סיור משפטי בנופי גולן

פרוטוקול ביקור במקום – בית ספר "נופי גולן" קצרין

נוכחים: בשם המאשימה: עו"ד שטרן ועו"ד ענבר

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

ראש הצח"מ: רפ"ק יורם אזולאי

ראש הימ"ר: שמואל בוקר

צלם משטרתי: מר אלוש

הורי המנוחה

המתורגמן: אלכסנדר איזמאילוב

ראש הצח"מ, הצלם המשטרתי והמתורגמן, מוזהרים לומר אמת ככל שידרשו לכך ע"י ההרכב להסברים וכו'.

המתורגמן, בהמשך לישיבה והאזהרה מהבוקר, מתחייב לתרגם במדויק .

ב"כ הצדדים: מוסכם עלינו שעה שהשירותים כפי שהיו בעת הרצח השתנו לחלוטין, כי בעת הביקור במקום, השירותים שיתועדו ויצולמו יהיו שירותים מקבילים בצורתם ובמבנם לשרותים בהם בוצע הרצח.

החלטה

כמוסכם, השירותים שהיום הינם שירותים התואמים לשירותים בהם בוצע הרצח, יתועדו לצורך הביקור במקום.

בנוסף יערך ביקור גם בשירותים המקוריים לצורך בחינת מסלול ההליכה ובחינת הראיות העולות מהתיק.

ניתנה היום י"ג באדר ב', תשס"ח (20 במרץ 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

חיים גלפז

שופט

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

ההרכב נכנס לאזור הברזייה, לבקשת ההרכב מצולמת הברזייה, לרבות צילום אנכי שבו נקלט הפרוזדור, ראש הצח"מ הולך בפרוזדור ומצולם – הצילומים מסומנים…………

ראש הצח"מ מצולם במרחקים שונים בפרוזדור במרחקים שונים מהברזייה.

לאחר מכן, מתבקש רפ"ק אזולאי להגיע לכניסה למקלט.

תמונות כניסה למקלט – תמונות מהכניסה למקלט לכיוון הברזייה.

במקלט במקום בו עבד הנאשם – צילומים כלליים של המקום.

שירותי בנים בזמנים הרלבנטיים לרצח – צילום מפתן הדלת + שדה הראייה מהכניסה לשירותים.

צילום כניסה לשירותי בנים בצירוף הכניסה למקלט.

במעלה לכיוון השירותים המקוריים בהם התרחש הרצח קיימים שירותי מורים (מצד שמאל לכיוון העליה) – צילום.

שירותים מקוריים בהם בוצע הרצח – שופצו שונו לחלוטין מאז הרצח, גובה שונה ומתקנים שונים.

באותו מפלס מצויים שירותי בנות (מורות) –

מדידת מרחק בין פתח שירותים מקוריים (בהם בוצע הרצח) לשירותי המורות, 5.40 מ' (במדידה מדוייקת).

צילום – בוצע צילום מרחק בין השירותים הנ"ל.

ההרכב  במודל  השירותים שבהם בוצע הרצח – שירותים זהים במראה לשירותים בעת הרצח, פרט למוסכם.

צילום סגר דלת השירותים – תקריב.

צילום סגר נעול של דלת השירותים – תקריב.

צילום תא שירותים לדוגמא – מוסכם שמתקן הנייר טואלט בשירותים המקוריים היה נמוך יותר.

ראש הצח"מ מתבקש לבקשת ההרכב להדגים לקפוץ ולנסות לצאת מתא השירותים מלמעלה (תועד בצילום) – הדבר אפשרי.

צילום – דלת השירותים דרך מראות השירותים – צילום מכיוון הכניסה לשירותים.

צילום שהדלת פתוחה + סגורה מאותו מרחק – מהכניסה לשירותים.

מדידת מרחק מפתח השירותים – (שירותים מול שירותי מורות) – שירותים בהם בוצע הרצח) לחדר מורים – 20 מ' (הערכת זמן – 20 שניות – הליכה בקצב רגיל).

תמונת כניסה לחדר מורים.

תמונה לפינת הקפה בחדר מורים.

תמונה ישירה לפינת קפה.

מרחק מהפרגולה עד הברזייה בתוך המבנה – 37 מ'.

עו"ד ענבר:  מבקשת שההרכב יסתכל על שדה הראיה מכיוון הברזייה ועליה במדרגות.

ראש הצח"מ עולה במדרגות – צילום ליד הברזייה, ראש הצח"מ עולה קומה נוספת ונכנס לשירותים (מתועד בצילום וידיאו).

הנאשם מבקש  בשפה העברית להראות איפה היו הבגדים.

עו"ד שפיגל:  אין צורך, הבגדים נתפסו אצל ג'נאח.

מרחק מהשער לפרגולה – 88 מ'.

המרחק מהפרגולה לכניסה לבי"ס – 20 מ' (המרחק מהפרגולה לברזייה בפנים – 37 מ').

לבקשתו של עו"ד שפיגל, ההרכב מגיע לשער הכניסה לביה"ס.

עו"ד שפיגל:  מבקש מראש הצח"מ לראות היכן עמד הנאשם כשחיכה לאלי דהי שסיפק את הדבק) והיכן פירקו את הדבק.

ראש הצח"מ:  בחניה פרקו את הדבק – הפגישה עם אלי הייתה ליד השער.

לבקשת עו"ד שפיגל:

צילום השירותים הצמודים לגדר ביה"ס לאחר שער הכניסה, לטענת הסניגור נמצאו בהם המקלות, שביל שמוליך מהשער הראשי לתוך המבנים.

צילום כל הצמחייה עם שער הכניסה מגדר ביה"ס.

לבקשת עו"ד ענבר:

מדידת זמן הליכה רגילה משער הכניסה הראשי לפרגולה – 62 שניות.

ההרכב פונה לב"כ הנאשם ולב"כ המאשימה אם ברצונה להעיר ולשאול:

ב"כ הצדדים:  אין לנו הערות, בקשות או שאלות.

הביקור במקום מסתיים .

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3