זדורוב והמדובב בתא המאסר – זדורוב: "הוא אומר לי תודה שזה אתה עשית. אני אומר שאני לא אודה כי אני לא עשיתי את זה, יש לנו עד שראה איך אתה רוצח אני אומר אז שהעד הזה שלכם, אני אומר נמאסתם אל תעבדו עליי, הוא אומר לי אבל אתה קודם זיינת ואחר כך רצחת אני אומר, מה השתגעתם"

שם קובץ: קובץ כללי 14-19 שלושה חלקים 9-10-11

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (9)-קובץ 1 מ-3 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1072 א'

שם המתרגם:אנה בסדובבסקי

תאריך קבלת עבודה : 31.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

—————————————————————————–

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL

כתובתנו ג

דובר א' : רומן

דובר ב' : סוהר

דובר ג' : ארתור

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (9)-קובץ 1 מ-3

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1072 א'

שם המתרגם :אנה בסדובבסקי

ימ"ר גליל

165/06

1072 א'

קובץ ראשון

רוסית

מתרגמת : אנה בסדובסקי

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(עברית) אה . . זה, אני בפנים ?

דובר ב' : (עברית) כן .

דובר א' : (עברית) בסדר .

דובר ב' : (עברית) בסדר ?

ארתור: (עברית) הוא מפריע .

דובר ב' : (עברית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (עברית) מה זההיום איזה חג נהיה ?

דובר ב' : (עברית) לא יודע .

ארתור: (עברית) היום חג, הביאו זה, חילקו זה .

דובר ב' : (עברית) אה, יום הולדת . היה איזה אירוע פה באיזה יישוב, הביאו שתי קרטונים, שלוש מאות זה, תן לו אחד . לא, אם תרצה . .

ארתור: (עברית) לא, אני יודע, אבל תביאו עוד אם יש .

דובר ב' : (עברית) למה לא .

ארתור: (עברית) יש שם, נכון ?

דובר ב' : (עברית) יש קרטון ענק .

ארתור: (עברית) או, הו, אז תביאו . (רוסית) יש שם קרטון שלם .

דובר ב' : (עברית) אתה רוצה ? אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) כן, כן, תביאו לו גם .

דובר ב' : (עברית) כן, בסדר .

זדורוב:(עברית) ואפשר . . תה .

סוהר: (עברית) נשמה, אני אביא לך .

ארתור: (עברית) אתה עובד איתנו אחי ?

סוהר: (עברית) מה אחי ?

ארתור: (עברית) אתה פה, איתנו ?

סוהר: (עברית) אני פה, לפעמים פה . .

ארתור: (עברית) ואללה, כפרה עליך תביא לנו . . . כאלה עוד ואם אפשר תן לי תה, אני אוסיף רק מים חמים . בסדר, תשים שמה .

סוהר: (עברית) אה, הבנתי .

ארתור: (עברית) כן, אני אביא מים . אם אתה רוצה, אם יש לך . . .

סוהר: (עברית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) אז תעשה .

ארתור: (עברית) יש לי פה זה, ויש לי פה . . . זה כאן .

סוהר: (עברית) מה, שתיים ?

ארתור: (עברית) שתיים, כן . אתה יכול למלות את זה . אתה יכול למלות את זה . הנה, שתיים . זה סוכר אני אשים, אני אביא לי סוכר . (לא ברור, רעש)

זדורוב:(עברית) איך קוראים, שחכתי . איך קוראים להם אלה ?

ארתור: (עברית) סופגניות .

זדורוב:(עברית) תביאו גם . תודה .

ארתור: (עברית) מה נעשה, דואגים אחד לשני . מה נעשה .

זדורוב:(עברית) ואיך עכשיו אפשר ?

סוהר: (עברית) שנייה, הרגתם אותי .

ארתור: (עברית) לאט, לאט .

סוהר: (עברית) לא, אני יודע מה . . .

ארתור: (רוסית) שיזדיין . לא איכפת לי . העורכת דין שלי הייתה, היא גם הביאה לי מצית ועיתון .

זדורוב:(רוסית) אה, זה . יש עוד אחד ?

ארתור: (רוסית) כן . העורך דין היה אצלי עם הזאתי שלו . . העוזרת . שניהם היו אצלי . אני גם הייתי בחקירה, אפשר להשתגע .

זדורוב:(רוסית) הם היו כאן בתא ?

ארתור: (רוסית) לא . העורך דין . . .

זדורוב:(רוסית) אה, הוציאו . .

ארתור: (רוסית) הוציאו לכאן, היינו כאן . הביאו לי עיתון ובתוך העיתון מצית .

זדורוב:(רוסית) איזה קטע .

ארתור: (רוסית) אבל לא עיתון רוסי, ישראלי, מה אני צריך אותו . מה אני צריך את העיתון הזה . הישראלי . (הפוגה בדיבור) . אוי, כוס אמק . (הפוגה בדיבור) .

סוהר: (עברית) תביא סופגניות . . (הפוגה בדיבור) . כמה, ארבע מספיק לך ?

ארתור: (עברית) או, הו, תודה רבה .

סוהר: (עברית) תכניס את האלה, תן לשותף שלך .

ארתור: (עברית) כן, כן . (הפוגה בדיבור) . תודה רבה .

סוהר: (עברית) (לא ברור, רעש)

זדורוב:(עברית) תודה רבה . נקניק . .

סוהר: (עברית) תביא . הבאת מצית איתך ? מה עוד אתם רוצים ?

ארתור: (עברית) זהו .

סוהר: (עברית) בחורה ?

ארתור: (עברית) תהיה בריא .

סוהר: (עברית) בחורה אתם רוצים ?

ארתור: (עברית) לא, לא תהיה בריא . אם נרצה עוד סופגניות אנחנו נגיד לך .

סוהר: (עברית) לא, לא, אני אומר לך, יש לנו פה שני קרטונים, שלא . . .

ארתור: (עברית) אם נרצה, נגיד לך .

סוהר: (עברית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (עברית) כן . (הפוגה בדיבור) . (רוסית) תשטוף . (הפוגה בדיבור) . (לא ברור, רעש) (עברית) אה . . הבגדים שמה בארון, יש מגבת צבעונית למטה, צבעונית, מקופלת בסוף בארון של ה . . . למטה, למטה .

סוהר: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) תביא לי אותה, רק מגבת, תודה .

סוהר: (עברית) תראה אני אעשה לכם קצת ניקיון, מה אתם רוצים, שמיכה אני אתן .

ארתור: (עברית) בסדר, תודה . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) זהו . הסוכר . . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) אחד שלי, אחד שלך .

זדורוב:(רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אני שמתי את שלך, אחד כזה, אחד כזה . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) אצלי . . (לא ברור, רעש) כמו שנאמר בשיר ההוא נלך . . (לא ברור, מילים נבלעות)

ארתור: (רוסית) מה ? מה ?

זדורוב:(רוסית) כמו שנאמר בשיר ההוא, נלך ביחד . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) אתה רק שמת ?

זדורוב:(רוסית) מה זה בלי סוכר .

ארתור: (רוסית) בלי סוכר .

זדורוב:(רוסית) עכשיו אני אטעם .

ארתור: (רוסית) זה בלי סוכר, בלי סוכר . . . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) כמה לשים לך ? שתיים וחצי ?

ארתור: (רוסית) כן, בשבילי שתיים וחצי . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) (לא ברור, רעש) מהבוקר, כוס אמק . . . הם לקחו אותי . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) זה רק אתה סובל מזה . אותי הוציאו מהבוקר לכאן . חקירה באיזה משרד, הביאו אותי לפה . החוקרים שלי הרי . . החוקרים שלי מהכרמל . החוקרים שלי מהכרמל .

זדורוב:(רוסית) אה, החוקרים .

ארתור: (רוסית) נו . . האלה, כן, איך קוראים להם . . .

זדורוב:(רוסית) החוקרים .

ארתור: (רוסית) הם מהכרמל . הם באו הביאו אותי לפה, אני חשבתי שייקחו אותי לשם, לפחות ניסע קצת . איזה, הביאו אותי לפה . איך שהם הלכו, כאילו דווקא, העורך דין שלי בא עם העוזרת שלו . (הפוגה בדיבור) . צריך עוד סוכר .

זדורוב:(רוסית) אני חושב שזאת כפית קטנה, זה למה זה לא מתוק . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) הם עיצבנו אותי . . טוב שאני . . אני אמרתי לזה, דיברתי עם העורך דין שלי, הוא אומר לי תגיד את זה, יביאו לך עיתון . תחביא לי מצית בפנים . הוא אומר אין בעיה, הוא לקח ואמר, הבחורה ההיא הלכה, העוזרת שלו . העורך דין שלי לא רע, העורך דין שלי יקר . אני אמרתי לך כמה כסף אני משלם לו .

זדורוב:(רוסית) אלפיים בשביל כל . . .

ארתור: (רוסית) זה רק על זה שהוא בא לפה, חמש מאות דולר בשבוע .

אבל . . (לא ברור) לא בא לבד אלא עם עוזרת . לא, זה עורך דין רציני, בקיצור, כוס אמק . . אני יכול להגיד לך ככה . מה הוא עשה, הוא הביא את העיתון הזה . . אני טיפש, לא הסברתי לו שיביא עיתון רוסי, מאיפה הם

יודעים שצריך עיתון רוסי, הישראלים . הוא הביא לי את העיתון הזה ובפנים המצית . אותו דבר, אני אומר לו תחביא שם וככה תביא לי . היא באה, דופקת . בקיצור מכניסים אותה לפה, גם לפה . היא נכנסת ונותנת לי עיתון . בעיתון המקופל . . (לא ברור) סגרו אותנו, אנחנו דיברנו שם . המקום ההוא שיש שם שולחן, דיברנו שם איזה חמש דקות . (הפוגה בדיבור) . איזה קטע, כמו דווקא, רק הם היו אצלי . חקרו אותי, לא מזמן, לפני שאתה הגעת, חצי שעה חקרו אותי . קנו לי מצית חדש .

(15 :23-07 :54 הפוגה בהקלטה, לא נשמע)

ארתור: (רוסית) אצלי בעיתון . .

זדורוב:(רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) אני רציתי סוד .

זדורוב:(רוסית) תן לי את העיתון אני אסתכל שם . כוס אמק, אם צילמו אותי .

ארתור: (רוסית) אין פה . לא אותך ולא אף אחד אין פה .

זדורוב:(רוסית) לא, אבל יש את הילדה הזאת . .

ארתור: (רוסית) מה ? אין שום דבר .

זדורוב:(רוסית) אה, אין .

ארתור: (רוסית) אין שום דבר שם . לא אותי לא אותך לא . . .

זדורוב:(רוסית) אני לא חושב שאחרי מקרה כזה יזכרו אותך .

ארתור: (רוסית) מה ? אין לי שום דבר שם . . מה יש שם עוד . . . (לא ברור, רעש) לא יזכרו אותי . אולי אתה . . אולי אני בעיתון הזה . בעיתון של הצפון . יש פה עיתון של הצפון, נכון ? יש עיתון של הצפון . אני בעיתון של הצפון . יש עיתונים מיוחדים, של הצפון, שם יש את כל האלה, אם יש פה פשעים . . .

זדורוב:(רוסית) כן, אבל בעיקרון לפי החלטת בית המשפט, התמונות שלי לא צריכות להתפרסם .

ארתור: (רוסית) גם שלי לא . . פשוט . . . (לא ברור, רעש) פשוט אומרים, ככה וככה, נעצרו שניים כאלה וכאלה עם נשק . . ככה וככה וזהו . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) הם עיצבנו אותי היום, אתה יודע אתמול סתם דיברנו . . והיום כבר זהו, חרא . כולם מתעקשים ואומרים לי זה אתה עשית . תגיד, תודה .

ארתור: (רוסית) ומה ?

זדורוב:(רוסית) אומרים לי תודה שזה אתה עשית .

ארתור: (רוסית) איזה חרא . אפשר להשתגע . (הפוגה בדיבור) . כתבת איזה מכתב . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) אה, הנה פתקים . . . (לא ברור, רעש) כל הדף, אין לי כוח . (הפוגה בדיבור) . אתמול הם עוד התווכחו איתי איכשהו, אבל היום כבר זהו . (לא ברור, רעש) זה אתה עשית . היום כל הזמן שהסיעו אותי, הנהג הבן זונה במקום לנסוע מהר, הוא נוסע, נוסע . . נוסע בקושי, בקושי המכוער . זה אתה עשית, אני לא מאמין לך .

ארתור: (רוסית) גם אותי הם עיצבנו, בני זונות . צועקים לי שבעשרים לאוקטובר, מאחד האקדחים, מתוך שניים, היה כאילו . . בחור

אחד . . .

זדורוב:(רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) לא . . (לא ברור)

זדורוב:(רוסית) פצוע ?

ארתור: (רוסית) פצוע .

זדורוב:(רוסית) הבחור הזה יודע את מי לתאר .

ארתור: (רוסית) זה כל העניין, הוא לא אומר כלום . הוא לא יודע . הוא היה בבית חולים שלוש שבועות, ניתחו אותו בכבד . ניתחו אותו, זהו הוא לא יודע .

זדורוב:(רוסית) זה מעניין . זה אומר שהוא מפחד ממישהו . או שהפחידו אותו ככה שהוא . . .

ארתור: (רוסית) הוא מרוקאי . .

זדורוב:(רוסית) אז הפחידו אותו . (הפוגה בדיבור) . שיחררו את פטה מזמן או שכשבאת הוא כבר לא היה ?

ארתור: (רוסית) לא . אחריך בערך תוך שעה לקחו אותו, אחרי זה לקחו אותי לכאן לחקירה המזוינת הזאת .

זדורוב:(רוסית) אותי באו ולקחו היום . . .

ארתור: (רוסית) לאן לקחו אותך ?

זדורוב:(רוסית) לקצרין . כל יום לוקחים אותי .

ארתור: (עברית) ולמה לא לוקחים אותי . . (רוסית) אני אומר לכרמל לשם . אני אומר להם למה אתם לא לוקחים אותי . אומרים לי מה ניסחב איתך . לקחו אותי פה לאיזה משרד . אני אומר להם אין לי מה להוסיף, יש לך מה להוסיף . אין לי מה להוסיף, מה שאני אמרתי לפני זה אותו דבר אני אומר עכשיו ולכו תזדיינו . תעצרו אותי . העורך דין שלי בא אני אומר לו ככה, אחד שתיים שלוש, הסברתי לו ככה, ככה, ככה, אני אומר שהם אומרים איזה חרא שמישהו . . שמישהו ירה מהאקדח הזה . מאיפה אני יודע, כוס אמק . הוא אומר, איזה חרא, תחזיק מעמד בינתיים . אחרי זה אני אראה, בינתיים תחזיק מעמד . הנה מצית בתוך עיתון . . ככה, ככה .

זדורוב:(עברית) מצית, (רוסית) כן ?

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב:(רוסית) מצית אומרים (עברית) מצית ?

ארתור: (רוסית) מצית בתוך עיתון, אבל אני לא אמרתי ברוסית . אני לא אמרתי ברוסית . אוי, נמאס לי . . . (לא ברור, מדברים יחד) נמאס לי .

זדורוב:(רוסית) יעקב בא התחיל להתנפל עלי, אתה יודע . . .

ארתור: (רוסית) מי ?

זדורוב:(רוסית) יעקב .

ארתור: (רוסית) מי זה יעקב ?

זדורוב:(רוסית) מספר לי אופרה . הוא אומר לי תודה שזה אתה עשית . אני אומר שאני לא אודה כי אני לא עשיתי את זה . יש לנו עד שראה איך אתה רוצח . אני אומר אז שהעד הזה שלכם, אני אומר נמאסתם . . . אל תעבדו עליי . הוא אומר לי אבל אתה קודם זיינת ואחר כך רצחת . אני אומר, מה השתגעתם . נו, הוא התחיל להגיד משהו . . סקס, סקס עשית . אני אומר לו, משוגע, לך תזדיין, כבר יש לי דמעות בעיניים, זולגות זהו . אני אומר להם לכו תזדיינו כולכם, לכו תזדיינו, נמאסתם עליי . והזה יושב . . .

ארתור: (רוסית) לא, איזה דפוקים הם, בכלל השתגעו תגיד להם . בסדר שרצחתי, תגידו שרצחתי אבל עוד תולים עליך אונס . בכלל השתגעו . מה אתה צריך ילדה בת שלוש עשרה .

זדורוב:(רוסית) בדיוק, יש לי אישה בבית, זה העניין, מתי שאני רוצה אני עושה איתה . זהו .

ארתור: (רוסית) לא יאמן . . (לא ברור, הקלטה מקוטעת) הזה, כוס אמק . . החוקר שלך, איך קוראים לו אנטולי, איך ? השתגעו, בכלל התחרפנו . מה אתה צריך ילדה בת שלוש עשרה לזיין אותה ?

זדורוב:(רוסית) זה בדיוק העניין, שהפילו עלי הכל, הכל . .

ארתור: (רוסית) בסדר, מפילים עליך את הכי גרוע, צועקים שאתה הרגת אבל גם קושרים לך אונס, השתגעו לגמרי .

זדורוב:(רוסית) הילדה . . .

ארתור: (רוסית) איזה דפוקים .

זדורוב:(רוסית) לא, פשוט . . . מהשיחה הזאת אני הבנתי שהילדה באמת נאנסה .

ארתור: (רוסית) נאנסה ? (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) אני הבנתי עכשיו שהיא באמת נאנסה .

ארתור: (רוסית) למה אתה חושב ככה ?

זדורוב:(רוסית) כי הוא אומר איך אתה עשית סקס ? איך אני עשיתי, אני בכלל לא עשיתי סקס עם אף אחד, יש לי אישה . והילדה, זה וזה . . אני אומר מה . . .

ארתור: (רוסית) תאכל, תאכל עם התה, תאכל .

זדורוב:(רוסית) רגע, אני . . . אני התעצבנתי עליו . שתיים עשרה שעות, זהו, התחרפן המוח . אני אומר להם לכו תזדיינו, אתם רוצים לתלות עליי רצח, תתלו עליי רצח, תזדיינו, אני לא אגיד יותר אף מילה, אני רוצה חזרה לתא, אני רוצה לנוח, נמאסתם עליי . פשוט נמאסו עליי . אתם רוצים לתלות, תתלו .

ארתור: (רוסית) לא רק לך . . גם עליי הם נמאסו .

זדורוב:(רוסית) אז הזה מזיין את המוח, הוא אומר, תשמע, אה, נו בסדר, נו אני מבין . אולי משהו איכשהו, נו, הילדה פלטה איזה משהו, אתה התפוצצת . לא צריך . . סתם התעצבנת, לקחת אותה והרגת אותה וזהו . בוא תודה . אני אומר, בסדר, אני רצחתי אותה אני אומר, אתה מרוצה . אתה רוצה שאני אחתום לך שאני רצחתי אותה . בוא אני אחתום לך . לזיין . . לזיין אותך, כוס אמק .

ארתור: (רוסית) מה השתגעת ? מה אתה השתגעת ?

זדורוב:(רוסית) לא, אני אומר, בוא אני אחתום שאני הרגתי את הילדה . . .

ארתור: (רוסית) נו .

זדורוב:(רוסית) אז הוא אומר לי איך אתה הרגת אותה . אני אומר מאיפה אני יודע . אני אומר, בוא אני אקח את הרצח הזה אבל אני לא יודע איך אני הרגתי אותה . הוא אומר לי, אנחנו נזמין אותך לחקירה ואתה תהיה חייב להראות איך אתה הרגת אותה . (הפוגה בדיבור) . ואני יושב וחושב איך אני הרגתי אותה .

ארתור: (רוסית) אל תזיין את המוח, אל תדבר שטויות, מה אתה השתגעת ? בוא אני אחתום לך .

זדורוב:(רוסית) על הרצח אני אחתום . הם נמאסו עליי כבר . הוא אומר לי, אנחנו נסדר לך שחזור, איך אתה הרגת אותה .

ארתור: (רוסית) מה אתה מדבר שטויות, מה אתה השתגעת .

זדורוב:(רוסית) הם אומרים לי .

ארתור: (רוסית) מה אתה מדבר, מה אתה מדבר שטויות . מה תחתום עוד .

זדורוב:(רוסית) נמאסו עליי . . .

ארתור: (רוסית) מה נמאסו, שיזדיינו, מה אתה דפוק ? בסדר אם זה היה רק רצח, יש כאן גם אונס . זה כבר . . . זה לא רק רצח, זה גם אונס . בסדר הרצח אבל אונס . . זה יותר רגוע מהכל .

זדורוב:(רוסית) זה יותר גרוע מהכל . זה העניין .

ארתור: (רוסית) זה מה שאני אומר . זה גרוע מהכל .

זדורוב:(רוסית) זה יותר גרוע מהכל . . .

ארתור: (רוסית) לא משנה הרצח, בסדר, שיהיה, אם כבר יש חרא כזה, לך תדע מה קורה, יש חרא . . . אבל אונס, זה כבר יותר מידיי . (הפוגה בדיבור) . הם סתומים . אתה יודע, הם דפוקים .

זדורוב:(רוסית) (לא ברור, מילים נבלעות)

ארתור: (רוסית) הם דפוקים, תראה . לדוגמא . . . אם היה לי חרא כזה, אני במקומך . . . (לא ברור, מילים נבלעות) אם חס וחלילה אני . . הייתי מסתכסך עם . . אני לא יודע מי . . .

זדורוב:(רוסית) נו . . .

ארתור: (רוסית) אני לא יכול לחשוב . לא משנה . אם אני סתמתי את הכלבה הזאת, רצחתי אותה, נגיד, אני לא הייתי נוגע בה ואונס אותה . לא הייתי עושה את כל החרא הזה . ותאמין לי, תחת השפעה כזאת . . אתה הבנת, השפעה, כשזהו, אתה מתעצבן, זה כבר השפעה .

זדורוב:(רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אם קורה חרא כזה, במיוחד אתה לא מ . . לדוגמא, לא בכוונה עשית את זה, לא כלום, פשוט התעצבנת וזהו . זהו העיניים שלך כבר אדומות פה, אתה כבר לא רואה כלום . אתה עושה את החרא הזה, אתה יודע שזה רצח שלא בכוונה תחילה .

זדורוב:(רוסית) בטח . אם אני רצחתי במצב של טירוף . . . לא הייתי . . .

ארתור: (רוסית) איך ?

זדורוב:(רוסית) רצח במצב של טירוף, לא מכוון . חמש עשרה שנה .

ארתור: (רוסית) נו .

זדורוב:(רוסית) עשרים שנה .

ארתור: (רוסית) אני אומר . הם סתומים, תראה מה הם ממציאים . הם רוצים אונס ורוצים רצח .

זדורוב:(רוסית) אתה יודע, יכול להיות שמי שהרג אותה הוא גם זיין אותה . זה יכול להיות . יכול להיות, אתה יודע, אני אומר, הוא זיין אותה, והיא אמרה אני אגיד לאבא ואמא ואז הוא רצח אותה . (הפוגה בדיבור) . היום הם לקחו לי דגימות מתחת לציפורניים, השניים האלה, הם הבטיחו . . .

ארתור: (רוסית) מה הם לקחו ?

זדורוב:(רוסית) מתחת לציפורניים, העבירו נייר, לבדיקה .

ארתור: (רוסית) אתה זוכר מה אמרת אתמול, על החרא הזה, אז כמה ימים כבר עברו .

זדורוב:(רוסית) בימים האלה אני, אתמול . . .

ארתור: (רוסית) תגיד לי . . .

זדורוב:(רוסית) פעם ראשונה התקלחתי . כאן לא נתנו לי לא מים ולא כלום .

ארתור: (רוסית) תגיד לי, מה הם דפוקים ? בנינו .

זדורוב:(רוסית) הם דפוקים .

ארתור: (רוסית) מי לוקח דגימות אחרי שלושה או ארבעה ימים .

זדורוב:(רוסית) אני לא יודע . הם אומרים . . .

ארתור: (רוסית) גם אם לא . . . נגיד אתה עשית את זה, בסדר . אולי אתמול התקלחת, היום לקחו לך את החרא הזה, הם יכולים לעצור אותך ?

זדורוב:(רוסית) יכול להיות .

ארתור: (רוסית) מה ? מה פתאום יכול להיות, מה קרה לך . קודם כל אתה אוכל, כל פעם אתה שוטף את הידיים, נכון ?

זדורוב:(רוסית) נכון .

ארתור: (רוסית) ועוד התקלחת השתמשת בשמפו .

זדורוב:(רוסית) בסבון .

ארתור: (רוסית) סבון, עוד יותר . אתה הרי שוטף את הגוף .

זדורוב:(רוסית) בטח .

ארתור: (רוסית) עם מה אתה שוטף ?

זדורוב:(רוסית) עם הידיים כמובן . אין פה ספוג . אם היה פה ספוג אני הייתי שוטף אותם אתמול .

ארתור: (רוסית) את מה, את הציפורניים ?

זדורוב:(רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) למה לך לשטוף אותם ? מה הם אצלך . . .

זדורוב:(רוסית) לא, תראה . . .

ארתור: (רוסית) לא משנה, גם אם אתה לא שטפת אותם, גם אם לא שטפת את הציפורניים ממש, גם אם לא שטפת ככה עם ספוג, זה מספיק שאתמול התקלחת, אתה הרי שוטף את הגוף עם הציפורניים, נכון ? ואת הראש . אז זהו, כל זה חרא .

זדורוב:(רוסית) הם אומרים לי אנחנו ניקח ממך את זה, אנחנו ניקח ממך את זה . אני נתתי לו את הידיים, הוא העביר לי כאן עם הזה . . .

פשוט . . . לא, הם אומרים לי, איך אתה מסביר שעל הדברים שלך נמצאו טיפות הדם של הילדה . אני אומר, לא מסביר, הגיעו איכשהו . (הפוגה בדיבור) . יש לנו עד שראה את זה . אני אומר בסדר . . . אני יודע שהם כנראה שיקרו, ככה שאני אתחיל להילחץ . בסדר, אם יש עד אז שיתאר להם את הרוצח . אני יודע ש . . זהו, נגמרו לי כל המילים בעברית, אני . . .

ארתור: (רוסית) אתה אל תזיין לי את המוח . אתה ישר . . (לא ברור, מילים נבלעות) ישר כמו ילד אל תיכנע .

זדורוב:(רוסית) אני לא יודע, אני לא רצחתי . הם אומרים, לא אתה רצחת .

ארתור: (רוסית) שיגידו, מה . . (לא ברור, מילים נבלעות) נו אז הם מעצבנים אותך . ככה הם עושים .

זדורוב:(רוסית) לא, זה גם היה, אני אמרתי להם שיעזבו אותי, אתה יודע . הוא אומר לי כך וכך ואני רוצה לדעת איך רצחת אותה . ואני אומר מאיפה אני יודע איך אני רצחתי אותה . אין לי מושג איך רצחו

אותה . ואיך אתה מסביר שעל הסכין יש דם שלה, על הדברים שלך יש את הדם שלה, אני אומר שאני לא יודע . אני לא יודע . אבל את הסכין אתה השארת, את הסכין שאיתה אתה דקרת אותה .

ארתור: (רוסית) מצאו את המכנסיים ?

זדורוב:(רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) מצאו את המכנסיים ? את המכנסיים ? מכנסיים .

זדורוב:(רוסית) לא . הם לא חיפשו . הם שיקרו .

ארתור: (רוסית) מה ? מה הם שיקרו . חיפשו . . .

זדורוב:(רוסית) שהם הלכו לחפש .

ארתור: (רוסית) אתה חושב ?

זדורוב:(רוסית) יכול להיות .

ארתור: (רוסית) הם לא ימצאו אותם בחיים .

זדורוב:(רוסית) לא, הם יכולים למצוא אותם .

ארתור: (רוסית) בחיים הם לא ימצאו, במזבלות הם בחיים לא ימצאו, אתה יודע איזה מזבלות . . .

זדורוב:(רוסית) אצלנו המזבלה קטנה . הם יכולים למצוא .

ארתור: (רוסית) הם יכולים לחפש את זה שבוע .

זדורוב:(רוסית) לא איכפת לי, שהם יחפשו את זה אפילו חודש, ארתור, לא איכפת לי .

ארתור: (רוסית) אם הם יחפשו את המכנסיים האלה שבועיים . .

זדורוב:(רוסית) הם מצאו, הם אומרים היו אצלך עוד מכנסיים אפורים . אני אומר, כן היו . הם אומרים לי, למה אתה זרקת אותם, אני אומר להם אני כל הזמן תפרתי אותם והם כל הזמן נקרעים, אני קרעתי אותם וזרקתי, מה אני . . מה אני צריך אותם .

ארתור: (רוסית) מה, המכנסיים שלך ?

זדורוב:(רוסית) כן, של העבודה .

ארתור: (רוסית) אה, אתה זרקת את שניהם ?

זדורוב:(רוסית) זה הזוג השני, אני זרקתי אותם יותר מאוחר . יכול להיות . .

ארתור: (רוסית) הזוג הראשון מתי זרקת ?

זדורוב:(רוסית) הזוג הראשון זה הכחול . יש לי שלוש זוגות של מכנסי עבודה, ירוק, כחול . . .

ארתור: (רוסית) אז מתי זרקת את הזוג הראשון ?

זדורוב:(רוסית) את הזוג הראשון, הכחול אני זרקתי ביום שבת .

ארתור: (רוסית) אה, לא באותו יום, לא באותו יום .

זדורוב:(רוסית) בטח שלא באותו יום .

ארתור: (רוסית) לא באותו יום .

זדורוב:(רוסית) ביום שבת, ביום שבת .

ארתור: (רוסית) נו ?

זדורוב:(רוסית) את הזוג האחר זרקתי ביום ראשון .

ארתור: (רוסית) אה, אחרי זה, כן .

זדורוב:(רוסית) בגלל שהם היו קרועים, אני תפרתי אותו והם לא . .

ארתור: (רוסית) ואת הזוג הראשון זרקת ביום שבת, אלה שהיו גדולים עליך ?

זדורוב:(רוסית) אלה שהיו קטנים עליי .

ארתור: (רוסית) אה . נו .

זדורוב:(רוסית) אני זרקתי אותם . ההם היו קרועים, אני זרקתי גם אותם . מה אני אלך כמו חסר בית בבגדים קרועים . הם התחילו לעצבן

אותי . . .

ארתור: (רוסית) אה, הם יודעים שזרקת גם את הזוג השני ? הם התחילו לעצבן אותך בגלל הזוג השני ?

זדורוב:(רוסית) כן .

ארתור: (צוחק)

זדורוב:(רוסית) הדבר הכי מעניין שהם גילו לגבי זוג המכנסיים השני, שאני זרקתי אותם . אני אומר בקיצור . . . .

ארתור: (רוסית) אה, הם גילו על הזוג השני, מאיפה ?

זדורוב:(רוסית) אני לא יודע . הם לא נותנים לי לדבר עם אשתי . אולי אשתי אמרה להם, אני לא יודע . אולי אשתי ראתה שאני התעצבנתי והחלטתי . . קרעתי אותם וזרקתי . אה . . בסדר, תמצאו אותם טוב, לא תמצאו אותם . . . תמצאו את המכנסיים זה חיסרון .

ארתור: (רוסית) יש תפוח .

זדורוב:(רוסית) תודה . אני כבר . . .

ארתור: (רוסית) אני לא יכול, אני לא יכול לאכול את כל הארגז .

זדורוב:(רוסית) אני אוכל אחר כך, לא עכשיו אני . . .

ארתור: (רוסית) לא, שים את זה לידך, תאכל את זה .

זדורוב:(רוסית) אני אכלתי את זה היום . . .

ארתור: (רוסית) אתה רואה מה יש לי . .

זדורוב:(רוסית) אה, השיניים .

ארתור: (רוסית) כל הכלא הזה הרס לי את השיניים . כל הכלא המזדיין הזה, הבן זונה . אני לא יכול אפילו לשים שיניים חדשות . ובכלא שמים אותם ככה שצריך לשים את האלה . . .

זדורוב:(רוסית) גשרים .

ארתור: (רוסית) נכון . לא גשרים אבל אלה . . .

זדורוב:(רוסית) אה, כתרים, נו . . לסתות .

ארתור: (רוסית) לסתות, נכון . צריך . . . מה אני אשים את החרא הזה . אני רוצה לשים את ההם . . . נו, את הגשרים . לפחות . או את האלה . . .

זדורוב:(רוסית) כתרים .

ארתור: (רוסית) כתרים, כן . יש את האלה שעם הברגים, אבל זה הנשים שמות . לא איכפת לי . אני יודע . . .

זדורוב:(רוסית) אני הוצאתי . . . הנה יש לי פה כתר . כמו שן אמיתית . כאן יש לי שני כתרים, בשיניים הרחוקות .

ארתור: (רוסית) לא, אבל אמרו לי . . שלושים אלף דווקא השיניים העליונות . השיניים העליונות, צריך להוריד הכל ולעשות את זה . .

זדורוב:(רוסית) את הברגים . שלושים שקל .

ארתור: (רוסית) רק זה . . בלי . .

זדורוב:(רוסית) הבנתי . (לא ברור, מילים נבלעות)

ארתור: (רוסית) נו, הישנות האלה, המזדיינות, אלה, כוס אמק . . .

זדורוב:(רוסית) מה אתה רוצה .

ארתור: (רוסית) התנינים האלה . מה חסר לי עוד לשים לסת . כמו איש זקן . זקנים בני שבעים שמים את זה . (הפוגה בדיבור) . והחרא הזה, אני כבר רציתי לשים, אני חשבתי איזה חרא . . (לא ברור, מילים נבלעות)

זדורוב:(רוסית) הם חושבים שאתה תודה ברצח, אתה תיקח את הרצח הזה על עצמך ובזה הכל ייגמר ובזה הכל ייגמר .

ארתור: (רוסית) אני לא הבנתי, מה ?

זדורוב:(רוסית) בזה . . בזה . . אני כבר אומר, בוא אני אקח על עצמי את הרצח הזה נמאסתם עליי כבר . הוא אומר אתה . .

ארתור: (רוסית) מה הוא כבר יכול לעשות . מה הוא יכול לעשות .

זדורוב:(רוסית) תקשיב, תקשיב, הוא אומר לי נו, תיקח על עצמך את הרצח הזה, אתה חושב שמה . . בזה הכל ייגמר . אני אומר כן . הוא אומר לי לא, זה לא ייגמר בזה .

ארתור: (רוסית) אם זה גם אונס . . .

זדורוב:(רוסית) אני מבין .

ארתור: (רוסית) אונס, מה קרה לך, השתגעת .

זדורוב:(רוסית) ואז, תקשיב, אני אומר לו, בוא אני אחתום . הוא אומר לי, אתה מבין שבזה זה לא ייגמר . אחרי זה יהיה שחזור איך רצחת אותה, איפה רצחת אותה . אני אומר תזדיינו, אני לא יודע איך רצחתי אותה . תחפרו, תחפשו . הוא אומר לי, לא איכפת לנו את מי לשים בכלא, אם אנחנו נגלה שאתה רצחת, ונשים את הרוצח בכלא . אנחנו נשמח . אם זה לא אתה רצחת אותה ואתה תשתחרר, אנחנו נשמח . אני אומר לו תעשו מה שאתם רוצים . (הפוגה בדיבור) . הפכו אותי לפדופיל .

ארתור: (רוסית) אתה יודע מה . . אתה יודע מה . אתה עושה טעות . עם כל השיחה הזאת . תראה, אני יושב בכלא אחת עשרה שנה, אתה מבין . אני מכיר מספיק בחורים שביצעו רצח . שרצחו . .

זדורוב:(רוסית) ושלא לקחו את זה על עצמם . .

ארתור: (רוסית) לא . לא ש . . היו בחורים שאפילו לא רצחו אבל האשימו אותם . שום דבר לא עזר, כל ההוכחות . . .

זדורוב:(רוסית) נגד .

ארתור: (רוסית) היו נגדם . בגלל זה החברה . . . כמה מהם אני מכיר, נשפטו . אחד מאסר עולם והשני חמש עשרה שנה . אתה מבין . למה, כי ההוא היה קטין, נתנו לו חמש עשרה שנה, וההוא היה מבוגר, בן עשרים, נתנו לו מאסר עולם . כל הראיות היו נגדו . אתה מבין . אותו דבר כמו אצלך, אלה . . .

זדורוב:(רוסית) כל הראיות זה . . ואתה כל טביעת אצבע, כל . . .

ארתור: (רוסית) לא, לא . כמו אצלך . אתה אומר שזרקת מכנסיים, והוא למשל זרק חרא כזה, הוא זרק תיק, שמצא . אתה מבין . ועם התיק הזה נזרקו דולרים, שבגללם נרצח בן אדם . והוא לקח את התיק הזה וזרק אותו . מצאו את התיק, אתה מבין, אחרי זה מצאו איפשהו דם, על המכנסיים, אחר כך אצלך יש סכינים ואלה . . . יש אצלך יותר מידיי דברים כאלה, אתה מבין, שבאים נגדך . זהו . ולא צריך די אן איי, מספיק שיהיה להם דם של מישהו על המכנסיים, וזהו, והוא הלך בבניין, איפה שרצחו בן אדם .

זדורוב:(רוסית) בסדר . אני הייתי בשירותים איפה . . .

ארתור: (רוסית) מה אני רוצה להגיד לך, חכה . העניין הוא, העניין הוא . אתה אומר תפסיקו לזיין את המוח, אני רצחתי, אתם אומרים שאני רצחתי, בסדר, אני אחתום על זה . איזה בן אדם ייקח על עצמו רצח, אם הוא לא עשה אותו . תחשוב בעצמך .

זדורוב:(רוסית) אני לא . . .

ארתור: (רוסית) אני מבין שהכל חרא והכל זה אבל . . .

זדורוב:(רוסית) אני לא הולך . . .

ארתור: (רוסית) אתה אפילו צועק, אתה אפילו צועק, תלכו תזדיינו כולם, אם העניין יגיע לזה, אצלך אתה צועק אפילו, אם העניין יגיע לזה, בסדר, גם אם אני רצחתי אבל אני לא אנסתי אף אחד, ואף אחד לא הולך לקשור לי את זה . אתה מבין . לא אנסתי . באמת, תתאר לעצמך, אם באמת אני למשל הייתי עושה, חס וחלילה, כמו שאני אומר לך, אם אני הייתי מדבר, (לא ברור, מילים נבלעות) מה, שום דבר, נקרע לי הפיוז, זהו, אני לא רואה בעיניים .

זדורוב:(רוסית) זה לא אונס .

ארתור: (רוסית) אז תקשיב, אני עשיתי . ואם אני יודע שאני רצחתי את הילדה הזאת, אבל אני לא אנסתי, אז הם לא יכולים לעשות כלום אם הם יביאו אקדח . . .

זדורוב:(רוסית) כמובן .

ארתור: (רוסית) הם לוקחים אקדח, ופה אתה מבין, הם קושרים לך אונס . אני בשום מקרה . . .

זדורוב:(רוסית) כמובן . כי נשאר מהבן אדם הראשון . העקבות של אותו הבן אדם נשארו . . .

ארתור: (רוסית) כן . . .

זדורוב:(רוסית) והם מתעסקים עם שלי . שום דבר, הם לא ייקחו שום דבר .

ארתור: (רוסית) תראה ככה .

זדורוב:(רוסית) אני לא אחתום על המסמך . . .

ארתור: (רוסית) תקשיב לי . . .

זדורוב:(רוסית) אני אעמוד . . .

ארתור: (רוסית) תקשיב לי . .

זדורוב:(רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) תקשיב לי . מה אני רוצה להגיד לך . אם, אם . . תחשוב בעצמך, אם היה . . אם אפילו היה אונס, נכון . אם היה אונס, היו מוצאים אצל הילדה נוזל, את הנוזל היו מוצאים אצלה, נכון ?

זדורוב:(רוסית) היו מוצאים . נוזל . . .

ארתור: (רוסית) נוזל, מה זה ?

זדורוב:(רוסית) זה כמו די אן איי . אז שיחפשו . . .

ארתור: (רוסית) זה כמו די אן איי, נכון . אז מה אתה חושב, אם היה להם משהו, נוזל, די אן איי, אתה חושב, רק בגלל זה הם היו משחררים אותך כבר מזמן .

זדורוב:(רוסית) אה, מה אין להם די אן איי של מישהו אחר .

ארתור: (רוסית) אולי אין להם את הדי אן איי הזה בכלל . אתה מבין . אז מה זה אומר .

זדורוב:(רוסית) לא, צריך להיות אצלם די אן איי של מישהו אחר . כי כשמזיינים . . . .

ארתור: (רוסית) אם זה היה . . .

זדורוב:(רוסית) בכל מקרה צריך להיפלט משהו . .

ארתור: (רוסית) אם זה היה . . .

זדורוב:(רוסית) אבל זה לוקח זמן לבדוק את כל זה . אתה מבין . כל זה לוקח זמן .

ארתור: (רוסית) בקיצור, מה שהכי גרוע בכל העניין הזה זה . . .

זדורוב: (רוסית) האונס .

ארתור: (רוסית) זה האונס המעוות הזה . זהו . אתה מבין . אני אישית חושב שהרצח יחד עם אונס מעוות זה ממש חרא, אתה מבין, כולם מסתכלים על האונס כמו על . . . (לא ברור, מדברים יחד)

זדורוב: (רוסית) את הרצח אפשר להפיל על . . היא אמרה משהו, אני התעצבנתי . . .

ארתור: (רוסית) את הרצח, כן את הרצח . . .

זדורוב: (רוסית) ולהוריד את העונש .

ארתור: (רוסית) את הרצח אפשר לעשות על הזה . . איך קוראים לזה .

זדורוב: (רוסית) לא בכוונה תחילה .

ארתור: (רוסית) רצח שלא בכוונה תחילה, אתה מבין . רצח שלא בכוונה תחילה זה מקסימום עשרים שנה, אתה מבין . אז אפשר לקבל על זה עשר שנה, שתיים עשרה שנה, ארבע עשרה שנה .

זדורוב: (רוסית) ולהשתחרר קודם .

ארתור: (רוסית) אם אתה מקבל שתיים עשרה שנה אתה יכול לשבת שמונה שנים ולהשתחרר . שבע וחצי, שמונה . מה קרה לך ועוד חופשות, יש הכל . תשב לך בשקט .

זדורוב: (רוסית) לא, אני לא מתכוון . . .

ארתור: (רוסית) אבל, אבל, תראה . יש פה חרא כזה, אתה מבין, כל ישראל מסתכלת על המראה המעוות של האונס הנורא . אתה מבין . יש פה מספיק רציחות, רוצחים אנשים בכל הגילאים, אתה מבין אבל, מה שמסתכלים עליו זה ההתעללות .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) על האונס, אתה מבין . כל העניין בזה . ג'ניה עזב אותנו, כוס אמק .

זדורוב: (רוסית) בן זונה .

ארתור: (רוסית) עזב אותנו ג'ניה .

זדורוב: (רוסית) אולי הוא נסע עוד פעם לחוקרים ואחרי זה יחזור .

ארתור: (רוסית) אוי, כוס אמק, זונות, איך הם הלחיצו אותי היום . מי זה באוקטובר . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) באוקטובר היית בחוץ או שכבר היית . .

ארתור: (רוסית) בחוץ .

זדורוב: (רוסית) אה . אוי, כוס אמק איזה חרא . שיכתבו מה שבא להם אבל אני לא אקח על עצמי את האונס . ואת הרצח אני לא רוצה לקחת, שאותו לא עשיתי . חרא .

ארתור: (רוסית) ילד טוב .

זדורוב: (רוסית) לא, אני אלך עד הסוף . אתה יודע .

ארתור: (רוסית) אז למה עכשיו אתה . . . מה התחלת עם זה . אתה היית צריך מההתחלה ואתה מדבר כל מיניי שטויות, מדבר . . .

זדורוב: (רוסית) מה זה משנה מה אני אמרתי להם .

ארתור: (רוסית) מה זה לא משנה . הם נאחזים בדברים האלה . בקיצור . . .

זדורוב: (רוסית) להגיד דבר אחד ולעשות משהו אחר . אני לא חתמתי על הרצח .

ארתור: (רוסית) אוי, כוס אמק .

זדורוב: (רוסית) אני לא לקחתי את הרצח על עצמי . אני לא חתמתי .

ארתור: (רוסית) רק תדע דבר אחד . אתה זוכר שנתתי לך דוגמא .

זדורוב: (רוסית) נו ?

ארתור: (רוסית) הבחורים האלה נשפטו, נשפטו אבל להם היו ראיות, היו מספיק ראיות לשים אותם בכלא . אתה יודע, גם אם אתה לא מודה, ויש ראיות אז שמים אותך בכלא . אם . . אתה יודע את זה ?

זדורוב: (רוסית) עכשיו כן .

ארתור: (רוסית) כאן בישראל זה ככה . שמים אותך בכלא, גם אם אתה לא מודה . אם יש מספיק ראיות להאשים אותך, זהו, חרא .

זדורוב: (רוסית) ונותנים לך עונש מלא ?

ארתור: (רוסית) עונש מלא . זאת בדיוק הבעיה . אתה מבין . אם אתה היית אומר למשל שאתה . . בקיצור, נו, למשל אני הייתי מאוד שיכור, תחת השפעת אלכוהול, אתה מבין, ועיצבנו אותי מאוד, בכל מקום נטפלו אליי, זה, וזה, בגלל זה אני רצחתי . איך מסתכלים על זה בבית

משפט .

זדורוב: (רוסית) הודאה .

ארתור: (רוסית) לא רק זה . מסתכלים שזה תחת השפעת אלכוהול . שאני הייתי שיכור . אתה מבין, שעיצבנו אותי מאוד . שכל פעם מישהו היה מחפש אותי . אתה מבין . וכשזה מעצבים, זה קורה . ואז כבר מורידים את העונש, אתה מבין מה העניין . כאן כבר אפשר לקבל שלוש עשרה, ארבע עשרה שנה . וכשאתה . . .

זדורוב: (רוסית) אבל לא בתיק הזה . לא בתיק שלי .

ארתור: (רוסית) גם בתיק הזה אפשר לקבל ככה, אם אתה הולך ומודה . אבל אם אתה לא מודה, למה, כי אתה אומר אני לא עשיתי, בכל מקרה, זה אותו החרא, הראיות שיש נגדך, אתה יכול לקבל מאבר עולם . אתה יודע את זה .

זדורוב: (רוסית) אז אולי אני צריך להגיד לעורך דין . . .

ארתור: (רוסית) מאסר עולם פלוס עשר שנים .

זדורוב: (רוסית) אז אולי אני צריך להגיד לעורך דין, כאילו בוא אני אגיד שאני עשיתי את זה, הם הרי צריכים לעשות שחזור .

ארתור: (רוסית) לעורך דין אתה לא יכול להגיד .

זדורוב: (רוסית) למה ?

ארתור: (רוסית) לעורך דין . . . לעורך דין אתה לא יכול להגיד בוא אני אקח את זה . העורך דין לא יגיד לך בוא תיקח את זה . מה זאת אומרת בוא תיקח . בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך . פה בישראל, גם אם

יש . .

זדורוב: (רוסית) אם אתה לא מודה אתה מקבל את העונש המלא .

ארתור: (רוסית) זה לא רק שאתה לא מודה . . . מספיק שיש להם הוכחות שהם . . .

זדורוב: (רוסית) טיפות דם, טיפות דם, מכנסיים שזרקתי, פוליגרף .

ארתור: (רוסית) כן, כן, כן, הרבה, סכינים, פוליגרף, זה, זה, חרא . יש נגדך יותר מידיי דברים . אני אומר לך את זה, למה אני אומר מה שאני רואה, מה שמספרים לי, מה שאני יודע מהניסיון שלי, אתה מבין מה העניין . אני יודע, אני רואה במה כל החרא . אני רואה, אני יודע, אני ראיתי מספיק אנשים, מספיק אנשים שישבו . . .

זדורוב: (רוסית) על כלום .

ארתור: (רוסית) על כלום . אבל תראה מה הבחור אומר לי . ישב איתי איזה בחור אחד, תראה . הוא היה במסעדה בקיצור . הוא היה במסעדה, נהנה והכל בקיצור . והוא רב שם עם איזה איש, רב עם איש, הם יצאו בקיצור . . .

זדורוב: (רוסית) להתווכח .

ארתור: (רוסית) להתווכח, כן . הוא נתן לאיש מכה, הנה תראה, ככה עם הסכין . ממש קצת, פעם אחת . וככה, בעדינות, הוא נתן לו מכה עם הסכין . . בא אמבולנס, נו לקחו את ההוא, אתה יודע, רק בשביל הזהירות, זה לא מצחיק וזה . . .

זדורוב: (רוסית) אני לא רוצה .

ארתור: (רוסית) יש פה כל כך הרבה שערות . בקיצור, לקחו את האיש לאמבולנס, זהו, ירד לו יותר מידיי דם . והרופאים מסתבר לא ידעו, לא ידעו שלאיש היה צנתור, החרא המלאכותי הזה, הברזל, אתה

יודע .

זדורוב: (רוסית) בלב .

ארתור: (רוסית) זהו . הוא התחיל להרגיש רע בלב . הם חשבו למה, בגלל הפצע של הסכין, הם התחילו לעשות לו את החרא הזה, עם החשמל .

זדורוב: (רוסית) אה, והם עצרו את הלב בעצמם .

ארתור: (רוסית) כן ועצרו בעצמם, יש שם את הברזל, אי אפשר לעשות עם החשמל . עצרו בעצמם את הלב . וכמה נתנו לאיש, מאסר עולם על הפצע הקטן הזה עם הסכין .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) נו, אתה רואה .

זדורוב: (רוסית) אז איפה הצדק המחורבן הזה לעזאזל שהוא . . .

ארתור: (רוסית) רק אחרי חמש עשרה שנה . . .

זדורוב: (רוסית) הורידו ממנו את ההאשמות ?

ארתור: (רוסית) לא שהורידו ממנו את האשמה, הורידו לו את העונש .

זדורוב: (רוסית) רק אחרי חמש עשרה שנה .

ארתור: (רוסית) נתנו לו מאסר עולם . ואתה . . תראה יש לך פה חרא כזה . . . אם לפי הראיות האלה הולכים לשפוט אותך, הם יכולים לתת לך יותר ממאסר עולם . רצח זה מאסר עולם . פלוס, מה יש פה . . מאסר עולם פלוס עשר או חמש עשרה שנה, אתה מבין . אם היו שתי רציחות אז זה שני מאסרי עולם . ואם יש רצח אחד אז זה מאסר עולם פלוס עשר שנים, זה על האונס . אני נותן לך דוגמא .

זדורוב: (רוסית) אני הבנתי .

ארתור: (רוסית) הבנת . וזהו, בקיצור . . . תראה, גם אם הבחור צועק איזה חרא, איך יכול להיות . . . גם אם בן אדם עשה את זה, את הרצח, הוא אומר, איזה חרא . הבחורים האלה, האחד מאסר עולם והשני חמש עשרה שנה, הזה שהיה קטין . מישהו רצח את ה . . את זה שהעביר כסף, דולרים, עם התיק .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) הוא אומר איזה חרא . גם אם אני רצחתי, מי יודע, אולי הוא התגונן, אולי אני התגוננתי, אולי הזה עם הכסף . . . אני אומר לו, אתה לא יכול לעשות שום דבר . למה, כי אתה לא מודה . אם אתה היית מודה, אפשר היה כאילו להרגיע את העניין הזה . אתה מבין, ולעשות אותו יותר קטן . השפעה או משהו . וכשאתה לא מודה אתה לא יכול לעשות כלום .

זדורוב: (רוסית) אז מה אני יכול לעשות עכשיו ?

ארתור: (רוסית) אני לא יודע, אחי, גם אצלי יש עכשיו תיק כזה, אני . . אני בעצמי לא יודע מה אני יכול לעשות . אני . . . תראה, תראה אני אומר לך, אני נותן לך עצה, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות . על זה צריך לחשוב, הגורל שלך נקבע, כוס אמק . מה אתה חושב . גם אם אני הולך לחמש שש שנים, אני צריך לחשוב מה לעשות .

זדורוב: (רוסית) לא אני פשוט חושב שיהיה יותר פשוט לקחת על עצמי את הרצח הזה .

ארתור: (רוסית) כן, זה, תראה . . . מה אני אגיד לך . אני . . .

זדורוב: (רוסית) להגיד, כן נמאס לי מהילדה הזאת, היא אמרה משהו ואני התעצבנתי, לקחתי סכין וחתכתי אותה כמה פעמים . ואז הסתובבתי והלכתי . כן, שטפתי את הידיים בשירותים . (הפוגה בדיבור) . והעיקר תראה, אני חושב . . .

ארתור: (רוסית) עכשיו החרא הזה פה . . בעשירי . . בעשרים באוקטובר, רצחו את הבחור הזה, רצחו אותו, ירו בו . מה אף אחד לא ראה מי ירה . ההוא לא אומר מי . אז שישתוק . שישתוק . שישתוק, שישתוק .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט חושב ש . . .

ארתור: (רוסית) עדיף לו שישתוק .

זדורוב: (רוסית) כוס אמק, להודות . . .

ארתור: (רוסית) אתה שומע, שישתוק . עדיף שישתוק . לא, הוא בחור טוב, הוא שותק .

זדורוב: (רוסית) אהה, בחור טוב .

ארתור: (רוסית) אתה לא הבנת הוא לא רוצה למסור אף אחד .

זדורוב: (רוסית) ואם זה שם, אתה . . .

ארתור: (רוסית) שום דבר .

זדורוב: (רוסית) ואם זה . . . למה שישתוק, עדיף שידבר .

ארתור: (רוסית) אני לא הרגתי .

זדורוב: (רוסית) אם אתה לא היית שם . .

ארתור: (רוסית) אני לא הרגתי .

זדורוב: (רוסית) אז מה הוא . . .

ארתור: (רוסית) אני לא רצחתי .

זדורוב: (רוסית) אני מבין שאתה לא רצחת .

ארתור: (רוסית) אני לא רצחתי . אבל אני הייתי שם .

זדורוב: (רוסית) זהו, הבנתי . אין וויכוח . כן, כן, אין וויכוח . אני לא . . (לא ברור מילים נבלעות) אתה רוצה תה ?

ארתור: (רוסית) לא .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) כוס אמק איזה חרא . . . (לא ברור) אני יודע שאין שם טביעות שלי . זה בטוח . אני יודע ש . . אני יודע שאין שם טביעות אצבעות שלי בטוח, אני יודע שאין שם נוזלים שלי, זה מצדיק אותי או להפך זה מרשיע אותי . זה העניין . כל הראיות מצביעות עליי .

ארתור: (רוסית) אני לא הבנתי, מה ?

זדורוב: (רוסית) אני אומר,אני יודע שאין שם טביעות אצבעות שלי . אני יודע ש . . . .

ארתור: (רוסית) אם מוציאים, אם מוציאים לך את זה עם האונס אז זה

נורא . אתה מבין . אם אתה לא אנסת, בקיצור, כל מה שהם עושים, אתה מבין . . .

זדורוב: (רוסית) לא יכול להיות אונס בכלל, למה כי אני יכול להגיד . . . אני פעם אחרונה שכבתי עם אשתי, לא יודע מתי, אני הלכתי למקלחת, לקחתי אוננתי, כמו שזיינתי, לא איכפת לי מכלום, אתה מבין . וגם כמה פעמים אני הלכתי, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני לא צריך יותר מזה לזיין כאילו אני אתאפק . לפני המעצר שלי אשתי אומרת זהו, נגמר לי הזמן, זהו, בוא . אמרתי כוס אמק, אני כל כך מותש, אני לא רוצה . תעזבי . אבל זה שאני לא זיינתי אף אחד אני יודע מאה אחוז . זה למה לא יכולים להיות שם נוזלים שלי, לא רק נוזלים, אפילו ההפרשות שלי לא יכולות להיות שם . אני יודע בוודאות . איך רצחו את הילדה, אין לי מושג . יש . . יש אפשרות כזאת שאני התחלתי לעבוד וזרקתי את הסכין, הרגו אותה עם הסכין שלי אבל . . . לפי מה שאני זוכר הוא תמיד היה אצלי בגרב . אם אני זורק אותו לידי, אחרי זה אני מחזיר אותו לגרב . למה, כי בעבודה שלי אני צריך את הסכין כל הזמן .

ארתור: (רוסית) אהה . אולי לקחת אחרת . אתה אמרת שיש לך הרבה סכינים שם .

זדורוב: (רוסית) נכון מאוד, יש לי שם הרבה סכינים אבל, אתה מבין מה העניין, כל הסכינים שהיו בסטנד, הם נשארו על הסטנד . והסכין הזאת הייתה על החגורה שלי .

ארתור: (רוסית) איזה ? הזאת שגם מהסטנד .

זדורוב: (עברית) סכין יפנית .

ארתור: (רוסית) אה, נו . אבל איתם אתה עובד .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) לך תדע, אולי אתה עבדת, השארת אותה שם והלכת לקחת אחרת, מהמזוודה, איפה זה אצלך, בתיק .

זדורוב: (רוסית) לא זאת הסכין היחידה שיש לי . בעבודה ההיא זאת הייתה הסכין היחידה, היום הם שברו את כל הריצוף שעשיתי .

ארתור: (רוסית) איפה, שם ?

זדורוב: (רוסית) בבית ספר . כוס אמק, שברו את כל הריצוף .

ארתור: (רוסית) לעזאזל, למה לא .

זדורוב: (רוסית) הם חשבו, במקלט ההוא, הם הפכו את כל השירותים, הם חשבו שאני רצחתי ואת הנשק החבאתי מתחת לריצוף .

ארתור: (רוסית) וקברת אותו .

זדורוב: (רוסית) אני מרצף, אני יכול לקבור ככה שאף אחד לא יימצא . אף אחד לא ימצא . הם חושבים שאני הרגתי אותה והחבאתי ומתחת לריצוף לא היה כלום חוץ מחרא ובדלי סיגריות . אז הם סתם . . הם מה זה טעו שם, מה זה טעו .

ארתור: (רוסית) כל העבודה הלכה לעזאזל . אתה הספקת לעשות שם הרבה ?

זדורוב: (רוסית) אני סיימתי את העבודה, לא איכפת לי, אני אקבל את הכסף על העבודה הזאת אם ישחררו אותי . אם הקבלן ירצה שאני אעשה אני אגיד לו לך תזדיין .

ארתור: (רוסית) והם ישלמו לך את הכסף . כמה אתה כבר עשית, מתוך מאה מטר .

זדורוב: (רוסית) מאה . הכל .

ארתור: (רוסית) עשית את הכל .

זדורוב: (רוסית) זה היה היום האחרון . אני סיימתי את כל העבודה . אתה מבין מה העניין . אני סיימתי את כל העבודה . אם הקבלן יעשה שטויות אני אגיד לו לך תזדיין, זה לא מזיז לי . לא אני שברתי את הקרמיקה .

ארתור: (רוסית) (לא ברור, מילים נבלעות) אני לא יודע, יישאר לך לכל החיים, קובר את זה מתחת לריצוף .

זדורוב: (רוסית) אף אחד לא ימצא .

ארתור: (רוסית) כן, אף אחד לא ימצא . . . הדברים האלה גם . . (לא ברור, מילים נבלעות) (צוחק)

זדורוב: (רוסית) זה . . בעיקרון זה דבר כזה שאתה הולך ו אין לך מושג .

ארתור: (רוסית) זהו, כן .

זדורוב: (רוסית) זהו .

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) והקבלן עכשיו בבעיה, הרסו לו את כל האסלה, ולא ישלמו לו על זה כסף . (הפוגה בדיבור) . אבל זאת כבר לא הבעיה שלי .

ארתור: (רוסית) לא מעניין אותך .

זדורוב: (רוסית) זה לא מזיז לי, העבודה שלי הייתה גמורה . הייתה גמורה . אחרי היה לכם זמן לחפש שם, היה .

ארתור: (רוסית) ונתנו לך חצי מהכסף ?

זדורוב: (רוסית) לא, הוא חייב לי .

ארתור: (רוסית) מי ?

זדורוב: (רוסית) הוא חייב לי ארבע מאות, הקבלן ההוא .

ארתור: (רוסית) ההוא . אבל . . האלה מהבית ספר שילמו חצי מהכסף, כן ?

זדורוב: (רוסית) ברור .

ארתור: (רוסית) הם נותנים את הכסף ישר ?

זדורוב: (רוסית) לא . לא את הכל . הוא לוקח שלושים אחוז מהבית ספר .

ארתור: (רוסית) למה ?

זדורוב: (רוסית) מכל סכום הכסף . שלושים אחוז מחולק לשניים . אני הערכתי את העבודה, העבודה מאה אלף . מהמאה אלף האלה אני לוקח שלושים ארבעים אלף על חומרים . זהו, זאת המקדמה .

ארתור: (רוסית) שלושים שלך ושלושים שלו .

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) רגע . . .

זדורוב: (רוסית) אני הקבלן .

ארתור: (רוסית) אה, אה אתה לוקח מקדמה .

זדורוב: (רוסית) כן ,אני לוקח ואני לוקח מקדמה שלושים אלף . שלושים, ארבעים, תלוי מתי .

ארתור: (רוסית) זה נכון .

זדורוב: (רוסית) אני קורא לך, אתה בא, אני אומר לך לעשות משהו, אתה עושה הכל . אני משלם לך על זה כסף, מקבל מהבית ספר את שאר הכסף ואני מחזיר על החומרים . זהו . כל השאר זה שלי . אתה מבין . זהו, והוא צריך . . (לא ברור, מילים נבלעות) (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) כן . כמה אני עייף . אין לי שום חשק ללכת . . לקרוא לי . . לא מזיז לי .

זדורוב: (רוסית) תנוח, תנוח, תנוח . גם לי כואב הראש . נשבר לי הראש .

ארתור: (רוסית) לא אני פשוט, נמאס לי, אתה יודע מה, אם אתה שלושה חודשים, שלושה וחצי חודשים בחוץ, בן זונה, איך נמאס לי כבר . אחת עשרה שנה אני יושב . נכנס, יוצא, נכנס, יוצא . איך נמאס לי מהם . אין לי שום אפשרות לחיות חיים נורמליים .

זדורוב: (רוסית) אני אמרתי לחוקרים, לעזאזל עם השיעורים, אני יוצא מכאן, אני אמצא את הבן זונה הזה, אז אני באמת אהרוג מישהו, לא מזיז לי כלום . עכשיו באמת לא מזיז לי כלום . הנה אתה, אבל אני לא אגיד עוד אף מילה . אני לא רוצה לדבר איתכם . אני עייף . נמאס לי מזה . אני אחכה . .

ארתור: (רוסית) כל כך נמאס לי . . .

זדורוב: (רוסית) אני אחכה לתוצאות הבדיקה . אני אחכה לתוצאות של הבדיקה . זהו . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) לעזאזל, הטיפשים האלה, הבני זונות האלה לא מבינים כלום . לא מבינים . שם בכלל . . איך אני מצטער שאני באתי

לישראל . איך אני מצטער . כל השנים האלה שאני פה, כל יום, כל יום שאני הולך לישון, אני מקלל את היום ההוא שאני הגעתי

לישראל . אתה יודע איך הם מסתכלים עלינו פה, הם בני זונות האלה, איך קוראים להם, אנטי . . . כמו גזענים .

זדורוב: (רוסית) אנטישמים, אנטישמיים .

ארתור: (רוסית) הם אומרים עלינו רוסים .

זדורוב: (רוסית) כן . הם אומרים על כולם רוסים . כל מי שבא מברית המועצות כולם רוסים .

ארתור: (רוסית) אתה יודע כמה הם שונאים אותנו .

זדורוב: (רוסית) אני יודע . הכל אותו חרא . שם אתה לא נימול אתה לא דומה לנו בפרצוף אז אתה בן זונה, אתה רוסי, אתה חזיר . אמא שלך זונה, אחותך זונה .

ארתור: (רוסית) כן, זה מטריף . מי שמנסה להגיד לי שאמא שלי זונה אני אזיין אותו . לא איכפת לי אם הוא בן שתיים עשרה או שלוש עשרה, אני אזיין אותו .

זדורוב: (רוסית) אני לא אזיין אבל . . . אז אני באמת ארצח .

ארתור: (רוסית) תרצח, כן . . . אמא שלו זונה . (הפוגה בדיבור) . לזיין לא . אני, לפי המובנים שלי, לזיין קטינות . . . היו לי מספיק נשים, תודה לאל . יש לי איזה שאתה רוצה, רוסיות, קווקזיות . איזה שאתה

רוצה .

זדורוב: (רוסית) שילכו להזדיין המכוערים האלה .

ארתור: (רוסית) אבל החרא הזה . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד) אני לא סובל פשוט . . .

ארתור: (רוסית) לזיין את אמא שלו . . . מה ?

זדורוב: (רוסית) אני לא אוהב מרוקאים, יש להם לכולם פה מלוכלך . הם מתחילים לצעוק, אתה בן זונה, אתה עוד משהו, אתה בן זונה .

ארתור: (רוסית) אוהו, אוהו .

זדורוב: (רוסית) אני מחזיק את עצמי . אבל הם מסתכלים עלי, הם מפחדים להגיד לי את זה כי . . . איך שאני אלך מכות, הם רק מתארים את זה לעצמם, רק ככה, עשר אחוז מזה .

ארתור: (רוסית) אני לא מתאר לעצמי איך הצלחת להסתדר בבית ספר הזה, ריבונו של עולם, איך הסתדרת ?

זדורוב: (רוסית) אני . . אני . . שם אוזניות, מדליק את הרדיו חזק יותר בשביל לא לשמוע אף אחד, לא היה איכפת לי מכלום . אולי הם אמרו משהו שם, אני לא שמעתי, אני שמעתי מוזיקה .

ארתור: (רוסית) אבל בהתחלה היית בלי רדיו .

זדורוב: (רוסית) לא, אני תמיד הייתי עם רדיו .

ארתור: (רוסית) אבל בהתחלה הבנת מה הם מדברים ?

זדורוב: (רוסית) יכול להיות, אולי . .

ארתור: (רוסית) היו מבטים כאלה, נכון ?

זדורוב: (רוסית) מבטים, כן, המבטים עליך, אתה יודע . . .

ארתור: (רוסית) של מרוקאים כאלה . . .

זדורוב: (רוסית) כאלה . . . המכוערים שנולדו פה, רואים רוסים ו . . .

ארתור: (רוסית) כן, כן, זה . .

זדורוב: (רוסית) והם מסתכלים עליך . ועוד אתה צריך לעזור למרוקאים האלה . הנה הוא הולך, הרוסי . כן, אני לא יודע עברית, כן, אני לא נימול, אבל אני יכול להרביץ לו ככה שכל העמוד שדרה יתפרק לו לתוך התחתונים . אבל אני ניסיתי בבית ספר הזה לא לגעת באף אחד בכלל, מה אני צריך את זה . אם אתה נוגע פה בקטין מזיינים אותך פשוט אחר כך .

ארתור: (רוסית) כן, צריך עצבים של שוטרים .

זדורוב: (רוסית) אני אחזיק עד הסוף . . .

ארתור: (רוסית) אתה יודע איזה עצבים אתה צריך . אתה צריך עצבים

מברזל .

זדורוב: (רוסית) אני אלך עד הסוף . לא איכפת לי . אין שם טביעות אצבעות שלי בטוח, אני יודע מאה אחוז כי אני לא הייתי שם . ואני לא זיינתי אז אין שם לא זרע שלי ולא נוזלים שלי בשום אופן . בזה אני גם בטוח, מאה אחוז . ובלי כל זה . . נו, כן, אפשר להסביר הכל . למה יש לי כל כך הרבה סכינים, כי אני אוהב סכינים, למה יש כל כך הרבה סכיני עבודה, כי אני עובד בכל מיני מקומות . הם הוציאו לא מתיק אחד, הם הוציאו מכל התיקים . שם בארגז, פה בארגז, שם בתיק, שם, שם . לא במקום אחד . אלא במקומות שונים . המכנסיים, היו קטנות אז זרקתי . כן . הן היו קטנות, אבל אני לא זוכר . . .

ארתור: (רוסית) בני זונות . . .

זדורוב: (רוסית) טיפות דם, ראיתי אבל . . . פוליגרף, יכול להיות מה שראיתי טיפות דם . . .

ארתור: (רוסית) איך הם הגיעו לבחור ההוא, לעזאזל ? הזה שירו בו, איך מצאו אותו . . . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) שיחפשו, שיחפשו את הבן זונה הזה, כשימצאו אותו . . . אם במקרה אני אפגוש אותו במשטרה, אני אחטיף לו ככה ש . . . אני רוצה להחטיף לו, אני יודע באיזה מקומות צריך להחטיף כדי שהוא ימות ישר, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, שהוא ימות . אני רוצה שהוא יסבול ואחרי זה גם ילך לכלא הבן זונה הזה .

ארתור: (רוסית) איך הם איתרו את הבחור הזה . . . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) איזה מעצבן, לעזאזל . . (לא ברור, מילים נבלעות) אני לא רוצה .

(הפסקה בהקלטה 69 :69-18 :23)

ארתור: (רוסית) . . . אני חושב עכשיו .

זדורוב: (רוסית) שטויות . מאיימים על הבחור שלך .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) אני אומר שטויות, מאיימים עליו . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני לא מפחד ללכת לבעל הבית, בית הכלא הוא כמו הבית שלי .

זדורוב: (רוסית) אני לא מתווכח איתך .

ארתור: (רוסית) פשוט, כוס אמק, בני זונות . . הפנסיה, הפנסיה .

זדורוב: (רוסית) או שאתה רצית לשכב עוד קצת, אני . .

ארתור: (רוסית) לא, לא .

זדורוב: (רוסית) אני רוצה לשכב לנוח, הם גמרו לי את הכוחות היום .

ארתור: (רוסית) תנוח, כמובן .

זדורוב: (רוסית) לעזאזל עם החקירות שלהם . הם כבר הטריפו אותי, אני אמרתי, אני לא אגיד יותר אף מילה, אני לא רוצה לדבר על זה . אני אמרתי לכם שאני חף מפשע ואתם לכו תחפשו . והם . . .

ארתור: (רוסית) אני גם צריך בקיצור לחשוב מה אני עושה הלאה, למה לאט לאט הם . . . הולכים וחופרים, וחופרים, וחופרים בקיצור, אתה יודע, אני צריך עכשיו לחשוב מה אני עושה הלאה, אבל עם הבחור אז סיכמנו שאם יקרה משהו הוא ייקח את זה על עצמו, למה כי לא היו לו על תנאי ולא כלום, לא היה לו שום דבר כזה .

זדורוב: (רוסית) יתמכו בו שם .

ארתור: (רוסית) לא . . . יתמכו בו בכל מקרה, אני מבחוץ וגם הבחורים כולם יעזרו לו בכל תקופת המאסר שלו, זה לא העניין . פשוט אצלו אין בכלל שום תיקים . . .

זדורוב: (רוסית) תקופות מאסר . . .

ארתור: (רוסית) אין לו כלום, אתה מבין, הוא נקי . ואצלי יש גם על תנאי ותיקים, אני נחשב פה פושע .

זדורוב: (רוסית) כן . מספר שלושים וארבע זה כבר פושע .

ארתור: (רוסית) איזה פושע, שלא נדע . זה חמישי או רבעי או חמישי אני לא זוכר . בקיצור זה פושע והוא כלום, אין לו לא על תנאי ולא כלום . אתה מבין, אז אני סיכמתי איתו, אז אני רוצה לחשוב פה מה לעשות הלאה בשביל לא לצאת פראייר אחר כך, אתה מבין . אם אני הולך לשתוק ככה, לשתוק ולשתוק הם יאספו עליי כל מיני שטויות ואחרי זה אם אני ארצה לעשות משהו, למצוא איזה מוצא, אני כבר לא אוכל לצאת מזה, אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) אתה צריך . . (לא ברור, מדברים יחד) לא ייתנו לך . . .

ארתור: (רוסית) זה למה אני צריך לחשוב מה לעשות, בקיצור . אולי להגיד שאחד האקדחים שלי והשני אני לא יודע של מי .

זדורוב: (רוסית) אתה הרי לא יודע מאיזה ירו .

ארתור: (רוסית) אני יודע איזה חלק . . .

זדורוב: (רוסית) נו בסדר, תגיד, זה האקדח שלי, הם יכניסו אותך לכלא על אחזקה בלתי חוקית של נשק ועוד יוסיפו לזה את המעצר על תנאי שלך . וזהו ומה אתה תרוויח . גם הוא ילך וגם אתה תלך .

ארתור: (רוסית) כן, בגלל זה אני צריך לחשוב מה לעשות . אתה מבין, אני צריך לחשוב על הכל . אני אחשוב .

זדורוב: (רוסית) אנחנו צריכים רק לחשוב, לחשוב ולחשוב . בינתיים יש לנו זמן, תודה לאל .

ארתור: (רוסית) צריך לחשוב טוב על הכל . ולא להזיק לעצמך, זהו .

זדורוב: (רוסית) כוס אמק .

ארתור: (רוסית) אצלי, אצלי יש חרא כזה . . . או שאני מקבל מאסר אבל אני מקבל מאסר לא על . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) לא על זה שירית אלא על אחזקת נשק בלתי חוקית . ובחזרה יש לי פה מעצר על תנאי של שנתיים .

זדורוב: (רוסית) נו כן .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אם יתנו לי על אחזקת נשק בלתי חוקית שנה וחצי ועוד השתיים האלה זה יוצא שלוש וחצי שנים, ואם עוד על

זה . . .

זדורוב: (רוסית) ושחרור מוקדם לא סביר .

ארתור: (רוסית) ואם על כל החרא הזה ועל זה ששם ירו בהוא מהנשק הזה וזה, וזה זה שמונה שנים כבר .

זדורוב: (רוסית) ועוד שנתיים . עשר .

ארתור: (רוסית) זה שמונה, תשע או עשר שנים . (הפוגה בדיבור) . איזה חרא . (הפוגה בדיבור) . כן, כוס אמק . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) ואתה עצמך, איפה אתה גר, ארתור ?

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) איפה אתה גר ?

ארתור: (רוסית) מה אני לא אמרתי לך .

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) המשפחה שלי בעפולה .

זדורוב: (רוסית) ואתה .

ארתור: (רוסית) אני ?

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) אני לפעמים אצל המשפחה .

זדורוב: (רוסית) לא, אבל אתה גר פה איפשהו ?

ארתור: (רוסית) במגדל העמק .

זדורוב: (רוסית) אה . במגדל העמק .

ארתור: (רוסית) אתה לא יודע איפה זה מגדל העמק ?

זדורוב: (רוסית) בטח שאני יודע .

ארתור: (רוסית) כוס אמק . . .

זדורוב: (רוסית) יש שם איזה בחור שגר שם שאני עבדתי איתו .

ארתור: (רוסית) מי ?

זדורוב: (רוסית) סרגיי מ"דיזיין 22" .

ארתור: (רוסית) אה, סרגיי ?

זדורוב: (רוסית) כן . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) מסומם ?

זדורוב: (רוסית) לא, לא, לא .

ארתור: (רוסית) נו, מעשן לפעמים ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) לא הוא .

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) אני לא יודע, ובאיזה בתים הוא גר ? ליד הקניון ?

זדורוב: (רוסית) לא, מאחורי הקניון, יש שטח פרטי .

ארתור: (רוסית) אה . אני לא יודע . אני לא מכיר הרבה אנשים למה, כי אני יושב בכלא כל הזמן .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) לא, אבל . . . את כל המשוטטים שם אני מכיר את כולם . כל מי שבעניין, בעסקים, אני מכיר את כולם .

זדורוב: (רוסית) לא, לא, הוא לא בעניינים . (הפוגה בדיבור) . ומה הוא . . איך קוראים לו, פורק, הוא התכוון בצחוק לגבי הבחורה .

ארתור: (רוסית) כן, מה קרה לך, איזה בחורה יביאו לך .

זדורוב: (רוסית) לא, יושבת אצלם שם אחת . .

ארתור: (רוסית) אה, היית רוצה שהוא יעשה לך אותה ? עכשיו אני אדבר איתו .

זדורוב: (רוסית) לא, לא יעשה . שיביא אותה אלינו .

ארתור: (רוסית) עכשיו אני אדבר איתו .

זדורוב: (רוסית) לפחות לא יהיה משעמם . (צוחק)

ארתור: (רוסית) יש לך עם מה לשלם ? היא הרי לא תעשה את זה בחינם .

זדורוב: (רוסית) כן, זה כל העניין שאין .

ארתור: (רוסית) צריך לתת לה לפחות מאה דולר .

זדורוב: (רוסית) לא, אני חושב שהזונה הזאת תהיה יותר יקרה .

ארתור: (רוסית) כן ?

זדורוב: (רוסית) בכל זאת יש לה מדים, היא תשים עוד עיטורים, אם כל עיטור מאה אז היא תסכים .

ארתור: (רוסית) או . . מאיפה יהיה לי כל כך הרבה דולרים .

זדורוב: (רוסית) אתה יודע, במאתיים דולר, שתלך להזדיין, במאתיים דולר אני יכול להשכיר זונות בחיפה לשלוש לילות .

ארתור: (רוסית) כן . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) היינו צריכים להגיד לו מה יש לך פה מכון . אתה מציע בחורות .

ארתור: (רוסית) . . . אני שכרתי במכון, הבחורים רצו שאני אשכיר שם לידם בית במגדל העמק . איזה טיפש, הייתי צריך להישאר בעפולה .

זדורוב: (רוסית) אוי, שוטרים מזוינים . . .

ארתור: (רוסית) פשוט יש לי שם אחות, במגדל העמק, האחיין שלי שם גם כן . אני חשבתי שאני אגור שם ליד, אם גם כל הבחורים שם כמעט . אוי, לעזאזל . ליד המשפחה, יותר טוב מזה לא יכול להיות . יש שם אוכל חם כל הזמן, בית חם, נעים . (הפוגה בדיבור) . עוד לקחתי את האישה הזאת לחיות איתי . היא עוד נכנסה לי להריון, כוס אמק, בכלל חרא .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) האישה שלי בהריון, אני אמרתי לך ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) האישה שלי בהריון .

זדורוב: (רוסית) התחת שמן .

ארתור: (רוסית) איזה חרא . (הפוגה בדיבור) . אני אצטרך למכור את האוטו גם . . .

זדורוב: (רוסית) איזה יש לך ?

ארתור: (רוסית) הונדה סיוויק .

זדורוב: (רוסית) הונדה סיוויק ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) אוטו טוב . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני אצטרך למכור אותו . (הפוגה בדיבור) . אני אמרתי לעורך דין שהוא יגיד לאח שלי . . . שימכור את האוטו . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) אתה לא יכול להוריד עוד קצת את השכר של העורך דין ?

ארתור: (רוסית) לא,ף מספיק אמרתי לו . . . שהוא יגיד ל . .

זדורוב: (רוסית) שהם לפחות יורידו לך .

ארתור: (רוסית) לא הוא אמר לי במילים שאח שלי אמר לו מה הוא יעשה, איך ומה מפה לשם .

זדורוב: (רוסית) לפחות אח שלך נתן עצות טובות .

ארתור: (רוסית) הם . . . בקיצור הכסף, הם . . . אני אמרתי לעורך דין, אני אומר אם יש איזה קשיים או משהו, אני אומר שיגיד לאמא שלי, אמא שלי היא . . . כאילו, אם אני אשב בכלא למשל, היא יכולה להשתמש בחשבון שלי, בחשבון שלי בבנק . כאילו היא . . .

זדורוב: (רוסית) כן, הבנתי, אדם מורשה .

ארתור: (רוסית) כן . אז יש לי שם איזה . . . עשרים ושמונה אלף, עשרים ושבע ומשהו, עשרים ושמונה אלף יש לי שם בערך מזומן בחשבון . בקיצור, אם משהו קורה, אם לא מספיק, שימכרו את האוטו וזהו והעורך דין צועק לי, אל תדאג הוא אומר, אח שלך אמר שכל החברים שלך אוספים כסף, הכל בסדר . זהו, לא צריך למכור את האוטו . אני אומר, לא משנה, אם יקרה משהו, תגיד לו שהדבר הזה בתוקף, בקשר לאוטו, אם צריך יהיה למכור, שימכור . הוא אומר לי, בסדר, אני אמסור . למרות שאני לא חושב שאח שלי ימכור את האוטו, הוא לא ייתן לאף אחד למכור את האוטו . את הכסף הוא יוציא מהחשבון שלי, אני לא יודע, אולי לא, אמא שלי בטח לא תיתן לו להוציא מהחשבון . נו, היא תגיד אני לא מוציאה מהחשבון . נו, בטח הבחורים יאספו את הכסף . אני חושב שהבחורים יאספו . לגבי הבחור הזה, הכל בסדר אצלו . צריך עשרים אלף דולר . איזה חרא, בן זונה . זה שמונים אלף . (הפוגה בדיבור) . שמונים ושתיים אלף . (הפוגה בדיבור) . אני חושב שהבחורים יאספו את הכסף .

זדורוב: (רוסית) מאה אלף . . מאה אלף שקל ?

ארתור: (רוסית) אתה יודע איזה בחורים טובים יש לי . כמעט כולם צעירים . אני ועוד איזה בחור הכי מבוגרים . הבחור הזה שאיתי בעסק, הוא בן עשרים ושתיים .

זדורוב: (רוסית) אז הוא קטן ממני בהרבה .

ארתור: (רוסית) מביניהם הכי מבוגר זה אני ועוד אחד איתי . . חבר מאוד מאוד קרוב שלי . אנחנו כמו אחים איתו . אפשר להגיד יותר מאחים . הוא בן שלושים ושש, ואני בן שלושים ושלוש, אני בשנה השלושים ושלוש שלי . אז אנחנו הכי מבוגרים איתו מבין . . .

זדורוב: (רוסית) כל הבחורים .

ארתור: (רוסית) כולם . . נו, כמה אנחנו שם . . . בקיצור, ארבע עשרה, חמש עשרה בחורים, הם כמעט כולם צעירים . הכי צעיר בן עשרים, עשרים ואחד . ואז אחר כך עשרים וחמש, עשרים ושבע, עשרים ושתיים . כל הבחורים הם מה זה טובים, אף אחד לא לוקח סמים, חלק לא מעשנים בכלל .

זדורוב: (רוסית) נכון, הכי חשוב שלא ייקחו סמים, סמים זה חרא .

ארתור: (רוסית) וגראס לא מעשנים . חוץ ממני ועוד שניים או שלושה אף אחד לא מעשן גראס . אנחנו ארבעתנו מעשנים והאחרים אף אחד לא מעשן . יש חלק שלא מעשנים סיגריות . יש ספורטאים, עושים שרירים . חמישה בחורים רוסים . נו, יש לי בחורים רוסים כאלה, יפים כאלה, בחורים מצוינים, אני אתן

בשבילם הכל . אני אתן הכל בשבילם, הם גם ייתנו את הנשמה שלהם בשבילי . הבחורים הרוסים, הם לא מסתכלים קווקזי או לא .

זדורוב: (רוסית) ואני לא . . .

ארתור: (רוסית) הם יודעים, הם יודעים מי האח הגדול, הם ייתנו בשבילי הכל, את הנשמה הם ייתנו בשבילי .

זדורוב: (רוסית) אתה יודע, אני בכלל לא מסתכל על הלאום . בכל לאום יש אנשים טובים ויש חלאות .

ארתור: (רוסית) רומן, פה, פה אתה יודע איך הרוסים שונאים את הקווקזים, אתה יודע את זה טוב מאוד .

זדורוב: (רוסית) שונאים ?

ארתור: (רוסית) יש הרבה, כן . הרבה, לא אוהבים, אתה מבין, לא אוהבים . גרוזיני, קווקזי, בוחרי, מסתכלים עליך אחרת .

זדורוב: (רוסית) אני לא יכול . .

ארתור: (רוסית) והבחורים האלה, כן, לא כולם אבל אני מתכוון הרבה בחורים . . .

זדורוב: (רוסית) אני עבדתי עם ארמנים, אני עבדתי עם אלה . . עם

גרוזינים . . .

ארתור: (רוסית) איך שהרוסים מסתכלים על המרוקאים . . . איך שמסתכלים על המרוקאים ככה הם מסתכלים גם על הקווקזים . למה, כי הסטיגמה, יש סטיגמה רעה על הקווקזים . כאילו, שהם מהשוק, כאילו שהם דוקרים ורבים, בלאגניסטים בקיצור .

זדורוב: (רוסית) אה . וכאילו שהרוסים לא דוקרים אף אחד ולא רבים .

ארתור: (רוסית) אתה רואה . תסביר את זה להם . וחמשת הבחורים האלה הם כאלה בחורים טובים . אני זיינתי את אמא שלו, אם חס וחלילה מישהו . . . היה פעם היינו, אתה יודע בכל מיני מסיבות, דיסקוטקים, כל מיני כאלה, מישהו שיין את אמא שלו, מישהו היה אומר מילה עליי, אתה יודע מה הבחורים האלה היו עושים . הם היו לוקחים את הראש ככה ודוחפים אותו לאסלה ככה, את הראש של הבחורים האלה, ענקיים כאלה .

זדורוב: (רוסית) הם עשו נכון .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, לי אין בריאות כזאת .

זדורוב: (רוסית) תראה אני ואתה . . .

ארתור: (רוסית) ושיניים . אני הרי . . אני הרי לא ספורטאי . והבחורים האלה שאיתי, אתה היית רואה אותי איתם, אתה היית משתגע . הבחורים הם . . . בגובה שלך, גדולים, עושים ספורט הבחורים האלה . יש להם תסרוקות קוצים, אתה יודע, כאלה . הבחורים האלה פשוט סוף

הדרך . תאר לעצמך הבחורים האלה הם בישראל . . חלקם שתיים עשרה שנה, חלקם ארבע עשרה שנה, הם הגיעו בגיל שמונה או תשע .

זדורוב: (רוסית) והם נתקלו בכל הדפוקים שיש פה, ואנחנו גם נתקלנו בהם . .

ארתור: (רוסית) ואותו דבר, תאר לעצמך, יש להם אותם עקרונות כמו לי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) אתה יודע, למרות שהם גדלו בבית הספר פה .

זדורוב: (רוסית) אני ואתה מדברים . . אני ואתה מדברים רוסית . אני לא יודע, כמובן שפות אחרות . אני יכול לדבר רוסית . אבל איך אתה מדבר, עם איזה מבטא, זה לא משנה לי . אני ואתה מבינים אחד את השני . זה העיקר . ואם אתה יהודי או צ'צ'ני או גרוזיני זה לא משנה לי מי אתה . אתה מבין . אני לא יכול להבין, אני לא מבין את הגזענות הזאת . ההוא יהודי, אין מה לדבר איתו, ההוא

גרוזיני, אין מה להסתובב איתו בכלל, אני לא מבין את זה . אני מתייחס לזה בצורה הרבה יותר פשוטה . אני ואתה מדברים את אותה השפה . . . ארתור, מתחת לנייר טואלט . . אנחנו מדברים אותה השפה, אנחנו מבינים אחד את השני, זהו . יותר מזה לא צריך, כל השאר, כל מה שהם כותבים . . (לא ברור, מילים נבלעות) והמרוקאים האלה, אני באמת לא סובל אותם . הם הולכים וחשבים, אה, הרוסים חזירים, הגיעו לפה זונות . . .

ארתור: (רוסית) הם מתייחסים אליך ואליי אותו דבר . הם לא אומרים קווקזים, קווקזים, זה . . .

זדורוב: (רוסית) אין להם את זה .

ארתור: (רוסית) כן, זה . . .

זדורוב: (רוסית) קווקזי, רוסי, אוקראיני, כולם זונות אצלם .

ארתור: (רוסית) זה בזמן האחרון, בזמן האחרון הם כבר יודעים מי זה הקווקזים, הקווקזים עם דם חם, וכבר ברגע הזה, עכשיו . . .

זדורוב: (רוסית) הם למדו .

ארתור: (רוסית) הם לא צועקים כמו פעם . פעם אני לא הייתי קווקזי בשבילם, פעם הייתי בשבילם אותו דבר, רוסי . והיום הם כבר יודעים שקווקזי זה לא אשכנזי, שהוא לא ישתוק, הוא ייקח סכין וידקור . למה בכל המקומות האלה מסתכלים . . במגדל העמק, באור עקיבא, בחדרה, בפרדס חנה אתה יודע איזה בחורים קווקזים יש שם, אוי ואבוי אם מישהו יגיד מילה . כולם חיות, אתה יודע איזה, לא רואים כלום ממטר . בחיפה הבחורים . . . יש לי בחור אמיל (לא ברור, מילים נבלעות) כולם שמעו עליו, הוא סוף הדרך, הוא בחור סוף הדרך, חצי ישראל מכירים אותו . אמיל הקווקזי . כולם מפחדים ממנו . אפילו המשטרה מפחדים ממנו .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע .

ארתור: (רוסית) יש לו צוותים כאלה .

(הפסקה בהקלטה 86:22 – 86:35)

ארתור: (רוסית) יש לו כאלה צוותים . כמה פעמים הוא אמר לי בוא . . בוא אלי, בוא אלי הוא צועק לי . תחייה את החיים שלך אבל תהיה איתי כאילו, מפה לשם . אני שאלתי אותו, אמיל, יש לי את הבחורים שלי, יש לי את הצוות שלי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) כן, מי יודע .זה מפחיד אותנו . הנה הבחור שאיתי שהוא גם קווקזי, הזה שהוא כמו אח שלי, שהוא בן שלושים ושש, קוראים לו רושיק, אז אנחנו . . . אנחנו הבחורים היחידים, כל השאר צעירים . היינו יותר . בקיצור בחור אחד איך . . בחור אחד, גם קווקזי, הוא התחיל עם סמים קשים, התחיל להזריק .

זדורוב: (רוסית) אוי, זה גרוע .

ארתור: (רוסית) אנחנו, אנחנו . . .

זדורוב: (רוסית) פעם אחת התחלת וזהו .

ארתור: (רוסית) אנחנו לקחנו אותו לגמילה, לקחנו אותו לגמילה, אבל כלום לא עזר . זהו, אמרנו לו אם אתה צריך עזרה אנחנו נעזור לך אבל אתה לא יכול להימצא איתנו יותר . שילך להזדיין, עוד יקלקל לי את הבחורים .

זדורוב: (רוסית) זה העניין . ישימו את האחד בכלא, את השני, וזה ילך בשרשרת .

ארתור: (רוסית) זהו . ויש עוד בחור אחד, בקיצור . . . הוא היה בזה . . בזה, היה אירוע . נו . . איך זה . . שכחתי כבר איך זה ברוסית, בקיצור, היה פיצוץ, פיצוץ, כמה חיילים בזה . . בצומת . היה צומת . . .

זדורוב: (רוסית) אה, פיגוע בתחנה .

ארתור: (רוסית) פיגוע, אז איזה בחור היה שם ונשאר נכה, הוא גם היה בחור משלנו . הוא היה אז בן תשע עשרה . הוא היה בצבא . רוב הבחורים האלה, איזה תשע או עשר, כולם שרתו בצבא . אתה יודע איזה בחורים . מי היה בזה . . מי היה ב . . בקומנדו, בצבא הישראלי, מי היה בזה . . באלה . . המהנדסים האלה של הפיצוצים .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד) הם שוברים אותי .

ארתור: (רוסית) אתה יודע איזה בחורים שמתעסקים בעניינים האלה של הפיצוצים . הם יודעים הכל . איך לעשות את זה, איך לעשות את זה . אתה יודע, הבחורים . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) למה הם הגיעו אלי . יש להם חברים שעוד משרתים בצבא . אנחנו נסענו, אתה מבין . . .

זדורוב: (רוסית) אני הבנתי .

ארתור: (רוסית) אבל כל פעם, שלוש או ארבע רובים . . (לא ברור, מילים נבלעות)

זדורוב: (רוסית) מה אתם צריכים את זה ?

ארתור: (רוסית) אני . . מה זאת אומרת למה, יש לנו צוות, ואולי פתאום . . היו לנו מספיק היתקלויות עם מרוקאים . מה זאת אומרת מה אנחנו צריכים . .

זדורוב: (רוסית) עכשיו הם מחפשים דרך האינטרפול איפה אני שירתי . איך, מה . אני אומר להם אמרתי לכם איפה שירתי . הם אומרים לי ואלי שירת בגרוזני, אני אומר להם אני לא הייתי שם .

ארתור: (רוסית) איפה ?

זדורוב: (רוסית) בגרוזני .

ארתור: (רוסית) מי זה מתעניין ?

זדורוב: (רוסית) הבחורים .

ארתור: (רוסית) בגרוזני ? למה ?

זדורוב: (רוסית) אם אני הייתי בגרוזני, אז זה עוד פלוס, כאילו אני התחרפנתי שם, התחרפן לי הראש שם . שם, אתה יודע, הוא אומר, אני לא יודע, אולי הלכת לאיזה מקום שם ואז חזרת לבד, הצלחת לשרוד איכשהו, ובגלל זה יש לך בעיה במוח .

ארתור: (רוסית) מי אומר את זה, ישראלי ?

זדורוב: (רוסית) כן, ישראלי . הוא אומר לי . . ופה יש ילדה שחורה, אתה חשבת שזה . . . מישהו מהם ולקחת ורצחת אותה . אני אומר, אמרתי לך איפה שירתי, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה . לכו תזדיינו אני אומר, נמאס לי מכם כבר, נמאס לי מהחקירות שלכם, נמאס לי . אני רוצה לחזור לתא . אני רוצה לנוח . והם בני זונות, סיימו את החקירה בשתיים עשרה, משתיים עשרה . . רק עכשיו הם הביאו אותי . הם החזיקו אותי במשרד, רק הביאו אותי עכשיו המכוערים . היית בגרוזני . נו . . . מה הקשר בין אוקראינה והעניינים של רוסיה .

ארתור: (רוסית) אוי, כוס אמק .

זדורוב: (רוסית) אני יודע שהייתה מלחמה בגרוזני . אני יודע שהיו רוסים נגד צ'צ'נים, לצ'צ'נים היו חיילים משלהם שם, למרות שאני יודע שיכול להיות שמישהו מהאוקראינים נלחם בצד של הצ'צ'נים . אני לא יודע מי בדיוק . אני יכול רק לנחש . אבל אני פשוט בגיל . . . נו, אני לא יכול להתאים .

ארתור: (רוסית) לא, אבל מה שאתה אומר זה . . זה שהאוקראינים . . . היה הרבה ליטאים ואוקראינים .

זדורוב: (רוסית) ליטאים ואוקראינים הם נסעו להרוויח כסף .

ארתור: (רוסית) להרוויח כסף, כן . נסעו לעבוד .

זדורוב: (רוסית) נכון מאוד . אבל לשים אותי שם . . .

ארתור: (רוסית) אתה יודע כמה בחורות נסעו להרוויח כסף, אלופות בצליפה . איך קוראים לסוג הספורט הזה .

זדורוב: (רוסית) אני יודע . בירייה .

ארתור: (רוסית) כן . יש לו איזה שם מיוחד .

זדורוב: (רוסית) אני לא זוכר איך הוא נקרא .

ארתור: (רוסית) ביאטלון אולי .

זדורוב: (רוסית) כן . נראה לי שכן . שאתה עושה סקי ואחרי זה יורה .

ארתור: (רוסית) כן, כן, כן .

זדורוב: (רוסית) זה בסדר . אבל בעיקר אתה יודע מי היה שם, ליטאים .

כי . . .

ארתור: (רוסית) אסטונים .

זדורוב: (רוסית) אסטונים, לטבים וליטאים הם לא אוהבים רוסים וזה למה הם . . .

ארתור: (רוסית) אה . .

זדורוב: (רוסית) הם הרוויחו כסף שם וירו ברוסים .

ארתור: (רוסית) כן, כן . אסטונים, ליטאים ואוקראינים .

זדורוב: (רוסית) לא, אוקראינים . . . כן, אני שמעתי שהיו שם . . .

ארתור: (רוסית) אני הרי משם, אני יודע מה אני מדבר .

זדורוב: (רוסית) לא פשוט תראה אני . . .

ארתור: (רוסית) אחרי זה האלה היו, הדושמנים .

זדורוב: (רוסית) אה, האפגאנים ?

ארתור: (רוסית) האפגאנים היו . אחרי זה היו הכושים .

זדורוב: (רוסית) נו, הכושים נוסעים לכל מקום לעשות כסף .

ארתור: (רוסית) האלה מהלגיון הצרפתי היו .

זדורוב: (רוסית) אהה . .

ארתור: (רוסית) אלה שלפני זה היו בלגיון הצרפתי . אני הרי ראיתי .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט לא יודע . אני יודע רק ממה ששמעתי, מסרטים את כל זה .

ארתור: (רוסית) ואני ראיתי . ראיתי את החיילים, גם את החיילים הרוסים, וראיתי בורות עם גופות של שלושים או ארבעים איש . ראיתי את כל זה .

זדורוב: (רוסית) מה זאת אומרת שלושים ארבעים איש בברורות ?

ארתור: (רוסית) בורות . אנשים מתים בבורות .

זדורוב: (רוסית) אהה . לא קברו אותם בנפרד ? זרקו את כולם לבורות ?

ארתור: (רוסית) רק אחרי זה, כשהחיילות הרוסים הגיעו, התחילו למיין, לבדוק, לעשות בדיקות .

זדורוב: (רוסית) אה, את החיילים .

ארתור: (רוסית) את הכל ביחד . אזרחים, חיילים, הכל ביחד .

זדורוב: (רוסית) מלחמה זה דבר נורא, אני יודע . אוי, כוס אמק איזה חרא .

ארתור: (רוסית) ראיתי ילדים קטנים מתים .

זדורוב: (רוסית) ילדים קטנים מתים זה . . . זה . . (לא ברור, מילים נבלעות) (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) לחיילים הצ'כים אין שום דבר קדוש .

זדורוב: (רוסית) לצ'כים ?

ארתור: (רוסית) נו, צ'כים . ככה אנחנו קוראים לצ'צ'נים . החיילים, אין להם שום דבר קדוש, אם הם . . . בקיצור, נשבעים בקוראן, הקיצוניים, אז זה הכי גרוע . לקיצוניים האלה אין שום דבר קדוש . בשבילם האסלאם ואללה זה . . .

זדורוב: (רוסית) אותו דבר .

ארתור: (רוסית) לא, אני מתכוון אללה בשבילם זה . . . מעל לכל .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) קיצוניים הם קיצוניים .

זדורוב: (רוסית) אה, זה אתה מתכוון אלה שמתפללים כל הזמן, אלה שעושים את מצוות הקוראן .

ארתור: (רוסית) אסלאם, כן .

זדורוב: (רוסית) אני, להגיד לך את האמת בכלל לא מתמצא בזה, לא בנצרות, לא בבודהיזם לא ב . . . איך קוראים לזה, באסלאם, אין לי מושג בזה . אני צריך להתעסק עם החרא שלי . (הפוגה בדיבור) . כוס אמק, זה פשוט מעצבן שהבן זונה הזה הרג . . .

ארתור: (רוסית) אתה לא נימול ?

זדורוב: (רוסית) לא . איזה בן זונה הרג את ה . . . ואני צריך לשבת פה . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) בקיצור אני צריך לחשוב מה לעשות הלאה .

זדורוב: (רוסית) אני צריך להמציא משהו שיוציא אותי מהחרא הזה .

ארתור: (רוסית) גם אני וגם אתה צריכים לחשוב . מה לעשות .

זדורוב: (רוסית) כן, זה נכון, לשנינו . שינינו צריכים לחשוב . (הפוגה בדיבור) . מישהו רצח את הילדה המזוינת הזאת ואני צריך לשלם על זה עכשיו . (הפוגה בדיבור) . איזה חרא .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) אני צריך לברר מה שלום אשתי, מה שלום הילד .

ארתור: (רוסית) (שר) הקור, הקור, אל תקרר אותי . . אל תקרר אותי, את הסוס שלי . . . את הסוס שלי עם רעמת הזהב . . . יש לי אישה (לא ברור) יש לי אישה יפה, מחכה לי בבית, מחכה ועצובה . אני אחזור הביתה, בסוף היום, אני אחבק את אשתי, אאכיל את הסוס . . .

זדורוב: (רוסית) השיר מרגש אותי . (הפוגה בדיבור) . (שר) עורב שחור, מה אתה מסתובב מעל הראש שלי . . אתה לא תקבל טרף, עורב שחור, אני לא שלך . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) איך אני רוצה לעוף מפה, מישראל .

זדורוב: (רוסית) אני מאמין לך כי אני רוצה לעוף מפה לא פחות ממך . אבל את זה אף אחד מההומואים האלה לא מבין . איך אומרים אשמים בלי אשמה . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) לא היינו צריכים לבוא לפה . למה באנו לפה .

זדורוב: (רוסית) תראה, אולי לך היה מה לעשות שם, אבל אצלי לא היה

כלום . אני לא רציתי לבוא הביתה ולראות איך המשפחה שלי יושבת רעבה . ופה אני לפחות מרוויח כסף, לפחות המשפחה שלי לא רעבה . אני יכול לחיות, אני יכול לזיין, אני לא צריך יותר שום דבר . לא, עכשיו הם רוצים לקשור לי רצח . ולא סתם רצח, רצח עם אונס . מצאו להם פדופיל שיזיין ילדות קטנות . או מי זה . . פדופיל זה . . . אהה, נקרופיל, או פדופיל ? מצאו להם פדופיל הדבילים . (הפוגה בדיבור) . בל זאת אני שמח שביום ראשון לוקחים אותי לאיזה בדיקות באיזה מעבדה . זהו . (הפוגה בדיבור) . (לא ברור) (הפוגה בדיבור) . (שר)

(הפוגה בהקלטה 103:39 – 104:25)

זדורוב: (רוסית) (שר)

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) הפלת ?

ארתור: (רוסית) לא, זה נפל, בן זונה . כן, אש . . (לא ברור) אוי, כוס אמק . (הפוגה בדיבור) . אני צריך לנוח ולחשוב .

זדורוב: (רוסית) יש לך סכין גילוח ?

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) יש לך סכין גילוח ?

ארתור: (רוסית) יש לי בבית מכונת גילוח, הייתי צריך להגיד . . .

זדורוב: (רוסית) פשוט אשתי מסרה לי סכין גילוח, להתגלח והם לקחו לי אותה .

ארתור: (רוסית) מה, מכונת גילוח ?

זדורוב: (רוסית) לא, (עברית) רגיל .

ארתור: (רוסית) לא, כזה לא מרשים .

זדורוב: (רוסית) ואם אני רוצה להתגלח ?

ארתור: (רוסית) מרשים רק מכונת גילוח . יש לי בבית מכונת גילוח, אני הייתי צריך להגיד לעורך דין, הוא היה מביא לי .

זדורוב: (רוסית) אבל הם אמרו משהו ש . . . אפשר להתגלח כאילו, הסכין גילוח . . . אחרי זה אתה קורא לשוטר, הוא יוצא איתך ואתה יוכל להתגלח ואתה מחזיר לו אותה .

ארתור: (רוסית) אבל אני לא יכול עם זה .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) אני לא יכול להתגלח עם כזה .

זדורוב: (רוסית) אה, אתה לא יכול .

ארתור: (רוסית) אני יכול רק עם מכונת גילוח .

(הפוגה בדיבור) .

סוף הקלטה .

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (9)-קובץ 2 מ-3 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1072 א'

שם המתרגם:אנה בסדובבסקי

תאריך קבלת עבודה : 31.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

—————————————————————————–

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL

כתובתנו ג

+שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (9)-קובץ 2 מ-3

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1072 א'

שם המתרגם :אנה בסדובבסקי

ימ"ר גליל

165/06

1072 א'

קובץ שני

דובר א' : רומן

דובר ב' : ארתור(?) (ככל הנראה אבל לא בטוח.)

דובר ג' : סוהר: ארתור

רוסית

מתרגמת : אנה בסדובסקי

(הפוגה ארוכה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) אוי, לעזאזל!

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) (לא ברור, רעש)

זדורוב: (רוסית) כן, קר . . (לא ברור, רעש)

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) כאן ? (לא ברור, רעש) (הפוגה בדיבור) . רומן, רומן .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) אתה רוצה לאכול ? (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) כן, קצת .

ארתור: (רוסית) בוא תאכל .

זדורוב: (רוסית) האם, האם, האם, האם .

ארתור: (רוסית) יש עוף וסטייקים . עוף, סטייקים .

זדורוב: (רוסית) רגע . הביאו עוף, באמת . רגע .

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני מכבה שם את האור .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) מתישהו אני אקיא מזה .

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) קח את הכוס שלך . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) בכל מקום . . .

ארתור: (רוסית) אוי, אוי, אוי עוף ואורז . . (לא ברור, רעש) אני אגיד לך, יש לי תחושה כזאת, יום שישי, כבר שבת, זה למה יש לי הרגשה כזאת . אין מלח . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) תראה אם יישאר . אני אומר לו זה לא הולך ככה, אם לא יהיה עוף אני אתלה את עצמי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) כן . לחתוך . הל זה הל . נבהלת ? כשהם יביאו תראה, אם יישאר .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) איזה מעצבן, אני אפילו לא זיינתי אותה . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) חבל שאין מלח . זה לא מלוח .

ארתור: (רוסית) אה, כן .

זדורוב: (רוסית) אני אוהב הרבה מלח .

ארתור: (רוסית) גם אני אוהב מלח . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) כל זה טוב אבל אני לא הייתי אומר לא עכשיו . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) המבורגר ?

זדורוב: (רוסית) ובמקום זה אני אוכל את החרא הזה .

ארתור: (רוסית) קבב אני . . עכשיו הייתי אוכל קבב חם או . . .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד) חם . עוף או הודו או משהו,

שישליק .

זדורוב: (רוסית) זה היה טוב .

ארתור: (רוסית) לא מזמן אכלתי כבש . אני פשוט יודע . .

זדורוב: (רוסית) עשית עם הבחורים .

ארתור: (רוסית) הכי טוב לעשות מכבש צעיר, אבל קשה מאוד למצוא שישליק כזה . זה נמס בפה . אבל לא כזה שעושים בדרך כלל .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, הקלטה מקוטעת)

ארתור: (רוסית) אנחנו נסענו לפיקניק . עשינו שישליק . קנינו כבש צעיר . צריך למרוח אותו . . . שמונה מאות שקל . (הפוגה בדיבור) . שמונה מאות שקל שילם הבחור .

זדורוב: (רוסית) אפשר לקנות פה כבש רק אצל הערבים . זהו, יותר . . .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) אצל הערבים . בישראל פה הכבשים . . . אני לא יודע איך להגיד, זה לא כבשים זה לא יודע מה .

ארתור: (רוסית) הוא קנה אצל בדואי .

זדורוב: (רוסית) אז הוא ערבי .

ארתור: (רוסית) כן, הוא קנה אצל בדואי . אצל בדואים יש כבשים לא רעים . הוא לקח כבש צעיר הבחור . נולד לו בן . אז הוא . . אנחנו נסענו ליער לפיקניק . (הפוגה בדיבור) . אנחנו ישבנו אצלו בבית גם, אבל הוא ישב בנפרד עם הבחורים גם . (הפוגה בדיבור) . נולד לי בן, אני חושב שכשהוא יגדל אני אקח בשר, אני אקח את אחי, את החבר שלי, ככה את הבחורים שלי פשוט לשבת . (לא ברור) לנסוע לבן, זה הפעם האחרונה שראיתי את הבן שלי . כוס אמק . (הפוגה בדיבור) . (לא ברור) אשאל את אשתי מה באת בכלל, איזה חרא אני . . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) בדלת .

ארתור: (רוסית) מפתחות, דלתות . אני לא שמעתי . (הפוגה בדיבור) . אז זה בשבע וחצי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) (הפוגה בדיבור) . אני ראיתי אותם כמו קרלסון .

ארתור: (רוסית) הם שמו פלפל .

(הפוגה בהקלטה 66 :06 – 66 :13)

ארתור: (רוסית) (לא ברור, רעש)

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור, רעש)

זדורוב: (רוסית) הם אומרים לא יודע מה .

ארתור: (רוסית) הם אוהבים הכל . (לא ברור, רעש) מה שבחינם, אוהבים

הכל . (לא ברור, רעש) (הפוגה בדיבור) . אני חשבתי בקיצור . מה שיהיה יהיה, לא איכפת לי . אני החלטתי שלא איכפת לי . אני עוד לא החלטתי . אני בינתיים . . (לא ברור, מדברים יחד) אני החלטתי, אני החלטתי שאני . . . אקח רק את ה . . .

זדורוב: (רוסית) אקדחים .

ארתור: (רוסית) אקדחים, אני אעשה את הזה . . .

זדורוב: (רוסית) בדיקה .

ארתור: (רוסית) לא, אני אעשה הסכם, (עברית) עסקה . (רוסית) דרך התובע אפשר לעשות עסקה . התובע . אתה יכול לעשות איתו הסכם, (עברית) עסקה . (רוסית) כאילו, תשאיר לי את השנתיים על תנאי במקום על תנאי שנתיים על האקדחים . הרי יש לך גם הסכם עם התובע .

זדורוב: (רוסית) מה, לא הבנתי . אתה רוצה לקחת שנתיים על תנאי, שיהיה שניים .

ארתור: (רוסית) שנתיים, מה שעל תנאי, שיחברו את האקדחים האלה עם השנתיים .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) הכל ביחד . במקום המעצר על תנאי, שייתנו לי תקופת מאסר של שנתיים ושייתנו לי בנוסף לזה מעצר על תנאי .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) שניים ועוד שניים .

זדורוב: (רוסית) ארבע שנים .

ארתור: (רוסית) שיכניסו . כן, שנתיים זה רק על תנאי, ושנתיים על

האקדחים . הבנת ? ככה אני לא אקבל עוד שנה או שנה וחצי על האקדחים .

זדורוב: (רוסית) אתה בטוח שלא תקבל ?

ארתור: (רוסית) כן, אני אדבר עם העורך דין, אני חושב שהוא יסגור את העסקה . ואם לא אז אני בכלל לא מודה, שילכו להזדיין . אני מוכן . אם הם רוצים ככה, בבקשה . (הפוגה בדיבור) . אני הרי עושה ככה הסכם עם התובע . קוראים לזה עסקה .

זדורוב: (רוסית) והתובע מסכים לזה ? (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) הוא מעדיף ככה מאשר להילחם עד הסוף . (הפוגה בדיבור) . אני אגיד תעשו לי הריגה ואני אסכים . אתה יודע מה זה הריגה ? זה רצח שלא בכוונה תחילה . נו כמה זה עשר שתיים עשרה על זה . שיעשו רצח שלא בכוונה תחילה . . .אתה הודית ?

זדורוב: (רוסית) אני הודיתי . . . (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) תעשה עסקה, עסקה, עסקה . . אתה יודע מה זה, אני הסברתי לך הרגע . בפרקליטות יש דבר כזה, עסקה . אתה עושה הסכם עם התובע, אתה מדבר, אומר לו, אני מסכים לרצח שלא בכוונה תחילה פלוס, פלוס . . . מורידים לי את ה . . נו, איך קוראים לזה, מורידים לי את האונס .

זדורוב: (רוסית) הם עוד לא האשימו אותי באונס .

ארתור: (רוסית) לא, אני מדבר באופן כללי . אם אתה רוצה זה . . אתה צריך לעשות הסכם, כאן כל זה נעשה עם התובע . התובע המחוזי .

זדורוב: (רוסית) אז אני צריך לקרוא לתובע . . .

ארתור: (רוסית) לא . לחוקרים האלה, בכל תחנת משטרה יש את התובע

שלה . אתה מדבר עם התובע הזה ואתה אומר אני מוכן לקבל רצח שלא בכוונה תחילה, שום אונס שום רצח, זהו . (הפוגה בדיבור) . אתה נפלת, אין לך שום תיקים . . . אתה לא פושע . אתה אפילו לא היית עצור, אין לך תיקים,

כלום . אז . . . מה שמרשים זה שאין לך שום תיקים קודמים . אתה מבין . יש לך מספיק סיבות לקיצוץ העונש .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אם לא אונס, על רקע טירוף . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אם זה בלי אונס, אז זה טוב, אז תתפלל שלא יהיה אונס . זהו . ובכלל אני אומר יותר קל שבתיק הזה לא יהיה אונס ילדים . יהיה בלי אונס .

זדורוב: (רוסית) ואם יש שם . . .

ארתור: (רוסית) אני אומר באופן כללי, הלוואי שלא יהיה . אולי לא היה, מי יודע . הכל יכול להיות .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע, אף אחד לא אמר לי כלום .

ארתור: (רוסית) נו אז זהו .

זדורוב: (רוסית) תראה הם אומרים, אתה אנסת . . .

ארתור: (רוסית) תשמע, יכולים להגיד הרבה דברים . תעזוב . בקיצור, מה שהכי חשוב, מה שהכי חשוב, תתפלל שאם אין שם אונס אז יש לך אפשרות לצאת מהמצב הזה . אם אין אונס אתה יכול לצאת מזה בעשר שנים, אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) זהו . זה כבר הישג . תקופת מאסר של עשר שנים אתה תשב בפועל שבע שנים וזהו, אתה יוצא . ועם הזמן אם תעשה, הלוואי את מה שצריך לעשות, תעשה את זה . אז תצא לחופשות, אתה תקבל הכל, אבל אם תמשיך ככה הלאה הם יכולים לתת לך מאסר עולם .

זדורוב: (רוסית) מה זה חופשה ?

ארתור: (רוסית) חופשה ? מה קרה לך . עכשיו אני אסביר לך . בישראל . . . מה, לקחו ?

זדורוב: (רוסית) הוא עומד שם בכוונה .

ארתור: (רוסית) תראה בישראל . . יש מושג כזה רבע .

זדורוב: (רוסית) רבע .

ארתור: (רוסית) כן . אם תקופת המאסר של עשר שנים, כמה זה רבע ?

זדורוב: (רוסית) שתיים וחצי .

ארתור: (רוסית) שתיים וחצי . אחרי רבע אתה מקבל חופשה .

(הפוגה בדיבור) . רבע . . . (לא נשמע) השני ארבעים ושמונה שעות, החופשה השלישית . . הפעם השלישית שתצא, זה שבעים ושתיים שעות, שלושה ימים . כל חודש אם אתה נמצא בבית סוהר טוב, נקי, איפה שלא לוקחים סמים, עובדים, זה תופס לך את כל היום, הכל טוב, אין שום עניינים, שום בלאגנים, כלום . התנהגות טובה, זהו . כאילו יש לך התנהגות טובה, בלי שום אלה . . . עניינים . כל חודש מגיע לך חופש . החופש הראשון עשרים וארבע שעות, הם מסתכלים שאתה חוזר בזמן והכל טוב, נותנים לך אחרי זה ארבעים ושמונה שעות, ואחרי ארבעים ושמונה שעות מגיע לך שבעים ושתיים שעות . שלושה ימים . אחרי השבעים ושתיים שעות האלה אתה חוזר חזרה אחרי חודש שוב ארבעים ושמונה . אחרי ארבעים ושמונה שעות, שבעים ושתיים . ארבעים ושמונה, שבעים ושתיים, ארבעים ושמונה, שבעים ושתיים . הבנת ? זהו, אחרי זה, רבע .

זדורוב: (רוסית) שלושה רבעים .

ארתור: (רוסית) שלושה רבעים . רבע . . .

זדורוב: (רוסית) זה בערך שלוש שנים יהיה . . פלוס שנה ושלושה חודשים אם יעברו מתוך עשר .

ארתור: (רוסית) לא, לא, לא, לא הבנת . רבע, שלושה רבעים, שלושה רבעים . אתה נשפטת שלוש . . . עשר .

זדורוב: (רוסית) עוד לא . .

ארתור: (רוסית) תעשה שלוש . .

זדורוב: (רוסית) שלוש שנים ועוד שלוש זה אומר . . .

ארתור: (רוסית) כאילו שלוש, שלוש ושלוש, בקיצור, שאר שש השנים . . . שלוש ושלוש זה (עברית) שליש .

זדורוב: (רוסית) מה זה (עברית) שליש ?

ארתור: (עברית) שליש (רוסית) זה רבע . החלק השלישי של התקופה הולך, נותנים לך שליש .

זדורוב: (רוסית) אה, זאת אומרת החלק השלישי הולך, כלומר יוצא ש . . .

ארתור: (רוסית) שש וחצי ואתה הולך הביתה .

זדורוב: (רוסית) שש ושש .

ארתור: (רוסית) שש ושש ואתה הולך הביתה .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) זה אם אני בסדר, אם יש בעיות . . .

ארתור: (רוסית) אני . . . אתה תצא לפני . אני, אם אני אקבל שבע שנים, או שמונה שנים חס וחלילה על החרא הזה (לא ברור) אתה תשתחרר לפני . לא מגיע לי שליש . אני פושע . אני קיבלתי את תקופת המאסר הראשונה . אתה מבין . לפני שבע וחצי שנים אני קיבלתי את זה ויותר לא מגיע לי . לא ייתנו לי יותר . אתה מבין . ומי שזה המאסר הראשון שלו נותנים לו . לפחות זה טוב . (הפוגה בדיבור) . בקיצור נותנים שליש למי שזה המאסר הראשון שלו . זה שלוש שנים ושלושה חודשים .

זדורוב: (רוסית) נותנים .

ארתור: (רוסית) אם . . . לא . חכה, זה עוד לא הכל . המנהלים מורידים עוד .

זדורוב: (רוסית) מה זה מנהלים ?

ארתור: (רוסית) מנהלים, עכשיו אני אסביר לך . זה מכל שנה, מכל שנה . . . שלוש שנים ושלושה חודשים מה שמורידים לך, זה על התנהגות טובה נותנים לך כאילו . . . מהארץ, זה מהארץ ,מהמדינה .

זדורוב: (רוסית) אה, כאילו עם החופש זה נפרד . . . אה, אה .

ארתור: (רוסית) בונוס . זה זכות יתר . אתה בכלא . . . בכלא עצמו יש בונוס כזה, מכל שנה מורידים שלוש שבועות . מכל שנה שלוש שבועות, קוראים לזה המנהלים בכלא .

זדורוב: (רוסית) אה, אני חשבתי . . .

ארתור: (רוסית) מורידים לך שלוש שבועות . לך, לך . . תוריד בקיצור מעשר שנים שלוש שבועות כמה יוצא ?

זדורוב: (רוסית) שש כפוש שלוש זה שמונה עשרה .

ארתור: (רוסית) שמונה עשרה שבועות . .

זדורוב: (רוסית) שנה . . שנה וחצי . .

ארתור: (רוסית) חכה . ושמונה . . שש . משש שנים, שישה חודשים ועוד עשר יום . לא . . שלוש שבועות . . . זה יהיה עשרים ואחד, עשר יום . עשר יום ועוד שמונה עשרה שבועות, כמה זה יוצא ? שמונה עשרה

שבועות .

זדורוב: (רוסית) שמונה עשרה שבועות זה חודש וחצי .

ארתור: (רוסית) איזה . . .

זדורוב: (רוסית) ארבע שבועות זה חודש . . . ארבעה חודשים . . . ארבע וחצי כמעט . . ארבעה חודשים .

ארתור: (רוסית) בקיצור חמישה חודשים הולכים .

זדורוב: (רוסית) כן, כמעט .

ארתור: (רוסית) זה . . חמישה חודשים וחצי . או חמישה חודשים . . .

זדורוב: (רוסית) חמש . . .

ארתור: (רוסית) בקיצור את תשב . . ספרת את העשר שנים ביחד .

זדורוב: (רוסית) מעשר שנים .

ארתור: (רוסית) לא, עשר יום, אנחנו . . .

זדורוב: (רוסית) כן, ביחד זה חמישה חודשים בערך .

ארתור: (רוסית) חמישה חודשים ?

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) מה נשאר אצלנו . . חודש . משש שנים ושישה חודשים מה נשאר חודש, נכון .

זדורוב: (רוסית) שש שנים .

ארתור: (רוסית) שש שנים וחודש . זה מה שנשאר . מה אתה מעדיף ? מאסר עולם . . . (לא ברור, מדברים יחד) זה עוד אם תוכיח . אם אתה מקבל מאסר עולם, רק אם יוכיחו, אלא אם כן תודה . (הפוגה בדיבור) . כשהיה לי משהו כזה, היו נותנים לי, הייתי מקבל . . (לא ברור) לא נותנים לי אפילו חופשים . התנהגות טובה נותנים לי .

(הפוגה בדיבור) . אני הרי הכחשתי את זה .

זדורוב: (רוסית) אתה חושב שאני עכשיו מתאמץ ?

ארתור: (רוסית) אני הכחשתי את זה, אתה לא הבנת .

זדורוב: (רוסית) אני הבנתי . אתה מכחיש הכל .

ארתור: (רוסית) אני מכחיש את החופש ואני מכחיש הכל . ואת החופשים אני מכחיש . ההתנהגות שלי רעה, הכל רע . אני אומר לשוטרים ללכת להזדיין . אני לא עובד ולא כלום (לא ברור) הם מבינים, איזה חופש הם ייתנו לי . אתה בן אדם שעובד, אתה לא מנסה להתקמבן ולא כלום . אני חי את החיים האלה, אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) אני מבין אותך . פשוט אצלך . . . אני ההפך . . .

ארתור: (רוסית) אני בטבע שלי, אני בטבע שלי בן אדם כזה, בחור פושע . אני חי את החיים האלה, אתה מבין . אתה יודע מה זה בחור, כן ? יש בחור ויש גבר .

זדורוב: (רוסית) כן, גברים עובדים . . .

(הפוגה בהקלטה 80:54 – 81:05)

זדורוב: (רוסית) והבחורים . . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) זהו, ובגלל זה אני . . (לא ברור, רעש) יש לי את החברים שלי . ואתה בן אדם שעובד, אתה עובד, אתה עובד בשבילך, בשביל הלחם שלך, אתה מבין . אתה יכול לעבוד כמו שצריך . לקבל משכורת שבע מאות, שמונה מאות, תשע מאות שקל . יש כאלה שמקבלים חמש מאות . ועוד עם המקצוע שלך, מרצף, אתה יכול לעבוד . . .

זדורוב: (רוסית) אני לא סתם מרצף, אני מתעסק באינסטלציה, אני עושה חשמל, אני עושה הכל .

ארתור: (רוסית) אתה יכול לעשות אינסטלציה ? אתה יודע לעשות חשמל ?

זדורוב: (רוסית) אני עושה את כל עבודות הבנייה .

ארתור: (רוסית) אתה יכול להסתובב בכל הכלא .

זדורוב: (רוסית) אני יודע לעשות את כל עבודות הבנייה .

ארתור: (רוסית) אתה יכול להסתובב בכל הכלא, אתה יודע את זה .

זדורוב: (רוסית) מה זאת אומרת להסתובב בכל הכלא ?

ארתור: (רוסית) כל מי שמתעסק באינסטלציה, בחשמל ובכל החרא הזה זה נקרא בדק בית, בדק בית זה כשאתה הולך בבית כלא . אתה ואיתך (לא ברור) . .

זדורוב: (רוסית) קצין ?

ארתור: (רוסית) לא קצין . הוא חשמלאי אבל הוא כאילו כמו שוטר .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) שוטר שעובד בכלא . אתה הולך איתו לכל מקום . רק אתה במדים חומים, של הכלא, של העבודה . והוא במכנסיים הכחולות שלו ובאיזה חולצה, אתה מבין . הוא עם כל השטויות האלה, אתה יודע, של הכלא, קשר ועוד משהו, רדיו, כל החרא הזה . הולכים איתך עם מזוודות (לא ברור) אתה מתקן שם, מתקן שם, שם עשית, אתה אוכל טוב מאוד, יש לך הכל . הוא מביא לך לעשן, עושה לך הכל . הבנת . אתה בא לתקן שם לזה . . אתה בא למשרד לעשות איפשהו, שם איפה שכל הקצינים, נו שבת . אתה בא לקצינים פעם אחת לעשות את זה, אתה בא לעשות חשמל, עוד אתה יכול לעשות גם חשמל וגם אינסטלציה .

זדורוב: (רוסית) חשמל, אינסטלציה, קרמיקה, כל עבודות הבנייה הכל . אוי, כוס אמק . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) לא . לא יאמן, עם הסכינים ? (הפוגה בדיבור) . בקיצור אתה מסודר .

זדורוב: (רוסית) אני לא מתכוון לסדר לאף אחד . . .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) אני לא מתכוון ללקק לאף אחד מקצינים את התחת . אני לא צריך את זה .

ארתור: (רוסית) מה אני אומר לך, תלקק להם ? עם גאווה, עם כבוד, זהו . אתה תעשה את העבודה שלך . אתה לא צריך אף אחד ואף אחד לא חייב לך שום דבר . אתה מרוויח את הלחם שלך עם המלאכה שלך . הבנת . יתנו לך לעשות משהו, אתה תעשה . ואז תעשו טובה, תשלמו לי . תעשו טובה, תנו לי את מה שמגיע לי . מה שאתה עושה זה עולה כסף בחוץ . בכלא זה . . אם בכלא . . . בחוץ העבודה הזאת עולה איזה אלף או אלף חמש מאות .

זדורוב: (רוסית) אלף או אלף חמש מאות על עבודה אחת .

ארתור: (רוסית) בחודש הם ישלמו לך חמש מאות שש מאות שקל . אבל זה לא הכל . ייתנו לך סיגריות כל יום, על עבודות כאלה, באמת, אם על עבודה אחת אתה מקבל בחוץ אלף או אלף חמש מאות על כל מיני עבודות שם . אז פה בחודש יצא לך חמישים . . (לא ברור) אבל מגיע (לא נשמע) אוכל טוב, הוא יעשה לך זה . . . כמו שאומרים אתה הזה שלו, אתה מבין . של האיש הזה, אתה כמו גלגל הצלה בשבילו . אתה יכול לעשות את זה . .

זדורוב: (רוסית) אז אם הוא לא עובד בשבת אני אעבוד .

ארתור: (רוסית) גם הוא יעבוד יחד איתך, אבל אתה מבין, אתה בשבילו, איך להגיד לך . . .

זדורוב: (רוסית) עובד שחור .

ארתור: (רוסית) לא, לא, אתה לא הבנת מה אני רוצה להגיד . אנשים כמוך בכלא שווים זהב . אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) אה, כלומר, יש כבוד .

ארתור: (רוסית) כן, הם שווים זהב . אנשים כמוך שווים זהב . אין שם של אינסטלטור ו . . .

זדורוב: (רוסית) חשמלאי .

ארתור: (רוסית) וחשמלאי, הכל ביחד אין דבר כזה . עד שהם ימצאו חשמלאי שם אפשר להשתגע . לפעמים קורה שמביאים חשמלאי מבחוץ . ופה אתה חשמלאי ואינסטלטור הכל ביחד . ושם חשמלאי זה בנפרד ואינסטלטור זה בנפרד . ופה אתה הכל ביחד, אתה מבין . יש שם הרי קצין משק . אתה יודע מה זה משק, כן ?

זדורוב: (רוסית) הקצין של הדברים האלה . . .

ארתור: (רוסית) נו, כל הדברים האלה, כן . כל העבודות . של כך העבודות האלה .

זדורוב: (רוסית) אה . . איש תיקונים, הבנתי .

ארתור: (רוסית) הבנת . איך קוראים לזה, עובד חקלאי, כן . יש קצין שאחראי על עבודות חקלאיות, קצין . . מה שהוא יגיד זה מה שיהיה . הוא מצרף לך בן אדם, אתה בשבילו . . אדם אחד, שיהיה מוכן לשלם לך אלף שקל רק שתעשה את הכל . עוד שלאינסטלטור מבחוץ משלמים פה שלושת אלפים, אחרי זה לזה . .

זדורוב: (רוסית) לחשמלאי . .

ארתור: (רוסית) לחשמלאי, עוד שתיים או שלוש אלף . אז הוא ייתן לך אלף או אלף וחצי רק לך . וכל יום הוא ייתן לך שתיים או שלוש חפיסות סיגריות ויאכיל אותך טוב ותא וכל העניינים . בקיצור, סוף הדרך, אתה שווה זהב שם . הם אפילו מביאים אנשים מבחוץ לעשות עבודות, לפעמים, בגלל שאין . אתה מבין, יש מעט, בסביבה הזאת יש מעט אנשים שהם גם אינסטלטורים וגם נגרים וגם . . . חשמלאים . מעט, אין . תבין . מתוך מאה אחוז של אסירים שבעים אחוז נרקומנים .

זדורוב: (רוסית) כל כך הרבה ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) מה אתה אומר, איך זה התפשט .

ארתור: (רוסית) שבעים אחוז נרקומנים . עשרים אחוז אלימות במשפחה .

זדורוב: (רוסית) זה פשעים בבית .

ארתור: (רוסית) זה פשעים בבית . חמש אחוז זה כל הרציחות האלה . (לא ברור, מדברים יחד) אתה יודע, אפילו לא חמש אלא עשר אחוז זה כל הרציחות, הבחורים הנורמליים שהם . . .

זדורוב: (רוסית) פושעים .

ארתור: (רוסית) פושעים . זה וזה כל מיני . ומתוך השבעים אחוז, אלה שיושבים בגלל הסמים . . . השבעים אחוז האלה שיושבים בגלל הסמים ביניהם יש גם נרקומנים וגם בחורים טובים שעשו פשעים בגלל הסמים . הלכו לבצע פשעים בגלל הסמים . גונבים, בוזזים, רוצחים, כל זה קורה בגלל הסמים . אתה מבין . (לא ברור) כל העסקים האלה של הסמים . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אז תאר לעצמך שבין כל הנרקומנים האלה יש חשמלאים, יש אינסטלטורים . איזה אינסטלטור ואיזה חשמלאי, ועוד לא נותנים להם להגיע לשם . כי הם לא מכניסים נרקומנים לשם .

זדורוב: (רוסית) זה במקום מסוים אחד .

ארתור: (רוסית) זאת הפעם הראשונה שלך בכלא, אתה לא עבריין, לא זה . . . לא פושע .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) אתה לא עבריין, לא פושע, אין עליך כלום, הכל נקי אצלך . פעם ראשונה שלך בכלא . חשמלאי, אינסטלטור . אתה תחייה כמו מלך . אני לא אומר לך סתם, אני יודע מה אני אומר לך . תאמין לי, כל גבר היה רוצה שיהיה לו יתרון כזה כמו אצלך, גם אינסטלטור, גם זה . . . גם זה . (הפוגה בדיבור) . אוי, כוס אמק . תאר לעצמך, אני, אני לא בעניינים האלה אבל אם אני הייתי יודע, אם אני הייתי חשמלאי ואינסטלטור, אתה יודע איזה טוב זה . אני הייתי הולך בכל המקומות האלה . ועוד אנשים כמוך, אנשים כמוך נחוצים לבחורים שמה מאוד . ללכת לשורה הזאת, ללכת לשורה ההיא, להביא את זה, לקחת את ההוא, אתה מבין . להעביר דברים רגישים .

זדורוב: (רוסית) כאילו כמו . . . (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) סיגריות, כן . . להוציא (לא ברור) אתה מבין . אני אספר לך, תקשיב, אנחנו צריכים להעביר לשם (לא ברור) וגם שקית סיגריות מלאה . חמישה פקטים, עשרה פקטים, הכל משותף . תביא להם, הנה פקט, הנה תרופות, תעביר את זה לבחורים שנמצאים בצינוק, מי שחולה .

זדורוב: (רוסית) אבל זה אם יש גישה לשם .

ארתור: (רוסית) אם יש גישה . בטח . לך יש גישה לכל מקום . אתה הולך, אף אחד לא אומר לך מילה . (עברית) נכון .

זדורוב: (רוסית) ללכת לחקירה לעשות עסקה, לעשות להם עוד פוזות .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) אני צריך ללכת לעשות עסקה עם החוקרים, לעשות להם עוד קצת פוזות ולהודות .

ארתור: (רוסית) אני לא מבין מה אתה אומר, לעשות עסקה או לעשות פוזות ?

זדורוב: (רוסית) לא להודות . פשוט, אתה יודע, כמו שאומרים . . .

ארתור: (רוסית) תיזהר שלא תגזים, אני גם עכשיו מפחד . אני לא רוצה להגזים, כי אם אני אגזים הם יקשרו לי . . יקשרו, ויקשרו שאחרי זה אני לא אוכל לעשות איתם עסקה אפילו, אתה מבין ממה אני מפחד .

זדורוב: (רוסית) אני מבין אותך . פשוט תראה, אני יודע שאני לא אנסתי את הילדה, אני יודע שלא רצחתי . זה שתי ראיות מאוד משמעותיות שיכולות להצדיק אותי, אלה ראיות מאוד משמעותיות . אבל . . . (הפוגה בדיבור) . תגיד לי, יכול להיות פה זיוף ראיות . כלומר הם יכולים לזייף ראיות ? (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) לזייף הם לא יזייפו, זה . . . זה ישראל, זה לא קומוניזם ולא רוסיה . בישראל לא יעשו לך ראיות מזויפות, לא מזייפים פה ראיות . הם יכולים, יכולים לעצור על הראיות שכבר יש ולאסוף עוד ועל אחת הראיות האלה . . .

זדורוב: (רוסית) הם יכולים לתפור לך תיק .

ארתור: (רוסית) לא לתפור, לפי הראיות האלה, לפי הראיות האלה שלך . . . זה תלוי איזה ראיות יש עליך . יש לך ראיות רעות מאוד . יש לך לא אחת ולא שתיים אלא . . .

זדורוב: (רוסית) ארבע .

ארתור: (רוסית) ארבע . . חמש נראה לי .

זדורוב: (רוסית) ארבע .

ארתור: (רוסית) לך תדע, תמיד ימצאו עוד משהו . עוד משהו . יכול להיות שימצאו את המכנסיים מחר, אולי על המכנסיים יש איזה חרא . לך תדע . אה . אולי יש על המכנסיים איזה טיפה . טיפה קטנה על המכנסיים .

זדורוב: (רוסית) וזה מספיק ?

ארתור: (רוסית) מה קרה לך ? זה עוד ראיה .

זדורוב: (רוסית) איך הם יכולים לדעת איך זה הגיע לשם, פשוט קמתי, הלכתי ונתפס עליי מאיזה מקום, זה הגיוני .

ארתור: (רוסית) בסדר . נתפסת על הסכין, נתפסת על הטיפה, אתה מבין מה יחשבו . זה רע מאוד רומן, רע מאוד . זה, להגיד בינינו עכשיו, זה

גרוע . אני לא אומר, אם טיפה אחת קטנה זה מספיק בשביל בן אדם . טיפה אחת קטנה איפשהו, אחת, לא שלוש או ארבע . . ראיה אחת זה כבר מספיק .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט חשבתי, טיפה, אם על המכנסיים יש הרבה . . נו, כאילו באמת, הרבה דם הגיע . .

ארתור: (רוסית) תראה . אני אומר לך, אפשר ללכת ולרצוח ככה שלא יהיה שום דם .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע איך זה קרה .

ארתור: (רוסית) אני אומר לך באופן כללי . לא יגיע שום דם . רק אולי ליד אבל את היד אפשר לשטוף . את הסכין אפשר לשטוף ולזרוק . אתה מבין . אתה סוגר את הפה וזהו . הטיפות נוטפות על הרצפה, אולי נפלה באיזה מקום על המכנסיים, טיפה קטנה . מתי שהטיפות הקטנות נאספות . . .

זדורוב: (רוסית) אבל, אתה מבין, אם היו הרבה טיפות אבל לא טיפה אחת קטנה . לדוגמא . .

ארתור: (רוסית) כן, אבל . . (לא ברור) אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) הכי חשוב להם שיש דם, כן ?

ארתור: (רוסית) תבין, דם, דם, אם הוא מטפטף . . . אם למשל הדם מטפטף על הרצפה, אני הולך על הדם הזה והוא נתפס לי בסוליה, אפשר להבין, זה בית ספר, אפילו הילדים יכולים לדרוך על הדם הזה . אתה מבין . ואם זה על זה, זה כאילו מישהו עבר לידך וטפטף עליך . אתה מבין, זה גרוע . אם אתה דרכת על הדם, אז יש הרבה אנשים שיכולים לדרוך, אולי עוד לפניך מישהו דרך על הדם הזה, ואיזה חלקיקים, על הנעליים שלך, נתפסו על הסוליה . זה כל אחד יכול לדרוך, אתה היית באזור הזה והיה רצח ואתה עבדת שם . אבל כשהוא מטפטף אז כבר מסתכלים על זה אחרת, אתה מבין . אני מבין אם פה מטפטף דם, כאן מטפטף דם, ופה מטפטף, אז משלושת המקומות האלה אני תפסתי את הדם, בסדר . אבל מה, טפטף שם דם מכל מקום ? לא, נכון .

זדורוב: (רוסית) על הרצפה ראיתי בטוח, אבל על הקירות אני לא זוכר, אני לא הסתכלתי .

ארתור: (רוסית) על הרצפה, כן, מהרצפה אתה יכול לתפוס . אבל מה הוא מטפטף מהרצפה למכנסיים ?

זדורוב: (רוסית) ברור שלא .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אני מדבר איתך .

זדורוב: (רוסית) כן, הבנתי . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני, אני פושע, נכון . אני חי את החיים האלה . אני בבית סוהר הזה הפכתי להיות פסיכולוג, אני קולט אנשים ישר . אם בא מישהו, אני קולט אותו ישר, אם מישהו בא, אה, או, אני הייתי בכלא חמש עשרה שנה, אני הייתי זה, אני הייתי זה, אני זה, אני יכול לדעת אם הוא היה או לא היה .

זדורוב: (רוסית) אני מסכים . יש לך הרבה ניסיון .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אני כמו פסיכולוג, אני יכול ישר להגיד על מישהו איזה בן אדם הוא, מה הוא, אם הוא הומלס, רוצח, מסומם, סתם זיין מוח . . (לא ברור) אני יכול להבין ישר . לא רק זה . אני כבר בעניינים האלה, המשפטיים, אני

כבר מדבר כמו בלש . אתה מבין . תחשוב לעצמך מה זה לחיות חיים כאלה, ראיות, ראיות . . זה . . אני חי את החיים האלה, אני הייתי בחקירות חודשים שלמים . אני סיפרתי לך, אני הייתי שנה ושלושה חודשים בחקירה .

זדורוב: (רוסית) כן . . .

ארתור: (רוסית) תאר לעצמך, שנה ושלושה חודשים אני הייתי בחקירה . זה כל יום, כל יום . . . כל יום אני חושב מה אני צריך לעשות, איך לנהוג, איך אני צריך להמשיך הלאה . הכל, הכל אני עושה, אתה מבין .

סוהר: (עברית) מה איתכם ?

ארתור: (עברית) הכל בסדר, האוכל סיימנו . .

סוהר: (עברית) או קי ?

ארתור: (עברית) כן . תביא . . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) הוא לא בא בזמן .

ארתור: (רוסית) מה זה משנה .

זדורוב: (רוסית) לא, פשוט עכשיו הוא יביא משהו ואני כזה . . . למה אנחנו צריכים שהשוטר יכנס . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אתה לא חושב כל יום כמו בלש מה אני צריך לעשות, זה המוח שלי נגד המוח שלהם . אתה מבין . מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לנהוג, מה ואיך, מה אני אעשה עם זה, מה אני אמציא על זה, מה ואיך אני צריך לנהוג הלאה . מה הם עושים . זה כמו חתול ועכבר .

זדורוב: (רוסית) זה כבר כמו משחק בשבילך . אתה מבין את הכללים וזה כמו משחק .

ארתור: (רוסית) הבנת . הנה אם . . היום הם רוצים לעשות לי איזה חרא, לטמון לי מלכודת, אז אני כבר יודע איך . . .

סוהר: (עברית) צריך גם ?

זדורוב: (עברית) לא, לא, הוא צריך .

ארתור: (רוסית) אני כבר יודע איך לצאת מהמלכודת שלהם . הנה למשל הם רוצים ביום ראשון, ביום ראשון להגיד לי, תשמע מהאקדח הזה בוצע עוד רצח . (עברית) סתם דוגמא (רוסית) הם יגידו לי, דוגמא, הם יגידו לי, אתה שומע, מהאקדח הזה פצעו ומהאקדח הזה רצחו בן אדם, אתה מבין . יש הוכחות ? יש, תראו את ההוכחות . ואתה לא חייב להראות . אני אגיד לכו תזדיינו, זהו . הם לא יתקרבו, אני יודע שאין כלום, חרא . אין שום רצח ושום כלום, מה שיש אני יודע . איזה . . (לא ברור) יש אני יודע . אני בטוח במה שאני אומר, אתה מבין . ואתה, אין לך ביטחון בתיק הזה, יש יותר מידיי דברים פה . יש יותר מידיי דברים בתיק הזה .

זדורוב: (רוסית) כן, בתיק הזה . . .

ארתור: (רוסית) אתה רק חייל קטן בשבילם .

זדורוב: (רוסית) אני יודע . ולא סתם כל המוחות של קצרין וכל המוחות של חיפה ושל נהרייה ושל תל אביב . . .

ארתור: (רוסית) זה לא העניין, פשוט עומדים פה על הפרק טכנולוגיות גדולות מאוד . אפשרויות גדולות מאוד . אתה יודע, בישראל אין בעיות עם הדברים האלה, ועוד שהחרא הזה זה עולה רק חצי מיליון דולר . החרא הזה שעושה את הטביעות אצבעות . תאר לעצמך . החרא הזה, יש להם כל מיני דברים, יש להם הרבה טכנולוגיות, יש פה כל מיני מכשירים, טכנולוגיות . כל מיני כאלה, מחשבים, כל מה שאתה רוצה, בישראל אתה יודע . . המוחות הכי גדולים זה של יהודים . (הפוגה בדיבור) . יש להם כאלה (עברית) מעבדות, (רוסית)

כאלה זה . . . מעבדות, סוף הדרך . זה בטבע שלהם, ההצלחה בזה בטבע שלהם . (הפוגה בדיבור) . קשה מאוד להתחרות בהם בתחום הזה .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע מי רצח את הילדה הזאת . צריך להעניש אותו . הוא אומר לי יש עד שראה איך אתה רצחת את הילדה . אני אומר, אז שהעד הזה יספר לכם, את מי הוא ראה .

ארתור: (רוסית) תראה, מה אתה חושב . . .

זדורוב: (רוסית) אני חושב . . .

ארתור: (רוסית) מה אתה חושב, תקשיב . . מה אתה חושב . . . תעשה ככה אבל אל תכוה . יש לך את הבעיות שלך ולי יש את הבעיות שלי .

זדורוב: (רוסית) אני מבין .

ארתור: (רוסית) אני יכול לשבת במקום שלי, לא להתווכח, לא כלום . פשוט, אני יודע . . כבר לפני . . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) מה יהיה אצלי .

ארתור: (רוסית) אני כבר יודע מה יהיה אצלך . אני אומר לך, אני כבר יודע, אני כבר . . . מנחש מה יהיה אצלך . אני יודע מה יהיה אצלי . אבל אתה אל תסתכל עליי, לי יש עורך דין טוב שאני משלם לו . אתה

מבין .

זדורוב: (רוסית) ולי יש של המדינה .

ארתור: (רוסית) לך יש עורך דין של המדינה . אבל . . לך יש אפשרויות טובות יותר בכלא מאשר לי . אתה יכול לצאת לפניי מהכלא .

זדורוב: (רוסית) כן, אבל אני לא רוצה לקחת על עצמי רצח שאני לא ביצעתי .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אני . . . אני לא אקבל גם שליש וגם חופש . אתה יכול לקבל גם שליש וגם חופש, אתה רואה, יש לך יתרונות . יש גם חסרונות, לי יש רק חסרונות .

זדורוב: (רוסית) חכה, תגיד לי אז דבר כזה, הם . . את המסקנות הסופיות שלהם, למשל הם אומרים זהו, אתה הרגת, אני מקבל את ההאשמות הסופיות שלהם לפני המשפט ?

ארתור: (רוסית) מה זאת אומרת לפני המשפט ?

זדורוב: (רוסית) נו, יש להם כמה ראיות . . .

ארתור: (רוסית) לפני פסק הדין, אתה מתכוון ?

זדורוב: (רוסית) כן, לפני פסק הדין .

ארתור: (רוסית) נו, ברור, לפני פסק הדין עושים לך כתב אישום .

זדורוב: (רוסית) אם עושים לי כתב אישום לפני פסק הדין אני יכול לדבר עם העורך דין שלי, או שאני צריך לקבל את ההחלטה בעצמי .

ארתור: (רוסית) מה זאת אומרת, זה אתה והעורך דין שלך .

זדורוב: (רוסית) אה . . הם מוסרים את זה לעורך דין שהוא יקרא את זה ואז המשפט, כן .

ארתור: (רוסית) לא . אתה מחליט בעצמך מה אתה עושה . ולפני המשפט כבר, לפני פסק הדין, זה כבר עורכי הדין .

זדורוב: (רוסית) כלומר אני יכול לבוא ולהגיד, הם יציגו לי את כתב אישום, אני יכול ללכת לעשות איתם עסקה . או . . .

ארתור: (עברית) כתב אישום (רוסית) זה כתב אישום .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (עברית) כתב אישום (רוסית) זה כתב אישום .

זדורוב: (רוסית) אה . . (עברית) כתב אישום .

ארתור: (רוסית) כן, הם יכולים . . . בכתב אישום, לדוגמא, לדוגמא אני אומר, לכתוב לך אונס, רצח . . . התעללות אכזרית .

זדורוב: (רוסית) אה, ועם כתב האישום הזה אני הולך למשפט .

ארתור: (רוסית) בכל הצורות המעוותות ניצלת את הילדה . אונס, חוסר אנושיות, רצח, בקיצור כל החרא הזה . אתה אומר להם, תורידו את זה, תורידו את זה, זה לא היה, זה לא היה .

זדורוב: (רוסית) היה רצח .

ארתור: (רוסית) היה רצח והיה מצב של טירוף שאני עשיתי את זה . זהו . תורידו את זה, אם אתם לא מורידים את זה, לכו תזדיינו .

זדורוב: (רוסית) כלומר צריך לחכות לכתב אישום .

ארתור: (רוסית) לא, אתה יכול לסכם את זה איתם ישר . אתה יכול לסכם את זה ישר . אתה יכול . . מה זאת אומרת לסכם, אתה יכול להגיד, אני מקבל רק את הרצח . שום אונס, שום כלום . רצח שלא בכוונה תחילה, אני לא רציתי להרוג אף אחד, ככה יצא שהביאו אותי למצב של טירוף, אני הייתי בעצבים . אני לא ראיתי בעיניים, אני שמעתי שקיללו את אמא שלי, את המשפחה שלי, במובן שכל הרוסים . . כל החרא הזה . זה הוציא אותי מדעתי ואני לא ראיתי אף אחד בעיניים . אנשים פה לא מחונכים, נו, אתה יודע, לא מחונכים . . .

זדורוב: (רוסית) ילדים . .

ארתור: (רוסית) ילדים מקולקלים, אין להם שום כבוד למבוגרים . (הפוגה בדיבור) . ועוד תאר לעצמך כמה זמן עבדת שם . בטח כל פעם . . בלה, בלה, בלה, כל החרא הזה, והסתכלו עליך וזה, וזה . ריבונו של עולם, אני מתאר לעצמי, אני יודע מה זה להיכנס לבית ספר . מה שמטריף את הרוסים, האלה שנולדו שם וגדלו פה, אני יודע מה זה . הם כבר משחקים לפי הכללים שלהם, של הישראלים . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) הם כבר לא נבדלים מהם .

ארתור: (רוסית) הם כבר לא נבדלים מהם, ברעיון . והם באים הביתה ומדברים רוסית עם ההורים . אתה שמעת את זה . בבית הם מדברים רוסית . זה בבית ספר הם משחקים לפי הכללים שלהם . מה אתה חושב, בבית הם כולם מדברים רוסית . אבא, אמא בוקר טוב . וכשהם באים לבית ספר הם ישר משחקים לפי הכללים שלהם .

זדורוב: (רוסית) אז אני אחכה לכתב האישום ואחרי זה אני אעשה עסקה, אני אקח על עצמי את הרצח אבל לא את האונס .

ארתור: (רוסית) כתב האישום, כתב האישום . . הם יכולים לעשות לך כתב אישום עם האונס, ואם אתה מלכתחילה אומר שאני אשם רק ברצח שלא בכוונה תחילה, אז הם יכולים לסדר לך ישר את הכתב אישום . אתה מבין . אבל שלא יעשו לך את זה עם האונס ישר .

זדורוב: (רוסית) לא, אני אבקש שני עותקים, ברוסית ובעברית . כי אם הם נותנים לי בעברית את כתב האישום ואני לא מבין מה אני קורא . . .

ארתור: (רוסית) למה אתה צריך שיתנו לך כתב אישום על מה שכתוב, אונס, רצח, אחרי זה כל החרא הזה ואחרי זה כשאתה אומר להם, זה, זה, זה תורידו, תשאירו רק את הרצח שלא בכוונה תחילה ו . . זה, תשנו את כתב האישום . למה שישנו לך אותו . להוריד את הסעיפים האלה ולהשאיר רק רצח . עדיף ישר, אחת, שתיים שלוש, שהם יעשו לך את זה ישר, לא צריך לשנות שום דבר . אתה מבין . מה אתה צריך את זה, כוס אמק . לך תדע אם הם ישנו לך, אם יהיה משהו איזה משחקים יהיו .

זדורוב: (רוסית) אני אשחק איתם עד הסוף, למה כי . . .

ארתור: (רוסית) תחליט בעצמך .

זדורוב: (רוסית) לא . . .

ארתור: (רוסית) אין לך מה למהר .

זדורוב: (רוסית) אני יודע, למה, כי . . .

ארתור: (רוסית) אבל . . מה זאת אומרת אין מה למהר . תראה שלא תגיד עד שלושים יום צריכים לעשות לך כתב אישום . רק שאחרי שלושים יום לא יעשו לך כתב אישום עם כל האונס והחרא הזה . אחרי זה אתה כבר תחשב אנס וזה והכל, תראה . אל תחכה עם זה . אין לך כל כך הרבה זמן, בעצם .

זדורוב: (רוסית) יש לי את השבוע הזה, עד הסוף, שמונה ימים .

ארתור: (רוסית) אז אתה, אתה לאט לאט, תשמע מה תעשה, אתה לאט לאט, לאט מתחיל לבנות לעצמך כמו שאומרים . . . קיר להישען עליו, אתה מבין, לאט לאט אתה כבר תתעניין מה, איך, אם היה רצח, לא היה זה . . למשל . תתעניין, ככה .

זדורוב: (רוסית) הם לא אומרים . אני לא יודע אם היה אונס או לא . הם לא אומרים .

ארתור: (רוסית) תראה, תראה, אני אגיד לך דבר כזה אם, אם אתה אומר

ש . . . בעצם אתה לא עשית כלום ואתה עומד על שלך . . . בן אדם שעומד על שלו, עומד במקום שלו, אפשר לקשור לו משהו . שום

דבר . .

זדורוב: (רוסית) נכון . בטח שלא .

ארתור: (רוסית) זהו . זה אומר . . (לא ברור, הקלטה מקוטעת) לך תדע . אתה לא אנסת אף אחד . אם יאשימו אותך רק ברצח . . .

זדורוב: (רוסית) שאותו לא ביצעתי . כוס אמק . . .

ארתור: (רוסית) לא, לא, לא . . .תעזוב, זה לא . . .

זדורוב: (רוסית) תראה, אני מבין, אבל הם . . נגיד הם יעשו לי . .

ארתור: (רוסית) בקיצור, אני אגיד לך דבר כזה, רומן, תחליט מה תעשה הלאה .

זדורוב: (רוסית) תראה . .

ארתור: (רוסית) אני מבין אותך, אתה לא עשית שום דבר, אתה אומר שזה . . תראה, רומן, בינינו, זה עניין שלך אחי, אני גם לא עשיתי הרבה דברים . אני גם לא עשיתי הרבה דברים אבל אני יודע מה אני עשיתי . אני יודע מה אני עשיתי ואני יודי לאן אני מוכן ללכת ולאן אני לא מוכן ללכת, אתה מבין אותי מה אני אומר לך . אתה מבין . אני יודע לאן אני מוכן . . לאן אני רוצה ללכת, ולאן אני לא רוצה . מה שאני לא רוצה אני לא אקח, אתה מבין . מה שמתאים לי אני אקח, אין לי שום ברירה . אתה מבין . אני לא מנסה להטעות אותך ולא כלום .

זדורוב: (רוסית) אני מבין .

סוף הקלטה .

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (9)-קובץ 3 מ-3 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1072 א'

שם המתרגם:אנה בסדובבסקי

תאריך קבלת עבודה : 31.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

—————————————————————————–

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .IL RPROTOCOL@INTE .NET .IL

כתובתנו ג

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (9)-קובץ3 מ-3

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1072 א'

שם המתרגם :אנה בסדובבסקי

ימ"ר גליל

165/06

1072 א'

קובץ שלישי

רוסית

מתרגמת : אנה בסדובסקי

דובר א' : (רוסית) אני מדבר איתך ישר, אני לא מנסה לשקר לך, לא כלום . .

דובר ב' : (רוסית) אני מבין .

דובר א' : (רוסית) אם היה מישהו אחר אני הייתי אומר לו ללכת להזדיין ולא הייתי אומר לו כלום . אתה מבין .

דובר ב' : (רוסית) כוס אמק, אני לא יודע מה לעשות . . .

דובר א' : (רוסית) תקשיב, תקשיב, אני מדבר איתך בגובה העיניים . אתה

רואה . אני לא משקר לך, אני מדבר איתך ישר . כשרצחו את הבחור הזה שרצחו אותו בעשרים באוקטובר, אני הייתי שם ליד . כשירו בו אני הייתי שם קרוב . היינו חמישה . אתה מבין, אבל הוא לא ראה את הבחור ההוא .,

דובר ב' : (רוסית) הוא ראה אותך .

דובר א' : (רוסית) הוא ראה אותי . אבל זה לא משנה להם . גם אם הוא ראה את כולם . . .

דובר ב' : (רוסית) הוא יגיד שהוא ראה אותך וייקחו אותך .

דובר א' : (רוסית) לא, הוא לא ראה אף אחד . גם אם הוא ראה אותי, לא את מי שירה אלא אותי ואת האחרים, הוא לא מודה . הוא לא מוסר אותנו . הוא הולך עד הסוף . יש לנו מלחמה איתו ועם החברה שלו, זאת המלחמה שלנו, לא של השוטרים . אתה מבין, זה מרוקאים שיש להם אותם מושגים . הם גם כמונו, הכל, הולכים עד הסוף, בינינו יש מלחמה, אנחנו נסיים אותה, לא השוטרים . אנחנו לא ניכנע . אותו דבר איתנו, אם היה קורה למישהו מאיתנו אותו דבר, אז לא היינו מוסרים . יודעים מי אבל לא מוסרים . אז הוא יודע מי . למה אתה חושב שאנחנו נגררים עם החרא הזה כל הזמן, למה אתה חושב שנתנו את האוטו לתיקון, את הגלגלים . מה אתה חושב, סתם ככה ?

דובר ב' : (רוסית) למה גלגלים, מה אתם השתמשתם בהם ?

דובר א' : (רוסית) כן, אבל אנחנו נסענו לאיזה מקום . . .

דובר ב' : (רוסית) אה . . אוי כוס אמק .

דובר א' : (רוסית) אנחנו נסענו לאיזה מקום . אנחנו היינו צריכים לעשות משהו, אתה מבין . בגלל זה . זהו . למה, בגלל שריבונו של עולם, לפעמים השוטרים בודקים, מחפשים . . .

דובר ב' : (רוסית) מה ? מה יש להם לחפש שם ?

דובר א' : (רוסית) גם אם יש סכין, סכין קטנה . . הם הרי יודעים מי אנחנו . כמעט בכל הערים יודעים מי אנחנו, אתה מבין . הם מסתכלים על הפרצוף שלנו, רואים ישר, אה, אלה פושעים . אתה מבין . אנחנו נוסעים במכוניות כאלה, של פושעים, או ב .מ .וו או הונדה או זה, או ג'יפ . תמיד מסתכלים אחרת, אתה מבין . אם אני אקח איתי סכין קטנה, יעצרו אותי .

דובר ב' : (רוסית) סכין קטנה . .

דובר א' : (רוסית) למה אני צריך להסתכן . וכשאנחנו נוסעים לסדר עניינים או משהו, אז זה בתא המטען, כשנצא נוציא .

דובר ב' : (רוסית) ונדבר . .

דובר א' : (רוסית) זהו . נכון . אז מה אני רוצה להגיד לך, הבחור הזה לא ימסור אותנו . העניין הוא, העניין הוא שהוא אומר שמישהו מהצד ראה . . מישהו ראה אותנו מהצד . מי ראה, לך תדע . השומר ? השומר לקח כסף . השומר קיבל אחד וחצי על השיחה, אנחנו נכנסנו בקיצור איפה שהזה . . הבית קברות, איפה הבית קברות, מאחורי הבית קברות יש שטח כזה . . .

דובר ב' : (רוסית) שדה .

דובר א' : (רוסית) סוג של שדה, יש שם שטח, כנראה רצו לעשות שם חממות, רוצים לעשות משהו . מאחורי הבית קברות, אתה מבין . אז יש שם גדר, שכבר דרכו עליה, הגדר התפרקה, אתה מבין, אנחנו עברנו דרך הבית קברות הזה, נתנו לאיש אחד וחצי, נכנסנו דרך הבית קברות הזה, חצינו את הגדר הזאת, את הרשת והיינו בצד ההוא . ממקומות אחרים אנחנו לא יכולים להיכנס, למה כי כל המקום הזה, יחד עם הבית קברות סגור בזה . . בקיר, אתה מבין, איך אפשר להגיע . . .

סוף הקלטה .

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

שם היחידה : ימ"ר גליל-תשאול

פ.א:1010/06

מ . ט . 165/06 (10)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ג'

שם המתרגם: רינת שור

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

תאריך קבלת העבודה : 12.0728.

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ.א:1010/06

מ . ט . 165/06 (10) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ג'

שם המתרגם: רינת שור

– משטרת ישראל-

מקרא:

ח: – חוקר, שוטר בתחנת מעצר

נ: – נחקר

ככל הנראה

ח: ארתור

נ: רומן

תמלול על ידי רינת שור

תרגום על ידי רינת שור

ארתור: סוף הדרך, ועוד כולנו הגענו, מי שהיה שם עם תיק, מי שהיה עם מעיל רוח בפנים . איזה שטויות, בקיצור היו שם כל מיני שטויות . אתה מבין ? עוד אנחנו אמרנו, תכף צריכים לבוא אורחים . עוד מעט יגיעו אורחים, תשלחו אותם לכאן ואנחנו כבר מוכנים שם, אתה מבין ? אנחנו כבר מוכנים . שניים שלושה התחבאו מהצדדים . לכל מקרה שלא יבוא ואנחנו יושבים ומחכים . זהו כבר .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //הכל כבר תפוס, הכל (לא נשמע) אתה מבין ? הכל כבר מוכן . חס וחלילה אם קורה משהו, כבר יש לנו מאחורה אחד שניים שלושה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: זה הכל . אז זה באמת (לא נשמע) . אז אני לא רוצה אפילו לחשוב שזה השומר . יש ביניהם איזה בן כלבה . עשה ככל הנראה הסכם עם השוטרים . יש להם גם כן . . . סוף הדרך, אם הופיע כזה בן כלבה . . .

זדורוב: ממש לא טוב .

ארתור: אם יש כזה בן כלבה, זה דבר ראשון ממש לא טוב בשבילם, ממש לא טוב בשבילם שמביניהם יש כזה בן כלבה .

זדורוב: אה, הם בעצמם יחפשו אותו .

ארתור: הם כן, הם בעצמם (לא נשמע), לא אנחנו צריכים לתפוס את הבן כלבה הזה, אלא הם יצטרכו לחפש את הבן כלבה הזה . זה מינוס מבחינתם . אלה בושות . והבן כלבה הזה, בצד שלו יהיו מלא שוטרים . הם יציעו לו הגנה והכל . זה לפי התוכנית המלאה הוא יצטרך למסור את האנשים שלו .

זדורוב: שהוא ימסור אנשים משלו .

מונה: 00:01:54

ארתור: כן, את שלו הוא ישים כמו שצריך, אבל שהוא לא ימשוך אותנו ביחד אתו . הוא יכול לקחת גם שניים שלושה משלנו . ויכול להיות שאפילו יותר, את מי שהוא מכיר . תלוי מי זה . אם זה איזשהו בורג קטן שלא הכניסו אותו לסוד העניינים אז אלה שטויות, הוא יודע קצת . אבל אם זה מישהו קרוב לחבר'ה האלה, מישהו קרוב//

זדורוב: //אז הוא יודע הרבה מאוד .

ארתור: אז זה ממש לא טוב .

זדורוב: אוי, שיט .

ארתור: מה שמאיים עלינו, מאיים עלינו רק אם הוא ראה את הפנים שלנו והוא יודע מי ומה היה שם . אני הייתי שם, אבל . . . אני לא (לא נשמע) למרות . . . שאני הייתי יכול כן, אני הייתי יכול להיות במקום הבחור שעשה את זה, אבל אני כבר . . . זקן בשביל השטויות האלה, יש צעירים בשביל זה . יש לי חבר'ה כאלה שם אצלנו . יש לנו חבר'ה . . . יש כמה חבר'ה . . . הם עושים הכל . אתה צריך לסחוט כסף, סוחטים כסף . פרוטקציה .

זדורוב: כמו שצריך .

ארתור: תחשוב מה זה . איפה שצריך לסחוט, סחוטים . איפה שצריך לשדוד, שודדים . איפה שצריך אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הכל, הכל אנחנו עושים . יש לי . . . נו, יש לי בחור, בחור שהוא פותח

דלתות . הוא עושה מפתחות . הוא יכול בשקט (לא נשמע) רכב . הוא עושה מנעולים, הוא עושה מפתחות . זה מכשיר, הוא עולה כמה אלפי דולרים//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: אבל . . .

זדורוב: הוא עושה מה שמביאים .

ארתור: הוא עושה מפתחות, הוא עושה מנעולים, הוא עושה כל מה שאתה רוצה . אתה מבין ? הוא עושה הכל . יש לי גם כאלה, יש לי בחור שהוא נוהג טוב . יש לי שלושה, ארבעה בחורים ספורטאים . שניים שעוסקים בטיקוואנדו .

זדורוב: מי ?

ארתור: עוסקים בטייקוואנדו, קראטה .

זדורוב: אה, טייקוואנדו ?

ארתור: כל מה שאתה רוצה יש לי שם . אתה מבין ? הבחורים עוסקים בספורט . סוף הדרך בקיצור .

מונה: 00:04:05

זדורוב: כל הכבוד לבחורים האלה, הם (לא נשמע) .

ארתור: כן, כולם . אתה מבין ? אז שניים שעוסקים בטייקוואנדו, בחורים רוסים . רוסים . יש אחד קווקזי, יש לו מפתחות . הוא פותח כל מה שאתה רוצה .

זדורוב: מומחים .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: מפתח מקצועי .

ארתור: חוץ מזה, יש ביניהם (לא נשמע) . אני יכול לזרוק את זה, לעשות את זה, לזרוק (לא נשמע), אתה מבין ? אני יכול להגיע שלוש ארבע קומות למעלה ולזרוק (לא נשמע) .

זדורוב: איך ?

ארתור: פומה .

זדורוב: פומה ?

ארתור: ההמ . אתה מבין ? (לא נשמע) פומה . למה ? כי בדרך כלל אני נכנס, סוף הדרך, צריך לעלות איזה שלוש ארבע קומות למעלה . עד שאני אעלה,

שיט . . . יש לנו מכל מקצוע, כל מקצוע, לכל אחד יש מקצוע, יש נהגי מרוצים סופניים שנוהגים ברכב כמו שצריך . יש לנו הכל .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא . בקיצור, סוף הדרך . לכל אחד יש את העבודה שלו .

זדורוב: איזה שטויות אלה .

ארתור: חבר'ה שיט, כל הכבוד להם, לפי שנה . . . לפני שנה בקיצור . . . הייתה כזאת (לא נשמע) השתתפו שישה אנשים . בקיצור . . . השישה אנשים האלה, הם עשו פעולה סוף הדרך, אלה חבר'ה משלי . אני הייתי בבית סוהר אז . החבר'ה האלה . . . עשו מאתיים שמונים אלף שקלים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הם השקיעו . . . הם השקיעו בערך ארבעים אלף . . . השקיעו בזה בערך ארבעים אלף, קבעו את הזמן, אתה מבין ? ביררו את הכל, מה, איך, מערכת השעות, מה, איך, מתי יוצא, נכנס, מגיע, הולך, הכל, הכל, הכל, קבעו את כל מה שצריך, חישבו, רשמו . . . קנו טוסטוסים . יש את הטוסטוסים האלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: האלה, טוסטוס כזה יד שניה או יד שלישית עולה שלושת אלפים, ארבעת אלפים . אתה מכיר את הטוסטוסים האלה ?

זדורוב: אני מבין .

מונה: 00:06:42

ארתור: ההמ .

זדורוב: לא צריך מספר בשביל זה לעזאזל .

ארתור: שלושת אלפים, ארבעת אלפים הוא עולה, זהו . הם קנו ארבעה טוסטוסים, ארבעה טוסטוסים, אתה מבין ? ארבעה, כל אחד טוסטוס אחד, אתה מבין ? אחד . . . אחד על רכב, ברכב שלו .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הארבעה האלה מגיעים להוא . . . שמים כאן (לא נשמע), לוקחים, נוסעים . נוסעים כולם באחד . . . כל אחד . . . בקיצור, כל אחד נוסע למקום שלו, שם את הטוסטוס, מחליף בגדים, יוצא, רכב מגיע לקחת אותו, הוא . . .

זדורוב: נכנס ו . . .

ארתור: נכנס לרכב . עוד אחד מגיע, נכנס לרכב, הם נוסעים . השישי גם כן ישב, לקח שניים, הלך . (לא נשמע) . לקחו מאתיים שמונים אלף . אתה מבין ? תחשב את זה . שישה אנשים, מאתיים שמונים אלף . שישה אנשים . המאתיים שמונים אלף האלה, מאתיים שמונים אלף האלה מתחלקים בין ארבע עשרה אנשים .

זדורוב: כל אחד חמש עשרה אלף .

ארתור: חמש עשרה, עשרים אלף כל אחד זה יצא . חלק חמש עשרה, חלק שבע

עשרה . אה . . . אני קיבלתי עשרים אלף, בגלל שאני ישבתי בבית סוהר .

זדורוב: לא רע .

ארתור: חלק מגיע אלי אפילו אם אני נמצא בבית סוהר . כל עסקה, חלק אני מקבל .

זדורוב: בגלל זה אלה חבר'ה .

ארתור: אתה מבין ? כל עסקה, חלק מגיע אלי . אתה יודע איזה חבר'ה אלה ?

זדורוב: אגדה .

ארתור: כל הכבוד להם .

זדורוב: חבר'ה אגדיים .

ארתור: אני נמצא כאן שלושה ימים, שיט//

זדורוב: //למצוא כאלה//

ארתור: //שלושה ימים אני נמצא כאן, שיט, סוף העולם, (לא נשמע) הכל, שיט . אתמול לקחו שלוש מאות, ארבע מאות שקל הביאו לי כל מיני שטויות . חפיסות סיגריות, פה, זה, מפה לשם, בקיצור שתייה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) למה אתה לא אוכל ? במבה, שוקולד, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 00:08:58

ארתור: תאכל, מה יש לך ? יש הכל, שיט .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש שתייה, יש הכל .

זדורוב: תאמין לי ארתור, שיט, כל כך רע לי שאפילו אין לי חשק לאכול

ארתור: אני יודע, אני יודע מה זה .

זדורוב: אוי, שיט . (רעש חיצוני חזק)

שוטר: מה קורה ?

ארתור: הכל בסדר, ברוך השם .

שוטר: תעשו חיים .

ארתור: אה ?

שוטר: תעשו חיים .

ארתור: ההמ . תביא בחורה, נעשה חיים .

זדורוב: מה הוא אמר ?

ארתור: אה ?

זדורוב: מה הוא אמר, (לא נשמע) מה קרה ?

ארתור: תעשו חיים, כאילו תיהנו לכם .

זדורוב: ההמ, תעשו חיים .

ארתור: אלה רק שטויות, אתה מבין ? כשאני אמשיך לשם, לחקירות . . . יביאו לי טלוויזיה, די .וי .די, משחקים . . . כל מה שצריך . מכונה בשביל להסתפר . קומקום, כירה, להסתפר, מכונת גילוח . הכל, הכל הם יקנו . אחד מהחבר'ה האלה נסע לבלגיה .

זדורוב: אה, לבלגיה ?

ארתור: פרנקפורט, אה . . . בלגיה, אמסטרדם, בקיצור סטוקהולם, אה . . . בקיצור הוא היה במלא מקומות באירופה .

זדורוב: סתם נסע לטייל .

ארתור: הביא לי . . . היה לי יום הולדת בנובמבר, אני הרי אמרתי לך, הוא הביא לי שעון . תאר לעצמך, איזה שעון, הביא לי קרטיה . הוא עלה עשרים ושמונה אלף . קרטיה (לא נשמע) . אתה לא שמעת על זה ? קרטיה .

זדורוב: קרטיה זה בכלל שעון סוף הדרך .

ארתור: הביא לו קרטיה (לא נשמע), עולה עשרים ושמונה אלף עולה השעון בישראל, בישראל . שם הוא עולה אה . . . אלפיים דולר, אלף שמונה מאות, אלפיים, אלפיים ומשהו, שלושת אלפים, יש כל מיני, זהו . הוא הביא לי אה . . . שעון שלך צעירים שהוא . . . כמה עולה, (לא נשמע) עכשיו יש חדש . הוא הרי שונה, יש להם שמות שונים . יש בלוברט, יש פשה . . . יש שם כל מיני שטויות יש שם אז הוא הביא לי שעון סוף הדרך . וקרטיה, קרטיה מקורי יש לו . . . השטות הזאת שיש כאן .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: נו, (לא נשמע) יש עליה אבן כחולה . אבן כחולה קטנה, ספיר או ברקת, מאיפה אני יודע לעזאזל איך קוראים לשטות הזאת ?

זדורוב: אבן (לא נשמע) .

ארתור: יש עליה אבן כחולה קטנה כזאת, כן . יש שרשרת קטנה על האבן הקטנה הזאת בקיצור ובפנים יש את המחוג שניות, תאריך, כל השטויות האלה, בקיצור שעון סוף הדרך . רצועה, רצועה אה . . . כזאת אה . . . כסופה . . . מתכתית . יש שם רצועה כזאת יפה שיט, סוף הדרך . היא נפתחת עם חתיכת ברזל כזאת . יש שם חתיכת ברזל כזאת קטנה, היא נפתחת, סוף הדרך . היו שם כאלה עם רצועת עור .

זדורוב: אבל זה (לא נשמע) .

ארתור: נו יש שם רצועת עור גם כן, אתה יודע איך היא נפתחת ? לא עם השטות הזאת, עם חורים . . . אלה דווקא רצועת עור גם כן עם מנעול כזה . . . מנעול כזה מיוחד . זה סוף הדרך אה . . . ממש מעולה . אז הוא הביא לי שעון . . . הביא לי נעליים אלגנטיות, סופניות . זהו, ואני ביקשתי ממנו מקטורן עם מכנסיים . נו, שלושה חלקים, אתה מכיר, כן ? האלה .

זדורוב: שני חלקים .

ארתור: זה שלושה חלקים .

זדורוב: שלושה חלקים זה כשיש גם ווסט .

ארתור: עם ווסט .

זדורוב: אה, עם ווסט .

ארתור: שלושה חלקים, זה וזה, כן .

זדורוב: אתה ביקשת חליפה פשוט .

ארתור: החליפה הזאת כאן, חליפה כזאת עולה אלפיים דולר בישראל . למה צריך להביא חליפה כזאת משם ? כי כאן . . . כאן היא עולה שבעת אלפים שקלים, שמונת אלפים שקלים . ברמה של אה . . . ארמאני, ורסאצ'ה, יש ג'קטים כאלה . אז ברמה כזאת, אתה מבין ? יש שם אה . . . אה . . . למשל יש פולו, אתה מכיר את החברה הזאת שיש, כן ? יש פולו .

זדורוב: כן, יש פולו .

מונה: 00:13:16

ארתור: יש פולו . יש חוץ מזה אה . . . איך קוראים לזה . . . אה . . . ג'אן פול גוטייה . . . יש אה . . .

זדורוב: יש מלא חברות .

ארתור: יש אה . . . תכף אני אגיד לך איך קוראים לו, אה . . .

זדורוב: יש קלווין קליין .

ארתור: יש קלווין קליין, יש טומי אה . . . טומי אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: גטרפילד, גטרפילד .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: עם כזה, אתה יודע יש לו כזה ריבוע עם אדום ולבן, יש לו חברה כזאת . זה טומי אה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע כמה ג'ינס שלו עולה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: ג'ינס של הטומי הזה .

זדורוב: טומי לי ג'ינס ?

ארתור: אצל הטומי גיטרפילד הזה, אתה יודע כמה ג'ינס עולה אצלו ?

זדורוב: כמה ?

ארתור: אלף מאתיים, אלף שלוש מאות .

זדורוב: לא רע .

ארתור: דיזל, אתה יודע איזה ג'ינס יש לי בבית ? באלף, באלף חמש מאות כל ג'ינס . ג'ינס של קלווין קליין, ורסאצ'ה . יש לי ככה בתחת כאן עם אבנים ככה, אבנים כאלה, רשום ורסאצ'ה . על הג'ינס . הג'ינס הזה אתה יודע כמה הוא עולה ? הג'ינס הזה, תשע מאות שקל . (רעש חיצוני חזק) .

זדורוב: או הו .

ארתור: אתה לא רואה יש כאן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אם להגיד לך את האמת, אני לא מבין בזה שום דבר . מבחינתי ג'ינס זה כמו ג'ינס וזה רגיל .

ארתור: אה, אתה רואה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

שוטר: מה שלומכם ?

זדורוב: בסדר .

מונה: 00:14:33

שוטר: הכל בסדר ?

ארתור: כן .

זדורוב: כן .

שוטר: אכלתם ?

ארתור: כן, ברוך השם .

זדורוב: כן, תודה .

שוטר: מה ? (לא נשמע) .

ארתור: אתה רואה את (לא נשמע) האלה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: כל זה עולה כסף . כל השטויות האלה . אתה רואה את זה ?

זדורוב: הקישוטים האלה .

ארתור: כל זה שיט, בגלל השטות הזאת, זהו . הם עולים תשע מאות שקל .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: רק בגלל השטות הזאת . בגלל השטות הזאת .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . ההמ . הנה, תשע מאות שקלים הג'ינס, שיט .

זדורוב: כן, הם נראים מאוד נחמד .

ארתור: כן, סוף הדרך . אבל אני אוהב רחב תמיד .

זדורוב: אתה רואה עלי רחב עכשיו ? אני תמיד הולך עם רחב .

ארתור: אני הולך עם רחב .

זדורוב: אני לא יכול כשהכל לוחץ לי וזה . . . אני מרגיש את עצמי לא בנוח .

ארתור: אני . . .

זדורוב: אבל כשזה רחב, אני מרגיש את עצמי חופשי כולי . אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה .

ארתור: יש לי . . . דיזל, קרוקר, ורסאצ'ה, כולם רחבים . דווקא שיהיו רחבים .

זדורוב: אני מת על רחבים .

ארתור: (לא נשמע) יש לי נעלי ספורט//

זדורוב: //(לא נשמע) שלוחץ לי .

ארתור: שמונה מאות, שמונה מאות שקלים נעלי ספורט, נייק . והאלה מעור, למה אני לובש אותם ? אני מרגיש אותם רחבים ברכב, אתה מבין ? מפה לשם, (לא נשמע) .

מונה: 00:16:06

זדורוב: כן, אני קניתי את המוקסינים האלה, אני לקחתי אותם במאתיים שקלים . שיט, נעליים סוף הדרך (לא נשמע) .

ארתור: נו, אני גם כן, מאה תשעים, מאה שמונים, הייתה עליהם הנחה גם כן .

זדורוב: אה, הנחה ?

ארתור: המחיר שלהם זה מאתיים שישים .

זדורוב: אני לקחתי אותם בלי הנחה .

ארתור: הייתה ההנחה הזאת ואז אני לקחתי אותם . יש לי עוד שני זוגות, אני אמרתי לך ?

זדורוב: כן, לבנות וצהובות .

ארתור: יש לי מזמש . . .

זדורוב: מזמש .

ארתור: כן, באפור ולבן יש לי . אבל הם לא כמו (לא נשמע) הם דווקא כמו מוקסינים כאלה, אתה יודע ? שטות כזאת, יוצאת לכאן כזאת שטות . . .

זדורוב: אה, עוד כאן .

ארתור: ועד כאן יש כמו נעצים כאלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה מבין ? (לא נשמע) . חליפות כאלה, שיט . כמה יש לי בבית . כל חליפה עולה חמש מאות שקל, של פומה האלה . ביחד עם מכנסיים . זאת חדשה מה שיוצא עכשיו . כל שנה הרי יוצאות זה, גזרות חדשות .

זדורוב: מאוד מצא חן בעיניי מאוד הגזרה הישנה של חליפת אדידאס .

ארתור: ההמ .

זדורוב: האלה עם הקרניים בירוק ואדום .

ארתור: אה, זה .

זדורוב: חליפת משי סוף הדרך .

ארתור: אתה יודע איזה מוצא חן בעיניי ? לא . . . מצא חן בעיניי אדידאס ויש עד עכשיו כאלה . . . רק כבר אה . . . זה לא הולך ככה . הנה, זאת הגזרה הישנה אתה מתכוון ?

זדורוב: כן .

ארתור: זאת הגזרה הישנה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הנה הגזרה הישנה .

זדורוב: כן//

מונה: 00:17:35

ארתור: //זאת//

זדורוב: //(לא נשמע) אדידאס, הסמל הזה .

ארתור: הנה, הנה, אתה רואה ? זאת, זאת, זאת הגזרה החדשה .

זדורוב: אה, עם הפסים האלה (לא נשמע) .

ארתור: זאת הגזרה החדשה (לא נשמע) .

זדורוב: אבל אני אהבתי את (לא נשמע) .

ארתור: לא, זאת גזרה חדשה, אבל במיוחד שמו את הסמל הישן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אבל הסמל החדש שלו עכשיו, אתה יודע מה הסמל החדש עכשיו ? עם שלושה פסים כאלה ככה זה נראה, אתה מכיר ?

זדורוב: לא .

ארתור: נו . . . זה לא . . . עכשיו לקחו את זה, מזמן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה בעניינים, כן ?

זדורוב: לא, אני לא בעניין .

ארתור: עכשיו הסמל שלהם הוא לא כזה, עכשיו יש להם סמל כזה, כזאת שטות . פס קטן, אחד יותר גדול ואז זה הולך ככה .

זדורוב: אה, כאילו ברק כזה ?

ארתור: כן, הנה . עכשיו יש כזה חדש, כזה של אדידאס .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה מבין ? ואת זה, עשו כאילו את הגזרה . . .

זדורוב: בסגנון הישן .

ארתור: בסגנון הישן . אתה מבין ?

זדורוב: מאוד מצאו חן בעיניי, שיט . חליפות כחולות, (לא נשמע) האלה עם האדום והירוק האלה .

ארתור: לא .

זדורוב: זה סוף הדרך .

ארתור: ואני אהבתי . . . אתה זוכר, היו מכנסיים כאלה ממשי, עם ריצ'רצ'ים כאן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: על המכנסיים לא היו פסים, על המעיל היו פסים, ממשי, אתה זוכר ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: וכאן יש סמל כזה, בלבן . (לא נשמע) .

מונה: 00:18:44

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) כחול וכאן פסים .

זדורוב: ואני אהבתי דווקא עם המשי .

ארתור: הם כאלה דקים, דקים ממשי, אתה זוכר ?

זדורוב: אצלי, אני אהבתי דווקא את אלה ממשי, עם (לא נשמע) בירוק ואדום . שיט, אני נגנבתי מזה, אני כל כך ביקשתי מההורים לקנות לי אותה והם שיט, אין כסף, אין כסף .

ארתור: וכאן (לא נשמע)//

זדורוב: //לך תעבוד .

ארתור: כאן (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: של פומה, חוץ מזה אני אה . . . אני אוהב את קאפה, אתה מכיר ?

זדורוב: לא, את קאפה אני לא מכיר .

ארתור: קאפה . זאת חברה בקיצור אה . . . יש שם בחור שיושב כאילו ומאחורה יש בחורה שיושבת, קאפה .

זדורוב: אה, זהו אני מבין .

ארתור: אתה מבין ? זה קאפה, אני אוהב חליפות כאלה קאפה, הם מגיעים עד כאן, ספורטיביים כאלה, דווקא כאלה (לא נשמע) .

זדורוב: מה . . . חולצות ארוכות ?

ארתור: ארוכות, כן . מוצא חן בעיניי כזה, זהו . חוץ מזה מוצאת חן בעיניי נייק, חליפה עם קפישון .

זדורוב: כן .

ארתור: גם כן סוף הדרך .

זדורוב: הם גם כן טובים .

ארתור: והיום אה . . . אבל כל זה אה . . . או ממשי או מניילון .

זדורוב: משי אה . . . לא, זה (לא נשמע)//

ארתור: //או ניילון .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אבל זה דווקא . . . הם חורפיים, מצמר, הנה .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:19:52

ארתור: חליפה כזאת, יש לי עם מכנסיים, היא עולה ארבע מאות חמישים, חמש מאות שקלים . של פומה, בגזרה החדשה . יש שונים, יש עם ריצ'רצ'ים ויש בלי ריצ'רצ'ים .

זדורוב: תבחר מה שאתה רוצה .

ארתור: כן, יש כל מיני . נו כמו (לא נשמע) היא לבנה, היא מתלכלכת .

זדורוב: כן, זה מבאס שהיא לבנה והיא מתלכלכת .

ארתור: יש לי בבית כמה גזרות, איזה שלוש יחידות . לאט לאט אני כבר אראה מה יהיה . אני כבר זה . . . אתחיל להתכונן . (לא נשמע) . מה יש (לא נשמע) חטיפי שוקולד . (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: (לא נשמע) בית כזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: מוצא חן בעיניי (לא נשמע) כאלה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זה מוצא חן בעיניי הכי הרבה (לא נשמע) גרושים, שיט . בעיקרון אני לא יכול להגיד שאלה גרושים, אפשר להרוויח כסף טוב (לא נשמע) . שיט, הבריאות הולכת לך . אני אומר, היה לי, אני עבדתי . . . כמה (לא נשמע) אני עבדתי שט, הייתי עובד בקרמיקה ברחוב, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לקחו לי את השעון, את הצמיד, את השרשרת, את הטבעת שלי .

זדורוב: גם לי לקחו את השרשרת .

ארתור: הטבעת שלי, אני אף פעם לא מוציא את הטבעת, זאת מתנה מאבא שלי . אף פעם אני לא מוריד אותה .

זדורוב: גם לי יש טבעת .

ארתור: אף פעם אני לא מוריד אותה מהאצבע .

זדורוב: איזו טבעות זאת, ישנה ?

ארתור: מה זאת אומרת ישנה ?

זדורוב: נו . . . האבא קנה אותה כשהוא היה צעיר ?

ארתור: נו, היא נעשתה בהזמנה .

זדורוב: נו אבל הוא עשה אותה בהזמנה כשהוא היה צעיר .

ארתור: לא .

זדורוב: אה, כאן בישראל ?

ארתור: נו, הוא עשה לי אותה בברית המועצות .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:22:30

ארתור: כשאני הייתי בן שמונה עשרה .

זדורוב: בדגם ישן, אז זאת אומרת למה . . . כי אצלנו בברית המועצות הזהב הייתה עליו חותמת הרבה יותר גבוהה כי הזהב היה הרבה יותר נקי וטוב ומאשר פה בישראל .

ארתור: כן, כן, החותמת של שש מאות שמונים וחמש . החותמת שש מאות שמונים וחמש, זה עשרים ואחד קראט, נכון ?

זדורוב: יותר גבוה .

ארתור: עשרים ואחד .

זדורוב: אני לא יודע כמה לפי הקראטים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זה הכי גבוה .

ארתור: יש להם פה ארבע עשרה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) שלוש מאות שמונים וחמש .

ארתור: ארבע עשרה .

זדורוב: אני לא יודע .

ארתור: אתה יודע כמה הכי הרבה אצלם פה ? שמונה עשרה קראט .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ואצלנו, אצלנו עשרים ואחד קראט .

זדורוב: לנו יש זהב שחור, זה בכלל .

ארתור: זהב שחור זה בכלל, לאח שלי יש טבעת שעשויה מזהב שחור, עם טבעת, סופנית .

זדורוב: עם טבעת ?

ארתור: עם טבעת ומה ש . . . אבא שלי עשה שלי, אבא שלי עשה לי טבעת עם זהב (לא נשמע) עשרים ואחד קראט עם חותמת של שש מאות שמונים וחמש . אבל אה . . . עבודה בהזמנה, עם (לא נשמע) . הוא עשה לי טבעת בהזמנה, מלמעלה יש פלטיניום ועל הפלטיניום יש יהלומים . כוכב כזה רק שהוא עשוי מיהלומים על הפלטיניום . אתה מבין ? זה סוף הדרך, עבודה בהזמנה . אני הייתי בן שמונה עשרה . אתה לא מבין, איך שאני ראיתי את זה,

שיט . . . יש שם כוכב כזה, על פלטיניום מיהלומים .

זדורוב: כן, (לא נשמע) .

ארתור: כוכב עם שמונה קצוות .

זדורוב: אוי אוי אוי אוי, איך הם כולם הרסו אותי כבר, (לא נשמע) האלה .

מונה: 00:24:02

ארתור: יש לי בבית תליון . . . תליון ישן, עוד . . . הוא היה עוד של סבתא רבה שלי, התליון . זה תליון אה . . . והוא עשוי ככה, כמו זה אה . . . ככה . . . ישן, אתה יודע כזה ? ספר תורה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הוא כזה, ככה עשוי התליון ככה . זהו, הוא הולך ככה . ועליו יש כתובת בעברית . ישן, של סבתא רבה רבה שלי .

זדורוב: זה בטח ביידיש .

ארתור: בעברית .

זדורוב: בעברית ?

ארתור: עברית .

זדורוב: סבתא שלי מצד האבא החורג שלי היא (לא נשמע, רעש חיצוני) היא מדברת (לא נשמע) .

ארתור: דווקא מי שמדבר ביידיש . . . מאוקראינה, ממולדובה, כל היהודים האלה שהגיעו ומדברים ביידיש, הם הגיעו מכיוון אירופה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: גרמניה, אירופה, משם הם הגיעו . אנחנו . . . יהודים קווקזים, יהודי קווקז אנחנו הגענו מכיוון . . . כשהיה את הגירוש . . . אנחנו הגענו מכיוון איראן, עיראק, אייזרבג'אן, הרי הגבול זה אייזרבג'אן ואיראן . השפה שלנו, שבעים אחוז ממנה כמו בפרס . כמו הפרסים, פר . . . הפרסים .

זדורוב: כמו הפרסים .

ארתור: כמו פרסים . הפרסי זה איראן, פרס . . . יש פרסים ופרסי . פרסי זה . . . איראן . אצלנו שבעים אחוז מהשפה שלנו תואמת את שלם . אתה יודע, השפה הקווקזית, אתה מבין ? אצלנו כל השמות הם יהודים . תיקח את כל הקווקזים . . . בורה, אברם, בינה . . . בן ציון, זה אה . . .

זדורוב: בינה .

ארתור: זה בנימין . כל השמות . . . כאלה .

זדורוב: (לא נשמע) הישראלים .

ארתור: כל השמות היהודים הישראלים (לא נשמע) . אוי . . . אוי . . .

זדורוב: אוי, שיט איך קשה לי . (לא נשמע) כבר בבית, שיט . אוכל קומפוט ואוכל ריבה .

ארתור: (החוקר צוחק) כן .

זדורוב: סוף הדרך .

מונה: 00:27:14

ארתור: ככה, מה (לא נשמע) .

זדורוב: אז ככה, מה יש לנו כאן ?

ארתור: היה מאוד (לא נשמע) היה לי .

זדורוב: אה, זה סוף הדרך (לא נשמע) . אתה יודע איזה היה לי ? (לא נשמע) ו . . . סאנברנארד . סוף הדרך איזה כלב זה .

ארתור: יש לנו זאב קווקזי גם כן סופי .

זדורוב: מה זה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לא, מה זה (לא נשמע) .

ארתור: לא, זאת פרסומת .

זדורוב: ההמ .

ארתור: פרסומת כל שהיא .

זדורוב: ההמ . (לא נשמע) כן . שיט .

ארתור: אתה יודע איזה כלב זה (לא נשמע) .

זדורוב: בטח, הם . . . שומרים על עדר כבשים, אלה כלבים אסיאתיים שהם . . .

ארתור: קווקזים .

זדורוב: קווקזיים אסיאתיים שהם לא נותנים לזאבים להתקרב לעדר, אני מכיר אותם . (לא נשמע) עם סאנברנארד, הם בכוונה עשו שילוב שם .

ארתור: אבל הכלב הזה הוא שילוב של שאב עם כלב .

זדורוב: אני יודע . אז ביחד עם זה גם סאנברנארד, מה קרה לך ? יצא שם כזה (לא נשמע) .

ארתור: שבעים שמונים קילוגרם הם שוקלים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אתה מבין ?

זדורוב: הוא היה נעמד על רגליים אחוריות, הוא בגיל שנה ושלוש הראש שלו היה יותר גבוה משלי כשהוא רק היה נעמד על רגליים אחוריות . הוא כבר היה יותר גבוה ממני . תחשוב מה זה, זה היה כלב סוף הדרך . חוץ ממני וסבתא שלי הוא לא היה מזהה אף אחד, אף אחד לא עניין אותו בכלל . דוד שהוא היה//

ארתור: //חכה, אימא שלו הייתה סאנברנארד ?

זדורוב: אימא שלו הייתה סאנברנארד ואבא שלו היה שילוב של כלב זאב וזאב .

ארתור: זאב וכלב זאב .

מונה: 00:28:50

זדורוב: זה סוף הדרך, הייתה לו כזה שילוב, שיט . . . אתה מבין, דם חם . למשל . . . אתה מעלה לו את העצבים, ככה הופה, זהו הוא נגנב .

ארתור: ההמ .

זדורוב: סוף הדרך . אני . . . אני בכלל . . . ב . . . בטבע שלי לא בן אדם חלש . אבל אני לא אוכל להוציא מהאדמה מקל שקברו שם . זה . . . הוציא את המקל ביחד עם השרשרת, הוא קפץ דרך הגדר . טוב, הגדר שהייתה שם זה שום דבר, סתם מעץ . אז חוץ מזה שהוא קפץ מעל הגדר, הוא גם גרר את השטות הזאת מבטון ביחד אתו, שיט והפיל את הגדר הזאת לאלף עזאזל . לא את הכל, אלא . . . את העץ הזה ואת הכל הוא שבר . והוא הגיע לבר איפה שאני עובד, התיישב מול הדלת ויושב . אני מסתכל, אני לא מצליח להבין למה הלקוחות אכלו, הכל, שילמו, אבל לא רוצים לצאת . הם רק יוצאים, רק

(לא נשמע) נכנסו בחזרה, יושבים במקום ואני לא היה לי מושג . ושיט, אני יוצא, סוף הדרך, (לא נשמע) יושב שם . אני אומר (לא נשמע) מה אתה עושה כאן ? וההוא יושב, נובח, נושם וכולו שמח, שיט . הוא הגיע אלי לעבודה, הוא בכלל שיט, (לא נשמע) עם הראש שלו .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: אבל, הוא מה זה חכם ארתור, אתה לא יכול לדמיין לעצמך . אני הראיתי לו עם האצבע, הנה, הנה (לא נשמע) אני אומר, לך . אז הוא, הוא מתחיל לרוץ . זאת אומרת הוא לא מתחיל לרוץ אה . . . לשם אה . . . אז הוא רץ . . . אני הראיתי לו ככה, לך . אז הוא הולך, חמישה מטרים, עשרה מטרים,

(לא נשמע) חמישה, עשרה מטרים, ממשיך הלאה . הוא ראה חתולה, הוא מושך, מתחיל לרוץ לכיוון שלה, החתול שיט, (לא נשמע) הוא מגיע אליו בריצה (לא נשמע) נו מה זאת אומרת, יכול להיות שקצת מעבר לזה, אבל מעבר לזה הוא לא היה בורח . שיט, איזה כלב חכם זה היה, בן כלבה . סוף

הדרך, איזה בן זונה אחד הרעיל אותו . היו אז גונבים לנו תרנגולות . . . וזרקו לו אפרוחים מורעלים . הוא אכל אותם, הוא הבין ש//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא אה . . . הורעל . הטעות היחידה שלי הייתה שאני לא לימדתי אותו לקחת, לסרב לקחת מידיים של זרים .

ארתור: מזרים .

מונה: 00:30:50

זדורוב: כן . וזרקו לו אפרוחים, הוא בלע אותם מהר . הוא הבין שהוא עומד למות, אז הוא ניגש לשערים, קרס עליהם וזה היה הסוף . אני הגעתי בבוקר שיט, לא יכול לפתוח את השער . אני התחלתי לטפס מעל הגדר, (לא נשמע) סוף הדרך . אני הייתי בהיסטריה, שיט . אני הייתי במצב (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: איזה באסה, שיט כל כך היה לי חבל על הכלב, הוא היה כל כך חכם . הוא היה בן שנה וארבעה חודשים, שיט ואז הוא מת, היה חבל עליו . אני הייתי באבל בגלל זה . (לא נשמע) מי שעשה את זה, אני הורג אותו, שיט . אז ההם לא הצליחו להיכנס בשער . הם הרעילו את הכלב, הוא חסם להם את השער, אף אחד לא היה יכול להיכנס . (לא נשמע) איפה שהוא באזור מאה, קרוב למאה קילוגרם הוא שקל . מה שכן, הוא לא היה מסוגל לסבול ריח של שיכורים . הוא היה פשוט שונא שיכורים . הוא היה ישר נגנב מעצבים . (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר שיט . . . במקום להיות עכשיו בבית עם אישתי מול הטלוויזיה . לשחק עם הילד הקטן, שיט . כל כך כואב לי, אני (לא נשמע) בבית, אני צריך להיות כאן . אני לא יודע, אני בדרך כלל אופטימי בחיים שלי, בגלל זה אני חושב ש . . . אה . . . הכל יהיה בסדר, הם . . . ידעו שאני חף מפשע והם יעזבו אותי בשקט, יפסיקו לגעת בי . אני לא יודע מה לעשות ככה . אני אופטימי בינתיים . יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא משהו בכלל .

ארתור: כן, איזה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הירקון .

זדורוב: יש שם (לא נשמע) שניים .

ארתור: איזה (לא נשמע) .

זדורוב: ככה קוראים לסרט, יש כזה דבר ?

ארתור: יש את החדש הזה, (לא נשמע) של דנזל וושינגטון .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: "סטפ אפ", חוץ מזה אה . . . "חוזה" . הסכם, ככל הנראה על רצח .

זדורוב: חוזה .

ארתור: "חוזה" . "לבבות בודדים" . ג'ון טרבולטה משחק שם, (לא נשמע) או הו . . . מאט דיימון . ג'ק ניקולסון, שיט .

מונה: 00:34:26

זדורוב: אז כנראה שזה המשהו החדש שם .

ארתור: "קזינו רויאל", ג'יימס בונד . ראית "קזינו" ? ג'יימס בונד אפס אפס שבע, הסרט החדש, אתה ראית אותו ? הנה, הוא יצא . אתה ראית את הג'יימס בונד האחרון ? עם פירס ברוסנן .

זדורוב: איך קוראים לו ?

ארתור: גם כן ג'יימס//

זדורוב: //(לא נשמע) עם האקדח זהב ?

ארתור: כן, נדמה לי שכן .

זדורוב: כן .

ארתור: זה הסרט האחרון ?

זדורוב: אה . . .

ארתור: זה ש . . . אה . . . אה . . . על הקרח ?

זדורוב: אה ?

ארתור: על הקרח עם הב .מ .ו איפה שהאוסטין מרטין ?

זדורוב: כן, כן, כן, כן, זה הבן אדם עם האקדח זהב .

ארתור: זה אחד לפני האחרון .

זדורוב: אה, זה אחד לפני האחרון ?

ארתור: כן, (לא נשמע)//

זדורוב: //זה סוף הדרך, איפה שהוא שם שיט, הוא על הקרח, סוף הדרך . הוא עשה שם כאלה דברים, סוף הדרך .

ארתור: כן . הנה שם, הסרט האחרון (לא נשמע) .

זדורוב: אני בכל מקרה לא (לא נשמע) .

ארתור: לא, זה סרט דווקא .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הנה, (לא נשמע) יש תוכניה . אני רציתי עיתון רוסי, שיט .

זדורוב: (לא נשמע) הבן כלבה הזה היה יכול שיט, להעביר גם כן "סוד" (הסבר המתורגמנית, "סוד" הוא עיתון היוצא בשפה הרוסית) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני אומר, אפילו הבן כלבה הזה היה יכול להעביר לפחות את ה"סוד" .

ארתור: אני לא מאשים אותו, כשחבר'ה משתחררים, (לא נשמע) כל בן אדם

(לא נשמע) .

זדורוב: בעיקרון כן, החופש בתוך הראש כל כך (לא נשמע) .

מונה: 00:35:50

ארתור: ישר, כן (לא נשמע) .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: זה קשה .

זדורוב: כן .

ארתור: טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס . . . מה יש לנו פה . . . מה התאריך היום ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: החמש עשרה ?

זדורוב: אני לא יודע איזה . יכול להיות שהחמש עשרה . תסתכל, יום שישי .

ארתור: נכון .

זדורוב: החמש עשרה ?

ארתור: שישי, שישי, שישי, שישי, שישי, שישי . כן, יום שבת, יום שישי, כן .

זדורוב: אז זאת אומרת שזה החמש עשרה היום .

ארתור: יום שישי, יום שישי, יום שישי, שישי, שישי . קומדיה, איזה קומדיה סוף הדרך, עם רוברט דנירו . . . ובילי קריסטל . . . "לאס וגאס" . (לא נשמע) "מלחמת העולמות", פשש . . .

זדורוב: אה, הסרט הזה הוא ישן כבר . אני כבר הורדתי אותו הרבה פעמים באינטרנט, ראיתי אותו, אותו דבר . זבל, לא מוצא חן בעיניי .

ארתור: ההמ .

זדורוב: איזה שטות יוצאת מהאדמה על כדור הארץ ואחרי זה מתה רק בכלל המיקרובים שלנו .

ארתור: כן . הנה, אתה רואה איזה סרטים יש כאן ? קח, תראה . תעסיק את עצמך במשהו ואני אקרא פה .

זדורוב: ההמ . (לא נשמע) אני אצא לחופשי, אני אראה מה זה "ארגון" . ויש גם

(לא נשמע) רץ עכשיו . חיפה . . . לב ה . . . ה . . . המפרץ, חיפה . . .

תל – אביב . . . ירושלים . . . רמת – גן . . . כרמיאל, אשקלון . . . רמת . . . השרון . . . קריית – ביאליק . . . צריך לראות מה זה "ארגון".

(רעש חיצוני חזק) "לג'נד אוף דאנס" . (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) הדרך לא פשוטה (הנחקר שר) . ובכלל בשבתות מזמנים לחקירות ?

ארתור: הכל יכול להיות, אצלם יכול להיות כל מה שאתה רק רוצה .

זדורוב: אני מבין . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים)

ארתור: (לא נשמע) .

00:44:36

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: יש מגב ?

זדורוב: יש . אה, אתה רוצה לזרוק על הרצפה ?

ארתור: יש מגב, אתה לוקח את זה לשירותים וזה הכל .

זדורוב: ההמ . (רעש חיצוני חזק, הנחקר והחוקר מתחילים לאכול גרעינים ופיצוחים שונים, מה שמפריע לתמלול ההקלטה)

ארתור: הולך .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אני אוהב אגוזים .

זדורוב: אגוזים ? ואני אוהב פיסטוק .

ארתור: אני אוהב פיסטוק, שקדים .

זדורוב: פיסטוק (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: עם בירה .

ארתור: ההמ . מתי אני (לא נשמע) . יש פה קרמיקה טובה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה יכול לנקות צ'יק צ'ק .

זדורוב: זאת אבן (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . (לא נשמע) .

זדורוב: מה זה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: מה זה ?

ארתור: בני סלע .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ההוא, הדפוק הזה . הוא (לא נשמע) כשאני ראיתי את בני סלע, ישר התחלתי לרחם עליו . הוא כזה הוא כמו . . . אה . . . הוא כמו חיה פצועה . . .

זדורוב: בתוך כלוב .

ארתור: עלוב, כן . אני הצעתי לו עזרה (לא נשמע) אם הוא צריך משהו, לאכול, לשתות, איזה משהו . הוא אומר כזה, בשביל מה אתה לאלף עזאזל, אתה מבין ?

זדורוב: דביל, קפץ ושמח .

ארתור: אתה מכיר (לא נשמע) או הו . . . אתה יודע איך הוא ? אתה נגנב .

מונה: 00:47:19

זדורוב: הוא (לא נשמע) ?

ארתור: זה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: הוא חזיר .

זדורוב: (לא נשמע) חזיר זאת החיה הכי מלוכלכת .

ארתור: ההמ .

זדורוב: בדיוק ההיפך, חזיר הוא אפילו יותר נקי (לא נשמע) .

ארתור: אבל הוא לא דומה .

זדורוב: אה . . . נבלה .

ארתור: הוא דומה או לא ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: הוא הכי חשוב . לאן אתה הולך ?

זדורוב: הביתה, נמאס לי .

ארתור: כן ? אתה רוצה (לא נשמע) .

זדורוב: אולי להעביר משהו (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: אולי להעביר משהו (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . תעביר . . . שהכל טוב . . . אני יושב, יורק לתוך התקרב .

זדורוב: אני אגיד (לא נשמע), ההמ . נמאס לי (לא נשמע) החיים המאושרים האלה, שיט . אוי, שיט .

ארתור: הנה, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) איזה שטויות (לא נשמע) . אוי, שיט . מוצא חן בעיניי כשזה ככה, הכל משוחרר, הכל נושם בכל מקום . (לא נשמע) .

ארתור: מה אתה עושה ?

זדורוב: לא, אני ככה קצת .

ארתור: בסדר (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

ארתור: זה בסדר . (לא נשמע) זה בסדר .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך (לא נשמע) זה בסדר . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) סוף הדרך . בגל זה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 00:52:25

זדורוב: זה מהחולצה, אתה רואה (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: זהו, בגלל זה (לא נשמע) היו לי . זה בשביל הבית, אני לפעמים שם את זה שאני יוצא החוצה . קח גרעינים, תתכבד . אתה שומע ? (הנחקר צוחק)

ארתור: (לא נשמע), אוח איזה עשירים . פוטין גם כן .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: מי ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מי זה ?

ארתור: זה, הרוסי . אוליגרך .

זדורוב: ההמ .

ארתור: מעניין (לא נשמע) פוטין, הנה הוא .

זדורוב: (לא נשמע) זה לא אוליגרך, אבל אברמוביץ' הוא כן אוליגרך, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) גיידמאק הוא לא אוליגרך ?

זדורוב: אברמוביץ' (לא נשמע) וסוף הדרך, (לא נשמע) סידר את עצמו ביחד עם החבר'ה .

ארתור: וזה, חדרקובסקי, גם כ אוליגרך .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) איך שסגרו עליו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הוא נגד אוליגרכיים, פוטין .

זדורוב: ההמ . אם הוא היה מתחלק עם כולם, אז הוא היה חופשי . אתה יודע, אצלנו שם זה לפי שיטה של אם תגנוב שלושה רובלים, תקבל חמש עשרה בפנים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: וההוא יגנוב עשרה קרונות, יחלוק עם כולם, יצא יבש . (הסבר המתורגמנית: יבש = ללא עונש) .

ארתור: סוף הדרך . רוצים לסגור אותו, את (לא נשמע) הזה . מה הוא עשה ? ההמ, הנה . לאוניד (לא נשמע) בית משפט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה עושה כל מיני פרובוקציות, זה בקיצור אה . . . עומד בזה אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 00:55:03

ארתור: בזה, כן וזה העורך דין . (החוקר צוחק) פוטין, כן . עם מכרוב . ההמ, הנה

כן . (לא נשמע) .

זדורוב: לא . זה (לא נשמע) אחד שניים שלושה, כבר הוריד חמישה .

ארתור: הנה, אתה רואה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: שובו של המרטש . ככה . . . איפה זה ? (לא נשמע) הראשון כאן . ההמ . . . לאחר מאה ועשרים שנה . . . בלונדון . . . נו, באנגליה חוזר . . . הרוצח הסדרתי .

זדורוב: מה, מאה ועשרים שנה ?

ארתור: רוצח פרוצות סדרתי . ככה קוראים לו, הנה רוצח פרוצות סדרתי .

זדורוב: איך, רוצח ?

ארתור: רוצח זה רוצח . (החוקר מתרגם)

זדורוב: ההמ .

ארתור: פרוצות זה זונות .

זדורוב: פרוצות ?

ארתור: כן, סדרתי זה סדרתי . (החוקר מתרגם) הנה היא הראשונה, ניקולס . (לא נשמע), זאת השניה, זאת השלישית, זאת הרביעית . תראה, בשביל פרוצות הן לא רעות, כן ?

זדורוב: ההמ . הם לא מחפשים במקום הנכון . ככל הנראה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מסוממת, זאת מסוממת, רואים עליה .

זדורוב: הם צריכים לחפש מבין הלקוחות .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: הם צריכים לחפש את הרוצח הזה מבין בלקוחות .

ארתור: ההמ . (לא נשמע,ה חוקר צוחק) .

זדורוב: אם מישהו היה עוזר לי לצאת מהעניין שלי, או שעוד ילבישו עלי את החמישה האלה, שיט .

ארתור: עם כזאת לפחות . . . אפשר למצוא שפה משותפת עם אחת מהן .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //עם הישראליות (לא נשמע) האלה אתה לא תמצא שפה משותפת . עשו הרי סרט על ג'ק המרטש .

זדורוב: אה . . . בישנים כאלה, כן ? הוא היה מסתובב שם עם מסור כזה בתוך מזוודה .

ארתור: כן . הנה, הם כותבים שם שיש סרט .

זדורוב: אל על . . . אה, הדוסים הרי נפגעו מאל על .

00:59:20

ארתור: אה ?

זדורוב: הדוסים נפגעו מאל על . על זה שהם טסים בשישי שבת .

ארתור: ומה זה צריך להיות ? (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . . .

ארתור: מדאם (לא נשמע) כאן, אה ?

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: בקיצור . . . בקיצור . . . אה . . . אתה לא מבין ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: בית סוהר אז בית סוהר . (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: להיפך .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לא, תהפוך לצד השני . שים את זה על הספסל .

ארתור: וואו . מוטורולה (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה דור שלישי ?

זדורוב: ההמ . נוקיה שישים ואחד, הדור החדש .

ארתור: אתה יודע כמה זה עולה ?

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע כמה זה עולה ?

זדורוב: סוני אריקסון .

ארתור: זה אלף חמש מאות .

זדורוב: קלסיקה .

ארתור: הנה, מחיר מלא .

זדורוב: (לא נשמע) שלוש מאות שבעים .

ארתור: ההמ . (לא נשמע) כן ?

זדורוב: זה כבר מחשב, שיט .

מונה: 01:03:54

ארתור: לא (לא נשמע), כן ?

זדורוב: אלפיים שקל . מאיפה אני יודע לעזאזל ?

ארתור: תראה//

זדורוב: //אני באופן אישי לא יכול להרשות לעצמי כזה דבר .

ארתור: זה אלפים מאתים, תראה . . . (לא נשמע) אלפים מאתיים ?

זדורוב: נו הנה (לא נשמע) .

ארתור: הנה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה אלפיים מאתיים וזה . . . אלפיים אה . . . חמש מאות כמעט . (לא נשמע) אתה יודע איזה ? שם זה יקר .

זדורוב: הנוקייה (לא נשמע) שישים ואחד .

ארתור: איזה ? (החוקר צוחק)

זדורוב: אלפיים//

ארתור: //זה אלפיים שלוש מאות שבעים . . . זה מאתיים שמונים . . . במ . . . שמונה מאות שבעים . במונ

זדורוב: אלפיים שמונה מאות שבעים ?

ארתור: כן . שני אלה הם אלפיים ארבע מאות .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה יותר יקר מזה, סוף הדרך . זה מוטורולה . סוני (לא נשמע) . הוא עולה אלף חמש מאות כמעט, זה סוני אריקסון, גם כן .

זדורוב: לא (לא נשמע) .

ארתור: צבעוני, יש פה כל מיני שטויות, סוף הדרך .

זדורוב: אלף מאתיים .

ארתור: זה נוקיה, (לא נשמע) שבעים ושלוש . (לא נשמע) מולטי מדיה, דור שלישי . מצלמה . . . מה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: דיגיטלית .

ארתור: (לא נשמע) פיקסל .

זדורוב: מגה פיקסל .

ארתור: מגה פיקסל, כן . מה זה מגה פיקסל ?

זדורוב: (לא נשמע) של הנקודות . בפיקסל אחד . . . במגה פיקסל אחד מגה, מיליון פיקסלים .

ארתור: מה, זה טוב ?

מונה: 01:05:40

זדורוב: ההמ .

ארתור: מה זה ?

זדורוב: איכות התמונה .

ארתור: אה, כן ? הו, בגלל זה הוא כזה יקר, אה ?

זדורוב: תלוי כמה מגה פיקסל יש לו .

ארתור: בגלל זה הוא יקר .

זדורוב: תלוי כמה מגה פיקסל יש לו .

ארתור: חוץ מזה . . . מוטורולה . . . הנה, מוטורולה . . .הנה, מוזיקה, דור שלישי, אטרקטיבי .

זדורוב: שלוש נקודה שני מגה פיקסל זאת איכות טובה .

ארתור: טובה ?

זדורוב: (לא נשמע) היא טובה .

ארתור: הנה, מוטורולה . . . זה עולה שש מאות שישים וחמישה שקלים .

זדורוב: ההמ . אה, (לא נשמע) שקלים הוא לקח .

ארתור: זה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: מוטורולה ?

זדורוב: ההמ, הוא//

ארתור: //כזה ?

זדורוב: דור שלישי .

ארתור: זה מה זה זה, וי שלוש ? זה מה זה, טלוויזיה בפנים וגם פה ?

זדורוב: זה אה . . . סמך מבחוץ ומבפנים . שני מסכים, אחד גדול, אחד קטן .

ארתור: ושניהם צבעים ? צבעוניים ?

זדורוב: כן .

ארתור: ההמ . כאן, כן ? מחשב, שיט .

זדורוב: ההם .

ארתור: זה סוף הדרך, כזה מוצא חן בעיניי, שהוא נפתח . זה נפתח, כן ?

זדורוב: (לא נשמע) שמונים ככה זה אצלם .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: סליידר, מה זה סליידר ?

זדורוב: אה . . . סליידר זה כמו תמונות .

מונה: 01:07:28

ארתור: הנה, סליידר אלגנטי, דור שלישי .

זדורוב: סליידר זה נפתח .

ארתור: וזה סוני אריקסון אלפיים שמונה מאות אי . . . אה . . . עם . . . עם מצ . . . מצלמה . . .

זדורוב: שלוש נקודה שניים מגה פיקסל .

ארתור: שלוש נקודה שניים מגה פיקסל פלוס . . . סייבר (לא נשמע) איזה שהוא .

זדורוב: (לא נשמע) זה . . .

ארתור: הנה .

זדורוב: חיבור למחשב, כאילו (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך, (לא נשמע) עולה המצלמה, כן ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: סוף הדרך . אה, יש פה כמה זה, תראה . . .

זדורוב: זה תמונת וידיאו . אתה רואה את מי שאתה מדבר אתו ואתה רואה את מי שאתה מדבר אתו . הוא רואה אותך ואתה רואה אותו .

ארתור: אה כן ? אפשר ?

זדורוב: ההמ . אתה רואה שם למשל אה . . . (לא נשמע)//

ארתור: //אז גם לו צריך להיות פלאפון כזה ?

זדורוב: כן . אתה רואה את אימא שלך, אתה מדבר אתה . היא קטנה, והיא רואה אותך והיא מדברת אתך .

ארתור: אה, אז צריך שגם לה יהיה כזה .

זדורוב: ההמ, דור שלישי . קוראים לזה וידיאו פלש . רק בדור שלישי זה אפשרי .

ארתור: הוא עולה אלפיים ארבע מאות . אה, גם כאן יש כזה .

זדורוב: זה בכל מקום, בכל מקום יש כזה אצלם . לכולם .

ארתור: אה, גם לזה ?

זדורוב: כן, כן, כן . לכל אלה של דור שלישי . גם לזה גם אצלך הנפתח, אתה רואה ? הנה זה .

ארתור: ההממ . . .

זדורוב: (לא נשמע) גם הוא דור שלישי .

ארתור: ואצל זה ?

זדורוב: יכול להיות, כן .

ארתור: אפילו אצל זה, שעולה שבע מאות שקלים ?

זדורוב: ההמ . זה וידיאו פלש רגיל .

ארתור: נו, איזה אתה היית בוחר מפה ?

מונה: 01:09:18

זדורוב: אף אחד .

ארתור: מאלה, (לא נשמע) אתה חושב שהוא הכי טוב .

זדורוב: אני לא הייתי לוקח אף אחד מאלה . אני הייתי לוקח . . . טלפון (לא נשמע), לא דור שלישי .

ארתור: מאלה, איזה אתה היית לוקח ?

זדורוב: מאלה אני לא הייתי לוקח אף אחד .

ארתור: ההמ . . .

זדורוב: אני לא (לא נשמע)//

ארתור: //אם היו אומרים לך, איזה אתה היית בוחר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: אתה יודע איזה אני הייתי בוחר ? תכף אני אגיד לך (לא נשמע) .

זדורוב: אם רק מאלה, הנה (לא נשמע) .

ארתור: גם אני ככל הנראה הייתי בוחר את זה . אני הייתי בוחר את זה .

זדורוב: יכול להיות שגם אני הייתי בוחר את זה .

ארתור: כן ?

זדורוב: יש לו את המסך הכי גדול .

ארתור: (החוקר צוחק) .

זדורוב: יש לו את המסך הכי גדול מכולם .

ארתור: בטח .

זדורוב: אבל אני חוץ מזה, אני לא מחשיב את המח . . . את המחשב . אני לא צריך מחשב בכיס שלי לאלף עזאזל .

ארתור: (לא נשמע) תעזוב, תעזוב .

זדורוב: לא, אני רק מסדר קצת ואחרי זה נמשיך .

ארתור: אני לוקח (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) .

ארתור: אה, אה, אה, אה, אה . . . (לא נשמע) . מה זה צריך להיות ? רבותיי . . . מה זה ?

זדורוב: מוסף .

ארתור: ההמ . זה בעיתון ?

זדורוב: הנה, זה . . .

ארתור: כן, ג'י .פי .אס .

זדורוב: ג'י .י .אס, ג'י .פי .אס . (לא נשמע) אח שלי קנה באלף חמש מאות או אלף שמונה מאות הוא נתן . מה זה שטות, הורס את הבריאות .

מונה: 01:12:13

ארתור: זה לא דבר טוב ?

זדורוב: זה דבר מעולה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זה . . .

ארתור: זה זה . . .

זדורוב: ג'י .פי . אס, זה אה . . . מדריך נסיעה, זה מעולה, אתה מוריד מפות דרך המחשב, אתה מוריד את המפות של ישראל, סוף הדרך . יש לך את המדריך עוד . כל רחוב בכל עיר, (לא נשמע) . פלוס, פלוס, נסיעה אוטומטית . אתה לוקח אותו, שם אותו ברכב, אתה בוחר את הרחוב שאתה צריך, אתה מראה מה למצוא . הוא באופן אוטומטי מסמן לך את הדרך הכי קצרה בקו אדום . אתה נוסע כמו נקודה שחורה על קו אדום .

ארתור: נסיעה אוטומטית ?

זדורוב: נסיעה אוטומטית .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זאת אומרת, כמו זה אה . . . אה . . . כאילו . . . כאילו אה . . . כאילו שליטה אוטומטי . אתה נוסע ואתה רואה עליו את איך שאתה זז בדרך הזאת . ואתה רואה איפה לפנות ושם, שם, שם .

ארתור: ההמ . פנסוניק, איפה שיש רדיו דיסק (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אח שלי פשוט עובד ב . . . חברה, הוא מפזר דואר . הוא אוסף וכאלה, מפה לשם .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זהו ו . . . הוא צריך את השטות הזאת כי מפה צריך לקחת, פה צריך זה, פה זה, פה זה .

ארתור: כן .

זדורוב: והוא משתמש בג'י .פי .אס הזה . הוא אומר, שיט, זה לא יאומן . אני מכיר את חיפה, אבל כל כך הרבה רחובות קטנים כמו שהוא הראה לי, אני אף פעם אפילו לא שמעתי עליהן . (לא נשמע) במחשב והוא מדריך אותך .

ארתור: ילדה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . (לא נשמע) בגיל שתיים עשרה כבר (לא נשמע) . אוי, שיט . . . אוי . . . ב . . . אמריקה . . . אמריקה . . .

מונה: 01:15:27

זדורוב: אמרו לי, סע לאמריקה, תנסה להסתדר שם . עם הידיים שלך, שיט, לא יהיה לך מחיר . מי צריך אותי לאלף עזאזל באמריקה ההיא, שיט .

(לא נשמע, הנחקר שר) לא יספיק לי (לא נשמע) הוגן . הכל לא רע, אבל

(לא נשמע) אצלו, כזאת (לא נשמע) ולא שלי, וזה לא הוגן . (לא נשמע) .

ארתור: את מי ?

זדורוב: ג'ז מנגן ולא נגמר . (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) זה דיסק ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע), אה ?

זדורוב: (הנחקר שר, לא נשמע) שכן, השכן מבקש .

ארתור: השכן מבקש, לאן ?

זדורוב: ההמ, השכן מבקש . זה שיר של (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: קוראים לה "שכן" .

ארתור: אני באמת אוהב את זה . . .

זדורוב: את המעגל ?

ארתור: ההמ .

זדורוב: גם אני, הוא יותר מוצא חן בעיניי, יש לו מלא כל מיני . . .

ארתור: מעגל, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לא ממש מוצא חן בעיניי .

ארתור: נו, בכלל אני אוהב אה . . .

זדורוב: מוצא חן בעיניך . . .

ארתור: שנסון .

זדורוב: אני מת על שנסון, מוצא חן בעיניי . . . (לא נשמע) אה . . . מעגל, מוצא חן בעיניי ערוץ בלומור, מוצא חן בעיניי אה . . . (לא נשמע) . יש

המון שמוצאים חן בעיניי מביניהם . ויסוצקי מאוד מוצא חן בעיניי . נו, זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ג'י .פר . . .

זדורוב: ג'י .פי .אס .

ארתור: ג'י .פי ?

זדורוב: ג'י .פי, זה משהו חדש .

מונה: 01:17:50

ארתור: (לא נשמע) ג'י .פי .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ג'י .פי .אס . מי זה . . . (לא נשמע) . טה טה טאי, טה טה טאי . . . טה טה טה טה טה טה טה . . . נו, איזה שרשרת .

זדורוב: לא שלי, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לי קופר (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: לי קופר .

ארתור: (לא נשמע) מה זה (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע, (לא נשמע) .

ארתור: ברוכים הבאים (לא נשמע), מחנה פליטים שמתחזה לבירה של קמרון . ההמ, זה בשביל קופים .

זדורוב: זה . . . קמרון ?

ארתור: כן, בשביל הקופים הקטנים האלה, תראה מה קורה כאן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (החוקר מצקצק בלשונו)

זדורוב: אה, (לא נשמע) תנינים .

ארתור: איזה תנינים ?

זדורוב: אז מה זה ?

ארתור: אלה קופים .

זדורוב: קופים כאלה ?

ארתור: הנה קופים . נו יש פה כל מיני, בקיצור . הנה, אתה רואה קופה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אה, אלה חיות, בקיצור .

זדורוב: אלה חיות .

ארתור: (לא נשמע) תראה . . .

זדורוב: בכל מקום, שיט . . .

ארתור: אה, זה אלה . . . נו אה . . . מוכרי בשר .

זדורוב: לא יאומן .

מונה: 01:20:04

ארתור: רוכלי בשר מציגים את מרכולתם . אבל בכלל החוק אוסר על ציד

(לא נשמע) . אפילו אוסרים עליהם להרוג, הם הורגים (לא נשמע) אותם . (לא נשמע) קופים מתים . הנה קופים מתים . קוביות בשר . תראה, שיט, פילים . . . (לא נשמע) מאפרות עשויות ביד של (לא נשמע) . פילים, גורילות, שיט . . . כל מה שאתה רוצה, בקיצור . כן . . .

זדורוב: עושים מהם מאפרות, כן ?

ארתור: יואו, מה זה צריך להיות ? זה הכל בשר, תראה .

זדורוב: לא יאומן .

ארתור: חזיר בר . . . מה זה ? אה, זה זה . . . אתה יודע מה זה ? אלה לא תנינים, זה אלה, שיט . . . איך קוראים להם, החזירוני בר האלה למיניהם .

זדורוב: לא יאומן .

ארתור: אבל מה זה צריך להיות, מה זה ?

זדורוב: מאיפה אני יודע לעזאזל ?

ארתור: (לא נשמע) תראה, תראה, כמו (לא נשמע) . הנה, זה, תסתכל .

זדורוב: מאיפה אני יודע לעזאזל ? זה . . . זה . . . מאיפה אני יודע לעזאזל ? שיט . . .

ארתור: אני חושב שהורידו מהם את העור .

זדורוב: יכול להיות . ואומרים שאנחנו עוד (לא נשמע) אויבים . (לא נשמע) לא ראו, שיט . . . אה, זה כאילו קופון לפוקסמן, כאילו הנחה .

ארתור: לא יכול להיות . תראה לי, תראה לי . קופון ?

זדורוב: כן, כאילו קופון, הנה אתה רואה למטה ? תקרא את הקטע השחור . אתה רוצה תה ?

ארתור: ההמ .

זדורוב: אה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: קר אתה לא רוצה ?

ארתור: חמש מאות שקלים מתנה לקניות בפוקס . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) כן, אלה שטויות ממש . אלה ממש שטויות . (רעש חיצוני חזק) תראה איזה אלה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 01:22:18

ארתור: אלה, איך קוראים להם ?

זדורוב: אה, לחמניות .

ארתור: נו, אלה . . .

זדורוב: עוגיות .

ארתור: לא . קוראים להן איך שהוא בשם אחר, סופגניות .

זדורוב: אה, סופגניות .

ארתור: הנה, תראה איזה קופים קטנים . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לא יאומן . אני עוד//

ארתור: //הנה הם .

זדורוב: ההמ, אני עוד שם, תמיד רציתי אחד הביתה . שיט, יש לי חלום, (לא נשמע) שימפנזה בבית . אני מבין שיש עם זה המון בעיות, אבל שיט, זה מה זה מגניב .

ארתור: לא יאומן, הורגים אותם .

זדורוב: כן, עוד מעט יהרגו את כולם . אוי, שיט . . .

ארתור: לא יאומן, (לא נשמע), שיט . . . (לא נשמע) .

זדורוב: פעם אחת (לא נשמע) כל אלה .

ארתור: לא יאומן . מה ? (לא נשמע) יום נייקי . כן, הנה (לא נשמע) חמישים . . . ש"ח מתנה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: מה זה, (לא נשמע) . זה (לא נשמע) אלה הגבוהים האלה, מה קרה לך ? אתה רואה איך זה ?

זדורוב: תגיד לי, אפשר להבית פלאפון לבית סוהר או שלא ?

ארתור: לא, טלקרד .

זדורוב: אה, לא יתנו פלאפון ? (הנחקר מצקצק לשלילה)

ארתור: הנה, לא יאומן, איזה (לא נשמע) . שמונים ותשע שקלים .

זדורוב: נדמה לי שהרוצח היה שמאלי .

ארתור: אה ?

זדורוב: נדמה לי שהרוצח היה שמאלי .

ארתור: למה אתה חושב ?

זדורוב: כי היום כשלקחו לי מתחת לצירפוניים, ככה פעם אחת . . . מהר עשו ככה, אבל דווקא ביד שמאל, הוא הקפיד יותר את כל זה .

ארתור: אבל לא . מה זה קשור ?

מונה: 01:26:08

זדורוב: לא, נו אז למה העביר כאן כל כך מהר, בכל מקום ? אתה יודע, ככה פעם אחת, שם, העביר . תפס, לא תפס, (לא נשמע) . אבל כאן דווקא, הוא לקח, הוא ככה העביר בכל פינה, ככה, דווקא ביד שמאל .

ארתור: (לא נשמע) זה שטויות כל זה . (הנחקר מצקצק בלשונו, לא נשמע)

זדורוב: שילכו להזדיין הבחורות האלה . אתה יודע, מה . . . הכי הרבה . . . למה אני הכי מצאתי חן בעיניי אישתי, כי אני לא מסתכל על בחורותא אחרות, הן לא מענינות אותי בכלל .

ארתור: הן כולן זונות .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע), שיט .

זדורוב: פעם לימדו אותי ככה, אין בחורה שהיא לא נותנת, יש בחורים (לא נשמע)//

ארתור: //תקשיב, אני לא מדבר על זה, מה קשור אה . . . עכשיו לתת ולבקש ? אני בכלל אומר, בחורות זה, שיט . . . השטן, שיט . (לא נשמע), שיט .

זדורוב: (לא נשמע, הנחקר צוחק) אוי, שיט . צחוק וחטא . (לא נשמע) מים רותחים .

ארתור: (לא נשמע), כאן .

זדורוב: יש לך כאן קפה, ארתור ?

ארתור: כן .

זדורוב: שוטר!

ארתור: כוס קפה .

זדורוב: חד פעמית אם יש, אם אין אז הנה .

זדורוב: אבל בוא נשים בזה .

ארתור: יש כאן את זה .

זדורוב: נו אני אעשה כאן קפה .

ארתור: יותר טוב בקטן, בגדול לא יצא לך משהו בכלל .

זדורוב: מה לא משהו ?

ארתור: הקפה בכלי פלסטיק .

זדורוב: לא . בפלסטיק יותר טוב . אז אני יכול//

ארתור: //תשטוף אותו טוב .

זדורוב: אני יכול//

ארתור: תשטוף .

זדורוב: אני יכול גם להוסיף בפלסטיק, זאת הרי לא בעיה .

ארתור: בסדר, אתה יכול אחרי זה לשפוך את המים לכאן .

מונה: 01:28:03

זדורוב: כן . שוטר! יש מישהו בבית ? איך קוראים לשוטר שלנו, ברק ?

ארתור: ההמ .

זדורוב: ברק, אתה פה ? שוטר!

שוטר: ההמ .

זדורוב: בוא רגע .

שוטר: מי (לא נשמע) .

זדורוב: אני . אחי, תעשה לי בבקשה, תן לי מים פה ל . . . אה . . . חמים בבקשה,

כוס .

שוטר: (לא נשמע) תאמין לי, וואלה, חדרנית לא תעשה .

זדורוב: תודה .

ארתור: אתה לא חייב .

שוטר: לא, לא, אני אומר לך, תראה איזה שירות, (לא נשמע) .

זדורוב: מה ?

ארתור: לא חייב .

זדורוב: משהו לא מוצא חן בעיניו או מה ?

ארתור: אני אומר, אתה לא חייב אם אתה לא רוצה .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: לא חובה .

זדורוב: אוי . . .

ארתור: שסטוקוביץ' .

זדורוב: אה, הנה יש לנו, מה זה ?

ארתור: אני השארתי את זה לבוקר .

זדורוב: ההמ . (רעש חיצוני חזק)

ארתור: קח, הנה היא . כפית בשביל קפה . (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: תודה, תודה רבה .

ארתור: תודה, תודה, תודות, תודות . (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: כשאתה צועק, אתה שואל, יש מישהו בבית ? (לא נשמע) שיט, אף נבלה לא (לא נשמע) .

ארתור: ההמ, לא, לא, לא, ככה (לא נשמע) .

זדורוב: לא, אני קצת (לא נשמע) אותה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן, בשביל שיהיה יותר קל (לא נשמע) .

ארתור: אני בכוונה, בשביל ש . . .

מונה: 01:31:03

זדורוב: אני הבנתי . . .

ארתור: (לא נשמע) לא יצא ריח . (לא נשמע) בלי קפה בבוקר . דווקא בבוקר . ובלילה אני לא שותה .

זדורוב: אני (לא נשמע) ביום . (לא נשמע) .

ארתור: אה, (לא נשמע) לפעמים .

זדורוב: לא לפעמים, אלא כל יום חמישה, שישה ספלים .

ארתור: זה הרבה .

זדורוב: אני אומר לך ברצינות, פלוס בבית בבוקר ובערב גם כן .

ארתור: לא יאומן .

זדורוב: חמש שש זה בעבודה באופן קבוע .

ארתור: אני רק בבוקר ולפעמים//

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //לפעמים בצהרים או בערב .

זדורוב: לא . . .

ארתור: מה אתה אומר ? (רעש חיצוני חזק, לא נשמע)

זדורוב: אני (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אני מבין .

ארתור: (החוקר צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) להביא אתי קפה .

ארתור: אני יכול (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שותה קפה .

ארתור: (לא נשמע) עשו ככה חזק .

זדורוב: לא, אני עשיתי קפה טוב .

ארתור: (לא נשמע) לעשות קפה חזק .

זדורוב: טוב . אני שותה קפה בבוקר, אני הולך לעבודה (לא נשמע), אני מגיע לעבודה, ישר קפה . למרות שמבחינת זמן עוברות אולי עשר, עשרים דקות . אולי חצי שעה . לא מעניין אותי, עוד אחד . במשך היום עוד שלוש, ארבע . אני מגיע הביתה, שותה עוד אחד, בערב, שיט . . . זהו .

ארתור: תראה, הנכדה של כורבצ'וב .

זדורוב: הנכדה של גורבצ'וב ? לא יאומן, אני בכלל לא ידעתי שיש לו נכדה .

ארתור: אני רוצה לראות איפה .

מונה: 01:32:28

זדורוב: אצל ההומו הזה יש נכדה עוד ? חרא, פירק כזאת אומה, שיט, מכוער .

ארתור: ההמ .

זדורוב: בן כלבה, הומו, להרוג אותו זה לא מספיק . אני (לא נשמע, הנחקר מחכה את גורבצ'וב), דביל, שיט . . . (לא נשמע) תודה על תשומת הלב, הומו,

שיט . . . לחשוב על זה (לא נשמע) להשתגע . אבל אתה יודע, אני אומר

(לא נשמע) שטויות כאלה (לא נשמע) בפעם הראשונה, שיט . . . זה לא יאומן, נתנו צבע, צבעו, הנה . . . לא (לא נשמע) .

ארתור: קוראים לה קסניה .

זדורוב: קסניה ? תראה מה זה, הבת של (לא נשמע) . קסניה סבצ'ק . וזאת גם

קסניה . (לא נשמע) .

ארתור: תראה, צילמו אותה במוסקבה . איזה ציצים יש לה, שיט . . . (לא נשמע) שיט . . . הבת, שיט . . . הנכדה, שיט . . . (לא נשמע) . אי אי אי, טרללאי . אי אי אי טרללאי . כן, איפה (לא נשמע) הנה ההורוסקופ, (לא נשמע) . מי אתה, דגים ?

זדורוב: לא, אני טלה .

ארתור: טלה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה, טלה ?

זדורוב: טלה, כן .

ארתור: שבוע קשה . שבוע קשה ולא שקט . אלמנט גדול . . .

זדורוב: חכה, (לא נשמע) אני טלה (לא נשמע) .

ארתור: הנה טלה .

זדורוב: זה טלה ?

ארתור: כן, הנה הוא .

זדורוב: תראה לי, (לא נשמע) .

ארתור: יש (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ, כן, כן, כן .

ארתור: הנה, אתה הרי זה, קוף אה . . . טלה, הנה הוא .

זדורוב: לא, טלה זה לא טלה, זה יותר גרוע . שור זה שור, נכון ?

ארתור: יש גדי . הנה הוא, גדי .

זדורוב: לא, אבל אני דווקא טלה .

ארתור: הנה הרי טלה .

זדורוב: ההמ .

מונה: 01:35:41

ארתור: טלה .

זדורוב: שבוע קשה (לא נשמע)//

ארתור: //הנה, אתה רואה ? באיזה חודש, שלישי או רביעי ?

זדורוב: אני בחודש רביעי .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) אז אני בעשרים וחמש לרביעי .

ארתור: מהעשרים ואחד לשלישי עד העשרים לחוש .

זדורוב: אין, אז הנה אני, אז זאת אומרת אני שור .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני שור .

ארתור: אז אתה שור ?

זדורוב: אני טלה . זה גדי . (לא נשמע) זה גדי ואני שור, שור .

ארתור: אז אתה שור, אבל אתה אמרת, אתה טלה .

זדורוב: אני טלה . אני בעשרים וחמישי לרביעי .

ארתור: בעשרים וחמש ?

זדורוב: כן . . וכאן אתה רואה, דווקא מהעשרים ואחד לרביעי עד העשרים לחמישי אה . . .

ארתור: אז הנה אתה .

זדורוב: עשרים ואחד//

ארתור: //ההמ .

זדורוב: לרביעי עד העשרים לחמישי, העשרים וחמישי לרביעי זה כאן .

ארתור: כן, כן, אז אתה איך קוראים לו . . .

זדורוב: עד העשרים לאפריל, אני שור .

ארתור: (לא נשמע) שור, שור . אה, אז אתה שור .

זדורוב: שיט, שברתי אתה כפית בלי כוונה . שיט, לפחות היו נותנים כפיות (לא נשמע) .

ארתור: מה, נשברה ?

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) כותבים עלי שם . לא יכתבו עלי שום דבר טוב .

ארתור: שיש לך שבוע לא משהו . אה לא, שבוע מעשי ורגוע (לא נשמע) . בקיצור . . . שבוע (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) הולך .

מונה: 01:37:10

זדורוב: כן, גם הולך וגם נוסע באמת (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) אומרים כאילו שבשבת יהיה יום רגוע ?

ארתור: (לא נשמע) ירח במזל עקרב . נו, כאילו שאתה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני גם ככה כבר זיינתי אותה . (לא נשמע) הם לא אומרים שבעתיד הכל יהיה בסדר ? שיזכו אותי ?

ארתור: בקיצור אצלך, כאן . . . ביום שני וביום שלישי, יום רביעי . בקיצור אה . . . אתה צריך להיזהר מהימים האלה, למה ? הימים האלה הם בקיצור אה . . . פתאומיים כאלה והכל יכול להשתנות לכיוון הלא טוב .

זדורוב: אתה יודע, כבר השתנה . ביום שני היה בסדר, (לא נשמע) גם כן, (לא נשמע) .

ארתור: אז הנה (לא נשמע)//

זדורוב: //ביום שלישי עצרו אותי, ביום רביעי (לא נשמע)//

ארתור: //לא, אז השבוע החדש, השבוע החדש .

זדורוב: ההמ . שבוע חדש, לכיוון לא טוב . . .

ארתור: זה יום שני, יום שלישי, יום רביעי .

זדורוב: וביום ראשון (לא נשמע), כן ?

ארתור: ביום ראשון כן, ככה ככה .

זדורוב: יכול להיות שהתוצאות של הבדיקות יהיו מוכנות . אבל לפחד אני//

ארתור: //אתה תכיר, ביום ראשון אתה תכיר אנשים חדשים .

זדורוב: נו הבטיחו לי ביום ראשון לנסוע לזה . . . למעבדה .

ארתור: (החוקר מזמזם) .

זדורוב: לא כתוב שהכל יהיה מעולה וישחררו אותי ? (הנחקר צוחק)

ארתור: לא יאומן, אם אני הייתי יכול לתרגם טוב . . . יום שני, יום שלישי, יום רביעי, ימים שכדאי להיזהר מבלתי צפוי, זאת אומרת שכל מיני דברים בלתי צפוים יכולים לקרות . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו, חוץ מזה . . . ופתרונות (לא נשמע) . חשוב במיוחד להיזהר, אתה צריך להיזהר מהוצאות חד פעמיות שיכבידו עליכם בהמשך ולהימנע מהחלטות פזיזות . אלה החלטות לא נכונות, אתה לא צריך לעשות . אם אתה תעשה החלטה שהיא לא נכונה, אז ממש לא יהיה טוב, הנה . (לא נשמע) כל תמונה . לא הכל נדמה ככה כמו שהוא נדמה ב . . .

מונה: 01:40:16

זדורוב: באמת .

ארתור: כן, באמת .

זדורוב: בכלל אתה מאמין בהורוסקופים ?

ארתור: תראה, יש כאן (לא נשמע) . לחשוב . . . כמה . . . דרגות קדימה//

זדורוב: //קדימה, לפני שמקבלים החלטה .

ארתור: כדי לראות את כל התמונה, כן . צריך לראות כל תמונה . לראות כל, כל התמונה .

זדורוב: אה, סוף הדרך (לא נשמע) .

ארתור: ואני מאמין .

זדורוב: אני לא .

ארתור: (לא נשמע) ככה, אבל . . . יש, יש דברים שהם . . . אתה מבין ? איפה אני ? הנה אני .

זדורוב: אתה עקרב ?

ארתור: כן, אני עקרב .

זדורוב: הבן שלי עקרב . באיזה תאריך אתה ?

ארתור: שמונה עשרה .

זדורוב: באיזה חודש ?

ארתור: לנובמבר .

זדורוב: לנובמבר ? הבן שלי בשלושים ואחד . . . העשרים וארבע לעשירי . . . נו, כן . הוא עקרב הבן שלי .

ארתור: בעשרים ואחד ?

זדורוב: בשלושים ואחד לנובמבר . אוקטובר, סליחהף אוקטובר, אוקטובר . העשירי זה הרי אוקטובר .

ארתור: אתה אמרת בנובמבר, בגלל זה .

זדורוב: אני טעיתי . מה כותבים עליך ?

ארתור: ההמ . . . (לא נשמע) . נו . . . היה שבוע קשה .

זדורוב: מעניין, למי מאתנו היה שבוע קל ? לאלה (לא נשמע) אם הייתה לך אפשרות לברוח, אתה היית בורח ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן, לא ?

ארתור: לא, אני הייתי מסתכל עליך . . . מה זאת אומרת ?

זדורוב: אני לא היתי בורח .

מונה: 01:43:44

ארתור: נו, אז כל הכבוד לך, אתה .

זדורוב: תראה, פשוט הרי בכל קרה יתפסו אז מה הטעם פשוט (לא נשמע) .

ארתור: ישימו אותך בבית סוהר ככה או ככה, נכון ? אתה לא היית רוצה יום יומיים בשביל לראות את האישה ?

זדורוב: אני (לא נשמע) אניל א הייתי מגיע אליה .

ארתור: אבל היית מתקשר כאילו .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //אתה היית מנסה, נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו, אתה היית מנסה לעשות את הכל, נכון ?

זדורוב: כן, הם היו עוכבים בכל מקרה .

ארתור: את הילדים אתה היית רוצה לראות ? יש לך אה . . . שני ילדים ?

זדורוב: ילד אחד .

ארתור: אתה היית רוצה אתה ילד ?

זדורוב: בטח .

ארתור: נו אז תאר לך, אתה לא היית עושה את הכל בשביל לראות אותם ? לפחות איך שהוא, היית קורא להם וככה איזה שהוא משהו, איך שהוא הייתה מנסה, נכון ? נו . . . אתה היית מנסה . . . אם הייתה לך כזאת אפשרות ואתה לא היית מנסה לעשות שום דבר, לא היה לך כואב אחרי זה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: וגם כן, לי יש תקופת מאסר יותר קצרה משלך, אם הייתה לי כזאת אפשרות, לפני בית השפט, לפני שאני נכנס, אני הייתי עושה את זה .

זדורוב: אה, לפני בית המשפט .

ארתור: נו בטח . ואחרי זה כבר מה שיהיה, יהיה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לקחת .

זדורוב: (לא נשמע, הנחקר צוחק) תצטרך .

ארתור: לא, אני אה . . . אתן לחבר'ה תמונה, הם (לא נשמע) לי .

זדורוב: אתה רוצה קפה, ארתור ?

ארתור: לא רוצה .

זדורוב: איך שאתה רוצה .

ארתור: למרות שאולי אני אקח שלוק . אתה כבר זהו, (לא נשמע) ?

מונה: 01:45:44

זדורוב: לא, אני רק מזגתי את המים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: תביא את הספל הזה, הכוס הזאת .

ארתור: אני רוצה רק שלוק, אני לא רוצה יותר .

זדורוב: אני גם כן לא אתן לך יותר (הנחקר צוחק) .

ארתור: (לא נשמע) . אי . . . אוי . . . (לא נשמע) . אוי, שיט . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אולי אנחנו עוד נצטרך את זה .

זדורוב: בשביל מה ?

ארתור: זה שלך ?

זדורוב: אני מודה לך .

ארתור: זה שלי .

זדורוב: אני מודה לך, (לא נשמע) שיביאו עוד לחמניות .

ארתור: יש, תגיד לו .

זדורוב: אני יודע, הוא כבר בעצמו אמר שיש להם ארגז שלם .

ארתור: יש (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) האוכל הזה .

ארתור: (לא נשמע) תגיד תודה לפחות שיש את זה .

זדורוב: (לא נשמע) אני רזיתי בזמן הזה, שיט . . . לא יאומן .

ארתור: אתה לא תרזה, בבית סוהר בכלל אף אחד לא מרזה .

זדורוב: אני צריך (לא נשמע)//

ארתור: //להיפך, משמינים .

זדורוב: אני מינימום (לא נשמע) .

ארתור: אה, (לא נשמע) .

זדורוב: שיט, אני העליתי עשרה קילוגרם, אני לא האמנתי .

ארתור: אתה רוצה עוד לרזות ?

זדורוב: כן .

ארתור: אתה תרזה .

זדורוב: אני שקלתי שמונים . עם המטר שלי, עם הגובה שלי, זה בסדר . ועכשיו אני שוקל תשעים . (לא נשמע) אתה מגיע בערב, אוכל כמו חזיר עד שאתה נופל והולך לישון .

ארתור: נו כן .

מונה: 01:47:40

זדורוב: אתה אוכל (לא נשמע) בשמונה, עשר בערב, בתשע . תלוי מתי . (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: נו הנה, אני קורא, (לא נשמע) צילום של . . . (לא נשמע) .

ארתור: עולם של תקשורת, צילום, שיט . . .

זדורוב: עולם של תקשורת ? (לא נשמע) .

ארתור: אה, אתה קורא קצת, כן ?

זדורוב: כן, אני משתדל לקרוא כי אה . . . אני לא יודע את השפה, שיט . אני לא יודע הרבה מילים, אותיות ככה, פחות או יותר אני יודע . אני מנסה לקרוא בשביל לפחות קצת לשפר את הזה, את הידע .

ארתור: בקצב כזה אתה תהייה פרופסור בבית סוהר .

זדורוב: (לא נשמע) לכתוב צריך בכל מקרה ולקרוא בעברית .

ארתור: כן .

זדורוב: מי יודע לעזאזל אם אני אצטרך את זה .

ארתור: אה ?

זדורוב: מי יודע לעזאזל איפה אני אצטרך את זה .

ארתור: אתה תצטרך את זה .

זדורוב: שיט, בקצרין עכשיו אנשים שמחים, לא יאומן .

ארתור: אה ?

זדורוב: האויבים שלי שמחים, שוף הדרך בקצרין .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: מה קרה לך, כזה מתחרה, שיט . . . ואין (לא נשמע) הם נגנבו . אני

(לא נשמע) .

ארתור: אה, טוב לו ?

זדורוב: הוא בכלל רצף . (לא נשמע) חוץ מהקרמיקה לא יודע יותר לעשות שום דבר . אני הגעתי לקצרין, בחצי שנה אני עקפתי את כל התחרות . אתה יודע מה זה לעקוף את כל התחרות ? זה לא יאומן, היו לי אתו מפגשים . . . זה כמעט הגיע למכות .

ארתור: מה אתה אומר ?

זדורוב: אני רציתי, זהו . . .

ארתור: בגלל זה, בגלל הקרמיקה ?

זדורוב: בגלל הקרמיקה, אני לקחתי את כל העבוודה, זה לא עניין אותי . הוא היה

מונה: 01:49:54

מגיע לבן אדם, אומר, אני אעשה לך רק את הקרמיקה . הבן אדם אומר, אני צריך את האינסטלציה . הוא אומר, אני לא עושה את זה . אז בשביל מה לעזאזל ? מגיע (לא נשמע), אני עושה//

ארתור: //אה, אתה עושה גם את זה וגם את זה ?

זדורוב: ואני עושה את הכל, אני (לא נשמע), את הכל, הכל . (לא נשמע) יושבים שיט, מחכים חודשיים, שלושה חודשים כל פעם . אני מגיע, עושה את העבודה שלי והולך . זהו, הוא שיט . . . הוא אומר, אני בחורף שעבר (לא נשמע) אצל קבלן, (לא נשמע) בבית כל החורף . אני עבדתי בעצמי בלי כל מיני כאבי ראש ובלי שום דבר . אני הייתי לוקח בתים, שיט . . . שתי קומות כאלה, הוילות האלה . אני הייתי שובר את כל האינסטלציה הישנה . . . הייתי עושה קרמיקה, שיט . . . הייתי צובע, הולך, שיט . . . האנשים היו מרוצים .

ארתור: אם היה לך את כל זה משלך, כן ? משלך, הכלים וכל השטויות האלה//

זדורוב: //יש לי את כל הכלים . למה הם לקחו את כל הכלים שלי למשטרה ? כל הכלים שלי נמצאים במשטרה .

ארתור: מה יש לך ?

זדורוב: יש לי את הכל .

ארתור: כן ?

זדורוב: יש לי בשביל הקרמיקה את הכל, יש לי . . . הכל בשביל הקרמיקה, יש לי את הכל בשביל החשמל, יש לי את הכל בשביל עבודות (לא נשמע), יש לי את הכל בשביל עבודות צביעה, יש לי את הכל בשביל האינסטלציה .

ארתור: אתה גם לא צריך קבלנות ?

זדורוב: בטח שלא, לפעמים אני לוקח קבלנות, כשאני בעצמי לוקח וסוגר עבודה . זה אני, מפגר, שיט, הלכתי שיט, לעבוד אצל ההומו הזה ו . . . תראה לאיזה חרא אני נפלתי שיט, בבית ספר הזה . בשביל שיט, איזה ארבע, חמש אלף שקל, שיט יש לי עכשיו את כל הכאב ראש הזה . אני שיט, הייתי לוקח ועובד בעצמי, בלי הקבלן הזה . אני הרי זה . . . עשיתי אצלו רק את העבודה הזאת בבית ספר וככה//

ארתור: //וכמה אה . . . עולה השטות הזאת, שבשביל הקרמיקה ? זה יקר ?

זדורוב: המכונה עצמה ? אה . . . אלף שקל .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כם .

ארתור: אז א ין שם שום דבר כזה יקר .

מונה: 01:51:26

זדורוב: תראה, (לא נשמע) יקר . (לא נשמע) שבע מאות, שמונה מאות, אלף שקלים .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: רק המקדחה . המקדחה היא כזאת לא גדולה .

ארתור: כן .

זדורוב: זאת מקדחה (לא נשמע) שהיא יכולה לעבור דרך פורצלן .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אה . . . זאת עם המקדחה הזאת אני יכול לעבוד דרך זכוכית ולא יהיה בשום מקום שום סדק . אין לאף אחד מקדחות כאלה, אני שיט, השגתי את זה מברית המועצות .

ארתור: אין כאן כאלה, למה ?

זדורוב: הם עולים כאן, שיט איזה אלף חמש מאות, אלפיים שקל . אני נתתי לבחור כסף, יצא לי איזה שבע מאות שקל, שמונה מאות שקל על המקדחה .

ארתור: הוא הביא לך מברית המועצות ?

זדורוב: כן, אני נתתי לו דולרים, הוא הביא לי, (לא נשמע) מאה חמישים דולר . הנה, קח לך מאה חמישים דולר . זה הכל . (לא נשמע) מה זה מאה חמישים דולר מבחינתי ? יומיים של עבודה, שלושה ימים

של עבודה מקסימום . כשבשלושה ימי עבודה אני קיבלתי מקדחה שיכולה לקדוח דרך כל דבר ואף אה . . . זה . . . איך אומרים את זה, השטות הזאת, (לא נשמע) אין אף שטות כזאת, חור ממש יפה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני אפילו (לא נשמע) בזכוכית . שמתי בזכוכית (לא נשמע) פטישון נתקע . (לא נשמע) יש לי כזה מכשיר, (לא נשמע) כל הזמן נותן מים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הדלקתי, שיט, קדחתי בזכוכית, אין אף סדק .

ארתור: כזה (לא נשמע) .

זדורוב: דרך זכוכית כזאת אני קדחתי .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אין אף סדק .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) זה לא יאומן, מברית המועצות . זה לא החרא הישראלי הזה (לא נשמע) .

ארתור: זה לא טוב, כן ?

מונה: 01:52:54

זדורוב: (לא נשמע) אתה קודח ויוצאת שטות כזאת לא משהו וזאת דווקה (לא נשמע), היא עובדת בצורה שלא תיאמן . יש לי את הכל משלי, קונגו משלי שהוא . . . עולה שלושת אלפים חמש מאות, אבל אני לקחתי אותו באלפיים שבע מאות . אני לקחתי אותו במזומן .

ארתור: אתה עשית את הכל בעצמך, כן ? קנית .

זדורוב: כל הכלים שלי, זה הכל שלי . אני התחלתי לעבוד אצל קבלן, קניתי כל פעם קצת, כל פעם קצת, כל פעם קצת . בהתחלה אני הייתי לוקח חרא, לא יקר כזה . אבל אחרי זה, כמה שעבדתי יותר, ככה לקחתי דברים יותר יקרים . עכשיו יש לי . . . אני התחלתי מחברות פשוטות, בשלוש מאות שקלים, בארבע מאות שקלים, במאה שקלים .

ארתור: מה, כלים ?

זדורוב: כן . ועכשיו יש לי כלים באלף חמש מאות, באלפיים, בארבעת אלפים, בשלושת אלפים שקלים, ככה . . .

ארתור: והסכינים שאתה היית אוסף, גם כן קנית אותן ?

זדורוב: איזה ?

ארתור: נו, אלה .

זדורוב: (לא נשמע) ? כן, את אלה אני קניתי, זה אני קניתי (לא נשמע) בשבילי כי מצא חן בעיניי נשק .

ארתור: ואתה הזמנת סטנדים ?

זדורוב: לא, אני עשיתי לבד .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני לקחתי (לא נשמע) זבל, יש ארון, אתה לוקח פלטה אחת, את המידות שאתה צריך . אתה חותך (לא נשמע) שיט, אתה סוחב אותה הביתה, שוטף אותה בשביל שהיא לא תהייה מלוכלכת .

ארתור: (לא נשמע) יש לי . . . יש לי סטנדים . . . בכזה עובי . . . הסדנטים אצלי, בכזה עובי וככה . . . ככה סטנד, מרובע ככה .

זדורוב: נו .

ארתור: כזה, נו בערך כמו . . . כמו זה והוא כאילו אה . . . אפשר להעמיד אותו גם ככה ואפשר גם כן לתלות אותו . ואתה שם שם את הסכין . . . כאילו אתה מלביש אותה ככה, עם חוטי מתכת, אתה יודע ?

זדורוב: ההמ .

מונה: 01:54:30

ארתור: או עם חוטי מתכת או יש כאלה פלסטיקים כאלה שמחזיקים אותן . כאלה זה . . . לולאות . הנה, אתה מכיר//

זדורוב: //נו, אני הבנתי .

ארתור: אתה שם ככה וככה הן מחזיקות, אני יכול לשים ככה כמה יחידות .

זדורוב: ההמ, אבל אני לא//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: לא, אבל אני עושה לבד . בשביל מה לעזאזל אני צריך להזמין, לשלם

כספים ?

ארתור: מעץ אדום הכל עשוי .

זדורוב: אני . . . נו, מעץ זה יפה . אבל אני לא כל כך אוהב עץ . אני לקחתי, חתכתי את הפלטה הזאת, סחבתי הביתה, הלכתי לחנות, קניתי בד . . . כמו משי, משהו כזה שיהיה מבריק, (לא נשמע) אני לקחתי בצבע ירוק ככה . הוא . . .

ארתור: אה, בפנים ?

זדורוב: אה ?

ארתור: בפנים ?

זדורוב: אה . . . לא, זה בד כזה, הוא . . .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ככה, הוא ירוק ונראה ככה וכשאתה מזיז אותו, יש משחק אור .

ארתור: זה בפנים, איפה שהסכין, איפה שיש את הסכינים .

זדורוב: נו, אז תקשיב . אני שמתי את הבד הזה//

ארתור: //ההמ .

זדורוב: על הזה, מה שאני חתכתי . אני משכתי את הבד על זה, חיברתי עם סיכות .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זהו, יש לי אותו כמו, בד משוך כמו זה . . . עליו הברגתי בזהירות שני ב . . . ברגים ושמתי את הסכין, זאת אומרת שאת הסכין אצלי רואים בברור .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הברגים האלה הם רק . . . אה . . . הם שחורים, הם על הידיות ולא שמים לב אליהם .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ושיט, רואים ממש טוב . וכשאתה מדליק את האור או ביום כשיש שמש, במיוחד בצהרים כשהשמש כשהיא עוברת, אז היא משחקת עם הצבעים, ירוק עם השחור ופלוס המתכת שמבריקה .

ארתור: ההמ .

מונה: 01:55:48

זדורוב: זה נראה מעולה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זהו, עץ גם נראה מעולה, אבל עם עץ . . . שמים (לא נשמע) אקדחים ודברים כאלה, משהו כזה כוחני כזה, תולים משהו כזה גדול . וזה דווקא בד בשביל סכינים ובשביל חרבות וכל מיני כאלה דברים . שיט, יש לי חרב סמוראית . יש לי . . . יש אותם משלושה סוגים, את החרבות הסמוראים . יש ארוכים, יש קצרים ויש בינוניים . לי יש את הבינונית . הבינונית זה באורך היד . הלהב מהאצבע//

ארתור: //אני יודע, אני יודע .

זדורוב: עד המרפק . פלוס הידית, זה דבר שלא יאמן . אפשר את הארוכה, אבל הארוכה . . . היא יותר מדי ארוכה, היא כזאת .

ארתור: הארוכה זה יפה לשים על שטות כזאת .

זדורוב: כן, כן, כן, הארוכה זה יפה שם . . . אבל . . .

ארתור: הארוכה . . .

זדורוב: לא, נכון (לא נשמע) אני לקחתי את הבינונית .

ארתור: אתה יודע איזו יש לי ?

זדורוב: חכה, אני רוצה . . .

ארתור: יש לי . . . כזאת שטות . . . יש לי שטות כזאת//

זדורוב: //ההמ .

ארתור: עם כזאת ידית, עם כאלה זה, שיט . . . כזאת שטות, עם כזאת להב .

זדורוב: כמו (לא נשמע) ?

ארתור: (לא נשמע), אבל הלהב שם היא כזאת .

זדורוב: רחבה .

ארתור: רחבה . . . כאלה אלה, (לא נשמע) .

זדורוב: אה, השיניים .

ארתור: שיניים, שמה שיניים, ככה זה הולך, משהו מדהים בקיצור, כזאת ענקית . אתה יודע כמה היא עולה ?

זדורוב: לא .

ארתור: חמש מאות חמישים שקל .

זדורוב: לא רע . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ליום הולדת (לא נשמע) .

זדורוב: אח שלי עם חבר//

מונה: 01:57:18

ארתור: //ו//

זדורוב: //קני לי סכין במתנה .

ארתור: הנה, ארתור . . . (לא נשמע) . . . חוץ מזה יש לי, מהשטות הזאת . . .

זדורוב: כמו (לא נשמע) מאה . . . (לא נשמע) סכין .

ארתור: (לא נשמע) ובפנים, ובפנים, יש שלוש יחידות כאלה, אחת שתיים שלוש .

זדורוב: אה, (לא נשמע) .

ארתור: ככה .

זדורוב: (לא נשמע) כאלה .

ארתור: (לא נשמע), נכון ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: וככה זה יוצא . כמו שלוש אצבעות, אתה רואה ?

זדורוב: כמו נעצים כאלה יוצאים .

ארתור: סכינים, עד לכאן .

זדורוב: אה, סכינים ?

ארתור: סכינים, (לא נשמע) .

זדורוב: אה, זה כאלה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כמו נמרים, עם (לא נשמע) .

ארתור: כן, כאלה סכינים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה מה שיש לי . . . בקיצור, יש לי כאלה אתה יודע . . . פריטים שיט . . . לא הסכינים הפשוטים האלה אלא דווקא כאלה שטויות . יש לי (לא נשמע) מטשקנט .

זדורוב: אוי, אלה (לא נשמע)//

ארתור: //ישנים .

זדורוב: הם חדים, (לא נשמע) .

ארתור: הם כאלה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כאלה .

זדורוב: בדוגמא טורקית .

ארתור: (לא נשמע) כן, יש עליהן אבנים . יש לי כאלה . יש לי סכין קווקזית .

זדורוב: זה כמובן (לא נשמע) .

מונה: 01:58:19

ארתור: סכין . אתה יודע מה אני רציתי ?

זדורוב: לדוד שלי הייתה סכין ציד, סכין ציד מייצור עצמי . . . רגל עז . הידית הייתה מרגל עז (לא נשמע) .

ארתור: יש לי רגל עז, יש לי .

זדורוב: זה אה . . . זה, הקצה הוא עשוי מעצם, שיט, זה לא יאומן .

ארתור: יש לי רגל עז, רגל עז . . .

זדורוב: עם הסכין הזאת, אפשר להתגלח .

ארתור: אני יודע .

זדורוב: שיט, אני . . . (לא נשמע) כל כך . . . (לא נשמע) .

ארתור: היא (לא נשמע) .

זדורוב: ואתה יודע מה הדבר הכי מעניין ? אני . . .

ארתור: היא מבריקה .

זדורוב: כן . אני חשבתי שבדרך כלל, נו מה זאת אומרת, נו שיט . . . על . . . (לא נשמע) אתה יודע איך הדוד שלי משייף אותה ? יש חגורה רחבה כזאת מעור, הוא מותח אותה//

ארתור: //יש לו של חיילים ?

זדורוב: (הנחקר מדגים) ומתחיל לעשות עם החגורה .

ארתור: החגורה הצבאית, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מעור .

ארתור: כזאת, כן . לי יש כזאת מרגל עז, להב כזאת, רק הלהב כזאת ופלוס כזאת רגל . ככה, היא כזאת .

זדורוב: לא גדולה .

ארתור: הנה, (לא נשמע) .

זדורוב: בערך שלושים וחמישה, ארבעים סנטימטר .

ארתור: כן, משהו כזה . הרגל כזה . . . כאן יש את הרגל הזאת .

זדורוב: נו, זאת הרגל, כן .

ארתור: ואחרי זה, יש לי אפילו את הרגל, יש שם כזאת פרווה, פרווה כזאת, אתה יודע תלויה .

זדורוב: גם אצלי .

ארתור: כאן יש פרווה, כאן יש את הפרווה הזאת עצמה ממש . . . כזאת .

זדורוב: הרגל, הרגל עצמה עם פרווה .

ארתור: כן . וכאן היא כזאת, ממש יפה, יש ככה טבעת כזאת, (לא נשמע) .

מונה: 01:59:40

זדורוב: (לא נשמע) כן ?

ארתור: ממש יפה, כן . אז שיט, היא . . . אתה יודע כמה ביקשו ממני את הרגל עז הזאת ? שאני אמכור . אני לא מכרתי אותה לאף אחד . נו זה עוד מדוד שלי, הוא היה צד (לא נשמע) .

זדורוב: דבר ראשון זאת סכין ציד, הם מעולים, הם ממש מעולים, הם חדים, זה (לא נשמע) רוסית ישנה . (לא נשמע) כמעט ולא מפסיקים להיות חדים .

ארתור: ממ . . .

זדורוב: אני יודע למה, כי הדוד שלי התערב אתי, הוא לוקח סכין מטבח רגילה, הוא שם אותה על השולחן, אה . . . עם הקצה למעלה . הוא לוקח את הרגל עז, מכה בכל הכוח .

ארתור: מה אתה אומר ?

זדורוב: כן . (לא נשמע) אין ובסכין נשאר בסדר גמור . הוא אומר, אני פשוט עכשיו אשייף אותה, מפה לשם . . . לא יאומן, אין שום דבר, (לא נשמע, רעש חיצוני) . מה שכן, (לא נשמע) אין שום דבר יותר טוב, שיט . . . שיט . . . אני אוהב נשק קר . הוא אומר לי, אבל ב שביל מה אתה צריך כל כך הרבה סכינים ? אני אומר, אני (לא נשמע)//

ארתור: //כמה יחידות יש לך ?

זדורוב: בערך עשרים יחידות .

ארתור: עשרים ? איזה להבים יש לך ? (לא נשמע) יש לך פריטים גדולים ?

זדורוב: יש לי גדולים, יש לי לא גדולים .

ארתור: מה ההכי גדולה ?

זדורוב: הכי גדולה יש לי אה . . . ארבעים סנטימטר .

ארתור: זאת החצי חרב הסמוארית ?

זדורוב: לא, לא, זאת לא חרב, זאת אה . . . סכין . (לא נשמע) סכין . יש לה ידית כזאת מלופפת, כמו נחש .

ארתור: ההמ .

זדורוב: יש ממנה כאלה, אתה יודע כמו . . . זה . . . כמו כנפיים של עטלף, ככה

חדים . כאלה שטויות (לא נשמע)//

ארתור: //בקצוות ?

זדורוב: כן, בקצוות ככה למטה . מלמעלה כזה, כאילו ראש של איזה שהוא שד, יש שם (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

מונה: 02:01:29

זדורוב: (לא נשמע) עם קרניים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) עצמה חרא, זה . . . נו זה אה . . .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה לא אמיתי .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: א ?

ארתור: הידית יפה ?

זדורוב: דווקא הידית יפה (לא נשמע) אבל כאילו . . . כמו שיש (לא נשמע) רחב כזה, בכל הסכין והוא יורד ככה לקראת למטה . היא יפה, אבל . . .

ארתור: לא (לא נשמע) .

זדורוב: אני מבין שהיא לא אמיתי .

ארתור: אתה ראית את (לא נשמע) הקווקזים האלה (לא נשמע) .

זדורוב: אה, (לא נשמע) .

ארתור: אתה ראית ?

זדורוב: כן, כן, כן .

ארתור: יש כאן (לא נשמע) .

זדורוב: כן, (לא נשמע) .

ארתור: כאן יש סכינים (לא נשמע) אתה מכיר סכינים כאלה ?

זדורוב: כן, כן, כן .

ארתור: יש לי סכין כזאת . אני הרי אומר לך, יש לי סכין קווקזית . אתה יודע כמה (לא נשמע) יש לי סכין, הסכין . . . הזה עצמו שלו, הנרתיק שלו, כל הנרתיק שלו עשוי מכסף . הנרתיק מכסף, הידית, הידית . . .

זדורוב: לא יאומן .

ארתור: הידית מכסף . . .

זדורוב: אבל היא ישנה פשוט . . . היא . . . משם .

ארתור: זאת עבודה של תכשיטנים . זאת עבודה של שנות השבעים, שנות השמונים . אצלנו (לא נשמע) שם (לא נשמע)//

זדורוב: //אה, (לא נשמע) .

ארתור: עד עכשיו עושים שם עבודות כאלה .

זדורוב: לא יאומן .

ארתור: יש נרתיקים לסיגריות, יש סכינים .

מונה: 02:02:46

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: יש אה . . . חגורות (לא נשמע) כאלה . . . (לא נשמע) . סיגרים כאלה . . . יש מכסף ששמים, נו (לא נשמע) .

זדורוב: אבל . . . אני מבין, אבל (לא נשמע)//

ארתור: //אתה ראית סיגרים כאלה ?

זדורוב: אבל מה אלה הסיגרים האלה ? אלה דווקא נרתיקים כאלה לסיגרים או . . .

ארתור: זה פעם, פעם . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: פעם זה היה . . .

זדורוב: ג'גיטים אני יודע, הם הלכו עם מעילים כאלה וזה . . .

ארתור: נכון . אה . . . אני אה . . . היו אה . . . חלק היו שמים סיגרים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: חלק היו שמים בפנים כמו כזה . . . בפנים כמו נרתיק לכדורים .

זדורוב: אה, כיס לכדורים .

ארתור: כן . חלק היו שמים סיגרים, אתה מבין ? חלק היו שמים כאילו אה . . . כל מיני . . . שטויות . חוץ מזה על חגורות, על חגורות, יש כאילו את החגורה . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: מכסף עם כאלה זה, אבנים וכאן יש כאילו תוספות כאלה מעור .

זדורוב: ההמ .

ארתור: תוספות מעור שבקצוות גם כן יש כסף, ככה זה הולך .

זדורוב: אה, כאלה כמו (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: אבל בשביל מה זה ?

ארתור: זה . . . בשביל יופי ככה .

זדורוב: אה, בשביל היופי .

ארתור: זה לא יאומן . זהו, אני רציתי חגורה כזאת, אבל אין לי . הסכין הזאת בעצמה, היא יקרה . היא עולה בדולרים . . . מאה חמישים, מאתיים דולר . יש שם המון כסף כזה .

זדורוב: אני . . .

ארתור: יש שם עוד על הידית . . . הידית הזאת מכסף ויש עליה אבנים . אבנים אתה יודע . . .

זדורוב: נו חצי יקרות .

מונה: 02:04:17

ארתור: ירוקות האלה, אתה יודע כל מיני שם . . .

זדורוב: כן, כן .

ארתור: לא אה . . .

זדורוב: אני מכיר, ברקת זאת אבן חצי יקרה .

ארתור: כן, כאלה .

זדורוב: הדבר היחיד שאני (לא נשמע), הסכין הקצרה הזאת (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) לא כסף, הלהב עצמה (לא נשמע) .

זדורוב: ברור, אלא מה, כסף, הסכין (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זהו, אני רוצה, הסכין הקצרה הזאת היא יפנית . אבל זה . . . לא ממש יפן, זה חיכוי של יפן . אני מבין את זה מצוין, אבל אני רוצה לנסוע ליפן . . . יש אי כזה . . . (לא נשמע) ביפן .

ארתור: נו .

זדורוב: יש (לא נשמע) . זהו . . . אז אני רוצה להיות באחד מהאיים האלה, הם עושים חרבות סמוראים באיים האלה . באמת, אמיתיים, חדים (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

ארתור: כל הסכינים שלך היו במקום ?

זדורוב: כן .

ארתור: כולם ?

זדורוב: כולם .

ארתור: לא היה שם שום חשדות, שום דבר ?

זדורוב: אני לא מבין .

ארתור: הם לקחו את כל הסכינים ?

זדורוב: את כולם ממש .

ארתור: בשביל מה, בשביל לבדוק ? אה . . .

זדורוב: לקחו את כל הסכינים בשביל לבדוק .

ארתור: יחזירו לך את הכל, מה זה ?

זדורוב: ברור שהם יחזירו, הם . . .

ארתור: יש שם הסכינים יקרות ?

זדורוב: אה . . . החל מארבע מאות ועד מאתיים חמישים ויותר .

ארתור: אה, כן ?

מונה: 02:05:38

זדורוב: אני . . . מנסה לקנות את מה שיפה, אני לא לוקח שם במאה שקל וכאלה דברים .

ארתור: נו נכון .

זדורוב: אני לוקח יפים, שיהיה קצת יותר יקר . אני אומר, הם לקחו ממני, שיט

(לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: הם לקחו ממני שני כוכבים .

ארתור: איזה כוכבים ?

זדורוב: (לא נשמע) השתמשו .

ארתור: אה, נו נו . נו, נו .

זדורוב: לקחו ממני שני כוכבים .

ארתור: מה, הם יקרים ?

זדורוב: מאה עשרים וחמישה שקלים לכוכב .

ארתור: אחד ?

זדורוב: לאחד, מאה עשרים ושמונה, סליחה . כוכב אחד מאה עשרים ושמונה .

ארתור: כן, הם יפים .

זדורוב: הם ממש יפים .

ארתור: אלה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לא יאומן, כשאני אצא אני בעצמי (לא נשמע) ממש, אני זוכר את איך שאני (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) שיט, זה דבר שהוא לא יאומן . (לא נשמע) לא צריך .

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) אבל אה . . . הנה, הם חייבים להחזיר את הכל . אם פתאום, אם אחד מהסכינים שלי אני עשיתי את זה אתו, הם צריכים להשאיר רק את הסכין הזאת . את כל השאר הם חייבים להחזיר .

ארתור: ההמ . . .

זדורוב: הם חייבים להחזיר כי (לא נשמע) כלי הרצח ולא כל השאר .

ארתור: לא הבנתי . אה, אם יתפסו רק אחד ואת כל השאר הם יחיזירו ?

זדורוב: הם חייבים להחזיר, (לא נשמע) . הם חייבים (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

מונה: 02:07:15

זדורוב: כן, הם חייבים להחזיר את הכל חוץ מזאת שהיא, כמו שאומרים אה . . . שאתה בוצע הרצח .

ארתור: (לא נשמע) יחזירו וזה הכל .

זדורוב: אבל שיט, אני בכל זאת בכל מקרה אסע ליפן, (לא נשמע) אבל אני רוצה לנסוע ולקחת חרב סמוראית אמיתית . שיט . . . מהילדות אני (לא נשמע) יש לי, שיט . . .

ארתור: מעצם פיל .

זדורוב: מאניה (לא נשמע) .

ארתור: הידית מעצם פיל .

זדורוב: מעצם פיל רוסית ?

ארתור: הידית, הידית .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הידית .

זדורוב: הידיות שם הן מעור .

ארתור: אני יודע, אבל יש גם מעצם פיל . אבל הן כאלה (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) למה זה מעור ? העור זה חומר שסופג לחות מהר, כשאתה הולך מכות, הידית מזיעה, העור סופג את כל זה . והוא מתנפח . חרב אמיתית מתפרקת לשלושה חלקים, לארבעה . הידית עצמה, איך

מורידים אותה ? בפנים יש פין כזה, הוא כאילו נכנס בפנים . אתה הופך את הידית . . . אתה שם עם פטיש, יש שיטה מיוחדת . אתה נותן מכה, מוציא את הפין הזה . . . הפין אתה זורק אותו למים, הוא עשוי מעץ . אבל העץ שם, נדמה לי אה . . . אה . . . איך קוראים לזה, יס . . . יסמין, איזה שהוא עץ מלא כזה, בסגנון יסמין (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: כן, כי הידית הזאת מלבישים אותה על (לא נשמע) ויש שם חור והפין הזה נכנס .

ארתור: כן, כן .

זדורוב: והוא עשוי דווקא מעץ מלא שהוא לא מת . . . נפח ולא זה, הפין הזה צריך לזרוק אותו למים פעם בחודש בשביל שהוא יספוג מים . אחרי זה אתה מרים למעלה את הלהב ביחד עם החרב, אתה נותן מכה למטה בידית . . . (הנחקר מדגים) הלהב קופצת החוצה . אתה מוריד את הידית, אתה מוריד את הטבעת הזאת והלהב אצלך (לא נשמע) .

מונה: 02:09:08

ארתור: ההמ .

זדורוב: שיט, זה דבר לא יאמן . מרכיבים אותה באותה צורה, אבל הפין . . . הפין הזה צריך לשכב במשך יממה בתוך מים . אתה זורק אותו, יממה בתוך המים . אתה משייף את החרב . . . הרכבת, (לא נשמע) לקחת את הפין, הכנסת אותו, טיק, טיק (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) . אתה שומע ? (לא נשמע) .

(קטע לא ברור בהקלטה, מלווה ברעשים חזקים, אינו ניתן לתמלול)

זדורוב: אה, שיט . . . אני חושב שאתה אפילו לא תספיק (לא נשמע), בעשר שנים הראשונות כבר יפתחו לי (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני לא חושב שאתה לא תספיק לפתוח לי חברה, לעשר השנים הראשונות יפתחו לי חברה (הנחקר צוחק) .

ארתור: אתה אל תדאג, אני אפתח לך חברה בבית סוהר .

זדורוב: אבל אני אומר לך הרי, יפתחו לי בעשר השנים הראשונות .

ארתור: אם יצא ככה שאתה תגיע לבית סוהר, אתה מבין ? אני אברר איפה אתה ואני אודיע לחבר'ה, יפגשו אותך, הכל יהיה (לא נשמע), אל תדאג . הכל יהיה מעולה . רק מה, אתה . . . (לא נשמע) נכון והכל יהיה בסדר . אם אתה צריך (לא נשמע) תגיד מה אתה צריך . . . יפגשו אותך, הכל יהיה בסדר, אתה

מבין ? (לא נשמע) הכל יהיה מצוין (לא נשמע)//

זדורוב: //אתה יודע, אני במקרה הזה סומך לא על ההורוסקופ אלא על . . .אלוהים שהוא . . .

ארתור: מה קשור פה הורוסקופ ? מה קשור כאן אלוהים עכשיו ? אני אומר לך בכלל, בחיים לא מסתכלים על אלוהים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן, (לא נשמע) ככה זה הולך .

זדורוב: הוציאו (לא נשמע) .

ארתור: לא, (לא נשמע) יהיה מעולה .

זדורוב: אז אני אומר, זה למה אני לא רציתי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בסדר .

ארתור: שילך להזדיין .

זדורוב: כן, (לא נשמע) .

מונה: 02:14:03

ארתור: (לא נשמע) בכלל לא יהיו מכנסיים . בקיצור שיט . . . אלוהים זה דבר אחד, זה טוב (לא נשמע), אבל בכל זאת . . . החבר'ה לא מסתכלת על אלוהים שמה אלוהים, אתה מבין ? בגלל זה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: תמיד נברר .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: זהו, אני תמיד אברר איפה אתה, מה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: בקיצור . . . לאיפה שאתה תגיע, אני אברר איפה אתה . (לא נשמע) יגיד לי איפה אתה ומה ואיך . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הדואר בבית סוהר עובד רק ככה .

זדורוב: אני מבין את זה . אני עוד לא אגיע לשם, כבר יתכוננו לפגוש אותי, ידעו שאני מגיע . כאן במקרה הזה זה עובד מאוד מהר . אני אומר . . . אף דואר בעולם לא עובד כמו זה בבית סוהר . בבית סוהר (לא נשמע) .

ארתור: כן . (רעש חיצוני חזק, לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה . . . איפה איך קוראים לו . . .

שוטר: אה ? אה, לא צריך (לא נשמע) ? (לא נשמע) .

ארתור: איפה זה אה . . . ברק ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) איך קוראחם לו, זה ה . . . נמוך ? אמרתי לו (לא נשמע) הוא אמר שאם ישאר שמה עוף שתיים, הוא יביא לי .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: לא יודע, בחייאת (לא נשמע)//

שוטר: //לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: עכשיו באתי משם, יש שמה גבינה ולחם .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

מונה: 02:15:55

ארתור: מה אתה אומר ?

שוטר: נשבע לך באלוהים, לא אכלתי (לא נשמע) .

ארתור: נשאר מה ?

שוטר: גבינה ולחם .

ארתור: זה לא בסדר מה שהם עשו, הם (לא נשמע) עשו לך (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אפשר ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: סופגני . . . אה, לחמניות ?

ארתור: כן . יספיק לך ?

זדורוב: כן אני לא באמת אה . . . רוצה לאכול .

ארתור: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק)

זדורוב: עם אוכל כזה אני בטוח . . .

ארתור: אני אוכל רק מתוק .

זדורוב: כן ? (לא נשמע) לחם .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

(קטע לא ברור בהקלטה, מלווה ברעשים חזקים, אינו ניתן לתמלול)

זדורוב: מים קרים אפשר ?

שוטר: (לא נשמע) .

(קטע לא ברור בהקלטה, מלווה ברעשים חזקים, אינו ניתן לתמלול)

שוטר: (לא נשמע) תה, קפה, (לא נשמע) .

(קטע לא ברור בהקלטה, מלווה ברעשים חזקים, אינו ניתן לתמלול)

ארתור: (לא נשמע) הוא אומר יש לך הכל הוא אומר . הוא אומר, יש לכם הכל, גם תה וגם כן קפה הוא אומר .

זדורוב: (לא נשמע) למי הוא אומר, אתה רוצה משפט ?

ארתור: לא, הוא אה . . . כאילו דופק וצועק, בית המשפט! נו כמו שצועקים הרי שם, הוא פשוט צוחק (לא נשמע) .

זדורוב: אה, (לא נשמע) .

ארתור: הוא אומר, יש לכם הכל הוא אומר . הוא אומר, אני מקנא בכם, נו נו .

מקנא .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 02:18:10

ארתור: תיקח הכל, תשחרר אותנו .

זדורוב: (לא נשמע) אני אשב על שני מקומות, שיט . שתי יממות (לא נשמע) בלי שינה, שיט . רק תלך במקומי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שיט, הומו . מקנא . בשביל מה לעזאזל אני צריך את הקנאה

שלך ? (לא נשמע) כל יום . (לא נשמע) לטייל .

זדורוב: אני (לא נשמע) . אוי שיט . . . באותו זמן (לא נשמע), שיט .

ארתור: אה ?

זדורוב: (לא נשמע) פתאום .

ארתור: כן, אתה (לא נשמע) .

זדורוב: אוי (לא נשמע) .

ארתור: (החוקר צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה, לא היה את כל זה ?

זדורוב: לא, זה רק בחודש האחרון . בחודשיים שלושה האחרונים אני העליתי עשר (לא נשמע) קילוגרם . אני הייתי עם המטר שלי . . . אה . . . עם הגובה שלי . . . מטר שבעים . . . (לא נשמע) אני בכלל מטר שבעים ושמונה . אני לא יודע (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אתה יכול להשתמש ?

זדורוב: כן, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יכול להשתמש ? תמיד (לא נשמע) אתה יכול .

זדורוב: אני יודע איך (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אני גם יכול, אני יכול ככה להשתמש, אני לוקח את שני הסכינים האלה .

זדורוב: אה, ו . . . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אני הייתי מטר שבעים ושמונה, זה לפי המטר שלי . זאת אומרת לפי המטר שלי, מהעבודה שהוא לא משקר, (לא נשמע) אני מעלה, נעמד .

ארתור: כמה, מטר ?

זדורוב: אניי הייתי מטר שבעים ושמונה הייתי . . . (לא נשמע) אם ככה . . . אחד שתיים שלוש, תשעים ותשע ושלושים ושלוש . . . זה אה . . .

מונה: 02:20:25

ארתור: מאה עשרים ושתיים .

זדורוב: מאה עשרים ושתיים . (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: מאה עשרים . . . ככה, תשעים ותשע//

ארתור: //זה מאה כבר, שיט .

זדורוב: אחד שתיים שלוש ארבע, ארבע כפול שלושים ושלוש זה . . . מטר עשרים

אה . . . מטר שלושים ושתיים .

ארתור: מטר עשרים (לא נשמע)//

זדורוב: //מטר שלושים ושתיים .

ארתור: אה, מטר שלושים ושתיים .

זדורוב: מטר שלושים ושתיםי, יש לנו כאן . . . חמש עשרה . . . יש לנו כאן עשרים, שלושים וחמש . מטר שישים, מטר שבעים (לא נשמע) אני יוצא . מטר שבעים .

ארתור: כמה ? מטר שבעים (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא, (לא נשמע) לא שיקר ?

זדורוב: כן .

ארתור: חכה, בוא נראה .

זדורוב: לא, לא, לא (לא נשמע) אתה יותר גבוה ממני (לא נשמע) .

ארתור: חכה רגע, חכה .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: (לא נשמע) נו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: יותר גבוה ממך .

זדורוב: כן, (לא נשמע) אני אעמוד . זה אצלי (לא נשמע) אתה יותר גבוה ממני בכמה סנטימטרים .

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) מטר שישים וחמש, מטר שבעים .

ארתור: אני בעיקרון מטר שבעים וחמש .

זדורוב: ככה זה יוצא, ככה (לא נשמע) אני לפי המטר שלכן מטר שישים וחמש, מטר שבעים . איך ? אני לא מבין . אני מדדתי עם המטר שלי, מטר של בניה, כל (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

מונה: 02:21:50

זדורוב: מטר שבעים ושמונה, (לא נשמע) איך מטר שבעים ? אני אומר, לכו להזדיין אתם . (לא נשמע) מטר שבעים ושמונה, שמונים קילוגרם זה נורמאלי . אני שקלתי שבעים וחמש . עכשיו אני תשעים . זה בלי האזיקים, בלי אה . . . הבגדים, תשעים קילוגרם . (לא נשמע) אני נכנסתי עם תחתונים, שיט . . . תשעים קילוגרם . (לא נשמע) הגיע כרס . כל זה שומנים מזויינים,שיט .

ארתור: נו יהיה בסדר, תעשה דיאטה בבית סוהר .

זדורוב: אוי, שיט מה אתה אומר, שיט איך (לא נשמע) . אוי, שיט . . .

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

ארתור: לאן לזרוק ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לאן לזרוק, בחלון ?

זדורוב: (לא נשמע) בחלון, אבל אני חושב . . . אני לא יכול לצייר .

ארתור: הוא (לא נשמע) .

זדורוב: אתה יודע, בכלובים כאלה (לא נשמע) אותם .

ארתור: אז אתה לא הבנת, (לא נשמע) מקום אחר (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אה . . .

ארתור: (החוקר צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: יכול להיות . שום דבר (לא נשמע) .

ארתור: היה עוזב אותנו והולך, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) רץ לאישתו .

זדורוב: הכל יכול להיות .

ארתור: (לא נשמע) רץ לאישתו היקרה .

זדורוב: תסלחי לי יקירתי, קרתה שטות, (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) תמיד רוצה לאכול .

ארתור: איזה שיט, בוא נראה, כלבה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 02:26:09

ארתור: לא, דווקא שיט . . . (לא נשמע) לחשוב מלא מה ואיך . איך להמשיך לחיות, אבל . . . עכשיו דווקא, שיט . . . כזה מצב, אתה יודע . . . זה זמן כזה עכשיו, שיט . . . שצריך דווקא לחשוב ולהחליט מה לעשות . אחרת שיט, אנחנו נחשוב מלא, שיט . . . לא נספיק אחרי זה להחליט שום דבר . אנחנו נמצא את עצמנו שיט, (לא נשמע) בראש, שיט .

זדורוב: לך יש גבס, לי יש בטון .

ארתור: ככה ששיט . . . כל עוד לא מאוחר, נראה שיט . . . (לא נשמע) נו לפחות מה שטוב אצלי, לפחות יש לי עורך דין טוב, בתשלום .

זדורוב: כן, זה כן .

ארתור: זה טוב . אם לא אני אז הוא ימציא משהו .

זדורוב: אני הייתי לוקח בתשלום, אבל שיט, בתשלום זה עולה המון כסף, אין לי כל כך הרבה . אני פשוט רוצה להשאיר בשביל הבן, בשביל האישה . בשביל מה לעזאזל אני צריך (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אתה חסכת כסף לפחות ?

זדורוב: אה ?

ארתור: כסף, לפחות חסכת קצת כסף ?

זדורוב: כן, אני חסכסתי קצת .

ארתור: אה, יש לכם את זה בחשבון משותף ?

זדורוב: בטח .

ארתור: עם האישה ?

זדורוב: כן, אבל אני פתחתי תוכנית חיסכון בשביל הבן . אתה יודע, חשבתי אני אפתח לחמש עשרה שנה שהוא זה, ילמד . . .

ארתור: אתה פתחת כבר בשבילו או מה ? או שסתם פתחת תוכנית וכל חודש אתה שם ?

זדורוב: פתחתי תוכנית, כל חודש נכנס .

ארתור: כמה, מאה חמישים מאתיים ?

זדורוב: מאתיים חמישים .

ארתור: כמ שצריך .

זדורוב: עם אחוז של שלוש נקודה שמונה .

ארתור: זה . . . כל משכורת, כן ?

זדורוב: כן .

ארתור: ההמ .

מונה: 02:27:36

זדורוב: תראה, (לא נשמע) וככה כל חודש יוצא מאתיים חמישים שקל, לא רואים את זה יורת מדי, (לא נשמע)//

ארתור: //זה תלוי במשכורת שלך ? אם בשבועיים פעם אחת (לא נשמע) משכורת, אתה מוציא מאתיים חמישים, כן ?

זדורוב: אה ?

ארתור: או פעם בחודש אתה מתכוון ?

זדורוב: בחודש, מאתיים חמישים שקל (לא נשמע) .

ארתור: אה, הבנתי .

זדורוב: כן, אני עשיתי שפעם בחודש ירדו מאתיים חמישים שקל .

ארתור: אתה יכול לעשות גם עשרת אלפים בחודש .

זדורוב: בטח . אני יכול לעלות עד אלף, יכול לעלות עד שלוש, איך שאני רוצה .

אבל . . . מה שכן, אני יכול לעלות כל חודש בעשרים ואחד לחודש . או לעלות או להוריד .

ארתור: ההמ .

זדורוב: או לעצור או אה . . . (לא נשמע) הלאה .

ארתור: אני מבין .

זדורוב: אבל אני עשיתי בתנאי אחד . . . אני יודע (לא נשמע)//

שוטר: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני יודע (לא נשמע) אני נמצא בישראל . אני אמרתי, ככה . . . עוברות חמש עשרה שנה, הסכום שנאסף, (לא נשמע) תודה .

ארתור: תודה, ברק . תרשום טלפון, אפס חמש שבע, שמונה תשע תשע תשע תשע//

שוטר: //מה ?

ארתור: ארבע ארבע, (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) אין בעיה, בסדר .

ארתור: (החוקר צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: רומן רוצה להזמין נערת ליווי .

זדורוב: (לא נשמע) . אני אמרתי כאילו, אני לא רוצה שהוא יקבל . מי יודע לעזאזל, איך ילך לו שם . . . כאן אה . . . החבר'ה משפיעה על ילדים מאוד רע . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: תה ? (לא נשמע) .

ארתור: נו, אז מה עוד ?

מונה: 02:29:11

זדורוב: לא, שתהייה חליטה, אחרי זה נשים סוכר .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: עוד פעם ?

ארתור: רק תוריד את הנייר .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אני כרב שמתי .

זדורוב: זאת לא בעיה .

ארתור: רק את העטיפה .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: זהו .

ארתור: זהו . . .

זדורוב: ואני אמרתי כאילו, מי יודע לעזאזל, יכול להיות שישפיעו עליו, שיט . . . (לא נשמע) הוא לא יקבל את הכסף הזה אז .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אם הוא יתנהג כמו שצריך, הכל יהיה . גם כסף יהיה והכל, ויהיו לימודים . אני לא רוצה שהבן שלי (לא נשמע) בדיוק כמוני (לא נשמע) אני אומר שיט, אני לקחתי עבודה//

ארתור: //והאישה עובדת ?

זדורוב: אה . . . היא עוד בחופשת לידה .

ארתור: אה, בינתיים היא עוד בחופשת לידה ?

זדורוב: בינתיים עברו רק חודש וחצי .

ארתור: אה, הילד רק בן חודש וחצי ?

זדורוב: כן, הוא בן חודש וחצי . (לא נשמע) בסדר אם הבן היה בן חמש עשרה, בן עשר, אפשר היה אה . . . (לא נשמע) שיט, הוא רק נולד לי . בשביל מה אני צריך לעזאזל איזה רצח (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שקל .

ארתור: אה, אז אתה עוד (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) קצת יותר צעיר ממך . (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) .

ארתור: (לא נשמע) . אתה שמת סוכר שם בפנים ?

זדורוב: כן, אני (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בכוסות .

מונה: 02:30:38

זדורוב: אני בינתיים (לא נשמע) .

ארתור: את הסוכר בכוסות (לא נשמע) מלא, ככה כל פעם שאתה תרצה, תשים

בכוס .

זדורוב: (לא נשמע) כפית סוכר, אחרי זה שהוא פושר, בלי סוכר (לא נשמע) .

ארתור: לא משנה, אתה שם כמה שאתה רוצה, פשוט יותר טוב ככה, בכוסות .

זדורוב: תראה, העניין הוא שלא שחבל או לא חבל על הסוכר, פשוט לא מומלץ מלא מתוק מבחינתי . זה הרי הכל (לא נשמע) .

ארתור: יש שוקולד .

זדורוב: אני לא רוצה שוקולד .

ארתור: קח שוקולד .

זדורוב: אפשר יהיה אחרי זה, עכשיו אני לא רוצה . זהו, בגלל זה הבן שלי בן חודש וחצי, בשביל מה לעזאזל אני צריך לגעת במישהו, שיט . . . אני צריך לגדל ילד .

ארתור: כמה אתה אספת (לא נשמע) ?

זדורוב: בערך ארבעים אלף .

ארתור: נו כמו שצריך .

זדורוב: כמו שצריך, עם כזה (לא נשמע) זה לא יהיה בסדר . (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) אני רציתי לקחת .

ארתור: איזה ?

זדורוב: אה . . . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שתיים מלאות וחצי, כן ?

ארתור: שתיים מלאות יספיקו .

זדורוב: אני רציתי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן . עשר שנים//

ארתור: //בכמה לקחת ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא לקח אותו עוד לפי הנחת עולים .

ארתור: ההמ .

מונה: 02:32:11

זדורוב: (לא נשמע) עשר שנים, אנחנו הגענו למוסך, ההוא ניגש (לא נשמע) אה . . . אה . . . אה . . . אה . . . מנהל המוסך, הוא אומר, (לא נשמע) לפתוח את המכסה מנוע, אנחנו הגענו לטיפול להחליף שמן, לבדוק (לא נשמע) והכל .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ולבדוק (לא נשמע), הוא פותח את המכסה מנוע (לא נשמע) עכשיו אני אתן לך . אני אומר לך, אתה עכשיו נותן לי (לא נשמע) רכב חדש, בלי דיבורים . הוא אומר, הרכב בן עשר . אני אומר, אתה אצל מישהו מהישראלים ראית רכב במצב כזה ? (לא נשמע) בשבת לא מעניין אותו, הוא מתעורר בשבע בבוקר למרות ששיט, הוא הולך לישון שיט, בארבע חמש בבוקר . הוא מתעורר בשבע, (לא נשמע) לוקח שני דליי מים, ניגש לרכב, הרים את המכסה מנוע, ניגב את כל המנוע, את כל הצינורות, את כל הצנרת, ניגב את הכל//

ארתור: //ההמ .

זדורוב: עם כזאת מטלית לחה . סוגר, הניקיון של הרכב למעלה, שיט . . . (לא נשמע) הכל מעולה, הרכב (לא נשמע) .

ארתור: בטח .

זדורוב: אני אומר, כמו שהוא משגיח על הרכב . . . (לא נשמע) .

ארתור: כמה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אצל הישראלים//

ארתור: //(לא נשמע) במחירון ?

זדורוב: אה, לפי המחירון הוא עולה שלושים, שלושים וחמש מקסימום .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זה המחיר שלו עכשיו (לא נשמע) שנים . (לא נשמע) הישראלים קונים רכב חדש, רכב חדש שהוא בן שנה, המנוע שלה לא נראה ככה .

ארתור: כן .

זדורוב: בכל חיי הרכב, בכל החיים, עשר שנים, למרות שזאת תקופה רצינית, (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לא, דווקא תשעים ושבע, זה המודל הכי (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

מונה: 02:33:42

זדורוב: תשעים ושש תשעים וחמש, אוי תשעים ושבע, תשעים ושמונה זה כבר (לא נשמע) הרכב . אצלם שיט, (לא נשמע) הבחור לקח . . .

ארתור: (לא נשמע) אותו דבר, פשוט הסדרה לא טובה .

זדורוב: אה . . . זאת סדרה לא טובה, שבעים ושבע זה . . . סופר (לא נשמע) תשעים ושש זה (לא נשמע) .

ארתור: ההמ, פשוט//

זדורוב: //ותשעים ושמונה זה סופר לנסר (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זהו, בגלל זה אה . . . (לא נשמע) הכל אותו דבר, בדיוק כמו שנת תשעים ושבע, אבל אה . . . פשוט (לא נשמע) לא טוב . אלה של תשעים ושבע . . . (לא נשמע) יפן, ממש מיפן .

ארתור: וגלנט גם כן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אה ?

ארתור: גלנט .

זדורוב: גלנט זה חדש, זה כבר אלפיים ושלוש, אלפיים וארבע .

ארתור: לא, היו גלנט גם של תש . . . תשעים ושמונה, תשעים ותשע, היו עוד אז

גלנט .

זדורוב: אני ראיתי . . .

ארתור: היו, היו .

זדורוב: (לא נשמע) לא, אני פשוט אז לא הייתי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: וככה בישראל//

ארתור: //היו אה . . . היה מיצובושי (לא נשמע) אה . . . ישן ?

זדורוב: כן, (לא נשמע) תשעים וחמש//

ארתור: //(לא נשמע) כן . אחרי זה יצאו, יצאו אה . . .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) סוג חדש .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אחרי זה יצא מיצובושי (לא נשמע) סופר .

זדורוב: סופר (לא נשמע) .

ארתור: כן, אחרי זה אה . . . מיצובושי גלנט, (לא נשמע) הזה עם ארבע פנסים

(לא נשמע) .

זדורוב: אה, נו זה כבר (לא נשמע) מודל לא טוב .

מונה: 02:35:00

ארתור: אבל הם יצאו מתי ? תשעים ותשע ? אלפיים ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: עכשיו יצאו מיצובישי יוצא חדשות .

זדורוב: אני ראיתי, חדש כזה מעולה, גם כן גלנט . רכב מדהים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אבל לא ידוע איך הוא מתנהג . פשוט שנת תשעים ושבע זאת אותה סדרת מכוניות (לא נשמע) מיפן, זאת (לא נשמע) יפנית . יש לו טייפ (לא נשמע) טייפ, לקלטות (לא נשמע) שלושה . שלושה, יכול להיות שלפני ארבעה חודשים . (לא נשמע) ביחד עם המכירה . ואת הטייפ הזה נתנו כמתנה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) הטייפ עבד עשר שנים (לא נשמע) איפה אתה ראית כזה

דבר ? ו . . . זה, לא קנון ולא . . . זה יפן, ככה כתוב עליו ממש, מיצובישי . זאת אומרת את הטייפים האלה מייצרים ספציפית בשביל המיצובישי ושם (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) כן .

זדורוב: זה תשעים ושמונה//

ארתור: //למזדה גם כו עושים (לא נשמע) .

זדורוב: תשעים ושמונה תשעים ותשע//

ארתור: //אתה ראית את המזדה שלוש ?

זדורוב: אה . . . כן אני ראיתי, החדשות .

ארתור: החדשות .

זדורוב: אני ראיתי (לא נשמע) .

ארתור: אומרים שהשלוש הן יצאו יותר טוב מהשש . . . מהשש .

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: יותר כאלה . . .

זדורוב: השלוש הן יותר ספורט, שש (לא נשמע) בדיוק כמו שלוש רק שהתחת שלה קצת יותר גדול .

ארתור: אומרים . . .

זדורוב: ואצל שלוש יותר קטן .

ארתור: אומרים ששלוש נמכר יותר מאשר שש . מלא לוקחים שלוש .

זדורוב: יכול להיות, אבל פשוט זה לא העניין, (לא נשמע)//

ארתור: //ואיזה רכב מעולה זה הונדה ? אקורד .

זדורוב: אקורד ? לא, אני לא ראיתי אקורד .

מונה: 02:36:29

ארתור: אה . . . סיביק זה רכב טוב .

זדורוב: סיביק (לא נשמע)//

ארתור: //אני לא ראיתי אקורד (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לדוד שלי, לוד שלי יש .

ארתור: אתה יודע כמה עולה אקורד ?

זדורוב: אקורד ?

ארתור: חדשה . שנת אלפיים ושש, אלפיים ושבע .

זדורוב: לא .

ארתור: מאה שמונים, מאתיים . מאה חמישים, מאה שמונים, מאתיים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: תלוי בתוספות . כל מיני שטויות כאלה .

זדורוב: אה, (לא נשמע) דיסקים ופה ושם .

ארתור: (לא נשמע) בקיצור הוא שילם על . . . אה . . . על הונדה אקורד, מאה שמונים אלף פלוס הוא שילם איזה ארבעים חמישים אלף . . . בקיצור מאתים שלושים אלף עלתה לו כל ההונדה אקורד . מערכות, (לא נשמע) .

זדורוב: מה זה (לא נשמע) ?

ארתור: נו האלה . . . איך קוראים להן, שיט . . . אלה ש . . . איפה שהגלגלים ?

זדורוב: נו .

ארתור: הפלסטיקים האלה .

זדורוב: אה, הפלסטיקים האלה (לא נשמע) .

ארתור: כן, זה לא יאומן בקיצור שם, יש שם את (לא נשמע) האלה . איפה

שהדלת . . . הפלסטיקים האלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אלה, עוד (לא נשמע) .

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) זה סוף הדרך בקיצור, כל . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כל הרכב מאובזר . סוף הדרך בקיצור . חוץ מזה אה . . . הוא שינה את הכל, עור בפנים, עור אמיתי . פרקטים איפה ש . . . (לא נשמע) בקיצור שם//

זדורוב: //אה, פנלים (לא נשמע) .

ארתור: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מונה: 02:37:52

ארתור: חמישים, שישים אלף הוא הוציא רק על כל מיני תוספות .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: המערכת וכל השטויות האלה . ציוד סטריו, רק הציוד סטריו שלו עולה עשרים אלף . זה לא יאומן מה שיש שם .

זדורוב: הוא רציני (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע מה יש לו שם ? יש לו רמקולים . . . רמקולים שרק הם שעולים ששת אלפים שקל . יש שם כאלה רמקולים, שיט . . . קטנים כאלה, אבל הוא אומר שיש שם בפנים איזה שטות שהם שיט, הוא אומר זה לא יאומן, זה כזה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: כן, יש שם בפנים איזה זה, שטויות כאלה יקרות כל שהן . . . אני לא מבין בזה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) בשביל איכות הסאונד, (לא נשמע) .

ארתור: שיט, הוא אומר שזה לא יאומן, הרכב עושה רעש בכלל, אתה סוגר את החלונות, (לא נשמע) הרכב מתנדנד .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: לא יאומן מה שקורה . באמת, יש שם כזה סאונד, שיט . בסים כאלה,

שיט . . . כל אחד, שיט . . . אתה שומע (לא נשמע) . כל זה, כל זה, מיתר

שיט . אתה נגנב, שיט . . .

זדורוב: אוי . . .

ארתור: כן, שיט . . .

זדורוב: אני רציתי לקחת (לא נשמע), למה ? כי שנת תשעים ושבע (לא נשמע) יפן . תשעים ושמונה זה כבר קוריאה התחילה (לא נשמע) .

ארתור: אני אראה לך עכשיו איזה משהו .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: אתה זוכר שאתמול אני אמרתי לך זה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא, (לא נשמע) חכה, חכה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אני אראה לך עכשיו איזה משהו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: זה כאן . . . זה לא כאן . זה לא כאן .

זדורוב: יכול להיות שבזה ? (רעש חיצוני חזק)

מונה: 02:39:45

ארתור: מה יש כאן ? אתה זוכר שאני אמרתי לך אתמול ? הנה, כזאת שטות .

זדורוב: אה, זה, (לא נשמע) ? ההמ . . .

ארתור: (לא נשמע) שקלים . (לא נשמע) אתה יכול גם רכב .

זדורוב: הוא נייד כזה .

ארתור: (לא נשמע) אתה רואה ? ואתה אמרת . . . הנה, מחברת . רק שזה לא מחשב, אלא . . .

זדורוב: זה . . .

ארתור: הנה מחברת, מה שאתה אומר מחברת, הנה זה .

זדורוב: כן, זה מחשב וזה . . . כמו אה . . . נגן די .וי .די .

ארתור: כן .

זדורוב: נייד .

ארתור: הנה, שבע אינץ' .

זדורוב: שבע אינץ' .

ארתור: כן .

זדורוב: מעולה . (לא נשמע) שקם אלקטריק ?

ארתור: מחסני חשמל .

זדורוב: אה, מסני חשמל ?

ארתור: הנה . . . בשביל הרכב הנה הוא, (לא נשמע) הנה בשביל הרכב .

זדורוב: כן . . .

ארתור: חמש מאות חמישים שקלים, חמש מאות חמישים וחמישה שקלים, הנה הוא . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כאלה .

ארתור: כן, בשביל הרכב . (לא נשמע) .

זדורוב: וזה (לא נשמע) שש מאות שקלים, כמה מגה פיקסל ? אה, (לא נשמע) שני מגה פיקסל, זה חרא .

ארתור: (לא נשמע) טלוויזיה .

זדורוב: לא, זה אה . . . מסך (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זום (לא נשמע) מגה פיקסל, שלושים ושניים מגה בייט, סוני . . . חרא .

כמה . . .

ארתור: זה אמ .פי שלוש .

זדורוב: מאתיים חמישים ושש, ג'יגה, (לא נשמע) שלוש מאות שקלים . (לא נשמע) אני לקחתי במאתיים חמישים .

מונה: 02:41:24

ארתור: מה, כזה ?

זדורוב: כן, בסגנון הזה .

ארתור: איך קוראים לזה ?

זדורוב: אה . . . אני לא זוכר איזה חברה אה . . . אבל מעולה, (לא נשמע)//

ארתור: //עם רגיו והכל ?

זדורוב: הכל, יש שם רדיו, דיקטופון על ה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לשלוש יממות אה . . . (לא נשמע) אתה מדליק ג'יגה ויש הקלטה של שלוש יממות .

ארתור: אה, למחשב ?

זדורוב: לא, אתה מדליק אותו והוא מתחיל להקליט .

ארתור: ההמ .

זדורוב: והוא מקליט על כל הג'יגה אה . . . הזמן הזה לוקח שלוש יממות, אבל רק צריך לחבר בטריות, אחרת הוא שיט . . . הוא יכבה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זהו, ואני לקחתי לאישתי, על הלידה של הבן אני קניתי לה מצלמה, אני קניתי אותו באלפף שמונה מאות אה . . . ניקון . חברת ניקון . שבע נקודה שתיים מגה פיקסל . . . תחשוב מה זה, אני יוצא החוצה, יש שם שיחי ורדים, אני מגדיל//

ארתור: //מה זה זה, תגיד לי ? הנה, הנה, זה מה זה זה ? זה די .וי .די ?

זדורוב: כן, זה די .וי .די .

ארתור: אז מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: זה די .וי .די . . . אה . . . זה די .וי .די פלוס יו .אס .בי, כבל יו .אס .בי . זאת אומרת, אפשר לחבר את זה לנגן יו .אס .בי .

ארתור: (לא נשמע) מוזיקה .

זדורוב: כן, הנה הוא , הנגן יו .אס .בי הזה ולשים אה . . . אה . . . צ'יפ, ב . . . (לא נשמע) יש כרטיס, איך (לא נשמע), זאת אומרת שאתה//

ארתור: //אתה יכול (לא נשמע), כן ?

זדורוב: כן, זאת אומרת הדי .וי .די הזה מחזיק (לא נשמע) פורמט, אמ .פי שלוש,

יו .אס .בי, בקיצור לדי .וי .די הזה אתה לוקח מצ . . . מצלמה, עשית תמונות . אתה רוצה לראות ? אתה רוצה לראות (לא נשמע)//

ארתור: //ההמ .

מונה: 02:42:55

זדורוב: אתה מכניס לדי .וי .די הזה//

ארתור: אתה יכול (לא נשמע) .

זדורוב: ו . . . דרך הדי .וי .די אתהמרואה על כך מסך הטלוויזיה . זה . . . חידוש כזה, ממש לא צריך את זה, אני בדרך כלל רואה דרך המחשב .

ארתור: נו כן .

זדורוב: פשוט לזרוק זה, ככה מהזיכרון אין לזה משמעות . אני חיברתי כבל למחשב ואז אתה יכול לראות כמה שאתה רוצה .

ארתור: נו כן .

זדורוב: אתה מדליק סלייד שואו, תוכנה כזאת במחשב והוא כמו . . . הוא מעביר אותם כתצוגה, הוא בעצמו מחליף את התמונות .

ארתור: כן, (לא נשמע) מצלמות, דיסקים (לא נשמע) .

זדורוב: כן, זה כבר (לא נשמע) כזה . (לא נשמע) לא יאומן ממש .

ארתור: (לא נשמע) די .וי .די כולל (לא נשמע) כניסת יו .אס .בי, (לא נשמע) רמקולים ליו .אס .בי . (לא נשמע) .

זדורוב: שיט, אני לקחתי את המצלמה הזאת, קירבתי לורד וצילמתי . יש שם שני (לא נשמע) . אתה לוחץ על אחד מהם, כשזה אדום, זה אומר לעשות תמונה חדה חדה .

ארתור: איך . . . הטלוויזיה הקטנה הזאת טובה, כן ?

זדורוב: איזה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן, זה לא רע, (לא נשמע) .

ארתור: זה (לא נשמע)//

זדורוב: //זה נגן כזה .

ארתור: (לא נשמע) ואם כזה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ו . . . אני יכול מפה, לחבר לטלוויזיה ?

זדורוב: כן, אם יש לך כבלים .

ארתור: כבלים .

זדורוב: כן .

ארתור: השלשות ה . . . אלה .

זדורוב: זה כמו די .וי .די נייד . אתה רוצה, יש (לא נשמע) אתה רואה דיסקים

די .וי .די . סרטים, למשל אתה נוסע באוטובוס (לא נשמע)//

מונה: 02:44:36

ארתור: //ואם אני לא רוצה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אה ?

ארתור: ואם אני לא רוצה כאן ?

זדורוב: נו אז אני אומר לך הרי, אתה נוסע בדרך, אתה רואה (לא נשמע) לא סיימת לראות, אתה הגעת הביתה . אתה מחבר לו כבל, אתה מחבר לטלוויזיה, אתה מדליק ואתה כבר ממשיך לראות בטלוויזיה .

ארתור: כבל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מהצד .

ארתור: (לא נשמע) כתוב, כל הסרטים ישירות מהאינטרנט . . .

זדורוב: אפשר (לא נשמע) דרך האינטרנט להתחבר למחשב . . .

ארתור: כולל (לא נשמע) לרכב . נו, בשביל הרכב .

זדורוב: אני מבין .

ארתור: שלט רחוק .

זדורוב: ההמ .

ארתור: חיבור יו .אס .בי .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כולל מקורות חיצוניים, (לא נשמע) .

זדורוב: אה, אה . . . התפריט רק בעברית .

ארתור: (לא נשמע) כן ?

זדורוב: כן, אפשר לברר את זה, למשל כשאתה קונה, אפשר לברר . (לא נשמע) זה כמו . . . כמו נגן די .וי .די, רק נייד .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אוי, שיט . . . (לא נשמע) במאה אחוז .

ארתור: כן, כן, כן . הכבלים האלה יוצאים, השלושה כבלים האלה שיוצאים

מהדי .וי .די .

זדורוב: כן, כן, כן//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: ודרכו אתה עושה . רק בטלוויזיה אתה מחפש את התוכנית, יש שם ערוץ נפרד בשביל הדי .וי .די .

ארתור: כן .

זדורוב: ואז אתה מסתכל .

ארתור: אי .וי .

מונה: 02:46:26

זדורוב: אי .וי, טי .וי שם . . . זה לא, לא משנה . אתה מדליק חיפוש אוטומטי, הוא מוצא את זה לבד .

ארתור: שיט, (לא נשמע) מזויין . . . אוי . . . וכמה אינץ' אלה כל אחד, אלה ? חמש עשרה ?

זדורוב: איפה ?

ארתור: אלה, המחשבים האלה . כמה אלה של המחשב ? (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: חמש עשרה אינץ', חמש מאות שתיים עשרה מגה בייט זיכרון . אחד נקודה שש . . . ג'יגה . . . ארבע מאות עשרים . . . חמישים (לא נשמע) שישים ותשע (לא נשמע) . שישים ג'יגה זה כבר לא באופנה, לי יש שמונים ג'יגה, שיט ואין לי דיסק . שישים ג'יגה חלקי שתיים זה בערך ארבעים ג'יגה אה . . . מקסימום אתה יכול להשתמש . (לא נשמע)//

ארתור: //אה, שישים זה לא טוב ?

זדורוב: בטח, לי יש שיט, רק חמש מאות שתיים עשרה מגה בייט ו . . . שמונים ג'יגה אה . . . זה אה . . . דיסק קשיח . ושם יש שישים ג'יגה, זה מעט . שיהיה//

ארתור: //אתה רואה, כתוב די .וי .די (לא נשמע) ? מה זה הדי .וי .די הזה ? כולל די .וי .די . (לא נשמע) די .וי .די ?

זדורוב: אה . . . צורב די .וי .די זה . . . (לא נשמע) בשביל די .וידי ו . . . סי .די רום .

ארתור: אני יכול לראות די .וי .די מפה ?

זדורוב: די .וי .די דיסקים רגילים . זאת אומרת, על המחשב איך שאתה צורב דיסק רגיל, אז דיסק רגיל, שבע מאות מגה . אתה יכול לראות רגיל במחשב .

ארתור: אבל (לא נשמע) די .וי .די .

זדורוב: (לא נשמע) זה פורמט .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זה הפורמט וידיאו .

ארתור: אין כאן כזה דבר .

זדורוב: לא, דיבקס זה תראה . . . דיבקס . . . די .וי .די זה פורמט די .וי .די, מה זה פורמט די .וי .די ? זאת אומרת שאתה יכול להקליט על דיסק אחד עד שישים סרטים .

ארתור: נו אני הבנתי .

זדורוב: דיבקס זה פורמט וידיאו שהוא מאפשר להקליט סרט אחד על דיסק עד שבע מאות מגה בייט .

ארתור: ההמ .

מונה: 02:48:43

זדורוב: זאת אומרת, אתה לא יכול בעזרת הפורמט דיבקס להקליט ארבעה סרטים על דיסק אחד, הוא לא ירים ארבעה ג'יגה אצלך .

ארתור: להיפך, דיבקס אפשר לעשותץ

זדורוב: לא . דיבקס//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: דיבקס . . .

ארתור: (לא נשמע) זה .

זדורוב: דיבקס//

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אתה יכול להקליט סרט על דיסק עם דיבקס .

זדורוב: לא, זה בדי .וי .די אתה יכול .

ארתור: אין דבר כזה .

זדורוב: בדי .וי .די אתה יכול להקליט עשרה סרטים .

ארתור: די .וי .די דיבקס .

זדורוב: דיבקס זה הפורמט, זה אמ .פי .ג'י, אמ .פי .ג'י ארבע .

ארתור: ארבע, נו .

זדורוב: כן, אז אתה יכול להקליט סרט אחד על שבע מאות מגה בייט, זה הכל .

זה . . . הוא לא יכול לקבץ סרטים ולמקום אותם בארבע ג'יגה לדוגמא . אבל דווקא פורמט די .וי .די, הוא מקליט, הוא מקבץ סרטים והוא ממקם בארבע, חמש ג'יגה, זאת אומרת לפי המקום .

ארתור: כן .

זדורוב: הוא יכול להקליט דיסק, הנה אני עכשיו מקליט, יש אצלי שני פורמטים . יש לי//

ארתור: //(לא נשמע) מה זה כאן כאילו ?

זדורוב: יש שם דיבקס רגיל . דיבקס ודי .וי .די .

ארתור: יש שם (לא נשמע) .

זדורוב: שם, במחשב . הוא יכול להקליט גם דיסק די .וי .די וגם כן רגיל .

ארתור: (לא נשמע) כן, רק על דיסקים שהם מתאים למחשב .

זדורוב: הם כולם מתאימים למחשב .

ארתור: אפילו לדי .וי .די ? הנה אם אני עכשיו למשל קונה דיסק די .וי .די//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מונה: 02:49:45

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: נו .

ארתור: אני יכול לראות פה ?

זדורוב: בטח, בטח .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: אה . . . מצוין שם די .וי .די, (לא נשמע) די דבל יו, די .וי . די דבל יו .

ארתור: זה . . .

זדורוב: זה . . . (לא נשמע) המחשב הזה, המחשב האישי הזה, אפשר . . . לא רק לראות, זאת אומרת דרך המחשב הזה אתה יכול דיסקים של די .וי .די נקיים ולהקליט סרטים בפורמט די .וי .די .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אתה יכול לשים דיסקטים רגילים שבע מאות מגה בייט ולהקליט בפורמט אמ .פי ארבע (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: רגילים, קטנים, סרט אחד כל פעם . ו . . . באותה צורה אתה יכול לראות את זה . אתה מבין ?

ארתור: דרך האינטרנט, כן ?

זדורוב: איך שאתה רוצה, אתה רוצה אתה רואה דרך האינטרנט אתה מדליק, אתה רוצה אתה מוריד ממישהו, אתה לוקח סרט מעניין ואתה מוריד לזכרון של המחשב . אתה יכול להוריד לשם חמישה, שישה סרטים . אתה מקליט לעצמך על דיסק אחד את ה . . . חמישה שישה סרטים האלהץ

ארתור: תראה (לא נשמע) שקלים .

זדורוב: נו אם להגיד את האמת, אני לא מכיר את האי .טי .טי, איך זה

הטלוויזיה . . .

ארתור: אה ?

זדורוב: (לא נשמע) לא רע .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ, הפלזמה הזאת (לא נשמע) .

ארתור: יש לי בבית די .וי .די (לא נשמע) רק שהוא מקליט גם כן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הוא עולה (לא נשמע) שקלים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: מערכת קולנוע . . .

מונה: 02:51:05

זדורוב: פיונר .

ארתור: די .וי .די כולל (לא נשמע) כולל//

זדורוב: //זה זה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) נו . . .

זדורוב: הנה מקרר מזדיין, (לא נשמע) שיט, אני רוצה כזה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני רוצה לקנות כזה, מקפיא נפרד והמקרר עצמו נפרד דווקא . ג'י .וי .סי, (לא נשמע) אמ .פי שלוש . . . אה, זבל רגיל . ומה זה . . . אמ .פי שלוש, דיסק רגיל . חרא . דיסקים של די .וי .די רגילים הדיסקים, אמ . פי שלוש .

ארתור: השכן ממול (לא נשמע) לישון . אוי, שיט . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) דיסק . . . (לא נשמע) .

זדורוב: כשאתה הולך לחקירה, אתה משאיר כאן את הכל, את הדברים ?

ארתור: כן, (לא נשמע) . אני משאיר כאן את הכל איך שיש, רק אני אומר לשוטר שיסגור .

זדורוב: ההמ . (רעש חיצוני חזק)

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) הדברים, הכל .

ארתור: אני אומר לו שהוא יסגור אז הוא סוגר .

זדורוב: הוא יכול לא לסגור, (לא נשמע) משאיר פתוח בכל זאת .

ארתור: הוא סוגר . אני . . . (לא נשמע) הביאו אותי, פתחו, אני התיישבתי, הם הורידו לי את האזיקים . מה זה זה, אני אומר לו, תסגור . הוא אומר לי, עזוב . אני אומר לו, לא, לא, לא . תעשה טובה, יש לי כאן סיגריות, דברים, תסגור . ההוא הגיע, סגר, הוא אומר זהו, אתה רגוע ? אני אומר, תודה רבה ואז אני הלכתי .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אני אומר, הדברים שלי, בן אדם, אני אומר . אני אומר, בן אדם . . . מה זה זה . . .

מונה:02:53:26

זדורוב: (לא נשמע) זה . . . על (לא נשמע) יורת מאוחר, אני לא רוצה, תודה . אני הרי עישנתי לא מזמן . שיט . . .

ארתור: אוי, שט . . .

זדורוב: אני לא יודע לשבת ככה, אני אה . . . מתיישב ככה, אבל שיט . . . חמש, עשר, חמש עשרה דקות מקסימום, אחרי זה אני קם, שיט אני לא יכול זה . . . את הרגליים .

ארתור: אני יכול לשבת כשאני רוכן ככה שלוש, ארבע שעות .

זדורוב: אני פעם, שיט . . . פעם לא רציתי לשבת (לא נשמע) אתה נכנס לשירותים, מתיישב, שיט . . . (לא נשמע) לקרוא . עד ששיט, קראתי את העיתון, שלושים ארבעים דקות עברו, עכשיו אפילו כשאני מתיישב על השירותים, על האסלה . . . על אסלה רגילה, עשרים שלושים דקות . . . אני אוהב לקרוא, לשבת, לחשוב, לחרבן (לא נשמע)//

ארתור: //לא נוח, כן ?

זדורוב: בלי לחץ . אני קם, כבר הרגליים שלי נרדמות . כי אני כל הזמן על הברכיים, יש כאן ורידים, יש כאן הרי ורידים . (לא נשמע) שיט, אני לא יכול .

(לא נשמע) הרגליים מתחילות להירדם, אני הולך, נופל ככה, שיט . . . לא יאומן . היה לי ככה שאני ישבתי על האסלה איזה ארבעים דקות, נעמדתי ככה//

ארתור: //אני כשאני רוכן//

זדורוב: //(לא נשמע) אני יוצא אה . . . מהשירותים (לא נשמע) שיט .

ארתור: (לא נשמע) אני יושב כל פעם שלוש שעות, ארבע שעות אני יושב . אני רגיל עוד . . . מאז שהייתי קטין עוד מהבית סוהר .

זדורוב: כן, שם אתה כל הזמן יושב ככה, אין שום דבר . אוי, שיט . . .

ארתור: (לא נשמע) אתה לא תשב פתאום, אתה תקבל (לא נשמע) .

זדורוב: הי אתה, מה קרה לך ? זה מה שקרה . זה מה שקרה (לא נשמע, הנחקר צוחק) שיט, זה סרט מצחיק, (לא נשמע) זה לא יאומן .

ארתור: כן . . .

זדורוב: אוי . . . זה מה שקורה, מה קורה, זה מה שקורה, ככה אמרת (לא נשמע, הנחקר צוחק), אוי . . .

ארתור: יש כאן זה . . . בבתי סוהר יש גם כן ערוצים רוסים .

זדורוב: ערוצים רוסים ? (לא נשמע) .

ארתור: ערוץ ישראלי ראשון, ערוץ שני . . . עשירי . . . חוץ מזה אה . . . אתה מכיר יש את הערוץ הגרוזיני, הסרטים ?

מונה: 02:56:20

זדורוב: כן .

ארתור: אין לך את זה, את הצלחת ? בבית . אתה לא שמת צלחות ?

זדורוב: לא, יש לי יאס וכבלים רגילים .

ארתור: אה, אני אצלי יש הרי שתי צלחות אני שמתי, שילמתי אלפיים שקל .

זדורוב: והערוץ הגרוזיני זה . . . ב . . . שפה הרוסית או בגרוזינית הסרטים ?

ארתור: זה . . . סרטים אמריקאים, אבל התרגום לרוסית .

זדורוב: אה .

ארתור: אבל יש . . . תוכניות גרוזיניות שהן בגרוזיניות, אבל הסרטים בדרך כלל . . .

זדורוב: ברוסית .

ארתור: אמריקאים . . . יש תרגום רוסי .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: בקיצור שם . . . יש שם דווקא . . . דווקא שם כנראה בבית סוהר, שמו את הצלחות הגדולות האלה, לא יאס . למה ? כי, נו יש שם בסך הכל//

זדורוב: //(לא נשמע) טלוויזיה .

ארתור: כן, אבל בכל מקרה מחברים לנו, לאסירים איזה חמש עשרה ערוצים בערך . ערבים, הערוץ הראשון הישראלי הזה, השני//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: העשירי .

זדורוב: אה, בשביל הערבים .

ארתור: שני, עשירי . . . יש שם ערבים הרי . יש בערך חמישה, שישה ערוצים

בערבית . חוץ מזה יש את הישראלי הראשון, השני, עשירי, יש אה . . . אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אנ .טה .וה ? אנ .טה .וה ?

ארתור: לא, יש אה . . . את הערוץ הראשון .

זדורוב: או .אר .טה .

ארתור: או .אר .טה, זה הראשון, חוץ מזה יש אה . . . אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) חכה, אם סתם ערוץ אחד, אז זה אינטר . אה לא, נכון זה

או .אר .טה . פשוט כזה עם נקודה, כמו אי, אר .טה .אר פלנטה, אנ .טה .וה, אנ .טה .וה (לא נשמע) יש כאלה, יש כאלה .

ארתור: זה, מה שאתה אמרת הראשון יש אותו .

זדורוב: אה, או .אר .טה .

ארתור: או .אר .טה ועוד אחד, אנ .טה .וה פל . . .

מונה: 02:57:54

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא (לא נשמע) .

זדורוב: אר .טה .אר ?

ארתור: יש שם ר . . . הדגל הרוסי הזה של הזה . . . הדגל הרוסי, יש שם כאלה . . .

זדורוב: אה, יש שם שלושה כאלה פסים חצי עיגול, זה אר .טה .אר .

ארתור: (לא נשמע) אר .טה .אר .

זדורוב: אר .טה . אר . ואם (לא נשמע) סתם . אה . . . (לא נשמע) או לא ?

ארתור: (לא נשמע) פעם היה את הסרטים שלנו . פעם היה את הסרטים שלנו . . .

זדורוב: אה . . .

ארתור: זהו, אחרי זה היה את הסרטים המצוירים האלה לילדים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אנ .טה .וה היה פעם, אחרי זה לקחו את זה .

זדורוב: יש (לא נשמע), זה ערוץ מוסקבאי חדש, יש שם סרטים שמראים .

ארתור: אני יודע, אין את זה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אבל שני ערוצים יש .

זדורוב: שיט, (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ושיט, אני בעצמי עוד (לא נשמע) ראיתי כמה פרקים, נמאס לי מזה, אני מצאתי באינטרנט את הסדרה, הורדתי את החמישה פרקים האחרונים, הסתכלתי (לא נשמע, הנחקר צוחק) לחכות הרבה זמן ? אני אומר . . .

(לא נשמע) שנה הבאה יגמר . היא אומרת, מה זאת אומרת ? אני אומר, יש שם מאתיים פרקים, מה את מתעללת בי או מה, שיט . . . יש שם מאתיים פרקים, (לא נשמע) אפשר, שיט . . . לא יאומן, (לא נשמע) יפה .

ארתור: ואתה ראית את כל זה, כן ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה ראית את הכל ?

זדורוב: בטח שלא . אני ראיתי את ההתחלה וראיתי את הסוף, בשביל מה לעזאזל אני צריך את הסדרות האלה ?

ארתור: אה, אתה ראית את החמישה פרקים האחרונים ?

מונה: 02:59:34

זדורוב: כן, אני ראיתי את החמישה פרקים האחרונים, (לא נשמע) הבנתי את הכל (לא נשמע) . בשביל מה לעזאזל אני צריך לשבת ולראות את זה ? שיט, זה היה ברור שם עוד מהפרק הראשון שהיא תתאהב בו, שיט ושהיא תתחתן אתו . אתה יודע איך הם עושים את זה, כמו סדרות מקסיקניות, ו . . . (לא נשמע) .

ארתור: הצלחות האלה (לא נשמע), זה שתי יחידות, הן גדולות כאלה . שתי צלחות, שתי יחידות, זה בחור אחד עשה לי את זה בזול . הו עולות אלפיים חמש מאות, אלפיים שש מאות . הוא עשה לי את זה באלפיים .

זדורוב: אה, כן ?

ארתור: אני התקנתי באלפיים . שתיים ספציפית הוא עשה לי באלפיים שקל .

זדורוב: (לא נשמע) זה זול . (לא נשמע) עשה שתי צלחות (לא נשמע)//

ארתור: //שתי עיניים, יש שם עין בכל צלחת, שתי עיניים, ארבע מאות חמישים ערוצים .

זדורוב: לא רע, איך זה ? (לא נשמע)//

ארתור: //כל (לא נשמע) .

זדורוב: פשוט אה . . .

ארתור: איזה שלושים, ארבעים ערוצי סרטים .

זדורוב: בשביל מה צריך את זה לעזאזל ? מה, סתם ככה ?

ארתור: זה בא ביחד .

זדורוב: אה, יש אותם שם ? אה . . .

ארתור: הוא התקין לי את הכל, אתה מבין ? הוא אומר, אם תהייה לך בעיה, תתקשר אלי ותגיד לי . הוא לפעמים מנתק אותם .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה מבין ? והוא בכל זאת התקין לי אותם, הדליק לי . (לא נשמע) את

הכל . הוא אומר, בדרך כלל מורידים אותם, מלא . הוא אומר . . . חוץ מזה, יש לי מלא זה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: צ'טים, הצ'טים האלה .

זדורוב: מה זה צ'טים ?

ארתור: צ'טים, יש שם בחורות בקיצור . . . בחורות במיקרופון . מתקשרים אליהן והן עונות במטלוויזיה . באיטליה, הספרד שם . . . יושבות בחורות ערומות ומתקשרים אליהן בתוכנית . (לא נשמע) יש להן שם . והוא אומר, עכשיו

מונה: 03:01:16

תסתובבי ככה, שבי ככה, תורידי זה, את החזייה, תורידי את התחתונים, תעשי ככה . ממש בטלוויזיה . וככה הוא, היא מדברת עם מישהו בטלפון במיקרפון . ויש כאלה איזה עשרים, עשרים וחמש יחידות . (לא נשמע) זה לא יאומן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ערוצים רוסים, שיט ערימה שלמה יש שם . הכל ביחד מה שיש שם ברוסית וזה וההוא, מפה לשם, יש שם איזה חמישים, שישים יחידות . זהו, ערוצי ספורט יש שם . . . אה . . . יש ערוץ עשירי . . . ערוץ שני יש שם . . . זה . . . יש את בקו . . . נו, יש את אזרבייג'ן, יש את קזחסטן, בקיצור יש מלא דברים שנכנסים בפנים .

זדורוב: אה . . . יש בחור אחד, מה זאת אומרת בחור . . . גבר מבוגר, בוא נגיד ככה, הוא . . . תראה, אני לא מתכוון (לא נשמע) למקומיים . גבר מבוגר (לא נשמע)//

ארתור: //נו .

זדורוב: עוזר בבית, זה שיט, מנסה לעשות לעצמו, לא מעניין אותו שום דבר . שיט, אני מגיע אליו, יש לו צלחת . אני אומר, אתה (לא נשמע) שיט, דבר מעולה . שים לעצמך גם כן . אני הסתכלתי, בעיקרון יש המון ערוצים, שיט . . . המון ערוצים, (לא נשמע) הוא תופס, מראה סרט . דוגמא לסרט, אני מסתכל ככה, יש לו סרט . . . (לא נשמע) נעלם, אני אומר לו מיקי, מה קרה ? למה הסרט נעלם ? הוא אומר, אה (לא נשמע) הלך . אני אומר, מה זאת אומרת (לא נשמע) הלך והסרט נעלם ? (לא נשמע) עוד פעם יראה . אני אומר, אז בשביל מה לעזאזל צריך צלחת כזאת ? יותר טוב שאני אשים, אני אראה סרט כמו שצריך במקום ככה שיט, אתה רואה חצי סרט, אין לך מושג במה זה נגמר .

ארתור: לא היה לי אפילו פעם אחת כזה דבר .

זדורוב: אה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה, אני לא יודע (לא נשמע) סיפור, לפני איזה שבע שנים, הוא קנה (לא נשמע) הוא מתקשר לשם, יש לנו איזה (לא נשמע) יש לו אף כזה . . . הוא מתקשר, הוא אומר, יש לי בעיה עם האטמור, האטמור לא עובד, לא עובר החשמל, לא מגיע חשמל . (לא נשמע) מגיע שיט, מוציא ארבעה ברגים, מוריד את המכסה של האטמור, המכשיר . . . הוא אומר מיקי, (לא נשמע) יש לך חשמל . הוא אומר, יש לך חשמל באטמור . הוא שם את המכסה בחזרה,

מונה: 03:03:48

מכניס את ארבעת הברגים . . . (לא נשמע) עשר דקות עבודה, הוא אומר

לו . . . (לא נשמע) שבעים שקלים . מיקי נתן לו שבעים שקלים, שיט . . . ההוא לוקח שבעים שקלים ומתחפף . ההוא מתקשר אליו, הוא אומר לו שיט, אין לי אה . . . חשמל, זה עוד פעם לא עובד . (לא נשמע) מיקי,מה אתה רוצה, האטמור שלך עובד ? שיט . . . יש חשמל . הוא אומר, אבל אין לי חשמל . הוא אומר, אני עשיתי את זה בנוכחותך, אני הרי הראיתי לך (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) השטות הזאת<

זדורוב: אני מסביר לך . . .

ארתור: לא, מה זה . . . מה זה המור הזה ?

נ ההמ .

ארתור: מה זה . . .

זדורוב: אטמור, אטמור שמחממים אתו מים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אטמור, זאת שטות כזאת . הוא אומר, אני הראיתי לך שיש שם מאתיים עשרים ושמונה וולט, אה . . . יש לך חשמל באטמור, מה אתה רוצה ממני ? אני לקחתי ממך כסף על זה שיש חשמל . אני בדקתי ויש חשמל, זהו . שיט, מיקי הסתובב, הסתובב, שיט הוא שנתיים הסתובב עם האטמור הזה .

הוא . . . בסוף (לא נשמע) בחור כזה, בחור (לא נשמע) הוא מגיע (לא נשמע) מפרק את האטמור . הוא פותח את המכסה . . . החשמל מגיע . הוא זורק (לא נשמע) שרוף . הוא אומר מיקי, מה אתה רוצה ? נשרף לך (לא נשמע) אל תשקר, מה אתה אמרת לי ? אין חשמל, אני עשיתי לך, יש חשמל . מה אתה רוצה ממני ? שיט . . . (לא נשמע, הנחקר צוחק) כמעט שנתיים . (לא נשמע) לא יאומן, שיט . . . אני נגנבתי ממנו . ההומו הזה רצה לסדר אותי כמו שצריך . אני מגיע, אני אומר תקשיב מיקי, אני צריך להעביר דברים (לא נשמע) יש לי שם אחותה של אישתי שגרה שם, שיט . . . תעזוב . יש לו טנדר והכל, אני עזרתי לו לקנות טנדר . שיט, אני עזרתי לו להיפתר מהרכב שלו . הייתה מזדה שלוש מאות שישים ושלוש . (לא נשמע) הוא השתמש בו ל . . . שיפוץ . הוא היה מכניס אליו עשרה שקים של חול . עשרה שקים של חול זה כמעט חצי טון .

ארתור: מה . . . הוא היה מסיע עליו ?

זדורוב: בטח .

ארתור: ההמ .

מונה: 03:05:45

זדורוב: תחשוב מה זה . חצי טון לקחת על (לא נשמע), הוא לא מכוון בשביל זה, זה לא טנדר . בקיצור, אני שיגעתי אותו, אנחנו מצאנו טנדר . טנדר מעולה, של שנת אלפיים ו . . .

ארתור: הוא החליף אותו ?

זדורוב: שנת אלפיים ושתיים, שנת אלפיים ואחת, אוטומט, טויוטה, מעולה כזה . אנחנו נתנו את הרכב הזה, לקחנו את הטנדר, הוא הוסיף שם כסף . . . ארבעים אלף יכול להיות, מקסימום .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא קיבל טנדר שהוא בן ארבע, טנדר שהשתמשו בו (לא נשמע) קצת שרוט . אלה שטויות, בשביל שיפוצים (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא רק מוסר את המזדה הזאת, שיט . . . אחרי שבועיים (לא נשמע) ניגש, הוא אומר, בשביל מה אתה נתת לי את המזדה ? (לא נשמע) אם זה הולך אצל רכב אוטומטי, רע מאוד, יורד בעשרת אלפים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא אומר, זאת לא הבעיה שלי . וההוא החליט אה . . . לנסות, נתן רכב (לא נשמע) יותר ממאה (לא נשמע) ואנחנו אתו ביחד, כשאנחנו נסענו לתל אביב, אנחנו נסענו על מאה שמונים על . . . כביש שש . על מאה שמונים אנחנו נסענו, תחשוב מה זה . שיט, המנוע של הרכב היה צורח, לא עניין אותו הרכב הזה .

ארתור: כן .

זדורוב: ככה (לא נשמע), שיט . אלה הבעיות שלו, זה שהוא ילך להזדיין, שיט . אז הוא ההומו, שיט, אומר לי, אלף שקל בשבילך, בתור חבר . אני אומר לו, איזה חרא מזוין אתה אתה, בן כלבה, כשאני רק הגעתי, כשאני עשיתי לך קרמיקה בכל הבית, בערבים ולא לקחתי ממך אגורה, יא הומו, אתה עכשיו שיט, רוצה ממני אלף שקל ? טוב מיקי, שטויות . קצרין זאת עיר קטנה, אנחנו בכל מקרה ניפגש עוד . איפה שהוא, אבל אנחנו עוד ניפגש . אז הוא (לא נשמע)//

ארתור: //ואתה עשית לו בחינם ?

זדורוב: אני עשיתי לו בחינם, כמו . . . אתה מבין, אני חשבתי שזה חבר . אני כמו בן אדם, כמו חבר עזרתי לו, עשיתי שיט . . . איזה זין והוא עושה לי כזאת שטות . שיט, בשביל דברים שעולה שלוש מאות שקלים לקחת אותם, הוא מציע לי באלף שקל ?

מונה: 03:07:46

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא מבקש . אני כבר אתה יודע, כבן אדם, הוא אומר (לא נשמע) שקלים, הוא אומר, מה קרה לך ? זה שימוש ברכב, שיט . . . (לא נשמע) אני אומר דלק, מקסימון שלוש מאות שקלים, לשם ובחזרה, מקסימום . אני לוקח בחשבון את הטנדר, לוקח בחשבון את (לא נשמע) את הכל אני לוקח . שלוש מאות שקל זה המון, אפילו יותר מדי . עוד ישרא, שיט . . . חצי טנק .

זהו . . . אני אומר, שלוש מאות שקלים על זה שאתה תגיע כנהג, אנחנו נעמיס, אתה תיקח את זה, אנחנו נפרוק, אתה תיסע . . . אני אומר מיקי, בסדר אני אחשוב, אבל אני אחשוב טוב ואז (לא נשמע) ניגשתי לבחור, אני אומר לו תקשיב, פשקה אני צריך שיט, להעביר דברים . (לא נשמע) אני אומר לו, כמה אתה רוצה ? הוא אומר לו, תן לי שלוש מאות שקלים, אני לא צריך יותר מזה . שיט, שלוש מאות שקלים או אלף שקל ? ההבדל שיט, פי שלוש . למרות שפשקה הוא . . . אני לא הייתי אתו ביחסים כאלה קרובים . אני עשיתי לו שיפוץ בבית, קרמיקה, אבל (לא נשמע) .

ארתור: כן, ככה .

זדורוב: נתתי מחיר בסדר . (לא נשמע) שיט ו . . . הוא אומר . . . אתה מבין, אני . . . (לא נשמע) לא זבל, אני אף פעם לא החשבתי אותם . . . יש לי אלף שקל,

(לא נשמע) על אישתי, עלי, על הילד, אני אבזבז על כולם, לא חבל לי על כאלה סכומים . אני יודע, מחר אני אצא לעבודה, (לא נשמע) אני ארוויח

עוד . (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) שיט, כולם שמחים כאלה .

זדורוב: שיט, הם כולם . . . סוף הדרך, יש להם מלא עבודה הרי, (לא נשמע) יש לי עבודה . (לא נשמע) אצל ראובן, הוא עובד ב"קל וחומר" . הוא . . . מוכר

זה . . . חומרים, אבל הוא לא הקובע שם . הוא אחד מתחת לו, אנשים פונים אליו . הם אומרים לו, תן לי מישהו שעושה (לא נשמע) הוא תמיד היה נותן את הטלפון שלי . תמיד . אם אני הייתי מגיע והייתי רואה, משום מה בן אדם לא מוצא חן בעיניי, אתה יודע ככה לפי השיחה, אתה מדבר והבן אדם לא מוצא חן בעיניי, אני אומר, תסלח לי, אני עכשיו לא יכול, שיט . . . יש לי לחץ (לא נשמע) מישהו מהבחורים . אני לוקח ומעביר את זה למישהו אחר, אני לא רוצה לקחת את העבודה הזאת . אתה מבין, מספיק לי לדבר עשר, עשרים דקות עם בן אדם ואני מבין ש . . . אני אדפק, יהיו לי בעיות . אני לא רוצה בעיות . אני רוצה לעבוד ככה בשקט לעבוד, לקבל את הכסף וזה הכל .

ארתור: נו נכון .

מונה: 03:10:14

זדורוב: ואני מרגיש הבן אדם, אני לא יודע, (לא נשמע) אמון וזהו . וכאן שיט . . . אני הרגשתי שמשהו לא טוב, (לא נשמע) הוא יעשה . הוא . . . נו הוא תמיד היה (לא נשמע) אני הייתי הראשון . ראובן יודע איך אני עושה, (לא נשמע) בסדר ראובן, אני אעשה אצלך שיפוצים . ועוד, תחשוב שאני עשיתי לו אצלו שיפוצים לא במחיר מלא, אני אפילו (לא נשמע) מאתיים חמישים שקלים ביום . זה כמו משכורת יומים . זה (לא נשמע) בלי בעיות . הוא יודע איך אני עושה . זאת אומרת, לא צריך ללכת אחריי, להראות לי איפה ומה אני עשיתי או איפה מה פספסתי . נו . . . בלי בעיות . אני התחלתי לעבוד אצלו, שיט . . . יצא (לא נשמע)//

ארתור: //אה, אתה עכשיו עשית אצלו ?

זדורוב: אני עשיתי אצלו ולקחו אותי, אני לא הספקתי לסיים אצלו .

ארתור: אה, אתה עשית אצלו בערבים ?

זדורוב: לא, מהבוקר . כמו יום עבודה רגיל, כאילו הוא קבלן ו . . .

ארתור: אה, אתה עשית בבית ספר ושם גם כן, כן ? או שאתה עשית אתז ה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני סיימתי בבית ספר והתחלתי לעשות אצלו .

ארתור: אה . . .

זדורוב: אינ סיימתי בבית ספר (לא נשמע) ביום הרצח הזה והתחלתי לעשות אצלו מיום ראשון ואני התחלתי אצלו ולא סיימתי . שיט, אני לקחתי ליומיים (לא נשמע) .

ארתור: מתי כבר לקחו אותך, שלושה ימים אחרי הרצח ?

זדורוב: ביום רביעי לקחו אותי . ביום ראשון . . . ביום שלישי סגרו כבר .

ארתור: ואתה כבר ידעת מה קורה שם ומה העניינים, בבית ספר ?

זדורוב: בטח . (לא נשמע)//

ארתור: //אתה בטח דאגת, כן ? נגנבת, שיט . . .

זדורוב: זה לא יאומן, שיט אני . . . אני חושב ש . . . ככל הנראה פוליגרף הראה שם שאני כולי הייתי עצבני .

ארתור: אה, אתה (לא נשמע) יומיים שלושה ?

זדורוב: איזה יומיים שלושה, ביום רביעי זה קרה, ביום רביעי בערב אני (לא נשמע) אותו . התקשר אלי רומן, זאת הבת של החבר שלו .

ארתור: נו .

מונה: 03:12:05

זדורוב: זהו, הוא התקשר אלי, הוא אומר לי, קרתה שם איזו שטות בבית ספר, אבל אני לא הבנתי . אני הגעתי ביום חמישי, כבר היו שם שוטרים והכל, שיט . . . כמו שצריך, האלה עובדים שם, שיט . . . אני נגנבתי, השוטרים שואלים אותי ואני נתתי את כל הטלפונים שלי והכל . אני הגעתי ביום שישי,

לקחתי את המכשירים, שיט . . . אה . . . ביום ראשון אני יצאתי לעבוד אצל ראובן . פתאום מזמנים אותי לחקירה פעם אחת, מזמנים אותי לחקירה פעם שניה, (לא נשמע)//

ארתור: //זה מיום רביעי אתה ככה דאגת במשך שלושה ארבעה ימים, נגנבת, כן ?

זדורוב: כן .

ארתור: לא יאומן .

זדורוב: שיט, מיום רביעי עד . . . יום שלישי ככה (לא נשמע) לא יאומן, תראה עם המצב שלי, בלי תעודת זהות ושום דבר, אני עובד בשחור, מה קרה לך ? (לא נשמע)//

ארתור: //אין לך תעודת זהות ?

זדורוב: אין לי . יש לי דרכון אוקראיני, אני הרי הייתי גר (לא נשמע)//

ארתור: //ההמ .

זדורוב: אני התחתנתי כאן, האישה שלי (לא נשמע) במשרד הפנים .

ארתור: אני לא מבין, אה אתה הגעת לכאן בשביל לעבוד ?

זדורוב: אני הגעתי למשפחה שלי .

ארתור: למי ?

זדורוב: לאימא, לאבא, אבל . . .

ארתור: נו .

זדורוב: אבל (לא נשמע)//

ארתור: //אתה הגעת בתור אה . . . תייר ?

זדורוב: אני הגעתי בתור תייר, אבל אני לא יהודי . האבא החורג שלי הוא יהודי .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא לא אימץ אותי, אני שיט . . . הגעתי בגיל עשרים וארבע .

ארתור: והאימא כאן עכשיו ?

זדורוב: כן, בטח .

ארתור: אימא עם האבא החורג שהוא יהודי .

זדורוב: כן, כן, כן . האימא רוסיה, (לא נשמע)//

ארתור: //אבל היא נשואה, היא נשואה לו (לא נשמע)//

מונה: 03:13:08

זדורוב: //כן, היא נשואה ליהודי . האח, האחות//

ארתור: //אבל עכשיו שאתה התחנת הרי, אתה נשוי ליהודיה, כאילו האישה היא יהודיה הרי ?

זדורוב: כן, ואני התחלתי לעשות את העניינים שלי במשרד הפנים . עכשיו תראה איזה שטות//

ארתור: //הרי מגיע לך בהתחלה ירוק, אחרי זה כתום ואחרי זה אה . . .

זדורוב: בהתחלה מגיע לי שנה, שנה של ויזת עבודה . בשלושים ואחד לדצמבר נגמרת לי אה . . . (לא נשמע) שהיא לשנה . לפני כן הייתה לי שנה, שיט . . . שנה כל שלושה חודשים כל פעם עשו לי ויזה רגילה . כמו, כמו זה . . .

ארתור: ומתי היא נגמרת לך ?

זדורוב: בשלושים ואחד לדצמבר, לשנה הזאת נגמרת לי ויזת העבודה .

ארתור: ומה אחרי זה ?

זדורוב: אם יכניסו אותי לבית סוהר אז זאת אומרת שאני אשב . לא יכניסו אותי לבית סוהר, אז זאת אומרת אה . . .

ארתור: יגרשו ?

זדורוב: לא, אם לא יכניסו אותי לבית סוהר אז זאת אומרת שאני אמשיך לטפל בעניינים במשרד הפנים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: עכשיו, עכשיו, אני צריך לכסות את התחת . עכשיו אני צריך שיט, לתפוס את הקבלן וללחוץ עליו בשביל שבטוח הוא יעשה לי תלוש משכורת, עם סיפור כזה, שיט . . . עבדתי בבית ספר, רצף, מה קרה לך ? המס הכנסה . . . הם יתחילו במשרד הפנים זה . . .

ארתור: אה . . .

זדורוב: זה אתה היית בחקירה ? זה אתה היית זה . . . אה, אתה עבדת שם ? איפה תלושי המשכורת שלך ? אין לי אותם . אין לי אפילו אחד, אתה מבין ?

ארתור: אתה עבדת בשחור ?

זדורוב: אני עבדתי בשחור . זהו . . . (לא נשמע) מאיפה אני לעזאזל יודע ? רדפתי אחרי ארבעת, חמשת אלפים השקלים האלה . . . והגעתי לכזה מצב .

ארתור: אבל אם אין לך תעודת זהות, יכולים גם לגרש אותך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אם לא יעשו לך ויזה, יגרשו אותך .

זדורוב: לא, לא יגרשו אותי .

מונה: 03:14:43

ארתור: (לא נשמע) כי אתה נשוי ?

זדורוב: (לא נשמע) עבודה . בטח . דבר ראשון אני נשוי, דבר שני יש לי עכשיו מספר של תעודת זהות, פקטיבית .

ארתור: אה, יש ?

זדורוב: עשו לי תעודת זהות פקטיבית, לפי המשטרה, אם . . . יוכיחו שאני הרגתי, אז זאת אומרת שמספר תעודת הזהות הזה כבר יהיה שלי, אני אהייה קשור למספר הזה, כמו פושע פלילי, כמו אזרח ישראלי .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ואני אשב בבית סוהר כאן בישראל, בגלל זה תעודת זהות . . . ואחרי שאני אצא, אני אקבל דווקא את המספר הזה שלפיו אני ישבתי .

ארתור: אתה לא רוצה שיגרשו אותך, אם כזה סעיף ? (החוקר צוחק)

זדורוב: (לא נשמע) אני לא רוצה כי שם שיט, בכלל זה לא מעניין אף אחד . זה כאן הם, אתה רואה, חופרים ופה ושם . שם אף אחד לא יתעניין, שם שיט//

ארתור: //אבל שם אפשר לתת כסף .

זדורוב: אם יש כסף, אפשר לתת . אבל זה ישר בבית סוהר, שיט .

ארתור: טוב שאתה השארת לפחות לאישה ארבעים אלף, שיט . . .

זדורוב: בשביל מה (לא נשמע) הרסתי את הבריאות .

ארתור: שיט, לפחות הארבעים אלף האלה, לפחות לתקופה הראשונית, לפחות ביקור שמה ביקור .

זדורוב: הכי חשוב לי שזה ירים את הילד .

ארתור: נו כן .

זדורוב: (לא נשמע) לא מעניין אותי, אני שיט . . . תראה//

ארתור: //והאישה שלך היא אצלך זה . . . היא מלומדת ?

זדורוב: כן, אבל מה זה מועיל ?

ארתור: היא עובדת ? היא עבדה במשהו לפני כן ?

זדורוב: היא עבדה במכולת הזאת (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) שיט, היא יודעת כלכלה . היא . . . כלכלנית . אבל לא רוצים לקחת אותה כי אין לה סטאג' .

ארתור: אה . . . ואיפה היא למדה, כאן ?

זדורוב: אה . . . בזה . . . אה . . . בקרית שמונה, יש שם את זה . . . אה . . . תל חי, בתל חי .

ארתור: באוניברסיטת כלכלה ?

מונה: 03:16:18

זדורוב: כן . זהו . . . היא (לא נשמע) שיט . ועכשיו תראה מה קורה (לא נשמע)//

ארתור: //הכי חשוב, הכי חשוב, שאתה לא תיכנס למאסר עולם, אתה מבין ? זה הדבר הכי חשוב . בשביל שלא יכניסו אותך למאסר עולם ו . . . פלוס עשר חמש עשרה על אינוס שמה אינוס או מה . אתה מבין ? תראה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //אם אתה לאט לאט, תקשיב לי . . .

זדורוב: הם לא יכולים להוסיף לי אונס .

ארתור: תקשיב לי . אתה לאט לאט . . . אתה תקשיב לי, אתה לאט לאט תברר . . . תברר . . .

זדורוב: איך רצחו אותה בשביל שכאילו להגיד את זה בחקירה, כאילו אני עשיתי את זה, כן ?

ארתור: לא שאני, אני לא אומר לך כאילו שאתה עשית, אני מתכוון . . . אתה צריך לברר בדיוק, אם יש אונס או אין .

זדורוב: יש אונס . למה ?

ארתור: זה אתה חושב ככה . זה אתה חושב ככה . שיש .

זדורוב: תראה אה . . . כשקרה הרצח, השמועות רצו מהר . אני שמעתי מלא סיפורים . אני שמעתי שאנסו אותה, אני שמעתי הכל . למה//

ארתור: //נו באמת, אנשים משקרים, מדברים, (לא נשמע)//

זדורוב: //תראה, זה כן, אבל . . . תראה ככה, ארתור . . . תראה עכשיו, היום כל הזמן שאלו אותי מי רצח, ראה ולא ראה, איך הרג . אבל אתמול (לא נשמע) הפסיכולוג אמר לי, איך אתה בתחום המין ? אני אומר בסדר, אני ואישתי, תלוי מתי ואיך וכל זה . היא אומרת לי, ותראה, למשל . . . סקס עם ילדות ? אני אומר, אני לא מבין את זה . סקס (לא נשמע) ילדה אחת (לא נשמע) איזה סקס ? על מה יש לדבר בכלל ? אתה מבין ? זאת אומרת, הפסיכולוג

אמרה . . . היא ניסתה (לא נשמע) פדופיל, אם אני פדופיל או לא פדופיל . זה דבר ראשון . היום, החוקר הזה, שיט . . . ישראלי אחד אומר, אתה אנסת אותה ? אתה מבין ? זאת אומרת, הם כולם מתחילים להיכנס לנושא הזה . זאת אומרת, תודה באיך שאתה דפקת אותה, מפה לשם . זה לא . . . הדיבורים האלה הם לא סתם ככה . זאת אומרת שהרצח היה עם אונס . (לא נשמע) אני יודע שאני לא זיינתי אותה, אני יודע שאני לא הרגתי אותה . להוכיח אני לא יכול, המעבדה יכולה להוכיח כי אין שם שום דבר שלי עליה . אני רק לא יודע, יש להם ראיות נגדי, אני לא מתווכח, יש . אבל . . .

מונה: 03:18:44

ארתור: יש להם ראיות כאילו שאתה הרגת, כן ? אבל מאיפה יש להם ראיות שאתה אנסת ? אין אצלך זה, אין שום דבר . לא זרע ולא שום דבר . אם היה שם זרע שלך או איזה שהוא נוזל, הם כבר היו סוף הדרך, כבר היה ראיות על הכל . אתה מבין ? וכאן יש להם//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: ר . . . ראיות, יש להם ראיות על רצח שמתאים לגביך, זהו . אינוס . . . זה עוד לא אתה לא יודע אם היה אינוס או שלא היה, נכון ? בטוח, ומי יודע לעזאזל שם . . . אם אומרים נכון או לא . יכול להיות (לא נשמע) לוקחים אותך . הכל יכול להיות .

זדורוב: אה, כאילו שאני אקח את האינוס ? (לא נשמע) .

ארתור: לא . יכול להיות שהם אומרים כאילו . . . אומרים (לא נשמע) אינוס, לא אינוס . אתה מבין ? אבל בעיקרון אין אינוס, הבן אדם ש . . . הבן אדם שביצע את הרצח, הוא יודע שלא היה אינוס, נכון ? הוא יודע שלא היה אינוס .

זדורוב: אם הוא סתם הרג אותה, אבל אם הוא גם כן זיין אותה ?

ארתור: כן . אם הבן אדם פשוט הרג . . .

זדורוב: נו .

ארתור: הוא יודע שלא היה אינוס, נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: הוא ינסה להוכיח שהיה רק רצח ?

זדורוב: כן .

ארתור: ולא היה אינוס .

זדורוב: כן .

ארתור: אז זהו . אז זאת אומרת (לא נשמע) שהיה רצח .

זדורוב: בסדר .

ארתור: אתה מבין ?

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //ושטות הזאת, תגיד שיט, אתם לא תכניסו לי גם כן אינוס, שיט . . . בשום פנים ואופן, שיט . . . אתה מבין ? אינוס זה יותר גרוע מרצח .

זדורוב: אני יודע, בגלל זה אני לא מתכוון לקחת על עצמי אינוס .

ארתור: מה קרה לך ? שיט . . . אינוס, שילך להזדיין, אל תיקח על עצמך את האינוס, בכלל שילך להזדיין .

מונה: 03:20:14

זדורוב: (לא נשמע) אני בכלל לא מתכוון לקחת, אני אפילו את הרצח לא רוצה

לקחת . שילך להזדיין, כן . הם יכולים להציג בפניים ראיות על הרצח .

ארתור: אל תיקח שום דבר, תיקח מאסר עולם ופלוס עשר .

זדורוב: פשוט תראה . . . אינוס, לא יכול להיות שלי כי אני לא הרגתי .

ארתור: נכון .

זדורוב: (לא נשמע) אני יכול לקחת רצח, אני יכול לקחת רצח . אבל הם יגידו, תספר איך אתה הרגת אותה . אתה מבין ? כש . . . אני הרגתי אותה . . . יודעים שני אנשים . . . למשל אה . . . אה . . . כשיש רצח, שני אנשים יודעים, הקורבן והרוצח, נכון ? איך הוא ניגש, מה הוא עשה, הרג . והחוקרים יודעים כי הם ניתחו את כל זה איך שזה היה . כי רק הרוצח יודע כמה פעמים הוא דקר אותה, איך הוא דקר אותה, רק הרוצח יודע את זה, אתה מבין ? אני לא יודע איך הרגו אותה, אני לא יודע . להגיד, כן אני הרגתי ? הם יגידו, תספר איך אתה הרגת אותה, תראה . אתה מבין ? הם יגידו, בשביל מה לעזאזל אתה לוקח את מה שאתה לא עשית ? זה לא היה ככה . אתה מבין ? אני לא יודע מה לעשות בעניין הזה, אני לא יודע איך הרגו אותה . למשל אם אני לפחות איך שהוא הייתי יודע, אני הייתי אומר שם, כן אני ניגשתי שם, היא שיגעה אותי ו . . . אני דקרתי אותה כמה פעמים עם הסכין, הסתובבתי והלכתי . אה, אני שטפתי ידיים שם וזה הכל . אבל . . . אני לא יודע איך הרגו אותה, אין לי שמץ של מושג . טיפות של דם, כן . . . מאיפה אני יודע לעזאזל איך הם הגיעו לשם ? אני הלכתי, השתפשפתי איפה שהוא על הקיר כי הרוצח הלך להתקלח בשירותי הגברים . אני נגעתי איפה שהוא בטיפות דם האלה, שיט . . . מאיפה אני יודע ? המכנסיים כן, המכנסיים אני מודה, אני זרקתי אותם בעצמי, כן . בזה אני מודה .

ארתור: (לא נשמע) טעות, לזרוק שתי זוגות מכנסיים, אני נגנב ממך .

זדורוב: לא שני זוגות . . . שני אה . . . (לא נשמע) שטויות, אלה (לא נשמע) . זה שאני זרקתי את המכנסיים, זה באמת לא טוב . הם בכל מקרה רוצים (לא נשמע) אותי . אני אמרתי לו, אתה רוצה, תתלה את זה עלי .

ארתור: תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב .

זדורוב: אבל אינוס (לא נשמע)//

ארתור: //תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב . . . רומה . . .

זדורוב: אה ?

ארתור: זה כאלה שטויות . . . זה כאלה שטויות//

מונה: 03:22:29

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: בקיצור כבר שיט . . . אני לא רוצה לדבר על שטויות . אני מסביר לך,

באמת . . .

זדורוב: (לא נשמע) למשל אני אקח, שיט . . . אבל עוד פעם//

ארתור: //מה זאת אומרת, לא משנה אני אקח, אם אתה אומר שאתה לא עשית . מה זאת אומרת, לא משנה, אני אקח את זה . שיט, אתה גם כן מעניין, שיט . כאילו שיט, לכו תזדיינו, אני עושה לכם טובה, שיט . . . אני לוקח . . .

זדורוב: נו כן .

ארתור: אין דבר כזה, נו באמת, אתה גם כן כמו ילד קטן, שיט . פשוט//

(בשלב זה ישנו קטע הקלטה שמופיעה בתחילת הקובץ ולכן לא הוקלד שנית)

(הערה של ההגנה – האם זאת עוד הוכחה לבישול הקלטת?)

תום ההקלטה

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

(מ . ט . 165/06 (מס' 11

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ב'

שם המתרגם: יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 11) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 ב'

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א ' : עצור ז'ניה (משום מה אינני מוצא אותו בכלל)

קול ב':חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד':עצור ארטור

ארתור: (רוסית) אני בעצמי עכשיו במצב קשה .

זדורוב: (רוסית) אני מבין אותך .

ארתור: (רוסית) זמנים קשים, תקופה קשה, אבל אני מבטיח לך, יש לי עורך דין מה זה טוב . יש לי עורך דין מספר שלוש בישראל . הוא הכי . . ., הוא הכי . . . . יש עשירייה בישראל . . . . איך אומרים ? (עברית) עשירייה פותחת . (רוסית) הוא בעשירייה הזאת, הוא עורך דין טוב מאוד .

זדורוב: (רוסית) עורך דין טוב ?

ארתור: (רוסית) הבנת ? כולם מכירים אותו . אולי אתה בגלל שאתה עולה חדש אתה לא יודע, אבל בעיקרון כל הישראלים יודעים מי הוא עורך דין שלי . אתה מבין ? אז אני אדבר אתו, תאמין לי, אני אדבר אתו, אולי בגלל שזו פרשה מרעישה, אולי בגלל שהוא ירצה לעשות לעצמו שם הוא ייקח פחות כסף, אבל כדי לשעות לעצמו שם . הבנת ?

זדורוב: (רוסית) סמכות ?

ארתור: (רוסית) כן . כדי לעשות לעצמו שם . יש לו שם, אבל זה יוסיף לו עוד נקודות .

זדורוב: (רוסית) עוד יותר גבוה (לא ברור)

ארתור: (רוסית) כן, הם משוגעים על זה . אני אגיד לו, אם אתה רוצה לעשות לעצמך שם . . ., אם היה מישהו אחר אני יודע שאתה היית לוקח עשרת אלפים דולר, חמש עשרה אלף דולר . אם אתה יכול, אם אתה יכול תיקח מהבן אדם הזה שלוש, ארבע אלף דולר, אבל תעשה לו עשר, עשר, שתיים עשרה שנים . אתה תשב שבע שנים . אבל גם את זה אפשר לעשות . . . . אתה יודע איך עושים את זה ? כשאתה תחשוב, אם אתה . . .

זדורוב: (רוסית) יש מה להגיד ?

ארתור: (רוסית) אם אתה סומך עלי, (לא ברור) יגיד לי משהו . זה אם אתה סומך עלי . ואם אתה לא סומך עלי, אחי, אם יישאר לך פה משהו אז אתה בעצמך תחליט מה עליך לעשות ומה הלאה . נו אתה בעצמך יודע מה המצב שלך, אתה יודע מה מצבך, אני לא צריך להגיד לך . אתה מבין ? ואני פשוט נתתי לך רמז .

זדורוב: (רוסית) הבנתי .

ארתור: (רוסית) אם . . .

זדורוב: (רוסית) אילו (לא ברור) היה חשד . . .

ארתור: (רוסית) תקשיב, אם היה לך משהו קונקרטי, (לא ברור) אם יש לך משהו להגיד לי, אם אתה סומך עלי אפילו קצת, אם יש לך מה להגיד, אני אומר לך שאני מבטיח לך שאני אעזור לך . אני לא מבטיח לך שאני אעזור עם הכסף (לא ברור) . עם עורך דין אני אעזור לך . כשאני אראה את העורך דין שלי אני אגיד לו שמעת פרשה כזאת ? בקיצור יש בחור,

אחת, שתיים, שלוש, זהו, יותר לא היה כלום . תוכל לעשות לו עשר ? במצב אי שפיות, כל מיני דברים כאלה . אתה אחר כך תסביר לו כבר שזה היה ככה וזה היה ככה וילדים הטרידו אותך, וזרקו כל מיני דברים, היו מציקים לך, עשו את זה, את זה וירקו עליך . בקיצור על הפנים . הבנת ?

זדורוב: (רוסית) לא ירקו, לא זרקו ולא עשו שום דבר . אתה יודע אני בדרך כלל שם פלייר, הם מתחילים לדבר אני לא שומע אותם .

ארתור: (רוסית) אולי אפילו היה משהו ואתה לא שמעת ?

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) בזמן אחרון . בהתחלה אתה ראית שהיה משהו ?

זדורוב: (רוסית) כן, היו מבטים לא כל כך חברותיים וזהו . ובעיקרון . . .

ארתור: (רוסית) תבין . . .

זדורוב: (רוסית) תחביא את המצית .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) תראה, אם היה אפילו קצת אי אמון הייתי שותק .

ארתור: (רוסית) לכן, לכן, תקשיב לי עכשיו . לכן אתה יודע מה אני אגיד לך ?

זדורוב: (רוסית) צריך לחשוב (קללה) .

ארתור: (רוסית) אתה יודע מה אני אגיד לך ? אני, אני מה שאני אמרתי לך בעולם שלנו לא אומרים אפילו דבר כזה, לא שמישהו ירה, אפילו אם הוא היה ליד, אפילו דבר כזה לא אומרים בעולם שלנו . ואני לא פחדתי ואמרתי . תאמין לי, תאמין לי, בגלל שמשהו ואיך שהו, אם היה לי רצח והיה לי קצת אמונה אליך הייתי מדבר אתך פתוח . אתה יודע למה ? כי אני רואה מי אתה . ממני קשה להסתיר דברים . אני רואה מי זה הבן אדם . לפי הדיבורים שלך, לפי התנהגות שלך אני יכול לראות איזה בן אדם אתה . אני יכול לראות אם יש לך או בהתנהגות שלך משהו חשוד, של משת"פ . את זה אני יכול להבין . אני יכול לראות איזה בן אדם אתה, אם אתה אדם רגיל ופשוט או מישהו אחר . אני רואה את כל זה . ואני יודע שכשלאדם פשוט כזה אתה מגלה איזה סוד הוא תמיד יעריך את זה, זה כבוד, בן אדם סומך עליו . אני יודע מה זה אדם פשוט כזה . אתה מבין ? למה, גם לאדם כזה בא קצת לפעמים לחיות בין חבר'ה בעולם הפשע, עם קצת אדרנלין . אני יודע מה זה אדם כזה . הוא לא נכנס לשום מקום, אבל דע לך שלאדם כזה לפעמים יש אישור לשבת בין החבר'ה של העולם שלנו . אתה יודע את זה ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) יש כזה דבר . למה ? כי אדם רגיל זב אדם רגיל . הוא מפרנס משפחה . הוא גם דואג לחבר'ה בבית סוהר . בזכותם החיים בבתי סוהר היו כמו שהם היו . אתה יודע את זה ? כשהם עבדו , ובאותו זמן לחבר'ה לא היה טוב , היה קשה , לסמכויות של עולם הפשע לא היה טוב אז בזכותם הם היו יכולים להתקיים , האנשים האלה היו תומכים בהם , כשהם היו יושבים בצינוק , בכל מיני עונשים . היו אפילו דיבורים , כנסים של חבר'ה , בירורים למיניהם ששם ישבו גם אנשים רגילים כאלה .

זדורוב: (רוסית) לא יודע .

ארתור: (רוסית) עכשיו אתה יודע . היו כנסים וישיבות ששם צריכים לשבת רק סמכויות של עולם הפשע . היו מקרים שנתנו אפשרות להשתתף בכנסים כאלה גם לאנשים רגילים , אבל בלי רשות הם לא יכול הוציא מילה . אבל יכולים לשבת שם .

זדורוב: (רוסית) ברור .

ארתור: (רוסית) אבל תלוי מי זה . אלה אנשים שסומכים עליהם , אבל אתה יכול להגיד מילה רק אם קיבלת לך רשות מאחת הסמכויות . אם נותנים לך אישור להגיד משהו רק אז אתה יכול להגיד . ואם אתה בלי רשות תוציא מילה ייתנו לך בראש . אבל גם אנשים לאנשים רגילים

נותנים כבוד . אני אומר לך , בזכותם החיים בבית סוהר יכולים להתקיים . לכן מה אני אוצר להגיד לך ? אתה מכיר אותי יומיים , שלושה . נכון ?

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) אתה מכיר אותי יומיים , שלוש . רק אתה יודע מה אתה רואה בי , ורק אני יודע מה אני רואה בך . איך שאני רואה אותך אני אמרתי לך ישר . אני רואה שאתה אדם רגיל שלא שייך לעולם הזה . בן אדם רגיל שמחזיק משפחה , עובד , אתה לא מזמן נהית אבא . אתה רוצה להחזיק משפחה שלך , לחיות למען המשפחה , למען הבן שלך . להרוויח קצת כסף , לקנות דירה , לקנות אוטו , לאט לאט לעשות קצת כסף , במו ידיך להרוויח כסף . אתה לא עיוור , לא צולע , אתה יכול לעשות הרבה מאוד עבודות . אתה מבין ? ועוד דבר אני רוצה להגיד לך . אתה תסתדר בכל מקום , לא משנה אם אתה בכלא או במקום אחר . אתה תוכל לפרנס את עצמך בכבוד . אותו דבר אתה תחיה בבית סוהר על הכייפק . אפילו שם אתה תוכל לחיות טוב . אני נותן לך מילה שאתה תסתדר שם . למה ? אני יודע מה אני אומר . כל דבר שאני מוציא מהפה שלי זה לא בא סתם , אני יודע מה אני אומר . כל מילה שלי שקולה . אתה מבין ? אני תמיד אחראי על מה שאני מדבר . לכן אני לא זורק מילים סתם ככה . אני יודע מה אני מדבר . אפילו עכשיו , אני מדבר אתך , אני מדבר אתך , יש דברים שהם בראש שלך , אתה מסכים אתי סתם ככה ולא אומר לי את הדברים .תעזוב , שיהיו שם .

זדורוב: (רוסית) לזה צריך זמן .

ארתור: (רוסית) יש דברים שאני צודק בהם , ואתה יודע שאני צודק , אבל בכל זאת , אני לא רוצה שתגיד לי משהו . תחשוב , תשקול בעצמך מה ואיך . אתה יודע שמאותם מילים שאני אמרתי תשעים ותשע אחוז זה אמת . אולי באחוז מסוים לא שאני לא צודק אלא אולי אני לא יודע משהו אז אני לא יכול לעזור לך . מה שאני לא יודע אני לא יכול להגיד על זה כלום . אילו הייתי יודע במאה אחוז אז הייתי יושב אתך עכשיו ומדבר לא על התיק שלי אלא על התיק שלך , כדי להציל אותך . תאמין לי . בשבילי בית סוהר . . . , זה בית שלי .

זדורוב: (רוסית) מסכים .

ארתור: (רוסית) אתה מבין ? אבל אתה . . . , פשוט קשה לראות בן אדם אשר לא אומר דברים נכונים ואם אפילו אומר , אם אפשר לעזור לך לפחות במשהו הייתי שמח לעשות זאת . אתה מבין ? אבל בנסיבות כאלה ובכאלה . . .

זדורוב: (רוסית) כאלה צירופי מקרים קשה . . .

ארתור: (רוסית) בכאלה צירופי מקרים אני לא יכול . . . . אתה מבין ? זה קשה . באמת זה קשה . זה כאילו לא לכם ולא לנו , לא זה ולא כך . אתה מבין ? ושם משהו לא נכון .

זדורוב: (רוסית) אני מבין , זה קשה .

ארתור: (רוסית) כאילו אתה יודע , כאילו ארטור אני לא עשיתי (קללה) . . .

זדורוב: (רוסית) אני צריך לחשוב ולהחליט .

ארתור: (רוסית) אבל גם לא רוצה לרדת . שיהיה רצח . לכן מה אני רוצה להגיד לך ? רומן , יש לי עורך דין מצוין . אני שוב פעם אומר לך אני אעשה לך פגישה עם עורך דין שלי . אתה מבין ? למה אני לא רוצה להגיד לך ישר על עורך דין ? למה ? אם אתה תגיד לעודך דין שומע , אונס לא עשיתי , את הרצח אני לוקח על עצמי . אתה יודע מה הוא יגיד לך ? לך קיבינימט ממני . אתה מאמין ? אתה יודע מה הוא יגיד לך ? לך קיבינימט ממני .

זדורוב: (רוסית) למה ?

ארתור: (רוסית) למה ?

זדורוב: (רוסית) כי כל זה מופיע בתיק ?

ארתור: (רוסית) לא , כי הוא יגיד לך , אונס אתה לא לוקח ואת הרצח אתה לוקח , אבל אתה אומר שאתה לא רצחת . אז איך אתה לוקח על עצמך תיק רצח ?

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) הוא יצחק ויגיד לך תזדיין . הוא ישר ירגיש שאתה לא סומך עליו .

זדורוב: (רוסית) ברור .

ארתור: (רוסית) ויכול להיות הוא יגיד לך , אתה יודע , אם אתה תספר לי עכשיו ש . . . (לא ברור) אני אסדר לך עשר , שתיים עשרה שנים . כל עורך דין יגיד לך את זה .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אבל סתם עורך דין לא יתאמץ כמו שיתאמץ עורך דין שאתה משלם לו והוא עורך דין טוב שרוצה (עברית) פרסום

זדורוב: (רוסית) לעשות לעצמו שם .

ארתור: (רוסית) לעשות לעצמו שם . ובעיקרון הוא לא צריך לעשות לעצמו שם , אבל דבר כזה בטח שלא יפריע לו . ודע לך , רואים אותו בטלוויזיה . את עורך דין שלי רואים בטלוויזיה . אתה מבין ? הוא מוכר כעורך דין מכובד מאוד . תמיד מאמינים לו . הוא תמיד לוקח תיקים של חבר'ה כבדים , שנחשבים לאנשי מאפיה פה בישראל . זאב רוזנשטיין , שמעת ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) נו הכי כבדים בקיצור . הוא סנגור של חבר'ה הכי נחשבים בישראל . וכשהוא מדבר בטלוויזיה שמונים אחוז מכל הצופים , שמונים , שבעים אחוז מכל הצופים מאמינים לו . לכן אם הוא יבוא ויגיד , רבותיי , הפעילו לחץ על הבן אדם , עשו לו ככה , ככה וככה . כל אחד במקומכם , כל אחד יכול היה לראות מסך שחור , פלזמה שחורה

זדורוב: (רוסית) הבנתי .

ארתור: (רוסית) ולעשות כזה דבר . אתה מבין ? רק שאוצר מילים שלו הוא יותר טוב משלנו .

זדורוב: (רוסית) יותר עשיר .

ארתור: (רוסית) הוא יודע מה שהוא אומר . והוא מכיר חוקים . הוא יכול לפזר משהו ולעשות עשר , שתיים עשרה שנה . ואילו היה לך יותר כסף הוא היה עושה פחות . אבל גם שלוש , ארבע אלף דולר , אלפיים , שלוש , ארבע אלף זה גם לחם , זה גם טוב . אף על פי שעורכי דין אחרים לא יסכימו . אבל אני הרי אמרתי , פה יש לו (לא ברור) . אתה מבין ? ועורכי דין מסנגוריה ציבורית ראשית כל הם יכולים לפתוח עליך . והם יכולים להגיד לך יהיה בסדר וכל זה ובכל זאת אתה תקבל מאסר עולם . אתה תגיד לו ככה כמו שאני עכשיו אמרתי , תגיד לו ככה הוא יגיד לך בסדר , אני אנס לעשות חמש עשרה , שתיים עשרה שנים וכשאתה תקבל מאסר עולם אתה תגיד לו מה קרה לך בן זונה ? הוא יגיד לך אל תדאג , אנחנו נערער , אל תדאג . מה אתה תגיד לו ? אתה לא שילמת לו . הוא סנגור ציבורי . אתה יכול לעשות לו משהו ?

זדורוב: (רוסית) שום דבר .

ארתור: (רוסית) ואני ראיתי דבר כזה , אני ראיתי דר כזה . חבר'ה (לא ברור) מה קרה לך ? אל תדאג , אנחנו נגיד ערעור , אנחנו נגיע לעליון . נו לבית משפט הזה . . .

זדורוב: (רוסית) הבנתי , בג"צ .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) אל תדאג , אנחנו נעשה . איזה נעשה קיבינימט ? בחור הלך לרצות מאסר עולם . הוא לא עשה שום דבר . ולך תדע , יכול להיות שהוא עשה שם איזה הסכם . הם כמעט כולם מושחתים . תשעים אחוז של עורכי דין מסנגוריה ציבורית מושחתים . הם כולם משתפים פעולה עם פרקליטות . שמעת דבר כזה ?

זדורוב: (רוסית) לא , פעם ראשונה .

ארתור: (רוסית) פעם ראשונה ? אתה תשמע עוד הרבה דברים . תשעים אחוז מעורכי דין מסנגוריה ציבורית עובדים בשביל הפרקליטות , פרקליטים לשעבר . לכן אני שונא אותם . מה אתה חושב שכיף לי לשלם עשרים אלף דולר למישהו ? אילו הם היו עורכי דין טובים לא הייתי לוקח סנגור ציבורי ? למה אני מוכן לשלם עשרים אלף דולר לעורך דין ולא לקחת עורך דין מסנגוריה ציבורית אם הוא היה טוב ?ל

זדורוב: (רוסית) אה , הגיוני . בסדר , אני אחשוב , בינתיים יש לנו זמן . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) פשוט תבין רומן , הייתי יכול לשתוק ולא להגיד לך כלום , יש לי מחשבות משלי בראש ,

זדורוב: (רוסית) יש לך עניינים משלך , כן .

ארתור: (רוסית) אתה מבין ? לא , לא שיש לי עניינים משלי . פשוט היה לי מחשבות משלי לגבי העניין שלך אני לא הייתי משנה את המחשבות שלי , הייתי נשאר בזה , אבל פשוט היה אז איך אומרים . . . , אז היינו כבר לא כל כך סומכים אחד על השני . ליתר דיוק אני לא הייתי סומך עליך אילו לא הייתי אומר לך מה אני חושב . אתה מבין ? אני . . . , תבין , כשיש דבר כזה אני יכול עד הסוף ללכת אתך כאילו כן , כן , ככה וככה , אבל בכל זאת , במט שלי על הדברים הוא אחר . ואתה יודע בפנים שמה שאני אומר אני אומר לך ישר ואומר לך נכון . אתה מבין ? אני יכול ממש לעצום על זה עיניים . אתה אמרת דבר אחד , בסדר , בכל זאת אני לא מאמין לזה . נכון ? אני יכול לא להאמין לזה ,אבל . . .

זדורוב: (רוסית) אתה יכול להאמין או לא , זה עניין שלך .

ארתור: (רוסית) אבל , אבל , אני יכול לא להאמין מצד אחד , אני מבין מה ואיך . נו אני כאילו לא מראה לך שאני לא מאמין לך , אני אתך כאילו . . .

זדורוב: (רוסית) פתוח ?

ארתור: (רוסית) לא , אני כאילו הולך אתך לגבי זה . אה , טוב , בסדר . אבל , יש לי דעה משלי .

זדורוב: (רוסית) כן , אתה יש לך דעה משלך . נכון מאוד .

ארתור: (רוסית) אבל אני לא אומר . למה ? הייתי יכול לעשות את זה , אבל פשוט כואב לי בלב כוס אמק . מצד אחד לא שזה . . . , מצד אחד קשה לי לשתוק כשאני רואה משהו שאני לא טועה בזה . אמרתי שכשאני רואה דברים שקופים קשה לי לא להגיד אותם . קשה . אילו לא היה אכפת לי מהבן אדם הזה הייתי שם זין . תסתכל למה אני הולך ? אני מוכן . . . , אתה תהיה כנה אתי ואני אתייחס אליך כמו לחבר טוב . כשאני רואה שמכניסים אותי לעניינים כאלה שיש מעט מאוד אנשים שמספרים להם , תאמין לי , אני אהיה מוכן לתת לך עורך דין שלי . וסתם ככה להציע לך אותו אני לא יכול . למה ? אתה כבר הבנת .

זדורוב: (רוסית) כל עורך דין . . .

ארתור: (רוסית) אני לא רוצה , אני לא רוצה שהוא יגיד לי אחר כך . . . . אני יודע מה הוא יענה אם אתה תגיד לו את אותו הדבר . אתה מבין ? לכן מהתחלה אני לא הצעתי לך אותו . הייתי יכול לתת לך , אבל הוא יגיד שומע , תסתובבו ותן גז מפה . אם אני אגיד לשוטר תתקשר דחוף לעורך דין שלי , תקרא לו , תקרא דחוף לעורך דין שלי . . . . אני דיברתי אתך , אני יודע מה ומו . הוא קורא לעורך דין שלי . אני אומר לעורך דין , בקיצור , ישלך הזדמנות לעשות לעצמך שם . אני אומר לו , יש לך אפשרות טובה לעשות שם . יש תיק מפורסם . אתה רוצה ? אבל יש בעיה . תגיד ממש עכשיו כן או לא . אבל , יש לך פה פלוס . מה הוא הפלוס ? שאתה תפרסם את עצמך . מינוס הוא שאתה לא תרוויח פה כסף גדול , אבל התיק הוא מפורסם . אני יודע שהוא אוהב תיקים עם הרבה רעש . הוא מת על תיקים עם רעש . וכמעט בכל התיקים עם רעש שהוא לוקח הוא זוכה . לכן הוא לוקח סכומים כאלה . אילו הוא היה עורך דין לא טוב הוא לא היה לוקח סכומים כאלה .

זדורוב: (רוסית) לא היו נותנים לו .

ארתור: (רוסית) אתה מבין ? הוא נכנס לעשירייה של עורכי דין הכי טובים בארץ . עשירייה . אתה יודע כמה עורכי דין יש פה ?

זדורוב: (רוסית) עד עשרים באופן רשמי .

ארתור: (רוסית) עשרים אלף ?

זדורוב: (רוסית) עשרים עורכי דין שפועלים באופן רשמי , שיש להם . . .

ארתור: (רוסית) תיקים מפורסמים ?

זדורוב: (רוסית) לא . שיש להם (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אתה לא הבנת . אתה יודע כמה סך הכל עורכי דין פה ?

זדורוב: (רוסית) בסך הכל ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) הרבה .

ארתור: (רוסית) הרבה .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט יודע שעורכי דין עם תעודה

ארתור: (רוסית) יש בישראל עשרה עורכי דין הנחשבים הכי טובים בארץ . אני יכול למנות את כולם . אביגדור פלדמן ,

זדורוב: (רוסית) הוא רוסי פלדמן .

ארתור: (רוסית) אשכנזי , אבל הוא . . . , יש לו שם משפחה אשכנזי , אבל הוא ישראלי .

זדורוב: (רוסית) אה , ישראלי ?

ארתור: (רוסית) כן . אבל הורים שלו הגיעו משם , מאיפה שהו . הוא בן ארבעים ושמונה , בן חמישים , אבל הוא . . . . בקיצור , משה מרוז , אביגדול פלדמן . זה , איך קוראים לו ? משה מרוז , אביגדור פלדמן , דוד יפתח , שאשי גז , ציון אמיר , בני נהרי , רתי נהרי בת שלו , היא תותחית חבל על הזמן . דוד יפתח . תכף אני אגיד לך מי , תכף אני אגיד לך מי עוד , ירום הלוי . בקיצור אלה שאני מניתי , יש אולי עוד שניים , שלושה שמות אלה עורכי דין הכי טובים בישראל . הבנת ? כל אחד מהם לוקח מאה חמישים אלף דולר , מאתיים אלף דולר . ואם יש לך עשרה מיליון אז ייקחו ממך מיליון . הנבת ? כאלה עורכי דין . הם מסתכלים גם על היכולות שלך . אבל , אם יש תיק עם רעש , תיק עם רעש , הם ייקחו את התיק , קל וחומר תיק כזה מפורסם כמו התיק שלך , הוא ייקח , אבל לפחות אלפיים , שלושת אלפים דולר , בצורה פורמאלית בכל זאת אתה צריך לתת לו . מסמכים שלך , זה וזה , כל ההתרוצצויות , זה שווה . קל וחומר שזה צפון , הרבה זמן לוקח להגיע לפה . בכל זאת תצטרך לשלם אלפיים , שלושת אלפים דולר ותאמין לי אתה אחר כך תהיה בבית סוהר , פשוט ישאלו אותך מי היה עודך דין שלך . אז אתה תגיד שהיה לך כזה וכזה . ישאלו אותך כמה שילמת לו ? אפילו אל תגיד אלפיים , שלושת אלפים דולר . בסדר ? למה ? אם תגיד לא יאמינו לך , יצחקו . אין סכומים כאלה אצל עורכי הדין כאלה . לכן תגיד שילמתי עשרים , שלושים אלף דולר . אתה מבין ?

זדורוב: (רוסית) לשקר גם לא טוב .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) אה ?

זדורוב: (רוסית) לשקר גם לא טוב .

ארתור: (רוסית) תעזוב לשקר . אתה לא משקר . אתה פשוט לא זה , אתה פשוט יכול לקלקל לעור הדין הזה תדמית .

זדורוב: (רוסית) אז אולי בכלל לא לנקוב בסכום ?

ארתור: (רוסית) או שלא חשוב כמה שילמתי . זהו . אבל להגיד אלפיים , שלושת אלפים דולר גם אסור , למה , אתה פוגע בתדמית שלו .

זדורוב: (רוסית) פה צריך לחשוב .

ארתור: (רוסית) לכן . . . , אני פשוט נתתי לך רמז

זדורוב: (רוסית) כדי שאני בעצמי כבר אתחיל לחשוב .

ארתור: (רוסית) בקיצור , אני עוד פעם אגיד לך , בינתיים (לא ברור) להגיד לי משהו תחשוב , אם יש לך מה להגיד לי אני אומר לך , אם תסמוך עלי ותהיה אתי כנה , אני מה שאני אוכל אני אעזור לך . אבל מהמילים האלה שאני שמעתי אני פשוט לא מסתדר בראש . ותנסה להבין אותי .

זדורוב: (רוסית) אה . החיים שלנו בזבל . (לא ברור) עצוב .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) החיים שלנו בזבל ו (לא ברור) עצוב .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) מה אתה רוצה ?

זדורוב: (רוסית) אני אומר החיים שלנו בזבל ו (לא ברור) עצוב .

ארתור: (רוסית) אה . איפה הכוס שלך ? תן לי את הכוס שלך .

זדורוב: (רוסית) אני לא רוצה מיץ , תודה . אני כרגע שתיתי תה (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) רוצה לשמוע בדיחה ? אה ?

ארתור: (רוסית) קדימה .

זדורוב: (רוסית) שני שוטרי תנועה מגיעים (לא ברור) . את יודע מה זה (לא ברור) ?

ארתור: (רוסית) תביא את הכוס שלך .

זדורוב: (רוסית) אני לא רוצה . אני שותה תה .

ארתור: (רוסית) תנסה .

זדורוב: (רוסית) לימון . מספקי , מספיק , אני לא רוצה הרבה . שני שוטרי תנועה מגיעים למקום התאונה . סרן אומר לסגן תרשום , מכונית מרוסקת נמצאת על הכביש .

הוא כותב , מוכנית מרוסקת נמצאת על הכביש . אופנוע זרוק על הכביש . זה כותב אופנוע זרוק על הכביש . רוכב אופנוע שוכב על הכביש . זה כותב רוכב אופנוע שוכב על הכביש . ראשו של רוכב אופנוע שוכב על מדרכה . זה כותב ראשו של רוכב אופנוע שוכב על ה . . . . . זה שואל איך כותבים נכון מדרך או מדרכה ? שהשני חשב קצת ואמר לא יודע , תכתוב על הכביש . (צוחק) . איזה שוקולדות יש לך ?

ארתור: (רוסית) כאלה בשבילי , כזה , כזה וכזה .

זדורוב: (רוסית) אני אכלתי כאלה . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אתה רוצה ?

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) לא כזה .

ארתור: (רוסית) בבית סוהר גם כן מוכרים כאלה בקיוסק .

זדורוב: (רוסית) אתה אומר שהמכירים שם כמו פה בחנויות ?

ארתור: (רוסית) שם כזה דבר עולה חמש עשרה .

זדורוב: (רוסית) זה משהו . זה כסף .

ארתור: (רוסית) גדולה עולה עשרים .

זדורוב: (רוסית) אוי (קללה) , זה חמוץ .

ארתור: (רוסית) עולה שתיים עשרה .

זדורוב: (רוסית) זה חמוץ משהו .

ארתור: (רוסית) אה ? זה לימון .אבל זה בריא .

זדורוב: (רוסית) למה ? ויטמין סי ? בשביל גרון ?

ארתור: (רוסית) אנרגיה , פחמימות , שומנים , נוטרן , ויטמין סי , סודה , פרוטאין . אנרגיה 46 קלוריות .

זדורוב: (רוסית) כאילו (לא ברור)

ארתור: (רוסית) למה ?

זדורוב: (רוסית) הוא (לא ברור) אני אומר לו כשתלך תשאיר לנו מצית . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אני ביקשתי ממנו שמיכה הוא לא השאיר לי .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) הוא לא השאיר לי שמיכה .

זדורוב: (רוסית) מניאוק .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) פשוט זה בעסה כל פעם לבקש מחבר'ה (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) בעסה ?

ארתור: (רוסית) נו ממש מבעס .

זדורוב: (רוסית) אה , שמיכה ?

ארתור: (רוסית) כן , שמיכה . . . . כי הם בעצמם מביאים את הכל . אני לא מבקש כלום .

זדורוב: (רוסית) ומה אתה אמרת לשוטר הזה ? עבדת עליו ? כאילו תתקשר 077 או משהו כזה ? אני לא הבנתי את הקטע הזה .

ארתור: (רוסית) שיזמין בחורות .

זדורוב: (רוסית) אה , בחורות ?

ארתור: (עברית) נערות ליווי .

זדורוב: (רוסית) איך ?

ארתור: (עברית) נערת ליווי .

זדורוב: (עברית) נערת ליווי ?

ארתור: (עברית) נערה זה (רוסית) נערה (עברית) ליווי (רוסית) זה בהזמנה .

זדורוב: (רוסית) אה , (עברית) נערת ליווי . (לא ברור) לא אכפת להם , ליתר דיוק לך לא אכפת .

ארתור: (רוסית) לא אכפת לי מהם מהשוטרים האלה . אני שם זין (קללה) , לא אכפת לי . הם (לא ברור) . אתה ראית איך הוא . . . . שמעת איך הוא דיבר בעברית ?

זדורוב: (רוסית) כן , הוא אמר משהו כמו תה , קפה .

ארתור: (רוסית) זה וזה וזה וזה .

זדורוב: (רוסית) אני שחבתי שהוא מציע לנו תה וקפה .

ארתור: (רוסית) איזה תה וקפה ? הוא אומר בחייכם , אתם עשיתם ממני מלצרית . אתה לא הבנת מה הוא אמר ?

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע איך אומרים מלצרית בעברית .

ארתור: (רוסית) אולי לסדר לכם זונה ? שמעת איך הוא אמר את זה ?

זדורוב: (רוסית) אני שמעתי משהו בקשר לזונה . משהו כמו להביא לכם נערה ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור) זונה .

זדורוב: (רוסית) שמעתי משהו .

ארתור: (רוסית) הוא אומר מה הולך פה ? אתם חיים יותר טוב מבחוץ . באמת כאילו חסר משהו ? יש הכל . אכלנו , נכון ?

זדורוב: (רוסית) חסר .

ארתור: (רוסית) בחורות ? בא לי על טלוויזיה .

זדורוב: (רוסית) להסתובב חופשי .

ארתור: (רוסית) כן , אבל בינינו , אתה יודע , אילו פה לא היה שום דבר אז היית מרגיש .

זדורוב: (רוסית) הגיוני .

ארתור: (רוסית) זה תמיד ככה . אני יודע .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אני אבדתי שיניים במשך שתיים עשרה שנה האלה , יש לי שיער שיבה , אבדתי שיניים ,

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אני בכוונה מסתפר ככה . תראה . אתה יודע למה אני מסתפר ככה ?

זדורוב: (רוסית) כדי שיהיה קצר ?

ארתור: (רוסית) יש לי הרבה מאוד שיער שיבה .

זדורוב: (רוסית) אה . לא , לא , אני (לא ברור) אה , אני רואה . זה משהו . שלושים ומשהו ויש לך כבר שיער שיבה ? זה משהו .

ארתור: (רוסית) לכן אני מסתפר .

זדורוב: (רוסית) לקראת גיל הזהב אתה תהיה לבן לחלוטין .

ארתור: (רוסית) כדי שבחורות לא יראו שיש לי שיער שיבה .

זדורוב: (רוסית) בגיל הזהב אתה תהיה לבן לגמרי . זה משהו . אני איך שהספקתי להסתפר וזהו .

ארתור: (רוסית) קודם תמי הייתה לי תספורת בוקס .

זדורוב: (רוסית) אני תמיד אהבתי פלטפורמה ופה לא יודעים לעשות את זה .

ארתור: (רוסית) ואצלי תמיד היה חלק קדמי ככה .

זדורוב: (רוסית) אה . אני קודם גם כן הייתי עושה את השיער שבקדימה ככה . ובצבא היו גוזרים ואת השיער הזה היו זורקים . למה ? כי שיער צריך להיות קצר וכדי שלא (לא ברור) אתה משאיר את החלק הזה .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) אפשר איך שאתה רוצה העיקר שהוא לא יכסה את העיניים . וכל הראש צריך להיות מסופר קצר .

ארתור: (רוסית) אצלי לא , אצלי פה אתה רואה פה מספר שתיים .

זדורוב: (רוסית) ושם מספר שלוש .

ארתור: (רוסית) קצר ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) ופה מספר חמש , שש .

זדורוב: (רוסית) אה , יותר ארוך ?

ארתור: (רוסית) כן , כדי שפה יהיה מעט ופה כאילו הולך לי ציצית הראש . ממש ככה . ראית בחורים קווקזיים ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) זה הולך ככה . ככה אצלי

זדורוב: (רוסית) למעלה .

ארתור: (רוסית) פשוט בזמן אחרון למה לא השארתי ככה כשיש לי פה . . .

זדורוב: (רוסית) אתה כולך עם שיער שיבה .

ארתור: (רוסית) השיער שלי הוא ארוך ולבן . יש לי הרבה . אתה מבין ? אז בגלל זה אני מספר ככה ולא רואים . כשיש לי שיער ארוך הוא אפילו יוצא ככה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אוי , אוי , אוי , אוי ,אוי .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) היה בחור אחד צעיר , (קללה) . כשישבתי מאסר לפני זה , נשפטתי לארבע וחצי , שש וחצי אבל שתיים על תנאי . אני סיפרתי לך . שנתיים על תנאי , ארבע וחצי שאני קיבלתי , שש וחצי , שנתיים על תנאי במשך שלוש שנים . שלוש , ארבע שנים . אתה מבין ? אם יקרה משהו במשך שלוש , ארבע שנים (לא ברור) . אז ישב אתי בחור בן תשע עשרה . בחור צעיר . בשבילי הוא טיפש . בשביל בני גיל שלו , אולי הוא חושב שהוא כחם . בסדר , שיחשוב שהוא חכם . אני לא אמרתי לו את זה . בחור רוסי . הוא נכנס על רצח , בחור נכנס על רצח . הם ישבו בפארק עם חבר'ה . בקיצור ישבו שני בחורים בפארק , התקשרו אליו , הוא בא . ומסתבר שאלה . . . , בינתיים השלישי הזה היה בא לשניים האלה הם התקשרו לעוד אחד והשלישי הזה והרביעי שאליו התקשרו היו ביחסים לא טובים ביניהם .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) הבנת ? השלישי הזה הגיע ורואה שכעבור חמש דקות זה מגיע שהוא לא כל כך סובל אותו . עכשיו שניים האלה אומרים לרביעי , הבאת ? רביעי אומר הבאתי , אבל אין שם הרבה . חשיש .

זדורוב: (רוסית) הבנתי .

ארתור: (רוסית) אין שם הרבה . יש בשבילי . . . , אני אתן לכם שניים , שלושה בנגים לכל אחד וזהו . יותר אני לא יכול לתת לאף אחד . אותו כאילו . . .

זדורוב: (רוסית) בכוונה .

ארתור: (רוסית) מה זאת אומרת בכוונה ? שניים האלה ידעו שזה לא אוהב את ההוא וזה לא אוהב את זה .

זדורוב: (רוסית) נו בכוונה הפגישו ביניהם .

ארתור: (רוסית) הם עשו את הדבר הזה בקיצור , הם הסיתו . אתה מבין ? עכשיו זה נותן לעשן לשניים האלה . הם לוקחים שניים , שלושה בנגים כל אחד .

זדורוב: (רוסית) אה , שחטות ?

ארתור: (רוסית) כן , שתיים , שלוש , שחטות . אחד , שני , עוקף את הבחור השלישי והוא בעצמו לוקח דופק ארבע , חמש שחטות וזהו . בחור הזה נו מה , טוב לך ? בחור שלישי אומר טוב לך ? אתה עושה קטעים זולים כאלה ? אתה כל כך נמאסת עלי . כיף לך , את מבסוט ? הוא אומר כן , מבסוט , על הכייפק .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) הוא אומר על הכייפק . אז תחזיק , בום , נתן פעמיים בלב . אפקט .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) בחור קיבל שש עשרה שנים .

זדורוב: (רוסית) עם עורך דין מסנגוריה ציבורית ?

ארתור: (רוסית) נו . . . , לא , היה לו עודך דין בתשלום , היה לו עורך דין בתשלום , אבל עורך דין הזה היה בתשלום אבל הוא לא היה כזה טוב כמו אלה . הוא גם כן היה עורך דין טוב , בתשלום , הכל טוב ויפה , הוא עשה לו עונש מאסר נורמאלי , אבל בכל זאת לא מספיק . הוא היה יכול . . . , אם עוד קצת הוא היה יכול לעשות לו פחות . אבל בכל זאת הוא הקטין לו תקופת מאסר . למה ? כי בן אדם היה עם סכין , הוא בא עם סכין , הוא מסתובב עם סכין .

זדורוב: (רוסית) זהו . החזקה בלתי חוקית , חמש שנים .

ארתור: (רוסית) בלתי חוקית כן .

זדורוב: (רוסית) ואחד עשרה בגלל שהיה במצב של אי שפיות .

ארתור: (רוסית) ואצלך דבר כזה , אתה . . . , אצלך . . .

זדורוב: (רוסית) אני יש לי הרבה שם .

ארתור: (רוסית) לא , אתה יודע מה טוב במצב שלך ? מה שטוב אצלך שאתה היית במקום עבודה . אתה מבין ? אתה , אתה כמו עובד , אתה עובד ועוזה קרמיקה . אתה יש לך בכל כיס סכין למה כי אתה צריך לחתוך זה , לחתוך זה ולחתוך זה . אפילו אם היה משהו זה אצלך פה . אתה לא הלכת . . .

זדורוב: (רוסית) הביתה , לקחתי . . .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) אצלך , אצלך הכל היה עליך .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) וזה משחק תפקיד חשוב .

זדורוב: (רוסית) אתה לא רוצה לעשן , ארטור ?

ארתור: (רוסית) בינתיים לא .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט רוצה לברר מה השעה . (עברית) שוטר ?

ארתור: (רוסית) תצעק , פשוט תצעק (עברית) מה השעה וזהו .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) הם מדברים שם .

ארתור: (עברית) בואינה , מה השעה ? (לא ברור) ?

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) ?

זדורוב: (רוסית) הם שמו עלינו זין .

ארתור: (עברית) שוטר ? שוטר ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני בדרך .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) אני חשבתי שאתה זוכר . כן ?

ארתור: (רוסית) בשביל מה אתה צריך שמונה (לא ברור) ?

זדורוב: (רוסית) פשוט נהיה קצת קריר ויש רוח מהחלון . אתמול מזגן עבד טוב מאוד , והיום קצת יותר קריר . היום יהיה לנו לילה קריר .

ארתור: (רוסית) אני אגיד לו כשהוא יבוא שיעשה יותר חזק .

זדורוב: (רוסית) מזגן פולט אוויר קריר . בכלל לא חם .

ארתור: (רוסית) תכף הוא יגיע אני אגיד לו שיפתח .

זדורוב: (רוסית) אם הוא בכלל יבוא מניאק הזה .

ארתור: (רוסית) יבוא , אין לו ברירה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אני לא מבין מה זה הרעש הזה .

ארתור: (רוסית) זה שם אצלם איפה שהו .

זדורוב: (רוסית) בלילה היה משהו , מה זה (לא ברור) היה כל כך חזק , אפשר להשתגע .

ארתור: (רוסית) וזה היה נוחר חבל על הזמן .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) לילה , ארטור , נשבע לך , בלילה היה בסדר , הוא לא נחר כמו בלילה שעבר , חררררר . נו כוס אימא שלך . אני כבר ניגשתי ודחפתי אותו כמה פעמים . לא מסיס לבן אדם (קללה) .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) ברק אתה פה ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) לא , הוא שם .

זדורוב: (צוחק) (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) לא אכפת לו , הוא שם זין .

זדורוב: (רוסית) מעניין , אם הם יראו שאנחנו מעשנים אבל אף אחד לא נתן לנו , הם לא יעשו אצלנו חיפשו ? לא יחפשו מצית ?

ארתור: (רוסית) אל תשים לב , שב בשקט (לא ברור) הם אפילו לא נכנסים . אבל בכל זאת צריך להחביא כדי שלא ייראו . הדברים האלה (לא ברור) באים , אנחנו מנקים , שומרים . ולזה לא היה אכפת .

זדורוב: (רוסית) תראה , אצלו . . . , מה היה לו ? מאסר (קללה) . אפשר לחשוב (לא ברור) נתן מכה לאישה . איזה מאסר קיבינימט ? שלושה ימים פה . . .

ארתור: (רוסית) לא יודע , הוא לא מצא חן בעיניי , משום מה .

זדורוב: (רוסית) הוא נראה לי איזה . . . , אתה יודע , אני לא רוצה להגיד , אולי הוא לא בחור לא רע , אבל הוא אחד שלא אכפת לו .

ארתור: (רוסית) לא , לא , לא זה , אתה לא הבנת . הוא לא מצא חן בעיניים בדברים אחרים .

זדורוב: (רוסית) אתה חושב שהוא היה שתול כאילו ?

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) יכול להיות . יכול להיות שהוא היה שתול . אתה יודע , זרקו ככה לכמה ימים .

ארתור: (רוסית) במכונית , זה . אתה זוכר איך שהוא אמר , אצלי באוטו (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) באוטו ?

ארתור: (רוסית) אתה זוכר ?

זדורוב: (רוסית) כן , פה הוא עשה קטע חבל על הזמן . (לא ברור) תכף אני אלך (לא ברור) ואקח .

ארתור: (רוסית) נראה לי שלא סתם הוא אמר את זה .

זדורוב: (רוסית) יכול להיות . יכול להיות . יכול להיות .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) (קללה) אני ישר אומר לו . . .ב

זדורוב: (רוסית) לא , בשביל מה . . .

ארתור: (רוסית) אני ישר אומר לו , שומע ? הוא אומר שומע .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) תעלה למעלה , אני אומר לו . אני אומר לו תעלה למעלה , אני לא יכול לישון למעלה .

זדורוב: (רוסית) אתה לא יכול לישון למעלה .

ארתור: (רוסית) אני לא יכול לישון למעלה . אני נופל מהמיטה (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) סוליה טובה . אתה רואה אצלך שלמה ואצלי עשויה מחתיכות . אבל כל זה עור (קללה) , אבל מחתיכות .

ארתור: (רוסית) זה עור .

זדורוב: (רוסית) אתה רואה ? מתחיל להוריד את העור .

ארתור: (רוסית) לא , אצלי שלמה .

זדורוב: (רוסית) אצלך סוליה שלמה , על הכייפק .

ארתור: (רוסית) לא משפשפת .

זדורוב: (רוסית) הם היום שיגעו אותי , למה הנעליים שלך משופשפות ? קצוות .

ארתור: (רוסית) משופשפות ?

זדורוב: (רוסית) כן . בואינה , מתחילים לחפש ולשים לב על כל מיני שטויות .

ארתור: (רוסית) שיחפשו .

זדורוב: (רוסית) אין דבר , ארטור , נעבור גם את זה . את זה הם עשו בחוכמה , שמו פינות מפלסטיק .

ארתור: (רוסית) אילו פינות ?

זדורוב: (רוסית) הפינות האלה . כשאתה ממלא בטון ושם קרשים הפינות האלה תמיד ישירות יוצאות . ויש מן מרובע מפלסטיק , משולש

ארתור: (רוסית) נו ?

זדורוב: (רוסית) מדביקים אותו על העץ

ארתור: (רוסית) כן , כן .

זדורוב: (רוסית) וכשאתה ממלא זה הופך לצורה כזאת , פינות חתוכות .

ארתור: (רוסית) זה הם עשו ?

זדורוב: (רוסית) זה הם עשו אני חושב שבשביל למנוע התאבדות , כדי שלא ידפקו בראש .

ארתור: (רוסית) כדי שלא יהיה דבר הזה ?

זדורוב: (רוסית) כן , כדי שנניח אני פתאום בא לי לתלות את עצמי . לא יכול , אין על מה . יש פה פינה חדה , אני בא ונותן מכה עם ראש וזהו .

ארתור: (רוסית) אה , לזה אתה התכוונת . אה .

זדורוב: (רוסית) כן . זה לדוגמא אני אומר . הוא אומר אפשר לתלות את עצמך . איפה ? טוב , חלון . אני קושר ו . . . (לא ברור) לאן ? על השולחן ? (קללה) בכל זאת הם לקחו לי את החגורה . אני אומר מכנסיים שלי גדולות .

ארתור: (רוסית) גם אצלי .

זדורוב: (רוסית) אני יודע , אצלך . . . .

ארתור: (רוסית) שם חקירה שלי .

זדורוב: (רוסית) שם כל הדברים שלי .

ארתור: (רוסית) טוב שלא ראו אצלי את הדבר הזה .

זדורוב: (רוסית) כן , הדבר היחיד שאני מפחד , זה הורידו ממני שרשרת כבר פה בפנים , זאת אומרת לא שם , כשעשו חיפוש אלא פה בפנים . חשוב שהם ישימו לזה . . .

ארתור: (רוסית) ולאן הם שמו את זה ?

זדורוב: (רוסית) גנבו , זה הקטע .

ארתור: (רוסית) יש פה משהו בתוך ארגז ?

זדורוב: (רוסית) שום דבר .

ארתור: (רוסית) שום דבר אין , נכון ? אז שם .

זדורוב: (רוסית) העיקר שישימו .

ארתור: (רוסית) (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) והם לא יגנבו ? פשוט השרשרת הזאת יקרה בשבילי . כשהייתי בן שש עשרה סבתא נתנה לי במתנה צלב מזהב , מזכרת , ואת השרשרת הזאת אני קניתי פעם ראשונה בכסף שלי . הייתי מרוויח כבר מגיל שלוש עשרה , אבל מתנה כזאת יקרה , שרשרש זהב אני עשיתי לעצמי בגיל שמונה עשרה .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) היא לא גדולה , היא קצרה כזאת . אני אוהב קצרות . אני לא אוהב ארוכות מדי .

ארתור: (רוסית) דקה ?

זדורוב: (רוסית) שרשרת דקה , נקראת סינגפור .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) היא קשה משהו . אז היא לא גדולה ועליה היה תלוי הצלב . אז זה מזכרת יקרה (לא ברור) אני קניתי אותה , אבל אני קניתי אותה בשבילי . ושרשרת הזאת והצלב מה זה התאימו אחד לשניה . אז בגלל זה זה יקר לי . הצלב נשאר בבית , אבל דווקא השרשרת פה . הם גנבו , חבל .

ארתור: (רוסית) לא , לא . כשתלך לבית סוהר הם ייתנו לך אותה .

זדורוב: (רוסית)אה ?

ארתור: (רוסית) כשתלך לבית סוהר הם יחזירו לך אותה .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) בבית סוהר מרשים לתלות את זה .

זדורוב: (רוסית) אה , מותר ?

ארתור: (רוסית) שעון גם כן .

זדורוב: (רוסית) אה , גם שעון מותר ?

ארתור: (רוסית) זהב , שעון הכל .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) צמיד אתה יכול לשים . אני מסתובב שם עם שעות היקר שלי .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) גם טבעת . לא אכפת להם .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) (קללה) (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) (לוחש לעצמו משהו , לא ברור) אני רוצה לילד שלי לקנות דבר כזה , כשהוא יגדל . ראיתי בחנות אחת

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) להיפטר מהדבר הזה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) תכף אני אקח מהם סיגירות . קיבינימט , שייתנו . (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) מניאוק .

ארתור: (רוסית) חרא . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) הוא (קללה) פתח את ה (לא ברור) ולא אכפת לו .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אתה רוצה תה ?

ארתור: (רוסית) לא .

זדורוב: (רוסית) הוא טוב התה הזה עם מנטה , אבל (קללה) אחרי שאתה שותה אותו אתה רץ לשירותים כל שניה .

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) תגיד לי , בבית סוהר יש איזה הבדל , מי ישן למעלה , מלמטה ?

(שתיקה)

זדורוב: באמצע , (רוסית) כן ? פשוט אצלנו בצבא היה כך , צעירים למעלה , ותיקים למטה .

ארתור: (רוסית) פה יש צעירים . . . . לא , יש צעירים שהם . . . , אתה תארה אותם , אם תוכל לקבל הסכמה אז יאללה

זדורוב: (רוסית) לא , אבל אם . . . , אין שם הבדל מי ישן איפה , כן ?

ארתור: (רוסית) לא , אין הבדל . אם אתה תישן למטה אתה תישן למטה . ואם למשל אתה תבוא והכל תפוס ויש איזה בחור צעיר שהוא לא עושה דאווין , הוא רגיל , כמוך , אבל צעיר ממך או מה אז דבר אתו , אולי הוא יסכים .

זדורוב: (רוסית) בגדול אני לא אכפת לי איפה לישון , פשוט מסקרן אותי .

ארתור: (רוסית) אל תדאג, הכל יהיה בסדר .

זדורוב: (רוסית) אני רגוע . מרביצים ? שירביצו .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אתה ישנת היום מספיק ?

ארתור: (רוסית) ככה ככה .

זדורוב: (רוסית) אז בוא נלך לישון .

ארתור: (רוסית) יש עוד זמן . אני רוצה מחר לישון עד מאוחר, בגלל זה .

זדורוב: (רוסית) מה הכוונה ? הם בכל זאת יבואו בשבע בבוקר להעיר לארוחת בוקר .

ארתור: (רוסית) אבל יום שבת, לך תדע, אולי לא .

זדורוב: (רוסית) לא, לא, לא, אלה יעירו .

ארתור: (רוסית) מי, השוטרים ?

זדורוב: (רוסית) בטח .

ארתור: (רוסית) אני לא (לא ברור), אכבה את האור .

זדורוב: (רוסית) אבל הם מדליקים . שכחת ? יש להם שם . . .

ארתור: (רוסית) עוד פעם אכבה .

זדורוב: (רוסית) אולי מחר אלך לחקירה . אין דבר .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אוי (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) מה, אתה הולך לישון ?

זדורוב: (רוסית) אשכב קצת

ארתור: (רוסית) אני גם כן אדפדף קצת ואכבה .

זדורוב: (רוסית) אין בעיה . אני ישנתי קצת בצהריים, לכן . . . . בעיקרון אני הולך לישון מאוחר . אני הולך לישון בשתיים עשרה, אחת .

ארתור: (רוסית) גם אני אותו דבר .

זדורוב: (רוסית) אבל אני ישנתי קצת אז אני אשכב עכשיו הרבה זמן עד שאירדם .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) מה אתה קורה שם, תוכנית טלוויזיה ?

ארתור: (רוסית) סתם, מסתכל סרטים .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אני קורא על סרטים ואחר כך מזמין . כשאני מגיע לבית סוהר אני מזמין . מה שימצא חן בעיניי, מקליטים לי לדיסק . במחשב .

זדורוב: (רוסית) אה . ברור . אז אני יכול להגיד לך שם של סרט אחד .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) בר מזל . תראה את הסרט, חבל על הזמן טוב .

ארתור: (רוסית) איך ? בר מזל ?

זדורוב: (רוסית) בר מזל .

ארתור: (רוסית) סרט אמריקאי ?

זדורוב: (רוסית) רוסי .

ארתור: (רוסית) אה, רוסי ?

זדורוב: (רוסית) רוסי

ארתור: (רוסית) סרט חדש ?

זדורוב: (רוסית) אתה יודע מי משחק שם ? אתה ראית סרט סטילט ?

ארתור: (רוסית) שלד ?

זדורוב: (רוסית) סטילט, סטילט .

ארתור: (רוסית) לא .

זדורוב: (רוסית) אה, אז אתה לא יודע . ראית את פשע בפיטרבורג ?

ארתור: (רוסית) נו ? נו ?

זדורוב: (רוסית) אתה זוכר שם בחלק השני של הסרט יש עורך דין, אבל שוטר שנהיה אחר כך עורך דין אלא פושע שנהיה עורך דין .

ארתור: (רוסית) אה, נו, נו, נו ? זה הוא ?

זדורוב: (רוסית) אז הוא משחק שם בתפקיד ראשי, הוא משחק את בר מזל . הסרט מה זה טוב .

ארתור: (רוסית) סרט טוב ?

זדורוב: (רוסית) העניין . . .

ארתור: (רוסית) סטילט גם כן סרט טוב ?

זדורוב: (רוסית) סטילט זה סדרה, עשרה פרקים .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) אבל מעניין .

ארתור: (רוסית) אתה ראית סדרה לוחם ?

זדורוב: (רוסית) לוחם ?

ארתור: (רוסית) לוחם .

זדורוב: (רוסית) לא, לא ראיתי .

ארתור: (רוסית) ראית את כלא ?

זדורוב: (רוסית) לא . סטילט . . ., בר מזל למה הוא טוב ? זה היה אחרי מלחמה, על סנדקים של עולם הפשע .

ארתור: (רוסית) אה, סרט חדש ?

זדורוב: (רוסית) כן, חדש, זה משהו כמו אלפיים וחמש, אלפיים ושש אפילו אני חושב ולא אלפיים וחמש .

ארתור: (רוסית) כן ?

זדורוב: (רוסית) סרט מצוין . אתה לא תצטער אם תצפה . אם אתה רוצה אני יכול לספר לך בגדול על מה מדובר שם .

ארתור: (רוסית) לא, לא צריך, אני אקח אותו .

זדורוב: (רוסית) אבל אז אחר כך לא יהיה לך מעניין לראות .

ארתור: (רוסית) כן, אני אגיד לחבר'ה והם ייקחו לי .

זדורוב: (רוסית) בר מזל סרט מצוין . אני הורדתי מהאינטרנט, ראיתי זה משהו טוב .

ארתור: (רוסית) איזה עוד סרטים טובים יש ?

זדורוב: (רוסית) מה אתה אוהב ?

ארתור: (רוסית) נו משהו כמו . . . .

זדורוב: (רוסית) סרטי פעולה, משהו כזה ?

ארתור: (רוסית) כן . רוסי דווקא .

זדורוב: (רוסית) רוסי . תראה, אני בעיקר מוריד סרטי פעולה, פנטסטיקה, משהו כזה .

ארתור: (רוסית) אז מה יש מסרטי פעולה ?

זדורוב: (רוסית) אני אוהב סרטים על שוד .

ארתור: (רוסית) יש חדשים ?

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) יש סרט חדש עם שוד ?

זדורוב: (רוסית) יש סרט שנקרא . . . . אוי (קללה) איך הוא נקרא ? תכף אני אזכר, שניה . (קללה)

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) איך זה נקרא ? כוס אמק, ברח לי מהראש .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) בקיצור על בחור אחד שגנב תמונה יפה . איך זה נקרא ?

ארתור: (רוסית) סרט רוסי ?

זדורוב: (רוסית) לא, אמריקאי . סרט חלב על הזמן . הוא מיליארדר . . ., הוא מיליונר, מתעסק עם נדל"ן ובשביל אדרנאלין החליט לגנוב תמונה . אז הוא עשה קומבינה . . . . זה נקרא תרמית של טומס קראון . תרמית של טומס קראון .

ארתור: (רוסית) ושם מופיעה עוד בחורה שמחפשת אותו, מחפשת את הגנב ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) ראיתי את זה .

זדורוב: (רוסית) ראית ? סרט מצוין .

ארתור: (רוסית) פיט ברוסמן משחק שם .

זדורוב: (רוסית) אני לא מכיר אותם בשמות .

ארתור: (רוסית) הוא עשיר וכל זה . הוא אחר כך גונב תמונה בשבילה .

זדורוב: (רוסית) כן, כן, כן, הוא גנב בשבילה שלא תעשה בעיות . סרט מעניין .

ארתור: (רוסית) עם כובע כזה ?

זדורוב: (רוסית) כן, כובע דפוק כזה, משקפיים

ארתור: (רוסית) ראיתי את זה . וכזה דבר ?

זדורוב: (רוסית) כן היה לה אף כזה . חבל על הזמן סרט .

ארתור: (רוסית) ראיתי את זה . זה לא סרט חדש .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) זה לא סרט חדש .

זדורוב: (רוסית) הוא לא חדש, הוא יצא מזמן . אבל בר מזל זה סרט חדש . נראה לי שזה אפילו משנת אלפיים ושש . חבל על הזמן סרט . זה ימצא חן בעינייך .

ארתור: (רוסית) יש (עברית) סדרה (רוסית) כלא, יצא

זדורוב: (רוסית) אה, ראיתי שיצאה סדרה כלא . כלא תיק של פיודור משהו כזה ?

ארתור: (רוסית) לא . זה נקרא כלא . אני ראיתי את כל החמישים פרקים .

זדורוב: (רוסית) יש עוד איזו סדרה עכשיו בטלוויזיה שנקראת כלא ולמטה הוסיפו – תיק של פיודור כזה וכזה .

ארתור: (רוסית) יכול להיות .

זדורוב: (רוסית) על בית סוהר, מראים איך בלשים עושים שם תרגילים, זה וזה . כל מיני דברים .

ארתור: (רוסית) אני ראיתי את כל החמישים פרקים .

זדורוב: (רוסית) מראים איך הם עושים שם תרגילים מסריחים .

ארתור: (רוסית) כן . חמישים פרקים אני ראיתי .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) חמישים פרקים אני ראיתי .

זדורוב: (רוסית) אפשר להשתגע מחמישים פרקים .

ארתור: (רוסית) סרט טוב . לוחם גם כן סרט טוב .

זדורוב: (רוסית) על מה זה לוחם ?

ארתור: (רוסית) לוחם זה על . . .

זדורוב: (רוסית) על בחור מתאגרף ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) הוא אחר כך איבד ראיה, כן ?

ארתור: (רוסית) הוא מגיע לבית סוהר . הוא לא דיבר, הוא לא איבד ראיה .

זדורוב: (רוסית) אה, לא, אני ראיתי משהו אחר .

ארתור: (רוסית) הוא נהיה אילם .

זדורוב: (רוסית) אני ראיתי סרט אחר . בקיצור בחור היה מתאגרף במקצוע, גם כן קשור לזה, ושם פושעים אמרו לו לשכב אחרי ראונד מסוים . הוא לא הסכים,

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) הוא הלך עד הסוף . הם עשו לו תרגיל, בחור קיבל מכות ואיבד ראיה . אבל לאט לאט הראיה חזרה אליו ואלה לא ידעו . והוא בסוף הסרט הכניס להם לכולם מכות חלב על הזמן . אני רק לא זוכר איך הוא נקרא .

ארתור: (רוסית) לא, זה גם כן הרבה פרקים, זו סדרה לוחם .

זדורוב: (רוסית) לוחם זה סדרה ?

ארתור: (רוסית) בר מזל אתה אומר ?

זדורוב: (רוסית) בר מזל . סרט חבל על הזמן . בוא נגיד כך, הכל מתרחש אחרי מלחמה, במקומות חיפוש זהב . יש שם מחנה . ושם הוא . . .

ארתור: (רוסית) לא, אל תספר .

זדורוב: (רוסית) לא, אני פשוט אומר לך, שם כל העלילות וכל זה חבל על הזמן .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) איזה סרט פרסמו ואחרי שראיתי מה זה התאכזבתי . יש סרט אמריקאי חדש שנקרא סטלס . הוא קצת פנטסטי . נקרא סטלס .

ארתור: (רוסית) אנגלי ? אמריקאי ?

זדורוב: (רוסית) אמריקאי . גם כן סרט לא רע . סרט פעולה . שם הכל מסתובב סביב מטוסים . מעניין, אפשר לראות .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) שלושה איקסים ראית ?

ארתור: (רוסית) איך ?

זדורוב: (רוסית) שלושה איקסים, איקס, איקס, איקס . הוא נקרא שלושה איקסים .

ארתור: (רוסית) אה, נו ?

זדורוב: (רוסית) היה שלושה איקסים ועכשיו יצא שלושה איקסים שתיים .

ארתור: (רוסית) אה, ממש חדש ?

זדורוב: (רוסית) ראית ?

ארתור: (רוסית) על כושי ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) ראיתי .

זדורוב: (רוסית) אה, ראית ?

ארתור: (רוסית) איקס (לא ברור) . לא, איקס, איקס איקס, כן ?

זדורוב: (רוסית) כן, שלושה איקסים . איקס (לא ברור) זה סרט אחר .

ארתור: (רוסית) כן, איקס (לא ברור) זה סרט אחר .

זדורוב: (רוסית) איזה עוד סרט המליצו לי ?

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) בואינה, אני התחלתי להוריד את הסרטים האלה, יש לי כבר תיקיה עם מאה סרטים בערך . בהתחלה אני הייתי צורב על דיסקים רגילים

ארתור: (רוסית) אתה רואה אותם על דיוידי ?

זדורוב: (רוסית) בהתחלה צרבתי אותם על דיסקים רגילים ואחר כך התחלתי לצרוב על דיוידי . לדיוידי אחד נכנס ארבעה, חמישה סרטים . אני לא זוכר את כולם .

ארתור: (רוסית) דיויאיקס .

זדורוב: (רוסית) לא, דיויאיקס זה רגיל ודיוידי זה נפח יותר גדול .

ארתור: (רוסית) ואצלך דיוידי ?

זדורוב: (רוסית) אצלי דיוידי . יש לי דיויאיקס, זה (לא ברור)

ארתור: (רוסית) ודיויאיקס כמה סרטים ? אחד ?

זדורוב: (רוסית) דיויאיקס ? כן . דיויאיקס זה דיסק סידירום רגיל, ודיוידי זה כבר עם זיכרון יותר גדול .

ארתור: (רוסית) אה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) לפעמים יש סרטים בפורמט כזה שאי אפשר לפתוח אותם בכלל . היה לי סרט עם סטלונה, סרט ישן, הוא נקרא המחריב .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) אבל לא יכולתי לפתוח אותו בשום פורמט, אפילו דיוידי לא תופס . הוא היה באיזה פורמט, נראה לי איוי . איוי זה פורמט של פלייר קטן . בכלל אי אפשר לראות אותו .

ארתור: (רוסית) ויש דיסקמנים קטנים כאלה דיוידי, כן ?

זדורוב: (רוסית) דיוידי קטנים ?

ארתור: (רוסית) דיסקמן .

זדורוב: (רוסית) יש דיסקמנים, אבל דיסקמן זה בשביל מוזיקה .

ארתור: (רוסית) לא, יש גם וידאו דיוידי כאלה . אתה לא ראית אף פעם ?

זדורוב: (רוסית) לא, לא ראיתי אף פעם .

ארתור: (רוסית) אני ראיתי .

זדורוב: (רוסית) מה זה ? זה משהו קטן כזה כמו פלייר, אתה שם אותו ליד הטלוויזיה ומסתכל ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) לא, אף פעם לא ראיתי .

ארתור: (רוסית) חוטים וכל זה .

זדורוב: (רוסית) לא, אף פעם לא ראיתי אחד כזה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) (לוחש) מאתיים (לא ברור), ארבע מאות שמונים . שש כפול שלוש, שש כפול שלוש זה שמונה עשרה, כפול שתיים, שלושים ושש, ארבעים, חמש מאות עשרים, חמש מאות עשרים חרסינות פה . זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: (מזמזם)

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) ארטור, תן לי מצית בבקשה . (קללה) לא יכול, הכל יבש לי בפה . כנראה מהתה הזה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) תודה .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) מה, חושב ? תחשוב .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט מסתכל על שארית הסיגריה, היא מסתובבת לפי מחוג השעון .

ארתור: (מזמזם שיר)

זדורוב: (רוסית) (קללה) הם מאזינים למוזיקה שם . לא אכפת להם מכלום .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) על הכייפק, וואיז', וואיז'

זדורוב: (רוסית) וואיז', וואיז' . אני אומר לך, לא אכפת להם מאתנו בכלל . הם בנירוונה שם, מניאקים (צוחק)

ארתור: (רוסית) מה יש ? למה שהם יחשבו על ארטור ועל רומן ?

זדורוב: (רוסית) נכון, למה הם צריכים אותנו ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור) אוי, אוי, אוי .

זדורוב: (רוסית) צריכים אנחנו גפרורים, לא צריכים, מים, עוד משהו . לא אכפת להם . יש לם וואיז', וואיז' . והשכן שלנו משום מה שותק כבר הרבה זמן . אולי הוא תלה את עצמו שם ?

ארתור: (רוסית) הכל בידיים של אלוהים .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) הכל בידיים של אלוהים .

זדורוב: (רוסית) בחייך, הכי גרוע זה להתאבד .

ארתור: (רוסית) שימות .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) ובעיקרון יש פה מסעדות מה זה טובות . אתה היית הרבה בחיפה ?

ארתור: (רוסית) יש מסעדות רוסיות טובות .

זדורוב: (רוסית) דווקא רוסיות . איזה מסעדות יש בחיפה, למשל ?

ארתור: (רוסית) יש שם, אני אפילו לא זוכר . יש שם פנינה, יש

זדורוב: (רוסית) פנינה זה בקריית ים ?

ארתור: (רוסית) לא, בחיפה .

ארתור: (רוסית) יש עוד משהו כמו אודסה, יש הרבה .

זדורוב: (רוסית) אני יודע שאני (לא ברור) עשיתי ? פלנטה 18 . את החתונה עשינו שם . שם מאכלים קווקזיים .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) שישליק, (לא ברור) אוכל שם טוב מאוד . זה מאוד מצא חן בעיניי . נראה לי ארמנים מחזיקים את זה . אחלה מקום . הם הגישו שישליק כבש, מה עוד הם עשו ? פלוב מזרחי עשו על הכייפק .

ארתור: (רוסית) כן, יודיעם לעשות דברים טובים .

זדורוב: (רוסית) אה, היה דג אוסטרינה על העש, מה זה טעים .

ארתור: (רוסית) (לוחש, לא ברור) (קללה) איך שנמאס לי כבר .

זדורוב: (רוסית) לך לישון .

ארתור: (רוסית) אשכב עוד קצת, אקרא, אחרי זה אלך לישון, אני רוצה בכוונה ללכת לישון מאוחר .

זדורוב: (רוסית) כדי לא לקום מוקדם .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) צריך להגיד להם שיביאו שש בש .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) צריך להגיד שיביאו שש בש .

ארתור: (רוסית) למי ?

זדורוב: (רוסית) לנו .

ארתור: (רוסית) מי יביא ?

זדורוב: (רוסית) שוטרים . (צוחק)

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) עלה, יא חרא . בהמה . (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (מזמזם שיר)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) סיוט ברחוב ויאזוב .

זדורוב: (רוסית) בחייך . פרק ראשון ? תמיד רציתי לראות את הסרט, אבל בינתיים לא הצלחתי . אתה ראית את הסרט ? הוא טוב ?

ארתור: (רוסית) כן, הוא מצוין .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) קרימינל, (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אתה לא רעב ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) תאכל משהו .

זדורוב: (רוסית) מאוחר כבר . מה אני אוכל .

ארתור: (רוסית) אל תתבייש .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) (קללה) (לא ברור) מוצא חן בעיניים (לא ברור) . איפה קנית אותם ?

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) איפה אתה קנית אותם ?

ארתור: (רוסית) הביאו במתנה, לא יודע .

זדורוב: (רוסית) מגניב . (צוחק) אתה אומר לזה, מה, כואב לך הגב ? תעלה אני (לא ברור) לך . (צוחק)

ארתור: (רוסית) קיפוד מחוספס .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) איך אומרים אני רוצה להתגלח ?

ארתור: (עברית) אני רוצה להתגלח .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (עברית) להתגלח .

זדורוב: (עברית) להתגלח ?

ארתור: (רוסית) להתגלח .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) ?

ארתור: (רוסית) להתגלח .

זדורוב: (רוסית) אה . להתגלח .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) בעיקרון הם צריכים להציץ לפה לפחות פעם בחצי שעה, פעם בשעה .

ארתור: (רוסית) צריכים .

זדורוב: (רוסית) (קללה) משמרת שלא אכפת לה מכלום .

ארתור: (עברית) משטרה ? שיביאו כאלה .

זדורוב: (רוסית) אה ? הם שכחו מאתנו .

ארתור: (רוסית) באים, באים . (עברית) משטרה ? מה אתה רצית ?

זדורוב: (רוסית) לא רציתי כלום . אני פשוט רוצה לקחת מהם סיגריה .

ארתור: (רוסית) אתה רוצה לחמניות ? תגיד להם אני רוצה לחמניות . (צוחק)

זדורוב: (רוסית) אני לא רוצה .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) (עברית) מה השעה ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) משטרה ? אאאא ? עוד לא הגיעו, אל תפחד .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אל תפחד אתה .

זדורוב: (רוסית) לא, אני פשוט מסתכל, זה לא מראה, זה פלסטיק .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) עשו פה פלסטיק . אתה רואה ?

ארתור: (עברית) משטרה ?

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אני אומר לך, (לא ברור) להתאבד בתלייה אז הם יבואו מהר . (לא ברור)

קול ג ' : (עברית) כן ?

ארתור: (עברית) שלום .

קול ג ' : (עברית) מה ?

ארתור: (עברית) שלום . מה השעה בבקשה ? להדליק אש אפשר ?

קול ג ' : (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) תגיד לי מה השעה עכשיו ?

קול ג ' : (עברית) למה ? אתה רוצה לבלות ?

(שתיקה)

קול ג ' : (עברית) אתה רוצה לבלות ? רבע לשתיים .

זדורוב: (עברית) תודה .

קול ג ' : (עברית) הכל בסדר ?

ארתור: (רוסית) נשאר שמה איזו סופגניות ? היו שם (לא ברור)

קול ג ' : (עברית) כן, אתה רוצה ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור) תביא לנו .

קול ג ' : (עברית) קח .

זדורוב: (עברית) רבע לשתיים , (רוסית) רבע לשתיים ? (עברית) רבע לשתיים , (רוסית) רבע לשתיים ?

ארתור: (רוסית) אתה ממהר לאן שהו ?

זדורוב: (רוסית) לא (צוחק) אני פשוט שואל .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) לישון .

קול ג ' : (רוסית) תפוח אדמה .

זדורוב: (עברית) מה זה (רוסית) תפוח אדמה ?

קול ג ' : (עברית) תפוחי אדמה . בוא , בוא (לא ברור) קום קום קום

זדורוב: (עברית) איפה . . .

קול ג ' : (עברית) קום .

ארתור: (רוסית) תפוח אדמה . קח תפוח אדמה , תחזיק .

קול ג ' : (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן . בטח .

קול ג ' : (עברית) אכלתם ארוחת ערב היום ?

זדורוב: (עברית) מה ?

קול ג ' : (עברית) אכלת היום ?

זדורוב: (עברית) כן , אני בערב אכלתי , תודה .

קול ג ' : (עברית) איפה ה (לא ברור) פה ?

ארתור: (רוסית) מי זה ?

זדורוב: (רוסית) אין לי מושג .

ארתור: (רוסית) אה , הם בודקים אם אנחנו חיים . סוף סוף .

זדורוב: (רוסית) נזכרו (צוחק)

ארתור: (רוסית) הנה הביא טרי .

זדורוב: (רוסית) הכי מעניין למה הוא הקים אותי ? (צוחק) לא הבנתי , או שאני בלי רגליים

ארתור: (רוסית) תפוח אדמה . תפוח אדמה . הוא יודע מה זה תפוח אדמה . אה .

זדורוב: (רוסית) (קללה) בעבר היו עוגיות המכונות תפוח אדמה . מה זה אהבתי אותן . אוי (קללה)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) תפוח אדמה . תפוח אדמה (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אתה רוצה ?

זדורוב: (רוסית) לא . תרים קצת את התמונה ? איזה סרט מופיע שם ?

ארתור: (רוסית) מיקימאוס

זדורוב: (רוסית) אה , סרטים מצוירים .

ארתור: (רוסית) מיקיברואס .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) לימון , חרמון .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) לימון עם מנטול , עם מנטה .

ארתור: (רוסית) זה עם מנטה , כן . לימון ומנטה .

זדורוב: (רוסית) אתה אוהב כאלה עם מנטה ?

ארתור: (רוסית) אני שותה , אני . . .

זדורוב: (רוסית) לא אכפת ?

ארתור: (רוסית) זה לא מזיז לי . אבל אני לא אוהב מוגז . רק קולה וזהו .

זדורוב: (רוסית) אני גם כן שותה רק קולה מוגזת . אבל אומרים שהיא מזיקה לבריאות . עשו ניסויים , היו טובלים בתוך קולה מסמרים אז היא הייתה ממיסה אותם . לא ייאמן , כן ?

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) גם אני לא האמנתי שאמרו לי את זה .

ארתור: (רוסית) (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) ייתכן .

ארתור: (רוסית) אתה יודע שקולה זה דבר ממכר ?

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) אני כבר מזמן מכור לקולה .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) אני מזמן מכור לקולה .

ארתור: (רוסית) אתה נרקומן קוקה קולה .

זדורוב: (רוסית) ואתה (צוחק) גם אתה אותו דבר . שיביא קולה , בשביל מה תה .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) או , השכן התעורר , משתעל .

ארתור: (רוסית) הם העירו אותו .

זדורוב: (רוסית) אה , העירו ?

(שתיקה)

ארתור: (מזמזם)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) (ממלמל)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) (לא ברור) סרט טוב .

זדורוב: (רוסית) איזה ?

ארתור: (רוסית) בלי פחד .

זדורוב: (רוסית) בלי פחד ? צריך לראות אם תהיה אפשרות .

ארתור: (רוסית) אני רוצה לראות אותו פה . יש פה דבר כזה ?

זדורוב: (רוסית) אה , בתמונות האלה לא היה .

ארתור: (רוסית) לא היה ?

זדורוב: (רוסית) לא היה בלי פחד .

ארתור: (עברית) בלי פחד . (רוסית) אין (עברית) בלי פחד . (לא ברור) אין פה .

זדורוב: (עברית) בלי פחד ?

ארתור: (רוסית) כן . דז'אבו יש ובלי פחד אין . נה יש דז'אבו .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) הונקונג ארה"ב , הונקונג אמריקה . דרמה אמנואל (לא ברור) בקיצור שם קטטה , סיפור אמיתי . גיט לי , אחד מהחולמים הסיניים המפורסמים בכל הזמנים (לא ברור) פששש , יפה . דז'אבו .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) יש סרטים טובים .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) מרטין שין סרט טוב .

זדורוב: (רוסית) מרטין שין כן .

ארתור: (רוסית) כאוס . שני שוטרים אחד ותיק אחד חדש בקיצור עלו על עקבות של שודדי בנקים (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) סרטים מצוירים , סרטים מצוירים (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) קאזינו רויל . סרט (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) סטפ אפ (לא ברור) הנה דזאבו , אחלה סרט דז'אבו . (לא ברור) איזה דרקון . (לא ברור) ארמון אשליות . (לא ברור) כאלה דברים חבר שלי רומן .

זדורוב: (רוסית) זה קורה .

ארתור: (רוסית) כאלה דברים .

זדורוב: (עברית) בלי פחד צריך לראות , אני חושב שזה אחלה סרט . (לא ברור) מצלם טוב .

ארתור: (רוסית) אלפיים ושש .

זדורוב: (רוסית) או , אז זה חדש לגמרי . ממש חדש .

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) אני אוהב את ג'יט לי , הוא משחק יפה , כמו ברוס לי . אומרים ש . . . , אני לא יודע אם זה נכון או לא , אבל אומרים שג'קי צ'נג הוא תלמיד של ברוס לי . וג'ק לי הוא תלמיד של ג'קי צ'נג . אמת או לא אני לא יודע , אבל אני ראיתי סרטים עם ג'יט לי , סרטים טובים מאוד . אני ראיתי סרט דני הכלב ושם הוא היה מפיל את כולם , לא אכפת לו היה .

ארתור: (רוסית) גונגה גונגה , בונגה בונגה . אלה סרטי ילדים .

זדורוב: (רוסית) קיבינימט אותם .

ארתור: (רוסית) מונחאוזן .

זדורוב: (רוסית) או , זה סרט טוב . הכי הרבה אני אוהב את קרלסון . בחור עם מאוורר על הגב , הגיע והלך (צוחק) אכל את כל הריבה והסתלק .

ארתור: (רוסית) אה . כן . כן .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) זונה מביאה כסף לבנק , שמה חמש מאות דולר . בנקאי לוקח חמש מאוד דולר האלה ואומר הם מזויפים . היא אומרת איך , אז אנסו אותי ?

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) סינדרלה .

זדורוב: (רוסית) סינדרלה או סינגרלה ?

ארתור: (רוסית) סינגרלה , סינדרלה גם כן אותו דבר .

זדורוב: (רוסית) אה , סינגרלה .

ארתור: (רוסית) לא משנה או זה או זה .

זדורוב: (רוסית) ממש ככה . (קללה) הקירות קרים , זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) מה , הלכת ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) נו קדימה . לך , לך .

זדורוב: (רוסית) לא , אני החלטתי כבר לשכב . קיבינימט .

ארתור: (רוסית) לא , אתה תלך , לך .

זדורוב: (רוסית) תקרא לקבוצת ליווי , לשומרי ראש . (צוחק)

ארתור: (רוסית) אשאיר אותך פה , אעזוב את המקום , תישאר עם דוד עברי .

זדורוב: (רוסית) אך תלך , אחי , אל תעזוב אותי , (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אתה תהיה פה לבד , תאכל את הפלסטיקים האלה .

זדורוב: (רוסית) למה ? יש לי פה עוד שתי לחמניות . (צוחק)

ארתור: (רוסית) לא , ללכת מכות (לא ברור) שישלמו לי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) (קללה) איך אומרים ? (לא ברור) (עברית) חבילות ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור) (עברית) סופגניות .

זדורוב: (עברית) סופגניות . (קללה) עד שתיזכר איך זה נקרא .

ארתור: (רוסית) ססניות . קח , סופגניות .

זדורוב: (רוסית) כשהייתי ילד אהבתי סוכריות מונפסיה . אולי אתה זוכר ? זה היה בקופסה עגולה מטלית , היו סם סוכריות צבעוניות שונות בצורה של חצי כדור . מה זה טעימות .

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) זה משהו .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אין פה מקום ללכת אפילו . ארבעה צעדים קיר , ארבעה צעדים והדבר הז

ארתור: (רוסית) תראה ,

זדורוב: (צוחק)

ארתור: (רוסית) אתה אומר אי אפשר לטייל ?

זדורוב: (רוסית) אתה מכיר את שיר , גבר זקן שר , אני מסטול אני מסטול כי שלג יורד .

ארתור: (רוסית) כן , ככה אתה באמת תהיה מסטול . עוד מעט אנחנו שנינו נהיה מסטולים (לא ברור) שוורנדזה .

זדורוב: (רוסית) עלי (לא ברור)

ארתור: (רוסית) (לא ברור) שוורנדזה

זדורוב: (רוסית) במקרה הטוב .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) במקרה הטוב .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אוי (קללה)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) איזה אוויר , (לא ברור) לקחת .

זדורוב: (רוסית) בקושי (לא ברור) את האוויר .

ארתור: (רוסית) מה , אתה רוצה (עברית) לישון , (רוסית) לישון ?

זדורוב: (רוסית) כן , אפשר לישון קצת .

ארתור: (רוסית) איזה לישון (קללה) ? כן , צריך לישון בינתיים לא . . .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט יודע שמחר הם בטוח לא יעזבו אותי בשקט , בכל מקרה ייקחו אותי לחקירה .

ארתור: (רוסית) אני גם כן לא אוכל להירדם עכשיו , עד שכל המחשבות האלה , עד שתירדם . . . . המצב שלנו על הפנים . אוי (קללה)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) המצב שלנו על הפנים . מצית אני שם פה . ראית ?

זדורוב: (רוסית) אה . אם משהו אני אקים את המניאקים האלה .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) אם משהו אני אקים את המניאקים האלה .

ארתור: (רוסית) איזה מניאקים ? בשביל מה ? הנה יש פה

זדורוב: (רוסית) אף על פי שאז אני אעיר גם אותך .

ארתור: (רוסית) הנה , הנה .

זדורוב: (רוסית) טוב , ראיתי ארטור , זהו .

ארתור: (רוסית) תגיד לי

זדורוב: (רוסית) כן ?

ארתור: (רוסית) דוד , מצטט שיר רוסי

זדורוב: (רוסית) לא , לא נכון . תגידי דודה את לא סתם . . . ?

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) הזדיינת עם סחורה המזורגגת .

ארתור: (רוסית) עם איזו סחורה (קללה) ?

זדורוב: (רוסית) אני לא זוכר , יש שם מילים כמו – ותיקים כבדים סחבת ממרחקים . . . . בקיצור זה על ספקולנטים

ארתור: (רוסית) אה .

זדורוב: (רוסית) שינו את השיר .

ארתור: (רוסית) אבל זה בורודינו .

זדורוב: (רוסית) אני יודע וזה שינו את המילים בבורודינו ועשו על ספקולנטים . או שטאראס שווצ'נקו . הוא כתב שירים , גם אותם שינו . מספר שיר .

ארתור: (רוסית) אני פה חושב , אם אני אכנס פנימה לאן אני אגיע ? יש פה כל כך הרבה בתי סוהר לא טובים . וישבתי סוהר טובים .

זדורוב: (רוסית) ואתה לא יכול לבחור ?

ארתור: (רוסית) צריך לדבר עם עורך דין , כאילו אם הוא יעשה לי . הכל נעשה דרך עורך דין .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) בית סוהר , כל הדברים האלה . אבל אם זה עורך דין פרטי

זדורוב: (רוסית) ברור .

ארתור: (רוסית) אז הוא דואג לך . אני חושב לדבר עם עורך דין שלי , אבל אני צריך להחליט לאן ללכת . צריך לחשוב .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אפשר לזה , לצלמון .

זדורוב: (רוסית) צלמון איפה זה ?

ארתור: (רוסית) פה לא רחוק , שעה של נסיעה .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אבל זה יותר טוב מאש שלוש שעות של נסיעה (קללה) .

זדורוב: (רוסית) חכה , צלמון זה איפה שנוסעים לכרמיאל רק שאתה לוקח משאלה , כאילו בצומת איך קוראים לזה . . .

ארתור: (רוסית) כן , כן , כן , זה נכון . איפה שהו שם . צלמון , יש שם חרמון . יש שם שניים , שלוש בתי סוהר בסביבה .

זדורוב: (רוסית) אה , אז זה לכיוון חרמון ?

ארתור: (רוסית) לא , חרמון זה שם של בית סוהר .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) הוא לא נמצא ליד חרמון .

זדורוב: (רוסית) זה כמו שעכשיו מצומת הזה . . . . שניה , תכף אני אגיד לך .

ארתור: (רוסית) בקיצור , יש שם צלמון , חרמון , עוד איזה בית סוהר . שכחתי .

זדורוב: (רוסית) זה כמו שאתה עכשיו נוסע לחיפה , לכיוון כרמיאל ומייד שמאלה , שם בית הסוהר הזה , הראשון , כן ? הוא לא רחוק שם . כן ?

ארתור: (רוסית) לא , לא , מה שאתה מדבר עליו זה גרמי

זדורוב: (רוסית) אה ,

ארתור: (רוסית) ג'רמי או שג'רמי או שדמון . זה שנמצא על ההר ?

זדורוב: (רוסית) לא , הוא נמצא למטה .

ארתור: (רוסית) אה , אתה ראית שם בית סוהר ?

זדורוב: (רוסית) מתחת להר , כן , זה לא רחוק מפה .

ארתור: (רוסית) ויש בתי סוהר חדשים , הם אפילו נראים חדשים . יש שם מבנים חדשים . אז כשאתה נכנס לשם אפילו . . . , איך אני אגיד לך ? יש שם הרים כאלה , אתה נכנס ויש שם כאילו מעבר כזה

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) סיבובים , אתה רואה שם הרבה ירוק ובאמצע יש שניים , שלושה בתי סוהר . אתה מלמעלה מסתכל למטה ורואה שלושה בתי סוהר .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) הכל חדש . זה לא רחוק מפה , כארבעים דקות נסיעה , שעה .

זדורוב: (רוסית) אז אני לא יודע איפה זה . ואלי כן , אולי גם אנחנו ליד הכרמיאל הזה ?

ארתור: (רוסית) ליד כרמיאל לכיוון (עברית) צמח צפון .

זדורוב: (רוסית) כן , כן , אני חושב שם .

ארתור: (רוסית) כמה זמן נסיעה מפה ? כארבעים דקות ?

זדורוב: (רוסית) מפה עד לבית סוהר הזה כארבעים דקות בערך .

ארתור: (רוסית) אז כן , כנראה שזה שם .

זדורוב: (רוסית) הוא גדול כזה, ממש גדול .

ארתור: (רוסית) בית סוהר ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) כן . ושם אתה יודע, שם פחות או יותר טוב . שם בסדר, שם בית סוהר פחות או יותר בסדר . זה לא כמו שיש בתי סוהר שהם בני שלושים או ארבעים, הבניה שם חבל על הזמן דפוקה . אסורים שם חיות, יש הרבה מאוד ערבים . בקיצור יש בתי סוהר דפוקים . ואלה הם דווקא בסדר . יש שם בית סוהר אחד מעורב עם כל מיני חרות, נו יש שם נרקומנים, כל מיני . .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) ובית סוהר שני הוא כולו נקי, כולו נקי . אין שם אף נרקומן . רק מה שלא טוב בצלמון הזה לא נותנים שם להכניס תנורים .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) ובבתי סוהר אחרים מותר . יש תנורים קטנים כאלה שעולים מאה חמישים שקלים . . . . תנורים עם ספירלה .

זדורוב: (רוסית) הבנתי .

ארתור: (רוסית) יש עם כפתור של מינימום ומקסימום . יש זה . . .

זדורוב: (רוסית) ובית סוהר נס, איזה בית סוהר זה ?

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) בית סוהר נס איזה בית סוהר זה ?

ארתור: (רוסית) בית סוהר שמתחיל באות ס ?

זדורוב: (רוסית) נס, נס .

ארתור: (רוסית) אה, זה גדוד נס . זה מה שאני סיפרתי לך ?

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) נס ? נס זה פשוט גדודים .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) ואיפה שיושבים איך קוראים להם

זדורוב: (רוסית) כולם על כל מיני עבירות ? כן ?

ארתור: (רוסית) איפה שיושבים אלה, עברייני מין

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) פה, כאלה דברים .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) בשביל מה אתה צריך את זה ? אתה לא צריך את זה . חס וחלילה, חס וחלילה אולי אין אינוס .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) חס וחלילה, אולי אין שום אינוס .

זדורוב: (רוסית) הלוואי שאין שום אינוס .

ארתור: (רוסית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) ואם תלך על רצח, על רצח ללא כוונת תחילה תאמין לי אני אכתוב כמה מכתבים, יהיה אצלך הכל מצוין . ואולי אנחנו נהיה בבתי סוהר אחד, לך תדע .

זדורוב: (רוסית) יכול להיות, הכל יכול להיות .

ארתור: (רוסית) כן, אולי בעזרת השם אנחנו נהיה באותו בית סוהר, אתה תראה איך ומה . אם אתה תהיה . . .

זדורוב: (רוסית) מזה ממש אי אשפר לדעת .

ארתור: (רוסית) אם אתה תהיה שם אתי, אתה תחיה כמו מלך .

זדורוב: (רוסית) אני לא צריך לחיות כמו מלך .

ארתור: (רוסית) אני אסדר לך עבודה טובה שם, אדבר עם ראש גדוד, עם כולם, אתה הרי לא מדבר טוב עברית אז אני אדבר במקומך עם כולם . יהיה הכל בסדר, אז נחיה בסדר . גם בלי העבודה הזאת אני יכול לחיות, בלי כל מיני שטויות האלה . אבל כדי שיהיה לך מה לעשות . לפחות משהו . . .

זדורוב: (רוסית) כן, כי בלי עבודה אני אתאבד, אין לי מה לעשות .

ארתור: (רוסית) לפחות איזה צ'ופרים, אולי ביקור, תוכל לקבל ביקורים ארוכים בהתחלה עם אשתך . אתה הרי יכול להיות יממה עם אשתך .

זדורוב: (רוסית) יממה נחשב מהרגע שאני יצאתי מבית סוהר ? הם הרי לא לוקחים בחשבון את נסיעה .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) הם לא לוקחים בחשבון את הנסיעה .

ארתור: (רוסית) מה לא לוקחים בחשבון ?

זדורוב: (רוסית) את הנסיעה .

ארתור: (רוסית) לא, מה זה קשור לנסיעה ? עזוב את הנסיעה, על תחשוב על הנסיעה .

זדורוב: (רוסית) אה, זה ממש בבית סוהר הביקור ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אתה תישן עם אשתך .

זדורוב: (רוסית) הבנתי .

ארתור: (רוסית) נותנים לך שתיים עשרה שעות עם אשתך .

זדורוב: (רוסית) טוב, בבוקר הכל נראה אחרת . לילה טוב .

ארתור: (רוסית) יאללה, לילה טוב . אתה אל תיקח ללב, מה שאני אמרתי לך . . .

זדורוב: (רוסית) הבנתי .

ארתור: (רוסית) אני אמרתי לך את זה . . .

זדורוב: (רוסית) לא, ארטור, הכל בסדר . ארטור .

ארתור: (רוסית) אני אמרתי לך את זה . . .

זדורוב: (רוסית) זה בינינו, זה בלי להיפגע, זה בלי כל מיני . . .

ארתור: (רוסית) תקשיב, מה שאני אמרתי לך אני אמרתי לך כמו בחור שאכפת לי ממנו לכן .

זדורוב: (רוסית) פשוט אני צריך לחשוב .

ארתור: (רוסית) ובעיקרון אני יכול להסתובב, ביי ביי, ולחיות את החיים שלי . פשוט למה אני אומר לך את זה ? אתה חייב להבין, אם אתה בחור רציני, בן אדם רציני אתה צריך להבין למה אני מתכוון . למה, כי בלי מחשבות כאלה, בלי כל הדברים האלה אתה לא תגיע רחוק, אם אתה לא תתחיל לחשוב כמו שצריך . אוי (קללה) . אם אתה לא סומך עלי זה עניין שלך . כל אחד סומך לפי שיטתו . יגיע הזמן כשאתה תרצה לחזור, אבל אז יהיה כבר פשוט מאוחר .

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אחר כך יהיה אני אמרתי לך ואתה לא הקשבת . ככה . אמרה לך אימא ? אמרה . אמרה שזה מה שיקרה ? אמרה . אמרה תתנהג טוב, אל תהיה חוליגן . . .

זדורוב: (רוסית) (צוחק)

ארתור: (רוסית) ואתה לא הקשבת . לא שמעת בקולו של דוד ארטור

זדורוב: (רוסית) תקבל .

ארתור: (רוסית) תקבל מאסר עולם . תקבל . זה משהו . אוי, אוי, אוי

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) יש לך עוד זמן, תחשוב מה ואיך . וכשתחליט תגיד לי . ביום ראשון יבוא אלי עורך דין אז אני אגיד לו שיזמין גם אותך לשיחה .

זדורוב: (רוסית) אם אני אהיה פה .

ארתור: (רוסית) אל תדאג, אני אגיד לו שהוא יגיע מאוחר, בשעה ארבע, חמש .

זדורוב: (רוסית) אני עוד לא אהיה . בעיקרון לך תדע מה יהיה ביום ראשון . מה יהיה מחר ? מה מצפה לנו מחר ?

ארתור: (רוסית) אל תדאג, כשאתה תהיה ביום ראשון הוא יגיע . כשייקחו אותי . . ., הרי אני בעצמי גם כן אלך לחקירה אז משם אני אבקש שיתקשרו ויגידו לו שאני בחקירה, שיגיע בסביבות השעה שש, חמש . אז אנחנו בטוח שנינו כבר נהיה פה . הבנת ? וזהו . בינתיים הוא יזמין אותי . אחר כך אני אגיד לו והוא יקרא לך .

זדורוב: (רוסית) לא, לא, אני בינתיים אחשוב .

ארתור: (רוסית) אז אני אומר לך, אתה תחשוב מה ומו, ואחר כך אתה תגיד . אם תרצה אז תרצה, לא תרצה אז לא תרצה . רק אל תשכח בכל זאת להגיד תודה . רק שהתודה אי אפשר לשים בכיס . אתה מכיר את זה ? טוב, קיבינימט . כשתשתחרר תקנה לי כבש . בסדר, לא צריך כבש, תקנה תרנגול הודו .

זדורוב: (רוסית) לא, אני אקנה כבש,

ארתור: (רוסית) אם כבר כבש אז עדיף פרה .

זדורוב: (רוסית) לא, אני אקנה כבש

ארתור: (רוסית) עגל .

זדורוב: (רוסית) לא, כבש . אחכה עד שאתה תשתחרר, אקרא לו ברק ואנחנו נשחט אותו ביחד .

ארתור: (רוסית) (צוחק) איך ? ברק ?

זדורוב: (רוסית) ברק . המזדיין הזה שלא מגיע כמה שלא קוראים לו .

ארתור: (רוסית) ברק מטומטם .

זדורוב: (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: (רוסית) אתה יודע כמה אני סובל בגלל טוב לב שלי ?

זדורוב: (רוסית) אני מתאר לעצמי .

ארתור: (רוסית) תמיד כולם נוזפים בי, חברה, אימא, כולם כי אני באמת סובל הרבה בגלל שהלב שלי יותר מדי טוב ורך . הלב שלי כואב בגלל האנשים . אני אוכל הרבה חרא בגלל זה . תאמין לי . אף על פי שיש אנשים שלא שווים את זה .

זדורוב: (רוסית) מסכים .

ארתור: (רוסית) אבל הלב שלי הוא יותר מדי טוב ורך . בקיצור, אכלתי כבר כל כך הרבה חרא, לא משנה לי כבר . . . . דברים טובים תמיד נשארים בפנים .

זדורוב: (רוסית) טוב, בוא נעשן סיגריה אחרונה לפני שנלך לישון .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אוי, החיים שלנו לא קלים, החיים של אסיר .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) צריך לבקש מחבר'ה שיביאו דיסק של זמר בשם קרוג .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) תבקש מחבר'ה שיביאו דיסק של קרוג .

ארתור: (רוסית) על מה אתה רוצה להשמיע את זה ?

זדורוב: (רוסית) אבל שלא ייתנו לך אלא למזדיינים האלה שהם ישמיעו לנו . כי הם משמיעים כל מיני שטויות .

ארתור: (רוסית) כן . הביאו לי טייפ כשהביאו אז סיגריות .

זדורוב: (רוסית) אני יודע, אתה אמרת שלא נתנו להכניס .

ארתור: (רוסית) לא נתנו להכניס שזונות .

זדורוב: (רוסית) (שר שיר)

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) אני לא זוכר את כל השיר . אבל שיר טוב, נוגע ללב .

(שתיקה)

זדורוב: (רוסית) התה המזדיין .

(שתיקה)

– תום הקלטה –

מ.ט. 165/06 חקירת רומן זדורוב עם המדובב והשוטרים מתאריך 14/12/2006-19/12/2006 קבצים 4, 5, 6 (חלק 2/2) וקובץ 7
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3