נ/021 2 בחורים בשם סר.קרי. ו – יו.חו. תושבי צפת משתמשים בסמים ונוהגים להגיע לקצרין בטרמפים

היום במשרד הבילוש בקצרין ישבתי עם החוקרת איריס בחקירתו של סרXXX קרXXX

בשלב מסויים התבקשתי על ידי איריס לבדוק מי זו סיXX כXX הגרה בשכנות לסרXXX ושלטענתו עבד בביתה בקרמיקה במקלחת ביום הרצח של תאיר ראדה
סרXXX מסר לי טלפון של אינסטלטור שעבד איתו וזה אכן מסר לי פאלפון של סיXX שהוברר מאוחר יותר בשיחה עמה כסיXX ביXXX

לטענתה לא מכירה את סרXXX, לאחר מכן חייגתי 144 וקיבלתי את הטלפון של סיXX אסXXX וגם בשיח עימה לא מכירה את סרXX.


אל: תשאול גליל מאת: רפי ביטון
הנדון: סרXXX ריXXX ויוXX חוXXX 

מבדיקה בתחנת צפת נמסר מרכז הנוער והמודיעין כי החשודים סרXX קרXXX ת.ז.30XXXXX וחברו יוXX חוXXX ת.ז. 31XXXXX תושבי צפת נוהגים להגיע לקצרין בטרמפים ומשתמשים בסמים ואף מריחים דבק, עוד נמסר כי סרXX בחור אלים מאוד ומוכר לנוער צפת כנער בעייתי בתחום האלימות. 

לידיעתך וטיפולך אודה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3