נ/203 הודעתו של עובד הנקיון אנ.טר. "ראיתי את רומן שיצא מהמקלט עם כוסות והלך לחדר מורים וזה היה בסביבות שעה 17:00"

ראיתי את הנל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן:

אני עובדת בבית ספר נופי גולן בניקיון, ביום הרצח באתי לעבודה בשעה 15:30 בערך ועבדתי עד 17:00 הלכתי ביחד עם לילxxx לידxx
ש. איפה את מחזיקה את כלי העבודה בבית הספר?

ת. הכלים שלי הם מוחזקים עם הכלים של לxx באגף של כיתות יב׳ במקלט.

ש.איפה האזור שאת מנקה אותו בבית ספר?

ת. אני מנקה שלושה משרדים ליד משרדו של מנהל בית ספר ועוד שלושה משרדים באגף כיתות יב'
ש. האם ביום הרצח ראית את רומן?
ת. עמדתי עם ליליxx וראיתי את רומן שיצא מהמקלט עם כוסות והלך לחדר מורים וזה היה בסביבות שעה 17:00
ש. האם יש לך מפתחות של דלת המקלט בו עבד רומן
ת. אין לי את המפתח ולמיטב ידיעתי הדלת כלל לא ננעלת

זאת הודעתו שהוקראה בפניו ואושרה כנכונה בחתימת ידו לאחר שתורגמה לרוסית ולהפך על ידי


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3