נ/086 עדותו של אב הבית קובx סמברxx

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי הודעתו כדלקמן:

ראיתי את הנ"ל לפני וגביתי את הודעתו כדלקמן:

ש. בהמשך לעדות שמסרת, האם ביום רצח 06/12/2006 שהיית בזירת רצח, ראית את אחד האנשים מטפסים על דפנות השירותים?
ת. לא, לא ראיתי דבר כזה
ש. מי היה בזירה כאשר הגעת למקום?
ת. היה בחור בשם צביxx הוא זה שקרא לי ואמר לי שמצאו אותה, גם כמה שאני זוכר שבאתי יחד עם צביxx לשירותים היו באזור רמx וחדx אני זוכר את השם הפרטים שלו צביxx שם משפחה שלו חוxx, אחרי זה אני ירדתי לפתוח את דלת חרום לכניסת אמבולנס וראיתי את מאxx אמסxx ואמרתי לו שמצאו אותה בשירותים.

זאת הודעתו כפי שנמסרה לי מפיו ואושרה כנכונה בחתימת ידו


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3