נ/110 מזכר התלמידה לי.רו. תפיסת ציור שציירה, לציין שרק תמונה אחת התקבלה לא הצליחה לאתר את ה – 2 הנוספות (אותו מסמך נמצא ב – נ/111 ת/644)

זכ"ד + דוח תפיסה

היום הגיעה לתחנה ליx רוxxxx  ע״י החוקר דודיק כהן
 הנ"ל נתבקשה לבאם היא מסכימה לגשת איתנו למשרד של רוxxx כדי להכנס לאינטרנט לאתר שבו היא הורידה את התמונות
הנ״ל נכנסה איתי למשרד, ובהסכמתה הנ"ל נכנסה לאתר ובעזרת דיסק או קי  של קצין נוער גליל סאשה, העבירה את אחת התמונות מהאינטרנט לדיסק און קי,
לציין שרק תמונה אחת הורידה, לדבריה לא הצליחה לאתר את 2 התמונות האחרות
הדיסק און קי הוחזר בסיום קצין נוער גליל סאשה, העבירה

כמו כן, את הציור שליה ציירה תפסתי ורשמתי בשמי הערת האתר: במזכר המקורי בדף מספר 2 יש מצורף 'הציור'

הערת האתר: מסמכים נ/110 ונ/111 מכילים אותו טקסט בדף מספר 1

הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3