נ/317 הודעתה של בת דודתה של תאיר, סת.ני.

ראיתי את הנל בפנייה* וזאת עדותה כדלקמן:
לציין שהאם אושרה ניxx נכחה במהלך העדות.

ש. סתxx מספר שאלות הבהרה בקשר לאירוע הרצח של תאיר ראדה מיום 06/12/2006 יום רביעי,, מה מהות ההיכרות שלך איתה ומה מערכת היחסים בניכם?
ת. אני דודה* של תאיר, האמא שלי היא אחות של אמא של תאיר, אני גרה בטבריה ולומדת בכיתה ט4 בבית ספר נופים בטבריה ולפני 3 שבועות או חודש, תאיר הגיעה אלי לבית בטבריה מיום שישי עד מוצאי שבת, תאיר הגיעה אלי עם ההורים שלה, ההורים שלה נשארו אצל סבתא שלי ותאיר נשארה אצלי מכניסת שבת, היינו אצל חברה שלי ששמה קרxx קקxx מטבריה היינו אצלה עד הלילה וחזרנו אלי הביתה כי אני שומרת שבת לא יצאנו ישבנו בבית, לא היה משהו חריג במהלך שישי שבת.
ש. האם במהלך שישי שבת הרגשת בדברים מוזרים או בהתנהגות מוזרה מצד תאיר ראדה?
ת. לא היתה שום התנהגות מוזרה מצד תאיר בשישי שבת, אני לא שמעתי מתאיר על מישהו שאיים עליה.
ש. האם תאיר קיבלה איומיים כלשהם מצד חברים, אנשים
ת. אני לא שמעתי מתאיר על מישהו שאיים עליה

ש. האם תאיר מסוכסכת עם אדם כל שהוא?

ת. לא, אני יודעת שלא היה לתאיר סיכסוך עם אף אחד
ש.האם נודע לך על כך שהיא הייתה בקשר כלשהו עם מישהו?
ת. תאיר סיפרה לי שכאשר היא הייתה אצלי בשבת, באותה שבת שסיפרתי לך שהיה לה חבר בעבר ונפרדו וחזרו ושתאיר היתה אצלי בשבת באותה שבת
הם תאיר ואותו אחד לא היו ביחד, שמו ניxx אני לא יודעת את שם משפחתו והוא גר בקצרין
ממה שהיא סיפרה לי על ניxx שלא היה משהו מיוחד איתו.  באותה שיחה תאיר אמרה לי שהיא נדלקה על מישהו מחצור שהיא הכירה אותו בשבת שהיתה אצל חברים של המשפחה שלה, אני לא יודעת מתי זה היה הביקור הזה, שמו של אותו נער היה עיxx את שם המשפחה תאיר לא אמרה לי ואמרה לי שהוא עxx גר בחצור, באותו מוצ״ש שהיתה אצלי

מה שזכור לי שאותו עיxx התקשר אליה לפאלפון של תאיר במוצאי שבת שהיא היתה אצלי הם דיברו בינהם בטלפון ותאיר אמרה לו אם יצא לה היא תבוא לחצור אליו.
ש.האם היא סיפרה לך על עיxx שהיה משהו בניהם?
ת. הם לא היו חברים הם היו בקשר טלפוני הם נפגשו באותה שבת שתאיר היתה בחצור ותאיר סיפרה לי שהיא היתה אצלי באותו יום שישי, שהיא היתה אצלו.

ש. האם את ראית את עxx?

ת. אף פעם לא ראיתי אותו.

ש. כיצד לדעתך תאיר הכירה את עxx מחצור?

ת. תאיר הכירה את עxx באמצעות אחד בשם דוxx. והוא בגיל שלי. שמו דוxx אxx , גר בחצור באותו זמן. אני לא יודעת מתי תאיר הכירה את עxx באמצעות דוxx.

כיצד תאיר הכירה את דוxx?

ת. ההורים של תאיר מבלים הרבה אצל ההורים של דוxx, וכך תאיר הכירה אותו. , הרבה מבלה בשבתות אצל דוxx אני לא יודעת כמה זמן הם מכירים.
ש. האם תאיר אמרה לך שמישהו* מאיים עליה או שמישהו* שלח לה הודעות איומיים כלשהם
ת. לי תאיר לא סיפרה שמישהו איים עליה אבל תאיר סיפר לחברה שלה ששמה ניxx אני לא יודעת את שם משפחתה גרה בקצרין ומישהו שלח הודעה לפאלפון של תאיר נוxxx סיפרה לי יום אחרי הרצח הכוונה ליום חמישי שמישהו שלח לה הודעה לפלאפון של תאיר ורשם לה 'שהוא אוהב אותה ואם היא לא תצא איתו הוא ירצח אותה יהרוג אותה' לפני זה אני לא יודעת על איומים כלשהם בודאות* בפאלפון עם איומים כלשהם.
ש. האם ידוע לך שניxxx.מסרה עדות במשטרה בענין זה?
ת. באותה שיחה ניxxx אמרה לי שהיא היתה בחקירה בעניין הזה
ש. האם ידוע לך מי אותו אחד ששלח את ההודעה הזאת* לפלאפון של תאיר?
ת. לא, אני לא יודעת מי זה ואני לא יודע היכן אותו אחד גר
ש. האם מישהו סיפר לך על הודעה כלשהיא שמרמזת על איומים כלשהם לתאיר?
ת. מלבד ניxxx אף אחד לא סיפר לי על איומים כלפי תאיר וגם תאיר לא סיפרה לי
ש. האם את יודעת על חברה של תאיר שהיו באותו יום 06/12/2006 ביום רביעי יום הרצח באזור תחום בבי"ס?

ת. לא ידוע לי מי
ש. האם את יודעת על אדם כלשהו שמסוגל לעשות את הרצח של תאיר?
ת. היחיד שעולה לי בראש זה אותו בחור שהתקשר אליה לפלאפון באותו שישי שבת, אני מתקנת, זה לא היה באותה שבת שתאיר היתה אצלי אלא אותו בחור שאני לא יודעת את שמו התקשר לפלאפון של תאיר ואמר לה, יותר נכון שאותו אחד שהתקשר אליה ותאיר שאלה אותו אך הוא הגיע למספר של הפלאפון שלה אז אותו בחור אז אותו בחור ענה לה שקיבל את המס' הפלאפון מחבר שלו הוא לא אמר את השם שלו, ואם השיחה הזאת ביננו היתה כמה שזכור לי לפני שתאיר התארחה אצלי באותו שישי שבת, כמה שזכור לי בערך חודש לפני שתאיר היתה אצלי.
ש. האם נודע לך דרך תאיר מה שמו של אותו אחד שהתקשר אליה וכן את שמו של אותו שבר שנתן לו את מס' הפלאפון של תאיר?
ת. לא יודעת, תאיר לא אמרה לי
ש.האם תאיר סיפרה לך דברים נוספים על אותה שיחה פלאפון עם אותו בחור?
ת. אני לא בטוחה אם באותו מעמד של שיחה עם תאיר על אותו בחור שהתקשר אליה אם אחיה נדמה לי שזה אהוד שהוא ידע על השיחה הזאת בניהם או שהוא דיבר עם הבחור הזה באותו זמן שהיא קיבלה שיחה* ממנו או מאוחר יותר.

אוהד שאל אותה את תאיר אך את מדברת עם בחור בן 18 ואז תאיר אמרה לו שהוא הגיע אליה לפאלפון דרך חבר שלו, אני לא יודעת פרטים על אותו בחור מאיפה הוא, תאיר לא סיפרה לי.
ש. כיצד אוהד ידע שהוא בן 18?
ת. או שתאיר סיפרה לו או שאוהד שמע את השיחה בינהם.
ש.האם תאיר היתה מפוחדת או מאויימת מהשיחה הזאת של אותו בחור?
ת. לא, תאיר לא אמרה לי.
ש אז למה את טוענת בעדותך כי אותו בחור שהתקשר אליה לפלאפון עולה לך בראש שמסוגל לבצע את הרצח של* תאיר ראדה?
ת. כי זה נשמע לי מוזר שאותו אחד התקשר אליה וזה באמצעות חבר שלו שהוא רוצה להכיר אותה
ש. האם תאיר סיפרה לך על מבטא של אותו אחד שהתקשר אליה?
ת. לא סיפרה לי
ש. לגבי האי סי קיו האם תאיר סיפרה לך משהו חריג בינה לבין מישהו?
ת. לא
ש. יש לך מה להוסיף?
ת. כן, סיפרו לאח שלי ששמו אבxx שראו הכוונה לאחד בשם אxx אxx , ששם אימו רעאxx

ראה שהיא רבה עם מישהו שאני לא יודעת מי זה ואני לא יודעת מתי בדיוק הכוונה לאיזה יום ואxx אמר לאותו בחור שלא יתעסק עם תאיר. אני לא יודעת מה קרה ועל מה הם רבו, זה נודע לי באותו יום 06/12/2006 יום רביעי שזה היום בו נרצחה תאיר.
ש. האם את מכירה איxx אבxx
ת. איxxx בכיתה יא בכיתה יא לומד בטבריה בבית ספר ששמו אורות נרייה* אבל הוא גר בקצרין
ש.מה מהות* המריבה בניהם האם היו מכות בניהם?
ת. אין לי מושג מה קרה שם
ש. מי סיפר לך על המקרה הזה
ת. אח שלי סיפר לי

זאת עדותה אשר הוקראה בפניו ואושרה כנכונה בחתימת ידה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3