עדותו של רומן זדורוב – היום הראשון 2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

המתורגמנית גב' אורה צ'רקסוב – שעת סיום 16:10

הפרוטוקול תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

מתומלל

עד הגנה:

הנאשם – רומן זדורוב

כב' הש' א. קולה : בוקר טוב, יש מתורגמנית? שלום גברת.

מתורגמנית: בוקר טוב.

כב' הש' א. קולה : כן עורך דין קבלאוי.

עו"ד ו. קבלאוי : בוקר טוב, במהלך ההכנה שמנו לב ששני מוצגים שקשורים לעד יחיאל אדרי לא סומנו על ידי בית המשפט, מדובר בת/299 ות/300, אנחנו מבקשים מבית המשפט הנכבד לסמן אותם בהתאם לסימון שלהם בטבלת המוצגים.

כב' הש' א. קולה : או קיי, שני המוצגים הקשורים לעד יחיאל אדרי הוגשו וסומנו בהתאמה ת/299 ות/300.

עו"ד ו. קבלאוי : דבר נוסף לגבי התימלולים, עברנו על כל התימלולים שעורך דין הלוי, תימלולים של כל החקירות שעורך דין הלוי הגיש אנחנו נעביר לו טבלה של ההסתייגויות שלנו הן לא רבות ואחרי זה אנחנו נמשיך ככל שתהיה הסכמה נגיד לבית המשפט וככל שלא נגיש לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אם כבר אנחנו במנהלות דבר אחד חסר לנו.

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

כב' הש' א. קולה : הקטע שבו הנאשם משחזר על ארתור את מה שנעשה או לא נעשה כל אחד לפי גרסתו שלו.

עו"ד י. הלוי : אה, בלי טשטוש.

כב' הש' א. קולה : לא על הקנקן, אחרי הקנקן, שם זה עם פיקסלים, התמלול של עורך דין הלוי זה עם פיקסלים, שלכם זה נטול פיקסלים הוא גם נטול תרגום, זה בשפה הרוסית, זה גם טיפלה קופץ כי זה ישן, יש לי את הדיסק הזה צפיתי בו אולי 20 פעם בדיסק הזה הוא טיפלה קופץ והכי חמור שאין שם כתוביות, קשה להבין מה שקורה שם בטח שקשה להבין מהתמלול.

עו"ד י. הלוי : זה די קל, הרי כתוביות אז מפנימים ועשירית שניה שם אפשר לזכור.

כב' הש' א. קולה : יש שם עשירית שנייה שחסרה לנו בפיקסלים שיש תנועה שאנחנו רוצים לראות אותה.

עו"ד י. הלוי : אין בעיות.

עו"ד ב. משה : מה שבית משפט ירצה לראות כמובן שיראה ובצורה שבית המשפט ירצה לראות, אנחנו נדאג לזה שיהיו כתוביות על בסיס, יש תיקונים בדיסק הספציפי הזה דיסק 26 יש תיקונים שאנחנו נראה איך נתקדם אתם לגבי הפעם הבאה.

כב' הש' א. קולה : בסדר, יכול להיות שנצטרך לקחת מומחה מטעם בית המשפט מתורגמן כזה או אחר.

עו"ד ב. משה : אני לא בטוח, אבל ברגע שיהיה לנו נוסח סופי אנחנו נדאג להדביק את הכתוביות על חוסר הפיקסלים ואני גם אבדוק את הקפיצה שאדוני מדבר עליה. חצות ושלוש דקות ועשרים שניות זו השעה.

כב' הש' א. קולה : כן, נכון, אפשר להתחיל?

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : טוב, אדוני הנאשם, בבקשה תעמוד אם אתה יכול, כמובן שאדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, רק אמת כבודו.

כב' הש' א. קולה : רק את האמת, עונה לעורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : כן, משפט אחד, יש לי גם מנהלה אבל בסוף הדיון.

העד, מר ר. זדורוב לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : טוב, בוקר טוב רומן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בוקר טוב.

עו"ד י. הלוי : אנחנו נתחיל את העדות שלך, ספר לנו בבקשה,

כב' הש' א. קולה : עוד משהו עורך דין קבלאוי?

עו"ד ו. קבלאוי : למען הסדר הטוב בכך אנחנו מודיעים אלו עדי.

עו"ד י. הלוי : בכפוף.

כב' הש' א. קולה : בכפוף להסדרים.

עו"ד ו. קבלאוי : כן. כבר דיברנו על זה.

כב' הש' א. קולה : דיברנו, בסדר גמור. תנו למתורגמנית להתקרב.

עו"ד י. הלוי : או קיי, רומן תספר בבקשה קצת מעט על החיים שלך, איפה נולדת, איפה גדלת בוא נתחיל בזה תספר קצת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני נולדתי בחצי האי קרים.

כב' הש' א. קולה : תדבר טיפה יותר בקול כי המסכה נורא מפריעה לנו לשמוע.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני נולדתי בחצי האי קרים ב- 25/4/1978, הייתי גר שם מתי נולדתי היה ברית המועצות, בשנת 91' 

כב' הש' א. קולה : התפרקה ברית המועצות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ואני הייתי גר כבר באוקראינה, למדתי בבית ספר 8 שנות לימוד באוקראינה, סיימתי בית ספר, הלכתי לצבא, עשיתי צבא, איך להגיד, הלכתי בגיל 18 בצבא סיימתי את הצבא ופעם ראשונה נסעתי בארץ אם אני לא טועה בשנת 2001 באתי לבקר את המשפחה כי משפחה שלי עברה לארץ בשנת 1998.

כב' הש' א. קולה : כשאתה אומר המשפחה שלך למי אתה מתכוון?

עו"ד י. הלוי : יפה, תספר על ההורים וכמה אחים ואחיות?

הנאשם, מר ר. זדורוב : משפחה שלי, אבא חורג שלי, אימא, אח ואחותי זה ילדים של אבא חורג שלי, בגלל שאבא חורג שלי היה יהודי הם עלו לארץ,

כב' הש' א. קולה : יחד אתו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, בעלייה, אני לא הייתי יכול כי אני הייתי, אבא ביולוגי שלי היה רוסי בגלל זה אני לא היה לי זכות לעלות אתם ביחד.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אז היית בצבא והם עלו, מתי פעם ראשונה אתה מגיע לישראל?

כב' הש' א. קולה : הוא אמר ב- 98' לבקר אותם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : פעם ראשונה הגעתי 2000 או 2001 אני לא זוכר, הגעתי חודש או חודש וחצי הייתי וחזרתי בחזרה לחצי האי קרים.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אז היית באת כתייר חודש חודש וחצי חזרת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : ואז מתי באת עוד פעם לישראל?

ת : פעם הבאה אני עליתי בסוף 2003 עליתי גם כמו תייר ונשארתי פה בארץ לא חזרתי.

ש : או קיי, אנחנו עוד קצת בהיסטוריה, שמענו פה על הריב שלך עם אחיך, על מכות עם אחיך שנתת מכות לאחיך מתי זה היה תספר, קודם כל ככה כמה אחים ואחיות יש לך?

כב' הש' ב. צרפתי : הוא אמר.

כב' הש' ת. נסים שי : הוא אמר.

כב' הש' ב. צרפתי : אח ואחות.

עו"ד י. הלוי : אמרת את ההפרשים בגילים, הפרש בגיל לא אמרת, תגיד את ההפרש בגיל.

כב' הש' א. קולה : מי הכי גדול, מי הכי קטן?

הנאשם, מר ר. זדורוב : ההבדל בין לי ואח שש שנים, בין אחותי כמעט 15 שנה הבדל.

כב' הש' א. קולה : אתה יותר גדול.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני הכי גדול.

עו"ד י. הלוי : אתה הבכור.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אנחנו במשפחה שלושה ילדים אני הכי גדול, אח שלי בינוני ואחותי הכי קטנה, אני לא זוכר בדיוק, זה היה אחרי צבא שחזרתי מצבא, אני התחלתי לעבוד באבטחה ואני הייתי חייב ללכת לעבודה, אסור היה להשאיר את אחותי הקטנה לבד בבית.

ש : בת כמה היא הייתה בערך?

ת : אם אני לא טועה בת 6 משהו כזה היא הייתה קטנה ממש, פשוט פחדתי להשאיר אותה לבד ואמרתי לאחי שהוא ייכנס לבית, הוא לא רצה להיכנס, נתתי לו כמה כאפות, אולי נתתי עם רגל על הטוסיק ככה.

ש : מה זה ככה עשית עם הילד?

ת : נו כאילו,

ש : בעיטה?

ת : בעיטה כזאת, זה לא היה משהו רציני שהרבצתי אותו, מתי חזרתי הוא כן הוא קילל שם ואמר אתה ככה ככה, לא שמתי לב, הייתי הכי חשוב שהוא יהיה עם אחותי בבית, אני הלכתי לעבודה חזרתי בשעה 9-10 משהו כזה כי עבדתי עד מאוחר, חזרתי אימא סיפרה לי שאני הרבצתי אותו במילים של אחי שהוא השתין דם, נו אני אמרתי שכמה שאני זוכר שנתתי לו אין דבר כזה זה לא מכות כזה רציני, לא אתה עשית, אני לא התווכחתי עם ההורים האמנתי נו אם אומרים למה שמשקרים? סליחה מה אני עושה, רק מתי כבר עליתי פה והייתי במשפט הראשון לפני 13 שנה משהו כזה אני ידעתי שאח שלי שיקר לאימא שהם נתנו לי עונש יותר גרוע כי היה לו בגידה של הקטן, הוא לא יכול לעשות כי אני פיזית הייתי יותר חזק ממנו והוא ככה רצה להחזיר לי את האיך להגיד חוב או פגיעה שאתה נתת אז אני עושה לך אבל הוא לא היה צריך משהו עזרה רפואי משהו כזה לא היה דבר כזה.

ש : תספר לי אחיך סיפר פה שאתה נתת לו את המכות גם אם לא חזקות עם אלה מגומי אתה יכול לספר על האלה מגומי אם היה לך בעבודה, אם היכית אותו עם אלה מגומי, תתייחס לנושא הזה.

ת : כל אחד שעובד באבטחה שם הוא מקבל אלה גומי כזאת בערך 60 ס"מ משהו כזה, מקבל גז מדמיע ואזיקים זהו, זה מה שמגיע לאבטחה שם, אני לא זוכר שאני נתתי לו עם הגומי פשוט לא זוכר דבר כזה, נו אני לא יכול להגיד שזה לא היה, אני באמת לא זוכר, כמה שאני זוכר לא, רק יד ועם הרגל.

ש : אתה יודע שנתת לו כמה מכות לא משהו נוראי, יכול להיות עם אלה יכול להיות בלי אלה אבל לא משהו נוראי, הוא לא הלך לבית חולים, לא ירד לו דם שאתה ראית, אתה חזור הביתה הורים שלך צועקים עלייך מה הוא השתין דם, למה אתה לא כועס בחזרה וצועק שהוא שקרן שאחיך שקרן? הרי זה לא הגיוני שירד לך דם אני קושר את זה, זה לא סוד, אל התיק שלך, אל תיק החקירה פה, למה אתה לא צועק אח שלי שקרן, יא חתיכת שקרן מה אתה משקר את ההורים, למה אתה מאמין להורים שלך, שנים עד שהוא בא למשפט הראשון, למה אתה מאמין למשהו שנראה לי כל בן אדם לא היה מאמין בחיים.

ת : אני אמרתי להם שלא היה ריב כזה רציני שהוא קיבל את זה והם אומרים לא אתה דווקא עשית את זה, אני לא רציתי להוכיח אפילו לא יכול להוכיח שזה לא היה דבר כזה, אז קיבלתי, למה שהורים משקרים? יכול להיות שנתתי אבל אני זוכר שלא היה דבר כזה אבל למה שהורים משקרים איך אני אוכיח? אני לא עשיתי דבר כזה וזהו.

ש : ההורים בסדר מכבדים את ההורים, זה המבוא למשפט שלנו, למה לאחיך אתה לא צועק עליו שקרן איך השתנת דם, מה עשיתי לך שהשתנת דם למה עליו אתה לא צועק?

ת : אני לא חשבתי על זה האמת, ההורים באו בתלונה לא אחי, לא חושב, לא יודע, אני קיבלתי מה שאמרו ההורים אני לא אתווכח.

ש : אני ממשיך, 2003, סוף 2003, אתה מגיע לארץ, תספר איזה עיר הגעת, מה עשית?

ת : אני הגעתי לארץ ועשיתי קצת עבודות, בהתחלה עבדתי בשיפוצים.

כב' הש' א. קולה : באיזה עיר, הוא שאל אותך באיזה עיר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני בהתחלה עבדתי בשיפוצים בירושלים כמה חודשים, אחר כך חזרתי לחיפה איפה היו גרים ההורים שלי והתחלתי לעבוד שם בשיפוצים.

עו"ד י. הלוי : איך הכרת את אולגה ומתי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אצלי יש דוד זה אח של אבא חורג שלי והוא אמר שבעבודה שלו יש את אחד בחורה ויש להם שתי בחורות ואם אתה רוצה אנחנו יכולים להכיר לך אחת מהן אמרתי כן אני רוצה וככה אני התקשרתי ואמרו שיש שתי בחורות אחת בשם יוליה השנייה בשם אולה, אני אמרתי אז אולה, וככה אני הכרתי את אשתי, התקשרתי לה לפלאפון לקחתי מספר פלאפון שלה, ביקשתי את המקום איפה אפשר לראות אותה ואנחנו דיברנו, היא אומרת אין בעיה, אם אתה רוצה תבוא למחניים אבל מחניים זה ליד חצור, זה תחנה כזאת, אני פשוט לא ידעתי איפה זה נמצא ביקשתי את אבא שהוא יביא אותי לפגישה הזאת כי עברית שלי לא היה באוטובוס איך נוסע לא יודע שום דבר, הוא העלה אותי לאוטו למחניים אני דיברתי עם אשתי, סליחה אז היה רק חברה, דיברתי אהבתי את הבחורה הזאת והחלטתי שאני רוצה שהיא תהיה אשתי.

ש : אחרי שהיא החליטה שגם היא רוצה שאתה תהיה בעלה ואיפה התגוררתם?

ת : אנחנו התחתנו בגלל שאני הייתי תייר אני לא הייתי אזרח ישראלי אנחנו התחתנו בסרביה וזה היה לא שאנחנו שניים נסעו לשם.

ש : בסדר, זה לא כל כך חשוב תן לי להוליך אותך, באיזה שנה זה היה שהתחתנתם?

ת : זה היה 17/12/2004 התחתנו במסמכים ,ב- 15/4/2005 עשינו חתונה במסעדת אירופה צומת קריית אתא שם יש מסעדה עשינו שם חתונה.

ש : איפה גרתם?

ת : אנחנו לקחנו שכר דירה בחיפה וגרנו בחיפה חצי שנה שנה משהו כזה אני לא זוכר בדיוק וזהו.

ש : או קיי, מתי עברתם לקצרין?

ת : אנחנו עברנו לקצרין מה שאמרתי סוף 2005 התחלה 2006 לא זוכר בדיוק מתי אנחנו עברנו והיינו גרים אצל ההורים של אשתי.

ש : שזה בעצם איפה שאתה עכשיו במעצר בית?

ת : לא, זה היה רחוב נווה שאנן, לא זוכר בדיוק.

ש : הבנתי בית אחר.

ת : אני יודע איפה הבית נמצא ככה אני יכול לבוא אבל מספר לא זוכר.

ש : בסדר, או קיי, כשאתה בקצרין איפה אתה מתחיל לעבוד?

ת : מתי עברתי לקצרין מצאו לי קבלן בשם אלי דעי ואני עבדתי אצלו בשיפוצים, עשיתי שיפוצים כל מיני גם בקצרין, בכל מקום, עבדתי אצלו שנה משהו כזה אולי יותר משנה לא זוכר.

ש : או קיי, איך היית מגיע למקומות עבודה?

ת : אלי דעי היה לו רכב וכל בוקר הוא לוקח אותי מליד הבית ובסוף היום הוא מחזיר אותי ליד הבית וככה הוא מביא אותי לעבודה.

ש : או קיי, 

ת : לא רק אותי כל הפועלים שהיו אצלו הוא לוקח ברכב שלו.

ש : טוב, אנחנו מתקרבים ליום הרצח, אני אדבר אתך על בית ספר נופי גולן, אנחנו נקרא לו בית הספר, מתי התחלת לעבוד בבית הספר כמה זמן לפני יום הרצח?

ת : אני התחלתי לעבוד בבית ספר בתחילת חודש נובמבר ועבדתי שם חודש.

ש : או קיי, מה עשית שם?

ת : אני עשיתי קרמיקה במקלטים שיש בתוך בית הספר שירותים ומקלחת.

ש : קרמיקה במקלטים.

ת : כן.

ש : איזה מקלטים ותספר בקצרה את סדר המקלטים.

ת : שם יש 4 מקלטים, 

ש : כן.

ת : אם כבודכם זוכרים מתי אנחנו נכנסנו מצד אחד זה היה מקלט מספר 1, מקלט מספר 2 איפה אני עבדתי ביום אחרון זה היה השני ובצד שני היה מספר 3 ובסוף היה מקלט מס' 4, מתי נכנסתי לעבודה אני התחלתי לעבוד במקלט 1, סיימתי שם עבודה אחר כך עברתי למקלט 4 כי הוא הכי ארוך וצריך להביא את החומר לשם, עשיתי 4, 3 ומקלט 2 היה אחרון שלי.

ש : או קיי, כמו שאמרנו מקלט 1 הוא הכי קרוב לפרגולה נכון?

ת : כן.

ש : אם אנחנו מדברים על המקלט הזה אז ספר לנו על המקרה או מקרים שניתקו לך את הכבל, שמי שניתק לך את הכבל,

כב' הש' א. קולה : כבל של מה?

עו"ד י. הלוי : את הכבל של המכונה שחותכת את הקרמיקה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה קבל מאריך מתי עבדתי במקלט שם יש את מקומות איפה צריך לחתוך קרמיקה ואני חותך בדיסק ובמקלט זה נותן רעש יותר מדי חזק והמורים באו והתלוננו שהרעש הזה מפריע להם בשיעור ואני הדלקתי כבל בשקע בתוך המקלחת כבל מאריך והוצאתי אותו החוצה עד הפרגולה שהיה בחוץ ושם אני הדלקתי את הדיסק חותך את הקרמיקה מה שאני צריך לוקח את הדיסק אתי כבל משאיר במקום וחוזר בחזרה למקלט, בהתחלת העבודה שלי היה מקרים שאני עולה למעלה מדליק את הדיסק אבל הוא לא עובד, כיביתי את הדיסק חזרתי אני מסתכל שבחוץ לא בפנים איפה ששמתי.

ש : התקע בחוץ מחוץ לשקע.

ת : כן.

ש : טוב.

ת : אני לקחתי שמתי בחזרה חזרתי הדלקתי היו כמה מקרים כאלו, פעם אחת גם ציירתי את הקרמיקה לקחתי עם דיסק והלכתי ובדרך אני רואה שאני עם אצבע הורדתי את הפס מעיפרון והוא ברח שם צריך מדויק לחתוך ואני לא חתכתי ישר חזרתי למקלט וראיתי איך ילדה בלונדינית כזאת יצאה פתאום מסתכלת עלי ככה, ילדה ילדה בסדר אני באתי שמתי קרמיקה, סימנתי את המיוחד התחיל לצאת ואני רואה ששקע בחוץ אז הבנתי שהילדה עשה את השטויות שהיא ניתקה את הכבל, בסדר, שמתי בחזרה הלכתי חתכתי את דיסק הקרמיקה.

ש : ספר לנו בהמשך על המפגשים שלך עם אותה ילדה, מה ראית מה חשבת על הילדה הזאת?

ת : נו ברור אני הבנתי שזאת היא עשה כי אני נכנסתי במקלחת היא יוצאת מי עוד שם אין אף אחד במקלחת, בטח שזה היא עשתה, אני ראיתי אותה כמה פעמים בבית ספר עברתי לידה אבל ילדים עושים שטויות מה אני עושה ילדים.

ש : עבדת בבית הספר מקלט 1, 4, 3 אתה יכול לספר מה קרה כמה ימים לפני הרצח מבחינת העבודה שלך?

ת : בערך שבוע לפני הרצח אצלי נגמרה הקרמיקה ואני אמרתי לאלי דעי שנגמרה הקרמיקה ומה לעשות, הוא אמר תחכה עכשיו תהיה בבית מתי אני מזמין ויהיה לי אותה קרמיקה אני אודיע לך ואני ישבתי בבית, הייתה שם עבודה אצל עשיתי איזה עבודה אחת אני זוכר בעל הבית של קל וחומר זו חנות איפה אני קונה כל הזמן את החומר כלים כאלו עשיתי צבע משהו כזה אני פשוט לא זוכר, אם אני לא טועה קוראים לו אהוד אני באמת זה עבר הרבה זמן אני לא זוכר מדויק, עבדתי אצלו עשיתי אצלו צבע בבית.

ש : או קיי, ספר לי כללית אנחנו בדברים כלליים, שעדת במקלטים 1 ו- 4 ו- 3 אחרי זה נדבר על 2, איך היית פותח אותם, איך היית סוגר, מה היה קורה הדלתות שלהם?

ת : כל המקלטים היה סגור במנעול ונעולים, אני בתחילת היום הייתי חייב לקחת מבדק בית מפתח מהמקלט הולך לעבודה פותח את המקלט עובד שם יום שלם בסוף היום אני סוגר ומחזיר מפתח למישהו מבדק בית כי הם שם שניים או שלושה אחד יוצא אבל מישהו אחד נשאר שם מחזיר כל יום מפתח הזה זה היה בכל המקלטים חוץ ממקלט 2.

ש : מה שונה במקלט 2?

ת : במקלט 2 אותו דבר היה מנעול הוא גם זה אבל מה המפתח שלו לא עובד , מתי אני באתי לעבודה אני יודע שאני מתחיל מקלט חדש לקחתי את המפתח שמתי במנעול מנסה הוא לא נפתח, אני לקחתי את המנעול שמתי למטה ופתאום הוא נפתח, אני הורדתי מפתח לנסות הוא לא עובד אז אחר כך לא לקחתי את המפתח של המקלט כי הוא לא צריך מתי שמים אותו המנעול שמים על האוזן הזה ומרים אותו למעלה מלמעלה כאילו הוא סגור נעול שזהו אין כניסה אבל באמיתי הוא לא עובד כי זה אתה לוקח עם היד ומוריד אותו לבד ואני לא לקחתי יותר מפתח כי הוא לא היה צריך יותר שם, ממקלט 2 הכוונה.

ש : כתבו ואמרו שהכנסת קיסם חתיכת עץ בתוך המנעול אתה רוצה להתייחס לזה.

ת : זה אמרו גם במשטרה, במשטרה אמרתי אף פעם לא הייתי שם לא גפרור לא שום דבר לא שמתי במנעולים.

ש : או קיי, כשנעצרה העבודה בגלל שלא הייתה קרמיקה אלי די אמר לך תמתין ואולי עבדת אצל אהוד מקל וחומר, מה עשית עם כלי העבודה שלך שהיו במקלט, תספר לנו מה כלי העבודה שלי?

ת : תיק עם הבגדים שלי, ארגז עם כל הדברים פטיש דיסק כל הכלים, מכונת קרמיקה, כבל מעריך ובגלל שמנעול לא נסגר אז לקחתי כל הציוד הזה כלים ובגדים ביקשתי מבדק בית שהם ישמרו אצלם במקום למה אני אקח את כל הציוד הביתה ואחר כך בחזרה שמתי אצלם בגלל לא עובד מנעול וביקשתי מהם הם אמרו אין בעיה תשים אצלנו לקחתי כל הציוד אפילו הם עזרו לי כי היה הרבה דברים ,הם עזרו לי להביא אצלם בבדק בית והשארתי שם את הציוד שלי.

ש : השארת את זה בעצם עד יום הרצח עד היום שרצחת.

ת : עד היום מתי אלי התקשר לי ואמר תבוא לבית ספר קח את הקרמיקה.

ש : למה בדק הבית הסכים שכל הדברים שלך יעברו ולא יישארו במקלט?

ת : כי הם יודעים שהמנעול לא עובד אבל הכלים יקרים יכולים לגנוב והם ידעו את זה והסכימו.

ש : למה כל יום כשסיימת את העבודה אתה יודע הרי שהמנעול לא נסגר אז למה כל יום אתה לא לוקח את כל הציוד שלך ושם לבדק בית?

ת : כי אני הייתי אחרון, אחריי הייתה רק בחורה שמנקה שם וזהו בבית ספר לא היה אף אחד ואחר כך בבוקר אני בא ראשון לפני תלמידים לפני כולם להתחיל לעבוד בגל לזה היה לא צריך להוציא כל יום את הכלים האלה.

ש : או קיי, תספר איך מבחינת הבגדים שאתה לובש בעבודה, מה הסדר שלך, איך אתה מגיע לעבודה, עם איזה בגדים אתה עובד, איך אתה חוזר הביתה?

ת : אני הגעתי לעבודה עם חולצה ג'ינס ומכנס ג'ינס ובעבודה היו לי בגדים שאני מחליף חולצות גרביים ומכנס, היה סוג א' וסוג ב', אני באתי בבוקר מחליף את הבגדים שם על עצמי בגדים של עבודה עובד יום שלם בערב אני חוזר לבגדים נקיים וחוזר בבית לאופניים והגעתי לעבודה וחזרתי באופניים.

ש : בכל יום אם אני מבין מהדברים שלך אתה יוצא מהבית עם בגדים נקיים ובתיק עבודה יש את בגדי העבודה, אתה מגיע לבית ספר למקום עבודה מוריד את הנקיים, לוקח את בגדי העבודה את הנקיים שם בתיק, עובד עם בגדי העבודה ובסוף יום העבודה מחזיק את המלוכלכים של העבודה ועם הנקיים חוזר הביתה?

ת : נכון, ככה זה היה.

ש : או קיי, התיק עם הבגדים לא כלי עבודה, למשל שהיית בבית ספר כל החודש הזה תספר לבית המשפט מה קורה כל יום, סיימת לעבוד ביום מסוים תיק הבגדים אתה יוצא אתו חזרה על האופניים או שהוא נשאר במקלט או בבית הספר?

ת : תיק בגדים נשאר כל הזמן בבית ספר בתיק היה 4-5 זוגות של גרביים, כמה חולצות ומכנס עבודה, זה אני לוקח ביום ראשון אחרי כביסה לוקח בגדים נקיים אני עובד שבוע שלם ויום חמישי או שישי תלוי באיזה יום אני מסיים כי בבית ספר אני עבדתי גם יום שישי וביום שישי אני חוזר עם התיק מכבד הכל עוד פעם שם בחזרה בתיק וביום ראשון לוקח תיק, כל השבוע בגדים שלי בעבודה נמצאו אני מחליף אותם.

ש : או קיי, כשאתה נהגת להסתובב לעבוד בבית הספר איזה מקומות היית הולך בבית הספר?

ת : בדרך רק כלל רק אם צריך להביא משהו תוסיף מחומר אני יוצא להביא ומתי יוצאים מבית ספר יש כניסה ראשית לא בצד איפה אני נכנס יש כניסה ראשית, אנחנו יוצאים מכניסה ראשית מצד ימין למעלה שם יש קפיטריה הלכתי בקפיטריה לקנות אוכל, זהו, ככה שום מקום לא מסתובב.

ש : איפה היית שותה במהלך היום?

ת : אני שותה יש חדר מורים בקומה ראשונה בחדר מורים נכנסתי עשיתי קפה אבל עשיתי שם כמה פעמים ביום לא יותר מזה כי לנוח היה.

ש : או קיי, למה אתה קורא קומה ראשונה? כשאנחנו נסיים לעלות במדרגות במקלט איפה שאתה עבדת האם זה קומה ראשונה?

ת : לא, קומה ראשונה מתי ממקלט עולים איפה חדר מורים איפה אני זוכר שהיה את הפרוזדור הזה זה קומה ראשונה.

ש : או קיי.

כב' הש' ת. נסים שי : שני גרמים זה מה שהוא מתכוון נכון?

עו"ד י. הלוי : כן, כן, הגרם של שלוש המדרגות הנוספות.

כב' הש' א. קולה : זה לא עוד גרם, זה עוד 3 מדרגות.

עו"ד י. הלוי : זה 3 מדרגות, גברתי אמרה גרמים קיבלתי את זה גרמון קטן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הקומה הראשונה איפה חדר המורים.

כב' הש' א. קולה : כן, אבל זה לא גרם מדרגות.

עו"ד י. הלוי : בוודאי שלא, היינו בבית הספר.

כב' הש' א. קולה : היינו בבית הספר.

עו"ד ב. משה : זה 3 מדרוגת, 8 מדרגות.

כב' הש' א. קולה : 8?

עו"ד י. הלוי : 8? או קי בסדר.

כב' הש' א. קולה : זה מה שהוא אומר אני לא זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי 3.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : אני חושב 3.

עו"ד י. הלוי : בקיצור קומה ראשונה זה איפה שחדר מורים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : איפה שיוצאים לפרגולה מקומה ראשונה.

ת : כן, כן.

ש : טוב, מה היית שם על האוזניים שלך,

כב' הש' א. קולה : שאלה פתוחה האם שמת אוזניות באוזניים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני עבדתי היה לי MP3 קטן ששים אותו פה וממנו הולך אוזניות לאוזניים, עבדתי כל הזמן עם מוזיקה.

עו"ד י. הלוי : מתי היית מוריד את האוזניות מהאוזניים שלך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : רק בערב מתי מגיע בבית, לא, אם מישהו רוצה לדבר כן אני בטח להוריד אבל בדרך כלל אני רק עם מוזיקה.

ש : ספר באופן כללי על הקשר שלך עם התלמידים, איזה קשר היה לך עם התלמידים.

ת : היה לי שום קשר כי מה אני עושה אתם, אין על מה לדבר, אני באתי לעבודה לעשות עבודה, לא היה קשר, לא היה שם שום חברים ,לא היה קשר בין התלמידים בכלל.

ש : מה קרה לפני שהגעת לעבוד ביום של הרצח? ספר על אלי דעי מה הוא אמר לך על הקרמיקה.

ת : ביום הרצח מתי הגעתי או לא?

ש : כן, מה קרה שהביאו אותך עם הקרמיקה חזרה לעבוד?

ת : לא היה לנו קרמיקה,

ש : מה השתנה מה אמר לך אלי?

ת : לפני יום הרצח בתאריך 6 אלי דעי התקשר אלי בטלפון אמר שאני מחר בבוקר יוצא לעבוד בבית ספר הוא יביא את הקרמיקה, אני באתי בשמונה וחצי לעבודה ולקחתי קרמיקה מאלי דעי מרכב, הוא נכנס שם יש מבצד שער הוא נכנס כמעט עד הכניסה כמה שאפשר ברכב לקחתי את הקרמיקה הזאת והורדתי אותה מרכב הבאתי אותה למקלט.

ש : או קיי, לקחת את הקרמיקה הורדת למקלט עם איזה בגדים היית?

ת : עד כמה שאני זוכר הייתי בבגדים א' מאה אחוז כי אני רק באתי לעבודה והוא היה שם בכניסה הוא התחיל להיכנס, אני הייתי צריך להביא את הציוד מבדק בית ולא היה לי זמן להחליף את הבגדים, ושם היה סך הכל 6 חבילות זה לא כל כך הרבה ולא מלוכלך היה בגלל זה הורדתי בבגדים ג'ינס מכנס וחולצה.

ש : ספר על בגדי העבודה שלך באותו יום, ספר על המכנסיים שלך באותו יום איזה מכנסי עבודה היו לך, איך הגעת אתם, איך הם הגיעו אלייך לעבודה, ספר.

ת : בעבודה לפני שיצאתי היה לי מכנס צבאי 

ש : באיזה צבע?

ת : חול ירוק כזה, צבע אחד, היה נקרע פה ביום האירוע כי אני ישבתי והם נקרעו ובגלל זה מתי באתי לעבודה השארתי את המכנס בעבודה שם וביום הרצח,

ש : איפה השארת?

ת : בתיק שלי ששמתי אצלב דק בית וביום הרצח מתי אני באתי אני לקחתי בבית זוג מכנס שלא לבשתי כמה חודשים זה מכנס כחול של הפועל שיפוצים שברוסיה, כי שם לא כמו פה שיש קבלנים קטנים ,יש חברה גדולה וחברה הזאת נותנת בגדי עבודה, זה סט אני לקחתי מההורים לפני 8 חודש לא זוכר או משהו השתמשתי מדי פעם אבל בגלל ששם יש רק 2 כיסים בצד זה לא כל כך נוח כי בעבודה צריך הרבה כיסים פה לשים זה כל הכלים ודברים, אני לקחתי בגלל שמכנס קרוע לקחתי את המכנס האלה ולא השתמשתי חודשיים משהו כזה ובזמן מתי באתי לעבודה הבאתי את המכנס בשקית ביד.

ש : בשקית.

ת : בשקית ביד הבאתי בעבודה ואחרי שהורדתי את הקרמיקה הבאתי את כל הציוד שלי מבדק בית שמתי במקלט התחלתי להחליף את הציוד שמתי מכנס וראיתי שהם קצרים וקצת קטנים לא נוח כי בזמן אחרון אני השמנתי ואמר לי טוב בסדר אני אסיים עבודה.

ש : שאתה אומר השמנתי אנחנו יהיה לנו הרבה סרטים להסתכל, אני רוצה להראות לך ולשאול אותך שתוכל להתייחס, נראה, פה אנחנו רואים אותך בחקירה התאריך פה לא נכון, זה 13/12 זה יום לאחר שנעצרת, פה אנחנו רואים את יוסי סמואלזון אחרי זה נגיע למה הוא אמר לך ומה הוא עשה לך בראש שהוא יושב ככה פנאן על החיים, תספר לנו למה השמנת? סליחה על השאלה, למה, בכמה השמנת?

ת : אני בגלל שאוהב הרבה מתוק ויש את הלחמניות כאלה מתוקות ואוכל הרבה שמנתי בערך 4-5 קילו משהו כזה.

ש : או קיי, דרך אגב מה שאנחנו רואים אותך לבוש פה ג'ינס וחולצה כחולה מה זה הבגדים האלה?

ת : זה בגדים שבאתי לעבודה כל יום ואחר כך משטרה לקחה אותם.

כב' הש' ב. צרפתי : זה הא' שלו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : א' כן.

עו"ד י. הלוי : ביום הרצח לבית הספר הגעת עם הבגדים האלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, כן, זה הבגדים היחיד שיש ג'ינס אצלי.

ש : או קיי, באותו יום שאתה עובד ספר לי למשל מה קרה, אני אדריך אותך קצת, היה חסר אחר כך עוד משהו נכון?

ת : כן, בערך חצי יום היה נגמר דבק ואני התקשרתי לאלי דעי בסביבות 12 או משהו כזה אני לא זוכר, התקשרתי לאלי דעי שיביא דבק קרמיקה בשביל לסיים עבודה והוא יביא אותו בשעה עשרים ומשהו הוא יביא אתו שתיים שקיות.

כב' הש' א. קולה : שתיים שקיות.

עו"ד י. הלוי : כן, כן. אגב אני חשבתי שק אחד הוא אמר לי שניים זה שניים.

כב' הש' א. קולה : ויש ילד שהעיד אמרת לא נכון לא ראה נכון.

עו"ד י. הלוי : נכון, נכון.

כב' הש' א. קולה : אתה זוכר?

עו"ד י. הלוי : בטח שאני זוכר, אבל השאלה הזמנים, אבל אני מסכים אני גם אמרתי לעצמי אה שניים, שניים שניים, אני ער לזה, כולם אמרו שק שק שק ההוא אמר שניים כן אני זוכר מצוין אבל נניח לילד הזה, תאמר לי בבקשה מתי אתה, יש פלט שלך מתי צלצלת אליו וחיפשת אותו, מתי יצאת החוצה מחוץ לבית הספר וחיכית לאלי דעי שיביא את הדבק?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני יצאתי ב- 11 ומשהו אני לא זוכר, קשה לזכור את הזמן מדויק, 11 ומשהו הלכתי לקנות ומשהו קניתי סנדוויץ' אכלתי, התקשרתי לאלי דעי שהוא יביא את הדבק, אחר כך הלכתי, הוא אמר שהוא יגיע בקרוב והיה 12 ומשהו ואני חשבתי שהוא יביא דבק לפני שהוא הולך לאוכל ויצאתי לשער הראשי איפה היו שני אנשים אבטחה והייתי אתם וחיכית שעה ומשהו את הדבק.

ש : יש לנו שיחה שאתה מתקשר לאלי דעי ב- 13:23, אחרי שעה ומשהו שאתה מחכה בחוץ אתה מתקשר אליו.

ת : כן.

ש : טוב, כמה זמן אחר כך הוא בא בערך?

ת : אני התקשרתי אחד עשרים ושלוש, בערך חמש דקות הוא בא הביא את הדבק, לקחתי דבק והלכתי למקלט לסיים את העבודה.

ש : או קיי, בחוץ בזמן שאתה ממתין לאלי שיבוא אתה זוכר שראית משהו?

ת : אני דיברתי עם השניים האבטחה אחד אמר שהוא הולך לעשות סיבוב אני לא יודע מה זה והיה איזה אישה שביקשה עזרה עם הרכב אני פשוט לא הבנתי מה והיה איזה ילד צעיר שאמר שהוא עוזר לה והלך אתה משהו עשה עם הרכב עזר לה.

ש : טוב, עם איזה בגדים חיכית לאלי דעי בחוץ?

ת : אני כבר הייתי בבגדי עבודה זה מכנס כחול וחולצה כחולה של שטראוס כי היה חורף וזה חולצה עבה כזאת נותנת חום.

ש : או קיי, אתה הראית לי באינטרנט ואני פיתחתי תמונה, 

ת : כן.

ש : מה רואים בתמונה הזאת? מה זה?

ת : בתמונה הזאת אנחנו רואים בגדים של הפועל שיפוצים באוקראינה רוסיה כי אני נולדתי בברית המועצות בשבילי הכל רוסיה.

ש : או קיי, למה הראית לי את החליפה הזאת חולצה ומכנסיים וצבע?

ת : כי זה הסט שהיה לי וסט הזה הביא לי ההורים וסט הזה אני לקחתי מהם לעבודה.

ש : בדיוק כזה סט היה לך?

ת : כן.

כב' הש' ב. צרפתי : אתה מדבר על מכנסיים.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' ב. צרפתי : עורך דין הלוי שואל אותך על המכנסיים.

עו"ד י. הלוי : כן, מכנסיים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : החליפה נשארה בבית, המכנס אני לקחתי לעבודה.

ש : מה שסיפרת בשקית שלקחת.

ת : כן, זה מה שסיפרתי שיחפשו את זה.

ש : טוב, אני אבקש להגיש את זה כי העד התייחס לזה.

כב' הש' ב. צרפתי : יש התנגדות?

כב' הש' א. קולה : נ/103. בתמונה הובאה חליפת מכנס, מסומן נ/ש103, לדברי העד מכנס דוגמת המכנס שנראה בתמונה נ/103 הוא המכנס שאתו עבד ביום הרצח.

עו"ד י. הלוי : לא שעבד אלא מאותו סוג כן.

כב' הש' א. קולה : מאותו סוג, כן, לא המכנס הספציפי הזה מסוג אחר.

עו"ד י. הלוי : לא שמעתי, בסדר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : החולצה הזאת נשארה בבית אני לא לקחתי אותה.

עו"ד י. הלוי : כן. אז היה חסר דבק, המתנת לאלי די, צלצלת אליו, הוא הגיע, שני שקי דבק, מה עשית כשנכנסת לבית הספר עם שקי הדבק, רק מה שאתה זוכר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : עד כמה שאני זוכר לקחתי את השקיות על הפה שמתי את השקיות והלכתי.

כב' הש' א. קולה : העד מצביע על הכתף.

הנאשם, מר ר. זדורוב : והלכתי לבית ספר ירדתי במקלט הורדתי את הדבק ולא זוכר אולי הלכתי לעשות קפה ואחר כך שמתי ערבבתי את הדבק או הפוך שמתי ערבבתי דבק ואחר כך עשיתי קפה אני היום לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : עשית קפה איפה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בחדר מורים.

ש : דרך אגב, הראית לנו עכשיו שאתה לוקח באופן דמיוני את שקי הדבק על כתף שמאל.

ת : כן

ש : אתה ימני או שמאלי?

ת : אני ימני.

ש : ימני, איפה הייתה הסכין היפנית? באיזה צד שמת אותה?

ת : הוא היה אצלי ימין פה בחגורה.

ש : העד מצביע על מותן ימין, מה היה שם בחגורה?

ת : על החגורה היה נרתיק כזה מפלסטיק בתוך הנרתיק הזה היה סכין ואחורה היה שניים פלאפונים שהיה לי בשביל הקשר.

ש : איזה סוג פלאפונים?

ת : אחד סמסונג השני נוקיה, סליחה, לא, אחד מוטורולה שני נוקיה, סמסונג נשבר לפני.

ש : טוב, נוקיה ומוטורולה

ת : נוקיה ומוטורולה.

ש : דיברנו על סכינים יפניים, מה אתה יכול לספר על הלהבים של הסכינים היפניות שהיו לך?

ת : בכל סכין מתי מאחורה פותחים את הפקק הזה שם יש אחד או שניים להב נוסף חוץ משיש להב עבודה ויש עוד כמה להבים נוסף, היה גם בארגז כלים היה את הטובה כזאת כזה פלסטיק שם היה 10 להבים משהו כזה כי בזמן העבודה להבים מהר הוא עכשיו חד אני אתחיל לעבוד הוא לא חד אני שובר את החתיכה ומתחיל מחדש ולהבים האלה מהר (לא ברור) כי קרמיקה דבק ודברים קשים איך להגיד,

מתורגמנית: את החדות שלו הוא מאבד מהר מאד.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : והיה את הלהב מהיר כל הזמן ספייר בשביל העבודה וזהו.

ש : איך היה הלהב אתה יכול לתאר את הלהבים

ת : הלהב הוא היה בערך 10 ס"מ הוא שם יש פסים כזה שהוא מחלק לזה הוא היה חד וישר וזהו.

ש : או קיי, מה אתה יכול להגיד על להבים עם שיניים?

ת : אני לא ראיתי כאלה להבים ופעם ראשונה שומע שיש, אצלי לא היה כאלה.

ש : ממי שמעת שיש להבים עם שיניים?

ת : לא, אני אמרתי שאני לא ראיתי ופעם ראשונה שומע אני לא יודע על להבים כאלה.

ש : או קיי, בבית הספר בסדר סיפרת ירדת למקלט ושתית קפה, הכנת לעצמך קפה בחדר מורים לפני ערבוב הדבק או אחרי ערבוב הדבק, בסדר, באופן כללי איפה היית שותה את הקפה כשהיית מכין קפה בחדר מורים אחר כך איפה היית שותה אותו?

ת : אני עושה קפה בחדר מורים, לוקח כוס ויורד במקלט איפה עובד שלכלוך מהבגדים שלי לא מלכך שם איפה עשיתי כי אצלם שם היה נקי.

ש : מתי אתה מחזיר את הכוס?

ת : יכול לסיים בסוף עבודה, זה לא משהו כזה היה חשוב להחזיר מהר כוס, בדרך כלל בסוף עבודה.

ש : טוב, האם אתה זוכר אני סיפרתי לך שיש עדות שמנקה שסיפרה על איזה שיחה ביום של הרצח ב- 5 אחר הצהריים בערך בחדר מורים ואז אתה נזכרת, אתה יכול לספר, יום הרצח, יום אחרון שלך של העבודה בבית הספר, חצי שעה לפני שאתה הולך הביתה מה היה בשיחה בחדר מורים? אגב הפרקליטות וויתרה על אותה עדה, קוראים לה אולגה מילמן.

כב' הש' ב. צרפתי : המנקה.

עו"ד י. הלוי : אמת, היא וויתרה על העדות לצערי ואני הזמנתי איותה כעדת הגנה, מה היה בשיחה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מתי אני סיימתי עבודה אני לא זוכר החלפתי בגדים או לא אבל אני חושב שהחלפתי כי אני כבר רציתי ללכת הביתה.

כב' הש' ב. צרפתי : באיזה שעה זה היה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה חמש משהו כזה כי אני מסיים חמש חמש וחצי אני יוצא מבית הספר לכיוון הבית, אני לקחתי את הכוס ששתיתי פעם אחרונה לקחתי כוס מביא אותו לחדר מורים ושם היה בחורה אחד אני אמת לא יודע שם שלה והיא דיברה עם הבחור ארגנטינאי,

עו"ד י. הלוי : השם שלו חוסה, גם אותו או שהזמנתי או שאני צריך להזמין.

הנאשם, מר ר. זדורוב : היא ניסתה להסביר לו, היא אמרה לי ברוסית שתסביר לו שפה אין משכורת, פה משכורת נו מקסימום 3 אלף ש"ח ואני לא ידעתי איך להסביר בעברית אבל נזכרתי קצת מבית ספר אנגלית אמרתי שפה אין משכורת גדול ושכחתי איך להגיד אלף דולר באנגלית ואמרתי 10 לא "10 האנדרד, 1 האנדרד, 2 האנדרד" בכללי הסברתי גם עם ידיים אבל היה בקושי, הוא היה מבין אמר כן מה שהוא אמר באנגלית וזהו אבל לא משהו ספציפי.

ש : באותו יום איך חזרת הביתה? יום הרצח זה היום האחרון שלך, כל הציוד הכבד במקלט, התיק שלך עם הבגדים במקלט, בגדי עבודה, החלפת לנקי וזה יום אחרון, אז מה החלטת לעשות עם כל הציוד והתיק ביום האחרון.

ת : באותו יום אני לא הגעתי באופניים לעבודה כי אני ידעתי שאני אסים שם עבודה ואמרתי לאישה שתבוא עם הרכב לקחת את הציוד, התקשרתי בחמש היא אומרת אני לא יכולה לבוא כי ילד שם משהו עושה בלגן ואצלי היה חודש ושבוע שנולד ואמרתי בסדר לא קרה שום דבר, השארתי את כל הכלים והבגדים שלי במקלט איך נכנסים במקלט מצד הפנים יש דלת ללכת יותר למטה ומצד הימין יש כניסה איפה שירותים וחדר איפה המנקה מחליפה את הבגדים שלה ובין השניים דלתות האלה כניסות כאלה יש את הפינה, שמתי שם כלים שלי ותיק עם הציוד שלי מתי אני מתחיל לצאת שם היה את המנקה פשוט ביקשתי איותה שמתי היא הולכת שתסגור את המנעול שיהיה סגור היא אמרה אל תדאג יהיה הכל בסדר וזהו אחר כך יצאתי.

ש : איך יצאת איך עזבת את בית ספר?

ת : לא, אני יצאתי בדרך והלכתי ברגליים בבית.

כב' הש' א. קולה : כמה זמן הליכה זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בערך 10 דקות לא יותר מזה שם לא רחוק מהבית שלי.

עו"ד י. הלוי : או קיי, הגעת הביתה אנחנו ב- 6/12 מה היה בבית, מה אתה רוצה לספר לנו מאותו ערב בבית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בבית היה כמו רגיל, באתי, דיברתי עם אישה, שיחה עם ילד, היה רגיל כמו כל הזמן.

הערת המתמללת : (ברקע נשמעת אזעקה)

כב' הש' א. קולה : תפסיק את ההקלטה.

עו"ד י. הלוי : טוב, אז מה היה בערב תספר לנו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בערב בתשע וחצי קיבלתי שיחה מראובן ג'אנה, הוא ביקש אותי לצאת אצלו לעבוד, הוא התחיל לדבר, האמת לא רציתי לצאת לעבודה זה היה סוף השבוע, רציתי חמישי ושישי לנוח להיות בבית עם האישה, אמרתי שאני צריך לסיים עבודה עוד לא סיימתי, הוא אמר הרבה דברים, אותו רגע לא ידעתי עברית טוב, מה שהבנתי שקרה משהו עם ילדה בשירותים נפלה אסלה משהו כזה, אמרתי לו תשמע אני חייב לסיים עבודה אז אני אצא ביום ראשון, הוא אמר לי תשמע אתה לא מבין תביא לי את האישה לטלפון אני אסביר, אני הבנתי שהוא רוצה איך להגיד כאילו לשכנע אותי בכוח שאני יוצא אצלו לעבודה אבל בדרך האישה, אמרתי לו תשמע האישה יושנת לא רוצה להפריע לה, טוב בסדר סיימנו שיחה, סיימנו שיחה חמש דקות משהו כזה אפילו פחות אישה יצאה אומרת זהו תינוק יושב, ואמרתי עכשיו התקשר ראובן אמר משהו שם קרה בבית ספר עם שירותים עם ילדה נפלה משהו אסלה לא הבנתי היא אומרת לא חשוב וזהו ואחר כך אנחנו ידענו שהיה רצח שמה.

ש : מתי ידעתם שהיה רצח?

ת : כמה שאני זוכר למחרת כבר זה היה בטלוויזיה ויכול להיות מישהו אמר ואנחנו באותו ערב ראו בחדשות יכול להיות אני לא זוכר בדיוק.

ש : או קיי, אתה זוכר עוד משהו שראובן אמר לך חוץ מזה שילדה נפלה שירותים אסלה?

ת : מה שהבנתי משיחה שלו זה בת של חבר שלו זה מה שהוא אמר גם בשיחה הזאת ומתי שהאישה יצאה אני ישר סיפרתי כל המילים האלה איך אומרים עד שיש במוח עד שדיברנו ישר אמרתי לה שלא אשכח כי עובר זמן קצר .

ש : באיזה שפה אמרת לה את מה שהוא אמר?

ת : מה שאמר ראובן מה שהבנתי ממנו אמרתי בעברית שבית ספר ילדה זה בת של חבר שלו אסלה ונפלה השאר אמרתי ברוסית כי לא הבנתי, אמרתי לה ברוסית שלא הבנתי מה הוא רצה ממני והוא רוצה שאני הולך אני פשוט לא רציתי לעבוד ואמרתי שמיום ראשון נתחיל אצלו לעבוד.

ש : ראובן במשטרה אמר שהוא אמר לך שילדה מתה למה לא סיפרת לאולגה אשתך שהילדה מתה כבר במשטרה, זה לא מעניין מה הוא אמר בבית משפט, כבר אז לפני 15 שנה הוא אמר ב- 17/12 הוא נחקר 11 יום אחרי הרצח פעם ראשונה הוא אמר אמרתי לו מתה לא חשוב היתר לא אמרתי לו אסלה לא שירותים אני כן אתייחס לזה אבל הוא אמר אמרתי לו שהיא מתה, למה לא העברת את זה הלאה לאולגה?

ת : אני אותה תקופה לא ידעתי מה זה מילה מתה ולא הבנתי את המילה הזאת.

ש : או קיי. אני אשאל אותך בקצרה, אני אקפוץ לחקירה בעדות שלך ממש בקצרה, למה גם בחקירה שלך אתה אמרת בשלב מסוים "אני אמרתי לראובן ושאלתי אותו על השירותים" גם בשחזור אתה מיוזמתך אומר אני שאלתי את ראובן שואל אותך למה אתה אומר לא יודע, אני אמרתי שירותים אתה לא יודע להסביר למה אמרת לו פתאום מה קרה בשירותים, לקחת את זה על עצמך וגם נדמה לי במשפט הראשון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתנגדת לשאלה, אנחנו לא יכולים לתת בחקירה ראשית אינפורמציה מה לתת לעד הזה מה לומר פה, מה לומר שם, תסביר לו, חברי לא יכול להניח את העובדות בתוך השאלה, שישאל אותו הוא מה אמרת בחקירה ולמה אמרת, מה אמרת בשחזור ולמה אמרת.

עו"ד י. הלוי : טוב, כרצונך, מה אמרת בחקירה אתה זוכר לגבי מי אמר למי את השירותים נפלה אסלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני כל הזמן אמרתי בחקירה שאני קיבלתי שיחה מראובן והוא אמר לי על השירותים על האסלה שהילדה נפלה ושזה בת של החבר שלו כי אני לא ידעתי את הפרטים האלה ובאיזה שלב מסוים אני שיניתי את זה ואמרתי כן אני אמרתי את זה לראובן.

ש : במשפט אחד, למה שינית? אמרת זה אני הכל אני.

ת : כי היה כמה דברים שהתחברו ביחד והביאו אותי לתוצאה הזאת ובגלל זה אני שיניתי גם בחקירה וגם בשחזור.

ש : בסדר, כמובן גם במשפט אבל נזרום עם זה, אז סיימנו את יום הרצח, מה קורה למחרת 7/12 יום חמישי?

ת : אנחנו כבר ידעו שהיה רצח בבית הספר שהרגו את הילדה, אני ואשתי הגענו ביחד לבית הספר הגענו מכניסה ראשית?

כב' הש' א. קולה : ברכב או ברגל?

הנאשם, מר ר. זדורוב : באנו ברכב, שם היה השוטר.

עו"ד י. הלוי : בשביל מה באתם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני קודם כל באתי לקחת ציוד שלי ומתי אנחנו באנו היה שוטר, אנחנו הסברנו לו שאני עבדתי פה והשארתי את הכלים והוא אומר אני להעביר את מה שאתם אמרתם הוא הכניס אותנו בתוך בית הספר ואנחנו היינו ליד מקלט 3 לא רחוק מזה ושם סיפרו לו שהנה מקלט 2 שאני עבדתי שם נשאר ציוד שלי זה בגדים וכלים.

כב' הש' א. קולה : מי סיפר לו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה אולגה תרגמה לשוטר כי אני לא ידעתי עברית, אני פשוט אמרתי שהנה פה אני עבדתי, פה מקלט 2 פה נשאר הציוד שלי ושיש ואנחנו באנו מותר לקחת או לא, הוא אומר אני לא יודע אני אחזיר לכם תשובה, הוא הלך דיבר עם מישהו, חזר ואמר תשמע היום אי אפשר לקחת כי שם לא הבנתי מה היה הוא סיפר לאולגה והוא אומר תבוא מחר תקח מחר, מחר אז מחר, הוא לקח ממני מספר טלפון וזהו, ואני ואשתי הלכו ביבת בחזרה.

עו"ד י. הלוי : מישהו מהשוטרים הכרת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא.

ש : או קיי, תספר לי על אוסף הסכינים, באה המשטרה היה אוסף סכינים, היה לך אוסף סכינים שתפסו אותך, 12/12 ראו אוסף סכינים אני במשהו כללי, ספר על אוסף הסכינים.

ת : אצלי יש הרבה סכינים גם בבית וגם בכלים, בכלים בכל ארגז יש לי סכין וחבילה עם להבים למה אם אני הולך לאיזה עבודה,

כב' הש' א. קולה : בתוך ארגז יש סכינים יפניים רק.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, מה שאני אומר זה על עבודה, יש ארגז לאינסטלציה, לגבס, לקרמיקה, בכל ארגז יש סכין בשביל עבודה שלי.

כב' הש' א. קולה : איזה סכין?

הנאשם, מר ר. זדורוב : סכין יפני עם להבים, בבית שלי יש סכינים זה ההובי שלי אני פשוט אוהב סכינים ואני קונה סכינים עתיקים ואצלי בבית היה רק בשביל יופי הסכינים האלה אבל זה לא סכינים שעשיתי בכוונה קניתי שלא יהיה חד שאי אפשר היה להשתמש בזה.

עו"ד י. הלוי : במחשב שלך ראו ספר על סכינים, אתה יכול לספר עליו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, היה ספר,

מתורגמנית: מודרני.

הנאשם, מר ר. זדורוב : סכין מודרני זה ספר על הסכינים שאומר איזה סכינים בשביל מה צריך מאיזה סוג של ברזל עושים איזה חברות עושים דברים כלליים כאלה כי זה הובי שלי, אני קורא על סכינים על "החרבים" אני קורא.

כב' הש' א. קולה : סכינים ועל מה?

כב' הש' ב. צרפתי : חרבות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : חרבות.

כב' הש' א. קולה : חרבות

הנאשם, מר ר. זדורוב : וקורא, זה היה ספר כללי על כל מיני סוג של סכין וזהו.

עו"ד י. הלוי : או קיי, ספר על המחשב, היה לך מחשב בית נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : מתי קנית אותו ממי?

ת : אצלי היה מחשב של אשתי, הוא היה ישן ולא ממש טוב והתוכנות ששמים חדשות הוא לא תופס, ואני ביקשתי מבן אדם אחד שהוא עושה לי מחשב כי הוא מבין בדברים האלה, אני לא מבין וביקשתי, הוא אמר לי תשמע רומן אני אביא לך את הדברים צריך לשלם שם איזה סכום לא יודע, אמרתי בסדר תגיד כמה הוא קנה את כל הדברים, בא אצלי בבית, עשה הכל ביחד, חיבר את זה, אמר שאני שם הייתי חייב 2000-2500 על כל הדברים שהוא קנה שילמתי לו והיה צריך את המחשב, הוא שאל בשביל מה אתה צריך, אני צריך בשביל לראות סרטים לשמוע מוזיקה ואם יש משחקים לשחק במשחק וזהו, בשביל זה הוא עשה את המחשב הזה כי אני לא מבין בדברים האלה הגעתי לבן אדם שמבין בדברים האלה יותר טוב.

ש : מה ראית, מה היית מסתכל במחשב?

ת : אני הלכתי חיפשתי בדרך כלל מוזיקה כי מה שאני אוהב זה מוזיקה וחיפשתי בכל מיני מקומות, אז היה תוכנה כזאת אתה רושם שם והיא מחפשת איפה היא נמצאת והסתכלתי סרטים ומה עוד, היה לי תוכנה לפלאפון למוטורולה ספציפי התוכנה הזאת אני לוקח שיר לשמוע דרך התוכנה הזאת אני חותך קצת ומעביר לצלצול של הטלפון והשתמשתי בתוכנה הזאת.

ש : סרטים, מה אתה יכול להגיד על סרטי סקס, האם היית מסתכל ובמה.

ת : כן, אני הייתי בסרטים האלה שאני קורא שלוש X, אבל תבינו אני כמו בן אדם ספציפי למדו אותי יש בשבילי אירוטי ופורנו , אם בחור ובחורה כמו זוג איזה סיפור שם בחוף נו כאלה דברים כן אני הסתכלתי דברים כאלה הסתכלתי סרטים ויש מתי אחד בחורה או שני גברים או הפוך אחד גבר שתיים בחורות זה כבר בשבילי מלוכלך אני לא מקבל דברים האלה זה לא מעניין וסרטים אירוטי האלה כן אני נכנסתי והסתכלתי אבל מתי אתה מחפש סרט הזה אי אפשר לדעת מאיפה הוא ייקח את המחשב כי אני יכול להסתכל 1, 2, סרטים שם מיליונים סרטים האלה ומה שהיה שם אני פשוט לא יודע לא הסתכלתי, הסתכלתי רק מה שהיה.

ש : מה זה סנאף?

ת : האמת אני לא יודע, זה אתה הסברת לי שבוע שעבר במשרד שלך.

ש : נכון.

ת : יורם הלוי הסביר לי מה זה סרטים סנאף שבוע שעבר במשרד שלו.

ש : טוב, אני חושב שלא צריך להמשיך לשאול, אתה היית פה במשפט אני מאמין שכמובן הבנת חלקים לפחות אתה צריך להבין מה שקורה במשפט, אתה יודע שמצאו אצלך במחשב אז מצאו הרבה תמונות של ילדות ערומות.

ת : אני גם במשפט כמה שזכור לי אמרתי שאני לא חיפשתי את הדברים האלה, לא הסתכלתי את הדברים האלה, ואני לא יודע בן אדם שעשה לי מחשב החדשים מהחנות הוא לקח או היה זה אני לא יודע אבל אני יודע בוודאות שאני לא הסתכלתי בטוח כי זה לא מקובל בשבילי.

ש : חזרה ליום חמישי, חזרתם מבית ספר בלי הדברים, מה קרה ביום שישי מה עשיתם ביום שישי?

ת : ביום שישי בבוקר נסענו לבית הספר שם כבר לא היה אף אחד, אני והאישה הגענו למקלט 2.

כב' הש' א. קולה : לא היה ילדים מה זה אף אחד?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, לא היה משטרה לא היה זה היה רק עובדת בית וכמה פועלים כאלה, בדק בית וכמה אנשים הכוונה שלא היה משטרה, אני עם אשתי ירדתי למקלט לקחתי את הבגדים שלי ציוד וכלים וחזרנו הביתה.

עו"ד י. הלוי : הגענו ליום שבת, אני מרשה לעצמי להגיד שהמכנסיים וכל הבגדים היו אתך עד יום שבת, לא נגעת בתיק עד יום שבת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : מה עשית ביום שבת?

ת : ביום שבת לשבוע הבא צריך לשים את הציוד וצריך לכבס בגלל שהמכנס היה קרוע זרקתי עם המכנס הקצר, מתי קצר לא נוח לעבוד.

כב' הש' ב. צרפתי : סליחה, זרקת את המכנס שאתה קורא לו חול ירוק ואת המכנס,

הנאשם, מר ר. זדורוב : וגם את המכנס הכחול כי זה קרוע אי אפשר לתפוס.

כב' הש' ב. צרפתי : והשני למה זרקת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא היה קצר וקטן בגלל זה אמרתי שלא לקחתי אותו לא השתמשתי בו כמה חודשים, הוא היה לא נוח מתי עובד, אני אוהב מתי בגדים חופשי עלי יושבים ונוח לעבודה, בגלל שלא נוח לקחתי זרקתי, שמתי עם השקית שם היה (לא ברור) של הילד סידרתי ושמתי בעוד שקית וזרקתי המכנס ככה, חולצות וגרביים עשיתי מכבסה ושמתי בזה.

כב' הש' א. קולה : שמת איפה?

 הנאשם, מר ר. זדורוב : שמתי בתיק בחזרה ושמתי לעבודה החדשה.

כב' הש' ב. צרפתי : אחרי שכיבסת אותם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

עו"ד י. הלוי : עלתה שאלה מי היה מכבס בבית של ההורים של אולגה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בבית מכבס בדרך כלל אבא של אולגה אבל באותו יום הם הלכו אני לא זוכר איפה הם הלכו אני עשיתי כביסה ולא פעם ראשונה שעשיתי, היה מקרים שעשיתי כביסה.

ש : מה עשית עם הנעליים שלה עבודה?

ת : לא עשיתי אתם שום דבר הם נשארו בתיק וזהו אן מה לעשות אתם.

ש : יום ראשון אני מבין שהלכת לעבוד אצל ראובן גנאח.

ת : כן.

ש : ביום ראשון צלצלו אלייך אמרו לך לבוא לחקירה נכון?

ת : כן, התקשרו ממשטרה אני באתי לחקירה, אמרתי להם הכל מה שאני יודע וחזרתי חזרה לעבודה אצל ראובן גנאח.

ש : וכל מה שאתה יודע שסיפרת להם גם שזרקת את המכנסיים נכון?

ת : כן כי אין מה להסתיר, אמרתי אמת זרקתי את המספריים, עבדתי בבית הספר במקלט מס' 2.

כב' הש' ב. צרפתי : בבית הספר לא שאלו אותך שם איפה הבגדים שלך וסיפרת ירדת במדרגות עם יורם אזולאי ואמרת לא זרקתי, פעם ראשונה שאמרת זרקתי זה כשקראו לך לחקירה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, במשטרה היה, אני זרקתי מכנסיים בבית.

כב' הש' ב. צרפתי : כן, מתי שאלו אותך איפה המכנסיים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הם לא שאלו מתי הזמינו אותי לחקירה אני באתי והם שאלו מה ואני סיפרתי הכל.

עו"ד י. הלוי : איפה הלכת מהחקירה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : חזרתי לעבודה לראובן גנאח.

עו"ד י. הלוי : או קיי, למחרת אתה היית צריך עוד פעם לעבוד אצל ראובן גנאח?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, כמה שזכור הוא ביקש לצבוע חדר של הבנות והתחלתי לעשות שיפוץ בחדר של הבנות שלו.

ש : ואז קראו לך עוד פעם לחקירה נכון?

ת : כן, קראו לי עוד פעם לחקירה, היה עוד חקירה, לא זוכר בדיוק מה שם היה.

ש : ואמרו לך שאתה חשוד.

ת : אני לא זוכר יכול להיות וזהו.

ש : אתה נאשם פה ברצח של תאיר ז"ל , מה אתה רוצה להגיד לבית משפט על האשמה הנוראית הזאת שמאשימים אותך?

ת : אני לא רצחתי את תאיר ואין לי שום קשר לרצח הזה.

ש : באופן חריג במשפט הזה מדברים גם על הפוליגרף שעברת, אמרו לך רומן בפוליגרף שאלנו אותך אם אתה רצחת אמרת לא יצאת דובר אמת, לא רצחת, שאלנו אותך,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא.

עו"ד י. הלוי : אז הכל לא נכון אין בעיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תשאל פתוח, מה היה פוליגרף.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אני מציג לנאשם קטע מסרט מהתא שאתה משוחח עם ארתור יום לאחר המעצר, זה בעצם ארתור ויבגני שניהם נמצאים ב- 13-14 שני המדובבים, אתה מספר על בדיקת הפוליגרף שעברת.

כב' הש' א. קולה : זה בטוח 13/12?

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' א. קולה : זה רק יבגני.

עו"ד י. הלוי : לא, שארתור,

עו"ד ב. משה : שאתור נכנס הוא העלה את יבגני למעלה.

עו"ד י. הלוי : נכון, עדיין לא בשלב הזה.

כב' הש' א. קולה : בשלב הזה רק יבגני.

עו"ד י. הלוי : מונה מסך 20:22:45 אני מקבל את ההערה שכנראה ארתור רק כמה דקות אחרי זה נכנס, אתה מדבר עם יבגני על הפוליגרף, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : שומעים את ארתור, למה סיפרת למדובבים על בדיקת הפוליגרף?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי אמת מה שהיה וסיפרתי, אני א. לא ידעתי שזה מדובבים וסיפרתי אמת מה שקורה, אני הייתי במצב שפתאום לקחו אותי עצרו אותי על רצח שלא עשיתי ואני בשוק, זה לא סיטואציה רגילה, חיפשתי שאנשים יסבירו לי מה קורה אתי לוקחים אותי ממקום אחד שמו אותי במקום אחר הייתי בהלם ואני לא מבין אני לא יודע מה קרה סיפרתי רציתי שמישהו יעזור תשובה לתת, איך אומרים.

מתורגמנית: שיעזרו לי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : שיעזרו לי להבין מה מה.

ש : או קיי, באותה הזדמנות בקטע הראשון אתה אומר אני ראיתי טיפות דם וחשבתי אותי זה שלה, איפה ראית את טיפות הדם האלה?

ת : בשירותים של הבנים בקומה ראשונה איפה אני עבדתי ליד מקלט מס' 2 בתא 1 אם אני לא טועה.

ש : מתי ראית מה אתה זוכר?

ת : כמה שזוכר באותו יום 6/12 מתי היה הרצח.

ש : או קיי, אם אתה זוכר למה אמרת להם בשלב מסוים שכמה ימים לפני הרצח?

ת : אני בדיוק לא זוכר.

ש : אמרת לו לא רצחתי את תאיר, אמרת אני לא קשור לרצח של תאיר, למה הודית ברצח של תאיר?

ת : זה כמה חלקים זה לא פתאום ביום אחד הגיע, זה היה תהליך שבסוף הוא יביא לי לתוצאה הזאת, א. זה היה ראיות במשטרה נגדי, ראיות חזקות, המשטרה אמרה שאני בכוונה זרקתי מכנס אפילו שאני אמרתי ביום הראשון תלכו תחפשו כי זה הדבר שיכול לתת את החפות שלי, אחר כך אמרו שאני בכוונה שיקרתי בפוליגרף ואמרו שמצאו את הדם של תאיר על הכבל שלי ויש להם בדיקת מעבדה, אני באתי בתא אני בשוק אני מדבר עם ארתור ושאלתי אותו כי תשמע יכול להיות שזה שקר הכל שעובדים עלי, הוא אומר מה פתאום בחיים לא משטרה לא מזייפת זה אם יש זה אתה מקבל מאסר עולם זה ראיות נגדך שאתה לא יוצא ממאסר עולם ואני אמרתי לו תשמע מה אפשר לעשות מכל הסיטואציה כזאת כי אני לא רוצה לשבת מאסר עולם על רצח שלא עשיתי והוא אמר שיש דבר אחד לעשות עסקה עם החוקרים, אני אמרתי איך אני עוסקה? לא יודע איך הרגו אותה אני לא יודע פרטים, הוא אמר תשמע אפשר להגיד שילדה עצבנה אותך ביקשה ממך סיגריה קיללה אותך תפסת קריזה ופתאום מסך שחור לא זוכר שום דבר אפקט.

ש : מה זה אפקט?

ת : אפקט זה הדבר שכמה שאני יודע בן אדם באיזה שום לחץ עושה דבר סתם דוגמה רצח רוצח עושה רצח בלחץ פסיכי ובאותו רגע הוא לא זוכר דברים האלה אבל אחר כך הוא זוכר אבל אמרתי לו איך יכול להיות אפקט מתי אני יודע בוודאות שלא הייתי בשירותי בנות אף פעם, הוא אומר לא אם אתה לא רוצה אל תיקח אז תקבל מאסר עולם פלוס עשר שנים על האונס וגם חוקר סשה אמר תשמע המצב שלך גרוע מאד אתה יודע שיש לנו ראיות נגדך ורק דבר אחד יכול להוציא אותך מזה זה הודאה בלב נקי ואתה רק תספר איך למה עשית רצח הזה רק זה מוציא אותך מתיק ואנחנו יכולים לעזור לך.

ש : תעצור, בארץ אנחנו לא מכירים את זה, נדבר על לב נקי, מה זה הודאה בלב נקי?

ת : הודאה בלב נקי זה מתי בן אדם בא למשטרה או עוצרים אותו והוא אומר שאני מודה ברצח אני עשיתי רצח הנה כלים של הרצח עשיתי ככה ככה הוא יספר כל האמת מה שהוא עשה איך הוא עשה ויביא כל הפרטים ועושה שיתוף פעולה עם משטרה ואחר כך מתי משטרה מעביר תיק בבית משפט בית משפט יסתכל על ההודאה בלב נקי ובמקום מאסר מקסימום נותן מאסר כמה שאפשר פחות זה הודאה בלב נקי.

ש : או קיי, מה סשה אמר לך על לב נקי?

ת : רק הודאה בלב נקי יכולה לעזור לי והודאה בלב נקי קיים גם בישראל אותו דבר כמו ברוסיה ובאוקראינה זה מה שאמר אלכס.

כב' הש' א. קולה : מי זה אלכס?

עו"ד י. הלוי : זה סשה הוא קורא לו אלכס.

כב' הש' א. קולה : יש שני אלכס אבל.

כב' הש' ב. צרפתי : לא אלכס הגדול, הבנו.

כב' הש' א. קולה : אני לא הבנתי סליחה.

עו"ד י. הלוי : בואו נראה אותו וניישר קו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הצעיר או המבוגר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : היה שתיים סשה ושניים אלכס.

כב' הש' א. קולה : היו 4 סך הכל?

עו"ד י. הלוי : לא

הנאשם, מר ר. זדורוב : היה סשה חוקר שעשה כל החקירות אתי עד הסוף סשה החוקר הוא נמוך והיה סשה הגבוה שעשה ליווי.

כב' הש' א. קולה : למה אתה מתכוון שאתה אומר שהוא אמר לך, לאיזה אלכס

הנאשם, מר ר. זדורוב : סשה החקור הנמוך מי שכל החקירה עד הסוף.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר שאת זה זה הנמוך.

כב' הש' א. קולה : החוקר המרכזי בתיק.

עו"ד י. הלוי : ברור, אי אפשר לפספס מי אמר.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הכל מתועד.

כב' הש' א. קולה : החוקר המרכזי, או קיי.

עו"ד י. הלוי : היה עוד משהו שגרם לך להודות?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, בגלל כל הלחץ הזה שנתנו מחקירה הפסיכית הנפשית שלי לא כל כך חזקה אל תסתכלו שאני גדול בכוח אני מספיק חזק אבל הפנימי קל לשבור.

ש : או קיי, אפרופו הנפש שלך אני מראה קטע מחקירתך ב- 21/12/06, יש לנו פעמיים תאריכים לא נכונים 13/12 התאריך לא נכון במונה מסך וב- 21/12 התאריך לא נכון צריך להתעלם ממנו, אני מפנה ל- 21/12/2006

כב' הש' א. קולה : מונה מסך כן נכון?

עו"ד י. הלוי : לעניות דעתי כן, אני לא יכול להגיד מאה אחוז כי אף פעם זה לא היה חשוב לי מבחינת הייצוג של הנאשם, אז אני אומר שכנראה שכן.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : מונה מסך 07:42:04, אני קפצתי לסוף החקירה כי אני רוצה להראות קטע על הנפש שלך ושתתייחס.

כב' הש' א. קולה : י' זה יורם אזולאי נכון?

עו"ד י. הלוי : נכון, האם אתה מזהה את החוקרים שיושבים מולך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה חוקר סשה שהיה כל החקירה אתי והוא אמר לי על ההודאה בלב נקי ויורם החוקר שני שהיה גם בתיק הזה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, נראה פה, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : למה אתה אומר לו תעזור לי תגיד לי איך זה היה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי בשלב הזה כבר הבנתי שאני סגור מבחינת החוק למאסר עולם ובגלל שאני לא יודע פרטים של הרצח אני ניסיתי לקחת הודאה בלב נקי מהחוקרים שהם חתמו את זה ואני אקבל 12-15 שנה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : סיפרת על הנפש שלך שקל לשבור אותה שפה גם רואים שאתה אומר ובוכה, למה האמנת שיש ראיות חזקות שאתה כבר סגור במאסר עולם, איך זה קרה?

ת : כי זה מה שאמרו במשטרה, הם אמרו שבכבל מאריך שלי יש דם של ילדה ומעבדה וחוץ מזה יש שמישהו אמר שראה אותי למעלה שאני הולך בעצבים מנקה את הידיים אבל לא היה דבר כזה ומה שאמרתי כל האמת אומרים שאני שקרן בכל הדברים וגם את המדובב באותו רגע לא ידעתי שארתור מדובב הוא אמר הוא בן אדם שיושב הרבה שנים הוא אומר מה יש לך את התוצאה זהו אכלת זהו תמצא את הדרך אחרת, אתה אכלת תיק מאסר עולם ואני שמעתי אותו כי הוא בן אדם שבבית סוהר, הוא יודע חוקים, הוא למד אותי הסביר את הדברים האלה וכן שמעתי והאמנתי וכולם אמרו שרק את הדרך אחת דרך הלב נקי יכול להוציא ממאסר עולם והבנתי שאין דרך חזרה אז משני דברים רעים לוקחים הכי חלש והלכתי בגלל הנאיבי שלי וטפשות שלי הלכתי ללב נקי הזה.

ש : תספר לי עוד על ארתור, מה ארתור היה בשבילך?

ת : אמרתי, ארתור הזה היה עורך דין שלי, מתי עצרו אותי חתמתי טופס במשטרה שייתנו לי עורך דין כי אני לא יודע חוק לא יודע איך לעזור לעצמי ורציתי עורך דין , פעם ראשונה ראיתי אותו בבית משפט ממש כמה דקות אני אפילו לא זוכר את הפגישה הזאת, היה משהו דיבור כזה קטן, וזהו, לא ראיתי אותו, פעם הבאה הוא בא לתחנה מתי הייתי בראש פינה ואמר שהוא עורך דין שלי שהוא בא לייצג אותי אבל אני לא יודע עברית כי מתי ביקשתי עורך דין ביקשתי עורך דין שמדבר רוסית כי אני לא יודע שפה עברית, הוא לא ידע רוסית ואני לא הצלחתי בעברית להסביר לו איך אני הגעתי לפה ואמרתי לך לאישה היא יודעת הכל, אז היה פגישה רבע שעה משהו כזה ואחר כך לא ראיתי אותו, וגם ארתור אמר אל תסמוך לעורך דין סניגור ציבורי כי הם עובדים עם תביעה ומוכרים אנשים שלהם האמת פחדתי שמישהו ימכור אותי, פחדתי.

ש : טוב, אני רוצה להראות לך כמה קטעים מסרטים ולשמוע את ההתייחסות שלך, אני מראה לך קטע של סרט חקירה מיום המעצר שלך יום שלישי 12/12, יש פה קטע ערוך שבעצם מקבץ את חמש הראיות שהטיחו בך, אני אעצור אחרי כל הטחה ואשאל אותך שאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל מה אתה רוצה ממנו, למה שהוא לא יספר, הרי לבוא עכשיו להקרין לו קטע.

עו"ד י. הלוי : אתם רוצים להקרין ואני לא אקרין, אני לא אקרין כלום ואתם כאילו תחגגו מה את רוצה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : להראות לו סרט זה לתת לו גרסה, זה כמו לשבת ולהקריא לו את ההודאה, פה אמרת ככה אמרת ככה אמרת ככה, תגיד מה אמרת ולא מה אמרת תן לו שהוא ייתן את המידע, זה כמו שאתה לא תשב בחקירה ראשית ותקריא לו את ההודאה שלו זה אותו דבר מה שאתה עושה רק בלהקרין סרטים, תן לו שיגיד.

עו"ד י. הלוי : כל הקטע זה סרטים, הוא יכול לא להעיד.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה רוצה שהוא יגיד מה הראיות שיש נגדו ביום הראשון, תשאל אותו מה הראיות שחשבת.

כב' הש' א. קולה : מה הראיות שיש נגדו הוא כבר אמר.

עו"ד י. הלוי : מה מפריע לך לראות את התיק הזה מפוברק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה את האינפורמציה ממנו זה הכל.

כב' הש' א. קולה : תראי, מבחינת הפורמליסטיקה את כנראה צודקת, התיק הזה מזמן את הפורמליסטיקה, עברנו למהות וצריך להגיד למהות כי כפי שאמרתי לכם 10 פעמים וגם חבריי אמרו לכם ליבת התיק זה השילוש הבלתי קדוש וצריך להבין איך קרה שם ומה קרה שם ולמה קרה שם ואם מישהו מהמשטרה אמר לו ושמענו את זה מאחד החוקרים שעשו לו תרגיל חקירתי כזה או אחר בואו נראה את זה נגיע לחקר האמת , אז ייקח בדרך הזאת אני מסכים אתך שפורמליסטקיה פורמלית את צודקת, אבל פורמלית גם לא היינו את הבדיקות שעשינו ועוד אלף ואחד דברים לא היינו עושים, בתיק הזה מזמן חצינו את גבולות ההגנה לא אצלנו זה נאמר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מקבלת.

עו"ד י. הלוי : חצינו את גבולות ה…?

כב' הש' א. קולה : ההגנה.

עו"ד י. הלוי : ואת גבולות התביעה לא חצינו, עם 700 בדיקות, די אן איי,

כב' הש' א. קולה : לא, לא, עורך דין הלוי לא הבנת אותי, אנחנו לא חצינו כלום זה אמרו קודמנו, אנחנו לא אמרנו, אנחנו לא חצינו שום גבול, אנחנו הולכים בדיוק על הגבול.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני לא אחזור מה הגבולות שנחצו פה.

כב' הש' א. קולה : נעשה כמה דקות הפסקה.

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי : אני מקרין לך קטע מסרט חקירתך ביום שנאצרת ב- 12/12.

כב' הש' א. קולה : איזה יום בשבוע זה?

עו"ד י. הלוי : יום שלישי.

כב' הש' א. קולה : כן. 

(בשלב זה מוקרן סרטום באולם בית השפט)

עו"ד י. הלוי : הוא מתחיל להטיח בך למה כל כך הרבה סכינים בבית, סתירות בעדויות שלך, סכינים בבית סתירות בעדויות שלך, פלוס פוליגרף, פוליגרף שיצאת דובר שקט פלוס דבר רביעי עוד לא דיברת על המכנסיים שזרקת, ושראו אותך עצבני בבית הספר ובעוד כל מיני מקומות, אתה רק נעצרת, מה זה עשה לך, מה עושים עם כל החשדות האלו מה חשבת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני נכנסתי בהלם כי איך יכול להיות שמישהו ראה אותי באיזה מקום שאני לא הייתי שם, סכינים אמרתי אני אוהב סכינים זה הובי שלי, מכנס גם, בקיצור מה שאני אמת בשביל שיגן עלי זה הולך נגדי כי כל הדברים אמרו שזה אני, אני הייתי בשוק איך אומרים מוציא אותי מהמקום הזה, הייתי בשוק.

כב' הש' א. קולה : לפני החקירה הזו דיברת עם עורך דין ?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, לא היה, עורך דין פעם ראשונה שראיתי מתי הביאו אותי לבית משפט מקבל 8 ימים.

כב' הש' א. קולה : לא נתנו לך אפשרות לדבר עם עורך דין לפני החקירה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא לא אמרו. כמה שאני זוכר לא אמרו.

עו"ד י. הלוי : הוא לא ראה עורך דין לפני זה מאה אחוז, פעם ראשונה עורך דין הגיע דקות ראה אותו לפני הארכת מעצר ב- 13.

כב' הש' א. קולה : מי היה עורך דין שייצג אותו בהארכת המעצר הראשונה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא הסניגוריה הציבורית?

עו"ד י. הלוי : לא, הוא היה פרטי אבל רומן חשב שהוא ציבורי.

כב' הש' א. קולה : מי שכר את שירותיו של אריה הרלמין?

עו"ד י. הלוי : אולגה אשתו.

כב' הש' א. קולה : בשום שלב לא היה סניגוריה ציבורית רק אריה הרמלין

עו"ד י. הלוי : אמת ואחרי זה שפיגל.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : היה לו אריה הרמלין ספר ימים, הוא הודה בלי סניגור 18,19, ושפיגל 20/12.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אמרו לך בין חמשת הדברים אוסף סכינים, סתירות בעדויות, פוליגרף זריקת מכנסיים ראו אותך עצבני. היה לך מושג על איזה סתירות בעדויות שלך אם דיברו אתה הבנת? אתה יודע במה מדובר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה כל הדברים מה שאני אמרתי שאני אמרתי שזרקתי מכנס בגלל שהם קטנים וקצר זרקתי הם אומרים אני בכוונה זרקתי גם לגבי שאמרו לי שאני הולך למעלה מנקה את הדם, זה לא היה, אמרתי לא היה דבר כזה, גם אני סיפרתי להם הכל אמת גם שיחה של ראובן שאחר כך הם אמרו שאני גם פה משקר שראובן לא אמר לי את זה שאני אמרתי לראובן וכל הדברים האלה אני עכשיו לא יכול לזכור את כל הדברים כי זה כמו גלגל שזורקים מלמעלה הוא יותר יותר יותר ופתאום עלי הכל ואתה במצב שאתה לא מבין איפה אתה נמצא, אתה לא יודע למי לפנות איך להגן על עצמך, אני הרגשתי לבד שנשארתי לבד עם כל הבעיות האלה נגדי קשה להסביר זה מצב כזה קשה להסביר.

עו"ד י. הלוי : אני מראה קטע מחקירתך מיום למחרת המעצר, 13/12 אני אראה 3-4 קטעים שאומרים לך שמצאו את הדם של תאיר על הכלים שלך על החפצים שלך.

כב' הש' א. קולה : על הכבל

עו"ד י. הלוי : פה אין לנו תיעוד שאומרים לו כבל אבל הדברים משתקפים לפחות מהדברים שהוא מדבר בתא עם המדובב.

(הדוברים מדברים יחדיו) 

כב' הש' ת. נסים שי : הוא לא אומר אמרתי לו שיש שם שמצאנו על הכבל, הוא מתייחס לזה הוא לא אומר הודעתי לו שכך וכך ומטיח את זה בפניו.

כב' הש' א. קולה : אבל יש שוטר שהודה שעשו לו תרגיל חקירה.

עו"ד י. הלוי : ברור, עכשיו אני מראה, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : מי זו הדמות הזו?

עו"ד י. הלוי : יוסי סמואלזון.

כב' הש' א. קולה : יוסי ואלכס הגדול.

כב' הש' ב. צרפתי : כן.

עו"ד י. הלוי : כן, השמאלי לא עניין אותי אני מודה, עוד קטע שאני מראה לך, נכנס החוקר עם אוכל וזה קצת מפריע אתה אומר איך אני יכול להוכיח את חפותי או שזה כבר בלתי אפשרי, אני שואל, אתה בסך הכל יום קודם נעצרת ב- 12 , ב-12 אומרים לך 5 דברים עלייך, ואז יום למחרת המעצר אומרים לך נמצא דם על הדברים שלך, למה אתה חושב יום אחרי שנעצרת שאתה לא תצא מזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי כל פעם הם מוסיפים עוד פרטים והם לוחצים עלי שאני אסביר להם שאיך דם של המנוחה הגיע לבגדים שלי והם רצו את הסבר הזה והתחלתי להסביר איך יכול להיות, יכול להיות שנכנסתי בקיר שם סתם דוגמה עם היד שפשתי.

ש : איפה זה שם?

ת : בשירותים של הבנים כי אני אמרתי להם שראיתי טיפות דם בשירותי בנים למטה, יכול להיות אני נכנסתי וקמתי על הטיפה כי אני לא חשבתי באותו רגע על זה, נו ראיתי טיפות זה לא משהו שראיתי הרבה דם, טיפות, אולי ילדים הרביצו אחד לשני וממישהו בא מאף דם זה מה שחשבתי לא משהו רציני וניסיתי להסביר להם שאין לי קשר לרצח הזה והם אומרים לא כל פעם יש משהו חדש נגדך ואני לא זוכר באיזה שלב וגם את סשה החוקר אמר על הכבל שהם מצאו דם ויש להם מעבדה לא זוכר אבל מישהו מהם אמר את זה.

ש : או קיי,

(המשך הקרנת סרטון)

ש : נעבור לתא, פה אתה רק עם יבגני בשלב הזה, אתה אומר לו הגיעה חוות דעת של המעבדה שיש טיפת דם של הילדה על הסלילים שלי על סמך מה סיפרת את זה?

ת : כי זה סשה החוקר אמר, הגדול זה מי שאמר לי על האונס שאנסו ילדה זה לא היה בחדר חקירות מתי לקחו אותי, זה הוא ועוד אחד שוטר ושם היה שיחה ואמר שהרגו ואנסו ילדה , אני לא יודע איך להסביר.

ש : או קיי, סיפרת שאמרו לך במעבדה יש,

ת : כן, יש מעבדה שהוא לוקח שזה דם של הילדה על הכבל שלי.

ש : או קיי, תראה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : כשאתה אומר אני ממש בחרא למה אתה מתכוון מה אתה אומר להם?

ת : שכל הראיות נגדי ואני אקבל מאסר בחוואה, בקיצור אשב על רצח שלא עשיתי, מקסימום.

ש : אני מראה לך עוד סרט בתא אתה מדבר עם ארתור ועם יבגני, המדובבים.

(הקרנת סרטון)

ש : אתה אומר אני בחרא, ארתור אומר לך מילה יותר גרועה מזה אתה במצב יותר גרוע השופטים יהיו נגדך, מה הרגשת כלפי זה?

ת : אני אמרתי שמכל הראיות מזה הרגשתי שזהו סגרו עלי תיק ואני אקבל מאסר על זה.

ש : איזה מאסר?

ת : מאסר עולם על תיק רצח שלא עשיתי ואין לי אפילו דרך לעזור לעצמי לצאת מזה כי אני אמרתי סיפרתי למשטרה כל האמת, לא הסתרתי את הדברים, אמת סיפרתי, מאמין להם אומר להם אבל אני רואה שמה שאני מספר הולך יותר גרוע בשבילי והופכים הכל נגדי, אין דרך לעזור לעצמי.

ש : הוא אומר לך הדבר היחידי שלך, נראה עוד בהמשך,

(המשך הקרנת סרטון)

ש : הוא אומר לך הדבר היחידי תפעיל את המוח ותזכור מה היה, אתה אומר לו אני לא יודע מה לזכור, למה התכוונת בזה שאמרת לו אני לא יודע מה לזכור?

ת : כי אין מה לזכור, מה שהיה זכרתי ואמרתי למשטרה ולא היה שום דבר מה שאני יכול לזכור. כל האמת שהיה סיפרתי.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אני מראה לך חקירה שלך בתא ב- 14 לחודש עם יבגני, ואתה אומר לו זה מה שמצאו דם על החפצים שלי זה מאה אחוז, זה מאה אחוז, מה גרם לך מבחינתך לדעת שזה מאה אחוז שיש דם של הילדה שנרצחה על החפצים שלך?

ת : כי אני אמרתי כבר שהיה להם בדיקה של מעבדה שאומרת שדם של הילדה על הכבל שלי, אמרתי הכבל שלי זה כל הציוד שלי זה נכון וכל מה שהיה.

ש : או קיי, 

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אני מראה לך מה ארתור אמר לך,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא צריך גם להשיב אחרי כל זה?

כב' הש' א. קולה : זהו, עורך דין הלוי, גברתי צודקת, עורך דין הלוי בסדר אני מבין שאדוני רוצה שנראה את זה, א. כבר ראינו את זה, ב. עוד נראה את זה, לא נראה עכשיו 60 שעות של הדיבובים בחקירות זה בלתי אפשרי, אתה כמעט לא שואל שאלות, אתה רוצה רק להשאיר במוחנו רושם כזה או אחר וזו לא מטרת החקירה הראשית, המטרה שלך זה לקבל ממנו הסברים לא לשכנע אותנו כך או אחרת, תרצה בסיכומים להראות לנו פירוטכניקה נאפשר את זה, אולי, אולי לא אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : אני אנסה לאזן יותר טוב בין הסרטים וכמות השאלות.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, צריך באמת, אנחנו רוצים כמה שיותר לשמוע אותו כי מה שחסר לנו זה הסברים שלו, זה ראינו ונראה, הוא בא לפה בשביל להסביר ואנחנו לא מקבלים הסברים כי אתה רק מראה לו וממשיך הלאה, מדפדף הלאה.

עו"ד י. הלוי : טוב, יש עולם ומלואו בסרטי חקירה.

כב' הש' א. קולה : זה סדר, אנחנו יודעים ראינו מה שיש שם ויהיה לכם פתח בסיכומים לטעון את הכל, אנחנו רוצים ממנו הסברים ואנחנו לא מקבלים הסברים, מה שייחסך עכשיו אנחנו נשמע את זה בחקירה הנגדית מן הסתם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפחות חלק.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : ברור שחלק, אני מדבר על הראיות שהיית בטוח שהן ראיות שסוגרות עלייך מאסר עולם, אני רוצה להראות קטע אחרון בנושא הזה, אני מראה קטע מה- 21/12 מהשלבים של סוף החקירה אפשר לקרוא לזה, אתה אומר אני לא יודע זה שעורך דין לא יוכיח אם מעורבות שלי, כן, תראה מה אתה אומר,

(הקרנת סרטון)

עו"ד י. הלוי : למה חשבת שעורך דין לא יכול לעזור לך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : א. אני לא ראיתי עורך דין ולא דיברתי אתו כמו שצריך להבין את המצב שלי, 

כב' הש' א. קולה : כן, שפיגל ב- 20.

עו"ד י. הלוי : שפיגל ב- 20 יום לאחר השחזור, זה ב- 21.

כב' הש' א. קולה : אז הוא ראה את שפיגל, ב- 20 הוא ראה את שפיגל והוא חזר בו מההודאה וב- 21 הוא עוד פעם הודה.

כב' הש' ת. נסים שי : אבל הוא אמר שהוא לא ראה.

עו"ד י. הלוי : לא, גברתי שאלה אני מביא פה את סוף החקירה ופה אני מודה לבית משפט על החידוד, אחרי השחזור ב- 19 שפיגל הגיע למחרת ב- 20, שפיגל דיבר אתו אני לא רוצה להעיד במקומו אבל הוא חזר בו ב- 20 וב- 21 הוא עוד פעם הודה וזה גם אני אשאל שאלות הוא יענה, הוא יסביר, אתה סיפרת שארתור הציע לך לעשות עסקה מה הוא אמר לך אם אתה יכול לספר במילים שלך מה אמר לך על לעשות עסקה, איזה עסקה למה וכו'?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אנסה להסביר שתבינו כמה שאפשר יותר ברור, מתי עצרו אותי פיזית עורך דין לא היה לא דיבר, עורך דין שלי הפך להיות ארתור כי הוא בן אדם שהיה בבית סוהר, הוא יודע חוקים ואת הדברים והוא סיפר הוא לימד אותי מה יכול להיות, איזה דברים יכולים להיות, מה יכול להיות בחקירה והסביר ואני ראיתי בתור כמו מורה שמלמד אותי עוזר לחבר ואמרתי לו תשמע נגדי יש ראיות וסיפרתי לו ראיות מה יש נגדי ורציתי לדעת מה יכול להיות נגדי והוא הסביר, תשמע אתה עם הראיות האלו הולך מאסר עולם מאה אחוז, אמרתי לו מה לעשות עורך דין לא זה הוא אומר מה פתאום אצלך עורך דין אמרתי כן ביקשתי משטרה עורך דין והוא לא בא, בא פעם אחת למשפט מה שהוא אמר לא זוכר עכשיו, אומר מה פתאום זה סניגור הוא מוכר אותך הוא עובד עם המשטרה אל תפנה אליו כי אתה חוץ ממאסר עולם לא תקבל שום דבר, אמרתי טוב בסדר, אבל מה לעשות אני לא רוצה לקבל מאסר עולם בחוואה הוא אומר תשמע יש דבר אחד יש עסקה, אתה חייב לעשות עסקה עם החוקרים בשביל לקח עונש יותר פחות, אבל איך אני עושה עסקה כי אני לא יודע פרטים הוא אמר תגיד האפקט, אמרתי זה צריך להסביר אפילו באפקט בן אדם זוכר משהו, אבל אני יודע בוודאות לא הייתי בשירותים של בנות איזה אפקט, הוא אמר תשמע אם אתה לא רוצה ככה אז לך תגיד אני חף מפשע וזה מה שבא לך תקבל מאסר עולם פלוס עשר שנים ותאכל לבריאות, אני כבר הייתי באמת בפאניקה, אני לא יודע מה לעשות ושאלתי אותו יש משהו אחר? הוא אומר תשמע יש אם אתה עושה עסקה אז איך מסתכלים אחר כך, אתה בא ומספר שעצבנו אותך, שהיית בלחץ עצבים התפוצצת נותן סיבה קיללו אותך ואתה מספר את זה והכל שופט איך יסתכל על זה אה בן אדם היה כל החיים קשה לו ונותנים 15 שנה על רצח לא בכוונה, אמרתי לו בסדר אני יודע שיש את הכזה, אם אני עכשיו ישאל עורך דין פשוט לדעת לעצמי אולי זה, הוא אומר מה פתאום אל תדבר עם עורך דין כי עורך דין ימכור אותך, אם היה לך עורך דין פרטי זה כן אפשר לעשות אבל זה ציבורי הוא כאילו לא שווה שום דבר ואני התחלתי לחשוב איך יותר קל לצאת מזה.

עו"ד י. הלוי : אני מקשיב להערות של בית משפט, יש המון קטעי סרטים כמו שהנאשם העיד ארתור דוחף להסדר ומספר הרבה דוגמאות של אנשים שחפים מפשע שהלכו למאסר עולם אני מציית להנחיה.

כב' הש' ב. צרפתי : עורך דין הלוי באמת אנחנו ראינו, אתה צריך להזמין אותו לתת לנו תשובות למה שבן אדם סביר מסתכל ורואה ונשאל שאלה, הכל הבנו אבל נשארות שאלות אצלך בטח גם כן, תשאל שאלות, תתמקד בשאלות ותן לו הזדמנות להסביר לנו מה הוא יודע להגיד.

כב' הש' א. קולה : לא בכדי שאלתי על אותו אירוע שאין לי תרגום או שהתרגום לא…

עו"ד י. הלוי : אני מגיע להכל.

כב' הש' א. קולה : לכן דברים שמישהו צריך להסביר אותם.

עו"ד י. הלוי : הכל יכוסה, צריך להיות יסודיים לאיך שהדברים נראים, ההדגמות זה ה – 18 משהו קרה עד ה – 18 הנאשם אמר יש פה תהליך.

כב' הש' א. קולה : אין ספק, אומרים לך יש דברים שראינו ואנחנו נראה ועוד פעם נראה ועוד פעם נראה יש דברים שעדיין מאד מטרידים ולכן צריך הסברים אם יש.

עו"ד י. הלוי : יש הסברים אבל הדברים נבנים והוא אמר שזה תהליך ואני מראה לך.

כב' הש' א. קולה : בסדר לא נפריע.

עו"ד י. הלוי : הייתי רוצה את כל הסרטים שתכננתי אבל אני לא אראה את כל הסרטים.

כב' הש' ב. צרפתי : ראינו ונראה, תניח את זה ותן לו להסביר.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה הרבה יותר סרטים מאשר שאלות.

עו"ד ש. הר ציון : אנחנו רוצים תשובות..

עו"ד י. הלוי : תהיה לכם נגדית תשאלו.

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים תשובות.

עו"ד י. הלוי : זה אני תמיד אגיד, יש להם תיק מפוברק, תחקרו על המפוברק, אפילו לא רשלנות יש פה איך אפשר לעשות את זה ללטף את הילדה שלך וללכת לישון בבית איזה אנשים.

כב' הש' א. קולה : אפשר לשאול שאלות כבר?

עו"ד י. הלוי : כן, חזרתי, נדבר על האונס, מה ידעת על האונס או לא אונס של תאיר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מתי הרגו את תאיר ישר התחילו לדבר שחתכו לה את הגרון1.

כב' הש' א. קולה : איפה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אנשים בעיר התחילו לדבר שחתכו לה את הגרון, דקרו אותה בחזה ופעמיים דקרו אותה בבטן ואנסו אותה, מתי עצרו אותי ידעתי את הדברים האלה ואחר כך אלכס גבוה החוקר אם אני לא טועה, אני לא זוכר אני חושב שזה הוא, הוא הביא אותי מליווי הגבוה אני חושב זה אלכס הגבוה הוא אומר אתה יודע שאנסו והרגו את הילדה אכזרי כזה משהו בלתי יאומן זה מה שיחזק שהילדה הייתה נאנסה ואחרי לא זוכר איזה 13 או 14 באיזה תאריך הפסיכולוגית מצד המשטרה שאלה אותי איך אצלי בכיוון הסקס עם אישה, אמרתי הכל בסדר אצלנו, היא שאלה איך אתה מסתכל על הבנות, אמרתי מה את נורמלית זה ילדים מה, מה שידעתי שהיה אונס ואיזה חוקר גם אמר לי בחקירה שאנסו את הילדה אני לא זוכר פשוט.

ש : בסדר, אתה מספר ב- 14 לחודש בתא על הפגישה עם השוטר הגבוה שמספר לך שאנסו אותה באכזריות, וכו', אני רוצה להקרין מספר קטעים, אני רוצה שכבוד ההרכב יהיה עם סבלנות.

כב' הש' א. קולה : לא עניין של סבלנות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והדרכה.

כב' הש' א. קולה : כבר דיברנו על זה.

עו"ד י. הלוי : מה הדרכה, אני רוצה להראות ולשאול למה כי אני טוען ואני מרשה לעצמי להגיד הוא כבר אמר ואני רוצה להגיד לכם בין היתר תנו לי חמש ישיבות ונזכה אתו עם יורם אזולאי שהעניין הזה סגור שהיה בטוח שהיא נאנסה.

כב' הש' א. קולה : זה לסיכומים.

עו"ד י. הלוי : רק אני אומר למה כיוונתי, אני לא אסכם את התיק על העדות שאי אפשר להפוך אותה על המדובב שאישר שהוא חשב שהרוצח אנס אותה, כשאני בונה פרשת הגנה ועדות אני כן רוצה להתעכב על זה זו סוגייה חשובה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז תשאל אותו.

עו"ד י. הלוי : אני אשאל, קודם אני אקרין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשביל מה צריך את הסרטים האלו, זה סיפורים.

עו"ד י. הלוי : אנחנו צריכים להראות איך פברקו עליו את התיק.

כב' הש' א. קולה : הוא יענה, בסוף צריך להבין מה קרה שם, זה מתחדד יותר אם זה נכון שעד ה – 18 הוא לא ראה עורך דין בכלל.

עו"ד י. הלוי : לא הוא ראה, בהארכת מעצר וזה יומיים אחרי זה לאיזה 10 דקות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רגע, ב – 13 היה לו דיון וב- 17 הוא הגיע לבקש וישב אצלו.

כב' הש' א. קולה : אתם לא נותנים לי להשלים את המשפט התכוונתי לומר שחוץ מאשר בהארכת המעצר ובפעם הבאה שהוא דיבר אתו רבע שעה שהוא לא ידע עברית הוא לא ראה מעבר לזה עורך דין אין וויכוח על זה וגם בין ה – 18 ל- 20 הוא גם כן לא ראה עורך דין , אם אני זוכר נכון עורך דין הלוי אמר הוא אמר לכם תגידו לעורך דין שלי ולא מצאנו עד מהמשטרה שאמר כן התקשרנו לעורך דין שלו ואמרתי עושים כך וכך.

עו"ד י. הלוי : עושה שחזור בלב נקי.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אני אגיע לזה.

כב' הש' א. קולה : כן תודיעו לעורך דין שאני עושה שחזור בלב נקי את כל זה לא ראינו, אז אנחנו מדברים פה על תיק כבד מאד, צריך לראות שההודאה היא לא הודאת שווא חס וחלילה, לכן השאלות עדיין לא חצו את הגבול הלגיטימי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אני מסכימה, אנחנו שמחים להראות את הדברים אני רק אומרת מה יועילו לי עכשיו סרטונים היא כן נאנסה או לא נאנסה, הוא אמר,

עו"ד י. הלוי : אנחנו נראה את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : הרי איך (לא ברור) אתה הודאה בפרטים מוכמנים כאלו ואחרים, אמרתם הוא ידע שהיא לא נאנסה, אומר עורך דין הלוי זה לא נכון.

עו"ד י. הלוי : הפוך.

כב' הש' א. קולה : הפוך, אז תנו לו להראות את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : אנחנו בחקירת נאשם והבן אדם שדיבר הכי פחות זה הוא, אז קדימה, אתה מפריע.

כב' הש' א. קולה : נכון, אתה צודק.

עו"ד י. הלוי : נכון תנו לי לחקור, בית המשפט הנכבד אמר לי לפני חודש אתה תצטרך יום יום וחצי תנו לי, תהנו מזה שהחקירה גרועה, תהנו.

כב' הש' א. קולה : די, די.

עו"ד י. הלוי : תנו לי לעבוד.

כב' הש' א. קולה : בגבולות אבל.

עו"ד י. הלוי : בגבולות, 

כב' הש' א. קולה : תמשיך.

עו"ד י. הלוי : תא מעצר שיחה שלך עם ארתור 15/12.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : זה למשל דבר מיותר באמת, הרגע הוא אמר את זה והסביר את זה.

עו"ד י. הלוי : אני אשאל משהו שלא שמעתם.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : מה חשבת בגלל שהיית בטוח שהיא נאנסה מה חשבת שיכול להציל אותך שקשור לאונס?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה זאת אומרת?

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך.

כב' הש' א. קולה : לא, אתה לא יכול לעזור לו.

עו"ד י. הלוי : אני לא אעזור לך, אתה היית בטוח שהיא נאנסה נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : יופי, מה ציפית שיתגלה לגבי מי שאנס אותה?

ת : זה אני אמרתי גם לשוטרים גם למדובב שאני מחכה את בדיקת הזרע שאני מוכן לתת בשביל להוכיח שלא אנסתי את הילדה.

ש : מה ציפית שיתגלה?

ת : כי אם מוציאים זרע אפשר לקחת די אן איי ולדעת מי הרוצח וראו שזה לא אני וישחררו אותי.

ש : מה ארתור אמר לך שאתה אמרת לו את זה?

ת : הוא אמר שרוצח כנראה ניקה את הראיות ואף אחד לא ישחרר אותי כי עדיין אם אני לא משוחרר אז אין ממשטרה ראיות לרוצח וסוגרים עלי.

ש : אני מאד מקצר, מאד, 16/12 אתה וארתור מדברים.

(הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : אני יודע אז יש לנו פאוזה לשניה.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא ענה על זה הרגע הוא ענה על זה, מה אנחנו צריכים עוד?

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' ת. נסים שי : גם הוא אומר בסרט.

כב' הש' ב. צרפתי : ראינו את הסרטים.

כב' הש' ת. נסים שי : ראינו.

כב' הש' ב. צרפתי : אל תחזק אותו בסרטים, לא צריך.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' ב. צרפתי : לא צריך.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות משהו עם החוקרים ב- 21 לחודש לגבי האונס זה שיא השיאים עם יורם וסשה.

כב' הש' א. קולה : אבל למה להראות את זה? אתה צריך לשאול שאלות.

עו"ד י. הלוי : אני רצית להראות סרט ולשאול תוך כדי כך יהיה גם עם ההדגמה, אני תוך כדי עוצר שואל מה קרה מה אמרת.

כב' הש' א. קולה : שנראה את התמלול נראה ש90 אחוז מהזמן אדוןני דיבר הסרטים דיברו, אנחנו דיברנו והתביעה דיברה ו-10 אחוז מהזמן דיבר הנאשם ואנחנו פה הקדשנו זמן כדי לשמוע אותו.

עו"ד י. הלוי : אתם תשמעו, אני לא עוסק באחוזים.

כב' הש' א. קולה : טוב. עסקו באחוזים בתיק הזה.

עו"ד י. הלוי : אני לא עוסק באחוזים.

כב' הש' ב. צרפתי : עורך דין הלוי מאחר ואנחנו מבינים לאן אתה מכוון מה- 21 אתה רוצה להראות שעד ה – 21 הוא עדיין האמין ןוהיה מאד חשוב שיבטיחו לו שגם אם הוא הולך לכיוון כזה או אחר אונס יורד מסדר היום את זה תראה בלעדיו

עו"ד י. הלוי : כן, אני רוצה להראות גם ואני לא רוצה דבר.

כב' הש' ב. צרפתי : שהוא עדיין חושש, כן.

עו"ד י. הלוי : שהוא בטוח שהאונס והחוקרים מנסים לשכנע אותו שלא היה אונס.

כב' הש' א. קולה : נכון נכון.

עו"ד י. הלוי : עד שהם תופסים שהם מנציחים את החפות שלו.

כב' הש' ב. צרפתי : אז השאלה ששואלים עד מתי חשבת שיש אונס את הסרטים תחזק לנו בסיכומים.

כב' הש' א. קולה : ראינו את זה.

עו"ד י. הלוי : אין בעיה אבל אני לא יכול לחקור בנגדית, אני יכול פתוח והוא יענה לי על מה שאני רוצה להראות.

כב' הש' ב. צרפתי : את זה תפנה בסיכומים שהוא אומר אני רוצה לקרוא מה כתוב ואומרים לו תראה על מה נחקרת באזהרה, את זה ראינו ותפנה בסיכומים, אבל תשאל אותו את השאלה לא להסביר לנו מה יש שם.

עו"ד י. הלוי : אני רק אומר רקע ואחסוך סרטים, אתה אומר לסשה ויורם שיקרתם לי היא נאנסה אני רוצה לתת זרע ב- 21 אחרי שאתה משחזר, אל תשחקו אתי, עכשיו אני אקרין את סרט 6 ו- 7, 

(מוקרן סרטון)

כב' הש' א. קולה : מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : למה חשבת שהם שיחקו אתך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי כל הזמן בשלב הזה הם רצו לדעת באיזה פוזה הילדה, הפוזה זה אומר סקסואלית, מתי ששואלים באיזה,

מתורגמנית: מצב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : מצב, זה אומר משהו אחד.

כב' הש' א. קולה : לא שמעתי כלום.

הנאשם, מר ר. זדורוב : מתי אומרים כל הזמן בחקירה הם אומרים באיזה מצב היה.

כב' הש' ב. צרפתי : באיזה תנוחה היא.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, אבל בסוף הם הפכו את זה לפוזה, הפוזה זה רק סקסואלי ובגלל זה הבנתי ששם היה אונס והם רצו חוץ משהפילו עלי רצח גם את האונס הזה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני סוטה מה- 21, אני מקרין לך סרט מה- 15/12 עם ארתור ותשמע מה אתה אומר לו, מונה מסך 23:01:48, 

(מוקרן סרטון)

עו"ד י. הלוי : אונס לא יכול להיות שלי בגלל שאני לא רצחתי, מה חשבת על האנס מי היה האנס?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה שאמרתי קודם מי שהיה האנס הוא רצח אותה, רק הרוצח אנס את הילדה, וגם פה הוא אמר אל תיקח את האונס הזה למה שאני אקח את האונס אני רצח לא רוצה לקחת אבל לוחצים עלי שאני אקח את זה.

ש : תאמר לי, מה חשבת בזמן שהתמוטטת ב- 18 אתה קראת לזה פסיכי, בזמן שהתמוטטת וחשבת שאולי רצחתי ואני לא זוכר מה חשבת על האונס באותו זמן, באותו זמן שחשבת וואו אולי רצחתי אותה ואני לא זוכר?

ת : אמרתי שגם חשבתי שאנסו אותה אבל תהליך של ההשמנה זה מתי היה לי פסיכי הזה וקשה כי מצד אחד לוחצים עם ראיות אבל מצד שני אני יודע שלא עשיתי לא הייתי בשירותים ואני בשוויון כזה כי ראיות נגדי אומרים וזיכרון שלי אומר שלא יכול להיות וזה הביא אותי למצב פסיכי שיביאו אותי לבית חולים לפסיכיאטר אבל באותו רגע ידעתי שלא אנסתי אותה בטוח כי לא הייתי בשירותים בנות איפה היה רצח.

ש : אני מקרין לך ואשאל שאלה בעניין הזה, זה ממש בתא מעצר עם ארתור 18/12 מונה מסך 17:28:26, זה כבר שהתמוטטת ובכית ובשיא המשבר לפני שאתה הולך לבית חולים, תשמע מה אתה אומר ואני אשאל אותך.

(מוקרן סרטון)

ש : אתה אומר בלאט היה ישמור האל היה אונס הזה אני, למה אמרת את זה?

ת : כי אמרתי שקודם מי שהרג את הילדה הוא אנס אבל גם פה אני אמרתי מה יכול להיות אני כי זה בראש שלי לא מסתדר כי אני לא יכול לעשות דבר כזה וזה מה שהיה את הקריזה הזאת שהתפוצצתי.

ש : או קיי, אני רוצה להקרין לך עוד סרט מה- 21/12 כאן אתם תראו לבד מה קורה ואני אשאל שאלה, לשופטים אני מרשה לעצמי להגיד זה רגע מהפך שסשה ויורם, סשה ראשון יורם עוד לא תופס שמנציחים את החפות שלו שמנסים לשכנע אותו שהיא לא נאנסה , סשה תופס ומתהפך עליו.

(מוקרן סרטון)

ש : הוא משכנע אותו ועכשיו תראו, הופ, או קיי, אני אחסוך בסרטים אני אשאל כך, מה נשאר לך, גם אחרי שסשה תופס את עצמו , השופטים כבר הבינו את הרעיון, תופס את עצמו שבאמת הרוצח באמת אנס אז אתה צריך לדעת אבל גם אחרי זה הם ממשיכים לשכנע אותך שלא היה אונס הם מראים לך את העדות שלך אין אונס לא חקרנו על אונס, מה נשאר אתך עד סוף החקירה ועד שקיבלת כתב אישום לגבי השאלה אם הילדה נאנסה או לא?

ת : אני לא משנה, הייתי בטוח שאנסו את הילדה ואמרתי שאני הבנתי שהם רוצים לשקר לי בכוח וגם לשים את האונס עלי.

ש : או קיי, עיין ערך תגובה לכתב האישום שתוגש בסיכומים של פרקליטות המדינה שגם בעדות שלו במשפט הראשון שהוא היה בטוח שהיא נאנסה, אני עובר לנושא הבא.

כב' הש' א. קולה : מה הנושא הבא?

עו"ד י. הלוי : אני אגיד מה הוא, אני עובר על הפרטים המוכנים במירכאות שהיו הפוכים שליליים.

כב' הש' א. קולה : שניה, נעשה חצי שעה הפסקה עכשיו.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : ואנחנו רוצים לדעת מה התוכניות של אדוני, האם אדוני חושב שהוא יכול לסיים את החקירה הראשית היום כן לא?

עו"ד י. הלוי : אני לא אסיים את החקירה הראשית היום.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אנחנו רק שואלים, רק לברר, אמרנו יום, יום וחצי כך אמרנו, אנחנו נצא לחצי שעה הפסקה, נחזור ב- 12:30, נצא ברבע לשתיים לעוד הפסקה תפילת מנחה ואז נמשיך עד שיהיה לנו כוח, תודה רבה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : בבקשה עורך דין הלוי, עכשיו אנחנו עם הפרטים המוכנים נכון?

עו"ד י. הלוי : נכון אבל אני אשנה את הסדר.

כב' הש' א. קולה : תשנה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להקדים את החלק של ההקדמות.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד י. הלוי : שכולנו במירכאות נהיה יותר רגועים.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : אז עכשיו אנחנו נדבר על האפקט, אפקט, הדגמות, ההודאה למדובב במירכאות, סיפרת שארתור היה כמו עורך דין שלך והוא היה מנוסה והוא ייעץ לך והיית צריך עזרה והוא אמר לך אתה הולך למאסר עולם בטוח כמו שהבנת מהחוקרים והציע לך לעשות הסדר עם אפקט, תפסת שגעון, הילדה קללה אותך, הילדים קיללו אותך עצבנו אותך והציע לך את האפקט, אני רוצה להראות כמה סרטי חקירה ולשאול שאלות בעניין, אני פותח בעניין הזה בתאריך 15/12 שיחה שלך עם ארתור בתוך תא המעצר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אתה אומר (לא ברור) להודות במה שלא עשיתי ולקבל את מה שארתור מציע או שלא להודות ושיתפרו אותי ושאני אקבל מאסר עולם, השאלה שלי היא אם הגעת למסקנה הזאת ב- 15 שזה 3 ימים אחרי שנעצרת למה לקח לך 4 ימים עד שהודית בפני החוקרים ועשית שחזור? 

ת : כמו שאמרתי היה את המלחמה הזאת למה שאני צריך לקחת משהו שלא עשיתי ויודע שאני חף מפשע וצד שני שאני לא משנה את המאסר עולם אני צריך להציל את עצמי, היה כל הזמן מלחמה אני לא יודע מה לעשות אני הייתי כמו משקולת ככה ככה הולך עד שלב מסוים שהבנתי שהכל נגדי אבל לא משנה אחר כך שחזרתי מבית חולים אני ידעתי שאני הולך עד הסוף עם האמת שלי שאני חף מפשע, אמרתי לארתור את זה.

ש : קפצת, היה לך התמוטטות, נגיע לזה, חשבת שאולי אני עשיתי את זה ואני לא זוכר, מה גרם לך להשתנות אחרי בית החולים לדעת אני לא עשיתי את זה אני אלך עד הסוף גרם לך?

ת : קודם כל בבית חולים הייתי יותר רגוע וראיתי שוטר אני לא זוכר את השם שלו הוא אמר תשמע אם אתה לא עשית תלך עם האמת שלך, אבל זה יותר מדי היה כוח אני הלכתי ואמרתי אני הולך עד הסוף.

ש : תכף נדבר על זה, ראינו ב- 15 אתה כבר מבין אני צריך לבחור אני לא רוצה מאסר עולם אעשה עסקה וכו', ארתור אמר לך אפקט ראינו דוגמה אחת מיני רבות, אני מתקדם, תראה אני אתקדם ל- 18 לגבי האפקט אני אקרין לך חקירה מה- 18 בבוקר או בצוהריים, היו לך שתי חקירות אחת בבוקר או בצוהריים לפני שחזרת לתא ואחרי זה הלכת לבית החולים והשנייה בערב אחרי בית החולים. החוקר זה יעקב מלכה.

(מוקרן סרטון)

ש : החוקר אומר לך את מה שארתור אמר לך בתא, תשמע אולי הילדה העליבה אותך עצבנה אותך תפסת שיגעון תגיד יש מצב שנעזור לך יש הבדל בין רצח להריגה, מה זה עשה לך החקירה והדברים האלה?

ת : מה שאמרתי כמו שמההתחלה שלאט לאט הבנתי שאף אחד לא רוצה לעזור לי, לא רוצים לבדוק את החפות שלי ופשוט מפילים עלי תיק ואני אוכל גם ככה גם ככה ומהחוקרים אני גם הבנתי שיש רק דרך אחת לצאת מזה לקחת כאילו בשיגעון ולקבל רצח לא בכוונה.

ש : מה הבנת לגבי ארתור?

ת : ארתור צודק, מה שארתור סיפר לי פה הוא צודק הוא יודע בית סוהר ויודע דברים הוא אמר שיש רק דרך אחת לקחת את (לא ברור) אין משהו אחר.

ש : אני מתקדם עם ה – 18 ועם האפקט, אתה מהחקירה הזאת חוזר לתא המעצר, אתה יושב עם ארתור בתא, ארתור מדבר על אפקט גם אחרי החקירה הזאת, ואז אומר לך תשמע יכול להיות שאתה לא זוכר ואתה מתמוטט ואתה בוכה, אני רוצה להראות לך שני קטעים שאתה הזכרת אבל הם חשובים ואני רוצה שתייחס אליהם עוד פעם.

כב' הש' א. קולה : למה צריך עוד פעם?

עו"ד י. הלוי : בעקבות ההערה של בית משפט שני הקטעים שהוא התייחס אליהם אני לא אראה עוד פעם.

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד י. הלוי : אתה חוזר מבית החולים, סיפרת על שוטר שעודד אותך בבית החולים ואתה לחקירה, חקירת הערב, אני אראה לך בעניין האפקט סרט שאני רוצה את ההתייחסות שלך.

(מוקרן סרטון)

עו"ד י. הלוי : למה אמרת לו שמענו אותך מספר שהמכות לאח שלך זה היו מכות רגילות, לא מכות מיוחדות ועוד, אתה אומר לו נתתי לו מכות חזקות הוא כנראה קיצר אותי, מה הכוונה שהוא קיצר אותך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני סיפרתי לחקור מה שאז ידעתי ממה שאמרה אימא לגבי שהרבצתי את אחי ואם לקחת את המחלה הזאת זה כבר היה תוצאה מכל הדברים כי אמרתי שבכל השלב הזה הפילו עלי יותר ויותר ראיות נגדי והבנתי שאני בבעיה, דיברתי על עם ארתור שהוא עוזר לי לצאת מהרצח שלא עשיתי הוא אמר אל תעשה לקחת עסקה או לא לקחת לעצמך, אם אני לא אקח את העסקה אז אני מקבל מאסר עולם, ואני הייתי במשקולת א. לא רציתי לקבל רצח שלא עשיתי וב. לא רציתי לשבת על החבסה השלמה.

ש : מה זה חבסה, מאסר עולם?

ת : מאסר עולם.

ש : כן.

ת : ולא רציתי את זה אבל אמרתי שלקחתי משהו יותר קל והבנתי שאני חייב לעשות את העסקה עם השוטרים בשביל לקבל את העונש הכי פשוט ודיברתי עם ארתור, ארתור אמר לי שאני יכול לקחת אבל אני חייב להסביר לשוטרים למה ואיך עשיתי וככה אבל איך אני יכול להסביר דבר שלא עשיתי, אני לא יכול להסביר איך, אני לא יודע דברים כאלה ואמרתי לו על מה אני יסביר, הוא אמר לי תשמע יש את (לא ברור) אתה לוקח כאילו ילד עצבו סיגריה תפסת שיגעון קורה ונכנס שיגעון ועשית רצח באפקט, באותו רגע מבחינתי איך אני חשבתי זה היה יציאה הכי טובה ואני נכנסתי והשתמשתי באפקט כי לא ידעתי, אמרתי, לא זוכר אפקט, לא יודע, תשמע לא מעניין אפקט אני רוצה אתה מספר לנו ואנחנו עושים זה אותו דבר כמו ברוסיה אמרתי כן אני יודע ואני התחלתי לחשוב מה אני יכול לעשות אבל אני לא הכנסתי את האפקט הזה לסשה למה כי זה הדבר יחיד שיכול להסביר למה אני לא מספר פרטים , כי אמרתי אפקט, כי אני לא יודע מה אני אגיד לו וזה מה שהיה.

ש : או קיי, למה סיפרת על אח שלך שזה קיצר אותך מה התכוונת במילים קיצר אותי? מה סיפרת לסשה ואמרת יכול להיות שזה כמו הילדה אח שלי, מה הסברת לו?

ת : הסברתי שכאילו אני חזרתי מבית חולים ואמרתי יכול להיות שגם את הילדה עצבנה ואני לא זוכר יכול להיות שהרגתי כי אני לא יכול להגיד שהרגתי כי אני לא יודע כי איך עשו איך הרגו דברים האלו ואני יודע לעצמי שאני לא הרגתי את הילדה ואני לא יכול להגיד לו מה שהוא רוצה.

ש : איך אח שלך קשור?

ת : כאילו שיש לי את איך אומרים נפילות בזיכרון לא זוכר, השתמשתי בדוגמה שהרבצתי לאח שלי ולא זוכר וזהו, לברוח מהשאלות.

כב' הש' ת. נסים שי : כשהרבצת לאח שלך היה לך אז אפקט או שלא היה לך אז אפקט?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בטח שלא היה שום אפקט.

כב' הש' ת. נסים שי : כשהרבצת לאח שלך לא היה אפקט.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא היה אפקט בשום דבר, אני אפילו לא הרבצתי לו נתתי לו כמו אח גדול לאח קטן כמה כאפות והכנסתי אותו לבית בכוח וזהו, אמרתי שזה לא היה, אבל פשוט הסיפור הזה אני רציתי לסשה שכאילו הוא מבין כי אני החלטתי אמרתי שאין לי יציאה מהדבר וחיפשתי דרך הכי בשביל לצאת, אם אני אוכל מאסר עולם גם אז לפחות אני אפתח קצת לא הכל למה שאני יושב על הכל שלא עשיתי שום דבר וחיפשתי את הדבר הכי פשוט.

עו"ד י. הלוי : נכניס את הלב נקי שבית משפט יראה מה קורה אתך 18-19, 

כב' הש' ב. צרפתי : היה שלב שבאמת חשבת שקרה אפקט?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן כבודו, זה היה מתי לפני שלקחו אותי לבית חולים.

כב' הש' ב. צרפתי : מה חשבת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אמרתי מצד אחד אני מבין שיש ראיות חזקות נגדי תיק רצח אבל אני יודע שלא הייתי לא הרגתי אבל ראיות לא סתם משטרה אומרת ראיות ויש דם אני פשוט לעצמי להסביר איך זה יכול להיות ואני בן אדם שאמרתי יש לי סקס ארוטי וסרטים של פורנו, פורנו אני לא מקבל, ופתאום אני מתחיל להבין אז מה אני גם אנסתי אותה, זה תפס ברוסית איך אומרים,

עו"ד י. הלוי : תתרגמי.

מתורגמנית: כאילו הקלה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא מקובל בשבילי, אותו רגע האמנתי אבל לא אמרתי שאני כן עשיתי את זה, לא, מצב פסיכי הזה שהתפוצץ כן אבל מה חזרתי מרופא אני ידעתי שלא עשיתי כי הוא הרגיע אתי דיבר אתי חזרתי כמו שבן אדם חזק.

ש : כמה זמן נמשך המצב שבאמת חשבת אולי עשיתי את זה ,אולי רצחתי את הילדה ואני לא זוכר, כמה זמן זה נמשך?

ת : זה היה בערך חצי שעה שעה שמוח מתחיל לחשוב שלא תפסתי את הקריזה ולא עשיתי.

כב' הש' ב. צרפתי : אבל נדמה לי בחקירה אצל סשה הקטן שאתה בא אחרי הרופא אתה עדיין מאמין שיכול להיות, זאת אומרת זה לא נגמר לך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא כבודו, אני כבר שם הבנתי שאני אקבל את התיק תופרים אותו מאה אחוז ואני אין לברוח ואני שם כבר אתחיל להשתמש כאילו עשיתי רצח, אני ידעתי מאה אחוז שלא עשיתי רצח אבל להתחיל להשתמש כאילו אני עשיתי ולא זוכר כי אני ידעתי שזהו אין יציאה וניסיתי לעשות שיתוף פעולה עם החוקר בשביל לקבל לב נקי ועונש קל.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה יודע להסביר איך הגעת למצב למרות שהסברת, אני שואל עוד פעם, אתה בן אדם יודע לא רצחתי את הילדה, בסדר, אתה סגור בתיק עברנו את זה, מראים לך ראיות ואתה מאמין וארתור אומר לך מזייפים בישראל ואתה מאמין, איך אתה מגיע למצב שאתה מתמוטט ובוכה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מתי אי חזרתי מבית חולים ידעתי,

ש : אבל לא לפני, אני שואל כשהתמוטטת, אז ארתור ממשיך אומר יכול להיות שאתה לא זוכר, או קיי, איך אתה מגיע למצב שאתה בוכה אז מה אנסתי אותה ואיזה דברים נוראיים יכול להיות שעשיתי, לא למשנה לכמה זמן, חצי שעה שעה שעתיים, איך זה קורה מבחינת הנפש לך אם אתה יכול להסביר?

ת : מבחינת הנפש זה פשוט שובר מבפנים אותך כי אתה לא יכול להסביר לעצמך למה זה קורה אתך, למה דווקא אתה וכמה שאני זוכר אין קשר לשום דבר ופתאום אני והכל מצביע עלי, זה פשוט קשה לי להסביר את הלחץ הפסיכי קשה לי להסביר פשוט כזה כמו פיצוץ בתוך הגוף.

ש : שאלו אותך על מה עשית אחרי שמתי שקיבלת את הדבק, הרצח של הילדה היה בצוהריים, אתה קיבלת דבק, שאלו אותך מתי קיבלת את הדבק, מתי חזרת, מה אתה יודע לספר בעניין הזה לגבי השאלות האלו אם הן קשורות לזה שהתמוטטת וחשבת אולי עשיתי?

ת : דבק קיבלתי מאלי דעי והלכתי לזה אבל אני פשוט לא מצליח להבין מה השאלה.

ש : או קיי, ארתור אמר לך שיש לך רבע שעה חצי שעה שנעלמה לך אתה חשבת אולי שעה נעלמה לך באותו יום האם זה מזכיר לך משהו?

ת : אני אמרתי שזה היה אז אני לא זוכר מה שהיה שנעלם שעה משהו כזה שאני חייב להגיד איפה הייתי אבל אני לא זוכר, הכל יש שם אפשר לראות אני פשוט לא זוכר.

ש : טוב, אנחנו עדיין ב- 18 לחודש אחרי בית החולים, אני רוצה להראות 12 קטעים לא להחסיר אף אחד מהם לגבי סשה ואתה, לגבי לב נקי, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : כשאמר לך בלב נקי זה דבר שיוכל לעזור לך מה הבנת מזה?

ת : ברוסיה יש דבר כזה הוראה בלב נקי, בן אדם בא במשטרה בתיק רצח.

ש : מה שסיפרת מקודם, תמשיך.

ת : אומר הודאה בלב נקי תספר במשטרה איך היה למה היה הוא מספר הכל לא מסתיר את האמת ומשתף פעולה עם המשטרה מלא ובבית המשפט מסתכלים על זה ונותנים עונש כמה שאפשר פחות.

ש : מה זה כמה שאפשר פחות מה חשבת?

ת : כי על רצח נותנים מאסר עולם אז בן אדם יכול מקבל 12-13-15 שנה על הודאה בלב נקי.

ש : או קיי, נמשיך לעוד קטע קצת יותר מאוחר באותה החקירה.

(מוקרן סרטון)

ש : מה זה לנגוס במרפקים? אתה עוד תנגוס במרפקים יש כזה ביטוי?

ת : יש.

ש : הוא אומר לך אם אתה לא תעשה את זה עכשיו את ההודאה בלב נקי אתה עוד תנגוס במרפקים.

ת : זה כאילו אומרים (לא ברור)

ש : מה הכוונה מה הוא אומר לך.

כב' הש' א. קולה : מה זה הביטוי הזה מה המשמעות של הביטוי הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : המשמעות שלו שעכשיו יש לך זמן להודאה בלב נקי, אם עכשיו אתה לא עושה אז תוך זמן קצר אני לא צריך את ההודאה שלך מספיק לי ראיות , הוא חיכה לעוד ראיה שתיים לא יודע כמה שהוא יכול להעביר לבית המשפט,

עו"ד י. הלוי : הבנתי, אבל מה אתה תעשה , מה זה אתה יכול.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר הוא פספס את ההזדמנות, הוא הסביר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הכוונה שלו היה שאני רוצה לתפוס את זה אבל אי אפשר.

עו"ד י. הלוי : אי אפשר יותר 

הנאשם, מר ר. זדורוב : כאילו היה לי הזדמנות,

ש : ופספסת, בסדר, אני ממשיך עם אותה חקירה,

(מוקרן סרטון)

ש : עוד פעם אני אשאל, הוא אומר לך זה הדבר היחידי שיציל אותך הודאה בלב נקי, למה לקח לך יום להודות לחוקרים, זה גם קצר, למה כשהוא אומר לך רק זה יציל אותך חוט שתיקח אותו הודאה בלב נקי למה לא נתת לו גרסה והמצאת לו משהו באותו רגע?

ת : לא יודע למה לא עשיתי את זה כי עוד חשבתי וחיכיתי שיבוא בדיקות להוכיח את החפות שלי והוא אמר שיש זמן מסוים שאם אני עכשיו לא עושה בזמן הקצר כמה שאני הבנתי ממנו זה עד שהגיע לבית משפט בשביל הארכת מעצר מקבל כתב אישום, אם אני עכשיו לא אקח זהו נגמר כל הליך נקי נפל אז אני חייב לחשוב ולעשות,

מתורגמנית: הוא נותן עצה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : העצה שנתן אולי אני חייב לתפוס את זה עכשיו עד שזה חם כי אחר כך אין מה.

עו"ד י. הלוי : יום למחרת באותו נושא 19 לחודש, אני רוצה להראות לבית משפט, 

(מוקרן סרטן)

עו"ד י. הלוי : 19/12 אני חשוב שזה בוקר, נשמע מההתחלה מה הוא אומר לך, ואני אשאל אותך שאלה. עד שסשה אמר לך שיש גם בישראל לב נקי, אם אתה תיתן גרסה ותשתף פעולה ברצח ותספר שרצחת ולא תסתיר כלום יורידו לך בעונש, עד שסשה אומר לך שיש גם בישראל מה ידעת מה חשבת על לב נקי בישראל?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני האמנתי כי הוא חוקר הוא יודע חוקרים למה שהוא משקר אותי, אני האמנתי להם.

ש : או קיי, ואז אני אראה לך את השלב הבא,

(מוקרן סרטון)

ש : אתה אומר לו ספר לי איך היה הרצח אני אחתום לך על הכל, למה אמרת את זה?

ת : כי זה עוד אחד מהרבה דוגמאות שכבר אומרים לי לא בפנים אפילו שאני אגיד שלא משנה אתה אקדח לא אקדח הרגת לא הרגת לא מעניין אותם, אין מה לעשות, אני לא יכול לספר פרטים כי אני לא הרגתי ואני לא רוצה לשבת אז אמרתי ספר לי אני אחתום לך הכל אחתום והולך ויקבל את הלב נקי בבית משפט למה שאני אשב שלם והם לא רצו לשחרר אותי, הם כל הזמן לחצו שאני אקח את הלב נקי הזה אבל קשה ללכת נגד כל המלחמה מתי אתה לבד.

ש : אתה רוצה לב נקי, סשה אומר לך גרסה אני לא הראיתי לבית המשפט מלא קטעים גרסה גרסה תביא גרסה לב נקי, אומרים לך תביא גרסה, אתה לא יודע אתה אומר אז ספר לי והוא לא רוצה לספר, מה קורה בראש שלך?

ת : אני הבנתי שהם לא רוצים לספר אז אני צריך לחשוב משהו בשביל לצאת ממאסר עולם ואני התחלתי מקודם אמר לי שאפשר לעשות עסקה עם החוקרים והוא אמר תשמע אתה צריך לבנות בסיס על מה אתה יכול לעשות ככה זהו, יש לי משהו אחרי שאתה ממנו יכול, אתה צריך להסביר לחוקרים שהם יאמינו לך למה עשית רצח אבל אמרתי אני לא עשיתי רצח איך אני אספר, הוא אומר תגיד שהיה אפקט היה סימן שעצבנו אותך עד כדי כך שאני לא זוכר והחוקרים יקבלו את זה וזה מה שאני בסוף מתחיל לעשות ובשביל להוריד את המאסר עולם.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה להבין משהו, עוד לא ידע שארתור מדובב ולא ידעת מה ארתור סיפר להם או לא זה כבר היה אחרי שכבר עברת את זה אצל ארתור, הרי שחזרת לארתור מה שהיה או לא לא חשוב אז כבר היה לך סיפור שסיפרת לארתור למה את הסיפור הזה לא סיפרת לסשה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי לארתור אני סיפרי סיפור שיקרי, למה, כי מתי חזרתי מבית חולים החוקר אמר לי שאתה יודע אמת, אמרתי בטח אני יודע שלא הרגתי את הילדה הוא אמר לי תלך עם האמת שלך ותהיה יותר חזק, אני באתי לתא וסיפרתי לארתור תשמע ככה וככה אני יודע שלא הרגתי את הילדה ואני הולך עם האמת שלי עד הסוף, פתאום ארתור התנפח מה אתה מה אתה שכחת מה אתה אמרת פה אתה פה רצחת, אני במה אני התנפחתי אני לא עשיתי שום דבר.

עו"ד י. הלוי : התהפכתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : התהפכתי, 

כב' הש' א. קולה : התהפכתי.

עו"ד י. הלוי : התהפכתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : התהפכתי, במה אני התהפכתי לא עשיתי שום דבר, אמרתי לך עכשיו שלא הרגתי אף אחד במה אני התהפכתי אני פשוט לא מבין והוא מתחיל להיות בצורה כזאת אגרסיבי עלי כי מצב אחד זה מפחיד כי בן אדם הזה סיפר שהוא ירה באנשים ולא הרגשתי נוח, ניסיתי להרגיע אותו ואמרתי תשמע לא עשיתי שום דבר אבל הוא ממשיך וכאילו,

מתורגמנית: הוא כל כך לחץ פשוט הוציא ממני.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא רצה ממני את הסיפור שכאילו שאני אספר לו שאני אספר לו שאני הרגתי את הילדה אבל אני לא יכול לספר את הסיפור כי זה שקר ולא רציתי לספר את השקר בשבילו, אבל איך להגיד, הוא להתחיל בצורה כזאת אגרסיבית אתה בוגד בי, אתה לא מבין לי, האמת אני לא הרגשתי נוח כי א. הבן אדם הזה עזר לי איזה יש יציאות פה איזה דרכים ומה יכול להיות ומצד שני פחדתי ממנו, אמרתי לו תשמע אני אתך בסדר אני לא רוצה ללכת, הוא אומר לי לא אתה לא סומך עלי לא מאמין, אמרתי למה לא סומך, יש קצת אמונה אבל יש בינינו את הגבול שלא אתה ולא אני יכולים לעבור למה שאני אשקר.

עו"ד י. הלוי : מה הגבול שאי אפשר לעבור?

הנאשם, מר ר. זדורוב : של השקר שלמה אני אשקר לו, הגבול הזה, לא אני משקר לך אני אומר לך כל האמת ואתה לא משקר לי אתה אומר כל האמת ולא רוצה לעבור את הגבול אבל הבן אדם ממשיך הוא ואמר כאילו איום כזה אתה יודע מי שפוגע בי מה אני יודע האמת צד אחד פחדתי כי אני אתו ביחד לך תדע אולי בלילה הוא יבוא יחנוק אותי, מצד אחד פחדתי פעם ראשונה במעצר ולא יודע איך להתנהג שם אמרתי לעצמי אם אתה רוצה ככה אז אני אשקר לך, אני אספר לך סיפור שיקרי שאתה רוצה ואני פשוט סיפרתי לו סיפור שקר שכאילו הרגתי את הילדה וכן אני סיפרתי לו שקר כי באותו רגע לא ידעתי שזה מדובב, לא ידעתי שיש האזנה או אין ואם יש האזנה סיפרתי בשושו שאם יש האזנה שלא ישמעו את השקר הזה כי זה היה סיפור בשבילו בשביל לרצות אותו להרגיע אותו שהוא יבין שאני סומך עליו כי הוא התחיל להבין מכיוון כזה שהוא סיפר לי שהוא ירה באנשים כאילו זה סוד ואני כאילו עכשיו רץ למשטרה להלשין עליו זה מה שקרה שם, שיקרתי, לא רציתי להגיד את זה ופשוט סיפרתי בשושו אמרתי לו כן הרגתי זה כל הסיפור.

כב' הש' א. קולה : כן אבל זו לא הייתה השאלה שלי, למה את הסיפור הזה לא סיפרת גם לסשה, עכשיו כבר היו לך פרטים שדמיינת, המצאת, בסדר, נתקדם עם מה שאתה אומר לנו עכשיו, עכשיו אתה אומר לסשה אני לא יודע איך היה תגיד לי איך היה אבל אתה סיפרת לארתור איך היה וזה סיפור שקרי לגרסתך בסדר, למה את הסיפור השקרי הזה לא סיפרת גם לסשה כבר רצית להודות כבר הבנת שאין לך מנוס כבר רצית לב נקי את כל זה כבר הבנת אז אותו סיפור שסיפרת לארתור למה לא סיפרת לסשה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני לא ידעתי מה לספר לסשה.

כב' הש' א. קולה : מה שסיפרת לאתרור.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אבל ארתור הוא חבר הוא לא חוקר הוא לא חוקר אם אני עכשיו מתחיל לספר לסשה סשה ישר יבין שזה שקר ויגיד אתה לא בלב נקי אתה בכוונה משקר ומה אני אקבל מאסר עולם כאילו אני לא עושה שיתוף פעולה עם משטרה אבל ארתור בשביל להרגיע אותו רק בגלל זה סיפרתי, לסשה מה אני אספר אני לא הרגתי אני לא יודע מה אני אספר אני צריך לדעת מהמשטרה את התשובות מה אני אספר, אם אני רוצים לספר ככה ככה ככה מה אתה מבלבל מוח, טוב בסדר, חותכים, יאללה סע בבית משפט, בית משפט נותן מאסר עולם תן גז, סליחה על העברית כבודו, אבל זה מה שהיה בראש, אני לא יכול לשקר לשוטרים על הדברים שזה שקר.

כב' הש' א. קולה : אבל בסוף כן סיפרת להם שקר.

 הנאשם, מר ר. זדורוב : כן כי הבנתי שאני במצב שאין לאן לברוח זהו אני מקבל מאסר עולם וחיפשתי דרך לצאת יותר קל.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אם כבוד השופט שאל אותך אבל בסוף סיפרת לחוקרים איך סיפרת לחוקרים, אתה יכול לספר בחקירות שלך ב- 19 לחודש אלה פרטים שאחר כך נגיע, שיניתי את הסדר, איך סיפרת, איך ידעת בכלל מה יגיד גם בחקירה וגם בשחזור?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא ידעתי גם לא בחקירה גם לא בשחזור מה להגיד אבל למדתי שיטה טובה מהשוטרים מתי אני התחלתי להגיד הם כל פעם מה שלא מתאים את שואלים עוד פעם ולהגיד תשקול טוב טוב אתה לא נכון וסתם דוגמה היה שאלה של סשה החוקר הנמוך מאיזה צד סגרתי דלת, מאיפה אני יודע מאיזה צד סגר דלת, אז אני אמרתי לו תשמע הייתי באפקט לא זוכר, אומר לי טוב תשמע אתה הגעת לשירותים קרה משהו וזה, מאיזה תא סגרת אמרתי אתה יודע יכול מבחוץ כי בשאלות שלי יכול להיות זה התחלתי ללמוד תשובות של החוקרים ולדעת דברים יותר נכונים, אמרתי סגרתי מבחוץ למה מבחוץ? למה מבחוץ בתא למטה של הבנים למטה יש הנעול כזה הוא עגול עם חריף בסכין שלי היה אצלי בחגורה יש כזה פתק ברזנט קטן בשביל הקרטונים אם אתה לוקח ומסובב הוא סוגר את הדלת, אמרתי יש מנעול כזה, לא יודע איזה שם מנעול יש פשוט ראיתי בשירותים בנים ושמתי את המנעול הזה בשירותי בנות, הוא אומר לי לא אתה משקר לי תחשוב טוב בטוח מבחוץ, אה טוב ,זה אומר שצריך לשנות את התשובה, אני שיניתי קצת אמרתי לא מבפנים והוא לא שאל, הוא לא שאל אחר כך יותר והוא תפס את הרעיון איך זה צריך לעשות וכל שאלות שהם נתנו אני עשיתי אולי לא זוכר יכול להיות וקיבלתי כל התשובות מהחוקרים.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : כשאמרו לך לאיזה צד הילדה נפלה כשהיא מתה לאיזה צד ענית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מתי הוא אמר לי איזה צד אמרתי ימינה כי אני לא יודע באיזה צד נפלה, הוא חזר על השאלה תחשוב תחשוב, אמרתי ימינה.

ש : ובסוף?

ת : אז הבנתי שהתשובה לא מתאימה, אמרתי אה לא לא נכון, אני זוכר היא נפלה שמאלה, כאילו עשיתי כאילו אפקט הייתי ולא זוכר וקיבלתי תשובה נכונה אמרתי שהיא נפלה שמאלה.

ש : זו הייתה עוד דוגמה קלה וברורה, נעבור לשחזור נראה את הבדיחה של השחזור תכף, אם כבר כבוד השופט שאל אותך על למה נתת הודעה לארתור והסברת את עצמך קצת אני מפנה אותך ואת בית משפט לדקות שלפני ההודאה שלך לארתור ,אנחנו נעבור את זה אחר כך יותר בפירוט, אבל כשארתור מתעצבן עלייך והתהפכה אמר לך אז הוא אומר לך אתה לא טיפש, אתה לא טיפש אבל תראה אתה יכול לקבל כוויות מאנשים שאתה לא סומך עליהם, עכשיו אני שואל קודם כל מה הוא אמר לך שאתה יכול לקבל כוויות,

כב' הש' א. קולה : הוא יודע מה זה כוויות?

הנאשם, מר ר. זדורוב : עונש.

מתורגמנית: לא, כוויות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הבנתי.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה יכול לקבל כוויות מאנשים שאתה לא סומך עליהם זה אתה מבין את העברית?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : מי זה האנשים שאתה לא סומך עליהם מה אתה הבנת?

ת : זה הוא התכוון עליו ועל הלהקה שלו, הכוונה ברוסית יש פתגם הזה שאתה מקבל כוויות אבל לא כוונה שתקבל פיזית את זה כאילו בגלל שהוא חושב שאני בוגד בו ואני תופס אותו כמו בובה על זה אני מקבל עונש ברור אפשר להגיד זה איומים בפנים כי זה איום הוא אומר לי אוי ואבוי אתה מקבל כי אנחנו עוד נפגשים בבית סוהר אתה תקבל בבית סוהר שם, זה איום.

ש : אני מניח לזה רגע, אני רוצה למצות את הלב נקי, נראה את הרצף של הלב הנקי, הגענו לשחזור, בוא תשמע מה קורה עם הלב הנקי אחרי שהוא הסביר לך שיש גם לב נקי גם בישראל כמו באוקראינה כמו ברוסיה.

כב' הש' א. קולה : זה כבר אנטולי.

עו"ד י. הלוי : אנטולי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : נעצור פה, הוא אומר לך יש לך זכות לעורך דין, מה הבנת פה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני הבנתי שכן אני יכול לקבל עורך דין אבל הבנתי שאם הגעתי לשלב הזה שהייתי סגור בתיק הזה ועורך דין לא עוזר ובשביל מה אני צריך אותו, אני אמרתי כן אני הבנתי אני פשוט אמרתי אתם תודיעו לוש אני הולך בשלב הזה האמת הרבה דברים קיבלתי בחקירה הקודמת מהחוקרים אבל פחדתי ללכת לשחזור כי פחדתי לעשות משהו שהוא לא נכון והם אומרים שאני בכוונה עושה ולשרוף את הכל ומאסר עולם.

ש : מה זה לשרוף את הכל אם יגידו לך בכוונה אתה עושה?

ת : כאילו אני לא יודע דברים ואני עושה משהו לא נכון והם אומרים אתה בכוונה שם בכיוון לא נכון ואז אין לב נקי ואין הקלה בעונש זה הכוונה שאני אקבל מאסר עולם.

ש : בשלב הזה כשאומרים לך מציעים לך עורך דין מה אתה חושב עורך דין מאיפה הוא בא?

ת : אמרתי מהתחלה חשבתי שזה עורך דין מסניגוריה ציבורית כי ביקשתי ממשטרה את זה ומה יכול לעזור עורך דין סניגוריה ציבורי כי היה שיחה ביני ובין ארתור וארתור אמר אה אני אמרתי לו לפני לא זוכר תאריך אמרתי תשמע אם אני אגיד לעורך דין שלי שאני הולך לעשות עסקה עם השוטרים הוא אומר אוי ואבוי אתה רק כאילו יותר גרוע יהיה ופשוט ביטלתי עורך דין

ש : או קיי, נמשיך, 

(מוקרן סרטון)

ש : כשאתה יוצא לשחזור ואתה יודע שאתה הולך בלב נקי ואתה עושה את השחזור בלב נקי מה אתה אומר לעצמך בראש מה יקרה אחרי שאני עושה שחזור אם החוקרים יהיו מבסוטים מה יקרה?

ת : אני אמרתי שלא רציתי ללכת לשחזור כי פחדתי שלא יהיה מתאים למשטרה אבל חצי שעה לפני השחזור משהו כזה לא זוכר האמת בזמן זה היה ממש הרבה זמן אחורה, סשה דיבר אתי ואמר תשמע אתה חייב לעשות שמה אל תפחד משחזור זה חלק של החקירה, אותו דבר מה שהיה פה בחקירה, זה כאילו נתן לי קצת ביטחון שאני יכול ללכת ולעשות אותו דבר מה שלמדתי מחוקרים ואני הלכתי לשוטרים כי זה נתן לי קצת ביטחון כי אני ידעתי שאני כבר בשלב ללכת ללב נקי בשביל לקבל עונש הכי פחות וכל טעות שאני יכול לעשות ולהגיד לא נכון הם יכולים להפוך עלי אבל מה כל התוכנית הזאת הוא פשוט נשבר כמו זכוכית מהמכה.

ש : אני רוצה להפנות לשחזור, אני אקרין שלושה קטעים ותייחס אליהם, הקטע הראשון ממונה מסך 19:28:18 עד 19:29:50, 

(מוקרן סרטון)

ש : שלא נשכח, מאיפה הבאת את הדברים האלה למה סיפרת ככה ילדים עצבנו אותי העליבו אותי וכו'?

ת : כי אמרתי באיזשהו שלב (לא ברור) אני ניסיתי להוציא אותי מעונש הכי גרוע לעונש הכי פשוט וארתור סיפר לי שיש אפקט ואני חייב לתת את הפרטים שהביאו אותי לאפקט הזה וחוץ מזה גם יעקב מלכה אמר לי שאולי עצבנו אותך ואני כל הדברים האלה הרגישות החלפתי את הראיות שהם רצו, הם יודעים את הדברים אני פשוט לא יודע מה להגיד ואמרתי ככה שזה יהיה יותר שהם יאמינו לי שאני הולך ללב נקי כי הפתרון שלי היה לקבל כמה שפחות עונש.

ש : סיפרת לנו מקודם שאתה היית עם אוזניות, 3MP מוזיקה ואתה כל היום עובד ואם מישהו מדבר אתך אז אתה מוריד, סיפרת גם שבכלל לא היה לך קשר עם הילדים ,אז מאיפה הגעת לזה איך הגעת להגיד בדיוק הילדים עצבנו אותי והילדים קיללו אותי ואחרי זה בשחזור הילדה אמרה לי בן זונה אתה תופס את העבודה של הרוסים, מאיפה הבאת את זה?

ת : זה חלק שאנחנו דיברנו עם המדובב עם ארתור סליחה לא ידעתי שהוא מדובב, אנחנו דיברנו, אני סיפרתי שהיו ילדים שמדברים מקללים חופשי אבל זה היה סתם סיפורים בין שניים אנשים שמדברים ומהמילים האלה ארתור גם את אמר לי אפשר לעשות ככה וככה ובעזרה של ארתור אני בניתי את הגרסה של החוקרים שכאילו כל הדברים האלו הביאו אותי למצב פסיכי שאני לא זוכר למצב של אפקט וגם חוקר הוא יבין את מה שארתור חיזק לי זה הוא מקבל שיכול להיות שזה וזה.

כב' הש' א. קולה : איזה חוקר יעקב מלכה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מלכה כן, הוא רק פשוט חיזק את זה שאפשר ככה ללכת.

(מוקרן סרטון)

עו"ד י. הלוי : מאיפה הבאת את זה זה יכול להיות כל אחד, זה לא רק הילדה זה יכול להיות כל אחד.

הנאשם, מר ר. זדורוב : סליחה, אני פשוט שכחתי לענות שאלה קודם, מה שאמרת עורך דין זה נכון אני הייתי כל הזמן עם אוזניות ואני בכוונה לא סיפרתי לחוקרים על זה למה אם הייתי אומר מאיפה אני יודע מה הם אומרים כי אני באוזניות אני לא שומע אותם מדברים זה פשוט את כל הגרסה של עונש קל.

כב' הש' א. קולה : אז הוא ישאל אותך עכשיו מאיפה אמרת,

עו"ד י. הלוי : שזה לא דווקא ילדה, יכול להיות ילד יכול להיות כל אחד מאיפה את זה אמרת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי הם רצו את הגרסה כאילו אם השאלה הייתה מה אתה ככה חיפשת את הילדה אמרתי לא זה יכול להיות ילד ילדה זה לא היה הכוונה שמישהו חיפשתי ספציפית.

ש : יופי, זה דווקא מאד מעניין שאפילו דברים לטובתך אתה לא זוכר, אני באמת שמח, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לו את היום שיעיד מה שהוא רוצה, שיראה לו מה שבא לו, מצדי כל התשובות גם ככה בפנים בכל הקטעים, יש לנו עד מחר הכל בסדר.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

כב' הש' ת. נסים שי : גישה מפויסת.

עו"ד י. הלוי : כן, אני כדי לא לצאת פסיכי אני מפויס.

כב' הש' ת. נסים שי : כן.

כב' הש' א. קולה : תמשיך.

עו"ד י. הלוי : תרשמו שאני מדריך אותו כי זה מנציח בנקודה לא קריטית אפילו לטובתו הוא לא זוכר מעז יצא מתוק בעזרת השם, אני מדריך, אני אראה לך משהו, תראה, אני מקרין לך שיחה שלך עם ארתור בתא מה- 18/12 17:07:20 בזמן שאתה עם הפסיכי.

כב' הש' א. קולה : לפני בית החולים.

עו"ד י. הלוי : לפני בית החולים, אני מקרין לך מה ארתור אומר לך.

(מוקרן סרטון)

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה רוצה להתייחס לזה מאיפה זה בא שזה יכול להיות כל אחד.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני רואה שארתור אמר לי אבל באותו רגע האמת יש עד כדי כך אין (לא ברור)

עו"ד י. הלוי : בסדר, יופי, אני הדרכתי אני אשם, יהיו עוד 500 כאלו.

כב' הש' א. קולה : 500 שמה?

עו"ד י. הלוי : של תוכי, ארתור אומר הוא אומר.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי תהיה חכם, את התוכי לסיכומים, חלק מהתוכים כבר ראינו,.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : חלק מהתוכים ראינו לבד וחלק מהתוכים ברחו מהכלוב, את זה תראה אחר כך, יש דברים שחסרים לנו ולשם אדוני לא רוצה להגיע.

עו"ד י. הלוי : לא גמרנו עם הלב הנקי.

כב' הש' א. קולה : 4 דקות עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : אז אולי נעצור פה.

כב' הש' א. קולה : מה שאתה רוצה.

עו"ד י. הלוי : כן, נעצור פה, ההפסקה חשובה אני יודע, נעצור פה.

כב' הש' א. קולה : נחזור ב- 14:00. לא לדבר עם אף אחד אדון זדורוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הבנתי.

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי : אני חוזר לשחזור, אני מקודם הקרנתי קטע ממונה מסך שחזור 19:29:18 עד 19:20:50 אבל לא סיימנו לראות אותו , אני רוצה להשלים את הצפייה ועוד שני קטעים.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לשאול , כשאתה אומר עצבים לא החיזוק מעמד למה אתה מתכוון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי שאני כבר פה הלכתי לעשות עסקה עם השוטרים ועשיתי הכל ונתתי להם את הגרסה למה בגלל העצבים, אני הייתי חייב לתת להם גרסה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : למה אתה לא זוכר במדויק, למה אתה אומר אני לא זוכר הכל במדויק.

ת : כי אני לא עשיתי איך אני יודע מה אני יכול לזכור ואם אני אגיד עוד פעם אני חוזר שאני אגיד להם הם מסמנים על זה ואני מקבל מאסר עולם ופה אני חייב לעשות הכל בשביל לקבל לב נקי ומה שהוא אמר פה אני הלכתי עד הסוף ואמרתי לא זוכר כי אני לא יודע מה לעשות מה אני יכול לזכור, אני לא יודע במקום אני מגיע ונראה מה יהיה במקום.

ש : מה הכוונה אני לא זוכר, מאיפה בא שאתה לא זוכר אם כן רצחת אז מאיפה זה בא?

ת : כי אמרתי זה סוג של אפקט באפקט הייתי זה מה שדיברנו עם ארתור וארתור אמר אתה יכול להסביר דברים כאילו היית באפקט ולא זוכר את הדברים האלה והמשכתי עם האפקט הזה.

ש : אני רוצה להפנות אותך לעוד קטע, מונה מסך 20:01:03 עד 20:01:52, 

(הקרנת סרטון)

ש : תראה, לפני כן כששחזרת אתה הראית כולנו זוכרים את זה שבאת ליד המדרגות שעולים למעלה ראית את הילדה, ואז היא קיללה אותך אמרה לך בן זונה כל הרוסים תופסים את העבודות ואתה רדפת אחריה ואחרי זה המשכת לשירותים וכו' וכו' וכו', למה בסוף השחזור אתה אומר אני עליתי אחריה, שואלים למה עלית , אתה אומר, מה חשבת? אתה אומר לא חשבתי כלום, למה התשובה הזאת פתאום שאתה בכלל לא יודע למה עלית אחריה, למה?

ת : כי אני אמרתי מיליון פעם שאני לא יודע איך היה הרצח מי הרג אותה ובאותו רגע הייתי עושה הכל שמשטרה תהיה מבסוטה מהתשובות שלי רק לקבל את עונש הקל הייתי עושה הכל בשביל זה ואם היה משהו לא מתאים ישר שאני עונה שאלות רק שיהיה מתאים להם.

ש : שאלה שלי, אתה בעצם בתשובה הזאת אתה סותר את מה שאמרת קודם אין לך סיבה בכלל למה עלית אחריה במדרגות.

ת : אני רק עניתי לשאלות של החוקר אבל אם אני לא הלכתי מה אני יכול להגיד אני לא יודע.

ש : טוב, נמשיך, אז למה הלכת אחריה?

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אתה אומר אני לא רציתי שהילדה תפגע אבל אתה עשית פה שחזור שאתה חותך אותה ואחרי זה עוד פגע ביד פגע בחזה נדבר על זה אחרי זה, אז אתה יכול להסביר על מה התכוונת אני לא רציתי שהיא תפגע? מה התכוונת להגיד בזה לחוקרים במסגרת התוכנית שלך לעונש קל, מה הכוונה בלא רציתי לפגוע בה הרי אתה חותך אותה והורג אותה.

ת : אני אמרתי לא היה שום בכוונה לא עשיתי רצח ואני עשיתי הכל שיאמינו לי החוקרים אפילו לשאול דברים שאני לא יודע ואני רגישות (לא ברור) במקום הפרטים האלה והם השאירו את זה ככה, היה להם מקובל ואני הייתי שמח שהם לא שואלים עוד משהו שאני לא יודע.

ש : זה סוף השחזור, לקראת הסוף. מה זה רגישות, רגישות זה רגשות.

ת : כן. רגש רגש.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : קטע אחרון מ- 20:02:01 עד 20:02:35, מה הכוונה רק עכשיו הבנתי שאני עשיתי רצח, לא הייתי לי כוונה לרצוח רק עכשיו הבנתי שזה רצח מה זה?

ת : אני אמרתי שהייתי עושה כל בשביל החוקרים שרק יעזבו אותי בשקט שישחררו אותי כבר ואני אקבל את העונש הנמוך הזה ושגם יעזבו אותי בשקט, פה רואים שבן אדם לא עשה את הרצח והוא לא יודע שום דבר.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : טוב, או קיי, אני רוצה להמשיך, זה היה השחזור, 19 לחודש עם הלב נקי / אפקט כמו שאתה אומר.

כב' הש' ת. נסים שי : זה אפקט ולב נקי לא?

עו"ד י. הלוי : כן, כן, אני מקבל את ההערה ומודה עליה, עובר ל- 21/12 ואני אפנה ל- 4 קטעים שקשורים ללב נקי ואני ארצה את התייחסותך בבקשה, זה הראשון, תשמע, 

(הקרנת סרטון באולם בית המשפט)

ש : מה חשבת בראש כשאמרת להם או קיי אני רוצה לקחת את התיק על עצמי תספרו לי ואני אחתום.

כב' הש' א. קולה : זו שאלה שנשאלת קודם אדוני, הקטע הזה הוקרן כבר קודם.

עו"ד י. הלוי : לא, קטע אחר.

כב' הש' א. קולה : היית ושאלת, הקטע הזה הוקרן כבר קודם.

עו"ד י. הלוי : לא, קטע אחר, שהוא בוכה.

כב' הש' א. קולה : דומה, דומה.

עו"ד י. הלוי : דומה, כן, דומה, אני אשים עוד קטע אחד.

(הקרנת סרטון באולם בית המשפט)

ש : אתה אומר אני לא ראיתי לא יודע לא ראיתי איך הילדה שכבה, אתה יכול לספר מה קרה עם העניין הזה של הילדה שכבה אבל אתה אומר אני לא ראיתי, מה רצו ממך החוקרים?

ת : אני אמרתי אני לא עשיתי רצח, מתי שאני אמרתי (לא ברור) ילדה אמרתי היא נפלה מצד ימין אחר כך שיניתי לצד שמאל והם אהבו את השאלה הזאת לא חקרו אחר כך שאמרתי מצד שמאל וככה זה נשאר, אבל ב- 21 לחודש הם עוד פעם חזרו על השאלה הזאת והתחילו לעשות לא רק באיזה מצב אלא באיזה פוזה מה אני אגיד אני לא יודע מה אני אגיד, לא יודע, מאיפה אני יודע, אני כמה ניסיתי דברים לדמיין מה יכול להיות המצב ואיזה פוזה לא הצלחתי להבין והבנתי הטמטום שלי הביא אותי למאסר עולם ואמרתי להם אין לי ברירה אחרת, תביאו לי אני אחתום.

ש : אני ממשיך תראה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אני עוצר פה, מתי הבנת סופית שכבר אתה לא תוכל לקבל בלב נקי בגלל שאתה לא יודע את הפרטים שרוצים?

ת : אני הבנתי שהם לא אוהבים שאלה ואיזה פוזה הילדה ועוד היה שאלות שלא ידעתי לענות להם, לא יכול להגיד באיזה שלב אבל מה אני עונה מתי אני לא יודע ומה שאני מנסה לחשוב אני פשוט לא יכול לדעת אבל קשה היה לי לזכור את זה.

ש : בסוף היום הזה אתה זוכר מה אמרת לקראת סוף החקירה הארוכה של ה – 21 לחודש?

ת : אני אמרתי שהם ידעו מי הרג את הילדה (לא ברור)

ש : תנסה להיזכר מה אמרת להם ממש בסוף אחרי שלא קיבלת לב נקי, מה אמרת להם יום יבוא ו…

כב' הש' א. קולה : הוא אמר.

עו"ד י. הלוי : לא, אני מנסה יום יבוא המשך,

כב' הש' א. קולה : ויראו מי הרוצח.

כב' הש' ת. נסים שי : יגלו אותו.

עו"ד י. הלוי : טוב, לא חשוב יש את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

הנאשם, מר ר. זדורוב : פשוט אני לא זוכר מה אמרתי.

עו"ד י. הלוי : אני אגיד לבית משפט שמי שעשה ירצח, אני נתתי את התשובה, אתם גם יודעים מה אני חושב, יום יבוא ומי שעשה, נכון, עיין עיין,

כב' הש' א. קולה : עוד פעם אתה תוכי.

עו"ד י. הלוי : כן, אני תוכי, יום יבוא 2012, אני עובר נושא, היינו ב- 18 חזרנו מבית חולים, דיברנו על האפקט לסשה הקבלת לאח שלך הוא לא רצה לקבל, לב נקי, סיימנו לב נקי, הגענו אתה חוזר מהחקירה השנייה מה- 18 בעשר וחצי בלילה, נעבור ליותר פירוט, אני אבקש לחלק מהדברים את ההתייחסות, מונה מסך 23:08:50 של ה – 18/12 אומר לך ארתור מרגיז אותי שאתה תופס אותי בתור מטומטם, אל תגיד לי כלום, אתה תופס אותי בתור מטומטם, אתה אומר לו אני אנסה להסביר, תחזור תיג דלי, למה הוא אמר לך אתה רואה אותי מטומטם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני אמרתי לו אמת שאני לא רצחתי אני הולך עד הסוף ואמשיך ככה והוא פתאום התנפח והתחיל לעשות איום בכיוון שלי לא יודע למה הוא פתאום אכל את זה.

ש : נמשיך, מונה 23:10:01, ארתור אומר, פשוט אני לא אוהב כאשר אותי מסביב לאף מסובבים, אתה אומר אני רוצה להוכיח, הוא אומר רומן אני לא רוצה לשמוע כלום, אוז הוא אומר לך על המידע הזה שאמרת לי לפני בית חולים, איזה מידע אמרת לו לפני שהלכת לבית חולים?

ת : הוא מנסה לשכנע אותי שאני לפני בית חולים הייתי מודה לו ברצח של הילדה ואמרתי שלא יכול להיות כי אני לא זוכר מה שאמרתי אבל כמה שאני זכרתי אני לא אמרתי לו את הדברים האלה והוא הפך את זה שכאילו כן אני אמרתי לו שהייתי מודה ברצח.

ש : אני רק אומר לך הוא לא אמר לך במילים האלה אתה אמרת לי שרצחת, אין כזה דבר, הוא אומר לך הרבה פעמים מה אתה אמרת דברים אסור שיידעו, אתה אמרת אולי אני עשיתי את זה ואני לא זוכר ועכשיו אתה אומר לי פתאום אני חף מפשע, אתה רוצה להתייחס לזה?

ת : אמרתי שהוא אמר את זה אבל הוא לא אמר שאני הייתי, הכוונה איך הוא עשה את זה, הגרסה שלו איך הוא עשה את זה ואפשר היה להבין שהייתי מודה אבל אני לא עשיתי שום דבר לא אמרתי כאלה דברים אפילו אני יודע שלא הייתי בחדר בנות איך אני יכול להגיד, יכול להיות זה לא אומר שזה והוא באיום כזה התחיל לאיים עלי כי אתה סיפרת אתה יודע מה יכול לקרות, אם היה מישהו במקומי כאילו איזה בן אדם אחר הוא ישר רץ למשטרה ומספר דברים האלה ובשם שלי שאני סיפרתי לו כאילו סיפרתי לו הוא משתחרר ומשהו בצורה כזאת כאלה היה אבל עד כמה שאני זוכר לא אמרתי.

ש : אני ממשיך, במונה 23:10:59 וכמה שניות אחרי זה הוא אומר ככה, פשוט מעצבן אותי שאתה מחזיק אותי בתור מטומטם ואז הוא אומר את המשפט הבא, פשוט אני אומר לך אתה בין עצמך יודע אשם אתה או לא אשם, אתה יודע עם עצמך אם אתה אשם או לא אשם, מה הבנת מזה?

ת : האמת כבר חוץ מאיום שלו לא הבנתי שום דבר, אני יודע שלא אשם, אבל האיום מצד שלו זה מה שהיה וזה מה שמבין.

ש : כמעט שבוע אתם ביחד, הוא אמרת עורך דין שלך נותן לך עצות שמענו, אתה אומר לו אני לא יודע את הפרטים אפקט וכו' וכו' יש כל מיני שיחות כאלה אבל אתם ביחד מתכננים איך להגיע לעסקה עם המשטרה והפרקליטות, פעם ראשונה שהוא אתה אומר זה חבר תומך מסביר לי, פעם ראשונה הוא אומר לך אני את כל מה שאמרת לי שאתה חף מפשע ולא עשית אני לא יודע אם זה נכון, אתה עושה ממני מטומטם על מה שאמרת פלוס רק את היודע אם הוא אשם או לא אשם, האם אתה יודע להסביר אם לא לא מה חשבת על המשפט הזה מה הרגשת?

ת : מה שאמרתי שהוא התנפח, אני התנפחתי נגדי ושיקרתי לו אבל אני אמרתי אמת, אמרתי, אבל באותו רגע אני פשוט לא הבנתי למה הוא ככה התנהג אתי, לא הבנתי.

ש : טוב, במונה 23:17:24, ארתור אומר לך מה אתה אמרת לי הכל מצביע עלי, אולי באמת שזה אני עשיתי ואני לא זוכר כמו שהיה לי עם אחי, ואני חשבתי אומר ארתור כל הכבוד לא משקר ואני האמנתי לך ועכשיו התחלת לדבר אתי כאילו אני שוטר פלילי, אתה רוצה להגיד לנו משהו נוסף מה הבנת מזה?

ת : מה שאמרתי הוא הפך את הסיפור כאילו אני התהפכתי , כמה שאני מבין זה שהוא עשה אתי תוכנית למשטרה כמה שהבנתי הוא מבין שאני לא רוצה לקבל את זה ובגלל זה היה כל הריב הזה.

ש : במונה 23:18:17 הוא אומר לך ועכשיו אתה הופ התהפכת כאילו איזה שוטר פלילי מולך, מה שאמרת לפני 3-4 שעות עם הפסיכי עם ההתמוטטות והתחלת לעשות מעצמך הנה אמרו לי אני הולך עד הסוף כאילו אני שוטר פלילי, אז מה הבנת מה לא מצא חן בעיניו?

ת : הוא לא היה שמח לשמוע שאני רוצה ללכת עד הסוף ולא רציתי להשתמש בתוכנית שעשינו עם האפקט, שאני לא רוצה ללכת עם עסקה לחוקרים.

כב' הש' ב. צרפתי : שאתה רוצה ללכת עד הסוף.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' ב. צרפתי : וזה לא מצא חן בעיניו.

עו"ד י. הלוי : טוב, אתה מכבה את האור.

כב' הש' א. קולה : אני לא מבין את החקירה הזאת.

עו"ד י. הלוי : לא מבין?

כב' הש' א. קולה : לא מבין, זה לא טוב, זה לא טוב.

עו"ד י. הלוי : או קיי, כבודו,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסוף יש משקל ואת כל הדברים שנאמרו כאן חוץ מהתסביר לי זה דברים שחברי מוביל הוא אמר לך, אתה אמרת לו.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : נכון לכן אני אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא מפריעה אני בשקט, בסוף יש משקל לאיך הוא אמר ומה הוא אמר מה שהוא לא אמר.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : כמו שאמרו ב- 6/6 אתה תשלם על כל סעיף וסעיף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר פשוט העתק הדבק זה יהיה יותר מהר.

כב' הש' א. קולה : אני לפחות לא מצליח להבין מה אדוני עושה ברבע שעה האחרונה.

עו"ד י. הלוי : אני אפרק עכשיו את טרום ההודאה במירכאות ואחרי זה את ההודאה שהיא שקרית והיא מוכחת כשקרית, אני אשאל אותו מה אמרת למה אמרת.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אבל אנחנו לא מגיעים לשם אף פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הוא קודם רוצה להגיד לו מה הוא אמר, אחר כך הוא ישאל אותו מה אמרת, פשוט תשאל אותו אם זה נכון, אבל בסדר נראה מה זה שווה.

עו"ד י. הלוי : אני אשאל איך שאני מבין ובסוף תהיה הכרעת דין. בשלב מסוים ארתור בא מתיישב לידך מדליק את האור רואים את זה, אתה רוצה להתייחס לזה מה הרגשת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא הדליק את האור וישב בצורה כזאת שאני מבין שאני בוגד בו אני הבנתי שהוא רוצה שאני אודה ברצח שלא עשיתי וכבר אחר כך הבנתי את זה אבל אמרתי איך אני יכול להודות בדבר שלא עשיתי ואמרתי שאין לנו זכות לעשות את זה יש בינינו גבול שאנחנו לא משקרים אבל הוא בקושי רצה לעשות את זה הוא רצה שאני בכל מקרה אגיד אז אני חייב לעצמי טוב בסדר אני אשקר וסיפרתי לו סיפור שקרי שהרגתי ילדה בלונדית שניתקה את הכבל שלי רק שיהיה יותר רגוע שהוא סיפר איזה סוד שלו והוא קיבל בחזרה, ושיקרתי לו כן, שיקרתי.

ש : אתה זוכר מה הוא אמר לך כשהוא התיישב לידך?

ת : בדיוק לא זוכר אבל מה שהיה אני אלמד אותך משהו משהו כזה אני לא זוכר.

ש : אלמד.

ת : כן, כאילו שאני ממשיך לדבר מה שהוא אומר והגרסה הזאת אני אקבל עונש הכי פשוט.

ש : מפנה למונה מסך 23:27:08, עכשיו הודאה למדובב, ארתור אמר במשטרה שעשית לו אצבע על השפתיים, מדברים בשקט, זה לא הכי חשוב בעולם אבל אני שואל, אתה יכול להתייחס לזה?

ת : עד כמה שאני זוכר אני לא עשיתי דבר כזה, למה אם אני משקר אז אני גם ככה אומר שקט בשושו למה אני עושה את זה.

ש : ושאתה מספר שאמרת בשקט בשושו האם אתה זוכר כשאתה כמה פעמים בשיחה הזאת בערך 40 דקות אתה כמה פעמים אומר אני לא הרגתי את הילדה, האם אתה זוכר באיזה קול אמרת את זה?

ת : אני דיברתי שקר בשושו נכון אבל אמרתי בקול רגיל, אפילו היה שם כמה פעמים שאמרתי בשקט שאני חף מפשע, קודם כל לא רצית יש האזנה אין האזנה לא רציתי ששקט הזה ישמע המשטרה, גם אמת אמרתי בשקט, זה פיציתי לארתור להרגיע אותו שחס וחלילה שלא עושה משהו בלילה.

ש : אני רוצה לתת לך דוגמה על זה שאתה אומר שלא עשית את זה במהלך ההתוודות, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : שמענו אותך לא צועק אני יודע שאני לא אשם, למה בלחש? זו דוגמה אחת.

ת : כי אני אומר שאני לא אשם בגלל שבאמת לא חשבתי על זה למה אני צריך לצעוק על זה.

ש : וזה תוך כדי התוודות, אתה למעשה מתחיל את ההתוודות האמיתי במונה 23:40:12 מונה מסך, אתה אומר ככה, מה סיפרת לטיפות דם בשירותי בנים? בלחישות בהודאה?

ת : אני סיפרתי שעשיתי טעות שלא ניקיתי טיפות דם בשירותים של הבנים זה בשבילו היה כמו אתה אמרת לי שאתה יורה באנשים אז אני אמרתי לו אני טעות עשיתי לא ניקיתי דם אבל זה הכל היה שקר בגלל זה נתתי לו שהוא כאילו יודע משהו עלי אבל עוד פעם זה היה הכל בשביל ארתור.

ש : מה הטעות בלא לנקות טיפות דם בשירותי הבנים שזה בכלל לא הרצח?

ת : אני לא יודע, פשוט אמרתי וזהו.

ש : אמרת, יופי, נמשיך, אני מפנה אותך מונה מסך 23:41:48 אתה מדבר אתו על הלהב, זוכר מה אמרת לו על הלהב של הסכין באותה הודאה?

ת : בדיוק לא זוכר, אולי אמרתי ששטפתי אמת לא זוכר מה אני אזכור את השקט סתם זרמתי לו מה שהוא שאל, פשוט זרמתי אתו לא יודע מה אמרתי לו.

ש : הוא אומר לו במונה 23:41:58 אתה אומר לו אני אותו פששש לכן אני רגוע, אז רקת אותו? אתה אומר על הלהב הרי אפשר להחליף זה ארתור אומר לך, כן אבל אמרתי לי הרגע ששטפת אותו, תתייחס לזה.

ת : זה אותו אחד אבסורד שאומר הוא זרק לי שאלה אני זורק סתם תשובות מה שבא לו, אני אפילו לא זורק מה שאמרתי לפני דקה מאיפה אני יודע, אני זורק משקר.

ש : אתה אומר לו שטפתי בשמפו או סבון נוזלי, למה אמרת לו את זה?

ת : זה שקר, איזה סבון נוזלי, הבן אדם שואל אני רק זורק שיהיה רגוע, שקר.

ש : טוב, אתה זוכר מה אמרת לו על הצורה של הדם על הלהב? מה הצורה של הדם על הלהב שאמרת לו ששטפת בסבון נוזלי?

ת : שדם התייבש שם.

ש : נכון, 

כב' הש' א. קולה : התייבש איפה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : האמת לא זוכר, על הלהב או על הסכין כי אותו זמן כבודו פשוט רציתי שרק יעזוב אותי בשקט.

כב' הש' א. קולה : אבל שאתה אומר הדם התייבש 

עו"ד י. הלוי : על הלהב.

כב' הש' א. קולה : זה אני שואל אותו לא אותך.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' הש' א. קולה : אני שואל אותו.

עו"ד י. הלוי : סליחה כבודו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אומר שדיברנו על הסכין אמרתי על הסכין איפה אמרתי אפילו לא חשבתי על זה.

ש : אני מפנה אותך למונה 23:53:22 אתה מדבר על הסכין של הרצח ואתה מספר שטפטף אתה אומר, הוא אומר לך ירדת ושטפת דם והטיפה ירדה מהסכין? אתה אומר על הרצפה, אז מצד אחד אתה אומר דם כרוש על הלהב, מצד שני הסכין טפטף, אתה יודע להסביר? הדם קשה איך טפטף?

ת : זה שקר פשוט זרמתי אתו, אני פשוט אומר הוא שואל אני אומר, זה שקר, אני לא חשבתי מה אמרתי ולא זכרתי מה שאמרתי לו לפני כמה דקות.

ש : אתה אומר לו במונה 23:46, מה חשבת מה סיפרת לו על כמות הדם שהתלכלכת?

ת : כמה שאני זוכר אמרתי שלא פגע עלי דם, בדיוק לא זוכר. אולי אמרתי שהיה קצת אולי אני לא זוכר.

ש : שואל אותך המכנסיים היו בדם אתה אומר ייתכן והיה קצת, לא התחלתי להסתכן, אתה אומר אם הקרדיגן קוסטה נקי , מה סיפרת על הקוסטה מה זה נקי?

ת : כאילו הוא שאל כמה היה דם ואמרתי לא לא היה קצת על המכנס לא יודע למה אמרתי כי יכול להיות בגלל שאז היו את החוקרים שאלו איפה היה דם מזה יצא אבל סליחה ירום הלוי נתן לי לראות תמונה במקום הרצח במשרד שלו אני ראיתי תמונה איזה טיפת דם שמה כל התא בדם.

כב' הש' א. קולה : רק שניה, אתה אומר לנו עכשיו שאתה אמרת שהיה דם על המכנס כי אמרת לחוקרים שהיה דם על המכנס, אבל אני מזכיר לך שעד ה – 18 לחודש לא אמרת לאף חוקר שהיה דם על המכנס להפך אמרת זרקתי את המכנסיים לכו תחפשו אותם תמצאו אותם ותראו שאין בהם דם. אז לאף חוקר לא אמרת קודם שהיה דם על המכנס למה עכשיו אתה אמרת לארתור שהיה דם על המכנס כי יכול להיות שאמרת את זה לחוקר, להפך, לחוקרים אמרת לכו תחפשו את המכנסיים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : מאה אחוז אני כל הזמן ניסיתי שהחוקרים ילכו.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, אז למה אתה אומר לנו עכשיו שאמרת לארתור שיש דם על המכנס כי לחקור אמרת קודם שיש דם על המכנס לאיזה חוקר אמרת אף פעם לא אמרת את זה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : היה חקירה שחוקרים התחייבו אותי להסביר איפה יכול להיות דם על הבגדים שלי, אני לא זוכר שמה,

כב' הש' א. קולה : זה היה לפני ה – 18 לחודש?.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן נכון, זה היה לפני ה – 18 לחודש הם אמרו איפה דם יכול להגיע לבגדים שלי ואני ניסיתי להסביר להם איפה יכול להיות, נו, אני אמרתי להם שראיתי טיפות דם בשירותים יכול להיות שנכנסתי ועמדתי על טיפה אחד בשירותים של הבנים על הנעליים אומר יופי כל הכבוד לך כן תפסנו אז תחשוב איפה עוד יכול להיות, אני לא יודע איפה, נו אם היה איפה האסלה וליד האסלה כמה עקבות היה טיפה אולי מתי רציתי לעשות פיפי ומכנס נגע.

כב' הש' א. קולה : אני שואל שאלה פשוטה אם זה היה לפני ה – 18.

הנאשם, מר ר. זדורוב : וזה היה על הנקודות לא משהו רציני את הדם ואמרתי לו ככה היה טיפות דם כי אני זוכר שהסברתי לחוקרים שאיך יכול להיות דם על הבגדים שלי וזהו.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : וזה היה לפני ה – 18.

כב' הש' א. קולה : לפני ה – 18?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

עו"ד י. הלוי : נתתי לו לענות.

כב' הש' א. קולה : טוב עשית.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות, כבודו שאל אז יש לי תשובה מן המוכן, אני אציג אותה.

כב' הש' ת. נסים שי : ב- 14.

עו"ד י. הלוי : יפה, 14 בתא המעצר רומן ושני המדובבים ארתור ויבגני מונה,

כב' הש' א. קולה : לא, זה מדובבים, שאלתי בחקירות לא מדובבים.

עו"ד י. הלוי : לא, הוא מסביר להם, הוא מספר להם מה הוא אמר.

כב' הש' א. קולה : הוא אומר להם מה הוא אמר לחוקרים.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : טוב נמשיך, לא צריך להראות את זה עכשיו, תמשיך.

עו"ד י. הלוי : טוב אז אמרתי לכם, הוא גם מדגים, 

כב' הש' א. קולה : תמשיך.

עו"ד י. הלוי : מונה מסך 20:22:15 הוא מדגים.

כב' הש' א. קולה : יש לך שאלה?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : תשאל אותי.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לבית המשפט הנכבד אין לי מאה אחוז שהוא מספר את זה על החוקרים, אני מדגיש, אני לא בטוח בזה אני מתקן את עצמי, אחרי שאמרתי את זה אני ממשיך הלאה. מונה 23:50:56 אתה אומר לו הילדים האלה לא מחונכים, אתה מדבר אתו תכף נחזור אחורה לתאיר, מאיפה הבאת את זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה דיברתי בתחילת המעצר, לארתור אמרתי הם לא מחונכים, הם לא נותנים כבוד למבוגרים.

ש : אתה מספר במונה 23:48:05 שתאיר קיללה אותך רוסים ממזרים ורצתה סיגריה ולא רצית לתת מאיפה הבאת את זה?

ת : זה גם מארתור, כי אמרתי שביקשו ממני סיגריות לא נתתי ואחר כך זה הפך לגרסה בשביל המשטרה וזה מארתור.

כב' הש' א. קולה : אבל זה אתה אומר לארתור לא למשטרה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני החזרתי לו כל הסיפור שלו מה שהוא אמר.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : מה נאמר ביניכם על האונס?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי לו שילדה נאנסה ואני יודע כי גם שוטרים על זה אבל הוא לא רצה לספר שילדה נאנסה הוא אמר אפילו אל תגיד את זה אז לא אמרתי לו על האונס.

ש : כשאתה אומר אני אמרתי לו הילדה נאנסה והוא לא רצה לקבל את זה זה באיזה שלב אתה מדבר של השיחות?

ת : אם אני לא טועה 15 או 16 אני לא זוכר בדיוק אבל זה היה כאילו הודאה לפני.

ש : מה היה בהודאה? שאתה כאילו מודה ומספר לו סיפור שיקרי, מה דיברתם על האונס?

ת : אני בדיוק לא זוכר אבל הוא לא רצה לקבל את האונס ואם אני אמרתי והוא שאל אני אמרתי לא נמצא משהו כזה לא זוכר.

ש : טוב, אני אגיד לך, במונה מסך 23:52:10 שתי שניות לפני וקצת אחרי, ארתור אומר לך איך שהבנתי שלא אנסת אותה וכשבאת אמרת לא היה אונס, מה הבנת מזה? הוא לוחש לך.

ת : כי אמרתי שקודם הוא לא רצה לקבל את האונס ואני פשוט לא סיפרתי לו.

ש : אתה זוכר מה ענית לו?

ת : בדיוק לא, בפנים ידעתי שהוא (לא ברור) ופשוט לא זוכר מה עניתי לו

ש : אתה עונה לו עלי היה צריך זין איך להתחפף, למטרת איזה זין לאנוס את המטומטמת הזאת, היה צריך להתחפף שאף אחד לא יראה אותה, תסביר למה התשובה הזאת, אתה אומר בעצם לא היה לי זמן לנסות לאנוס אותה.

כב' הש' א. קולה : תתרגמי לו. השאלה תורגמה לעד על ידי המתורגמנית, כן.

ת : אני הבנתי שהכוונה שלי היה פשוטה אם בן אדם הורג אז בשביל מה לעשות אונס, בכלל לאנוס את הילדה צריך להיות אידיוט לגמרי.

ש : אתה זוכר מה עוד סיפרת על המכנסיים, מה סיפרת לארתור על המכנסיים?

ת : סיפרתי סיפור שזרקתי באיזה מקום איפה שופכים בטון ממפעל משהו כזה אבל זה שקר.

כב' הש' א. קולה : למה סיפרת את זה?

ת : כי הוא שאל משהו על מכנסיים ואני עשיתי כאילו שזה באמת ככה קרה שיחשוב שאני מאמין לו ובוטח בכל הלב כי אף אחד לא זורק בטון סתם שום מפעל לא עושה את זה.

ש : אתה זוכר מה סיפרת לו על זה שהילדה רצה למעלה?

ת : לא זוכר.

ש : אמרת לו שאתה לא מבין למה היא רצה למעלה.

ת : אה, מתי אנחנו דיברנו בחקירה אמרו שרצח היה בשירותים בנות קומה ראשונה ואני לא,

ש : רק שנייה, 

ת : אני פשוט אמרתי לארתור אני לא מבין אם ילדה רצה שירותים למה היא רצה לקומה שנייה מתי בקומה ראשונה יש שירותים אני לא יכול להבין וסיפרתי לו כי אני לא מבין למה היא רצה למעלה מתי יש שירותים למטה בקומה ראשונה.

ש : או קיי, למה בכלל התייחסת לשירותים בקומה ראשונה?

ת : כי בחקירה אמרו לי שהיה רצח ומה אתה לא שמעת שרצח היה, אמרתי שכן שמעתי היה רצח, אמרו לי מה אתה דפוק הרצח היה בקומה ראשונה מעלייך מקלט מאיפה אני עובד.

ש : איזה שירותים אלה?

כב' הש' ב. צרפתי : של מי של בנות או של בנים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה שירותים בנות בקומה ראשונה מתי אני הולך מהמקלט לדרך כיוון המורים חדר מורים אז אני עובר את השירותים הזאת, אם אתם זוכרים כבודכם מתי אתם הייתם במקום אתם גם עברו ככה בפינה בפרוזדור שהולך לצד שני

כב' הש' א. קולה : כן, שירותים מצד שמאל אבל זה לא שירותים של בנות.

עו"ד י. הלוי : של מורות.

כב' הש' א. קולה : זה לא שירותים של בנות.

עו"ד י. הלוי : תתאר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ברוסית פשוט אין שירותי בנים בנות, ברוסי יש,

מתורגמנית: כמו בכל מקום הוא אומר שבשירותים ברוסיה יש שירותים של גברים ושל נשים ואין הבדל נשים 

כב' הש' ב. צרפתי : אז חשבת שזה שירותי נשים ליד חדר המורים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן זה מה שאמרו לי בחקירה.

כב' הש' ב. צרפתי : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אבל אחר כך באיזשהו שלב אמרו שזה לא היה שירותים הזה זה היה קומה שנייה מעל השירותים הזה אבל חשבתי על השירותים בקומה ראשונה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : מה הבנת מה זה קומה שנייה איפה זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : שירותים הזה בקומה שניה יש עוד שירותים בנות זהו.

כב' הש' ב. צרפתי : שזה איפה שעשית את השחזור?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, זה איפה אנחנו הגענו למעלה, זה מהקומה ראשונה אנחנו פונים ישר למעלה ימינה עוד פעם למעלה שם יש שירותים זה שירותים מעל שירותים בקומה ראשונה.

עו"ד י. הלוי : אתה אומר עוד פעם אמרת אני לא מבין למה היא רצה למעלה, לאיפה התכוונת למה היא רצה למעלה אם היא יכלה להיכנס שמאלה לשירותים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : התכוונתי על השירותים למעלה קומה שנייה.

כב' הש' א. קולה : אני לא הבנתי, 

עו"ד י. הלוי : או קיי, נסטה רגע.

כב' הש' א. קולה : אני לא הבנתי כלום.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' הש' א. קולה : בכלל לא, עורך דין הלוי יש לי הרגשה שהחקירה ממש לא ממוקדת, אני ממש לא מצליח להבין שום דבר, שום דבר אני לא מצליח להבין.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני אעשה את המיטב והמרב לשנות את תחושתו של כבודו, 

כב' הש' א. קולה : נעשה סדר, יש שירותי מורות בקומה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי שהוא יסביר?

כב' הש' א. קולה : עדיף אני אסביר אם לא אכפת לכם תודה רבה, יש שירותי 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי שהוא יסביר.

כב' הש' א. קולה : זה לא מקדם אותנו, 

עו"ד י. הלוי : תפסיקו נו העניין הזה סגור אתם לא יכולים לברוח, אין פה פיל.

כב' הש' א. קולה : איפה שירותי הבנים שבהם אתה מוריד את הדבק ושם ראית את הדם וכו' וכו' איפה השירותים האלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : שירותי בנים נמצא מצד שמאל ליד הכניסה איפה המקלט איפה עבדתי.

כב' הש' א. קולה : ליד הכניסה למקלט 1?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, ליד מקלט מס' 2.

כב' הש' א. קולה : יפה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : איך אנחנו יוצאים מהמקלט,

כב' הש' ב. צרפתי : זה מתחת ל- 1.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן. המקלט מתחת לקומה האשונה, מתי אנחנו יוצאים מהמקלט מצד שמאל ,

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אנחנו מסתובבים, עולים כמה מדרגות מצד ימין באלכסון יש שירותי בנות.

כב' הש' א. קולה : בנות של המורות,.

כב' הש' ב. צרפתי : נשים.

כב' הש' א. קולה : נשים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : שירותים של נשים, בשירותים הזה זה קומה ראשונה, אם אני ממשיך ישר מסובב צד שמאלה שם יש את החדר מורים 

כב' הש' א. קולה : נכון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : משירותים בנות הזה אנחנו ממשיכים וכניסה 

עו"ד י. הלוי : מה זה ממשיכים,

כב' הש' ב. צרפתי : לא, לא, תמשיך שירותים רק שירותים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : משירותים הזה אנחנו מסתובבים עולים למעלה במדרגות מסתובבים ימינה ועוד פעם עולים,

כב' הש' א. קולה : לפני הימינה, שעולים במדרגות מצד שמאל יש שירותים שבהם בוצע הרצח.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אבל אני לא ידעתי.

כב' הש' א. קולה : לא שאלתי אם אתה יודע או לא.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן שם נשאר את השירותים הזה אבל אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה : לא שאלתי מה אתה יודע, יש למטה שירותי מורות, משם יש את השירותים שבהם בוצע הרצח.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' א. קולה : אחר כך יש עוד שירותים למעלה .

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן זה קומה שנייה.

כב' הש' א. קולה : עכשיו שאמרת לא הבנתי למה הילדה רצה למעלה למה התכוונת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : על השירותים שלמעלה שמצד ימין כי אני לא ידעתי על השירותים שהיה שם על זה התכוונתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אתה הבנת שהרצח היה למעלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' א. קולה : כי בהתחלה אמרת שהבנת שהרצח היה למטה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון חוקרים אמרו למטה אבל לפני שחזור החוקר אומר הרצח היה בקומה שנייה.

כב' הש' א. קולה : אבל על מה שאתה מדבר זה בקומה שלישית.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, קומה שנייה.

עו"ד י. הלוי : שנייה.

כב' הש' ב. צרפתי : הוא קורא לו שנייה את האמצעי הוא מתעלם מזה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : זה לא עובד ככה, יש שירותי מורות קומה ראשונה, יש עוד שירותים מצד שמאל שלא ידעת ששם היה הרצח ויש שירותים למעלה אז זה קומה שלישית לא קומה שנייה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה פרוזדור אחד.

כב' הש' א. קולה : זה לא פרוזדור זה גרמי מדרגות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ב. צרפתי : בסדר, אנחנו מבינים, יש חצאי קומות, 

עו"ד י. הלוי : כן

כב' הש' ב. צרפתי : חצי קומה ראשונה בנים, קומה ראשונה נשים מורות, חצי קומה 1.5 זה זירת הרצח, קומה שנייה זה מה שהוא מדבר.

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' ב. צרפתי : הבנו.

כב' הש' א. קולה : בכל אופן, היו לך שתי הבנות, הבנה אחת שהרצח היה בשירותי הנשים נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

כב' הש' א. קולה : ההבנה השנייה שהרצח היה בקומה שאתה קורא לה שנייה שמבחינתנו היא השלישית, בשום שלב לא חשבת או לא אמרו לך או לא רמזו לך שהרצח היה איפה שהיה הרצח באמת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, לא אמרו.

כב' הש' א. קולה : לא אמרו, 

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני חשבתי שהקומה הזאת הראשונה איפה ששם היה הרצח ואם אני לא טועה מתי שהלכתי ראיתי את המקום כי אני ראיתי בטלוויזיה דלת של השירותים ודלת של התא איפה שהיה הרצח בגלל זה עצרתי שם ליד השירותים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : או קיי, זה לא שהחוקרים טובי לב הם לא היו יסודיים מספיק בהדרכה, הם חשבו שקומה 2 הוא מבין איפה זה, הוא לא הבין הם התרשלו בהדרכה מה לעשות.

כב' הש' א. קולה : טוב. אנחנו מאד רוצים לראות היום את הסיפור של התא, הסכינים, זה מעניין.

עו"ד י. הלוי : עד מתי אנחנו?

כב' הש' א. קולה : בסביבות שלוש וחצי.

עו"ד י. הלוי : שלוש וחצי.

כב' הש' א. קולה : נו כן, רבע לארבע אם יהיה מרתק, אבל בינתיים זה לא.

עו"ד י. הלוי : טוב, נעזוב את השחזור, אני עוד אחזור לזה, אני עובר להדגמות, אני אראה לך בהילוך איטי,

כב' הש' א. קולה : אבל קודם כל תשאל אותו יותר עדיף

עו"ד י. הלוי : רומן, לפני שארתור קם אומר אני הולך לשירותים אתה זוכר שדיברת אתו מה דיברת אתו?

כב' הש' א. קולה : ארתור לא אמר שהוא הלך לשירותים.

עו"ד י. הלוי : הוא הולך הוא אומר.

כב' הש' א. קולה : הוא הולך הוא לא אומר, עזוב את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא יושב על המיטה ואומר נניח אני,

כב' הש' א. קולה : נניח כן,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל הוא לא קם והולך.

עו"ד י. הלוי : מה זאת אומרת הוא הולך.

כב' הש' א. קולה : בסדר, בסדר, מה שתפספס עכשיו נראה בחקירה הנגדית נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נשתדל.

כב' הש' א. קולה : כן, בבקשה.

עו"ד י. הלוי : בהצלחה במירכאות כמובן. מה סיפרת לו לפני שהתחילו ההדגמות של?

כב' הש' א. קולה : כן. 

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני סיפרתי לו שכמו שאמרתי שהוא רצה לראות אמרתי טוב בוא הוא בא לבד ליד הדלת,

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לפני, לפני, אתה מדלג, מה סיפרת לו לפני, מה אמרת לו מה ראית איזה סרטים, איך רוצחים, איך הורגים מכה אחת, לא הורגים מכה אחת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי שסיפרתי או שראיתי סרט שאפשר לתת מכה עם הסכין ולא להשאיר את, איזה שקר האמת אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : אל תגיד לנו תירוצים למה אמרת, קודם כל תגיד מה אמרת, אי אפשר להתקדם ככה, מה אמרת אחרי זה נברר למה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי משהו על הסכינים.

כב' הש' א. קולה : מה אמרת על הסכינים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא זוכר בדיוק.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שנייה, בוא נראה אם אתה לא זוכר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : אם אתה לא שומע אתה אומר הורדתי את הספר באינטרנט ניהול קרב מגע עם סכין KGB כי יכול להיות הלחישות אתה לא תשמע. אני ממשיך.

כב' הש' א. קולה : אבל זה לא בסדר, הם יושבים בשקט, אבל,

עו"ד י. הלוי : הוא אומר לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : אבל היה לו שלושה שבועות להתכונן לחקירה הראשית שלו.

עו"ד י. הלוי : אני לא מבין, כבודו שאל אותו.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : נרשם יש בהקלטה, אני לא זוכר מה אמרתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אז אני מרענן.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אדוני מבקש לרענן את זיכרונו זה בסדר

עו"ד י. הלוי : ברור שזה מה שאני עושה.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : תעצור רגע.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : מה אתה מדגים לו לפני כן, לפני שאתה אומר לו לך לשם מה אתה מדגים לו, מה אתה מראה לו לפני שאתה אומר לו לך לשם אנחנו לא מצליחים לראות, אתה היית שם אתה יודע.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני מה שסיפרתי לו על הסכינים שראיתי ב- KGB שאפשר לתת את המכה משהו כזה אבל זה קשקוש עד כדי כך.

כב' הש' א. קולה : תגיד מה אמרת, הדגמת על משהו, הראית על משהו, על חפץ כלשהו תגיד לנו מה היה שם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : שם בפנים אני לא זוכר שעשיתי משהו לו במיטה, יכול להיות אמרתי בוא תלך שם יכול להיות אבל אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : אבל לפני שאמרת תלך שם אתה אומר ככה משהו.

עו"ד י. הלוי : להקרין עוד פעם?

כב' הש' א. קולה : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי לא שומעים, יכול להיות משהו עשיתי או אמרתי לא יודע.

עו"ד י. הלוי : אני אקרין עוד פעם, רומן תקשיב.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : אתה אומר לדפוק ככה, מה זה על מה אתה דופק שם, נשמעו דפיקות על מה?

עו"ד י. הלוי : מכה חזקה כלפי חוץ.

כב' הש' א. קולה : אז על מה הוא מראה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר להראות לו את הלא מצונזר.

כב' הש' א. קולה : אז תראו את הלא מצונזר.

עו"ד י. הלוי : תראו בלפטופ.

כב' הש' א. קולה : תראו לו בלפטופ. טוב תודה רבה תמשיך הלאה עורך דין הלוי, 

עו"ד י. הלוי : טוב, תפריע לו אם מצאת, אז אתה לא זוכרת מה אמרת, אז בוא נראה את זה כי זה קצר.

(הקרנת סרטון)

עו"ד י. הלוי : הנה ככה נכנס לשירותים,

כב' הש' א. קולה : לא, הוא אומר לו לך לשם, רומן אומר לו לך לשם לא שארתור אומר אני אלך לשירותים, רומן אומר לו לך לשם

עו"ד י. הלוי : יכול להיות, צדקתי.

כב' הש' א. קולה : צדקת, צדקת.

עו"ד י. הלוי : אני ממשיך, 

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : תסתכל, תספר את קודם כל.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא לא זוכר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר מה אמרתי לו שם.

כב' הש' ב. צרפתי : אז תספר לנו מה רצית להראות לו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זאת ההדגמה בשבילו אמרתי כי אמרתי אני לא יודע איך דקרו את הילדה וכאילו אני זוכר אמת (לא ברור) אני אמרתי לו חתכתי ככה וזהו היא מתה ישר ונפלה וזה, הוא או מר איך זה קרה משהו, לא זוכר, הוא בא לבד שם, קם איך הוא בא לו אני אפילו לא אמרתי לו איפה תהיה, הוא הסתובב אלי מצד ימין מה אכפת לי איך הוא הסתובב, אמרתי טוב עשיתי תק אחד ושתיים ועשיתי ככה מכה ואחר כך הבנתי אחרי שעשיתי מכה האינרציה של המכה נתתי לו לסמן שנתתי מכה על הגרון האינרציה של המכה ילדה הסתובבה וזהו.

כב' הש' א. קולה : כמה מכות הראית שנתת ?

הנאשם, מר ר. זדורוב : מכה אחת.

כב' הש' א. קולה : מכה אחת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני אמרתי לו איך

כב' הש' א. קולה : שאמרת 1, 2, מה זה היה 1, 2, 

הנאשם, מר ר. זדורוב : נו תק 1, 2, ועשיתי את המכה.

כב' הש' ת. נסים שי : מה זה הסיבוב?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אחר כך אני אומר שאני אמרתי זאת האינרציה של המכה שזה כאילו סכין חתך אינרציה בן אדם באינרציה מתחיל לסבך זה מה שאמרתי לו.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : מצאת?

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : אז תראה לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רואים את מונה 00:01:30 הקטע שהוא על המיטה בלי פיקסלים לפני הקטע שהוא התייחס אליו עכשיו.

כב' הש' א. קולה : כן. עכשיו תראה לנו, למרות שראינו את זה ואנחנו יודעים במה מדובר, פה אין קפיצות, 

עו"ד ב. משה : היו כמה דיסקים, כנראה שאחד הדיסקים,

כב' הש' א. קולה : וזה לא היה בכוונה שנתת את הדיסק הפגום נכון?

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : זה לא שאין היסטוריה.

כב' הש' א. קולה : כן, נכון, בסדר גמור. אחרי שראית מה ראית שם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה אני סיפרתי לו שאני ראיתי בסרט של ה – KGB באינטרנט שנותנים מכה ככה על הגרון והורגים בן אדם.

כב' הש' א. קולה : אבל אמרת עוד כל מיני מונחים חוץ מגרון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא שמעתי את הכל.

כב' הש' א. קולה : אבל אתה זוכר מה אמרת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אה אמרתי שפה יש (לא ברור) או משהו כזה שאמרתי אתה נותן מכה אבל זה (לא ברור) אדם נופל ומת מיד.

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד י. הלוי : אני באמת אומר מכל הלב יש לי אינטרס שתשאלו, מה ידעת על האורטה והאריתריה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : ידעתי רק דברים בסיסי כי בבית ספר בכיתה 7 לומדים בניה של בן אדם לב ריאות כמה יש עיניים מבנה גוף רגיל ושם יש שהולך ארתיריה ואורטה, בצד שמאל הולך ארתיריה וצד ימין הולך אורטה, כי ארתיריה מה שלמדתי אז שהולך דם עם החמצן ומוח ואורטה יורד עם ה – CO2.

כב' הש' א. קולה : טוב

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני מראה לך מונה מסך 00:01:53 תמונה 47, אני אגיש את זה בהמשך, רואים את ארתור הולך בצעדים, איך הוא צעד אני שואל, אתה יודע להתייחס מי אמר לו ללכת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא אמרתי לו ללכת לאיזשהו מקום ספציפי ולעמוד ספציפי הוא בא לבד בהחלטתו.

ש : טוב, אתה נוגע בו ב- 00:01:54 תמונה 58, אתה נוגע בו ביד שמאל, מה זאת הנגיעה ביד שמאל שאתה נוגע בו?

ת : היה פשוט נגיעה, לא היה שתפסתי או משהו זה פשוט היה נגיעה לא יותר מזה.

ש : הוא ניגש לכיוון השירותים, עוצר ב- 00:01:55, תמונה 79, מה אתה עושה עם יד שמאל?

ת : זה ככה רואים שכאילו אני תופס אבל שם היה ככה נגעתי לא תפסתי פשוט,

עו"ד ב. משה : מסמן יד פתוחה.

כב' הש' א. קולה : כן, רואים יד פתוחה, או קיי.

עו"ד י. הלוי : נמשיך, מה אתה עושה במונה 00:01:55 תמונה 55?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא עושה שום דבר, רואים שאני לא מצביע על שום דבר.

ש : אני ממשיך, אתה עומד מולו ולא נוגע במונה 00:01:56 תמונה 107 אתה רוצה להתייחס? אתה עומד מולו עם ידיים מושטות קדימה אבל לא נוגע בו למה זה?

ת : שום דבר, הוא מתאים לו שם.

ש : ארתור אומר במונה 00:01:57 תמונה 128 הוא אומר אה דם על הקיר, אתה זוכר אם ענית לו? לא ענית לו?

ת : יכול להיות עניתי לו אבל אני לא זוכר מה אמרתי אם אמרתי.

ש : טוב, אני ממשיך, 

כב' הש' א. קולה : תעצור, אתה אמרת לארתור באיזשהו שלב שהיה דם על הקיר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר, יכול להיות אמרתי אני פשוט לא זוכר כבודו.

ש : תראה, מ- 00:01:58 אנחנו רואים בעיניים שארתור יוצא מהשירותים, אתה יודע להסביר למה הוא יצא מהשירותים?

ת : אין לי מושג.

כב' הש' א. קולה : אבל אתה לא מחזיר אותו לשירותים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : ללא, הוא בא לבד שם.

כב' הש' א. קולה : אני רואה שם את יד שמאל שלך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה נראה כאילו שאני תופס אותו אבל זה נגיעות.

כב' הש' ת. נסים שי : למה אתה נוגע בו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא היה נגיעה כי שם אולי נגעתי שהוא לא זה משהו זה לא היה נגיעה שתופס בן אדם לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : במקרה.

עו"ד י. הלוי : מה שיש יש.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אני ממשיך, אנחנו רואים אותו קצת מסתובב 2 מטר מהשירותים 00:01:58 תמונה 170 ואתה נוגע בו עם יד שמאל מה קורה שם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי שאני לא יודע מה זה הנגיעה הזאת היה אבל זה לא היה ספציפית לתפוס אותו בכוונה או משהו או לעשות משהו לו.

ש : הוא עומד, אתה אומר לו כנס לשם לכיוון השירותים 00:01:59 תמונה 180, אתה אומר לו כנס לשם לכיוון השירותים.

כב' הש' א. קולה : למה אתה אומר לו כנס לשם לכיוון השירותים?

ת : כי אנחנו כבר דיברנו שהוא רצה לראות כאילו איך אני הרגתי את הילדה ואנחנו דיברנו על הילדה בלונדינית שהרגתי ילדה בלונדינית ואמרת תכנס מה אכפת לי תכנס, הוא ייכנס, הוא בא לבד איפה בא לו איפה נוח לו אני פשוט עשיתי את ההדגמה הזאת וזהו

ש : אני ממשיך, תמונה 223 מונה מסך 00:02:00 ארתור שואל שם? אתה עושה לו כן עם הראש, תסתכל אתה נוגע בו, 

כב' הש' א. קולה : אתה מפרק את זה.

עו"ד י. הלוי : נכון, אבל זה מאד חשוב לי.

עו"ד ב. משה : ואנחנו שומעים תשובות.

כב' הש' א. קולה : עורך דין בני משה תרשה לי לא להגיב על ההערות הציניות שלכם כי אנחנו רואים פה דברים שגם אתם לא ראיתם.

עו"ד י. הלוי : אני עושה כמיטב יכולתי בחומר, אני כן רוצה לפרק את זה, מה שאני יכול אני שואל.

כב' הש' א. קולה : אבל אתה לא צריך אותו בשביל זה.

עו"ד י. הלוי : כן צריך.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר לא יודע.

עו"ד י. הלוי : אז צריך לראות את הקטע ותשובה, 

כב' הש' ב. צרפתי : בסיפור שהמצאת לו עם הבלונדינית ניסית להסביר לו את הסיפור הדמיוני מבחינתך איך הרגת בתוך שירותים ושיש דם בשירותים את כל זה הבנת שאתה רוצה לספר לו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא הבנתי פשוט הוא רצה לדעת איך עשיתי את המכה הזאת וזה מה שעשיתי, יכול להיות אמרתי שישפריץ קצת דם כי אחר כך מתי נותנים את המכה בן אדם עם המכה מסתובב וגם נכנס בפנים יכול להיות אמרתי לו אבל אני הייתי זורם אתו, תהיה פה מה אכפת לי, אני לא יודע עשיתי לו את ההדגמה הזאת וזהו.

כב' הש' ב. צרפתי : אבל אתה מחזיר אותו לתוך השירותים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא שאל בשירותים אמרתי כן, מה אכפת לי איפה הוא רוצה.

כב' הש' ב. צרפתי : טוב.

עו"ד י. הלוי : מתמונה 234 אתה הולך אחורה, מסתכל, אתה הולך אחורה, למה אתה הולך אחורה עד תמונה 249?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא יודע.

ש : אבל אמרת לו לך לשם אז למה אתה פתאום אתה הולך אחורה?

ת : יכול להיות שרציתי שהוא ייכנס, לא יודע.

ש : אתם ממשיכים ללכת אחורה, ארתור אומר לך במונה 00:02:02 תמונה 257, אומר לך אה חכה, מה הוא רצה?

ת : אני לא יודע, מה חכה, חכה, לא יודע מה הוא רצה להגיד במילה הזאת.

ש : תסתכל, זה גם חשוב לי, החל מתמונה 257 אנחנו רואים שאתה במקום והוא ממשיך ללכת אחורה, אתה נשאר, אומר לך ארתור חכה והוא הולך אחורה עד תמונה 270, יש לך מושג למה אתה במקום והוא הולך אחורה?

ת : לא, כי אני לא אמרתי לו איפה ללכת ומה לעשות, הוא בא שם בא שם למה הוא בא אחורה אין לי מושג.

ש : הלאה, במונה 00:02:03 הוא אומר לך היא נכנסה איפה שהתאים, אתם מדברים על תאיר, אתה אמרת אני מקבל את זה הגיוני, אנחנו ממשיכים, עצרתי ב- 00:02:04 תמונה 307 למה אתה מתרחק ממנו, אתה יחסית רחוק למה אתה מתרחק ממנו אם אתה רוצה להדגים עליו?

ת : כי הוא רוצה, אני לא אומר לו איפה ללכת, הוא אמר שם היא נכנסה שייכנס אני לא יודע מה הוא רוצה, אני אמרתי לו שבוא אני אתן לך את המכה הזאת וזה, מה אחר כך הוא יש בראש שלו אני לא יכול להגיד למה הוא עשה ככה או ככה.

ש : אני ממשיך מתמונה 307 מונה 00:02:04, הוא אומר במונה 00:02:05 את הדלת לתא אני רואה, האם הגבת לזה?

ת : לא אמרתי על שום דלת, אני המשכתי אתו מה שהוא רוצה, אמרתי שרציתי שהוא רק את מקבל מה שהוא רוצה וזהו.

ש : הוא מתחיל ללכת לשירותים אתה לא נוגע בו, תראה, אני ממשיך, הוא הולך לכיוון השירותים אני עוצר בתמונה 373, מונה 00:02:86 הוא הולך לכיוון השירותים אתה הולך אחורה למה? אתה הולך בכיוון נגדי לשירותים.

ת : כי מי שעשיתי לו אני הייתי צריך לעשות שתיים צעדים זה מה שאמרתי לו, אני צריך להתרחק בשביל שיהיה (לא ברור)

ש : טוב, 

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי לחתור לסיום.

עו"ד י. הלוי : בטח, אנחנו מתקרבים, אנחנו עדיין במונה מסך 00:02:07 תמונה 388, הוא כבר עוד מעט בתוך השירותים ורואים שהוא עומד עם הצד ימין אלייך, איך הוא הגיע למצב הזה שהוא עם צד ימין אלייך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע, הוא קם ככה, שיהיה ככה, לא הסתובבתי אותו לא אמרתי לו איך להיות, שיהיה ככה אז נוח לו.

ש : רואים שתמונה 388 שיד שמאל לך מושטת לעברו לכיוון שלו אבל לא נוגעת בו, מה זה שאתה מושיט את היד לעברו ולא נוגע בו?

ת : לא זוכר למה עשיתי יד ככה אולי אחד שתיים יכול להיות לא זוכר מה אותו היה בראש לא זוכר.

ש : הלאה, אנחנו רואים אותו מסתובב, אתה אומר לו תיגש פה במונה מסך 00:02:07 תמונה 395, לאיפה תיגש פה?

ת : נו אולי ליד הכניסה לפני הכניסה לשירותים הזה יכול להיות.

ש : טוב, תיגש פה, אתה הולך אחורה, ארתור אומר נכון במונה 00:02:08 תמונה 415, אם אתה זוכר אם ענית לו שהוא אמר נכון? שאל אותך נכון?

ת : אני לא זוכר.

ש : לא זוכר, בסדר, אנחנו רואים שלא ענית לו וזה לא חשוב, החל מ- 00:02:09 תמונה 442, אתה אומר 1, מה זה 1?

כב' הש' א. קולה : אבל הוא אמר קודם, צעד 1 צעד 2, אני שאלתי אותו והוא ענה.

עו"ד י. הלוי : קיבלתי, אתה רוצה להסביר לנו למה דווקא ככה עשית הדגמה של החיתוך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני לא יודע איך הרגו ילדה ומה שהיה ככה עשיתי ככה.

כב' הש' א. קולה : העד מדגים תנועה של שיסוף.

עו"ד י. הלוי : כן, אנחנו תענו את זה כבר מזמן.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : אז אנחנו לא מתאים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : הוא שואל אותך לאן במונה מסך 00:02:12 תמונה 522, אתה יודע להסביר לנו למה הוא שאל אותך לאן? אמרתי לאן, סליחה, לכאן.

כב' הש' א. קולה : כן, הוא אומר לכאן.

עו"ד י. הלוי : נכון, ארתור אומר לך לכאן, אתה יודע להגיד לנו, לא נעים לי עכשיו עם הפיקסלים היה יכול לראות על מה הוא מצביע, מצדי תגידו זה לא מעניין, לאיפה, הוא אמר לכאן אתה יודע אם הוא הצביע לאיזשהו מקום?

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא מצביע כאילו לפה היה מכה אמרתי כן משהו אמרתי כזה.

כב' הש' א. קולה : זה ראיתי בלי הפיקסלים.

עו"ד י. הלוי : כבודו ראה עכשיו.

כב' הש' א. קולה : לא עכשיו.

עו"ד י. הלוי : על ההוא שקופץ, מספיק לי, אני ממשיך, אז הוא הראה על הצוואר בסדר גמור, כשעשית עוד פעם אנחנו רואים במונה 00:02:12 תמונה 568 ארתור יוצא מהתא ולמרות שארתור יוצא אתה מממשיך את ההדגמה, ולא צריך מונה, עוד פעם תגיד מה זה היה ואתה אומר והיא, היא, מה זה היה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה כאילו הסברתי לארתור שאחרי המכה ילדה קיבלה בגרון היא (לא ברור) ואמרתי אחרי המכה הילדה נפלה בתוך התא לא זוכר מה אמרתי.

ש : טוב, שאלה אחרונה לגבי ההדגמה, למה היה לך חשוב להדגים עם האינרציה ושהיא נפלה כשארתור עם הגב או עם הצד אלייך הולך למיטה?

ת : פשוט הסברתי לו שמתי שבן אדם מקבל מכה אינרציה של המכה הוא פשוט מסתובב, אם אני לא טועה אני פשוט הסברתי לו זה לא יותר מדי.

ש : האם אתה יכול לספר לנו מה חשבת בעניין התזת הדם?

ת : נו אם מקבל מכה בגרון בהיגיון שלי ומסתובב אז כל הדם הולך קדימה ומי שנותן את המכה הוא פשוט נשאר נקי.

ש : טוב. 

עו"ד י. הלוי : טוב, סיימתי להיום.

כב' הש' א. קולה : טוב, יש לך מנהלות.

עו"ד י. הלוי : אני מודה לכבודו שהזכיר לי.

כב' הש' א. קולה : טוב, אתה יכול לשבת מר זדורוב, אתה עדיין בחקירה נגדית, לא מדבר עם אף אחד על המשפט, על מה שהעדת פה היום עד שמסיימים עם זה בסוף שבוע הבא בעזרת השם,

הנאשם, מר ר. זדורוב : הבנתי כבודו.

עו"ד ו. קבלאוי : גם לא עם התקשורת.

כב' הש' א. קולה : גם לא עם התקשורת כמובן, לא עם עורכי הדין, לא עם אף אחד לא לדבר על מה שהיה היום, מחר, מחרתיים וכו', על פניו לפחות בראייה בלי הפיקסלים יש רק תנועת הנפה אחת לא שתי תנועות הנפה, כן כן עו"ד בני משה אל תעשה לי פרצוף תמים, זה לקח לי המון זמן, הוא מראה לו פעם שנייה אותו דבר, אחת שתיים בניגוד לתמלול שלכם אחת שתיים זה צעד אחד צעד שתיים זה לא מכה אחת מכה שתיים בניגוד לתמלול, יש שם צעד אחד צעד שתיים ואחרי זה אותה מכה והוא עושה עוד פעם אותה מכה אין שם שתי תנועות של שיסוף, יש תנועה אחת של שיסוף קחו את זה בחשבון, תשכנעו אותנו אחרת בבוא העת

עו"ד ב. משה : אדוני לא חידש לנו שום דבר חדש.

כב' הש' א. קולה : נחזור לזייצב אמר לפחות שתי הנפות, 

עו"ד ב. משה : הפרשנות מה שתי תנועות היד זה אחר כך.

כב' הש' א. קולה : או קיי, 

עו"ד ב. משה : אין מחלוקת.

כב' הש' א. קולה : לא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : זה צעד אחד צעד שתיים לא מכה אחת מכה שתיים, אני הבנתי אולי לא באשמתכם עד שצפיתי בזה שאחת שתיים זה שתי מכות ולכן היה פה וויכוח, שימו לב לנקודה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא טענו שאחת שתיים שמסמנים את הצעדים מסמנים את ההנפות.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אז הטעות שלי לא שלכם אין בעיה, אז אני טעיתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו כן חושבים שיש שתי הנפות.

(הדוברים מדברים יחדיו) 

כב' הש' א. קולה : אחרי שהוא יוצא מהתא ורואים את זה בבירור אחרי שהוא יוצא באה ההנפה השנייה ואם כבר הגענו לזה, לא קשור לשום דבר, תנועת הסיבוב שהוא מדגים שהילדה נפלה בה, שאמר על זה אזולאי, זה הביא אותי זה עשה לי זה בדיוק מה שראה מה שהיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך אדוני לא יודע איך היא נפלה אם היא יושבת על האסלה.

כב' הש' א. קולה : נכון, ככה יורם אזולאי העיד ואני לא ראיתי הוא אמר שהוא ראה את הסיבוב הזה זה מבחינתי היה סימן ברור שהוא הרוצח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עד הנפילה, אולי על הנחת הראש.

כב' הש' א. קולה : הנחת הראש כן אבל לא ראיתי שום תמונה כזאת, אין תמונה כזאת רק בשחזור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : בתמונות אין את זה, בתמונות השיער מכסה את כל הפנים ואנחנו לא יודעים איך היא הייתה, הגרסה שלכם שמישהו הניח אותה אחרי זה על האסלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הרעיון הוא אני מניחה של המנח שלה על הקיר שהראש שעון לכיוון שונה מהגוף זה מה שאני יכולה להניח.

כב' הש' א. קולה : בסדר, כי הצוואר היה משוסע, טוב בסדר מיצינו את זה.

עו"ד י. הלוי : דבר ראשון אני רוצה להגיש לבית המשפט הנכבד שתי חוות דעת של מעבדה ביולוגית שבדקה סדרת מוצגים, בדקה די אן איי לגבי סדרת מוצגים גם של הנאשם וגם של המנוחה.

כב' הש' א. קולה : לא יצא כלום.

עו"ד י. הלוי : אבל אני רוצה להגיש.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : כבודו יודע כמה ימים אחרי שקיבלתי את חוות דעת זה יצא? ימים אחרי.

כב' הש' א. קולה : או קיי, תגיד את זה כבר, שתי חוות דעת סומנו נ/104, נ/105. 

עו"ד י. הלוי : אז מ- 2002 זה נ/105?

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : בסדר, אני רוצה להמשיך.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הדבר השני לגבי חוות דעת ממעבדת סימנים חומרים לגבי רצפת הקו הסימנים שאכן אושרו חלקם לפחות כחלקי עקבות נעל שדומות תואמות וכו' לעקבה על האסלה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני לא מסכים להגיש בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : לא מסכים להגיש בהסכמה?

עו"ד ו. קבלאוי : לשנייה אין הסכמה, לחוות הדעת הזאת אין הסכמה.

כב' הש' א. קולה : זו חוות דעת שלכם למה אין הסכמה?

עו"ד ו. קבלאוי : בחוות הדעת חסרים בה הרבה דברים שהתבקשו, מאחר וההשלמה הייתה בהוראת בית משפט לא ראינו לנכון שאנחנו נפנה באופן ישיר למעבדה.

כב' הש' א. קולה : אני לא מבין את זה, זו חוות דעת שהמדינה הכינה אותה מעבדת סימנים שלכם הכינה אותה ואתם לא מסכימים להגיש אותה?

עו"ד ו. קבלאוי : נכון, בדרך כלל מה שקורה אנחנו מבקשים דברים,

כב' הש' א. קולה : אתה לא רוצה שיביאו כעד הגנה את מי שחתום על חוות דעת הדעת?

עו"ד ו. קבלאוי : שיביא את מי שרוצה.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : זה מה שרציתי לדעת איפה אני עומד.

כב' הש' א. קולה : מצוין, תביא אותו כעד הגנה.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו אמרנו שככל שבית משפט סבור כמונו אם בית משפט יראה את חוות דעת

כב' הש' א. קולה : אתה לא מסכים שנראה אותה אז איך נראה אותה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מסכים להגיש אותה לתוכנה אין לי בעיה שתראו את זה כמובן, אנחנו אומרים ככה יש דברים חסרים, האופציה הראשונה זה שאנחנו מבקשים שאלות הבהרה למומחה.

עו"ד י. הלוי : אין לי זמן לזה

עו"ד ו. קבלאוי : אז שיבוא ויענה לו.

כב' הש' א. קולה : נכון, שיחקור אותו בחקירה נגדית.

עו"ד י. הלוי : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא שאנחנו לא רוצים להגיש, בחוות הדעת הזאת

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד היום הייתי סופר סבלני אתכם נכון, אחרי 4 נגמרה לי הסבלנות, עם כל הכבוד ממתינים ששה שבועות לחוות הדעת הזאת, פעם אחת אמרה לנו עורכת הדין שרון הר ציון שהמומחה חלה בקורונה בינתיים כבשו חצי אירופה ועדיין אין לנו חוות דעת זה מה יש לכן חבל על הוויכוח, תרצו לשאול אותו בחקירה נגדית תשאלו הכל בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הסיבה שאנחנו לא מגישים כי אנחנו חושבים שהיא לא שלמה, אין שם התייחסות לסימנים, לסימן על הקיר המפריד.

כב' הש' א. קולה : סליחה גברתי, אני כפול בגיל מגברתי אבל זוכר טוב, השאלה שהופנתה זה העקבות על הרצפה האם הן זהות או דומות לטביעות שעל האסלה זו הייתה השאלה, לא שאלה אם היו על הקיר סימנים או לא, שור אמר שזה סימנים ולא עקבות, אנחנו אמרנו לכם שבית המשפט העליון אמרתם לו בצורה ברורה שמדובר בעקבות נעל זרות וכו' כל זה כתוב בסיכומים רק ביקשנו לדעת האם העקבות על הרצפה יש להן דמיון לעקבה שעל האסלה זה הכל, לא ביקשנו חוות דעת משלימה לגבי העקבה שמפרידה בין שני התאים, לא ביקשנו חוות דעת משלימה לגבי העקבה שעל הניאגרה או מיכל ההדחה.

עו"ד ו. קבלאוי : יש עוד 8 עקבות על הרצפה חוץ מהשלוש עקבות שדומות יש עוד 8 עקבות שהמומחה קובע שיש שם 

כב' הש' א. קולה : עורך דין קבלאוי וואלה אני זוכר אדוני אומר את זה כל פעם מחדש, יש המון עקבות, המון אנשים, בסדר, כל זה נשקלל בסוף הכל יהיה בסדר.

עו"ד ו. קבלאוי : שמענו נשקול.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד י. הלוי : מה יש לשקול זה עד הגנה. אין לכם מה לשקול אני רוצה יציבות מתחת לרגליים שלו.

עו"ד ו. קבלאוי : אם תזמין אותו כעד הגנה ונסכים להגשה לא תוכל לשאול אותו שאלה אחת כי הוא עד מומחה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ו. קבלאוי : שמענו את כבודכם, 

כב' הש' א. קולה : אז תהיו חכמים ולא צודקים.

עו"ד ו. קבלאוי : שמענו את כבודכם, נחזור למשרד נעשה חושבים.

כב' הש' א. קולה : עורך דין קבלאוי ישקול את זה ויודיע לחברי תוך כמה ימים מאה אחוז, עדיין זה לא מונע מאתנו לבקש הבהרה בסוף, עד כאן הגענו להסכמה.

עו"ד י. הלוי : טוב, אז הוא עד הגנה ו…

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד י. הלוי : תבהירו לי.

כב' הש' א. קולה : אני אסביר לך, אתה רוצה להזמין אותו כעד מדינה, אומר עורך דין קבלאוי אנחנו המדינה מבקשים אפשרות לשקול להגיש את חוות דעת כמות שהיא זה הכל.

עו"ד י. הלוי : אתם שוקלים, הבנתי, מתי תהיה תשובה?

כב' הש' א. קולה : תוך כמה ימים.

עו"ד ו. קבלאוי : בדיוק.

כב' הש' א. קולה : תוך כמה ימים.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, עניין הבא,

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : עד היום לא קיבלתי את חוות דעת הזאת בעותק תקין.

כב' הש' א. קולה : איזו חוות דעת ?

עו"ד י. הלוי : מעבדת סימנים וחומרים.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : קיבלתי דפים של תמונות תצלומים בשחור לבן, 

כב' הש' א. קולה : מה שהם קיבלו הם העבירו, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אבל עורכת הדין הר ציון הטענה היא לא כלפיכם, הוא אומר אנחנו ביקשנו מהמדינה לפנות לשרינה שתכין חוות דעת מושלמת או פחות מושלמת, הוא אומר זה עדיין לא מובן, זה מה יש, 

עו"ד י. הלוי : בקיצור אין אף תצלום צבעוני, הבנתי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : העברתי אתמול לחבריי חוות דעת של מומחה לכתמי דם מחו"ל , כאן אני רוצה לשאול את בית המשפט הנכבד האם אפשר יהיה להעידו בוועידה חזותית בזום וכו'.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : בסדר, הוא מחו"ל זה ארצות הברית.

כב' הש' א. קולה : אז לא צריך אותו.

כב' הש' ב. צרפתי : ואיך נתאם שעות?

עו"ד י. הלוי : שמעתי את ההערה, אני אשקול.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אפשר תיאורטית בווידאו אבל לא בשעון ארצות הברית בשעון ישראל.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני פניתי לפרקליטות ועזרו לי חלקית בפרטים של עדים,

כב' הש' א. קולה : הם יעזור לך עוד קצת. עורך דין הלוי תעזוב אותנו.

עו"ד י. הלוי : כבודו צודק עזבתי.

כב' הש' א. קולה : כל הזק"א שביקשת זה קצת מיותר.

עו"ד י. הלוי : כבודו, כשאלה זק"א אמרתי זה לא רלוונטי.

כב' הש' א. קולה : מיצינו את זה, בסדר, צריך לטעום לא לאכול את כל המנה.

עו"ד י. הלוי : גם את זה אשקול.

כב' הש' א. קולה : תשקול, אפשר להתפזר, נפגש מחר ב- 09:00. לא לדבר עם אף אחד אדון זדורוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, אני יודע.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מתאריך 01/03/2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

המתורגמנית גב' אורה צ'רקסוב – שעת סיום 16:10

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

הסנגור: מבקש להגיש לבית המשפט שתי חוות דעת של מעבדה ביולוגית שבדקה סדרת מוצגים, די.אן.אי, לגבי סדרת מוצגים גם של הנאשם וגם של המנוחה תאיר. 

לגבי חוות דעת ממעבדת סימנים וחומרים, לגבי רצפת התא , הסימנים שאכן אושרו חלקם לפחות כחלקי עקבות נעל שדומות תואמות לעקבה על האסלה. 

התובע: חוות דעת חסר הרבה דברים שנתבקשו. לא עשו מה שנתבקש. מבקשים שאלות הבהרה למומחה. 

עו"ד מיטל: הסיבה שאנו לא מגישים כי חושבים שהיא לא שלמה, צריך השלמה, אין התייחסות לסימנים. וזה חסר. 

הסנגור: אני אבקש להזמינו כעד הגנה. 

עו"ד קבלאוי: שמענו את הערות בית המשפט, נשקול את זה ונודיע לחברי תוך כמה ימים. 

הסנגור: עד היום לא קיבלתי את חוות הדעת מעבדת חומרים וסימנים בעותק תקין, קיבלתי צילומים בשחור לבן. העברתי אתמול לחבריי חוות דעת של כתמי דם מחו"ל. מבקש לשאול האם אפשר יהיה להעידו בהיוועדות חזותית. שמעתי את הערת בית המשפט האם צריך להעיד אותו, אני אשקול. 

עו"ד הרציון: קיבלתי את הבקשה אתמול בערב, טרם הגבתי. 

הסנגור: פניתי לפרקליטות עזרו לי חלקית בכתובות של עדים וזימנתי. אפנה לחבריי. 

<#3#>

החלטה

שתי חוות הדעת הוגשו וסומנו נ/104 ו-נ/105

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – מחר, 2.3.2022.

<#4#>

ניתן והודע היום כ"ח אדר א' תשפ"ב, 01/03/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה, שופט, סגן הנשיאה

דני צרפתי, שופט

תמר נסים שי, שופטת

+שרה 

הוקלד על ידי פרח גוזלן

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3