סימנה חנוך עד תביעה מס' 49


עד תביעה מס’ 49, סימנה חנוך, מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד שוחט
:

ש. היכן אתה עובד

ת. בבית ספר נופי גולן, מאבטח.

ש. מה הן שעות העבודה שלך

ת. שש וחצי עד רבע לארבע.

ש. כמה מאבטחים יש במשמרת

ת. שנייים. אנו שניים שבשעה 14:00 אחד הולך הביתה והשני ממשיך עד 15:45.

ש. במהלך המשמרת היכן אתה נמצא

ת. לפעמים בשער ולפעמים מסייר מסביב לגדרות, בבית הספר ובחצרות

ש. מה אתה בודק

ת. אני בודק פרצות בגדרות, חפצים חשודים

ש. כמה זמן לוקחת סריקה מלאה

ת. בין רבע שעה לעשרים דקות.

ש. תמיד אתה יוצא לסריקה מלאה

ת. לא, לא תמיד, לפעמים קוראים לי, יש לנו כל מיני ביקורות, יש לנו פקח, משטרה שאנו כפופים אליה, באים לבדוק אותנו, לראות אותנו

ש. ביום הרצח מה היו שעות העבודה

ת. שש וחצי עד רבע לארבע.

ש. מי עבד איתך באותו היום

ת. אריאל אביחי

ש. אני מציגה לך טופס, סומן ת/555. תסביר לי בבקשה מה זה הטופס הזה

ת. זה טופס של רישום נכנסים לבית הספר, אנשים זרים שנכנסים לבית הספר, אנשים שלא מוכרים לנו.

ש. ביום הרצח בין השעה 13:30 לשעה 13:45 אילו שערים בבית הספר פתוחים

ת. שער הכניסה הראשית, בו עומד שומר כל הזמן. יש שער קטן לכיוון בני ביתך, הוא פתוח בין 13:30 או 13:45 עד למחרת ב-06:00 הוא נשאר פתוח.

ש. ביום הרצח ראיתי את הנאשם

ת. ראיתי אותו נכנס בבוקר וכשהוא יצא לפגוש את הקבלן, הוא עשה ריצוף שם, בבוקר ראיתי אותו כשהוא נכנס וכשיצא הוא חיכה לקבלן להביא לו דבק לסיים את העבודה שם.

ש. זכור לך אם הוא התקשר לקבלן

ת. הוא חיכה עשר דקות רבע שעה, לא יודע במדויק, ובמשך הזמן הזה שהוא חיכה הוא הרים לו טלפון ובדיוק הקבלן נכנס באותו רגע. זה בוודאות ראיתי.

ש. תאר לנו מה קרה? הוא התקשר לקבלן

ת. הוא התקשר, הקבלן תכף מגיע, לא לקח אפילו דקה לפי מה שאני זוכר,ף הקבלן ירד מהרכב, נתן לו את השק של הדבק ורומן נכנס לבית הספר בחזרה.

ש. כמה זמן לוקח מאז שהוא לוקח את השק ועד שהוא נכנס לבית הספר

ת. שניות, לא התעכב

ש. מה הוא לבש רומן

ת. מכנס ג’ינס וחולצה משובצת.

ש. איך אתה זוכר את מכנס הג’ינס

ת. השותף שלי גם היה, הוא שאל אותו למה הוא מגיע עם ג’ינס לעבודה אם זה לא חבל, רומן ענה שזה מה שהוא לובש לעבודה. אני מתכוון לשומר הנוסף, אריאל אביחי.

ש. אתה בטוח שהשיחה על הג’ינס היתה ביום הרצח, במעמד שהוא המתין לקבלן

ת. כן, בוודאות, בלי שום ספק.

ש. את קובי סמברנו ראית באותו היום

ת. כן, באותו היום בין 13:30 ל-14:00 כאשר ערכתי סריקה.

ש. איפה ראית אותו

ת. ליד המחסן טיולים, הוא היה עם עוד כמה ילדים, או שאני חושב שהוא נתן להם ציוד, יכול להיות שהיה טיול שצריך לצאת, או שהם מילאו מים, או שנתן להם כלים. ראיתי אותו.העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו”ד שפיגל
:עו”ד שפיגל
: בהסכמת חברותיי אני מבקש להגיש את הודעותיו של העד. ההודעות מתקבלות ומסומנות נ/95 ,נ/96, נ/97  ו- נ/98

ש. בתאריך 6/12 סיימת בשעה 15:45 את העבודה

ת. נכון

ש. לא עשית סריקה מסביב לבית הספר

ת. כשסיימתי את העבודה, לא עשיתי סריקה.

ש. מה שכן עשית סריקה הוא בתחנת ההסעה, אחרי שכל התלמידים עלו להסעות

ת. כן, זה מה שאנו עושים.

ש. ואז אחרי אותה סריקה עזבת את המקום והלכת הביתה

ת. אחרי שהאוטובוסים עזבו את המקום, לא נשאר אף אחד, עשיתי את הסריקה והלכתי הביתה.

ש. בהודעה שלך, נ/98, מפנה לעמ’ 1 שורה 8. נכון מה שרשום שם מבחינת השעות שיצאת לאכול, בין 13:15 ל-13:30.

ת. כן.

ש. מתי הלכת לאכול

ת. ההפסקה היא בערך רבע שעה.

ש. אתה הלכת לאכול מיד אחרי שאביחי אראל חזר מהאוכל

ת. כן

ש. לדבריו של אראל הוא הלך לאכול בין 11:30 ל-12:00 ואם הלכת מיד לאחר מכן לאכול הכוונה שהלכת בין 12:15 ל-13:130 נכון?

ת. יכול להיות.

ש. בהודעה הזו, נ/98  בעמ’ 2 שורה 2. אתה אומר שיצאת לעשות סיבוב, האם זה נכון?

ת. נכון

ש. באותה הודעה נ/98  בעמ’ 1 שורה 4, אתה אומר שאתה זוכר שראית את רומן בין השעות 11:00 ל-12:00 – לאחר שהוא המתין בין רבע שעה לעשרים דקות. האם אתה בטוח שזו השעה שראית אותו ממתין לקבלן

ת. זו השעה, בוודאות.

ש. בוא ננסה יחד לזכור כמה פעמים ראית את רומן באותו היום. בבוקר ראית אותו מגיע לעבודה

ת. כן

ש. באיזו שעה

ת. בסביבות שמונה.

ש. פעם שניה, אתה אומר שראית אותו בין 11:00 ל-12:00

ת. אמת

ש. זה היה כשהוא קיבל את הדבק

ת. כן, בוודאות

ש. ולא ראית אותו פעם נוספת כשהביאו לו קרמיקה

ת. לא

ש. אתה בטוח

ת. לא שזכור לי.

ש. יכול להיות שבין שעה 11:00 ל-12:00 היית בסיבוב?

ת. הייתי בסיבוב וחזרתי לכיוון השער.

ש. כלומר כשראית את רומן ממתין לקבלן זה היה אחרי שחזרת מסיבוב

ת. ברור

ש. בהודעה נ/97  מיום 15/12, עמ’ 1 שורה 6. סיפרת שראית את רומן מגיע לבית הספר. באותו היום ראית את רומן מגיע עם אופניים?

ת. לא. באותו היום 6/12 הוא הגיע ברגל.

ש. כשהוא הגיע באותו בוקר, הוא הגיע עם בגדי עבודה מוכתמים או עם ג’ינס כמו שאתה אומר וחולצה נקיה.

ת. לא שמתי לב אם הוא הגיע עם בגדי עבודה מוכתמים, אני זוכר עם ג’ינס. לא שמתי לב, בבוקר איך הוא הגיע.

ש. אנו יודעים מחומר החקירה כי באותו היום רומן התחיל לעבוד פיזית רק אחרי שהקבלן הביא לו את משטח הקרמיקה שהיה חסר לו.

ת. את זה אני לא ראיתי. יכול להיות שהייתי בסריקה.

ש. בין 08:30 ל-09:00 היית בשער

ת. יכול להיות שהייתי.

ש. אתה אומר שראית את רומן מגיע לעבודה, אז מאיפה ראית אותו, הייתי בשער

ת. כן.

ש. בשעה הזו ראית את הקבלן מכניס משטח קרמיקה, נכנס עם רכב, או נכנס דרך שער אחר

ת. לא

ש. כאשר הקבלן או מישהו אחר רוצה להיכנס לתוך בית הספר כדי להכניס ציוד, גם ציוד משרדי שבית הספר עובדים איתו, הרכבים האלה שנכנסים לתוך בית הספר הם נכנסים דרך שער

ת. לא דרך השער הראשי, אלא שער שליד מגרש הכדורסל.

ש. השער הזה סגור או פתוח

ת. סגור.

ש. מי פותח אותו

ת. או אנחנו השומרים, או אחד מאבות הבית.

ש. אתה זוכר שפתחת את השער הזה בבוקר

ת. לא.

ש. בוודאות לא?

ת. לא. את השער הזה אני לא פתחתי.

ש. אביחי אראל פתח

ת. לא יודע.

ש. עוד נתון אני נותן לך. מחומר החקירה אנו יודעים כי רומן המתין לקבלן בנושא הדבק שדיברת עליו, כל הארוע הזה היה בסמוך לשעה 13:30.

ת. זה לא יכול להיות.

ש. אתה עדיין אומר שזה בסביבות 11:00

ת. בין 11:30 ל-12:00 השעה שאתה אומר לא יכול להיות.

ש. על סמך מה אתה אומר זאת בוודאות כזו?

ת. אני ראיתי את זה.

ש. מפנה ל- נ/98  עמ’ 1 שורה 19. מקריא לך לענין החלפת המנורה, כל הסיפור מסביב, האם נכון

ת. אמת.

ש. מתי פגשת את רומן לפני הסריקה או אחריה

ת. אחרי הסריקה.

ש. איך אתה יודע לומר לאביחי אראל את שמה של המורה שהחליפו לה מנורה, אם לא ראית את הארוע בכלל

ת. היא ביקשה ממני לפני זה להחליף לה את המנורה ולא היה לי זמן, כמה ימים לפני זה היא ביקשה ממני. עד כמה שזכור לי לא היתה לה מנורה, היא אמרה שהיא תביא ואז אחליף לה. אני לא החלפתי לה מנורה בסוף.

ש. אני מפנה ל- נ/98  עמ’ 2. אתה אומר שיצאת לעשות סיבוב בין 12:00 ל-13:00

ת. אמת.

ש. אם יצאת בשעה 11:00 וחזרת אחרי 20 דק’ פגשת את רומן, ואז 40 דק’ אחרי שחזרת יצאת שוב לעשות סריקה, נכון?

ת. אמת.

ש. איך זה מתיישב עם ההודעה הראשונה שלך, מפנה ל- נ/95 עמ’ 1 שורה 4, שם אתה מספר כי עשית סריקה בבוקר ובסיומה שומרים בכניסה וגם בסיום יום הלימודים עושים סריקה ועוזבים. כלומר עשיתם כמה סריקות?

ת. שתיים.

ש. באותה הודעה נ/95, עמ’ 1 שורה 21, אתה מספר על קלסרים של סריקות וכניסת אנשים

ת. אמת.

ש. מסרת לחוקר, מפנה ל- ת/555 , רשימת נכנסים לבית הספר, שני אנשים בחודש אוקטובר, שני אנשים בחודש נובמבר ואף אחד בחודש דצמבר. חודשיים – שלושה אנשים נכנסו לפי הרשימה. לא מסרת שום קלסר או דף של שעות הסריקה, למה?

ת. יכול להיות שלא ביקשו ממני.

ש. זוכר מה הקראתי לך לפני חצי דקה?

ת. לא.

ש. איך תזכור מה קרה אז?

ת. יש דברים שאני זוכר ויש דברים שלא.

דיברנו על הדף של רישום הנכנסים, על זה דיברת.

לשאלת בית המשפט

ש. יש משהו נפרד לגבי סריקות

ת. כן. זה אצלנו בבוטקה. אף אחד לא ביקש ממני את דף הסריקות.

ש. אם אני אבקש ממך להביא, אתה תוכל להביא

ת. אם הוא עדיין שם, אביא בלי בעיה. כל שנה אנו ממש מנקים הכל ומתחילים מחדש.העד ממשיך
:

ש. האם זה הגיוני מה שאנו רואים בדף הזה? שני אנשים בחודש נכנסים לבית הספר?

ת. כן.

ש. אני מקריא לך מזכ”ד שכתב השוטר רס”ר דוד עמור, [סומן קעז] מיום 18/12.

“ביום הרצח 6/12 בין השעות 13:15 13:30 דיברה עם שומר אחר בשם אריאל והוא ביקש מבחור צעיר שיחליף לה את המנורה ברכב ואכן זה נעשה בשעות הרשומות מעלה” אותו בחור זה מורנו

ת. כן

ש. שים לב לשעות, 13:15 ל-13:30 ואתה מספר לנו היום שאת ארוע החלפת המנורה לא ראית כי היית בסיור

ת. נכון

ש. ואתה אומר שעשית את הסיור בשעות 11:00 ל-11:30 שאז היה ארוע החלפת המנורה

ת. לא יודע מתי היה ארוע החלפת המנורה, לא ראיתי את זה.

לשאלת בית המשפט:

ש.כמה סיורים אתם עושים ביום

ת. כל שעה, שלוש רבעי שעה, אנו עושים סיור.העד ממשיך
:

ש. כלומר, תקן אותי אם אני טועה, אם אתה מספר לבית המשפט שראית את הארוע שהקבלן מוריד דבק ורומן לוקח, זה היה אחרי אותה החלפת מנורה שלא ראית כי היית בסיור

ת. לא ראיתי, איך אדע.

ש. אם לא ראית את החלפת המנורה, זאת אומרת שהחלפת המנורה נעשתה למעשה כאשר אתה לא היית

ת. נכון

ש. כשחזרת מאותה סריקה,

ת. איזו סריקה?

ש. של 11:30. ביצעת לאחר מכן עוד סריקה

ת. כן.

ש. לפני שהקבלן הגיע?

ת. אחרי שהקבלן הגיע.

ש. אתה אומר שאם ביצעת סריקה אחרי שהקבלן הגיע כלומר, מבחינתך זה היה אחרי 11:30

ת. כן. לא יודע בוודאות אם זה 11:30 אך זה היה בין 11:00 ל-12:00.

ש. אני מפנה אותך להודעה מיום 10/12, נ/96, עמ’ 1 שורה 11. אתה מדבר על הגננים.

ת. מה שמצוין שם נכון.

ש. כשנשאלת בהמשך מה לובש הגנן רפאל כשהוא מגיע לבית הספר, אתה משיב בשורה 16 לאותו נ/96.

ת. מה שהשבתי, אמת.

ש. הגנן שמבקר יום יום, חנניה. איך הוא לבוש בדרך כלל, אתה זוכר? משום מה המשטרה לא שאלה אותך גביו

ת. בדרך כלל לובש בגדי חאקי כחולים.

ש. מה התיאור שלו

ת. בן אדם מבוגר, כבן 60 בערך. הוא לא מרכיב משקפיים, עד כמה שאני יודע.

ש. מתי יצא באותו היום 6/12, מתי הגיע? היום אתה זוכר?

ת. לא זוכר.

ש. הגיע ברכב, ברגל, אתה זוכר?

ת. בדרך כלל הוא מגיע ברכב, טנדר אדום, נדמה לי טויוטה, לפעמים הוא נכנס לתוך החניה, לפעמים מחנה בחניה של המשטרה בחוץ.

ש. מחומר החקירה כי אתה סיפרת שלפעמים הגנן השני, רפאל, היה מגיע עם סרבל כחול.

ת. נכון

ש. אני לא רוצה להטעות אותך ואני אומר לך כי מחומר החקירה עולה כי לגנן הזה אין סרבל כחול בבית וגם לא קוראים לו רפאל, גם אשתו מאשרת שאין סרבל כחול, יכול להיות שהתבלבלת כמו שהתבלבלת כאן בנושא השעות וכמה פעמים ראית את רומן. יכול להיות שהלבשת זמן שראית את רומן עם הקרמיקה על השעה 13:30

ת. לא יכול להיות.

ש. בתאריך 16/12, תשאל אותך בשמורת החולה, שוטר בשם יעקב מלכה. הוא רשם זכ”ד המסומן כ’.

ת. זוכר שבאו אלי לשם לתשאל אותי.

ש. הוא רושם מספר דברים שנאמרו לו על ידך.

ת. אני לא זוכר מה אמרתי שם.

ש. אני מקריא לך אמרת לו שרוב הזמן בתאריך 6/12 היית באזור השער. זה נכון?

ת. לא זוכר שאמרתי את זה.לשאלת בית המשפט
:

ש. כשלא סרקת היכן היית

ת. באזור השער. כמו שאמרתי אנחנו שניים שמתחלפים בינינו.העד ממשיך
:

ש. בשורה 8 רושם מלכה, לפי דברייך, כי אמרת לו שראית את רומן מגיע לעבודה בשעה 08:30 ולאחר מכן ראית אותו פעם שניה באזור השער בחניה בשעה 11:30 כשחיכה לקבלן אלי דעי

ת. יכול להיות שאמרתי


העד עונה לשאלות עו”ד שוחט בחקירה חוזרת
:

ש. אני מקריאה לך מאותו זכ”ד שהפנה אליו עו”ד שפיגל. אני מבקשת לקרוא לך מהמשך הזכ”ד מהמקום בו יש התייחסות לקבלן דעי.עו”ד שפיגל
: אני מתנגד.

החלטה

מדובר בהבהרה של זכ”ד שחלק ממנו הוקרא לעד בחקירה נגדית. אנו מתירים את שאלת ההבהרה.ניתנה היום י”א באלול, תשס”ח (11 בספטמבר 2008) במעמד ב”כ המאשימה, ב”כ הנאשם והנאשם בעצמואסתר הלמןשופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב”דסגן נשיאהעד ממשיך


:

ש. אני ממשיכה להקריא לך. “….נכנס פנימה לבית הספר……. לדבריו זוכר אותו עם מכנסי ג’ינס גם בבוקר וגם בשעה 11:00 הוא לא ראה אותו בהמשך היום”.

זה מה שאמרת לחוקר

ת. אני זוכר שכן. לא אני לא זוכר.לשאלת בית המשפט
:

ש. מה אתה לא זוכר? שהחוקר שאל או שאתה אמרת

ת. אני זוכר בוודאות, שרומן נכנס עם הג’ינס. אני לא זוכר מה אמרתי לחוקר.ב”כ הצדדים


: מסכימים להגיש את הזכ”ד

הזכ”ד התקבל וסומן נ/99

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3