שלך .

ארתור: את הזה אפשר (לא ברור) .אתה תיתן לזה .

זדורוב: מה ?

ארתור: תה .

זדורוב: תכף .

(שתיקה)

זדורוב: איך אתה מתייחס לזה ? או שלא מייחס ?

ארתור: שים פה .

שאדי: (עברית) מאיפה אתם ?

ארתור: אה ?

שאדי: (עברית) מאיפה אתם ?

ארתור: (עברית) מגדל העמק אני , הוא מקצרין .

שאדי: (עברית) מאיפה אתה ?

ארתור: (עברית) מגדל העמק . אתה יודע איפה זה מגדל העמק ?

שאדי: (עברית) אה , מגדל העמק .

(שתיקה)

זדורוב: לפחות לך הוא נתן (לא ברור) , המניאק ההוא לא רצה לתת . מילא את הקנקן לחצי . למה לא לפתוח אותה . קח את הקנקן וזהו . לא , צריך למזוג . מטומטמים (קללה)

ארתור: (עברית) מה היא בשבילך ? אה ? איך קוראים לך ?

שאדי: (עברית) שאדי .

ארתור: (עברית) מה היא בשבילך בחורה הזאת ?

שאדי: (עברית) איזו בחורה ?

ארתור: (עברית) זאת ש . . . (לא ברור) הוא היה פה אתי .אבא .

שאדי: (עברית) אחותי .

ארתור: (עברית) אההה , עכשיו הבנתי , הבנתי עכשיו . מה אמרתי לך , זאת אחותה .

זדורוב: אההה , (לא ברור) דם

ארתור: בטח . (עברית) הוא היה פה בהתחלה , אחר כך לקחו אותו לשם .

שאדי: (עברית) מה הוא סיפר ?

זדורוב: (עברית) זה היה (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא סיפר שכאילו (לא ברור) שלו , כאילו הבחורה לא (לא ברור) את הבן שלו , שמטרידה (לא ברור) .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) שוב פעם ביצים . (עברית) כל הזמן ביצים .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אתה רוצה (לא ברור) ? תאכל בינתיים ז החם , אחר כך זה לא יהיה טעים .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) (לא ברור) תאכל ?

שאדי: (עברית) זה (לא ברור) לשמור את זה ?

זדורוב: (עברית) את רוצה ?

שאדי: (עברית) לא , (לא ברור)

זדורוב: (עברית) השקית שם . אנחנו לא עושים פה אוכל .

ארתור: כמה סוכר , אחת וחצי ?

זדורוב: אחת וחצי . מספיק , מספיק .

ארתור: שמתי לך .

(שתיקה)

זדורוב: מספיק , מספיק . מספיק חצי , אני לא אוהב מלא .

ארתור: עזוב אותך , מה קרה לך ?

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מפריע , למה אתה לקחת אותו ?

זדורוב: כי (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: קח תסגור .

זדורוב: אני אסגור , (לא ברור)

ארתור: כן , אני ידעתי שזאת אחותו . בדיוק כך חשבתי .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) (עברית) מסכן , (לא ברור)

שאדי: (עברית) (לא ברור) מה הוא עשה , מתחת למשאית ?

ארתור: אה ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) מישהו התקשר אלי ואמר יש לך רימון יד מתחת לאוטו .

ארתור: (עברית) באמת ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) באמת היה , הזעקתי חבר'ה ממשטרה .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ? והוא בצבא .

שאדי: (עברית) הוא בצבא .

ארתור: (עברית) כן , אני יודע . ובאמת היה ?

עצור: (עברית) באמת היה . תשמע , (לא ברור) הוא התקשר אלי מ . . . בצהריים , לא עניתי , כל הזמן (לא ברור) . בסוף (לא ברור) הוא התקשר מחסום והחליף את הקול .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) (לא ברור) אבא שלי אומר (לא ברור) עזב (לא ברור) . עכשיו אני יוצא מסתכל אבל לא רואים כלום , חושך .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) הזמנתי משטרה , (לא ברור) ובאמת היה .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) באה משטרה

ארתור: (עברית) באו , רשמו הכל ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בינתיים הכל לטובתך . אתה קיבלת מכות , אתה . . . , שמו עליך , ויש חבלן משטרה (לא ברור)

שאדי: (עברית) מי שיושב (לא ברור) בבית .

ארתור: (לא ברור)

(רעש)

סוהר: (עברית) מי זה רומן ? אתה ? (לא ברור) למי הכוסות ? אליך ? לא רוצים תה ?

זדורוב: (עברית) לא .

ארתור: אה ?

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: יש , עשינו . תודה . הוא הכין תה .

סוהר: (עברית) (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) תגיד לי , תגיד בבקשה .

ארתור: (עברית) הוא לא סיפר , הוא סיפר שהיום אתה באת לבן שלו .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

שאדי: (עברית) היום לא אני באתי . היום הם רצו להחזיר לי .

ארתור: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) יעני על מה שהיה ביום שישי .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) עכשיו , אני הלכתי ל . . . להחליף את ה . . . (לא ברור) הקדמי , שברו אותו . אז נפגשנו שם .

ארתור: (עברית) הוא גם , גם להם שברו , הוא אמר

שאדי: (עברית) (לא ברור) שלושה שבועות .

ארתור: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) אז נפגשנו , (לא ברור)

ארתור: אההה , מה אתה אומר ? כלב .

שאדי: (עברית) (לא ברור) חמישה (לא ברור)

(לא ברור , מדברים ביחד)

ארתור: (עברית) קודם כל אתה היית שם ?

עצור: (עברית) לא , הייתי (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור) אף אחד , הוא רוצה (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(רעש)

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: יש סיגריות .

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: מה הכוונה ?

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: לא , נתנו רק סיגריות , רק סיגריות (לא ברור)

ארתור: אה , אולי היא מסרה ?

זדורוב: לא , כנראה שהיא מסרה , אבל זה יגיע יותר מאוחר .

(שתיקה)

ארתור: אתה רואה ? יש סיגריות ואתה מעשן ווסט (קללה)

זדורוב: בכל זאת אני אעשן , (לא ברור) שיביאו .

ארתור: (לא ברור) יהיה הכל , אל תפחד .

זדורוב: אני לא מפחד .

ארתור: אני לא מפחד .

(רעש , שתיקה)

ארתור: מה שאבא הזה סיפר מסתבר מה הוא אמר , הוא אמר שהוא . . . , הוא אמר שהוא בא לבן הזה , נכון ?

זדורוב: אה .

ארתור: ומסתבר שהוא בא להחליף פנסים , שמשות , איפה שמחליפים שמשות למכוניות .

זדורוב: אה .

ארתור: הם היו שם . הוא פגש אותם שם .

זדורוב: אה .

ארתור: הוא פגש אותם שם , הוא לא היה לבד , כמו שהוא אמר . הם היו שניים .

זדורוב: והתחילו בירורים ?

ארתור: הם היו שניים , היה אבא ובן . (עברית) הרגשתי שהוא משקר .

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) אני הרגשתי שהוא משקר . אמרתי לזה . . .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: ישר הרגשתי משהו . אמרתי לו מה יכול להיות סתם בחורה עשתה לו , כאילו אמרה לו לך (לא ברור) מה קורה ? אין דבר כזה . יכול להיות אחותו (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) מתקשרת ומדברת בשם של אחותי . אתה מבין ?

ארתור: אההה .

עצור: (עברית) כי היה לה סכסוכים עם אחותי . (לא ברור) היא הייתה בקשר עם (לא ברור) עם החייל . ופעם אחת התנתקו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז היא השכנה שלו . אז היא נתנה לאחותי לדבר אתו , כאילו (לא ברור) עמו לך עם מישהי אחרת . אתה מבין ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז הוא כזה בן אדם , סתם בן אדם שהוא הולך כאילו כל אחד שהיא מדברת אתו וזה הוא מתחיל (לא ברור) אתו .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) אתה מבין ? אחותי דיברה אתו כמו (לא ברור) רק בטובה לבחורה היא . . .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , הרגשתי אני . . . , אתה יודע אצל ערבים אין דבר כזה שהיא . .

ארתור: (עברית) נכון , בטח .

עצור: (עברית) עכשיו , הלכתי עם השכנים , (לא ברור) עכשיו ההיא רוצה להתנקם באחותי בגלל שהיא כאילו סיפרה לו על כל מה שהיה . לחצתי על אחותי ואמרתי (לא ברור) אז יאללה , את צריכה (לא ברור) מאחותי . אז (לא ברור) להתקשר אליו בשם אחותי . הוא מתלבש עלי כל הזמן , כל הזמן , כל הזמן .

ארתור: (עברית) והם באים אליך ?

עצור: (עברית) כן . פעם אחת אני תפסתי (לא ברור) עם האוטו של ה . . . , אוטו של הצבא , רציתי להביא (לא ברור) ברח . אחרי עוד שברתי שמשות שלה . האוטו של הצבא גם (לא ברור) אני שברתי , רציתי (לא ברור) . עכשיו (לא ברור) חודשיים (לא ברור) . ביום שישי הם באו אלי (לא ברור)

ארתור: (עברית) הם באו ?

עצור: (עברית) באו (לא ברור) קיבלו מכות אצלנו בבית .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , שברו את השמשה של האוטו וכל מיני . אתמול אני אומר לך , מישהו התקשר אלי שאומר שיש לך רימון יד מתחת לאוטו . אני לא בטוח שהם . יכול להיות ש . . . (לא ברור) שלישי , יכול להיות שמישהו רוצה לעשות (לא ברור) . עכשיו היום נפגשנו , הם רצו להחזיר לי , אני יודע .

ארתור: (עברית) הרימון , הרימון לקחו אותו ?

עצור: (עברית) כן , לקחו .

ארתור: לקחו את הרימון ? חבלנים ?

עצור: (עברית) החבלנים .

ארתור: (עברית) שיבדקו .

עצור: (עברית) (לא ברור) דבר כזה ישר , אתה מבין ? הוא לא שם אותו כדי להרוג או משהו , רק להפחיד .

ארתור: (עברית) להפחיד , כן , ברור .

זדורוב: (קללה) מים זורמים על הקיר .

ארתור: (עברית) תדע לך אבל , תדע לך , בינתיים הכל לטובתך . אני קצת מבין , לא פעם ראשונה פה . ארבע פעמים בבית סוהר . ישבתי הרבה שנים . אני קצת מבין בזה , בינתיים לטובתך הכל . אתמול הוא אמר אתמול שבאו למשטרה והם התלוננו במשטרה

עצור: (עברית) הם ?

ארתור: (עברית) כן . אתמול הם התלוננו על הבחורה . על הבחורה זה על אחותך ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) כבר לא , לא על זאת היא , על אחותך . למה לא על זאת ?

עצור: (עברית) יכול להיות שהוא טעה , יכול להיות שהוא באמת לא יודע , יכול להיות שהיא יודעת .

ארתור: (עברית) ולא ניסיתם להסביר אחד לשני ?

עצור: (עברית) הסברנו אלף פעמים , אבל הוא לא רוצה להבין . הוא מאוד רוצה , הוא קיבל מכות פעם ראשונה , הוא קורא (לא ברור) לזה כבוד , אני יודע , ורוצה להחזיר לו בכוח . בכל מקרה (לא ברור) להחזיר .

זדורוב: (עברית) בכוח ?

(שתיקה)

ארתור: ומה (לא ברור) לשכנה שלה לזאת שעשתה הכל . סתם שרמוטה ? באמת דפוקה בראש ?

עצור: (עברית) היא יש לה כל מיני . .

ארתור: (עברית) יש לה הפרעות , נכון ? אז זהו , זה מה שהוא אמר שעל הראשונה שיש לה הפרעות . אבל הוא היה צריך לשמוע , לשמוע (לא ברור) לשמוע טוב טוב .

עצור: (עברית) הוא בוא נגיד שיש (לא ברור)

ארתור: (עברית) בטח . שכל המשפחה שלכם מתקשרים לכל (לא ברור) החיים (לא ברור)

עצור: (עברית) הוצאתי (לא ברור) אבא שלי אין לו שום (לא ברור) רק על השם שלי , כולם על השם שלי . אמרתי לו בסדר , אי אשפר על השם שלו ? תביא , נראה , (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה הוא אומר ? כמו . . . , הוא אמר שהוא לכלך את כל ה (לא ברור) של כל המשפחה .

עצור: (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: (עברית) אבא שלו לא .

עצור: (עברית) (לא ברור) בת של האח שלו . (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה (צוחק)

עצור: (עברית) זה לא קל (לא ברור)

ארתור: (עברית) ואני (לא ברור) לכם .

עצור: (עברית) אבל קודם צריך לבדוק את הבית שלו , (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן . אחת שזה קטנה נותנת (לא ברור) טלפונים . נכון .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) בת של ה (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: סיפור אחר לגמרי .

ארתור: (עברית) יש לכם פה כל הכפר .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) אתה יודע כמה יש שם ? (לא ברור) ? ארבע .

זדורוב: (עברית) חמש (לא ברור) אה , ארבע אנשים ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) חמישי . יש שמה זקן (לא ברור)

עצור: (עברית) כן .

ארתור: כן , כן , יש לה (לא ברור) הוא איים על אשתו בסכין . יש עוד איזה בחור (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) תאמין לי .

ארתור: (עברית) תשמע , דבר כזה טוב לא נגמר ברע .

עצור: (עברית) מה ?

ארתור: (עברית) טוב שלא נגמר ברע הדבר הזה כי דבר הזה מסוכן . אני ראיתי הרבה אנשים הסתבכו ,בכבד הסתבכו , לא ככה מכות ושטויות . יש משהו (לא ברור) בדברים כאלה . הסתבכו , הסתבכו (לא ברור)

עצור: (עברית) כן . . .

ארתור: (עברית) מעצרי עולם .

עצור: (עברית) פשוט מאוד אם (לא ברור) אתה יכול לרצוח מישהו בלי להרגיש .

ארתור: (עברית) בטח . אני מכיר מישהו נשפט מעצר עולם , שתי מעצרי עולם על כבוד משפחה על אחותו , על זה . . .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) ים , ים , ים דברים ראיתי . אתה יודע כמה יושבים על אחות . . . , רצחו אחות , רצחו אלה

זדורוב: (עברית) מלא , מלא

ארתור: מאסר עולם , שני מאסרי עולם אחד קיבל . (עברית) איש אחד מצפון שתי מעצרי עולם יש לו . הרבה בלגן יש .

(שתיקה)

עצור: (עברית) אתם פה הרבה זמן ?

ארתור: (עברית) כן , הוא שבוע , אני פחות משבוע . (לא ברור) מפה .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אין מה לעשות . אחות זה אחות , כבוד משפחה .

(שתיקה)

ארתור: גבר זה גבר יכול להסתדר , אישה מילה אחת יכולה לקלקל את כל החיים .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) גבר יש לו זין , הוא לא צריך להתרגש יותר מדי כמו כוסית .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מלכלך אז אתה מקלקל את כל החיים שלך בכפרים שלהם .

זדורוב: זהו , אין לבחורה חיים , היא צריכה לעזוב .

ארתור: לגבר לא אכפת , מה יש לו .

זדורוב: הכניס , הוציא והמשיך הלאה (קללה) . ובחורה זה משהו אחר לגמרי .

ארתור: ואלה מסתובבים ומספרים סיפורים בכל הכפר . זה לא טוב .

זדורוב: (עברית) בטח . והבחורה בתולה , כן ?

ארתור: שת שש עשרה , שבע עשרה .

זדורוב: ילדה . אוי (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: סתם איזה חרטא (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) מה אמרו לכם עכשיו ? מה אמרו לכם עכשיו ? מחר בית משפט ?

עצור: (עברית) לא יודע . אין כלום . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כן , מחר יהיה (לא ברור) בית משפט ושם לראות מה קורה , מה קרה .

ארתור: (עברית) חקר אותך חוקר ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה הוא אמר ? שאל על כל מה שהיה ?

עצור: (עברית) הוא שאל על כל מה שהיה , אני . . .

ארתור: (עברית) עכשיו דיברת ?

עצור: (עברית) מה .

ארתור: (עברית) דיברת מה שהיה ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) כאילו אתה לא מכחיש , אתה מדבר מה שהיה ?

עצור: (עברית) כן , כן .

(שתיקה)

(לא ברור)

זדורוב: לא יודע ארטור , פשוט אני לא רוצה .

ארתור: אתה אומר מה אתה חושב , לתת לו כוס תה ? באותו תא חי הבן אדם . כשהבן אדם אתנו בתא זה משהו אחר לגמרי . זה לא שבתא אחר .

זדורוב: הבנתי .

ארתור: אתה מבין ? כשבן אדם אוכל אתך , חי אתך , כמו במשפחה בחדר אחד , לא תלך לשום מקום לא (לא ברור) זה כבר משהו אחר לגמרי .

זדורוב: ברור . לא , זה טוב , זה מוצא חן בעיניי . אני רוצה שאדע לפחות משהו על חיים פה .

(שתיקה)

זדורוב: יכולים לקלקל את החיים לבחורה , לא לעשות שום דבר , לקלקל וזהו . רק עם דיבורים . (לא ברור)

ארתור: כן , אני בהתחלה חשבתי שהם דרוזים , (לא ברור)

זדורוב: הם לא דרוזים ?

ארתור: בדואים .

זדורוב: אה , בדואים ?

ארתור: (עברית) זה כפר של בדואים , נכון ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) בהתחלה חשבתי שנוצרים , או נוצרים או דרוזים . לא ידעתי (לא ברור) חיים (לא ברור) שם .

עצור: (עברית) או קיי .

ארתור: (עברית) (לא ברור) של הדרום של האוהלים וזה , זה עם הבתים וזה , נכון ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אלה מזויפים (צוחק) יש שם בדואים שחיים באוהלים , אלה שבדרום . יש להם אוהלים בבד חזק ירוק או שחור . ופה לא , פה יש להם בתים שתי קומות , וילות וכאלה .

זדורוב: אה , זאת אומרת לא נודדים , יושבים במקום אחד ?

ארתור: כן . (עברית) שמה כמו בדואים כמו צוענים שם . (לא ברור) ברזנטים ראיתי בדרום שם . (לא ברור) ויש שם הרבה . שמה אתה יודע כמה

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) כן , בכל הדרום . בכיוון של אילת מפוזרים כולם . כמה יש שם , תל שבע , טרבין , שמהרבין

עצור: (עברית) כספי .

ארתור: כן , ים , ים . ים .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

ארתור: מי זה ?

(שתיקה)

(שירים ברקע)

זדורוב: שרים שרים (לא ברור)

ארתור: אה ?

זדורוב: כבר שרים שירים .

(לא ברור)

ארתור: למי שרים שירים ? להם או מה ?

זדורוב: שרים שירים (לא ברור)

ארתור: לא . אין להם סולחה , אין . (עברית) אין סולחה , נכון ?

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) באזיקים ?

ארתור: כן .

(שיחה לא ברורה ברקע)

ארתור: (עברית) בלי , בלי אזיקים .

זדורוב: איך ?

ארתור: בלי (עברית) אזיקים .

זדורוב: (מתעטש)

ארתור: בלי אזיקים .

זדורוב: (עברית) אזיקים ? יופי . למדתי עוד משהו .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) לא יודע (לא ברור) לא יודע (לא ברור) . הלך הביתה

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) את העניין (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני אמרתי שהוא ילך . הוא היה פה מה אמרתי ? רמה אני אמרתי ?

זדורוב: (עברית) בטח . אנחנו מדברים הוא הולך הביתה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הוא לא יודע (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא אומר שהוא בן , מקסימום הוא יכול לקחת (לא ברור) הוא הלך מכות (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: הם בדקו את הכל ושחררו .

ארתור: הוא אומר שיש לו דיסקט . הוא אומר שהוא היה אתו . הוא היה אתו , איזה דיסקט ?

זדורוב: איך שחררו אותו ?

ארתור: (עברית) איפה הוא היה , הוא היה אתו ביחד ?

עצור: (עברית) גם הוא (לא ברור)

ארתור: אה , הוא (לא ברור)

עצור: (עברית) כן .

ארתור: זה משהו , הוא גם כן הכניס לו מכות . הוא גם כן הכניס לו מכות ביחד עם בן .

זדורוב: אה , (לא ברור) ?

ארתור: כן .

עצור: (עברית) שומע ? יכול להיות שלקחו אותו (לא ברור) , יכול להיות שיסגרו אותי .

ארתור: (עברית) יכול להיות כן .

עצור: (עברית) כן , כן . הוא (לא ברור) אחרי שהוא יחזיר את המכה שלו (לא ברור) שקיבל מכות (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) ?

עצור: (עברית) אני אציע סולחה . אבל כל עוד שלא עשיתי ולא החזרתי לו אני עשיתי (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא אומר , הילד ?

עצור: (עברית) הבן וגם אבא , כל ה (לא ברור)

ארתור: אה , כן ? (צוחק) עכשיו אתה סוגר את זה ?

עצור: (עברית) לא .

ארתור: אבל . . .

עצור: (עברית) (לא ברור) אני אציע לו .

ארתור: (עברית) בשכל , אבל תעשה בשכל .

זדורוב: (עברית) סיפור כזה אי אפשר סגרתי . זה צריך לעשות בעיות . לא יודע (לא ברור) אילו היו נותנים מכות (לא ברור) הייתי מחזיר (קללה) .

ארתור: (עברית) אתה יכול להגיד כאילו בסדר , נסגור מה נסגור , מצד אחד , מצד שני (לא ברור) תעשה בשכל .

עצור: (עברית) אני לא אגע בו (לא ברור) , אני לא אגע בו .

ארתור: (עברית) לא , לא , זה הבעיה . מה ש . . . (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: (עברית) כן , זהו , (לא ברור) בשכל , לא ככה .

(שתיקה)

עצור: (עברית) הנה דוד שלי פה .

ארתור: אה ?

עצור: (עברית) דוד שלי פה .

ארתור: אה , כן ? נראים מדברים כולם .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: הם כולם מדברים פה , (עברית) פה בחוץ נראה , בחצר של משטרה הם מדברים .

זדורוב: (עברית) כן , שמה יש (לא ברור)

ארתור: (עברית) חצר ,

זדורוב: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) משטרה .

זדורוב: שם סגור .

ארתור: (עברית) אתה יכול לעמוד לשמוע .

עצור: (עברית) אפשר לראות משהו ?

ארתור: (עברית) יש קצת , אבל לא יודע אם רואים .

זדורוב: (עברית) מה , (לא ברור) ? על מה הם מדברים שם ?

(שתיקה)

עצור: (עברית) שומע ?

ארתור: אה ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מי , אבא ?

עצור: (עברית) השוטר אומר לו הוא מבין שאבא טעה איזה וטעות . למה , הוא בא עם הילד (לא ברור) לא היה , אם הוא היה מפריד ביני לבין הילד היה יותר טוב (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , נכון .

עצור: (עברית) בחור שייתן לי מכה אני אתן לו מכה (לא ברור)

ארתור: (עברית) אבל שתיהם הלך .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , אה , שוטר מדבר .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , כן ? יפה

עצור: (עברית) (לא ברור) ראש נפצע (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , כן ? מסתבר הוא נתן לו מכות יחד עם בן .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , ישחררו אותך .

עצור: (עברית) כן , הם יסתדרו שם .

ארתור: (עברית) אני מאמין ישחררו אותך .

עצור: (עברית) (לא ברור) אני הייתי (לא ברור) את השם שלו

ארתור: (עברית) מי זה ?

עצור: (עברית) השוטר , כי ידעתי (לא ברור) הוא אמר (לא ברור) להסתדר ביניהם שלא יגיע לפיתרון (לא ברור) זה יגיע בסוף לאסון . (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , בטח .

עצור: (עברית) כי (לא ברור) . אני לא מחפש (לא ברור) , אני (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) יש לי כמה חברים (לא ברור) לא (לא ברור) לא יוצאים עם הרבה אנשים .

ארתור: (עברית) היה יפה איזה בן אדם אתמול , הוא גם עצור .

עצור: (עברית) מי זה ?

ארתור: (עברית) היה איך קראו לו , רגע ? שכחתי איך קראו לו . הוא היה לו איזה אשתו היא פקידה בבית ספר . אשתו פקידה בבית ספר וגנבו לה ארנק . הוא בא להתלונן ואיזה שוטר בא ואמר כאילו שהוא לכלך עליו והשוטר הזה לפני שבע שנים נתן מכות לאבא שלו .

עצור: (עברית) אז . . .

ארתור: (עברית) כן , אז הוא הולך (לא ברור) כאילו הוא חזר בו , השוטר חזר בו עוד פעם אחרי שבע שנים .

עצור: (עברית) אה .

ארתור: (עברית) והוא גם (לא ברור) הבן אדם ההוא . הוא אבא שלו יש לו תביעה על משטרה על זה שנתנו לו מכות , שברו לו ראש , גולגולת .

עצור: (עברית) אה .

ארתור: אתה מכיר על מי ?

עצור: (עברית) אני מכיר .

ארתור: (עברית) זה , הוא אתמול היה פה . עשו סולחה .

עצור: (עברית) שחור כזה ?

ארתור: (עברית) כן , שחור כזה , נכון . עשו סולחה . גם עשה סולחה עם שוטר וזה בערב שחררו אותו . (לא ברור) כי הוא הכל בסדר .

עצור: (עברית) תשמע , (לא ברור) בכפר המשטרה (לא ברור)

ארתור: (עברית) הכבוד משפחה דברים כאלה ?

עצור: (עברית) רימוני יד זורקים אחד על השני ,

ארתור: (עברית) הכל כבוד משפחה ?

עצור: (עברית) לא , לא .

ארתור: לא ?

עצור: (עברית) יש כאלה שיענו . . . , יכול להיות שאנשים סתם כמה אנשים (לא ברור)

ארתור: (עברית) דיבורים כן .

עצור: (עברית) (לא ברור) אבל יש כאלה על חשיש , ועל סמים ועל (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , (לא ברור) האלה ? (צוחק)

(רעש)

ארתור: (עברית) יש עבריינים הרבה שם ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) יש הרבה עבריינים ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) יש אה ?

עצור: (עברית) הנה המשפחה של (לא ברור) השחור הזה ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) כל המשפחה .

ארתור: (צוחק)

סוהר: (עברית) מי פה ? אתה צריך משהו (לא ברור) נמצא פה .

זדורוב: תכף יתחילו לעשות בירורים . (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(לא ברור)

זדורוב: אולי נזרוק את הלחם הזה ? הוא לא טרי .

ארתור: טרי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) עכשיו הוא סיפר לי (לא ברור) להסביר לי מה מו . (לא ברור) סיפורים (לא ברור) לבוא להגיד ככה (לא ברור) אמרתי (לא ברור) וזה , כאילו הבן שלו לבד , מה הוא צריך להיות . . . , בת דודה חולנית (לא ברור) לך מכות . לא יכול להיות (לא ברור)

סוהר: (עברית) מי זה (לא ברור) ?

עצור: (עברית)

סוהר: (עברית) אתה (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) אתה שאדי ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) איפה הוא ? (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) כן ? איפה הוא ?

זדורוב: סוחבים את כולם .

סוהר: (עברית) איזו משפחה ?

(לא ברור)

סוהר: (עברית) מאיפה אני ? (לא ברור)

(שיחה ברקע , לא ברור)

ארתור: (עברית) מי זה תאמר ? זה זה ? (לא ברור) שתיים עשרה ? שתיים עשרה ? איזו קטנה . . . . דוד חמישים ואחד (לא ברור) איזה דוד . אני שמעתי רק הוא אמר חמישים ואחד . (לא ברור) שתיים עשרה .

(שתיקה)

זדורוב: שתיים עשרה ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) הכל טוב ?

זדורוב: (עברית) ברוך השם , תודה .

סוהר: (עברית) כן ?

(שתיקה)

(לא ברור)

ארתור: (עברית) הפלאיות , שמעת ? אם אתה צריך משהו (לא ברור) לו תגיד לנו . (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) תשמע , קודם כל כולם יבואו (לא ברור) אותך . דבר ראשון זה החוצפה . דבר שני זה כבוד משפחה ואישה . זה ילדה בת שש עשרה , שבע עשרה זה . . .

עצור: (עברית) בת ארבע עשרה .

ארתור: (עברית) בת ארבע עשרה ? מה אתה אומר ? אה , שניה בת שש עשרה , נכון ?

עצור: (עברית) בת עשרים ואחת . עשרים , עשרים .

ארתור: (עברית) (לא ברור) שניה הדפוקה הזאת, וזאת, אחותך היא בת ארבע עשרה ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) בטח, מה קרה לך ? בת ארבע עשרה .

זדורוב: לבחורה ? (לא ברור)

ארתור: כן . (לא ברור) כן .

זדורוב: הוא אמר בת שש עשרה .

(שיחה לא ברורה ברקע)

זדורוב: מה יש שם, שוטרים ?

ארתור: (לא ברור) כן .

זדורוב: מחממים . מחממים .

ארתור: בת ארבע שעשרה, (עברית) בת ארבע עשרה, בחייך . וזה אמר בת שש עשרה . (עברית) כוס אמק .

ארתור: (עברית) כן, הוא אמר שבת שש עשרה . הוא אמר לי בת שש עשרה . שקרן, אה .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) איפה הוא עובד אבא, הוא נהג אוטובוס ?

עצור: (עברית) אבא שלו (לא ברור)

ארתור: (עברית) נכון ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) נהג אוטובוס לוקח אנשים . לא אגד או משהו ?

עצור: (עברית) לא, לא, (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אבא שכיר (לא ברור)

ארתור: (עברית) או קיי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אמרתי לך הרבה לטובתך . ילדה בת ארבע עשרה, אתה קיבלת מכות, ילדה בת ארבע עשרה . הגנת על הכבוד משפחה . (לא ברור) אותך, מי שקיבל מכות זה אתה ולא הוא . שתיהם באו עליך . והוא אמר שהוא היה בעבודה ? יש לו דיסקט ? אבא, יש לו דיסקט שהוא היה בעבודה והוא כאילו

עשה את הדיסקט . (לא ברור) אתה מבין ? בשעה אחד עשרה . והבן כאילו אתה התקשרת אליו אמרת בוא, אני רוצה לדבר אתך .

עצור: (עברית) זה עדיין לא יפתור את כל הבעיה . הילד שעמד שם (לא ברור) את השמשות . (לא ברור)

ארתור: (עברית) איפה זה, בטובא ?

עצור: (עברית) לא . הוא מנצרת .

ארתור: (עברית) מנצרת ?

עצור: (עברית) (לא ברור) ראיתי אותו הוא (לא ברור) לחקירה . אתה מבין ? יגיד האמת . אם הוא ייצא בן אדם טוב (לא ברור) אמת (לא ברור) בא אתו . אבל אם הוא יתחיל לשקר . . .

ארתור: (עברית) בסדר, אתה באת ישר וראית אותו, את הילד הזה ?

עצור: (עברית) איזה, (לא ברור) שם ?

ארתור: של השמשות .

עצור: (עברית) נכנסתי אליו למשרד, אני אומר לו בוא תראה את השמשה אצלי במשאית, יש לך רכב (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה ? כאילו חיכו לך שמה ?

עצור: (עברית) שמתי את היד ככה, ותפסתי אותו (לא ברור) ולא הרבצתי לו, (לא ברור) התחיל (לא ברור) זה, פתאום אני רואה את אבא שלו בא אלי בריצה . אבא שלו (לא ברור) ככה עם הציפורניים

ארתור: (עברית) ציפורניים שלו, של אבא .

עצור: (עברית) כן, (לא ברור) להגן על עצמי שלא ייתן (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן . אבל ילד ראה שהם באו אליך ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) ילד ההוא ראה שהם באו אליך ?

עצור: (עברית) כן, אבל אם הוא יגיד את האמת .

ארתור: (עברית) לך תדע אם הוא חבר שלהם .

עצור: (עברית) זה הפחד . והם נשארו שם .

ארתור: (עברית) אבל תשמע, מספיק שהוא יגיד ש . . . (לא ברור) פה לא ישקר . כי על הבלגן הזה היו שם עוד אנשים .

עצור: (עברית) זהו, רק אוהל אחרי זה בא בעל הבית שלו והפריד בינינו .

ארתור: (עברית) יופי, בעל הבית ראה שהם שתיהם ?

עצור: (עברית) בעל הבית כן ראה ששתיים עלי, אני . . .

ארתור: (עברית) יופי . מספיק . מספיק . ההוא הילד לא ישקר . אם בעל הבית היה הוא לא ישקר .

עצור: (עברית) (לא ברור) שהם בסדר כי הלכתי (לא ברור)

ארתור: (עברית) ראית אותם ?

עצור: (עברית) הם גיחכו ואמרו אל תדאג, הכל יהיה בסדר, (לא ברור)

ארתור: (עברית) (לא ברור) אתה רוצה .

(שתיקה)

ארתור: מה רומן,

זדורוב: מה ?

ארתור: מה אתה ישן או מה ?

זדורוב: לא, אני שוכב וחושב . למה לא לקחו אותי היום . בגלל העורך דין שלי ?

ארתור: מה זה קשור אליו ?

זדורוב: היה עורך דין, אבל הוא נוסע לקצרין, הוא היה יכול לבוא לאי בבית משפט, זה היה יכול לקחת אותי (לא ברור) לגשת אלי שם, במשטרה . אבל לא לקחו אותי .

ארתור: פשוט עברו .

זדורוב: או ש . . . זה, כתב אישום .

ארתור: אה .

זדורוב: אין דבר .

ארתור: מה אתה חושב, שמכינים כתב אישום ?

זדורוב: (עברית) יכול להיות .

ארתור: יש הרגשה כזאת ?

זדורוב: יכול להיות בודקים את מה שאני אמרתי אתמול . יכול להיות שבודקים את הנתונים האלה . יכול להיות . יכול להיות בגלל שעורך דין אמר שהוא יבוא אז החליטו לא לגעת בי היום, ובאותה הזדמנות לבדוק את היום הזה, את כל מה שסיפרתי . לא יודע, (לא ברור) (עברית) יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות .

ארתור: לך תדע, הכל יכול להיות .

זדורוב: (עברית) נכון .

ארתור: חבל שאתה לא אמרת להם על הדבר הזה . אולי זה היה עוזר לך . על החרסינות האלה שהם אמרו, שעשו את הדבר הזה . לך תדע, אולי מישהו אמר שם מהמורים או מהילדים שאתה רבת עם הילדה הזאת .

זדורוב: אני בכלל לא דיברתי אתם . אני הייתי אומר שיש לי עבודה, נגן מוזיקה לאוזניים וממשיך . הייתי מדליק דיסק וקדימה .

ארתור: בסדר, הם היו מבקשים, נכון ? ואתה היית שם נגן מוזיקה לאוזניים ולא שם לב, נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? יכול להיות זאת הייתה ילדה הזאת ? אתה לא זוכר מי מהם בדיוק היה ? היה שם הרבה בנות או בנים, נכון ?

זדורוב: ילדה ניגשה, אבל היא תמיד הייתה בהירה .

ארתור: נו ? אתה לא הסברת את זה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה לא אמרת את זה ?

זדורוב: לא . וזאת שחרחורת .

(שתיקה)

ארתור: אולי מורות אמרו משהו ? אתה הרי היית משגע אותן, אתה אומר ?

זדורוב: אני הייתי עושה את העבודה שלי .

ארתור: בטוח, אבל בשבילם זה כאילו אתה עשית בכוונה, איך שהם רואים את זה .

זדורוב: אבל הם הרי גם לא אידיוטים . אם צריך לחתוך אני חותך .

ארתור: נכון .

זדורוב: השוטרים לא המורים . לכן אני לא יכולתי כל היום לחתוך סתם .

ארתור: גם נכון .

זדורוב: וזה שאני הייתי מתעלם מכולם . . .

ארתור: לא טוב עכשיו לספר לך את זה כי יגידו, אה, אתה משחרר לאט לאט . למה אתה לא אמרת את זה מקודם ?

זדורוב: אני לא אגיד את זה .

ארתור: הם יגידו למה אתה לא אמרת מקודם . אתה מבין ?

זדורוב: אה .

ארתור: וזה גם כן לא טוב, לא לטובתך .

זדורוב: לכן אני אשתוק, לא אגיד .

ארתור: אתה לא רוצה להגיד את זה ?

זדורוב: לא .

ארתור: כן, הם יתחילו אחר כך לחפש מילים, לחפש אותך . (לא ברור)

זדורוב: נו, יתחילו למה לא אמרת מקודם בעדות את זה, את זה, את זה . בשביל מה אני צריך את זה ? אני לא אגיד . אילו מישהו היה אומר אז בסדר, אמרו .

כולם ראו שאני הייתי מסביר להם, לוקח נגן מוזיקה שם אותו ולא אכפת לי, אני פשוט הייתי מתעלם מהם .

ארתור: אה .

זדורוב: הם היו מסתובבים ואני מתעלם . אבל זה היה בתחילת העבודה, ממש שבוע ואחר כך זה נגמר . אחר כך . . ., גם זה לא . מקסימום (עברית) יומיים, (עברית) שלושה ימיים מקסימום . ואחר כך אני שמתי זין ורק במקלט . . . .

(שתיקה)

זדורוב: אני אפילו לא רוצה לדבר על הנושא הזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה, (עברית) זה לא שווה .

ארתור: יחפשו אותך .

זדורוב: אה ?

ארתור: יחפשו מילים, כל מיני דברים, ינסו לתפוס אותך

זדורוב: כן .

ארתור: (לא ברור) יגידו זה ראיה, אתה לא אמרת לנו מייד .

זדורוב: בשביל מה אני צריך לתת להם עוד קלפים בכירים .

ארתור: כן, נכון . אל תגיד את זה . בשביל מה ? שלא יהיה עוד יותר גרוע (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: כן, אבל אבא (לא ברור) עבד עליו .

זדורוב: אוי (קללה) . צריך להתאזר בסבלנות וללכת ישר, כמו טנק, ושהכל ילך לעזאזל .

ארתור: כן, אבל תראה, מצד שני אתה יודע למה זה רע ?

זדורוב: מצד שני הכל רע .

ארתור: לא, אם אתה לא תגיד שום דבר על זה, אם אתה תשתוק, ואם . . ., אולי מזמן כבר אמרו משהו על זה . . .

זדורוב: אני אגיד . . .

ארתור: מה ? תעמיד פנים כאילו נזכרת ?

זדורוב: כן, כן, היה . . ., כן, כן . . .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: זה לא טוב .

זדורוב: אה ?

ארתור: נו כאילו תעשה (עברית) ראש קטן, כן .

זדורוב: כן, היה, אני נזכר . . .

ארתור: תעשה ראש קטן .

זדורוב: כן, זה היה, זה היה בתחילת העבודה, אני כבר שכחתי .

ארתור: אה .

זדורוב: וזהו . אין מה לשמוח .

ארתור: אה ?

זדורוב: אין מה לשמוח . מה שנותר לי זה להוכיח שאני לא אשם בכל האמצעים שברשותי ואחר כך . . ., (עברית) קח ממני .

(שתיקה)

זדורוב: כאלה דברים .

(שתיקה)

זדורוב: אשתי כותבת תעזור לחקירה, תספר כל מה שאתה יכול, כל מה שאתה יודע . כל מה שידעתי סיפרתי . ושהם יחליטו כבר, או שהשופט .

(שתיקה)

ארתור: מה אשתך ? אשתך ביקשה שאתה תספר את הכל ?

זדורוב: כן . היא אומרת פשוט תעזור לחקירה, תספר את כל מה שאתה יודע . אבל אני סיפרתי את כל מה שאני ודע עוד לפני הפתק .

ארתור: אז היא צודקת .

זדורוב: אבל העניין הוא שאני סיפרתי את הכל, יותר אני לא יכול להיזכר במשהו שאפשר לספר .

ארתור: היא הרי לא מבינה שאפילו את זה שאתה סיפרת עליו, על הדברים האלה שאנחנו דיברנו, שזה לא טובתך אם אתה תיזכר עכשיו .

זדורוב: תראה, פשוט . . .

ארתור: היא הרי לא מבינה את זה . זה לא טוב שכעבור שבוע אתה נזכרת דווקא בזה שהיו מציקים לך . זה נראה קצת מוזר . אתה מבין ? אתה אמרת שהם ביקשו סיגריות ?

זדורוב: כן, ואני לא נתתי .

ארתור: אתה זוכר את זה ואת זה לא זוכר שהיו מציקים לך משגעים אותך .

זדורוב: פשוט תראה, אפשר להבין כי את הסיגריות הם היו מבקשים כל יום כמעט, אני לא נתתי להם .

ארתור: היו מפריעים לך עבוד, יש מורות שהיו באות ואומרות

זדורוב: אחת . ועם כבל זה היה בתחילת העבודה וכמה ימים מקסימום . לא, אני לא אזכר בזה, אני לא אגיד את זה, פשוט כל מה שיש . . .

ארתור: זה לא טוב, לא טוב אם אתה תגיד .

זדורוב: ברור . כל מה שהיה אני סיפרתי .

ארתור: וזה לא טוב לך, לא לטובתך . עכשיו . . ., אילו היית נזכרת מקודם, היית אומר . ועכשיו זה מסוכן בשבילך להגיד את זה .

זדורוב: אני לא אגיד . תראה, ראשית כל אני לא רואה קשר בין כבל . . . . (קללה) נו בסדר, מנתקים, ילדים דבילים, אני יודע . הייתי מחבר בחזרה ועובד . כשנמאס לי אני עברתי לחתוך בפנים . הייתי חותך בפנים . היו אומרים לא היה מזיז לי כי הייתי עם נגן מוזיקה . היו מבקשים סיגריות ? הם כמעט כל יום היו מבקשים ממני סיגריות . אני לא הייתי נותן להם . אם עברתי עבירה

בכך שלא נתתי לילדים סיגריות, לילדים שמתחת לגיל שמונה עשרה בבקשה .

ארתור: כן . למעשה

זדורוב: אסור לתת להם .

ארתור: למעשה, בינינו, (לא ברור) מה שסיפרת לי בבוקר נראה לי שהם הציקו לך ממש חזק בחיי . זה ממש משגע . אילו הייתי במצב כזה הייתי חוטף קריז ושובר עליהם את כל החרסינות .

זדורוב: תראה, פשוט . . .

ארתור: זה לא ייאמן .

זדורוב: אני רוצה להפחית מהמאסר, במקרה ואקבל עונש, אני רוצה, אבל אני לא יכול להפחית אותו כי אני לא מתכוון לקחת על עצמי רצח .

ארתור: אה .

זדורוב: אילו הייתי עושה את זה, בסדר, עשיתי, (קללה) הייתי מזמן כבר אומר כן, חבר'ה, (קללה) חטפתי קריז וזהו . אבל מה שיש זה ראיות עקיפות . בסדר, תכניסו על סמך ראיות עקיפות . לכו להזדיין . בכל זאת המניאק הזה שרצח פעם אחת ירצח גם פעם שניה .

ארתור: אתה אל תגיד את הדבר הזה כי (לא ברור)

זדורוב: על הכבל ? אני בכל לא מתכוון להגיד . בשביל מה הם צריכים את זה .

ארתור: כי זה עוד ראיה אחת שאתה שתקת .

זדורוב: אני לא מתכוון להגיד להם על הכבלים . בשביל מה (לא ברור) . אני כבר מזמן שכחתי מזה .

ארתור: אוי (קללה), קריר, לא ?

זדורוב: קריר . אני אומר לך אני היום (לא ברור) קפאתי .

ארתור: (עברית) כנראה, כנראה ההוא שחררו אותו אבא, אבל זה לא בצדק . אם הוא ביחד עם הבן שלו נתן לך מכות זה לא היה בצדק .

עצור: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) איך שוטר (לא ברור) ? איך (לא ברור) של שוטר ?

ארתור: (עברית) יכול להיות רוצים לסגור את העניין ? למה נתנו לו כל כך הרבה ציוד ?

עצור: (עברית) (לא ברור) מה אני אעשה ?

ארתור: (עברית) ראש המועצה דוד שלך ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: ראש המועצה של מי, של טובא ?

עצור: (עברית) של (לא ברור)

ארתור: (עברית) לא דוד שלך ?

עצור: (עברית) לא .

ארתור: אמרת הוא מכיר אותו, לא ?

עצור: (עברית) דוד שלי אומר (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה, הוא מכיר אותו טוב ראש המועצה ?

עצור: (עברית) הוא מכיר אותו (לא ברור)

זדורוב: ואיך אמר השוטר הזה, קוראים לו שלמה ?

עצור: (עברית) איזה ?

זדורוב: היה שוטר . כשהוא הגיע אני אמרתי לו (עברית) ברוך השם הכל בסדר .

ארתור: לא יודע .

זדורוב: שלמה ?

ארתור: שלומה או לא שלמה, אני לא יודע .

זדורוב: אולי שווה ללכת להתגלח ? או שלא שווה כבר ?

ארתור: (עברית) יכול להיות, יכול להיות הלך לדבר . אבל אני לא ראיתי היו לו חוץ מהשמיכה בגדים הרבה, עוד שלוש, ארבע שקיות של כל החרטות בארטות .

הבנת ? למה הביאו לו כל כך הרבה אם הוא משתחרר ? למה הביאו לו כל כך הרבה דברים ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אה, יכול להיות אתה תלך והוא יישאר .

עצור: (עברית) לא, אני חושב (לא ברור)

ארתור: (עברית) מי זה ?

עצור: (עברית) (לא ברור) זה עניין אחר בכל .

ארתור: (עברית) כן, כן .

עצור: (עברית) יכול להיות שהביאו, ההורים שלו הביאו בגדים (לא ברור)

ארתור: (עברית) לא, זה בא (לא ברור) . תאמר זה הבן של ההוא ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) איך קוראים לבן של ההוא ?

עצור: (עברית) תאמר .

ארתור: (עברית) תאמר . זה זה תאמר .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה) . איזה (לא ברור), כן ?

ארתור: אה ?

זדורוב: להתגלח (לא ברור)

ארתור: יש להם הרבה .

זדורוב: אה ?

ארתור: יש להם הרבה .

זדורוב: מה ?

ארתור: של זה, של (לא ברור)

זדורוב: אני יודע, אבל בכל זאת (לא ברור)

ארתור: זה מפריע ?

זדורוב: אני בדרך כלל מתגלח פעם בשלושה, ארבעה ימים . בדרך פעם בארבעה ימים אני מתגלח .

ארתור: אה, כל ארבעה ימים ? או כל שבוע ?

זדורוב: נו (לא ברור) היום יום החמישי .

ארתור: ארבעה ימים זה בסדר . אני מכיר אנשים שגדל להם בעוד יום, יומיים .

זדורוב: אם אני מתגלח בערב בבוקר כבר יש לי . פעם אחרונה התגלחתי ביום שישי . רביעי, חמישים, שיש, שבת . היום יום החמישי, יום החמישי ויש לי כבר (לא ברור) הדבר הזה .

(שתיקה)

זדורוב: אבל מצד שני זה בכל זאת רצה לדעת איזה זקן אני הייתי מגדל . שיראה, שידע . (לא ברור) איך אתה מגלח זקן ? אני אומר מה השתגעת ? אני אם אני מתגלח אז מגלח את הכל, ואם אני לא מתגלח אז לא מתגלח בכלל .

ארתור: מה הוא אומר שאתה עושה זקן ?

זדורוב: הוא אומר אולי אתה עושה זקן או שפם או שאתה יודע משאירים דבר כזה, צרפתי, שפם כמו להיטלר, רק שיש פה על הסנטר יש את הדבר הזה . אני אומר אני אף פעם לא עשיתי שטויות . מקסימום אני לא הייתי מגלח שפם, כל השאר הייתי מגלח . אחר כך כשהיה נמאס לי הייתי מגלח את הכל . אני מתגלח פעם בארבעה ימים

ארתור: אה .

זדורוב: פעם בארבעה, חמישה ימים . זה לא כל כך חשוב . אוי (קללה) (לא ברור) לא מגולח צריך להתקלח .

(שתיקה)

זדורוב: כנראה שהיא מסרה רק סיגריות, או שהעבירה סיגריות לעורך דין והוא הביא לי (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: עוגיות משובצות מצופות שוקולד . מה שאני לא אוהב זה עוגיות משובצות . זה נתקע בשיניים . אי אפשר להוציא . זה נדבק . (לא ברור) זה מעוקל .

ארתור: למה (לא ברור) ? נו ?

זדורוב: כחול לבן .

ארתור: לא חשוב .

זדורוב: כן חשוב . זה ראשית כל . דבר שני עכשיו על הקופסאות חייבת להיות רשומה . . .

ארתור: אבל זה ישן .

זדורוב: זה ישן אבל זה חדש . על החדש חיים להיות כתוב . זה (לא ברור) חבילה

ארתור: אבל זה ישן .

(שתיקה)

זדורוב: לא יודע . אני עישנתי ברוסיה ווסט הוא הרבה יותר קל, לא כזה חזק .

ארתור: למה הן יבשות ? הן ישנות .

זדורוב: זה משהו!

ארתור: מה ?

(שתיקה)

זדורוב: יש פה 12 מיליגרם של סמולה . ניקוטין 0 .9 מיליגרם .

ארתור: אה . הנה כתוב לך פה .

זדורוב: נראה לי על אלה לא כותבים .

ארתור: הנה כותבים, איך אל כותבים ?

זדורוב: 20 (עברית) סיגריות (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אין פה . בעיקרון על הקופסאות החדשות לא צריכם לכתוב . ופה 12 ו9 . זה ישן להלאה . הן עוד מעט יהפכו לאבקה אצלם פה .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: לכולם יש שמיכה .

תום ההקלטה

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 23) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ט'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 23)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 ט'

שם המתרגם: רינת שור

(קובץ 1 ריק)

קובץ 2

(רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים בתחילת הקובץ)

ח : בוא, בוא . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים, לא נשמע) מים חמים .

שוטר : אה ?

ח : מים חמים, לשתות תה, משהו (לא נשמע) .

שוטר : תגיד לי, (לא נשמע)//

ח : //אין איזה גבינה, משהו (לא נשמע) .

שוטר : (לא נשמע) .

ח : תבדוק אם יש משהו .

נ : (לא נשמע) .

ח : רעב (לא נשמע) רעב . (לא נשמע) תראה אם יש משהו לנשנש (לא נשמע) .

שוטר : כן, יש גבינה, אבל היא לא כזאת (לא נשמע) .

ח : או הו . . .

שוטר : קח .

ח : מה זה ?

שוטר : אתה לא רוצה (לא נשמע) .

ח : אתה (לא נשמע) לאכול ? מה השעה (לא נשמע) .

שוטר : ארבע, מה אתה רוצה ?

ח : בסדר ארבע, נו . רוצה לאכול, מה אני רוצה לאכול .

שוטר : (לא נשמע) .

ח : אה ?

שוטר : (לא נשמע) אני אביא לך .

ח : לך תביא ? תביא משהו לאכול, מה ? אה . . . אי נעל אבוק, מניאק . תחזיק (לא נשמע) נעל אבוק, אום . . . (לא נשמע), שיט . (לא נשמע), שיט . (לא נשמע) שרמוטה .

– תום הקלטה –

מ.ט. 165/06 חקירת רומן זדורוב והמדובב מיום 14/12/06-19/12/06 קבצים 4,5,6 (חלק 1+2) וקובץ 7 (מוצג ת/056)
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3