עדותו של דר קונסטנטין זייצב – רופא במכון לרפואה משפטית

(לאחר הפסקה בדיון):
כב' הש' אשר קולה: צהריים טובים.

העד, ד"ר קונסטנטין זייצב, מוזהר כחוק.

כב' הש' אשר קולה: טוב, חלק מחוות הדעת קיבלנו, חלק לא קיבלנו. נכון?
עו"ד שרון הר ציון: נגיש הכל מהתחלה.
כב' הש' אשר קולה: לא, לא להגיש מהתחלה, כי כבר סומן.
עו"ד שרון הר ציון: זה לא סומן, כבודכם. הגשנו את זה את דרך הנט למעשה, בלי סימון.
כב' הש' אשר קולה: כתוב לי "ת/11". אולי ת/11 זה ה-
עו"ד שרון הר ציון: לא, ת/11 במשפט הראשון.
ב"כ המאשימה: זה ישן.
כב' הש' אשר קולה: במשפט הראשון? אין לזה סימון היום?
עו"ד שרון הר ציון: היום אנחנו נגיש. אנחנו מגישים את המוצגים מת/441 עד ת/448. אני רק אגיד לכבודכם.
כב' הש' אשר קולה: זה כולל את מה שהגשתם כבר בעבר ואני יכול להתעלם מזה?
עו"ד שרון הר ציון: אז העברנו דרך ה-
כב' הש' אשר קולה: לא משנה. אני יכול להתעלם מזה?
עו"ד שרון הר ציון: כן. כן.
כב' הש' אשר קולה: לא, אני חושב שבני משה הביא את זה לפה פיסית, אם אני זוכר נכון.
עו"ד ירום הלוי: אפשר לקבל טבלה? את הטבלה של המוצגים?
כב' הש' דני צרפתי: ונכון שאתם חייבים עוד קלסר אחד של מוצגי הגנה שהשארתי אצלכם, נכון?
עו"ד ירום הלוי: הנה.
עו"ד שרון הר ציון: הנה. החזרתי. אני
כב' הש' דני צרפתי: זה בסדר? אפשר?
עו"ד שרון הר ציון: רק אגיד שזה לא-, יש תמונה שונה. בנ/33 יש תמונה שונה אצל אב בית הדין ותמונה שונה פה.
עו"ד ירום הלוי: מה זה?
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. רק אומרת.
כב' הש' אשר קולה: טוב. בסדר.
עו"ד ירום הלוי: תצלום כתם הדם מאחורי הג'ינס. על אחורי. הכל בסדר. אני אחראי.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אני אוהבת לדעת פשוט מול מה אני
כב' הש' אשר קולה: טוב, אחר כך אני אוציא את מה ש-, האחר שנתתם לי.
עו"ד שרון הר ציון: ועוד דבר אני מבקשת, אדוני, אם אפשר
כב' הש' אשר קולה: ת/3 מ-1589, 2006. אוקיי, זה זה, אותו דבר, בסדר. אז איך המוצגים של ד"ר זייצב? בואו נכתוב אותם לפרוטוקול עוד פעם בצורה מסודרת. מת"ו?
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, שמתי בפתח כל קלסר טבלת מוצגים עדכנית עד היום.
כב' הש' אשר קולה: בסדר, אני רוצה להקריא לפרוטוקול.
עו"ד שרון הר ציון: סליחה?
כב' הש' אשר קולה: אני רוצה להקריא לפרוטוקול מאיפה עד איפה.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. ת/448-ת/441 – מוצגים שקשורים לד"ר זייצב.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר? אם חברי רוצה-, יש לך עותק של הטבלה?
עו"ד ירום הלוי: יש לי, תודה. קיבלתי, תודה.
כב' הש' אשר קולה: בסדר גמור.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. אני רק אבקש, מאחר והמוצגים נסרקים לנט, במוצגים של אדוני הגשנו תמונות מקור צבעוניות, ב-Hard disk שיש אצל כבודכם יש את הדיסק עם התמונות, אבל רק שחשוב שהתמונות לא ייסרקו, חלילה, לנט או כל דבר אחר.
כב' הש' אשר קולה: בסדר. זיוה, שמעת?
עו"ד ירום הלוי: תמונות הנתיחה, חברתי.
עו"ד שרון הר ציון: תמונות הנתיחה.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: ואיזה ת"ו זה תמונות הנתיחה?
כב' הש' אשר קולה: חלק מת/442.
עו"ד ירום הלוי: לא, תמונות הנתיחה זה צמוד לחוות דעת.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
ב"כ המאשימה: כן, כן.
עו"ד ירום הלוי: 442.
כב' הש' אשר קולה: כן. חלק מת/442.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. טוב, בסדר.
כב' הש' אשר קולה: זיוה, לא לסרוק את התמונות.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק רוצה עוד דבר, כדי שכולנו נדבר שפה אחידה. הנספחים לחוות הדעת מסומנים במספרי תמונות שהם לא בהכרח תמונות שמופיעות ב-, זה לא אותו מספר תמונה בדיוק בדיסק. אין כל כך הרבה, לא קשה להתמצא, אבל רק חשוב שאנחנו נגיד, שאנחנו נגיד, אם זה לחוות דעת, אם יש תמונה שלא מופיעה בחוות דעת ורוצים, אז חשוב שכבודכם יידעו לעקוב. זה נראה לי הדבר האחרון שהוא מבחינת סדר הדברים. ברשות כבודכם, הגם כי מדובר בעד מומחה, אני אבקש לחקור אותו חקירה ראשית לא ארוכה, אבל בעיקר כדי להבהיר מונחים רפואיים והסברים ודברים שעלו לאורך השנים בדברים שהוא התייחס אליהם. אני אציג בפניו את חוות הדעת
כב' הש' אשר קולה: מילת המפתח היא "לא ארוכה". זו מילת המפתח.
עו"ד שרון הר ציון: יפה מאוד. אז אני אתחיל ו-, כשאני אתחיל ואני-, כמובן שהעד – אני אבקש ממנו גם להתייחס לטענות הגנה, כי הוא לא, לא כל הדברים הוצגו לו בעבר והוא כן במהלך השנים נתן עליהם התייחסויות, וחשוב שהדברים יעברו בפני בית המשפט.
כב' הש' אשר קולה: מה שניתן התייחסויות כתובות. מה שהוא נתן התייחסויות במקומות אחרים, את לא יכולה.
עו"ד שרון הר ציון: כתובות, לדוגמא, בפרוטוקול בית משפט, אחר כך במסמכים. כבודכם, יש לנו בעיה. העד
כב' הש' אשר קולה: פרוטוקול בית משפט אני גם כן לא יודע אם אפשר. דיברנו על זה כבר. דיברנו על זה. איך אפשר?
עו"ד שרון הר ציון: פעם שעברה סוכם שאפשר בית משפט
עו"ד ירום הלוי: מה?
כב' הש' אשר קולה: אם הייתה שיחת רענון איתו לפני יומיים והועברה תמציתה לעו"ד הלוי, אז זה בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: ואם הוא אימת את
עו"ד ירום הלוי: המון דברים חדשים לגמרי ברענון. זה כמו איזה חוות דעת חדשה בטלאים ובחתיכות. אני אתייחס לזה. כרגע אני שותק. בוא נראה מה הם רוצים לעשות.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. בואו נתחיל ונראה הלאה.
כב' הש' אשר קולה: בואו נתחיל.
עו"ד ירום הלוי: יש לנו תוספות. זה רענון שהוא חוות דעת בנושאים שמעולם הוא לא דיבר עליהם, בדברים שהוא לא דיבר עליהם. זה פנטסטי. אני מקבל את זה אתמול, כבודכם. זה יום לפני דיון, עולם ומלואו חדש. בבקשה.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: אבל אתה מוכן.
עו"ד ירום הלוי: מה?
עו"ד שרון הר ציון: בוודאי.
כב' הש' אשר קולה: אבל אתה מוכן לחקירה.
עו"ד שרון הר ציון: אתה מוכן לחקירה.
עו"ד ירום הלוי: אני אני. אני אקרא לילד בשמו.
כב' הש' אשר קולה: אם לא, ניפגש מחר עוד פעם. כמו שכבר סיכמנו, שאתם משריינים את שלישי ורביעי.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
עו"ד ירום הלוי: עקרונית, אני מוכן לחקירה.
כב' הש' אשר קולה: גמרנו.
עו"ד ירום הלוי: יש משהו ספציפי שאני כנראה אתנגד אליו, אבל קודם נשמע אם יש לי למה להתנגד.
כב' הש' אשר קולה: אם תתנגד, תתנגד. בסדר.

העד, ד"ר קונסטנטין זייצב, מוזהר כחוק בשנית.

כב' הש' אשר קולה: בבקשה, עו"ד הר ציון.

העד, ד"ר קונסטנטין זייצב, משיב לשאלות , עו"ד שרון הר ציון, בחקירה ראשית:
עו"ד שרון הר ציון: ד"ר זייצב, שלום. תודה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שלום.
עו"ד שרון הר ציון: תציג את עצמך רק לבית המשפט מבחינת ניסיונך המקצועי, בקצרה, טיפה מעבר למה שכתוב, כי כתוב פה באמת ברמת השורה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שמי קונסטנטין זייצב. אני
כב' הש' אשר קולה: אבל זה, באמת, נו, תעברי למהות.
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, כן חשוב לדעת מה הוא עושה היום, מה מאז – בכל זאת עברו 15 שנה – אם כבודכם, יאפשר. חבל, זה, אדוני רוצה לקצר זמן? זה יותר קצר לשמוע את זה.
כב' הש' אשר קולה: אם אני אתיר. אם אני לא אתיר, זה לא יותר קצר.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר, לא יתיר, לא יתיר.
כב' הש' אשר קולה: אז אני מתיר.
עו"ד שרון הר ציון: … מאמץ. אדוני, אני כבר הבנתי שלא תמיד…
כב' הש' אשר קולה: אנחנו מתירים. בבקשה, נו.
עו"ד שרון הר ציון: תודה רבה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רופא משפטי, אני עדיין עובד במכון לרפואה משפטית, ממשיך לעבוד, ואני מקווה עד לפנסיה אני אעבוד שמה. סיימתי לימודי רפואה ב-1985 בברית המועצות. התחלתי לעבוד בתור פתולוג ופתולוג ילדים, וב-1989 עברתי לרפואה משפטית. בסוף שנת 1994 עליתי ארצה. בשנת 2000 קיבלתי רישיון לעסוק ברפואה. משנת 2001 עובד במכון לרפואה משפטית. משנת 2004 אני מומחה לרפואה משפטית במדינת ישראל.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר גמור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה ההיסטוריה בקצרה.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: ורק מה אתה היום? אנחנו פשוט גם אמרנו לבית המשפט שאתה סובל
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. אני מספר חודשים ארוכים נמצא בחופשת מחלה בגלל שבר ברגל, אבל כרגיל, אני מבצע נתיחות, אני עושה בדיקות קליניות, חוות דעת על פי מסמכים, כמו שכל רופא משפטי עושה.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. אני רק אבקש אולי-, העד אפילו לא ביקש ואני כן אבקש
כב' הש' דני צרפתי: אפשר בישיבה.
כב' הש' אשר קולה: כן, אפשר בישיבה. אין בעיה.
עו"ד שרון הר ציון: אם הוא יצטרך-, אם תצטרך לשבת
כב' הש' דני צרפתי: בישיבה אפשר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן? אפשר? תודה.
כב' הש' אשר קולה: אין שום בעיה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תודה.
עו"ד שרון הר ציון: הוא סובל מאז אותו שבר, בצליעה, וקשה ככה.
כב' הש' דני צרפתי: בבקשה.
כב' הש' אשר קולה: אפשר.
עו"ד שרון הר ציון: תודה רבה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: סליחה.
כב' הש' אשר קולה: כן?
עו"ד שרון הר ציון: לאורך חוות דעתך
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: ת/442, אתה מתאר על גופה של המנוחה פצעי חתך. אני רוצה שתסביר לי את המונח "פצע חתך" מול, לעומת "פצע דקירה", לדוגמא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: פצע דקירה ופצע חתך זה שני פצעים שאחד זה חלק מחבלה חדה. חבלה חדה זו חבלה שהיא נגמרת על ידי חפצים מושחזים. הכי שכיחים מונחים זו "פצע דקירה" ו"פצע חתך". פצע דקירה, המשמעות, ההגדרה של פצע דקירה, זה פצע עמוק וקצר. ולהפך, פצע חתך זה פצע ארוך ושטחי. זאת אומרת, בזמן גרימת פצע דקירה, הלהב של סכין נכנס לעומק, לעומק, לאורך כל הלהב, וגורם לתעלת הדקירה שהיא מלווה את הפצע דקירה. ופצע חתך הוא יותר ארוך, כפי שאמרתי, ויותר שטחי. זאת אומרת, הסכין מחליקה על העור וחלק מושחז של הלהב מחליק על העור וגורם לפצע חתך.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: פצע חתך הוא יכול להיות לא מסוכן, אם כי הוא לא עובר-, שטח שלו לא עובר באיזורים מסוכנים, באיזורים מסוכנים שהם גורמים לפצעי חתך בכלי דם משמעו-, גדולים, ולדימום.
עו"ד שרון הר ציון: טוב. אני מפנה אותך בחוות דעת שלך. ברשותכם, אני אציג בפניו את חוות הדעת. עמוד 2, בסעיף 2, רק מונח רפואי, כדי שכולנו נבין במה מדובר ולא נימצא טועים. בסעיף 2 אתה כותב: "כתמי מוות מועטים." אתה יכול להסביר רק את המונח, מה זה "כתמי מוות" ומה אומר "כתמי מוות מועטים", מה המשמעות של זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כתמי מוות נגרמים בגלל, בגלל שקיעה-, שקיעת דם על ידי כוחות גרביטציה. זאת אומרת, דם שוקע לאיזורים נמוכים של הגוף שלנו. זאת אומרת, אם גופה נמצאת על הגב, אז דם שוקע לאיזור גב ועכוז. אם, למשל, אנחנו מדברים על גופה לאחר תלייה, אז דם יכול לשקוע לגפיים התחתונים ולאיזור אגן, שמה אנחנו נראה את הכתמי המוות.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. וכשאתה אומר פה: "כתמי מוות מועטים", מה זה אומר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כתמי מוות מועטים זה אומר שמדובר פה, ככל ה-, שמדובר פה על איבוד דם, כי בדרך כלל כתמי מוות הם בצבע סגול כהה, אדמדם, וטוב מאוד רואים את זה. במקרים של איבוד דם, אנחנו בדרך כלל רואים כתמי מוות מועטים.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. אבל העובדה שנשארו כתמי מוות זה אומר שנשאר דם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. רק רציתי לוודא שאני מבינה נכון. עכשיו מבחינת-, אני רוצה להתייחס בחוות הדעת שלך לסעיף 4. אני אתייחס לתמונה 3. אנחנו, התמונות, כבודכם, אני כבר אגיד, התמונות לא נוחות ולא זה. סובבנו את הטלוויזיה עד כמה שאפשר זה. יש לנו גם הדפסה אולי ש-
כב' הש' אשר קולה: למה צריך להקרין אותם בטלוויזיה כשיש לנו אותם פה?
עו"ד שרון הר ציון: כי לאדוני יש אותה בצבעוני, ל-
כב' הש' דני צרפתי: בסדר, אנחנו
כב' הש' אשר קולה: אני אראה להם. אני אראה לחבריי. עזבי, לא צריך להראות בטלוויזיה.
עו"ד שרון הר ציון: לא להראות בטלוויזיה?
כב' הש' אשר קולה: אני חושב שלא.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. אז אני, ברשותכם
כב' הש' אשר קולה: אלא אם כן יהיה משהו קריטי, כי יש לנו את זה לפנינו ואנחנו נראה את זה לחברים.
עו"ד שרון הר ציון: הנה, אני אתן את תמונה 3 בהגד-, לא בהגדלה, שמודפסת
עו"ד ירום הלוי: בסדר, רק תגידי לי על מה מדובר.
ב"כ המאשימה: תמונה 3 מחוות הדעת.
עו"ד שרון הר ציון: אני נותנת לכם.
עו"ד ירום הלוי: מה זה? של הצוואר?
ב"כ המאשימה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
עו"ד ירום הלוי: אה, אני מכיר, את ו…
עו"ד שרון הר ציון: מכיר אותה.
עו"ד ירום הלוי: לא צריך.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר? רק שיהיה לנו פשוט. סליחה. טוב, אתה מתייחס בסעיף 4 בחוות הדעת שלך
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: זה עמוד 3. בסעיף א' אתה אומר ככה: "יש פה שני פצעי חתך מתלכדים." אתה יכול להראות לנו אולי בתמונה, לסמן, להסביר מה זה שני פצעי חתך מתלכדים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בתמונה הזאתי רואים שני פצעי חתך שהם-, שביניהם נמצאת לשונית עור בצורת משולש. שביניהם נמצאת לשונית עור משולש.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וכתבתי שזה שני
כב' הש' דני צרפתי: והם מתלכדים בקודקוד של אותו משולש דמיוני.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. זאת אומרת
כב' הש' תמר נסים שי: משם יוצאת גם אותה לשונית נטענת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא שומע.
כב' הש' תמר נסים שי: משם גם יוצאת אותה לשונית? זאת הכוונה? ללשונית שנמצאת כלפי הקודקוד?
עו"ד שרון הר ציון: הם מתלכדים. אתה יודע להגיד איפה ההתלכדות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, אני לא יכול להגיד איפה הם התלכדו, כי
כב' הש' תמר נסים שי: אבל הוא אומר שהוא לא (מדברים ביחד).
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בשביל להגיד איפה הם התלכדו, זאת אומרת, אני חייב להתייחס לכיוון גרימת פצעי חתך, וידוע היום ברפואה משפטית שבלתי אפשרי לקבוע את זה.
עו"ד שרון הר ציון: לא ניתן לקבוע את
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא ניתן.
עו"ד שרון הר ציון: הכיוון המדוייק.
כב' הש' דני צרפתי: אה, כיוון?
עו"ד שרון הר ציון: את הכיוון, ולכן, אתה לא יודע בדיוק איפ-, אם ההתלכדות היא כאן או כאן, אבל זה הסי… אתה יכול
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני יכול-
כב' הש' דני צרפתי: אבל הקודקוד זה נקודת המפגש של שני החתכים.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא שומע.
כב' הש' דני צרפתי: הקודקוד שרואים בעור המופשל
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה הקודקוד, זה הקודקוד של משולש.
כב' הש' דני צרפתי: כן, הבנו. כן, בדיוק.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה הקודקוד
כב' הש' דני צרפתי: אז זו נקודת המפגש.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אם אתה רוצה לסמן אולי ב-
כב' הש' תמר נסים שי: בסדר, אנחנו…
עו"ד שרון הר ציון: רואים? בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יודע אם זה מפגש, כי אני חייב להתייחס לכיוון גרימת פצעי חתך, והיום ברפואה משפטית אין אחדות, אין, אין דעה אחידה לגבי כיוון פצעי-, האם אפשר לקבוע כיוון
כב' הש' דני צרפתי: אנחנו לא שאלנו על הכיוון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אה. סליחה.
כב' הש' דני צרפתי: אנחנו אומרים, נקודת המפגש בין שני החתכים מתלכד בקודקוד.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, זה כאן. כן.
כב' הש' דני צרפתי: כן.
כב' הש' אשר קולה: אבל זה יכול להיות ההתחלה ויכול להיות הסוף.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא שמעתי.
כב' הש' דני צרפתי: של שני נפרדים.
כב' הש' אשר קולה: כן.
כב' הש' דני צרפתי: …
כב' הש' אשר קולה: זה יכול להיות ההתחלה ויכול להיות הסוף.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: נקודת המפגש הזו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה יכול להיות התחלה
כב' הש' דני צרפתי: או התחלה של שני נפרדים
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה יכול להיות התחלה וזה יכול להיות גם סוף, כן.
כב' הש' אשר קולה: הבנו.
עו"ד שרון הר ציון: טוב. אותה לשונית – אתה מתייחס אליה בעמוד 4 לחוות הדעת שלך. אני לא אקריא, אבל זה מה שאתה מתייחס בעמוד 4.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו אני רוצה לשאול
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בשורה ראשונה ושנייה ושלישית.
כב' הש' דני צרפתי: כן, כן, אנחנו רואים.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך ככה: בסעיף 4א', אני מתייחסת שוב לסעיף-, לעמוד 3 למטה, ואני מתייחסת גם לעמוד 4 למעלה, אתה מתייחס למילה "שפות הפצע המשוננות. הקצה השמאלי נראה משונן, שלושה פצעי חתך, הקצה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: הימני חד."
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול להצביע או לסמן על התמונה מה זה אומר? להראות לנו למה אתה מתייחס לאותם
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בתמונה הזאתי לא כל כך טוב רואים את זה. יש תמונה מהצד, ש-, ש-
עו"ד שרון הר ציון: אז תתייחס בחוות דעת, אם אתה יודע להפנות אותנו לתמונה יותר טובה. יש לך את התמונות של חוות הדעת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש לי על הדיסק, אבל
ב"כ המאשימה: תני לו. תמונה 5. תני לו.
עו"ד שרון הר ציון: תמונה 5 אולי אני אראה לך. אתה יכול לסמן בתמונה 5?
כב' הש' אשר קולה: תמונה 5?
עו"ד שרון הר ציון: בזאתי רואים יותר טוב?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש עוד תמונות?
עו"ד שרון הר ציון: אני יכולה להראות לך את כל התמונות
ב"כ המאשימה: יש את 4.
עו"ד שרון הר ציון: תמונה 4?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, יכול להיות, אפשר, אפשר גם פה לראות.
עו"ד שרון הר ציון: אז אתה יכול לראות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: … שתיים, שלוש. אולי-, כן.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אז
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, סימנתי.
עו"ד שרון הר ציון: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה, השוליים, מה שאני כותב, שוליים עם שינון.
עו"ד שרון הר ציון: העד סימן שלושה
כב' הש' דני צרפתי: זה 5?
עו"ד שרון הר ציון: 5. תמונה 5. העד סימן למעשה
דוברת: … תמונות, בסדר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בסדר. תודה. בסדר. בסדר.

על גבי תמונה 5 העד סימן בשלושה חיצים את החלק המשונן, כאמור בסעיף 4א' לחוות דעתו. סומן
ת/442(א) –

העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מאמין שיש, אני מאמין שאפשר עוד לסמן. אני מאמין שאפשר עול-
, עוד לסמן. למשל, כאן.

(חילופי דברים – לא תומלל)

העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: גם כאן, גם כאן.
כב' הש' דני צרפתי: העד מסמן את התמונה…
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: גם כאן. אני סימנתי-, אני סימנתי עוד כמה.
כב' הש' דני צרפתי: עוד? למה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עוד כמה.
כב' הש' דני צרפתי: למה זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה עוד שינון.
כב' הש' דני צרפתי: זה התמונה המקורית, 4.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. זה, סימנתי עוד-, עוד שינון.
כב' הש' דני צרפתי: וזה על גבי התמונה המקורית, 4.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי יש, יש שינון

– וכן, המסומן על גבי התמונה המקורית, 4, סומן ת/442(ב).

עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי, כי ישנו, ישנם שיניים כמעט לכל האורך פצע, אבל שיניים גדולות.
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול להסביר לנו איך נוצרות השיניים האלה? הדבר הזה? מה המנגנון שנוצר? איך זה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה ידוע שבזמן, שבזמן גרימת החתך, קודם כל באיזור שעור הוא די רפוי, אפילו אצל אנשים צעירים, העור יכול להצטבר לקמטים וגם יכול להתגלגל בעקבות לחץ
עו"ד ירום הלוי: חלילה לא להב משונן, כמובן. כן? חלילה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בעקבות
כב' הש' דני צרפתי: אם הוא כבר שואל, זה יכול להיות גם להב משונן.
עו"ד שרון הר ציון: אולי אני, הוא יסביר
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קודם כל, תנו לי לסיים
כב' הש' דני צרפתי: זה מסובך ו-
עו"ד שרון הר ציון: ואני אשאל אותו שאלה (מדברים ביחד)
עו"ד ירום הלוי: למה הוא לא עונה? למה הוא לא עונה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תנו לי
עו"ד ירום הלוי: למה את לא נותנת לענות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: את-, אפשר ל-
כב' הש' דני צרפתי: זה יכול להיות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר לענות? על, על איזה שאלה לענות? לעו"ד ירום הלוי?
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם
עו"ד ירום הלוי: תפסיקי להפריע.
כב' הש' דני צרפתי: אם מותר לי לקבל עדיפות
כב' הש' אשר קולה: אבל מותר לנו, מותר לנו לשאול שאלות, עו"ד הר ציון.
עו"ד שרון הר ציון: אבל העד באמצע תשובה.
כב' הש' אשר קולה: אז סליחה.
כב' הש' דני צרפתי: אם מותר לקבל עדיפות, אחת האפשרויות של השינון שאנחנו רואים, זה יכול להיגרם מלהב משונן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא חושב ככה. אני לא חושב ככה, שהשיניים מסוג זה יכולים להיגרם מלהב משונן. אני לא חושב ככה
עו"ד ירום הלוי: פששש.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וגם ללהב משונן יש סימנים נוספים שחייבים לראות אותם. ואם אתם תרשו לי, אני אתייחס לזה.
עו"ד ירום הלוי: לא.
כב' הש' דני צרפתי: ואין אותם פה, לפי
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' דני צרפתי: חוות דעתך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. לא.
עו"ד ירום הלוי: וואו, וואו. בסדר.
עו"ד ויאאם קבלאוי: די עם ההערות האלה. די. די, יגיע תורך.
עו"ד ירום הלוי: אתם מכירים אותי, נכון?
כב' הש' אשר קולה: עו"ד-, לא להפריע.
עו"ד ירום הלוי: עליי. עליי. אני מבטיח – אני מקיים.
כב' הש' אשר קולה: די.
עו"ד שרון הר ציון: אולי אני אשאל אותך כבר עכשיו, נשים את הדברים בצורה…
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בבקשה.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
עו"ד שרון הר ציון: לגבי כל החבלות שאתה ראית על הגוף של המנוחה, יש איזשהי אינדיקציה, שאתה ראית בכל אחד מהחתכים, שמצביעה על גרימת החתך באמצעות להב משונן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תראו, ישר לאחר נתיחה, לא הייתה לי שום מחשבה על סכין משוננת. לא הייתה שום מחשבה. כי לא מצאתי באף פצע סימן שהוא יכול להתיישב עם להב משונן. אפילו בפצעים שהייתי מצפה לראות, הייתי-, אפילו בפצעים שהייתי מצפה לראות את הסימנים – אני מדבר על פצעים בצוואר, כי בצוואר הפצעים הכי עמוקים ולדעתי, היה שם שינוי של זוויות חיתוך, יציאה סכין מהפצע – לא מצאתי שום סימן לשינון, אפילו בפצעים שהייתי מצפה לראות. זאת אומרת, לא מצאתי אינדיקציה להשתמשות-, ש-, שהשתמשו בסכין משוננת.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. עכשיו אני אשאל אותך על הצוואר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: כמה הנפות סכין בוצעו, להערכתך, כדי לגרום לאותו חתך שאנחנו רואים ב-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קשה מאוד לרופא משפטי להתייחס למ-, ל-, למספר שאלות. אני לא אדבר על, על שאלות האלה, אבל גם ככה. מכיוון שמצאתי שני פצעים עיקריים בצוואר שהם עם לשונית עור, התייחסתי ללפחות שתי הנפות של סכין באיזור. ש-, שבוצעו לפחות שתי הנפות של הסכין. בגלל שמצאתי שני פצעי חתך עיקריים בצוואר.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. ד"ר זייצב, קבעת בחוות הדעת ב-442 שמות המנוחה נגרם מאיבוד דם בעקבות חתך בעורק התרדמה ובווריד היוגולרי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. מצד שמאל.
עו"ד שרון הר ציון: נכון. באופן כללי, בצוואר, איפה ממוקם העורק-, עורק, ארטריית התרדמה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ארטריה. כן. עורק התרדמה הוא ארטריה קרוטיס, כן. בצוואר יש שני
כב' הש' דני צרפתי: ארטריה, סליחה… אני לא יודע, ארטריה זה מושג לועזי למילה "עורק" בעברית?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. עורק. כן. זה, "ארטריה" זה עורק. זה עורק.
כב' הש' דני צרפתי: "ארטריה" זה עורק.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עורק. כן.
עו"ד שרון הר ציון: "אאורטה" זה אבי העורקים.
עו"ד ירום הלוי: כן. כבר אתם יכולים להוריד חצי ממה שרומן ידע. כן.
עו"ד שרון הר ציון: בוא, רק תגיד רגע, אז אמרנו שיש ארטריה, אמרת גם בצד שמאל וגם בצד ימין. תסביר לנו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. יש, זה עורק זוגי וגם וריד זוגי, אז מצד שמאל, עורק התרדמה הוא יוצא מיד מ-, הוא יוצא ישר מהוותין, ומצד ימין, העורק יוצא מעורק Brachiocephalicus גם לכיוון הצוואר.
עו"ד שרון הר ציון: אז בוא תסביר לנו רק במילה, "ותין" – מה זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: "ותין" זה אב העורקים. או "ותין", או "אאורטה". זה עורק הכי גדול בגוף של אדם, שהוא בקוטר משמעותי, כי הוא מספק דם לכל הגוף.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי, אז אני רק רוצה, אני מפנה אותך לת/447.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: ת/447 למעשה זה תמונה מתוך "Atlas".
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: "Atlas", כן. Neck. כן.
עו"ד שרון הר ציון: נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: ת/447?
עו"ד שרון הר ציון: נכון. כתוב שמה שזה תמונה אחורית, מהצד האחורי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, זה, זה מאחורה, מראה מאחורה, כן.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול להסביר לנו? רק אולי לכתו-, ל-
ב"כ המאשימה: לסמן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. זה
עו"ד שרון הר ציון: לסמן?
עו"ד ירום הלוי: מה הוא מסמן עכשיו? על אבי העורקים?
עו"ד שרון הר ציון: הוא רוצה לסמן, איפה זה ה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה צד שמאל.
עו"ד ירום הלוי: מה? מה הוא מסמן?
עו"ד שרון הר ציון: איפה האאורטה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה ימין.
כב' הש' דני צרפתי: אאורטה, אבי העורקים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה ותין.
עו"ד שרון הר ציון: "ותין" זה מילה אחרת ל"אאורטה", נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אאורטה, כן. אב העורקים.
עו"ד ירום הלוי: אז תגידו רק ספרה. ספרה ומושג.
כב' הש' דני צרפתי: יש פה ספרה בספר הזה?
עו"ד ירום הלוי: לא, שהוא מסמן עכשיו. שיגיד: "אני מסמן ב-1 את".
עו"ד שרון הר ציון: בסדר, רק הוא יסתכל ואז נמספר, בסדר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה העורק, עורק שמאלי
כב' הש' תמר נסים שי: זה צילום מהגב.
כב' הש' אשר קולה: אבל זה מסומן פה כבר, לא?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שמאלי, וזה עורק-
עו"ד שרון הר ציון: כתוב באנגלית. אני ליתר ביטחון
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וזה עורק ימני.
כב' הש' אשר קולה: לא, כתוב פה "אבי העורקים".
עו"ד שרון הר ציון: לא, לא, כבודכם, התמונה השנייה היא מקדימה, היא תמונה אחרת. הוא מסמן-, 447 – יש שמה שתי תמונות.
עו"ד ירום הלוי: תסמן במספרים. אחרי זה תגיד לנו.
כב' הש' אשר קולה: על איזה הוא מסמן? על זו?
עו"ד שרון הר ציון: כן. על זו הוא מסמן.
כב' הש' אשר קולה: על זו? אבל מה שמסומן כאן, מה זה?
כב' הש' דני צרפתי: זה מהגב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כתבתי: "עורק שמאלי", "עורק ימני".
עו"ד שרון הר ציון: רואים פשוט יותר טוב כאן. הוא סימן את העורק השמאלי, את הוותין, שזה אבי העורקים, ואת העורק הימני שיצא
עו"ד ירום הלוי: אפשר לראות? אני רוצה לראות.
כב' הש' דני צרפתי: סליחה. "ותין" זה אבי העורקים וזה גם "ארטריה"?
עו"ד ירום הלוי: לא, לא. "אאורטה".
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אאורטה. אבל אאורטה, לפי המבנה, הוא עורק הכי גדול בגוף האדם. לפי מ-
כב' הש' דני צרפתי: אבל הוא אבי העורקים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. אבל-, הוא אבי העורקים, כן. או "ותין".
כב' הש' דני צרפתי: כן. ואבי העורקים, כשמו כן הוא, העורק הכי גדול בגוף האדם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' דני צרפתי: ו"ארטריה" זה עורק באופן כללי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: "ארטריה", כן, זה עורק ב-, זה באופן כללי, ועורק התרדמה הוא נחשב עורק בינוני.
עו"ד שרון הר ציון: רק, חשוב לי רק שתסביר לנו מילה אחת. מה שמייחד את הארטריה של עורק התרדמה, ארטריית התרדמה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: "עורק התרדמה". כן.
עו"ד שרון הר ציון: עורק התרדמה, שהוא, כמו שהסברת, הוא יוצא ישר
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מוותין, כן.
עו"ד שרון הר ציון: מהוותין.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מאב העורקים.
עו"ד שרון הר ציון: מהאאורטה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. בניגוד לימני
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שהוא יוצא מהעורק Brachiocephalicus, שעורק Brachiocephalicus מתמשך ל-Subclavian artery.
עו"ד שרון הר ציון: עורק התרדמה משמאל יוצא ישר מה-
כב' הש' דני צרפתי: זה חשוב לנו?
עו"ד שרון הר ציון: זה חשוב בהמשך.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
עו"ד ירום הלוי: הם רוצים שרומן אמר, נו. כאילו פרטים מוכמנים, "אאורטה" ו"ארטריה". אם מישהו לא הבין. בסדר.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, הכל טוב. כאילו זה פרט מוכמן.
עו"ד שרון הר ציון: אז חשוב לנו להסביר שאמנם זה נשמע מאותו דבר, אבל בצד שמאל באמת האאורטה וארטריית התרדמה יוצאים בעצם, אחד יוצא מתוך השני.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מצד שמאל עורק יוצא מוותין. כן.
עו"ד שרון הר ציון: יופי. תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי: בשני הצדדים יוצא עורק תרדמה.
כב' הש' דני צרפתי: רגע. מצד ימין הארטריה הרלוונטית לא יוצאת מאבי העורקים?
עו"ד שרון הר ציון: היא יוצאת מעוד סיעוף, היא יוצאת מה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מצד ימין יוצא מעורק Brachiocephalicus. מצד ימין עורק התרדמה יוצא מעורק Brachiocephalicus, ומצד שמאל עורק התרדמה יוצא מוותין.
כב' הש' תמר נסים שי: מהאאורטה.
עו"ד שרון הר ציון: מאאורטה. כן, יש שוני במבנה. אנחנו לא, לא
עו"ד ירום הלוי: בשני הצדדים יש עורק תרדמה.
כב' הש' דני צרפתי: אבל שניהם בסופו של דבר
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' דני צרפתי: יוצאים מהוותין.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' תמר נסים שי: לא. לא.
כב' הש' דני צרפתי: לא ישיר. דרך מסתעפת.
עו"ד שרון הר ציון: אחד ישיר ואחד לא.
כב' הש' תמר נסים שי: אחד ישיר ואחד לא ישיר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עורק התרדמה זה עורק זוגי.
עו"ד שרון הר ציון: בסוף כל העורקים בגוף יוצאים מאבי העורקים.
כב' הש' דני צרפתי: … גבירתי, אני לא יודע, חשבתי שאת אומרת משהו חדש.
עו"ד ירום הלוי: ועורק התרדמה מימין, עורק התרדמה הימני לא יוצא מהוותין.
כב' הש' דני צרפתי: ישירות.
עו"ד ירום הלוי: זה מה שהעד אומר.
כב' הש' דני צרפתי: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: לא ישירות. הוא יוצא מהברכיאלי
כב' הש' דני צרפתי: הסתעפות שלו.
עו"ד שרון הר ציון: מהעורק הברכיאלי. יש שמה עוד הסתעפות.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
עו"ד ירום הלוי: פששש. וואו. כן. עוד ניואנס.
עו"ד שרון הר ציון: טוב, אני מפנה לת/446.
עו"ד ירום הלוי: איזה שטויות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מה זה?
עו"ד שרון הר ציון: אני אראה לך מה זה ת/446. זה המסמך שאתה בעצם התבקשת להשיב ובעצם לתת איזשהו הסבר
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אה, כן, יש לי.
עו"ד שרון הר ציון: מה זה כל אחד מהדברים. רק כדי שאני אבין את הנוסח של הדברים, אפשר להגיד שעורק התרדמה זה סוג של ארטריה, נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, זה, עורק התרדמה זה ארטריה.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר גמור.
כב' הש' דני צרפתי: זה ארטריה.
עו"ד ירום הלוי: נו, בסדר, עורק זה ארטריה.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי, סליחה. בסדר. אנחנו ממשיכים.
עו"ד ירום הלוי: הבנו.
כב' הש' דני צרפתי: כל השאלות שגבירתי שאלה מתומצתות ב-446. אנחנו מסכימים?
ב"כ המאשימה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: כמעט, כן.
כב' הש' דני צרפתי: בסדר, נו.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. אוקיי. עכשיו שאלה. מבחינת, כשאתה מתאר את החתך בצוואר, אתה מתאר חתך ברוחב של 11 סנטימטר. יחסית לרוחב הצוואר של המנוחה, כמה זה תפס מתוך הדבר הזה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר לראות בתמונות. זה, זה, זה כל הרוחב של הצוואר.
עו"ד שרון הר ציון: כל הרוחב של הצוואר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה כל הרוחב של הצוואר. אפשר לראות בתמונות.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. אבל כלי הדם המרכזיים שנפגעו היו בצד שמאל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מצד שמאל, כן.
עו"ד שרון הר ציון: נכון. עכשיו אנחנו מדברים על תמונה 16 בחוות הדעת. זה חתך בבית החזה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: בסעיף 5 לחוות הדעת שלך אתה מתאר את החתך הזה, ואני רוצה לשאול אותך מה הקשר, ככל שיש דבר כזה, בין הפצע של החתך בחזה לפצע של החתך בצוואר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, שאלו אותי גם בבית משפט הקודם על זה, ובגלל קירבת האיזורים – סנטר, צוואר וחלק עליון של בית החזה, אני התייחסתי שכל מכלול הפצעים יכול להיגרם מלפחות שתי הנפות של הסכין בגלל קירבה של האיזור. ככה אני עניתי
כב' הש' אשר קולה: … שתי הנפות שחתכו בצוואר, איך ייתכן שבאותה הנפה זה היה גם בצוואר וגם בחזה? זה חייב להיות הנפה נוספת, שלישית או רביעית.
כב' הש' דני צרפתי: זה לא אותו קו.
כב' הש' אשר קולה: זה לא אותו קו בכלל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי אם עושים חתך אחד, אז מעבירים-, צריכים להעביר את הסכין, אז אולי בזמן זה, כי, כי פצעי חתך בסנטר ופצע-, וגם בבית החזה הם פצעי חתך שטחיים. שטחיים.
כב' הש' אשר קולה: אבל איך זה יכול להיות בהנפה אחת? באותה הנפה? כשיש הנפה אחת, הנפה אחת – חתך אחד בצוואר, הנפה שנייה – חתך שני בצוואר. איך משתי הנפות שעשו שני חתכים בצוואר הגענו לחתך בבית החזה או בסנטר? זה חייבת להיות הנפה שלישית ורביעית.
כב' הש' דני צרפתי: אם זה לא אותו קו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אממ, אם זה
כב' הש' דני צרפתי: זה לא אותו קו.
כב' הש' אשר קולה: אם זה היה חתך אנכי, אז אדוני היה צודק – אז יש חתך אנכי, שבחתך אחד, חס וחלילה, מהצוואר כלפי מטה. פה זה חתכים אופקיים. איך ייתכן שבחתך אופקי אחד או שניים נגרמו ארבעה פצעי חתך? זה לא יכול להיות. בהנפה אחת.
כב' הש' דני צרפתי: הם לא באותו קו.
עו"ד ויאאם קבלאוי: הוא לא אופקי. הוא אלכסוני.
עו"ד שרון הר ציון: הוא אלכסוני. הוא לא אופקי. אתם בדיוק
כב' הש' דני צרפתי: לא משנה, אבל הוא לא באותו קו (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: אבל צריך להיות רצף, אבל צריך להיות רצף ביניהם. אני מסכים איתך
עו"ד שרון הר ציון: הנאשם מסביר מאוד יפה איך זה קרה, אבל בסדר.
כב' הש' אשר קולה: שנייה, עו"ד הר ציון. בסדר, הוא אלכסוני, ברור, אבל אם זה בהנפה אחת, צריך שיהיה רצף ביניהם כדי שזה יהיה אותה הנפה. בהכרח
עו"ד שרון הר ציון: הנאשם מסביר איך זה קרה. אני אתן לכם עותק של 16, אם אתם רוצים.
כב' הש' דני צרפתי: עוד אחד?
עו"ד שרון הר ציון: רק שיהיה לכם עותק של 16, שזה החתך ב-
כב' הש' תמר נסים שי: 16 אצלי מסומן כמשהו אחר. זה המספר? 16?
עו"ד שרון הר ציון: כן. זה הפס שלמטה.
כב' הש' תמר נסים שי: אה, אוקיי.
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול להסביר לנו מה הקשר בהנפת הסכין? איך זה יכול להיגרם?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני התחלתי להגיד על זה. אני חושב שבזמן גרימת-, יש כל מיני, כל מיני סצנריו אפשר לדמיין, אבל אולי ב-, לאחר חתך ראשון בצוואר ובזמן העברת הסכין למקום וב-, לצורך גרימת חתך שני, פגעו גם בבית החזה ובסנטר.
כב' הש' אשר קולה: אבל ד"ר זייצב, ד"ר זייצב, באמת, עשו חתך ראשון, מאה אחוז. ואז מה? ואז מה? ביצעו הנפה נוספת כדי לעשות חתך נוסף. החתך הנוסף בוצע
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול אולי עם סכין לעשות איך זה יכול לקרות?
כב' הש' אשר קולה: בוצע בבית החזה. הלאה. עוד הנפה ובצוואר. זה לא יכול להיות באותה הנפה.
ב"כ המאשימה: למה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אתה רוצה ל…?
ב"כ המאשימה: כן, תדגים.
כב' הש' תמר נסים שי: מה שכתוב…
כב' הש' אשר קולה: בדרך, אבל זה הנפה נוספת, כן, אבל זה נתקע ועשו עוד פעם הנפה אחר כך. זה לא יכול להיות בדרך.
עו"ד שרון הר ציון: אולי תעמוד רגע ותראה לנו
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תראו, האיזור, האיזור הוא מצומצם. האיזור הוא מצומצם.
כב' הש' אשר קולה: נו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: האיזור הוא מצומצם. יכול להיות שבזמן, בזמן מעבר סכין פעם ראשונה, אני גורם לחתך גם בבית החזה. עוד פעם, זה דמיון. זה דמיון.
כב' הש' אשר קולה: זה דמיון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה דמיון.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר לדמיין, אפשר לדמיין.
כב' הש' אשר קולה: אפשר לדמיין אבל באותה מידה של סבירות שהיו פה ארבע הנפות?
כב' הש' דני צרפתי: (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: בוא נסכם. בוא נסכם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ארבע חתכים
כב' הש' אשר קולה: מה שאדוני אומר זה דמיון וזה לגיטימי, זה בסדר, אני יכול
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ארבע חתכים.
כב' הש' אשר קולה: לדמיין כך, יכול לדמיין אחרת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ארבע
כב' הש' אשר קולה: אני שואל את אדוני האם באותה מידה אני יכול לשער שהיו פה ארבע הנפות? באותה מידה של סבירות? ואדוני, כמומחה רפואי, צריך להגיד לי
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בעקבו-
כב' הש' אשר קולה: שכן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בעקבות זה, אני כתבתי: "מלפחות שתי הנפות."
כב' הש' אשר קולה: אדוני לא עונה על השאלה שלי. האם לא יותר סביר או לפחות לא לא פחות סביר, שהיו פה ארבע הנפות? כי מה שאדוני אומר זה ייתכן, אני מסכים, נניח, ייתכן בסבירות כזו או אחרת. נשים את זה רגע בצד. אני מקבל את מה שאדוני אומר. אבל עדיין באותה מידה של סבירות ואפילו גבוהה יותר ממנה, השכל הישר אומר שהיו פה ארבע הנפות, ואז לא צריך דמיון. יש פה ארבעה חתכים, ארבע הנפות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בעקבות זה, הרופא משפטי לא יכול להתייחס לכל מיני שאלות
כב' הש' אשר קולה: אבל אדוני עשה את זה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי
כב' הש' אשר קולה: לא, סליחה, ד"ר זייצב, סליחה, אדוני עשה את זה בדיוק לפני שתי דקות. אדוני אמר: "דמיון", "החתך היה", ואדוני הדגים לנו איך זה קרה. איך לזה אדוני כן מתייחס?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי
כב' הש' אשר קולה: זה לא בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי
כב' הש' אשר קולה: אדוני רופא משפטי ואדוני עכשיו אמר לנו השערה: "בדמיון יכול ל-, אפשר לדמיין כך." אני מקבל מה שאדוני אומר, לגיטימי לגמרי, אבל למה אדוני לא יכול להגיד לנו את ההפך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יכול להיות
ב"כ המאשימה: הוא אומר. הוא אומר: "לפחות שתיים."
עו"ד שרון הר ציון: "לפחות שתיים."
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ל-, לפחות ש-
כב' הש' אשר קולה: לא, אני לא רוצה "לפחות שתיים." אני שואל האם לא יותר סביר או לפחות לא פחות סביר, שהיו פה ארבע הנפות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יכול, אני לא יכול להגיד שזה יותר סביר מכיוון של-, לאחר שאנחנו נקבל את הסצנריו שלך, אפשר גם לדמיין עוד סצנריו אחד.
גב' אילנה ראדה: למה צריך…?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יבוא מישהו שהוא, ש-, שהוא יגיד: "זה היה ככה", ואנחנו נצטרך גם להסכים איתו.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה מה שאני יכול לענות.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו אנחנו נתייחס לסעיף3א' בחוות דעת שלך שמתייחס לחתך בסנטר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: יכול להיות שאת זה כן נקרין, אבל נתחיל בלי הקרנה. ד"ר זייצב, אתה בעצם תיארת את הפצע בסנטר המנוחה. הנה. אה, יש לך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש לי, יש לי, אני (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: איזה תמונה זאת במקור?
עו"ד שרון הר ציון: זה תמונה מספר 7.
כב' הש' אשר קולה: כן. אני רואה.
עו"ד שרון הר ציון: הפצע הזה – אתה מתאר אותו. גם הוא, אתה יכול להסביר לנו איך הוא נוצר? מה אתה רואה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הפצע הזה תואר כשני פצעי חתך מתלכדים עם לשונית עור ביניהם
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול להסביר לנו רגע איך הוא
כב' הש' אשר קולה: שני פצעי חתך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: היו פה שתי הנפות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. וגם יש פה לשונית עור
כב' הש' אשר קולה: סליחה, אני רוצה להבין. פה היו, בפצע הזה היו שתי הנפות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עובדה, עובדה שיש פה לשונית עור.
כב' הש' אשר קולה: אני לא מתווכח. אני רוצה להבין.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: שתי הנפות שהן, שוב אני חוזר על מה שאמרתי קודם, הן מתיישבות עם אותן שתי הנפות קודמות שפגעו בצוואר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עם לפחות שתי הנפות.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לרופא משפטי יש דברים שקשה מאוד לקבוע
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ולהעריך אפילו.
עו"ד ירום הלוי: גם דמיון שקשה להעריך ולקבוע.
עו"ד שרון הר ציון: כשאתה מתאר פה
כב' הש' אשר קולה: טוב, זה אתה תשאל.
עו"ד שרון הר ציון: בעצם את אותה הלשונית, אתה יכול להסביר לנו איך
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: הגיעה הלשונית הזאת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כאן, כאן זאת לשונית, כאן לשונית. מחלק הקדמי מתמשך פצע שריטה ומחלק אחורי מתמשכים, תיארתי את הפצע: "פצע שריטה לא רציף." הפצע הזה. אבל זה בהגדלה, זה בהגדלה גדולה.
כב' הש' אשר קולה: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה בהגדלה גדולה, כי כל הסיפור הזה, גם שורה ראשונה, ובהגדלה אנחנו רואים גם שורה אמצעית ותחתונה – כל הסיפור הזה הוא נמצא על פני שטח 0.8 אולי על 0.4 סנטימטרים, ובשורות
עו"ד ירום הלוי: כל זה, תבינו, אין בחוות דעת
כב' הש' אשר קולה: הבנו, הבנו.
עו"ד ירום הלוי: אין בכלום, אין בכלום, אתם יודעים.
עו"ד שרון הר ציון: כל זה יש בחוות דעת. הכל בסדר.
עו"ד ירום הלוי: כל זה חדש, אבל אני סופג את זה באהבה.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש בחוות דעת. יש
כב' הש' דני צרפתי: ד"ר זייצב, סליחה שאני מתעקש. אני רוצה
עו"ד ירום הלוי: הכל זה חדש. רק שתדעו.
כב' הש' דני צרפתי: רגע. סליחה שאני מתעקש. אני רוצה להמשיך עם האפשרות הדמיונית שאי אפשר לשלול אותה של שתי הנפות. איך במסגרת הנפה שעשתה את אחד החתכים בצוואר מגיעים לפגיעה בסנטר? באותה הנפה? בבית החזה אני מבין – הייתה ירידה של היד בהמשך של התוקף או-, אבל איך עושים את זה בסנטר? אני מנסה לדמיין לעצמי בראש, אני לא מצליח להבין. באותה הנפה.
עו"ד שרון הר ציון: נתתי לך סרגל. אתה רוצה להדגים? אתה רוצה להראות?
כב' הש' דני צרפתי: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: למה באותה הנפה גם פצע בסנטר, גם בצוואר וגם בבית החזה? איך זה אפשר, אדוני?
כב' הש' דני צרפתי: איך עושים את זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אז היו יותר מלפחות שתי הנפות.
כב' הש' דני צרפתי: אז אוקיי, אדוני – אם יגיד "לפחות שלוש, ארבע", אז אנחנו מבינים, אבל "לפחות שתיים" אדוני אומר שאפשר את כל הסצנריו העצוב הזה בשתי הנפות. איך?
כב' הש' אשר קולה: בלתי אפשרי, ד"ר זייצב.
כב' הש' דני צרפתי: בצוואר זה כבר-, בבית החזה אפשר לדמיין את זה עם המשך, אבל בסנטר? איך? איך עולים? עם אותו
כב' הש' אשר קולה: אלא אם כן זה התחיל בסנטר. וגם אז זה לא מסתדר.
כב' הש' דני צרפתי: אבל למה? זה לא יורד.
כב' הש' אשר קולה: זה לא מסתדר. זה לא יורד.
כב' הש' דני צרפתי: זה הנפה נוספת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יכול להיות שבזמן תקיפה, הייתה עוד, עוד איזשהי הנפה או שתי הנפות נוספות שגרמו-
כב' הש' אשר קולה: מה זה? זה לא "יכול", זה הכרחי, ד"ר זייצב, זה הכרחי
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עובדה שיש, כן.
כב' הש' אשר קולה: שיהיו פה לפחות
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מסכים.
כב' הש' אשר קולה: ארבע הנפות. לא שלוש, אלא ארבע הנפות לפחות. כי בסנטר אדוני אומר שהיו שתיים, כך אדוני הסביר לעו"ד הר ציון ואנחנו מקבלים את זה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: ובצוואר עוד שתיים שהן גלשו אחר כך גם לבית החזה. בסדר. בסדר. כפי שאדוני הסביר, בדמיון. בסדר. אבל למה אדוני ננעל על לפחות שתיים? זה לפחות שלוש או לפחות ארבע, לטעמי.
כב' הש' דני צרפתי: לא יכול להיות שתיים, אנחנו אומרים.
עו"ד שרון הר ציון: זה שתיים מרכזיות שגרמו לחתך ב-, ב-
עו"ד ירום הלוי: למה את עונה במקומו?
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, לא. העד עונה, העד עונה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ככה
עו"ד ירום הלוי: למה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ככה
עו"ד ירום הלוי: למה את מעידה במקומו?
כב' הש' דני צרפתי: הרי כי הנפה מקרית שהולכת-, מתחילה בצוואר, לא יכולה להתלכד בדיוק עם ההנפה הנגדית בסנטר בשני מקומות. הרי אדוני אומר שהחתך בסנטר בא משתי נקודות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חשבנו-, חשבנו-, חשבתי ככה
כב' הש' דני צרפתי: אז אי אפשר שזה יתלכד בול.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חשבתי ככה שבגלל שהאיזור הוא מאוד
כב' הש' דני צרפתי: לא אמרנו. בית החזה שתקנו. אנחנו עכשיו, אני מתעקש על הסנטר. סנטר זה לא יכול להיות ושזה עוד יתלכד באותה נקודה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יכול להיות שזה, יכול להיות שזה בזמן ניסיון לגרימת פצעי חתך עיקריים בצוואר, נגרמו עוד
עו"ד שרון הר ציון: תדגים. היית באמצע להראות.
כב' הש' דני צרפתי: אז יש לפחות ארבע.
כב' הש' אשר קולה: אבל זה ל… אבל זה נתקע כאן, אדוני. זה לא יכול להיות.
, עו"ד מרציאנו: למה?
כב' הש' אשר קולה: טוב, "למה?" בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: אתה רוצה להראות רק? היית באמצע להראות עם הסרגל. אתה רוצה להראות?
כב' הש' אשר קולה: טוב, בוא נשאיר את זה. אתם שואלים למה? באמת, עו"ד מרציאנו, אתם שואלים למה?
, עו"ד מרציאנו: כן, לא, באמת, אני לא
כב' הש' אשר קולה: טוב, בסדר.
, עו"ד מרציאנו: שהוא יעיד מה שהוא מעיד.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. שהוא יעיד. בדיוק.
, עו"ד מרציאנו: בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: ד"ר זייצב
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: רצית להראות עם הסרגל?
כב' הש' אשר קולה: אנחנו לא אומרים-, כל מה שאנחנו אומרים, מתעקשים, אדוני, שזה לא לפחות שתיים. זה לפחות שלוש. לטעמי, לפחות ארבע. זה הכל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: טוב.
כב' הש' אשר קולה: עכשיו אדוני צריך לאשר לנו את זה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: טוב.
כב' הש' אשר קולה: וזה הכל.
עו"ד שרון הר ציון: אתה רוצה להראות? היית באמצע
כב' הש' אשר קולה: אתה מסכים?
עו"ד שרון הר ציון: להראות עם הסרגל. אתה רוצה להראות?
כב' הש' אשר קולה: אתה מסכים שזה לפחות שלוש, ארבע?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מסכים.
כב' הש' אשר קולה: מסכים. גמרנו.
עו"ד שרון הר ציון: יופי. מקסים. עכשיו אני רוצה רק שתסביר לנו. התחלת לדבר על הפצע האופקי לא רציף שתיארת
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, זה תואר ב-
כב' הש' אשר קולה: בסנטר?
עו"ד שרון הר ציון: בסנטר.
כב' הש' דני צרפתי: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חוות דעת.
כב' הש' דני צרפתי: המוגדל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בסנטר.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: לא זוכר מה אמרת – מה אורכו של הפצע הזה בסנטר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: 0.8 סנטימטר. 8 מילימטר.
כב' הש' דני צרפתי: כולו.
עו"ד שרון הר ציון: לא, לא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אורך.
עו"ד שרון הר ציון: אתה מדבר על ה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: על פ-
עו"ד שרון הר ציון: על מה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: על פצע עליון.
כב' הש' דני צרפתי: אה, אה.
עו"ד שרון הר ציון: אה, רק על ה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: על זה.
כב' הש' תמר נסים שי: על הסנטר? כן.
כב' הש' דני צרפתי: רק על הקווקוו.
כב' הש' תמר נסים שי: כן.
עו"ד שרון הר ציון: על הקווקוו. על הנקודות.
כב' הש' אשר קולה: הקווקוו כולו הוא שמונ-, הוא אפס-
כב' הש' דני צרפתי: אפס נקודה-, פחות מסנטימטר.
כב' הש' אשר קולה: הוא 8 מילימטר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: 8 מילימטר.
עו"ד שרון הר ציון: פחות מסנטימטר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו, אתה בעצם בחוות הדעת שלך מתאר את הדבר הזה כפצע לא רציף. אני רוצה שתסתכל בתמונה המוגדלת שנתתי לך, תמונה 7 המוגדלת
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה.
עו"ד שרון הר ציון: זאת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה.
כב' הש' דני צרפתי: מה שקיבלנו עכשיו?
עו"ד שרון הר ציון: כן, כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: 7 המוגדלת. מתחת לאותו קווקוו
כב' הש' דני צרפתי: יש טיפה.
עו"ד שרון הר ציון: יש-, לא, עוד לפ-, עוד, בין זה לבין הטיפה. יש שמה בעצם עוד שני דברים ש-, "צברים" קראו להם בהמשך במקומות אחרים. אתה יכול להתייחס אליהם?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. בחוות דעתי התייחסתי רק לפצע ה-, פצע שריטה לא רצוף, ובהגדלה, באמת בהגדלה רואים את הנקודות קצת מאורכות. אני מדבר על חלק אמצעי וחלק ה-, ו-, וקו התחתון, שחלק אמצעי הוא באורך כ-4 מילימטר וחלק התחתון הוא גם פחות מ-4 מילימטר, ואורך כל הפצעים הוא גם פחות-, אורך כל הקווים האלה הוא פחות ממילימטר אחד, ממילי-
כב' הש' אשר קולה: פחות ממילימטר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ממילימטר אחד.
עו"ד שרון הר ציון: כל אחד מהקווים.
כב' הש' אשר קולה: כן, אני שומע.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וגם אין פה פגיעה בשכבה העליונה של העור. זאת אומרת, אין פגיעה באפידרמיס.
עו"ד שרון הר ציון: משני הצברים התחתונים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: אין פגיעה במה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: פגיעה באפידרמיס.
כב' הש' דני צרפתי: בעור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זאת אומרת, זה, זה, זה, זה לא פצעי שריטה. זה לא פצעי שריטה, זה הטבעות אולי, אולי, או ארטיפקטים או, אבל יותר סביר שזה הטבעות.
כב' הש' אשר קולה: הטבעות של מה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: של משהו. של בגד.
כב' הש' אשר קולה: של בגד?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: של בגד.
עו"ד ירום הלוי: מה זה "של בגד"? פיספסתי.
כב' הש' דני צרפתי: הטבעות.
עו"ד ירום הלוי: אה, הטבעות של בגד על הנקודות.
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד ירום הלוי: טוב, טוב. כן.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד, אבל אם אתה עכשיו רואה אותם
כב' הש' תמר נסים שי: לא הנקודות. מה שיש מתחת לנקודות.
כב' הש' דני צרפתי: על שלושת הקמטים היורדים.
עו"ד ירום הלוי: אני יודע, הבנתי.
עו"ד שרון הר ציון: למה
כב' הש' דני צרפתי: לא, לא על המקווקוו.
עו"ד שרון הר ציון: לא, רגע, אז אני רוצה לשאול אותך
עו"ד ירום הלוי: לא על הזה?
כב' הש' דני צרפתי: לא.
עו"ד ירום הלוי: אז מה בגד?
עו"ד שרון הר ציון: כבודו אומר השוואות
כב' הש' דני צרפתי: (מדברים ביחד).
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, לא, אני
עו"ד ירום הלוי: אה, ה-
עו"ד שרון הר ציון: לא, לא. לא, לא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: על, על, על הטבעות אני, אני, אני מדבר על
כב' הש' תמר נסים שי: אתה יכול להראות…?
כב' הש' דני צרפתי: אדוני מדבר על הקו הלא רציף?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: על, על, על כל השלושת הקווים, על כל השלושת הקווים, אבל חלק עליון – יש פה פגיעה בשכבה העליונה של העור, באפידרמיס, ובשתי שורות תחתונות אין.
כב' הש' תמר נסים שי: איפה השורות-, אני לא מצליחה לראות את השורות התחתונות. אני מבינה שיש שם
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול לסמן אותם בעיגול?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שורה אמצעית ושורה
עו"ד ירום הלוי: האלכסונים. הוא מדבר על הקווים האלכסוניים. כבודכם, שנייה, שנייה. תסתכלו
עו"ד שרון הר ציון: העד סימן כאן
עו"ד ירום הלוי: תסתכלו, אני אראה לכם. תסתכלו.
כב' הש' אשר קולה: אבל עזוב את זה עכשיו, תשאיר את זה
עו"ד ירום הלוי: אה, אתם לא רואים את זה? כי למה? כיבו לכם?
כב' הש' אשר קולה: לא, אנחנו לא רוצים לראות. תשאיר את זה לחקירה נגדית.
עו"ד ירום הלוי: טוב, טוב. בסדר.
כב' הש' אשר קולה: תשאיר את זה לחקירה נגדית. בסדר, העד סימן. בסדר, העד סימן בעיגול את-, איך? בוא נגדיר את זה, עו"ד הר ציון.
כב' הש' דני צרפתי: ההטבעות.
, עו"ד מרציאנו: צבר ב' וצבר ג'.
עו"ד שרון הר ציון: צבר ב' וצבר ג' של פסים מתחת לשריטה.
עו"ד ירום הלוי: הפסים האלכסוניים המקבילים למטה שם.
כב' הש' אשר קולה: אני רואה, אני רואה את זה.
עו"ד שרון הר ציון: אני לא חושבת. זה לא פסים, זה נקודות.
, עו"ד מרציאנו: זה לא פסים. הוא אמר שזה נקודה פחות ממילימטר.
עו"ד שרון הר ציון: זה נקודות. זה רק בהגדלה נראה פסים. באמת, באמת זה לא באמת פסים, זה נקודות
עו"ד ירום הלוי: זה לא פסים, זה סימנים. אתם מכירים את המילה "סימנים"?
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: זה נקודות קטנות. אני שמה על זה את הגודל האמיתי של הדבר הזה.
עו"ד ירום הלוי: זה סימנים, סימנים.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: לא פסים.
כב' הש' אשר קולה: טוב. איך נסמן את זה עכשיו?
עו"ד ירום הלוי: כמובן הייתי ציני. לפרוטוקול.
עו"ד שרון הר ציון: 442ג'?
כב' הש' אשר קולה: מה שקודם, מה שהוא סימן לי, 447, פשוט החלפתי את מה שנתתם לי במה שהוא סימן ואז נפתרה הבעיה. בסדר?
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: בסדר?
עו"ד שרון הר ציון: התמונות האחרות היו 442א' ו-ב', אז אני לכן מציעה לכם שזה יהיה 442ג'.
כב' הש' אשר קולה: 442ג'. אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: הפסים שנקראים "סימנים" זה מבגד. זה מה שהעד אמר.
כב' הש' אשר קולה: זה מה שהוא אמר.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: מבגד כלשהו.
עו"ד ירום הלוי: כן. מבגד.
כב' הש' אשר קולה: כן.
כב' הש' דני צרפתי: הטבעה.
עו"ד ירום הלוי: הטבעה.
כב' הש' תמר נסים שי: רק ב' ו-ג' או גם הקווקוו?
עו"ד שרון הר ציון: הוא אמר גם א'.
כב' הש' תמר נסים שי: גם א'.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני
עו"ד ירום הלוי: זה מבגד. אז גם זה מבגד?
כב' הש' דני צרפתי: גם זה שעבר את האפידרמיס הוא גם בגד?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: ויש מתחתיו עוד פצע קטן. מה זה?
עו"ד שרון הר ציון: החתך ה-
כב' הש' דני צרפתי: הטיפה.
כב' הש' אשר קולה: כן?
עו"ד שרון הר ציון: הטיפה הזאת. מה זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני, אני
כב' הש' אשר קולה: החתך האנכי
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני
כב' הש' אשר קולה: או אני לא יודע מה זה, הוא…
עו"ד שרון הר ציון: שואל אותך השופט מה זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה פצע חתך. זה פצע חתך שטחי.
כב' הש' אשר קולה: אנכי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אנכי, כן.
עו"ד שרון הר ציון: 3ב' בחוות הדעת.
כב' הש' אשר קולה: אנכי.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: לא אופקי, הפעם. טוב.
עו"ד שרון הר ציון: זה 3ב' בחוות הדעת.
עו"ד ירום הלוי: נוסיף חמישה חתכים או שאנחנו עדיין רק מעל שתיים?
כב' הש' דני צרפתי: לא משנה. תסכם אחר כך. כן?
עו"ד ירום הלוי: נסכם אחר כך, כן. כמה חתכים.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק רוצה כן לשאול אותך שאלה. אתה לא התייחסת בחוות הדעת לצבר ב' וצבר ג'. אני לא הצלחתי לקבל ממך תשובה למה לא התייחסת אליהם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא, אני לא התייחסתי ל-
כב' הש' אשר קולה: בחוות דעת המקורית, את מתכוונת.
עו"ד שרון הר ציון: כן. ל-442.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אתה רק התייחסת לפס העליו-
עו"ד ירום הלוי: הוא לא התייחס בשום מקום, רק אני Officer of the court, בשום מקום.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: לא מעניין איפה. אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא התייחסתי, כי צברים
עו"ד ירום הלוי: חוץ מהרענון, שתבינו.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הלוי, תפסיק להפריע.
עו"ד ירום הלוי: לא, רק לדעת. זה כל זה מאתמול. מה שהוא… זה מאתמול.
כב' הש' אשר קולה: בסדר. גם אתמול היה היום.
עו"ד ירום הלוי: נולד.
כב' הש' אשר קולה: גם אתמול היה היום. בסדר.
עו"ד ירום הלוי: מאה אחוז.
כב' הש' אשר קולה: כן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר לענות?
כב' הש' אשר קולה: כן. תענה.
עו"ד ירום הלוי: זה Brand new, Brand new.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר?
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד ירום הלוי: כן, כן, אפשר, אפשר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא התייחסתי לזה, קודם כל, כי זה ממצאים מאוד קטנים שכמעט ולא נראים בעין. ו-, ו-, וגם אין פה פגיעה, זה לא נזק, זה לא נזק, אין פה פגיעה בשכבה העליונה של העור, זה לא פצע שריטה, זה לא פצע שפשוף, זה לא איזשהו נזק. זה פשוט הטבעה או ארטיפקט או-, אפשר להתייחס, אבל
עו"ד ירום הלוי: "ארטיפקט."
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם לקחת כל ה-, כל האיזור, כל האיזור הזה, זה, לדעתי, זה הטבעה של משהו. ואני יכול להמשיך למה אני חושב שזאת הטבעה?
עו"ד שרון הר ציון: קדימה. תסביר לנו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר?
עו"ד שרון הר ציון: כן.
כב' הש' אשר קולה: כן, בטח.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר? כי אם אנחנו, כי כבר אמרתי שהפצע חתך נוצר בזמן החלקת ל-, חלק מושחז של להב של סכין על פני העור, על פני העור. זאת אומרת, אין, אין מצב, אין מצב שבזמן גרימת פצע חתך הזה, יווצרו נקודות, בגלל-, למה אני חושב ככה? כי בין השורות העור הוא לא פגוע, הוא לא פגוע, העור שמור, עור שמור, ואם זה היה פצע מהחתך, הייתי מצפה לראות פצע לא בלתי רצוף, פצע רציף, פצע רציף ללא מרווחים עור שמורים ביניהם.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: זה בדיוק הפוך, גוטה. הפוך, גוטה.
כב' הש' אשר קולה: טוב, אבל למה עכשיו?
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. אתה מקסים.
כב' הש' אשר קולה: יהיה לך זמן.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך
כב' הש' אשר קולה: וגבירתי מתכוונת לסיים?
עו"ד שרון הר ציון: עוד ממש כמה דקות. אנחנו פשוט
כב' הש' אשר קולה: לא, את רואה שעכשיו לא הפרעתי לך.
עו"ד שרון הר ציון: תודה רבה. אני ממש לקראת הסוף, אבל רק אני כן רוצה להבהיר כדי שנוכל להתייחס.
כב' הש' אשר קולה: בסדר, אבל ממש לסיים.
עו"ד שרון הר ציון: אם אתה כבר התייחסת לזה, אז בוא אולי תיתן עניינית. ד"ר פורמן וד"ר קוגל – שניהם מתייחסים בעצם לשלושת הפסים האלה כסימנים שבוצעו על ידי סכין משונן. מה ההתייחסות שלך בצורה יותר קונקרטית לעניין של סכין משונן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תראו, אני לא רואה פה סימנים של שינון, של שינון. נכון שעם מגע קלה של שינון-, של להב משונן על פני העור, יכולים להיווצר נקודות. נקודות. נקודות בהתאם לשינון הסכין, כן. אבל סבירות, סבירות שזה יקרה שלוש פעמים בתהליך כל כך דינמי של תקיפה, שבכל שנייה משתנה תנוחה של הקורבן
כב' הש' אשר קולה: למה אתה מניח שזה תהליך דינמי של תקיפה? על סמך מה אתה מניח את זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי זאת הטבעה. זה שלוש הטבעות.
כב' הש' אשר קולה: לא, אתה מניח שזו הטבעה, כי אתה מניח שהיה תהליך דינמי של תקיפה. מאיפה לך ההנחה הזו שזה תהליך דינמי של תקיפה? אנחנו לא יודעים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: זה אנחנו יודעים בדיעבד.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: אדוני הניח
עו"ד שרון הר ציון: לא, הוא יכול לדעת שיש תהליך תקיפה. הגיעה אליו אישה
כב' הש' אשר קולה: שיש פה תהליך דינמי של תקיפה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקיפה, כן.
כב' הש' אשר קולה: מאיפה אדוני יודע את זה? מהנתיחה או ממקו-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: את מה? את מה אני יודע?
כב' הש' אשר קולה: שיש פה תהליך דינמי של תקיפה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי ככה כתוב בספרות רפואית משפטית, ב…
כב' הש' אשר קולה: אז למה ש…? זה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כל ה-, כל תהליך תקיפה הוא דינמי. לעומת זאת שכל העורכי דין הגנה מנסים, מנסים לייצג את התהליך סטטי, זה לא נכון. כל תהליך תקיפה הוא דינמי. אין דבר כזה. כל ש-, כל אלפית שנייה משתנה זווית של הלהב, כל אלפית שנייה יכול להשתנות תנוחה של הקורבן, תנוחה של התוקף, יחס בין קורבן ליד ש-, כל שנייה זה משתנה. כל שנייה זה משתנה. בגלל זה אני אומר שהסבירות שיהיו שלוש הטבעות של, של להב משונן, היא נמוכה מאוד, ב-, כמעט
כב' הש' אשר קולה: כמעט בלתי אפשרית.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפס. כמעט בלתי אפשרי.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לעומת אפשרות הטבעה של חלק מהבגד באיזור הזה, במיוחד, במיוחד, אני מדגיש את זה, כי המנוחה הייתה-, נמצאה במקום מציאתה עם צד ימני של הסנטר צמוד לכתף. צמוד לכתף. נקודה.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זאת אומרת, הייתה פה התערבות איזשהי בסמוך למוות או אחרי למוות, אני לא יודע מתי הושיבו אותה ובאיזה מומנטום הושיבו אותה – כשהיא הייתה מתה כבר או הייתה בסמוך למוות. אני לא יכול להגיד את זה. אבל עובדה שזה היה. ככה היא הייתה. ככה. וכאן היה ריצ'רץ' ושולי הבגד.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: העד הדגים הסטת הראש ימינה והצמדת הסנטר על כתף ימין.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, כפי שהיא נמצאה במקום מציאתה.
כב' הש' אשר קולה: אתה קיבלת תמונות
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני ראיתי תמונות. אני (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, השאלה היא כזו:
עו"ד שרון הר ציון: יש בתיק העבודה אינדיקציה שהעד קיבל תמונות מהזירה.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני ראיתי את התמונות (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: קיבלת תמונות מהזירה לפני שחתמת את הדו"ח שלך?
, עו"ד מרציאנו: לא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אֵה, זה, אני לא זוכר מתי-, עברו 15 שנה – אני לא זוכר מתי ראיתי את התמונות, אבל אני זוכר את זה.
כב' הש' אשר קולה: אבל הן שימשו אותך לצורך חוות הדעת?
עו"ד שרון הר ציון: לא, זה, לדעתי, אחרי.
כב' הש' אשר קולה: האם לא יותר נכון
עו"ד שרון הר ציון: זה אחרי.
ב"כ המאשימה: זה אחרי פורמן.
עו"ד שרון הר ציון: זה הרבה הרבה שנים.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק. זה מה שאני רוצה לחלץ. האם לצורך חוות הדעת שלך, היא לא צריכה להיות כזאת שהיא טהורה? לא מעניין אותך התמונות מהזירה. אתה בודק.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. אני בודק גופה.
כב' הש' אשר קולה: גופה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני בודק גופה ו-
כב' הש' אשר קולה: תמונות מהזירה לא מעניינות אותך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. לא. אנחנו לא מתייחס-
כב' הש' אשר קולה: ולכן, כשאדוני אומר לי עכשיו ש-
עו"ד שרון הר ציון: 21.4.2013 לראשונה מועברות תמונות מהזירה למומחה.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. בסדר גמור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה בזמן
עו"ד שרון הר ציון: בסדר? אין לו את התיק עבו-
כב' הש' אשר קולה: בסדר גמור. זאת אומרת, עכשיו, כשאדוני אומר לנו שהראש מוצמד לבגד, זה כי אדוני-, או הראש היה מוצמד לצד ימין, זה אדוני יודע בחוכמה שלאחר מעשה, בדיעבד, כי אדוני ראה תמונות של הזירה הרבה יותר מאוחר מחוות הדעת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: תודה רבה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ובגלל שנולדה חוות דעת של ד"ר פורמן, אז בגלל זה אני התעניינתי בתמונות.
כב' הש' אשר קולה: ד"ר פורמן נולדה ב-2008, לא ב-2013, אבל לא חשוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, לא, לא. לגבי סכין משוננת
עו"ד ירום הלוי: לא, לא, היא ב-12, 13 הכינה את החוות דעת למשלים.
עו"ד שרון הר ציון: לא, 2012. 2012, 13.
כב' הש' אשר קולה: למשלים?
עו"ד ירום הלוי: למשלים.
עו"ד שרון הר ציון: 2012, 13, זה לא 08.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: ואז הוא התעניין בתמונות, הוא אומר. "ואז אני התעניינתי בתמונות."
עו"ד שרון הר ציון: קוגל מעביר את החוות דעת ב-2008, 09, לדעתי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ברוב המקרים אף פעם רופא משפטי לא רואה את התמונות של
כב' הש' אשר קולה: של הזירה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זירת אירוע. אף פ-, נדיר מאוד.
עו"ד ירום הלוי: בעקבות פורמן, אז הוא כן ראה. אוקיי. בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני ביקשתי לראות, כן.
עו"ד ירום הלוי: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: בסדר גמור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני ביקשתי לראות.
עו"ד ירום הלוי: בסדר גמור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם, אם רופא משפט-
עו"ד שרון הר ציון: רק חשוב לי לדעת. מה היתרון שלך אולי על פני אנשים אחרים שרואים רק תמונות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא הבנתי.
עו"ד שרון הר ציון: מה היתרון שלך כמי ש-, ביחס לגופה, מה היתרון שלך? נגיד
כב' הש' דני צרפתי: שהוא רואה את הגופה עצמה, בשונה מתמונות של הגופה?
עו"ד שרון הר ציון: כן. כל האחרים רואים רק תמונות, והוא רואה את הגופה עצמה, אז הוא יכול להעריך מה, איך זה נראה בשטח –
עו"ד ירום הלוי: גופה פלוס תמונות.
עו"ד שרון הר ציון: זה בולט? זה לא בולט? זה יבש? זה לא יבש?
כב' הש' דני צרפתי: רגע, אז אולי אני לא הבנתי את ההבהרה. אין ויכוח שהדיוק של אדוני שהקווקוו הזה נראה בהכרח הטבעה של בגד וכולי, ולא יכול להיות להב משונן, זה לא דיוקים שעסקת בהם בזמן חוות הדעת, זה כשהתעניינת אחרי חוות הדעת של גב' פורמן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בזמן-, כן.
עו"ד שרון הר ציון: זה מהתמונות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שני-
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי. אז בשביל מה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שנייה אחד.
כב' הש' דני צרפתי: גבירתי עכשיו אומרת לו
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שנייה.
כב' הש' דני צרפתי: מה היתרון שלו כמי שראה את הגופה? הוא ראה את הגופה שמונה שנים לפני שהוא התעניין בנושא הזה.
כב' הש' אשר קולה: ואז הוא לא התייחס לזה.
כב' הש' דני צרפתי: ברור.
עו"ד שרון הר ציון: זה בדיוק העניין.
גב' אילנה ראדה: גם אז הוא עשה קומבינות.
עו"ד שרון הר ציון: שאז זה כל כך שולי וזה כל כך לא זה, שהוא, לכן, הוא לא התייחס לזה.
גב' אילנה ראדה: על הגופה של הילדה שלי הוא עשה קומבינות.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. אין ויכוח. בנקודה הזאת
כב' הש' דני צרפתי: אין לו יתרון.
עו"ד שרון הר ציון: אין.
כב' הש' אשר קולה: אין לו יתרון
כב' הש' דני צרפתי: אין לו יתרון.
כב' הש' אשר קולה: ואין ויכוח שזה פרט שולי.
עו"ד שרון הר ציון: פרט שולי. אני מסכימה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא הייתה שאלה לגבי סכין
כב' הש' דני צרפתי: ברור, ברור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: משוננת ב-2006.
כב' הש' אשר קולה: אין טענות.
כב' הש' דני צרפתי: את הקביעה אדוני אמר מהתמונות וניתוח בדיעבד, שנדרשת אחרי גב' פורמן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מ-, מכיו-, מכיוון, מכיוון-, כן.
כב' הש' דני צרפתי: הבנו. כן.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
כב' הש' דני צרפתי: אז השאלה
עו"ד שרון הר ציון: אני התייחסתי לעובדה שבזמן הנתיחה
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: עצמה זה נראה כל כך שולי וכל כך לא משמעותי
כב' הש' דני צרפתי: הבנו. את זה הוא ענה כבר ממזמן, בין היתר.
כב' הש' אשר קולה: ענה מזמן…
עו"ד שרון הר ציון: בסדר. לכן, היה לי חשוב. סליחה, אני כנראה לא זכרתי. מתנצלת.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הר ציון, על זה אין ויכוח.
עו"ד שרון הר ציון: אני רוצה עוד ביטוי אחד, ממש אני בסוף, רק ביטוי שעולה ואולי ידועה לכולנו, אבל-, ד"ר זייצב, שאלה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
עו"ד שרון הר ציון: רק עוד פעם מבחינת מונח שאתה משתמש בו ואני כן רוצה שתסביר. אני בטוחה שיודעים, אבל כן תסביר. מה זה פצע הגנה? מה המאפיינים שלו? מה אנחנו רואים? איפה אנחנו מצפים לראות אותו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: פצע הגנה ש-, זה פצעים שנוצרים בזמן התגוננות של קורבן מול התוקף. זה יכול להיות בכל חלק של גוף, כולל גפיים העליונים, גפיים התחתונים, אם קורבן נמצא על הקרקע, לצורך, לגונן על חלקים חיוניים של, של גוף שלנו.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. אני רוצה רק לסדר איתך איזה טעות שהסברת, אבל שלבית המשפט יהיה ברור. בסעיף 6ב' לחוות דעת שלך, ל-442, אתה מתאר פצע חתך שנמצא באצבע 4 של כף יד ימנית.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: בתמונה 26, כשאתה מתייחס, אתה אומר: "אצבע"
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: "2".
עו"ד שרון הר ציון: "2".
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: מה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תיקנתי את זה. זה נכון מה שכתוב בחוות דעת. תיקנתי את זה בבית משפט.
עו"ד שרון הר ציון: הכותרת של התמונה 26 היא
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תיקנתי את זה בבית-
עו"ד שרון הר ציון: היא שגויה, היא לא אצבע שנייה, היא אצבע רביעית.
, עו"ד מרציאנו: אצבע רביעית.
עו"ד שרון הר ציון: כמו שהוא תיאר. רק חשוב שהדברים ייאמרו בצורה מסודרת.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: דיברנו על זה קודם ורק נחדד גם עכשיו: מצאת – תיארת, אני לא אחזור על זה – כמה פצעי הגנה שמתוארים. האם באחד מפצעי ההגנה ראית איזשהו רכיב שיש בו אינדיקציה לשימוש בסכין משוננת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. לא. לא ראיתי.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: לא ראית.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: במכלול הפצעים, כולל פצ-, פצעים בסנטר, אין שום כיוון לסכין משוננת.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. עוד דבר. אני רוצה להפנות אותך
כב' הש' אשר קולה: גבירתי לא אמרה שאלה אחרונה?
ב"כ המאשימה: זה כמעט.
עו"ד שרון הר ציון: זה תת פרק בעניין פצעי ההגנה והכל, בסדר? אני מפנה. זה משהו חשוב. שרק נבהיר את הדברים ושלא ככה-. תמונה 29, הפציעה בשורש כף היד.
עו"ד ירום הלוי: פששש.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: בשורש כף יד שמאל. בסדר? אני מפנה לסעיף 6ג' בחוות דעת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן. פצע ללא דימום.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: עד כמה ה-, בוא נתייחס קודם כל לפצע הזה כמו שהוא, עד כמה הוא מתיישב, אם בכלל, כפצע הגנה. מה אתה יכול להגיד?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לפי מיקומו, זה יכול להתיישב עם פצע הגנה, כמובן.
עו"ד שרון הר ציון: נכון. כי אמרת שזה הרי יכול להיות בגפיים וכדומה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קצת מפריע פה את ההיעדר דימום. זה, זה מה שמפריע. ומה שאנחנו יודעים, שלרופא משפטי, אם יש מכלול פצעים, פצעי דקירה או פצעי חתך, ופצע אחד הוא בלי דימום, אז קשה מאוד לרופא משפטי לקבוע מתי פצע הזה נגרם, זאת אומרת, לפני מוות, אחרי מוות או-, לפני מוות, אחרי מוות או סמוך למוות. בגלל שאין דימום. אז בגלל זה המונח הוא הכי נכון לכתוב שהפצע הזה נגרם לאחר ירידה קטלנית של לחץ דם, אבל זה לא אומר שבן אדם מת
עו"ד ירום הלוי: פששש. הו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עוד, זה קרו
כב' הש' דני צרפתי: מה, אדם יכול להגן על עצמו וכך יווצר פצע הגנה, גם אחרי שכבר אין לחץ שמוציא דם?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תר-, כ-
עו"ד ירום הלוי: להרים את היד, להפעיל שרירים שצריכים דם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תראו, רק שנייה, רק שנייה.
כב' הש' אשר קולה: הוא מבין את השאלה. זו השאלה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עו"ד ירום הלוי, תן לי להתרכז, בבקשה.
עו"ד שרון הר ציון: אני מפנה ל-445.
כב' הש' אשר קולה: אנחנו יודעים מה
כב' הש' דני צרפתי: ללא דימום. ראינו. ג'.
עו"ד שרון הר ציון: ת/445 יש התייחסות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עוד פעם
כב' הש' אשר קולה: אבל בוא, להשלים, לא יותר סביר שזה קרה בשלב מאוחר יותר?
כב' הש' דני צרפתי: אחרי.
כב' הש' אשר קולה: אחרי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מה זאת אומרת "מאוחר"?
כב' הש' דני צרפתי: לא הגנה.
כב' הש' אשר קולה: לא הגנה.
עו"ד ירום הלוי: לא הגנה. מוות, מוות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הפצע הזה הוא נגרם אחרי ירידת קטלנית של לחץ דם. זה דבר אחד מה שאני יכול להגיד. ודבר שני, הפצע נגר-, הפצע, לפי מיקומו, הוא יכול להתיישב עם פצע הגנה.
עו"ד ירום הלוי: פששש.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ודבר שלישי אני יכול להגיד
כב' הש' דני צרפתי: לפי מיקומו בגלל שהוא בגפה ניידת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא הבנתי.
כב' הש' דני צרפתי: מה מיקומו אומר? בגלל שזה גפה ניידת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: המיקומו שלו פה.
כב' הש' אשר קולה: כן, בגלל שהקורבן מרים את היד.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ואני יכול להגיד-, משהו ברח לי עכשיו. אני יכול להגיד שהרופא משפטי אף פעם לא יכתוב בחוות דעת רשמית איזה פעולות היה יכול לבצע קורבן אחרי גרימת פצעים עיקריים שבסופו של דבר גרמו למוות, כי תמיד יש הפתעות ובן אדם מסוגל לעשות דברים שהרופא המשפטי אפילו לא יכול לדמיין על זה.
עו"ד ירום הלוי: נכון. גם אחרי המוות. זה ידוע.
גב' אילנה ראדה: נכון…
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לאחר המ-
עו"ד ירום הלוי: הרבה אנשים עושים כל מיני דברים אחרי שהם מתים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בזמ-, אני רוצה
עו"ד שרון הר ציון: אפשר, בבקשה, לא להפריע, גם מהקהל וגם פה?
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הלוי, תן לו לסיים. תודה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בעקבות פצע
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, הקהל, עו"ד הר ציון, על הקהל אנחנו אחראיים. בסדר? וכבר סיכמנו – כשהגברת אילנה ראדה אומרת משפט, אנחנו לא מגיבים. זה בסדר, זה לגיטימי. זה באמת עדות נורא רגישה
עו"ד שרון הר ציון: נכון. נכון.
כב' הש' אשר קולה: וקשה. והיא אמרה משפט – לא סוף העולם.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: לא קרה שום דבר. לא צריך להגיב. עו"ד הלוי, אתה תשמור על איפוק. יגיע תורך בחקירה הנגדית.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר גמור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני יכול
עו"ד ירום הלוי: לא, אבל כשהוא צודק, הוא צודק.
כב' הש' אשר קולה: אבל לא עכשיו, עו"ד הלוי.
עו"ד שרון הר ציון: אבל אתה יכול להפסיק?
עו"ד ירום הלוי: אני מכיר המון אנשים שאחרי המוות עשו.
עו"ד שרון הר ציון: אתה יכול להתאפק? כמו ילד. די.
כב' הש' אשר קולה: אתה מוכן להתאפק?
עו"ד שרון הר ציון: די. תתאפק.
כב' הש' דני צרפתי: גם אפילו לא אמרת שזה בציניות. אז בסוף אנחנו נבין שאתה
עו"ד ירום הלוי: ynet, אני מתקן לפרוטוקול.
כב' הש' דני צרפתי: די, נו. אבל זה גם לא שאלות לציניות. ממש לא.
כב' הש' אשר קולה: כן. כן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני, אני יכול להשלים עוד משפט אחד?
כב' הש' אשר קולה: בטח.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפילו יש מונח כזה "פרכוס טרמינלי".
כב' הש' אשר קולה: לא שומע.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש מונח כזה "פרכוס טרמינלי".
עו"ד שרון הר ציון: יש מונח שנקרא "פרכוס טרמינלי".
כב' הש' אשר קולה: כן, נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ואני רוצה להגיד שהתהליך מוות הוא תהליך. זה לא שנייה אחד, זה לא, זה לא מומנטום בן אדם מת וזהו. זה, התהליך מוות הוא תהליך. זאת אומרת, זה Process, זה, זה תהליך, זה תהליך, זה לא מוות מיידי. מוות מיידי יכול להיות רק לאחר פגיעה בגזע מח ועוד במ-
כב' הש' דני צרפתי: אבל יש משהו שמפריע בפצע הזה לקבוע שבאותה מידה שזה יכול להיות אפשרות לפצע הגנה, בכל זאת, למרות, שזה לא פצע הגנה? שזה אחרי המוות נעשה? יש משהו שמכריח את אדוני להגיד שזה פצע הגנה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מה זאת אומרת "תכריח"? לא, לא הבנתי
עו"ד ירום הלוי: זה אומר פרקליטות. פרקליטות.
כב' הש' דני צרפתי: יש מניעה שזה לא יהיה פצע הגנה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא שומע. סליחה.
עו"ד ירום הלוי: פרקליטות ומשטרה, זה המכריח.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הלוי, מספיק. די.
עו"ד ירום הלוי: מה זה מכריח, הוא שואל.
כב' הש' אשר קולה: למה אתה מפריע אבל?
עו"ד שרון הר ציון: זה, זה, באמת (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הר ציון, תני לי לצעוק עליו לבד. למה אתה מפריע?
עו"ד ירום הלוי: אני מתנצל.
כב' הש' אשר קולה: תודה רבה. את רואה? כשאני צועק עליו, הוא מתנצל.
כב' הש' תמר נסים שי: זה שהוא גם מפריע, זה רק ביטוי. זה לא אומר שזה
עו"ד ירום הלוי: אני מתנצל. לא-, אני מתנצל גם, גבירתי, לגבירתי.
כב' הש' תמר נסים שי: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני, אני חו-
כב' הש' דני צרפתי: אדוני הסביר שזה יש אפשרות כזו או אחרת שלמרות שזה קרה בשלב שאין לחץ וכולי, זה בכל זאת יכול להיות פצע הגנה, ואדוני הסביר פרכוס וכולי. אני שואל מכיוון אחר. האם יש מניעה לקבוע באותה מידה שזה לא פצע הגנה?
כב' הש' אשר קולה: והאם זה לא יותר סביר?
כב' הש' דני צרפתי: שלב שלב. כן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יודע עד כמה אני יכול לקבוע פה סבירויות. אני לא יכול לקבוע פה סבירויות.
כב' הש' אשר קולה: טוב. בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי אני אפילו לא יכול לקבוע את ה-, אני אפילו לא יכול לקבוע טווח הזמנים שנגרמו פצעים, ואנחנו לא יודעים כמה, כמה לאח-, כמה זמן הקורבן היה יכול ל-, לחיות אחרי גרימת פצעים עיקריים בצוואר. אני, אני, גם זה אני לא יודע.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה יכול להיות מספר שניות, זה יכול להיות עשרות שניות.
גב' אילנה ראדה: איזה שטויות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בגלל זה, בגלל זה אי אפשר, אי אפשר לתת איזשהם סבירויות.
עו"ד שרון הר ציון: אני כן אבקש ממך להתייחס לשני ביטויים שאתה משתמש בהם בחוות דעת שלך וכן שתסביר לנו אותם. אני מפנה אותך לחוות דעת 442 במסקנות שלך, בסוף, בעמוד 9. אתה אומר שהפצע חתך נגרם קרוב לוודאי לאחר המוות
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: ובת"ו
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וזה לא ממש נכון, זה לא ממש
כב' הש' אשר קולה: אתה כותב דברים לא נכונים, ד"ר זייצב?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הא?
כב' הש' אשר קולה: אתה כתבת את זה. אתה חתום על זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: רגע, רגע, רגע. זה, זה לא משלים את השאלה, זה, זה לא תשובה שלמה, זה לא תשובה מלאה
כב' הש' אשר קולה: סליחה. ולא רק ש… זו חוות הדעת, עכשיו אנחנו מאפשרים להם
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: לאפשר שאלות. זה לגיטימי, זה בסדר, מאפשרים.
עו"ד שרון הר ציון: לא, יש ת/445 שממשיך את זה.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: זה לא עכשיו אני שואלת.
כב' הש' אשר קולה: אבל כשזה עומד לפני שופט, חוות הדעת שלך כמות שהיא, ובדרך כלל זו הפרוצדורה, ואדוני חתום על זה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
כב' הש' אשר קולה: ואדוני, בניגוד למה שאמר שקודם, שאתם לא יכולים לקבוע, אדוני כותב פה
עו"ד שרון הר ציון: "קרוב לוודאי."
כב' הש' אשר קולה: "קרוב לוודאי לאחר המוות."
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: למה זה לא תשובה לשאלת חברי ממקודם ושאלתי שלי שזה יותר מסתבר? אדוני כתב את זה. למה עכשיו אדוני משנה את ההסתברות שאדוני כתב אותה בעצמו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר לענות?
כב' הש' אשר קולה: כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי אחרי מכתב של המשטרה, אני הבנתי שהתשובה הזאתי היא לא מושלמת.
גב' אילנה ראדה: לא מתאימה להם.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: היא לא מושלמת. היא לא מושלמת, כי, כי
כב' הש' אשר קולה: מה פירוש "אחרי המכתב של המשטרה"? אבל אתה המומחה, המשטרה היא לא המומחית. אדוני המומחה. אדוני צריך להתנתק לחלוטין מהמשטרה, להתנתק לחלוטין מהחוקרים ולהגיד כמומחה מה עמדתו. וזו עמדת אדוני המקצועית, ואנחנו חוקרים את אדוני כמומחה מקצועי, מכירים את אדוני לא מהיום. וכשאדוני כותב כאן שנגרם קרוב לוודאי לאחר המוות, אדוני צריך לעמוד מאחורי זה. למה אדוני חוזר בו מהמילה הזאת? מה קרה שאדוני חוזר בו מהמילה הזאת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפשר לענות?
כב' הש' אשר קולה: בטח.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מכיוון ש-, אמרתי כבר, שאם יש מכלול פצעים ופצע אחד בלי דימום, קשה לרופא משפטי לקבוע מתי הוא נגרם – לפני, אחרי
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: או סמוך למוות.
כב' הש' אשר קולה: אבל כל זה ידעת כבר שחתמת על חוות הדעת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שנייה אחד. שנייה. אני יכול להמשיך? אז בגלל זה המונח הכי, הכי טוב והכי מקצועי, שהפצע הזה נגרם אחרי ירידה קטלנית של לחץ דם, וק-
עו"ד שרון הר ציון: אני מפנה לת/445, סעיף 1.
כב' הש' אשר קולה: 445 אני יודע, עו"ד הר ציון, אבל אותי מטריד מה שקרה כאן. פה יש רופא מומחה משפטי שכותב חוות דעת ב-19.12 – תכף נשאל על זה שאלה – וכותב: "קרוב לוודאי", וכשאנחנו שואלים אותו, אז הוא אומר: "לא, זה"-
כב' הש' דני צרפתי: הפוך.
כב' הש' אשר קולה: הוא אומר, אל"ף, הוא אומר הפוך, בי"ת, "אני בכלל לא יכול לקבוע סבירויות." למה פה קבעת סבירויות?
, עו"ד מרציאנו: למה הפוך?
עו"ד שרון הר ציון: למה הפוך?
כב' הש' אשר קולה: מה קרה שהחוקרים אמרו לו שגרם שלו לשנות את דעתו? ולמה בכלל הוא מדבר עם חוקרים על זה? זו השאלה.
עו"ד שרון הר ציון: אז בוא נדבר. דיברת עם חוקרים? היה לך שיח עם חוקרים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. לא.
עו"ד שרון הר ציון: אז מה היה?
כב' הש' אשר קולה: אמרת שחוקרים
עו"ד שרון הר ציון: איך הייתה הפנייה הזאת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא דיברתי עם חוקרים על דברים שהם לא קשורים ל-, לא יודע למה
כב' הש' אשר קולה: אדוני לא אמר לפני רגע שחוקרים פנו אליו?
עו"ד שרון הר ציון: בכתב.
כב' הש' אשר קולה: בכתב.
עו"ד שרון הר ציון: הפניות בכתב.
כב' הש' אשר קולה: בסדר, בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפילו אם הייתה שיחה
כב' הש' אשר קולה: פניות בכתב זה אותו דבר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אפילו אם הייתה שיחה טלפונית, אני זוכר את זה טוב מאוד, אני ביקשתי לשים הכל על הנייר, לשלוח אליי מזכר, ועל מזכר אני יכול לענות. כי על שיחה טלפונית אני לא יכול לענות.
עו"ד שרון הר ציון: ואז פונים אליך בש-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בגלל זה הם שלחו מזכרים אליי, ו-, ואני עניתי
עו"ד ירום הלוי: זה ת/57, אני חושב.
עו"ד שרון הר ציון: זה ת/56
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ואני
עו"ד שרון הר ציון: שהוגש על ידי יורם אזולאי.
עו"ד ירום הלוי: אז 56 עד 58 או 59.
עו"ד שרון הר ציון: ת/56 ות/57 מצורפים. הם הוגשו כבר בעבר. הם הפניות אליו, ושהם, בעצם
עו"ד ירום הלוי: יורם אזולאי.
עו"ד שרון הר ציון: הת/445 הוא מענה עליהם. צירפנו את זה בתיק מוצגים, גם את הפנייה וגם את המענה.
כב' הש' אשר קולה: ת/445, עו"ד הר ציון?
עו"ד שרון הר ציון: כן, ת/445. זה המענה.
כב' הש' אשר קולה: כן. והמזכר בכתב יד זה ת/57 המקורי.
עו"ד שרון הר ציון: ות/56. זה שתי פניות שפונים אליו בשאלה, ובעצם זאת התולדה של ת/445. בת/56 שואלים אותו מה משמעות הממצא באמה השמאלית של המנוחה.
כב' הש' אשר קולה: אבל פה, כששואלים אותו מתי בוצע חתך זה, למה זה צריך לשנות את דעתו כאשר הוא כתב
עו"ד שרון הר ציון: יחסית לפצעים האחרים.
כב' הש' אשר קולה: טוב, בסדר.
עו"ד ירום הלוי: כן, כן. וגם למה שואלים? אומר אחרי המוות.
כב' הש' אשר קולה: לא, למה שואלים זה בסיכומים.
עו"ד ירום הלוי: "מתי היא נפלה?"
עו"ד שרון הר ציון: למה שואלים? יורם (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: למה שואלים זה בסיכומים, לא עכשיו.
עו"ד שרון הר ציון: יורם אזולאי היה פה. שאל אותו חברי למה
כב' הש' דני צרפתי: טוב. זהו? סיימנו?
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו רק עוד שאלה. אמרת בת/445, בסעיף 4: "המנוחה יכלה לבצע פעולות פשוטות." אני רק לא יודעת מה זה פעולות פשוטות. אם אתה יכול להסביר לי פשוט, כי אני לא מבינה מה זה אומר "פעולות פשוטות", מה זה אומר. תן דוגמא, אם אתה יכול.
כב' הש' דני צרפתי: "שניות בודדות או עשרות שניות אחרי ה- (מדברים ביחד)."
עו"ד שרון הר ציון: מה זה פעולה פשוטה, בעיניך? למה אתה מתכוון כשאתה כותב את זה? אני פשוט
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ככה כתוב ב-
כב' הש' אשר קולה: בספרות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בספרות. אני גם קשה לי לתאר מה
כב' הש' דני צרפתי: אחרי שחותכים את ה-
כב' הש' אשר קולה: עורק הראשי.
כב' הש' דני צרפתי: את עורק התרדמה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מאמין שמשך זמן אולי להזיז רגליים, ידיים
כב' הש' דני צרפתי: זה אותם פרכוסים שאדוני אמר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וגם פרכוסים, פרכוסים טרמינליים
כב' הש' אשר קולה: אפשר אקטיבית להרים יד? אפשר לפרכס. אפשר אקטיבית להרים יד
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עוד פעם, עוד פעם
כב' הש' אשר קולה: מהגובה הזה לגובה החזה? לגובה הראש?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עוד פעם, אני אמרתי שקשה מאוד לרופא משפטי לקבוע את זה ולהגיד את זה ולהתייחס לזה
כב' הש' אשר קולה: טוב, בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי תמיד יש הפתעות. ב-, לקבוע (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: בסדר, אדוני ענה. טוב, עו"ד הר ציון, הבנו את זה.
עו"ד שרון הר ציון: רק עוד, יש לי עוד שאלות של הבהרה של מונחים רק באמת
עו"ד ירום הלוי: הוא אמר את המילה "הפתעות", אז אני חושב שזה יפה לסיים במילה הזאת.
עו"ד שרון הר ציון: אבל אנחנו עוד לא סיימנו, מה לעשות?
עו"ד ירום הלוי: שלוש נקודות. רמז.
עו"ד שרון הר ציון: תמונה 17
עו"ד ירום הלוי: כדאי במילה "הפתעות" אולי לסיים.
כב' הש' אשר קולה: די, עו"ד הלוי. תמונה 17.
עו"ד שרון הר ציון: סעיף 8 לחוות הדעת. אתה תיארת את החבלות בקרקפת.

העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק רציתי לדעת עד כמה אופי הדימומים מעיד על עוצמת החבלות, ואם אתה יכול להגיד אם זה, יש לך איזשהי הבנה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני באמת
כב' הש' אשר קולה: איזה סעיף זה?
עו"ד שרון הר ציון: תמונה 17. הסעיף הרלוונטי זה סעיף 8 לחוות הדעת.
כב' הש' אשר קולה: סעיף 8. אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בחוות דעת אני כתבתי שזה, שמצאתי
כב' הש' דני צרפתי: שבעה מוקדי דימומים בלתי מזוהים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: דימומים בשכבה הפנימית של הקרקפת שנגרמו מחבלות קהות ישירות – מכות, או בלתי ישירות – נפילות, בסמוך למוות, ללא קשר סיבתי בינם לבין המוות.
עו"ד שרון הר ציון: מה העוצמה של ה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה החבלות, זה החבלות שהם לא גרמו לשבר בגולגולת. זה חבלות שהם לא גרמו אפילו לנזק חיצוני בעור
כב' הש' דני צרפתי: אבל התוקף גרם אותן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מה זה?
כב' הש' דני צרפתי: התוקף או הנפילה – מה גרם אותן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה יכול להיות מהתוקף וזה יכול להיות גם מ-, מנפילה
כב' הש' דני צרפתי: שבע חבלות מנפילה יכול להיות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שבע חבלות מנפילה לא יכול להיות. בן אדם לא נופל שבע פעמים.
עו"ד ירום הלוי: אז תגיד "תוקף".
כב' הש' דני צרפתי: אז לפחות חלק הן מתוקף.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: או ש-, או שהיא נפלה על-, ב-, ב-, או שהיא נפלה גם באיזור, באיזור שיש שמה כל מיני חלקים בולטים, ועכשיו אני יודע שזה
עו"ד ירום הלוי: משהו. חלקים בולטים.
כב' הש' דני צרפתי: אבל אדוני, רגע, אני שואל מבחינת
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: מומחה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
כב' הש' דני צרפתי: יכול להיות שבע חבלות מנפילה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' אשר קולה: לא.
כב' הש' דני צרפתי: אז חלקן מתוקף?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חלק מהתוקף יכול להיות, חלק מהנפילות יכול להיות
כב' הש' אשר קולה: מה החלק הראשון? לא שמעתי. חלק מהתוקף?
כב' הש' דני צרפתי: מהתוקף יכול להיות.
עו"ד שרון הר ציון: חלק מהתוקף וחלק מנפילה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי: אז למה "יכול להיות" הרי לא הייתה
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הלוי, למה אתה מפריע לנו לשאול ש-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יכול להיות. יכול להיות.
עו"ד ירום הלוי: לא "יכול להיות נפילה".
כב' הש' אשר קולה: אבל למה אתה מפריע?
עו"ד ירום הלוי: תדבר כבר, תגיד "מהתוקף".
כב' הש' אשר קולה: אל תפריע, עו"ד הלוי.
עו"ד ירום הלוי: גם כן.
כב' הש' דני צרפתי: אם אנחנו מסכימים שכל השבע לא יכולים להיגרם מנפילה, אז חייב להיות שחלק נגרמו מתוקף?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: רגע, אנחנו לא הסכמנו שכל השבע לא יכולים להיגרם
כב' הש' דני צרפתי: שאלתי אותך.
כב' הש' אשר קולה: אדוני אמר את זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שנייה. שנייה.
כב' הש' תמר נסים שי: לא מנפילה אחת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שנייה.
כב' הש' אשר קולה: כן, לא מנפילה אחת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם
ב"כ המאשימה: רגע, רגע.
כב' הש' תמר נסים שי: בסדר, אבל הוא תיאר שהיא קרסה. ראש על הקיר, סליחה, ראש על המתקן של הנייר, ראש על האסלה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקיפה ראש על הקיר זה גם בלתי ישירה.
כב' הש' דני צרפתי: מה?
עו"ד שרון הר ציון: ראש על הקיר.
כב' הש' דני צרפתי: הטיחו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם, אם אני לוקח ראש ואני מכניס אותו ל-
כב' הש' דני צרפתי: כן, נו, זה תוקף, זה בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה, זה גם ב-, זה, זו גם חבלה בלתי ישירה. חבלה
עו"ד שרון הר ציון: אבל גם אם היא נוגעת-, גם אם הראש שלה נופל על הקיר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: סליחה?
עו"ד שרון הר ציון: אני שואלת
כב' הש' אשר קולה: בוא נסכם. ברור שהמוקדים האלה הם קשורים לאירוע הזה, הם לא קשורים לאירוע קודם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חד משמעית, כן.
כב' הש' אשר קולה: חד משמעית, נכון?
עו"ד שרון הר ציון: הם לא נראים על עור הקרקפת, נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. חבלות ש-, חבלות חיצוניות לא היו
כב' הש' אשר קולה: אבל יש פה מוקדי דימום.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שברים בגולגולת
כב' הש' אשר קולה: מוקדי דימום זה בהכרח צורה של חבלה כלשהי.
עו"ד שרון הר ציון: לא, כבודכם, זה מתחת לקרקפת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חבלה כלשהי, אבל
כב' הש' אשר קולה: ברור, ברור, ברור.
עו"ד שרון הר ציון: זה לא בתוך הקרקפת. לא רואים את זה כאן.
כב' הש' אשר קולה: נכון, לא רואים.
כב' הש' תמר נסים שי: כמו המטומה פנימית.
כב' הש' אשר קולה: גם כשהיא מקבלת מכה בראש לא מקבלי-
עו"ד שרון הר ציון: פנימית פנימית. מה זה אומר? זה חבלה-, זה, לגבי עוצמת הפגיעה, מה זה אומר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זו חבלות שהם לא נגרמו, שהם לא גרמו שפך דם תת עורי או דימום תת עורי על פני העור. זו חבלה שהיא לא גרמה לשבר בגולגולת, זו חבלה שהיא לא גרמה איזשהו דימום פה
כב' הש' אשר קולה: כל זה כתוב. אנחנו יודעים, אדוני, אבל השאלה הבסיסית שחברי שאל אותך, יש פה שבעה מוקדי דימום
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה יכול להיות
עו"ד ירום הלוי: שבע חבלות.
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: זה שבעה מקורות דימום. זה לא שבע חבלות. זה יכול להיות חבלת שרשרת?
כב' הש' אשר קולה: כן, זהו, מקורות דימום.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
כב' הש' דני צרפתי: האם נפילה אחת, לא הטחות, לא ישירות, לא על ידי גורם מתערב
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יכול לקבוע אם
כב' הש' דני צרפתי: האם נפילה
כב' הש' אשר קולה: לא יכול לקבוע.
כב' הש' דני צרפתי: יכולה?
ב"כ המאשימה: רגע, אז הוא עונה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יכול להבדיל דימום עם הטחת הראש לקיר לבין נפילה.
כב' הש' דני צרפתי: לא, אדוני, סליחה, אני כנראה לא מסביר את עצמי טוב. בהנחה וזה נפילה, נפילה אחת שהמנוחה נופלת, יכולים להיגרם, בהינתן, אני מוסיף, שזה תא קטן, יש אסלה, יש קיר, יכולים להיגרם שבע חבלות?
עו"ד שרון הר ציון: יש ברז כזה שיוצא מתוך ה-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ישנה סבירות שחלק מהדימומים יכולים להיגרם
כב' הש' דני צרפתי: אני מבין חלק.
כב' הש' אשר קולה: חלק אנחנו יודעים.
כב' הש' תמר נסים שי: מאיפה הוא יכול לדעת?
כב' הש' דני צרפתי: עכשיו אנחנו מחלצים את המעבר לחלק. כולן לא יכולות להיות. אנחנו מסכימים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כולם ביחד, אם, כולם ביחד, שבע, אם יש איזשהו שמה שיש שמה שבע חלקים בולטים
כב' הש' דני צרפתי: לא, אין בליטות (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: אם יש שמה בליטות, אז כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אבל אם אין, אז בלתי אפשרי, זאת אומרת
כב' הש' אשר קולה: הו, די. בסדר. טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אז יכולה להיות חבלת שרשרת כזאת שנגרמת אחת אחרי השני?
כב' הש' דני צרפתי: שרשרת?
כב' הש' אשר קולה: חבלת שרשרת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש חבלת שרשרת.
כב' הש' אשר קולה: כן.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: יש דבר כזה. לא יודע. בסדר. אני כן רוצה לשאול אותך שתי שאלות אחרונות.
כב' הש' דני צרפתי: אבל גבירתי, זה כבר ממש ארוך.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר, אבל שתי שאלות אחרונות
עו"ד ירום הלוי: וואי, וואי, וואי.
כב' הש' דני צרפתי: אבל אני רוצה רק לשאול, האם אחרי כל מה שמיצינו, אנחנו צריכים עדיין את דיאז מבחינתכם?
עו"ד ירום הלוי: לא יאומן, אני
עו"ד שרון הר ציון: בוודאי.
כב' הש' אשר קולה: למה?
כב' הש' דני צרפתי: למה? הוא (מדברים ביחד)
עו"ד שרון הר ציון: אז אפשר לא עכשיו, כשהעד פה?
עו"ד ויאאם קבלאוי: למה עכשיו (מדברים ביחד)? למה עכשיו?
עו"ד שרון הר ציון: אפשר לא כשהעד פה?
עו"ד ויאאם קבלאוי: למה עכשיו? בואו נסיים…
עו"ד שרון הר ציון: אפשר לא כשהעד פה?
כב' הש' דני צרפתי: אה, לא כשהעד פה? טוב.
עו"ד ירום הלוי: מה זה? מה? על מה היא מדברת?
כב' הש' דני צרפתי: לא משנה. נו?
עו"ד שרון הר ציון: אתה יודע להגיד לי אם חבלות כאלה יכולות להיות ממשיכת שיער אולי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. אני לא מצאתי שום, שום סימן ששיער נשר שמה.
עו"ד שרון הר ציון: לא. אוקיי. עכשיו שאלה אחרת. רק לגבי משהו אחד שאמרת, שפשוט העברית נראה לי לא מדוייקת ואני רק רוצה לוודא איתך, בת/443.
כב' הש' אשר קולה: מה זה ת/443?
עו"ד שרון הר ציון: זה חוות דעת שבה הוצגו לך הסכינים.
עו"ד שרון הר ציון: הציגו לך בעצם את הסכינים שתפסו ככלי עבודה של הנאשם. אתה רק אומר פה משהו, ואני רוצה רק לוודא
עו"ד ירום הלוי: הכל יבוא על חשבוני בסוף.
כב' הש' דני צרפתי: יכול להיות.
עו"ד ירום הלוי: שעה ראשית ואני אסבול
כב' הש' דני צרפתי: יכול להיות.
עו"ד ירום הלוי: שאני צריך לחקור
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נגדית.
כב' הש' דני צרפתי: יכול להיות.
עו"ד שרון הר ציון: יכול להיות. יאללה, קדימה.
עו"ד ירום הלוי: שעה ראשית על חשבונית.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק רוצה בעברית, כי פה משהו שאני לא הבנתי, אני רק רוצה לוודא איתך.
עו"ד ירום הלוי: איזה שעה? שעה וחצי.
כב' הש' אשר קולה: תקבל את מחר גם.
עו"ד שרון הר ציון: "בהשוואה להערכת הלהבים שגרמו לפצעי החתך בגופתה של הנערה תאיר ראדה", ואז אתה אומר בשורה השלישית: "יכלו לגרום לפצעי חתך." הכוונה היא כל פצעי החתך, נכון? זה לא באחד "החתך" ואחד כתוב "חתך" בלי ה"א הידיעה.
כב' הש' דני צרפתי: איזה סעיף זה?
עו"ד שרון הר ציון: בחוות הדעת, בסוף. יש שלוש שורות.
עו"ד ירום הלוי: לקחת לי שאלה מהנגדית. אחת לקחת לי.
עו"ד שרון הר ציון: נו, איך אני?
עו"ד ירום הלוי: יופי. חסכתם לי.
עו"ד שרון הר ציון: אז אחד אתה אומר: "החתך"
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: "פצע חתך", "מכלול פצעים ופצע חתך יכול להי-"
כב' הש' אשר קולה: באיזה סעיף זה?
כב' הש' דני צרפתי: איזה סעיף? אני לא מבין.
עו"ד שרון הר ציון: בחוות הדעת.
כב' הש' אשר קולה: 443.
כב' הש' דני צרפתי: 443, איזה
עו"ד שרון הר ציון: 443, עמוד 3, "חוות הדעת", בסוף כתוב: "חוות דעת". יש שלוש שורות. בשורה מספר 2, בשורה הראשונה כתוב
כב' הש' דני צרפתי: "לא בוצעו בדיקות נוספות." זה?
כב' הש' תמר נסים שי: לא. "על סמך תוצאות בדיקתי."
עו"ד שרון הר ציון: "על סמך תוצאות בדיקתי."
כב' הש' תמר נסים שי: שזה סיכום.
כב' הש' דני צרפתי: אה, סיכום כזה. כן?
עו"ד שרון הר ציון: סיכום. זאת חוות הדעת בעצם.
כב' הש' דני צרפתי: כן.
עו"ד שרון הר ציון: עד אז יש תיאור ואז יש את חוות הדעת.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי. אז מה השאלה?
עו"ד שרון הר ציון: "על סמך תוצאות בדיקתי של סכינים מסוג יפני, ובהשוואה להערכת הלהבים שגרמו לפצעי החתך בגופתה של הנערה תאיר ראדה," כך וכך, "אינני מחווה שהלהבים של הסכינים יפנים או להבים דומים יכלו לגרום לפצעי חתך בגופה." ואני רציתי לשאול האם כשה"א הידיעה נעלמה בשורה השלישית, האם מדובר רק על חלק או שאתה מדבר שהסכינים היפניים יכלו לגרום ל-
כב' הש' דני צרפתי: פצעי החתך.
עו"ד שרון הר ציון: החתך.
כב' הש' אשר קולה: לכל הפצעים שנמצאו.
עו"ד שרון הר ציון: לכל הפצעים שנ-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לכל הפצעים. אני מתייחס לכל הפצעים.
כב' הש' דני צרפתי: הכל.
עו"ד שרון הר ציון: תודה. אני רק, עברית.
כב' הש' אשר קולה: תודה רבה.
עו"ד שרון הר ציון: ושאלה אחרונה שיכולה לעלות מההגנה.
כב' הש' דני צרפתי: אז תני לו להעלות אותה, נו.
כב' הש' אשר קולה: סיימנו?
עו"ד שרון הר ציון: אבל אחר כך יגידו: "למה לא העלית, גבירתי?" והכל.
כב' הש' אשר קולה: סיימנו?
עו"ד שרון הר ציון: עשויה להישמע טענת הגנה כלשהי שעל גופת המנוחה יש סימני נשיכה. אתה ראית משהו כזה? אתה יכול לתאר?
כב' הש' אשר קולה: לא שמעתי. לא שמעתי.
עו"ד שרון הר ציון: האם אתה ראית על גופת המנוחה, ולא תיארת ולא מצאת ולא שכחת והכל, סימני נשיכה כלשהם, מצאת איזשהי אינדיקציה שמישהו נשך
עו"ד ירום הלוי: אני מסכים שלא נראים סימני נשיכה.
כב' הש' אשר קולה: הלאה.
עו"ד שרון הר ציון: תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי: חסכתי לך.
כב' הש' אשר קולה: תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי: אני מסכים. אני Officer of the court.
כב' הש' אשר קולה: אנחנו, לפני החקירה הנגדית שלך, נגזול לך עוד חמש דקות הפסקה. ורק שאלה אחת שאני שואל אותך לפני החקירה הנגדית, בסדר? שאלה אחת שפשוט תפסה את עיני. יכול להיות שאחר כך עו"ד הלוי ישאל אותה, אבל ליתר ביטחון. תראה, הנתיחה בוצעה ב-7.12. נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
כב' הש' אשר קולה: הדו"ח שלך, באורח פלא, נחתם ב-19.12. יש לזה הסבר? יש לזה משמעות? אדוני יודע למה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חוות דעת, חוות דעת עיקרית?
עו"ד שרון הר ציון: כן. ת/442.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן?
כב' הש' אשר קולה: אני מדבר על הדו"ח המקורי. 7.12 הייתה הנתיחה, והדו"ח שלך נחתם ב-19.12, 12 ימים לאחר ביצוע הנתיחה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: ו-19.12 הוא לא תאריך מקרי, כמובן, והשאלה אם אדוני יודע למה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה מ-, למה זה כל כך מהר?
כב' הש' אשר קולה: זה מהר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בטח.
כב' הש' אשר קולה: אדוני ציני. טוב.
כב' הש' תמר נסים שי: לא…
עו"ד שרון הר ציון: לא, אדוני. לא, לא, לא, לא.
, עו"ד מרציאנו: לא, לא. ממש לא. הוא לא ציני בכלל.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אדוני, היום לוקח לחוות דעת
, עו"ד מרציאנו: יותר משנה.
עו"ד שרון הר ציון: יותר משנה.
כב' הש' אשר קולה: אז אני רוצה להבין את התשובה.
עו"ד שרון הר ציון: יותר משנה היום לוקח.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה מהר.
עו"ד שרון הר ציון: זה נחשב מהירות מטורפת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: 12 ימים זה, זה טיל.
כב' הש' אשר קולה: טיל? אז זאת אומרת
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: טיל.
כב' הש' אשר קולה: כן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה טיל.
כב' הש' אשר קולה: לחתום מזה זה טיל. בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה, זה, זה באמת מאוד מהר.
כב' הש' תמר נסים שי: זאת השאלה.
כב' הש' אשר קולה: זאת השאלה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה באמת מאוד מהר.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז.
כב' הש' דני צרפתי: אבל הייתה סיבה שזה מאוד מהר? כיוון הפוך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תר-, כולם היו ב-
כב' הש' דני צרפתי: אם בדרך כלל שנה, למה (מדברים ביחד)?
גב' אילנה ראדה: זה מה ש…
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כולנו, כולנו היינו בלחץ. גם אני הייתי בלחץ וגם מהמשטרה ביקשו לסיים את זה כ-, די מהר, ו-
כב' הש' אשר קולה: ועשיתם מאמץ.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הא?
כב' הש' אשר קולה: ועשיתם מאמץ לסיים את זה מהר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה: טוב. תודה רבה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בגלל כולם היו בלחץ.
גב' אילנה ראדה: זאת הבעיה.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק שאלה שהפנתה חברתי את תשומת לבי. אתה כן תיארת פה שביד שלה נמצאות שערות, ואמרת לי פה שלא מצאת סימנים לשערות.
כב' הש' אשר קולה: לתלישת שערות.
כב' הש' דני צרפתי: לתלישה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: איפה?
עו"ד שרון הר ציון: לתלישת שערות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אה.
עו"ד שרון הר ציון: אתה כן תיארת בס-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שערות, שערות בודדות אני מצאתי בכפות הידיים.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, זה לא, זה לא מה שתולשים את ה-
כב' הש' דני צרפתי: ויוצר סימנים ב- (מדברים ביחד).
עו"ד שרון הר ציון: זה לא משהו שיוצר סימנ-
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הרבה. מה ש-
עו"ד שרון הר ציון: אבל אם אנחנו יודעים שבזירה היו עשרות שערות, זה לא היה משנה את דעתך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא. אולי שערות בודדות, וזה לא תמיד ניתן לראות, אבל אני לא
כב' הש' אשר קולה: גבירתי, מה, הוא בחקירה נגדית?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מצאתי שערות תלושות על פני שטחים גדולים.
כב' הש' אשר קולה: עכשיו הוא צריך ל-
עו"ד שרון הר ציון: בסדר, אדוני.
כב' הש' אשר קולה: ל… לשכנע את דעתו, גבירתי?
עו"ד שרון הר ציון: תודה רבה. תודה.
כב' הש' אשר קולה: זה לא עובד ככה. טוב, אז בכל אופן, עשר דקות הפסקה. ב-13:00 ניפגש.
(אחרי הפסקה)
כב' הש' אשר קולה : אנחנו כאן שוב נפגשנו, כן עורך דין הלוי.
עו"ד ירום הלוי : תשמע, אני אומר לך לצערי שאתה לא אדם ישר, מה אתה אומר על מה שאני אומר?
כב' הש' אשר קולה : התלבטתי, עברה לי במחשבה שזה לא ביטוי שיאה במקומותינו. תנסח את זה אחרת.
עו"ד ירום הלוי : למה אסור להגיד את זה?
עו"ד שרון הר ציון : אתה יכול להתייחס לעניינית לחוות הדעת שהוא כתב.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה לשאלות גם מקצועית וגם אישית.
עו"ד שרון הר ציון : אישית אני מתנגדת.
כב' הש' דני צרפתי : אתה יכול להגיד זה לא נכון, אנחנו נגיד בשמך אפילו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה לא נכון, אני לא מסכים עם זה.
כב' הש' דני צרפתי : כן.
עו"ד ירום הלוי : אני גם אומר לך שאתה נוהג וגם בתיק הזה לשנות את חוות דעת שלך כמו במקרה הזה, שינית את חוות דעת שלך בהתאם לרצון הפרקליטות והמשטרה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אף פעם זה לא היה וגם במקרה הנדון לא שיניתי חוות דעת אני השלמתי את הדעה שלי, לא שיניתי.
כב' הש' אשר קולה : אדוני בין קרוב לוודאי לבין אני לא יכול לקבוע זו לא הבהרה זה שינוי, מותר לך לשנות אבל בוא נקרא לילד בשמו, כתבת קרוב לוודאי למה אמרת אני לא יכול לקבוע סבירות, אני קובע סבירות הפוכה ואני לא יודע אז זה נקרא לשנות, לגיטימי לשנות, כל אדם משנה דעתו מעת לעת זה בסדר אבל להגיד שלא שינית זה קצת לא מדויק.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם אתה חושב ככה.
כב' הש' אשר קולה : לא, מותר לשנות, אני לא מותח ביקורת על זה שאדוני שינה אני רק אומר זה שינוי, אי אפשר להגיד שזה לא שינוי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני ראיתי פשוט במשפט המשפט לא מושלם.
כב' הש' אשר קולה : מה לא מושלם בו? קרוב לוודאי זה מושלם לגמרי, ומותר לשנות את דעתך גם זה לגיטימי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לגבי תהליך, לא בגלל משהו אני לא יודע מה אבל בגלל תהליך.
כב' הש' אשר קולה : טוב, בסדר.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אתה עומד לדין בבית דין משמעתי של עובדי ציבור כרופא משפטי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : וזה על מה?
כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע אם הוא יכול לענות.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא מבינה מה.
כב' הש' אשר קולה : כן, אתם צריכים להתנגד, אני לא יכול ליזום מיוזמתי התנגדות.
עו"ד שרון הר ציון : אני פשוט מנסה להבין עוד מילה, אם יש רלוונטיות, אני לא מכירה את זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רוצה לענות על זה, אני רוצה לענות שנגד רוב הרופאים המומחים במכון לרפואה משפטית בזמן האחרון הוגשו תלונות אפילו על מעשים יותר חמורים שנעשו בוודאות ומה שהיה כתוב בעיתון ורק נגדי.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו לא יודעים במה מדובר.
כב' הש' דני צרפתי : אנחנו לא מיתממים אנחנו פשוט לא יודעים במה מדובר.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא מבינה מה הרלוונטיות.
כב' הש' אשר קולה : זה כמו כל עד תביעה או הגנה בחקירה נגדית נשאל לגבי עברו הפלילי ואנחנו רוצים לבדוק אם זה רלוונטי או לא, אם יש לו לא עלינו עבירות מרמה וככה וככה אומרים הסניגורים או התובעים אי אפשר לסמוך על אמינותו, אני לא אומר חס וחלילה לא אומר שזה כאן.
עו"ד שרון הר ציון : ולכן אני ישבתי וניסיתי להבין לאיזה כיוון אנחנו הולכים, מה שמקובל בדרך כלל זה שמראה הסניגור לתביעה ואומר אני מתכוון לשאול בנושא כזה וכזה ונגיד אם זה רלוונטי או לא.
כב' הש' אשר קולה : מקובל אני לא יודע, השאלה לאן אדוני חותר, לא צריך לפגוע בכבודו של העד יתר על המידה.
עו"ד ירום הלוי : אז אני אגיד.
עו"ד שרון הר ציון : לא, להגיד זה משהו ששופכים ואז להגיד זה לא רלוונטי אני אשב.
עו"ד ירום הלוי : אבל זה רלוונטי.
כב' הש' אשר קולה : באופן תכליתי מה גברתי מבקשת מאתנו שנחליט?
עו"ד שרון הר ציון : אני מבקשת מאחר ואיני יודעת במה מדובר, ואני לא יודע האם זה רלוונטי, על מה מדובר.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : הוא רימה במכון.
כב' הש' אשר קולה : למה אתה מדבר עכשיו בהתנגדות שלה זה לא מקובל.
עו"ד ירום הלוי : הנה קראתי לילד בשמו נגמר תשבי.
כב' הש' אשר קולה : לא, לא, עורך דין הלוי גם אל תגיד לה תשבי עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לאדוני אדוני ישב, תודה רבה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : מותר לה להתנגד, זה לא בסדר.
עו"ד שרון הר ציון : גם אם האיש נמצא במסגרת תלונה במכון השאלה היא על מה ואיך זה קשור.
כב' הש' דני צרפתי : הוא אומר על רמאות.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד שרון הר ציון : למה צריך שהעד יגיע לפה ודיבתו תוצא לרעה?
עו"ד ירום הלוי : מה יהיה עם א. ק. זה מה שמדאיג אותי.
עו"ד שרון הר ציון : אל תדאג, רק האמת תצא.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : תשבו שניכם, לא תדברו, נעשה בניחותא עד כמה שאפשר, הוא אמר לך כיוון כללי.
עו"ד שרון הר ציון : לא זה לא מספיק כבודכם.
עו"ד ירום הלוי : זכותי.
כב' הש' אשר קולה : אל תפריע עכשיו, מה יעזור לגברתי כדי שנוכל לקבל החלטה, גברתי תגיד מה היא רוצה ונלך עם גברתי.
עו"ד שרון הר ציון : אני חושבת שאם מדובר בהליך ככל שיהיה ובאמת אין לי שום דבר אני לא ידעתי מזה, אם מדובר במעשה שקשור למקצועיות, לצורך הערכת מקצועיות.
כב' הש' אשר קולה : לא נכון, מושכלות יסוד, אני לא אומר חלילה וחס שד"ר זייצב כזה, אבל אם עד אחר במשפט אחר במקום אחר בארץ אחרת שיקר, רימה, גם את המעביד שלו וגם בשעות וגם בדיווחים כוזבים.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : אל תפריע עכשיו, אנחנו רוצים לברר את זה עורכת הדין שרון הר ציון בעזרתך ובעזרתו, מעשים שבכל יום שואלים שאלות כאלו, אני לא אפנה אותך מה שקורה בירושלים איזה שאלות שואלים את העדים שם וכו' ולאיזה רמה יורדים שם.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא עושה את ההשוואה בין בית משפט לפה כי יעשו כבר טובים ממני.
כב' הש' אשר קולה : אם היה לו באמת עבירת תנועה את צודקת, אבל אם בעבירת תנועה הוא אחרי משקר ואומר לא עשיתי לא נהגתי זה הופך להיות רלוונטי, אם הוא עבר באור אדום זה פחות רלוונטי.
כב' הש' תמר נסים שי : שישלים את השאלה.
עו"ד שרון הר ציון : אני עצרתי כי עוד לא הבנתי, אני לא מצליחה להבין.
כב' הש' אשר קולה : את מאפשרת לו להשלים את השאלה?
עו"ד שרון הר ציון : נתחיל בזה, אני חושבת שמן ההגון כדי שאנשים ירצו להביא אותם לאולם ולהבין שלא הם עומדים אלא האמת והמקצועיות שלהם הוא ראוי בטח כשיש לנו עד מקצועי שמדבר על עניין מקצועי, אני רוצה להבין, אני לא יודעת מה.
כב' הש' אשר קולה : את רוצה שהוא יראה לנו ואנחנו נקבע אם זה רלוונטי או לא?
עו"ד ירום הלוי : אין לי מה להראות.
עו"ד שרון הר ציון : כי אין, כי זה משהו שעוד לא קרה.
כב' הש' אשר קולה : הוא אישר שיש.
עו"ד שרון הר ציון : לא,
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ויאאם קבלאווי : אין הכרעה בזה תהליך.
כב' הש' אשר קולה : גברתי.
עו"ד ירום הלוי : לא יאומן, שאלה 10 דקות הלכו, איזה תסכול כבודכם.
כב' הש' תמר נסים שי : נשמע את השאלה, אם תהיה בעיה תתנגדו
עו"ד ירום הלוי : אני רואה מה יהיה, תשמרו עלי עם א. ק. באמת, לא מניפולציה
עו"ד שרון הר ציון : בעיקר אנחנו יודעים מי צריך לשמור ממי.
כב' הש' אשר קולה : אתה מוכן לשאול את השאלה?
עו"ד ירום הלוי : כן.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי : אתה הורשעת על פי הודעתך בבית דין משמעתי לפני מספר שנים בדיווח כוזב על שעות עבודה, ניפחת שעות עבודה במכון וקיבלת כספים במרמה, נכון?
עו"ד שרון הר ציון : אני מתנגדת.
כב' הש' אשר קולה : אל תענה.
כב' הש' דני צרפתי : אתה רוצה לענות או לא?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני אסביר.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' תמר נסים שי : הרגע אמרת שאת רוצה לשבת עוד רגע כדי לשמוע עד הסוף.
עו"ד שרון הר ציון : הכל טוב.
כב' הש' אשר קולה : גברתי זה לא הוגן מה שגברתי עושה, אני שאלתי את גברתי מה גברתי רוצה ברוח טובה, איך גברתי רוצה, אמרה אני אשמע את השאלה, למה להתרגז.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא אעשה פה שחזור איך התנהל הדיון אבל בסדר כבודכם.
כב' הש' אשר קולה : גם את ההערה הזאת אני לא מוכן לקבל.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי.
כב' הש' אשר קולה : יש הקלטה, וגברתי תצפה אחר כך גברתי הפעם לא צודקת.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי.
כב' הש' אשר קולה : שמרנו על כבודה של גברתי, נתנו לגברתי להתנגד וגברתי בחרה את שבחרה, גברתי לא תפיל את זה על אנשים אחרים בבקשה.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי.
כב' הש' אשר קולה : כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא רציתי לדבר על זה אבל עורך דין ירום הלוי פשוט מכריח אותי להדגיש את זה על מערכת יחסים רעים ביני לבין מנהל המכון.
כב' הש' אשר קולה : לפני כן, קודם כל צריך לענות בכן ולא לשאלה שלו ואחרי זה בהסבר, מצדי אתה גם לא חייב לענות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה מתחיל מזה.
כב' הש' אשר קולה : מה התשובה כן או לא?
עו"ד שרון הר ציון : אי אפשר לנתק את זה מזה.
כב' הש' דני צרפתי : אנחנו נאפשר לו להשיב נו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קודם כל זה היה ב- 2014 עבר המון זמן.
כב' הש' אשר קולה : מה היה ב- 2014?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הדין משמעתי הזה, אבל עוד פעם.
עו"ד ירום הלוי : מה היה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מסביר.
כב' הש' אשר קולה : אני מבין שיש בינך לבין (לא ברור) מערכת יחסים לא טובה, אנחנו מבינים את זה ונצטרך לשבור את הראש מה עושים עם זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בשביל זה נוצר כל הסיפור.
כב' הש' אשר קולה : אני מבין שפוגעים בכבודך ורוצים לשמור על כבודך, מבטיחים לך שניתן לך אל תדאג, ניתן לך עוד דקה, הדין המשמעתי הוא בפני טריבונל חיצוני כלשהו בית משפט של עובדי מדינה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה : תודה, אדוני יגיד מה שאדוני רוצה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בזמן שעבדתי ואני עבדתי את השעות שרשמתי, עבדתי אותן פיזית, אני עבדתי ובמקום אם מנהל המכון החדש ד"ר חן קוגל רק נכנס לתפקיד שלו אז ב- 1/6/2013 ומאז התחיל הסיפור, מתברר שהוא עקב אחרי ובמקום להגיד לי זייצב זה אתה עושה לא בסדר אני לא מסכים עם זה, חודש ראשון הוא חתם, אחרי חודש שני הוא חתם, אחרי חודש שלישי הוא חתם, רביעי הוא חתם, אחרי חודש חמישי אני מקבל הזמנה לדין משמעתי לתת עדות לגבי שאני משקר, אז אם אתה לא מסכים עם זה תגיד זייצב אני לא מסכים עם זה ואל תעשה את זה כי כמו שהוא אמר לרופאים אחרים.
כב' הש' אשר קולה : אבל למה לא אמרת את זה בבית דין משמעתי.
עו"ד ירום הלוי : אבל הודית, במה הודית?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אמרתי את זה אבל אמרו לי שאתה חייב להסכים לכל דבר כדי שזה ייגמר, אז הסכמתי, עשיתי עסקת טיעון.
עו"ד ירום הלוי : הוא מדבר כמו כל הנאשמים עשיתי הסדר טיעון כי לא הייתה לי ברירה נכון? במה הודית?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מסביר, הייתה עסקת טיעון.
כב' הש' אשר קולה : שאתה הודית בזה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כמובן, עוד פעם אני מדגיש, אני עבדתי כל שעה ושעה שהייתה רשומה אצלי ברשימה.
כב' הש' אשר קולה : אבל בסוף הודית במה שהאשימו אותך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בוודאי.
כב' הש' אשר קולה : זה מה שהוא רצה לדעת זה הכל.
עו"ד ירום הלוי : במה הודית?
כב' הש' אשר קולה : הוא אמר.
עו"ד ירום הלוי : אני לא שמעתי.
עו"ד שרון הר ציון : אולי סופיות הדיון?
כב' הש' אשר קולה : יש גבול במה שאפשר לפגוע, האיש אמר שהוא הודה בדיווח שעות כוזב.
עו"ד ירום הלוי : אני לא שמעתי.
כב' הש' אשר קולה : למרות שלרופאים אחרים עשו איפה ואיפה וחן קוגל התלבש עליו והוא בפועל עבד את השעות וחן קוגל חתם לו כפי שאדוני אומר בכל עסקת טיעון אומרים אותו דבר,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אבל אני הסכמתי לזה.
כב' הש' אשר קולה : הוא אומר שחן קוגל חיפש אותו, בסדר.
עו"ד ירום הלוי : תקשיב.
עו"ד שרון הר ציון : אולי סופיות הדיון.
עו"ד ירום הלוי : את קופצת סתם כי לא יהיה טוב פה.
עו"ד שרון הר ציון : אתה מאיים עלי?
עו"ד ירום הלוי : לא, לא יהיה טוב משפטית,
כב' הש' דני צרפתי : שאלה אחרונה נסגור את הנושא.
עו"ד ירום הלוי : למה הודית בדיווח לא נכון של שעות עבודה אם לא היית אשם בדיווח וקבלת כספים במרמה?
כב' הש' דני צרפתי : אני אענה, כי אמרו לו שאחרת זה לא ייגמר והוא רצה לגמור את זה, הלאה, עכשיו לנושא העיקרי.
עו"ד ירום הלוי : האם נכון שהחזרת כספים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זאת התשובה.
עו"ד ירום הלוי : האם נכון שהחזרת כספים למכון?
כב' הש' אשר קולה : תגיד לי עורך דין הלוי הודאה זה חזות הכל? כן? שאלה רטורית, אז באמת תיזהר עם הדבר הזה.
עו"ד ירום הלוי : או קיי. האם החזרת כספים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, החזרתי למדינה לא למכון.
כב' הש' דני צרפתי : גמרנו לנושא.
עו"ד ירום הלוי : קודם כל הערה יפה של כבודו.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי : סליחה שאני נותן ציונים, והדבר השני כסף זה כבר אקטיבי.
כב' הש' אשר קולה : הבנתי, טוב.
עו"ד ירום הלוי : הערה שלישית אי אפשר להשוות את המצבים.
כב' הש' אשר קולה : אני לא רמזתי כלום, רק שאלתי.
עו"ד ירום הלוי : כבודו העיר ואני מעיר בחזרה ברמת הכותרת, מי האיש ומי האיש? השכלה, שפה.
כב' הש' אשר קולה : אתה מוכן להמשיך בחקירה שלך?
עו"ד שרון הר ציון : הפרקליטים והעדים הם הנאשמים פה.
כב' הש' אשר קולה : עורכת הדין הר ציון גברתי היום יותר מדי עוקצנית.
עו"ד שרון הר ציון : כזאת אני.
כב' הש' אשר קולה : לא, גברתי לא כזאת.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שאתה לא דיברת אמת ואת כל האמת לגבי קורות החיים שלך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הכל אמת בקורות חיים שלך.
עו"ד ירום הלוי : האם דיווחת את כל האמת בקורות החיים שלך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, סיימתי לימודים, התחלתי, תגיד מה לא אמרתי אולי אתה יודע יותר טוב.
עו"ד ירום הלוי : אני יודע.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בבקשה.
עו"ד ירום הלוי : לפני שנגיע לתיק נלך אתך עוד צעד, אתה אמרת לנו פה היום שנת 1985.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: סיימתי לימודי רפואה.
עו"ד ירום הלוי : 1989 מה קרה אז?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עברתי לרפואה משפטית.
עו"ד ירום הלוי : ואז אמרת לנו 1994 עלית לארץ.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אוגוסט 1994.
עו"ד ירום הלוי : וב- 2000
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קיבלתי רישיון, כן.
עו"ד ירום הלוי : קיבלת רישיון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מה שקשור למקצוע הכל נכון.
עו"ד ירום הלוי : אין בעיות, קיבלת רישיון בשנת 2000
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: והתקבלתי להסתכלות במכון לרפואה משפטית ובאפריל 2001 התקבלתי לעבוד שם.
עו"ד ירום הלוי : התקבלת לעבוד במכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : ממתי אתה רופא משפטי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מ- 2001 ומומחה ברפואה משפטית מנובמבר 2004.
עו"ד ירום הלוי : כלומר הוסמכת כרופא משפטי מומחה בנובמבר 2004 נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לפי מה שזכור לי.
עו"ד ירום הלוי : אז קודם כל אנחנו יודעים כשכתבת את חוות דעת ת/442 היית בעצם שנתיים רופא משפטי מוסמך נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : תסכים אתי שזה מעט זמן יחסית נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תראה, לפי הניסיון שצברתי בבית המועצות זה לא זמן קצר יחסית.
עו"ד ירום הלוי : בוא נדבר על הניסיון בבית המועצות, שנת 85' סיימת ללמוד.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : מה קרה משנת 85' עד 89'?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מ- 1985 ועד 1989 בברית המועצות וגם כמובן באוקראינה הייתה התמחות קצת אחרת, שנה היית חייב לעבוד כרופא סטז'ר משהו כזה אבל במחלקה שאתה הולך לעבוד בה לא בכל המחלקות,
עו"ד ירום הלוי : רק תגיד באיזה מחלקה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בפתולוגיה עבדתי שנה ואחר כך המשכתי לעבוד בפתולוגיה ואחר כך עברתי לפתולוגיה ילדים, שנה או שנתיים אני כבר לא זוכר באיזה שנה,
עו"ד ירום הלוי : עבדת בפתולוגיה ילדים מ- 1985 עד 1989.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, עד 86' עבדתי בלשכה לפתולוגיה כללית בתור רופא פתולוג, ב- 86' הייתה לי אפשרות לחתום לבד ואז עשינו גם נתיחות לבד וגם הסתכלנו (לא ברור) לבד, וב- 87' אני חושב 87' או 8' נפתחה מחלקה פתולוגיה ילדים על בסיס בית חולים עירוני ואז עברתי לעבוד שם אבל זה באותה עיר, צ'רניגוב.
עו"ד ירום הלוי : זה ב- 86'-87' כן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בצ'רניגוב עבדתי עד 89', עד 86' הייתי רופא סטז'ר ללא זכות לחתימה, מ- 86' אני כבר עם זכות חתימה ועובד באותה מחלקה פתולוגית עד 87', מ- 87' או 88' עברתי לעבוד במחלקת פתולוגיה ילדים בבית חולים עירוני ועבדתי שם עד 89', ב- 89' אני מסיים לעבוד כי בבית המועצות היית חייב לתת חוב למדינה על לימודים בחינם, אתה חייב לתת את החוב, המדינה שלחה אותך למדינה לעבוד והיית חייב לתת 4 שנים ואז אני מתפטר משם ועובר למכון לרפואה משפטית בדוניץ שהיא עיר הרבה יותר גדולה ושם נולדתי.
עו"ד ירום הלוי : באיזה שנה עברת למכון הזה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: 89'.
עו"ד ירום הלוי : מה קרה מ- 89' עד שעלית לארץ עד 94'?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עד 94' עבדתי שם במכון לרפואה משפטית מחוזי של עיר דוניץ.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על כל התקופה הזאת מ- 85' עד 94' שעלית לארץ?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: במחלקת ילדים עבדתי בתור מנהל מחלקה לפתולוגיה ילדים וגם בדוניץ שנה וחצי אחרונות עבדתי בתור מנהל לפתולוגיה משפטית שם, לא רצית להדגיש את זה.
עו"ד ירום הלוי : למה לא רצית להדגיש את זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי זה לא משנה.
עו"ד ירום הלוי : חמש דקות אני מדבר אתך ורק ששאלתי אותך אחרי 5 דקות אם אתה רוצה להוסיף עוד משהו פתאום אתה מגלה לנו במירכאות שהיית פעמיים מנהל, מנהל מחלקת פתולוגיה ילדים ומכון לרפואה משפטית.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא מנהל מכון לרפואה משפטית, מנהל מחלקה לפתולוגיה משפטית, זה מחלקה בתוך המכון, זה אדמיניסטרציה אבל אני עבדתי כרופא משפטי יחד עם כולם.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שהניהול שאתה דיברת עליו לא נכון, לא היית מנהל מה אתה אומר על זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה כתוב אפילו בפנקס עבודה שלי בבית המועצות.
עו"ד ירום הלוי : תראה, אתה מסכים אתי שהתמחות בארץ בפתולוגיה זה 5 שנים התמחות עד ההסמכה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, אני חושב אפילו 5.5.
עו"ד ירום הלוי : ואתה עשית התמחות של שנה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, עוד פעם בברית המועצות לשעבר הרופא היה מקבל דרגות, אחרי שנה של סטז' היית מקבל דרגה שנייה, זאת אומרת יכולת לבצע פעולות די פשוטות, זה בכל הרפואה, אחרי שנה אתה מקבל דרגה שלישית אחרי 4 או 5 שנים אחרי מספר שנים הדרגה שנייה קיבלתי ב-
כב' הש' אשר קולה : הוא שואל אותך בארץ כמה שנות התמחות עשית, האם בארץ מכירים בהתמחות שעשית שם?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, קיצרו לי כל השנים של התמחות פה בארץ.
כב' הש' אשר קולה : על סמך מה שעשית שם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: והתבקשתי לעבור רק את הבחינות של ב א' ושלב ב' ב- 2004 עברתי שלב ב'.
עו"ד ירום הלוי : אתה עונה מאד ארוך, אני אומר לך שאתה מסובב אותנו גם בדברים הפשוטים.
כב' הש' אשר קולה : לא, לא, לא הצלחתי לראות עד עכשיו איפה זה, עד עכשיו הכל בסדר.
עו"ד ירום הלוי : עלית ב- 94', ניגשת לעשות מבחן בהסתדרות הרפואית של הרופאים עם כל זה שאתה טוען שהיית מנהל מכון נתיחות וכו' אתה נדרשת לעבור מבחן כדי להיות רופא כללי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון, זה דבר רגיל.
עו"ד ירום הלוי : זה לא דבר רגיל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: סליחה, לא, זה דבר רגיל כי רק אם יש, אז אני לא יודע איך זה, עכשיו ב- 94' אם היה לך ניסיון יותר מ- 14 שנים אז היית חייב לעשות תקופה של הסתכלות בבית חולים ואחר כך לעבור ריאיון או משהו כזה ואם אתה עובר את הריאיון אתה מקבל רישיון לעסוק ברפואה, רישיון כללי.
עו"ד ירום הלוי : מתי עברת את המבחן? רק ב- 2000 נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
עו"ד ירום הלוי : מה קרה שש שנים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אדוני, אתה יודע מה זה לעבור מארץ לארץ עם תיק אחד וכשאתה עובד בתחום מסוים ומבקשים ממך לעשות מבחן בפנימית, בכירורגיה בכל הדברים, זה מאד קשה, אני מודה שזה מאד קשה.
כב' הש' אשר קולה : מה עשית בשש שנים האלה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עבדתי כדי לפרנס.
כב' הש' אשר קולה : לא כרופא?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא כרופא, לא.
כב' הש' אשר קולה : שש שנים עבדת לא כרופא
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: חמש שנים לא בתור רופא.
עו"ד ירום הלוי : יופי, אז תקשיב, שש שנים לא עבדת כרופא, אני גם אומר לך שכל שנה יש פעמיים מבחן, זאת אומרת היו לך 12 פעמים.
כב' הש' אשר קולה : אבל הוא ענה לך הוא בא עולה חדש, לא ידע שפה, לא ידע זה למד שש שנים מה קרה מה הבעיה בזה זה לא בסדר.
עו"ד ירום הלוי : אני אגיד מה הבעיה, אני מסתכל בת/442, כתוב לנו
כב' הש' אשר קולה : רפואה משפטית 1989, בוא נסכם שש שנים מתוך השנים האלה לא עסקת ברפואה משפטית.
עו"ד ירום הלוי : למה אתה לא מציין את זה? אתה כותב קצר כמה מילים פתולוגיה 85' – 89' רפואה משפטית משנת 89' זה לא כל האמת, העדת ככה במשפט הראשון, העדת כאן היום ואתה מסתיר מבית המשפט, אתה נוטע בבית המשפט את הרושם שיש לך ניסיון משנת 89'.
עו"ד שרון הר ציון : אני רוצה להגיד כי חברי מטעה כי הוא אמר בדיוק את המילים האלה בבית משפט בדיון הקודם, עברתי את כל התהליך של הלימודים פה בארץ ומשנת 2000 אני עובד במכון לרפואה משפטי
כב' הש' אשר קולה : בואו נסכם את הנקודה הזאת בלי קשר להטעיה, אני לא אומר חס וחלילה שמישהו רצה להטעות.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד שרון הר ציון : כנראה אין על מה לחקור בסדר.
כב' הש' אשר קולה : יכול להיות, כן. מיצינו את זה? נעבור למהות.
עו"ד ירום הלוי : אני לא יעזוב, למה אתה כותב רפואה משפטית משנת 89' כשאתה יודע שזה מצד שווא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: החלק הזה לא אני כותב זה כתוב לכל רופא וככה זה היה, אני לא יכול לשנות שום דבר, ככה כתבו.
עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת אתה לא אחראי למה שכתוב אחרים כתבו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש כובע לכל רופא, אז זה היה קצר, היום זה יותר מורחב.
כב' הש' אשר קולה : טוב, נתקדם.
עו"ד ירום הלוי : שניה,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רוצה להדגיש אני אף פעם לא הסתרתי שמאוגוסט 1994 כי זו השאלה שאני עובר אתה מבית משפט לבית משפט אני אף פעם לא הסתרתי שאני באוגוסט 94' עליתי ארצה רישיון קיבלתי רק ב- 2000 ואף פעם אני לא מסתיר את זה וזה כתוב בכל פרוטוקול של עדות שלי.
עו"ד ירום הלוי : אנשים שמדברים הרבה במקום תשובות קצרות
כב' הש' אשר קולה : אולי תשאל שאלה.
כב' הש' דני צרפתי : עורך דין הלוי די.
עו"ד ירום הלוי : שאלה אחרונה, קורות חיים.
עו"ד שרון הר ציון : מאיפה יש לך את זה? מעניין אותי מאיפה אתה מקבל מידע על התיק המשמעתי שלו.
עו"ד ירום הלוי : מהסניגוריה.
כב' הש' אשר קולה : מה השאלה?
עו"ד ירום הלוי : אני מסתכל בסוף בקורות החיים, נ/55 נכון.
כב' הש' דני צרפתי : כן.
עו"ד ירום הלוי : אתה מסתכל בנ/55
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה חדש.
עו"ד ירום הלוי : יופי, תסתכל בשתי השורות האחרונות.
כב' הש' דני צרפתי : כן, המקטע של השנים הרלוונטיות איננו.
עו"ד ירום הלוי : יש חור בין 94' לבין 2001, למה אתה לא כותב שום דבר?
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : החלטה.

החלטה

תמה החקירה בכל הנוגע לעברו המקצועי של ד"ר זייצב, היא מסתיימת בזה הרגע, אתה עורך דין
הלוי עובר לחקירה מהותית אשר לחוות דעתו בתיק זה.
ניתנה והודעה היום, 11 בינואר 2022, במעמד הצדדים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

כב' הש' אשר קולה : בסדר
עו"ד ירום הלוי : כן כבודו.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, נתחיל בשורש כף יד שמאל, תשמע ,אני מפנה לחוות דעתך עמוד 5 סעיף 8.
כב' הש' אשר קולה : חוות דעת ראשונה 442?
עו"ד ירום הלוי : אמת, עמוד 5 סעיף ג', סליחה,
כב' הש' אשר קולה : 6ג.
עו"ד ירום הלוי : זה 6ג למעשה, נכון,
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד ירום הלוי : מתואר פצע חתך בשורש כף היד ואתה מציין בקרקעיתו נמצאות רקמות רכות ללא דימום, אני חושב שזה המקום היחידי שמודגש שבקרקעית אין דימום בקרקעית בבסיס שלו, בעמוד 8 סעיף 4 למטה אתה חוזר על כך, עכשיו בעמוד האחרון שכבר היה דיון פה במסגרת חקירתך הראשית, אני רוצה לחדד משהו שלא נאמר, בשורה 5 זה כן נאמר, אתה אומר מדבר על פצע בשורש כף יד השמאלית שנגרם קרוב לוודאי לאחר המוות, אני מפנה לשורה מעל ושורה מתחת, אני רוצה לחדד ולחדש, שורה מעל שורה 4 – בנוסף נמצאו פצעי חתך בפנים מימין זה לא מעניין, בבית החזה, באצבעות כפות הידיים, שורה אחרי שורש כף היד שורה 6 מלמעלה אתה אומר פצעי חתך באצבעות כפות הידיים יכולים להתיישב עם פצעי הגנה, כלומר שים לב איזה משוכה ענקית קפצת בהמשך בשינוי, זה לא רק שאמרת שהפצע בשורד כף יד שמאלית הוא לאחר המוות ככל הנראה עם כל המשמעויות שזה לא יכול להיות פצע הגנה אלא אתה בשורה 6 בעמוד האחרון חידדת והדגשת מה כן יכול להתיישב עם פצע הגנה ואמרת לנו החתכים באצבעות כפות הידיים יכולים להתיישב עם פצע הגנה, לא אמרת לנו שאולי תהליך המוות הוא,
כב' הש' אשר קולה : השאלה ארוכה מדי.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, מה תגובתך לכך שלא מנית את הפצע בשורש כף היד כי הוא לא היה אפשרי לפצע הגנה זה עוד יותר מבסס את זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני התייחסתי לכל דבר.
כב' הש' אשר קולה : מתי התייחסת בחקירה הראשית? אצלנו פה בבית המשפט.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה : הוא אומר עניתי על זה כבר קודם.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אני אומר לך מה קרה כי זה בראשית לא היה, בית משפט אולי ראה בדיסקים של רומן הנאשם עם המדובב פלוס חוקרים אבל בית משפט חייב להגיע לכך (בהתאם למה שהטחתי ביורם אזולאי ובסשה) 7 אלפים פעם החוקרים ניסו לגרום לרומן
כב' הש' אשר קולה : בוא אני אגלה לך סוד זה לא היה 7 אלפים פעם, זה לא היה 7 אלפים פעם.
עו"ד ירום הלוי : אז 700.
כב' הש' אשר קולה : זה גם לא היה 700, זה היה המון פעמים ואני ראיתי את זה.
עו"ד ירום הלוי : טוב, נסתפק בהמון, אני מדבר גם על התנוחה איפה שהושארה תאיר אחרי מותה על האסלה אבל גם על הפציעות בשורש כף היד, אני קורא לזה נכשל פעמיים, 1. שלא תיאר את הפגיעה בשורש כף היד,
כב' הש' אשר קולה : מה אתה רוצה ממנו אבל?
עו"ד ירום הלוי : תכף אני אגיד כי זה מגיע אליו והכישלון השני שלא הבין את הרמזים של החוקרים, הם פנו אלייך בת/56 ובת/57
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: באיזה תאריך?
עו"ד שרון הר ציון : 7-8 בינואר. זה מצורף לת/445.
כב' הש' אשר קולה : נכון. אבל תראה לו את זה למה צריך להקרין את זה על המסך?
עו"ד ירום הלוי : חשובה לי כל מילה.
כב' הש' אשר קולה : יש לו את ת/56, יש לו את זה ביד.
עו"ד ירום הלוי : תראה, 7/1/06, מזכר ראשון אתה מקבל ב- 7/1 עורך על פי בקשת הפרקליטות יש להשלים את הדוח הפתולוגי שאלות הבאות : 1. מה משמעות הממצא באמתה השמאלית של המנוחה מתי בוצע החתיך זה ביחסית לפצעים אחרים, זה לגבי הפצע, אתה עונה, אתה לא ענית באותו יום, אתה עונה בת/445, באופן נחרץ אתה עונה סעיף 1, בנתיחה באמה השמאלית נמצא פתח ללא דימום בקרקעיתו שמשמעותו שהפצע נגרם אחרי המוות, אפילו לא קרוב לוודאי
עו"ד שרון הר ציון : בסוגריים.
עו"ד ירום הלוי : רק שניה, שים לב, מקודם אמרת לשופטים התשובה שלי במה שאמרתי בעמוד אחרון של ת/442 הייתה לא מושלמת אבל אתה עושה אותה עוד יותר נחרצת, ת/445 סעיף 1 נכון? אתה הפכת את הקרוב לוודאי לוודאי שזה אחרי המוות, מוכן לאשר לי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: את מה שאין פה מילים קרוב לוודאי?
עו"ד ירום הלוי : נכון, שזה בטוח אחרי המוות.
כב' הש' אשר קולה : באופן וודאי הפצע נגרם אחרי המוות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לאחר ירידה קטלנית של לחץ דם.
עו"ד ירום הלוי : לא קרוב לוודאי.
כב' הש' אשר קולה : אמרתי באופן וודאי. משמעותו שהפצע נגרם לאחר המוות זה מילים של אדוני והמשמעות של הדיוט שקורא את זה
עו"ד שרון הר ציון : בדיוק הפוך ממה שהחוקרים רצו, האיש שכל כך רוצה לרצות את החוקרים כותב להם הפוך.
כב' הש' אשר קולה : שמעת שהוא רוצה לרצות את החוקרים?
עו"ד שרון הר ציון : זה מה שאומר חברי.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, אני שואל שאלה פשוטה האם המשמעות שאדם הדיוט שקורא את זה שאתה עומד מאחורי מסקנתך כמומחה שהפצע באמת יד שמאל נגרם לאחר המוות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לאחר המוות ובסוגריים אני מסביר את זה.
כב' הש' אשר קולה : אתה מסביר למה, בסדר אבל הוא נגרם אחרי המוות.
עו"ד ירום הלוי : תראה מה קורה, מגיע לנו מזכר הם מקבלים את התשובה
כב' הש' אשר קולה : זה אין לנו.
עו"ד שרון הר ציון : כבודכם זזה מצורף לת/446.
כב' הש' אשר קולה : או קיי. זה לא רלוונטי אבל לשאלה הזאת כי הוא מתייחס אך ורק
עו"ד ירום הלוי : נכון, זה לא רלוונטי.
כב' הש' אשר קולה : תודה.
עו"ד ירום הלוי : כבודו צודק, איך קרה מהפך, אני מדבר על נושא של שורש כף היד.
כב' הש' אשר קולה : איפה כל המהפך?
עו"ד ירום הלוי : המהפך קרה כבר בעדות הראשונה בבית המשפט
כב' הש' אשר קולה : כי בחוות הדעת אין מהפך.
עו"ד ירום הלוי : נכון.
כב' הש' אשר קולה : הם צודקים, הוא איתן בדעתו.
עו"ד ירום הלוי : אין בעיה, אבל העד אמר בחקירה ראשית בעקבות פניית המשטרה אני הבנתי שהתשובה שלי לא הייתה מושלמת.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : שניה, אני רוצה להבין משהו, אתה נאמן ליושרה המקצועית שלך, קיבלת שאילתה מיורם אזולאי בינואר 2007 וענית עם כל הכבוד הפצע נגרם לאחר המוות, אמרת לנו במסגרת החקירה הראשית שאתה לא יכול להעיד בוודאות כזאת הסתברות על הסתברות ושאלתי אותך איך זה הגיע אלייך אמרת פנית מה… אבל והסברת יפה מבחינתך אין לי פניות בעל פה, אני עונה רק למזכרים אחרת לא מבינים אותי, אין לנו מזכר כלשהו אחרי 8/1/2007 שמישהו עוד פעם שואל אותך אותה שאלה, אז באיזה שלב החלטת בעקבות מה שקיבלת מהחוקרים שאתה לא יכול להגיד לנו באופן מוחלט ואדוני התעקש על זה רבע שעה קודם בחקירה הראשית שאתה לא יכול להגיד לנו באופן מוחלט שזה פצע לאחר המוות כי אין לנו מזכר כזה ואדוני אומר בהגינותו בטלפון אני לא מדבר אתם כי אני רוצה רק מזכרים כי אחרי זה יש אי בהירות אבל אחרי ינואר 2007 אין שום מזכר אז למה שאדוני אמר פה בחקירה הראשית, אמר בהליך הקודם אני לא יודע, למה שאדוני בא לפה לחקירה ראשית אדוני התעקש ועמד על דעתו המקצועית שזה גם כן בסדר שאי אפשר לקבוע ואני אומר עדיין יכול להיות שזה היה חלק מהמאבק, הרים לה את היד, והתעקשת ואדוני עמד בדעתו וזה גם כן בסדר רק השאלה מה גרם לאדוני להשלים את תשובתו?
עו"ד שרון הר ציון : רק כדי שלא נימצא חזרים אני רוצה להדגיש שיש הסבר על השינוי על התהליך בהליך הקודם בעדות הוא מסביר בדיוק למה הוא התכוון.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו סיכמנו כבר שמה שקרה בהליך הקודם לא רלוונטי, יכולת לגמור את זה בריענון.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : בואי נסכים על עובדות.
עו"ד שרון הר ציון : רק כדי שלא יימצא פה בפרוטוקול שמדובר במהפך שקרה פה היום על הדוכן וגם ההסבר איך הוא בדיוק מסביר.
כב' הש' אשר קולה : קיבלתי את ההבהרה, טוב שגברתי הבהירה, אין לנו מזכר כלשהו שהגשתם לנו אחרי 8 בינואר 2007 מהגוף החוקר לד"ר זייצב וכשהוא אמר לנו קודם שאני עשיתי השלמות בעקבות פניות של הגוף החוקר שהוא התעקש שהוא עובד רק עם מזכרים אין לנו מזכר כזה.
עו"ד שרון הר ציון : אין.
כב' הש' אשר קולה : אני לא בא לתפוס אותו חלילה, יכול להיות שהוא לא זוכר זה לגיטימי, אבל השאלה אם המסקנה ההגיונית היא לא שמישהו בכל אופן כי דיבר אתו בטלפון או לא בטלפון?
עו"ד שרון הר ציון : לא, לא, ממש לא.
כב' הש' תמר נסים שי : ב- 2012.
עו"ד ירום הלוי : א. ק. וא. ח.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד שרון הר ציון : העד מעיד ב- 18/9/2008 ומסביר למה הוא התכוון כשהוא מכוון במשפט הזה ב- 445 הוא נותן את ההסבר מבחינתו.
כב' הש' אשר קולה : אבל אנחנו חיים פה היום.
עו"ד שרון הר ציון : הוא ניסה להסביר את זה גם פה.
כב' הש' אשר קולה : לא, אל תגידי שלא נתנו לו להסביר.
עו"ד שרון הר ציון : אני רק רוצה להסביר שלא איזה מזכר חסר אלא הסבר שניתן בעדות.
כב' הש' אשר קולה : אבל הוא הסביר, שאלנו אותו והוא הסביר בעקבות פניות של הגוף החוקר והוא התעקש, לא פניות בעל פה אלא רק במזכרים, מאחר שגברתי מסכימה עם העובדה הפשוטה שמזכר אין אז את המסקנות תשאירי לעת מצוא.
עו"ד שרון הר ציון : אני רק אגיד לכבודכם כשהעד מסביר ירידה דרסטית.
כב' הש' אשר קולה : לא, גברתי לא יכולה לענות במקומו.
עו"ד שרון הר ציון : אני אשאל את זה בחוזרת.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך תסכים אתי שהשרירים כדי לעבוד צריכים לקבל דם נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : וגם העצבים והכל נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
עו"ד ירום הלוי : כשאין דם ביד בשורש כף היד אין אנרגיה להרים את היד נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: המשמעות של פרכוס טרמינלי הוא חוסר חמצן למוח ובעקבות חוסר חמצן במוח מתרחשות התכווצויות פרכוסים טרמינליים זה מה שאני יכול לך.
עו"ד ירום הלוי : טוב,
כב' הש' אשר קולה : האם ייתכן כי לאחר פציעתה תוכל המנוחה להתרומם ממצב של שכיבה למצב של ישיבה על אסלת השירותים עליה היא נמצאה? אתה עונה בסעיף 4.3.1. סביר להניח שהפצעים הקטלניים בצוואר לא גרמו למוות מידי ולכן המנוחה יכולה לבצע פעולות פשוטות משך שניות בודדות ואפילו עשרות שניות אחרי הפציעה בצוואר, האם המנוחה בהינתן מצבה עם החתכים שאדוני תיאר אותם קודם יכולה הייתה להתרומם ממצב של שכיבה למצב של ישיבה בכוחות עצמה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קשה לי מאד לפרט פעולות.
כב' הש' דני צרפתי : אדוני רוצה להגיד לי שזה תואם לאותם פרכוסים? בן אדם יחתכו לו את אותו עורק יוכל לקום ולהתיישב?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה מאד לא סביר אני יכול להגיד.
כב' הש' אשר קולה : בוא נגיד זה לא סביר בדיוק כמו (לא ברור) לא סביר, זה בלתי סביר לחלוטין אדוני מומחה.
כב' הש' דני צרפתי : אדוני ראה מקרה כזה פעם בשנות ניסיונות שאחרי חתך כזה בן אדם מתרומם ומתיישב?
כב' הש' אשר קולה : להתרומם ולהתיישב?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא חושב ככה אבל עוד פעם אתם מושכים ממני דברים שאני לא יכול לענות עליהם.
כב' הש' אשר קולה : למה? אתה המומחה פה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי באף ספר לרפואה משפטית לא כתוב מה זה פעולה פשוטה או מה זה פעולה מורכבת.
כב' הש' אשר קולה : יש את השכל הישר וגם אדוני שהוא ד"ר יש לו שכר ישר,
כב' הש' דני צרפתי : לצאת לפתוח את הדלת ולרדת כמה מדרגות הוא יכול?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' דני צרפתי : מה?
כב' הש' אשר קולה : אחרי חתך כזה בצוואר? אנחנו לא רוצים להעיר הערו, אני אתן לו להשלים, אנחנו מבקשים ממך לחשוב עוד פעם על התשובה האחרונה שלא נאמרה בציניות אלא ברצינות, האם זה עולה על דעתו של אדוני דבר כזה? באמת, אנחנו נמצאים פה במשפט רצח קשה מסובך רגיש וזו התשובה של אדוני?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם לחתוך עורק התרדמה כולל ווריד (לא ברור) לעשות לחץ לעשות לחץ לסגור את הפצע אז אפשר ללכת אז אפשר לעשות כמה פעולות אולי כמה צערים אולי אפשר לעשות אבל
כב' הש' אשר קולה : האם זה סביר? לא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: פצע דקירה בלב אנחנו יודעים שבן אדם יכול ללכת עשרות מטרים אפילו מאות מטרים.
כב' הש' אשר קולה : היה פצע של דקירה בראש והלך 500 מטר,
עו"ד ירום הלוי : גם אני יודע מהניסיון, לב אפשר ללכת מאות מטרים.
עו"ד ויאאם קבלאווי : מה זה לב.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : יש פה מומחה רפואי אחד באולם הזה.
עו"ד ירום הלוי : אני יכול להמשיך?
כב' הש' דני צרפתי : כן.
עו"ד ירום הלוי : החבלות בראש, תקשיב, אני רוצה לחדד,
כב' הש' אשר קולה : סעיף 8 ל- 442?
עו"ד ירום הלוי : כן, שתי שורות ראשונות זה האזכור, נמצאים לפחות 7 מוקדי דימומים בלתי סדירים, טוב, זה בעמוד האחרון, עמוד אחרון שורה שלישית לפני הסוף, הגורם חבלות כהות ישירות מכות או בלתי ישירות נפילות, אני רוצה לחדד שנגרמו סמוך למוות, בסדר, אמרת לנו מקודם שלא יכול להיות שכל החבלות האלה הן לא ממכות, אמרת לא יכול להיות שזה מנפילה כל המכות האלה אפילו מהטחה בקיר, עכשיו ההיגיון אומר שלפחות חלק מהחבלות זה התוקף נתן חבלות ישירות למנוחה עליה השלום נכון?
כב' הש' דני צרפתי : הוא מוכן הטחות עקיפות אבל לא בהכרח ישירות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה לא נכון מה שאתה אומר.
כב' הש' אשר קולה : אבל נדמה לי שמיצינו את זה בחקירה הראשית, את המסקנות אנחנו נסיק.
עו"ד ירום הלוי : האם אתה מסכים אתי שהתוקף בסבירות גבוהה נתן לה מכות בראש?
כב' הש' אשר קולה : חלק לפחות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש סבירות כזאת, עוד פעם, אמרתי שלפי (לא ברור) של הדימומים אני לא יכול להגיד ממה הם נגרמו, זאת אומרת כל האפשרויות יכולות להיות.
כב' הש' אשר קולה : לא, בהנחה שממצאי הזירה הם כאלה, סביר שלפחות חלק מהחבלות היו על ידי התוקף?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יותר סביר מול מה?
כב' הש' אשר קולה : מול מה זה שכולה מנפילה?
כב' הש' דני צרפתי : שבע פעמים.
עו"ד מרצינו : לא 7 פעמים 7 חבלות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יכול להיות סביר שחלק ככה חלק ככה.
עו"ד ירום הלוי : אז תגיד.
כב' הש' אשר קולה : זה מה שאנחנו אומרים חלק ככה וחלק ככה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא יודע.
עו"ד שרון הר ציון : שנופלים אפשר לקבל מכה.
כב' הש' אשר קולה : כן, זה צליפת שוט, בסדר.
(הדוברים מדברים יחדיו)
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני חייב זה פשוט לא, מנגנון חבלה בקרקפת אפשר להגיד האם ישנה סבירות כלשהי לחבלה כהה ישירה או נפילה אפשר להעריך גם לפי מיקומו כמובן, לפי הגובה, שוב, אם למשל זה נמצא באזור קודקודי אז אני יכול להגיד שזה נגרם בסבירות גבוהה יותר מחבלה ישירה, במקרה שאנחנו מדברים כל החבלות נמצאות באזור שזה אפשרי להגיע גם מנפילה וגם מחבלה ישירה, איך אתם רוצים שאני אגיד שמשבע חבלות שלוש נגרמו על ידי התוקף או ארבע ,
כב' הש' אשר קולה : לא ביקשנו את זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מבין את זה ככה, לפי היגיון. אני יכול להגיד רק לפי מיקום של חבלה, אם זה פה סביר להניח שזה מחבלה ישירה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : העד הצביע פה הוא התכוון אזור קודקוד הראש.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קודקוד.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' דני צרפתי : אדוני שלל לפחות שזה לא חבלות ישנות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, זה טרי לפי הצבע.
עו"ד ירום הלוי : אנחנו נשאיר זמן לסכין עם להב משונן או לא, הפרק שלנו הקצר עכשיו זה ארטריה (לא ברור) אז ככה, האורטה זה (לא ברור) אב העורקים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה אב העורקים שהוא בנוי מקשת (לא ברור) וחלק היורד.
עו"ד ירום הלוי : טוב, האורטה שהיא אב העורקים לא נפגע..
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
עו"ד ירום הלוי : אני מפנה לת/58, פונה שוב יורם אזולאי לא ברור מה הפרקליטות רוצה לדעת, האם שני המונחים תואמים את שמות כלי הדם שנפגעו אצל המנוחה תאיר ראדה, זה ב- 8, ואז ב- 10 אתה עונה ככה,
כב' הש' דני צרפתי : סעיף 2.
עו"ד ירום הלוי : עוד פעם פונים אלייך בעניין הזה, האם המונחים האורטה כי אתה לא ענית, האם שני המונחים נפגעו, אין תשובה מצדך.
עו"ד שרון הר ציון : יש בסעיף 5 של 445.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : לא, אבל 445, אני מתקן חבריי צדקי, אני מתקן, אתה ענית בת/445 בסעיף 5 אתה עונה באותו יום של הפניה הקודמת, במקרה הנדון בצווארה של המנוחה נפגע עורק התרדמה המשותף משמאל שנוצר בקשת (לא ברור) אבי העורקים, או קיי, למה שאלו אותך האם נפגעו הארטריה או האורטה? למה לא ענית כל כך יפה ופשוט כמו עכשיו העורק התרדמה נפגע האורטה לא נפגעה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עניתי מבחינה אנטומית וזה נכון מבחינה אנטומית וגם זה מודגש, גם בחוות הדעת זה היה כתוב שהאורטריה נפגעה.
עו"ד ירום הלוי : שאלו אותך באותה פניה האם נפגעה, למה אתה עונה תשובה בת/445 ולא עונה ארטריית התרדמה נפגעה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נפגע עורק התרדמה המשותף משמאל.
כב' הש' אשר קולה : זה מה שהוא ענה, הלאה.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, מגיע ה – 10/1 והפרקליטות פעם שניה פונים אלייך משהו לא מוצא חן בעיניהם, אומרים לך על פי בקשת הפרקליטות אבקשך להתייחס לנקודות הבאות,
כב' הש' אשר קולה : טוב, ושוב הוא עונה רק לגבי, הוא עונה מה כן.
עו"ד ירום הלוי : הם עוד פעם סעיף 2 למטה אומרים לך ואני אומר לך שזה רמז.
כב' הש' אשר קולה : למה רמז הוא כבר ענה בפעם הראשונה,
עו"ד ירום הלוי : פעם שנייה אין.
כב' הש' אשר קולה : לא אבל לא צריך רמז, לשיטתך הוא כבר ענה להם טוב בפעם הראשונה אז למה הוא צריך רמז?
כב' הש' דני צרפתי : חסר את המילה אורטה אולי.
כב' הש' אשר קולה : לא, יש פה אורטה.
עו"ד שרון הר ציון : זה אותו משפט.
כב' הש' אשר קולה : זה אותו משפט.
כב' הש' דני צרפתי : אבל אולי חסר את המונח אורטה, אם יש טענה שזה פרט מוכמן צריך להסביר שזה פרט חשוב שהוא ידע אותו זה הכל, אז אולי הוסיפו את המונח הלועזי אורטה.
עו"ד ירום הלוי : האורטה אב העורקים נמצא בחזה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, בבית החזה ובבטן בחלק העליון.
כב' הש' אשר קולה : האורטה לא עובד בצוואר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' אשר קולה : לא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: היא נותנת דם לצוואר.
כב' הש' אשר קולה : ברור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לראש.
עו"ד ירום הלוי : יש לנו שני עורקי תרדמה, שני ארטיירה של התרדמה, אחד מימין אחד משמאל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך ששניהם יוצאים מאב העורקים מהאורטה, גם מצד ימין וגם מצד שמאל מה אתה אומר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה לא כל כך מדויק ואני הסברתי.
כב' הש' אשר קולה : הוא הסביר קודם שהתפצלו.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : זה לא כל כך משנה את התמונה.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אבל מבחינה אנטומית עורק התרדמה הימני לא יוצא (לא ברור) ומצד שמאל יוצא (לא ברור) אני הסברתי את זה, מבחינה אנטומית זה ככה.
עו"ד ירום הלוי : אני מתקדם, כיס השתן של המנוחה, בעמוד 7 סעיף 14 לת/442
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : כתבת 3 שורות לפני הסוף כיס השתן ריק.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, ריק.
עו"ד ירום הלוי : אתה מסכים שהכליות הן שיש להן חלק משמעותי בהעברת או יצירת השתן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כמובן.
עו"ד ירום הלוי : והכליות כל הזמן עובדות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : ובעצם הן כל הזמן מייצרות לבני אדם שתן, זה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת שאנחנו מבינים האם זה נכון להבין שתאיר ז"ל נרצחה ממש באופן מידי או קרוב ביותר לעובדה שהיא הטילה את מימיה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עובדה אני מתייחס לזה כאל עובדה להגיע למסקנות זה עניין של משפט ועורכי דין, אני מצאתי את כיס השתן ריק, כמובן שכליות כל הזמן עובדות וצריך זמן כדי לייצר את השתן, אבל מעבר לזה אני לא כל כך יכול להתייחס לזה, זה אתה צריך להגיע למסקנות מתי היא התפנתה.
כב' הש' דני צרפתי : אדם מתפנה אחרי כמה זמן אפשר למצוא עדיין כיס שתן ריק, האם שעה אחרי, או דקות אחרי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קודם כל זה מאד אינדיבידואלי,
כב' הש' אשר קולה : טווח זמן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני יכול להגיד מבחינה אישית כשבן אדם מתכונן לבדיקה של שלפוחית שתן אז שעה שעתיים לפני כן הוא חייב לשתות 1.5-2 ליטרים מים, בדיקת אוזי מבצעים אותה אחרי זמן זה כשכיס השתן מתמלא, כמות של שתן מספקת כדי לעשות אוזי זה 300-400 מ" מ זה מה שאני יכול להגיד.
כב' הש' דני צרפתי : זה לא עונה לשאלה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: רק כך אני יכול לענות.
כב' הש' דני צרפתי : מתי בן אדם מרגיש שהוא צריך לתת שתן רק שהכיס מלא?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, בן אדם מרגיש שהוא חייב לתת שתן כשכיס השתן
כב' הש' דני צרפתי : יותר מחצי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, משהו בסביבות 150 אולי 200 מ"מ ונפח של כיס השתן הוא יכול להיות מ- 300 CC עד 700 CC אצל נשים כמובן זה פחות. וגם אני צריך כנראה לדעת מתי היא שתתה פעם אחרונה כדי לתת איזושהי הערכה ואני לא יודע מתי היא שתתה פעם אחרונה, זה חשבון קצת מורכב.
כב' הש' אשר קולה : טוב.
עו"ד ירום הלוי : תאשר לי בבקשה כשאתה ניתחת את הגופה לא גילית בגופה הצטברויות של דם כי לא פגעו איברים פנימיים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, זה רשום בחוות הדעת.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, בעדות שלך העדת את התשובה הזאת כי התובעת בחקירה חוזרת שאלה אותך שאלה אחת בנושא הזה, היא כיוונה לכך שכן נשאר דם אצל המנוחה שהיא לא הייתה ריקה לגמרי, אתה ענית בעמוד 890, זאת השלמת התמונה המלאה בנושא הזה, ענית תמיד נשאר דם בגוף האדם לא חייב לצאת כל הדם, זה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
עו"ד שרון הר ציון : עמוד 901.
עו"ד ירום הלוי : לא חשוב אין פרוטוקול. אני מבין אין הצטברויות דם בתוך הגופה כי לא נפגעו איברים פנימיים ויחד עם זה אתה אומר היום שלא כל הדם אזל מהגופה, אני רוצה לחדד, אני מפנה לכך גם מה שהעדת לנו בתחילת העדות הראשית עמוד 2 סעיף 2.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כתמי מוות
עו"ד ירום הלוי : נכון, ת/442 סעיף 2, אמרת יש כתמי מוות מועטים, בעמוד האחרון של ת/442 אתה כותב שתאיר נפטרה מאיבוד דם חיצוני בעקבות פצעי חתך עורק התרדמה ובווריד (לא ברור) משמאל (פצעי חתך בצוואר)
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : ראית את תמונות הזירה ב- 2012/13 נכון.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון : אפריל 2013.
עו"ד ירום הלוי : היא נפטרה מאובדן דם ובתנוחה שראית אותה בתמונות על מכסה האסלה תמונות נ/1 נ/2 היא המשיכה לדמם עד מה שאפשר בכוח המשיכה וכו', אני מבקש את האישור שלך שאני גם מסכים עם ההיגון שלי שלא כל הדם יצא לה מהגוף, תאשר לי שנשאר מעט דם בגוף נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עובדה שיש כתמי מוות שזה מתיישב עם מה שעורך דין הלוי אומר אבל אני לא יכול למדוד כמות דם שנשארה בגוף של הקורבן.
עו"ד ירום הלוי : אתה לא צריך למדוד, שאלתי אותך שאלה הגיונית, נכון שאני צודק בהערכתי שנשאר מעט דם בנסיבות מקרה המוות של תאיר?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כמה זה מעט דם עורך דין הלוי?
עו"ד ירום הלוי : אני לא אגיד לך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כמות הדם שנשארה בתוך הגופה הייתה מספקת כדי ליצור כתמי המוות, אני לא יכול לענות קונקרטי שנשאר 1-2 ליטר, אני פשוט לא יודע, אני לא יכול להעריך.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אם צילמת את כתמי המוות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
עו"ד ירום הלוי : לא צילמת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אולי בתמונות מקוריות בתמונה מס' 10.
כב' הש' אשר קולה : האם צורפו לחוות הדעת תמונות שבהן אפשר לראות את כתמי המוות.
עו"ד שרון הר ציון : הוא יפנה.
כב' הש' אשר קולה : אתם יודעים מה צורף לחוות הדעת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני חושב בתמונה 10 אפשר לראות.
עו"ד ירום הלוי : אני לא רואה כלום אני חייב להגיד, אני לא רואה…
כב' הש' דני צרפתי : כתמי מוות.
עו"ד ירום הלוי : נכון, אני לא רואה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש פה שינוי גוון.
עו"ד ירום הלוי : תראה לשופטים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בואו נראה תמונות מקוריות, אם אתה רוצה להיות יסודי בוא נראה תמונות מקוריות כי יש פה גוונים לא טובים הדפסה לא כל כך איכותית אני מצטער.
עו"ד ירום הלוי : בסדר.
כב' הש' אשר קולה : העד מסמן על גבי תמונה 10 לחוות דעתו 442 את כתמי המוות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש פה כתמי מוות.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : תעשה על זה עיגולים, תסמן בעיגולים את כתמי המוות.
עו"ד ירום הלוי : אתה למעשה מתאר לי את
כב' הש' דני צרפתי : הבדלי גוונים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כתמי גוונים, בצבע סגול חיוור, מחווירים בלחיצה
כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע עד כמה זה דרמטי לצורך הכרעת הדין.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כתמי מוות יש.
עו"ד ירום הלוי : האם זה נכון שאתה מתאר אותם בצד הימני של הגופה בצידי בית החזה ועד צידי המותניים הימניים? האם זה נכון שמה שסימנת כתמי מוות זה הצד הימני הצידי של בית החזה של המנוחה ועד הצד הימני הצידי של מותני .
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה לא מרוכז, בתמונה הזאת רואים צד ימני של הגופה ובצד הימני של הגופה רואים כתמי מוות, כמו כן ברגל שמאל גם אפשר לראות כתמי מוות שינוי גוון פה.
עו"ד ירום הלוי : האם אתה מסכים שהם באמצע הגוף ולמטה נכון שאני צודק?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, אני מראה לך בתמונה, אתה רצית לראות כתמי מוות.
כב' הש' אשר קולה : הוא שואל האם התמונה זה מאמצע הגוף ולמטה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אבל זה הכל גם בבית החזה. עניתי בצד אחורי של הגופה בתמונה הזאת רואים רק חלק מבית החזה.
עו"ד ירום הלוי : ולמטה.
כב' הש' אשר קולה : ולמטה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: וכל החלקים התחתונים של הגוף.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אז לא צריך יותר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כמו שכתוב פה בסעיף 2.
כב' הש' אשר קולה : מה שכתוב כתוב, בואו נתקדם. לא ראיתי בשום מקום אין קביעת שעת מוות נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' אשר קולה : לא יכולת לקבוע את שעת המוות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: במכון לא מעריכים את שעת המוות, כדי להעריך את זמן המוות הרופא המשפטי חייב להגיע למקום מציאת הגופה רק שם במקום מציאת הגופה אפשר להעריך את זמן המוות ולא לקבוע.
כב' הש' אשר קולה : כמובן, להעריך, טוב.
עו"ד ירום הלוי : אני אפתח בכך שאמרת בחקירה ראשית שאתה, אני מראה לך את התמונה של החתך בסנטר של המנוחה עליה השלום, תראה, אמרת במסגרת החקירה הראשית לא התייחסתי לממצאים בצד שמאל של החתך לנקודות בצבר א' נקרא לזה הצבר העליון, לקווים, פסים המקבילים האלכסוניים בצבר ב' וצבר ג', צבר מרכזי אמצעי והצבר התחתון לא התייחסתי כי אני התייחסתי רק לנזק, נכון שכך העדת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון : אני רוצה להתנגד.
כב' הש' דני צרפתי : הוא ענה כן.
עו"ד שרון הר ציון : זה לא מדויק, לצבר א' הוא כן התייחס בחוות הדעת שלו, הוא לא התייחס לב' וג'.
עו"ד ירום הלוי : טוב.
עו"ד שרון הר ציון : לאמצעי ולתחתון הוא לא התייחס, לעליון הוא התייחס
עו"ד ירום הלוי : טוב
כב' הש' דני צרפתי : העליון זה השמאי.
עו"ד שרון הר ציון : כן, כן, בסעיף 3א נעשה שחזור של הצבר העליון איך התייחסת אליו?
כב' הש' אשר קולה : אבל גם בצבר העליון שהוא כן התייחס לזה עורכת הדין הר ציון לא הייתה אז התייחסות לשאלת הסכין, נכון? לסוג הסכין.
עו"ד מרציאנו : תיאור הפצע.
כב' הש' אשר קולה : זה בסדר.
עו"ד שרון הר ציון : כל הסכינים בכל הגוף נגרמו מסכין.
כב' הש' אשר קולה : בסדר. או קיי, הפצע לא ממה הוא נגרם.
עו"ד שרון הר ציון : אף חתך לא התייחס למה,
כב' הש' אשר קולה : לגיטימי, אני רק רוצה לראות שלא טעיתי.
עו"ד ירום הלוי : במה שאתה כן מתייחס זה בדיוק באמצע עמוד 3 אתה כוב מהקצה השמאי.
כב' הש' אשר קולה : 442?
עו"ד ירום הלוי : כן, עמוד 3 באמצע.
עו"ד שרון הר ציון : 3א.
עו"ד ירום הלוי : כן, בשורה 5, מהקצה השמאלי, אתה קורא לזה של הפצע השמאלי, של הפצע החתך התחתון (לא ברור) סנטר מתמשך פצע שריטה מעט אלכסוני מלמטה למעלה ומימין לשמאל באורך חצי ס"מ , של פצע חתך עליון בכיוון אחורה מתמשך פצע שריטה כמעט אופקי לא רצוף 0.8 ס"מ , אני רואה שהתייחסת פה לשני פצעי שריטה ולא אחד, מה הם בתמונה?
כב' הש' דני צרפתי : הוא מדבר אחד מימין ואחד משמאל.
כב' הש' אשר קולה : כן. בסעיף א יש שני פצעי חתך אופקיים.
כב' הש' דני צרפתי : כן.
עו"ד ירום הלוי : האם זה נכון שקראת לנקודות שממשיכות הכי שמאל אופקי לא רצוף קראת לזה שריטה
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: פצע שריטה כמעט אופקי לא רצוף 0.8 ס"מ .
כב' הש' דני צרפתי : זה זה כן.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שכל רופא משפטי סביר יגיד לך על פי הספרות הרפואית שזה חתך מסכין משונן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הרופא שנמצא בתוך המקום והוא תחת ד"ר קוגל הוא יענה שכן זה מסכין משוננת, לעומת אני אומר זה לא מסכין משוננת ואפשר גם לפנות לרופאים אחרים לפרופ' היס למשל או לרופאים אחים ולשאול אותם, אני לא מסכים שזאת סכין משוננת מאותו יום, אם היו שואלים אותי הייתי אומר שזה לא סכין משוננת.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שאתה כן הבנת בשלב מסוים שזה סכין להב משונן אחרי שמאיה פורמן קבעה בחוות הדעת שלה שזה משונן, אתה גם חשבת שזה משונן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
עו"ד ירום הלוי : או קיי
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
עו"ד ירום הלוי : אחרי שמאיה פורמן ב- 2012/13 קבעה שמדובר בלהב משונן כתוצאה מהחתך המצוין שתצלומו מופיע כאן בגלל הנקודות אתה גם לא התלבטת ואמרת וואו אולי היא צודקת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תמיד יש התלבטויות ומחשבות, הייתי בטוח שבסבירות גבוהה ביותר זה לא סכין משוננת.
עו"ד ירום הלוי : טוב, עוד שאלה, מקודם שאלה אותך התובעת על סעיף 4 בחוות הדעת ת/432,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : סעיף 4א שכתוב כאן פעמיים על כך שהקצה השמאלי הפצעים בצוואר נראה כמשונן והקצה הימני גם שפת הפצעים משוננות, אני עולה דרגה, אני אומר לך שהשינון הזה בשפת הפצעים בצוואר בצירוף הממצאים בסנטר מגדילים עוד יותר את הסיכוי ואת התובנה שמדובר בלהב משונן, יש לנו משונן, משונן ואינדיקציה למשונן, אני אומר לך שאצל הרופא המשפטי הסביר זה עוד יותר מעלה את הסיכוי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, אם למשל אנחנו נגיד שזו סכין משוננת אז רוחב השינון , כאן אני מצאתי קצה סולידי משונן עם שלושה פצעי חתך,
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : תראה את התמונה עוד פעם.
כב' הש' אשר קולה : איזה תמונה זאת?
עו"ד ירום הלוי : תראו מה שאתם רוצים. כתבת משונן.
עו"ד שרון הר ציון : אני מציגה לעד את תמונה מס' 3 ו- 5 בחוות הדעת
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: שינון בשולי הפצע הוא לא נגרם בעקבות שינון של להב, זה נגרם ככל הנראה מהצטברות וקיפולים וגלגולים של העור שזה מתרחש בדרך כלל, אם זה היה מהשינון ואם אנחנו משווים לתמונה הזאת שכאן יש, בהנחה שזה שינון השינון פה מאד עדין, המרווחים בין נקודות הוא מ"מ אולי פחות מ"מ 1, אבל משהו פלוס מינוס 1 מ"מ, אם זה היה סכין משוננת ואם השינון, שוליים משוננת שתיארתי בחוות הדעת שלי היה קשור לסוג להב של סכין לשינון הלהב הייתי מצפה לראות לשוניות עור יותר קטנות, משולשים יותר קטנים, זה דבר אחד, דבר שני, דווקא בפצעים בצוואר הייתי מצפה לראות פצעי שריטה או פצעי חתך משהו שמצביע על שינון של הלהב מכיוון שכאן בפצעים בצוואר היו תנועות הכי הכי מתאימות להיווצרות סימנים שהם מתיישבים עם שינון, עומק, שינוי זוויות הסכין בזמן יציאה מהפצע.
עו"ד ירום הלוי : תראה מה אמרת עכשיו, אמרת הייתי מצפה לראות שריטה פצע שריטה של שינון, זה בדיוק מה שאמרת על התמונה שאתה רואה אותה,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לזה אני התכוונתי, פצעי שריטה כאלה לפצעים האלה התכוונתי ולא לפצע שריטה, לפצעי שריטה המשכיים רצופים מקבילים שהם מצביעים על אפשר להשוות עם זה?
עו"ד ירום הלוי : תעצור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עצרתי.
עו"ד ירום הלוי : אתה מדבר ואני שומע בדיוק את התיאור של החתך בסנטר של המנוחה, אתה מתאר לי מה היית מצפה לראות שינון ואתה אומר לי הייתי מצפה לראות שריטה של נקודות או קווים מקבילים, רווחים שווים וזה בדיוק הסנטר.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : זה בדיוק הסנטר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, זה לא נכון, אתה הופך את המילים שלי, אני אומר שהייתי מצפה לראות פצעי שריטה המשכיים רצופים מקבילים, זהו.
כב' הש' תמר נסים שי : שהמשיכות את הנקודות זאת הכוונה? משהו שקשור לתנופה?
עו"ד שרון הר ציון : כן כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תנועה של שיניים על פני העור ואמרתי הסבירות שלהב משונן יעצור על פני הפצע שלוש פעמים ומשאיר נקודות כפי שתיארתי זה סבירות נמוכה.
כב' הש' אשר קולה : טוב, בסדר.
עו"ד ירום הלוי : אני עובר לת/443, חוות דעת סכינים,
כב' הש' אשר קולה : כן.
עו"ד ירום הלוי : השאלה שלי מאד פשוטה, איפה התצלומים, אתה אומר
כב' הש' דני צרפתי : 9 סכינים יפניים, כן.
עו"ד ירום הלוי : נכון, נכון שהם צולמו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, הם צולמו, אני גם לא קיבלתי כל התמונות.
עו"ד ירום הלוי : לא קיבלת תמונות, איפה התמונות אני שואל אותך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא אחראי על שמירת התמונות.
כב' הש' אשר קולה : לא, כשכתבת חוות דעת קיבלת בשקיות ניילון שקופות סכינים יפניים סומנו על ידך
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: צילמתי כל הסכינים.
כב' הש' אשר קולה : אז קיבלת תמונות של הסכינים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, אני קיבלתי סכינים אני צילמתי אותם, לא אני על ידי צלם.
כב' הש' אשר קולה : קיבלת סכינים וצילמת אותן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה : בסדר.
עו"ד ירום הלוי : איפה התמונות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא יודע, צריך לשאול במכון לחפש במכון, אני לא אחראי על שמירת התמונות.
כב' הש' אשר קולה : אבל כשאתה מגיש חוות דעת כמו שהגשת חוות דעת לגבי הגופה לא עלינו למה פה לא צורפו לחוות הדעת גם התמונות של הסכינים האלה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בזמנו ראיתי ב- 2006 או 2007 כשכתבתי,
כב' הש' אשר קולה : אבל גם ב- 2006 כשהגשת את חוות דעת כנראה שלא צורפו לה תמונות כי אם היו מצורפות לה היינו מוצאים את זה בתיק המוצגים של 2006.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זכור לי שצילמתי.
כב' הש' אשר קולה : אני מקבל את זה זה ברור אבל יש חוות דעת של מומחה שפה אתה מפנה לתמונות, אם אני לא יכול להשוות את זה זה לא יעזור לנו כלום שסימנת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה : כשמגישים חוות דעת בדרך כלל,
עו"ד שרון הר ציון : הסכינים אצלנו אם צריך.
כב' הש' אשר קולה : אני לא מדבר על הסכינים.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : למה אתם קופצים כל היום היום, שאלה פשוטה, האם לחוות הדעת הזאת צורפו התמונות שהוא צרף זה הכל? אפשר לקבל תשובה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תמונות היו.
כב' הש' אשר קולה : האם הן צורפו לחוות דעתך?
עו"ד שרון הר ציון : אין לנו תמונות שצורפו, אנחנו התחננו למכון אנא הביאו לנו את התמונות שצולמו הביאו לנו תמונה של סכין 1 למה נבחרה הסכין הזאת?
כב' הש' אשר קולה : בואו נסכם, בחוות הדעת שהוגשה לבית המשפט המחוזי אי שם ב- 2008 לא צורפו תמונות של סכינים זה הכל, קיבלנו תשובה.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה שתסכים אתי בעובדה של היגיון, אתה לא הפריע לך לכתוב את המסקנה שלך בסוף ת/443 כתבת שכל החתכים בגופה יכלו להיגרם עם הלהבים שתיארת אתם כישרים לסכינים היפניים, המסקנה הזאת לא הפריע לך לכתוב אותה, אתה מתאר שבדקת בסעיפים 1-7 9 להבים של סכינים יפניות שכולן אתה מתאר שפה אחת מושחזת אחרת כהה עם זוויות ישרות, ישרות, ישרות.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי זה סכינים יפניים כל הלהבים דומים.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, בדקת 9 להבים ישרים נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון.
עו"ד ירום הלוי : אתה ידעת אתה גם ראית את הבית אני קורא לזה המתקן שאתה קורא לו באמצע עמוד 1 9 סכינים יפניים נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : אני מבקש אישורך שהתמונות התצלומים לא היו כל כך חשובים לך בגלל שיצאת מנקודת מוצא שהסכינים היפניות האלה ושאתה כותב שיש לה להבים ישרים זה לא היה קריטי אם לא תהיינה תמונות, לא יהיה קריטי לתצלומים כי אתה אומר החזקתי סכינים יפניות, להבים ישרים, לא כזה קריטי שאין תצלומים משום שזה מובן מאליו עבורך שבסכינים יפניות יש להבים ישרים. אני צודק?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם הייתי מצלם רק סכין אחת הייתי כותב צולם תצלום של סכין אחת ומכיוון שכאן כתוב ברבים צולמו תצלומים…
כב' הש' אשר קולה : לא זו השאלה, השאלה היא האם נכון שהנחת שלא חשוב לצרף את הצילומים,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, זה באופן אוטומטי מצרפים תמונות זה לא חשוב במחשבה של רופא.
עו"ד שרון הר ציון : זה לא המומחה עושה זה המכון עושה.
כב' הש' אשר קולה : טוב.
עו"ד שרון הר ציון : אני רק אגיד התמונה היחידה שצורפה נמצאת בדיסק שנמצא בהארד דיסק אצלכם, יש דיסק שנקרא תמונת נתיחה ויש שם את תמונה אחת של אחד הסכינים.
כב' הש' אשר קולה : טוב.
עו"ד ירום הלוי : היה לך מתמחה בשנת 2013 שקוראים לו קוטיק אנדריי נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : את ד"ר קריספין אתה מכיר נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נכון
עו"ד ירום הלוי : אתה לפעמים מתייעץ עם ד"ר קריספין נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא
עו"ד ירום הלוי : התייעצת אתו בעבר נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
עו"ד ירום הלוי : מעולם לא התייעצת אתו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: למה אני צריך להתייעץ.
כב' הש' אשר קולה : הוא שאל כן לא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אמרתי לא.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' אשר קולה : תעצור את זה עורך דין הלוי, תגיד לו מה אתה מראה לו.
עו"ד ירום הלוי : אני מקריא לך קטע מתוכנית עובדה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני יודע אפשר לקצר את הזמן.
כב' הש' אשר קולה : תגיד לנו מה זה עורך דין הלוי.
כב' הש' דני צרפתי : קטע מתוכנית עובדה יום שנה?
עו"ד ירום הלוי : משנת 2015 שבה ד"ר קריספין מדבר עלייך.
כב' הש' אשר קולה : קולו של הרופא זה ד"ר קריסיפין
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך, ד"ר קריספין הוא עד הגנה וד"ר קוטיק הוא גם עד הגנה.
כב' הש' אשר קולה : הוא רוצה להציג לו תזה שהוא התייעץ עם קריספין, הוא מכחיש את זה הוא רוצה להשמיע לו קול שבו.
עו"ד ויאאם קבלאווי : זה הבנתי, אבל צריך להגשה בקשה למי שצריך.
כב' הש' אשר קולה : הוא הודיע כבר לגבי קריספין לכם ולבית המשפט.
עו"ד ירום הלוי : על קוטיק הודעתי למכון המשפטי שהוא עד הגנה.
כב' הש' אשר קולה : אתה רוצה להגיד לו שזה קולו של קריספין ואם יהיה וויכוח קריספין יבוא ויאשר את זה.
עו"ד ירום הלוי : בוודאי.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: למה אתה לא ממשיך?
עו"ד ירום הלוי : יש לי את כל התוכנית.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' אשר קולה : תן לו לשאול.
עו"ד ירום הלוי : שמעתי את כל התוכנית אין עוד משהו אחר, אני לא משטה בבית משפט, תענה ותגיד מה אתה רוצה.
כב' הש' דני צרפתי : האם זה קולו של קריספין?
כב' הש' דני צרפתי : האם הסיטואציה שמתוארת כאן שבה לכאורה ד"ר קריספין אומר שאתה קראת לו ושאלת אותו כן סכין לא סכין.
עו"ד ירום הלוי : לא, משונן לא משונן אתה אמרת אוי ואבוי איך לא ראיתי את זה ואחרי זה באת לשנות וקריספין שמכיר אותך אומר אולי היגיון בריא יגיד המלך הוא עירום כמו כל התיק הזה.
כב' הש' דני צרפתי : האם הייתה שיחה כזאת עם ד"ר קריספין?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קודם כל אני לא יכול להוכיח ששיחה זאת לא הייתה,
כב' הש' אשר קולה : אתה לא צריך להוכיח שום דבר, הייתה או לא הייתה זה הכל?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: השיחה הזאת לא הייתה, ולמה אמרתי לעורך דין ירום הלוי למה אתה לא ממשיך כי מר קריספין ממשיך שם על תיק של
כב' הש' דני צרפתי : על תיק אחר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: על תיק אחר שעל ישיבה שד"ר קריספין מדבר שם היו עוד אנשים והם גם הופתעו מהמילים של ד"ר קריספין שאומר שהוא היה אז מתמחה ופתאום הוא מספר הם הזמינו אותי לישיבה שישב זייצב וכמה פרקליטות בתיק מאד רגיש שמדובר על אונס של תינוק וביקשו ממני לתת חוות דעת על שטף דם בלחי משמאל, זה מישהו יכול לדמיין שמומחים יזמינו מתמחה שהוא מתמחה שנה שנתיים ויבקשו ממנו חוות דעת , זה לא יאומן בכלל, זה דמיונות ושקרים ואין לי מה יותר להוסיף ובגלל זה אני שאלתי כי בפגישה הזאת השנייה שדר קריסטין מדבר שם היו עוד אנשים כולל פרופ' היס ועוד כמה פרקליטות.
כב' הש' אשר קולה : והשאלה הייתה אתה הוא וקוטיק שלא הייתה, שמה שהוא טוען קריספין לכאורה הוא וקוטיר לכאורה כמובן אתה מכחיש.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, הבנתי אני קריפין וקוטיק, אני לא השתתפתי בשיחה הזאת וזה שטויות.
כב' הש' אשר קולה : בסדר.
עו"ד ירום הלוי : את הקול של קריספין אתה מזהה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: מזהה.
עו"ד ירום הלוי : או קיי.
כב' הש' דני צרפתי : הוא עובד במכון עדיין?
עו"ד ירום הלוי : ברור, הוא רופא משפטי.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : הוא היה עד מטעם התביעה.
עו"ד שרון הר ציון : שכתב חוות דעת מאד תיאורטית, וויתרתי.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ויאאם קבלאווי : לא דיברנו אתו מעולם על התיק הזה.
כב' הש' אשר קולה : זו הצהרה מיותרת, אנחנו מאמינים לכם וסומכים עליכם.
עו"ד שרון הר ציון : תודה אדוני, אדוני מבין למה במישור הזה היינו צריכים חוות דעת של ,
כב' הש' דני צרפתי : הרי אין וויכוח שהוא שומר על עצמאות מקצועית לשיטת כולם גם לשיטתכם אז למה אני צריך עוד משהו.
עו"ד שרון הר ציון : לא, יש תיוגים, יש אנשים שהיו,
ד"ר מרציאנו : שלא תשמע טענה שעמדתו המקצועית מושפעת מהעובדה שהוא יוצא חוצץ נגד רופא משפטי אחר במכון ומשם נובעת
כב' הש' אשר קולה : טוב, טוב, נגיע לגשר נעבור אותו.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : יש לך סכסוך עם קריספין?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: למה אתה מכניס דברים אישיים לפה?
כב' הש' אשר קולה : לפעמים קורה שמישהו אמר מחנות לא מחנות, זה קורה הרבה פעמים בתיקים אזרחיים או בתיקים פליליים אחרים ואז רוצים להבין האם הוא מונע ממשהו, האם קריספין מחפש אותך כועס עלייך, היה לכם סכסוך מקצועי כלשהו, זו עלילת שווא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ב- 2010 התחלנו פרויקט של דימות במכון פרופ' היס ואני, כשהתחלנו אני הצעתי לד"ר קריספין לעבוד ביחד הוא סרב, לא הבנתי למה אבל בהמשך הבנתי כד"ר קוגל הגיע למכון לאט לאט לא לקח הרבה זמן להעביר את כל הסמכויות לד"ר קריספין זה הסכסוך.
כב' הש' אשר קולה : אתה כועס עליו אני מבין, הוא לקח סמכויות שלך אתה צריך לכעוס עליו לא הוא עלייך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ומאז באופן מקרי אני לא מבין למה ד"ר קריספין הפסיק לדבר אתי להגיד לי שלום, להתייחס אליו בכלל, ואתה צודק אני חייב לכעוס עליו ואני לא כועס עליו.
כב' הש' אשר קולה : איפה שניכם עובדים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: במכון לרפואה משפטית של מדינת ישראל ומה שאני רוצה להדגיש לא אני התחלתי את ההתנגדות הזאת, הוא הפסיק לדבר אתי ולא אני, אני בכלל לא כועס עליו, אתה רצית קיבלת נתנו לך תעשה מה שבא לך אני לא כועס על אף אחד.
כב' הש' אשר קולה : על זה שהוא משקר ככה אתה לא כועס?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה מרגיז.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : אנחנו מדברים על המכון המשפטי של מדינת ישראל שהוא יש לו את המונופול להגיד חוות דעת כאלו ואחרות.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : אני לא מצליח לשמוע שום דבר, לא מבין שום דבר, הערנו מה שהערנו, אני לא חושב וכנראה שגם חברי ככה עוד לא שאלתי את חברתי שהמסקנה שלכם היא המסקנה היחידה האפשרית שבגלל זה הבאנו את המומחה מחו"ל , זו מסקנתם אני לא משיב לא נכונה, אני ברגע זה לא יכול לקבוע שזו המסקנה היחידה האפשרית אינני יודע, אני כן יודע מה המסגרת של התיק הזה, שאלת הסכין המשונן או לא משונן לפי דעתי היא פחות חשובה, פחות חשובה, פחות חשובה.
כב' הש' דני צרפתי : אפשר לנסות להגיע למסקנות בלי זה הכל.
כב' הש' אשר קולה : בדיוק, יש שילוש באיזה נקודה יש עקבות בזה צריך להתמקד, גם אם זה חד משמעית שזה לא סכין משונן זה לא אומר שהנאשם לא רוצח, נגיד זה חד משמעי סכין משונן נו כמו שאמרתי לגבי הנעליים אותו דבר כאן מפה להגיד באופן חד משמעי שזה רק זה ולא אחרת אני גם כן לא יודע. התוכנית עובדה לא הייתה הפתעה לך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, ראיתי את זה, אני שמעתי את זה.
כב' הש' אשר קולה : כי מצופה היה שהוא שאל אותו אם היה לך וויכוח עם קריספין הוא היה אומר אני יודע שהייתה תוכנית עובדה ואני כבר אומר לך זה לא נכון.
עו"ד ויאאם קבלאווי : הוא אמר לו.
כב' הש' אשר קולה : אחרי שהוא הטיח את התוכנית לא לפני
עו"ד ירום הלוי : תגיד לי תבעת לשון הרע את קריספין?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
עו"ד ירום הלוי : למה?
כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי עשה עמדי חסד.
עו"ד ירום הלוי : למה אני צריך לעשות חסד?
כב' הש' אשר קולה : עם כל הכבוד,
עו"ד ירום הלוי : מה זה זה פגיעה אנושה במקצועיות.
כב' הש' דני צרפתי : הלאה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רוצה להגיע לפנסיה בעוד כמה שנים שלם ובריא זהו.
עו"ד ירום הלוי : או קיי,
כב' הש' אשר קולה : זה יוגש כאחד הנ/ מה שהקרנת קודם?
עו"ד ירום הלוי : כן, אבל לא הבאתי דיסק און קי כי אמרתי נביא קודם את העד אפילו בכפוף החלטתי לא לנסות להגיש, אז התשובה שהקרנתי שמעתם הפנמתם. האם אתה רואה את התמונה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא.
כב' הש' אשר קולה : למה צריך את זה עורך דין הלוי?
עו"ד ירום הלוי : אני כן צריך את זה.
כב' הש' אשר קולה : לא, עורך דין הלוי אני רוצה להגיד לך משהו, זה נורא קשה לי, תראה לו את התמונות בתמונות למה במסך?
עו"ד ירום הלוי : מאיפה הוא צריך לדעת מאיפה אני מקרין, לצורך העניין לא שייך לתיק, אני רוצה להראות לו דוגמה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני קודם כל רוצה לראות תמונות מקוריות.
עו"ד ירום הלוי : אבל מאיפה אתה יודע אם זה שייך לתיק, אני לא אומר לך אם זה שייך או לא שייך לתיק.
כב' הש' אשר קולה : מה תרגיל אתה עושה לו עכשיו?
עו"ד ירום הלוי : כן, תרגיל, בוא תתקרב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רוצה לראות תמונות.
כב' הש' אשר קולה : הוא רוצה להראות לך את זה בינתיים תגיד שאתה לא יכול להתייחס בסדר.
עו"ד ירום הלוי : האם אתה מזהה מה רואים כאן בתמונה בלי קשר לאיזה גופה מדובר? אני מציג תמונה שרואים איבר חתוך פנימי,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקטין את זה קצת.
עו"ד שרון הר ציון : אני לא מצליחה להבין מה הרלוונטיות.
עו"ד ירום הלוי : כי את לא מבינה.
כב' הש' אשר קולה : זו חקירה נגדית, ניתן לו שאלה או שתיים, זה קשה גם לנו, נתקדם, נראה.
עו"ד ירום הלוי : מוקרנת תמונה של איבר פנימי חתוך עם תווית שכתובה האות N,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: למה אתה מגדיל?
עו"ד ירום הלוי : אני מקטין, איזה איברים אתה רואה פה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה תמונה מהתיק,
עו"ד ירום הלוי : טוב.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני חושב שכן.
עו"ד ירום הלוי : אני מאפשר לך שזה מהתיק, יופי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: למה אתה מגדיל כל הזמן?
עו"ד ירום הלוי : כי אני רוצה להראות לך משהו, מהתיק, יופי,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אצלי בדיסק.
עו"ד ירום הלוי : תסתכל,
עו"ד שרון הר ציון : אני חושבת שזה 18.
עו"ד ירום הלוי : אז תגידו לי אתם. זה תמונה 18ב,
כב' הש' אשר קולה : של ת/442.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, רשום פה רקמות רכות של הצוואר.
עו"ד ירום הלוי : מה אתה רואה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: דימום .
עו"ד ירום הלוי : אני בכוונה מגדיל, תמונה 18 אני מראה בגדול, מספרה הסידורי הוא,
כב' הש' אשר קולה : 18.
עו"ד ירום הלוי : 6-3-1589
עו"ד שרון הר ציון : זה מספר תיק זה לא מספר סידורי.
עו"ד ירום הלוי : אני מתנצל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: גם זה עמוד שדרה לדעתי איפה שהיד, איפה שהסימן.
עו"ד ירום הלוי : אני אשים את הסמן.
כב' הש' אשר קולה : אפשר את הטלוויזיה קצת לכיוון שלנו?
עו"ד ירום הלוי : כן,
כב' הש' אשר קולה : תודה.
עו"ד ירום הלוי : אני עושה לך קלוזאפ עכשיו, אני קורא לילד בשמו, מה אתה רואה פה? אני אעזור לך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקטין את זה בבקשה.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני מקרין בת/442 סיפא מעמוד 4 למעלה פסקה שנייה, אני מקריא, אתה כותב בבדיקה לעומק שטחי החיתוך עוברים דרך רקמות רכות של הצוואר, דרך סחוסי הגרון ודרך הושת,
כב' הש' דני צרפתי : לא צריך להקריא, שיקרא.
עו"ד ירום הלוי : דרך אונה שמאלית של בלוטת התריס ודרך סחוס בין חוליות צוואריות 3 ו-4 עם דימום בצבע אדום כהה, כשאני מקטין אנחנו רואים L הכוונה ל- LEFT נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, הכוונה לצד שמאל.
עו"ד ירום הלוי : אתה מסכים אתי שרואים את הסחוס שהסכין חתכה אותו?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה סחוס כל כך שטחי לא, זה החתך של סחוס הנה.
עו"ד ירום הלוי : מה שאני הצגתי עכשיו זה הגדלה של הסחוס נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, זה לא נכון.
עו"ד ירום הלוי : מה זה מה שאני מראה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הסחוס זה בין סחוס זה זה.
עו"ד ירום הלוי : נלך ימינה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, אתה יכול להקטין ולבוא לפה?
עו"ד ירום הלוי : כן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה הסחוס.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : העד מצד שמאל של התמונה אנחנו רואים אני אגיד בצד שמאל הכי קיצוני רואים רקמה מוארכת לבנה צהובה זה שומן.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד ירום הלוי : מצד ימין לה רואים עוד 2-3 כתמים לבנים וכשאתה מדבר על הסחוס אתה מדבר על קו כהה שחור.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הייתי אומר אדום כהה.
עו"ד ירום הלוי : אדום כהה שהוא אני אומר בין הכתם הלבן , אתה מדבר על כתם מוארך כהה.
כב' הש' דני צרפתי : אתה טוען את שני המקטעים הלבנים עורך דין הלוי.
עו"ד ירום הלוי : לא, הוא טוען.
כב' הש' דני צרפתי : אתה טוען.
עו"ד ירום הלוי : תכף אני אגיד מה אני טוען.
כב' הש' דני צרפתי : הקו הישר האדום כהה שחור כהה איך שתקראו לזה.
עו"ד ירום הלוי : לא, אני אבקש שהעד יבוא.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני אתך.
כב' הש' אשר קולה : לקראת מה אנחנו הולכים?
עו"ד ירום הלוי : אתם תשמעו, אני לא רוצה להגיד לקראת מה אני הולך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני כבר הבנתי.
עו"ד ירום הלוי : מה אני רוצה להגיד?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא רוצה להגיד.
עו"ד ירום הלוי : למה אתה לא רוצה להגיד.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי אני רוצה לשמוע.
עו"ד ירום הלוי : אתה צריך להיות הגון, אבקש עזרה מהשופטים.
כב' הש' דני צרפתי : בבקשה עורך דין הלוי.
עו"ד ירום הלוי : העד אומר,
כב' הש' דני צרפתי : שהוא יודע לאן אתה מכוון.
עו"ד ירום הלוי : נכון.
כב' הש' אשר קולה : או קיי ו…
עו"ד ירום הלוי : אז אולי הוא יגיד לאיפה אני מכוון?
עו"ד שרון הר ציון : שהעד יישאל שאלה.
עו"ד ירום הלוי : לאיפה אני מכוון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רוצה להגיד שהתמונה הזאת לא כל כך טובה וחוץ מדימום ברקמות הרכות אי אפשר פה בעצם
כב' הש' דני צרפתי : לקבוע (לא ברור)
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא מדבר על זה.
כב' הש' דני צרפתי : אז אולי הוא מכוון זה אולי זה למשהו אחר בכלל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אז בואו נשמע.
עו"ד ירום הלוי : תקשיב, תסתכל טוב, וגם השופטים תסתכלו, פה נחתך הסחוס ותראו את הקווים המקבילים, בוא תסכים אתי שפה נחתך הסחוס על ידי הסכין להב משונן יש לנו קווים מקבילים ואני מבקש ממך שאתה תהיה הגון ואתה תאשר שיש לנו גם סנטר
כב' הש' דני צרפתי : אל תסכם, קודם כל אתה מסכים שזה מקום החיתוך כי בהתחלה לא הסכמת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא מסכים שזה הסחוס.
כב' הש' דני צרפתי : לא משנה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה לא הסחוס.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : רק רגע אני לא יכול ככה, ד"ר זייצב שניה אחת, אדוני כתב בסעיף 4 שלו בחלק השני שלו שהחתך עובר גם דרך הסחוס, זאת אומרת שהסחוס חתוך כי אם הוא עובר דרך הסחוס הסחוס נחתך.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה לא הסחוס.
כב' הש' דני צרפתי : לא משנה מה זה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הנה חיתוך של הסחוס.
כב' הש' אשר קולה : מה זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זו איזושהי רקמה ואני לא יכול לזהות אותה כי הוא הגדיל אבל זה לא סחוס.
כב' הש' דני צרפתי : לא סחוס.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקטין את זה איך אני יכול לזהות את זה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : השאלה נורא פשוטה, אתה מומחה אני לא מומחה, אתה אומר זה לא סחוס קיבלתי, האם יש כאן חתך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בוצעה נתיחה,
כב' הש' אשר קולה : האם זה חתך כן או לא?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקטין בבקשה אני לא רואה מה זה.
כב' הש' אשר קולה : זה חתך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עוד תקטין, זה נראה חתך, כן.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אבל,
עו"ד ירום הלוי : בלי אבל, זה בלוטת התריס אוי?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תקטין אני לא יכול לראות.
עו"ד ירום הלוי : הקטנתי.
כב' הש' דני צרפתי : איפה בגוף זה?
כב' הש' אשר קולה : מה זה החלק הזה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה הצוואר, תקטין עוד.
עו"ד ירום הלוי : זה הכי קטן, איפה החתך הזה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לדעתי זה חתך בסחוס.
עו"ד ירום הלוי : לא מעניין אותי, מה שאני הראיתי לך.
כב' הש' אשר קולה : ד"ר זייצב לא נבין את זה, מצד שמאל הסחוס יש את החלק הזה שבו רואים את החתך, מה זה החלק הזה זה הכל?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: איזושהי רקמה רכה שאני כרגע לא יכול לזהות אותה כי הייתה פה התערבות של סניטרים שהם חתכו ניקו וזה מה אני יכול להגיד.
עו"ד ירום הלוי : סניטרים נכנסו לגופה וחתכו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כמובן, הם עוזרים וגם אני חותך וגם הם חותכים כן.
כב' הש' דני צרפתי : בסכין משוננת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, לא.
כב' הש' דני צרפתי : אז זה משונן פה? זה משונן או חד?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני ראיתי פסים אבל ממה הם נוצרו אני לא יודע.
עו"ד ירום הלוי : שניה, תעצור, תראה, אני מפנה לת/448, מכתב הרשומות, אתה אמרת בשנת 2014 בנוגע לחתך בסנטר בדרך כלל שינון הוא בצורת קווים מופיע בצורה פצעי שריטה קווים ומקבילים, יש מראה מקום בספרים, יש ציורים, אם אנחנו משתמשים בסכין משוננת בזמן הוצאת הסכין נוצרים פצעי שריטה בזווית מסוימת הם נראים בצורת פצעי שריטה קווים מקבילים, הנה לך פה חתך בגופה לא מעניין אותי איזה חלק זה, תסתכל איזה קווים מקבילים, תאשר לי שהחתך הזה נעשה בלהב משונן אלה דברים שאתה אמרת, אל תברח ממה שאתה אמרת.
כב' הש' אשר קולה : לא חשוב מי עשה את זה מסקנות בסוף, האם זה מתאים לסכין משונן.
כב' הש' דני צרפתי : ללהב משונן.
כב' הש' אשר קולה : זה הכל.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: תראו, יש פה חתך אחד,
כב' הש' אשר קולה : הוא לא מראה לך את זה הוא מראה לך את האחר,
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רואה פסים
כב' הש' דני צרפתי : הם נראים לך להב משונן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש סבירות.
כב' הש' אשר קולה : לפי מה שאתה אמרת בשיחה ב- 2014 האם זה לא סבירות גבוהה שזה להב משונן זה הכל?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יכול להגיד.
כב' הש' אשר קולה : אתה לא יכול להגיד, בסדר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש פה פסים, קודם כל אני רוצה לתאר את החלק הזה, יש פה איזשהו נזק קווי וממנו מתמשכים פסים בצבע אדום, קשה מאד לראות אם זה פצעי חתך, אם זה פצעי חתך או אם זה שטפי דם.
כב' הש' דני צרפתי : שטפי דם בקווים מקבילים?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא יודע מה זה אבל אתה רואה פה נזק?
כב' הש' אשר קולה : יכול להיות שזה בכלל לא פצעי חתך?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני רואה פה חתך אם זה חתך עמוק קודם כל אני לא יכול לזהות מה הרקמה הזאת אבל יש פה חתך יותר עמוק ויש פה חתך יותר שטחי.
כב' הש' אשר קולה : האם הסימנים האופקיים הם לא סימני חתך? אנחנו לא יודעים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש פה נזק לרקמה
כב' הש' אשר קולה : כן. והפסים המקבילים מה הם הם נוצרו מעצמם?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני לא רואה פה נזק אני לא יכול להגיד.
כב' הש' אשר קולה : הוא לא יכול להגיד, ד"ר זייצב קודם אמרת לנו באופן חד משמעי שהסבירות שזאת סכין משונן קרוב לאפסית נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה : פה אתה כותב ב- 2014 שמאד קשה לקבוע זיהוי של סכין, אז תחליט.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה באופן כללי.
עו"ד שרון הר ציון : גם ד"ר קוגל אומר באופן כללי בכל חוות דעת
כב' הש' אשר קולה : סליחה, אני שאלתי אותו ולא את גברתי.
עו"ד שרון הר ציון : סליחה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: זה באופן כללי.
כב' הש' אשר קולה : לא באופן כללי, אתה כותב ככה, בנוגע לחתך בסנטר בדרך כלל וכו' וכו' המשפט האחרון הוא מתייחס לקטע הקודם שבנוגע לחתך בסנטר מאד קשה לקבוע זיהוי של סכין, אדוני רוצה להסביר לי שאני אחליט מנותקת מהסנטר בסדר שאדוני יגיד לי את זה, אני שואל אותו אני לא קובע עמדה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: צריך לראות את זה אני לא זוכר מה כתוב שם.
כב' הש' דני צרפתי : טוב. פה אדוני לא יכול להגיד לנו שמסתבר שזה להב משונן בלי לדעת מה (לא ברור) שאנחנו יודעים שסניטרים לא משתמשים בלהב משונן, האם זה נראה כמו חתך של להב משונן כמו שאדוני מכיר במומחיות שלו? מה אדוני יכול להגיד על הנזק שאנחנו רואים פה האם הוא יכול להיות בהסתברות נזק של להב משונן לפי המקצועיות של אדוני שאומרת?
כב' הש' אשר קולה : לפרוטוקול, העד מתבונן, מתלבט ו…?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: קשה לי מאד, הצילום הוא לא כל כך טוב.
כב' הש' אשר קולה : הבנו.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: בהגדלה וזה אני לא יכול להגיד.
כב' הש' אשר קולה : טוב, תודה רבה, בסדר גמור לגיטימי, ולשאלתי הקודמת?
עו"ד ירום הלוי : אני תוך 5 דקות מסיים.
כב' הש' אשר קולה : טוב, קשה לך להסביר זו תרשומת שמישהו אחר כתב.
עו"ד שרון הר ציון : בגלל זה אמרתי שזה מנותק מאותו הקשר.
כב' הש' אשר קולה : קיבלתי.
עו"ד שרון הר ציון : בגלל זה אנחנו כתבנו את זה בנפרד.
כב' הש' אשר קולה : אתם חתומים על זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אבל מאד קשה לקבוע את זה.
עו"ד שרון הר ציון : זה לכאורה לא במחלוקת כי גם פורמן וגם קוגל כותבים שזה מאד קשה ברוב המקרים מאד קשה לקבוע.
כב' הש' אשר קולה : בסוף נצטרך להחליט האם זה בלתי אפשרי שזה בסכין כזאת.
כב' הש' דני צרפתי : לא הוא רוצה בלי זה.
כב' הש' אשר קולה : ברור שהוא רוצה.
עו"ד ירום הלוי : בטח שאני רוצה וזה לא במקרה של הקייס הנוכחי לא קשה.
כב' הש' אשר קולה : הבנו.
עו"ד ירום הלוי : שאלה אחרונה ד"ר זיצב בבקשה,
כב' הש' אשר קולה : ד"ר זייצב שאלה אחרונה. אפשר לכבות את התמונה הזאת?
עו"ד ירום הלוי : כן.
כב' הש' אשר קולה : תודה.
עו"ד ירום הלוי : אני מפנה אותך לת/448 פעם אחרונה, אתה אומר בעצמך.
כב' הש' אשר קולה : אבל זו כבר מסקנה.
עו"ד ירום הלוי : אני עוד פעם אומר לו, אם אנחנו משתמשים בסכין משוננת נוצרים פצעי שריטה הם נראים בצורת פצעי שריטה קווים מקבילים אבל זה בדיוק מה שראינו אז למה אתה מתקשה להגיד כן זה נראה כמו פצע משונן עם להב משונן?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כי איכות התמונה לא טובה
כב' הש' דני צרפתי : כי איכות התמונה לא טובה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ההגדלה היא די גדולה.
כב' הש' אשר קולה : תשמע לעצה של אנשים זקנים, לא השופט צרפתי חלילה.
עו"ד ירום הלוי : נכון. שאלה אחרונה, אמרת מקודם שאי אפשר לדעת את כיוון החתכים, אני אומר שכן אפשר לדעת שהם היו מימין לשמאל מה אתה אומר על זה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני כבר אמרתי, אני לא אשנה את דעתי.
עו"ד ירום הלוי : או קיי. אני סיימתי תודה.
כב' הש' אשר קולה : חקירה חוזרת, נשארו לך 20 דקות לא צריך לנצל את כולן.

העד, מר זייצב משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד שרון הר ציון:
עו"ד שרון הר ציון : התמונה האחרונה שראינו אתה יכול להגיד לי על איזה רקמה על איזה איבר מדובר פה אתה יודע לזהות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: הדבר היחיד שאני יכול להגיד זו רקמה רכה ולא סחוס כי סחוס לא נמצא באותו מקום כי סחוס נמצא בפנים.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי, אתה יודע להגיד לי איך נראים סימנים על רקמות רכות, האם הם נראים באותה צורה כמו שנראים בעור וכאלו זה אותו דבר?
כב' הש' דני צרפתי : עור זו לא רקמה רכה?
(הדוברים מדברים יחדיו)
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, העור הוא יותר קשה, עור הוא יותר,
כב' הש' דני צרפתי : אלסטי, מתוח.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: עור הוא יותר במרקם הוא קשה הוא מוצק כזה לעומת רקמה רגילה רכה שהיא כיסוי של השריר.
עו"ד שרון הר ציון : איבר פנימי רקמה פנימית שתעבור עליה להב של סכין משונן איך הוא יגיב?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש מאמרים שאם לבדוק גם עורקים שולי העורק בשולי העורק בשולי כלי דם נחתכים על ידי סכין משוננת אפשר לראות סימני שינון.
עו"ד שרון הר ציון : או קיי.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש מאמרים כאלה.
כב' הש' אשר קולה : טוב.
עו"ד שרון הר ציון : דיברנו קודם על כתמי מוות בתמונות שהראה לך חברי הוא הציג לך תמונות 10 ו- 11 האם זה כל כתמי המוות שראית על הגופה?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: לא, ובגלל זה אני רציתי להגיד.
כב' הש' אשר קולה : עכשיו תגיד.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: ועורך דין ירום הלוי לא נתן לי להגיד.
כב' הש' אשר קולה : בשביל זה אנחנו כאן.
עו"ד שרון הר ציון : נכון, אני רוצה להפנות אותך לתמונה 152 ממעבדה ניידת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, זה כתמי הדם.
כב' הש' אשר קולה : אני רואה.
כב' הש' דני צרפתי : זה לא עובר את גובה הצוואר אם אני מבין אותך נכון, על זה הוא לא יכול להגיד
כב' הש' אשר קולה : מה שלמטה אין לו בעיה
עו"ד ירום הלוי : גם זה בתנוחות אחרי שהיא הוזזה והוצאה מהתא.
כב' הש' דני צרפתי : לא משנה.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר גם אחרי שהיא הוצאה מהתא ראו איפה כתמי המוות.
כב' הש' אשר קולה : זה לסיכומים, שאלה אחרונה.
עו"ד שרון הר ציון : דיברת כאן על דימומים בקרקפת.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון : והתייחסת אמרת מכות ישירות ועקיפות ונפילות.
כב' הש' אשר קולה : זה כבר הוא ענה בחקירה הראשיות.
עו"ד שרון הר ציון : יכול להיות שמאותה נפילה או חבטה יווצרו כמה כתמים?
כב' הש' אשר קולה : מה לא היה ברור בזה
כב' הש' דני צרפתי : הוא אמר חבטה אחת שמתפזרת לשבעה כתמים.
עו"ד שרון הר ציון : לא לשבעה, נגדי מרימים אותה ומנחים אותה ושמים את הראש על מכל ההדחה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אם במקום הזה,
עו"ד ירום הלוי : אני מתנגד לשאלה.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: יש חלקים שמאפשרים לעשות את זה אז כן.
כב' הש' אשר קולה : אם במקום יש חלקים שמאפשרים מספר מכות אז נראה מספר דימומים אבל אם במקום הזה אין חלקים שמאפשרים אז לא נראה מספר דימומים.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.
עו"ד שרון הר ציון : אם יש ברז, קיר.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן, כן.
עו"ד ירום הלוי : מניחים אותה בעדינות והרצפה נותנת לה מכות שבע ממכות.
עו"ד שרון הר ציון : אתה דיברת על ירידה קטלנית בלחץ דם.
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: כן.
עו"ד שרון הר ציון : והתייחסת לעובדה שבמקום מסוים אחרי המוות ואז בסוגריים ירידה קטלנית בלחץ דם, זה אותו דבר? אני צריכה להבין את ההבנה שלך במילים שלך אולי זה עניין של שפה כדי שתסביר לנו למה אתה מתכוון.
כב' הש' אשר קולה : זה לא בסדר, אנחנו לא מתירים את השאלה.
עו"ד שרון הר ציון : למה זה לא בסדר?
כב' הש' אשר קולה : ככה, יש סופיות,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : די, מספיק, הבנו, אמרנו, הוא כתב, הסביר, מספיק, שאלה הבאה.
עו"ד שרון הר ציון : אין לי יותר שאלות, תודה.
כב' הש' אשר קולה : מה שאנחנו מבינים הספיק לנו.
עו"ד שרון הר ציון : הכל בסדר, לי אין יותר שאלות לעד תודה רבה.
כב' הש' אשר קולה : אתה היום עובד מדינה נכון?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני בחופשת מחלה?
כב' הש' אשר קולה : אז צריך לשלם?
עו"ד שרון הר ציון : אני לא יודעת, אתה מקבל משכורת?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: אני מקבלת משכורת אני לא צריך לקבל שום מכם.
כב' הש' אשר קולה : ונסיעות?
העד, ד"ר קונסטנטין זייצב: נסיעות מכון נתן לי מונית.
עו"ד שרון הר ציון : אז לא צריך כבודכם.
כב' הש' אשר קולה : אז לא צריך לפסוק את שכרו, אתה יכול להפסיק את ההקלטה.

-ההקלטה הסתיימה –
הוקלד על ידי זיוה שימעון


***—-***
לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:55

פרוטוקול

הפרוטוקול יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית

15:55 עד כאן הקלטה

<#3#>

החלטה

אנו פוסקים לעדת התביעה ד"ר מיה פרוינד את שכרה כמומחה, בהתאם לתקנות.

תשומת לב המזכירות, כי עקב מצבה הרפואי הגיעה ד"ר פרוינד בהסעה מיוחדת ומשכך הוצאותיה היו בהתאם. ד"ר פרוינד הגיעה מקריית אונו, וככל שניתן תיקח המזכירות לתשומת ליבה עובדה זו בעת תשלום ההוצאות.

התמונות אשר הוגשו בחוות דעתו של ד"ר זייצב לא יסרקו לנט המשפט.

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות.

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – 23.1.22.

הדיון הסתיים בשעה 16:00.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ט' שבט תשפ"ב, 11/01/2022 במעמד הנוכחים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3