עדותו יהודה לייבובxx – נהג האמבולס שפינה את גופתה של תאיר ז"ל

לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

 מדינת ישראל

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 12:36

פרוטוקול הדיון תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול מתומלל

עדי הגנה:

יהודה לייבוביץ

אליזבט טובי

אריאל פליבה

כב' הש' א. קולה : שלום, בוקר טוב לאדוני, מה שמך המלא בבקשה?

העד, מר י. לייבוביץ' : יהודה לייבוביץ'.

כב' הש' א. קולה : יהודה לייבוביץ', אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, אתה עונה לעורך דין ירום הלוי, בבקשה.

העד, מר י. לייבוביץ' משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי : אנחנו רואים אותך בבגדים של מד"א , במה אתה עוסק היום?

העד, מר י. לייבוביץ' : אני פרמדיק במגן דוד אדום נכון להיום.

ש : והיית כזה גם לפני 15 שנה.

ת : לא, לפני 15 שנה הייתי חובש נהג אמבולנס.

ש : אנחנו מדברים כמובן על הרצח של תאיר ז"ל לפני 15 שנה, ספר על האירוע הזה מהזווית שלך.

עו"ד ו. קבלאוי : אתה רוצה להגיש?

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : תגיש.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני עכשיו במבוכה כי אפשר היה להגיד לי את זה, אה אתם רוצים לשאול שאלות.

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

עו"ד י. הלוי : החמצתי את הנקודה אני מתנצל.

כב' הש' א. קולה : טוב רק תראה לו שהוא חתום על זה ונגיש את זה, אתה מסרת בזמנו הודעה במשטרה?

העד, מר י. לייבוביץ' : לא, פעם ראשונה היה לפני חודשיים נראה לי.

עו"ד י. הלוי : זה עם חקירת זק"א.

כב' הש' א. קולה : לפני חודשיים מסרת הודעה במשטרה?

העד, מר י. לייבוביץ' : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : מה שמסרת למשטרה היה נכון?

העד, מר י. לייבוביץ' : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי מתי זה היה?

עו"ד ו. קבלאוי : 23/11/2021.

כב' הש' א. קולה : הודעתו של העד במשטרה מיום 23/11/2021 הוגשה וסומנה נ/109, אז עיקרי הסיפור סיפרת כבר מופיע לפנינו, יש לך עוד שאלה או שתיים עורך דין הלוי?

עו"ד י. הלוי : כן, כן, אני ארשה לעצמי להגיד דברים של מסגרת, אתה הגעת בחצות וראית שק, הגופה בפנים, כשאתה באת זה מה שראית כבר, אני מתייחס לעמוד האחרון שלך, שאלו אותך פרט לגבי ממצאי פציעה ודם שראית במסגרת הטיפול בגופתה של תאיר, מה ענית?

העד, מר י. לייבוביץ' : במקום עצמו לא ראיתי כלום, הגעתי בעצם, עוד פעם אני לא זוכר בדיוק לגמרי אבל הגעתי לשק, אני בעצם שליח לוקח חבילה ממקום למקום, בסופו של דבר באמבולנס הזה שהיה פעם זה היה אמבולנס של מד"א זיהוי חללים, קראו לזה מז"ח, הגעתי למקום, היה לי שם שק עם גופה בפנים, עזרו לי לשים אותו על המיטה, לקחנו אותו לאמבולנס שם לא ראיתי שום דבר מעבר לשק במקום עצמו.

ש : שואלים אותך על דם.

ת : לא ראיתי, עד כמה שאני זוכר עוד פעם גם זה מה שאמרתי אני לא זוכר שהיה דם לא מסביב וגם אני לא זוכר שהיה לי אפילו באמבולנס אחר כך כאילו או שסיימתי לא ראיתי דם.

כב' הש' א. קולה : טוב, זה כתוב.

עו"ד י. הלוי : נכון, אני אחדד דבר נוסף לגבי,

כב' הש' א. קולה : אבל זה כתוב.

עו"ד י. הלוי : אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה : אני יודע מה שאתה רוצה לשאול אבל זה כתוב.

עו"ד ו. קבלאוי : יש לי כמה שאלות ברשותך, בוקר טוב.

כב' הש' א. קולה : אתה עונה עכשיו לעורך דין קבלאווי הוא מייצג את המדינה.

העד, מר י. לייבוביץ' משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ו. קבלאוי :

עו"ד ו. קבלאוי : במשך השנים מאז שהיה אירוע הרצח ועד היום נחשפת לסיפור הזה, לסיפור של הרצח של תאיר ראדה בתקשורת, באינטרנט, חברים, מאיפה אתה מגיע

העד, מר י. לייבוביץ' : אני גר במדינה, אני גר ברמת הגולן, הסיפור של תאיר ראדה הוא לא סוד, וודאי שנחשפתי לזה.

ש : כמו כל אזרח במדינה שמעת פרטים ושמעת על כל הסיפור ועל המשפט החוזר שעכשיו מתנהל.

ת : כן.

ש : ועל זה שד"ר הרצוג שהגיע לכאן מה הוא העיד כאן.

ת : אין לי שמץ של מושג, אני אגיד לך את האמת זה לא איזה משהו שאני נובר בו יום יום, אמנם זה מקרה קשה, אחד מהמקרים הקשים שנצרבו לי אבל לצערי אני עובר הרבה מקרים קשים ואני משתדל לא למלא את כולי בזה, אני יודע שיש משפט, אני יודע שהביאו עדים, אין לי שמץ של מושג מה הם אמרו, לא עקבתי אף פעם אחרי המשפט הזה.

ש : אני רוצה להחזיר אותך ליום שאתה מגיע לבית הספר ומפנה את הגופה, אתה זוכר עד לאן הגעת עם האמבולנס?

ת : כן, בנופי גולן לא נכנסתי מהכניסה הראשית, נכנסתי מהצד יש מגרש ספורט, מקיפים אותו ויש שם דלת קטנה עם כמה מדרגות, 2, 3, 4 מדרגות דלת ממש צרה, שם נכנסתי, הגעתי ברברס עם האמבולנס זה שביל צר כזה בין המגרש למבנה, נכנסתי שם הורדתי את המיטה, ליוו אותי נכנסתי לבפנים.

ש : הורדת את המיטה ולקחת את המיטה אתך?

ת : כן.

ש : לאן הגעת עם המיטה?

ת : עברנו במסדרון ומין חלל רחב כזה כמו מדרגות חלל מאד רחב.

ש : עלית עם המיטה במדרגות?

ת : לא, לא עליתי, הדלת הזאת נראה לי זה אותו מפלס, עד כמה שאני זוכר לא עליתי מדרגה אחת, חוץ מארבע מדרגות של הכניסה אני לא חושב שהיה לי או אני לא זוכר שהייתה לי עוד מדרגה.

ש : אתה זוכר מאיפה לקחת את הגופה?

ת : היא הייתה על הרצפה במין חלל ציבורי אולי אפשר לקרוא לזה לא בתוך חדר.

ש : מהרגע שאתה רואה את הגופה היא הייתה בתוך שק סגור.

ת : כן.

ש : אתה לא פתחת.

ת : אני פתחתי אותה רק באבו כביר.

ש : לא שם ולא באמבולנס,

ת : לא.

ש : רק באבו כביר.

ת : כן.

ש : אתה אומר שקיבלת את הקריאה בסביבות השעה 12 בלילה בסביבות חצות פלוס מינוס.

ת : לא זוכר את זה בדיוק אבל זה היה בלילה מאוחר.

ש : זה מה שאמרת בעדות שלך.

ת : כן, כן, אמרתי באזור.

ש : אתה בדרך כלל נמצא בתחנת קצרין וביום הזה היית בחצור.

ת : אז עבדתי בחצור וגם, זה לא משנה זה לא עקרוני.

ש : ועשית את הנסיעה.

ת : כן.

ש : כמה זמן לקח לך?

ת : נסיעה של 20 דקות, חצי שעה.

ש : חצות וחצי כבר אתה בבית הספר?

ת : אני לא יכול להתחייב על השעה, אני זוכר שזה היה, עוד פעם אני סיימתי משמרת

ש : למה אמרת חצות?

ת : אני אסביר לך למה.

ש : זה יכול להיות גם 2 בלילה?

ת : כן.

ש : ויכול להיות גם 11…

ת : לא, אני גר ברמת הגולן, עבדתי בחצור באותו יום משמרת ערב שזה משלוש עד אחת עשרה ויום אחר כך הייתי צריך לעבוד משבע בבוקר עד שלוש, במקום לעלות הביתה נשארתי לישון בתחנה.

ש : מתי מסתיימת המשמרת?

ת : 11 בלילה, באיזשהו שלב התקשרו אלי יותר מאוחר לעשות את הנסיעה הזאת, אז זה היה בערך, עוד פעם אמרתי את זה גם שם לא יכול להגיד לך את הדקה אני לא זוכר את זה אבל אני זוכר שזה היה 12, 12 והלאה כאילו כל הסיפור הזה היה רוב הלילה, חזרתי לפנות בוקר לקצרין.

ש : מי עזר לך להרים את הגופה?

ת : לא יכול להגיד לך מדויק, היו שם מלא אנשים, לא זוכר.

ש : אנשים על מדים, אנשי זק"א?

ת : היו שם המון שוטרים, המון אנשים עם מדים של משטרה, המון אנשים בלי מדים של משטרה, אני לא יודע להגיד לך מי עזר לי אני לא זוכר את זה.

ש : אתה לא היית בשלב שזיהו את הגופה.

ת : לא.

ש : אם אני אגיד שזיהוי הגופה היה בשעה בערך רבע לשתיים בלילה.

כב' הש' א. קולה : באבו כביר?

עו"ד ו. קבלאוי : לא, לא, בבית הספר, אבא שמואל ראדה ז"ל זיהה את הגופה , נגבתה ממנו עדות בשעה אחת.

כב' הש' א. קולה : לא, לא סביר, לא סביר, היו פה עדויות שדיברו על,

עו"ד י. הלוי : איזה שעה הוא הציע?

כב' הש' א. קולה : הוא הציע 01:45 לפנות בוקר.

עו"ד י. הלוי : מה כזה מאוחר?

כב' הש' א. קולה : כך הוא טוען.

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

עו"ד י. הלוי : נראה לי מרחיק לכת.

עו"ד ו. קבלאוי : טוב, אז אני אומר לך ששמואל ראדה ב- 7/12/2006 בשעה 01:47 הוא אומר ככה, אני אביה של המנוחה תאיר ראדה ז"ל , היום לפני מספר דקות נתבקשתי על ידך, על ידי השוטר שגובה ממנו את העדות, לזהות את גופת בתי תאיר שהייתה נתונה בתוך שקית ניילון בבית ספר נופי גולן אני ראיתי רק את פניה של הגופה שהייתה בתוך שקית הניילון ואני מזהה במאה אחוז שזאת בתי תאיר ראדה.

העד, מר י. לייבוביץ' : עוד פעם, אני לא זוכר את השעה, אני אמרתי שזה היה ב- 12 והלאה, דבר שני אפשר לנסות להסתכל גם הפוך, אפשר לחפש מתי הגעתי לאבו כביר קח זמן אחורה של נסיעה, כאילו לא היה יותר מדי זה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מבקש להגיש,

כב' הש' א. קולה : סליחה שאני מתעקש, היה פה מנשה, הוא דיבר על שעה אחרת לגמרי, מנשה דיבר פה על שעה אחרת לגמרי, הוא אמר אני ניקיתי את הדם ואני קראתי לאבא וזו שעה אחרת לגמרי, הרבה יותר מוקדמת.

עו"ד ו. קבלאוי : לא, לא, אני קראתי אתמול את מנשה שוב והוא לא נקב שעה.

כב' הש' א. קולה : הוא לא נקב שעה זה נכון אבל הוא דיבר על לוח זמנים שאחרי שפיאמנטה הניח את הגופה על הניילון ואחרי כך הגיעו אנשי זק"א שהביאו אותה משם לספסל,

עו"ד ו. קבלאוי : נכון,

עו"ד ב. משה : ב- 01:30 היא עוד בשירותים כבודו, התמונה האחרונה שהיא מצולמת בתוך הקומפלקס 02:31 צריך להוריד שעה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : רק לפרוטוקול למרות שלא נשאלתי אני מסכים להגשת ההודעה.

כב' הש' א. קולה : אם יש לכם כמו שאומר עו"ד בני משה תמונות בתוך חדר השירותים באחת וחצי אז זה כבר מתייתר נכון?

עו"ד ו. קבלאוי : אני רק רוצה לדייק פה בזמנים.

כב' הש' א. קולה : טוב, הודעתו של מר שמואל ראדה ז"ל מיום 7/12/06 שעה 01:47 הוגשה וסומנה ת/468.

עו"ד ו. קבלאוי : אתה יכול להעריך את סדר גודל הזמן שעבר מזמן שהגעת עד שעזבת? בערך.

העד, מר י. לייבוביץ' : אני לא זוכר את זה, עוד פעם גם על ה – 12 בלילה גם אמרתי את זה שהוא שאל אותי וגם כאן, עבר הרבה זמן אני לא זוכר לפי שעה אני זוכר שזה היה בלילה אני זוכר שזה היה אחרי המשמרת,

כב' הש' א. קולה : אבל יש דוח נסיעה, דוח חזרה.

העד, מר י. לייבוביץ' : קודם כל זה היה מין בן חורג כזה יותר, יכול להיות שיש דוח במד"א, צריך להיות במד"א שעת יציאה וזה אם שמרו את זה מאז, אני עולה מול המוקד שלנו, המוקד יודע מתי אני יוצא, הוא שלח אותי, מתי אני יוצא מתי אני מגיע, צריך להיות, הוא יודע מתי הגעתי למקום ומתי יצאתי מקצרין לכיוון אבו כביר.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד ו. קבלאוי : אתה זוכר כמה אנשים עזרו לך להרים את הגופה

העד, מר י. לייבוביץ' : לא.

ש : אני מציג לך את ב. מ. 3000 תמונה שאז הוגשה , לכידות מכתבות בטלוויזיה ששודרו, אתה מזהה את האנשים שבתמונה?

ת : לא.

ש : מציג בפנייך קובץ שיש בו מספר תמונות, אתה רואה את עצמך או אתה מזהה אנשים? תמונות של פינוי האלונקה עם הגופה מבית הספר ביום האירוע מהתקשורת, זה האמבולנס שלך?

ת : זה האמבולנס שהייתי אתו, כן.

ש : אתה מזהה את עצמך בתמונה?

ת : כן, זה אני, הורדתי 70 קילו נו מה לעשות.

ש : תכתוב את השם שלך ליד התמונה שלך, זה כמובן תועד נכון?

ת : כן.

ש : אתה מזהה מישהו מהאחרים?

ת : לא.

כב' הש' א. קולה : תמונה שהופקה ממצלמות טלוויזיה בערוץ 12 שבה מסמן העד את עצמו מכניס את הגופה לתוך האמבולנס הוגשה וסומנה ת/469. רק עותק אחד הבא לנו?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, אנחנו נכין. בעדות שלך בשורה 68 בנ/109 אתה אומר הפינוי היה יחסית מהיר, לא היו עיכובים והנסיעה הייתה גם מהירה, אתה מספר על הנסיעה, זה נכון להגיד שהכל היה מהיר?

העד, מר י. לייבוביץ' : כן, מרגע שיצאתי מקצרין אני עוד פעם אני לא זוכר אם בסוף עליתי מיבניאל או לא הצטרף אלי מישהו בדרך, חובש, עוד מישהו שאני לא אהיה לבד בדרך, אני חושב שאספתי אותו מיבניאל אני כבר לא זוכר את זה, אבל לא היה שום עיכוב מעבר לזה.

ש : הגעת לחלל השירותים שבו היה הרצח, לקומפלקס של השירותים?

ת : אני לא יודע אם הגעתי לזה, הגעתי לשטח בסופו של דבר כמו מין שטח ציבורי, לא נכנסתי לאף חלל צר וסגור יותר אלא יותר הלכתי במסדרון והגעתי לכמו חלל מרכזי, יש שם מדרגות בצד.

ש : אתה לא מכיר את בית הספר?

ת : אני לא מכיר אותו לפרטי פרטים, אני מכיר אותו רק שנכנסתי לשם במסגרת תפקידי אי אלו פעמים.

ש : לא למדת שם.

ת : לא.

עו"ד ו. קבלאוי : תודה, אין לי יותר שאלות.

כב' הש' א. קולה : טוב, הפסקת יום עבודה היום?

העד, מר י. לייבוביץ' : כן.

כב' הש' א. קולה : אתה גם עוזר רופא או רק פרמדיק?

העד, מר י. לייבוביץ' : פרמדיק.

כב' הש' א. קולה : טוב, אנו קוצבים את שכרו של העד, הגעת מאיפה?

העד, מר י. לייבוביץ' : מאלוני הבשן.

כב' הש' א. קולה : הגיע לבית המשפט היום מאלוני הבשן, הפסיד יום עבודה שכרו והוצאות נסיעתו ישולמו בהתאם לפרטים שיועברו למאשימה ובהתאם לתקנות. תודה רבה.

העד, מר י. לייבוביץ' : יום טוב.

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3