נ/104 הודעתו של אלx דעx הקבלן שהעסיק את זדורוב

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן:

אני המעסיק של רומן זדורוב, אני כבר נחקרתי מספר פעמים ומסרתי כל מה שידוע לי ואני מוכן לענות לשאלות נוספות

ש. לאחר כל התחקורים שנשאלת לעניין הבאת הדבק ביום 06/12/2006 לרומן זדורוב, האם היום אתה יכול לומר באיזה שעה הבאת את הדבק לרומן?

ת. בסביבות השעה אחת בצהרים משהו כזה

ש. בתאריך 06/12/2006 ע"פ פלט שיחות יוצאות של רומן זדורוב הוציא שיחה למנוי שלך 0502XXXXX שיחה בשעה 13:23 היום, האם זכורה לך תוכן שיחה זו?

ת. אני חושב שזאת השיחה שרומן התקשר אליי בקשר לדבק והייתי קרוב לבית הספר בדרך אליו ותוך כמה דקות נתתי לו את הדבק בחניית בית הספר, עכשיו אני זוכר שזאת שיחה שרומן התקשר אלי ושאל אותי מה עם הדבק בין שעה קודם לשיחה הזו רומן ביקש ממני שאביא לו דבק כי נגמר לו הדבק לעבודה בקרמיקה.
ש. תזכור היטב האם באותו יום 06/12/2006 התקשרת לפאלפון השייך לחשוד רומן זדורוב בשעה 14:11 ורומן לא ענה לך?
ת. לא, אני לא זוכר דבר כזה
ש. האם היית נוהג לשלוח הודעות אס אמ.אס לרומן זדורוב?
ת. בחיים לא, אני לא יודע אפילו איך עושים את זה
ש. האם היית משאיר הודעות לרומן בתא קולי
ת. יכול להיות אולי היה מקרה שהייתי צריך אותו לעבודה והוא לא עונה וזה היה דחוף הייתי משאיר לו הודעה קולית
ש. מנסיון ההתקשרות שלך עם רומן בפלאפון האם רומן תמיד היה עונה לך לשיחות שהיית מתקשר אליו?
ת. אני יכול להגיד את זה ככה שבעים אחוז היה עונה ושלושים אחוז לא עונה
ש. יש לך מה להוסיף
ת.לא 

ההודעה אושרה ע"י העד כנכונה – בחתימת ידו

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3