סשה סטריז'בסקי – עד תביעה מס' 10עד תביעה מס' 10 סשה סטריז'בסקי מוזהר כי הוא נמצא עדין תחת חקירה נגדית וממשיך להשיב:

ש.אני מפנה ל – נ/55  עמ' 107 : "על הקיר היה המון דם…." כשאתה אומר לנאשם שאנחנו יודעים איפה היו כתמי דם, אתה למעשה ידעת שנמצאו כתמי דם בצורת התזות על החלק הפנימי של האסלה, נכון

ת.ידעתי את כל ממצאי הזירה

ש.ואם הנאשם אומר לך בתשובתו שמכסה האסלה היה מורד, המשמעות היא שזה לא מתיישב עם התזות הדם שאתה יודע עליהם בחלק הפנימי של האסלה, נכון

ת.העובדה שהמושב מורד או מורם אין השפעה לכך שנמצאו כתמי דם בחלק הפנימי של האסלה כמו שאתה אומר

ש.ואם אין לזה השפעה ואתה לשיטתך סבור שאם מכסה האסלה מורד, התזות הדם היו יכולים להגיע גם ככה למקום שהם נמצאו, אז אני שואל אותך

ת.אני לא מדבר על מכסה, אני מדבר על המושב

ש.אני לא מדבר על מכסה האסלה, אלא אני מדבר על האסלה עצמה, לענין הזה, אם המכסה מורד יש לזה השפעה לענין כתמי הדם האלה

ת.לדעתי אם מושב האסלה מורד או מורם, זה לא משפיע על הגעת הדם לתוך חלק החרסינה הפנימי של האסלה

ש.אני מפנה ל –נ/55  עמ' 107, שורה 17, אני אומר לך שזו הסיבה שאתה אמרת לו: "אתה בטוח? תשתדל לשחזר" – כשאתה אומר לנאשם את המשפט הזה, אני שואל אותך, האם אין בכך רמז שהתשובה שנתן איננה נכונה

ת.לא, אין בכך רמז, יש בכך רצון לקבל פרטים מדויקים ולכן הדברים נאמרו

ש.אני קורא בפניך מעמ' 108 ב –נ/55 , שורה 7: "סשה: תאר את כל…..מבחוץ" – כשאתה אומר לנחקר כמו בסיטואציה הזו שתשובתו למעשה איננה תואמת את המציאות ואתה אומר לו "לא מבפנים" אין בכך הכוונה

ת.אין בכך הכוונה, יש שתי אופציות לסגור דלת, הרצון שלי לקבל ממנו תשובה סופית, לא נתן תשובה, בשאלה השניה השיב מה שהשיב

ש.אני קורא בפניך מ – נ/55 , עמ' 108, שורה 20: "סשה: אתה נעמדת…….ועזבתי" – כשאתה שואל, נעמדת לאן שהוא, עברת לאן שהוא ולאחר שאתה מקבל תשובה כשאתה שואל אותו שוב פעם עלית על משהו, להבנתך, אין בכך משום הכוונה או רמז

ת.לא, יש פה רצון לקבל פרטים מדויקים על מה שקרה, שזה נשוא החקירה למעשה

ש.אם אתה בעצמך כפי שאתה אומר, בעמ' 107 שורה 20 – נ/55, שלמעשה על הדבר הנוראי ביותר הוא כבר סיפר, למעשה אתה מתכוון להודיה שלו ברצח

ת.סביר להניח

ש.למה, אם הוא סיפר את הדבר הנוראי ביותר, למה להבנתך יש לו סיבה להסתיר או להכשיל אותך או מישהו אחר בניואנסים שהם למעשה שוליים וזניחים

ת.מאותה סיבה שציינתי בישיבה הקודמת וגם לפני כן שבעיני מדובר באדם מניפולטיבי שלאורך כל החקירה השאיר לעצמו פתחים לצאת מאותם דברים שמסר קודם

ש.אני עובר לעמ' 111 ב –

נ/55
, שורה 21, רומן שואל אותך כמה אפשר לקבל עבור זה: "סשה:מה….ובשיתוף הפעולה יתחשבו" – איך אתה קורא לזה, הטעיה, תרגיל חקירה

ת.אני קורא לזה בדיוק כמו שזה נראה, הרצון שלי להשאיר את הנחקר במצב של שיתוף פעולה עם החקירה ולכן הדברים האלה נאמרו

ש.אתה לכשעצמך ידעת שהדברים האלה הם לא נכונים, אלא אם תגיד לי שלא

ת.השאלה היא ספקולטיבית וגם תשובתי תהיה ספקולטיבית, אני לא יודע מה מתרחש בליבם של השופטים, האם יתחשבו בשיתוף הפעולה או לא ולכן התשובה שלי

ש.כמה זמן אתה חוקר במקרי רצח

ת.הרבה

ש.ידוע לך שהעונש על רצח הוא קבוע בחוק

ת.ידוע לי, וגם בפרוטוקול נאמר שאני לא שופט ואני לא יכול להגיד לו אם יתחשבו בענין העונש

ש.אני קורא בפניך מעמ' 120, שורה 1, נ/55: "סשה: שיער…….לא יודע" – ממה שאתה יודע, המנוחה נמצאה עם קוקו או עם שיער פזור

ת.אני לא אשקר לך, אני לא זוכר את זה עכשיו, אני לא יודע אם ידעתי את הפרט הזה בזמן ששאלתי את הנאשם, לדעתי הגומי של הקוקו היה על היד של המנוחה

ש.אני קורא בפניך, בהמשך, באותו עמ' משורה 7: "סשה: ובכן, פגשת את הילדה……מה אתה עושה כאן" – מחומר החקירה שהצטבר אז, נכון לתאריך הזה, חומר החקירה שהצטבר אצלכם, כל מה שקשור, העדויות שגביתם בקשר לאופיה ואישיותה של תאיר ז"ל, אני אומר לך שאתה בעצמך לא האמנת שתאיר ז"ל אמרה או התבטאה בסגנון כזה, אני צודק

ת.מחומר החקירה שהצטבר עד אז, ידענו שמדובר בילדה טובה מצד אחד, חריפה מצד שני והאם האמנתי או לא האמנתי, אני לא יכול לאשר לך ולא יכול להכחיש

ש.זה לא הדליק לך מנורות אדומות בקשר לכל ההודאה הזו

ת.בקשר לכל ההודאה לא, אבל אני חוזר ואומר, הנאשם לאורך כל הדרך מסר דברים שמהותם פתחים לצאת מהם בהמשך

ש.מה שאתה אומר זה חלק מהמניפולציות שלו נכון לאז ונכון לעכשיו

ת.אני לא הייתי יחד עם הנאשם ואני לא יודע מה נאמר או לא נאמר על ידי המנוחה, זה מה שהוא אמר וזה מה שהונצח פה
עו"ד שפיגל: אנו מבקשים להגיש תמלילים שערכנו מ"ט 171/06 –מוגש ומסומן נ/68 (מקביל ל – ת/184).


העד ממשיך:

ש.אני מפנה לעמ' 280, שורה 24, אתה העדת: "הוצאתי את המדובב, שוחחתי איתו, גביתי את הודעתו בה סיפר על כך שסיפר הנאשם למדובב לראשונה שהוא מאפשר שהיה במצב של בלק אאוט ועשה את טעות חייו ורצח את הילדה וסיפר שלפני 8 שנים באוקראינה היה לו סיפור עם אחיו שהרביץ לו מכות ולא זכר אחרי זה"

ת.כן

ש.לפני ששוחחת עם המדובב ואפילו אחרי, אתה שוחחת איתו ב – 18/12/06, טרחת להאזין לקלטת מ"ט 165, דיסק מס' 25 שמתעדת את השיחה הזו של המדובב עם רומן

ת.לא

ש.גם לא אחרי ששוחחת עם המדובב

ת.לא זכור לי

ש.אם אגיד לך שממ"ט 165, דיסק 25, ואני מפנה לעמ' 53 שורות 1-6, מהדיסק הזה מתברר שדווקא המדובב הוא זה שמשכנע את הנאשם שיתכן והאמנזיה שלו, איבוד הזיכרון שלו היא תולדה של בלק אאוט ולכן איננו זוכר שהוא רצח.
עו"ד ענבר: זה לא מדויק, מדובר בפרשנות, אני מוכנה להגשת המ"ט.
העד ממשיך:


ש.רומן אחרי אותה שיחה עם המדובב גומר אומר עם עצמו וזה מופיע בצורה די ברורה, אתה בטח גם שמעת את זה, לספר לך ולחוקריו בהזדמנות הראשונה שיפגש איתכם שקיימת אפשרות כזו ולו תיאורטית שאכן היה אירוע כזה ויכול להיות תיאורטית שזה קרה לו, משהו כזה, בסגנון כזה שהיה לו עם אח שלו והוא אומר לך את זה כבר בהזדמנות הראשונה שאתה רואה אותו מיד אחרי שהוצאת את המדובב וחוזר ומבקש ממך, חזור ובקש, לרענן את זכרונו בהיפנוזה על מנת שהוא יוכל לדעת אם זה אכן הוא או לא הוא, השאלה שלי האם נכון שנתת לנאשם להבין שזה אפשרי, כלומר הרענון זיכרון בצורת היפנוזה ואתה למעשה פעלת לקבלת האישור לרענון זיכרון בדרך של היפנוזה

ת.אני לא פעלתי לקבלת אישור, אי אפשר לבצע רענון זיכרון לחשודים, אני יודע ומאמין שהנאשם לאורך כל הדרך לא האמין בעצמו שמצב של בלק אאוט יכול לקרות לו כי הוא גם מציין את זה במספר הזדמנויות בחקירה, הן עם המדובב והן אח"כ איתנו כשהוא יודע שהטענה שלו לבלק אאוט זה שטויות ושהיא לא תתקבל בבית המשפט ובשלב לפני שדיבר עם המדובב על הבלק אאוט ההיפותטי, הוא אמר, זה היה ממש בראשית החקירה, רצח כזה יכול היה אדם לבצע במצב של אפקט ואני לא מגיע למצבים כאלה ואני מצטט שהמילה "אפקט" זו מילה שאמר הנאשם

ש.האם נתת לרומן להאמין שאתה פעלת להוצאת אישור כזה, כן או לא

ת.הדברים האלה נדמה לי שהעדתי עליהם, הדברים האלה נאמרו במצב של שאלה לדעתי

ש.אני מפנה אותך ל -נ/68 עמ' 54, שורה לפני אחרונה: "מסרנו את זה לאישור…..

ת.אם זה נאמר, זה נאמר

ש.בית המשפט שאל אותך אם זה לצורך תרגיל חקירה או לצורך מה ונתת לו להבין שזה הולך לקראת אישור, שפעלת להוצאת אישור

ת.היות והנאשם העלה את הנושא, אני פעלתי בצורה עדינה בשביל שלא לפסול על הסף את הזרם שיצא ממנו בכיוון הזה ולכן נתתי תשובה לא מחייבת

ש.אני מפנה אותך לעמ' 20 ב – נ/68: "סשה: מה שיכול……שיכול להוציא אותך"

ת.אתה מקריא לא מדויק, אתה מקריא חלקי משפטים

ש.אני מפנה אותך לשורות האלה שקראתי לך, ואני שואל אותך, אתה התכוונת שבאשר לאפשרות התיאורטית של אותו אפקט הוא צריך לספר מי הצית אותו באותו יום ומה גרם בדיוק לאותה הצתה שלו באותו יום לאפשרות של האפקט תהיה רלוונטית באותו יום

ת.אני לא רואה קשר למצב של אפקט, זה קשור לסיפור שלו

ש.לא התכוונת פה לנושא האפקט

ת.התכוונתי שיספר מה שיש לו לספר

ש.על מה שוחחת איתו

ת.על כל מה שיש לו לספר, אם היה מדבר על מצב של אפקט זה מה שהיה מספר

ש.אני מפנה אותך לעמ' 21 ב – נ/68: "סשה: אבל אם זה קרה……היה צריך להצית אותך" – האם כל השיחה הזו, החוט שיכול להציל אותך שתספר בקשר לסיטואציה של אותו אפקט, מה הצית אותך ומי הצית אותך באותו יום

ת.הרי הוא חזר מבדיקה של פסיכיאטר וזה מה שהוא סיפר לי בחקירה, אז לכן השאלות האלה קשורות למה שהוא מספר

ש.האם כשאתה מדבר על החוט היחיד שיכול להציל אותך, זה החוט של סיפור האפקט שתספר מי הצית אותך ומה גרם להצתה הזו, כן או לא

ת.החוט היחיד שיכול להציל אותו זה שיתוף הפעולה ולספר מה שהיה

ש.בעקבות מה שאמרת, אני מפנה אותך לעמ' 36 ב – נ/68, "סשה: "כן, רק אז……." – הסיפור שאתה מספר עכשיו, לאיזה סיפור התכוונתבית המשפט רואה להפנות גם לעמ' 35 באמצע לפני החלק המצוטט כרלוונטי לשאלה.


עו"ד שפיגל:
אני מוותר על השאלה הקודמת, אני רוצה בהקשר לשאול ולהפנות לעמ' 38.


העד ממשיך:

ש. על אותו ענין של מי הצית אותך ומה הצית אותך, אני עובר לתשובה של רומן בעמ' 21: "אני לא יודע בכלל….." ואני שואל אותך איך תשובה זו מתיישבת עם אותה מניפולציה שדיברת עליה לפני כמה דקות בנושא האפקט

ת.זה בדיוק מה שאני חושב, היות וגם אני מתייחס לטענת הנאשם לאפקט, טענת מניפולציה שאף אחד לא דיבר איתו

ש.אתה אומר לו שזה המנגנון היחיד ורומן הבין אותך והוא אומר לך, אתה שואל אותו, מי הצית אותך ורומן אומר לך אני לא זוכר שמישהו בכלל דיבר איתי, אני לא זוכר, אני מדבר מהלב, איך זה מתיישב עם מניפולציה

ת.בדיוק זה מתיישב, רומן נחקר על רצח שאני כחוקר מאמין שהוא ביצע את הרצח, לפני שנכנסתי לחקירה הזו, שוחחתי עם המדובב שמסר לי שרומן העלה בפניו את הטענות האלה על אפשרות לבלק אאוט, רומן חוזר מהבדיקה הפסיכיאטרית ועל זה הוא מדבר איתי ולכן אני על זה מדבר איתו, אני אומר לו לספר את כל הסיפור ואז אני אבין האם בכל הסיפור שלך המנגנון הזה היה או לא היה, עבד או לא עבד, אם לא תספר את כל הנסיבות לא נוכל להתייחס לנקודה הזו בלבד, זה הענין

ש.לדעתך האם כל הסיפור של מה שקרה עם אחיו של הנאשם באוקראינה נעשה נסיון של רומן מניפולטיבי להיכנס במסגרת טענת האפקט

ת.אני מחלק את השאלה שלך לשניים וגם אענה לשני החלקים של השאלה, בשאלה שלך אתה שואל האם זה היה והאם היה נכון שהוא לא זכר את זה, לגבי האם היו מכות, בדקנו את הנקודה, אחיו מאשר את זה שקיבל מכות מרומן, האם רומן זכר או לא זכר את המכות זה אנחנו לא יכולים לענות

ש.האם זה תרגיל מניפולציה של רומן להיכנס לטענה של אפקט כדי לצאת מעבירת רצח

ת.אם זה תרגיל, יש בו חלק עובדתי שנתן מכות לאחיו, זכר או לא זכר אני לא יכול לאשר, אם שיקר בזה אז כנראה זה חלק מהתרגיל שלו, אם לא שיקר אז סיפר אמת, אני רק יודע שמספר פעמים רומן טוען לסיפור של בלק אאוט וזה שטויות ושאף אחד לא יקנה את זה ושגם בית המשפט לא יאמין לו

ש. אני מפנה אותך לעמ' 38: "אם בן אדם אשם…..אתה מבין" – למה התכוונת בנסיבות המקלות שמשפיעות על המאסר

ת.אני עניתי, אמרתי שהכוונה שלי ששיתוף הפעולה של הנחקר עם החקירה, שהוא לא מבזבז את הזמן של החוקרים, שהוא מודה, שהוא מביע חרטה על מעשיו יכולה אולי להקל עליו

ש.אני רוצה לקרוא בפניך מעמ' 38- 39: "רומן: אני מבין….." – לאיזה מנגנון אתה מתכוון

ת.זה בדיוק אותו מצב שדיברתי עליו קודם, רומן מדבר על מצב שיכול להיות שהיה במצב של בלק אאוט ואז לא שולל שביצע את הרצח, אני אומר לו תספר את כל הנסיבות, ואז נראה אם זה עובד או לא

ש.אתה אומר לו מה הצית אותך ומי הצית אותך

ת.תספר את כל הסיפור שלך, לא ידעתי אז מה שיש לו לספר

ש.אני קורא בפניך מ –נ/56, דיסק 2, מעמ' 13 שורה 15: "רומן: פשוט היו התמוטטות…..כשנתתי מכות לאחי" – ואני שואל אותך, כשאומר לך נחקר: "עכשיו אני רוצה לישון" – איזה סיבה אם קיימת יש לך להמשיך בחקירה אם אדם שלכאורה לפחות לא ערני, חושיו לא מחודדים והוא אומר שהוא רוצה לישון

ת.קודם כל אני מבין שמדובר בחקירה של 19/12/06, אתה שואל אם הייתה לי סיבה להמשיך בחקירה, קודם כל ב – 18/12/06, לילה לפני זה הוא ישן שינה סדירה של הרבה שעות, מס' שעות, לא זוכר כמה שעות בדיוק, אחרי שהתוודה בפני המדובב הלך לישון וישן עד הבוקר, דבר שני, חקרנו אותו ב – 19/12/06, היינו באמצע החקירה, הטענה הזו לא התקבלה כטענה אמיתית וחוץ מזה, אם הוא אומר שהוא רוצה לישון, אני מיד צריך לאפשר לו לישון?לשאלת בית המשפט


.באיזה שעה הייתה החקירה בה אמר הנאשם כשהוא אומר שהוא רוצה לישון

ת.בשעות הצהריים

ש.אתה לא יודע אם הוא ישן

ת.אני ראיתי אותו מתכסה בשמיכה והולך לישון

ש.אני מפנה אותך לעמ' 16 שורה 8 ב – נ/56: "רומן: אם אפשר……אני צריך לנוח" – למה לא אפשרת לו לנוח

ת.כל החקירה הזו התנהלה מהצהריים עד שעות הערב המוקדמות(החקירה החלה בשעה 13:30 והסתיימה בשעה 17:00, לאחר מכן המתין הנאשם, יצא לשחזור והשחזור הסתיים בשעה 19:00).

ש.אומר לך הנאשם : "הראש שלי מתפוצץ אני צריך לנוח", מה אתה עושה

ת.היינו כאן בשלב סיום החקירה, הובא לו אוכל, הוא המתין עם הבלשים

ש.והוא אכל

ת.את זה אני לא זוכר

ש.וזה היה ממש סמוך ליציאה לשחזור

ת.לא זוכר בדיוק באיזו שעה יצא לשחזור, היה פרק זמן מסוים שהוא המתין לבלשים

ש.כשרומן שומע ממך בעמ' 15, שורה 14 שעוד לא סיימת איתו את החקירה והוא צריך לצאת לשחזור, הוא שואל אותך אם אפשר למנוע את השחזור

ת.כן

ש.ואתה משיב לו שזה חלק מפעולות החקירה, שאי אפשר לוותר עליהם

ת.אני אומר לו: "אלו פעולות חקירה" למשל, שואל אותי רומן: "אפשר למנוע שחזור במקום?" ואמרתי לו: "אלה פעולות חקירה"

ש.האם רומן לא רצה לצאת לשחזור משום שהוא לא ידע מה לשחזר

ת.רומן הסכים לצאת לשחזור אם כי הוא לא התלהב לצאת לשחזור בגלל הנוכחות של העיתונאים אבל הוא הסכים ויצא

ש.האם באותו תמליל קצר שהגשנו, האם זה נכון שרומן אמר לכם בסמוך ליציאה לשחזור אומר לכם: "אני לא יודע איך לשחזר, לא רצחתי ילדה"

ת.הוא אומר לי שלא ביצע את הרצח, הוא רק ראה את הגופה וניגב את הדם

ש.ואותה אמירה שלו הוקלטה

ת.האמירה הזו לא הוקלטה, כך התברר, אני דיווחתי על זה, ויורם אחריי נכנס למשרד, לי לא נאמר על ידי רומן שהוא לא יודע איך לשחזר ומה לשחזר

ש.אתה לא היית בחדר

ת.בזמן שהוא דיבר עם יורם אני לא הייתי בחדר

ש.אני קורא בפניך ממ"ט 165/06, דיסק 25 מיום 18/12/06 שיחה שבין רומן למדובב בעמ' 21: "רומן: אני אומר…….סתם ככה להגיד" – זו שיחה בין רומן למדובב, האם היית מודע לדברים האלה, האם שמעת את זה מהמדובב בחקירה

ת.לא זכור לי אם שמעתי את זה לפני החקירה וגם לא זכור לי אם האזנתי לדיסק הזה, אבל ידוע לי על האמירה הזו, אני לא זוכר את המקור, הרי אתה דיברת על זה שהיה ב – 18/12/06 עם המדובב שהוא דיבר עם המדובב על בלק אאוט, אז איך הוא יגיד למדובב שהוא יודע מה לשחזר, עובדה שבהמשך ב – 18/12/06 בלילה, הוא מסר למדובב גרסא מלאה של הרצח

ש.אני עובר איתך ל – מ"ט 120,

ת/29
, זה מיום 21/12/06, חוברת מס' 1, חלק א', האם הבטחת לרומן כי אם הוא ישתף פעולה איתכם בחקירה באופן שיחזור בו מהכחשותיו וישלים כל מה שאתם צריכים השלמה, תאפשרו לו לראות את אשתו ובנו

ת.זה אף פעם לא היה תנאי לפגישות, הוא ביקש להיפגש עם אשתו, אמרנו שנשקול את זה ואף פעם לא התנינו את זה בהודאה או לא בהודאה

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש תמליל שאנחנו ערכנו, מקביל ל –ת/29 – מוגש ומסומן נ/69.


העד ממשיך:

ש.לא מעט פעמים רומן אומר לך ולחוקרים האחרים במהלך החקירות: "אני עייף, אני רוצה לנוח, אני רוצה לישון, מתפוצץ לי הראש, אין לי כח" אתה אישית הבחנת בעייפות שלו

ת.אני שמעתי מה שהוא אומר, אף פעם לא ראיתי על רומן סממנים של עייפות אבל אני לא רופא לקבוע, אני לא פיזיולוג ולא רופא ואני לא יכול לקבוע סממנים של עייפות נפשית או פיזית, אמר דברים, אפשרנו לו במהלך כל החקירה כל הזמן הפסקות, שיחות חולין, אוכל ואף פעם לא נחקר בשעות הלילה שקיצרה משעות השינה שלו

ש.אני רוצה לקרוא בפניך מעמ' 28, דיסק 1 – נ/69: "חוקר א' סשה: הוא רואה שכואב לך…. (הכוונה ליורם אזולאי שישב איתך בחדר ונקרא חוקר ב', חקירה מיום 21/12/06)…….אישה ובן שלי" – בסיטואציה הזו שהיית שותף לה, לא הבחנת בסממנים של אדם שעייף, שבור, מוכן ללכת ולחתום, לעשות כל דבר רק תנו לי לנוח, לראות את הבן שלי ואשתי, מנסיונך

ת.זה לא קשור לנסיון שלי, הוא דיבר על זה וראיתי, נכון שהוא דיבר על זה שהוא מאוד אוהב את אשתו ואת הבן שלו והוא רוצה לפגוש אותם, אף פעם לא הבטחנו לו שהוא הולך לפגוש ולא קיימנו, אני זוכר שהוא דיבר על עייפות, סממנים של אדם עייף ושבור לא ראיתי

ש.אני מפנה אותך ל – נ/69, לעמ' 66 למטה ועמ' 67: "יורם: יש לי שאלה……את מה…." – רומן אומר יכולתי לשרוט אבל לא ראיתי ואתה אומר כביכול בתרגום לאוזניו של רומן כשהוא שומע: "יכולתי לחתוך אבל לא ראיתי" – למה


עו"ד ענבר:


מדובר בתרגום, זה התרגום של המתורגמן של חברי. בנוסח שלנו תורגם גם מפי רומן "לחתוך".


העד ממשיך:

ש.איך אומרים ברוסית לשרוט

ת."פוצרפת"

ש.איך אומרים לחתוך

ת.יש כמה מילים: "פורזת" בעיקר ועוד מילה נוספת שאני לא זוכר, "פורזת" זו המילה העיקרית

ש.ואיך אומרים לדקור

ת.גם אפשר להגיד את המילה "פורזת" וגם "פרנות" ויש עוד כמה מילים שאני אחשוב, אני אזכור אותם אבל ברוסית כשאומרים את המילה "פורזת" יש לזה משמעות כמו לחתוך בסכין וגם לדקור בסכין ואם אומרים: "הודלית" שאם אומרים זה גם להכות בסכין וגם לחתוך בסכין, אם אומרים היכתי בסכין המשמעות של זה או שחתכתי או שדקרתי

ש.השאלה שעצרתי ושאלנו אותה, היא שאלה מאוד פשוטה, ורומן השיב לך בהתאם שלא, השאלה מעמ' 67 ורומן אמר: "יכולתי לשרוט לא ראיתי את זה" ואתה אמרת : "יכולתי לחתוך אבל לא ראיתי את זה" – למה כשרומן משיב מה שהוא משיב, אתה מיד אחרי זה אומר לו: "רומן, לפני שאתה עונה על השאלה הזו, שניה, הוא לא הבין את השאלה שלך" – מה לא ברור בשאלה, למה שניה

ת.מהתמליל זה לא מספיק כדי שאענה על השאלה שלך, אני צריך לראות את זה בקונטקסטבית המשפט מעיר גם לענין שאלות הסניגור שעה ששאלותיו של החוקר יורם תורגמו לעברית על ידי החוקר סשה, הטענה בפנינו הנה שהנאשם אינו מבין עברית
עו"ד שפיגל: מדובר בעברית בסיסית ועילגת.
העד ממשיך:


ש.אתה בהמשך לאותה שאלה ברורה ותשובה ברורה אומר: "לפני שאתה עונה על השאלה הזו, תחשוב על זה שהגופה אצלנו ואנחנו יודעים בדיוק מה נעשה לה……נראה לך תמונות" מה הקשר של דברים אלה לאי הבנתו של רומן כביכול לשאלה, אני אומר לך גם שאתה רומז לו פה שהתשובה שלו לא נכונה ושנית, שהיו פציעות ביד בהתאם לשאלה שנשאל כבר

ת.אני אומר לו פה שלא ישכח שאנחנו יודעים במדויק מה קרה עם המנוחה ולפני שהוא עונה, השאיפה לקבל תשובת אמת, שיחשוב טוב מה הוא מדבר, זו הכוונה ואין פה שום רמז למה הוא צריך לענות

ש.אני עובר לעמ' 68 בהמשך: "סשה: הוא רוצה לשאול אותך……אנחנו יודעים שזאת האמת" – כשאתה אומר: "אנחנו יודעים שזאת האמת" והיא ידועה לכם מתמונות, מהגופה שאתם יודעים מה היה עליה ואיך היא נמצאה, אתה לא רומז לרומן שיש פגיעות ביד של המנוחה בצורת חתכים ביד, זה לא רמז מבחינתך

ת.קודם כל לפני הקטע הזה רומן בעצמו מדבר על זה שהוא חתך אותה, וזה מאפשר לי אחרי שהדברים נאמרו מפיו להגיד שזו אמת, אני לא מפרש איך נחתכה, באיזו יד נחתכה, כאן לא

ש.בחקירה הקודמת רומן דיבר על חתכים או דקירות

ת.היות ודיברנו על זה שהוא דיבר על שריטה שיכל לשרוט אותה ועל המילה הזו יש מחלוקת, אני לא רואה את התמליל כאן ואני לא זוכר את זה, הוא דיבר איתנו גם על חתכים ביד
עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את החלק השני של נ/69, מוגש ומסומן נ/70, כמו כן אני מגיש תשאול 2 מ"ט 120/06 כפ שתומלל על ידינו – מוגש ומסומן נ/71.


העד ממשיך:


ש.אני אומר לך עכשיו וזה לא רק בהתבסס על מה ששמעת ושאלתי אותך והשבת, אלא ככלל, אני אומר לך שכל תמלילי החקירה שלך ושל אלה שהשתתפו איתך בחקירת רומן זדורוב, מצביעים באופן חד משמעי שלא מדובר בחקירה במובן המקובל של המשמעות של המילה "חקירה" אלא במכבש לחצים שכל תכליתה מיועד להוצאת הודאה מרומן זדורוב באמצעות שבירה נפשית

ת.התשובה שלי שזה לא נכון כי אי אפשר לקרוא לחקירה הזו "מכבש" בכלל, החקירה עסקה בבירור עובדות, נכון ששאפנו לקבל גרסת אמת, נקרא לזה הודאה, אני קורא לזה גרסת אמת, זו הייתה השאיפה, אפשרנו לנאשם להתעמת עם הטענות שנטענו נגדו, סתירות וכל מיני, אף פעם לא ראיתי את הנאשם שבור מאיזה שהוא הליכים מהליכי החקירה, לא מתרגיל החקירה, הוא לא קנה את זה , לא הושפע מזה, טען את זה גם בפניך, טען את זה גם בפני המדובב שהסניגור אמר לו לא לקבל מהחוקרים, שזה שטויות, כך ששום מהלך מהחקירה לא היה מכבש לחצים, אני מדבר על כל החקירה, בביטויים היותר ספציפים וקונקרטים של מצוקה נפשית וגופנית, דיברתי על זה, כשדיבר על זה שהוא עייף קיבל מנוחה, הפסקה, התבדח איתנו, שר שירים בחקירה וישן בתא שלו, אף אחד לא מנע ממנו

ש.כמה פעמים, אם אתה זוכר, רומן זדורוב בכה

ת.זכור לי פעם או פעמיים שהוא הזיל דמעה, אף פעם לא בכה בכי מר, הזיל דמעה ראיתי, פעם אחת שאני זוכר זה היה קשור לטענה שלו שהוא רוצה לראות את אשתו והבן שלו, אף פעם לא ראיתי אותו בוכה בגלל מהלך חקירתי כלשהו
העד משיב לעו"ד ענבר בחקירה חוזרת:


ש.נשאלת אם התניתם במשהו את הענין של המפגש עם אשתו בשיתוף פעולה ואני מפנה אותך ל – מ"ט 120/06, נ/69, עמ' 43 באמצע איפה שכתוב:"רומן תקשיב לי טוב

ת.אני אומר לו: "רומן תקשיב לי טוב…….אנחנו נותנים לך להיפגש עם אשתך"

החלטה

להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים.

כפי שהודענו בישיבה הקודמת, יערך עתה המשך ביקור במקום ע"י ההרכב.
הנאשם יובא באמצעות הליווי.ניתנה היום י"ג באדר ב', תשס"ח (20 במרץ 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3