נ/182 הודעתה של התלמידה לי.לג. היא וחברתה היו בשירותים החברה סיפרה על טיפות דם

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את הודעתה כדלקמן: אני תלמידת כיתה ט2, ביום רביעי למדתי עד 15:30 בבית הספר, האגף של שכבות ט-י היה שקט אבל היו אנשים במבנה
בהפסקה בין שעה שביעית ושמינית לא יצאתי מהכיתה ולא ראיתי שום דבר חשוד
בסוף השעה השמינית בסיום לימודים נכנסתי לשירותי הבנות בקומה השניה, במקום שבו נודע לי אחר כך שתאיר נרצחה, ביחד עם חברה שלי ששמה יאxx בxx בשירותים התא השני היה נעול ואני חיכיתי ליאxx מחוץ לתאי השירותים ליד הכיורים ויאxx נכנסה לתא השירותים השלישי
כשיאxx יצאה הלכנו מהשירותים, לא היו סימני דם מחוץ לתאי השירותים ולא היה ריח מוזר או שונה במקום רק למחרת יאxx חברה שלי סיפרה לי שהיא ראתה ניירות עם דם בתוך הפח בתא השירותים השלישי כשהיא נכנסה לשרותים ביום רביעי
יאxx לא התיחסה לזה באותו הרגע כי זה שירותי בנות ולפעמים יש גם דם, אציין שאני לא הכרתי את תאיר ולא ראיתי אותה ביום רביעי, כמו כן לא ראיתי מישהו חשוד ביום רביעי שעבר בבית הספר.

זאת הודעתה הוקראה בפניה ואושרה בחתימת ידה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3