נ/046 בקשה להעתקת MP4 הנגן של ספ.תי. שהיה עם תאיר

אל: הונאה גליל/חיים יסקוביץ

הנדון: בקשה להעתקת תכני אמ פי 4 לתקליטור

מצב מכשיר אמ.פי. 4 שנמצא על גופתה של המנוחה תאיר ראדה ביום 6/12/2006

לצורך הליך חקירתי נא להעתיק על תקליטורים את התכנים שקיימים במכשיר, כפי הידוע ישנם שירים וייתכן וקיימות הקלטות הוקלטו במכשיר.
(המכשיר בעלת אופציית הקלטה).
מצב שני תקליטורים חדשים.

בכבוד רב

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3