נ/197 הודעתו של התלמיד קו.לו. "אני שאלתי את תאיר מה קורה ואז היא נעמדה לידי וספxx תיxxx לידה ושאלתי אותה מה קורה והיא אמרה שהכל בסדר ונכנסה לתוך המתחם ביחד עם ספxx תיxxx, אחרי שלוש דקות בערך אני נכנסתי לתוך המתחם וראיתי את ספxx לבדה מתקרבת אלי מכיוון פנימה של בית הספר ונכנסנו ביחד לכיתה שלי"

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי הודעתו כדלקמן

אני לומד בבית ספר נופי גולן בכיתה ט1, אני מכיר את תאיר ראדה והיינו ידידים, בתאריך 06/12/2006 בשעה 13:00 בערך נגמר לי שיעור היסטוריה שהיה במקום שיעור ביולוגיה ויצאתי להפסקה
אני יצאתי החוצה לכיוון פרגולה, הייתי עם החברים אני עמדתי ליד יציאה מבית ספר עם החברים אני זוכר שעמד לידי בחור בשם עמxx מלxx, כמה דקות לאחר שנעמדתי ליד יציאה מבית הספר הגיעה תאיר ביחד עם חברה שלה בשם ספxx תיxxxx, אני שאלתי את תאיר מה קורה ואז היא נעמדה לידי וספxx תיxxx לידה ושאלתי אותה מה קורה והיא אמרה שהכל בסדר ונכנסה לתוך המתחם ביחד עם ספxx תיxxx, אחרי שלוש דקות בערך אני נכנסתי לתוך המתחם וראיתי את ספxx לבדה מתקרבת אלי מכיוון פנימה של בית הספר ונכנסנו ביחד לכיתה שלי
בתוך הכיתה ישבנו עם חברים וצחקנו ואני זוכר שהיה איתנו את סתxx אוxxx ובx קקxx כאשר בx קקxx לומד בכיתה שלי, ישבנו ביחד חמש דקות בערך וסתם צחקנו לא דיברנו על משהו מיוחד, כאשה היה צלצול ומורה בשם קוxxx נכנסה תאיר אמרה כי צריכה ללכת אני אמרתי 'אל תלכי' בצחוק והיא אמרה לי כי חייבת ללכת לשיעור

ש. כאשר נכנסת עם תאיר לכיתה שלך האם קקxx בx וסתxx אוxxx היו בכיתה שלך או לא
ת. הם היו בכיתה
ש. האם לאחר שתאיר הלכה גם בx קקxx הלך וסתxx אוxxx הלך
ת. אני חושב שבx קקxx נשאר ללמוד וסתxx אוxxx עזב
ש. סתxx אוxxx עזב ביחד עם תאיר
ת .אני לא זוכר
ש. איך אתה יכול להגדיר את התנהגותה בזמן שהייתם בכיתה
ת. היא התנהגה רגיל היתה שמחה
ש. מחומר חקירה שבידי המשטרה עולה כי דיברת עם תאיר ראדה בהפסקה בסביבות שעה 13:00 כאשר הייתם בספסלים ליד פרגולה בחוץ מה תגובתך?
ת. לא אני הייתי ליד יציאה מבית ספר ודיברת איתה ליד יציאה כמה שניות
ש. האם אתה חבר של תאיר ראדה
ת. לא, היינו ידידים יש לי חברה מטבריה ושמה ספxx שמxx בת 14.5 (ארבע עשרה וחצי), לומדת בבית ספר איילת השחר
ש. האם תאיר ראדה שאלה אותך משהו חריג מהרגיל בזמן שישבתם בכיתה בהפסקה לפני שיעור
ת. שום דבר
ש. מי החברה כי קרובה של תאיר ראדה
ת. החברה כי טובה שלה זאת ספxx תיxxx מכיתה ח
ש. בהפסקה בשעה 13:00 כשהיית בחוץ האם ראית את שx יפxx
ת. לא ראיתי אותה

זאת הודעתו שהוקראה בפני ואושרה כנכונה בחתימת ידו 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3