עדותה של אידית גוטמן – תלמידת בית הספר

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

<#2#>

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 10:00 והסתיימו בשעה 12:25

הפרוטוקול תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול מתומלל

עדי הגנה:

אידית גוטמן

אוהד ריננר

כב' הש' א. קולה : שלום לגברתי בוקר טוב.

העדה, גב' גוטמן: בוקר טוב.

כב' הש' א. קולה : גברתי כמובן מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת, מה שמך המלא בבקשה?

העדה, גב' גוטמן: אידית גוטמן גוטמן.

כב' הש' א. קולה : כן, עכשיו את עונה לעורך דין ירום הלוי.

עו"ד ו. קבלאוי : אפשר להגיש מבחינתי.

עו"ד י. הלוי : יש לך שלושה העתקים?

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו נמציא.

העדה, גב' אידית גוטמן לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : בוקר טוב אידית.

העדה, גב' גוטמן: בוקר טוב.

ש : את היית תלמידה בכיתה ט'2 ביום הרצח של תאיר לפני 15 שנה ב- 6/12/2006.

ת : כן.

ש : באותו יום היית בבית הספר נכון?

ת : כן.

ש : ספרי בבקשה מה קרה, מה סיפרת למשטרה שהיה רלוונטי לספר.

ת : ביום רביעי בין השיעור השמיני לתשיעי בסביבות שתיים וחצי בהפסקה הלכנו לחברה אני וחברה שלי יאנה בנט.

כב' הש' א. קולה : שניה אחת, אני הבנתי עד עכשיו ששביעי היה שיעור אחרון.

העדה, גב' גוטמן: שמיני תשיעי.

כב' הש' א. קולה : יש גם שיעור שמיני ותשיעי?

העדה, גב' גוטמן: כן, מי שלמד מתמטיקה הקבצה א' נשאר עד כמעט 4 בבית הספר, זה לכיתות ט' אני לא יודעת איך זה.

כב' הש' א. קולה : או קיי

העדה, גב' גוטמן: אז בין השיעור השמיני לתשיעי בסביבות שתיים וחצי הלכנו לשירותים יחד.

כב' הש' א. קולה : איזה שירותים?

העדה, גב' גוטמן: השירותים המדוברים.

כב' הש' א. קולה : השירותים שבהם בוצע הרצח.

העדה, גב' גוטמן: כן, השירותים הגדולים של החלק הזה של המבנה, נכנסנו, יאנה בנט הייתה צריכה להתפנות, ראינו שהתא הראשון היה פתוח, התא השני היה סגור, התא השלישי היה גם פתוח.

כב' הש' ד. צרפתי : כשאת אומרת ראינו ניסיתן לפתוח או מה?

העדה, גב' גוטמן: היא ניסתה לפתוח את התא השני, אני לא כי לא הייתי צריכה, התא הראשון היה מסריח היא לא נכנסה ובתא השלישי ראינו ביחד דם.

כב' הש' א. קולה : בתא השלישי ראיתן דם?

העדה, גב' גוטמן: כן, זה היה על גבי המתקן של הניר.

כב' הש' א. קולה : של ניר הטואלט.

העדה, גב' גוטמן: כן, על הניר שיצא ככה מתוך המתקן ועל הרצפה כמו עקבה כזאת טיפת דם שדרכו עליה, טיפה או לא יודעת, וזהו.

כב' הש' א. קולה : לא ייחסתן לזה חשיבות.

העדה, גב' גוטמן: לא.

כב' הש' ת. נסים שי : היא נכנסה לשירותים הרביעים או השלישיים

העדה, גב' גוטמן: לא, השירותים הרביעיים היו בשיפוץ או עם הציוד של המנקה.

כב' הש' ד. צרפתי : אז היא התפנתה בשלישית?

העדה, גב' גוטמן: היא לא התפנתה, לא, יצאנו.

כב' הש' א. קולה : יצאתן, היא הלכה למקום אחר.

העדה, גב' גוטמן: כן, היא כבר חיכתה לסוף היום לדעתי, 

הערת המתמללת : קיימים רעשי רקע, רשרוש דפים, הדבר מקשה על שמיעת ותמלול הנאמר)

העדה, גב' גוטמן: אני חושבת עד שלוש וחצי או ארבע משהו כזה.

כב' הש' ת. נסים שי : זאת אומרת בין שלוש לארבע?

העדה, גב' גוטמן: לא, אנחנו היינו בסביבות שתיים וחצי, זה היה בהפסקה בין לבין.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : בהודעה שלך, אני רק רוצה לחדד, נתחיל בניר טואלט, איפה ראית דם אם תואילי בבקשה לחזור עוד פעם בשבילי.

העדה, גב' גוטמן: יש שם מתקן של ניר כזה אז היה זה לא מהאלה החדשים מהישנים שהניר מתגלגל למטה, אז פיסת הניר שהייתה משולשלת מחוץ למתקן היה עליה דם.

ש : איך היה הדם?

ת : היו כמה טיפות כאלה וגם על גבי המתקן עצמו היה אני זוכר אחד כזה שהוא כמו נזילה קטנה ואולי כמה טיפות אני לא בטוחה אבל זה היה גם על המתקן גם על הניר עצמו אני ממש זוכרת.

כב' הש' ד. צרפתי : ועל הרצפה את לא יודעת כמה אבל מרוח של ערבה?

העדה, גב' גוטמן: לא עקבה מלאה או משהו אבל אני זוכרת שהיה דם על הרצפה ונראה כאילו מישהו דם על זה באותה תקופה חשבתי אולי מחזור אולי מישהי דיממה מהאף או משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

העדה, גב' גוטמן: זה מה שהיה נראה חלי.

עו"ד י. הלוי : כבוד השופט שאל אותך על הדם על הרצפה, אפשר לומר שזו עקבה של נעל בדם או חלק מעקבה של נעל בדם?

העדה, גב' גוטמן: חלק מעקבה כן.

ש : או קיי, המיקום שלה אם תואילי לזכור בתוך התא הקטן הזה אם את יכולה לזכור?

ת : זה היה פחות או יותר מול האסלה לכיוון הכניסה לא זוכרת מיקום מדויק אבל אני זוכרת שזה היה ממש אה…

ש : או קיי, בין מפתן הדלת לבין האסלה.

ת : נכון.

ש : אני מדגיש זה לא קריטי בחשיבותו וחשבתי אולי להראות לך ניר טואלט מהזירה ושתוכלי לתאר לנו איפה הייתה נזילה שדם נוזל על גבי המתקן בכל זאת כדי שזה יהיה שלם אני אראה תמונות.

ת : או קיי.

ש : אני אראה לך תמונה לא נעימה לצערי.

כב' הש' א. קולה : האם בזירה יש תמונה של תא 3 עם כתמי הדם.

עו"ד י. הלוי : מה פתאום.

כב' הש' א. קולה : לאחר זמן כן נמצאה חוות דעת שאומרת נכון?

עו"ד י. הלוי : לא, לא, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לכן שאלתי ברמז, לא מעבר לזה.

עו"ד י. הלוי : יש לנו לצערנו תמונה מתוך תא 2 שאת רואה, זה מתקן ניר טואלט שאת זוכרת?

העדה, גב' גוטמן: כן, אבל הוא היה הפוך.

ש : הפוך,

ת : כי הניר צריך לצאת מהחלק למטה.

ש : הבנתי, כלומר הצד הלא עגול שלו היה למטה.

ת : כן, מאיפה שיוצא הניר למטה והייתה חתיכה,

כב' הש' א. קולה : חתיכה שיצאה טיפה מהמתקן משתלשלת ועליה היו טיפות דם.

העדה, גב' גוטמן: וגם על המתקן עצמו.

עו"ד י. הלוי : נדמיין שהמתקן ניר טואלט הוא מותקן כפי שצריך שהחלק של הניר למטה והחלק הקמור העגול למעלה, איפה הייתה הנזילה של הדם על גבי המתקן, בפרופיל שלו, למעלה, בצדדים, איפה?

העדה, גב' גוטמן: בחלק שכאילו מקביל לקיר מעל החלק הלבן.

כב' הש' א. קולה : מעל החלק הלבן העגול באמצע

העדה, גב' גוטמן: יש את החלק העגול שכלפי מעלה, יש את הדופן ממש מעל בפינה כזה קצת על הדופן.

כב' הש' א. קולה : מלמעלה כלפי הדופן.

העדה, גב' גוטמן: כן, אבל לא משהו,

כב' הש' א. קולה : דרמטי.

העדה, גב' גוטמן: כן.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : מאה אחוז, הבנתי מענית.

כב' הש' א. קולה : כן, בחזית.

העדה, גב' גוטמן: אני יכולה להראות על התמונה.

עו"ד י. הלוי : אני אקדיש לזה דקה כי אולי אני כן אצליח, תמונה אנחנו רואים את התא השלישי.

העדה, גב' גוטמן: איפה שנקודת האור הלבנה עכשיו על המתקן.

עו"ד ב. משה : שתקום ותצביע.

כב' הש' א. קולה : הוא ישים את החץ והיא תאשר שזה החץ.

עו"ד י. הלוי : תא 3 ותא 4, 

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : הקרוב לצלם מתקן ניר הטואלט בתא 3.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

העדה, גב' גוטמן: איפה שיש כרגע את ההשתקפות של האור על המתקן באמצע, למעלה יותר, משם טיפה כלפי הצד של ה…

כב' הש' א. קולה : יש לך תמונה כזאת בסטילס?

עו"ד י. הלוי : יש לי.

כב' הש' א. קולה : אז שהיא תסמן עליה ותגיש את זה כמוצג.

עו"ד י. הלוי : היא ברכב זה חמש דקות, ממעבדת ט.א. 

כב' הש' ת. נסים שי : של מאיה פרוינד.

עו"ד י. הלוי : לא, לא של מאיה פרוינד, יש לי מספר עותקים אני כמעט בטוח זה ברכב שלי, אם אפשר בשמחה היא תסמן אני אביא.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי זה גם לא כל כך חשוב.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : אפשר בהסכמתכם שהיא תיגש ותראה איפה זה על המסך?

עו"ד ב. משה : בוודאי.

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

כב' הש' א. קולה : ואחר כך לפני שהיא תלך היא תסמן את זה על תמונת סטילס.

עו"ד ב. משה : בסדר.

כב' הש' א. קולה : העדה תיגש למסך הטלוויזיה תסמן באצבעה איפה היא ראתה את כתם הדם.

עו"ד ב. משה : וכבודו יסביר לפרוטוקול איפה היא מצביעה.

כב' הש' א. קולה : כן, אני אסביר ואחר כך נסמן על תמונת הסטילס.

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : העדה מצביעה על נקודה לבנה שנמצאת קרוב לחזית של מתקן ניר הטואלט.

העדה, גב' גוטמן: כן.

כב' הש' א. קולה : מהנקודה הלבנה העדה מורידה אצבע כלפי מטה במרחק של כמה חצי ס"מ ? כמה? תעשי עם האצבע כמה נראה לך

העדה, גב' גוטמן: ככה, לא יודעת.

כב' הש' א. קולה : במרחק של כחצי ס"מ מקובל עלייך עורך דין בני משה?

עו"ד ב. משה : כן, אני אוסיף היא מתחילה בנקודה הלבנה שנמצאת בקצה של איפה שאמורה להיות מאפרה במקום שרחוק מהקיר, יש נקודה לבנה גדולה סמוך לקימור.

כב' הש' א. קולה : יורד כלפי מטה.

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי, מקובל עליכם זה המקום?

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : אפשר אחרי זה לסמן בהסכמה?

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : יופי, את יכולה לחזור למקום.

עו"ד י. הלוי : חידוד.

כב' הש' א. קולה : אתה צריך אותה ליד המסך?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : אז תישארי רגע ליד המסך.

עו"ד י. הלוי : הנזילה החלה בדיוק איפה שהנקודה הלבנה שאני מראה פה ואת הראית, כלומר סוג של אופקי ואחרי זה אנכי או שהיא התחילה רק באנכי ?

העדה, גב' גוטמן: אני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : לא זוכרת.

כב' הש' א. קולה : לא זוכרת.

עו"ד י. הלוי : שאלה אחרונה, את יודעת בס"מ מה היה בערך אורך הנזילה הזאת של פס הדם בין

כב' הש' א. קולה : בין אם זה אנכי ובין אם זה אופקי.

עו"ד י. הלוי : לא, בין אם זה אנכי בין אם זה אופקי ובין אם זה שניהם, מה האורך סך הכל בס"מ?

העדה, גב' גוטמן: בחלק האנכי זה היה ממש מעט, יכול להיות ס"מ או כמו טיפה כזאת וזה זלג ולמטה בחלק האנכי זה היה אולי ס"מ שניים.

ש : מה היה בחלק האופקי, ישר, מה היה בו?

ת : בחלק האופקי בערך ס"מ .

ש : כן ובאנכי שזה מלמעלה למטה?

ת : בערך ס"מ וחצי שניים .

עו"ד י. הלוי : תודה.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה את יכולה לחזור למקום שלך, סיימת עורך דין הלוי?

עו"ד י. הלוי : אני סיימתי, כן, אפשר להגיד?

עו"ד ב. משה : כן בוודאי.

עו"ד י. הלוי : אז נגיש.

כב' הש' א. קולה : הודעתה של העדה במשטרה מיום 11/12/06 שעה 19:09 הוגשה וסומנה נ/121, זו הודעה בכתב יד, ההודעה המודפסת הוגשה וסומנה נ/121א. עכשיו את עונה גברתי לעורך בני משה הוא בא כוח המדינה.

העדה, גב' ע. גוטמן משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ב. משה :

עו"ד ב. משה : בוקר טוב מה שלומך?

העדה, גב' גוטמן: בסדר.

ש : בחקירתך בעמוד 2 שורה 1 החוקר שואל אותך אם חשדת במשהו ואת אומרת לא זה שירותי בנות, אני מוסיף שדם בשירותי בנות זה מאד נפוץ

ת : נכון.

כב' הש' א. קולה : סליחה שאני מפריע לך.

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : קודם היא אמרה שזה היה בשתיים וחצי פה כתוב שלוש וחצי.

עו"ד ב. משה : היא מתקנת ל- 14:40 בהמשך, בסוף העמוד הראשון.

כב' הש' א. קולה : או קיי, מאה אחוז.

עו"ד ב. משה : כשאת יוצאת מתא השירותים הזה עם יאנה אתן יוצאות ומבחינתך לא קרה שום דבר שלא קרה בעבר נכון? לא קרה שום דבר שלא ראית בעבר, שלא נתקלת בעבר.

העדה, גב' גוטמן: לא זכור לי שהיה דם על המתקן או משהו,

כב' הש' א. קולה : בעבר.

העדה, גב' גוטמן: כן, בעבר, אבל לא יודעת כאילו לא נעים לי להגיד אבל בנות יכולות להיות מגעילות אז כאילו זו המחשבה הראשונה שעולה.

עו"ד ב. משה : או קיי, את הפתעת אותי מאד היום כי הפגנת זיכרון מדהים, הצלחת לזכור איפה ראית דם, איפה לא ראית דם בצורה, הרי אין תמונות של זה, אף אחד לא הזכיר לך תמונה הזאת שחווית באותו רגע לפני 15 שנה ואף אחד לא הסביר לך מה את ראית או אמורה לראות אז את הפגנת יכולות מאד מאד מעניינות להגיד איפה ראית את הדם על מתקן ניר הטואלט, אני אוסיף לך עוד נתון את מעולם לא אמרת שראית דם במתקן ניר הטואלט, לא את אמרת, לא יאנה אמרה ולא עוד בת שהייתה עם יאנה לא אמרו על מתקן ניר הטואלט ראינו דם ולכן אני שואל את עצמי ותכף את תסבירי איך יכול להיות שמהזיכרון שלך הוספת נתון שלא ידעת לשלוף לפני 15 שנה עוד לשלוף ברמה שאת מציינת לנו איפה ראית את הדם, תסבירי לנו איך זה יכול להיות.

ת : קודם כל אני גם בזמנו בחקירה כן ציינתי את זה ורשום גם על המתקן.

ש : לא,

ת : על המתקן.

ש : את קראת את זה לפני עם הסניגור הנכבד.

ת : כן.

ש : את קראת שאמרת שראית על המתקן?

ת : אתה רוצה להקריא?

ש : את ראית?

ת : כן.

ש : בואי נקרא, אני מפנה לשורה 22 מהאמצע, ראינו שיש דם על הניר שנמצא על מתקן, לא אמרת על המתקן, לא אמרת שנזל על המתקן, אמרת על הניר, וגם בהמשך השוטר שואל אותך כאשר ראיתם דם על הניר בלה בלה בלה לא חשדתם בכלום ואת לא מתקנת אותו, זה ברור שראיתם דם על הניר לא על המתקן, והיום לא רק שאת מספרת שראית על המתקן גם את יודעת לצייר לנו את זה, איך זה יכול להיות?

ת : בזמנו אני אגיד את האמת לא חשבתי בכזו חשיבות מה הוא רושם בדיוק, התמונה הזאת אחרי שכל הדברים התגלו ואחרי שהובן מה קרה שם התמונה הזו פשוט חקוקה לי בראש, אני לא יודעת להסביר את זה, את העקבה למשל לא זכרתי אני זוכרת מתוך העדות ממה שקראתי, את המתקן אני פשוט זוכרת את התמונה הזאת.

ש : טוב, נגיד שזה ההסבר שלך, נמשיך, אני רוצה שתציירי לי את גודל הטיפה שהייתה על הרצפה שממנה הסקת שדרכו עליה ולא רק דרכו עליה זו עקבה.

כב' הש' א. קולה : היא אמרה חלק מעקבה.

עו"ד ב. משה : חלק מעקבה.

עו"ד י. הלוי : יש לי הערה.

כב' הש' א. קולה : כן, הערה.

עו"ד י. הלוי : היא לא אמרה טיפה על הרצפה.

כב' הש' ד. צרפתי : היא אמרה חלק מעקבה והיא הסיקה,

עו"ד ב. משה : היא אמרה טיפה.

כב' הש' א. קולה : אבל יש את ההודעה שלה במשטרה.

עו"ד ב. משה : היא אמרה היום טיפה.

כב' הש' א. קולה : אבל יש את ההודעה שלה במשטרה.

עו"ד ב. משה : אותה עקבה מפורסמת את ראית אותה על גבי טיפה או משהו שקשור לטיפה?

העדה, גב' גוטמן: אני לא יודעת אם מישהו דרך בתוך טיפת דם או דרך לפני זה בדם ואחרי זה זה אני גם בזמנו לא ציינתי לא אמרתי עקבה אפילו לא אמרתי את המילה.

ש : אז מה היום אמרת עקבה?

ת : עורך דין אמר.

ש : את אישרת לו, למה לא תיקנת אותו?

ת : כן, כי רואים שמישהו דרך, אני לא יודעת אם מישהו דרך לפני או אחרי, יש דם והוא מרוח זה לא טיפות שנזלו אלא מישהו דרך על זה זאת הייתה הכוונה שלי.

ש : אז את לא יודעת להגיד אם זו עקבה או סתם מריחה נכון?

ת : מה זה?

ש : אני אגיד לך מה זה מריחה זה יכול להיות משהו גם מהשרוול כזה ועקבת נעל נראית אחרת יש לה סימנים יותר נקרא לזה סימטריים יותר מובנים פחות רנדומליים, אני מבין אותך, עכשיו הבנתי אתך את לא יכולה לדעת,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : תן לה לענות.

ת : הכוונה שלי שזה נוצר מנעל וגם מבחינת המקום זה על הרצפה אבל אני לא יודעת אם היה דם לפני ומישהו דרך עם הרגל ואז נוצרה הצורה או שלמישהו אולי היה דם על הנעל ואז הוא דרך.

כב' הש' ד. צרפתי : אם הוא הביא את הדם אתו מאיזשהו מקום.

העדה, גב' גוטמן: בדיוק זאת הכוונה שלי, בגלל זה אמרתי כמו טיפות דם שדרכו עליהן.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ב. משה : טיפה זה דבר מאד ברור וסימטרי זה דבר עגול, 

כב' הש' א. קולה : אבל תסתכל מה שכתוב בהודעה שלה הגשתם אותה בהסכמה.

עו"ד ב. משה : לא בהסכמה, כתחליף לעשות ראשית.

כב' הש' א. קולה : או קיי, הגשתם להגיש את זה חלף עדות ראשית.

עו"ד ב. משה : אני הנחתי שאחרי 15 שנה אנשים לא זוכרים מה הם אמרו ומה הם חוו ולכן זה לא מבחן זיכרון אנחנו רוצים לבחון את המהות.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד ב. משה : נקרא מה אמרת, ראינו שיש דם שנמצא על המתקן נהיה סימן על הרצפה של דם כאילו מישהו דרך על זה ואנחנו הלכנו, בואי נסכים את המילה עקבה לא אמרת אז.

העדה, גב' גוטמן: נכון.

ש : כאילו מישהו דרך על זה זה מאד כללי, יכול להיות שזה גם סימן שלא נוצר כתוצאה מזה שמישהו דרך על זה יכול להיות נכון?

ת : נכון, אבל בזמנו זה היה נראה לי כמו דריכה, זו לא טיפת דם נקייה, זו הייתה הכוונה, אם אתה שואל אותי אם ראו סימן של נעל מסוימת או משהו כזה, לא, זו לא הייתה נעל מלאה, זה היה משהו יחסית קטן שנראה שדרכו עליו.

ש : יכול להיות מצב שאת רואה טיפה שאחרי שהיא נוצרה ועגולה מישהו בא ועיוות אותה בצורה מסוימת על ידי דריכה מריחה כל דבר אחר זה מצב א', מצב ב' – זה שאת רואה משהו שהוא לא דומה בכלל לטיפה, אין לו שום מאפיינים של טיפה, כלום, הוא לא עגול, הוא לא היה עגול הוא בצורה מאד מסוימת, איזה מבין שני המצבים את ראית?

ת : שזה מרוח.

ש : אז למה להגיד טיפה?

ת : כי זה לא היה כמות גדולה של דם, זו הייתה צורת ההתבטאות שלי, לא טיפה ספציפית אולי זה היה 10 טיפות?

ש : טוב, אני אגיד לך מה הבנתי, אני מקריא שוב, דיברת באותו משפט גם על הדם שראית בגובה הכוונה היא 

כב' הש' א. קולה : על המתקן.

ש : את אמרת על גליל הניר, על הניר ולא על המתקן ואת ממשיכה באותו משפט על החלק התחתון, אני מקריא, ראינו ביחד שיש דם על הניר שנמצא על מתקן ניר הטואלט נהיה סימן על הרצפה של דם כאילו מישהו דרך על זה או קיי?

ת : מממ.

ש : יש קשר בין החלק העליון לחלק התחתון כאילו טפטף מהמתקן לרצפה זה מה שאני מבין?

ת : אני לא זוכר.

ש : הקראתי לך, לזה התכוונת?

ת : אני לא זוכרת למה התכוונתי.

ש : את לא זוכרת למה התכוונת אבל לצייר לנו פה איפה בדיוק בזווית הזו והזו את זה את כן זוכרת למרות שראית את זה פעם אחת ואת זה קראת כמה פעמים.

ת : בגלל זה אמרתי את (לא ברור) אני ממש זוכרת בראש עם הדם ואת הטיפה את הדריכה או איך שתחליט לקרוא לזה בשפה המקצועית אני לא זוכרת.

ש : טוב.

כב' הש' א. קולה : אולי תמצה את החקירה.

עו"ד ב. משה : לא, 

כב' הש' א. קולה : לא תמצה?

עו"ד ב. משה : את הרגע אמרת לנו על המפלס, היו כנראה שני מפלסים למה שאת אמרת, הגבוה והנמוך, המפלס הנמוך הרצפה תיארת את זה בין האסלה לדלת מקדימה הכוונה זה לא יכול להיות על המתקן זה שני דברים שונים אז איך פתאום את אומרת את לא יודעת למה התכוונת?

העדה, גב' גוטמן: אני לא אומרת שזה שני דברים שונים, אני לא זוכרת איפה בדיוק היה כתם הדם על הרצפה.

ש : הרגע סיפרת לנו.

ת : אמרתי איפה היה פחות או יותר.

ש : מה זה פחות או יותר זה תא נורא קטן מה זה פחות או יותר.

ת : נכון הוא נראה בכניסה אבל אני לא זוכרת להגיד לך אם זה היה 30 ס"מ מהדופן הזאת או 30 ס"מ מהדופן הזאת.

ש : אני שמעתי משהו מפורט בהתחלה אבל נעזוב את זה.

כב' הש' א. קולה : זה לסיכומים.

ש : תראי, נכון שהרצח הזה היה טראומתי לכל העיר לכולם נכון?

כב' הש' א. קולה : את גרת בקצרין באותה תקופה?

ת : כן.

ש : נכון שכל קצרין דיברה על זה והיו שמועות?

ת : כן.

ש : נכון שבמסגרת בית הספר כינסו ודיברו אתכם, פסיכולוגים, נכון?

ת : כן, אני לא הייתי.

ש : באף מפגש?

ת : לא.

ש : אבל עם חברות דיברת אני מניח על המקרה.

ת : כן זה דובר.

ש : אני מניח שאת הדבר הזה סיפרת לאיזושהי חברה, זה נצרב לך לפי מה שאת אמרת.

ת : אני זוכרת שדירתי עם יאנה אחרי בגלל שהיינו ביחד בתא ופתאום שאתה מבין מה קרה ומה ראית אז מן הסתם שהדברים האלו עולים.

ש : כן.

ת : אני מיחה שגם דיברתי עם אנשים אחרים על זה.

ש : וגם שמעת דברים, מה אנשים ראו, מה שמעו על הרצח, מניח שגם ספגת מידע.

ת : אני מניחה שכן.

ש : את אמרת שדיברת אחרי עם יאנה, בשירותים עצמם לא דיברת עם יאנה על זה רק אחרי נכון?

ת : לא, אחרי שזומנו לחקירה ושגילינו באופן כללי גם אחרי שדיברו על זה שהיה רצח בבית הספר אז דיברנו על זה שאיזה מטורף שאתה מגיע אתה חושב שזה משהו אחד ופתאום זה משהו אחר לגמרי.

ש : הכוונה שלי בתא שירותים לא דיברת עם יאנה על זה.

ת : לא.

ש : תראי.

עו"ד י. הלוי : היא ענתה לך משהו אבל ואתה מתעלם.

עו"ד ב. משה : היא ענתה לא.

עו"ד י. הלוי : מה זה משהו אחד, אתה חושב משהו אחד ובסוף יוצא משהו אחר.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אנחנו שומעים, רואים וקולטים.

עו"ד י. הלוי : הוא מתעלם.

כב' הש' א. קולה : הוא מתעלם.

עו"ד ב. משה : כנראה אני עושה עבודה טובה, נמשיך, את אמרת לנו שלא היית צריכה להתפנות.

העדה, גב' גוטמן: נכון.

ש : רק יאנה נכון?

ת : נכון

ש : היא הלכה לשירותים, את מתארת בעדות שלך היא הייתה צריכה, הלכת אתה, היא הלכה קודם פה קודם לשם היא הייתה צריכה.

ת : נכון.

ש : ואת חיכית לה ליד הכיור מראה נכון?

ת : כן.

ש : והיא סיימה ויצאתם והלכתם נכון?

ת : היא לא עשתה כלום.

כב' הש' א. קולה : היא אמרה שלא.

ש : לא משנה מה עשתה פיפי לא עשתה נכנסה לא נכנסה זה היה קצר יצאתן הלכתן נכון?

ת : נכון.

ש : למה נכנסת בכלל לתא כדי לראות את הדבר הזה, היא נכנסת עושה או לא עושה את ליד המראות מתעסקת בשלך איך הגעת למצב פיזי שאת מסתכלת רואה וזה נחקק לך איך את רואה את זה בכלל?

ת : המראות עצמן מול התאים.

ש : אז ראית מהמראה.

ת : לא.

ש : אז?

ת : הסתובבתי לכיוונה כי שאלתי אותה למה היא לא נכנסת.

ש : או קיי.

ת : ואז ראיתי את זה.

ש : או קיי, היא נכנסה,

ת : היא לא נכנסה, חשבתי שהיא נכנסה לתא הראשון והיא לא נכנסה, אני חושבת שאני זוכרת שהיא ניסתה לפתוח את התא השני שאלתי אותה למה היא לא נכנסת לשם היא אמרה שנעול.

ש : או קיי.

ת : והתא השלישי ראינו שהוא עם הדם אז היא גם לא נכנסה לשם.

ש : תראי, קודם כל אני אגיד לך ככה יאנה אומרת שהיא כן עשתה צרכים לא אתך, היא אומרת כשהיא הגיעה לשירותים אתך היא בכלל הלכה לסדר את השיער, היא לא הייתה צריכה להתפנות, היא מספרת שאתן נכנסות לשירותים, מסדרת את השיער תוך שנייה ואתן יוצאות, היא בכלל לא יודעת איך התאים היו נראים פתוחים סגורים בסיטואציה שאת מתארת אולי תתחילי להגיד לנו את האמת מה את אומרת.

עו"ד י. הלוי : זה לא יפה.

כב' הש' א. קולה : עורך דין בני משה נראה שאתה קצת מגזים.

עו"ד ב. משה : קיבלתי, אני מתנצל.

כב' הש' א. קולה : אתה יכול לא להאמין אבל בכל הכבוד,

עו"ד ב. משה : אדוני צודק, אמרתי ממשיך, אני מצטערת אם קצת הייתי,

עו"ד י. הלוי : שתי אפשרויות, או שהיא אומרת את האמת או שאתם לא אומרים את האמת.

עו"ד ב. משה : אנחנו כל הזמן אומרים את האמת.

עו"ד י. הלוי : שניכם לא יכולים להגיד את האמת זה ברור כולנו מבינים, מישהו לא אומר את האמת והשופטים יחליטו.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי די.

עו"ד ב. משה : בואי ננסה להבין את הסיטואציה, אני מסכם לך את זה, את היית בסיטואציה שמבחינתך היא שגרתית.

העדה, גב' גוטמן: נכון.

ש : את לא נכנסת בכלל לתוך התא, יאנה חברה שלך שלכאורה אמורה להיות אתך ביחד ולראות את הסיטואציה הזאת לא מספרת על הסיטואציה הזאת באופן שבו את מספרת.

ת : או קיי.

ש : היא אומרת שהיא רק רצתה לסדר את השיער והלכה.

ת : או קיי.

ש : אני אומר לך שהיה זיהום גדול של העדויות, לא משהו מכוון או לא בריא, אנשים מדברים, כל אחד אומר את השמועות שהוא שמע, חלקן מופרכות, חלקן קצת פחות ואני אומר לך שאת לא ראית שום דם בשירותים, אני אומר לך שאולי יאנה ראתה דם בשירותים ודיברה אתך על זה, היא שיתפה אותך, הבינה בדיעבד משהו שהיא לא הבינה בזמן אמת זה ככה זה נוצר והתגלגלת למשטרה לספר את מה שסיפרת, יכול להיות שאני צודק?

ת : לא.

ש : טוב, 

ת : הדבר היחיד בגלל שזה לא רשום בעדות הנושא שעל המתקן יכול להיות שזה אולי משמיעה אבל שאר הדברים זה רשום, אמרתי את זה באותה תקופה, אני גם לא זוכרת כמה ימים אחרי המקרה הייתה העדות במשטרה אבל לא דיברנו על זה, אני לא הייתי באותם ימים בבית הספר כי כולם פחדו להגיע למסגרות בגלל שלא ידעו מה קרה.

ש : את שמעת שהיה רצח מזעזע בבית הספר, יש חקירה, עניינים, את רואה דבר כזה שנצרב לך את לא עושה אחד ועוד אחד והולכת לשוטרים ואומרת להם תקשיבו אני ראיתי דם על המתקן וכל מה שאת מספרת לנו היום, כשמזמינים אותך ב- 11 לחודש 5 ימים אחרי הרצח את אומרת את הדבר הזה, לא רצית לעזור למשטרה אני לא מבין?

כב' הש' א. קולה : אני לא מבין מה השאלה שהיא לא באה מיוזמתה בין ה – 6 ל- 11?

ש : סיפרת למישהו על הדבר הזה?

ת : לא, נראה לך שילדה בכיתה ט' צריכה להכניס את עצמה לתוך הסיפור הזה? באמת אני שואלת.

כב' הש' א. קולה : בת כמה היית אז?

עו"ד ב. משה : אני מבין.

העדה, גב' גוטמן: הייתי בת 13.

עו"ד ב. משה : אני מבין שאת לא תרוצי למשטרה ותגידי זה אבל לספר להגיד לאימא שלך אימא תראי ראיתי תספרי להם, לחברה, בסופו של דבר את מבינה באותו רגע שראית משהו שכנראה קשור לרצח נכון?

העדה, גב' גוטמן: כן אבל שאלו אותי על זה אז לא…

ש : שאת ויאנה בתוך השירותים אתן לא מדבר, אמרת שלא דיברתם לא אמרתן תראי זה זה לא חריג היה.

ת : לא דיברנו על זה.

ש : אני רק אומר לך יאנה מספר לחברה שלה רנתה היא גם חברה שלך נכון?

ת : כן.

ש : זה הוגש בהסכמה היא מספרת לה שכל מה שהיא ראתה בתוך תא השירותים זה ניר עם קצת דם בתוך התא, לא מתקן ניר טואלט, לא דם למעלה, לא עקבה, לא נעליים, 

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד, אם העדה צריכה לצאת שתצא.

כב' הש' א. קולה : היא צריכה לצאת ?

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : בבקשה, תצאי רגע החוצה ונקרא לך.

כב' הש' ד. צרפתי : רנתה הזאת מדברת משמועה?

עו"ד י. הלוי : היא אומרת שיאנה אמרה לך.

עו"ד ב. משה : זה הוגש בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ב. משה : עדות מאד קצרה, היא מספרת שלמחרת יאנה אמרה לה, אני לא הבנתי את זה בדיעבד עכשיו אני מבינה את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : כששאלת עכשיו שרנתה ראתה.

עו"ד ב. משה : לא, לא.

כב' הש' א. קולה : כן עורך דין הלוי מה אתה רוצה?

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד שהוא מטעה את העדה.

כב' הש' א. קולה : למה?

עו"ד י. הלוי : כי יאנה אמרה דברים קצת שונים ממה שרנתה אמרה שהיא אמרה לה.

כב' הש' א. קולה : או קיי, לרנתה היא אמרה משהו אחר או שונה טיפה זה מה שאתה אומר.

עו"ד י. הלוי : יאנה עצמה לא אמרה.

כב' הש' ד. צרפתי : שמועה.

עו"ד י. הלוי : נכון אז הוא מפנה לשמועה.

כב' הש' ד. צרפתי : היא מבינה שיאנה מסרה משהו אחר.

עו"ד י. הלוי : כן, נכון, הוא מטעה אותה, הוא מפנה לצד ג' המשבש.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : שרנתה מוסרת מה שיאנה אמרה.

עו"ד י. הלוי : ההפך.

עו"ד ב. משה : רנתה אומרת שיאנה סיפרה לה.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, תוסיף גם שבמשטרה יאנה אמרה 1, 2, 3.

עו"ד ב. משה : אני אמרתי את זה לפני כן אגיד את זה שוב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : שלושת הבנות הללו ככה, יאנה היא הציר, היא מספרת שהיא נכנסה פעם אחת עם זאת ופעם אחת עם זה.

כב' הש' ד. צרפתי : לא עם רנתה עם אחר.

עו"ד ב. משה : לא, עם רנתה, פעם עם רנתה פעם עם העדה הזאת, נכנסתי פעם אחת לסדר את השיער עם אידית ועם רנתה נכנסתי להתפנות ואכן התפניתי, זה מה שהיא אומרת.

עו"ד י. הלוי : גם על הרצפה כתמי דם מרוחים.

עו"ד ב. משה : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : מי, יאנה?

עו"ד י. הלוי : יאנה.

כב' הש' ד. צרפתי : בפעם שלה.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : באותו תא.

עו"ד ש. הר ציון : לא לא בפעם שלה בפעם עם אידית אה עם רנתה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : עכשיו אני מבין, לא הצלחתי להבין, לא הבנתי מי נכנס ולאיפה או קיי, עכשיו אני מבין אתה יכול להמשיך.

כב' הש' א. קולה : אפשר לקרוא לה.

עו"ד י. הלוי : ניר טואלט עם סימני דם וכתמי דם מרוחים על הרצפה זה יאנה אז תגיד לה.

עו"ד ש. הר ציון : כן אבל זה לא אתה.

עו"ד י. הלוי : מה אכפת לי, אתה אומר רנתה אמרה על יאנה, אתה מטעה.

עו"ד ב. משה : אני אומר לך שרנתה מספרת שיאנה אמרה לה שכל מה שהיא ראתה יאנה זה רנתה מספרת, שכל מה שרנתה ראתה זה ניר בדם בפח והיא לא ייחסה לזה חשיבות ועכשיו היא מייחסת לזה חשיבות רנתה גם מספרת שהיא סיפרה לה את זה יום למחרת מאד מאד קרוב לרצח.

כב' הש' א. קולה : תוסיף עוד פרט אחד.

עו"ד ב. משה : זה מה שרנתה מספרת שיאנה אמרה, יאנה מספרת במשטרה דברים מאד דומים למה שאת מספרת, יש שם סתירות שחלק הצגתי לך, היא ראתה בתא 3 דם על הרצפה מרוח משהו כזה.

עו"ד י. הלוי : לא, היא ראתה כתמי דם.

עו"ד ב. משה : כתמי דם בסדר נו.

עו"ד י. הלוי : כתמי דם מרוחים על הרצפה, אתה לא מסוגל לדייק.

עו"ד ב. משה : אמרתי שהיא אמרה דברים דומים לשלה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אפשר להפסיק להתווכח ולשחרר את העדה הזאת, תנו לה לכת הביתה.

עו"ד י. הלוי : תגיד בדיוק מה יאנה אמרה.

עו"ד ב. משה : אני לא אגיד בדיוק.

עו"ד י. הלוי : אז אני אגיד בדיוק.

עו"ד ב. משה : אני שם לה כנתון שיאנה במשטרה אמרה דברים דומים לשלך עם כמה שינויים, זה לא מטעה בכלל.

כב' הש' א. קולה : נכון, מה השאלה?

עו"ד ב. משה : התזה שלי אני אומר לך זה אני חושב לא אחרים רק אני שמה שאולי קרה הכי קרוב לאמת זה שאם יאנה ראתה דם בשירותי בנות היא ראתה דם כמו שהיא סיפרה בפח משהו מינורי בפח היא סיפרה את זה יום למחרת לרינתה אמרה לה תקשיבי ראית דם בפח לא חשבתי באותו רגע שזה קשור לרצח אבל עכשיו יום אחרי הרצח אני עושה אחד ועוד אחד זה מה שקרה, כל הדבר הזה עבר סיפורים, דיברתם על זה, עבר כל מיני שיתופים עד כדי שזה הגיע לאן שזה הגיע וזה מה שאת מספרת זה מה שאני טוען מה יש לך להגיד על זה בבקשה?

העדה, גב' גוטמן: אני לא מסכימה עם מה שאתה אומר בגלל שאני לא ידעתי על הדם בפח, אני לא ידעתי גם שיאנה ראתה דם בפח וגם אני לא יכולתי לראות מהזווית שעמדתי בגלל שעמדתי מחוץ לתא באזור של המראות אז אני לא יודעת מה היה בחלק הפנימי של התא אז לא יכולתי לראות אם יש בתוך הפח ניר עם דם או משהו כזה בגלל אני אומרת שאני זוכרת את החלק החיצוני יותר אחר כך דרך אגב היו שמועות על בתוך האסלה בתוך הזה אני לא יודעת, אני ראיתי את החלק החיצוני יותר של מתקן הניר ובגלל זה גם אמרתי שהמריחה של הדם הייתה בחלק הקדמי בין הכניסה לבין האסלה איפשהו, אני לא זוכר אם ראיתי את האסלה או לא אבל זה כאילו מבחינתי הזווית שאני ראיתי, אני לא הייתי בבית הספר יום אחר כי כולם בערב שמעו מה קרה, לא הייתי בבית הספר כמה ימים אחרים, הייתה תקופה מאד ארוכה שלא הייתי ובגלל זה גם לא היה לי איך לדבר על זה או לשמוע עד העדות.

ש : עד העדות לא דיברת עם אף אחד על הדבר הזה?

ת : לא זכור לי שדיברתי, הייתי בבית.

ש : לא דיברת עם יאנה, אמרת שדיברת אתה.

ת : אחרי כל הסיפור הזה שכולם חזרו לבית הספר כולם דיברו על זה.

ש : יכול להיות שעשיתי לך עוול, יכול להיות שאת לא משקרת לנו, יכול להיות שהמצב שאת היית בו שהו אמצב מאד מתוח וזה פוסט טראומה לגמרי ילדה נרצחה בבית הספר שלך באמת, יכול להיות שמכל הבלגן, התקשורת, השמועות, זה מה שיצא שאת חושבת שראית משהו שאת מוסיפה בטעות לא באשמתך?

ת : לא, אמרתי הדבר היחיד שיכול להיות שנוסף עכשיו עם השנים זה הנושא שעל המתקן עצמו.

ש : נוסף עם השנים הכוונה שמעת ממישהו אחר.

ת : שזה אולי משמועות ציינתי את זה גם קודם שיכול להיות שזה משהו שלא זה, הניר עם הדם היה חד משמעית משהו שאני ראיתי, המריחות היה משהו שאני ראיתי, זה צוין גם בעדות, יותר מזה כשהדברים האלו גם נשמעו בתקשורת שנראו הדברים אז אמרתי זה משהו שאמרתי כבר לפני הרבה שנים איך זה יכול להיות שרק עכשיו זה עולה.

עו"ד י. הלוי : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : טוב עו"ד בני משה אני חושב שזה מספיק.

עו"ד ב. משה : עוד שנייה.

כב' הש' א. קולה : עוד שנייה.

עו"ד ב. משה : המריחה של הדם שהיום את קוראת לזה עקבה אבל זה כנראה משהו שרכשת.

כב' הש' א. קולה : זה לא בסדר, מספיק, מספיק אדוני, היא אמרה את זה עשר פעמים, היא חזרה על זה עשר פעמים אי אפשר עשר פעמים לחזור על אותו דבר זה בלתי אפשרי מה שאדוני עושה עכשיו, הכל בפנינו, הכל רשום, הכל מוקלט מספיק, די, זה חשוב לכם אני מבין אבל אנחנו מסתובבים סביב עצמנו כל הזמן.

עו"ד ב. משה : עוד דקות ספורות.

כב' הש' א. קולה : קח.

עו"ד י. הלוי : איך לא התייאשת, מדהים.

העדה, גב' גוטמן: אפשר להביא צבע או משהו אני יכולה להראות אני לא יכולה אין לי את הכלים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : אני רוצה לנסות להבין, לא הבנתי מה ראית כי ממה שאני הבנתי מהחקירה שלך שמה שראית קשור לטיפות דם.

העדה, גב' גוטמן: טיפות דם מרוחות.

ש : את רוצה לצייר לנו את זה?

ת : אין לי איך לצייר, תיקח קטשופ תשפוך תעשה ככה.

כב' הש' א. קולה : העדה מדגימה בכף היד שלה

העדה, גב' גוטמן: על הרצפה כמובן.

כב' הש' א. קולה : על הרצפה כמובן ותמרך עם הרגל

העדה, גב' גוטמן: ותנועה כזאת עם הרגל.

כב' הש' א. קולה : מה של מה?

עו"ד ב. משה : משיכת מכחול?

כב' הש' א. קולה : היא לא אמרה משיכת מכחול היא אמרה עם הרגל.

עו"ד ב. משה : אני שואל.

כב' הש' א. קולה : אבל אני רוצה לברר מה היא אמרה אחרי זה תשאל, מה הדגמת עם הרגל?

העדה, גב' גוטמן: כן, עם הרגל כמו תנועה של דריכה או מעל הלכלוך מעל הדם.

כב' הש' ד. צרפתי : יש לנו את התמונה המפורסמת על האסלה שהתווכחנו בלי סוף מה זה.

עו"ד ב. משה : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : תראה לה את זה, לא, אתם אומרים שזה גם כן לא.

כב' הש' א. קולה : הם בסוף חזרו בהם.

עו"ד ב. משה : אני רוצה לוודא מה התצורה של הדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : את הרוב הבנו.

עו"ד ב. משה : אני רוצה שאדוני יבין את הכל לא הרוב, תראי, חשוב לי להבין, את לא יודעת אם הבן אדם הזה מי שזה לא יהיה איך הכתם הזה אם הוא הובא למקום כמו הוא נשאר או שהוא היה שם וקיבל איזשהו שינוי, את יודעת להגיד את זה

העדה, גב' גוטמן: אני הנחתי באותו זמן וגם מהעדות ממה שאני מבינה שזה נראה כאילו טפטף דם ודרכו על זה במקום, אם אתה שואל אם ראו שזה סימן שזה נעל ברורה או סוג נעל מסוימת, לא, הגדרתי עקבה ולא תבליט של נעל או הכוונה שלי שדרכו על זה לא שזה נמרח עם ניר או משכו את זה זאת הייתה הכוונה שלי.

ש : אבל איך את יודעת הפעולה שעשו על הכתם, הרי עשו עליה איזושהי פעולה אנחנו מסכימים?

ת : כן.

ש : לשיטתך כמובן, אם הפעולה הזאת שעשו על הכתם היא תוצאה של סוליית נעל או מגב אני לא יודע, את יכולה לדעת את ההבדל ממה שאת חווית? זה דווקא סוליה של נעל? אני יכול לתת לך מיליון תרחישים איך מעוותים כתם דם, את קוראת לזה טיפת דם.

כב' הש' א. קולה : טיפות היא אמרה.

ת : טיפות שדרכו עליהן.

ש : או קיי, אז אני מנסה להבין מה קרה לדבר הזה.

ת : אני לא יודעת.

ש : לא, לא, את לא יודעת אז יכול להיות גם לא נעל.

ת : בזמנו זה נראה כמו נעל.

ש : איך הבנת, מה גרם לך איך התהליך אצלך בראש באותו רגע הגיע למסקנה.

ת : זה נמצא על הרצפה מקום שסביר להניח שדורכים עליו.

ש : כן.

ת : התאים לא היו נקיים אז מן הסתם שאף אחד לא העביר מגב או משהו כזה, מישהי תניח את התיק על זה גם לא נשמע לי הגיוני, כמו שהצעת.

ש : הסיבה היחידה שאת מצליחה לחשוב שהובילה אותך למסקנה שהדבר הזה קשור בנעל זה אך ורק בגלל שזה על הרצפה.

ת : כן.

ש : כן.

ת : בזמנו זה היה נראה לי כמו שמשהו שדרכו עליו.

ש : קיבלנו תשובה.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

ש : את ראית את זה אחרי שיאנה רצתה להיכנס ואז יצאה נכון? לא ראית את זה לפני שיאנה נכנסה לתא את היית עסוקה.

ת : לא.

ש : מתי ראית את זה אחרי שיאנה נכנסה לשם?

ת : אני לא זוכרת בדיוק, היא גם לא נכנסה לשם.

כב' הש' א. קולה : היא אמרה שהיא לא נכנסה, מקודם היא אמרה.

ש : היא עמדה בחוץ היא לא נכנסה בכלל?

ת : לא, היא ניסתה להיכנס לתאים, אני לא יודעת אם היא נכנסה או לא.

ש : או קיי.

ת : אבל היא לא השתמשה בתא, מול התאים יש מראות ואת הכיור, עמדתי פחות או יותר ליד הכיור, אני זוכרת שהסתכלתי במראה, הסתכלתי עליה, שאלתי אותה למה היא לא נכנסת ורואים את התמונה רואים את ה… וזהו, הסתובבנו ויצאנו.

ש : יכול להיות שלא שמת לב אפילו ואת לא מסתכלת עליה, את עסוקה, יכולת להיות שיאנה שנייה נכנסה והיא דרכה על הדבר הזה שראית?

ת : אני לא יודעת יכול להיות.

ש : יכול להיות, טוב.

עו"ד ב. משה : אני סיימתי, אני רוצה להתנצל בפנייך שאני קצת אגרסיבי אני מצטער, לא עשית שום דבר רע.

כב' הש' א. קולה : יש לך בחוזרת?

עו"ד י. הלוי : חוזרת ציור.

העדה, גב' א. גוטמן משיבה לשאלות בחקירה לחוזרת עו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : נ/36.

כב' הש' א. קולה : ראיתי אותו.

עו"ד י. הלוי : נכון, אז מה שהיא לא תצייר על נ/26?

כב' הש' א. קולה : יש לזה כמה סיבות.

עו"ד י. הלוי : שלו.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : או קיי אז לא צריך.

כב' הש' א. קולה : נ/36 לא, אתה רוצה תמונה אחרת נקייה לא אכפת לי, אבל לא על נ/36.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, אז לא נורא היא תיארה לנו וכולנו הבנו.

כב' הש' א. קולה : אם אתה רוצה להביא תמונה אחרת בהפסקה עו"ד בני משה הסכים שתצייר על התמונה מה שהיא תיארה, הסכמת קודם.

עו"ד ב. משה : אדוני, אין לי בעיה, אני טוען.

כב' הש' א. קולה : הבנתי מה שאתה טוען, לא צריך את העדה בשביל זה, סיכמנו שאחרי זה הוא יביא את התמונה.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

עו"ד ב. משה : אין בעיה.

עו"ד י. הלוי : אז אחר כך אז היא לא תסמן, אני אשחרר אותה.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, מה את עושה היום?

העדה, גב' גוטמן: אני מהנדסת מים

כב' הש' א. קולה : מהנדסת מים, עדיין גרה ברמת הגולן?

העדה, גב' גוטמן: כן.

כב' הש' א. קולה : יפה מאד מקום יפה, באת היום מרמת הגולן הפסדת יום עבודה?

העדה, גב' גוטמן: כן.

כב' הש' א. קולה : ישלמו את שכרך בהתאם לתקנות, פרטים יועברו למזכירות, יש לך את טופס הזמנת העדות היום?

העדה, גב' גוטמן: לא.

כב' הש' א. קולה : לא הבאת את זה איתך, טוב, המתמחה תעזור לך כדי שהפרטים שלך יועברו וישלחו לך הביתה שק לא שמן במיוחד, תודה רבה לך.

העדה, גב' גוטמן: תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : טוב, אתה רוצה להכין את אוהד רינגר.

עו"ד י. הלוי : תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : תבקש ממנו סליחה בשם הצוות וההנהלה, תגיד לו שהוא אשם עונש קטן על זה שלא בא אתמול.

עו"ד י. הלוי : כן, יש לי התנצלות כפולה גם לעדה וגם לעד.

כב' הש' א. קולה : נכון.

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3