ס.ל. עד הגנה מס' 28

עד הגנה מס' 28 ס.ל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

השם המלא של העד נרשם על פתקית שמוגשת ומסומנת נ/198

עו"ד ענבר, עו"ד שטרן: מסכימות להגשת ההודעה – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/199.

העד משיב:

ש.אתה לומד בכיתה יחד עם ק.

ת.כרגע לא

ש.אבל ב – 6/12/06 למדת ביחד עם ק.

ת.כן

ש.אתה מספר בהודעה על הקטע שבו תאיר נכנסה למבנה וישבה עם תלמידה בשם קורין

ת.אני ישבתי בחוץ עם קורין ועם ע.מ.

ש.ואז אתה מספר שתאיר הלכה לכיתה שלך, אתה הלכת אחריה ישר לכיתה

ת.כמה שניות אחרי

ש.כשתאיר עולה לכיתה שלך ואתה כמה שניות אחריה, אתה ראית או יודע מה עם ש.י., אתה מכיר אותה

ת.כן, ש.י. הייתה בכיתה

ש.כשתאיר הגיעה לכיתה, ש.י. הייתה בכיתה

ת.אני חושב

ש.אתה סיפרת ואני מפנה לעמ' 2 שורה 2 בהודעה, על כך שראית, אמרת שאתה לא זוכר אם זה היה ב – 6/12/06 או יום לפני על אדם שראית בפרגולה מולכם ועישן סיגריה וסיפרת על מבנה גוף ואיך הוא נראה, אתה מדבר על ההפסקה אני מניח, תקן אותי אם אני טועה

ת.כן

ש.על איזו הפסקה, ההפסקה הגדולה של 10:00

ת.כן, אני חושב

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את הראיון שערך העד עם התובעת, בזמנו הוא היה עד תביעה.

עו"ד שטרן: אין התנגדות.

הראיון מוגש ומסומן נ/200.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.כשאתה מתייחס בהודעה שלך להפסקה של השעה השביעית, האם נכון לומר שאתה לא זכרת גם כשנתת את ההודעה אם זו הייתה ההפסקה של אחרי או לפני השעה השביעית

ת.זה נכון

ש.הסניגור הגיש לבית המשפט מכתב שאני כתבתי אחרי הפגישה שהייתה בינינו בבית הספר בקצרין, אני מקריאה לך מה שכתוב במכתב ותאשר לי שזה מה שאמרת ושזו האמת, אתה זוכר שדיברנו ואמרת לי דברים, הדברים שאמרת לי היו דברים אמיתיים

ת.זה היה תקופה ארוכה אחרי

ש.אתה אמרת לי שהאדם שאתה ראית אותו יושב על הספסל באיזור הפרגולה היה רומן זדורוב

ת.כן

ש.ואתה בהתחלה חשבת שזה הורה של אחד הילדים אבל אחרי שראית אותו בטלויזיה אמרת זה הבן אדם שאני ראיתי

ת.נכון

ש.ואתה גם אמרת לי שהאירוע שבו ראית אותו יושב ליד הפרגולה בהפסקה הגדולה ולובש ג'ינס, היה ביום הרצח ולא יום לפני כמו שאמרת במשטרה

ת.אני חושב, אני לא בטוח

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.כשאנחנו מדברים על ההפסקה הגדולה מתי זה היה

ת.עכשיו השנה זה השתנה, אז אני חושב שזה היה בין 10:00 ל – 10:30.

עו"ד שפיגל: מתוך 28 עדים שבית המשפט אישר לי להזמין להיום, אני מגיש בהסכמה את הודעות העדים:

יפים סטומן – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/201.

אנה טרייסמן – ההודעות מוגשות ומסומנת נ/202 ו – נ/203.

אלכסנדר קסטירוביץ – ההודעות מוגשות ומסומנות נ/204 ו – נ/205.

דו"ח תשאול בענינו של רוזנברג יעקב – מוגש ומסומן נ/206.

דו"ח תפיסה וסימון של השוטר דוד לוי – מוגש ומסומן נ/207.

תקליטור – מוגש ומסומן נ/208.

אבלין טפליצקי – 4 ההודעות מוגשות ומסומנות נ/209, נ/210, נ/211 ו  – נ/212.

מאיה בן זקן – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/213.

אלכסיי ויינר – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/214.

שיראל ביטון – ההודעות מוגשות ומסומנות נ/215 ו – נ/216.

עופרי שרון – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/217.

מתן סוסן – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/218.

אלון רז – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/219.

אלדר קדם – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/220.

אופיר הרשקוביץ – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/221.

גל מרדכי – ההודעות מוגשות ומסומנות נ/222 ו – נ/223.

אביב נידם – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/224.

יוחאי כהן – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/225

דו"ח זכ"ד של אריה בנאסולי – מוגש ומסומן נ/226.

עו"ד שפיגל: אני מסכים שההודעה ת/153 (העד אלכס קרסינדד) שהוגשה בכפוף להעדת העד, תשמש כראיה לאמיתות ללא הסייג שציינתי בהגשתה.

הודעות נוספות שאני מגיש בהסכמה:

אלעד מלכה – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/227.

עו"ד ענבר: אנו מסכימות להגשת ההודעות של העדות טטיאנה בלוצירובסקי וטל חזזי שלא זומנו להיום והיו ברשימה של העדים שהיו אמורים להעיד היום ולא זומנו.

אנחנו גם מסכימות להגשת ההודעות של שאר העדים שכן זומנו להיום ולא התייצבו והם:

שגיא אלבז.

יוטה אלוף.

יותם כרמל אשכנזי.

אנוק רמוס.

דניאל חסון.

הודעות העדה טטיאנה לוצירובסקי מוגשות ומסומנות נ/228 ו – נ/229.

הודעת העדה טל חזזי מוגשת ומסומנת נ/230.

עו"ד שפיגל: לגבי העד בהט פבזנר אני מבקש להוציא צו הבאה, זימנתי אותו כבר 3 פעמים והוא לא טרח להתייצב.

לגבי העד שגיא אלבז, זומן להיום אבל דווח לי מאביו שהוא בפעילות בבית הספר, בגרות.

לגבי העדה יוטה אלוף היא חולה, נאמר לי שנשלח פקס לבית המשפט.

אנוק רמוס שהוא חסר אמצעים ורציתי להביא אותו איתי, לא הסתדר לו והוא יבוא עם יותם, יכול להיות שאוותר על החקירה שלו ואסתפק בהודעה, אני מבקש לבדוק פעם נוספת.

יותם ביקש להגיע לדיון של ה – 14/6/09, הוא לא יכול היה להגיע היום.

לגבי העד דניאל חסון, אני עומד על הבאתו וזימונו, הוא יגיע בדיון הבא. הוא הודיע לי שנבצר ממנו להגיע היום.

 

לשאלת בית המשפט, משיב עו"ד שפיגל: לענין הפתולוג, אני מקווה לקבל את חוות הדעת בשבוע הזה, ואני  מקווה שהיא תונח גם על שולחן התביעה.

מדובר במומחה לא מהארץ, הבהרות ודברים כאלה שיש לי איתו בחוות הדעת, אני מחכה להבהרות.

חוות הדעת לא גמורה מבחינתי.

חוות הדעת בענין הנעליים תוגש עוד השבוע.

 

החלטה

ניתן בזאת צו הבאה כנגד העד בהט פבזנר לישיבה הקבועה ליום 11/6/09, שעה 8:30..

ניתן יהיה לשחרר את העד היה ויפקיד סך 2,500 ₪ במזומן להבטחת התייצבותו.

כל העדים האחרים, כל כולם, אשר הסניגור מבקש להעיד, יתייצבו להעיד ביום 11/6/09 וביום זה תסיים הסניגוריה את הבאת עדיה למעט המומחים.

 

בישיבה הקבועה ליום 14/6/09, תעיד המומחית חניתה גרנט.

 

המומחים האחרים יעידו ביום 12/7/09, שעה 8:30.

 

במועד זה יסיים הסניגור את הבאת עדיו.

 

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

 

ניתנה היום ט"ו בסיון, תשס"ט (7 ביוני 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

 

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3