נ/263 תשאול התלמיד ב.קר. פגש את תאיר ליד המעבדות עמדו שם 5 דקות, הכיר אותה כשבוע לפני האירוע

11/12/2006

אל: ק. נוער
מאת: רס"ב נור עמאר
הנדון: דוח תשאול קטין

היום בב"יס נופי גולן תישאלתי את הקטין בx קקxx מכיתה ט4.
באותו היום של הרצח היה בביה"ס עד השעה 16:00 למד בקומה הראשונה.
לפני כשבוע הכיר את ראדה תאיר ז"ל בזמן שעבר עם החבר שלו נבx שxxxx מכיתה ט4נפגשו ליד הספריה, ראדה דיברה עם החבר שלו נבx/
באותו יום של הרצח דיבר עם ראדה כמה שעות לפני נפגשו ליד המעבדות שם עמדו כחמש דקות דיברו סתם, ראדה היתה שמחה והתנהגה רגיל, הוא עזב לכיתה והיא הלכה.
החברים של ראדה

1. סבxx טxxxx

2. ניxxx

3. סxxx

4.לxxxx

ראדה הסתובבה עם הרבה תלמידים ותלמידות.
תלמידים אלימים בבית הספר
1. לוxx צורxx
2. ציxx
3. נאxx
כולם הועברו כיתות לפני כשבועיים בגלל בעיות ואלימות, לא מכיר תלמידים ממש מסוכנים או שהסתובבו עם סכינים או מכשירים חדים.
אין לו כל מושג לגבי הרצח.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3