ס.ת. – עדת תביעה מס' 31


עדת תביעה מס' 31 ס.ת. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר:

עו"ד שפיגל:  אני מסכים להגשת הודעות העדה – ההודעות מוגשות ומסומנות ת/391  הודעה מיום 7/12/06 שעה 11:15, ת/392  הודעה מיום 7/12/06, שעה 12:40, ת/393  הודעה מיום 22/12/06,  ת/394  הודעה מיום 1/5/07


העדה משיבה:

ש.את סיפרת בהודעה ת/391 , שביום הרצח בשעות השישית והשביעית את היית בחוג תכשיטנות ותאיר הייתה בחוג תיאטרון, איפה מתקיים חוג התכשיטנות

ת.בחטיבה של ז' – ח', בכיתה ח' 1

ש.וחוג התיאטרון

ת.בתיכון

ש.את סיפרת שאת פגשת את תאיר בהפסקה, אמרת כאן בשעה 13:15, את הלכת לחוג תכשיטנות ותאיר הלכה לחוג תיאטרון (ת/392) את יודעת מה שעות ההפסקה

ת.בין 12:50 ל – 13:05, אני איחרתי לשיעור

ש.זאת אומרת שזה היה בהפסקה או אחרי השיעור

ת.זה היה ב – 13:15

ש.את יכולה להסביר לנו בתרשים ת/222  א' איפה בדיוק המקום שפגשת אותה

ת.אני מסמנת בתרשים באות ס' – איפה שאני הייתי ובאות ת' – איפה שהיא הייתה

ש.מאיזה כיוון ראית אותה באה ומאיזה כיוון את באת

ת.היא שתתה בברזיה ואני ישבתי עם חברים, כשהיא באה ללכת לאן שהיא הלכה היא קראה לי ולקחה ממני את ה"אם – פי" היא נפרדה ממני ואמרה לי שתפגוש אותיב – 16:30 בחוג והיא תיתן לי את "האם – פי"

ש.ולאיזה כיוון ראית אותה הולכת

ת.אני הסתובבתי והלכתי לכיוון היציאה והיא הלכה לכיוון, אני מסמנת בחץ ב –ת/222 לכיוון המדרגות

ש.ראית אותה הולכת לכיוון המדרגות או כיוון ישר

ת.אני לא ראיתי

ש.ובמעמד הזה נתת לה את ה"אם – פי"

ת.כן

ש.אני מציגה לך את ה"אם – פי" שלך, זה המכשיר שלך

ת.כן

ה"אם – פי" מוגש ומסומן ת/395

ש.את זוכרת אם בזמן הזה, בזמן של הפגישה הזו, ראית אותה, נתת לה והלכת, ראית עוד ילדים ברחבה

ת.ילדים שאני ישבתי איתם, ד.ז.

ש.איפה ישבת איתו

ת.בספסל ליד הברזיה

ש.את סיפרת ב – ת/394 , על זה שתאיר הייתה כותבת לעצמה על היד, את זוכרת להגיד לנו באיזה כלי כתיבה היא הייתה כותבת

ת.בעטים

ש.איזה עטים

ת.סגול, אדום, כל מיני עטים שהיו לי או לה

ש.עטים צבעוניים

ת.כן

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.את בטוחה שפגשת את תאיר ב – 13:15 במקום שסימנת בתרשים, כלומר במדרגות שעולות מהברזיה לכיוון המפלס העליון שמוביל לשירותים

ת.כן

ש.ולמה את בטוחה? מפני שאת יודעת שאיחרת 5 דקות לשיעור

ת.10 דקות

ש.כשאת ראית את תאיר בשעה 13:15, עם מי תאיר הייתה את זוכרת

ת.היא הייתה לבד

ש.את ש.י. את מכירה

ת.כן

ש.היא חברה משותפת שלך ושל תאיר ז"ל

ת.כן

ש.ראית אותה בשלב זה ברחבה

ת.לא

ש.ראית אותה לפני כן במקום אחר

ת.אני לא זוכרת מי היה שם

ש.ראית את תאיר איתה באיזה שהוא שלב

ת.כן, בפרגולה בהפסקה

ש.כשראית אותה בשעה 13:15 באותו מקום עולה מהרחבה לכיוון המפלס העליון, לא ראית איזה שהוא מצב רוח שונה או התנהגות חריגה או מצוברחת

ת.לא

ש.תמיד היא הייתה מלאת חיים

ת.כן

ש.היא גם ביקשה ממך את ה"אם – פי"

ת.כן

ש.אני עובר איתך ל – ת/391 עמ' 1 שורה 7: "בסוף היום אני וחברה……וזה היה בשעה 13:45 בערך…..ובתוך השירותים יש 4 תאים ורק תא אחד היה פתוח…..ושלושת התאים האחרים היו סגורים…… דפקנו בשאר התאים" – זה נכון

ת.כן

ש."שהיו סגורים….בתא השני" – למה את מתכוונת לתא השני

ת.יש את הראשון שהוא קרוב לדלת והשני זה שאחריו במקום בו מצאו את תאיר

ש.אני ממשיך: "שמענו רעש של נייר…….בדקנו את הדלת…….הקול לא היה מוכר לנו……ליד מגמת קולנוע" – כשאת אומרת בשעה 13:45 בסוף היום, זה מפני שהשיעור מסתיים מתי

ת.ב – 13:50

ש.זאת אומרת שכשאת אומרת 13:45 זה מבחינתך מדוייק

ת.כן, כי סיימנו להרים כסאות

ש.וכמה זמן בערך לוקח מהרגע שיצאתם מהכיתה ועד שהגעתם לשירותים

ת.אני הגעתי לשירותים ב- 13:45, המורה שחררה אותנו לפני זה ב – 13:40 והגעתי לשירותים ב – 13:45

ש.בתאריך 7/12/06 שגבו ממך את ההודעה ידעת כבר היכן מצאו את תאיר, באיזה תא, באיזה שירותים

ת.לא

ש.כשדפקתם בתא השני שהיה סגור, איפה שהיה הרעש של הנייר שהוציאו, אף אחד לא ענה

ת.נכון

ש.שמעתם רק רעש של נייר קטן שחותכים או נייר ארוך שמושכים

ת.רעש ארוך של נייר שמושכים

ש.שמעתם את הרעש הזה ועברתם לתא השלישי, לא ניסיתם לבדוק אם הדלת סגורה

ת.נכון

ש.למה בתא השלישי ששם שמעתם קול שאומר תפוס, קול של בת לא מוכרת שאומר לכם תפוס, למרות ששמעתם את הקול ניסיתם לפתוח את הדלת שהייתה סגורה ובתא שלא היה תפוס לא ניסיתם

ת.היא ניסתה לפתוח ואז היא שמעה את הקול בתא 3, בתא 2 לא ניסינו, רק שמענו את הקול, דפקנו בדלת

ש.הקול הלא מוכר שענה לכם, קול של בת שאת אומרת שלא מוכר לכם, היה במבטא עברי רגיל, או רוסי, אתיופי

ת.אני לא זוכרת

ש.הרגשת מבטא זר או קול רגיל

ת.לא זוכרת, אני בבית הספר רק מספטמבר, אני לא מכירה את כולם

ש.החוג לתכשיטנות איפה הוא נמצא

ת.בחטיבה של ז' – ח'

ש.הדלת של הכניסה של השירותים, הדלת הראשית כשהגעתם ב – 13:45 היא הייתה פתוחה או סגורה

ת.לא פתוחה לגמרי, חצי פתוחה

ש.מה פירוש חצי פתוחה

ת.בד"כ השירותים היו פתוחים לגמרי

ש.כלומר היה מעבר של חצי, לא רגיל פתוח עד הסוף

ת.נכון

ש.זו לא דלת מגנטית, אפשר להשאיר אותה חצי פתוחה

ת.לא דלת מגנטית

ש.כשראיתם את הדלת הזו של הכניסה החצי פתוחה זה דבר חריג

ת.לא חשבנו על זה

ש.בתוך השירותים כשנכנסתם, ראיתם איזה שהם כתמי דם, ניירות מוכתמים בדם, כיורים

ת.לא הסתכלנו

ש.בדרך לשירותים פגשתם מישהו

ת.לא

ש.אף אחד, לא תלמידים, לא אנשים מוכרים או לא מוכרים

ת.לא

ש.בדרך חזרה פגשתם מישהו

ת.כשיצאנו מהשירותים, כל מי שהיה צריך לצאת, כיתות ט' למטה השתחררו

ש.זאת אומרת שכבר יצאתם פגשתם תלמידים של כיתות ט'

ת.את כולם, מי שהלך להסעות

ש.כשאתם ראיתם שהדלתות של התאים שסיפרת עליהם, 2,3 ו – 4 סגורים אפשר היה לראות מבחוץ במנגנון שנועל, צבע אדום או לבן, אי אפשר היה לראות אם זה פתוח

ת.לא, לא שמנו לב

ש.אני מבין שאת רקדת באותו חוג שתאיר רקדה

ת.באותה להקה

ש.המעמד של תאיר בלהקה יחסית לשאר הבנות היה גבוה

ת.כן

ש.לאור ההיכרות רבת השנים שלך ושל תאיר ז"ל

ת.לא הכרתי אותה הרבה שנים

ש.בעמ' 2 שורה 21 ב – ת/391 , שאלו אותך אם ידוע לך על סכסוך כלשהוא שהיה לתאיר עם מישהו, שמישהו איים לפגוע בה וסיפרת על אותו בחור שהטריד אותה בטלפון ואיים לפגוע בה שבוע לפני הרצח

ת.כן, היא סיפרה לי

ש.שבוע לפני הרצח היא סיפרה לך

ת.לא זוכרת אם שבוע, בערך חודש לפני, משהו כזה, אבל חשבנו שזה חברים שלנו שסתם הציקו לנו

ש.כשאת אומרת איים לפגוע בה שבוע לפני הרצח, אז הוא לא יכול לאיים עליה חודש לפני הרצח

ת.היו שני אירועים, היה גם חודש לפני

ש.והאירוע האחרון של שבוע לפני הרצח, כשהיא סיפרה לך שמישהו מאיים עליה לפגוע בה, היא סיפרה לך

ת.היא סיפרה לי על הודעות שנשלחו אליה ושהוא אמר לה שהוא בקצרין

ש.ועל איזה שהם פרטים לגבי זהותו של אותו אלמוני שמטריד אותה, איך קראו לו, איפה הוא גר, מיהו

ת.אבי מטבריה

ש.זה מה שהיא אמרה לך

ת.כן

ש.היא גם ציינה את מס' הפלאפון שלו

ת.לא

ש.ב"אם – פי" שנתת לתאיר ז"ל, היה שם שירים שאת הקלטת נכון

ת.שירים שהעברתי מהמחשב

ש.ביניהם ידעת לציין את השיר

ת.hurt

ש.של כריסטינה אגילרה

ת.נכון

ש.תאיר מאוד אהבה את השיר הזה

ת.נכון

ש.ובאחת ההודעות אמרת שזה היה בהקדשה, נתת לה הקדשה

ת.רק אחרי שהיא נרצחה הייתה ההקדשה, השיר היה במחשב שלי, אני הקדשתי לה אותו אחרי שהיא נרצחה

ש.והשיר הזה היה ב"אם –פי" שלך

ת.אני חשבתי שהוא היה שם, אבל כשראיתי את הרשימה של השירים, זה לא היה שם

ש.את זוכרת שהקלטת ב"אם – פי" שלך, במשך 43 שניות בערך, איזה משחק או רעש שבו משחקים ילדים

ת.כן, ב"אם פי" אם היו לוחצים לחיצה ארוכה זה היה מקליט ולפעמים היה קורה שהוא מקליט והרעשים האלה שהוקלטו הם רעשים של הפסקה

ש.העובדה שה"אם פי" הוא בעל אפשרות של הקלטה בסדר, אני שואל אם את כשמסרת את ה"אם – פי" לתאיר, ההקלטה של אותו משחק שמעת אותו קודם

ת.לא, הייתה הקלטה של משהו אחר ששמעתי

ש.השמיעו לך את ההקלטה, שאלו אותך לגבי פשרם של הדברים שנשמעים בקלטת הזו

ת.שאלו אותי, אני ידעתי שזה יכול להקליט

ש.האם את ידעת על אותה הקלטה של 43 שניות שבו נשמע רעש של ילדים

ת.לא

ש.ט.ב. את מכירה

ת.כן

ש.היא חברה טובה שלך בבית הספר

ת.כן

ש.את היית יחד עם ט.ב. בהפסקה של 12:50 עד 13:05

ת.לא זוכרת, אני חושבת שכן, אני חושבת שישבתי איתה ועם … בהפסקה

ש.את מתכוונת לד.ז.

ת.כן

ש.ואיפה ישבתם, ליד הברזיה ברחבה שם

ת.כן
העדה משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:


ש.אמרת שאת יודעת שהיה איזה קטע מוקלט של צעקות בהפסקה

ת.אבל לא של 43 שניות, של כמה שניות

ש.את יודעת אם זה הקטע הזה או לא, האם השמיעו לך אותו

ת.לא

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3