נ.ז. עד תביעה מס' 42

עד תביעה נ.ז. מס' 42 מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.בן כמה אתה

ת.16

ש.אתה מסרת ב – 10/12/06 הודעה במשטרה

ת.כן

ההודעה מוגשת בהסכמה ומסומנת ת/538

ש.אתה אמרת שבשעה 12:45 בערך יצאת להפסקה אחרי שיעור פיזיקה

ת.כן

ש.יצאת בזמן הצלצול, לפני הצלצול

ת.בזמן הצלצול

ש.אם כאן ב – ת/379  מדובר בלוח שעות, באיזה זמן מדובר

ת.בסוף שעה שישית

ש.אתה סיפרת בעדות שראית את תאיר בפרגולה בזמן ההפסקה ובשלב מסוים כשלא ראית היא נכנסה לבית הספר כנראה וראית אותה יוצאת מבית הספר בסביבות השעה 13:10 וחוזרת לפרגולה, האם שמת לב לאחר מכן מתי היא עזבה את הפרגולה עוד פעם אחרי הפעם הזו

ת.לא

ש.אתה בטוח שבמהלך הזמן הזה, השיעור השביעי ראית אותה בפרגולה

ת.כן

ש.אמרת גם שבסביבות השעה 13:40 נכנסת לבית הספר עם עוד מספר ילדים ביניהם שי, נועם וטל, האם זכור לך אם נכנסתם יחד כולכם או שמישהו נכנס לפני האחרים

ת.לא זכור לי

ש.מתי הלכת הביתה

ת.בצלצול

ש.של איזה שעה

ת.של סוף השעה השביעית

ש.שזה לפי הלוח באיזה שעה

ת.13:50

ש.ומי הלך איתך הביתה מבית הספר

ת.אור כהן וגל אבוטבול

ש.בשלב שבו היית בתוך בית הספר עם הילדים הנוספים, איפה עמדתם

ת.אנחנו עמדנו בפרגולה והיא שכבה מולנו עם שי

ש.וכשנכנסת לבית הספר, בשלב שהייתם בפנים עד שהרכזת הוציאה אותכם איפה הייתם

ת.ליד הברזיה

ש.בשלב הזה שמת לב אם היה משהו חריג, אם מישהו עבר

ת.לא שמתי לב


העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:


ש.אתה ב – 6/12/06 היית תלמיד כיתה ט' 4

ת.כן

ש.ש.י. למדה איתך באותה כיתה

ת.לא

ש.ק.ל. למד איתך גם באותה כיתה

ת.לא

ש.אם הבנתי אותך נכון, לאחר ההפסקה בשעה 13:05 לא נכנסת לשיעור, אלא היית כל השיעור השביעי בחוץ

ת.לא, נכנסתי בשעה 13:40 ליד הברזיה, לשיעור לא נכנסתי יותר

ש.כשאתה אומר בהודעה שלך ת/538 בשורה 6 שראית את תאיר חוזרת לבד, שוב פעם מכיוון בית הספר אל הפרגולה בשעה 13:10 זה היה לפני או אחרי הצלצול כשראית אותה חוזרת

ת.אחרי הצלצול של תחילת השיעור השביעי

ש.ק.ל. הוא נשאר בחוץ אחרי הצלצול של 13:05, תחילת השיעור השביעי, והיה איתכם

ת.לא זוכר, הוא לא ישב איתנו בפרגולה, הוא ישב בספסל ממול

ש.בעמ' 1 להודעה שלך ת/538  שורה 17 אתה מספר: "אני זוכר…..כיתה ט' 1" ובהמשך אתה מספר גם שהיא דיברה עם ק.ל. 10 דקות,אני מפנה לשורה 25 ב – ת/538, זה היה אחרי הצלצול

ת.כן

ש.אם זה היה אחרי הצלצול, זה היה אחרי שהחלה השעה השביעית

ת.כן

ש.אני עיינתי בהודעה של ק.ל. והוא מספר שהוא ראה את תאיר בכיתה שלו בסביבות 13:05 ממש בסמוך לכך שהמורה נכנסה ואז כשהמורה נכנסה, תאיר יצאה מהכיתה אבל ק.ל. נשאר כל השיעור בכיתה, אז יכול להיות שאתה מתבלבל

ת.יכול להיות שזה היה בהפסקה אבל אני זוכר שהם דיברו על הספסל


הערה: בשורות 18-19 ב – ת/538  אומר העד כי אינו זוכר אם זה היה לפני או אחרי.

ש. בשלב הזה שראית כמו שסיפרת את תאיר ב – 13:10 באה מכיוון בית הספר, זה השלב שאחרי השיחה עם ק.ל.

ת.אני מבקש שתסביר לי שוב את השאלה

ש.סיפרת שתאיר שוחחה 10 דקות עם ק.ל. על הספסלים

ת.כן

ש.אמרת שאתה לא זוכר מתי הייתה השיחה אם לפני הצלצול או אחרי הצלצול ולכן אני מנסה למקד אותך, השלב הזה שראית את תאיר באה, 13:10 זה היה לפני השיחה או אחרי השיחה עם ק.ל.

ת.לא זוכר

ש.כל השמות שהזכרת בהודעה שמסרת, כולם היו איתך במהלך כל השיעור השביעי

ת.לא

ש.אתה זוכר מי לא היה איתך

ת.כן, אני זוכר שאני נכנסתי לכיוון החטיבה ושאר הילדים שהזכרתי בהודעה נשארו באיזור הפרגולה

ש.כשנכנסתם לכיוון החטיבה והמורה זהבה אמרה לכם לצאת כי אתם מרעישים באיזה שעה זה היה

ת.ב – 13:40 בערך

ש.עד 13:40 ישבתם בפרגולה

ת.לא, נכנסו לפני, היא הוציאה אותנו ב – 13:40

ש.מתי נכנסתם לפרגולה

ת.ב – 13:30 בערך

ש.עד 13:30 כל הרשימה הזו שהזכרת בהודעה שלך ישבו איתך בפרגולה ואף אחד לא הלך

ת.זה מה שאני זוכר

ש.אתה זוכר את השמות

ת.כן

ש.את ש.י. אתה מכיר

ת.כן

ש.אתה ראית אותה באיזה שהוא שלב לפני הכניסה לחטיבה עד 13:30 קמה לבד והולכת לכיוון בית הספר

ת.לא

ש.מישהו מאותה רשימה שישבו שם, ראית אותו קם והולך לכיוון בית הספר

ת.לא

ש.מוכר לך נער בשם ז.מ.

ת.כן

ש.מאיפה הוא

ת.מקצרין

ש.איפה הוא לומד

ת.בנופי גולן

ש.הוא בכיתה שלך

ת.לא, בכיתה השניה

ש.הוא ישב איתכם בפרגולה

ת.אני לא זוכר

ש.א.כ. מסר הודעה בתאריך 7/12/06 ואני מפנה לעמ' 1 שורה 14, ועל פי ההודעה שהוא מסר, הוא מספר שהוא יחד איתך וג. עזבתם את הפרגולה 15 דקות אחרי שהתיישבתם, אני מפנה לשורה 18, והלכתם לכיוון היציאה מבית הספר וכשאליך ואל א.כ. ואל ג. מצטרפים כולם, כל הבנים שישבו שם, כולל ש.י. שהלכה איתכם עד היציאה של הבית ספר, מה אתה אומר על זה

ת. לא, אם הייתי זוכר באותו זמן, הייתי מספר את זה בהודעה שלי

ש.ועכשיו זה לא מזכיר לך משהו אחר אולי

ת.לא

ש.אתה בטוח

ת.כן

ש.הוא גם מספר שהוא הלך הביתה ואתה הלכת לכיוון הבית שלך אחרי שיצאתם כל הרשימה הזו מבית הספר אחרי שישבתם בפרגולה, את זה אתה זוכר

ת.כן, הלכנו הביתה, הוא לכיוון שלו ואני לכיוון שלי
העד משיב לעו"ד ענבר בחקירה חוזרת:


ש.לענין השעה, אתה אמרת כאן שבשעה 13:40 זו לא השעה שנכנסתם לבית הספר, זו השעה שהרכזת הוציאה אתכם, אני מפנה אותך להודעה שלך במשטרה, בעמ' 2 שורה 5, שאלו אותך מתי נכנסת לבית הספר וענית שזה היה מספר דקות לפני הצלצול בערך בשעה 13:40, אתה יכול להגיד לנו מה יותר מדויק

ת.לא

ש.כשישבת בפרגולה, אתה הסתכלת כל הזמן באופן רצוף מה ש.י. ותאיר עושות

ת.לא

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3