'סיפר שהוא יודע בודאות מי הרוצחים'

ש.אני מפנה אותך לדוח זכ"ד מיום 10/12/06 של רס"ר וענונו לפיו : "זוג הורים מקצרין התארח בפתח תקווה וסיפרו שבנם הלומד בכיתה ח', סיפר שהוא יודע בודאות מי הרוצחים, שני נערים מכיתות י' + י"ב, הנער איים להתאבד באם ימשיך להישאל לגבי זהותם" – מה עשיתם בענין זה, ניסיתם לאתר את הנער הזה?

ת.נשלחה ניידת מתחנת פתח תקווה ברגע שנתקבלה ההודעה מטלפון ציבורי, איתרנו את הטלפון הציבורי, נתפסה שפופרת הטלפון על מנת לאתר טביעות אצבע, תושאלו כל שכבת הגיל של הנער הזה, כדי לבדוק האם הם היו במרכז הארץ, לא הצלחנו לאתר את הנער הזה, הבדיקה המעמיקה שעשינו לא העלתה דבר
הדו"ח מוגש ומסומן נ/15.

לפרוטוקול
רפ"ק יורם אזולאי – עד התביעה מס' 1 חלק ד | 12/07/2007

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3