עדויות תלמידים דרוx גולדנבxx ,טx חזxx, נבx זכרxx

לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד                          04 ינואר 2022
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:
בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה
בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי
הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים
שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 הסתיימו בשעה 13:00

הפרוטוקול תומלל ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול
מתומלל

עדי התביעה:
איגור אברס
דרור גולדנברג
טל חזזי
נבו זכריה
צח סגל

כב' הש' אשר קולה : החלטה.

<#7#>
החלטה

טרם שעברנו להקלטה העלו באי כוח המדינה טרוניה על כך שאתמול ניתנה על ידינו החלטה בדבר חיובם לזמן את מר צחי סגל לעדות היום וזאת בעקבות פנייתו של עורך דין הלוי, לטעמם פנייתו של עורך דין הלוי הייתה משתלחת ובית המשפט לא נתן להם שהות להגיב ונתן החלטה המתבססת כל כולה על פנייתו של עורך דין הלוי, לטעמם הם פעלו בשקיפות ובענייניות כדי לייתר את הגעתו של מר סגל לדיון היום ומבחינתם חבל שעורך דין הלוי לא שיתף אתם פעולה אלא בחר לפעול כפי שפעל, נבקש להבהיר כי החלטתנו לא כוונה חס וחלילה על הבאת ביקורת על צוות הפרקליטים המנהל את
התביעה בתיק זה, כל שרצינו הוא להבטיח שמר סגל יישמע היום וזה היה המסר העיקרי של החלטתנו מאתמול אין בהחלטה הזו כמובן כדי לקבוע שעורך דין הלוי צודק בטיעוניו אלא כל שהיא נועדה לכך שאכן מר סגל יעיד היום, אנו שבים ומבקשים במיוחד מעורך דין הלוי לשמור על סגנון מאופק ומכבד כלפי הפרקליטים אשר עושים מלאכתם נאמנה ואשר מייצגים את מדינת ישראל בתיק זה. תודה רבה.

ניתנה והודעה היום, 04 בינואר 2022, במעמד הצדדים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

עו"ד בני משה : אדוני, היה לנו סט של מחלוקות בכל מה שקשור לעד צחי סגל, הגענו להסכמות בכל המחלוקות למעט אחת, חברי יודע מה אני הולך להגיד אני הודעתי לו שאני הולך להגיד את זה, המחלוקת האחרונה היא מחלוקת שהתביעה אנחנו, אני לא אגיד את הכותרת עדיין, אנחנו לא טוענים את זה כנגד הנאשם, יש עניין עם התמונות לא נרחיב על זה.
עו"ד ירום הלוי : לא טוענים לפורנוגרפיה.
עו"ד בני משה : לא טוענים את זה, ירדנו מזה, חברי רוצה לחקור את העד על נושא שאנחנו התביעה לא תבקש את הכרעתו של בית המשפט בסוגיה הזאת, אני לא אחקור ראשית, בסיכומים אני לא אגיד את המשפט הזה, כנראה.
כב' הש' אשר קולה : זה מופיע בחוות הדעת?
עו"ד בני משה : חוות דעת לא מוגשת, מה שמוגש זה מסמך הסכמות עם שלושה נספחים, הסכמות שאני וחברי עמלנו קשה כדי להשיג אותן.
כב' הש' אשר קולה : הגעתן אליהן?
עו"ד בני משה : כן, יש הסכמות.
עו"ד ירום הלוי : לא על הכל, על שלושת רבעי.
עו"ד בני משה : אני מסביר, צחי סגל פה, אנחנו לא מחביאים אותו.
כב' הש' אשר קולה : יש נושא אחד שמה הוא?
עו"ד ויאאם קבלאוי : נושא הפדופיליה.
עו"ד בני משה : הנושא של הפדופיליה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : אני לא יכול לשמוע שלושה אנשים, תן לנו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : סליחה.
כב' הש' אשר קולה : בני משה למזלנו הטוב הכי רגוע מכולנו.
עו"ד בני משה : כלפי חוץ.
כב' הש' אשר קולה : בסדר.
עו"ד בני משה : אני צוחק.
כב' הש' אשר קולה : העניין הזה של הפדופיליה לא מופיע בשום מקום, אין חוות דעת כזאת.
כב' הש' דני צרפתי : אז למה אין הסכמה כזאת?
עו"ד בני משה : אני מנסה לשמור על המילים שלי, אני מבחינתי היה למחוק את הדבר הזה מכל מה שיובא לבית משפט.
כב' הש' אשר קולה : סליחה אדוני.
עו"ד בני משה : כן. אני אגיד לכבודכם עוד דבר, במסגרת ההסכמות חברי באמת ביקש, דרש שאנחנו נכתוב עובדות פוזיטיביות שקשורות לדבר הזה, אני לא יכולתי להסכים לעובדות פוזיטיביות, כל שאמרתי אני מנסה לעמוד מאחורי עובדות נקרא לזה טהורות, או קיי, גם כשאני מעלה את זה על הכתב.
כב' הש' דני צרפתי : אתה אומר לא נעלה את הפדופיליה, אם אני מבין את קריאת הביניים הוא רוצה שייקבע שתסכימו שלא הייתה לו נגיעה לתמונות פדופיליה, את זה אתה לא מוכן?
כב' הש' אשר קולה : שנמצא על המחשב שלו.
עו"ד שרון הר ציון : כן.
כב' הש' תמר נסים שי : זה פשוט לא שלו, זו הטענה.
עו"ד בני משה : אני לא אכנס לגוף הטענות.
כב' הש' דני צרפתי : או קיי, לא שלו גם בסדר מה זה מעניין אותנו.
כב' הש' אשר קולה : חוות דעת של זילברשטיין תכנס כמוצג מוסכם?
עו"ד בני משה : לא.
עו"ד שרון הר ציון : לא.
כב' הש' אשר קולה : לא.
עו"ד ויאאם קבלאוי : זה מה שהוסכם.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, אני שאלתי אולי זה יפתור את הבעיה.
עו"ד בני משה : אדוני יש טענה עובדתית שהמדינה אומרת אנחנו לא מייחסים אותה לנאשם מסיבותינו שלנו בגלל רף ראייתי כזה או אחר, מכאן ועד להסכים פוזיטיבית על עובדות.
כב' הש' אשר קולה : לא, תבינו, הוא רוצה משהו מעל הרף הראייתי, התזה שלו היא שהמשטרה או הפרקליטות ביושר אבל בעודף מוטיבציה טחו עיניהם מלראות ראיות לטובת הנאשם זה מה שהוא אומר, לא חס וחלילה שתפרו ותיק, לא שבדו ראיות וכו' וכו', אלא שהם אדוני בחור צעיר אבל אדוני מכיר את הסיפור המפורסם של הקונספציה, הייתה פה קונספציה, זו טענתו, הייתה קונספציה, לא שחיתות, לא משוא פנים, לא שום דבר אחר, קונספציה מוטעית שגרמה לטובי המוחות של משטרת ישראל וטובי הפרקליטים בסיבוב הקודם לטעות, לשגות, זו טענה לגיטימית.
עו"ד בני משה : אנחנו בערעור כרגע, בסוף שבית משפט יצטרך להכריע בעובדות,
כב' הש' אשר קולה : לא לא עו"ד בני משה נחזור לדבריהם הנוכחיים, אנחנו לא בערעור אבל אנחנו דנובו.
עו"ד בני משה : נכון.
כב' הש' אשר קולה : כל מה שהיה כלא היה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אז תחשבו שלא היה מעולם פדופיליה, מעולם לא הובא בפני בית משפט העניין הזה.
עו"ד בני משה : זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו לא מביאים בפניכם את זה מה זה משנה היה לא היה, הוא לא הוא.
עו"ד בני משה : אני מנסה להיות פרקטי, אני מסתכל על הסיכומים.
כב' הש' אשר קולה : שנייה, עו"ד בני משה תן לי רגע להיות פרקטי.
עו"ד בני משה : כן.
כב' הש' אשר קולה : מה יקרה אם צחי סגל ייחקר חצי שעה?
עו"ד בני משה : לא יקרה שום דבר אבל אני לא רוצה עכשיו להתחיל להוכיח משהו או לא להוכיח משהו שאני בכלל לא טוען אותו זה מה שאני מנסה להסביר לאדוני.
כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז.
עו"ד בני משה : אדוני רוצה שהוא יעיד הוא יעיד נגמר הסיפור.
כב' הש' אשר קולה : אני לא רוצה כלום, יש לו קו הגנה, קו ההגנה שלו אומר שטובי החוקרים במדינת ישראל,
עו"ד שרון הר ציון : איך זה ישפיע על הרשעה או לא הרשעה?
כב' הש' אשר קולה : לא קשור להרשעה או לא להרשעה.
עו"ד בני משה : בסדר.
כב' הש' אשר קולה : אבל זה הנדבך , אי אפשר להתעלם מזה, אני חי ממה שכתב השופט מלצר השופט מלצר הביא את זה כנדבך ואני עברתי אתמול שוב על ההחלטה של השופט מלצר
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : לגבי מיטוכונדריאלי שהוא דרך אגב כן הורה לנו לבדוק גם את הסוגייה הזאת זה כתוב מפורשות שהוא הורה לנו לבדוק את הסוגייה הזאת, אז דרך אגב ראיתי גם כן את מה שהוא כותב לגבי הסוגייה של האסלה והפדופיליה וכו' וכו', יש אמירה שנמצאו על המחשב, יש אמירה כזאת, אומר עורך דין הלוי זה בא לשרת נרטיב של התביעה ואני מוסיף ואומר בהנחה שהכל בתום לב, אף אחד לא התכוון, אני מאמין בזה באמונה שלמה במדינה שלנו, יחד עם זאת יש קונספציה, ובקונספציה, גם טובי הפרקליטים, גם אותנו, כל אחד הקונספציה יכולה להטעות, שמישהו ננעל צריך לבדוק למה ואיך, הוא רוצה לצרוב משהו בתודעה שלנו, אני שואל האם לא נכון פרקטית בואו נגמור את זה בחצי שעה, נחקור את צחי סגל על הסיפור הזה, רק על הנקודה הזאת של הפדופיליה וייגמר העניין.
עו"ד בני משה : או קיי, קיבלתי.
עו"ד ירום הלוי : אני לא חוקר רק על זה, אני אגע בכל סוגייה מעט ועל הפדופיליה יותר, סיכמתי את זה עם חברי.
עו"ד בני משה : לא, עורך דין הלוי אתה יודע טוב מאד מה סיכמנו.
עו"ד ירום הלוי : נכון שאני ישר?
עו"ד בני משה : לא,
כב' הש' אשר קולה : אנחנו נחליט לא אתה, נקבע מסגרת זמן.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : מה שבמסגרת ההסכמות הכתובות, עורך דין הלוי לא ניתן לך לחקור מעבר לזה. בואו נסיים עם העדים הקטנים, צחי סגל הוא איש משטרה בלאו הכי נעשה הפסקה, במהלך ההפסקה תדברו ביניכם עוד פעם, עורך דין הלוי אנחנו לא ניתן לאדוני במירכאות להתפרע ולהשתלח, לא ניתן לאדוני, מה שיש הסכמות לא צריך לחקור לגבי זה כי נראה את זה ונקרא את זה לגבי מה שאין הסכמות לגבי הפדופיליה אנחנו מבינים מה שאדוני רוצה, מאה אחוז ניתן לאדוני חצי שעה למצות את החקירה בעניין הזה וזהו, אם היינו כל כך יעילים והם אמרו לזה אנחנו מסכימים ולזה אנחנו מסכימים, אני לא יודע אם זה נכון לגבי הסנף, היו אומרים לא היה סנף וכו' וכו' מסכימים עם זילברשטיין בנקודה הזאת והזאת והזאת נגמר הסיפור.
עו"ד ירום הלוי : כבודכם.
כב' הש' אשר קולה : בואו נגמור עם העדים הקטנים.
עו"ד ירום הלוי : אני לא רוצה את הקטנים, אני אומר לבית משפט, אני רוצה להכות בברזל תרתי משמע בעודו חם, עכשיו אני רוצה שצחי סגל יעלה, כבודו אמר לי חצי שעה בסדר חצי שעה, מקסימום שלושת רבעי שעה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : סדר העדים זו פריבילגיה שלנו ואנחנו נעשה את זה כמו שאנחנו חושבים לנכון.
עו"ד שרון הר ציון : לא חבל על האזרחים שהגיעו.
עו"ד ירום הלוי : פתאום התהפכתם כאילו.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : עזוב, זה באמת פררוגטיבה שלהם, לנו זה טוב שתירגע בינתיים, בואו נסכם שצחי סגל ייחקר חצי שעה, 32 דקות לכל היותר וזה ובזה ייגמר העניין, ההסכמות יהיו חלק מהפרוטוקול, יהיה מוצג שיוסכם.
עו"ד בני משה : יוגש מסמך הסכמות אדוני.
כב' הש' אשר קולה : למה חשוב לנו שכן תהיה הפסקה שנעבור על זה ונראה.
עו"ד ירום הלוי : אז אולי נגיש שבית המשפט יראה.
כב' הש' אשר קולה : לא עכשיו, בואו נשחרר את העדים. מה שנקבע בעליון לי יש יתרון קטן עליכם אתמול בלילה ב- 23:30 קראתי את מה שקרא השופט מלצר על העניין הזה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל אם לא נביא את הראיה בפניכם לא תוכלו גם אם כבוד השופט מלצר התייחס לזה בהחלטה לא תוכלו לעשות עם זה כלום כי לא הובאה ראיה בפניכם.
כב' הש' אשר קולה : ברור, ברור, ברור לגמרי.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא כל כך מצליחה להבין את החזרה הבלתי נגמרת למלצר אבל בסדר.
כב' הש' אשר קולה : הדברים האלו עמדו כחיזוק להרשעה של רומן זדורוב.
עו"ד ירום הלוי : בינינו, אם אני שופט אני נותן לו מאסר עולם אמרתי למלצר, מי שראה סנף וחיפש סנף ותמונות פדופיליות אם אני שופט אני מודה הוא הולך למאסר עולם.
עו"ד ויאאם קבלאוי : נותנים לזה את המשקל הראוי אם בכלל.
כב' הש' אשר קולה : לדעתו של עורך דין הלוי לא רק שזה חסר משקל אלא לטענתו זה משקל נגד לכך שהוא מרגיש שפה היו הטיות שהשפיעו על התוצאה הסופית זה הכל.
עו"ד ירום הלוי : אתם תדברו ביניכם ואני יודע שאתם תסכימו כל אחד אם היה יודע סנף והטלת מורה ופדופיליה והכל מתנקז לתאיר.
כב' הש' דני צרפתי : בסדר, בשביל זה אתה לא צריך לחקור אתה אומר הנה מה ביססו והנה מה שהסכמנו, הטיה נלמדת, לא צריך לחקור.
עו"ד ירום הלוי : אבל יש ניואנסים שאתם חייבים לדעת שאני צועק.
כב' הש' אשר קולה : למשל הסקס פוליס, זה בדיוק השופט מלצר מתייחס לזה ואומר שם ומפרש כך ואפשר לפרט אחרת.
עו"ד שרון הר ציון : אבל כבר אז הסכמנו.
כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, מתי אז?
עו"ד ויאאם קבלאוי : במשפט החוזר.
עו"ד שרון הר ציון : במשפט החוזר.
כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, אבל בסיס ההרשעה זה לא המשפט החוזר, בסיס ההרשעה זה המשפט הראשון והשני, מאה אחוז, הוא עכשיו לא מקעקע את המשפט החוזר, הוא מקעקע את בסיס התוצאה של הכרעה במשפט הראשון, נכון שזה משהו דיכוטומי, אנחנו לא ערכאת ערעור זה וודאי אבל אם הכל דנובו, דנובו, פירושו של דבר שכל מה שנקבע אז כאילו איננו, אנחנו מתחילים הכל מאפס, זה מה שאנחנו עושים בתיק הזה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.
כב' הש' אשר קולה : טוב, מי העד הראשון?
עו"ד שרון הר ציון : דרור גולדנברג.
עו"ד ירום הלוי : זאת בת.
כב' הש' אשר קולה : דרור גולדנברג זאת ילדה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : 124.
כב' הש' אשר קולה : עדה 124, או קיי, שתעלה ותבוא. יש עדים באולם?
עו"ד ירום הלוי : כן, זה אח של רומן.
כב' הש' אשר קולה : שיצא.
עו"ד ירום הלוי : טוב.
כב' הש' אשר קולה : הוא עד תביעה שיצא החוצה, מספרה של העדה 124,
העדה, גב' דרור גולדנברג : שלום אדוני.
כב' הש' אשר קולה : מה שמך המלא גברתי?
העדה, גב' דרור גולדנברג : דרור גולדנברג.
כב' הש' אשר קולה : דרור גולדנברג, גברתי מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת, בסדר.
העדה, גב' דרור גולדנברג : בסדר.
כב' הש' אשר קולה : עונה לעורכת הדין שרון הר ציון.
עו"ד שרון הר ציון : חברי רוצה להגיש את הודעתה חלף ראשית?
עו"ד ירום הלוי : לא.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי.

העדה, גב' דרור גולדנברג לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד שרון
הר ציון :
עו"ד שרון הר ציון : דרור בוקר טוב, מה שלומך? תודה שבאת.
העדה, גב' דרור גולדנברג : בוקר טוב.
עו"ד שרון הר ציון : תספרי לנו בשנת 2006 באיזה כיתה למדת?
כב' הש' אשר קולה : ואיפה?
עו"ד ויאאם קבלאוי : בכיתה ט' בבית ספר נופי גולן.
כב' הש' אשר קולה : איזה ט'?
עו"ד שרון הר ציון : ט1.
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד שרון הר ציון : תתארי לנו בבקשה את הביקור שלך בשירותי בית הספר באותו יום אם היו כמובן ואם היה ביקור כזה כמובן מה היה.
העדה, גב' דרור גולדנברג : היה ביקור.
עו"ד שרון הר ציון : את זוכרת פרטים, באיזה שעה זה היה?
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני זוכרת שהיינו בשיעור מתמטיקה, וזהו, יצאתי לשירותים.
כב' הש' אשר קולה : מתי שיעור מתמטיקה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי?
העדה, גב' דרור גולדנברג : סוף היום.
כב' הש' אשר קולה : שישי או שיעור שביעי?
העדה, גב' דרור גולדנברג : שיעור אחרון.
כב' הש' אשר קולה : אחרון באותו יום?
העדה, גב' דרור גולדנברג : כן.
כב' הש' אשר קולה : טוב.
עו"ד שרון הר ציון : את אמרת בעדות שלך שזה היה בשעה השמינית והתשיעית זה נכון?
העדה, גב' דרור גולדנברג : כנראה, אם זה השעות האחרונות אז כן.
עו"ד שרון הר ציון : שעה שמינית ותשיעית אם אמרת אז זה נכון?
העדה, גב' דרור גולדנברג : כן.
עו"ד שרון הר ציון : את זוכרת בכלל משהו מכל הדבר הזה? הקראתי לך היום את ההודעה.
העדה, גב' דרור גולדנברג : נכון.
כב' הש' אשר קולה : אבל לא היו שמינית ותשיעית, אמרו ששביעית הייתה השעה האחרונה באותו יום.
עו"ד שרון הר ציון : תלוי לאיזה כיתה, היא למדה מתמטיקה בשעות שמינית ותשיעית כך היא מספרת.
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד שרון הר ציון : את מספרת בעדות שלך,
עו"ד ירום הלוי : היא קראה את העדות לפני זה?
העדה, גב' דרור גולדנברג : כן, היא הקריאה לי.
עו"ד שרון הר ציון : את זוכרת משהו?
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני זוכרת שהייתי בשיעור מתמטיקה ויצאתי לשירותים.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי, תספרי לנו על הביקור הזה בסוף השעה השמינית שעליו תיארת אז במשטרה.
כב' הש' דני צרפתי : שעה שמינית מתחילה בעשרה לשתיים,
עו"ד שרון הר ציון : נכון, בדיוק, 13:50, ההפסקה בעצם מתחילה 13:50 עד 14:05.
כב' הש' דני צרפתי : בשביל להיכנס לשעה השמינית.
עו"ד שרון הר ציון : נכון.
כב' הש' דני צרפתי : או קיי.
כב' הש' תמר נסים שי : השעה השמינית מתחילה ב- 14:05.
עו"ד שרון הר ציון : נכון.
כב' הש' דני צרפתי : ומסתיימת?
עו"ד שרון הר ציון : אני אציג שוב את לוח השעות, זה הוגש כמוצג, השעה השמינית מתחילה ב- 13:55.
כב' הש' דני צרפתי : או קיי, אין הפסקה.
כב' הש' אשר קולה : כן השעה השביעית מסתיימת ב- 13:55, בחמישה לשתיים.
עו"ד שרון הר ציון : אנחנו מדברים על ההפסקה הזאת בחמישה לשתיים שאת נכנסת לשירותים.
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני לא בטוחה אם זה היה בהפסקה או שזה היה בזמן שיעור.
כב' הש' דני צרפתי : בזמן שיעור של השמינית.
העדה, גב' דרור גולדנברג : של מתמטיקה, כן, של השמינית.
עו"ד שרון הר ציון : מה את רואה בשירותים בעת הביקור שלך שם?
העדה, גב' דרור גולדנברג : את זה אני לא זוכרת, את זה אני מסתמכת על מה שהקראת לי מהעדות שאז נתתי, לפי מה שכתוב שם היה שם כתמי דם.
עו"ד שרון הר ציון : היו כתמי דם.
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני לא זוכרת איפה, אני לא זוכרת שהיו כתמי דם אבל זה מה שכתוב.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי, אמרת אז במשטרה יסמין אמרה לי שיש דם על השירותים, אני הסתכלתי וראיתי מספר טיפות על הרצפה באחד התאים לא זוכרת איזה, זה נכון?
העדה, גב' דרור גולדנברג : כנראה, אם זה מה שנאמר אז כנראה.
עו"ד שרון הר ציון : את זוכרת להגיד לנו איזה תאים היו פתוחים כשאת הגעת?
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני לא זוכרת איזה תאים היו פתוחים ואיזה תאים סגורים, אני לא זוכרת אם היו תאים סגורים.
עו"ד שרון הר ציון : אני ארענן את זיכרונך שוב.
עו"ד ירום הלוי : תקשיבו מה הריענון של הזיכרון כי זה כמו אביב אהרונוביץ'.
עו"ד שרון הר ציון : הכי קל היה לי להגיד העדה לא זוכרת, אני מבקשת לפי תקנות משפט חוזר להגיש את ההודעה, אני מנסה.
עו"ד ירום הלוי : תכף תבינו מה היא רוצה להכניס לכם. זו עוד עדה שהם לא מאמינים לה ומביאים אותה.
כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי הם רוצים פרוצדורה של תקנה 11 לתקנות סדר הדין במשפט חוזר, מה אדוני אומר על זה?
עו"ד ירום הלוי : אני אומר שאני מסכים.
כב' הש' אשר קולה : מסכים, גמרנו.
עו"ד ירום הלוי : שהודעתה תעבור לעיני בית משפט כדי שהוא יבין שיש לנו עוד עדה שהפרקליטות לא מאמינה לה אבל באופן פנטסטי היא מביאה לכם עדים שהיא לא מאמינה להם, תקראו ותראו
כב' הש' אשר קולה : איזה ת/ זה יהיה?
עו"ד ויאאם קבלאוי : 428.
כב' הש' אשר קולה : הודעה של העדה במשטרה מיום 12/12/2006 הוגשה וסומנה ת/428.
עו"ד שרון הר ציון : אני מאמינה לגמרי שזה מה שהילדה הזאת אז כשהייתה בת 14-15 אמרה, זכרה, ידעה וראתה זה מה שהיא אמרה אז וזה מה שהיא קלטה בחושיה אז.
עו"ד ירום הלוי : איזה ספין.
עו"ד ויאאם קבלאוי : די עם ההערות שלך.
כב' הש' אשר קולה : די.
עו"ד שרון הר ציון : זה בדיוק מה שאני אומר כי כשתבוא עדת הגנה מטעמו של חברי ופתאום היא תגיד משהו אחר לגמרי מכל מיני עדים אחרים שאף אחד לא ראה את זה אז חשוב שכבודכם יידעו שיש מגוון של דברים ואני לא אוכל לחקור את אותה עדה שאנחנו יודעים שהיא תגיע.
כב' הש' אשר קולה : טוב.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא אוכל לחקור אותה נגדית ולהגיד לה זה אמר כך זה אמר כך איך רק את אמרת כך? לכן אני צריכה להביא עדים שהם גם אמרו אחרת, משפט חוזר אמרנו.
כב' הש' אשר קולה : מיצינו את זה.
עו"ד שרון הר ציון : תודה. אין לי יותר.
כב' הש' אשר קולה : יש חקירה נגדית?

העדה, גב' דרור גולדנברג משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי :
עו"ד ירום הלוי : תגידי לי בבקשה, אני אשאל אותך לפי ההודעה שלך כי את לא זוכרת, אמרת שהתא הרביעי היה נעול וכל יתר התאים האחרים פתוחים אבל אני אומר לך וכולם באולם הזה אבל אני אתרכז רק בעורכי דין ובשופטים כולם יודעים שתא 2 לא היה פתוח, התא השני מהכניסה, תא 2 לא עלינו ולצערנו כי רב, תאיר הייתה שם עוד לא גילו אותה, תאיר שכבה שם מתה ואיום ונורא והתא היה נעול והתא הזה המשיך להיות נעול עד 7 בערב שגילו את הגופה, אז בעניין הזה אני מעמת אותך עם העובדה שתא 2 לא יכול היה להיות פתוח שאת אומרת תא 4 תמיד סגור וכל היתר פתוחים, אז האם תואילי בטובך ובהגיונך להסכים אתי שכנראה טעית קודם כל בנקודה הזאת שתאים 1, 2, 3 היו פתוחים ולהסכים שככל הנראה לא ראית טוב ורק 1 ו- 3 היו פתוחים?
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני לא יודעת, אני לא יכולה להסכים אתך ואני לא יכולה (לא ברור) אותך.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אגב אני מצטער שהביאו אותך לפה.
העדה, גב' דרור גולדנברג : אני גם.
עו"ד ירום הלוי : אני מתנצל בשם מי שהביא אותך לפה אבל זה כבר חשבונות לסיכומים, סיפרת שראית כמה טיפות דם טריות, אני מציע לך שזה היה בתא 3, אני אסביר למה, היגיון, אני אומר כך, תא 2 היה סגור כבר נימקתי, תא 3 יש מספר תלמידות שבית משפט טרם שמע שאמרו שהיה דם בתא 3 והן עם עדות הרבה פחות הזויה ממה ששמענו עד היום,
כב' הש' אשר קולה : קראנו את העדות שלהן.
עו"ד ירום הלוי : על דם בתא 3.
כב' הש' אשר קולה : לא על דם, אלה שהגישו אתמול בהסכמה.
עו"ד ירום הלוי : לא, לא, לא הגיע, אתם לא יודעים כלום.
כב' הש' אשר קולה : או קיי, אבל שלשום הגשת משהו בהסכמה, את זה קראנו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, כן, יש התייחסות לזה אגב בהחלטה למשפט חוזר.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : אז אני אומר לתא 3 יש מספר תלמידות שאמרו שראו דם בתא 3, תא 1 אף אחד לא אמר שראה דם, תא 2 סגור, תא 1 אף אחד לא ראה שאני מתאר לעצמי שלא פספסו כל התלמידים, האם את מוכנה לקבל את האפשרות שטיפות הדם הטריות שראית היו בתא 3 שהיה פתוח כשנכנסת?
העדה, גב' דרור גולדנברג : אתה בונה כרגע נרטיב ואין לי איך לאמת אותך.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני סיימתי.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, מאיפה הגעת לכאן היום?
העדה, גב' דרור גולדנברג : מחיפה.
כב' הש' אשר קולה : הפסדת יום עבודה? או קיי, אנחנו קוצבים את שכרה של העדה בהתאם לתקנות, הפרטים יועברו למזכירות על ידי התביעה, תודה רבה גברתי, יום טוב, נסיעה טובה חזרה
העדה, גב' דרור גולדנברג : תודה.
כב' הש' אשר קולה : כן, העד הבא. מי העד הבא?
העדה, גב' טל בנימין : טל חזזי, עדה 111.
כב' הש' אשר קולה : גם תלמידה?
העדה, גב' טל בנימין : כן.
כב' הש' אשר קולה : אפשר להגיש בהסכמה את ההודעה שלה?
עו"ד שרון הר ציון : אני הצעתי לחברי.
כב' הש' אשר קולה : אני שואל עכשיו.
עו"ד ירום הלוי : אין לי התנגדות להגיש אבל אני אחקור אותה.
כב' הש' אשר קולה : בסדר. שלום גברתי בוקר טוב.
העדה, גב' טל בנימין : בוקר טוב.
כב' הש' אשר קולה : מה שמך המלא בבקשה?
העדה, גב' טל בנימין : טל בנימין.
כב' הש' אשר קולה : טל בנימין, בזמנו קראו לך חזזי?
העדה, גב' טל בנימין : כן.
כב' הש' אשר קולה : יפה, גברתי מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת.
העדה, גב' טל בנימין : כן.
כב' הש' אשר קולה : לדבר בבקשה בקול, אפשר להגיש עורך דין הלוי?
עו"ד ירום הלוי : את ההודעה?
כב' הש' אשר קולה : כן, וגם את הריענון.
עו"ד שרון הר ציון : וגם את המזכר מעכשיו.
עו"ד ירום הלוי : אני לא מצליח להבין את הריענון הזה. שתעיד, לא מסכים שתעיד.
כב' הש' אשר קולה : לא מסכים, בסדר.

העדה, גב' טל חזזי לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד שרון הר
ציון :
עו"ד שרון הר ציון : טל בוקר טוב, תציגי את עצמי לבית משפט, מה את עושה היום, באיזה כיתה למד אז?
העדה, גב' טל בנימין : אני סטודנטית לדוקטורט במדעי המוח, אז הייתי בכיתה ט'.
כב' הש' אשר קולה : איזה כיתה ט'?
העדה, גב' טל בנימין : ט1.
כב' הש' אשר קולה : ט1, כן בבקשה.
עו"ד שרון הר ציון : מה טיב הקשר שלך עם תאיר ראדה ז"ל ?
העדה, גב' טל בנימין : היא רקדה אתי בלהקת ריקודים, זהו חברה לריקודים.
כב' הש' אשר קולה : גרת בקצרין אז?
העדה, גב' טל בנימין : כן.
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד שרון הר ציון : מתי אם בכלל פגשת את תאיר ביום הרצח?
העדה, גב' טל בנימין : לפי מה שרשמתי בעדות ראיתי אותה בהפסקה.
כב' הש' אשר קולה : איזו הפסקה?
העדה, גב' טל בנימין : מה שרשמתי.
עו"ד שרון הר ציון : ציינת שראית אותה בשעה 12:50 ליד הרחבה של כיתות ט' זה נכון?
העדה, גב' טל בנימין : זה מה שרשום.
עו"ד שרון הר ציון : תארי לבית המשפט אודות הביקור שלך בשירותים בשעות הצוהריים ביום הרצח.
העדה, גב' טל בנימין : אני לא זוכרת שהייתי בשירותים עצמם, יש תא שירותים שהוא ליד, עוד תא, הייתי תא.
עו"ד שרון הר ציון : כשאת אומרת תא זה מתחם זוג ומתחם של רביעייה נכון?
כב' הש' אשר קולה : המתחם של הזוג שראינו כשהיינו בסיור נכון?
עו"ד שרון הר ציון : נכון, בדיוק.
כב' הש' אשר קולה : מול ממש מול.
עו"ד שרון הר ציון : צמוד, כן.
העדה, גב' טל בנימין : וכשיצאתי למסדרון ראיתי שם מספר בנות בשירותים המדוברים ארבעה התאים, לא נכנסתי לשם, לא זוכרת שנכנסתי
עו"ד שרון הר ציון : הבנות האלה אמרו משהו, שמעת אותן מדברות, משהו מסעיר, משהו כזה?
העדה, גב' טל בנימין : לא, לא זכור לי, לא.
כב' הש' אשר קולה : לא זכור לה.
עו"ד שרון הר ציון : מתי אם בכלל שמעת אנשים שמדברים,
עו"ד ירום הלוי : זה לא מעניין אותי אני מתנגד לשאלה.
עו"ד שרון הר ציון : אותך זה לא מעניין ממש סליחה, זה מאד חשוב לי.
כב' הש' אשר קולה : אם זה עלה בעדותה.
עו"ד שרון הר ציון : עלה.
כב' הש' אשר קולה : עלה גמרנו.
עו"ד שרון הר ציון : מתי אם בכלל שמעת בנות שמדברות על זה שהן ראו דברים חריגים בשירותים?
העדה, גב' טל בנימין : לא, לא.
עו"ד שרון הר ציון : לא עלה בכלל?
העדה, גב' טל בנימין : לא זכור לי.
עו"ד שרון הר ציון : את סיפרת בעדות שלך שכן דיברו על זה שראו טיפות דם בשירותים, כתמי דם בשירותים.
העדה, גב' טל בנימין : זה מה שסיפרו לאחר הרצח.
כב' הש' אשר קולה : יום למחרת?
העדה, גב' טל בנימין : כמה ימים אחרי.
עו"ד שרון הר ציון : הבנות שעומדות שם בשירותים ברביעייה דיברו שם על משהו?
העדה, גב' טל בנימין : לא.
עו"ד שרון הר ציון : בוודאות לא?
העדה, גב' טל בנימין : לא.
עו"ד שרון הר ציון : אנחנו מדברים על הזמן שהיית בשירותים.
עו"ד ירום הלוי : אבל היא לא הייתה בשירותים הנכונים.
עו"ד שרון הר ציון : בזמן הזה שאת יוצאת מהשירותים של הזוג
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : תן לה לשאול, אל תפריע לה.
עו"ד שרון הר ציון : זה נורא לא נוח.
כב' הש' אשר קולה : את צודקת, תפסיק להפריע לה
עו"ד שרון הר ציון : מתי מבחינת שעות בין ההפסקות אחרי השיעורים את זוכרת שאת יצאת מהשירותים ופגשת את אותה חבורת בנות?
העדה, גב' טל בנימין : אני זוכרת שזה בהפסקה בין השיעורים של שמינית תשיעית.
עו"ד שרון הר ציון : זה 14:40 נכון?
העדה, גב' טל בנימין : נראה לי.
כב' הש' אשר קולה : יש לנו את הלוח.
עו"ד שרון הר ציון : בסדר, בעדות שלך דיברת על כמות הבנות שראית ואמרת היו המון בנות, תנסי להסביר.
העדה, גב' טל בנימין : אני לא זוכרת, אני זוכרת שהיו מספר בנות, אני לא זוכרת יותר מזה.
עו"ד שרון הר ציון : זה יותר משתיים?
העדה, גב' טל בנימין : יכול להיות, כן.
עו"ד שרון הר ציון : תודה, אין לי יותר שאלות.
כב' הש' אשר קולה : בבקשה.
עו"ד ירום הלוי : אין לי שאלות.
כב' הש' אשר קולה : אין לך שאלות.
עו"ד ירום הלוי : לא.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, מאיפה הגעת לפה היום?
העדה, גב' טל בנימין : מקצרין.
כב' הש' אשר קולה : מקצרין, טוב, פוסקים את שכרה של העדה בהתאם לתקנות, פרטיה יועברו למזכירות על ידי באי כוחה מאשימה.
עו"ד ירום הלוי : אתם תחשבו מה תרמה לכם העדות.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו מצטערים שהבאנו אותך.
עו"ד שרון הר ציון : אני מתנצלת בפני העדים מראש.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, זו הפרוצדורה, תודה רבה לך, מי העד הבא?
עו"ד שרון הר ציון : העד הבא נבו זכרה, אני רק אגיד לבית המשפט.
כב' הש' אשר קולה : הייתה הסכמה וחזרו בהם מההסכמה והכל בסדר.
עו"ד ירום הלוי : נכון.
עו"ד שרון הר ציון : חברי, אני יכולה להשאיר את ההודעות שנשארו או למשוך אותן?
עו"ד ירום הלוי : את יכולה להשאיר.
עו"ד שרון הר ציון : תודה. ת/379 ת/380.
כב' הש' אשר קולה : ת/379 עם לוח הצלצולים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : סומן ת/202 במשפט הזה.
כב' הש' אשר קולה : לוח הצלצולים ת/202
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.
כב' הש' אשר קולה : העדות של נבו זכריה ת/379.
עו"ד שרון הר ציון : והפרוטוקול בבית משפט ת/380 הוגשו שניהם.
כב' הש' אשר קולה : בסדר. אולי מס' 42 בהליך הראשון? כן בסדר,
לאחר הפסקה.
כב' הש' אשר קולה : שלום אדוני יום טוב מה שמך בבקשה?
העד, מר נבו זכריה : נבו זכריה.
כב' הש' אשר קולה : נבו זכריה, אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, בסדר?
העד, מר נבו זכריה : כן.
כב' הש' אשר קולה : ועונה לעורכת הדין שרון הר ציון, מה שכבר אמרת במשטרה במשפט הראשון יש בפנינו כבר, תמקמי אותו ונעביר אותו לחקירה נגדית.

העד, מר נבו זכריה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד שרון הר ציון :
עו"ד שרון הר ציון : נבו תודה שבאת, במילה אחת, באיזה כיתה אתה לומד בשנת 2006?
העד, מר נבו זכריה : ט4.
עו"ד שרון הר ציון : מה עיסוקך היום?
העד, מר נבו זכריה : עורך דין במחלקה המשפטית בחברת ביטוח.
כב' הש' אשר קולה : איפה גרת אז ואיפה אתה גר היום?
העד, מר נבו זכריה : בקצרין, כיום אני מתגורר בפתח תקווה.
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד שרון הר ציון : מילה לגבי ההיכרות שלך עם תאיר.
העד, מר נבו זכריה : מכיר אותה מקצרין, כולם מכירים את כולם בקצרין.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי, ביום הרצח מתי אתה פוגש את תאיר?
כב' הש' אשר קולה : אבל זה כתוב בהודעה שלו.
עו"ד שרון הר ציון : טוב.
כב' הש' אשר קולה : זה כתוב.
עו"ד שרון הר ציון : אין לי שאלות ישאל אותך חברי.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, כן עורך דין הלוי.

העד, מר נבו זכריה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי :
עו"ד ירום הלוי : קראת את העדות שלך?
העד, מר נבו זכריה : כן.
עו"ד ירום הלוי : תשמע, יש כמה תיקונים וחידודים, בוא נעשה סדר, קודם כל על המסגרת, מסגרת תנועותיה של תאיר ז"ל , תאשר לי המסגרת היא כזו, הסתיימה השעה השישית, היה צלצול, תאיר ושי יפרח וגם אתה ואחרים יצאתם להפסקה, תאיר יצאה החוצה מבית הספר על הפרגולה, הייתה שם עם שי יפרח ואחרים, חזרה פעם ראשונה לבית הספר, אחר כך עוד פעם יצאה מבית הספר לפרגולה, הייתה בפרגולה וחזרה פעם שנייה לבית הספר ונעלמה, נכון?
העד, מר נבו זכריה : לא יודע, אני זוכר שראיתי אותה פעם אחת חוזרת מבית הספר, לפי העדות שלי באחת ועשרה ממה שעכשיו אני קראתי וזוכר באחת ועשרה.
כב' הש' אשר קולה : אתה כותב פעמיים בעדות שלך.
עו"ד ירום הלוי : אתה אומר שוב חוזרת, מדובר על פעמיים, הרי את המסגרת אני רואה אותה בעדות שלך.
העד, מר נבו זכריה : או קיי, אז אתה רוצה להביא לו אותה שאני אסתכל?
עו"ד ירום הלוי : כן, תסתכל.
כב' הש' דני צרפתי : תניח בפניו.
עו"ד שרון הר ציון : נבו, אתה ענית על החצי השני של השאלה, לכן שואל אותך חברי,
העד, מר נבו זכריה : לאיזה שורה אתה מפנה אותי?
עו"ד ירום הלוי : אני אקריא, החל משורה 3 בסוף.
העד, מר נבו זכריה : כן.
עו"ד ירום הלוי : ביום 6/12 ברבע לאחת בערך יצאתי להפסקה, יצאתי לשבת בפרגולה, תאיר וחברה שלה שי גם יצאו החוצה והתיישבו על הדשא, בפרגולה לצורך העניין, בסביבות אחת ועשרה ראיתי שתאיר חוזרת שוב פעם לבדה מבית הספר, בוא נתעכב על זה,
כב' הש' אשר קולה : למה אתה הולך לשם? לך לשורה 5 הרבה יותר פשוט.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, התיישבו ליד הפרגולה.
כב' הש' אשר קולה : תאיר וחברה שלה בשם שי יפרח גם יצאו החוצה וישבו על הדשא בפרגולה.
עו"ד ירום הלוי : יפה, בסביבות אחת ועשרה ראיתי שתאיר חוזרת שוב הפעם לבדה מבית הספר, כלומר כשהיא ישבה בפרגולה נכנסה לבית הספר ואתה ראית אותה עוד פעם יוצאת בסביבות אחת ועשרה.
העד, מר נבו זכריה : או קיי.
עו"ד ירום הלוי : או קיי זה נכון או לא נכון? הבנתי נכון?
העד, מר נבו זכריה : שהיא חזרה באחת ועשרה זה נכון, מתי היא יצאה אני לא יודע מתי היא יצאה.
כב' הש' אשר קולה : לא חשוב מתי היא יצאה, אתה אומר שזה היה פעמיים, תאיר יצאה שוב מבית הספר ואת זה אני לא ראיתי אבל ראיתי אותה יוצאת מבית ספר שוב וזה היה באחת ועשרה.
עו"ד ירום הלוי : זה פעמיים כתוב.
כב' הש' אשר קולה : לא צריך להסיק מסקנות מהמילה שוב זה ברור.
עו"ד ירום הלוי : יצאתם להפסקה בתום השעה השישית.
העד, מר נבו זכריה : כן.
עו"ד ירום הלוי : ותאיר יצאה החוצה לפרגולה והייתה בין היתר עם שי יפרח, אחר כך היא נכנסה לבית הספר, ואחר כך אתה באחת ועשרה אמרת ראית אותה יוצאת החוצה שוב לפרגולה ואחרי זה פעם שנייה חזרה לבית ספר ואחרי זה היה נעלמה.
עו"ד שרון הר ציון : את זה הוא לא אומר.
העד, מר נבו זכריה : את זה לא אמרתי, בגלל זה אמרתי אני לא אמרתי שהיא חזרה פעמיים, אמרתי שאני ראיתי באחת ועשרה.
עו"ד ירום הלוי : יצאה החוצה מבית הספר פעמיים, נכון?
כב' הש' אשר קולה : כתוב, ראיתי שתאיר חוזרת שוב פעם לבדה, מה בזה שוב פעם?
עו"ד ירום הלוי : בסדר גמור אז למה אני מתקשה עם העד?
עו"ד שרון הר ציון : חברי מנסה להגיד לו ואז את הפעם השלישית שהוא ראה אותה נכנסת לבית הספר.
כב' הש' אשר קולה : יש פעמיים לא פעם שלישית.
עו"ד שרון הר ציון : נכון.
עו"ד ירום הלוי : העד שותק, אני רוצה להתקדם בשיחה.
העד, מר נבו זכריה : אני לא שותק, אני אומר מה שאני זוכר.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, תקרא כי פה כתוב.
העד, מר נבו זכריה : או קיי, זה מה שאני אומר שאני זוכר שראיתי אותה באחת ועשרה.
כב' הש' אשר קולה : אבל תגיד מה שכתבת.
העד, מר נבו זכריה : אני זוכר מה שאמרתי בעדות.
עו"ד ירום הלוי : מההפסקה המדוברת היא יצאה לפרגולה, חזרה מהפרגולה לתוך בית ספר ואז אתה ראית אותה יוצאת פעם שנייה מבית הספר בסביבות אחת ועשרה.
העד, מר נבו זכריה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : נחדד קצת יותר, זה המסגרת, אתה אומר בשורה סוף 3, אתה אומר באותו יום בשעה 12:45 בערך יצאתי להפסקה אחרי שיעור פיזיקה, זה הפסקה בתום השעה השישית.
עו"ד שרון הר ציון : רק לא לבלבל, תפנה אותו לעדות שלו ששם הוא אומר זה היה בצלצול של ההפסקה.
העד, מר נבו זכריה : 12:50.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, בסדר, אדרבא, כלומר אמרת יפה בערך, יצאתם להפסקה ב- 12:50 עד כאן נכון?
העד, מר נבו זכריה : כן.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אתה ראית אותה בוא תאשר לי שכשתאיר נכנסה בפעם הראשונה חזרה לבית הספר מהפרגולה נסה לחדד את זיכרונך שהיא נכנסה לכיתה ט1 לשתיים שלוש דקות.
עו"ד שרון הר ציון : אני מתנגדת לשאלה.
עו"ד ירום הלוי : למה היא מפריעה לי.
כב' הש' אשר קולה : מה פסול בשאלה, הוא יגיד לא זוכר, לא יודע
עו"ד שרון הר ציון : הוא ישב בפרגולה איך הוא יכול לדעת שהיא נכנסה לכיתה.
כב' הש' אשר קולה : זו חקירה נגדית, יגיד העד לא יודע לא זוכר, מה מסובך?
העד, מר נבו זכריה : אני לא זוכר, אני אמרתי את זה?
עו"ד ירום הלוי : לא אמרת שהיא נכנסה לבית הספר בפעם הראשונה לכיתה ט'1 לא אמרת, אני מבקש שתחדד את זיכרונך כי יש עדויות שהיא הייתה 2-3 דקות בט'1.
העד, מר נבו זכריה : לא זכור לי.
עו"ד ירום הלוי : ט'1 זו אותה כיתה ט' שקרובה ליציאה של בית הספר לפרגולה?
כב' הש' אשר קולה : יש לנו תרשים של בית הספר אנחנו נדע.
העד, מר נבו זכריה : לדעתי כן, 1, 2, 3, 4 בשורה.
עו"ד ירום הלוי : והאחד מתחיל בכיוון הפרגולה.
העד, מר נבו זכריה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני מציע לך עוד משהו, אם אנחנו בזמנים, שהיא חזרה אתה באמת אומר בהגינותך בשורה 9-10 ראיתי אותה יוצאת מבית הספר שוב בסביבות 13:10.
העד, מר נבו זכריה : כן.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, שים לב, אני מציע לך שזה לא ב- 13:10 , אתה אומר בהגינותך סביבות 13:10, אז קודם כל ברור שזה בסביבות, אני מציע לך שזה היה ב- 13:05, אני מנמק, כי ההפסקה בין השעה השישית לשביעית הייתה רבע שעה לפי לוח הצלולים, בין השעה 12:50 ועד השעה 13:05 ראינו כבר ששגית ואמרת יצאתי להפסקה ב- 12:45 בצלצול והבנו שזה היה 12:50, 5 דקות, אני מציע לך כשאמרת שראית אותה יוצאת מבית הספר לפרגולה בפעם השנייה ב- 13:10 בסביבות זה היה עם הצלצול של התחלת השעה השביעית ב- 13:05, אני מציע לך שהיא הייתה בט'1 אני אומר מעדויות והמורה כעסה ואמרה טוב לצאת החוצה היה צלצול, ב- 13:05, ותאיר יצאה פעם שנייה לפרגולה אתה מוכן לקבל את זה.
העד, מר נבו זכריה : לא.
עו"ד ירום הלוי : עכשיו קרה דבר מוזר.
העד, מר נבו זכריה : אני לא אמרתי כזה דבר שמורה הוציאה אותי החוצה.
כב' הש' אשר קולה : הוא לא אמר לך שאותך הוציאה מורה, הוא אומר לך שהשכל הישר שלו שהיא נכנסה תאיר ב- 13:05 ולא ב- 13:10 כי אז היה צלצול ואז נכנסו, הוא מוסר לך שהוא יודע מעדים אחרים,
עו"ד שרון הר ציון : שזה לא בהכרח מדויק.
כב' הש' אשר קולה : נכון, לא בהכרח מדויק, אבל מעדים אחרים שתאיר הייתה בט'1, איזה שעה בדיוק אנחנו לא יודעים בהפסקה, לא בהפסקה, המורה נכנסה, ילדים זרים היו שם והיא הוציאה אותם.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : בסיכומים תביני, הכל בסדר, כבודו אמר לך עזוב מורה זה הוספתי משלי,
העד, מר נבו זכריה : או קיי.
עו"ד ירום הלוי : אני רק אומר צלצול יש ב- 13:05 ואני מציע לך כמו שפספסת את הצלצול ביציאה מההפסקה אני מציעה לך שפספסת את הצלצול של סוף ההפסקה ואני מציע לך הרי זה גם קל להסכים אתי, אמרת בסביבות 13:10 בסביבות שיצאה פעם שנייה מהפרגולה ב- 13:05 ולא 13:10 יכול להיות שאני צודק?
העד, מר נבו זכריה : לא, אני זוכר שזה היה בסביבות 13:10.
עו"ד ירום הלוי : אבל כתבת בסביבות.
העד, מר נבו זכריה : אז בסביבות 13:10
עו"ד ירום הלוי : ו- 13:05 זה לא בסביבות 13:10? עשיתי לך עוול?
העד, מר נבו זכריה : זה גם בסביבות 13:08 ו- 7 דקות.
עו"ד ירום הלוי : אתה מנצל לרעה את היותך עורך דין
עו"ד שרון הר ציון : אני מתנגדת.
העד, מר נבו זכריה : ממש לא, מה זה.
עו"ד ירום הלוי : זה עורך דין
כב' הש' אשר קולה : די, די.
העד, מר נבו זכריה : למה הוא מדבר כך, למה אתה מדבר כך.
עו"ד שרון הר ציון : אתה צודק לגמרי.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : תקשיב, תקשיב,
עו"ד שרון הר ציון : איך ידעת שהוא עורך דין מה דיברת אתו בטעות לפני?
עו"ד ירום הלוי : דיברתי אתו, אני ציני.
כב' הש' אשר קולה : באמת, למה אתם עושים דרמה
עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל למה הוא מעליב את העד, למה?
כב' הש' אשר קולה : אדוני פעם אחר פעם מדבר כשלא צריך לדבר.
עו"ד ויאאם קבלאוי : מותר לנו להגיד שלא יעליב את העד.
כב' הש' אשר קולה : מספיק עם זה כבר, די, זו שטות מוחלטת.
עו"ד ויאאם קבלאוי : למה אתם נותנים לו, כל עד שעולה כן יוצא נעלב, אנחנו מקבלים את הטלפונים אחרי לא אתם מקבלים את הטלפונים.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, עורך דין קבלאוי יפסיק לצעוק עלי בבקשה, בסדר?
עו"ד ויאאם קבלאוי : סליחה שהרמתי את הקול.
כב' הש' אשר קולה : זה לא בסדר, לא צריך להגיב לכל שטות, הוא לא אמר לו משהו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : מתפלצף למה שהוא יגיד לו ככה.
כב' הש' אשר קולה : זה אחרי שקפצתם הוא אמר לא בשלב הראשון.
עו"ד שרון הר ציון : לא נכון.
כב' הש' אשר קולה : די כבר נו מספיק, באמת, 13:10 להגיד למי שחוקר אותו זה לא יכול להיות 13:05?
עו"ד ויאאם קבלאוי : זו תשובת העד.
כב' הש' אשר קולה : בסביבות 13:10 לא יכול להיות ב- 13:05?
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : כשאני אומר 13:05 זה לא תואם את המשפט בסביבות 13:10?
העד, מר נבו זכריה : כן, זה בסביבות 13:10.
עו"ד ירום הלוי : ו- 13:05 זה עדיין תואם.
כב' הש' אשר קולה : הוא אמר לך שכן
עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא לא אמר , הוא אמר תואם לסביבות 13:10 זה מה שהוא אמר.
כב' הש' אשר קולה : מה הייתה השאלה? האם 13:05 תואם לבסביבות 13:10 הוא אמר כן.
עו"ד ירום הלוי : אתה מוכן להסכים אתי שיכול להיות שטעית ב- 5 דקות והיא יצאה בפעם השנייה מבית הספר לפרגולה ב- 13:05?
העד, מר נבו זכריה : לפני 15 שנה זכרתי יותר טוב מעכשיו, אז כנראה שאמרתי 13:10 זה היה 13:10.
עו"ד ירום הלוי : אבל אמרת בסביבות.
העד, מר נבו זכריה : אז בסביבות 13:10.
עו"ד ירום הלוי : אז כשאני אומר לך שזה יכול להיות 13:05 אתה מוכן לתקן שזה יכול להיות 13:05? תענה מה שאתה רוצה ואני עובר לשאלה אחרת.
העד, מר נבו זכריה : לא, אני זוכר שזה היה בסביבות 13:10.
עו"ד ירום הלוי : הבנתי, מיצינו, שאלה אחרונה, אתה מדבר על כך אמרת בהודעה שלך שאתה זוכר שהיא דיברה עם קורן לוגסי זה באותה הודעה הזאת בפרגולה, שראית אותה ליד הפרגולה מדברת עם תאיר ז"ל עם קורן לוגסי, אני מציע לך שאתה ראית את תאיר ז"ל מדברת עם קורן לוגסי ליד כיתה ט'1 בפתח של בית הספר זה מה שאני מציע לך, האם תואיל לאמץ את זיכרונך ואולי להסכים אתי?
העד, מר נבו זכריה : אני לא זוכר את זה.
עו"ד ירום הלוי : לא במקום שראית אותם אלא 10 מטרים משם, להיכנס קצת לבית הספר מהפרגולה ליד כיתה ט'1.
העד, מר נבו זכריה : לא זוכר את זה.
עו"ד ירום הלוי : אני סיימתי.
כב' הש' אשר קולה : יש חקירה חוזרת? מאיפה הגעת היום אדוני?
העד, מר נבו זכריה : מפתח תקווה.
כב' הש' אשר קולה : הפסדת יום עבודה כמובן, קוצבים את שכרו של העד, עורך דין, תדאגו לו לשכר טרחתו בגין ישיבתו היום בהתאם למה שמאפשרות התקנות אם כמומחה כמומחה ואם כעורך דין כעורך דין.
העד, מר נבו זכריה : תודה רבה.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה לך אדון זכריה.
העד, מר נבו זכריה : תודה רבה.
כב' הש' אשר קולה : אני מתנצל בשמי ובשם המערכת אם קצת נעלבת כאן.
העד, מר נבו זכריה : לא נעלבתי, הכל בסדר.
כב' הש' אשר קולה : האיש אומר הכל בסדר, יופי, אפשר להתקדם, העד הבא זה איגור אני מבין, לא?

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3