נ/119 רענון זכרון לפסיכולוגית ביה"ס רו.נש.

צח"מ רצח תאיר ראדה

הנדון: רונxx נישxx – רענון זכרון
סימוכין: תיקכם פ"א 1010/06

 1. במסגרת חקירת רצח תאיר ראדה, פניתם אלינו בבקשה לערוך רענון זכרון לגברת
  רוx נישxx ילידת 1947  מס' ת.ז 000XXXXXX
  אשר מסרה בין היתר בהודעתה הכתובה בתיקכם, כי ראתה דמות של אדם נסער ונרגש בפינת המטבחון של חדר המורים.
 2. בקשתם לרענן את זיכרונה של הנ"ל, כדי לנסות לדלות פרטים נוספים לגבי הדמות שראתה והתנהגותה במקום.
 3. רענון הזיכרון נערך בחדר הישיבות של תחנת גולן בתאריך 11/12/2006 על ידי הח"מ
 4. הראיון תועד בוידאו (מס' קלטת (1) 9/06-20), השמורה בתיק זב/20 לעיל
 5. המתושאלת לא מסרה פרטים נוספים לגבי דמות המטרה מעבר לדבריה בעדות הכתובה בתיק החקירה לעיל, עם זאת, בחרתי לציין את הנקודות הבאות:
  א. בהיכנסה לחדר המורים נמצאו במקום שלוש מורות שעבדו על משהו, היא איננה מכירה את המורות בשמן, שכן הן מורות של תוכנית מיוחדת, יתכן ומובר במורות של ליב"ם.
  ב. לדבריה היא זיהתה בוודאות את דמות במקום כגנן בית הספר, זה גם אותו האדם שראתה בחקירתו בצח"מ ביום שבת, היא ציינה כי גם רכז השיכבה ראה באותו היום את הגנן, למרות שידוע לה כי בחקירתו הגנן מכחיש שהיה ביום זה בבית הספר.
  ג. לא ניתן היה לקבל פרטים כלשהם על הדמות במטבחון למעט התחושות של המרואיינת, כי לדמות זו היה הרבה לבוש, יתכן ואפילו מעיל וכן ישנה סבירות כי דמות זו חבשה כובע חום עם שוליים, אם כי הדברים שציינו ברמת ודאות נמוכה ביותר.
  ד. לגבי תווי הפנים, ציינה המתושאלת את הלסת הבולטת מעט קדימה של הדמות, אך סייגה את דבריה בגלל מאפיין בולט זה בדמות, הידוע לה כגנן.

צבי ניסן, פקד
ר' המעבדה הצפונית


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3