עדותו של רומן זדורוב – היום החמישי 2022

בית המשפט המחוזי בנצרת

תפ"ח 502-07 מדינת ישראל נ' זדורוב(עצור/אסיר בפיקוח)

09 מרץ 2022

לפני

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

 מדינת ישראל

נגד

הנאשם

 רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם – עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי התרגום – המתורגמנית הגב' מינדל ארינה – החלו בשעה 9:44 והסתיימו בשעה 16:08

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:44 והסתיימו בשעה 16:20

פרוטוקול הדיון תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

מתומלל

עד הגנה:

הנאשם – רומן זדורוב

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים להמשיך בדיון היום, אנחנו מתנצלים בפני כל הנוכחים על האיחור שלנו היום, זה לא אופייני אבל קורה.

עו"ד י. הלוי : יש לי הבהרה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אתמול שנכנס העיתונאי ברוכי.

כב' הש' א. קולה : אנחנו צריכים להתעסק בזה?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : כבודו חשב שאני חבר שלו, אז רציתי להגיד שאני בז לו ושכולם יישמעו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : תתביישו לכם בזה אני פותח את הישיבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה זה הדבר הזה.

עו"ד י. הלוי : לא נעשה כדבר הזה מה שהפרקליטות עשתה פייק ניוז יחד עם הכתב ברוכי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שניה אחת, אני מבקש מכולם לשבת, אני מנהל את הדיון, מר ברוכי אנחנו לא מכירים את אדוני אנחנו מצטערים,

דובר, עיתונאי : לא, אני לא בעל הדין פה, אני לא הסיפור פה הכל בסדר.

כב' הש' א. קולה : נכון, זה הכל, אדוני לא הסיפור.

עו"ד י. הלוי : אתה לא הסיפור, בטח שאתה לא הסיפור.

כב' הש' א. קולה : רומן זדורוב זה התיק, אנחנו רוצים לשמוע את הנאשם, נשמע אותו בקשב רב, כן, בבקשה אדון זדורוב אנחנו בחקירה נגדית, אתה בחקירה נגדית עדיין תחת אזהרה תמשיך להשיב לשאלותיה של עורכת הדין מיטל חן רוזנפלד ונתקדם.

המשך חקירתו הנגדית של הנאשם

הנאשם, מר ר. זדורוב לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד מ. חן רוזנפלד :

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלום רומן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : שלום.

ש : בוקר טוב.

ת : בוקר טוב.

ש : מה שלומך?

ת : בסדר.

ש : יופי, אתה לא הכרת את המנוחה נכון ולא ראית אותה.

ת : לא.

ש : ככה סיפרת לנו, זה האמת?

ת : נכון.

ש : ביום של הרצח איך היה השיער שלה לפי מה שאתה סיפרת שהודית?

ת : מה שראיתי בתמונה ששיער היה ארוך ושחור מה שאמרתי.

ש : ארוך ושחור זה מה שראית בתמונה מהתקשורת.

ת : נכון.

ש : ואיך הייתה התסרוקת?

ת : אמרתי שהיה בקוקו אחורה ככה זה מה שאמרתי.

ש : איך בדיוק אתה זוכר?

ת : שאלו אותך במשטרה איך היה שיער אמרתי שהיה אחורה ואסוף.

ש : בסדר, או קיי, איך ידעת שהשיער שלה היה בלי גומייה?

ת : אני לא אמרתי עם גומייה או בלי גומייה אמרתי שהיה אחורה אסוף וזהו.

ש : או קיי, אני רוצה להראות לך קטע מהחקירה שלך, מה- 19 לחודש אצל סשה שאתה מתאר את התסרוקת שלה שהייתה ברצח,

עו"ד י. הלוי : פרט מוכמן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר בלי הפרעות בבקשה?

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אנחנו מבקשים ממך, אתה רוצה לריב עם התקשורת לא אכפת לנו אחרי הזמן הזה, אל תריב אתנו, מה אתה רוצה מאתנו תן לנו לנהל את הדיון.

עו"ד י. הלוי : אני אומר וואו איזה פרט מוכמן.

כב' הש' א. קולה : למה צריך להגיד את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לנהל בצורה בלי הפרעות בבקשה, חברי, אני מבקשת, אני מפנה למ.ט. 172/1 חלק 2 מונה 00:15:19 עמוד 29 בתמליל.

עו"ד ב. משה : כמה שניות אחורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כמה שניות אחורה בנוהל הרגיל, בבקשה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שמעת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן שמעתי.

ש : או קיי, איך ידעת שהיא הייתה בלי גומי?

ת : שם אמרתי אחד ואני לא ידעתי בכלל איך היה שיער.

כב' הש' א. קולה : אם לא ידעת למה אמרת בלי גומי, יכולת להגיד עם גומי, לא יודע, למה אמרת בלי גומי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה לפני 15 שנה, לארתור אני אמרתי שהיה בצמה, שואל סשה אמרתי אני אפילו לא חשבתי איך היה שערות אמרתי באותו רגע תשובה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לארתור לא אמרת אם זה עם גומי ובלי גומי והוא גם לא שאל אותך, ארתור לא חוקר, כאן שאלו אותך עם גומי או בלי גומי, אם זה כבר אתה אומר בלי גומי אז תגיד היה לה שיער פזור זה ההיגיון, למה אמרת שיער מגולגל כמו צמה עטוף כזה אבל בלי גומי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי לא יודע מה להגיד אני בכלל לא יודע איך היה אצלה שיער זה מה שחשבתי.

ש : אבל תסביר לנו את ההיגיון, אתה אדם לוגי, או לבוא ולהגיד השיער שלה היה אסוף בצמה עם גומי או להגיד היה פזור בלי גומי, אבל אתה תיארת שהוא היה בלי גומי אבל הוא היה אסוף מגולגל רופף כזה מה שתיארת, איך ידעת לעשות את החיבור הזה, למה חשבת על זה בכלל?

ת : שאלו אותי אני פשוט עניתי באותו רגע תשובה, אני אפילו לא חשבתי.

ש : תראה, אתה לא חשבת אבל את התסרוקת שלה אתה תיארת כמדומני שלוש פעמיים, פעמיים בחקירה ופעם אחת בסוף השחזור כשהקרינו לך אותו, בכל שלושת הפעמים אתה תיארת כזה הראית גולגול תנועה כזה של גלגול באזור העורף בחלק התחתון של הראש ואמרת כמו צמה עטוף קלוע אבל לא קשור, למה חזרת על אותו תיאור שלוש פעמים אם זה ככה ברגע, תיאור שאגב מתיישב עם בלי גומי.

ת : כי אני לא יודע איך היה שיער, אף אחד לא שאל בדיוק היה גומי או היה, יש את הבד המיוחד שתופסים את השיער לא יודע לא שאלו לא עניתי לזה, אמרתי באותו רגע מה שהם רצו.

ש : תראה, אתה אמרת משהו מאד מיוחד שקשה להמציא והוא גם לוגי בעיניי, אני אומרת לך שלהגיד בלי גומי ושיער ככה מגולגל רופף בדיוק כמו שהראית זה משהו מיוחד, אני אוסיף לך עוד פרט, הגומייה של המנוחה הייתה בשורש כף היד שלה רואים את זה בתמונות של הנתיחה, אני אראה לכבודכם קלסר המוצגים של כבוד האב"ד רצינו להראות לכם את זה בצבע, הגומייה שלה נמצאת בשורש כף היד, רק מי שראה אותה באותו היום יודע לתאר פרט כזה וזה לא פרט שממציאים זה פרט כל כך שולי שרק מי שבאמת פגש אותה מתאר אותו, מה אתה אומר על זה?

ת : זה לא נכון, אני פשוט מה שאמרתי אני עניתי רק לשאלות ששאלו אותי כי אני לא ידעתי דברים, ואמרתי להם מה שהם אומרים, הם שואלים עוד פעם אני חוזר ומחליף את התשובה זה מה שהיה, אם לא חוזרים אז אני לא מדבר על זה בכלל.

ש : אני אומרת לך שהמנוחה נהגה בדרך כלל, אני לא יודע אם גם בזמן של הרצח, אבל היא נהגה

עו"ד י. הלוי : לרדת למקלט ולבקש סיגריות.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי מה זה עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לא להפריע?

כב' הש' א. קולה : באמת עורך דין הלוי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני ממשיכה, המנוחה נהגה ללכת עם שיער שהוא עטוף בגומייה אבל רופף, נמוך ורופף ככה תיארה חברה שלה שי יפרח, ככה היא נהגה ללכת, שוב אני אומרת אני לא יודעת איך היא הייתה באותו יום, שי שיחקה לה בשיער אבל ככה היא באמת נהגה לא קוקו גבוה, לא צמות, לא קוקיות, לא קוקו בלוף, לא פזור אלא קוקו נמוך רופף דומה לתיאור שאתה נתת, אבל אתה אמרת שאתה לא ראית אותה ולא פגשת אותה ואני תוהה איך בן אדם שלא ראה אותה יודע לתאר פרט כזה ועוד בלי גומייה להגיד, בבקשה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : א. אני עניתי רק בשאלות של החוקרים, דבר שני אני בכלל לא יודע איך היה הילדה עם השיער הזה, ראיתי בטלוויזיה שיש לה שיער ארוך שחור זה מה שאמרתי לא יותר מזה.

ש : תראה, בהקשר הזה של הגומייה והתסרוקת שלה אף אחד לא עשה לך לא רמזים, לא סימנים, לא ניסוי ותהייה שזה ככה סיפרת לנו שאתה לומד פרטים, אז גם לא סימנו לך ולא רמזו לך מצד אחד וזה גם לא לוגי זה בניגוד ללוגיקה מצד שני, תנסה להסביר מאיפה חשבת על הפרט הזה?

ת : אני לא חשבתי על הפרט הזה בכלל כי אני לא יודע פרטים ואיך הרגו ילדה, שאלו על שיער אמרתי באותו רגע מה שאני חשבתי לא יותר מזה, לא חזרו על השאלה זה היה מתאים לי כי אני לא יודע דברים בשביל לא להגיד לא זוכר לא יודע את זה, זה מה שאני אומר מהתחלה ואם אני לא טועה צריך לראות מה ששאל אנטולי, אני גם שם אמרתי אבל אם אני חושב אמרתי לך שם משהו אחר כי אני אמת לא זוכר.

ש : אתה לא זוכר וזה בסדר אני מבינה עבר המון זמן, אני אראה לך כדי שתזכור, תראה בעיניים שלך שאתה נשאלת וענית על זה שלוש פעמים נפרדות, פעם אחת בחקירה במונה מה שאמרתי קודם 00:18, פעם שנייה אחרי בערך חצי שעה של אותה חקירה, פעם שלישית בסוף השחזור, בוא תראה את התיאורים שלך כי חשוב לי שתזכור חשוב לי לקבל תשובת אמת כי השאלה הזאת מטרידה

כב' הש' א. קולה : זו אותה חקירה של ה – 19?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, את הקטע הראשון ראינו כבר.

כב' הש' א. קולה : ראינו, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עכשיו נראה את הקטע השני בחקירה הזו, החלק הראשון היה 00:18 ראינו לא נראה אותו שוב, הקטע הבא באותה חקירה חלק 3 מונה 00:50.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

עו"ד ב. משה : 50:09

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, זה החלק השני ראית אותו

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, וכמה שאני ראיתי אמרתי לא היה (רוסית)

מתורגמנית : שזה לא היה אסוף בצמה וזה היה מגולגל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שאני אומר לא כמו שאמרו שהיא מגולגל כי אני לא ידעתי ואני לא יודע בדיוק איך היה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד אני לא רוצה להתערב אני פשוט לשנייה אחת הסטתי את העיניים את יכולה להקרין את זה עוד פעם

עו"ד ב. משה : בטח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בטח, כאן יש תיאור מלל אין הדגמה נראה את זה שוב.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : או קיי, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, הקטע הבא אני מקרינה לך מהשחזור, אני רוצה שאתה תראה בדיוק את כל מה שאמרת ואז תסביר, שחזור זה 00:50:21.

כב' הש' א. קולה : את מתכוונת לסוף השחזור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, להקרנה של השחזור.

כב' הש' א. קולה : כשהם מגיעים כבר לתחנה, לחלק השני תשע ורבע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, ממש בסוף.

כב' הש' א. קולה : תשע וחצי לא ורבע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, 05:21.

עו"ד ב. משה : כמה שניות קודם.

כב' הש' א. קולה : אם לא אכפת לך 45 שניות קודם עו"ד בני משה.

עו"ד ב. משה : אין בעיה, מתחיל מ- 49:30.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

(הקרנת סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי ראית את שלושת הקטנים אתה רוצה להתייחס?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, אני אומר כמעט אותו דבר כי אני לא יודע, אני אפילו אומר שאני לא יודע איזה צבע היה שיער, איך יכול להיות דבר כזה, כי אמרתי אני לא הרגתי אותה, לא יודע דברים וחוזר אחד שני טיפ טיפה שיניתי שם כי הוא חוזר על השאלה כבודו זה מה שאני רואה.

ש : בכל התיאורים שלך אתה מתאר, אני לא מצטטת, תיאור של כמו צמה, כמו מגולגל כמו עטוף אבל לא קלוע, אנחנו שמענו ממך שכששואלים אותך עוד פעם ועוד פעם אתה משנה, אז למה בפעם השנייה לא שינית לשיער פזור, למה לא שינית לקוקו גבוה? למה כל התיאורים הם דומים למה פה לא שינית?

ת : כי לא היה שאלות איפה היה גומי או את הבד הזה לשיער, היה את השיער למעלה כמו שעושים את הלמעלה ככה זנב אבל אני חזרתי מה שאמרתי קודם.

ש : או קיי, עם התשובה הזאת אנחנו נצטרך להישאר, אני מתקדמת לנושא הבא, לפני כן יש לי חוב אלייך, לבית משפט, בדיון הקודם אני אמרתי לך שהסתכלנו על המכנסיים על שלושת הזוגות אחד ליד השני על הגודל שלהם ובאמת רואים שהכול שהצגנו לך הוא הכי קטן מכולם, הכי קצר הכי קטן.

כב' הש' א. קולה : הכי קצר.

ש : אני חושב שגם צר לפחות בעין, המוצגים פה אתם יכולים להתרשם בטח יותר קצר.

כב' הש' א. קולה : כשאת אומרת קטן למה את מתכוונת?

עו"ד ב. משה : גם וגם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם צר.

כב' הש' א. קולה : צר וקצר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, בעיקר קצר.

עו"ד ב. משה : מידה יותר קטנה.

כב' הש' א. קולה : מידה יותר קטנה או קיי.

עו"ד ב. משה : לא כתוב מידה, בעין.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ב. משה : שיהיה ברור.

כב' הש' א. קולה : להבין מה זה קטן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני מראה לך רומן את התמונה של הג'ינס מדי א' של המכנס הצבאי הירוק ושל המכנס הכחול שהצגתי לך, אתה מסכים אתי שהכחול יותר קצר, אולי גם יותר צר במותן?

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא נראה ככה נכון נראה שהוא יותר קצר אבל הוא היה עלי בסדר בגלל זה לא זרקתי וזה לא מכנס שזרקתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' א. קולה : נתת לנו את זה לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : את זה לא נתתי, כאן זה חשוב לראות את הפרופורציה.

כב' הש' א. קולה : או קיי, איך נקרא לזה?

עו"ד ש. הר ציון : ת/457.

כב' הש' א. קולה : ת/457, תמונה ובה מונחים אחד על גבי השני שלושת זוגות המכנסיים כחולים, ירוקים וג'ינס הוגשה וסומנה ת/457.

עו"ד י. הלוי : אפשר לראות את התמונה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, המוצגים גם פה אפשר לפתוח אותם בעין ולראות, במכנס הכחול אין מידה, אין טיקט אין כלום, לכן אני אומרת אנחנו רצינו לראות.

כב' הש' ת. נסים שי : זה צולם אז או עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה צולם עכשיו, אבל אני אומרת בגלל שאין מידה לכחול אני מציעה אם אתם רוצים בבקשה, המוצגים פה.

עו"ד י. הלוי : בלי קשר לחשיבות הסוגייה אני מעיר לגופו של עניין שאני רואה מטר בצד,

כב' הש' א. קולה : אני גם רואה מטר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון זה אנחנו מדדנו.

עו"ד י. הלוי : אני אומר אם כבר יש מטר אז היה עדיף למי שרוצה לתלות בנתונים האלו חשיבות שישתמש במטר במקום לצלם.

כב' הש' א. קולה : זה הכישורים של התביעה, אתה רוצה למדוד תמדוד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מזמינה אותך למדוד, בבקשה.

עו"ד י. הלוי : הסתתמו טענותיי בנדון.

כב' הש' א. קולה : נתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אני מציעה לך שבמהלך החקירות שלך אתה הפנית בקשות לחוקרים כשאתה ידעת בזמן שביקשת אותם שהם לא יתקבלו, שאין להם סיכוי להצליח בוא נגיד ככה אני טועה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : (רוסית)

מתורגמנית : (רוסית)

הנאשם, מר ר. זדורוב : עד כמה שזוכר לא, אני ביקשתי דברים שאפשר לעשות את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מציעה לך שאתה ביקשת דברים שידעת שאין להם היתכנות להצלחה כדי שזה ישרת אותך, כדי שתוכל בהמשך להגיד אני ביקשתי ואתם לא עשיתם אז זה פועל לזכותי, זה נקודות, זה פלוסים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, את טועה, זה לא נכון.

ש : או קיי, אני אומרת לך שאתה ביקשת בחקירות שייתנו לך לגשת שוב לפוליגרף כשאתה ידעת שלא יתנו לך, אני טועה?

ת : כן, אני לא ידעתי, אני חשבתי שלא יכולים, שיכולים לא לתת אבל אני רציתי פוליגרף וביקשתי את זה.

ש : אני אומרת לך שאתה ביקשת היפנוזה ושחזור זיכרון שידעת שלא תקבל את זה וגם אם זה יהיה זה לא יצליח אבל לא תקבל את זה.

ת : לא נכון, אני ביקשתי נכון אבל נותנים או לא זו לא החלטה שלי.

ש : אני רוצה להקרין לך קטע מתוך השיחה שלך עם ארתור, קודם תצפה בקטע אחר כך אני אשאל אותך, מפנה לדיסק 26/3.

כב' הש' א. קולה : הכל מה- 18?

ש : כן, שיחת ההתוודות, עמוד 15 מונה 00:10:37, עשר שניות קודם.

כב' הש' א. קולה : 11:58 מונה מסך?

עו"ד ב. משה : כן, מה שאדוני רואה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית עד לשעה 23:59:18, אתה רוצה להתייחס למה שאמרתי לך קודם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בטח.

ש : בבקשה.

ת : כי קודם אם אני לא טועה 13 או 14 אני באתי ואמרתי לארתור שאני ביקשתי פוליגרף וכמה שהבנתי מחוקרים שאף אחד לא ייתן לי פוליגרף זה מה שהבנתי מהם, ופה אני אומר שאני ניסיתי בכל הדרכים ולא צעקתי פה אפשר לשמוע בשושו אני אומר לו שניסיתי אבל לא נותנים, רציתי היפנוזה לא נותנים והבנתי משוטרים שאף אחד לא רוצה להתייחס כי הם החליטו לעצמם שאני אשם וזהו ואף אחד לא עוזר ומה אני מבקש אף אחד לא יסתכל ולא יתייחס לזה.

עו"ד י. הלוי : זה אני צריך להקרין בחוזרת לא את שהוא לוחש את הדברים האלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני מציעה לך שמה שעולה מהקטע הזה זה שאתה מבקש את הדברים האלה שאמרתי לך שאתה יודע שלא יתנו לך, אתה מבקש אותם סתם אני טועה בהבנה שלי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, אני לא מסכים, אני ביקשתי כל הזמן מהיום הראשון כל הזמן ביקשתי אבל לא נתנו לי.

ש : אם הבקשות האלו תמימות למה אתה לוחש אותן?

ת : א. אני דיברתי עם ארתור וזהו, למה אני צריך לצעוק, אני לא יודע מקליטים אותנו לא, אני דיברתי אתו בקול נורמלי לא ממש שושו בשושו.

ש : או קיי, ראינו את הקטע בפעם אחת בהקרנה רצופה אחת, עכשיו נפרק אותו ביחד, אני אראה לך כמה שצריך, אני אומרת לך שבתחילת הקטע ששמענו אותך אומר לכן אני אומר אני לא אשם ואני מוכיח כל מיני דברים זה בקול רגיל אבל את המשפטים הבאים שאתה אומר אני יודע שאת איש היפנוזה אף אחד לא ייתן לי את המשפט הזה אתה אומר בלחש, למה?

ת : כי אמרתי אני דיברתי עם ארתור למה שאני צריך לצעוק, דיברנו, הוא בווליום נמוך אני בווליום נמוך דיברנו זהו.

ש : כן, אבל אם המשפט אני יודע שאת איש היפנוזה אף אחד לא ייתן לי הוא משפט אמיתי תמים למה אתה לא אומר אותו בקול רגיל כמו שאמרת את המשפט הקודם למה אותו אתה לוחש?

ת : אני דיברתי אתו ומתי בן אדם בסיטואציה שמבין שלא רוצים לעזור אותו כי איך אומרים (רוסית)

מתורגמנית : מאבד את התקווה.

ת : מאבד את התקווה דיברתי אתו כי אני כבר קיבלתי כמו עובדה שלא רוצים לתת זה מה שאמרתי זה צריך לראות ואתם יכולים להבין את זה כי זה הולך כל השיחה לא בקטעים.

ש : זה היום שלך בבית המשפט להסביר את הדברים האלה, התשובה שנתת היא תשובה מתחמקת, לא נתת תשובה לשאלה שלי, את המשפט לכן אני אומר אני לא אשם ואני מוכיח בכל מיני דרכים אתה אומר בקול רגיל, את המשפט הבא אחריו אני יודע שאת איש היפנוזה אף אחד לא ייתן לי אתה לוחש, למה עברת בדיוק בנקודה הזאת מדיבור רגיל ללחישה?

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

כב' הש' א. קולה : אני לא מבין מה יש להתנגד עכשיו, אין פה הטעיה, אתה מפרש את זה אחרת, היא מפרש את זה ככה אנחנו בסוף נפרש, אין פה מקום להתנגד.

עו"ד י. הלוי : אני כן.

כב' הש' א. קולה : אין מקום להתנגד פה עכשיו, זו שאלה לגיטימית בחקירה נגדית.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד.

כב' הש' א. קולה : אם תרצה בחוזרת לחזור על זה תוכל בחוזרת, שהוא ייצא?

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי.

כב' הש' א. קולה : שהוא ייצא. כן דבר.

עו"ד י. הלוי : אני מוצא שהשאלה קנטרנית ומטעה כי לפני דקה ראינו שהוא לוחש וממש באותה שנייה לא רוצים לעזור לי על מנת להוכיח את החפות הוא אומר את זה בלחישה ולכן הערתי את מה שהערתי לתביעה שזה דברי חפות לא כאילו אשמה, אז היא עוד שואלת אותו למה אתה מנמיך את הקול מעשירית שניה א' לעשירית שניה ב'?

כב' הש' א. קולה : אם זו שאלה שעוזרת לך שלח לו פרח בסוף היום מה אתה רוצה, בוא נמשיך, אין מקום להתנגדות, אנחנו נראה את עשירית השנייה שלפני ואחרי אם אדוני צודק אדוני צודק ואם לא אז לא, זה לא מקום להתנגד, השאלה מותרת, תכניסו אותו בחזרה. תראי לו עוד פעם את הקטע שייזכר במה מדובר

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני מקרינה לך שוב את הקטע, מונה 00:10:37, תראה שוב.

(הקרנת סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הראיתי לך כבר את שני המשפטים, איך את המשפט הקודם דיברת בקול רגיל ואיך את המשפט אני יודע שאת איש היפנוזה אף אחד לא ייתן לי אתה אומר בלחש ואני כבר רצה לשאלה הבאה גם את המשפט הבא אחריו שהקרנתי אני יודע שלא יתנו לגשת שנית לפוליגרף גם הוא בלחש, אתה רוצה להסביר את המעבר בין דרגות הקול שלך בדיוק בקטע הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי, אני דיברתי אתו ואני הבנתי כבר שלא אקבל ודיברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל למה,

כב' הש' א. קולה : הוא ענה, זו התשובה, זה מה שהוא הסביר אפשר להתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני אמרת לך שגם את המשפט הבא של לשחזר את הזיכרון אף אחד לא ייתן לי אתה גם אומר בלחש, אבל כשאתה אומר ביקשתי ולא נתנו לי זה בקול רגיל, את אני יודע שלא יתנו לי פוליגרף לשחזר אתה אומר בקול רגיל, את לא נותנים לי לגשת לפוליגרף לא נותנים לי לשחזר זיכרון זה בקול רגיל, לא יתנו לי אתה לוחש לא נותנים לי בקול רגיל.

עו"ד י. הלוי : ואת המשפט מתחת עוד אחד לא רוצים לעזור לי על מנת להוכיח את החפות.

כב' הש' א. קולה : הבנו, נראה את זה, תפני בסיכומים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' א. קולה : קשה לנו עכשיו, העד אמר מה שאמר, מקובל לא מקובל לא יודע נשבור את הראש בבוא העת, קשה לנו עכשיו לרדת לדקויות האלו נראה עוד פעם ועוד פעם ונבין מה זה אומר.

עו"ד י. הלוי : את באין כניסה עם הלחישות כמו כל התיק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אציג לך בשאלה אחת את הכל.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו לא נראה את הכל, אני אומרת לך מה התזה, אני אומרת לך מה אנחנו רואים,

כב' הש' א. קולה : זה בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומר לך שאתה עושה הבחנה בין כל רגיל ללחישה, בין אני יודע שלא יתנו לי שאת זה אתה לוחש לבין לא נותנים לי, לא רוצים לעזור לי, לא נותנים לי פוליגרף לא נותנים לי לשחזר, לא נותנים לי להוכיח את החפות ששם את המדבר בקול רגיל, ומכאן אנחנו למדים שאתה עושה תרגיל, אתה מגלה לארתור בלחש שאתה מבקש דברים שאתה יודע שלא יתנו לך ובקול רגיל אתה תוקף את המשטרה לא נותנים לי ורק אדם שהוא מאד מתוחכם ומוחזק ובשליטה מסוגל לעשות כזאת הצגה, דיבור בשני קולות ברמה כזאת, מה אתה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא נכון, אני אם אני לא טועה אני קודם הסברתי לו ואני חוזר שלא נתנו, ביקשתי לא נתנו וזה שיחה הולך כמה דקות אם אני הבנתי נכון פשוט חוזר אחרי מילים שלי.

ש : זאת שיטה אצלך, זאת התזה שלנו, אתה מבקש דברים שלא ייתנו לך או שאין להם סיכוי או שהם מיועדים לכישלון ככה אתה ביקשת את הבקשות האלה, ככה ביקשת שילכו לחפש במזבלה את המכנסיים שלך שאתה ידעת שאתה לבשת ג'ינס ואתה ידעת שהג'ינס שלך בבטון אבל שלחת אותם למזבלה והצעת לחפש בעצמך, ככה אמרת להם לכו תחפשו את החולצה של החליפה בבית שאף אחד לא מכיר את החולצה הזאת ועובדה שעד היום 15 שנה אחרי היא לא נמצאה וזאת השיטה שלך כדי להגיד אני ביקשתי אתם נכשלתם זו נקודת זכות בשבילי מה אתה אומר על זה?

ת : לא נכון בכלל כי אני אמרתי מיום ראשון שאני הייתי במכנס לא הייתי בג'ינס וכל הזמן אני אומר בזה אני מיום ראשון אמרתי לשוטרים שאני זרקתי בפח זבל ליד הבית שלי בואו עכשיו לקחת הם לא רצו, כל פעם אני אומר תלכו תיקחו אותי כי אני יודע שזה הדבר שיכול לתת את החפותי אבל לא רוצים לתת, אני הבורג קטן בכל המלחמה הם לא רוצים עושים מה שבא להם מה אני יכול לעשות, אני ניסיתי לבקש היפנוזה כי ראיתי בזה גם דרך שאפשר מקבל אבל אמרו שכן כן אחר כך יש לנו שם אם אני לא טועה סשה אמר יש את (לא ברור) שעושה או יורם מישהו מהם אבל גם לא קיבלתי רק שמעתי כן כן אנחנו עושים, כן כן אנחנו מחפשים, איפה שמת? אמרתי שמתי בארון בחדר איפה מחשב, אומרים בחדר שינה אין, איזה חדר שינה? אמרתי בחדר מחשב ואמרתי כל הזמן אמת מההתחלה לפני ארתור לפני כולם.

ש : זה לא בחדר שינה זה בחדר מחשב אז למה לא הבאת את זה עד היום?

ת : אבל אני לא יכול לצאת.

כב' הש' א. קולה : סליחה, עורכת הדין רוזנפלד מיצינו את נושא החולצה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קיבלתי, אני מתקדמת, ארתור שאל אותך האם המכנסיים שלך היו בדם בשיחת ההתוודות ואתה ענית לו ייתכן היה קצת, סיפרת לו את האמת בהקשר הזה?

 הנאשם, מר ר. זדורוב : בטח שלא, אני חשבתי על הדם שנתתי הסבר לחוקרים שמתי נכנסתי בשירותים וקיבלתי משפשוף זה מה שאמרתי בגלל זה אם זה באמת קרה ככה אז יש קצת דם אבל דם לא היה כי לא עשיתי רצח.

ש : או קיי, אבל בשום מקום לא אמרת לו היה הרבה דם, הזדהמתי בדם, המכנס שלי היה מגואל בדם אלא כשהתייחסת לדם על המכנס אמרת ייתכן היה קצת ואני אומרת לך שהיית מאד מדויק ושאמרת את האמת.

ת : לא נכון, זה אני נתתי לו הסבר שאמרתי בחוקרים וככה המשכתי וסליחה ראיתי תמונה אצל ירום הלוי מקום הרצח בן אדם שעשה זה שם לא קצת זה שם הכל דם.

ש : או קיי, אתה מספר לארתור שביום היו ההוא השוטרים הזבלים הם התגוננו והכל וצילמו אבל אצלי הם לא הסתכלו, הכוונה ביום ההוא זה ליום הרצח?

ת : אני לא זוכר צריך לראות את השיחה הזאת, אני לא יודע על מה התכוונתי.

ש : תנסה לחשוב.

ת : אני לא יודע על מה התכוונתי.

ש : או קיי איך אתה יודע שביום ההוא ולא משנה איזה יום הם התבוננו בכל צילמו אבל אצלך הם לא היו?

ת : אפשר לראות? בשביל להבין, אני פשוט לא יודע על מה מדובר.

ש : אין שום בעיה, 26/3 עמוד 7 בתמליל מונה 00:04

כב' הש' א. קולה : כרגיל כמה שניות קודם שלפחות אנחנו נדע מה זה היום ההוא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בדיסק ההתוודות.

כב' הש' א. קולה : זה בדיסק ההתוודות לפני.

עו"ד ב. משה : לפני מה?

כב' הש' א. קולה : לפני ההדגמה.

עו"ד ב. משה : זה קצת לפני ההדגמה. 23:51:54.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית הרבה לפני ראית קצת אחרי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : קשה לי מלחישות להבין מה אמרתי אבל כן אמרתי באותו יום היה משטרה וצילמה הכל.

כב' הש' א. קולה : מה היא שואלת באיזה יום?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה יום הרצח, אנחנו מדברים ביום הרצח עם ארתור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז איך ידעת שביום הרצח המשטרה צילמה הכל אבל אצלך לא בדקו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי למחרת באתי בבית ספר ואמרתי למשטרה שאני עבדתי שכל הציוד שלי נמצא פה אחר כך משטרה אמרה שהכל צילמו הכל יודעים אנחנו הכל מסתכלים זה מה שאמר את השוטר אז אם דברים שלי היו במקום אז אף אחד לא הסתכל לא לקח את זה ואני עשיתי את המחשב ההגיונית כי אני שמתי את הציוד ליד הפינה והוא היה במקום לא זז משם.

ש : או קיי, אני אומרת לך שכשאתה התוודית בפני ארתור ההתוודות שלך היא אמת גם מהסיבה של איך שאתה התנהגת בזמן שאתה התוודית, איך שהתנהגת לפני, איך שהתנהגת במהלך ההתוודות, איך שהתנהגת אחרי, מה שאנחנו קוראים אותות של אמת שמראים על אותנטיות, עכשיו אני לא רוצה להתיש את השופטים ואותך אז אני פשוט אקרין לך ברצף כמה קטעים וכך אני ארכז כמה שאלות לשאלה אחת ואז תוכל להתייחס בבת אחת, אני מראה לך קטעים שאנחנו למדים מהם שמי שמתנהג כך לא משקר, אני לא מתייחסת כרגע למלל או לתנועות אלא להכל ביחד גם למה שאתה אומר גם לאיך שאתה מתנהג בוא נקרין לך.

עו"ד י. הלוי : תגידי רק את הקטעים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, בטח, כמה רגעים.

כב' הש' ת. נסים שי : עד שהם מרכזים אני אשאל אותך משהו על היפנוזה אתה אמרת לפני שהלכת לסשה שכבר ידעת שאתה רוצה לעשות את סיפור האפקט נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' ת. נסים שי : ואז נחקרת אצל סשה וממנו ביקשת לראשונה לעבור היפנוזה .

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר אבל כן כי אני ביקשתי היפנוזה אצלו ראשון היפנוזה כן.

כב' הש' ת. נסים שי : כשביקשת את היפנוזה אמרת לנו פה שזה היה כדי להוכיח את חפותך אבל הרי באת באמירה שאתה רוצה להוכיח את האפקט, היפנוזה לא הייתה אמורה לשרת את הטענה שלך לאפקט לחלץ ממך את מה שהיה כי אתה לא זוכר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא כבודה, פה כל הקטע מתי הם עושים לי היפנוזה תחת היפנוזה כמה שאני יודע בן אדם לא יכול לשקר וזה יהיה הוכחות להם שאני חף מפשע זה היה לטובתי ואני גם רציתי מכנסיים ללכת לחפש.

כב' הש' ת. נסים שי : אבל אמרת שבאת להוכיח את האפקט.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא משנה זה שאני עשיתי אפקט אני אתחיל את הגרסה הזאת אבל אני לא רוצה לשבת אני רוצה לתת את חפותי שלי אב אם זה לא הולך אני הלכתי בדרך הכי קצר בשביל מקבל עונש הכי פחות וזהו, פחות לא פשוט פחות.

כב' הש' ת. נסים שי : כן.

עו"ד ב. משה : הקטע הזה הוא מהשחזור, זמן מצלמה 19:49:09

עו"ד י. הלוי : אתה לא אומר מונה מסך.

עו"ד ב. משה : זמן מצלמה מה שמוטבע על המצלמה.

כב' הש' א. קולה : זה הכי טוב.

עו"ד י. הלוי : מונה מסך נו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו צמצמנו כי כבודכם ראה את הכל, מספיק לנו 4 קטעים רק בשביל התייחסות אחת ואחרי זה נתקדם.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה קטע אחר שהיא אמרה כנראה איתה אימא, נעצור בקטע הזה למה איתה אימא?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי בחקירה קודם סשה שאל אותי ילדה אמרה משהו ואני אמרתי כן אימא אמרה או איתה משהו כזה אמרתי לו

ש : אתה שיקרת בהקשר הזה לא?

ת : כן, אני אמרתי ששמתי (לא ברור) כי אני לא יודע פרטים ומתי הוא שואל בשביל לתת את כל השיתוף פעולה עם החוקר אמרתי כן אמרה.

ש : אז למה לא להגיד אימא, בשביל מה צריך להוסיף איתה אימא, אם אתה משקר אתה רוצה להמציא שהיא אמרה אימא בשביל מה איתה?

ת : יכול להיות בגלל הלחץ שהיה כי אני עושה דבר שלא עשיתי ואמרתי איתה אימא כי אמרתי שזה היה לחץ אני פחדתי לעשות משהו לא נכון כי דעתי שמצד אחד אני סגור ברצח צד שני אני ניסיתי לעשות הכל בשביל לא לעשות טעויות שאומרים לי שאני בכוונה (רוסית)

מתורגמנית : מביא אותם בצד.

ת : כאילו אני מביא בצד משטרה בכוונה משקרת זה.

ש : אני אומרת לך שאתה חזרת בעברית על מילים ששמעת בשפה עברית, אימא, לא סתם אמרת את זה בשפה העברית כמו שאמרת לנו בהקשרים אחרים שאתה עושה, סיפרת לנו שזה מה שאתה עשית עם גנאח ולכן אני אומרת לך שזה מאד אותנטי שאתה חזרת בעברית אחרי המילים שהילדה המנוחה אמרה לך ברצח, ואתה אמרת איתה אימא.

ת : זה לא נכון כי אמרתי ששאלה הזאת היה אצל סשה בחקירה הקודמת בגלל זה פה חזרו ואני חזרתי במילים מה שאמרתי לסשה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

ש : הקטע הבא, דיסק 26/3 מונה 00:11 שעה?

עו"ד ב. משה : 23:58:51, זה קצת לפני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : הראיתי לך בקטע הזה שאתה אומר שכשהוא התחיל לשאול אותך שאלות אני מבינה שאתה מדבר על הבודק של הפוליגרף אתה חשבת על אשתך שעשית לה כואב ולא עשית לה כואב, למה אמרת את זה? למה בלחישה?

ת : כמו אומרת התובעת אפשר לראות איך אני דיברתי בקול רגיל וארתור חזר בקול נמוך, אמרתי לו בשושו כמו שהוא אמר ואני חזרתי אותו דבר בשקט, מה אני עשיתי עם פוליגרף כמה שאני יודע אי אפשר לשקר בפוליגרף כמה שיודע, שמעתי שיש סוג של צבא מיוחד שיכולים לשקר אבל זה רק בשמועות שמעתי, מה אני יכול להגיד ומצאתי את הסיפור מראש שעשיתי לאישה כואב אבל אני בחיים לא עשיתי לאישה כאבים זה מה שזרקתי לו ולחשתי כי מדובב ראשון התחיל ללחוש ולשאול אותי פשוט זרמתי לו את התשובות מה שראשון בא בראש וזהו.

ש : אוקיי, לגבי השאלה מי לחש קודם בהקשר הזה אני סומכת על כבודכם, אני מקבלת את ההערה מקודם.

כב' הש' א. קולה : זה בכל זאת מטריד אותי, זה מין סיפור דמיוני כזה, מאיפה המצאת סיפור דמיוני שלמדת לרמות פוליגרף?

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא שאל כבודו.

כב' הש' א. קולה : הוא שאל.

הנאשם, מר ר. זדורוב : שאלה שלו היה איך שיקרת בפוליגרף משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : אבל זה סיפור כל כך,

הנאשם, מר ר. זדורוב : בפוליגרף אי אפשר לשקר אמרתי.

כב' הש' א. קולה : אז מאיפה הסיפור הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : ישר שבא בראש ראשון, עשיתי אישה כואב כי אני יודע שאני בוודאות לא עשיתי לאישה כואב.

כב' הש' א. קולה : אבל למה לספר כזה שאין לו ידיים ואין לו רגליים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא חשבתי באותו רגע, אני רציתי שהוא יעזוב אותי בשקט כי אמת מצד אחד אני קצת פחדתי ממנו ולך תדע מה יש,

עו"ד י. הלוי : ושהילדה הייתה עם מכנסיים למטה? מאיפה הסיפור הזה? אני אמרתי, חרטה ברטה הכל.

כב' הש' א. קולה : זה ב- 21 לא עכשיו.

עו"ד י. הלוי : אז היא נמצאה עם המכנסיים למטה ותחתונים והכל? מאיפה הוא הביא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה אתה משווה את ה – 19 ל- 21 זה שתי אופרות שונות.

כב' הש' א. קולה : אבל זו תשובה שהוא צריך לתת לא אתה.

עו"ד י. הלוי : בסדר, אז שיירשם, שתי נקודות פחות במבחן שלי.

כב' הש' ת. נסים שי : זה לא אותו דבר.

עו"ד י. הלוי : לא אותו דבר, תקבלו בחוזרת יש לי פרק אותנטיות תצחקו, בחוזרת.

כב' הש' א. קולה : בחוזרת, זה הזמן שלך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, אני אורמת לך שכשאתה אומר לו ברגע ההוא שהוא שאל אותך שאלות בבדיקה שאתה חשבת על זה שעשית לאשתך כואב ואתה לא עשית לה כואב אני חושבת שאתה סיפרת לארתור אמת במשפט הזה, זה לא משפט שממציאים, אני טועה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : או קיי, כשאתה היית בפוליגרף ב- 12/12 אתה לא היית עצור, כשהוא התחיל לשאול אותך שאלות וגם כשהוא המשיך לשאול אותך שאלות אתה לא ידעת מה תהיה התוצאה בפוליגרף יכול להיות שהיית יצא דובר אמת והיית הולך לדרכך הביתה לא היית נעצר ולא היינו פה היום, לכן ברגע הזה כשאתה עוד לא יודע מה יהיה אתך לבוא ולהגיד אני יודע שעשיתי לאשתי כואב כשלא עשיתי לה כואב זה משהו מאד אותנטי, הכואב זה על הרצח, עשיתי לה כואב כשרצחתי כי בנקודה הזאת לא עשית לה שום כואב בשום הקשר אחר, מה אתה אמר?

ת : לא נכון כי אני יודע שאפשר לשקר בפוליגרף או אי אפשר לשקר בפוליגרף, בן אדם שהולך לשקר הוא יוצא שקרן, מי שמדבר אמת יוצא מדבר אמת, ארתור פשוט שאל איך, מאיפה אני יודע איך לשקר לפוליגרף, הוא אמרתי לו ראשון זה מה שהיה.

עו"ד י. הלוי : הוא ניצח את הפוליגרף? אני שואל את שלושת השופטים, על מה אתם מדברים איך ניצחת את הפוליגרף?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לנהל חקירה בשקט?

עו"ד י. הלוי : איך ניצחתי את הפוליגרף זה לא משפט משוגע? מטורף.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי, הכל יהיה בסוף.

עו"ד י. הלוי : וגם גברתי איך ניצחת את הפוליגרף? אז הוא עונה אשתי או הבן שלי או סבתא שלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר להמשיך?

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אני רוצה עוד פוליגרף, אז הוא מסביר איך ניצחתי את הפוליגרף? אנחנו דנים בזה.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אדוני היום בא לא רגוע זה לא טוב.

עו"ד י. הלוי : בטח שלא באתי רגוע אתם גם יודעים למה.

כב' הש' ד. צרפתי : מה עוד פעם תזכיר.

עו"ד י. הלוי : אני לא אזכיר אבל כבודו שאל למה לא באתי רגוע, לא באתי רגוע.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא יודעים למה, נתקדם.

עו"ד י. הלוי : אין בעיות.

כב' הש' ד. צרפתי : קטע הבא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קטע הבא.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 26/3 00:11 המונה.

עו"ד י. הלוי : זה רק מראה את חפותו טמבל כזה עונה ניצחתי את הפוליגרף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר די כבר?

עו"ד י. הלוי : לא, יש שכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תן לאיש יש לו יום בבית משפט תן לו לענות הוא יודע להסתדר לבד.

כב' הש' ד. צרפתי : מה זאת אומרת 26/3 לא הבנתי.

עו"ד ב. משה : דיסק 26 לק 3.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו ראינו את הקטע הזה בהקשר אחר ועכשיו אני מראה לך אותו בהקשר של אותנטיות שרק שמי שמתנהג ככה ועושה תנועות כאלה ומדבר בצורה הזאת מראה שהוא אומר אמת בהקשר הזה בבקשה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זהו, הראיתי לך, את המראה תנועה ככה עם ידיים באוויר ואתה מראה שלוחצים עלייך ואתה מתקרב לארתור ואומר לו קם לוחש לו באוזן זאת מלחמה פסיכולוגית קשה מאד שלא ימחצו אותי ואתה מדבר מהלב, ומי שאומר אמת מתנהג ככה, מי שמשקר לא מתנהג ככה בטח לא בלחישה בהקשר הזה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני אמרתי לו כי אני שיקרתי לו ואני אומר עוד פעם לחץ כן כל הזמן מישהו היה נותן לי לחץ זה מה שאמרתי וסיפור שסיפרתי לו זה שקר זה אמרתי מהתחלה.

ש : מה שאמרת בקול רם זה נכון אבל מה שלחשת לו שאת זה שכחת להגיד עכשיו זה קשה לי עם מה שעשיתי לוחץ עלי עלי לחיות עם זה, אני לא מצטטת אבל ראינו את זה, כשאתה מראה את הלחץ אתה מראה לו ככה תנועה של כבד עלי ואז אתה קם ואומר לו מלחמה פסיכולוגית קשה לי עם מה שעשיתי עלי לחיות עם זה זה לוחץ עלי, שום משטרה ושום כלום, הלחישה הלחץ זה מהמעשה.

ת : לא נכון, כי אני דיברתי עם ארתור ששיקרתי לו בסיפור הזה ודיברנו גם זה, בטח בן אדם שהרג אני רציתי לרצות אותו שהוא חושב שאני באמת הרגתי את הילדה ושהוא חושב וככה התנהגתי זהו לא יותר מזה.

ש : קטע אחרון בהקשר הזה, דיסק 26 חלק 3 00:16 שעה 00:03:51, אני מראה קצת קודם.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : הקרנתי קטע לא נכון הכוונה היא ל- 00:16 עמוד 24 בתמליל.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אתה אומר 1. לא הסתכלתי עליה בכלל, למה להגיד דבר כזה, 2. אתה אומר אם הייתי יודע מי זאת לא הייתי עושה את זה, משהו כזה אני לא מצטטת, אתה אומר זה בת של חבר שלי והוא שואל אותך ראובן, ראית את השיחה, המשפט של אם הייתי יודע מי זאת לא הייתי עושה את זה למה אמרת אותו?

ת : כי קודם כל אני סיפרתי לארתור שזה בת של חבר של ראובן כמו שאמרתי קודם במשטרה שידעתי זה מטלוויזיה מבחוץ סליחה לא מטלוויזיה מראובן, סיפרתי לו את האמת והוא אומר אתה הרגת זה זה זה אם אני כבר הרגתי איך הוא חושב אז אתה להסתכל, מאיפה אני יודע איזה בת של מי אני לא הסתכלתי אף אחד כי לא הרגתי אף אחד מה אתה רוצה ממני והוא שואל אתה אולי הסתכלת מתי אתה הורג אתה לא מסתכל מי זה אני פשוט הסכמתי אותו אמרתי לו כן מתי בן אדם הורג הוא לא מסתכל, אני לא יודע איך להתנהג אחר מאיפה אני יודע.

כב' הש' א. קולה : אבל זו לא הייתה השאלה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה?

כב' הש' א. קולה : השאלה הייתה על החלק השני, למה אתה צריך להגיד לו אם הייתי יודע שזה בת של ראובן לא הייתי עושה את זה.

עו"ד י. הלוי : איפה זה? יש כזה משפט? בלי קשר לחשיבות.

כב' הש' א. קולה : זה היה חסר לה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי,

כב' הש' א. קולה : זה משפט שהיה חסר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נקרין.

כב' הש' א. קולה : צודק.

עו"ד י. הלוי : עוד פעם בלי קשר לחשיבות, עובדתית קודם כל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בואו נראה.

עו"ד י. הלוי : לא הסתכלתי עליה בכלל.

כב' הש' א. קולה : לא, זה הוא נתן הסבר.

עו"ד י. הלוי : הוא נתן הסבר אבל אני אומר משפט של אבסורד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להקרין.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : המשפט הזה נאמר בדיוק לפני הקטע שאני הקרנתי, עכשיו אני אקרין אותו באופן רציף.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : ראית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, כן שמעתי.

כב' הש' א. קולה : מה ההסבר שלך לזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אמרתי הוא שואל אני אומר לו אם אני יודע לא עשיתי את זה כי אני מתנהג אתו כמו רוצח אבל לא הרגתי את הילדה, הוא שואל אני עונה, כי הוא אחר שאל אם אתה יודע מי זה אתה עושה את זה ברור שעניתי לו ככה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא שאל את השאלה הזאת זה אתה אומר את האמת …

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, לא, שם גם ארתור אומר אם אתה יודע מה אתה הסתכלת בכלל מי זה וכאלה זה אפשר להבין מהכוונה של המילים מהדיבור

ש : או קיי, ממה שהבנו ממך לפני ההתוודות שלך אצל ארתור לפני המעמד הזה של ההתוודות את הידעת על הרצח את הפרטים הבאים : קומה שנייה, בשירותים, שיסוף גרון, תא 2, ידעת איך היא נראתה ראית תמונה / תמונות שלה וידעת שהרצח היה משעה אחת עד שתיים, קודם כל תקן אותי אם אני טועה?

ת : יכול להיות היה עוד פרטים אני פשוט לא יכול לזכור אבל כמה שאני זוכר היה עוד כמה פרטים שידעתי.

ש : לפני ארתור, לפני ההתוודות אצל ארתור אני שואלת.

ת : כן, אבל תא 2 לא הייתי בטוח שזה בתא 2 כי זה אני ידעתי אצל סשה , סשה איך אמר, הוא אמר אתה אומר אתה עם הילדה בתא 2 וזה ידעתי בדיוק בתא 2, ידעתי רק קומה 2.

ש : אז תא 2 לא ידעת לפני ארתור או שידעת ולא היית בטוח תסביר

ת : כמה שאני זוכר בדיוק אני לא ידעתי איזה תא ראיתי בטלוויזיה שהיה תא 2 פתוח כן זה מה שנתנו לראות אבל לדעת בדיוק ששם היה רצח לא ידעתי.

ש : איפה נתנו לראות תא 2 פתוח?

ת : אם אני לא טועה בערוץ 10 היה כתבה שם נתנו לראות את השירותים של הבנות עם פתק ובפנים מתי נכנסה מצלמה שם תא 2 היה פתוח של השירותים.

ש : כשאתה אמר עם הפתק הכוונה לשלט על דלת הכניסה למתחם.

ת : כן, כן .

ש : או קיי, מה עוד ראית שם בכתבה הזאת?

ת : תא 2 היה פתוח ואמרו שבשירותים היה רצח

ש : הבנתי. וזה היה בערוץ 10 אז אני מבינה שזה היה בעברית.

ת : כמה שזוכר כן.

ש : והבנת כל מה שאמרו?

ת : לא, דיברנו, אנשים דיברו, גם אישה דיברה כמה שאני זוכר כולם דיברו על זה.

ש : אבל כשאתה ישבת וראית את זה, קודם כל מתי זה היה, היית בבית, ישבת בסלון? איפה היית כשראית את זה, איפה מתי, תן לנו קצת פרטים אנחנו רוצים לראות מה ראית.

ת : יכול להיות בבית אני לא יכול בדיוק להגיד כי הסתכלו חדשות מה קורה בארץ ואישה הסבירה לי אם אני לא טועה, אני לא יכול להגיד בוודאות איפה, אבל זה שראיתי בטלוויזיה תמונה כן.

ש : לא, אני מבינה שראית בטלוויזיה תמונה אבל אתה תיארת לנו משהו מאד ספציפי שרואים שלט על הדלת ושהמצלמה התקרבה לתא מס' 2 אז אני מבינה שראית לא סתם,

ת : היא לא התקרבה בדיוק, כאילו נתנו דלת לראות, נתנו לראות שירותים ככה ראיתי את הסרט הזה.

ש : כשהדלת של תא 2 פתוחה?

ת : כן.

ש : והיא הדלת היחידה שהייתה פתוחה בין כל התאים?

ת : אני ראיתי רק שתיים תאים דלת ראשונה היה סגורה השני היה פתוחה אחר כך היה או קיר משהו כזה שלא ראיתי תאים.

ש : וראית דם שם ראית סימנים ראית משהו?

ת : לא, לא ראיתי כאלה דברים.

ש : מה עוד ראית בכתבה הזו? אני לא שואלת מה דיברו שמועות אנשים, אני שואלת מה אתה קלטת בחושייך, מה אתה ראית בעיניים שלך בכתבה הזאת שאמרת שזה ערוץ 10 ומה שמעת רק זה.

ת : אני ראיתי תמונות של הילדה אחר כך היה ווידאו שהיא רוקדת, אחר כך היה דלת שירותים דיברו בטלוויזיה כי אנחנו כבר שמעו את זה ונתנו לראות של השירותים דלת עם הפתק רוסית ובעברית עם סימנים שחורים, אחר כך היה פרוזדור ורואים ראשון תא סגור תא שני דלת פתוח אחר כך או קיר או משהו כי לא רואה שם מה יש ודלת התא שני היה פתוח אבל אני חושב היה נקי שם אני לא יכול להגיד בדיוק כי זה היה נקי אם אני לא טועה.

ש : או קיי, יש עוד דברים בכתבה הזאת שראית חוץ ממה שסיפרת לנו?

ת : שם דיברו שהרגו את הילדה ולא יכול לחזור בדיוק כמו שהיה שם כי אני אותו רגע לא הבנתי ככה עברית טוב.

ש : ואת זה אתה ראית לפני שנעצרת אני מבינה.

ת : כן.

ש : לפני המעצר שלך.

ת : כן.

ש : לפני ה – 12 לחודש מה- 6 עד ה – 11.

ת : לפני שעצרו במשטרה.

ש : אתה זוכר באיזה יום ראית את זה? ביום הרצח לא ראית בכלל לא ידעת שהיה רצח ולא ראית טלוויזיה.

ת : אני לא יכול להגיד מתי.

ש : אני חוזר על השאלה, ביום רצח זה לא יכול להיות כי אז לא ידעת שהיה רצח ולא ראית טלוויזיה ככה אמרת זה נכון?

ת : כמה שזוכר כן.

ש : אז זה יכול להיות או ביום חמישי או ביום שישי או ביום שבת או ביום ראשון, תנסה להיזכר מתי ראית את הכתבה הזאת, האם זה היה בסוף שבוע שישי שבת, האם זה היה חמישי ראשון?

ת : אני לא זוכר מתי זה היה.

ש : או קיי, אבל אתה ראית בעצם כתבה מאד ספציפית שאתה מתאר, ממש תיארת לנו את הזום של המצלמה שהיא ככה עוברת ונכנסת מראה את התאים ואז היא מראה את,

ת : לא ממש זום, היה דלת, אחר כך חתכו לא חתכו והיה שירותים אני לא יודע איך זה הולך שמה, זה לא היה כמו בשחזור שמצלמה נכנסה בשירותים.

ש : או קיי, זה כתבה מאד ספציפית, אני מבינה שממנה למדת את הפרטים לא מכתבות אחרות, לא מאמצעי תקשורת אחרים אלא מהכתבה הזאת שאתה מתאר לנו.

ת : לא, זה אני אומר מה שאני ראיתי, אני לא יכול להגיד בוודאות שזה היה ככה, אבל ראיתי את הדלת חשבתי ככה.

ש : ברור, אני שואלת מה שאתה ראית זה מהכתבה הזאת שאתה מתאר לא מכתבות אחרות אלא מהכתבה הספציפית הזאת.

ת : יכול להיות היה ערוץ אחר אני טועה יכול להיות אבל מכתבה כן מכתבה.

ש : זאת אומרת כתבה אחת שאתה ראית אולי אתה לא בטוח בערוץ, אתה לא בטוח ביום זה בסדר אבל יש כתבה אחת שרואים בה את הדברים האלה ואת זה אתה ראית.

ת : כן.

ש : או קיי, אני הקראתי לך קודם רשימה של פרטים, האם את הפרטים האלה שאני אמרתי לך חוץ מתא 2 שאתה הסברת לנו אתה באת ידעת לפני ההתוודות אצל ארתור?

ת : עוד פעם אני אומר שגם במשטרה אני קיבלתי את הפרטים, אני לא יכול לזכור את כל הפרטים, מה שידעתי ידעתי רק מהמשטרה.

ש : אני בכוונה מתמקדת בזמן של עד להתוודות אצל ארתור מה ידעת, אני לא על הניסוי ותהייה ב- 19, בשחזור, ניסוי ותהייה הכוונה לרמזים ולסימנים שעשו לך, אני רוצה לדעת עד לנקודת הזמן שאתה אצל ארתור מתוודה בתא, קומה 2 ידעת לפני כן?

ת : אני לא יכול להגיד בוודאות שידעתי את כל הפרטים, יש אולי פרטים עוד נוספים, אני לא יכול להגיד כי אני כל פעם מקבל פרטים פרטים פרטים, בחקירה אמרו כמה שאני זוכר אבל אני לא יכול להיות מדויק זה צריך לראות את הכל בשביל להגיד כן אני יודע זה זה זה זה כי הרבה דברים שמעתי.

ש : או קיי, אני לא אומרת שלא היו עוד פרטים ששמעת, אני שואלת על הפרטים האלה כי שמעתי אותם ממך ואני רוצה לוודא שהבנתי אותך נכון, עברנו על קומה שנייה לא זכרת, תא מס' 2 נתת לנו הסבר, את העובדה שהרצח היה בשירותים אתה ידעת לפני שהתוודית אצל ארתור?

ת : כן, זה מראובן אני יודע.

ש : את העובדה שהרצח היה בשיסוף גרון ידעת לפני שהתוודית אצל ארתור?

ת : כן.

ש : או קיי, איך היא נראתה התמונה שלה ראית לפני ההתוודות אצל ארתור?

ת : כן ראיתי.

ש : את השעה של הרצח בסביבות אחת, אחת וחצי, שתיים ידעת לפני שהתוודית אצל ארתור?

ת : כמה שזוכר שוטרים קודם אמרו מאחד עשרים עד רבע לשתיים אחר כך אמרו מאחד וחצי עד שתיים זה אני,

ש : לפני ההתוודות אצל ארתור.

ת : כן.

ש : יש פרטים נוספים שאתה זוכר היום שידעת לפני ההתוודות אצל ארתור בנוסף למה שאמרתי לך?

ת : קשה לי לזכור, יכול להיות, אני לא יכול להגיד בוודאות.

ש : או קיי, אם תיזכר אתה יכול להגיד בכל זמן, השמועות ששמעת לפני שהתוודית אצל ארתור היו שפתחו לה את הבטן, שאנסו אותה,

ת : את טועה.

ש : אני אקריא לך את הכל ואז תתקן אותי, פתחו לה את הבטן, אנסו אותה, היכו אותה שתי מכות בלב, חתכו לה את הבטן, חתכו לה את הגרון והכניסו אותה לתוך ארון, תתייחס מה נכון מה לא נכון.

ת : על הארון נכון שמעתי כזה דבר אבל לא יכול להגיד בוודאות ממי, מה שאני שמעתי אמרתי שחתכו לה גרון, נתנו לה דקירה בלב, שתיים דקירות בבטן ואנסו אותה לא שחתכו לה בטן זה לא שמעתי.

ש : טוב, זה נכון שבשעה אחת, שתיים, שתיים וחצי יש עוד ילדים בבית הספר ממה שאתה יודע בתקופה שעבדת שם.

ת : כמה שידעתי שיעור אחרון שלהם בשעה אחד משהו כזה.

ש : או קיי, אז לא ידעת אם בשעה שתיים, שתיים וחצי , שלוש עוד יש ילדים בבית ספר, לא ראית לא נתקלת הרי עבדת בשעות האלה בבית הספר?

ת : בשעה אחד ורבע אצלם שיעור אחרון, אם יש איזה חוגים אבל אני לא יודע, אם יש.

ש : לא נתקלת בילדים בבית הספר בשעות האלה כשעבדת שם?

ת : אולי ראיתי אני לא יכול להגיד בוודאות, אולי ראיתי ילדים אבל אני במקלט עובד אני לא יודע.

ש : או קיי, המנקים כשמתחילים לעבוד עם עוברים דרך המקלט שלך כדי לקחת ציוד לפחות חלקם.

ת : לא כולם.

ש : נכון, אז באיזה שעה הם מתחילים לעבוד אלה שאתה יודע וראית?

ת : אני חושב שלוש וחצי ארבע אבל אני לא יכול להגיד בוודאות.

ש : או קיי, ומתי הם מסיימים בערך אם אתה יודע?

ת : אני לא יודע אני יוצא לפני שהם מסיימים.

ש : או קיי, זאת אומרת חמש חמש וחצי הם עוד עובדים.

ת : כמה שאני זוכר כן.

ש : או קיי, מאיפה אתה ידעת שדלת התא שבא נמצאה המנוחה הייתה נעולה?

ת : אני לא יודע את זה.

ש : מאיפה ידעת למסור את זה לחוקרים?

ת : שסשה שאל אותי מה עשית עם דלת אמרתי שום דבר סגרתי והלכתי, הוא התחיל לחזור בשאלה עוד פעם שוב שוב שוב ועד ואני שיניתי עד שלא שיניתי שהיה נעולה.

ש : אתה מדבר על החקירה מה- 19 לחודש שאז דיברתם על הדלת שאז התוודית והוא שאל אותך כמה פעמים וככה אתה הבנת מה שקראת לו ניסוי ותהייה, הסימנים שלו, הרמזים בזה שהוא חוזר על שאלות ככה למדת את זה.

ת : כמה שאני זוכר כן.

ש : או קיי, זאת אומרת שאת הפרט הזה אתה לא ידעת לפני שהתוודית אצל ארתור, לא סיפרת לנו עליו, לא הייתה לך דרך לדעת אותו והחקירה הזאת של סשה הייתה אחרי ארתור נכון?

ת : כמה שאני זוכר כן לא ידעתי אבל בהיגיון שלי רוצח סגר דלת כי אם היה דלת פתוחה אז מצאו ילדה יותר (רוסית)

מתורגמנית : הרבה יותר לפני.

ת : הרבה יותר לפני.

ש : תסביר את ההיגיון.

כב' הש' א. קולה : מה הרבה יותר לפני?

עו"ד ש. הר ציון : היו מוצאים את הילדה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : למה יכול להיות סגרו דלת.

כב' הש' ד. צרפתי : סגרו אתה מתכוון סגרו,

הנאשם, מר ר. זדורוב : הדלת היה נעולה.

כב' הש' ד. צרפתי : סגרו אתה מתכוון סגרו או נעלו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נעלו שאי אפשר לפתוח.

כב' הש' ד. צרפתי : כי כולם הזמן סגרו נעלו, אתה מתכוון נעלו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שאני חושב שעשה הרוצח כי אף אחד לא ראה את הילדה, אם היה דלת פתוחה אני חושב שמצאו אותה יותר לפני זה זה מה שאני חושב.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז באמת נעשה סדר, בחקירה שלך ב- 19 וגם בשחזור זאת באמת אותה מילה ברוסית סגרו / נעלו, כשאתה מדבר על סגירת דלת התא בזמן היציאה איך השארת אותה שם אתה מדבר על נעלו הבנתי נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי סגרתי אבל נעלתי אני לא ידעתי מאיזה צד כי כל פעם חוזרים מאיזה צד נעלתי, פעם אחת אמרתי מבחוץ פעם אמרתי מבפנים.

ש : אני רק רוצה את המונח כי לנו בתמליל כתוב סגרו / נעלו, כשאתה אמרת בחקירה של ה – 19 ובשחזור שסגרת את הדלת לא משנה הצד התכוונת לנעלת או רק סגירה בלי נעילה?

ת : מתי שאלו אמרתי סגרתי את הדלת אבל סשה חזר נעלת כאילו עשית משהו עם דלת אמרתי לא עשיתי שום דבר כי לא ידעתי מה היה, הוא ממשיך ממשיך ואחר כך אומר פשוט סגרת ? אז מתי נתנו שאלה פשוט סגרת צריך עוד פעולה מה אפשר עוד לעשות אז נעלו את הדלת זה מה שאמרתי והוא אמר שמצאו ילדה בתוך התא אם אני לא טועה הוא אמר נעולה משהו כזה ואמרתי שנעלתי כן מבחוץ.

ש : אז בהתחלה עכשיו אתה מספר לנו משהו חדש אתה התכוונת לסגרתי ואחר כך לאור השאלות שינית לנעלתי.

ת : נכון.

ש : כמו מבחוץ הופך למבפנים עכשיו הסגירה הופכת לנעילה נכון?

ת : נכון, כי הוא רצה לדעת יותר מדויק בדיוק ואני עניתי לו.

ש : אני רוצה להראות לך קטע 26 חלק 3 עמוד 23 מתוך 46 מונה 00:16:20, זה מה שהתחלת לספר אני רוצה שתראה את זה קודם ואז אני אשאל אותך שאלה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ת : אני שמעתי אבל קשה לי לשמוע, אני עניתי על השאלות שלו, כן.

ש : דיברתם כאן על השעה שמצאו אותה רק אחרי 4 שעות משתיים עד שש, הוא שואל אותך ואתה כבר ידעת את זה שלא מצאו אותה, ואתה עונה, הייתי בטוח עד הסוף שלא ימצאו אותה, שימצאו למחרת, אני שואלת אותך למה אמרת את זה הייתי בטוח שלא ימצאו אותה, אתה מדבר מזמן המעשה קדימה, הייתי בטוח שלא ימצאו אותה רק למחרת למה אתה אומר את זה ככה?

ת : נכון, זה מה שאמרתי שאני עונה על השאלות שלו, אומר מה לא ימצאו אותה, בטוח שלא ימצאו מאיפה אני יודע ימצאו לא ימצאו אני לא יודע שום דבר ואני עונה זורק לו זה מה שאמרתי, אני עונה על השאלות מה שהוא נותן כי אני לא יודע שהוא מדובב, הוא שואל אני זורק בלי מחשבות הכל.

ש : אבל הוא שואל אותך על זמן עבר, הוא שואל אותך ואתה כבר ידעת את זה שלא מצאו אותה, זמן עבר, אתה עונה לו הפוך, מזמן עבר לעתיד, הוא שואל אותך בדיעבד רטרו ואתה עונה לו בזמן הפוך, הוא שואל ואתה כבר ידעת את זה שלא מצאו אותה? אתה עונה, הייתי בטוח עד הסוף שלא יימצאו אותה, שיימצאו למחרת ואני שואלת למה ענית ככה?

ת : נכון, זה מה שאני אומר, כאילו הוא שואל מה ידעת שלא מצאו? בטח שלא מצאו, מחר מחרתיים, זורק, זה לא משהו משמעותי.

ש : טוב,

ת : כי אני עונה לשאלות מה שהוא אומר.

ש : אני אומרת לך שאתה אמרת הייתי בטוח שלא יימצאו אותה, שיימצאו אותה רק למחרת זה בגלל שאתה ידעת שהתא היה נעול.

ת : לא נכון, לא נכון בכלל.

ש : אני אומרת לך שלא יכול להיות שלא ידעת כשאמרת את הדבר הזה שהתא היה נעול כי אתה סיפרת לנו ואנחנו יודעים שהמנקים עובדים בשעות האלה שהגופה הייתה בתא, הם עובדים, אתה אמרת הם עובדים עוד אחרי שאני הולך, אחרי חמש חמש וחצי, ואם הם מנקים והתא פתוח אז ימצאו אותה, ואם הם מנקים והיא לא בתוך תא פתוח אלא היא סתם במתחם של השירותים גם אז ימצאו אותה ומי שאומר דבר כזה בהכרח יודע שהתא היה נעול כי עובדה שוויקטור ניקה את השירותים אחר הצוהריים הוא לא מצא אותה כי התא היה נעול ורק אתה ידעת את זה, מה אתה אומר על זה?

ת : לא נכון וזה כל האבסורד, אם תא נעול בן אדם מנקה הוא דופק בדלת אם אין שאלות אז הוא לפחות מסתכל, זה כל האבסורד של הסיטואציה הזאת, מאיפה אני יודע איזה מצב היה הדלת, איפה היה ילדה, אם מישהו רוצה לשים את הגופה שלא מצאו הוא יחביא אותה זה פשוט לא הגיוני.

ש : או קיי, תראה, ברגע שסשה שאל אותך את השאלות בחקירה ואתה אומר זה גרם לך לשנות תשובה מנעלתי מבחוץ לנעלתי מבפנים אז למה כבר באותה חקירה אצל סשה לא שינית תשובה? כי באותה חקירה אצל סשה נשארת בנעלתי מבחוץ, אז אם יש ניסוי ותהייה והוא רומז לך אז אצלו תשנה את התשובה, למה לא שינית אצלו את התשובה בחקירה למה נשארת בנעלתי מבחוץ?

ת : אצל סשה אני פשוט עניתי לשאלות, אני למדתי מטכניקה שלהם דבר אחד, הם לא ממשיכים לשאול אז הכל בסדר זה מתאים להם, הוא שאל פעם אחת אני לא יודע מאיזה צד היה סגור דלת, אמרתי לא עשיתי שום דבר עם הדלת, הוא ממשיך שאלה כמה שאני זוכר מזיכרון, אמרתי לא סגרתי והלכתי, הוא אומר בטוח לא עשית שום דבר? אז נעלתי, מאיזה צד נעלת? מאיפה אני, אמרתי מבחוץ נעלתי, והוא עוד פעם עצר ולא רצה להמשיך אז זה בסדר גם אני עצרתי, לא חזרו לשאלה אני לא עונה שום דבר אבל בשחזור עוד פעם חזרו לשאלה הזאת אז אני אתחיל לשנות אותו זה מה שהיה אפשר הכל לראות.

ש : אז לא למדת מסשה למדת מאנטולי שצריך לשנות את התשובה?

ת : סשה עצר שאלות זה זה היה בסדר.

ש : אם היית לומד אצל סשה בניסוי ותהייה שצריך לשנות את התשובה אז כבר אצל סשה היית משנה אותה נכון?

ת : לא בדיוק, אני פשוט עניתי לשאלות, פחדתי לעשות טעות, לא רציתי ללכת לשחזור כי אני לא יודע מה לעשות בשחזור עד שסשה לא אמר תשמע תהיה רגוע מה שהיה פה בחקירה תעשה אותו דבר אז אני הלכתי כי רק מה ששאלו עשיתי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה עשה רוצח מה אני עושה ועשיתי הכל בשביל לשנות שלא יהיה שאלות יותר וזהו.

ש : אתה לא עונה לי על השאלה

ת : אני עניתי, סשה לא שאל היה מתאים לו תשובה שלי בשביל סשה בגלל זה.

ש : אתה אמרת לנו שעל נעילת הדלת למדת מהסימנים והרמזים של סשה בזה שהוא חזר הרבה שאלות על זה שהוא חזר על זה אז הבנת שאתה צריך לשנות.

ת : נכון.

ש : אני אומרת לך שאצל סשה לא שינית נשארת באותה תשובה של נעלתי מבחוץ למרות שהוא שאל כמה פעמים ולכן אני אומרת לך אני מבינה שלא למדת מסשה את התשובה אלא אולי למדת אחר כך מאנטולי, אם היית לומד אצל סשה היית מתקן אצל סשה עכשיו תענה.

ת : לא נכון, אני למדתי מסשה, סשה עזב לא שאל אז ידעתי שהוא היה מבסוט מתשובה בגלל זה לא אמרתי שום דבר.

ש : אז אנחנו מסכימים, ואז אתה מגיע לשחזור.

ת : נכון.

ש : בשחזור למה אתה מתלבט, אם התשובה שאתה נתת לסשה הוא מרוצה ונעלת מבחוץ תישאר עם זה, למה אתה מתלבט בשחזור כמה פעמים?

ת : כי הוא עוד פעם התחילו לחזור לדלת ואני לא ידעתי מה להגיד לאנטולי, כמה שאני זוכר אמרתי סגרתי ונעלתי מבחוץ והוא חזר חזר עד שאני לא החלפתי את התשובה.

ש : אבל הוא חזר אנטולי לעוד דברים כי היית צריך להסביר לו מאפס הרי אמרו לך אתה הולך לשחזור כדי להראות את כל הדברים, ברור שישאלו אותך הכל מחדש בשחזור לשם כך אתה הולך לשחזור ולכן שאלו אותך הכל מחדש, אז למה בשחזור התלבטת, למה בפעם הראשונה שהוא שואל אותך אתה לא אומר נעלתי מבחוץ כי אתה יודע שסשה היה מבסוט מהתשובה הזאת למה לא נשארת אתה?

ת : זה אפשר לראות בשחזור כי עוד פעם חזרו, אני פשוט פחדתי לתת תשובות לא נכונות זה מה שהיה.

ש : או קיי, בלוגיקה שלך הדלת הייתה נעולה של התא?

ת : נו אם רוצח רוצה לא רואים גופה וזה היה בשירותים אז הוא נעל את זה כמה שאני חושב.

ש : זה הלוגיקה שלך?

ת : אני לא רוצח לא יודע אבל ככה אני חושב.

ש : אז למה לא אמרת בפעם הראשונה ששאלו אותך שהדלת הייתה נעולה מבפנים?

ת : כי אני לא ידעתי בוודאות ואם אני אגיד דבר לא נכון המשטרה יגיד שאני זז את המשטרה בכיוון אחר ומשבש חקירה שלהם וזהו.

כב' הש' ד. צרפתי : את שאלת על סגור לעומת בחוץ או בפנים או בחוץ?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לחדד את זה, זה נכון, נזכרתי בזה בסוף, בלוגיקה שלך הדלת הייתה נעולה מבפנים או מבחוץ?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע ובלוגיקה אני גם לא יכול להגיד כי אני לא יודע אבל אם הרוצח נועל אני חושב רק מבחוץ.

ש : רק מבחוץ, הבנתי,

ת : ובאותו רגע מתי אמרת יש נעלתי אני יכול לנעול רק מבחוץ כי בשירותים של הבנים יש מנעול שאפשר לסגור אותו רק מבחוץ אז חשבתי גם בשירותים בנות אותו דבר.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה מתכוון גם מבחוץ לא רק מבחוץ, מבפנים ומבחוץ.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : בשירותים של הבנים מה הבנת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בשירותים של הבנים בפנים אתה אפשר לסגור את החופשי שם יש את הלשון כזה אבל מבחוץ יש כזה עגול חור עם חריץ מיוחד אם לוקחים מפתח או טבעת חמש ש"ח זה אפשר לסגור אותו, זה מנעול לא בטיחותי אם נשבר מנעול ככה אפשר לסגור את הדלת בשביל להיכנס זה מה שאני יודע.

כב' הש' ת. נסים שי : אז למה את השירותים האלה אפשר לסגור רק מבחוץ?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא.

כב' הש' ת. נסים שי : את השירותים של תא הרצח אפשר לסגור רק מבחוץ?

עו"ד י. הלוי : לא, זה לא מה שהוא אמר.

כב' הש' ד. צרפתי : לא,

כב' הש' ת. נסים שי : זה מה שהוא אמר.

כב' הש' ד. צרפתי : רק לעומת גם הפריע לי, הוא הסביר, השופטת שואלת,

עו"ד י. הלוי : הוא ענה מה שהוא תיאר לעצמו.

כב' הש' ת. נסים שי : אתה אמרת כמו שיש בשירותי בנים, מה זה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני חשבתי גם שם כאלה מנעולים זה מה שחשבתי כי אם עושים מנעולים זה אותו מפעל עושה כל הדלתות אותו דבר כי בהיגיון אין מנעול מבחוץ ששירותים נעול מבפנים מבחוץ אפשר לפתוח כמו מבפנים חייב להיות איזה הגנה שלא יכול כל אחד להיכנס כמה שאני מבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני רוצה לדבר אתך על הטענה שלך מה שאנחנו קראנו לה ניסוי ותהייה, שהחוקרים רמזו לך, סימנו לך דברים בזה שהם שאלו אותך כמה פעמים שאלות וזה מה שגרם לך לשנות את התשובה בנושא מאיפה ידעת פרט X ופרט Y על הרצח, בסדר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : למרות שבחקירה של ה – 19 שאלו אותך החוקרים כמה פעמים איך היא עמדה הראו לך פנים, הראו לך גב, אתה נשארת כל הזמן עם צד, צד ימין, צד שמאל לא משנה כרגע, למה לא שינית?

ת : כי זה מה שעשה ככה זה היה וזה מה שאמר יורם, יורם אמר שאתה היית פה, סתם דוגמה זה כניסה זה דלת, יורם שם אותי בחוץ אומר אתה עמדת פה אני ילדה אני יקום בפנים, יורם היה בתוך התא, צד ימין שלו לפנים שלי וזה מה שהוא אמר ככה עשיתי.

כב' הש' א. קולה : כשאתה אמר בתוך התא למה אתה מתכוון יורם באיזה תא היה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בתא לא זוכר אני לא זוכר אמר קודם או לא באיזה תא אבל הוא אומר,

כב' הש' א. קולה : לא, לא, אמרת קודם בהדגמה יורם עמד בתוך תא, בתוך איזה תא יורם עמד?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר הוא אמר מספר תא או לא בתוך תא שירותים.

כב' הש' א. קולה : לא, אתה לא מבין מה שאני שואל אותך, אתה בחקירה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' א. קולה : יורם שואל אותך שאלות ואז יורם קם שם אותך בחוץ והוא נשאר בתוך התא יורם בתוך איזה תא יורם היה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בתוך תא שירותים, תא של השירותים.

כב' הש' א. קולה : אתה ויורם עשיתם הדגמה כשיורם בתא שירותים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה אפשר לראות בדיסק אני פשוט לא יכול להסביר את זה כי יורם אומר תשמע אני ילדה הנה פה שירותים.

כב' הש' ד. צרפתי : כן, אבל כשהוא דיבר אתך איפה הוא היה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה בחדר חקירות.

כב' הש' ד. צרפתי : זה מה שהוא שואל אותך.

כב' הש' א. קולה : כי אמרת תא ולא הבנתי באיזה תא מדובר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה בחדר חקירות.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, זה היה בהדגמה בחדר חקירות ב- 19 כשיורם היה ליד הדלת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, ככה הוא החזיק שהיה ככה,

כב' הש' א. קולה : יורם עמד בכיוון ליד הדלת ואתה עמדת מחוץ לדלת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' א. קולה : הבנו עכשיו, ראיתי את זה רציתי להבין מה הוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אם הבנתי אותך נכון אתה למדת את זה שהמנוחה הייתה עם הצד לרוצח מכך שככה ארתור מיקם את עצמו בתא וככה יורם מיקם את עצמו בהדגמה במשרד ליד הדלת זה נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : אני אומרת לך שאתה לא אומר אמת בנקודה הזאת, אני טועה?

ת : כן.

ש : אני אומרת לך שאתה לא אומר אמת כי לא למדת מארתור שום דבר כי ארתור לא מיקם את עצמו אלא אתה מיקמת אותו כמו שהקרנתי לך פה פעמיים, מה אתה אומר?

ת : לא נכון.

עו"ד י. הלוי : טוב אני מתנגד לזה, אני לא יכול שלא להתנגד.

כב' הש' א. קולה : סליחה, הקרנת כבר יותר מפעמיים ומה שראינו ראינו בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אני לא מקרינה, אני עכשיו שמעתי שזה ההסבר לפרט ואני לא מתכוונת להקרין שוב, אני אומרת לך שהטענה שלך,

עו"ד י. הלוי : רגע, נתת לו להגיב?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא הגיב.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר לא נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אמר לא נכון.

עו"ד י. הלוי : טוב, סליחה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שגם ההסבר השני שלך שאתה למדת את הפרט הזה שזה מהצד מיורם שהוא עמד ליד הדלת הוא גם לא אמת, אני טועה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני למדתי זה מיורם אבל איך היה מנוחה אני לא יודע.

ש : בשלב הזה שאתה מתאר שיורם עומד ליד הדלת כמו שכבוד האב"ד אמר לך בשלב זה זה כבר אחרי שאתה הדגמת כמה פעמים שהיא עם הצד אלייך כך שאת הפרט הזה של הצד אתה לא למדת מאף אחד ובטח לא מיורם ולא מסשה אתה אמרת אותו לבד גם לארתור בהתוודות וגם אתה אמרת אותו בחקירה בלי שאף אחד הראה לך אני טועה?

ת : כן, זה לא נכון, כי זה אפשר לראות איך ארתור בא, אני לא שם אותו ספציפי לא אמרתי איך לעמוד, ארתור קם והוא רצה בחופשי שלו, לא אמרתי לו תהיה פה פה פה, אותו דבר היה בחקירה יורם קם ואומר תגיד איך היה ככה ככה מסובב מסובב אחר כך שם צד שמאל אבל אני זוכר שהיה ארתור אמרתי זה היה מתאים כי אם הולך את המכה הזאת בן אדם נופל בפנים בסיבוב אמרתי לא צד ימין אה כן ככה והוא חיזק את זה שזה היה ככה שזה היה צד ימין לפנים שלי זה מה שהיה.

ש : או קיי, בחקירה הזאת יורם וסשה הם לא סתם שואלים אותך, בוא נגיד הם לא רק שואלים אותך אם זה היה פנים או שזה היה עם הגב הם גם מראים לך ככה פנים עם תנועות ידיים, יורם מסתובב ככה מאחורה תוך כדי שהוא אומר לך כמה פעמים את המילה מאחורה, איך מאחורה, הוא גם מדגים לך מאחורה, למה בשלב הזה שאתה מקבל את פרט הזהב לכאורה זה היה מאחורה, אומרים לך מאחורה מדגימים לך מאחורה למה אתה תקוע עם הצד, איך את הפרט הזה לא קיבלת בניסוי ותהייה שלך?

ת : א. זה לא היה פרט שהוא אמר שבוודאות היה מאחורה כי הוא שאל ומסובב כל הזמן אני לא ידעתי מאיזה צד היה רצח, דבר שני אני אמרתי שכמה שאני הבנתי לא היה הרבה דם ורוצח היה נקי אז הוא לא יכול להיות מקדימה שלו כי דם עף לרוצח ומאחור אז הוא מלכלך את השרוול את היד שלו אבל בצד זה נקי הוא פשוט מסובב ונופל בפנים זה מה שאמרתי ויורם חיזק שרצח היה דווקא מצד מבצד היה.

ש : אתה צודק בזה שהפרט הזה שאם היא הייתה עם הצד הדם לא היה מתיז על הרוצח זה פרט נכון וככה בדיוק אתה דאגת שהרצח הזה יבוצע שהיא תהיה עם הצד אלייך כדי שאתה לא תתלכלך ובאמת מה שהתלכלך זה הקיר אתה כמעט ולא התלכלכת, לארתור אמרת ייתכן שהיה לי קצת דם זה בדיוק העניין ובדיוק מהסיבה הזאת אתה זוכר את הפרט הזה ומתעקש עליו כי הוא נכון, כי אתה דאגת לו מראש כמו שדאגת לעשות אני צעדים אחורנית כדי לא להתלכלך ולכן אני מאמינה לך, אתה ידעת שהדם לא יתיז על הרוצח ככה בדיוק אתה דאגת שהרצח הזה יבוצע לכן אתה אומר פה אמת.

ת : לא נכון, אני לא הרגתי ילדה ולא יודע איך היה הרצח.

ש : אני אומרת לך שלגבי השיסוף מאחור לא רק סשה ויורם מדברים אתך ומראים לך שזה בוצע מאחור אלא יש לך את זה גם מהמאסטר עצמו מארתור שהוא ארכי עבריין לתפיסתך לפחות הוא יודע מה שהוא אומר וכשהוא מדגים לך בימים שקדמו להתוודות איך יכול היה להיות מבוצע הרצח הזה ארתור מדגים לך שיסוף מאחור, אז יש לך פרט הרצח בוצע מאחור, יש לך עבריין ארתור שאומר את זה, מדובב, ויש לך את סשה ויש לך את ראש צוות החקירה בכבודו ובעצמו שאומר לך מאחור ומדגים לך מאחור, למה את הפרט הזה בשיטת הסימנים שלך לא קיבלת ואימצת כשאימצת פרטים הרבה יותר רחוקים ורמזים הרבה יותר קלים מזה תסביר בבקשה.

ת : כמה שאני זוכר אנחנו דיברנו באופן כללי וארתור באמת הדגים עלי בתא בראש פינה מאחורה אבל אני אמרתי לו כי רוצח היה נקי כי לא היה דם אף אחד לא ראה דם אז לא מתאים מאחורה כי זה יהיה שרוול בדם זה היה פשוט דיבור לא יותר מזה אבל מה שהיה בהדגמה שלי כמו שאמרתי שקרית, אני הסתכלתי שהוא קם מבצד ובהיגיון זה מתאים כי אם אתה נותן את המכה בדינמיקה של המכה בן אדם בסיבוב נופל זה מה שהיה וככה זה נשאר ויורם אחר כך למחרת מחזק את זה, כן, יורם נתן לראות שמאחורה אולי ככה אולי צד שמאל והוא חיזק שזה היה מצד ימין ועשה את ועם זה אני הלכתי לשחזור.

ש : או קיי, החוקרים שאלו אותך המון פעמים אינספור פעמים אם אתה לבשת ג'ינס, מה לבשת, עכשיו זה לא פרט על אופן ביצוע אבל זה כן פרט שקשור לרצח, אולי לחוקרים יש עדי ראייה שראו את הרוצח או מישהו מסתובב שם שהוא לבוש בג'ינס ואתה נורא רוצה לשכנע אותם שהסיפור שלך הוא אמת, אתה אומר אני פחדתי לעשות טעות, למה בסיפור הזה של הג'ינס לא יישרת אתם קו, למה לא אמרת באמת לבשתי ג'ינס וזרקתי ג'ינס ואז אולי זה יתאים לראיות שלהם כי הם התעקשו על ג'ינס אז אולי יש להם משהו ביד שאומר שהרוצח היה בג'ינס למה פה לא שינית?

ת : כי אני אמרתי שהיה לי מכנס ולא היה לי ג'ינס בכלל ומכנס הזה אם ימצאו זה הוכחה לטובתי.

ש : באותה חקירה של ה – 19 וגם בשחזור שאלו אותך כמה פעמים על באיזה יד היה החתך שלה, סיפרת שחתכת לה את היד תוך כדי האירוע ושאלו אותך כמה פעמים על החתך ביד ואתה התעקשת על חתך ימין, ראית שהם כל כך שואלים על זה למה לא שינית ליד שמאל?

ת : א. אני לא הצלחתי לשנות בגלל שמתי יורם היה אצלי צד ימין איך אני אשנה זה לא נוח ומה שאמרתי לו היה מכה בחזה כי הם שאלו איפה עוד מכה, אמרתי נתתי בחזה לקחו את היד וזהו, יד בהגנה חטפתי קצת יד ונתתי מכה בחזה זה מה שאמרתי לו אבל לא חשבתי על הזה שזה יד אחר כי הוא איזה יד אמרתי ימין, בטוח ימין? כן, ימין, וזהו אחר כך הם עוד פעם חזרו על היד וזהו.

ש : אז כשהם חזרו על היד עוד פעם ועוד פעם.

ת : לא, זה היה אחרי זמן.

ש : באותה חקירה שחזרו עוד פעם ועוד פעם על איזה יד ואם אתה בטוח למה כאן לא שינית ליד שמאל, הגנה אפשר לעשות גם ביד ימין וגם ביד שמאל למה את זה לא לקחת ושינית, איזו מין שיטה זאת של ניסוי ותהייה לא למדת כלום בינתיים בניסוי ותהייה.

ת : על זה אני הרבה לא חשבתי כי מתי הם שאלו יד אני אמרתי שיד ימין בהגנה הם עזבו את זה אחר כך חזרו עוד פעם יד ימין הגנה אה בסדר עוד פעם הלכו לא יודע אולי הם רוצים לבדוק שאני אומר נכון אני לא יודע מה היה בראש שלהם, אני פשוט עניתי, מתי אחר כך עוד פעם חזרו אני פשוט לא הצלחתי להבין מה הם רוצים מיד הזה, לא הבנתי את הרמזים שלהם.

ש : או קיי, ב- 26 בדצמבר הייתה לך חקירה ששאלו אותך איך ידעת פרטים שאתה סיפרת על הרצח, בין היתר שאלו אותך איך ידעת שלא ניתן לסגור / לנעול את תא 2 מבחוץ ואתה נתת שם כל מיני הסברים, ההסבר הראשון אתה אומר ראיתי את דלת תא 1 את הדלת תא 1 שהמנעול בלי החריץ והסקתי שהדלתות אותו דבר, או קיי? אתה מסכים אתי שזה לא אמת, אם זה היה את היית מספר לנו היום שככה ידעת, סיפרת לנו על סימנים של סשה.

ש : לא אני אמרתי גם בחקירות הסברתי שבחקירה מתי שבאותו רגע ב- 26 לא ידעתי איזה הסברים נתתי ולמה עשיתי את החישובים האלה איך הגעתי לזה, הסברתי להם רגיל, אבל כמה שאמרתי בחקירה כי כל המנעולים אותו דבר, הוא שחזר למנעול אמרתי אותו דבר, כי אני לא יודע איך היה מנעולים באיזה מצב הם היו, זה מה שהיה בראש באותו רגע להסבר.

ש : אבל ההסבר הזה שאתה אמרת שלמדת ממנעול דלת תא 1 בשחזור שככה כל המנעולים ולכן גם ככה מנעול 2 הוא הסבר לא נכון כי לא ראית את זה בכלל בשחזור,

ת : אני ראיתי את המנעול דלת 1 חשבתי שכולם ככה אז בטוח שכולם ככה אם יש ראשון אז כולם ככה אבל באותו רגע אני ספציפית לא חשבתי על המנעולים, מתי שאלו אותי למה זה ככה אז ראיתי ככה כי מאיפה אני יודע איך הגעתי לזה אני לא יודע לא הייתי במקום לא יכול לענות על זה וזרקתי מהראש מה שבאותו רגע חשבתי שזה הגיוני, אחר כך הם אומרים אין דבר כזה כמה שאני זוכר אמרו אין דבר כזה זה לא מנעול ככה זה מנעול ספציפי אחר השני הוא היה אחר אז לא מתאים היה להם ההסבר הזה אז אני אמרתי אה אני ראיתי במראה שם יש מראות לא ראיתי שום דבר במראות כי אני הייתי פעם ראשונה במקום הזה איזה הסברים מה אתם רוצים ממני אני פשוט לא ידעתי כבר.

ש : או קיי, כשאתה אומר ראיתי את מנעול דלת תא 1 בשחזור וממנו למדתי זה באמת נכון?

ת : אני לא למדתי כי לא הייתי בשירותים.

ש : בשחזור אני שואלת.

ת : בשאלות שלהם נתתי את ההסבר מה שהם רצו באותו רגע, מה שראיתי שזה ככה אמרתי ישר ככה.

ש : או קיי, כשהיית בשחזור האם אתה ראית את מנעול דלת תא 1 וראית שהוא דומה למנעול דלתות אחרות?

ת : אני ראיתי רק מנעול של דלת אחת, לא ראיתי מנעולים אחרים, ראיתי רק את העגול הזה בדלת.

כב' הש' א. קולה : מה זה העגול הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : איפה צריך להיות מפתח שם טבעת עגול כזה.

כב' הש' א. קולה : מה הטבעת העגולה הזאת גורמת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה אני חושב בשביל המנעול אבל זה אני לא יודע עובד או לא.

כב' הש' א. קולה : הטבעת העגולה הזאת מה היא עושה מה למדת ממנה מה זה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : המנעול הזה הוא לא כמו מנעול בחדר של הבנים, ממש לגמרי אחר, אם זה כזה והם שואלים אז כל הדלתות כזה זה מה שהסברתי כמה שאני זוכר באותו רגע כי אני לא הייתי אני לא יודע איך זה היה איך זה נראה טבעת טבעת הם אומרים אי אפשר לסגור אז אי אפשר לסגור למה אתה אמרת נו כי חשבתי על הטבעת וחשבתי שכל המנעולים כאלה הם מתחילים לשאול ואני לא יודע מה לענות, אני לא יכול לזכור למה אני עשיתי חושבים באותו רגע ועניתי באותו רגע ככה, הם אומרים לא יכול להיות אז תן לנו תשובה אז ראשון שבא היה מראה אמרתי שראיתי במראה זה גם שקר.

כב' הש' א. קולה : אתה בשלב הזה כבר לא רוצה לשכנע אותם שאתה הרוצח, אתה רוצה ההפך לשכנע אותם שאתה לא הרוצח.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה 26 לחודש.

כב' הש' א. קולה : 26 אתה רוצה לשכנע אותם שאתה לא הרוצח, שכל מה שהודית היה הכל הודאות שווא, זה כבר לא ניסוי ותהייה, ב- 26 התשובה צריכה להיות פשוטה לא ידעת את זה לא ידעתי שאי אפשר לנעול מה אתם רוצים ממני.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי הם שאלו ואני ידעתי שאני כבר בגלל הטמטום שלי סגור אז.

כב' הש' א. קולה : אבל אתה סגור אז מה זה משנה עכשיו, מה ב- 26 צריך להגיד הסבר כזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : הם שאלו.

כב' הש' א. קולה : הם שאלו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי להם באותו רגע.

עו"ד י. הלוי : שאלה מצוינת, סליחה שאני נותן ציונים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תנו לי להמשיך בבקשה.

עו"ד י. הלוי : כבודו צודק בשאלה ואני צוחק, זהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כשאתה סיפרת לנו עכשיו שבשחזור ראית את מנעול דלת תא 1 וממנו הסקת הבנת על כל התאים האחרים אמרת לנו אמת פה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שחשבתי באותו רגע.

ש : לפני שלוש דקות אמרת לנו אמת? עמדת כאן ואמרת שבשחזור אתה ראית את דלת תא 1 וממנו למדת על כל התאים, אני לא מצטטת אבל זאת רוח הדברים, אמרת לנו אמת בדבר הזה?

ת : כן, זה מה שחשבתי באותו רגע.

ש : באותו רגע לפני 3 דקות?

ת : כי אני לא הייתי שם מאיפה אני יודע.

ש : אתה היית בשחזור.

ת : אני ראיתי את המנעול חשבתי כולם ככה.

כב' הש' א. קולה : קשה להבין את השאלה, מה זה אמרת את האמת מתי לפני 3 דקות, הוא לפני 3 דקות תיאר מה שהיה אז, תנסי למקד שאני אבין את השאלה.

כב' הש' ת. נסים שי : גם אני.

כב' הש' א. קולה : וגם חברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת כשאמרת לנו כאן בבית משפט לפני 3 דקות הייתי בשחזור וראיתי את דלת תא מס' 1 וממנה למדתי כשאמרת לנו את זה עכשיו אמרת לנו אמת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : באותו רגע כן אני חשבתי ככה.

כב' הש' ת. נסים שי : עכשיו, עכשיו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עכשיו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, אני אומר כן כי אני ככה חשבת זה אמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני אומרת לך שזה לא אמת כי כשהיית בשחזור לא ראית את דלת תא 1 ויכולת ללמוד ממנה לתאים האחרים

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי דלת תא 1 המנעול היה תקין ודלת תא 2 המנעול לא היה תקין, אם היית באמת רואה דלת תא 1 בשחזור לא היית יכול להקיש ממנה על דלת תא 2 כי היא בדיוק הפוך.

כב' הש' א. קולה : אל תענה יש התנגדות.

עו"ד י. הלוי : כן,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק שייצא.

כב' הש' א. קולה : שיצא בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, עדיף.

כב' הש' א. קולה : אני באמת לא הבנתי, כשהוא דיבר על דלת מס' 1 עזבי פנטזיה או לא שימי את זה בצד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : הוא הסביר איזה משהו עם עיגול, הבנתי שהעיגול הזה זה לא אומר שהמנעול לא תקין, זה עיגול שמונע את הפטנט הזה של סיבוב הזה ככה הוא הבין, החריץ הזה נוצר כדי מנעול בטיחות כדי שמי שננעל בפנים אי אפשר לפתוח אותו מצד שני זה גם מסוכן כי כשיש מישהו בפנים אז מישהו כן יכול לפתוח אותו אז הוא הבין שיש עיגול שמונע את הפטנט זה מה שהוא הבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : אז כשגברתי אומרת לו זה היה תקין או לא,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מנעול תא 1 תקין והשני שבור אי אפשר להקיש בזה

כב' הש' א. קולה : לא, המילה תקין במובן הזה היא לא רלוונטית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שבור.

כב' הש' א. קולה : לא, תא 2 היה שחוק הבנו ולכן לא הייתה לנו בעיה, הוא הבין ככה יכול להיות שהכל שקר אני לא קובע עמדה חס וחלילה, מה שהוא הבין שבתא 1 יש מנגנון עיגול שגם כאשר החריץ בסדר זה מונע את הפתיחה באמצעות מטבע של חמישה ש"ח ומזה הוא הסיק על כל התאים, לכן כשגברתי אומרת לו שאתה הבנת שזה לא תקין זו שאלה,

כב' הש' ד. צרפתי : שבור את מתכוונת.

עו"ד ב. משה : אני לא בטוח שההסבר שאדוני נתן זה ההסבר שהוא …

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע, אני שואל, לא, הוא אמר עיגול לכן שאלתי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : העיגול כפי מה שאני הבנתי כשצפיתי בחקירות, כשהוא דיבר על עיגול בתא הראשון הוא הסביר אז בחקירות שהעיגול הזה מונע את הפטנט של הפתיחה באמצעות מטבע חמישה ש"ח, עד כאן זה נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אז מה לא הבנתי נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שאני באה ואומרת מנעול תא 2 נראה שונה ממנעול תא 1 ולכן אי אפשר ללמוד מתא 1 על תא 2 כי הם נראים שונה.

כב' הש' א. קולה : הכל בסדר, רק שהמילה תקין לא נכונה לגבי תא 1 כי מבחינתו זה תקין, כי המנעול הזה זה לא אומר שהוא לא תקין זה פטנט כמו שהיה מחיקון ואנטי מחיקון, אז יש פטנט למנוע את הפתיחה מבחוץ.

כב' הש' ד. צרפתי : מה אתה רצית להתנגד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חושבת שהכי פשוט שאני אציג לו את התמונה.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אראה לו שזה נראה כך וזה נראה כך ושהוא יענה, אני יכולה לנסח את זה אחרת.

כב' הש' א. קולה : אתה רוצה להתנגד?

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד נו.

כב' הש' א. קולה : אז תתנגד נו.

עו"ד י. הלוי : אני מחכה, היא אומרת לו אתה לא ראית בשחזור, הכינותי מראש.

כב' הש' ד. צרפתי : את 1.

עו"ד י. הלוי : את 1, היא הטיחה בו, אתה לא ראית בשחזור את מנעול תא 1, אני מראה את הרגע המכונן מונה 19:38:08 יש המתנה של כמה שניות שם עם אנטולי אני מראה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רגע, אבל קודם הוא תיאר את הדלת עד כמה שאני זוכרת קודם הוא תיאר את הנעילה לפני הקטע הזה.

כב' הש' א. קולה : רגע, רגע, בואו נברר לפחות בנקודה הזאת את המצב האמיתי, באופן אמיתי אחר כך כשבדקתם את זה בשחזור שלכם בתא מס' 1 היה את העיגול הזה או לא היה את העיגול הזה? את האנטי פתיחה, בלי קשר לשאלה אם הוא ראה או לא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נראה את הבדיקה שעשה חוקר בשם בן אסולי לאור הטענה של הנאשם, אנחנו נאתר אותה עכשיו ונראה לכם בדיוק.

כב' הש' א. קולה : היה עיגול או לא?

עו"ד ב. משה : היה עיגול.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רגע, אנחנו רוצים להפנות.

עו"ד י. הלוי : כיסוי לבן.

כב' הש' א. קולה : כיסוי לבן, הוא דיבר על כיסוי לבן.

עו"ד ב. משה : לא, אני רוצה להסביר משהו.

כב' הש' א. קולה : לא צריך להסביר , תגידו לי כן או לא אני לא מתווכח אתכם.

עו"ד ב. משה : מה זה עיגול, יש לי תשובות מאד ברורות.

כב' הש' א. קולה : אז תגיד אותן עכשיו.

עו"ד ב. משה : אני לא רוצה להגיד אותן עכשיו.

כב' הש' א. קולה : למה?

כב' הש' ד. צרפתי : למה?

עו"ד ב. משה : אני רוצה שהוא יסביר את מה שאדוני חושב,

כב' הש' א. קולה : אבל הוא איננו.

עו"ד ב. משה : אז אני אסביר, מנעול מס' 1 אין אנטי פתיחה, אם אתה מכניס מברג אתה פותח זה מאד פשוט.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ב. משה : אולי חמישה ש"ח בגלל שהעיגול הוא קצת יותר צר וחמישה ש"ח השפתיים רחבות אז הקשו על אבל מברג אין שום בעיה, תמונה מס' 38.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי,

כב' הש' א. קולה : או קיי.

כב' הש' ד. צרפתי : אז אחד ציינתי.

עו"ד ב. משה : אם יש לו גב של סכין מברג,

כב' הש' א. קולה : עזוב, אתה הולך למקום אחר בכלל, אל תלך לשם, אני לא שואל את זה בכלל, אני כן יכול להבין ממך שאפשר עם מברג יש שוני מסוים בין שירותי הבנים לשירותי הבנות במובן הזה שבשירותי הבנים למטה אפשר עם מטבע חמישה ש"ח.

כב' הש' ד. צרפתי : שני מנגנונים שונים.

עו"ד ב. משה : זה לא מנגנונים שונים אני מחדד את העניין, אם יבוא הנאשם ויגיד תראו כל השוני זה על אפשרות הפתיחה עם חמישה ש"ח חצי ש"ח או עם כלים אחרים הכלי שבאמצעותו אני משתמש זה ההבדל.

כב' הש' א. קולה : עו"ד בני משה אתה עורך דין מצוין, השאלה נורא פשוטה הוא לא פה, תן לנו להבין.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : אני רוצה להסתכל על זה שוב.

כב' הש' א. קולה : אם למשל היינו משוכנעים שזה היה נראה אותו דבר אז הוא בכלל מספר פנטזיות, אתם אומרים שהוא לא ראה אני אלך אתכם אני לא יודע נראה בסוף, כל מה שאני שואל האם יש שוני במבט ויזואלי כשאני מסתכל

עו"ד ב. משה : בצבע כן, בצבע של הדבר שמקיף את נקרא לזה את החריץ את המינוס יש.

כב' הש' א. קולה : ואפשרות הפתיחה פה זה עם מברג ושם זה עם מטבע חמישה ש"ח?

עו"ד י. הלוי : תגיד יש שוני ויזואלי.

עו"ד ב. משה : אמרתי,

כב' הש' א. קולה : טוב,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : או קיי, הבנו, רק רצינו לדעת זה הכל

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין טוב ממראה עיניים.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להראות לכבודכם את תמונה 37 בדיסק ובאלבום מעבדה ניידת רואים שם איך נראה אותו מנגנון של המנעול של תא 1.

כב' הש' א. קולה : בשירותי הבנות למעלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, כן.

כב' הש' א. קולה : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה תמונות זירה כבודכם.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אבל אנחנו רוצים לראות כזה מנגנון בשירותי הבנים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מראה רק את שירותי הבנות אני מראה את דלת תא 1 ואת דלת תא 2.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל 2 לא תקין בהשוואה ל- 1 הבנו לא עוסקים בזה, אנחנו רוצים להבין האם יש הבדל בנראות בין המנגנון התקין בשירותים הבנות לעומת שירותי הבנים זה כל מה ששאלנו.

כב' הש' א. קולה : בדיוק

עו"ד מ. חן רוזנפלד : את דלת תא 1 בשירותי הבנות ראיתם?

כב' הש' ד. צרפתי : כן,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא להראות, בסדר.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד את בוודאי הבנת מה שאנחנו רוצים נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : כל מה שאני רוצה זה רק השוואה בין שירותי הבנים לשירותי הבנות מה כל כך מסובך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנו, אני אמצא.

כב' הש' א. קולה : תלכי לשם.

כב' הש' ד. צרפתי : בתמונות זירה נמצא את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש, כן, הם היו שם יומיים אחר כך.

עו"ד ב. משה : הדבר שייקבע וזה אני לא רוצה לתת לו כי הוא צריך להסביר את זה.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא איננו.

עו"ד ב. משה : בסדר, הדבר שייקבע אם אפשר עם 5 ש"ח או אי אפשר עם 5 ש"ח זה לא רק צבע הטבעת.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ב. משה : זה גם המרחק שבין הקצה כי אם זה שקוע, אני אומר לכבודכם אני לא יודע אם גם ב- 1 אי אפשר עם 5 ש"ח לא יודע אולי אפשר לכן חשוב שהוא יסביר את הדבר הזה זה חוויות שלו.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, חוויות שלו, הוא מספר פנטזיות תן לנו להחליט אם זה פנטזיה או לא, תעזור לנו להחליט אם זו פנטזיה או לא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : הצבע לא משנה זה יכול להיות כחול אדום לבן המרחק חשוב.

כב' הש' א. קולה : עו"ד בני משה כל כך קשה רוצה תשובה לשאלה פשוטה

עו"ד ב. משה : אני מנסה להסביר בצורה פשוטה.

כב' הש' א. קולה : לא, לא.

עו"ד ב. משה : כבודכם כל פעם נתפסים על הצבע על הוויזואליות ואני מסביר יש מנגנון.

כב' הש' א. קולה : טוב, די, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נחפש את התמונה של שירותי הבנים, אין לי בעיה שאולי נעשה הפסקה עכשיו, אנחנו נמצא את התמונה של שירותי הבנים.

כב' הש' א. קולה : קודם שיסביר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני רוצה לשמוע.

עו"ד ב. משה : נכון ממנו.

כב' הש' א. קולה : לא ממך.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו רוצים להבין כי לא הצלחנו, זאת נקודה שלא בדיוק הבנו אותה חוץ מהשבור והתקין תא 1 ותא 2 לא הצלחנו להבין אם יש הבדל בין שתי הקומות מבחינת המנגנון, צבע מברג זה לא היה ברור זה הכל.

עו"ד ב. משה : שאי אפשר זה מה שאני מנסה להסביר.

כב' הש' א. קולה : מה שהבנו בצורה ברורה שתא 2 הוא שחוק.

עו"ד ב. משה : נכון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : התובעת הטיחה בנאשם שהוא לא ראה בשחזור אתה מנעול, אז אני התנגדתי, השאלה לא הגיונית כשהיא יודעת שזה הפוך.

כב' הש' א. קולה : יש פה שתי אופציות לאדוני, הוא יענה שהוא ראה או לא ראה, הוא יענה, אם אדוני יסבור שיש כשל או אי בהירות יש לך חקירה חוזרת.

עו"ד י. הלוי : מה שאב בית הדין אומר לי מותר לי לשאול.

כב' הש' ד. צרפתי : הפוך, היא תשאל הפוך במקום אפשר לראות האם ראית.

עו"ד י. הלוי : אבל היא הטיחה בו לא ראית.

כב' הש' א. קולה : אז תן לו לענות.

עו"ד י. הלוי : אז השאלה לגיטימית למרות מה שאני מראה.

כב' הש' א. קולה : כן

עו"ד י. הלוי : טוב, כבודו אמר כן אני אשב.

כב' הש' א. קולה : תן לו לענות, הוא יגיד ראיתי נגמר הסיפור, תכניסו אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה ראית בשחזור לגבי הדלתות, תא 1, יתר הדלתות, מה ראית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בשחזור אני ראיתי דלת תא 1 סגורה שם היה את הלבן כזה מנעול אני לא יכול להסביר איך זה הוא נראה אבל זה לא היה מנעול כמו שראיתי בתא של הבנים ולא אותו מנעול אי אפשר לסגור אותו כי בתא בנים אפשר שם יש את החריץ שאפשר , המנעול הזה לא הצליח אם אני רוצה לא יכול לסגור כמו שבחדר בנים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה היה שונה בין מנעול דלת תא 1 בנות כפי שראית בשחזור לבין המנעולים של דלתות שירותי הבנים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : שם לא היה את העגול עם חריץ שאפשר לסגור.

כב' הש' א. קולה : כשאתה אומר שם למה אתה מתכוון איפה אפשר היה ואיפה אי אפשר היה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בחדר בנות שם המנעול היה ככה אני לא ראיתי את העגול עם חריץ כמו שאמרתי לחוקרים במשטרה על הסכין שלי מאחורה היה קצת ברזל קטנצ'יק יוצא ככה ושירותים של בנים היה מותר לסגור עם חריץ הזה.

כב' הש' ד. צרפתי : אפשר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר, אבל בחדר של השירותים של בנות אין אופציה כזאת שם היה מנעול אחר לגמרי.

כב' הש' א. קולה : בתא 1.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, בתא 1.

כב' הש' א. קולה : טוב, הלאה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי לא ראיתי תאים אחרים לא יודע איזה שם מנעולים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אמרת לנו כאן שהסיפור שראית במראה בזמן השחזור את המנעולים הוא שקרי, הבנתי נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : או קיי, למה נתת הסבר שקרי?

ת : כי הם ביקשו ממני הסבר מאיפה ראיתי, אני לא ידעתי איך אני הגעתי לתוצאה הזאת, לא יכול להגיד ואמרתי שראיתי במראה.

עו"ד י. הלוי : ואב בית הדין שאל את השאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : כן

עו"ד י. הלוי : שאני אמרתי מה שאמרתי.

כב' הש' ת. נסים שי : כן.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : כן, זה מיצינו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : גברתי רוצה לסיים פרק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : 12:30, אפשר?

דובר : לגבי הצילומים בהפסקה.

כב' הש' א. קולה : אין יותר צילומים בהפסקה.

דובר : הבעיה הייתה בזמן שארתור העיד היה כאן איזשהו מכשיר שצולם וזה גרם לבעיה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

דובר : כבר היה מכשיר כזה כבר,

כב' הש' א. קולה : הבעיה הייתה לא כזאת, הבעיה הייתה שאתם ניצלתם את זה, צילום סטילס לבד דברו עם לאון הוא יבוא עליו ואנחנו ניתן החלטה עוד כמה דקות, תודה רבה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : אפשר להמשיך, כן בבקשה עורכת הדין רוזנפלד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלום שוב רומן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : שלום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מתורגמנית אם אפשר רגע שתהיי אתנו.

מתורגמנית : אני פה, אני תמיד כאן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חדר שירותים מתחם שירותים זה טואלט? תא שירותים זה קבינה / קבינקה אמרתי נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גלניאה זה תא שירותים?

מתורגמנית : מה, מה?

עו"ד ב. משה : היא לא מכירה את זה הוא מכיר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : גלניאה זה כאילו סלנג זה הכוונה שירותים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, תא שירותים או חדר שירותים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, זה לא ספציפי, זה שירותים כללי.

ש : את השוטרת בשחזור אתה מיקמת או שהיא מיקמה את עצמה?

ת : לא, אני אמרתי לה כמה שאני זוכרת ללכת.

ש : אבל את העמידה שלה בתא את הכיוון את המיקום אתה כיוונת או שהיא ככה בעצמה נעמדה?

ת : לא, אני כיוונתי.

ש : הבנתי, היו לך כמה ימים לחשוב מאז שהראיתי לך את ההדגמה עם ארתור, האם אתה עדיין עומד על דעתך שאתה לא מיקמת אותו אלא הוא נעמד ככה לבד בהדגמה?

ת : כן,

ש : או קיי.

עו"ד י. הלוי : האם את עומדת על דעתך שהוא מיקם אותו?

ש : אני אומרת לך שאתה מיקמת את ארתור בדיוק כמו שמיקמת את השוטרת בשחזור בכניסה לתא שצד ימין של השוטרת ושל ארתור פונה אלייך והגוף פוה אם היינו בזירה אז לקיר החוצץ עם תא 1, אתה טוען שזה מקרי שארתור נעמד במקרה איך שאתה מיקמת את השוטר.

ת : איך ארתור קם ככה אני עשיתי לשוטרת.

ש : זאת אומרת את ההדגמה של ארתור אימצת אבל את ההדגמות של יורם וסשה בחקירה לא אימצת.

ת : לא, כי יורם אותו דבר עשה בגלל זה זה מה שעשיתי בשחזור.

ש : יורם אותו דבר עשה אחרי שאתה קודם הראית את הצד אני מזכירה לך.

ת : אני לא יכול להגיד בדיוק אבל אחרי שאלות אנחנו הגענו לזה.

עו"ד י. הלוי : ואת מטעה, נמאס לי להתנגד את מטעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה חושב שאני מטעה, אז בוא תפנה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד בצורה מסודרת, העד יצא ואני אראה לכם איך היא מטעה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : אפשר לעצור, אני מתנגד,

עו"ד ב. משה : איפה ההטעיה?

עו"ד י. הלוי : אני אומר, הנאשם אנחנו רואים הוא קם בהתחלה הוא מציב את סשה פרופיל ימין אל רומן, חושב כמה שניות ומשנה לפרופיל שמאל, אחר כך בא יורם עומד מציג לו אם זה היה מאחורה, רומן אומר לו,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא מאחורה הוא אומר לו, או ימין או שמאל

עו"ד י. הלוי : אין בעיות, או בצד הזה או בצד הזה.

כב' הש' א. קולה : בצד נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איפה ההטעיה?

עו"ד י. הלוי : ההטעיה שאת אמרת לו קודם כל שהוא בא מההתחלה ימינה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא באמת הראה ימינה בדיוק מה שראינו פה.

עו"ד י. הלוי : סליחה, מההתחלה הציב את סשה ו/או יורם עם צד ימין וזה לא מדויק.

כב' הש' א. קולה : הוא לא הפך את סשה לצד?

עו"ד י. הלוי : הפך אותו לצד שמאל, זה לא הוגן להגיד הוא בא ימין ועשה ימין סשה כן, הוא שם ימין סשה ואז לא לא לא.

כב' הש' א. קולה : אני מבין את זה, תן לו להסביר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו הדגמה אחרונה.

כב' הש' א. קולה : נכון, זו הדגמה אחרונה כבר, אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לנתק דבר מהקשרו אנחנו צריכים לראות את כל הסרט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אבל בסוף הוא מדגים ראשון בפעם הראשונה את סשה בצד ימין אחר כך הוא מסובב,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה חושב שאני לא אעבור אתו על כל הסיבובים, על כל צד שמאל, בוודאי שאני אעבור אתו.

כב' הש' א. קולה : הוא מיד הופך אותו.

עו"ד י. הלוי : אל תטעי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא היית צריך להתנגד שאלה כי אין פה שום הטעיה.

עו"ד י. הלוי : אני כן, כי את מטעה, אני לא אתן

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין פה שום הטעיה

עו"ד י. הלוי : עכשיו אחרי שסיימנו את סוגיית המנעול אני אתן דוגמה באותה הזדמנות כי זה מכנה משותף למה אמרת המנעול שאי אפשר לנעול בגלל שתא 1 או למה אמרת מראה, אבל איך התחלנו, עם פירוט של העד איך הוא סוגר את מנעול חיצוני של תא 2 עם הסכין שלו, איך התחלנו בכלל.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אנחנו לא שם.

עו"ד י. הלוי : או קיי,

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא שם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : תקראו לעד בחזרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ההטעיה היא שלך, גם בהקשר הזה אתה מטעה.

עו"ד י. הלוי : אל תטעי תהי המדויקת

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תהיה אתה מדויק, אני הייתי מאד מדויקת בני הנושאים העלית, חבל שהתנגדת כי לא הייתה הטעיה, סתם נתת לו זמן לחשוב והפרעת לי בחקירה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אני אשאל שוב את השאלה, אתה אמרת לנו כאן שאתה למדת מיורם את הצד בזמן שהיא הראה לך את הדלת, אני אומרת לך שבהדגמה הראשונה שאתה הדגמת אתה הדגמת עם סשה מצד ימין אחר כך שינית הכל נכון אבל בהדגמה הראשונה צד ימין בא ממך לא מאף אחד אחר לא מיורם לא מסשה אלא ממך בפעם הראשונה.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

כב' הש' א. קולה : הוא צודק בהתנגדות, אין בשלב הזה עוד אין הדגמה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אראה לו את זה.

כב' הש' א. קולה : בסדר, תראי לו בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מעדיפה להראות, נראה שוב את הקשר.

כב' הש' א. קולה : תראי לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : שניה, את עוד פעם מטעה, שהעד יצא.

כב' הש' א. קולה : עזוב עורך דין הלוי היא תראה לו, אין פה הטעיה שהיא מראה לו, היא תראה לו וזהו.

עו"ד ש. הר ציון : היא לא שואלת היא מראה.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אל תענה לשאלה בוא תראה, הכי טוב שתראה.

כב' הש' א. קולה : הכי טוב שנראה כולנו וזה יפיס את דעתם של כולם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכי טוב.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אומר לך בוא תראה עלי, סשה קם, היא הייתה , אתה מראה שים לב על הצד מחזיק לו את הכתף ומסובב אותו ימינה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני הראיתי לך שאת ההדגמה הראשונה בחקירה אתה הדגמת על סשה על צד ימין שלו, כבר אמרתי לך אחר כך שינית זה נכון, שמאל, אבל ההדגמה הראשונה שאתה מדגים את המנח של המנוחה בזמן הרצח היא על צד ימים ואתה מראה את זה, הסיפור עם יורם והדלת זה אחרי, זה בהדגמה האחרונה יש עוד מלא הדגמות בדרך, אתה מיקמת את סשה על צד ימין כתף ימין בדיוק כמו שמיקמת את ארתור, צד ימין כתף ימין, מה אתה אומר על זה? רגע אתה רוצה להתנגד אל תענה.

כב' הש' א. קולה : בואו נראה את זה עוד פעם, השופט צרפתי רוצה לראות את זה עוד פעם.

כב' הש' ד. צרפתי : אני רוצה לראות את זה שוב, תסתכל עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה, נראה לך פעם שלישית.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די, די, לא לצעוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מוכנה להראות לו שוב ושוב.

כב' הש' א. קולה : שניה אחת, כשגברתי אומרת הדגמה שאני אבין זו עדיין לא הדגמה וזו רק ההתחלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שאלתי על המנח.

כב' הש' א. קולה : זו העמדה לא הדגמה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הדגמה של העמדה.

כב' הש' א. קולה : הדגמה של העמדה בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ועל זה שאלתי על המנח שלה.

כב' הש' א. קולה : אין פה הדגמה מלאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור אני שואלת על המנח.

עו"ד י. הלוי : פרט מוכמן נו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שניה, שניה, הוא לא פה העד, זה שאחרי 4 שניות הוא מסובב אותו זה לא משנה לך את ההעמדה, זה לא נקרא אצלך העמדה הראשונה? איפה נגמרת ההעמדה הראשונה שתי שניות קודמות, שתי שניות אחרונות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הפעם הראשונה שהנאשם מדגים מנח.

כב' הש' א. קולה : כן אבל זה לוקח בדיוק 2 שניות, כעבור שתי שניות הוא אומר לו, גב פנים הבנו, הוא נתן הסבר טוב לא טוב הבנו, עכשיו אנחנו בימין שמאל, זה לוקח בדיוק שניה וחצי, שתי שניו שהוא מסובב אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, ברור.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ולכן אני דייקתי, א. הראיתי לו בפעם הראשונה את כל הקטע כולל שהוא מסובב אותו,

כב' הש' א. קולה : לא, לא הראית לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא הראית לו?

כב' הש' א. קולה : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מציע להראות לו את החבילה השלמה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין לי בעיה.

כב' הש' א. קולה : תראי לו ברצף את הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אראה לו את הכל וגם בשאלה שלי אמרתי לו פעמיים אחר כך את הראית לו.

עו"ד י. הלוי : שיניתי אחר כך, אני לא מפגר, שינית עשירית שניה אחר כך.

כב' הש' א. קולה : אחר כך זה מינוח יותר מדי נרחב, מה זה אחר כך.

עו"ד י. הלוי : היא חושבת שאני מפגר.

כב' הש' א. קולה : מה זה אחר כך? 2 דקות, 3 דקות, דקה וחצי, עשרים שניות? כאשר זה מה שנקרא אצלנו בנשימה אחת הוא מעמיד אותו ומיד מסובב אותו אז זה לא אחר כך זה באותה פעולה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, זה אחר כך כי זו העמדה אחרת.

כב' הש' א. קולה : לא, פה זה בנשימה אחת, לכן אם זה לא מחבל לך חבלה דרמטית בחקירה האם מוכנה להראות לו את כל הקטע באופן מלא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מוכנה בחפץ להראות לו כמה שהוא רוצה וכמה פעמים בשמחה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני באמת רוצה תשובה לדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, תראי לו את כל הקטע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשמחה.

עו"ד ב. משה : מה שבטוח זה לא יורם.

עו"ד י. הלוי : בסדר זה לא יורם, כל הכבוד, הוא נתן לכם תשובה כבר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : בואו נקרא לו, כן, בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אל תענה כרגע על השאלה ששאלתי אותם קודם אני רוצה להראות לך את כל הקטע, אתה אמרת לנו שאתה למדת על הצד מזה שיורם הדגים עם הסיפור של הדלת, אתה בחוץ הוא בפנים או ההפך, אני אומרת לך שהקטע הזה שאתה מדבר עליו בא הרבה יותר מאוחר כשאת ההדגמה הראשונה של ההעמדה שאתה עשית הייתה לסשה מצד ימין, זמן מאד קצר אחר כך שניות ספורות אתה מסובב אותו שמאלה, מתלבט, עוד פעם מתלבט, אחר כך יורם קם, בוא נראה את כל זה כך או כך זה לא מה שאתה תיארת לנו פה יורם והדלת אבל בוא תראה את הכל.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד לשאלה.

כב' הש' א. קולה : למה עכשיו?

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד, אני לא אוותר,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בכלל לא הייתה שאלה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : יש לי התנגדות שיצא.

כב' הש' א. קולה : טוב, אנחנו עכשיו לא מרשים לאדוני להתנגד.

עו"ד י. הלוי : היא מטעה את העד.

כב' הש' א. קולה : תן לו קודם כל שיראה את הכל.

עו"ד ב. משה : יש פה הטעיה כבודכם?

עו"ד י. הלוי : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : העד יראה ברצף את הסרטון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : העד יצפה בסרטון ולאחר מכן תישאל שאלה וככל שתהיה התנגדות נשקול אותה תודה רבה, להראות לו את הסרט, לשאול שאלו ולהתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו מראים שוב מההתחלה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית? אתה מסובב,

עו"ד י. הלוי : הוא רואה שקט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית עכשיו הכל, אתה רוצה לראות עוד?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה עוד מתנגד?

עו"ד י. הלוי : תשאלי, אז אני אדע אם אני מתנגד או לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשמחה, אני אומרת לך שכשאתה אמרת שאתה למדת מיורם את המנח שלה את הצד הכוונה בקטע עם הדלת א. זה לא נכון כי הקטע עם הדלת בכלל מגיע בהמשך, נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא בדיוק ככה, ראיתי את הקטע מתי סשה קם הוא אמר תראה איך אתה כאילו נתת לראות אז יכול להיות משהו היה קודם אני לא יודע צריך לראות מה היה קודם, דבר שני אני שמתי את סשה נכון כמו שמתי ארתור זהו כי אני לא יודע התחילו לשאול ואני מתחיל לסובב את סשה ואת יורם, על יורם אמרתי לפני כמה ימים שיורם חיזק בוודאות שילדה היה צד ימין לפנים של הרוצח.

ש : יפה מאד, לקח 3-4 ישיבות כדי לשמוע ששמת את סשה כמו ששמת את ארתור.

ת : לא, לא, ארתור קם לבד לא שמתי אותו, אמרתי ששמתי סשה כמו ארתור היה לא שמתי אותו.

ש : בסדר, טוב שיש הקלטה, אני אומרת לך שכאן בהדגמה הראשונה ביותר שהראיתי לך אתה זה שמעמיד את סשה עם צד ימין אלייך, אתה אוחז לו בכתף ימין שלו ומסובב אותו עם צד ימין אלייך, נכון שאחרי כמה שניות 10 שניות אתה מתלבט ומסובב אותו שמאלה, הכל נכון, בפעם הראשונה שאתה מדגים את העמידה את המנח שלה בזמן הרצח אתה מראה כתף ימין שלו אלייך, אז לא למדת את הדבר הזה לא מיורם לא מסשה ולא מאף אחד כי בפעם הראשונה אתה מראה צד ימין.

ת : לא נכון כי צד ימין קם אלי ארתור, צד ימין לפנים שלי בחדר לפני יום לפני זה ארתור ככה עמד ואני עשיתי כמו ארתור כי אני לא מיודע איך היה הרצח מאיפה אני יודע ובשאלות מתחיל ללמוד את התשובות שלהם.

ש : אז עשית כמו ארתור או כמו יורם או עשית כמו סשה אני לא מבינה.

ת : יורם חיזק שככה היה רצח כי אם ארתור ככה קם וסשה דרך החקירות גם ככה הכל בסדר ויורם אומר היה ככה זה היה חיזוק.

ש : אז עכשיו לא למדת מיורם אלא יורם רק חיזק זה נכון הבנתי נכון?

ת : נכון כי אני לא יודע איך היה הרצח בגלל זה אני לא יודע איך היה הילדה בכיוון הרוצח.

ש : אני אומרת לך שאם היית רוצה ללמוד משהו מההדגמות שארתור הדגים ולא שאתה כיוונת אותו זה שיסוף לאחור כי שיסוף מאחור זה משהו שארתור באמת הדגים ולכן אתה לא אומר לנו אמת

ת : לא נכון כי ארתור קם לבד זה אפשר לראות בשחזור.

ש : אני אומרת לך ששוב אתה מסתבך בשקרים פה לפני בית משפט הזה, כולנו שמענו את הדברים שאמרת ואתה משקר פה בדיוק כמו ששיקרת בהליך הקודם לאורך שש ישיבות ואתה גם מודה ששיקרת שם וכאן אתה עושה לנו אותו דבר, אני למדתי מיורם עם הדלת, פתאום למדת מארתור אבל יורם רק חיזק אתה חושב לסובב אותנו זה הכל אבל אנחנו רואים ושומעים את הדברים ואני אומרת לך זה היום שלך בבית המשפט, בית המשפט נותן לך הזדמנות בוא תסביר, אתה ממקם את ארתור ואת השוטרת על הבלטה ששם עמדה המנוחה בזמן שהיא נרצחה, אף אחד לא יכול לדעת מה היה המיקום שלה בזמן שהיא נרצחה, יכולים לדעת איך היא הייתה כשהיא נמצאה על האסלה עם הראש הכל טוב אבל איך היא הייתה בזמן הרצח על הבלטה עם הקיר לתא 1 צד ימין בכניסה לתא רק מי שרצח אותה יודע את הפרטים האלה ובגלל שידעת את הדבר הזה אני מתעכבת אתך על זה כי חשוב לי שתסביר לבית המשפט איך ידעת פרט כזה, איך, מכל האופציות בעולם, ובמקום להסביר אתה משקר לנו פה.

ת : אני לא משקר ואני אמרתי שאני למדתי דברים מחוקרים זה מה שאני אומר וזה אפשר לראות הכל הווידאו.

ש : או קיי,

ת : ואיזה איך הייתה ילדה לרוצח אני לא יודע.

ש : או קיי, אם אתה למדת מארתור את הצד אז למה אתה אחר כך משנה את סשה לצד שמאל?

ת : אני לא למדתי, אמרתי שארתור ככה קם לכיוון פנים שלי ככה עשיתי לאלכס הם התחילו לשאול אז אני לא יודע איך היה רצח אני לא יודע איזה כיוון ואני ניסיתי בשאלות שלהם אולי ככה אולי זה להבין איך היה רצח זה מה שהיה.

ש : להגיד אני ניסיתי בגלל השאלות שלהם זה יפה אבל הדבר הזה מוקלט, ראינו אותו עכשיו ביחד, כשאתה כיוונת את סשה לצד ימין אתה לבד שינית לצד שמאל, אתה לבד התלבטת ואמרת אולי זה שמאלה אולי זה ככה אולי זה ככה לא סגור על ימין על שמאל אף אחד לא שאל אותך זה שלך זה ההתלבטות שלך כי אתה לא זוכר ולא זכרת לאן נפתחה הדלת לאיזה כיוון בתא זה מה שבלבל אותך לכן לא היית סגור על שמאל, אף אחד בכלל לא שאל אותך שאלה.

ת : לא , אני לא ידעתי איך היה רצח ואמרתי שאני שמתי סשה אמרתי אני לא יודע איך רצח אולי צד זה אולי צד זה חיכיתי מה שהם מתחילים לענות הם התחילו להבין לא אולי ככה אולי ככה והתחיל כל הקטע זה הכל אפשר לראות.

ש : או קיי, אני אומרת לך שאתה ממקם את סשה בצד ימין ואז בלי שרומזים לך ובלי שאומרים לך אתה ממקם אותו על צד שמאל ולכן כל הסיפור שלך של אמרו לי שאלו אותי הוא לא תופס פה, לא מחזיק מים.

ת : לא, אני אמרתי שאני למדתי מחוקרים וזהו, אני לא יודע איך היה ילדה בזמן הרצח כי לא הרגתי אותה.

ש : אתה לא יודע איך הייתה ילדה בזמן הרצח אבל ידעת לתאר שהיא הייתה בעמידה, ילדה בן אדם שנכנס לשירותים הדבר הראשון הלוגי זה שהיא תשב, למה לא אמרת שהרצח היה כשהיא ישבה איך ידעת בעמידה?

ת : כי חוקרים שאלו אותי איפה עמדה ילדה.

ש : הם שאלו אותך?

ת : כן.

ש : אני אשמח לראות את השאלה הזאת ואני אחפש אותה, אני אומרת לך שאין דבר כזה אף אחד לא אמר לך שהיא עמדה.

ת : אפשר לראות, אם אני לא טועה אמר יורם היא עמדה שם משהו כזה היה.

ש : אבל עוד לפני יורם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

ש : לפני יורם וסשה אתה מראה על ארתור עמידה, אני שואלת איך ידעת שהיא עמדה, היא לא ישבה, היא לא הייתה בזמן התמוטטות כמו הדקירה במותן שתיארת, היא לא הייתה בשכיבה, היא לא הייתה בכלום, איך ידעת שהיא הייתה בעמידה בזמן הרצח?

ת : אני לא ידעתי שהיא היית בעמידה וחוץ מזה מתי דיברנו עם חוקרים חוקרים אמרו היה גרסה כזאת כאילו ילדה ביקשה ממני סיגריה קיללה אותי התחילה לברוח אני רצחתי אחריה בשירותים אז בהיגיון היא לא יכולה לשבת כי היא מכנסת בשירותים זה מה שהיה בחקירות ואחר כך שאלו עמדה זה זה זה וגם יורם אמר ילדה עומדת פה בפרוזדור זה היה בחדר חקירה שהוא מסמן שם אותי בחוץ התא של החדר חקירות הוא היה בפנים אומר ילדה עמדה פה.

ש : הקטע שאתה מתאר הוא הרבה אחרי שאתה מדגים את המנח, הרבה אחרי שהדגמת על ארתור את המיקום, העמידה את כל הדברים האלה ולכן מה שאתה אומר לנו,

כב' הש' א. קולה : אפשר לחזור עוד פעם לקטע של סשה ?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בטח, אל תענה על השאלה נקרין את זה שוב.

כב' הש' א. קולה : של סשה כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, שעה 21:55 אותו קטע.

כב' הש' א. קולה : עו"ד בני משה קח 30 שניות קודם בבקשה.

עו"ד ב. משה : הקטע שאנחנו ראינו התחיל ב- 21:55 אני מתחיל דקה קודם 21:00

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכוונה לזמן שעון.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ב. משה : השעון של הקובץ, מונה קובץ.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : בסדר, את יכולה לשאול עכשיו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שעמדה והכיוון והמיקום והגוף פונה לתא 1 כל הפרטים האלה זה אתה נתת.

כב' הש' א. קולה : לא, בואי נפרק את זה, השאלה בעמדה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני שואלת איך ידעת שהיא עמדה ולא ישבה ועמדה קם במיקום הזה.

כב' הש' א. קולה : מיקום דיברנו קודם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך ידעת את הדבר הזה?

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד לשאלה.

כב' הש' א. קולה : לא, השאלה מותרת.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד, היא מטעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיצא החוצה.

כב' הש' א. קולה : לא, שלא יצא החוצה, איך ידעת זו לא שאלה מטעה, איך ידע לא יכול להיות שאלה מטעה.

עו"ד י. הלוי : אני אסביר.

כב' הש' א. קולה : הוא ילד גדול הוא יודע לענות לבד.

עו"ד י. הלוי : היא יודעת, זה בסדר להגיד? התובעת יודעת מצוין את התשובה.

כב' הש' א. קולה : בוא נשמע אותה ממנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שאלתי למה אמרת שהיא עמדה.

כב' הש' א. קולה : איך ידעת שהיא עמדה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : פה אני אומר לחוקרים שהילדה קיללה וברחה ממני בשירותים אני רצתי אחריה תפסתי אותה בשירותים זה מה שאני אומר לשוטרים לקחתי את הסכין פה אין לא אמרתי שהיא נפלה או יושבת לא הנה פה דינמיקה של כל הסיפור הזה שהיא בורחת אז היא בעמידה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ופה ישר רואים שסשה אמר הוא לא שאל איזה צד, הוא אמר איך נתת את המכה זה מה שאומר סשה

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, קיבלתי תשובה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ואני שמתי אותו דבר כמו עשיתי יום לפני לארתור.

ש : או קיי, אז הראיתי לך את ההעמדה הראשונה על צד ימין, הראיתי איך אתה מסובב אותו על צד שמאל ומתלבט בלי שבכלל שאלו אותך שאלה, לא הצלחתי להבין את התשובה שלך, נתקדם הלאה, בשלב הזה שאתה מעמיד את סשה ימין שמאל לא משנה כרגע הצד, אתה אומר לסשה בקטע הזה אתה אומר לו ראש עם הפנים אלי, ואתה גם מדגים לו עלייך, אתה מראה סיבוב ראש עם הפנים, אתה זוכר את הקטע הזה?

ת : לא שמתי לב.

כב' הש' א. קולה : הוא מדגים על הראש שלו איך היה הראש שלה.

כב' הש' ת. נסים שי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להראות את הקטע.

כב' הש' א. קולה : כשאת אומרת ראש שלי לא הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להראות לך שתראה לבד, זו הדגמה עם הרבה פרטים ואני רוצה שתבין הכל ותדייק, מפנה לאותו קטע אצלי זה במונה לא בשעון 00:22:01 וזה שעה 09:55.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הקפאתי לך את ההדגמה הראשונה שלך מתוך כל ההדגמות שראינו שבה אתה ממקם את סשה עם כתף ימין אלייך,

כב' הש' ד. צרפתי : כשאני מסתכל אני לא רואה שהוא ממקם, תחזרי רגע 20 שניות, אני רואה את סשה נעמד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יד של הנאשם מאד קשה לקלוט גם לי לקח הרבה זמן.

כב' הש' ד. צרפתי : אני שואל מבחינת ימין שמאל, מי שמתמקד דבר ראשון ימין לא רואה העמדה של הנאשם תסתכלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יד של הנאשם על הכתף של סשה

כב' הש' א. קולה : יכול להיות שאנחנו לא רואים את היד.

כב' הש' ד. צרפתי : אני רוצה לראות עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשמחה, אני אומרת שגם לי לקח כל כך הרבה פעמים לצפות כדי לקלוט את הפרטים.

כב' הש' ד. צרפתי : אני לא יודע אני ראיתי את זה כמה פעמים את התזוזה עם היד לא ראיתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות שפספסתי תתקנו אותי בבקשה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא מתקנים אנחנו רק שואלים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו מראים לך עוד פעם את העמדה הראשונה. 00:22:01.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הראית לו עכשיו עם הצד שלו, הראית לו עם הכתף שלך נגעת לו בכתף וסובבת אותו.

כב' הש' א. קולה : טוב בסדר נצטרך לראות את זה 20 פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : צריך לראות את זה 20 פעם כדי לקלוט.

כב' הש' א. קולה : ראינו כבר 20 נראה עוד 20.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, רוצים לראות את זה שוב?

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שרואים שאתה קודם כל מראה עם כתף ימין שלך תנועה קצת ימינה, ואז אתה אוחז לסשה בכתף ימין שלו ואז אתה מכווין אותו כך שהוא יעמוד עם ימין אלייך זו העמדה ראשונה, בשלב הזה אתה אומר את המילים ראש עם הפנים אלי, ואת זה אני כן רוצה שתראה כי יכול להיות שעכשיו עם השמאל ימין אולי פספסנו, בבקשה.

עו"ד ב. משה : אני מראה מההתחלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנה כתף שלך ואז אתה נוגע לו בכתף מסובב אותו, תקשיב, יפה, אחרי שאתה עושה ככה עם הכתף שלך מסמן לו להסתובב ימינה נוגע לו בכתף מכוון אותו ימינה אתה עושה לו תנועה של 2 ידיים בוא אלי ואתה אומר ראש פנים אלי, זה מה שיש בדיוק.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא בדיוק נכון.

ש : לא אמרת ראש פנים אלי?

ת : נכון, אני נגעתי לסשה שמתי אותו עם כתף ימין שלו לפנים שלי, הפנים שלו אמרתי לו פנים אני דיברתי על הילדה ראש פנים עלי סימני עם הידיים שהוא יסתכל עלי ואם אני לא טועה אני אחר כך אמרתי שם היא אמרה משהו כזה לא עד הסוף תובעת עצרה את הקטע כי זה מה אני אמרתי.

ש : אתה סימנת עם הכתף שלך, נגעת לו בכתף ימין סובבת אותו ימינה עשית לו את התנועה עם הידיים שגם עשית לנו אותה כאן עכשיו אבל אנחנו בהקלטה זה לא נקלט ככה הידיים שמונחות מלפנים הפנים ומסמן לו כאילו בוא.

ת : לא בוא.

כב' הש' א. קולה : לא בוא, הוא אומר שהתמונה הזאת של הקדימה שהוא הסתכל עליו.

ת : נכון.

ש : בדיוק, זה גם מה הוא אמר עכשיו נכון, תסתכל עלי זה מה שסימנת לו.

ת : כן.

ש : ואתה גם אומר לו ראש פנים אלי זה מה שאתה אומר.

ת : נכון.

ש : אני שואלת את הפרט הספציפי הזה שהגוף פונה ימינה אבל הראש מסתכל לתוקף תקשיב או שאתה למדת אותו מפיאמנטה או שאתה באמת רצחת כי פרט כזה שהגוף פונה לתא 1 אבל הראש פונה לכתף ואני מזכירה את תנועת השיסוף בהקשר הזה זה רק מי שרצח אותה יודע מה אתה אומר על זה?

ת : אני לא רצחתי ילדה ואמרתי שקודם לפני ההדגמה הזאת סיפרתי לסשה שילדה קיללה נכנסה והוא רצה לראות זה מה שאני הראיתי שהוא בא קח תסתכל מתי בן אדם מקלל מישהו הוא לא מסתכל בכיוון אחר הוא מסתכל בפנים וזה אמרתי תסתכל עלי תקלל אותי, נכון, אבל לא הרגתי את הילדה וזה אני יודע בוודאות וכל הדברים האלה כי אני נתתי הלכתי אתם עד הסוף ולמדתי מהם תשובות איך הם מדריכים הכל הלך מזה מהחקירות האלה.

ש : בשלב הזה אף אחד לא על הראש שלה, על הפנים שלה, בסך הכל ביקש ממך סשה תעמיד אותי, אתה מעמד אותו ואז מיוזמתך אתה אומר ראש פנים אלי, פעם אחת זה לא פרט שקיבלת מאף אחד, פעם שנייה למה אתה מנדב את זה עכשיו, אם אתה רוצה רק למסור להם גרסה שיירגעו ואתה לומד את הפרטים שלהם ומדקלם אותם בשביל מה נידוב המידע הזה שהוא כל כך נכון ובכלל לא שאלו אפילו בלי שאלה איך יכול להיות?

ת : כי שאלות היה קודם ואחר כך סשה אמר תראה לי את זה כי זה הדגמה אחרי שאלות היה.

ש : הוא ביקש שתראה לו את הראש?

ת : לא, מתי אני סיפרתי לו שילדה נכנסה וקיללה אותי אז מתי מקללים בטח שמסובבים את הראש תראה לי ואני נתתי לו לראות.

ש : הבנתי, אז כאן זה לוגיקה סיבוב הראש זה לוגיקה? כי מתי מקללים מסובבים את הראש זה מלוגיקה שלך?

ת : אני חושב ככה.

ש : הבנתי, באותו קטע רגע לפני הראש שנייה לפני הראש אתה אומר לו את היד, את המילים את היד, יש כאן המון פרטים אני יכולה להראות שוב, אחר כך בהמשך אחרי עוד כמה שניות אחרי שאתה מסובב אותו שמאלה אתה אומר את היד משהו שם ואני עם הסכין, הוא שואל איפה היד הייתה אצלה? למה הכנסת את הפרט הזה של היד שלה שאף אחד לא שאל אותך?

ת : זה צריך לראות אני לא יודע איך היה קודם החקירה צריך לראות הכל.

ש : זה בדיוק 2 שניות, זה ב- 00:22:05, כמה שניות קודם.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : ראית פעם ראשונה עם היד שאמרת, אני רוצה שתראה את הפעם השנייה שאתה אומר על היד, הנה, פעם שנייה אתה מרים לו את היד לגובה חזה בערך של סשה אני שואלת למה, אף אחד לא שאל על היד אף אחד לא דיבר על היד בשביל מה?

ת : כי אני אמרתי שאני הולך שיתוף פעולה עם חוקרים אני לא יודע איך היה רצח ואני מנסה להבין מהם תשובות.

ש : רומן, אני באמת מכבדת אותך אבל ההסבר הזה הוא לא מענה לשאלה שלי, סיפרת לנו ידעתי את הפרטים מהסימנים שלהם, הרמזים שלהם, שאלות שלהם, חלק מהפרטים ידעתי מתקשורת חלק שמועות הכל טוב אבל את הדבר הזה של היד ושל הראש שלה שפונה אלייך זה לא הגיע מקום שאתה תיארת שקיבלת ממנו פרטים, אז אני מבקשת הסבר ענייני למה אתה מכניס כאן את היד, למה?

ת : אני לא ידעתי איך היה הרצח ורואים פה שבן אדם לא יודע הוא מנסה להבין איך היה בשביל לעשות שיתוף פעולה עם השוטרים, הם לא אומרים שום דבר פשוט השאלות התחילו ואחר כך אני מתחיל לקבל תשובות יותר ברורות אבל לא קיבלתי עד הסוף את התשובות שלהם.

ש : אני אומרת לך שהפרט שאתה מסרת על זה שהיא הייתה בדיוק במנח עם הגוף פונה לתא 1 הראש פונה לרוצח שלה בכניסה שלה במצב הזה פלוס שאתה ידעת שהיא הייתה עם שיער אסוף אבל לא קשור ובלי גומי זה מלמד חד משמעית שאתה הוא הרוצח.

ת : אני לא רוצח.

ש : נתקדם, אתה הרמת את היד של סשה בערך עד לגובה של ידית של דלת, רצית להראות פה שהיא באה לסגור את הדלת? זו המטרה של סיפור היד והרמת היד שלו?

ת : אני לא זוכר בדיוק מה זה.

ש : אתה אומר בקטע הזה אחרי שכבר סשה שואל אותך אחרי שאמרת יד יד הוא שואל ואיפה היד אצלה ואתה אומר היא פתחה עם היד את התא או שהיא החזיקה משהו בסגנון הזה הסתובבה ולשם, אתה זוכר את הקטע הזה?

ת : נו אם אני אמרתי אז אני חשבתי ככה.

ש : למה חשבת ככה?

ת : כי היה סיפור שילדה רק נכנסה בשירותים ומזה אני אמרתי יכול להיות שהיא פתחה את הדלת.

ש : לוגיקה.

ת : כן.

ש : או קיי, בהדגמה הבאה שלך שזה המשך של אותה הדגמה אני פשוט מפצלת את זה כדי שיהיה נוח, יורם מבקש ממך תעמוד שנייה ובלי שהם אומרים לך מילה אחת אתה אומר לו אני לא יודע אם ככה או ככה ואתה מראה את צד ימין או שמאל, למה אתה אומר את הדבר הזה בלי ששאלו אותך?

ת : כי אני לא יודע איך היה ילדה לכיוון רוצח, ועכשיו שמתי לב אם אתם עכשיו שמים גם לב אני שמתי את סשה אם זה חדר שירותים אם זה מחשב זה דלת של שירותים, פה התא, אני הבנתי נכון,

ש : כן, כן.

ת : אבל כמה שאני זוכר שירותים מתי הייתי בזמן שחזור אין כניסה זה אומרת איפה אני עומד זה אתה 3-4 זה לא הגיוני וכמה שאני רואה שבן אדם פה לא יודע איך היה הרצח כי אני לא יכול לבוא מצד ההוא.

ש : אתה בעצם היום המצאת וזה יפה צריך להעריך את זה תוך כדי תנועה חדשה.

עו"ד י. הלוי : הוא אמר את זה לי.

ש : בוא תגיד לנו אתה נשאלת כל כך הרבה פעמים.

עו"ד ב. משה : הוא אמר עכשיו שמתי לב.

עו"ד י. הלוי : לקח לי זמן להבין בזה אני מודה כמה שניות מה מו מי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אומר חברי שהוא לא אוהב שמזלזלים באינטליגנציה אני יכולה רק לצטט, מתי זכרת בפעם הראשונה בפרט הזה שמסרת לנו עכשיו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני הייתי אצל ירום הלוי וגם שמתי לב שם היו עוד כמה פרטים אבל רק עכשיו הבין את הכוונה של הקטע הזאת.

ש : אז אתה ניתחת את זה אתו ביחד וככה הבנת?

ת : נתתי לו לראות את זה.

ש : שהמיקום הפוך ממה שהוא נראה וממה שתואר עד היום?

ת : אבל זה מה שפה אנחנו רואים,

ש : איך הנחת שהמחשב הוא דלת.

ת : הוא לא יודע איך היה רצח והוא לא יודע מאיזה כיוון זה מה שאני רואה.

ש : אתה היום מספר לנו שבעצם המחשב הוא דלת, אז כנראה או שאנחנו עיוורים או שהרצפה עקומה

ת : ככה זה נראה.

ש : נזכרת בזה יחד עם הסניגור שלך ואני שואלת אותך באמת אבל המחשב הוא דלת?

ת : אבל פה רואים אם סשה עומד ככה ופותח דלת אז זה ככה נראה.

ש : איך פותח את הדלת?

ת : פה בצד הזה יש דלת כניסה לתא

ש : כן.

ת : אבל במקום שחזור מתי אני אכנס לתא אני אכנס קצת ככה קצת ימינה או קצת שמאלה והולך 1, 2, 3, 4 תאים אין שם כניסה, אם הוא ככה עומד אני לא יכול להיות שם פשוט לא יכול.

ש : הבנתי, אז אם אני מבינה אותך נכון כשבהמשך אותה הדגמה אותה חקירה יורם מראה לך את הדלת, אתה תעמוד בחוץ אני יעמוד בפנים שאף אחד לא יעמוד במסדרון כל הסרט הזה, וכל מה שאתה הראית בשחזור שהובלת לתא 2 לכניסה של תא 2 כל זה לא נכון כל זה שקר הכיוונים הפוכים?

ת : זה אני אומר שאני לא ידעתי איך היה רצח ופשוט אני ניסיתי להבין ושיתפתי פעולה עם שוטרים.

ש : אבל בשחזור אתה אתה אומר לכי לתא 2 אתה אומר את זה 3 או 4 פעמים כשאתה שולח את השוטרת להיכנס, אתה ממקם אותה בכניסה לתא 2 בדיוק במנח הזה שמיקמת את סשה בפעם ראשונה, הכיוונים ברורים הכל ברור אתה מראה את זה כל כך הרבה פעמים בשחזור אני לא מבינה אתה חושב לשקר לנו היום, אתה חושב שהשופטים לא ראו את השחזור, אתה חושב שהם לא ראו את החקירה שלך, אתה פשוט מנסה להמציא גרסאות כמו שעשית כל החקירה שלך ואנחנו יודעים את זה לעשות לנו את זה גם פה בדיוק כמו ששיקרת במשפט הקודם.

ת : זה לא נכון, זה ככה חושבת תביעה, אני אומר שלמדתי מהחקירות ואפשר לראות דרך החקירה הזאת ובשחזור אני לא רציתי ללכת כי אני פחדתי לא לתת תשובות נכונות ומתי סשה אמר תלך תעשה אותו דבר שהיה בחקירה עשיתי ונתתי ישר תלכי שמה תלכי שמה כי ידעתי מההתחלה בחקירות ואמרתי שהיה ילדה קודם ליד תא בין תא 1 לתא 2 כי לא ידעתי בוודאות איפה היא היית עד שלא הגעתי למקום ויורם לא אמר שזה היה ילדה בפנים או מבחוץ בשחזור עשיתי כמו שהיה עם יורם בחקירה זה הכל אפשר לראות כל החקירה הזאת עם השחזור.

ש : אפשר להודות על דבר אחד שאנחנו רואים את זה בלייב, אנחנו רואים את המניפולציה בהתגלמותה כמו שהיא הייתה בחקירה ככה היא לנגד עינינו עכשיו אני שמחה על הדבר הזה ואם זה נכון מה שאתה מספר לנו איך זה יכול להיות שכשאתה עמדת והעדת בחקירה ראשית במשך יום וחצי לא סיפרת פרט כזה שהוא אני אומרת לכם כבודכם הפח"מ העיקרי בתיק, כך אני חושבת אולי אני טועה, איך יכול להית שאת הפרט הסופר חשוב הזה לא שמענו ממך יום וחצי בחקירה ראשית אם הוא נכון כי אם אני לא הייתי שואלת אותך עכשיו ומקשה עלייך כל כך הרבה שאלות בנושא הזה לא היינו יודעים אותו, בבקשה.

ת : עכשיו ראיתי ואמרתי את זה אבל אני יכול להגיד דבר אחד אני לא הרגתי ילדה ופה אנחנו רואים שאני לא יודע איך היה רצח ואני מנסה לסובב לא יודע זה מה שאפשר לראות למה לא אמרתי אולי לא שמתי לב כי יש דברים אחרים, היה סתם דוגמה כמו שאתה כבוד השופט שמת לב על השחזור שידיים נשארו משהו כזה היה על זה גם ראיתי אמרתי יכול להיות ירום הלוי אמר נכון צודק, באותה תקופה לא חשבתי בכלל כי בראש היה דבר אחד לעשות שיתוף פעולה לקבל עונש פחות.

ש : לא המנטרות והדקלומים ולא סנגורך שהוא באמת סניגור מוכשר להוריד את הכובע כל אלה לא יכולים לעזור לך פה במובן זה שהם לא יכולים להסביר במקומך את הדברים, עכשיו זה לא סתם שקר, זה לא סתם שקרים, אתה לא סתם שקרן אתה לא, זה פרט מאד מאד מרכזי אולי לב התיק אני לא יודעת, אולי, כי זה משהו שאף אחד לא יודע המנח עם הראש לצד השני, אין, אין, אין מצב מה שנקרא בסלנג, ואתה לא מצליח להסביר לנו אותו אתה מסתבך פה בשקרים על שקרים על שקרים וגם הסתרת אותו מבית המשפט, או שהסתרת אותו מבית משפט או שעכשיו אתה משקר מה נכון, איך נאמין לך בכלל?

ת : אני לא הסתרתי שום דבר מבית המשפט, אני לא שקרן, אני יכול לשקר בדברים זה נכון אבל פה אני לא משקר כי פה חיים שלי ואני אומר שלא הרגתי את הילדה אין לי הוכחות להביא הנה בבקשה מאה אחוז רק את המילים, כבודכם מחליטים שקרן אני או לא, מה שאומרת תובעת מבחינתי זה טעות.

ש : או קיי, זאת זכותך ואני מסכימה אתך זה באמת החיים שלך לכן מאד חשוב שתסביר את הדברים לטובתך, אני מדברת אתך מה שנקרא אמיתי באמת מלב אל לב, פרטים חשובים צריך להסביר אותם בדיוק את הדברים האלה אבל עכשיו אני מתקדמת.

גם בהעמדה הבאה כשיורם כבר נעמד עם הגב אלייך והוא שואל אותך יכול להיות ככה אתה אומר לא אתה מסובב את יורם לצד ימין, אחר כך אתה ואמר או ככה או ככה מסובב אותו על צד שמאל שלך, הדגמה שלך שוב פעם, לא שאלו אותך, למה פה התלבטת, אתה מראה על ימין אחר כך מסובב לשמאל בלי שום שאלה מיוזמתך, למה? תחליט או ימין או שמאל

ת : כי אני לא קיבלתי תשובה בוודאות שזה היה מימין או שמאל.

ש : או קיי, אני הפניתי עכשיו למונה 00:23:03 ולכמה שניות הבאות, אני חוסכת הקרנה,

כב' הש' א. קולה : בסדר, תתקדמי.

ש : ואז בהמשך הקטע שאתה אומר או ימין או שמאל והוא נעמד עם צד שמאל שלו אלייך ושואל יכול להיות ככה אתה עונה או ככה או בצד אחר ואז אתה מסובב אותו ימינה, ועל הדבר הזה בשלב הזה אתה מתקבע פה, בשלב הזה אני מדגישה, למה כשכבר הוא מראה לך גב, אתה מסובב אותו שמאלה, אחר כך אתה מסובב אותו ימינה ונשאר בימין פה למה? בשביל מה כל הסרבול הזה?

ת : כי עוד פעם אני לא קיבלתי בדיוק תשובה איך היה באיזה צד, הוא שאל יכול להיות בשמאל? זה לא תשובה היית שמאל כן שמאל לא לא היה בגלל שאני לא יודע אני חיכיתי מה שהם אומרים.

ש : בהדגמה הבאה מונה 00:23:21 וגם בזאת שאחריה מונה 00:23:35 פעמיים יורם מדגים לך מאחורה ומראה לך שיסוף צוואר מאחור ואתה אומר לא, למה אתה אומר לא? הוא ראש הצח"מ הוא מראה לך בדיוק איך זה היה, תגיד כן, גם ככה הסתבכת עם ימין שמאל הוא נותן לך על מגש של כסף.

ת : אני לא ידעתי מאיפה הוא מאחורה או קדימה כי הוא אמר יכול להיות זה לא אומר שזה היה ככה, אם יכול להיות אז זה בצד, כי זה היה פעם פעמיים לא כמו בצד, זה זה בגלל זה לא לקחתי את זה.

ש : אתה סיפרת לנו שאתה התלבטת ימין שמאל לא ידעת גם ראינו שאתה מתלבט אז יורם עוזר לך פה זה לא סתם רמז הוא פוטר אותך מההתלבטות הוא נותן לך את התשובה, הוא עומד אלייך עם הגב מראה לך ככה ככה כל כך הרבה פעמים עם הגב אתה גם ככה מתלבט תיקח את זה דווקא בגלל שאתה מתלבט.

ת : לא נכון זה לא היה ככה, הוא שאל יכול להיות אז יכול להיות זה לא, אז אני הבנתי שמאחורה בטוח לא כי היה מבצד אבל איזה צד אני עדיין לא יכול לתפוס והוא עשה פעם פעמיים מאחורה אם אני לא טועה אבל מהצד היה כל הזמן הסיבובים האלה.

כב' הש' א. קולה : מאחורה כבר סיכמנו הוא ענה על זה שלוש פעמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני פשוט רצה עם ההדגמות.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אבל הוא כבר ענה על זה שלוש פעמים הוא הסביר לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לתת את כל הפרטים שיש בהם, זה לא שאני חוזרת אחורה אני פשוט רוצה לפרט מה יש בכל הדגמה אני רוצה לתת לו את התמונה זה הכל.

כב' הש' א. קולה : הוא הסביר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : סליחה כבודו, יורם לא אמר מאחורה בוודאות.

כב' הש' א. קולה : הבנתי מה שאתה אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, הוא לא אמר לך הוא רצח אותה מאחורה הוא רק הראה ואמר מאחורה מאחורה הבנתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אלא יודע.

ש : בשלב הזה כשאתה עדיין מאחוריו אתה בעצמך הולך צעד שניים משהו כזה ונעמד בכיוון כללי שצד ימין שלו אלייך, הוא מראה לך מאחורה, לא רק שאתה אומר לא לא לא אתה זז כך שהוא יהיה מימינך, אתה ממש מגיע למנח הנכון ואז אתה מראה את השיסוף של הגרון, ראינו את הקטע הזה ביחד, אני שואלת אותך למה טרחת לזוז ולהראות עוד פעם את צד ימין?

ת : כי כמו שאצל ארתור היה בצד ימין ארתור ואני זזתי ואמרת צד ימין.

ש : בסדר, או קיי.

כב' הש' א. קולה : גברתי מסיימת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : תודה, 14:00 נפגשים.

עו"ד ב. משה : כבודו רק משהו לפרוטוקול, כשהנאשם הדגים את כל העניין עם המחשב והזה הוא הדגים על תמונה שהוקפאה מ.ט. 171 דיסק 2 זמן קובץ 22:30 התיאור זה שסשה עומד לידו ומרים את יד שמאל לגובה חזה ובתרגום יש את המשפט "רומן ואני עם הסכין סשה ואיפה היד היה אצלה" שנדע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שנדע מה הוא אמר כשהוא דיבר על הכיוונים, מחשב דלת.

כב' הש' א. קולה : טוב, נפגש ב- 14:00.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : כן, אנחנו ממשיכים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, נעבור להדגמה הבאה, אני רוצה שתראה אני עוד לא שואלת שאלה, אני מקרינה לך מדיסק 172/1 חלק 2 זה בהמשך החקירה, מונה 53 עמוד 87 מתוך 97 עמודים לתמליל, סיפרת יורם דלת, אני רוצה לראות לך את ההדגמה הזאת, חצי דקה אחורה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא ממקם את עצמו ימינה, אתה רואה? אני מראה לך שהסיפור עם הדלת ששם באמת יורם העמיד את עצמו מימין אלייך בלי שכיוונת אותו הוא הרבה אחרי שהדגמת ימינה שמאלה, זה הרבה אחרי, אתה מסכים אתי שמכאן לא יכולת ללמוד שום דבר אחורנית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, כי אמרתי זה שיורם קם בדלת זה יחזק אותי שזה היה ככה.

ש : או קיי , בקטע הזה יורם שהוא מפנה לדלת הוא שואל אותך מה יש פה זה דלת שירותים? למה במקום להגיד כן אתה אומר לו אני לא זוכר זאת אם היא מימין או משמאל, הכוונה אם היא נפתחת נסגרת מימין או משאל?

ת : נכון, כי אני לא יודע דלת איך זה היה כי אני לא הייתי במקום הרצח.

ש : או קיי, אבל הוא לא שאל אותך אם הדלת נפתחת מימין או משמאל, הוא רק שאל אותך אם זאת הדלת, למה אתה צריך להוסיף את הפרט הזה שממילא אתה לא בטוח בו אם היא נפתחת נסגרת מימין או משמאל?

ת : כי דלת נפתחת או ימין שמאל אני לא יודע בגלל זה אמרתי לו.

ש : אבל הוא לא שאל, למה אתה מוסיף פרט שהוא לא שאל על כיוון פתיחת סגירת הדלת?

ת : אני לא יודע איך היה הרצח, אני לא יודע שום דבר על דלת, הוא רוצה מקבל את המידע מדויק אבל אני לא יודע להגיד, אני יודע שדלת יש בפנים נפתח יש שמאל, יש בפנים נפתח יש בחוץ נפתח יש נפתח שמאל יש בפנים, בפנים שמאל נפתח כי אני לא יודע לא זוכר כי אני לא ידעתי את זה אני אהבל.

ש : אני חושבת שאתה צודק וזה באמת מלבלב.

ת : לא אני אמרתי שאני אהבל לא מבלבל.

ש : לא התייחסתי למילה הזאת, אני מדברת על כיוון פתיחת הדלת, אני חושבת שאתה צ ודק כי דלת המשרד נפתחת לכיוון פנימה ודלת התא נפתחת החוצה שניהם לאותו כיוון רק זאת נפתחת פנימה וזאת נפתחת החוצה וזה באמת מבלבל ולכן אני חושב שאתה התבלבלת, לא ידעת את כיוון פתיחת הדלת ומשם הגיע השמאל או ימין מה אתה אומר?

ת : את מבלבלת כי אני לא יודע איך היה נפתח את הדלת וזהו בגלל זה אני ישר אומר אני לא יודע איך ימין שמאל לא יודע.

ש : למה פה לא המצאת פרט , היא נפתחת ימינה נקודה, היא נפתחת שמאלה נקודה, היא עמדה עם צד ימין נקודה, היא עמדה עם צד שמאל נקודה, למה פה כל הבלבול הזה זה בדיוק מסתדר הבלבול של צד ימין או שמאל זה בדיוק מתיישב עם הבלבול שאתה כאן משתף בלי ששאלו אותך על כיוון פתיחת הדלת.

ת : לא בדיוק ככה, מתי הוא שאל את הדלת נפתח אני לא יודע איך היה אם נפתח הדלת, הוא אומר פה נפתח הדלת, אפשר להגיד שזה חיזוק לו שככה היה נפתח ואני לא יודע, ואני אמרתי לא יודע שמאלה ימינה.

ש : אתה סיפרת לנו קודם איזשהו פרט חדש שבכלל הכיוונים הפוכים, הדלת היא איפה שהמחשב נמצא משהו חדש, אני שואלת בקטע שהקרנתי לך הייתה לך הזדמנות להגיד שבאמת הדלת לא פה אלא במחשב כמו שהראית היום, הוא שואל זאת הדלת נכון אז תגיד לו לא, הדלת היא בכלל איפה שהמחשב כמו שהראית לנו כמו שהמצאת לנו פה היום, למה פה לא אמרת את זה?

ת : אני לא ידעתי איך היה הדלת ואני הלכתי בשיתוף פעולה עם המשטרה ואני אמרתי שאני פחדתי להגיד את הטעות שלא יקבל את השיתוף פעולה עם המשטרה ועשיתי הכל לברוח משאלות שאני לא יודע תשובות זה מה שהיה וסליחה אני חושב מה רוצח ככה יכול להתנהג שהוא עשה רצח ולא יודע איפה דברים האלה זה מבחינתי כי בשבילי אני לא מבין כי פה אפשר להגיד שבן אדם בכלל לא יודע איך היה הרצח.

ש : או קיי, סשה שואל אותך בקטע הזה איך היא עמדה ביחס אלייך, הוא אומר לך נו תעמיד אותי, ואתה אומר עם הכתף, והוא אומר בדיוק איך שהיא עמדה, אתה אומר הנה הנה היא עמדה ככה כלפיי, ואתה מראה באותו רגע כאילו היא המנוחה, היא עמדה ככה כלפי ואתה מסתובב שאתה כאילו המנוחה, ראינו את זה ביחד.

ת : נכון.

ש : אחר כך הוא אומר לך תעמיד אותי איך שהיא עמדה, כאילו אל תעמוד אתה כאילו אתה המנוחה אלא תעמיד אותו את סשה איך שהיא עמדה ואז אתה מסובב אותו ומעמיד אותו איך שהיא עמדה, זאת אומרת פעם ראשונה אתה מעמיד את עצמך איך שהיא עמדה ופעם שנייה אתה מעמיד אותו איך שהיא עמדה, בשתי הפעמים אתה מראה שהיא עומדת מימין אלייך איך זה יכול להיות?

ת : כי אני לא יודע מאיזה כיוון היה הרצח ואני חוזר באותו קו שהיה שמתי אותו ימינה לא קיבלתי בוודאות שזה היה ימינה כיוונתי שמאלה גם הוא הפסיק לשאול אני הפסיק אותו להזיז אותו.

ש : בפעם השנייה שהוא אומר לך תעמיד אותי איך שהיא עמדה אתה ממש מסובב אותו כמו סביבון כמעט 360 מעלות בשביל מה כל הטרחה, למה אתה לא עוצר אותו באותו מנח? אם כל זה לא נכון לא בטוח ולא כלום.

ת : אני שמתי צד ימין זה פנים שלי כי אני הייתי צד ימין לפנים שלו

ש : או קיי.

כב' הש' א. קולה : לא מיצינו את הפרק הזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, היה חשוב לי לעבור על כל ההדגמות.

כב' הש' א. קולה : הכל בסדר, עד עכשיו לא הפרעתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן. אתה סיפרת שהיא לבשה מכנס ג'ינס, לארתור אני מקווה שאני מדייקת אמרת מכנס ג'ינס ובחקירה ובשחזור אמרת שהיא לבשה ג'ינס כחול כהה, קודם כל מאיפה הפרט הזה המצאת? לוגיקה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה פרט לא לוגיקה כי אני ראיתי ילדים בבית ספר כולם בג'ינס , אולי 1, 2 ילדה היה בשמלה אבל כולם בג'ינס.

ש : אז זה לוגיקה, אם כל הילדים הולכים בג'ינס או הילדות הולכות עם ג'ינס.

ת : כן.

ש : אתה מסרת גם בחקירות שלך שהיא נעלה נעלי ספורט עם צבעים שחור אפור לבן עוד עשית בתוך זה כל מיני שילובים, אלה שלושת הצבעים שבסך הכל תיארת, מאיפה זה גם לוגיקה?

ת : אני אמרתי שילדים הולכים בנעליים ספורט בדרך כלל הצבע אמרתי אפור שחור כי היה לי נעליים כאלה וזה צבע ראשון שבא בראש אפור שחור.

ש : אבל היא בת היא לא בן, מה זה היה לי נעליים כאלה.

ת : נעלי ספורט.

ש : למה דווקא הצבעים האלה היא בת.

ת : לא, אני לא יודע איזה צבע יש לה, אני פשוט אמרתי ראשון שהיה בראש, אצלי היה נעל ספורט אפור שחור ואני נתתי את הצבע הזה.

ש : פה זה לא לוגיקה שנערות נועלות נעליים שחור אפור לבן אלא פה בגלל שלי היו נעליים בצבעים האלה אז אמרתי.

ת : נכון, כן.

ש : או קיי, בנות בבית ספר לא לבשו רק ג'ינס או ג'ינס כחול כהה הן לבשו גם טרנינג, טייץ, מכנסי בד, חצאיות, צבעים אחרים, מאיפה ג'ינס כחול כהה, למה דווקא את זה?

ת : ראיתי ילדים בג'ינס בגלל זה אמרתי ג'ינס, כחול כהה גם עלי כחול כהה ג'ינס.

ש : או קיי, מאיפה השילוש של שלושת הגוונים אפור שחור לבן רק מהנעליים שלך?

ת : לא, מתי ששאלו במשטרה איזה צבעים אמרתי שיש צבע קלאסי שחור לבן, צהוב שחור, כאלה צבעים קלאסיים זה מה שאמרתי הסברתי במשטרה אז כמה שאני זוכר אולי היו עוד דוגמאות אני פשוט לא זוכר.

ש : מה עוד למשל?

ת : אני לא יודע אני לא זוכר מה שאמרתי להם.

ש : או קיי.

ת : יש רק לבן ורק שחור כאלה גם צבעים.

ש : או קיי, אם צבעים קלאסיים זה גם צהוב למה בשום מקום לא אמרת צהוב צבע קלאסי צהוב או גם צהוב למה?

ת : באותו רגע אני בכלל לא חשבתי על הצבעים מתי שאלו איזה צבע נעליים אצל ילדה אמרתי ראשון שבא בראש זה צבע נעליים שלי כי לא ידעתי איזה צבע איך אני אגיד, ואם אני לא טועה גם אמרי אני לא זוכר בדיוק, אני לא יכול להגיד בוודאות כי לא ידעתי את זה.

ש : צבע קלאסי לילדה לנערה זה גם ורוד,

עו"ד י. הלוי : לא, זה מגדרי זה פוגע, יום האישה אתמול היה אני מבקש, אנחנו לא נגלוש לשם.

ש : אני אומרת לך שצבע קלאסי לילדה לנערה זה גם ורוד, אדום, סגול, שחור חלק, לבן חלק, אפור חלק, הקלאסי באמת להגיד צבע חלק, נעלי ספורט לבנות, שחורות, ורודות, אדומות, מאיפה השילוב של הצבעים אני באמת רוצה שתסביר לנו.

ת : אמרתי אני לא יודע צבע קלאסי של הבנות אני פשוט אמרתי באותו רגע ישר מתי שאלו אמרתי אצלי כזה נעליים צבע אפור שחור זהו.

ש : כשהסברת על הג'ינס אתה אמרת ג'ינס כחול כהה לא התלבטת שם וגם הסברת איך אתה יודע את הדבר הזה ואמרת אני מפנה לאותה חקירה 172/1 חלק 2 מונה 00:17 עמוד 27 בתמליל, היא הייתה עולה, אני ראיתי רק את החלק התחתון, לא הסתכלי מאחורה על הזאת זאת אני הסתכלתי ראיתי רק את החלק התחתון שלהם, למה כשאתה רוצה להסביר את המכנס שלה או בכלל מה היא לבשה אתה מתאר את הפריים שהיא עולה במדרגות, למה לא תתאר שבזמן הרצח ראית את זה, זה נורא מיוחד להקפיא מצב בדיוק על הקטע הזה של עלייה במדרגות איך חשבת על זה?

ת : בגרסה שלי מה שנתתי במשטרה ילדה קיללה אותי וברחה במדרגות קדימה, אם היא קדימה במדרגות אני רואה רק את הלמטה.

ש : בדיוק, אני אומרת לך שזה מראה שאמרת אמת כי קלטת את הפריים הזה בראש, לכן כשאתה מתאר ראיתי את החלק התחתון אני לא באמת מצפה שתדייק בפרטי הלבוש שלה להקפיא תמונה בדיוק שם ולא להגיד את התשובה הלוגית המתבקשת מהרצח זה משהו מאד מיוחד, זה אומר שזה מאד אותנטי זה אמיתי, זה אומר שאתה רצחת.

ת : אני לא רצחתי את הילדה ותביעה פה טועה, אבל אם לקחת את הילדים ולראות אפשר לראות כולם בג'ינס , לא יכול להגיד באחוזים אבל רוב הילדים בג'ינס כחול.

ש : זה כמו שאתה אומר על הנעליים שהסברת על הצבעים 172/1 חלק 3 עמוד 21 מונה 00:11, שם אתה אמרת קפצו שם הצבעים האלה, אני העפתי מבט שנעלי ריצה וזהו, העפתי מבט, קפצו שם, זה כל כך אמיתי, זה לא לבוא ולדקלם צבע, קפצו לך לעיניים הצבעים האלה, אתה העפת מבט, קלטת שזה נעלי ריצה, לא עניין אותך בכלל, לבוא להגיד קפצו שם הצבעים האלה זה בדיוק כמו לתאר שקלטת את הלבוש שלה כשהיא עלתה במדרגות ואתה מלמטה רואה את החלק התחתון של הבגדים, דבר כזה אי אפשר להמציא בשום סיפור שיקרי, מה אתה אומר?

ת : זה לא נכון מה שתובעת אומרת.

ש : או קיי, אתה אמרת שהיא נעלה נעלי ריצה נעלי ספורט, אני שואלת אם בלוגיקה שלך אתה מתאר אותה עם נעלי ריצה נעלי ספורט תתאר אותה עם בגדי ספורט, אולי היה לה שיעור התעמלות באותו יום, למה לא להגיד היא לבשה טייץ טרנינג, איך עשית את השילוב של נעלי ריצה ספורט עם מכנס ג'ינס, זה בניגוד ללוגיקה מה אתה אומר?

ת : אמרתי שראיתי ילדים שהולכים בבית ספר עם בג'ינס ובנעלי ספורט האמת לא ראיתי ילדים בטרנינג ספורט.

ש : אז למה לא אמרת היא נעלה נעליים רגילות, היא לובשת ג'ינס היא נעלה ד"ר מרטינס, נעליים רגילות, נעליים שהן לא ספורט למה עשית את השילוב הזה? מגפיים?

ת : באותו רגע מה שראיתי ראיתי את הנעליים אמרתי על נעליים ספורט כי כל הילדים בבית ספר כמה שראיתי בנעלי ספורט, במגפיים אולי היו אבל אני לא באתי לשם להסתכל על הילדים מה שראיתי בדרך ובחזרה ראיתי אמרתי וזהו.

ש : בנעליים שלה באמת היה אפור שחור, אגב אפור בהיר שאפשר לטעות ולחשוב שזה לבן, היה גם סימן אדום בצדדים בצד של הנעל כמו וי כזה של פומה, התיאור הזה שאתה מתאר כשאתה עולה במדרגות ואתה קולט את הצבעים האלה השילוב הזה מתיישב בדיוק עם הקטע שאתה רואה אותה מאחור, שם רואים הכי טוב את האפור, אפור לבן והשחור, זה גם מסביר לנו למה לא אמרת אדום, למה לא תיארת סימן אדום כי אתה ראית שהיא עולה במדרגות כמו שעכשיו תיארת ואתה מאחור.

ת : לא נכון כי אני לא ידעתי בכלל איזה צבע יש לילדה ואמרתי אפשר לראות את הנעליים שלי פה איזה צבעים הנעליים שלי ובגלל זה אמרתי צבע שחור ואפור.

ש : או קיי, אני רוצה להציג לך תמונות של הנעליים של המנוחה, אדום לא אמרת, תסתכל על הצבעים ותראה איך הן נראות מאחור, תראה גם ששולי המכנסים שלה ארוכים מכסים את החלק העליון של הנעל ואתה ראית אותה כשאתה מאחוריה במדרגות, תראה את הצבעים שאתה תיארת, שחור, אפור כמו לבן, אני מראה מתוך תמונות מעבדה ניידת, אני אגיש את זה אני לא זוכרת את מספר התמונות, זאת תמונה אחת וזאת התמונה השנייה, הבאתי גם תמונה של הנעל מקדימה רק כדי להתרשם מהצדדים למרות שהוא אמר שהוא רואה אותה מאחור את המנוחה, אני מבקשת להגיש את התמונות האלו.

כב' הש' א. קולה : אבל למה זה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי הן בגדול, אנחנו פשוט הקפאנו את התמונה כדי שיהיה נוח לראות את הצבעים כי זה תמונות שהיא על היריעה לפחות אחת מהן אז שיהיה לכם בגדול.

כב' הש' א. קולה : תמונות של הנעל של המנוחה הוגשו וסומנו ת/458 , תמונות שהמנוחה נעולה בנעליה סומנו ת/459.

עו"ד ש. הר ציון : הכל מתוך דיסק המעבדה.

כב' הש' א. קולה : הכל מתוך דיסק המעבדה הניידת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, תראה, אני מראה לך תמונה מתוך השחזור של שי יפרח חברתה של המנוחה, מתוך הדיסק הקפאי פריים, שי יפרח לבושה במכנס בד טרנינג בצבע בורדו ונועלת נעלי בובה שחורות, אני מראה לך, למה תיאור כזה לא נתת לא של הנעליים ולא של המכנסיים? אני מגישה, זאת חברה של המנוחה.

כב' הש' א. קולה : תמונה של הבגדים והנעליים של שי יפרח הוגשה וסומנה ת/490.

עו"ד ש. הר ציון : מתוך דיסק השחזור.

כב' הש' א. קולה : זה נתת לי רק אחת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני תכף אאתר עוד, אני מראה לך עוד תמונה מתוך מוצג שהגשנו תקליטור כתבות, תקליטור תקשורת, אני מציגה לך מדגמי, רואים כאן ילדים מבית הספר חלק באמת לבושים לבושות בג'ינס אבל גם חלק לא ואם בכלל אז ג'ינס בהיר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : רואה.

ש : אי אפשר להסיק שבנות ולא בנים, אני כן עושה הבחנה בין בנות לבנים, לובשות בהכרח ג'ינס כחול כהה, אני מבקש להגיש.

עו"ד י. הלוי : לפני ההגשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד י. הלוי : אני מסכים בכפוף לכך שאני אגיש סרטון שצולם יומיים / שלושה לאחר הרצח שרואים 90 אחוז כולם עם ג'ינס ונעלי התעמלות ושהתביעה לא תתחיל להגיד לי מאיפה זה מי צילם לא צילם, אני רוצה שוויון, תגישי, נצא מנקודת מוצא שזה בית ספר נופי גולן אבל אני רוצה סימטריה, אני זוכר שחקרתי את יורם אזולאי יורם אמר זה נכון רוב התלמידים באו עם ג'ינס אז לא הגשתי, אבל אם אנחנו מתחילים בקרב תלבושות וקרב צבעים אני אומר בבקשה אני רואה שהמוצג מסומן, אין לי בעיה.

כב' הש' א. קולה : עוד לא סימנתי כלום.

עו"ד י. הלוי : אני רק יודע את הכוח בסוגייה הזאת הלא מרכזית הכוח האדיר של ראיית ההגנה לעומת.

כב' הש' א. קולה : הוא יוכל להגיש גם כן?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי, זה מתוך מוצגים שאנחנו הגשנו כבר.

כב' הש' א. קולה : בסדר, תראי מה שכתוב כאן, שודר ב- 2019 אבל צולם ב- 2006, אני לא יודע מי כתב את זה, זה הופק מיוטיוב אז אני לא יודע איך זה הופק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מתוך ראייה שכבר הגשנו דיסק תקשורת זה הוקפא משם.

כב' הש' א. קולה : לא בחנו אותה, לא בדקנו אותה, הוא לא בחן אותה ולא בדק אותה.

עו"ד י. הלוי : בלי לראות אני מסכים, כשאני אגיש לכם אתם תראו.

כב' הש' א. קולה : הוא יוכל גם להגיש?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי מתוך ראיות קיימות בוודאי.

כב' הש' א. קולה : מתוך מה תגיש?

עו"ד י. הלוי : הגברת עשתה סרט זיכון לתאיר ז"ל מנוחה תהיה בגן עדן והסרט הזה צולם בנופי גולן יומיים שלושה או שבוע אחרי הרצח, הסרט הגיע אלי ורואים ים תלמידים ותלמידות בג'ינס ונעלי התעמלות.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוא תראה לנו מה בדיוק מה אתה רוצה להגיש.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : כבודכם, הגשנו שלושה דיסקים עם אוסף גדול של כתבות בין היתר בכתבות האלה חוזרים לצלם בבית הספר, כבודכם יסתכלו על הכתבות.

כב' הש' א. קולה : עו"ד בני משה תקשה לי לא להגיב בסדר, זה רזולוציות,

כב' הש' ד. צרפתי : אתם רוצים שהוא יביא את זו שצילמה את הסרט?

עו"ד ב. משה : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : אז מה הדילמה, הוא רוצה להגיש סרטון, טקס הוא אומר בבית ספר שלושה ימים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די, מספיק, עו"ד בני משה הבנו אותך, בואו נתקדם, הגשתם צילום מתוך עמוד 13 ששודר ב- 2019 אבל צולם אחרי הרצח ואנחנו מזה נסיק מסקנות תודה רבה לכם.

עו"ד ב. משה : יש פה טענה שכל הילדים בג'ינס אנחנו רוצים להתמודד עם זה.

כב' הש' א. קולה : אין וויכוח עכשיו בנושא הזה, הוגש וסומן ת/491 נקודה.

עו"ד י. הלוי : משפט אחרון, גם ראש צוות חקירה כבר ההרכב אמר לכם זה לא אתם בני ומיטל זה מדינת ישראל אמר כן רוב הילדים שם עם ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : טוב, סומן ת/491 מתקדמים.

עו"ד י. הלוי : אני אביא סרט.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי שב בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חשבתי לחסוך את כל הקפאת התמונות מהתקשורת ולהסתפק אבל אני אגיש את כל המקבץ, הכל מתוך הדיסק הזה אני פשוט אגיש את הכל, אני אראה קודם לנאשם את מה שעדיין לא הצגתי בפניו, הראשונה זה מהשחזור של שי יפרח שהגשתי, אני מראה לך יש גם ג'ינס, נעלי ספורט, יש בכל מיני צבעים, אפור, שחור לבן אבל יש גם לא מעט אחרים באותה מידה, אי אפשר להגיד שבנות בדרך כלל,

כב' הש' א. קולה : את צריכה את העד בשביל זה ריבון העולמים, את צריכה את העד בשביל זה, אם הוא יאשר אז כך או אחר? הראייה קיימת, אנחנו בדיני ראית, זה כבר מונח בפנינו מאה אחוז תפני בסיכומים ותראי לנו ש90 אחוז מהילדים הולכים ככה ו- 10 הולכים ככה למה צריך את העד בשביל זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אני רוצה להבין את הלוגיקה.

כב' הש' א. קולה : הלוגיקה שלו הובנה, הוסברה, ריאלית לא ריאלית נשבור את הראש בבוא העת זה כל כך מיותר, גברתי מבזבזת את הזמן באמת, זו ראייה שקיימת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא חושבת שאני מבזבזת את הזמן אדוני אני אסביר.

כב' הש' א. קולה : טוב

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מסביר שהוא ראה מילדים בית ספר.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לנו כאן כמה פרטים, את התסרוקת ששמענו עליה בבוקר,

כב' הש' א. קולה : גברתי מסכמת זה לא יעזור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני רוצה להסביר למה אני שואלת את השאלה.

כב' הש' א. קולה : גברתי לא מסכמת עכשיו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני מסכמת את השאלה שלי אני לא חוזרת.

כב' הש' א. קולה : לא, גברתי חוזרת למקומה ומקשיבה זו הפרוצדורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה.

כב' הש' א. קולה : גברתי חוזרת למקומה ומקשיבה כל כך פשוט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני אחזור למקומי אני רוצה להציג לו את התמונות ולקבל את התשובה שלו.

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים לדבר להיגיון של גברתי, זה מוצג שכבר נמצא בתיק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : הלוגיקה שלו סבירה לא סבירה הוא הסביר אותה, נשבור את הראש בבוא העת, עכשיו גברתי רוצה שהוא יאשר שיש כאלה ויש כאלה אז תגידי לו, תשמע יש לנו תמונות שאומרות שיש ילדות ככה וילדות ככה לא צריך להציג את זה עוד פעם באמצעותו זה חומר שקיים זה מיותר לגמרי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נניח שאני לא מציגה איך כבודכם ידע על סמך מה אני מטיחה, הרי יש עשרות כתבות.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בכל כתבה יכולות להיות עשרות דקות איך כבודכם יידע למה העד התייחס, אני טרחתי והקפאתי פריימים כדי שאני אוכל להגיש לכם שתדעו מה אני מבקשת ממנו תשובה.

כב' הש' א. קולה : תטיחי באופן כללי ונתקדם בסיכומים זה מיותר, זה פשוט מיותר גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבינה, ניסיתי פה לסייע לכם כדי שתדעו למה הוא מתייחס זה הכל, יש עשרות כתבות איך תדעו אחר כך למה הוא התייחס.

כב' הש' ד. צרפתי : גברת תשאל אותו באופן פשוט האם הוא מסכים שחוץ מגינס ונעליים ילדות הולכות גם עם טייץ נעלי מרטין וכו' הוא אישר, את רוצה שהוא אישר עוד פעם? אתה יודע להגיד באיזה אחוזים רק ג'ינסים ראית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא כבודכם.

כב' הש' ד. צרפתי : גמרנו, יאללה נתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא מה ששאלתי.

כב' הש' ד. צרפתי : גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא דיבר באופן כללי על ילדות ואני מדברת על ילדות בבית הספר זה שני דברים שונים והתמונות שלי מבית הספר.

כב' הש' ד. צרפתי : מבחינתנו מיצית את הסוגייה הזאת תעברי הלאה, זאת ההחלטה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני עוברת.

כב' הש' א. קולה : כמובן בסיכומים יש לך זכות להפנות והכל יהיה בסדר אין שום בעיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אפנה אבל את התשובה שלו אין לי.

כב' הש' א. קולה : יש לך את התשובה שלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא על זה.

כב' הש' א. קולה : בסדר תתקדמי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב.

כב' הש' א. קולה : הכל בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האם ידעת לפני ההתוודות אצל ארתור אם הייתה למנוחה יותר מפגיעה אחת בגרון, יותר משיסוף אחד יותר מפגיעה אחת בגרון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שזכור לי לא.

ש : או קיי, כשאתה שמעת על הרצח שמעת על שיסוף אחד.

ת : כן.

ש : או קיי,

ת : הכוונה אחד על הגרון.

ש : כן, כן אני שואלת על הגרון.

ת : כן.

ש : אתה העדת כאן שאתה הדגמת לארתור שיסוף אחד על הגרון הבנתי אותך נכון?

ת : כן.

ש : אני אומרת לך שבהדגמות שלך גם לארתור וגם בשחזור לנו נראה שאתה מדגים פעמיים שתי הנפות כלפי הגרון.

כב' הש' א. קולה : את מדברת על השחזור או על ארתור?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : דיברתי על ארתור ועל השחזור גם וגם, אני אשאל שוב.

עו"ד י. הלוי : תפרקי מה אכפת לך לפרק?

כב' הש' א. קולה : את יכולה לפרק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, בהחלט.

כב' הש' א. קולה : תפרקי את זה לארתור ואחרי זה לשחזור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מאה אחוז, אני אומרת לך שבהדגמות שלך לארתור בתא אתה הדגמת כך להבנתנו שתי מכות כלפי הצוואר שתי הנפות מכאן אנחנו למדים ששיספת את גרונה של המנוחה או פגעת בגרונה של המנוחה פעמיים, יותר מפעם אחת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני עשיתי לארתור את המכה אחד השני אני הסברתי שאחרי מכה הזאת הולך דינמיקה של מכה ובן אדם נופל בסיבוב.

כב' הש' א. קולה : כן, זה אמרת בחקירה הראשית נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כשאתה מדגים לארתור כבר על המיטה אתה מדגים לו 4 פעמים, 4 תנועות כלפי הצוואר, אני אומרת לך שלהבנתי אתה מדגים כאן שני זוגות, שניים ושניים וגם בעמידה אתה מדגים את הזוג השלישי ולכן בכל ההדגמות האלו אתה מדגים לו פעמיים, פעמיים על המיטה עוד פעמיים על המיטה ופעמיים בעמידה ובעיניי זה לא מקרי, אני למדה מכך שאתה שיספת את גרונה פעמיים לפי הגרסה הזאת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני חושב התובעת טועה כי מתי היינו במיטה אני שומע שהוא אומר פה והוא שואל איפה כאילו הוא רוצה להבין ואני מסמן לו עוד פעם איפה.

ש : אני רוצה להראות לך, בלי טשטוש רק נפנה את הטלוויזיה לכבודכם, מונה 00:01:00 הפעם הראשונה על המיטה, תתחיל חצי דקה קודם.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ת : היה פעם אחת הוא שואל ואני עוד פעם חוזר.

כב' הש' א. קולה : היה פעמיים, רואים שיש פעמיים, הוא יש לו הסבר בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהוא שאל באמצע.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, או קיי.

כב' הש' א. קולה : הוא יש לו הסבר.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד ב. משה : שלוש וארבע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וארבע.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

כב' הש' א. קולה : לכן זה כל כך חשוב שאת זה נראה בכתוביות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, לכן ביקשנו בדיוק מהסיבה הזאת.

כב' הש' א. קולה : נתקדם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : זה ההסבר שלו, זה ההסבר שלכם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני לא מקרינה שוב את ההדגמה בעמידה, שם רואים שניים כן שאל באמצע לא שאל הדיסק אצלכם אתם תראו.

כב' הש' א. קולה : בסדר, נעשה לנו פרשנות משלנו נפרש בבוא העת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר גמור, אני אומרת לך עברנו על ארתור, זה ההסבר, גם בשחזור,

כב' הש' א. קולה : פה אני רוצה לעצור שניה אחת,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אני מבקש שהעד יצא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : בסדר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בטח.

כב' הש' א. קולה : כשגברתי אומרת פעולות שיסוף בשחזור אם אני זוכר נכון בשחזור אין,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרתי שיסוף?

כב' הש' א. קולה : כן, לכן הפסקתי אותך קודם, אמרת שיסוף גם על ארתור ושם בשחזור

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרתי מכה.

כב' הש' א. קולה : לא, לא גברתי, סליחה, גברתי יש לי בקשה אחת אני מדייק מאד בדבריי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מקבלת, אדוני צודק צריך לפרק את זה.

כב' הש' א. קולה : אמרתי לגברתי לפרק את זה בכוונה כי זכרתי שבשחזור זה היה משהו אחר לא רציתי כמובן שהעד ישמע שלא תהיה לו את התשובה, האם אנחנו מסכימים שבשחזור לא הייתה פעולת שחזור, לא הייתה תנועה של שיסוף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב שאדוני מדייק זה בדיוק המקום שצריך לדייק, אני לא יודע מה שיסוף או לא שיסוף, הוא מראה מכה אחת כלפי הגרון.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, מה שגברתי עשתה עכשיו זה תנועת שיסוף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חיתוך שיסוף.

כב' הש' א. קולה : גברתי הראתה לי תנועת שיסוף, האם זה מה שרואים בשחזור?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה לפרש אותו.

כב' הש' א. קולה : למה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אני לא יכולה לפרש אותו.

כב' הש' א. קולה : למה, רואים את זה.

עו"ד י. הלוי : כי הוא דוקר הוא לא משסף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק בשביל זה אני רוצה שהוא יסביר.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש מראה עיניים יש פעם אחת ויש פעם שנייה.

כב' הש' א. קולה : אבל למה גברתי מראה לנו שיסוף?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אולי זה חיתוך ואולי זה שיסוף.

כב' הש' א. קולה : למה גברתי מראה לו שיסוף?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני.

כב' הש' א. קולה : סליחה גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות שזה שיסוף אני באמת לא יודעת זה חיתוך, שיסוף לא יודעת גם זה יכול להיות וגם זה אני רוצה שהוא יסביר, אני לא יכולה להסביר במקומו.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, גברתי לא מסבירה ומדגימה לו 4 פעמים

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חוזרת על ההדגמות שלו.

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עם זה אין לי בעיה כי זה שלו,

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ההסבר הוא שלי ואני לא רוצה.

כב' הש' א. קולה : בשחזור אין הדגמה של שיסוף

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה חקירה.

כב' הש' א. קולה : אין דבר כזה בשחזור ולכן כשגברתי אומרת לו את המילה שיסוף זה עם כל הכבוד לא בכוונה כמובן, בטעות, יכול לבלבל, יכול להטעות, גם אדם שהוא נולד בארץ ודובר עברית שפת אם זה יכול לבלבל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני זוכר שאמרתי שיסוף או מכה אני מקבלת לגמרי ואני שמחה שאדוני מדייק אותי, אני אתקן את הטרמינולוגיה שלי.

כב' הש' א. קולה : הכל מוקלט, כל מה אני אומר מוקלט, כל מה שגברתי אומרת מוקלט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מודה לאדוני על הדיוק הזה.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אראה לעד את הקטע ושהוא יסביר למה הוא התכוון.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, בסדר גמור.

כב' הש' ד. צרפתי : את יכולה להמשיך.

כב' הש' א. קולה : כן, את יכולה להמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תראה, יש כמה מקומות בשחזור שאתה מראה את הפגיעה שלך או את המכה שלך כלפי הגרון, אני לא יודעת יכול להיות שזה שיסוף, לא שיסוף, נקבע מה שנקבע, אני לא פה כדי לפרשן אותך, התנועה שהראית בשחזור וגם בחקירה, אפשר לשאול את זה ביחד כלפי הגרון שלה.

כב' הש' א. קולה : בשחזור, חקירה זה חקירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, בשחזור, התנועה שהראית כלפי הגרון שלה.

כב' הש' א. קולה : התנועה כלפי הגרון של השוטרת בשחזור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, זה שיסוף מה זה?

כב' הש' ד. צרפתי : הוא לא יודע מה זה שיסוף בכלל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תסביר לו המתורגמנית.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר אמרתי חתך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העד מראה חתך.

כב' הש' א. קולה : חתך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, בסדר, אני חושבת שקיבלנו תשובה, זאת הסיבה שלא רציתי אני לפרשן אותו.

כב' הש' א. קולה : או קיי, עכשיו נניח חס וחלילה שנראה משהו אחר אז מה נגיד אז?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן אני רוצה את ההסבר שלו כבודכם, ההסבר שלנו יכול להיות טוב אבל בסוף הוא מסביר את מה שהוא מדגים זו בדיוק הסיבה שרציתי שזה יבוא ממנו.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד י. הלוי : אכן בא ממנו.

כב' הש' א. קולה : בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להראות לך קטע מונה 00:53:38 עמוד 84 בתמליל של השחזור, כאן זה בסוף אחרי כל ההדגמות.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : לחזור על השאלה, כמה פעמים פגעת תראי מה השאלה ותראי מה התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראיתי.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה לראות א זה עוד פעם בלי שאני אומר אף מילה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראיתי, זה אנטולי, המילה גרון עולה מאנטולי, הוא שואל כמה פעמים פגעת, הנאשם אומר פעם פעמיים ורק אז אנטולי אומר

כב' הש' א. קולה : בגרון.

בגרון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להראות את כל הרצף.

כב' הש' א. קולה : נכון, כשאנטולי שואל כמה פעמים פגעת אנטולי לא אומר לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : ברור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן אני רוצה להראות את הכל להראות לו ברצף.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא מלין על זה שגברתי הספקה בתשובה המילולית שלו פה,

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : במקום לראות מראה עיניים כמו פה את השחזור עצמו,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן.

כב' הש' ד. צרפתי : שרואים מה שרואים על זה הוא מלין ויש פה משהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם את זה אני יכולה להקרין.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : מצוין.

עו"ד י. הלוי : אבל את לא עושה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לי את הדרך שלי.

כב' הש' א. קולה : שניה, רגע, בואו נסכם שאנטולי שואל אותו כמה פעמים פגעת בלי שהוא הזכיר את המילה גרון.

עו"ד ב. משה : לא, הוא הזכיר למה לא?

כב' הש' א. קולה : בשלב הראשון כמה פעמים פגעת? אני לא ראיתי לכן אני ביקשתי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שמה שוב.

עו"ד ב. משה : לגרון כמה פעמים.

כב' הש' א. קולה : לגרון זה אחר כך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בני 10 שניות אחורה נראה את זה שוב.

עו"ד ב. משה : הנה, זה מפה.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : בואו נראה את זה ביחד.

עו"ד ב. משה : הנה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אני לא ציטטתי.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנה לטובת הנאשם.

כב' הש' ד. צרפתי : זה אנטולי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קורה לפעמים, לא? בסדר, טעיתי אני מצטערת.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אמרתי שהגרון בא מאנטולי טעיתי, אתה ענית על פעם פעמיים מהגרון כמעט עזרתי לך הפעם אבל תיקנו אותי, בסדר.

כב' הש' א. קולה : אני ראיתי שגברתי לא מצטטת נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אז הראיתי לך את הקטע הזה שאתה אומר פעם או פעמיים לגרון ואני מראה לך עוד קטע כמה רגעים אחריו במונה 00:55:22 תכף תראה את שניהם.

עו"ד ב. משה : נתחיל ב- 55 20 שניות קודם.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית את שני הקטעים עכשיו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : אולי אני טועה אבל ממה שאני רואה בשני הקטעים האלה אתה אומר א. פגעתי בה פעם פעמיים בגרון זאת אומרת אופציה של יותר מפעם אחת, בפעם השנייה אחרי שאתה מדגים אתה אומר פגעתי עוד פעם, לא זוכר בדיוק, פגעתי עוד פעם ועוד פעם לכאן ומראה את התנועה כלפי הצוואר, אני אומרת לך שמהמילים ומההדגמה הזאת אפשר להבין שאתה פגעת בה פעמיים בצוואר.

ת : לא נכון.

ש : חתכת לה פעמיים את הצוואר.

ת : לא נכון בכלל, אפשר לראות אני שיניתי אחרי אנטולי מתי הוא שאל כמה פעמים עשית בגרון, אמרתי או פעם פעמיים כי אני לא יודע לא קיבלתי תשובה, פה מתי עשינו את זה אמרתי תפסתי בשיער מצד שמאלה אם תופס ומושך אז פיזית מתי הולך את הראש זז זה מה שהסברתי לאנטולי.

כב' הש' א. קולה : לא הצלחתי להבין מה אתה מראה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני פשוט קשה לי להסביר שכבודו, אני אומר שאם לוקחים מצד שמאל שיער ומושכים למטה מהלחץ שהולך שיער ראש זז.

כב' הש' א. קולה : לאיזה כיוון?

מתורגמנית : הוא הסביר טוב מאד, שמושכים שיער ראש זז לכיוון לוקחים פה לכיוון הפוך.

כב' הש' א. קולה : לא הבנתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אם לוקחים את השיער מצד שמאל ומתחילים לזוז את הפיזית למטה , איך להסביר את זה (רוסית)

מתורגמנית : הוא פשוט במשיכה של שיער.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הראש זז אוטומטי זה מה שאמרתי.

כב' הש' ד. צרפתי : לכיוון ההפוך של המשיכה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, זה מה שהסברתי לאנטולי, אחר כך הוא שאל על הסכין, אני אומר אותו אני לא יודע או חתכתי ככה כאילו מימינה שמאלה או הפוכה משמאלה ימינה זה מה שאני מסביר לו פה ולא שתיים, פה בשחזור אפשר לראות או ככה או ככה זה אומר שזה בן אדם שרצח? שלא יודע שום דבר בכלל, ואחר כך שהמשכתי אמרתי המכה הזאת אחרי ההגנה שילד אה ילדה שמה את היד הגנה היה חתך ואזור כן,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם מצביע על הצוואר התחתון.

עו"ד י. הלוי : מה צוואר תחתון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה חזה מצד ימין למעלה.

כב' הש' א. קולה : ימין למעלה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שבשחזור אני עושה לא שתיים מכות לא שלוש לא שום דבר.

עו"ד י. הלוי : בסוף השחזור.

כב' הש' א. קולה : בשחזור על אנטולי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בקטע הזאת.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וביתר ההדגמות שלך בשחזור עצמו,

כב' הש' ד. צרפתי : לפני?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, מה אתה מדגים?

כב' הש' א. קולה : הוא ענה קודם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן אבל כבודכם רצה שאני אקרין לו את הקטעים.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, מה הוא ענה ראינו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לשאול שאלה אחת על כל ההדגמות הקודמות בשחזור, בכל ההדגמות הקודמות בשחזור לפני שהקרינו לך פה במשרד מה הדגמת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מכה אחת בצוואר הגנה של היד ימין חתך ומכה לחזה זה מה שהדגמתי בכל ההדגמות גם בשחזור.

ש : או קיי, מכה אחת לצוואר, שנייה אחרי הרמת היד לחזה ואתה שוב מצביע על אזור מפתח הלב מימין גרון תחתון.

ת : זה לא מפתח לב זה חזה צד ימין למעלה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד זה הפוך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : (רוסית) אני לא יודע איך להסביר.

מתורגמנית : עצם הבריח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מתחת לעצם הבריח בדיוק מימין.

כב' הש' א. קולה : מצד ימין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי נכון.

כב' הש' א. קולה : זו ההגדרה הנכונה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : באירוע כזה כאותי שאתה משסף או חותך את הגרון שלה בפעם הראשונה והיא מרימה את היד יש תזוזות, אתה באמת זוכר אם פגעת 5 ס"מ למטה או 5 ס"מ למעלה בין המיקום שהראית לנו עכשיו שזה עצם הבריח לבין הגרון שלה התחתון אתה יכול לשים לב לדבר כזה בכזה אירוע, מישהו בכלל יכול לשים לב, לדקדק בצורה כזאת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא הרגתי אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה : הוא אומר אני לא הרגתי אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה ברור אני לא הרגתי אני לא יודע, אני אומרת לך שמי שרוצח ובמיוחד רצח כזה כאותי.

כב' הש' א. קולה : שלוש דקות הפסקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רק אסיים את השאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 3 דקות הפסקה עכשיו?

כב' הש' ד. צרפתי : יש פה צורך להפסקה רגע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אסיים את השאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : תשלימי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שמי שרוצח ברצח כאותי כזה ומתאר חיתוך אחד של הצוואר ואז מתאר פגיעה שנייה, חיתוך שני כשהוא קצת יותר למטה הראית 5 ס"מ בערך למטה מהצוואר שלה זה פרט שמראה לי שאתה באמת פגעת לה בגרון פעמיים כי אתה לא אמור לזכור ואני לא מצפה שתזכור אם זה היה בדיוק פה או בדיוק פה זה הכל, עכשיו תענה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : התובעת טועה כי בן אדם אם נותן מכה בגרון הוא יודע איפה גרון אבל אני פשוט עניתי עשיתי פעולה עם השוטרים ואומר איך אני בלוגיקה שלי חושב, פה הגנה, פה מכה זה מה שהסברתי לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : במכה הראשונה זה נכון אבל לא במכה השנייה, במכה השנייה אני לא מצפה שתדייק לו ב- 5 ס"מ , תודה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר 5 דקות הפסקה?

כב' הש' א. קולה : 5 דקות.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : כן, אפשר להמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אתה הדגמת הרבה פעמים גם בחקירה וגם בשחזור איך פגעת בה, את התנועות שביצעת באזור הצוואר, בעצם הבריח, ואני לא רוצה עכשיו להדגים לך לא יודע 8-10 הדגמות,

עו"ד י. הלוי : אז תדגימי שתיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם מהחקירה ושם מהשחזור, לכן אני שואלת שאלה כללית, האם גם בכל ההדגמות שלך בחקירה וגם בכל ההדגמות שלך בשחזור הדגמת מבחינתך את אותן פגיעות, מה שתיארת לנו כאן חיתוך של צוואר ופגיעה נוספת שהיא באזור עצם הבריח הימני 5 ס"מ בערך מאזור הצוואר, האם זה מה שרצית והתכוונת להדגים בכל הפעמים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה שאמרתי קודם שהתחלתי את הצוואר.

עו"ד י. הלוי : העד מדגים תנועה של דקירה.

כב' הש' א. קולה : העד מדגים תנועה של דקירה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, בצוואר, אחר כך היה הגנה יד וחזה זה מה שהיה השחזור אם אני לא טועה בשחזור אנטולי התחיל לשאול איפה עוד פגעת ואחרי שאלה הזאת הוספתי מאחורה צד לא יודע איך זה להגיד, מתי מנוחה התכופפה ונתתי עוד זה וזה כל המכות כמה שאני זוכר אמרתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אתה שכחת את הפגיעה השנייה, מה שהראית לנו פה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי חזה למעלה ויד ימין.

ש : זה למעלה זה הפגיעה שנייה באזור הצוואר שפגעה בעצם הבריח זו הכוונה

ת : כן, כן.

עו"ד י. הלוי : מה זה באזור הצוואר עצם בריח, עצם בריח.

ת : הוספתי מאחורה כמו שכבודו אמר אני פשוט שכחתי.

כב' הש' א. קולה : מותן ימין אחורי.

ת : כן.

ש : אני על המותן לא שאלתי כרגע, עכשיו הראית לנו תנועה של דקירה, עשית ככה תנועה של 90 מעמלות דקירה, מאיפה פתאום הבאת דקירה הרי בכל ההדגמות שלך גם בחקירה גם בשחזור אני לא ראיתי דקירה, אני ראיתי חיתוך.

ת : זה צריך לראות בשחזור אני פשוט עכשיו לא זוכר, אפשר לראות בשחזור.

ש : אז הנה, פתחנו את השחזור כדי להראות לך מההתחלה של התא, בתא השירותים, תראה את ההדגמות שלך בתא בשחזור,

עו"ד ב. משה : מתחיל מ- 19:39:47 זמן מצלמה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 19:40:40 אתה מראה מה שנקרא חתך לא דקירה בצוואר, פעם שנייה 19:40:57 אותו דבר חתך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר לחזור השני? כי בראשון אמרתי כן זה כמו חתך השני זה היה דקירה שחתך את היד ובאזור הזה למעלה חזה.

ש : מצביע שוב על עצם הבריח.

ת : כן.

ש : נראה לך שוב.

ת : זה מה שיש פה יש, אבל לא חתך שם אמרתי כמה שאני רואה.

ש : נראה לך שוב.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : פעם ראשונה 19:40:40 זה חתך.

ת : כן, ככה שפה נראה חתך.

ש : או קיי, ראית שוב את הפעם השניה ב- 19:40:52 בערך גם זה חתך.

ת : לא, זה מה שאמרתי, שילדה הרימה בשביל הגנה חתכתי את היד ופגעתי באזור הזה באזור ימין למעלה מה שאמרתי אבל שם זה לא חתך זה דקירה.

ש : אבל התנועה שאתה העברת כלפי היד ממה שאתה מראה פה זה חתך.

ת : על היד היה חתך כי הסברתי שמהסכין כמו הולכת הטעות מצד הזה חד שהולכת על היד זה מה שהסברתי פה.

עו"ד י. הלוי : מראה תנועה של דקירה יותר נכון.

ש : למה זה נראה כאילו אתה מדגים לנו עכשיו את הרצח עצמו ולא את השחזור שלך.

ת : זה שחזור הנה בבקשה.

ש : רק לי זה נראה ככה?

ת : זה שחזור מה שעשיתי.

עו"ד י. הלוי : פשש, שאלה חזקה.

ש : נמשיך, נראה לך את ההדגמה הבאה בשחזור.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד י. הלוי : יש קשר בין ההדגמה לתא להדגמה פה בשחזור?

ש : 19:43:19 גם כאן רואים תנועה של חתך כלפי היד שממשיכה לכיוון כללי של הצוואר עצם הבריח צוואר.

ת : כמו שאמרתי ופגעתי פה בצד ימין למעלה.

ש : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אתם קפצתם, יש עוד קטע 19:42:41.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : פה הוא מראה כל מיני דקירות.

עו"ד ב. משה : אבל לא עליה, השוטרת לא לידו בנקודה הזאת.

עו"ד י. הלוי : אינני זוכר.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : אתה מסכים לתרגום? אתם מסכימים על התרגום או שיש וויכוח על התרגום?

עו"ד ב. משה : יש לנו טבלה של תיקונים.

כב' הש' א. קולה : לא, בנקודה הזאת אתם מסכימים לתרגום או לא?

עו"ד ב. משה : אני לא זוכר אם יש לי תיקון פה.

כב' הש' א. קולה : או קיי, כי פה בתרגום יש משהו מסוים שהוא ברחל בתך הקטנה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : יכול להיות שלא מסכימים לתרגום וזה בסדר אז נראה את התרגום שלכם.

עו"ד ב. משה : אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : לא זוכר, בסדר.

עו"ד ב. משה : יש את המתורגמנית.

כב' הש' א. קולה : לא זוכר זה גם תשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : להמשיך את הקטע?

כב' הש' א. קולה : אתם רוצים שהיא תתרגם לנו?

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בטח למה לא.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

מתורגמנית : מה בדיוק?

כב' הש' א. קולה : תחזרי ל- 42.

עו"ד י. הלוי : 19:42:39.

כב' הש' א. קולה : תתחילי מפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

(המשך הקרנת סרטון)

מתורגמנית : כמה פעמים אתה היכית לה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חכי, חכי.

כב' הש' א. קולה : פה, מה הוא אומר כאן? בפעם הראשונה …

מתורגמנית : בפעם הראשונה היכיתי לה בצוואר.

כב' הש' א. קולה : היכיתי לה בצוואר, איך אומרים היכיתי ואיך אומרים חתכתי?

מתורגמנית : היכיתי (רוסית)

כב' הש' א. קולה : וחתכתי?

מתורגמנית : (רוסית)

כב' הש' א. קולה : ומה פה הוא אומר?

מתורגמנית : (רוסית).

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד י. הלוי : שזה?

כב' הש' ד. צרפתי : היכיתי.

מתורגמנית : מכה, מכה.

עו"ד י. הלוי : מכה, בסדר.

מתורגמנית : אבל גם בתרגום שם מכה אני הסתכלתי פעם ראשונה.

כב' הש' א. קולה : אז התרגום בסדר.

מתורגמנית : בתרגום שם כתוב הבאתי לה מכה.

כב' הש' א. קולה : הבאתי לה מכה.

כב' הש' ד. צרפתי : וזה בסדר.

מתורגמנית : בדיוק כמו שהוא אמר.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו ממשיכים את כל הקטע.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עצור, בקטע הזה קודם כל תגידי לנו את מה שאל אנטולי כי התמלול כאן זה מכה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנטולי שואל על מכה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

מתורגמנית : הוא שואל כמה פעמים נתת לה מכות.

כב' הש' א. קולה : מכות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז כאן אנטולי משתמש במונח מכה ואז כשרומן עונה הוא גם מדבר על מכה.

מתורגמנית : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני הקרנתי כמה שניות קודם.

כב' הש' א. קולה : זה לא נכון מה שגברתי אומרת, זה התחיל הפוך אבל לא חשוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש מתורגמנית אני נעזרת בה בעצמי.

כב' הש' א. קולה : בואו נאמר ככה אף אחד אף פעם לא מדבר פה על חתך כולם מדברים על מכות נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת, קשה לי מאד לענות, אדוני שואל על הקטע הזה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי, אני מראה שאנטולי שואל אותו על מכה ואז הנאשם עונה לו על מכה, אני רוצה לתרגם את השאלה שקדמה לתשובה, אנטולי שאל על מכה ואז הנאשם ענה על מכה תרגמנו את התשובה.

כב' הש' א. קולה : טוב עשית. רציתי רק להסר ספק מה התרגום אומר זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם אני לא יודעת מה התרגום אומר ולכן נעזרתי במתורגמנית.

כב' הש' א. קולה : אז עכשיו אנחנו יודעים

עו"ד ב. משה : אבל זה לא כמו בעברית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא משנה.

עו"ד ב. משה : היה על זה טענות בזה.

כב' הש' א. קולה : לא, לכן שאלתי אם יש ברוסית מילה לזה מילה לזה הייתי שקוף לגמרי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן. רומן, אתה לפני הקטע הזה הראית פעמיים, אולי יותר אני לא יודעת, אבל ראינו ביחד פעמיים לא זוכרת אם יותר תנועות של חתך, כששאלנו אותך איזה פעולה עשית בצוואר כלפי הגרון שלה אמרת חתך, בקטע הזה אנטולי שואל על מכה כמה מכות או איזה מכה לא יודעת בדיוק מה אתה עונה לו על מכה מזה אי אפשר להבין שאתה דיברת על מכה, אתה כל הזמן הדגמת חתך גם אם לא אמרת את זה במפורש.

כב' הש' א. קולה : אנטולי שואל אותי אחרי שאנטולי היה שם אנחנו לא היינו שם נכון?

מתורגמנית : אני מצטערת אני חייבת להסביר משהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה, תעזרי לנו בלהבין את המונחים.

עו"ד ב. משה : תסבירי את זה רחב.

מתורגמנית : פשוט פה אי הבנה, ברוסית משתמשים במילה הכיתי בסכין, כוונה לחתכתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד ב. משה : זה מה שרמזתי לאדוני.

מתורגמנית : והוא רק מקצר הוא אומר נתתי מכה ומפספס את הסכין, זאת אומרת שאין פה אי הבנה, הוא מדבר אותו דבר אבל במילים אחרות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה, עזרת לנו להבין באמת לא הבנו את זה קודם.

עו"ד י. הלוי : עדיין לא הבנתי איך אומרים דקרתי, אם מוביל אותי המכה לחתכתי אז מה פירוש מילה א' ומה פירוש המילה ב' שנבין, מה מילה א' ומה מילה ב' עכשיו אני לא מבין רק שנבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לשאול את המתורגמנית, איך אומרים דקרתי בסכין ברוסית, האם כמו שאומרים היכיתי וחתכתי או שיש מילה אחרת?

מתורגמנית : יש גם מילה (רוסית) דקרתי זה דווקא יותר מתאים (רוסית) שזאת אומרת חתך קטן קצר שמשאיר סימן קטן ואם זה חתך אז זה בדרך כלל (רוסית)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי באיזה מילה השתמשו פה בשחזור שאת ראית?

מתורגמנית : פה השתמשו במילה היכיתי בסכין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהמשמעות?

מתורגמנית : שפשוט משמעות חתך בכל זאת חתך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

מתורגמנית : אפשר לחשוב על דקירה קצרה קטנה אבל בדרך כלל משמעות של היכיתי בסכין זה חתכתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, זה מה שהבנו.

עו"ד י. הלוי : שניה רגע,

עו"ד ב. משה : אם יש פה הסתייגות יש פה גם את הנאשם שהוא דובר (רוסית).

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לנחש מה הוא יגיד.

כב' הש' א. קולה : בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב,

עו"ד י. הלוי : יש פה מחאה באגף הרוסי.

כב' הש' א. קולה : בסדר, תביאו מומחה לתרגום בישיבה הבאה זכותך להביא עד הגנה שיתרגם את זה אחרת.

עו"ד י. הלוי : כן, האמת היא שכסניגור לא אכפת לי בכלל מילים , המעשים ההדגמה ומה רואים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : זה מהבחינה האישית שלי אפשר להמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להתקדם, בחקירה שלך סשה שקדמה לשחזור הוא שואל אותך אבל באזור הגרון אתה אומר שניים כן? ואתה עונה כן, זה אחרי כל ההדגמות לא משנה מה, הוא הבין כנראה שבאזור הגרון יש שניים ממה שאתה מדגים לו, הוא שואל אותך אבל באזור הגרון אתה אומר יש שניים כן? אתה עונה כן, הוא אומר לך אה, מפנה למ.ט. 172/1 חלק 2 עמוד 63 בתמליל 00:38.

כב' הש' א. קולה : מאיזה יום זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : החקירה של ה – 19 לפני השחזור, כאן הוא שואל שאלה מפורשת הוא אפילו מדריך אותך, באזור הגרון יש שניים כן? אתה אומר כן, למה לא אמרת לא, דקרתי אותה רק פעם אחת סשה הבין,

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר לראות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהחלט, אני אומרת לך שכאן שאלה כל כך ברורה היית חייב לתקן, הוא כנראה הבין את מה שאנחנו ראינו אז הוא שואל אותך כדי להבין אם הוא הבין נכון ואתה מאשר לו, תראה את הקטע

עו"ד ב. משה : נתחיל מ- 38:00.

כב' הש' ד. צרפתי : שאני אבין רק את ההקשר סשה מסכם מה שהוא הבין מתוך מה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת.

כב' הש' ד. צרפתי : מתוך מה ראיית הארתור בתא? הוא אמור להבין אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה שואל אותו או אותי, אני לא יודעת.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מנסה להבין, את אומרת סשה מסכם מה שהוא הבין עד כה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת.

כב' הש' ד. צרפתי : היה דיון ביניהם על מספר הדקירות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת מה סשה הבין זה הסקת מסקנה שלי אני לא יודעת בואו נראה את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, גברתי אמרה לו אני מבינה שסשה סיכם מה שהוא הבין ממך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו ההבנה שלו.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מנסה להבין שהיה פה דיון אתו על מספר הפעמים בגרון.

כב' הש' א. קולה : אולי משהו קדם לזה.

כב' הש' ד. צרפתי : מה קדם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני הבנתי כך וכך גם ניסחתי את השאלה, להבנתי סשה אומר את זה מתוך ההדגמות שהוא רואה אני לא יודעת.

כב' הש' ד. צרפתי : ההדגמות מתי היו, אלה עם יורם? יש יותר מפעם אחת אצל יורם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש כאן הרבה מאד הדגמות בחקירה הזאת גם של הגרון כשהוא יושב וגם כשהוא עומד יש המון.

כב' הש' ד. צרפתי : שמלמדת על מספר פעמים? אני פשוט לא זוכר אני מנסה להבין ממך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה להטעות, יש המון הדגמות בדיסק הזה, יש גם הדגמות שלא הקרנו כי הן בישיבה ואז הוא מדבר על חיתוך הגרון, אני לא יודעת ממה סשה הבין אני יודע שסשה שאל אותו כמה פעמים פגעת בה והוא אמר פעם פעמיים את זה אני מכירה.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

כב' הש' א. קולה : כן, את זה אנחנו יודעים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת אם זה משם מהאמירה הזאת אני לא יודעת אם זה מתוך ההדגמות אני לא יודעת, אני יודע שכעובדה סשה שאל אותו שאלה מדריכה פעמיים בגרון והוא ענה כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני נצמדת למה שיש.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מקרינה לך.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' ד. צרפתי : פה זה צד שמאל מצביע על עצם הבריח, אני ממקם את רומן זה שמאל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא הראה על החיתוך גם שמאל גם ימין אין מחלוקת על זה בכלל.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא שמתי לב עד עכשיו, נחרט לי שהוא הצביע על ימין בעדות ועכשיו אני רואה שמאל זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה החיתוך הראשון, עצם הבריח הוא בחיתוך השני הוא מראה ככה וככה.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא מראה על עצם הבריח גברתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : פה אני אומר שבאזור הזה, הוא שואל למה מאיפה אני יודע למה כי זה חקירות ששואלים איפה היה עוד מכות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מראה את שני הכיוונים,

כב' הש' ד. צרפתי : טוב, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני פשוט נצמדת לדיסק.

כב' הש' א. קולה : נסתכל על זה.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : תעצרו פה, תתרגמי מה שהוא אומר עכשיו.

מתורגמנית : מה רומן עונה.

כב' הש' א. קולה : כן, מה רומן עונה, תתרגמי את המשפט הזה שלו באופן מלא, תקשיבי ותגיעי לנו מה הוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תגיד רק את המונה שנדע מה היא מתרגמת.

עו"ד ב. משה : אני מתחיל מ- 31:21.

כב' הש' א. קולה : שלא יהיה לה מסובך יותר מדי לתרגם.

(המשך הקרנת סרטון)

מתורגמנית : כי קשה מהגב להגיע לאנשהו.

כב' הש' א. קולה : אבל יש מילה אחת לפני כן.

מתורגמנית : כי שם איזשהו משהו,

כב' הש' א. קולה : עוד מילה לפני כן.

עו"ד ב. משה : אחרי בגלל ש…

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא רוצים לתת לך את התשובה, אנחנו רוצים שתקשיבי ותגידי מה הוא אומר.

מתורגמנית : תשובה ללמה שם.

כב' הש' א. קולה : לא, יש לפני כן.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא מדבר פה על לדקור על לחתוך.

מתורגמנית : זה לפני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תראה שוב.

עו"ד ב. משה : אני משמיע.

(המשך הקרנת סרטון)

מתורגמנית : כי שם משהו ומאחר שקשה מהגב.

כב' הש' א. קולה : כנראה שהתמלול פה לנכון כי את המילה הזאת היא לא שמעה זה לטובתכם.

עו"ד ב. משה : אני אגיד לאדוני, גם מי שתמלל בהליך הראשון וגם מי שתמלל עכשיו יכול להעיד, צריך לשמוע כמה פעמים עם אוזניות כדי להכריע.

מתורגמנית : יכול להיות.

עו"ד י. הלוי : אי אפשר לשאול את הנאשם מה הוא שומע את עצמו אומר?

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד ב. משה : אולי למה הוא התכוון כן.

כב' הש' א. קולה : למה הוא התכוון כן, את רוצה לתת לו אוזניות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד ב. משה : גם ההגנה תסכים לזה שזה ככה.

כב' הש' ד. צרפתי : שהיא תדע מה אנחנו מחפשים הייתי ממקד אותה לא קרה כלום, היא מתורגמנית.

מתורגמנית : לפעולה שהוא אומר משהו על פעולה איזה פעולה הוא עשה?

כב' הש' א. קולה : כן.

מתורגמנית : לא שמעתי מילה כזאת אבל עכשיו אני אשמע. לא, אין מילה על פעולה.

כב' הש' א. קולה : אין מילה.

מתורגמנית : מאחר שמהגב קשה להגיע, אין מילה פעולה, פתאום יש מילה אבל אין מילה פעולה.

כב' הש' א. קולה : יפה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, נציין רק שהמתורגמנית שמעה באמצעות אוזניות.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

כב' הש' א. קולה : אפשר לקרוא לילד בשמו? את המילה היכיתי המתורגמנית לא שמעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא שמעה.

כב' הש' א. קולה : בואו נתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, כשסשה שאל אותך אם באזור הגרון היה פעמיים ואתה אמרת כן למה אמרת כן, למה לא אמרת לא רק פעם אחת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, לא נכון, אם אפשר לראות את הקטע

כב' הש' ד. צרפתי : שמענו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראינו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אם אפשר לראות את הקטע אני אמרתי פעם בגרון ופעם באזור הזה סשה תרגם שזה היה פעמיים בגרון.

כב' הש' א. קולה : לא, סשה אמר פעמיים באזור הגרון, סשה לא אמר פעמיים בגרון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, היה הכוונה של סשה איפה פגעת אמרתי בגרון מכה שני באזור הזה.

כב' הש' א. קולה : הנאשם מצביע על עצם הבריח מצד ימין.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ימינה חזה למעלה, סשה תרגם לא פעמיים בגרון.

כב' הש' ד. צרפתי : סשה סיכם ואמר לך אז פעמיים בגרון באזור הגרון אמרת כן, היא שואלת למה אמרת לו כן?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא שמעתי את זה שאמרתי לו כן.

כב' הש' ד. צרפתי : זה קטע שעוד לא ראינו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נו אני לא זוכר אני אמרתי לו פעמיים בגרון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אתה לא אמרת פעמיים בגרון הוא שאל אותך אז באזור הגרון פעמיים ואתה עונה כן, אני שואלת למה ענית לו כן?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר את השאלה הזאת צריך לראות.

כב' הש' א. קולה : טוב בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה אני משאירה לסיכומים.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי חבל, זה מאד ברור חבל לנו על הזמן, דבר אחרון בהקשר הזה, אמרת לנו ששני שיסופים או שני חיתוכים בצוואר או שתי פגיעות בצוואר זה לא משהו לוגי, לוגיקה זה שיסוף אחד נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא אמרתי פעמיים בגרון.

ש : שאלתי על לוגיקה, בלוגיקה שאתה שומע על רצח ושיסוף גרון אז בלוגיקה מדובר על אקט אחד, על שיסוף אחד על מכה אחת על חתך אחד לא על שניים לא על שלוש.

ת : אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר את זה כאן אני לא זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בלוגיקה אמרתי שיסוף אחר והוא אמר כן משהו כזה אני לא מצטטת.

עו"ד י. הלוי : אני לא רוצה לדבר. שניה, תראי לי להתנגד לזה שהוא דיבר על לוגיקה על הגרון.

כב' הש' א. קולה : אני לא זוכר פרט כזה, תשאלי מחדש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אשאל מחדש.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא מדברת על הרצח הזה, אני לא מדברת על מה שאתה עשית או לא עשית, אני מדברת רק על הלוגיקה שלך, איך אתה חושב, מבין אותי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : יופי, בלוגיקה שלך כשאתה שומע על שיסוף גרון אתה חושב שזה פעם אחת או פעמיים או 10 פעמים מה הלוגיקה שלך אומרת?

ת : אני חושב בשביל להרוג בן אדם מספיק מכה אחת ככה אני חושב.

ש : אני רוצה להראות לך קטע,

עו"ד ב. משה : המדובב, 14 לדצמבר שעה 20:28:50.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מ.ט. 165/54 עמוד 19 מונה 00:09 כאן אתה והמדובב, מדובבים, מדברים על איך בוצע הרצח זה הרבה לפני שאתה מודה.

כב' הש' א. קולה : פה זה גם זניה וגם ארתור נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, שניהם, ואתה תראה מה אתה אומר פה,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה מדבר על מקומות שאפשר להרוג בהם, איברים, עצור, ראינו בקטע הזה שאתה מדבר על איברים בגוף ששם אפשר להרוג, הסברת על מחזור הדם וכו', כשאתה מדבר תיאורית על הרצח אז אתה אומר אם איזשהו מטורף מה הוא יחתוך לה בעדינות את הגרון? הוא דפק אותה בלאט פעמיים בעזרת סכין ואני שואלת למה אמרת פעמיים,

מתורגמנית : סליחה, הוא לא אמר את זה.

כב' הש' א. קולה : הוא לא אמר את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה הוא לא אמר?

מתורגמנית : הוא לא אמר איך את פרשת את זה הוא אמר אחרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תגידי לנו בבקשה.

מתורגמנית : אני רוצה עוד לשמוע אבל לפי שאני שמעתי אם איזשהו מניאק,

עו"ד ב. משה : רגע, ההגנה חוזרת בה מהתרגום שלה אני לא מבין?

מתורגמנית : אם איזשהו מניאק,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

מתורגמנית : רוצה להרוג לאט,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בעדינות.

מתורגמנית : לא בעדינות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז לאט.

מתורגמנית : לאט,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

עו"ד י. הלוי : כן.

מתורגמנית : הוא יחתוך פעמיים וזהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

מתורגמנית : זאת אומרת משמעות כל השיחה שאם מישהו לא רוצה להרוג ורוצה רק שבן אדם יסבול זה הכוונה, לאט אז הוא יחתוך פעמיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, אז המילה פעמיים נשמעה, ראית את הקטע ושמעת את החידוד של המתורגמנית, אני אומרת לך שכבר ב- 14 לחודש כשאתה תיארת דמיינת שיערת סיפרת על איך היה או איך יכול להיות פגיעה כזאת כי אתם מדברים כאן בהקשר של הרצח אתה מדבר על פעמיים, על דפק אותה פעמיים בעזרת סכין, ואני אומרת לך שהפעמיים האלה שאתה אומר פה ואתה הראשון שאתה אומר אותן המילה פעמיים פה מתכתבת בדיוק עם ההדגמות שלך גם לארתור גם בחקירה גם בשחזור וגם עם מה שראינו פה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, כמה שאני רואה אני אמרתי פה, אנחנו מדברים על ילדה שהרגו אותה ואנחנו עשינו את הדמיון איך הרגו וזה וזה ואני אמרתי אם איזה מניאק עושה כמו שהוא עושה ופה אמרתי כמו הוא לדקור פעמיים אונס אותה ולעזוב אם הוא רוצה להרוג וגברת מתורגמנית יכולה לשמוע את כל השיחה ולתרגם הכל כי פה הכוונה יש זה לא שככה עשה רוצח כי זה אנחנו חושבים שהוא יכול לעשות ככה זה מחשבות דיבור בין האנשים בתא היה.

ש : או קיי, אז אתה אומר הפוך ממנה, היא אומרת יחתוך לאט או יפגע לאט לא משנה לא להרוג ואתה אומר התכוונתי כן להרוג.

ת : לא התכוונתי אני, אני אומר על השיחה הזאת

ש : התכוונת שאמרת את הדברים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

מתורגמנית : סליחה, אולי הבינו אותי לא נכון, אני לא התכוונתי שזה לא להרוג, שזה להרוג לאט, סליחה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, זה לא הובן קודם תודה.

מתורגמנית : להרוג לאט,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא שומעים אותך, תחזרי בבקשה.

כב' הש' א. קולה : רגע, רגע, תסבירי את הכל עוד פעם מה הכוונה להרוג לאט הכוונה שמישהו יסבול?

מתורגמנית : כן, לאט שבן אדם אם יש איזה מניאק שרוצה שבן יסבול אז הוא יעשה את זה פעמיים ולאט.

כב' הש' א. קולה : פעמיים ולאט הבנתי.

מתורגמנית : או לאט או פעמיים סדר אני כבר לא זוכר, קודם הוא אמר לאט ואחר כך פעמיים או קודם פעמיים ואחר כך לאט.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז כשאתה נתת את התיאור הזה למדובבים אתה לא מדבר על עצמך הבנתי זה תיאורטי, למה תיארת פעמיים, למה בכלל חשבת שהרוצח רצה שהמנוחה תסבול מאיפה זה בא לך לראש אלא אם כן אתה נעלבת ממנה וכעסת עליה ורצית שהיא תסבול וזה בדיוק מה שאני אומרת לך שקרה, לא סתם נתת את הדוגמה של פעמיים כדי שהיא תסבול ותמות לאט כי זה בדיוק מה שעשית לא הייתה לך שום דרך לדעת שהרצח היה כזה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון ואנחנו דיברנו ואם אפשר כל הקטע מההתחלה שגברת מתורגמנית תשמע טוב טוב כי אני אמת אישית לא שמעתי לאט לאט בשביל לסבול אולי אני פספסתי.

מתורגמנית : לא לא לא אמרת בשביל לסבול (רוסית) הוא לא אמר בשביל לסבול, זה כוונה, אם מניאק ירצה זה מכל המילים זה פירוש שלי לגבי לסבול (רוסית)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בגלל זה אני רוצה שיסתכלו כל הקטע בשביל גברת יצליחה לתרגם נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו לא שואלים על התרגום שלה, את הסברת כאן לפני דקותיים למה התכוונת ואתה אמרת שכשאמרתי את זה התכוונתי שזה להרוג אבל להרוג כדי שהקורבן יסבול, זה בכלל לא קשור למתורגמנית, מזה אתה גם חוזר בך כי שמענו אותך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון אני אמרתי שזה מניאק כמה ששמעתי עצמי נותן שתיים מכות אונס אותה וזהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל למה שתיים.

כב' הש' א. קולה : את המילה אונס אותה נשמעת שם? כי פה הוא הוסיף מילה שלא שמענו אותה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

עו"ד י. הלוי : נכון, אני לא זוכר שראיתי אונס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אבל נשמיע מה הבעיה.

כב' הש' א. קולה : במשפט הזה המילה אונס אותה לא מופיעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא ראיתי אונס פה אבל בואו נראה את זה שוב.

עו"ד י. הלוי : גם אני לא זוכר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני שמעתי.

כב' הש' א. קולה : המתורגמנית תקשיבי

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה שאמרתי הוא נותן שתיים דקירות אונס אותה וזהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נקרין שוב מההתחלה.

(המשך הקרנת סרטון)

מתורגמנית : זה דפוק הוא אמר, הוא אמר דפק? אני לא שמעתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני שמעתי עכשיו פה אני אומר מה איזה דפוק התחיל לחתוך אותה לאט לאט מה הוא התחיל לעשות

מתורגמנית : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא הוא ייתן, הכוונה פה אני אומר מה איזה דפוק הוא יתחיל להרוג לאט לאט לא הוא ייתן שתיים דקירות אונס אותה.

עו"ד ש. הר ציון : אין אונס.

מתורגמנית : אין מילה אונס.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בבקשה עוד פעם.

מתורגמנית : אין מילה אונס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוא נראה לך פעם שלישי.

(המשך הקרנת סרטון)

מתורגמנית : יש.

כב' הש' א. קולה : יש.

מתורגמנית : זהו מספיק, אני צריכה לתקן גם את עצמי, לא רק אותם גם את עצמי, אם מישהו רוצה,

כב' הש' א. קולה : רק שנייה אחת, אתה שומע אותה?

עו"ד ב. משה : כן.

מתורגמנית : אם יש מישהו שרוצה להרוג לאט לאט אז מה הוא יחתוך אותה לאט לאט? לא, הוא ידקור אותה פעמיים יאנוס אותה וילך.

דוברת : באיזה מילה הוא משתמש לאונס?

מתורגמנית : (רוסית).

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

מתורגמנית : שמעתי, גם אני שאלתי אותו באיזה מילה הוא השתמש כדי לשמוע.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ביקשתי סליחה זה קללה.

מתורגמנית : זה קללה כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז טוב ששמעת כי בתמלול שלך של ההגנה אין את אונס.

עו"ד י. הלוי : אין את זה, ממש טוב ששמענו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואני באמת שמחה ששמענו את זה פה היום.

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מאד שמחה שתיקנת את הדבר הזה, אני אומרת לך שבשלב הזה והשיחות עם מתורגמנים בכלל לא ברגע הזה.

כב' הש' א. קולה : לא מתורגמנים, מדובבים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מדובבים, כן, בימים האלה עם המדובבים כן עולה שאלת אונס, כן נאנסה לא נאנסה, לא ספציפית פה אבל כן עולה,

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : אני שואלת למה דווקא פעמיים?

ת : כי זה מה שדיברנו אנחנו זה כל השיחה.

כב' הש' א. קולה : זה הוא ענה שלוש פעמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה סיימתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי, תודה רבה מר זדורוב.

עו"ד י. הלוי : מאחר ויש חוזרת אני מבקש לדאוג לי בבקשה לעד שעתיים חקירה חוזרת.

כב' הש' א. קולה : אז ביום ראשון בשעה 14:00 עורכת הדין מיטל חן רוזנפלד תסיים את החקירה הראשית שלה עד רבע לשתיים עד תפילת מנוחה, ונשב מ- 14:00-16:00.

עו"ד י. הלוי : תודה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני כבודכם לא רואה איך אני מסיימת אם בכלל ביום ראשון אז בטח שלא יורידו לי עוד שעה וחצי או שעה ושלושת רבעי, גם ככה אמרתי מראש שהזמן הזה לא יספיק, אני אעשה מאמצים כבירים כדי כן לסיים ביום ראשון אבל בטח לא שיקצצו לי עוד מהמעט שיש לי , זה ממה לא.

כב' הש' א. קולה : החלטה.

#3#>

החלטה

מראש סוכם שהחקירה הנגדית תסיים ביום ראשון, אם עד השעה 14:00 לא תספיק אז ניתן עוד חצי

שעה שעה אבל באותו יום נשב עד מאוחר נשמע גם את החקירה החוזרת זה מה שיקרה, לא מעבר

לזה.

ניתנה והודעה היום, 09 במרץ 2022, במעמד הצדדים.

 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כבודכם, בתיק הזה כמו שאמרתי לכם וכמו שאתם אמרתם.

כב' הש' א. קולה : ההחלטה ניתנה והוויכוח הסתיים, איזה עדים יש ב- 13?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אעשה את המקסימום לסיים ביום ראשון אבל אל תקצצו לי דקה אחת מיום ראשון כי זה מה שקבעתם.

כב' הש' א. קולה : קיצצנו החקירה תסתיים בשעה שלוש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, החלטה שלכם, זה לא בסדר.

כב' הש' א. קולה : נכון גברתי, עוד משהו שהוא לא בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא בסדר כי כבודכם בדיון הראשון שביקשנו ימים אתם אמרתם חמישה ימים, חמישה ששה ימים.

כב' הש' א. קולה : נו קיבלתם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז איך התקצר לארבעה ימים ועכשיו הורידו לי עוד שעה וחצי.

כב' הש' א. קולה : 4.5 ועכשיו הורידו לך שעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם לא דקה, אדוני רואה כמה זמן הולך על הקרנות,

כב' הש' א. קולה : הדיון בנושא הזה הסתיים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : גברתי לא מסוגלת לקבל את המילה לא? יש איזו בעיה עם המילה לא בעברית?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש בעיה כי אני רוצה לעשות את תפקידי, אני רוצה לחשוף את חקר האמת ועם כל הנטו שנשאר לי לא נשאר לי כלום כבודכם רואים כמה זמן אנחנו מאבדים.

כב' הש' א. קולה : הבנתי אותך, בשעה 15:00 תסתיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם לא עצור, מה קרה אם יהיה עוד יום לישיבה.

כב' הש' א. קולה : אין עוד יום.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אף אחד לא נהנה להיות פה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני עדיין עצור.

כב' הש' א. קולה : טוב, בשעה 15:00 תסתיים החקירה אלא אם כן תהיה התפתחות יוצאת דופן שאני לא יכול לצפות אותה עכשיו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, זו לא התפתחות זו החקירה.

כב' הש' א. קולה : גברתי שמענו, הבנו, מספיק, מה יש ביום שלישי איזה עדים?

עו"ד י. הלוי : אני אומר, ד"ר קריספין, ד"ר קוטיק.

עו"ד ש. הר ציון : לא, לא אמרת קוטיק בשלישי.

כב' הש' א. קולה : בוא נראה איזה עדים זימנת ואנחנו נדע.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : בואו נבדוק אני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : מה כתוב ב- 15? סליחה, שמעון כבר דיברתי אתו, שמעון שוקרון יגיע כנראה ב- 9 בבוקר הוא יהיה הראשון ביום שלישי.

עו"ד ו. קבלאוי : הוא לא היה ברשימה אנחנו לא ערוכים.

כב' הש' א. קולה : ב- 15 זומן שמעון שוקרון למה אתם אומרים שלא?

עו"ד י. הלוי : מה אתם רוצים שלא.

כב' הש' א. קולה : אלון קריספין, יהודה לייבוביץ' אברהם דויד ויינריך, אוהד, שמעון שוקרון – הוא זומן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שימי, שימי המפורסם, אלון קריספין זומן, יהודה לייבוביץ' זומן, אם אני מבין נכון לייבוביץ' זה עד קצר נכון?

עו"ד ו. קבלאוי : אבל חברי אמר שהוא יוותר עליהם, שישקול לוותר עליהם.

עו"ד י. הלוי : שקלתי והתשובה שאני לא מוותר אני רוצה אותם.

כב' הש' א. קולה : או קיי, לייבוביץ זה עד קצר, ויינריך זה עד קצר, אוהד רינגלר זה עד קצר, כל אלה ביחד שעה גג, אדון שימי שמעון שוקרון כמה העדות שלו?

עו"ד ו. קבלאוי : לא קצר.

כב' הש' א. קולה : כמה זה לא קוצר?

עו"ד ו. קבלאוי : אני לא יודע להעריך, אני לא שמתי לב שהוא ברשימה.

כב' הש' א. קולה : טוב, קריספין?

עו"ד ש. הר ציון : לא קצר.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה לעזור לך עורכת הדין רוזנפלד שלא תצאי מאתנו בהרגשה רעה לפני שבת קודש, השאלה היא כזאת, השאלה אם אפשר ב- 15 לחודש לתת לו שעתיים בחקירה חוזרת ואתם יודעים שאני צועק עליו אז הוא יורד לשעה וחצי, ואז נמשיך עם כל העדים האחרים להספיק אותם.

עו"ד ש. הר ציון : אני לא בטוחה שנספיק את כל השאר.

כב' הש' ד. צרפתי : למה לא, לא צריכה להיות בעיה.

כב' הש' א. קולה : או לחילופין ב- 20 יש רק 4 עדים, ד"ר קוטיק אם יש לו תיק עבודה זה יהיה טיפה ארוך אם לא זה עניין של חצי שעה לא יותר.

עו"ד ש. הר ציון : יהיה יותר מחצי שעה.

עו"ד י. הלוי : אלא אם כן זה זייצב ביחד, אתם העברתם לנו,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : עדות הרכילות.

כב' הש' א. קולה : עדות הרכילות.

כב' הש' ד. צרפתי : כן משונן לא משונן או קיי.

כב' הש' א. קולה : השאלה היא האם אפשר לעבות את ה – 20 ולשחרר עד אחד מה- 15 כדי שיהיה לנו יותר קל?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : נעשה ככה, ניתן לכם את כל יום ראשון אבל זהו, זהו, כל יום ראשון יש לכם 4.5 ימים מלאים מקצה לקצה בדיוק כמו שהיה בתיק הראשון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא 4.5 ימים, זה שעתיים היו ביום הראשון ואני אעשה את הכל.

כב' הש' א. קולה : עוד פעם את מתחילה, אני אעשה אחת מהשתיים, או שאתן החלטה וגברתי פשוט בארבע תסיים את החקירה וזהו, אי אפשר כך, גברתי מתווכחת מתווכחת מתווכחת כמו באמת באופן שלא מכבד את גברתי, אם גברתי רוצה את זה בהחלטה תקבל את זה בהחלטה, רוצה לקבל בהבנה הבנה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כל יום ראשון עד מתי?

כב' הש' א. קולה : עד ארבע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אעשה את כל המאמץ, אני מקבלת את ההחלטה, אני לא אלך נגד ההחלטה שלכם זה ברור.

כב' הש' א. קולה : ביום שלישי בבוקר אתה חוקר בין שעה וחצי לשעתיים.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : תתמקד תכין את עצמן, תתמקד בעיקר, במה שהיה נראה לא ברור וכו' וכו' תשתדלו לא להפריע לו במהלך הזה, תשתדל גם אתה לא להפריע להם ביום ראשון בלי התנגדויות כדי שנוכל להתקדם ולרוץ עם זה.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : אם הוא אומר ששוקרון רוצה לבוא בתשע יש לכם מניעה שהוא יתחיל עם שוקרון וימשיך את החקירה החוזרת שלו אחרי שוקרון? או מראש להגיד לשוקרון שיבוא בעשר וחצי.

עו"ד ו. קבלאוי : לא, שיבוא ב- 20.

עו"ד י. הלוי : לא, קריספין אמרתי לו ב- 10, קבעתי עם שוקרון ב- 9 עם קריספין ב- 10 זה המצב כרגע.

כב' הש' א. קולה : או קיי, תדחה את כולם החל מ- 10:30.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה כך, אני אפעל לאותו דיליי מדובר ואם תהיה בעיה אני אעדכן את הפרקליטות ואם צריך לעדכן אני אעדכן את בית המשפט.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה את המקסימום.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ש. הר ציון : אבקש מחברי אם אתה יכול להביא את שוקרון ב- 20 יהיה לנו יותר נוח.

עו"ד י. הלוי : גם את זה אני אשאל.

כב' הש' א. קולה : אורית בני ובני השנייה זה גם לא קצר נכון?

עו"ד ש. הר ציון : אין מה לשמוע אותם זה עדות שמיעה, הם יעלו נגיד אין לכם את העדה שאמרה לכם זו עדות שמועה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאוי : אם זה מה שאתם רוצים לשמוע תשמעו.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא רוצים לשמוע כלום.

עו"ד ו. קבלאוי : לא, אתם מתירים להביא עדויות שמיעה שהן לא קבילות.

כב' הש' א. קולה : זה לא בסדר מה שאדוני עושה.

עו"ד ו. קבלאוי : למה?

כב' הש' א. קולה : אני התרתי? לא התרתי כלום.

עו"ד ו. קבלאוי : התרת את ההבאה שלהם אתה יודע.

כב' הש' א. קולה : הסניגור מבקש לזמן עד אני מזמן אותו.

עו"ד ש. הר ציון : השמות שלהן עלו.

כב' הש' א. קולה : אני לא צריך לחשוב מעבר לזה, אם אתם תגידו בפתח הישיבה שזו עדות שמועה לא נרשה.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו אומרים כבר הרי זה לא הועבר לתגובתנו.

כב' הש' א. קולה : בקשה לזימון עדים הועברה לתגובתכם.

עו"ד ו. קבלאוי : בסוף בשאלה אם בית משפט מתיר העדה של עד מסוים אם הוא רלוונטי לגדר המחלוקת בתיק, אנחנו אומרים כל עדי השמיעה העדות שלהם לא קבילה ממילא אז למה צריך לשמוע אותם, אנחנו מבקשים מבית המשפט לא להתיר את זימון עדי השמיעה.

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע שזו עדות שמועה.

עו"ד ו. קבלאוי : אז אנחנו אומרים.

כב' הש' א. קולה : עכשיו אתה אומר בפעם הראשונה אז למה אתה בא אלי בטרוניה, אני קיבלתי בקשה נעתרתי לבקשה כמקובל במקומותינו, הסניגור מבקש לזמן עדים באמצעות בית המשפט זו הפרוצדורה, אם אתם אומרים זו עדות שמועה תגידו אנחנו לא נסכים לעדות שמועה, אם הוא יסכים לוותר מה טוב אם לא או שתגישו בקשה מסודרת בכתב או שבפתח הדיון תעמדו על כך שכולם עדות שמועה אנחנו לא נתיר עדות שמועה, אם הוא סבור שהעדים האלו רלוונטיים אינני יודע

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש. הר ציון : העדות האלו היו רופאות של ענת גבעתי ז"ל .

כב' הש' א. קולה : הן אומרות שהן שמעו מענת גבעתי.

עו"ד ש. הר ציון : רק, אף אחת מהן לא פגשה את אולה לא יודעות כלום.

כב' הש' א. קולה : אבל זה לא כל הרופאות זה רופאה ובתה.

עו"ד ש. הר ציון : רופאה בתה עובדת סוציאלית.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, מטפלות, ואימא של אחת המטפלות.

עו"ד י. הלוי : נתחיל בשתי העדויות יעל שושני ואורית בני אלו מטפלות של ענת גבעתי ז"ל , הן מספרות והקראתי במסגרת החקירה הנגדית של א. ק. הקראתי מהודעותיהן במשטרה שהן אמרו ענת סיפרה לנו בחייה כי 1. 2. 3.

עו"ד ו. קבלאוי : אם כבר נכנסים לתוכן הן סיפרו ב- 2016 על שיחה מ- 2014 אחרי צל של אמת שהן אומרות יכול להיות שאנחנו מתבלבלות בין מה שראינו בטלוויזיה ומה ששמענו.

כב' הש' א. קולה : תנו לו לדבר, כן.

עו"ד י. הלוי : אורית בני ויעל שושני היו מטפלות של ענת גבעתי ז"ל , הן סיפרו במשטרה העידו במשטרה על השיחה שלהם עם ענת גבעתי ז"ל באוגוסט

כב' הש' א. קולה : תודה רבה גברתי המתורגמנית, יום ראשון לא לשכוח.

מתורגמנית : כן, כן.

עו"ד י. הלוי : הן בפברואר 2017 נחקרו על הסיפור על אוגוסט 2014 על השיחה עם ענת גבעתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אז היא מספרת שם על א. ק. , א. ק. אמרתי לי 1. 2. 3. זאת התבנית,

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי : אני צריך את זה לא לאמיתות התוכן כי אני ער לזה שענת גבעתי נפטרה היא לא עשה.

כב' הש' א. קולה : אז למה אתה צריך את זה?

עו"ד י. הלוי : אני אסביר, קודם כל אני צריך את זה כי יש כאן עובדה שענת אמרה

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

כב' הש' א. קולה : אבל עורך דין קבלאוי זה לא יכול להמשיך כך, להגיד לא גם אנחנו יודעים תן לו להשלים משפט.

עו"ד ו. קבלאוי : אבל זה לא נכון.

כב' הש' א. קולה : אבל תן לו להגיד את המשפט עד הסוף.

עו"ד ו. קבלאוי : טוב, טוב.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הן אומרות שתיהן אומרות שענת אמרה להן 1. 2. 3. סיפרה על א. ק.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : הן מתארות עובדתית, קודם כל עד כאן זה מראה עיניהן.

כב' הש' א. קולה : לא, זה עדות שמועה.

עו"ד י. הלוי : רק שנייה.

כב' הש' א. קולה : זו עדות שמועה.

עו"ד ש. הר ציון : אין מחלוקת שענת דיברה אתן.

כב' הש' א. קולה : אתם לא מדברים עכשיו.

עו"ד י. הלוי : תרשו לי.

כב' הש' א. קולה : שאלה פשוטה.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : לכאורה זו עדות שמיעה מוחלטת כיוון שאתה צריך אותן כדי שהן יגיעו לך שע. ג. אמרה 1. 2. 3 אבל אתה צריך בשביל התוכן שהן ראו את שפתייה של ע. ג. ממלמלות אין בעיה אין וויכוח שהם מסכימים שהיא דיברה אתן לא פעם לא פעמיים ולא שלוש הן היו המטופלות שלה, מה היא אמרה להן זו עדות שמועה.

עו"ד י. הלוי : לא, סליחה אני אשכנע אתכם.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אני אפרק את זה ותבינו.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : יש פה שלוש דרגות.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הדרגה הראשונה הכי טובה שאני לא יכול להגיע אליה זה שגם ענת אמרה להן בכלל שא. ק. דיברה אתה המתחת לזה זה שבאמת בכלל היא דיברה עם א. ק. והמתחת לזה זה אמיתות לתוכן הדברים,

כב' הש' א. קולה : אתה באמת עורך דין מוכשר מאד אבל הפעם אתה עושה

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : רק שניה עורך דין הלוי, גם שני הרבדים הראשונים זו עדות שמועה, אתה רוצה להוציא מבני או מהגברת השנייה שענת אמרה לה שא. ק. דיברה אתה זה עצמו עדות שמועה לא חשוב מה א. ק. אמרה לא חשוב מה א. ק. זימרה לא חשוב בכל, הפרט הזה שע. ג. אומרת להן א. ק. דיברה אתי זו עדות שמועה, זו עובדה שאתה רוצה להשיג באמצעות כלי שני זו עדות שמועה פסולה.

כב' הש' ד. צרפתי : המבחן במהות בעדות שמועה מאד פשוט, האם אפשר לתחקר את אותן שתי עדות האם באמת ענת דיברה עם א. ק. את זה הן לא יודעות לענות.

עו"ד י. הלוי : צודקים, אבל יש דרגה מעל שהיא אמרה את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, לא, זה תוכן.

עו"ד י. הלוי : שהיא הוציאה את זה מהפה.

כב' הש' ד. צרפתי : זה תוכן.

כב' הש' א. קולה : זה תוכן.

כב' הש' ד. צרפתי : כי אני לא יכול לחקור האם באמת א. ק. דיברה עם המנוחה ענת.

כב' הש' א. קולה : מהצד השני כולנו יודעים שעברנו בעדות שמועה מקבילות למשקל, אבל, אבל

עו"ד י. הלוי : אני לא מבקש משקל לעד אני מבקש עדות שמיעה לתוכן.

כב' הש' א. קולה : אין בדעתנו להתיר את עדותן של אהובה בני אורית בני וד"ר יעל שושני,

כב' הש' ד. צרפתי : אם זה רק למטרה הזאת.

כב' הש' א. קולה : אין בדעתנו לכן לעת הזאת אנחנו לא מוציאים החלטה אנחנו אומרים לך אין בדעתנו להיעתר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : ואז ביום רביעי אפשר להביא את אדון,

עו"ד י. הלוי : כבודו תן לי רק לדבר.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : דבר ראשון תחשבו על תיק אחר שא. אומר ב. אמר לי שהוא דיבר עם ג.

כב' הש' ד. צרפתי : עצם זה שאמרו לו שהוא דיבר בסדר גמור את זה מוכנים לקבל, עצם הדיבור מוכנים לקבל, מה תוכן הדיבור אי אפשר.

כב' הש' א. קולה : אם ע. ג. הייתה פה הייתה אומרת א. ק. דיברה אתי זה היא ראתה בחושיה שלה, האם מה שא. ק. אמרה לה נכון או לא היית מאמת את א. ק. אומר לה תשמעי,

עו"ד י. הלוי : שניה, שניה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי קח עצה בחינם.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד מה כבודו אמר.

כב' הש' א. קולה : נו.

עו"ד י. הלוי : אנחנו כבר עברנו את הסיבוב הזה כשאני הקראתי בחקירה הנגדית של א. ק. התביעה קפצה ואמרה זה עדות שמועה

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : ואז כבודו אמר אם אני אביא.

עו"ד ש. הר ציון : לא נכון.

כב' הש' א. קולה : זה נכון, זה נכון, כי אתה יכול להטיח בה אמרת או לא אמרת גם מתוך גזיר עיתון וגם מתוך חלום כי היא הסובייקט עליה מדובר, אני זוכר בדיוק מה שהיה אז, אמרתי אתה יכול להטיח בעד על דוכן העדים מכל מקור שאתה רוצה בין שהוא מקור כזה בין שהוא מקור קביל או לא קביל, העד מכחיש לא מכחיש נשקול את זה אחר כך.

כב' הש' ד. צרפתי : היא מסוגלת להכחיש או לא כי היא מעורבת.

עו"ד י. הלוי : אני יודע מה אני עושה, אני רוצה לחתום את זה.

כב' הש' א. קולה : נו.

עו"ד י. הלוי : אני אעצור פה בבקשה, אני אשוב למשרדי, אני אוציא את הפרוטוקול.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : אני אצרף אותו ואכתוב כמה מילים.

כב' הש' א. קולה : יכול להיות,

כב' הש' ד. צרפתי : אחרי שהיית במשרד וראית שאין לך את המעשה שמחייב אותנו תבדוק אם התפנו לך ותכניס את שוקרון.

כב' הש' א. קולה : יש פסיקה של בית המשפט העליון שמה שמחליט בית המשפט בהליכי ביניים לא מחייב אותו בסופו של דבר.

עו"ד י. הלוי : בסדר, אני רוצה לפחות לנסות עד הסוף.

כב' הש' א. קולה : אולי טעיתי אז יכול להיות.

עו"ד י. הלוי : אני יכול לנסות לעשות את המקסימום ולשלוח לכם?

כב' הש' א. קולה : מאחר ואנחנו מבלים פה שנה אתה מכיר אותנו תעשה כחוכמתך אם אתה רוצה לנסות תנסה אתה לא רוצה אל תנסה, אנחנו לא מכתיבים לאדוני איך לעשות ומה לעשות, אמרתי ברורה על דעת שלושתנו אני מקווה, נכון?

כב' הש' ת. נסים שי : כן.

כב' הש' א. קולה : אין בדעתנו להתיר את עדותן של אהובה בני, אורית בני וד"ר ענת שושני, אם הייתם מסבים את תשומת לבנו לפני כן היינו מקבלים את ההחלטה קודם לא צריך לכעוס עלינו סתם, אתם סתם כועסים עלינו על לא עוול בכפינו.

עו"ד י. הלוי : טוב, לו דעתי הייתה נשמעת אני אבל …. הכל טוב,

כב' הש' א. קולה : שאר העדים שביקשת אנחנו נבדוק ונסמן והכל יהיה בסדר.

עו"ד י. הלוי : מה ששלשום ביקשתי.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : דבר אחרון, אני אדבר עם שמעון שוקרון האם ניתן להעבירו לתאריך אחר.

כב' הש' א. קולה : לא לתאריך אחר ל- 20, שמעון שוקרון, אחד מהחמישה עדים האחרים לא משנה מי.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : לפי עניות דעתי בכל מקרה אפשר לגמור את כל החמישה האלה פלוס החקירה הנגדית שלך.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני אכלכל את צעדיי, אני מבחינתי מיציתי להיום.

כב' הש' א. קולה : הדיון יתחדש ביום ראשון בשעה 09:00, יש לנו באג, לא באג, בדרך כלל אנחנו נותנים לכם את הפרוטוקול באופן חריג מיד לאחר הדיון, בגלל שמסיימים את הדיון לאחר 16:00 אז זה נדחה בעוד יום.

עו"ד י. הלוי : מה, לא הבנתי.

כב' הש' א. קולה : אם הדיון נגמר בעשרה לארבע אז מקבלים את הפרוטוקול יום למחרת, אם הדיון מסתיים ב- 16:01 נדחה בעוד יום.

עו"ד י. הלוי : מאה אחוז אין בעיה.

כב' הש' א. קולה : אז כדאי לכם תמיד לגמור בעשרה לארבע, תכתבי שביום ראשון בשעה 09:00 ככתוב, שבת שלום לכולם.

-ההקלטה הסתיימה- 

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מתאריך 09/03/2022


לפני
כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד


הנאשם
רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:
בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה
בשם הנאשם – עו"ד ירום הלוי
הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים
שירותי התרגום – המתורגמנית הגב' מינדל ארינה – החלו בשעה 9:44 והסתיימו בשעה 16:08
שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:44 והסתיימו בשעה 16:20

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

<#3#>
החלטה

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.
חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות.

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה ותרגום לשפה הרוסית לישיבה הבאה – 13.3.22 בשעה 9:00.
כן לזמן שירותי הקלטה ותרגום לשפה הרוסית לישיבה הקבועה ליום 15.3.22.


הדיון הסתיים בשעה 16:20.

<#4#>
ניתנה והודעה היום ו' אדר ב' תשפ"ב, 09/03/2022 במעמד הנוכחים.

אשר קולה , שופט


דני צרפתי , שופט


תמר נסים שי, שופטת


הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3