עדותו של אוהד רינגר איש זק"א שפעל בזירה

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : מר אוהד רינגר, מה שלומך, אנחנו מכירים כבר כמה שנים ולא אכפת להם, מצטערים שהטרחנו אותך לבוא היום אבל אין ברירה זו חובתך כאזרח לבוא למסור עדות, זו הפרוצדורה בסדר? מצטערים שעיכבנו אותך שעה היום גם כן, גם זה קורה, אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, בסדר?

העד, מר א. רינגר : כן.

כב' הש' א. קולה : תדבר בקול כי זה מקליט אותך.

העד, מר א. רינגר : בסדר.

כב' הש' א. קולה : תנועות ראש אנחנו לא יכולים לראות, כן.

עו"ד י. הלוי : אני מגיש את הודעת העד מיום 21/11/21 בעיצומו של המשפט החוזר, חבריי הסכימו להגשה.

עו"ד ו. קבלאוי : חלף חקירה ראשית.

כב' הש' א. קולה : חלף.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, במקום עדותו הראשית.

כב' הש' א. קולה : כן, מסרת הודעה במשטרה?

העד, מר א. רינגר : כן.

כב' הש' א. קולה : מה שאמרת במשטרה היה אמת?

העד, מר א. רינגר : כן.

כב' הש' א. קולה : יופי, אז מה שאמרת במשטרה יוגש לפנינו עכשיו, הודעתו של העד אוהד רינגר במשטרה מיום 21/11/21 שעה 19:55 הוגשה וסומנה נ/122.

עו"ד י. הלוי : כן, נכון.

כב' הש' א. קולה : נ/122.

העד, מר א. רינגר לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : טוב, למרות שחבריי הסכימו להגשת האמרה חשובים לי דבריך שיהדהדו באולם.

כב' הש' א. קולה : אתה כבר בן 49?

העד, מר א. רינגר : 50.

כב' הש' א. קולה : גדלת, טוב.

עו"ד י. הלוי : תזכור תמיד שאחרי 50 בא 60.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : מתי קיבלת את הקריאה להגיע לבית הספר נופי גולן ביום הרצח?

העד, מר א. רינגר : בסביבות שש שבע בערב למיטב זיכרוני.

ש : תוך כמה זמן הגעת?

ת : כחצי שעה.

ש : יפה, אז אתה הגעת בערך שבע וחצי רבע לשמונה וכמובן שזה חשוב, מה עשית ומה אמרו לך?

ת : הגעתי לזירה, הלכתי לכיוון המבנה עצמו, יש שם שוטרים, זק"א ואמרו לי שכרגע הזירה לא פתוחה שאנחנו צריכים לחכות, חיכינו, יצאתי החוצה קצת קפה סיגריה, פגשתי שם קצין משטרה שהכרתי ישבנו דיברנו קשקשנו, להעביר את הזמן עד שפותחים את הזירה.

ש : מה זה הזירה?

ת : תא השירותים, למבנה עצמו נכנסנו.

ש : הזירה זה רק תא השירותים?

ת : רק תא השירותים, כל המכלול של השירותים, כל שירותי הבנות.

ש : טוב, כשכבר קבלת רשות אחרי מספר שעות.

ת : כן.

ש : מפנה את השופטים לעמוד 3 למטה, שקיבלת כבר את הרשות להיכנס איזה הנחיה קיבלת לפני שנכנסת למתחם השירותים?

ת : קיבלנו הנחיות מאיפה ללכת, איפה לא לדרוך, להזדרז לעשות את זה כמה שיותר מהר ולפנות את הזירה להמשך העבודה שלהם.

ש : לאיזה מקום אמרו לכם לא להיכנס?

ת : לתוך התא עצמו, כל מה שהיה מימין לגופה.

כב' הש' ד. צרפתי : הגופה הייתה,

העד, מר א. רינגר : השכיבו אותה, יש שם תאים, 3 תאים לא זוכר כמה תאים היו שם, יש כיורים, השכיבו אותה 

כב' הש' א. קולה : בין התאים לכיורים?

העד, מר א. רינגר : כן.

עו"ד י. הלוי : איך היא הייתה שכובה על איזה צד?

העד, מר א. רינגר : על הגב.

ש : אתה מדבר על תפקידכם, מה תפקיד זק"א בזירה מלבד פינוי הגופה?

ת : תפקיד זק"א זה לאסוף כל מה שקשור לגופה בין אם זה חלקים ובין אם זה הדם עצמו, יש מקרים של מוות לא עלינו שיש חלקי גופה שצריך לאסוף ומקרים אחרים שזה לאוסף את הדם שניגר מהגופה.

ש : היה איזה עד כאן שאמר שאחרי שאנשי זק"א עזבו לחלוטין את הזירה אז הוא ראה שלולית דם קטנה או טפטופי דם איפה שהיה שק הגופה, התייחסותך.

ת : אתה מדבר על תאי השירותים או מחוץ

ש : לא, מחוץ לתאי השירותים, מחוץ למתחם השירותים הוא דיבר.

ת : אין סיכוי לדבר כזה, אנחנו הוצאנו אותה בתוך שקין גופות שהיא אטומה לגמרי עם אזיקון קשור.

ש : אני מפנה לעמוד 4 בעדתך החל משורה 83, אתה ועוד איש זק"א לקחתם את המנוחה ב תוך שק הגופה אטום והורדתם אותה חצי קומה למטה נכון?

ת : כן.

ש : איך עשיתם את זה?

ת : אחד טופס בחלק הקדמי של השק ואחד בחלק האחורי של השק.

ש : וירדתם במדרגות.

ת : כן.

ש : אין לי דרך אחרת לשאול אותך את זה אבל מן הסתם ישנה אפשרות סבירה שהגופה הייתה בשיפוע נכון?

ת : אם הורדנו, אם אתה יודע ככה אחד מקדימה אחד מאחורה כן, אני לא זוכר להגיד לך אם ירדנו ככה או ירדנו מהצד.

ש : רק אני אומר זה סביר לחשוב כך שהיא הייתה בשיפוע הגופה נכון?

ת : כן.

ש : מי היה ראשון, האם אתה זוכר שאתה במורד המדרגות או מאחורה?

ת : לא זוכר.

ש : עמוד לפני אחרון עמוד 7, החל משורה 150-161, שואלים אותך האם הבחנת בכתמי דם נוספים פרט לתא השירותים למשל על הגופה סמוך לה במקום אחר, תשובה.

ת : לא.

ש : או קיי, תשובה יפה, נחדד אותה, כשהיא שכבה על הגג.

כב' הש' א. קולה : אבל היא די מחודדת.

עו"ד י. הלוי : היא מחודדת.

כב' הש' א. קולה : בתשובה שלו בתשובה הכתובה, בהודעה הכתובה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, 

כב' הש' א. קולה : מי זה חזקי?

העד, מר א. רינגר : חזקי פרקש קמב"ץ זק"א צפון.

עו"ד י. הלוי : למה התרגזת, אתה מספר שם שהתרגזת, הוא אומר לך למה אתה מעלה את זה והוא אומר לך אני התרגזתי, מה יותר בינגו מזה? מה עצבן אותך?

העד, מר א. רינגר : משפט מתוקשר, בחדשות ישבתי בבית ושמעתי שנאמר באולם בית המשפט שהגופה טולטלה וזה דבר שלא קורה, זה הרגיז אותי שנאמר שהגופה טולטלה

ש : עוד משהו עצבן אותך.

ת : שכאילו אנחנו התייחסנו בזלזול לגופה.

ש : או קיי.

ת : אין דבר כזה, אין מציאות כזאת.

ש : אבל היה עוד משהו שעצבן אותך.

ת : שאמרו שדם טפטף מהגופה.

ש : למה זה הרגיז אותך?

ת : כי לא היה ולא נברא.

ש : או קיי, אז אם אנחנו מדברים על דם שלא טפטף מהגופה התייחסת גם לצוואר מנוחה.

ת : כן.

ש : מה אתה יכול לספר על צוואר המנוחה הפעור שראית אותו?

כב' הש' א. קולה : אבל זה כתוב.

עו"ד י. הלוי : לפעמים אני מגיע למצב שאני חייב לשמוע את זה באוזן באולם.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : נקודה חשובה.

כב' הש' א. קולה : נכון, חשובה.

עו"ד י. הלוי : אז מה אתה יכול להגיד על הצוואר?

העד, מר א. רינגר : ראיתי חתך עמוק וגדול מאד בצוואר, לא מותיר מקום לספק שהיא נשחטה.

ש : מה לגבי שאריות הדם.

ת : הצוואר נחתך בצורה כזאת לא נשאר כלום בדרך כלל.

ש : מה ראית בצוואר מבחינת טפטופי דם?

ת : ראיתי את כל החלק הפנימי של הצוואר.

ש : מקודם סיפרת שהתרגזת שאמרו שהגופה טפטפה דם.

ת : נכון.

ש : ומה בהקשר לצוואר אתה יכול להגיד?

ת : לא טפטף דם.

עו"ד י. הלוי : תודה אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה : חקירה נגדית, עכשיו אתה עונה לעורכי הדין של המדינה.

העד, מר א. רינגר משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ו. קבלאוי : 

עו"ד ו. קבלאוי : בוקר טוב, אני רוצה להבין ממך, אחרי שהגעת לזירה אתה אומר אתה ניגשת לקומה של חדר השירותים איפה שהמנוחה נרצחה ולא נכנסת פנימה לתוך מתחם השירותים.

העד, מר א. רינגר : נכון.

ש : בשלב הזה שאתה נמצא למעלה הגיעו עוד אנשי זק"א ?

ת : הגיעו עוד 3 אנשי זק"א בהמשך, אחד זה הרב שוקי הרשקוביץ שהוא ראש צוות זק"א צפון, הרב ישי סמואל והגיע עוד בחור אחד שאני לא הכרתי אותו בזמנו כי הייתי די חדש שזה עקיבא למעשה, הוא הבחור שבסופו של דבר עזר לי לארוז את ה…

ש : אתה ועקיבא אחרי ששחררו את הזירה במירכאות ניגשתם ופיניתם את הגופה נכון?

ת : נכון.

ש : הפינוי של הגופה היה ממתחם השירותים איפה שאמרת בין הכיורים לבין התאים.

ת : כן.

ש : הכנסתם אותה לתוך שק אטמתם,

ת : כן.

ש : הורדתם חצי קומה למטה.

ת : נכון.

ש : שמתם על אלונקה של מד"א ,

ת : נכון.

ש : עזרתם לו להוביל את זה עד לאמבולנס.

ת : נכון.

ש : זה הסדר.

ת : כן.

ש : לא היו עצירות ביניים לא היו שום פעולות באמצע נכון?

ת : נכון.

ש : אני מניח שאנשי מז"פ אמרו לכם תגיעו 

ת : נכון.

ש : עד לשלב הזה שהם קוראים להם לא עשית שום דבר מבחינת איש זק"א .

ת : לא.

ש : לא סיפקת ציוד, לא נגעת בגופה ולא עשית כלום.

ת : כלום.

ש : בשלב הזה שאתה מגיע והרב שוקי הגיע אתה יודע מה הוא עשה?

ת : לא, עמדנו שם דיברנו, הבנו שזה ייקח הרבה זמן, הרב שוקי וישי אמרו אנחנו חוזרים הביתה, המשטרה יודיעו לנו כשהזירה תיפתח אתם רוצים להישאר תישארו, תצטרכו עזרה תקראו לנו לא מעבר לזה.

ש : ובכל השלב הזה שהרב שוקי נמצא אתה נמצא בקשר עין אתו?

ת : לא.

ש : איפה אתה היית?

ת : כשהוא הגיע הייתי מחוץ למבנה עצמו, ליוויתי אותו פנימה, נכנסתי אתו פנימה לתוך המבנה, בפנים הוא דיבר עם עקיבא וישי ועוד שוטר שהיה שם שהוא הבין שהזירה לא תיפתח בקרוב שזה ייקח עוד הרבה זמן, הוא אמר לנו שהזירה סגורה זה ייקח זמן אנחנו נוסעים הביתה, אתם רוצים להישאר תישארו, אתם רוצים לנסוע תיסעו כשהזירה תיפתח אנחנו נודיע ומי שיכול יגיע.

ש : ראית את הרב שוקי נכנס לחדר השירותים?

ת : לא.

ש : אם אני אומר לך שהוא נכנס לחדר השירותים עוד לפני אנשי מעבדה ניידת,

כב' הש' א. קולה : אני חייב להפסיק כאן, הרב שוקי הוא חבר טוב שלי, הוא שכן שלי, גדלנו ביחד 50 שנה מאז בני עקיבא, אם עדותו דרמטית בתיק הזה לא יודע מה נעשה, הרב שוקי הוא אחד החברים הכי קרובים שלי.

עו"ד י. הלוי : עדותו לא דרמטית, הוא לא עד הגנה.

כב' הש' א. קולה : לא חשוב.

עו"ד ו. קבלאוי : לנו כמדינה אין שום טענה כנגד,

כב' הש' א. קולה : אני אומר לכם שוב הרב הרשקוביץ הוא שכן שלי, אנחנו חברים עוד מעט 50 שנה, חברי ילדות כמעט, אותו אני לא אוכל לשמוע.

עו"ד ו. קבלאוי : אז אדוני יחליט.

כב' הש' א. קולה : אם הוא עד בתיק הזה.

עו"ד י. הלוי : הוא לא עד אבל כבודו, הוא לא עד תביעה ולא עד הגנה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני לא יודע אם לא נזמן אותו.

כב' הש' א. קולה : הוא לא עד הגנה הוא לא עד תביעה?

עו"ד י. הלוי : איך הוא עד תביעה?

עו"ד ו. קבלאוי : אני רוצה לשמוע את התשובות שלו.

כב' הש' א. קולה : אתה רוצה להביא אותו כעד הזמה.

עו"ד ו. קבלאוי : יכול להיות.

כב' הש' א. קולה : אני מודיע באולם הזה כשהרב שוקי עולה לדוכן העדים אני פוסל את עצמי מלדון בתיק הזה שיהיה לכם ברור, אני לא יכול לשמוע אותו, אני נורא מצטער, אני לא יכול לשמוע את העד הזה, אמרתי לכם מראש לגבי העדים חלקם חברים שלי, רחוקים, קרובים וכו', אם הרב שוקי יהיה פה עד תהיה בעיה אמיתית בתיק הזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : כבודו, בפרשת תביעה העדות הזאת בנובמבר חודש אחרי שהחלו כל ההוכחות היו פה כל העדויות פרשת תביעה יכלו לבקש אנחנו רוצים את העד הזה, אל תכניס להם רעיונות כבודו לעדות הזמה בגלל שכבודו מכיר אותו 50 שנה, אתה נותן לו רעיונות.

עו"ד ו. קבלאוי : אדוני, אנחנו לא מבקשים בשלב הזה.

כב' הש' א. קולה : אני לא מניח שהם יעשו את זה כדי שאני אצא מהתיק.

עו"ד ו. קבלאוי : בדיוק, נו באמת

עו"ד י. הלוי : לא, אני אומר הרעיון הזה בכלל של עדות הזמה הם קיבלו את זה חודש אחרי תחילת הוכחות, שוקי וכולם, יכלו להגיד אני רוצה לתקן אני רוצה להוסיף, איזה עדות הזמה?

עו"ד ו. קבלאוי : זכותי לזמן כעד הזמה את מי שאנחנו רוצים.

עו"ד י. הלוי : תעשו דרמה, תכתבו השופט עוד מעט נפסל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : זה עוד לא רלוונטי.

עו"ד י. הלוי : אפשר להמשי.

עו"ד ו. קבלאוי : הרב שוקי הרשקוביץ ב- 23/11/21 גבו ממנו עדות, בעדות שלו הוא אומר "עליתי לקומה 1 שזה למעלה שזו קומת השירותים אפשרו לי לעלות כמפקד זק"א עוד לא היו אנשי מז"פ במקום, למיטב זיכרוני היו שוטרים ממשטרת ראש פינה וקצרין מה שאני זוכר שדלת תא השירותים הייתה חצי פתוחה, אני זוכר שראיתי על הקיר הימני ועל הקיר ממול דלת דם, על הקיר הימני היה הרבה דם, אני זוכר שהיה דם על הרצפה והפניתי את תשומת לב השוטרים שהשיבו שמגיע מז"פ והם יטפלו בהכל, בא אלי קצין ואמר שהפרמדיק קבע מוות ושאל אם יש רופאים, הפניתי אותו להרצוג, תה תה תה, 

עו"ד י. הלוי : הוא לא נכנס לשום מקום שלא נהיה במתח.

כב' הש' ד. צרפתי : אה הוא לא נכנס לתא?

עו"ד ו. קבלאוי : לא, לתא 2 הוא לא נכנס, הוא נכנס לתוך המתחם עוד לפני שהגיעו אנשים, הוא אומר שהוא ראה את הגופה של תאיר ז"ל והוא מתאר את זה, את הכניסה שלו לחדר השירותים אתה לא ראית.

כב' הש' ד. צרפתי : למתחם.

עו"ד ו. קבלאוי : הוא לא נכנס לתא 2 הוא אמר את זה במפורש

כב' הש' א. קולה : למבואה.

עו"ד ו. קבלאוי : למבואה, הוא הגיע עד לפתח תא 2 אבל לא נכנס פנימה כך הוא אומר וכל זה עוד לפני הגעת אנשי מז"פ .

העד, מר א. רינגר : לא ראיתי.

ש : את ישי סמואל שהיה אתו?

ת : לא ראיתי.

ש : את עקיבא?

ת : לא ראיתי.

ש : טוב, בשלב שאתה מחכה עד שהם יתנו לכם להיכנס ולפנות אתה זוכר איפה היה עקיבא?

ת : לא.

ש : איפה פגשת בו?

ת : בחצי קומה מתחת, בהתחלה כשפגשתי את הרב ישי ואת הרב שוקי דיברנו בינינו ואחר כך הסתובבנו.

ש : עד לשלב הזה לא ראית גופה?

ת : לא.

ש : בשלב שאומרים לכם בואו תפנו היית עם עקיבא?

ת : כן

ש : פנו לשניכם?

ת : כן.

ש : אתם הייתם בחצי קומה למטה?

ת : בקומה מתחת.

ש : עליתם?

ת : כן.

ש : מה אתה רואה תספר תתאר לבית המשפט מה אתה רואה בשלב הזה שאתה נכנס פעם ראשונה לתוך חדר השירותים.

ת : לא נכנסו בשום שלב לתא אחד ספציפי, בשום שלב, נכנסו לחדר עצמו שתאי השירותים מצד ימין, הכיור מצד שמאל, הגופה שכובה על הרצפה.

ש : לא היה כלום מתחתיה?

ת : לא, על הרצפה עם הראש לכיוון הדלת, ביקשו מאתנו לעבור משמאל, לארוז אותה, לצאת, לעשות את זה כמה שיותר מהר וזהו, שאלתי באותו שלב מה עם שאר הדם וזה אמרו הזירה תיפתח, כרגע אתם לא עושים שום דבר מעבר לזה.

ש : את אבי ויינריך אתה מכיר?

ת : מכיר.

ש : ראית אותו במקום?

ת : לא זוכר.

ש : אבי ויינריך לא עזר לך לפנות את הגופה?

ת : עד כמה שזכור לי לא.

ש : אתה זוכר משהו עם נהג אמבולנס שהגיע?

ת : לא זוכר.

ש : אתה מכיר אותו?

ת : לא.

ש : אם אני אגיד לך שהגופה הייתה מונחת על שקית לבנה אתה נזכר?

ת : לא.

ש : אני מראה לך תמונה מתוך דיסק מעבדה ניידת, אתה רואה זו היריעה שהייתה מונחת עליה הגופה, כתוב פה זק"א .

ת : כן.

ש : אתה רואה שכתוב פה זק"א ?

ת : זו מדבקה.

ש : שנמצאת על מה?

ת : השקיות שלנו ממותגות ככה.

ש : או קיי, זה אתה לא נתת לאנשי מעבדה ניידת.

ת : נתתי להם? אני לא זוכר דבר כזה.

ש : אני אומר לך שלפני עוד שנכנסת,

ת : אני לא נתתי.

ש : אתה לא זוכר שהייתה יריעה כזו.

ת : לא.

ש : אתה יודע מה נעשה עם זה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

ש : רואים פה בבירור את הסימן של זק"א .

עו"ד י. הלוי : את היריעה.

כב' הש' ד. צרפתי : כן, הוא הגדיל אותה לפוקוס של הסמל.

כב' הש' א. קולה : איפה רואים פה מדבקה? זו תמונה הפוכה.

עו"ד ש. הר ציון : התמונה היא רגילה היריעה הפוכה.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, זה מלמטה.

כב' הש' א. קולה : זה כתוב למטה על החלק שהיה מונח על הרצפה.

עו"ד ו. קבלאוי : בדיוק.

כב' הש' א. קולה : תמונה שבה נראית, תגדיר אותה עורך דין קבלאווי.

עו"ד ו. קבלאוי : תמונה מוגדלת של היריעה הייתה מונחת גופת המנוחה בחדר השירותים, תמונה 103 מדיסק מעבדה ניידת.

כב' הש' א. קולה : הוגשה וסומנה ת/470.

עו"ד ו. קבלאוי : על היריעה הזאת יש דם של המנוחה, רואים גם בתמונה הזאת רואים טיפות דם.

עו"ד י. הלוי : טיפות?

עו"ד ו. קבלאוי : מלא, הרבה.

עו"ד י. הלוי : הרבה.

עו"ד ו. קבלאוי : אלו טיפות דם שהיו על היריעה, הייתם אמורים לארוז את זה יחד עם המנוחה לקבורה?

העד, מר א. רינגר : לא בהכרח, הזירה עוד לא נפתחה, לנו נאמר לארוז את הגופה, נשאר עוד הרבה דם על הקירות נשאר עוד הרבה שם, במצב נורמלי אנשי זק"א לא עוזבים את הזירה עד שהכל לא נקי.

ש : נניח שהיה מישהו בזירה והיה עם כפפות והתלכלך בדמה של המנוחה מה עושים עם הכפפות האלו?

ת : לקבורה.

ש : מה שונה עם השקית הזאת?

ת : כי הזירה לא נפתחה לנו.

כב' הש' ד. צרפתי : השקית הזאת עליה הייתה מונחת הגופה בחלל לא בתוך התאים כשהכינו לכם ליציאה אתה לא זוכר שהגופה הייתה על השקית אתה זוכר על הרצפה הבנו.

העד, מר א. רינגר : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : בהנחה והגופה הייתה מונחת על שקית בתוך המתחם בין הכיורים לתאים האם כשאתה אורז את הגופה וגם לוקח,

העד, מר א. רינגר : לא זכור לי שארזתי גם שקית.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב.

כב' הש' א. קולה : אם הייתה שקית עם דם היית לוקח אותה.

העד, מר א. רינגר : לא בהכרח כי הזירה, לא אמרו לכם שלכם, אמרו לנו אתם אורזים את הגופה ויוצאים החוצה, כל שאר הממצאים נשארו בזירה, הזירה נפתחה אני חושב יומים שלושה אחר כך רק, אם זה חלק מהממצא סביר להניח שלא אספנו את זה אני לא זוכר דבר כזה בכלל.

עו"ד ו. קבלאוי : אם אני אומר לך שיכול להיות שאתה מתבלבל ואתה בכלל לא הורדת את הגופה?

העד, מר א. רינגר : לא, אתה טועה.

ש : אם אני אגיד לך שעקיבא אומר שהוא לא הוריד את הגופה אתך?

ת : אתה טועה, למיטב זיכרוני אתה טועה.

ש : אם אני אומר לך שאבי ויינריך אומר שהוא הוריד את הגופה ולא יחד אתך ולא יחד עם עקיבא ואנשי מז"פ הם אלו שהורידו את הגופה מחדר השירותים לחצי קומה למטה?

ת : לא נכון.

ש : טוב, 

ת : אני בוודאות הורדתי את הגופה.

ש : אתה אומר הורדת את הגופה לפי העדות שלך בסביבות 11 בלילה?

ת : פלוס מינוס, היינו שם משהו כמו 3-4 שעות.

ש : אם אני אומר לך לפי מעבדה ניידת והתמונות שצולמו בזירה התמונה האחרונה של הגופה היא בסביבות 01:30 בלילה בתום המתחם עוד לא פונתה

ת : גם (לא ברור) יכול להיות.

ש : ואם אני אומר לך,

כב' הש' ד. צרפתי : מה אמרת?

כב' הש' א. קולה : גם יכול להיות.

העד, מר א. רינגר : גם יכול להיות, אנחנו לא עובדים על זמנים שם, אנחנו לא…

עו"ד ו. קבלאוי : אני לא בא אלייך בטענות, אני טוען שאתה מתבלבל ואתה לא היית חלק ממי שפינו את הגופה, חברים שלך אמרו דברים אחרים, אתה אומר שיכול להיות שזה 2 בלילה?

העד, מר א. רינגר : אתה אומר את השעות.

ש : אני שואל אותך.

ת : היו הרבה שעות, להערכתי זה היה באזור 11 בלילה, אם אתה אומר שזה היה מאוחר יותר זה היה מאוחר יותר אני לא עובד עם שעון.

ש : ואם אני אומר לך שמהשלב שהורידו את הגופה מחדר השירותים עד שפינו את הגופה באמבולנס לאבו כביר היה תהליך של זיהוי גופה.

ת : יכול להיות.

ש : אבל אתה עכשיו אמרת שהורדת מלמעלה עד לאלונקה לקחת מהאלונקה לאמבולנס ופיניתם.

ת : מה מה מה מה? אני אמרתי מאד פשוט, אני עזרתי לנהג האמבולנס להוריד את האלונקה את המיטה מחלל בית הספר עד לכיוון האמבולנס וזהו, הכניס אותה פנימה, מה עשו אתה אני לא יודע, אני ניתקתי מגע באותו רגע.

ש : ממה שהבנתי שאתה נקראת על ידי אנשי מז"פ יחד עם עקיבא להיכנס,

ת : נכון.

ש : הורדתם את גופה אחרי שהכנסתם אותה לשק.

ת : נכון.

ש : הורדתם אותה לאלונקה של האמבולנס,

ת : נכון.

ש : ואת האלונקה מהשלב הזה לקחתם לאמבולנס.

ת : לקחנו החוצה מחוץ למבנה לכיוון האמבולנס ושם ניתקתי מגע.

ש : למה אני אומר לך שאתה מתבלבל כי אני טוען לפי העדויות שיש בתיק וחומר החקירה שמהשלב שהורידו את הגופה מחדר השירותים הוציאו אותה החוצה היה תהליך של זיהוי גופה שאם אתה זה שהורדת היית אמור לראות את זה.

ת : לא בהכרח.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : תן לו להשלים.

ש : אתה מתאר תהליך רצוף, כניסה לחדר השירותים, הכנסת הגופה, הוצאת, שמתם אותה ועד לאמבולנס אתה לפחות ממה שאתה אומר לא הייתה שום הפסקה באמצע.

ת : נכון.

ש : אז איך יכול להיות שהיה תהליך זיהוי גופה בשלב הזה?

ת : אני אענה לך בקלות, אתה יודע בכמה אירועים הייתי שאנחנו מוציאים גופות שלא נראות טוב והן צריכות לעבור זיהוי אז הן נכנסות לאמבולנס חובשים מה שצריך מנקים מה שצריך ואז מראים מה שצריך להראות אני לא קשור לזה.

ש : אני אומר לך שנהג האמבולנס לא מתאר את ההחזרה חזרה,

ת : אני לא יודע אני לא הייתי.

ש : אני אומר לך.

ת : זיהוי גופה לא היה בפני של המשפחה אם זה מה שאתה שואל, אני עזרתי לנהג להוציא.

ש : לכן אני אומר אתה מתבלבל.

ת : לא, אני לא מתבלבל.

ש : כי אבי ויינריך אומר אני הורדתי את הגופה מחדר השירותים חצי קומה למטה ואני אבי יחד עם עקיבא ניקינו את הפנים של הגופה כדי שהאבא יבוא לזהות ואז היה תהליך של זיהוי הגופה ואז מהשלב הזה מוציאים אותה החוצה לאמבולנס ואתה לא נכחת בשום שלב.

ת : אני בוודאות סגרתי את השק עם האזיקון אני בוודאות הורדתי את הגופה מיטה, אני בוודאות עזרתי לאיש מד"א להוציא אותה החוצה לאמבולנס ומשם אני ניתקתי מגע, אם הם נשארו אחר כך בתוך האמבולנס אם ניקו את הגופה, חבשו את הגופה היו בתהליך הזיהוי אין לי שמץ של מושג.

כב' הש' ד. צרפתי : עורך דין קבלאוי אתה אומר שתהליך הזיהוי ניקוי היה בחצי המפלס בתוך בית הספר?

עו"ד ו. קבלאוי : ככה אבי ועקיבא אומרים.

העד, מר א. רינגר : לא היה ולא נברא.

כב' הש' ד. צרפתי : כי מנשה אנחנו זוכרים אמר משהו סגרו וקראו לאבא וכו'.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון הוא הלך לקרוא לאבא.

כב' הש' ד. צרפתי : על הספסל ליד חדר המורים.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון, אבי ויינריך אומר הורדתי אותה יחד עם אנשי מז"פ שמנו אותה על ספסל בחצי קומה למטה ניקינו אותה עם פדים את הפנים שלה ואז קראו לאבא לבוא.

עו"ד ש. הר ציון : והאבא מספר שהוא באמת זיהה אותה שם.

כב' הש' ד. צרפתי : ואת התיאור של פתיחת השקית כך אני הבנתי אבל אתם אומרים שכל תהליך

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אז בוא נגיש את אבי ויינריך אני מסכים, תגיש, אם העדות טובה לך הוא עד הגנה תגיש את ההודעה.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה הזמנת את ויינריך?

עו"ד י. הלוי : אני הזמנתי.

כב' הש' א. קולה : כן, זה החולה.

עו"ד י. הלוי : זה החולה.

כב' הש' א. קולה : לפני כן, לפי מה שאתה בטוח בו אתה הנחת בשלב ראשון את הגופה על ספסל כלשהו לפני חדר המורים?

העד, מר א. רינגר : לא.

כב' הש' א. קולה : אז מה עשית עם הגופה מהרגע שהוצאת מהשירותים ובהמשך?

העד, מר א. רינגר : למיטה של מד"א .

כב' הש' א. קולה : איפה הייתה המיטה של מד"א ?

העד, מר א. רינגר : חצי קומה מתחת.

כב' הש' א. קולה : חצי קומה מתחת זה אומר,

העד, מר א. רינגר : יש שם שמונה מדרגות משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : יופי, ועל מה הנחת אותה שהורדת אותה חצי קומה מתחת?

העד, מר א. רינגר : על מיטה.

כב' הש' א. קולה : היא לא היתה על הספסל היא הייתה על הרצפה המיטה הזאת?

העד, מר א. רינגר : זה מיטה שמורידים עם האמבולנס.

כב' הש' א. קולה : זו מיטה של אמבולנס שיש לה מצב גבוה.

העד, מר א. רינגר : כן.

כב' הש' א. קולה : והנחת אותה על המיטה.

העד, מר א. רינגר : כן, זה מה שזכור לי.

כב' הש' א. קולה : הבנת.

כב' הש' ד. צרפתי : יכול להיות שבשלב הזה היא לא על ספסל אלא על מיטה מישהו זיהה אותה?

העד, מר א. רינגר : לא זכור לי.

כב' הש' א. קולה : זאת אומרת אתה לא הנחת אותה על ספסל, הנחת אותה על מיטה של נהג אמבולנס נכון?

העד, מר א. רינגר : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : כבודכם אני מבקש להגיש את חקירתו של אבי ויינריך.

כב' הש' א. קולה : ובכך מתייתרת עדותו?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : יופי, אתה רוצה את זה כת'?

עו"ד ו. קבלאוי : כן. אני מבקש גם להגיש את עדותו של עקיבא.

כב' הש' א. קולה : שניה, בוא נסמן את זה קודם.

עו"ד י. הלוי : עקיבא אני לא מסכים.

כב' הש' א. קולה : עדותו של ויינריך מיום 24/21/11 שעה 15:47 הוגשה וסומנה ת/472.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מבקש להגיש את עדותו של הרב שוקי הרשקוביץ.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

כב' הש' א. קולה : הוא מתנגד.

עו"ד ו. קבלאוי : טוב, אז נזמן את שניהם כעדי הזמנה.

כב' הש' א. קולה : טוב, בסדר.

עו"ד י. הלוי : כן אה? יופי, פרקליטות במיטבה.

כב' הש' ד. צרפתי : אני לא מצליח להבין הטיעון שלו שהוא אמר לגבי העד שהוא מיודד עם אב בית הדין, ידעתם את זה מנובמבר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאוי : אז למה הוא לא מסכים אותו מה הבעיה?

עו"ד י. הלוי : מה אתה סוחט אותי באיומים?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שניה, שניה, אני לגבי זה לא אחליט, חבריי יחליטו, אני לא יכול להחליט בנקודה הזאת.

עו"ד ו. קבלאוי : כשנגיע לזה אם נגיע.

כב' הש' א. קולה : לא, אתה רוצה להגיש אותו עכשיו, אתה רוצה להביא אותו כעד הזמה אני לא יודע מה הפרוצדורה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני רוצה להגיש את זה.

כב' הש' א. קולה : אתה רוצה להגיש אותו הרגע אמרת.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון, אם זה היה בהסכמה זה היה פותר את כל הבעיה, אנחנו נשקול, אנחנו מבינים מה שאדוני אמר לא נעשה משהו בכוונה.

כב' הש' א. קולה : אם תגישו בקשה אני אדיר את עצמי מההחלטה, יחליטו שני חבריי לבד.

עו"ד ו. קבלאוי : בסדר גמור אם נצטרך אנחנו נשקול.

כב' הש' א. קולה : אני לא אחליט בנקודה הזאת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : אני מנסה להבין מה פה דרמטי.

עו"ד י. הלוי : מה ההפתעה, איזה הפתעה הם קיבלו שמפריכים לנו בלוני ספין לאוויר, הזמה, המילה הזמה, איזו הפתעה, הם ביקשו את החקירה, הם קיבלו את התוצרים, אני התנגדתי לחקירה אתם זוכרים, הם קיבלו, הם לא הופתעו ובסוף הזמה, תגישו אנחנו השתגענו פה? האם השתגענו?

עו"ד ו. קבלאוי : הבנו.

כב' הש' ת. נסים שי : נתקדם, כן.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מציג בפנייך את ב.מ.3000, אתה מזהה את עצמך בתמונה?

העד, מר א. רינגר : כן.

ש : מי מהם אתה

ת : זה.

כב' הש' ד. צרפתי : זה מה שהראית גם לנהג האמבולנס?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, תסמן בעיגול.

כב' הש' א. קולה : זה מחדשות 13?

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : העד סימן בעיגול את האדם שהוא מזהה את עצמו, האדם עם הגב אלינו.

כב' הש' א. קולה : אני לא רואה את מי הוא מסמן, מה סימנת פה?

עו"ד ו. קבלאוי : הוא סימן בעיגול, את האדם הזה.

כב' הש' א. קולה : אתה רואה פרצוף?

עו"ד ו. קבלאוי : זה האדם עם הגב.

כב' הש' א. קולה : אתה עומד עם הגב.

העד, מר א. רינגר : אני פה עם הקרחת.

כב' הש' א. קולה : העד מסמן בעיגול כחול על גבי ב. מ. 3000 את תמונתו עם הגב, זה סומן ב. מ. 3000א. אתמול סימנו את זה ת/469, שניהם לא אותו דבר בכלל, זו תמונה שצולמה קצת אחרי, זה לא אותו דבר, פה הוא יותר פנימי פה הוא יותר חיצוני.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן, אני מתקן זו תמונה אחרת, כן.

כב' הש' א. קולה : זה שניות אחרי, זה באותו אירוע.

עו"ד ש. הר ציון : זו הקפאת של תמונה.

כב' הש' א. קולה : יש פה שתי הקפאות שונות.

עו"ד ו. קבלאוי : ויינריך אנחנו לא מוותרים על עדותו.

עו"ד י. הלוי : אתם לא מגישים.

עו"ד ו. קבלאוי : לא משנה כבר הגשנו.

כב' הש' א. קולה : אז איך הגשתם אותו עכשיו כת'?

עו"ד ו. קבלאוי : כי הוא עד הגנה בכל מקרה.

עו"ד י. הלוי : לא, זה בסדר, אם הם אומרים לי שהם רוצים לחקור אותו אני לא משחק משחקים כאילו הגשתם ואני תופס אותם, בשבילי זה שלא יגישו, אם הם רוצים לחקור אותו אני לא תופס אותם על הגשת האמרה.

כב' הש' ד. צרפתי : רק תזכור להביא אותו.

עו"ד י. הלוי : בטח.

עו"ד ו. קבלאוי : הוא גם מוזמן.

כב' הש' א. קולה : הלאה.

עו"ד ו. קבלאוי : עוד כמה שאלות ברשותך, עוד לפני שנכנסת לזירה אתה זוכר את ההגעה של המשפחה של המנוחה, תאר את הסיטואציה הזאת

העד, מר א. רינגר : הם ניסו להיכנס לתא בכל מקרה.

ש : איפה זה היה?

ת : במבנה.

כב' הש' ת. נסים שי : הם ניסו להיכנס לתא?

העד, מר א. רינגר : הם ניסו להיכנס הם רצו לראות את אחותם בכל מצב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : השופטת שאלה לתא או למתחם?

עו"ד ו. קבלאוי : לאן הגיעו?

העד, מר א. רינגר : לא הגיעו.

ש : הבנו שלא נכנסו לתא.

ת : לא נכנסו, גם לא לפתח התא, עצר אותם,

ש : איפה?

כב' הש' ד. צרפתי : הוא אצלו התא זה המתחם לדעתי.

העד, מר א. רינגר : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : או קיי לתוך המבנה בקומה של השירותים?

העד, מר א. רינגר : גם שם הם היו גם מתחת מבנה מעגלי כזה הם ניסו מכל מיני מקומות להגיע.

ש : רדפו אחריהם?

ת : בהתחלה רדפנו אחריהם.

ש : גם אתה?

ת : כן גם אני.

ש : בשלב שאת רודפים מישהו נשאר בתא בחדר השירותים?

ת : תמיד היו שם אנשי מד"א ושוטרים.

ש : בשלב הזה עוד לא היו, בשלב הזה של הגעת האחים אנשי מז"פ לא היו.

ת : אני שהגעתי מז"פ היו מה לא היו.

ש : אתה שהגעת מז"פ היו?

ת : בוודאי.

ש : בטוח?

ת : כן.

ש : אם אני אגיד לך שמזפ לא הגיעו,

עו"ד י. הלוי : לא, סליחה, סליחה, מצדי שהעד יצא יש לי הערה אני מתנגד לשאלה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : מה אתה אומר שהיו אנשים ששמרו על התא?

העד, מר א. רינגר : כן.

עו"ד י. הלוי : מה זה תא עוד פעם.

העד, מר א. רינגר : תא זה חדר שירותים.

כב' הש' א. קולה : הוא מתכוון למתחם של השירותים סיכמנו.

עו"ד י. הלוי : יש לי התנגדות.

עו"ד ו. קבלאוי : אבל הוא כבר ענה.

כב' הש' ד. צרפתי : כשאתה אומר תא אתה לא מתכוון לתא הפנימי.

העד, מר א. רינגר : לא, בכל החדר השירותים.

כב' הש' ד. צרפתי : איפה שהכיורים והכל.

העד, מר א. רינגר : כל חדר השירותים.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי, עכשיו אתה צריך עדיין הבהרה?

עו"ד י. הלוי : אם אתה לא שואל אותי על אנשי מז"פ אם אתה שואל אז אני מתנגד.

עו"ד ו. קבלאוי : אני אומר לך שאתה לפי מה שאתה אמרת שקיבלת את השיחה הקריאה בין שש לשבע אנחנו מבינים הגילוי היה רק בעשרה לשבע אז כנראה שזה יותר קרוב לשבע, אתה אומר לקח לי כחצי שעה עד ההגעה לזירה, אני אומר לך שבשלב שאתה מגיע לזירה אנשי מז"פ לא היו.

עו"ד י. הלוי : אז אני מתנגד, לא לענות.

עו"ד ו. קבלאוי : מבחינתי שיהיה.

עו"ד י. הלוי : למיטב הבנתי היה קצין מז"פ , טכנאי מז"פ עוד לפני מעבדה ניידת זה שני מושגים נפרדים, מעבדה ניידת ואיש מז"פ .

עו"ד ו. קבלאוי : אני חוזר בי מהשאלה.

עו"ד י. הלוי : טוב.

עו"ד ו. קבלאוי : אתה זוכר את האנשים שביקשו ממך לבוא לפנות את הגופה?

העד, מר א. רינגר : איש מז"פ .

ש : כשנכנסת כמה אנשים היו פנימה?

ת : אני זוכר אחד בתוך התא עצמו 

ש : אתה מדבר על תא שבו הייתה המנוחה תא 2.

ת : שבה היה כל הדם, היא לא הייתה שם.

ש : כן.

ת : והיו עוד שני שוטרים שנכנסו אתנו, נכנסו ויצאו.

ש : ואתה איך אתה מזהה איש מז"פ ?

ת : ביגוד, שילוט על הגב.

ש : כמה אנשים כאלו היו שם?

ת : אני זוכר שניים בכל הזירה במהלך אותו ערב.

ש : את השניים שראית אז ראית גם שהגעת לזירה?

ת : זה מה שניסיתי להסביר לך על השאלה שהקפיצה את כולם, כשרדפנו אחרי האחים זה לא בהתחלה, זה הגיע הרבה יותר מאוחר.

ש : אתה אמרת כשהגעתי לזירה אנשי מז"פ כבר היו.

ת : כן.

ש : אני אומר לך שעובדתית לפחות לא כל אנשי מז"פ היו.

ת : יכול להיות.

ש : האנשים שראית בשלב פינוי הגופה,

כב' הש' ד. צרפתי : המצלמים למינהם.

העד, מר א. רינגר : כן, אני מז"פ .

עו"ד ו. קבלאוי : כל האנשים שהיו עם לבוש עם חליפה כמו שאתה אומר 

כב' הש' ד. צרפתי : אלה ראית אותם מוקדם או יותר מאוחר?

עו"ד ו. קבלאוי : כבר כשהגעת לזירה?

העד, מר א. רינגר : בהתחלה בהתחלה?

ש : כן.

ת : לא זה לא מה שדיברנו עכשיו, דיברנו על המרדף שבזמן שרדפנו מה היה בתוך התא ואז אמרתי אנשי מז"פ היו שם.

ש : לא משנה, אתה אומר כשהגעת האנשים האלו לא היו שם אבל בהמשך הם הגיעו ובשלב שהאחים רצו אנשי מזפ היו שם.

ת : כן.

ש : אם אני אומר לך שבעדות שלך אומר בהתחלה אתה אומר פיניתי יחד אתו עד לאמבולנס ואחר כך אתה אומר נכון לא הגעתי עד לאמבולנס.

ת : לא הכנסתי אותו לאמבולנס.

ש : זו הכוונה?

ת : כן.

ש : שאלה אחרונה, אם אני אומר לך אביה של המנוחה ז"ל זיהה אותה בסביבות השעה רבע לשתיים?

ת : או קיי, אז אתה אומר.

ש : אתה לא זוכר את זה?

ת : לא זוכר.

ש : אתה בכל מקרה לא היית בתהליך של זיהוי.

ת : לא, לא זכור לי דבר כזה.

ש : אני מציג בפנייך תמונה שהוגשה במסגרת ההליך הקודם על ידי ההגנה שבה רואים את עורך דין שפיגל שייצג אז בתוך חדר השירותים ושם רואים שקית לבנה של זק"א

עו"ד ש. הר ציון : זה כבר אחרי הגשת כתב אישום הוא עושה סיור בזירה מצלם סרטון.

כב' הש' א. קולה : והשקית נשארה בזירה?

עו"ד ש. הר ציון : כך נראה.

כב' הש' ת. נסים שי : זו אותה שקית?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : זה תואם את מה שהוא אומר.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

כב' הש' א. קולה : והמשטרה לא לקחה אותה, מז"פ לא לקח אותה.

עו"ד ו. קבלאוי : אתם לא לקחתם אותה.

העד, מר א. רינגר : באותו ערב ממש לא, אני לא זוכר דבר כזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאוי : הפרמדיק שהגיע לזירה אומר שאיש זק"א בשלב שאייל היה בתוך התא הגיע איש זק"א לתוך התא ואמר לו שאת הכפפות צריך לקחת לקבורה זה לא אתה היית אתה.

העד, מר א. רינגר : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : תן לי רגע להבין, אמרו לכם לא עכשיו, היה שלב שאנשי זק"א באו וניקו את כל הדם?

העד, מר א. רינגר : יומיים שלושה אחרי.

כב' הש' א. קולה : וגם אז השקית עוד נשארה עדיין בזירה.

כב' הש' ת. נסים שי : איך לקחתם את השקית?

כב' הש' א. קולה : הוא לא היה שם.

העד, מר א. רינגר : אני לא הייתי.

כב' הש' ת. נסים שי : איש זק"א .

כב' הש' א. קולה : אבל הוא לא היה.

העד, מר א. רינגר : אני לא הייתי שם, אני לא הייתי בניקוי הזירה.

כב' הש' א. קולה : איך מז"פ לא לקח את זה.

העד, מר א. רינגר : זה צולם לפני או אחרי ניקוי הזירה?

עו"ד ו. קבלאוי : זה אחרי חודש כמעט.

כב' הש' א. קולה : חודש וחצי אחרי.

העד, מר א. רינגר : והשקית עוד שם.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, לא הייתם אמורים לקחת אותה לקבורה זה מה אני שואל.

כב' הש' א. קולה : הוא מסביר לך ,

העד, מר א. רינגר : אם יש עליה דם כן, אני אישי לא הייתי בפינוי הזירה.

עו"ד ו. קבלאוי : אבל היית בפינוי הגופה.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא הסביר, אמרו לו להשאיר את הכל

כב' הש' ד. צרפתי : חודשיים אחרי השקית הזאת נמצאת בשירותים?

עו"ד ש. הר ציון : אני אשמח להגיש את הסרטון אך חברי לא מוכן.

עו"ד י. הלוי : נכון, לא אכפת לי שתראו כמובן.

כב' הש' ד. צרפתי : ראינו שיש על השקית הזאת דם.

עו"ד ש. הר ציון : אני לא יודעת אם זאת השקית הזאת.

כב' הש' א. קולה : מישהו היה צריך לקחת אותה בזמן אמת, זה נשאר בזירה חודש וחצי.

עו"ד ו. קבלאוי : למה הם צריכים אותה?

כב' הש' א. קולה : מז"פ לא צריך אותה?

 העד, מר א. רינגר : לקבור.

כב' הש' א. קולה : להעביר אותה לקבורה לפחות.

עו"ד ו. קבלאוי : ברור, כן.

עו"ד ש. הר ציון : מז"פ לא צריך אותה, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאוי : אין לזה ערך ראייתי.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד ו. קבלאוי : לפחות אז בטח לא היה ערך ראייתי.

כב' הש' א. קולה : אז לא היה אבל עכשיו אתם מדברים.

עו"ד ו. קבלאוי : שאלה אחרונה, אחרי העדות שלך ובשלב המשפט פנית לחיזקי בתלונה כלשהי אתה זוכר?

העד, מר א. רינגר : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : ספר לבית המשפט על מה.

כב' הש' ד. צרפתי : חיזקי אמרנו היה?

עו"ד ו. קבלאוי : קמב"צ צפון.

כב' הש' א. קולה : הוא עדיין באותו תפקיד?

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

העד, מר א. רינגר : כן, על מה הייתה התלונה? יומיים או שלושה אחרי בערך התחלתי לקבל אס אם אסים מאח שלי עם השם שלי שמוזכר במשפט שאמרתי שהגופה טולטלה, יש לי צילום בווצאפ.

כב' הש' ד. צרפתי : על איזה משפט? הזה?

עו"ד ו. קבלאוי : כן. עורך דין הלוי באיזשהו דיון.

עו"ד י. הלוי : יש את זה בפרוטוקול שאני אומר?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, שאמרת שאיש זק"א טלטל את הגופה.

עו"ד י. הלוי : אמרתי שם? לא אמרתי שם.

העד, מר א. רינגר : כן, מופיע השם, אני לא יודע אם אתה אמרת לא הייתי פה לא יודע.

עו"ד ו. קבלאוי : לסיכום ועם זה אני מסיים, אבי ויינריך לא ראית אותו שם.

העד, מר א. רינגר : לא זוכר אם ראיתי אותו.

ש : ואם הוא אומר שהוא פינה את הגופה

ת : אני לא אומר את זה, הוא גם היה, אני לא זוכר אותו שם.

ש : הוא עזר לך לפנות את הגופה?

ת : אני לא זוכר אותו שם , אני זוכר שאני ועקיבא פינינו.

ש : זה מה שאתה זוכר.

ת : כן.

ש : היה אדם שלישי שאתה לא זוכר שעזר לכם?

ת : אם אתה אומר.

ש : אני שואל אותך.

ת : לא זוכר דבר כזה, מה אתה מנסה להכניס לי מילים לפה אני לא זוכר.

ש : לא ממש לא, 

ת : אני זוכר שאני ועקיבא עזרנו לאיש מד"א .

ש : אתה לא אומר שהיה איש שלישי שעזר לכם שהוא לא איש מד"א .

ת : נכון.

ש : אני מדבר על ההורדה של הגופה מחדר השירותים למטה עד לאלונקה ואז פינוי.

ת : אני לא זוכר שעוד מישהו עזר לנו.

ש : אם אבי אומר שאני עשיתי את זה אז הוא טועה? ואם עקיבא אומר שהוא לא היה אתך אז הוא טועה?

ת : עקיבא היה אתי בוודאות.

ש : הוא אומר שהוא לא היה.

ת : עקיבא היה אתי בוודאות.

עו"ד ו. קבלאוי : סיימתי.

כב' הש' א. קולה : חקירה חוזרת?

עו"ד י. הלוי : אין.

כב' הש' א. קולה : אין, טוב, הפסדת יום עבודה היום? כן? הגעת מרמת הגולן?

העד, מר א. רינגר : נכון.

כב' הש' א. קולה : או קיי, קוצבים את שכרו של העד בהתאם לתקנות, פרטיו יועברו למזכירות, ישלחו לך הביתה, הבאת אתך את טופס ההזמנה?

העד, מר א. רינגר : לא, זה בווצאפ.

כב' הש' א. קולה : לא, זה בדוא"ל שלך, גם בית המשפט שלח לך גם כן, לא משנה יסדרו לך את זה עכשיו, תודה רבה לך יום טוב.

עו"ד י. הלוי : תודה רבה, אני רוצה להגיד שני דברים, שהעד יצא.

כב' הש' א. קולה : שהעד יצא.

עו"ד י. הלוי : לא קשורים לעד אבל שהעד יצא. למען הסדר הטוב לגבי העדה מאתמול ליזי טובי אני מעדכן שהודעתה ומזכר הודעותיה הוגשו לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : במשפט הראשון.

כב' הש' א. קולה : בראשון?

עו"ד י. הלוי : במשפט הראשון כנ/6 נ/7 בהסכמת הצדדים ללא חקירה נגדית, פה התביעה חקרה נגדית, שם בהסכמה זה הוגש ללא חקירה נגדית.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לדבר על עדותו המסתמנת של אדיר חבני ביום רביעי הקרוב 30/3, הכותרת שלי סוגיית דלתיים פתוחות / סגורות ואיסור פרסום או כן פרסום, אני סבור נוכח הנימוקים שאשמיע עכשיו שצריך להיות דין זהה.

כב' הש' א. קולה : לא. ח. ולא. ק.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון, זו גם בקשה שאנחנו רצינו להעלות.

כב' הש' א. קולה : זה גם בקשה שלהם.

עו"ד י. הלוי : גם אתם רציתם.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון.

עו"ד י. הלוי : טוב, הדיון הזה הרבה יותר קצר, 

כב' הש' א. קולה : מה זה קצר?

עו"ד י. הלוי : לא, הדיון, לא יהיה פה דיון ארוך כי אני מבין שהתביעה כבר חשבה לבד על אותו רעיון, אני חייב להדגיש אדיר רוצה מאד להשמיע את דבריו אלא שהם יפורסמו, אבל אדיר אני מאד מכבד אותו כאדם וכעד,

כב' הש' א. קולה : סליחה, את הבקשה הראשונה שזה יהיה בדלתיים סגורות אדיר צריך להגיד לא אתם.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו כן רוצים להגיש מאחר ותוכן עדותו של העד,

כב' הש' ד. צרפתי : עלול לפגוע בא. ק.?

עו"ד ו. קבלאוי : בדיוק, הרי אתם תכנים שעלו אצלה,

עו"ד י. הלוי : וגם בחקירה נגדית אני רוצה להציג לו דברים, מה תעשו? בראשית, היא אמרה וכל מיני דברים אז מה תעשו זה מותר וזה אסור?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : רגע, רגע, שני דברים שונים, לגבי א. ק. בעיקר מה שהפריע לה זה מצבה הנפשי.

עו"ד ו. קבלאוי : עבירות המין.

עו"ד ש. הר ציון : לכאורה.

כב' הש' א. קולה : נכון, תגישו בקשה מסודרת.

עו"ד ו. קבלאוי : הנה, הבקשה היא גם שלנו.

כב' הש' א. קולה : מה נימוקי הבקשה?

עו"ד ו. קבלאוי : נימוקי הבקשה כך, תוכן עדותו של אדיר חבני עשויים עלולים להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע בפרטיותה של העדה א. ק. גם מבחינת מצבה הנפשי וגם עבירת המין שלטענתה בוצעו בה על ידי אדיר חבני, הקשר הזוגי שהיה ביניהם הוא קשר אינטימי שתכניו עלולים לפגוע בפרטיותיה של העדה ובכבודה של העדה ובבריאותה הנפשית כפי ששמענו שעבר ולכן אנחנו מבקשים שעדותו של אדיר חבני תישמע בדלתיים סגורות ואיסור פרסום על הפרוטוקול.

כב' הש' ת. נסים שי : למיטב זיכרוני גם הוא יש לו,

עו"ד י. הלוי : היה בשלוותא.

עו"ד ו. קבלאוי : גברתי צודקת, זה נימוק נוסף, גם עדותו הוא יעלו תכנים שפוגעים בפרטיותו.

עו"ד י. הלוי : אני אענה, אני מכוון לכך קודם כל עובדתית שבמהלך חקירתו הראשית אני אציג לו נתונים ודברים שאמה א. ק. בעדותה בחקירתה הנגדית, אני אגיד לו הנה צדקת לצורך העניין כי . 2. 3. 4. וכו' וכו' וכו', ואז פרוטוקול פתוח אז בסדר פרוטוקול פתוח אז אם הוא פתוח ברשות ובאישור אז בדלת האחורית אני הכנסתי כמובן,

כב' הש' א. קולה : אבל הם רוצים פרוטוקול חסוי.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, אני רק מסביר לכם למה אני העליתי את העניין.

כב' הש' א. קולה : אתה מסכים שהפרוטוקול יהיה חסוי?

עו"ד י. הלוי : אני מסכים שצריך להיות דין, יש עד שאני רוצה בצורה מסוימת להעביר את הדברים, אני אומר הייתי מוכן לדין שווה של פרסום כל פרוטוקול גם של א. ק. וגם של א. ח. שהוא רוצה שיפורסם.

כב' הש' א. קולה : הוא רוצה שיפורסם אבל זה לא תלוי בו כי מה שהוא אומר עלול לפגוע במישהו אחר לכן הסכמתו שהפרוטוקול יפורסם לא מעלה ולא מורידה כשזה נוגע לפרטיותה של עדה אחרת.

עו"ד י. הלוי : טוב, בנסיבות האלה אני מסכים.

כב' הש' א. קולה : או קיי, נציג התקשורת רוצה להגיד משהו?

נציג תקשורת : ניחשת נכון.

כב' הש' א. קולה : כן, דבר.

נציג תקשורת : כמובן שאין לי עניין לפגוע באף אחד מהמעורבים לא גברת א. ק. ולא א. ח. אבל אני לא חושב (לא ברור) משום שישבו פה נציגי מערכת בריאות הנפש ואמרו שהעדות שלה תזיק לה, עדות שלה תישמע בדלתות פתוחות תזיק לה בזמן העדות תגרום לה להתדרדרות במצבה הנפשי וכו' וכו' לא כך הדבר לגבי אדון א. ח.

כב' הש' א. קולה : לא, לא לגביו, לא לגבי המצב הנפשי שלו, בהנחה שא. ח. יישאל על מערכת יחסיו האינטימית עם א. ק. כל מיני דברים כאלו זה גישה לפרטים אינטימיים של שניהם על כל המורכבות שבה אז זה שהוא מוחל על כבודו ופרטיותו,

נציג תקשורת : גם היא מחלה.

כב' הש' א. קולה : היא לא מחלה, היא מחלה בזה שהיא באה לתקשורת, אדם יכול להחליט מה הוא עושה ומה לא, אני לא יכול לכפות להסכים מה שהוא לא עשה מה שהיא הסכימה למסור מרצונה החופשי היא מסרה וגם בתקשורת שלא ראיתי אותה היא לא גלשה לפרטים האינטימיים שנחשפו כאן לכן החיסיון הוא בשביל לשמור על זכויותיה לא בשביל לשמור על זכויותיו של אדיר חבני.

עו"ד י. הלוי : אני רואה את הפניה של YNET כצביעות אדירה, בית המשפט החליט, לי לא היה קשר לפרסום עדותיה של א. ק. הם לא הגישו אף פעם בית המשפט נתן החלטה אנחנו נפרסם אנחנו נחליט מה נפרסם אחרי עדותה, הוא התנגד אבל אחר כך הוא לא פנה לבית משפט ואמר אמרתם שתפרסו אני מבקש שתפרסו אלו דברים בעלמה שהוא אומר, למה לא ביקשת בקשה עד היום.

כב' הש' א. קולה : למה לך לריב אתו עכשיו?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די כבר, אולי אדוני ישב וידע.

עו"ד י. הלוי : התקשורת שלנו זה קרטל וזה מזעזע אתם מאפייה.

כב' הש' א. קולה : די כבר עורך דין הלוי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי מספיק כבר.

עו"ד י. הלוי : יא צבוע.

כב' הש' א. קולה : די, מה קרה לך.

כב' הש' ד. צרפתי : תחזור בך.

כב' הש' א. קולה : תחזור בך עורך דין הלוי מספיק.

עו"ד י. הלוי : אם כבודכם רוצים אני אעשה מה שאתם רוצים, אני חוזר בי.

עו"ד ש. הר ציון : ותתנצל.

כב' הש' א. קולה : ותתנצל גם.

עו"ד י. הלוי : המערכת צבועה אתה איש ישר ונקי כפיים.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, בואו נחדד את זה, אנחנו חוששים מאד שבמהלך עדותו של א.ח. יעלו המון פרטים שפוגעים לגמרי בפרטיותה של א.ק. כולל נפגעת כזו או אחרת או נפגע כזה או אחר ולכן אנחנו לא יכולים להסתפק באמירה של אדיר חבני שהוא מוותר על זה ובזה שאדוני טוען לנו עכשיו אבל היא כבר פרסמה במקומות אחרים אתה רוצה באופן ספציפי?

נציג תקשורת : אני רוצה באופן ספציפי, היינו בסיפור הזה, אפשר להחליט את זה כן ואת זה לא. לא צריך אוטומטי לסגור הכל.

כב' הש' א. קולה : אפשר לשקול את זה, ניתן החלטה, שמענו את דברייך בקשב רב נשקול ונוציא החלטה. 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : את חוות דעת של הנעליים.

עו"ד ו. קבלאוי : נגיש אותה בנט, רצינו להגיש בצבע והייתה תקלה.

כב' הש' א. קולה : מתי נקבל את הכתוביות המפורסמות על גבי,

עו"ד ש. הר ציון : הוא לא נותן לנו.

כב' הש' א. קולה : הוא לא נתן בסדר.

עו"ד ש. הר ציון : אין לנו איך לעשות.

כב' הש' א. קולה : אני לא גננת תסתדרו ביניכם, בסוף הנטל על התביעה למצוא לנו כתוביות למה שקורה בתוך התא בלי פיקסים.

עו"ד ב. משה : אני אכין את זה, זה לא יהיה אסתטי, אני לא מתכוון להקליד הכל.

עו"ד ו. קבלאוי : נעשה את זה עם חברה חיצונית.

עו"ד ש. הר ציון : הבעיה שחברה חיצונית לא מוכנה להקליד משהו שהיא לא שומעת והיא לא שומעת את המילים האלו כי יש בעיות בתרגום זו הבעיה.

כב' הש' א. קולה : רבותי, זה נטל שמונח עליכם להגיש לנו את הדבר הזה, אם עורך דין לוי לא רוצה לשתף פעולה אני לא מבין למה אני לא יודע למה.

עו"ד י. הלוי : אני לא רוצה לשתף פעולה?

כב' הש' א. קולה : זה מה שהם אומרים אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : אז שיגידו.

עו"ד ו. קבלאוי : אז תעביר.

עו"ד י. הלוי : לא מעביר לכם הגעתם לי עד כאן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : על מה אתם רבים היום? על מה המריבה היום?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני לא יכול לכפות, הנטל מונח עליכם, אם אתם מצליחים להגיע לשיתוף פעולה מה טוב ומה נעים, לא מצליחים להגיע לשיתוף פעולה אני מצטער על כך, אני מסתכל עליכם ובאותה מידה אני מסתכל גם על עליו, אני מציע לכולכם להנמיך את הטונים ולראות איך אתם מגיעים לעמק השווה בנקודה הזאת שהיא טכנית לגמרי, אם עורך דין לוי לא הגעתם לשיתוף פעולה מאלף ואחת סיבות שלא כל כך מעניינות אותי אז תשקיעו כמה שקלים ותביאו משהו מסודר, אנחנו בסוף המשפט, זה נורא חשוב לנו, בלי הכלי הזה קשה לנו לדעת בדיוק מה קרה שם.

עו"ד ב. משה : אני אעשה את זה אדוני.

כב' הש' א. קולה : אני סומך עלייך בני משה מכולם פה רק עלייך אני סומך.

עו"ד ש. הר ציון : בסדר אדוני.

כב' הש' א. קולה : לעניין הזה, עניינים אחרים אני סומך על כולם, כן.

עו"ד ו. קבלאוי : דבר אחרון, הצגתי לעד תמונה מתוך סרטון של שפיגל, אני לא רוצה להגיש את הסרטון כי חברי מתנגד, רק את התמונה של הקפאת התמונה.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

עו"ד ו. קבלאוי : אבל הוא התייחס אליה.

עו"ד י. הלוי : לא מעניין אותי, הסכמתי בספורטיביות ספונטניות.

עו"ד ו. קבלאוי : לא צריך את ההסכמה, נבקש מבית המשפט.

כב' הש' א. קולה : סליחה, נכתוב לפרוטוקול שראינו תמונה שצולמה חודש וחצי לאחר האירוע ובה השקית שעליה הייתה מונחת גופתה של תאיר ראדה מונחת (לא ברור)

עו"ד ו. קבלאוי : ככל הנראה זו השקית.

כב' הש' א. קולה : ככל הנראה, אתה לא צריך את זה, רשמנו לפרוטוקול.

עו"ד י. הלוי : תגיד ככל הנראה אין בעיה.

כב' הש' א. קולה : נרשם לפרוטוקול, אתה צריך להגיש את זה באמצעות עורכו, מי ערך, מי צילם, מתי צילם, איך צילם, יש כללי קבילות וראיות שכחנו? נרשם לפרוטוקול שהעד ראה את התמונה זיהה את השקית אתם אומרים ככל הנראה כתמי של תאיר ראדה נרשם לפרוטוקול זה מספיק לכם.

עו"ד ש. הר ציון : אני מבינה שחברי מתכוון להגיד חוות דעת מעודכנת של ד"ר קוגל.

כב' הש' א. קולה : דיברנו על זה אתמול ומיצינו את זה אתמול.

עו"ד ש. הר ציון : אני רק חייבת להגיד שאנחנו לא נוכל לחקור את ד"ר קוגל אם אין לנו חוות דעת אחרונה ומעודכנת.

עו"ד י. הלוי : אתם תחקרו ב- 10 ואם לא תסיימו תשלימו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : ההחלטה ניתנה אתמול וזו ההחלטה, מתקדמים אתה, אם צריך להביא אותה עוד פעם נביא אותה עוד פעם לא צריך לפתוח את זה פעם, תעשו מאמץ לגמור את זה כמה שיותר מהר, נתנו לך יומיים חופש בשבוע הבא, תעשו מאמץ לגמור את זה כמה שיותר מהר וזו ההחלטה שלנו, למה צריך לפתוח כל החלטה לדיון מחדש, ניהול חוזר, יש החלטה ברורה מאתמול היא לא השתנתה.

עו"ד ו. קבלאוי : אבל אדוני יש,

עו"ד י. הלוי : תחקרו אותה עוד פעם.

עו"ד ו. קבלאוי : יש עד מומחה,

כב' הש' א. קולה : אבל ניתנה החלטה אתמול, למה אתם פותחים כל דבר עוד פעם, אמרנו שככל שנגיע למסקנה שאתם לא מסוגלים לחקור על החלק הנוסף אז הוא יבוא לפה עוד פעם זה הכל.

עו"ד ש. הר ציון : אני מבקש להגיד ושיירשם וכבודכם כמובן החליט את שהחליטו כשמומחה מגיש חוות דעת אנחנו מסתכלים עליה כמכלול פרק משליך על פרק, קביעה משליכה על קביעה, הדברים האלה הם יחד מקשה אחת, עדות של מומחה בעיננו לא יכולה להיות מוגשת לפרקים,

כב' הש' א. קולה : ניתנה החלטה אתמול בנקודה הזו, אל תמתחו את החבל, נתתי החלטה טובה לא טובה תלכו לבג"צ זו ההחלטה ברורה חד משמעית אי אפשר להתווכח אתה, החלטה לא טובה לא טובה זו ההחלטה אי אפשר לחזור עוד פעם ועוד פעם אנחנו יודעים הכל אנחנו יודעים מספיק, נתנו החלטה.

עו"ד י. הלוי : זו מכה אתכם, אתם חמישה ראשים שאין אחידות ביניכם, מה קבלאוי לא היה טוב אתמול? את מעליו את המפקדת שלו, מה הוא התרשל? מה זה צריך להיות תגידי לי.

כב' הש' א. קולה : די, הנושא הזה נגמר, נושא הבא.

עו"ד י. הלוי : את לא מכבדת את הקולגות שלך.

כב' הש' א. קולה : די כבר.

עו"ד י. הלוי : אני פורט לך מה את עושה, את מקטינה את הקולגות שלך.

כב' הש' א. קולה : היא לא מקטינה אף אחד, הוא לא אשם, אני נתתי החלטה.

עו"ד י. הלוי : אני אומר את האמת של מה שאני רואה.

עו"ד ש. הר ציון : אני מבינה את הלחץ הכל בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני באמת בלחץ.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא מצליח להבין מה הדרמה היום, אולי יש משהו חיצוני שאני לא יודע עליו, אינני יודע, באולם הזה היום לא הייתה צריכה להיות דרמה, אני לא מבין למה יש דרמה, ההחלטה היא ברורה, ניתנה אתמול לא צריך לפתוח כל דבר לדיון מחדר, לא נקפח את זכותכם, אם לא תהיו מוכנים מספיק אז הוא יבוא לפה עוד פעם ד"ר חן קוגל זה הכל, כל כך פשוט, עוד משהו?

עו"ד י. הלוי : לא.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נפגשים ב- 30 לחודש.

עו"ד י. הלוי : בעזרת השם.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה לכם.

עו"ד י. הלוי : תודה.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מתאריך 23/03/2022

 

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 10:00 והסתיימו בשעה 12:25

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

<#3#>

החלטה

אנו פוסקים לעדה אידית גוטמן הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות. 

אנו פוסקים לעד אוהד רינגר הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות. 

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – 30.3.22.

 

הדיון הסתיים בשעה 12:25. 

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ' אדר ב' תשפ"ב, 23/03/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

 

הוקלד על ידי זיוה שימעון

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3