נ/107 בדיקה משטרתית 'לא היה קשר עם המנוחה ב ICQ , דבר שהוא אינו הגיוני לאור העדות שלה כי חברה טובה של המנוחה'

הנדון: בדיקת מספר אי סי קיו של שx  יפxx

א. בהמשך לבדיקתי ביקשתי היום את מספר איסיקיו של שx יפ 
ב. בשעה 11:00 לערך קיבלתי אותו מציון להלן המספר 26xxxxx
ג. המספר הנ"ל נבדק מול מחשב המנוחה, נמצא כי לא נעשה שימוש במספר הנ"ל לא היה קשר עם המנוחה באיסיקיו באמצעות מספר זה מיום 4 לאוגוסט 2006, דבר שהוא איננו הגיוני וזאת לאור עדות שלה כי חברה טובה של המנוחה.
ד. יש להזמין את העדה שוב, הפעם עם מחשבה האישי לשם בדיקה

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3