עדותה של התלמידה ר. ג. עדות מסומנת 71

עדותה של התלמידה ר. ג. עדות מסומנת 71, תאריך: 11/12/2006 מאת רס"ר שי שלמה

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי הודעתה כדלקמן:

אני תלמידת כיתה ט2, ביום רביעי שעבר למדתי עד 15:30 בבית הספר באגף של שכבות ט' ו – י' היה שקט אבל היו אנשים במבנה, בהפסקה בין שעה שביעית לשמינית לא יצאתי מהכיתה ולא ראיתי שום דבר חשוד, בסוף השעה השמינית בסיום הלימודים נכנסתי לשירותי הבנות שבקומה השניה במקום שבו אחר כך נודע לי שתאיר נרצחה ביחד עם חברה שלי ששמה י.ב. בשירותים התא השני היה נעול ואני חיכיתי לה מחוץ לתאי השירותים ליד הכיורים וי. נכנסה לתא השירותים השלישי ב. יצאה הלכנו מהשירותים, לא היו סימני דם מחוץ לתאי השירותים ולא היה ריח מוזר או שונה במקום, רק למחרת י. חברה שלי סיפרה לי שהיא ראתה ניירות עם דם בתוך הפח בתא השירותים השלישי כשהיא נכנסה לשירותים ביום רביעי, יאנה לא התייחסה לזה באותו הרגע כי זה שירותי בנות ולפעמים יש שם דם. אציין שאני לא הכרתי את תאיר ולא ראיתי אותה ביום רביעי שעבר כמו כן לא ראיתי משהו חשוד ביום רביעי שעבר בבית הספר.

זאת הודעתה אשר הוקראה בפניה ואושרה כנכונה בחתימתה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3