נ/228 הודעתה של התלמידה טנXX בלוXX ,אני ראיתי את תאיר ליד חדר מורים בתיכון וראיתי אותה על הפנים שלה שהיא כועסת ועצובה ויותר מאוחר אני שאלתי אותה למה היא עצובה והיא אמרה לי שאין לה מצב רוח"

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותו כדלקמן:

אני חברה של תאיר ראדה מילדות, אולם בתקופה האחרונה אנחנו התרחקנו קצת אחת מהשניה כיוון שהפרידו ביננו בבית הספר, אולם אנחנו המשכנו לשבת ביחד ולצאת ביחד לפעמים אולם לא כמו שאנחנו בבית ספר יסודי שם למדנו באותה כיתה.

ש. ספרי לי בבקשה על תאיר
ת. היא ילדה מלאה שמחת חיים אוהבת את החברות שלה ועזרה להם מאוד.
ש. האם פעם ראית את תאיר עצבנית או כועסת?
ת. היו מקרים שהיתה כועסת ואני סיפרתי בעדותי הקודמת כי באותו יום של הרצח אני ראיתי את תאיר ליד חדר מורים בתיכון וראיתי אותה על הפנים שלה שהיא כועסת ועצובה ויותר מאוחר אני שאלתי אותה למה היא עצובה והיא אמרה לי שאין לה מצב רוח
ש. שתאיר היתה כועסת או מתעצבנת היא היתה מקללת או מתחצפת?
ת. לא
ש. האם תאיר מעשנת?
ת. לא, והיא לא סובלת ריח של סיגריות
ש. האם ברצונך להוסיף דברים?
ת. אני רוצה להגיד לך שתאיר רוב הזמן שמחה בחיים שלה והיא היתה מאוד מנומסת*.

הודעתי הוקראה בפני ואושרה כנכונה בחתימת


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3