נ/115 דף מס' 6 מיומן חקירות, חקירות שעשו החוקרים "כת השטן", דגימות דנא

 
מספר סידוריהמספרים המתייחסיםהשעהפרטי הרשימהחתימה
  13:30רס"ב לב יופה מודיע שחקר את אלכסxxx מילxxx 
  13:59רס"ב לב יופה מודיע שחקר את אולxxx מיxxx 
  14:30רס"ב לב יופה מודיע שחקר את , אווקואxxx קספירוxxx 
  14:50רס"ב לב יופה מודיע שחקר את אלכסxxx קספירxxx 
  14:58רס"ב לב יופה מודיע חקר ניxx פרפxxx 
  15:34רס"ב לב מודיע שחקר את נטxx פרפxxx 
  15:50רס"ב לב יופה מודיע חקר את אלxxx פוצ'xxx 
  15:30רס"ב איריס ורס"מ סולמאן חזרו מישוב חד נס לאחר שחיפשו את הנער רוxx 
  16:10רפ"ק סשה חקר את ויקטxx קולסיניxxx המנקה בשירותים 
  16:41רס"מ יוסי לוי רכז המודיעין מסר לידנו דו"ח ריכוז שמות כת השטן, 
  16:55רס"ב יאיר חקר את קוxx סמבxxx פעם שניה 
  17:00*רפ"ק בוקר פקד נבון פקד יניב אשור רס"מ אסרף יצאו לגבעת אבני לביתו של ישרxx נפxxx הגנן שעבד ביום הרצח בבית הספר 
  17:10הצוות חזר מגבעת אבני. דיווחו שהבית אותר, אוכף שני הצדדים, לא בבית, על פי הדיווח האיש לא בבית. הופעל קצין משטרה שיבקר וידווח. רס״ב מוטי מסר דיווח מפורט 
  17:15רס"ב חחרב מזיהוי גליל מסר 2 דגימות דנא אחת של יעxxx סמבxxx עובד בית הספר, והשניה של אלxxx פוצxxx.
להעביר להשוואה
 

הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3