נ/121 ד"ר מיה פרוינד דוח תשובות ראשונות בתיק, "בדל סיגריה שנמצא סמוך לשירותים התקבל פרופיל זכרי שאינו מתאים לזה של רומן ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו" "משטיפות שנערכו לציפורני המנוחה התקבל פרופיל המתאים לזה של המנוחה, לגבי 2 ציפורניים. לגבי שאר הציפורניים נעשתה בדיקה לאיתור ד.נ.א. זכרי והתקבלה תוצאה שלילית"

הערת האתר: התמלול מתחיל מדף 2 אשר במסמך המקורי

10.01.2007
לכבוד
תשאול גליל
לידי יורם

הועבר בפקס
הנדון: תשובות ראשוניות בתיק רצח תאיר ראדה ז"ל
פ.א. 1010/6
תיק מכון: 3-1589-06

להלן תוצאות ראשוניות מבדיקות ה ד.נ.א. שנערכו למוצגים בתיק זה

הפרופילים שהתקבלו לגבי המוצגים הושוו לפרופיל שנקבע לדגימת דמה של המנוחה ולאלה של חשודים: רפxx כxx, אxx דיxx ורומן זדורוב

 1. מדגימות שנלקחו מתחת לציפורני המנוחה התקבל פרופיל המתאים לזה של המנוחה.
 2. משטיפות שנערכו לציפורני המנוחה התקבל פרופיל המתאים לזה של המנוחה, לגבי 2 ציפורניים. לגבי שאר הציפורניים נעשתה בדיקה לאיתור ד.נ.א. זכרי והתקבלה תוצאה שלילית.
 3. מדגימות מבגדי רפxx כxx ומתחת לצפרני ידיו התקבל פרופיל המתאים לזה של רפxx כxx
 4. מדגימות מחדר שירותים בו נמצאה המנוחה התקבל פרופיל המתאים לפרופיל המנוחה.
 5. משורשי שיער שהורדו מבגדי המנוחה התקבל פרופיל המתאים למנוחה
 6. מדגימות ממדס שדגם את בגדי המנוחה הופק ד.נ.א. ונבדק לנוכחות ד.נ.א. זכרי, התקבלה תוצאה שלילית ובדגימות בודדות תוצאות גבוליות (לא ניתנות לבדיקה בארץ).
 7. מדגימות חולצת המנוחה הופק ד.נ.א. ונבדק לנוכחות ד.נ.א. זכרי התוצאות היו שליליות, פרט לדגימה אחת אשר הניבה תוצאה חיובית/גבולית. דגימה זו תשלח כנראה לבדיקה בחו"ל.
 8. מבדל סיגריה שנמצא סמוך לשירותים התקבל פרופיל זכרי שאינו מתאים לזה של רומן ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו.
 9. מסכין יפנית בצבע צהוב-לימון התקבל פרופיל, חלקי, זכרי שאינו מתאים לזה של רומן זדורוב ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו.
 10. ממכנסי עבודה צבאיות התקבל פרופיל המתאים לזה של רומן זדורוב.
 11. מנעלי העבודה, מלשון נעל ימין ומעקב נעל ימין התקבל פרופיל המתאים לזה של רומן זדורוב.
 12. משירותי בנים, תא 2, התקבלו 2 פרופילים זכריים שונים זה מזה ושונים מהפרופילים של החשודים שנבדקו.
 13. משירותי בנים קיר מזרחי התקבל פרופיל זכרי שאינו מתאים לזה של רומן זדורוב ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו.
 14. מנייר טאלט שנאסף בבית הספר התקבל פרופיל זכרי שאינו מתאים לזה של רומן זדורוב ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו
 15. מפח זבל ע"י ספרית אוהלו התקבל פרופיל נקבי שאינו מתאים לזה של המנוחה.
 16. ממדרגות הקניון התקבל פרופיל, חלקי, זכרי שאינו מתאים לזה של רומן זדורוב ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו.
 17. מחולצת ג'ינס של רומן זדורוב התקבל פרופיל המתאים לזה של רומן זדורוב
 18. ממברשת שיניים מבית רומן זדורוב התקבל פרופיל נקבי שאינו מתאים לזה של המנוחה
 19. ממכונית פיאט אונו התקבל פרופיל נקבי שאינו מתאים לזה של המנוחה
 20. מקיסם עץ שהוצא ממנעול התקבל ד.נ.א. שמקורו בזכר, בנסיון לקבוע פרופיל ד.נ.א. התקבלו תוצאות מתחת לסף הרגישות המאפשר קביעת פרופיל לפי נוהלי המעבדה, מבחינת התוצאות עולה כי אין התאמה בין הפפרופיל החלקי שהתקבל לבין הפרופיל של רומן זדורוב.
 21. על המוצגים הבאים אותרו תערובות שמקורן בשני פרטים לפחות: מושב אסלה בתא שרותים מס' 1 ובתא שירותים מס' 3 (מקור נקבי), נייר בשער בית העלמין (מקור נקבי וזכרי) – המנוחה נשללת מלהיות אחד התורמים לתערובת, שירותי בנים תא מס' 2 (מקור זכרי), שירותי בנים תא מס' 2 (מקור זכרי ונקבי) – חלון וידית חלון (בתא עצמו רק זכרי), טבעת נישואין של רומן זדורוב (מקור זכרי ונקבי) – המנוחה נשללת מלהיות אחד התורמים לתערובת.

חוות דעת מפורטת תשלח עם סיום הבדיקות.

בברכה
ד״ר מיה פרוינד


הערת האתר:1. במסמך המקורי יש ליד כל סעיף הערות בכתב יד.  2. במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי 
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3