עדותו של רומן זדורוב – היום השלישי 2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי התרגום – המתורגמנית הגב' מינדל ארינה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:55

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:55

פרוטוקול הדיון תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

מתומלל

עד הגנה:

הנאשם – רומן זדורוב

כב' הש' א. קולה : בוקר טוב, אתה עדיין תחת אזהרה אדון זדורוב אתה יודע שאתה עדיין מוזהר לומר את האמת ורק את האמת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, כבודו, כן.

כב' הש' א. קולה : יופי, כן עורך דין בני משה.

עו"ד ב. משה : כבודכם, לגבי הכתוביות שהבטחנו לכם לגבי דיסק 26 הלא מטושטש.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ב. משה : אז ביקשנו מחברי, חברי אמר שהוא מוכן להעביר לנו חלק מאד מסוים מדיסק 26, אני לא יודע למה, אבל זה המצב, זאת הדרך הארוכה ואם צריך שזה יהיה בדרך הארוכה זה יהיה בדרך הארוכה זה ייקח יותר זמן.

כב' הש' א. קולה : לא הבנתי כלום, אתה מדבר אתי בקודים לא הבנתי כלום.

עו"ד ב. משה : אני אסביר שוב

כב' הש' א. קולה : דיסק 26 זה ההתוודות עם הפיקסלים שלו ובלי הפיקסלים שלכם ובלי התרגום, איפה הבעיה עכשיו?

עו"ד ב. משה : יפה, כבודכם ביקש שנשים תרגום,

כב' הש' א. קולה : לשים כתוביות,

עו"ד ב. משה : על הקובץ הלא מטושטש.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ב. משה : נכון, בגלל שיש קובץ תרגום שהוכן ביקשנו את קובץ הכתוביות שיעבירו לנו אנחנו נצמיד אותו זה ייקח מאד מהר ונעביר לכבודכם.

כב' הש' א. קולה : יפה, הכתוביות שהלוי הכין.

עו"ד ב. משה : כן, ביקשנו מחברי את קובץ הכתוביות והוא אמר שהוא מוכן להעביר לנו את קובץ הכתוביות אבל רק חלק קטן מכל דיסק 26,

כב' הש' א. קולה : למה? אני שואל אותו, הרי לנו העברת את המלא.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לענות.

כב' הש' ד. צרפתי : למה הוא לא יכול לקחת את זה מאתנו וגמרנו.

עו"ד ב. משה : זה טכני, אני צריך את חומר הגלם.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

כב' הש' ד. צרפתי : הבנתי, כן.

עו"ד י. הלוי : אמרתי לו שהוא יכול לקבל את כל הקטע הרי החלק המטושטש הוא חלק קטן.

כב' הש' א. קולה : לא, הכל מטושטש, הכל בפיקסלים, במקומות שלא רואים את ארתור אין פיקסלים, במקומות שכן רואים את ארתור יש פיקסלים, המקומות האלה זה המקומות הקריטיים גם על המיטה שאנחנו לא מצליחים לראות מה הוא עושה ומה הוא מדגים וגם שהולכים לכיוון השירותים.

עו"ד י. הלוי : אני יכול להגיד כבודו אולי צודק ולא צודק, צודק שכל השיחות יש פיקסים איפה שאפשר לראות את הפנים של המדובב זה נכון רק שזה לא רלוונטי, כולנו מסכימים שמה שרלוונטי כרגע זה אותן שתי דקות שבהיבט ההדגמה בסמוך לפני ההדגמה ועד סוף ההדגמה בתא, אותן שתי דקות.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לא, אתה טועה, מה שרלוונטי זה גם הם נמצאים יושבים על המיטה של הנאשם, יושבים על המיטה שניהם.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : שם הכל מוסתר בפיקסלים אי אפשר להבין, גם זה רלוונטי.

עו"ד י. הלוי : בוודאי שזה רלוונטי.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל מה אכפת לך להעביר לא הבנו.

עו"ד י. הלוי : יש עניין.

כב' הש' א. קולה : מה עניין?

עו"ד י. הלוי : הרי הוא מדגים גם על המיטה ראינו את זה הבנתי שזה חשוב לכבודכם, אני אומר כל הקטע שהוא מדגים על המיטה אפילו מחצי דקה לפני שהוא מתחיל להדגים על המיטה כל ה – KGB 30 שניות לפני שההדגמה על המיטה ועד סוף ההדגמות בעמידה וששניהם חוזרים למיטה זה הקטע הרלוונטי, אני אומר אתם תקבלו, קחו את כל הקטע הזה, קחו את הכתוביות תלבישו בבקשה, אני הבנתי מה חשוב, אז אני מבהיר, כל הקטע הזה 30 שניות לפני ההדגמה על המיטה כל ה – KGB הדיבורים עם ההדגמות עד שהם קמים ועד שהם חוזרים הכל אמרתי תקבלו.

כב' הש' א. קולה : למה אתה לא רוצה להעביר את השאר? הבנתי זה חשוב, למה לא את השאר מה אתה רוצה להסתיר ממה אתה מפחד?

עו"ד י. הלוי : אני לא רוצה להסתיר מה יש לי להסתיר, זה כתוביות שלי מה יש לי להסתיר? קודם כל אין לי מה להסתיר, הרי כל הכתוביות הסרטים עם הכתוביות הועברו לכבודכם.

כב' הש' א. קולה : הועברו אליהם גם כן

עו"ד י. הלוי : אז מה יש לי להסתיר, אני הכי פתוח, אז המילה להסתיר היא כל כל כך מדויקת או רלוונטית לסוגיה, כבודו יכול לשאול אותי מה החששות או מה הבעיה אבל לא הסתיר, אז אני אומר לבית המשפט הנכבד, אני אקרא לזה סוג של

כב' הש' ד. צרפתי : זכויות יוצאים מה?

עו"ד י. הלוי : אני בעצמי אין לי וורד, אני אמרתי את זה גם לפרקליטות, לי עצמי אין וורד אני מחפש מילה לא משנה יש לי בעיות, לא חשוב, יש איך אומרים יש איזה בעיה להעביר את הכל ואני אומר בסדר אז קצת יותר ארוך אז שיהיה להם קצת יותר ארוך אבל אני ענייני אמרתי קחו.

כב' הש' א. קולה : לא קיבלתי תשובה שמשכנעת אותי, באמת אנחנו בידיים כבולות אני לא יכול לכפות עלייך אבל כאשר אנחנו מקבלים תשובות שלא מניחות את דעתנו אז אדוני פראוניד, אני לא פראוניד, אני חושב צעד אחד קדימה אני רוצה להבין למה.

עו"ד י. הלוי : אבל כבודו מבין שאין פה כלום ראייתי.

כב' הש' א. קולה : אז אין פה כלום מה אכפת לך להעביר את הכל? לך לבמאי שעשה לך את זה תגיד לו אדוני היקר זה מה שהתביעה תעזור לי להעביר להם את כל הקובץ הזה של הכתוביות של כל הסיפור הזה של דיסק 26 נגמר הסיפור, אם יש פה סוד כלשהו זה לגיטימי, אם אתה רוצה להסתיר משהו זה לגיטימי.

עו"ד ב. משה : אתה חושש שיהיה לנו בקובץ שנוכל לחפש? זו הכוונה?

עו"ד י. הלוי : לא חשוב.

כב' הש' א. קולה : בני משה עוזר לך בדקה לפתור את הבעיה הטכנית.

עו"ד ב. משה : זה קובץ ששולחים במייל, מה שהוא מבקש לעשות זה יותר קשה זה לחתוך את זה ולהעביר, למה, תעביר את זה במייל כקובץ כתוביות וזהו.

עו"ד י. הלוי : אני אפנה ליוצר נו.

כב' הש' א. קולה : אני מבין שאין משהו מהותי.

כב' הש' ד. צרפתי : היצרן לא רוצה.

עו"ד י. הלוי : היצרן, תעזבו את היצרן.

כב' הש' ת. נסים שי : הוא לא אמר פעם אחת יצרן.

עו"ד י. הלוי : יפה, נעצור פה אני אפנה ליצרן עוד פעם.

כב' הש' א. קולה : טוב, הוא יפנה ייתן לך תשובה מחר מוחרתיים נפתור את הבעיה הזאת אני לא רואה עם זה בעיה. אתם יודעים שאם זו בעיה טכנית יימצא לה פתרון, אם זו בעיית מהות אז לכפות אני לאל יכול, טוב ,אז אתה עדיין תחת אזהרה, המשך חקירה נגדית בבקשה עורכת דין רוזנפלד.

המשך חקירה נגדית לנאשם

הנאשם, מר ר. זדורוב לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לב"כ המאשימה – עו"ד 

מ. חן רוזנפלד : 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוקר טוב,

הנאשם, מר ר. זדורוב : בוקר טוב.

ש : מה שלומך רומן?

ת : טוב.

ש : יופי, רומן, התחלנו כאן פעם קודמת חקירה נגדית, כל מה שסיפרת לו היה אמת?

ת : כן.

ש : יופי, תראה רומן, אני אומרת לך שאין נושא אחד שקשור לחשד ברצח שאתה נחקרת לגביו במשטרה והעדת לגביו ושאמרת לגביו אמת, אני טועה?

ת : אפשר לתרגם את השאלה הזאת כי אני לא הבנתי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה, גברת

כב' הש' א. קולה : כן, תחזרי על השאלה והמתורגמנית תתרגם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאין נושא אחד שקשור לחשד ברצח שאתה נחקרת לגביו במשטרה והעדת לגביו בהליך הקודם ואמרת אמת.

מתורגמנית : (רוסית)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה נכון, זה לא נכון?

מתורגמנית : הוא לא הבין את השאלה, גם אני לא כל כך הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה שיקרת בכל הנושאים שלגביהם אתה נחקרת בחשד לרצח גם בהליך הקודם וגם בחקירות במשטרה.

מתורגמנית: (רוסית)

הנאשם, מר ר. זדורוב : עד כמה שהבנתי שאלה, נכון שאני שיקרתי במשטרה בשביל לקבל עונש יותר קל.

כב' הש' א. קולה : במה שיקרת במשטרה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : הכל, אני הלכתי אתם בשיתוף פעולה, הם אמרו אתה עשית ככה אני בשאלות שלהם הבנתי שלא מתאים, החלפתי, בטח כי אני לא הרגתי ילדה בגלל זה בשביל לקבל את העונש יותר נמוך אני שיקרתי להם והלכתי אתם עד הסוף, כל שאלה שלא היה מתאים להם אני שיניתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אשאל אחרת, אני אומרת לך שחוץ מההודאה שלך במשטרה ובמיוחד ההודאה שלך לארתור כל מה שאתה אמרת שקשור לחשד בעדות הקודמת ובחקירה שקר.

מתורגמנית : (רוסית)

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני לא הרגתי ילדה וגם לארתור אני סיפרתי שקר, נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך ההפך, רק לארתור אתה סיפרת את האמת גם בחקירה שלך ובשחזור סיפרת את האמת וסידרת אותה איך שנוח לך וכשאתה לא הודית על הגרסה שמסרת היא שקר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, מה שסיפרתי לארתור זה שקר לא אמת כי החזרתי לו כל הגרסה שבנינו ביחד והחזרתי מילה במילה מה שהוא אמר שאנחנו דיברנו כי לא ידעתי איך הרגו את הילדה ואמרתי השתמשתי בדברים ובחקירה אני לא יודע את התשובות לשאלות שהם נתנו אני ניסיתי (רוסית)

מתורגמנית : אני ניסיתי לנחש.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני ניסיתי לנחש איך זה היה נכון ומה שהיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תראה, אמר כאן כבוד בית המשפט לפני שבוע שזה תיק עם אלפי פרטים ואני מסכימה אתו, זה תיק עם אלפי פרטים החקירה הנגדית שלך גם אומר מאות עמודים, למה? כי אנחנו נעבור יחד על כל הפרטים, על כל הראיות, על כל האמרות שלך, על כל המוצגים ובמיוחד על אלה שאתה העלמת, אתה מוכן לזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, כבודו, אני בשביל זה בשביל לתת לכם הוכחות שאני חף מפשע.

ש : מצוין, אתנו אתה תשתף פעולה אתה תגיד רק את האמת?

ת : אני אגיד אמת אין מה להסתיר זה מה שנשאר לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מצוין, אני אומר בהקשר הזה לכבוד בית המשפט עברנו אל החקירה הנגדית אחרי הדיון האחרון בעקבות מה ששמענו מבית המשפט אנחנו גם צמצמנו, אני כבר אומרת 4 ימים לא יספיקו, כמו שאמרנו מראש אני אומרת עכשיו ישבנו וצמצנו בחמישי האחרון כבר אני אומרת שלא יהיו אי הבנות לא יספיקו.

כב' הש' א. קולה : מה זאת האמירה הזאת לא יהיו אי הבנות, אין אי הבנות כי קבענו מה שקבענו למה שתהיינה אי הבנות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נקבל בהכנעה כל החלטה של בית משפט, אני אומרת כבר שאני בתחילתה של החקירה הנגדית חקרתי אולי ברוטו שעתיים אני אומרת שזה לא יספיק וזה לא שלא צמצמנו, אני מראש אומרת זה לא יספיק.

כב' הש' א. קולה : בסדר, ככל שנסבור שבאמת יש מה שבדבריה של גברתי נשקול את זה, בינתיים אני לא חושב שהחקירה המתקדמת, יש שאלות שגברתי חוזרת עליהן וזה בסדר זה לגיטימי עד גבול מסוים, נתקדם ונראה, אם נסבור שאנחנו גורמים לכם חס וחלילה עוול נוראי אנחנו כאן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מצוין, אני אומרת לך רומן שאתה מנסה בצורה מכוונת לצייר את עצמך כשקרן, כמי שלא יכול להשתלט על עצמו, אני שקרן כמו שאמרת בחקירה ככה אני חי, אני אומרת לך שאתה לא שקרן, אתה מניפולטור וכל השקרים שלך הם חלק ממניפולציה כזאת או אחרת שאתה מפעיל לפי מה שנוח לך, אתה לא שקר, אתה מניפולטור אני טועה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, אני לא מניפולטור כי אמרתי שאני שיקרתי, כן שיקרתי בשביל היה לי מטרה לקחת את העונש כי אני הבנתי שאני סגור כבר בתיק הזה אני אקבל מאסר עולם ושיקרתי בשביל לקבל עונש יותר נמוך, פחות, נכון שיקרתי להם, הלכתי אתם בשביל לקבל עונש זה מה שהיה.

ש : זה נשמע כאילו כלום אבל לא שיקרת רק להם לחוקרים, אתה ישבת מול שלושה שופטים בהליך הקודם בדיון כמו השופטים פה שש ישיבות יום אחר יום אחרי יום אחרי יום בכל יום אתה הוזהרת בחובתך לומר אמת, הסתכלת להם בלבן של העיניים ושיקרת להם בהרבה נושאים לא רק בנושא אחד, לא הייתה לך בעיה עם זה?

ת : עד כמה שאני זוכר על המשפטים קודם אני לא שיקרתי בהכל, זה מה שאני יכול להגיד, אני לא זוכר הכל מה שהיה שם אבל אני לא שיקרתי בהכל זה מאה אחוז.

ש : ובמה ששיקרת מה שאתה אומר עכשיו ששיקרת, תכף אני אראה לך ששיקרת בעוד מלא דברים בעדות הקודמת שלך, אבל במה שאתה אומר ששיקרת בלב התיק בן אדם שמודה וצריך להסביר לבית המשפט למה הוא מודה ואתה בא ואומר הודיתי באמונה שלמה, אני האמנתי שבאמת רצחתי, בזה אתה שיקרת להם קודם כל, לא הייתה לך בעיה עם זה? ככה? 15 פעם אמרת להם בפנים שאני הודיתי בכל אחד מהשלבים מארתור בתא המשך בחקירה כולל בשחזור ובסוף גם ב- 21 האמנתי שרצחתי, שיקרת בלי שום בעיה.

ת : כמה שהסברתי קודם שזה היה קו של ההגנה ואני הלכתי עם קו הגנה.

ש : מה אתה מפיל את זה על קו הגנה, אתה עומד, אתה עד, נאשם, מה אתה מפיל את זה על קו הגנה, מה זה הסיסמה הזאת קו הגנה, קח אחריות אתה שיקרת כי אתה רצית לשקר, אל תפיל את זה על עורך דין שפיגל, עורך דין שפיגל עשה את העבודה שלו בצורה ישרה, נאמנה, הוא ייצג אותך, תיקח אחריות על עצמך תפסיק להפיל את זה על עורך דין שפיגל הוא לא העיד שקר אתה העדת שקר.

ת : אני לוקח אחריות על עצמי ואני אומר אמת שלא רצחתי ילדה ואין לי קשר מה שהיה במשפט הקודם אני אמרתי שאני לא זוכר הכל, היה קו הגנה של שפיגל הלכתי.

ש : אני אומרת לך שאתה לא עונה לי על השאלה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : גברתי שואלת את אותה שאלה, הבנו, בסדר זה לסיכומים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האיש גם כאן לא אומר את האמת.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה ללבן את הסוגייה הזאת.

כב' הש' א. קולה : לא צריך ללבן את זה יותר משבע פעמים ליבנו את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת את זה בדרכים שונות.

כב' הש' א. קולה : טוב, אני רק מסמן לי בכוכביות כמה פעמים נדמה לי שגברתי משכה את הזמן וכשנצטרך להחליט אם נוסיף לך יום או לא זה כמובן יהיה שיקול לכאן או לכאן, כי באמת אותן שאלות ואני מבין את גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זאת סוגייה סופר חשובה שאני יכולה לשאול אותה ולמצות אותה ובינתיים אני חושבת שקיבלתי עוד תשובות.

כב' הש' א. קולה : גברתי תעשה מה שהיא רוצה, גברתי שלא תבוא בטענות שלא נתנו לה זמן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני עושה את החישובים שלי.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך רומן שאי אפשר להאמין למילה אחת שאתה מוציא מהפה שלך

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מחשבות שלך.

ש : אני אומרת לך שעצם זה שאתה מפיל היום את האשמה בעדות השקרית שלך מא .ועד ת. בבית המשפט בהליך הקודם על עורך דין שפיגל זה מראה לנו שאתה לא לוקח אחריות על הדברים שאתה עושה ואתה ממשיך לשקר.

ת : זה לא נותן לי עוד שום דבר כי מה שהיה אני לא יכול לענות זה היה בדיוק של שפיגל או שלי אמרתי לא זוכר אבל הלכתי בקו של ההגנה זה מה שקרה.

ש : אני אומרת לך שכמו שאתה הפלת את האשמה בשקרים שלך על עורך דין שפיגל כך בדיוק גם עשית לעורך דין הרמלין לא הייתה לך שום בעיה עם זה גם עליו התהפכת כשזה היה נוח לך.

ת : הראשון מי זה הרמלין?

כב' הש' ד. צרפתי : אריה הרמלין?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, הראשון שייצג אותו.

כב' הש' ד. צרפתי : הראשון שייצג אותך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הראשון שהיה עורך דין,

כב' הש' ד. צרפתי : לפני שפיגל.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי שראיתי אותה כמה דקות לפני בית משפט, הוא דיבר אתי והוא אחר כך בא בבית מעצר ראש פינה וזהו לא היה אתי אפילו שיחה כי הוא לא יודע רוסית, אני לא הצלחתי לדבר אתו הרבה ולהבין הכל מה שהוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אף אחד מעורכי הדין שלך עד היום לא דיברו רוסית ועדיין הבנת מצוין, מה הקשר עכשיו לשפה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי ב- 15 השנים האלו שהייתי בבית סוהר למדתי עברית ואתם שומעים שאני בקושי אבל אני מדבר.

ש : אני אחדד את השאלה שלי, אתה טענת גם בבית המשפט וגם בחקירה המשטרה טענות שקריות על עורך דין הרמלין, אמרת שהוא לא הסביר לך דברים, שלא הבנת אותו בכלל שבשיחה אתו מה- 17/12 כל מה שהוא אמר לך זה שיהיה בסדר או מין משהו כזה כללי והוא לא הסביר לך כלום האמת היא שזה שקר, אתה הבנת אותו מצוין כי אתה נכנסת אחר כך למדובב ואתה סיפרת למדובב במשך 20 דקות את כל מה שעורך דין הרמלין אמר לך בשיחה, על הראיות על הערכת הראיות, על המשטרה, על כל מה שקורה בתיק והיום אתה מנסה למכור לנו את אותו שקר.

ת : לא, כמה שזוכר השיחה עם עורך דין הראשון שסיפרתי לארתור אמרתי מה שהבנתי אמרתי לארתור אפילו אם אני לא הבנתי בדיוק מה שהוא אמר אני גם אמרתי לארתור אני חשבתי אולי הבנתי נכון אולי לא, אמרתי מה שהוא חושב, זהו, העברתי את כל האינפורמציה אבל הבנתי נכון או לא באיזה דברים אני לא יכול להגיד מאה אחוז כי קשה היה להבין אותו ואמרתי לו לך לאישה היא תסביר את כל הסיטואציה.

ש : השיחה עם ארתור היא כמו תמונת ראי למהימנות שלך, כי כשלבית המשפט ובחקירה אתה בא ואומר הוא לא הסביר לי כלום, אני לא הבנתי כלום אמרתי לו לך לאישה שאתה נכנס לתא ואתה מדבר כמו טייפ רקורדר לארתור את כל מה שעורך דין הרמלין הראה לך יש לנו תמונת מראה לשקר שלך, שקר מאד ברור, אז מה אתה מספר לנו היום לך לאישה לא הסביר לי לא ייצג אותי כמו שצריך? אני אומרת לך שאתה מכרת את עורך דין הרמלין בחצי שקל, סליחה על הביטוי, כי ככה היה נוח לך להציג מצג שעורך דין לא מסביר וכך עשית לעורך שפיגל וכך אולי גם תעשה לעורך דין הלוי הכל לפי האינטרסים שלך, אני טועה?

ת : את טועה, אני אמרתי שמה שהבנתי מעורך דין הסברתי, היה דברים שיכול להיות הבנתי לא נכון אבל אני גם אמרתי למדובב מה שאני חושב, אני לא יכול לזכור כל השיחה מה היה ומה שם היה זה דבר אחד ואני באמת לא ידעתי כל הזכויות שלי מה שמגיע לי כי עורך דין לא הצליח להסביר לי בדברים האלה כי אני לא ידעתי עברית.

ש : אני אומרת לך שאלו בדיוק המניפולציות שאתה עושה, כך עשית בחקירה, כך עשית בבית המשפט בהליך הקודם, כך אתה מתנהל, אתה ממציא שקרים שהם משרתים אותך, המצאת על עורך דין הרמלין שהוא לא הסביר לך כי היה נוח לך לייצר מצב שאין לך ייעוץ משפטי כמו שצריך, המצאת על עורך דין שפיגל אותו דבר בעדות שלך בבית המשפט, זו בדיוק הדוגמה להתנהלות שלך, אתה לא שקרן אתה מניפולטור ואתה מוכר כל אחד שעובר לך בדרך אם זה מה שנוח לך.

ת : זה לא נכון בדיוק, אמרתי מה היה עם עורך דין הרמלין הזה מה שהבנתי הבנתי ממנו וזהו.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו לא חוזרים על עצמנו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני אומרת לך שרק לאדם אחד אתה סיפרת את האמת והאדם הזה אתה ראית בו חבר שלך, מייעץ, מי שעומד לצדך, קראת לו אפילו כמו עורך דין שלי, ארתור, רק לו אתה סיפרת ברגע השיא של יחסי האמון את האמת, לכל השאר אתה שיקרת, בחקירה אחר כך ההודאה והשחזור זה הודאה עטופה בכל מיני שקרים ומניפולציות אבל האמת הטהורה האמיתית רק לארתור.

הנאשם, מר ר. זדורוב : גם לארתור הסברתי שאני שיקרתי לו כי אני לא ידעתי איך הרגו את הילדה ושעוזב אותי בשקט, שיקרתי לו כן, אני אמרתי את זה.

ש : אני אומרת לך בדיוק ההפך, לארתור סיפרת את האמת, אולי לא סיפרת לו את כל האמת כי הוא לא ישב וחקר אותך, הוא לא חוקר, זאת לא חקירת משטרה אבל וזה העיקר כל מה שאתה סיפרת לארתור היה אמת, בהתוודות אני מדברת כמובן.

ת : אמרתי שסיפרתי לארתור הכל שקר כי לא הרגתי ילדה ואפשר לראות אפילו בדיסקים רק שהוא יעזוב אותי בשקט וייתן לי קצת לחשוב ולא ילחץ עלי הכל שיקרתי לו, הכל אפשר לשאול.

ש : אני אומרת לך שלאורך כל השנים כולל מה אתה מה מספר היום וכולל מה שסיפרת בשבוע שער ההסבר לך לשאלה למה התוודית בפני ארתור הסברים היו לך הסברים שונים כולם שקר כולל מה שסיפרת לנו פה בשבוע שעבר ולכן זה מותיר אותנו רק עם ברירה אחת, אתה פשוט סיפרת לו אמת.

ת : אני לא סיפרתי אמת לארתור, אני שיקרתי, והסברתי את זה ואני חוץ מאמת שיש מה שאני אומר כל השנים האלה שלא הרגתי ילדה אין מה להגיד, אמרתי לא רוצים לשמוע בסדר לא רוצים לשמוע, למצוא את הזרע של הרוצח והאנס ויוכיח את זה אני הלכתי עם אמת שלי עד הסוף, נכנסתי בבית סוהר לא למשנה הייתי עם האמת שלי עד הסוף, אמרתי שלא הרגתי ואני הולך עם זה עד הסוף.

ש : אני אומרת לך שכל מי שצופה בדיסק שבו אתה התוודית בפני ארתור רואה את הדיבור שלך, רואה את הרגשות שלך, רואה את כל ההתנהלות שלך, רואה את הלחישות רואה את הכל לא יכול להתבלבל אתה אמרת לארתור את האמת ואחר כך יום אחר כך הגעת לחקירה הגעת לשחזור כבר חזרת למניפולציה שלך שם סיפרת את האמת אבל רק איפה שנוח לך, ואיפה שלא נוח לך לפי האינטרס טשטשת בלבלת הכהית שכחת כדי כמו שאתה אומר רצית לקבל הקלה בעונש, אצל ארתור לא היה לך האינטרס הזה ולכן סיפרת לו את האמת.

ת : זה מה שאמרתי לא סיפרתי לו את האמת זה היה שקר, אפשר לראות בדיסקים איך אני חזרתי עצבני ואמרתי אני עם האמת שלי הולך עד הסוף ואפשר לראות איך ארתור מתחיל לסחוט אותי איך מתחיל להלחיץ אותי לאיים עלי אה אתה שכחת שאתה פה לפני שעתיים הודית ברצח באיזה רצח הודיתי? לא הודיתי בשום דבר, פשוט זה מצב שבן אדם בכוח רוצה לקבל ממני הודאה שקרית, אמרתי שקר הזה אמרתי וחזרתי בול במילים מה שהוא לימד אותי והבנתי שככה זה יכול לעבוד, הלכתי עם זה ככה.

ש : בול במילים.

ת : ואמרתי כל הזמן שלא הרגתי את הילדה ואין לי קשר לזה ואמרתי כל הזמן שלא הרגשתי את הילדה ואין לי קשר לזה.

ש : טוב, בול במילים שהוא לימד אותך על זה נדבר בהמשך, אני אומרת לך שהחקירה שלך ב- 19 לחודש והשחזור וגם אחר כך עוד יותר ב- 21 לחודש אבל במיוחד בחקירה ובשחזור אתה מסרת את הדברים שרצית למסור, לא מסרת את מה שלא רצית למסור הכל כדי שתוכל להוכיח את הגנת האפקט שהיא זאת שתזכה אותך והקלה בעונש, זה נכון?

ת : אמרתי אני שמעתי מה זה אפקט באפקט הזאת גרסה שעם ארתור אנחנו בנינו זה אפקט שיכול להסביר למה אני לא יודע דברים וזה היה נכון בשביל לקבל את אותו משקל נכון השתמשתי בזה אבל אני לא ידעתי איך הרגו ילדה ולא ידעתי איך לענות לזה ואמרתי לא זוכר כי לא יודע מה אני יכול להגיד אני עשיתי הכל בשביל לקבל את העונש נמוך מכל הסיטואציה הזאת ועשיתי מניפולציה עם חוקרים נכון כי אני לא יודע אמת איך אני יכול להגיד, כי הפתרון היה אני ידעתי מראיות שהיה נגדי אני מקבל מאסר עולם מאה אחוז, לעשות הגנה על עצמי אני לא יכול, אני אומר תלכו תחפשו את המכנס שיכול להוכיח חפותי לא רוצים, אני אמרתי שלא הייתי בקומה שנייה אמרו שראו אותך שאתה שם מנקה ידיים בצורה לא הבנתי אכזרית משהו כזה אמרו, אני לא הייתי בקומה שנייה על מה אתם מדברים וכל מה שאני אומר לא רוצים לשמוע ואני הבנתי מהתחלה שחוקרים כבר לעצמם החליטו שאני אשם אין לי דרך להוכיח חפותי אז הלכתי בצורה לקחת משניים דברים רעים הכי פחות מה שאפשר זה מה שהיה, נשאר לראות הכל דרך הסרטים.

ש : או קיי, אני חושבת שאתה ואני מסכימים בדבר אחד שההודאה והשחזור שלך היו במטרה לשכנע את המשטרה שרצחת באפקט שיש לך הגנת אפקט נכון? כדי לקבל הקלה בעונש.

ת : לא בדיוק .

ש : אתה רק אומר אני לא רצחתי ואני כן אומרת אתה כן רצחת, תשים את השאלה הזאת צד אם רצחת או לא פה אנחנו לא מסכימים ,אני אומרת לך שגם החקירה שלך ב- 19 וגם בשחזור אז אתה רצית לשכנע שרצחת בהגנת האפקט על זה אנחנו מסכימים נכון?

ת : לא בדיוק, אלכס ישר נתן לי להבין שהוא לא מוכן לקבל את האפקט, הוא רצה לקבל רק גרסה בלב נקי זה מה שהיה.

ש : אתה רצית לשכנע שאתה רצחת אותה תחת אפקט כי כך תוכל לקבל הקלה בעונש, גם הודאה בלב נקי אני לא אומרת שלא אבל מה שנותן לך באמת את ההקלה את ה – 15 12 13 שנה זה האפקט.

ת : אני השתמשתי באפקט כי לא יכול להסביר את הדברים מה שהם רוצים ספציפית שלא יודע, השתמשתי בזה אבל אלכס לא רצה מקבל את האפקט, הוא אמר שהוא רוצה לקבל רק הודאה בלב נקי שאני חייב להסביר איך ולמה היה רצח לתת לו סיבה וכל מיני פרטים.

ש : אפקט זה בעצם ממה שאתה סיפרת לזניה עוד בהתחלה זה בגדול יש לה שני תנאים, 1. זה היה בלייק אאוט נמחק הזיכרון או חלקים מהזיכרון נמחקים, עניין של זיכרון, נכון?

ת : מה שהסברתי על אפקט זה מה שידעתי דברים כללי לא מדויק, שמעתי שבן אדם בתוך אפקט לא זוכר איזה רגע נכון, על בלייק אאוט ראשון אמר ארתור לא אני, אני יכול להיות אחר כך השתמשתי בבלייק אאוט יכול להיות לא זוכר בדיוק אבל כמה שאני יודע בן אדם אפילו מתי עושה משהו באפקט באותו רגע הוא לא זוכר אבל אחר כך הוא זוכר כמעט הכל, גם השני גם אולי אני טועה אני לא יודע.

ש : באפקט באופן כללי על מה שאתה הסברת על אפקט יש שני תנאים, 1. יש בעיה עם זיכרון כי נמחק חלק מהזיכרון, נכון?

ת : נכון.

ש : השני איך אמרת עף הגג, מה זה עף הגג הכוונה הבן אדם פועל בלי שיקול דעת בלי תובנה, הוא כאילו על אוטומטי זה האפקט בעצם נכון?

ת : כן ואת שכחת להוסיף שבן אדם אחר כך זוכר מה הוא עשה הוא יכול לא לזכור הכל אבל הוא זוכר ומה שאמרתי גם לארתור אפקט קשה פה להכניס כי בן אדם זוכר אבל אני יודע מאה אחוז שלא הייתי בשירותים של הילדות ויודע מאה אחוז ואיך אני יכול לעשות את האפקט הזה אבל השארתי את האפקט הזה כי זה יכול להסביר למה אני לא יודע דברים.

ש : או קיי, נמחק זיכרון חוזר אחר כך איך אמרת זוכר בוקר צהריים ערב חוזר לאט לאט הזיכרון.

ת : נו אני לא יודע זמנים מתי הוא חוזר.

ש : לא, חוזר לאט השחזור של הזיכרון בן אדם נזכר מה היה לא מאה אחוז אבל נזכר ואף לו הגג, נכון?

ת : עד כמה שדיברנו כן.

ש : אז למה האמנת בפני הפסיכיאטר שאתה רצחת באפקט?

ת : כי אמרתי לפני פסיכיאטר אני הייתי כבר בקריזה אני הייתי אצל פסיכיאטר בקריזה שהיה התפוצץ אצלי את המוח ואני לא אמרתי שאני רצחתי באפקט, אני אמרתי יכול להיות נכון שאם כולם אומרים שאני רצחתי יש ראיות נגדי מה אז אני הרגתי אותה אז אני אנסתי אותה זה מה שלא מסתדר בראש שלי כי אני לא הייתי אף פעם בשירותים של הילדות, הייתי אצל פסיכיאטר הוא דיברתי אתו הוא עזר לי וגם היה חוקר אחד שאמר אם אתה יודע שאתה לא עשית לך עם האמת שלך עד הסוף אל תפחד וחזרתי ממנו והרגשתי טוב והלכתי עם האמת שלי עד הסוף.

ש : אבל אתה כל הזמן היית עם האמת שלך לאורך כל החקירות הראשונות אמרת לא רצחתי מה אני יודע שלא רצחתי, גם בהמשך מה- 22 עד הסוף אמרת לא רצחתי ובכל זאת גם אצל הפסיכיאטר וגם אצל ארתור בתא לפני שיצאת לפסיכיאטר אתה כן האמנת שרצחת, שייתכן, יכול להיות שרצחתי, איך זה יכול להיות?

ת : זה מה שהיה לארתור שזה היה כבר מצב פסיכי כי אני בן אדם שלא יכול לקבל את הדברים פיזית נגיד אונס או דבר שאני בכלל לא יכול להבין וזה מה שהיה מלחמה בתוך הראש שהביא אותי למצב הזה זה מה שהיה ואני יודע שלא עשיתי את זה אבל צד שני יש ראיות נגדי וראיות חזקות שמשטרה לא מזייף כל הדברים האלה ואני לא הצלחתי להסביר לעצמי למה זה קרה ככה אתי והיה את הזמן פסיכי שהאמנתי בגלל זה לקחו לבית חולים אבל אני יודע שלא עשיתי את זה זה אני יודע בוודאות וחוץ מלהגיד שאני לא עשיתי רצח ולא יודע מה הקשר ואין לי קשר לזה אני לא יכול להגיד שום דבר ולא יכול להוכיח אף אחד לא יכול לשמוע אותי.

ש : תשמע, לפני שיצאת לפסיכיאטר אתה לא אמרת יכול להיות שעברתי בסופר ולקחתי כמה פיצוחים ואכלתי, אתה אומר יכול להיות שרצחתי ילדה, בוא, בן אדם שלא רצח ולא ירצח ואין סיכוי שהוא יעשה דבר כזה בחיים לא יגיד יכול להיות שרצחתי בחיים לא ואני מסוגל לרצוח מכיר את עצמי כבר היו לי עניינים בעבר.

ת : אני אמרתי שאני לא אמרתי שאני הרגתי ילדה, יכול להיות אמרתי כן כי הייתי במצב פסיכי ואני אמרתי אי אפשר להגיד אף אחד לא עושה את זה כי אף אחד לא היה במקומי, אני עברתי את הדברים האלה ואני דוגמה לכם שזה יכול לקרות זה מה שאני יכול להגיד.

ש : אבל תראה רומן, אתה בשיחה הזאת אומר אני מסוגל לעשות דבר כזה, אני מסוגל לרצוח, אתה נותן דוגמאות שלך מהעבר על דברים קשים שעשית על הפגיעה באח שלך, אתה מאמין בעצמך שאני מסוגל לרצוח אדם שלא רוצח כל אדם נורמטיבי בחיים לא יגיד דבר כזה, אף אחד ממי שיושב פה באולם בחיים בשום מצב פסיכי לא יגיד על עצמו אני מסוגל לרצוח, מי שאומר אני מסוגל לרצוח זה באמת מי שמסוגל לרצוח והיחידי פה מכל האנשים זה אתה כי רק אתה אמרת את זה וזה נכון.

ת : אני יכול להגיד שתובעת טועה, דבר שני ארתור שעשה לחץ והביא אותי למצב הזה זה מה שקרה ואני אמרתי לא הרגתי נכון אמרתי על השיחה כי במצב כזה הסברתי את הסיפור אבל הסברתי שלא היה מצב כזה הוא לא היה צריך לקבל את העזרה רפואית הוא לא היה את השקר שלו בשביל שהורים יענישו אותי יותר חזק זה מה שאני הסברתי, כן באותו רגע לא ידעתי על הדברים האלה כי הייתי חי עם הדברים של מה שקיבלתי אז זה מה שהבנתי מבית משפט (לא ברור) ששיקר זה בשביל להעניש אותי יותר חזק אבל עד הזמן הזה אני חשבתי שכן הרבצתי אותו ככה שהוא השתין דם אבל זה יצא שקר.

ש : גם על זה נדבר אני לא בטוחה שזה שקר, נחזור לנושא שלנו, איזה לחץ ארתור עשה לך בשיחה של ה – 18 איזה לחץ? אתה היית במצב מצוין, אתה בכלל לא הודית בשיחה הזאת, אתה היית בסדר גמור ואתה באת לא בשום מצב פסיכי כמו שאתה אומר ואתה אמרת אני מכיר את עצמי אני מסוגל לרצוח, מה אתה מקשקש עכשיו ארתור הלחיץ או לא כולנו פה ראינו את הדיסקים ראינו איך היית, אתה אומר על עצמך אני מכיר את עצמי, אני מסוגל לרצוח ולא היית בשום מצב פסיכי אתה פשוט הורדת אבן מהלב בגלל זה אתה נראה ככה.

ת : לא נכון אני אמרתי וזה עוד פעם חוזר אפשר הכל לראות, הוא התחיל להגיד הנה יש ראיות נגדך, אתה אשם, אתה חייב לחשוב חייב להודות וכל הדברים שלו היה נגדי וזה מה שהביא אותי למצב הזה.

ש : אני אומרת לך רומן שכמו שהסכמנו קודם לאפקט יש את שני התנאים את הנושא של הזיכרון שחוזר אחר כך לאט לאט ואת הנושא של עף לי הגג אין לי שיקול דעת אין לי תובנה אני על טייס אוטומטי עם הגרסה הזאת אתה ניסית לשכנע את החוקרים כשהודית בשחזור שזה מה שקרה למרות שאתה אומר אני לא רצחתי אבל רצית לשכנע שזה מה שקרה שעף לך הגג נכון ושאתה לא זוכר בדיוק הכל שלאט לאט אתה מתחיל להיזכר.

ת : אמרתי אני לא ידעתי פרטים בגלל זה השתמשתי באפקט ומתי הלכתי לחוקרים הרגשתי שלא הרגתי ילדה אני פשוט ניסיתי לקבל עונש יותר פחות ואפקט כן אני השתמשתי אותו כי לא יודע איך לענות אמרתי לא זוכר ואמרתי כן אני השתמשתי בשביל לעשות שיתוף פעולה עם החוקרים ולארתור שיקרתי זה סיפור שקר שהוא רצה לקחת אותו בכוח זה אפשר לראות הכל בדיסקים.

ש : לארתור הודית הודאה מלאה, לחוקרים בשחזור ובחקירה ניסית למכור גרסת אפקט ולכן היא לא מלאה ולכן לא כולה אמיתי כי רצית להראות א. אני לא זוכר הכל ב. עף לי הגג פעלתי בלי שיקול דעת בלי תובנה בגלל זה ההודאה שלך נראית X והשחזור והחקירה נראים Y בגלל שאתה רצית אותם לשכנע בהגנת אפקט.

ת : זה לא נכון כי מה ששיקרתי לחוקרים נכון, לארתור נתתי סיפור שקט נכון, מתי הלכתי בשחזור אם אתם רואים אני לא רציתי לשחזור כי אני לא יודע פרטים ואני פחדתי ללכת לשם ואלכס בא להוכיח לי שאני חייב ללכת כי זה מה שיכול לעזור ללב נקי מקבל הקלה בעונש בגלל זה הלכתי כי אני פחדתי להגיד דברים שאני לא יודע והשתמשתי בזה נכון לא נכון בשביל להבין תשובות ושאלות נכונות כי מחוקרים אני למדתי את הגרסה שלהם מתי הם נותנים לי אה כל הכבוד אתה טוב לב נקי אז ידעתי שאני הולך בקו נכון ואם אפשר לראות כי אני בן אדם שלא יודע שום דבר שם ומתחילים לא אתה רע אתה זה הפשוטה היה טכניקה שלהם למדתי אותה מהר והסכמתי ללכת לשחזור אם לא היה זה חשוב ככה שחזור בטוח שאני לא הולך זה יותר קל לי אבל בגלל שהם אומרים שזה חשוב אני הלכתי.

ש : אתה מסכים אתי וגם לארתור אמרת את זה שמי שמנקה ראיות מטשטש עקבות זה המילים שלך, אחרי הרצח אין לו הגנת אפקט לא אתה באופן כללי כי מי שמבין שצריך לנקות זירה וראיות אז אין לו אפקט יש לו שיקול דעת לא עף לו הגג, הגג עוד מחובר לבית נכון?

ת : על זה אני לא יכול להגיד כי אני לא יודע אבל אני יכול להגיד דבר אחד שארתור אמר לי אם אתה עדיין עצור וחשוד ברצח אז אין להם ראיות אם אין ראיות אז בטוח שהרוצח נתן את הראיות האלו, זה מה שהיה וזה מה שאפשר לראות וזה מארתור אני יודע.

ש : או קיי, אני אשאל אותך שאלה אחרת, לא שואלת עלייך אלא על מה שאתה מכיר ויודע, מי שמנקה ראיות אחרי שוד בסדר? הוא לא יכול טעון אפקט כי יש לו שיקול דעת, הוא עוד שם הוא כרגע עשה שוד אין לו אפקט כי לא עף לו הגג הבן אדם חושב מבין מודע ויודע מה קורה אתו.

ת : אני לא עשיתי אף פעם שוד לא יודע, יכול להיות את אומרת נכון אני לא יודע.

ש : אני שואלת רק ממה שאתה יודע על אפקט כי אלה דברים שאתה סיפרת, אני לא ממציאה דברים, אתה אמרת לארתור מי שמטשטש עקבות לא יכול ללכת על אפקט.

ת : אני לא זוכר מה שאמרתי את זה אני זוכר שדיברנו בכללי על אפקט כן זה זוכר.

ש : בדיוק, מי שלפני הרצח מוריד את הפלייר מכניס אותו לחולצה מוריד את האוזניות מהאוזניים לא יכול להיות לו אפקט כי יש לו תובנה יש לו שיקול דעת לא עף לו הגג נכון?

ת : אני לא זוכר איך אנחנו הגענו לשיחה הזאת אבל זוכר שאמרתי ששמתי פלייר אחרי החולצה כמה שאני זוכר, לא זוכר בדיוק איך הגענו לשאלה, אולי הוא שאל אני פשוט לא יודע איך זה היה.

ש : אני לא שואלת עלייך, אני שואלת שאלה כללית, מי שלפני רצח מוריד את הפלייר מכניס אותו לחולצה מחביא ואתו מוריד אוזניות אין לו אפקט כי יש לו שיקול דעת נכון? לא אתה, אני יודעת שהדוגמה מאד דומה, אני לא מדברת עלייך לאדם כזה לא יכול להיות אפקט.

ת : יכול להיות.

ש : כי הדבר הזה אתה סיפרת לארתור שאתה עשית אבל בחקירה ובשחזור לא סיפרת את זה למה?

ת : כי אמרתי,

ש : כי לארתור סיפרת את האמת ובחקירה ובשחזור רצית לשכנע באפקט נכון?

ת : לא נכון, כי אני אמרתי לארתור אני שיקרתי, לחקירה אני ניסיתי לענות על השאלות מה שהם נותנים לא יותר מזה ולשנות את השאלות מה שהם נותנים זה מה שהיה.

ש : את הדבר הזה אתה אמרת לארתור בלי שהוא בכלל שאל אותך, אתה פשוט סיפרת לו את הפרט הזה מיוזמתך, אני הורדתי את הפלייר הכנסתי אותו לחולצה והלכתי אחריה הוא בכלל לא שאל, אתה נידבת את הפרט הזה.

ת : אני לא זוכר איך הגענו לשיחה הזאת, הכל יכול להיות כי אני כל הזמן עובד בפלייר כי פלייר כל הזמן אצלי פה ואוזניים כל הזמן באוזניים זה מה שהיה.

ש : אז אם זה כל כך פשוט למה בחקירה שהתוודית ובשחזור לא סיפרת את הפרט הזה רק ארתור שמע אותו ממך למה?

ת : כי ארתור אני (לא ברור) שקר זה דבר אחד, במשטרה כבר רציתי לקבל עונש ולא אמרתי להם שום דבר כי אני לא יודע פרטים ורק עניתי על שאלות מה שהם אמרו, לא יותר מזה.

ש : אבל את המשטרה אתה רצית לשכנע, רצית לתת להם פרטים כל הזמן הסתכלת על הפנים שלהם, על התנועות, על הסימנים על הרמזים, פה כבר היה לך פרט ביד, כבר נתת אותו לארתור הוא אכל אותו בלע אותו הפרט הזה עבר למה לא תרמת אותו גם למשטרה אולי לשכנע קצת יותר לעשות סיפור יותר יפה, למה הסתרת את זה מהמשטרה?

ת : א. לא ידעתי שארתור מדבר, דבר שני אני ידעתי שמשקר לו שיקרתי לו, במשטרה הלכתי עם משטרה ללכת לקבל לב נקי ועונש קל כי ידעתי שאני סגור במאסר עולם וזהו, אני פשוט עניתי לשאול מה ששאלו לא יותר מזה.

ש : מה הקשר ארתור אמת לא אמת, אתה רצית לבוא למשטרה עם סיפור ולשכנע אותם, לא היו לך פרטים לטענתך אלא כל הזמן המצאת לוגיקה, שאבת מהם, כאן כבר היה לך פרט מוכן, ארתור בלע אותו, למה את הפרט הזה לא סיפרת למשטרה? אני רוצה תשובה ישירה?

ת : כי ארתור כל הזמן הלחיץ אותי בשביל לא איבדתי אותו כמו חבר שיקרתי לו, שומעים אותנו לא שומעים אני לא ידעתי שום דבר והמצאתי סיפור שקר בשבילו זה לא יותר מזה, במשטרה היה לי פתרון לקבל עונש הכי פחות זהו זה מה שהיה.

ש : לארתור אמרת את זה כי זה אמת, שאלתי למה לא אמרת את זה למשטרה?

ת : מה שקשקשתי לארתור קשקשתי, במשטרה עניתי רק בשאלות מה שאמרו כי אני לא הרגתי את הילדה מאיפה אני ידוע מה פרט מה לא פרט אני לא יודע את זה, רק עניתי במשטרה מה ששאלו לא יותר מזה.

ש : באמת? לא נתת במשטרה פרטים משל עצמך? רק מה ששאלו?

ת : כמה שאני זוכר כן, מה שאני אמרתי והם עוד פעם שאלו שיניתי, הלכתי בשביל לעשות הקלה בעונש.

ש : אני אומרת לך שחלק גדול מהפרטים האלה שאתה מסרת על הרצח אתה מסרת מיוזמתך בלי שבכלל שאלו אותך ויכולת אותו דבר למסור גם את הדבר הזה, ולא עשית את זה מהסיבה הפשוטה כי זה לא מתיישב עם אפקט לכן ארתור שמע את זה המשטרה בחיים לא הייתה שומעת את זה ממך כי אחרת לא היה לך צאנס לאפקט.

ת : אני אמרתי כבר שאני כמה שאני זוכר רק עניתי לשאלות לא שום דבר, מה אמרתי לארתור על הדיסקמן לא זוכר, אולי אמרתי שאני הורדתי, אני לא זוכר מה הפרטים אני גם לא יודע מה הפרטים כי ארתור זה לא משטרה, ארתור זה חבר שהיה אתי שדיבר שלמד אותי זהו משטרה זה משהו אחר.

ש : דווקא בגלל זה, מול המשטרה יש לך אינטרס, מול ארתור אין לך אינטרס, ארתור לא יכול להוריד לך בעונש, ארתור לא יכול לתת לך הקלה, המשטרה היא זאת שיכולה, האינטרס שלך הוא לספר למשטרה סיפור עם כמה שיותר בשר כדי לשכנע אותם, דווקא בגלל זה היית צריך לספר לו את הדבר הזה בחקירות ובשחזור זה מה שלא מסתדר לי, למה הסתרת אותו בחקירה ובשחזור?

ת : כי אני לא הרגתי ילדה מה אני יכול להגיד.

ש : או קיי, רשמתי בפניי שלא קיבלתי תשובה עניינית לדבר הזה ואני אתקדם לדבר הבא. למה את הסיפור שמיד אחרי הרצח אתה החלפת בגדים סיפרת רק לארתור, למה בחקירה במשטרה ובשחזור לא סיפרת את הדבר הזה? לא רק שלא סיפרת כששאלו אותך אם הלכת להחליף בגדים אמרת שלא, למה ארתור שומע שכן ובחקירה ובשחזור אתה משמיע שלא?

ת : כמה שאני זוכר ארתור שאל מה עשית עם בגדים כמה שאני זוכר וקשקשתי אמרתי החלפתי כמה שאני זוכר, אני לא יכול לזכור מדויק מה היה ולזכור בדיוק, אבל במשטרה אני אמרתי אמת כי לא החלפתי שום ציוד כי מה שהיה עלי נשאר עלי זהו ונתתי למשטרה חולצה ונעליים כי מכנסיים אני זרקתי בוודאות כי המכנס הזה יכול להוכיח חפותי.

ש : למה לארתור ששואל אותך אם אתה החלפת בגדים אחרי הרצח אתה אומר שמיד אתה החלפת בגדים למה במשטרה כששואלים אותך אם החלפת אתה אומר שלא?

ת : עוד פעם, ארתור שאל אותי על המכנס אם אני זוכר נכון אמרתי כן החלפתי כי אני זוכר לו שקר אפילו דקה לא חושב, במשטרה אמרתי אמת כי לא החלפתי בגדים זה אמת זה מה שהיה.

ש : זה התנהגות אדם נאיבי.

ת : אני אמרתי שאני נאיבי.

ש : למה זה לא הפוך, למה לארתור לא זרקת לא החלפתי בגדים ובמשטרה בחקירה ובשחזור אמרת כן החלפתי בגדים למה זה לא הפוך?

ת : כי אמרתי שארתור הוא חבר בתא, הוא חבר, הוא שאל אז זרקתי לו וזהו.

ש : אז תגיד לו את האמת.

ת : במשטרה אמרתי אמת זהו.

ש : אני לא מבינה, האיש הזה שאתה אומר שלפני דקה רצה להחניק אותה בכרית בלילה ואיים עלייך בכוויות איזה חבר איזה שטויות, יכולת להגיד לו את מה שאמרת במשטרה שאל אותך החלפתי בגדים תגיד לו לא, בשביל מה צריך להמציא? מה הבעיה עם זה?

ת : אמרתי אני יצאתי את הסיפור כי הוא סיפר קודם שהוא ירה באנשים והוא מפחיד עם דברים שהוא ירה ואמר שאני יכול לקבל על זה שמשקר לו ופחדתי כן הוא יכול בלילה לעשות אני אתו בתא לך תדע הוא יחניק אותי אחר כך יגיד אני להתאבד או משהו אני לא יכול להוכיח אחר כך מתי אני מת וזה פחדתי ויצאתי את הסיפור שהוא ירגיש שכאילו מספר לו סוד שהוא יהיה יותר רגוע וזהו זה מה שהיה.

ש : וזה הסוד שהוא יהיה יותר רגוע.

ת : כאילו הוא סיפר לי סוד ואני סיפר לי סוד והוא יהיה רגוע.

ש : וכשהוא אמר לך 4 ימים קודם בתא שהוא דקר אנשים ועשה עבירות פליליות מפחידות של אלימות אז זה לא הפחיד אותך?

ת : דקר אני לא זוכר שהוא אמר אבל שהוא ירה הוא סיפר לי.

ש : או קיי, אני אומרת לך רומן שאת הפרט הזה שאתה מיד אחרי הרצח החלפת את הבגדים אתה סיפרת לארתור כי סיפרת לו את האמת ואתה הסתרת ושיקרת למשטרה גם בחקירה וגם בשחזור אמרת שזה לא היה ולא החלפת כי רצית לשכנע באפקט כי מי שמחליף בגדים יש לו שיקול דעת והגג שלו לא עף הוא עדיין מחובר לראש.

ת : זה לא נכון, אמרתי לארתור שיקרתי, במשטרה אמרתי אמת ואני לא חשבתי על מחליף בן אדם בגדים לא מחליף אפקט לא אפקט לא חשבתי על דברים כאלה בכלל.

ש : אתה אמרת לארתור אני ניקיתי את כל הראיות, אמרת את זה שלוש פעמים, במשטרה לא סיפרת שניקית את הראיות חוץ מאיזה בריחה קטנה שהייתה לך בחקירה שלקחת את השרוול וסגרת את דלת המתחם אבל זה בסדר בשחזור כבר לא סיפרת את זה סיפרת שסגרת רגיל ושהראית ככה עם היד שאתה מנקה מעל הדלת ואז אמרת אוי אוי אוי לא יודע למה עשיתי את זה כי תפסת את עצמך שברח לך הדבר הזה, למשטרה לא סיפרת שניקית את כל הראיות, למה ארתור כן שומע שניקית את כל הראיות והמשטרה לא שומעת את זה למה? כי רצית לשכנע את המשטרה באפקט ולארתור סיפרת את האמת?

ת : כי עם ארתור אנחנו קודם דיברנו והוא אמר שאם רוצח נתן את הראיות אז בגלל זה אין ראיות נגד רוצח ואתה חשוד עדיין ואני החזרתי לו בהתוודות אותו דבר מה שאנחנו דיברנו אתו.

ש : אבל זה פרט שאתה אומר לו אני ניקיתי את כל הראיות, אפקט לא יעבור זה מילים שלך.

ת : נכון.

ש : אתה ידעת שמי שמנקה את כל הראיות ומי שמוריד את הפלייר לפני הרצח ומי שמחליף בגדים מיד אחרי הרצח לא יכולה להיות לו הגנת אפקט ולכן את הדברים האלה אתה כן מספר לארתור כשאתה מספר לו את האמת ומהמשטרה אתה מעלים אותם ומשקר לכן יש הבדים בין החקירה שלך והשחזור לבין ההתוודות אצל ארתור זה הכל בגלל המניפולציה שלך.

ת : אמרתי שנכון אני סיפרתי לארתור כל מה שאנחנו דיברנו ואני החזרתי הכל ובגלל שהילדה ביקשה ממני סיגריה בגלל זה היה התחלה דיברנו על הכל ואני חזרתי באותם מילים לארתור בחזרה ובמשטרה אני אמרתי דברים שאני לא יודע והשתמשתי באפקט כי לא יודע איך עשו את זה והלכתי עם המשטרה בשביל לעשות שתוף פעולה ועניתי רק בשאלות ששאלה המשטרה לא יותר מזה.

ש : את הדקלום הזה שמעתי כבר 4-5 פעמים היום, יש לך תשובה יותר עניינית או שזו התשובה?

ת : אני עניתי זהו.

ש : או קיי, אני אומרת לך שלארתור אתה סיפרת שאת המכנס והסכין אתה זרקת בבטון איפה ששופכים כל יום בטון נתת לו שם את ההסבר ובחקירה אתה אומר במזבלה לא במכולה במזבלה למה למה השוני הזה?

ת : כי לארתור היה קשקוש ואיזה מפעל זורק סתם בטון? באותו רגע לא חשבתי אמרתי אה שם זורקים בטון זרקתי שם בטון אבל במשטרה אמרתי אמת כי אני הייתי צריך שהם הלכו וימצאו את המכנסיים ואמרתי להם כל הזמן תלכו תחפשו.

ש : הם האמינו לך שזה במזבלה?

ת : אני לא יכול לדעת כי עד שאני דירתי הם לא הלכו לחפש ואני אמרתי אפילו תיקחו אותי אני לבד אחפש את זה הם לא לקחו אותי.

ש : אז אם אמרת למשטרה במזבלה אז תגיד גם לארתור במזבלה הרי ארתור יודע שאמרת למשטרה במזבלה סיפרת לו את זה בשביל מה לארתור אתה צריך להגיד בטון, עשיתי ווידוא כפול שקית ועוד שקית בשביל מה?

ת : א. באמת שמתי בשתיים שקיות אחד שקית היה שם עם טיטול שלא יהיה ריח סגרתי אותו ושמתי בשני, זה נכון, ואמרתי לו למשטרה שלכו תחפשו כי זרקתי ליד הבית בפח זבל, ארתור זה היה קשקוש אני לא חשבתי הוא שואל אני עונה אני אפילו לא חשבתי בשניה מה אני אומר זורק.

ש : בדיוק ההפך, אם לא היית חושב והיית זורק היית זורק לו את מה שזרקת במשטרה מהיום הראשון זה במזבלה, זה שאתה לא אומר את זה ואתה אומר בטון וזורקים שם בטון כל יום ולא ימצאו אותם הם לא קיימים אני נשבע לך ארתור הם לא קיימים אי אפשר למצוא אותם זה דווקא מעיד על חשיבה.

ת : לא נכון,

ש : אתה לא זרקת לו.

ת : הפוך, ארתור שואל ואני זורק לו תשובות בלי מחשבה, מה עשית? זרקתי, איפה? בבטון שם יש בטון זורקים זורקים בטון זרקתי שם פשוט זה היה שיחה ככה זורק את המילים בלי מחשבה אפילו בשניה זה מה שהיה אבל במשטרה אני אמרתי אמת כי אני הייתי זקוק את המכנס הזה.

ש : אתה רצית לתת לו לשמוע את מה שהוא רוצה?

ת : נכון.

ש : אבל לפני שאתה אומר לו זרקתי בבטון הוא שואל אותך שרפת? אז למה אתה לא אומר לו כן?

ת : אני בבית ספר איפה אני שורף?

ש : מה הבעיה לשרוף הוא חושב שזה הגיוני הוא שואל אותך שרפת?

ת : אמרתי לא כי אין מקום איפה לשרוף זה בית ספר, אני לא חשבתי הרבה, אמרתי זרקתי ככה איפה בית ספר איפה אני אשרוף, זרקתי כן זרקתי, הם ימצאו, לא ימצאו שם בטון פשוט קשקוש זה מה שהיה.

ש : אז אם הבטון זה קשקוש הוא אומר לך שרפת תגיד שרפת מה בטון יותר הגיוני משרפת? מי זורק בטון.

ת : מי שורף בבית ספר? אמרת לא, זרקתי.

ש : מי אמר שזה בבית ספר, גם הבטון לא בבית ספר.

ת : כי אמרתי באותו רגע לא חשבתי על זה אני עובד בבית ספר איפה אני אשרוף זרקתי לא חשבתי על זה.

ש : נו גם בבית ספר אתה לא עובד בבטון אז איפה תזרוק?

ת : אני עובד בשיפוצים.

ש : בדיוק, אתה עובד בשיפוצים, אתה נזכרת איפה עבדת באותם ימים כשהקראתי לך ביום חמישי שאמרת עשיתי תוספת בניה? עם מה עשית תוספת בניה?

ת : אמרתי שעבדתי אצל אהוד מה עשיתי בדיוק אני לא זוכר, זה 15 שנה היה.

ש : כשהקראתי לך שאמרת פה לארתור שלפני שלקחו אותך אחרי הרצח ולפני המעצר אתה עבדת בתוספת בניה אתה עבדת בבטון וסיפרת לארתור את האמת ואותנו אתה מורח פה.

ת : אני לא זוכר מה עשיתי אצל אהוד אמרתי את זה, מה היה שם בדיוק לא זוכר, איזה סוג עבודה גבס, בטון לא זוכר, עד כמה שזוכר עבדתי שלוש ימים זהו מה שאני זוכר.

ש : ביום הרצח אתה מדבר במשך 11 דקות בשעה 18:58 עם חבר שלך רמי דנוביץ, מיקי מיסייב דנוביץ על מה דיברתם?

ת : אני לא זוכר את השיחה הזאת, אם דיברנו דיברנו על משהו אבל אני לא זוכר.

ש : איפה הוא גר?

ת : הוא גר בקצרין, אני יכול להסביר בערך איך,

ש : הוא גר מול בית ספר בערך?

ת : לא, יש לנו מתנס קצת רחוק ממתנס איפה בריכה שם הוא גר כמה שאני זוכר.

ש : ואיפה הוא עבד באותו יום אתה זוכר?

ת : לא.

ש : הוא רצה שתעבוד אתו שתעשה קרמיקה בבית שהוא שפץ נכון?

ת : יכול להיות אבל אני לא זוכר.

ש : זה אתה אמרת לא אני.

ת : אני לא זוכר שיחה הזאת.

ש : אתה אמרת שהוא רצה שתעשה קרמיקה בבית שהוא שיפץ ואני אומרת לך שבאותם ימים הוא עשה תוספת בניה בבית מול בית ספר ברחוב שיאון.

ת : יכול להיות אני לא זוכר את זה.

ש : אני אומרת לך שגם ב- 7 לחודש יום למחרת הרצח אתה גם מדבר אתו דקות ארוכות והוא מספר שבדיוק ביום הזה הוא קיבל קוב בטון כדי ליצוק שם בבית, אני אומרת לך שלארתור אתה סיפרת את האמת ולמשטרה אתה שיקרת.

ת : אני לא זוכר את השיחה הזאת ואם הוא מדבר ככה אז יכול להיות שהוא צודק זה אמת כי אני לא זוכר שיחה.

ש : אתה אדם שלא מדבר הרבה בטלפון, אם בכלל אתה מדבר זה עם בני משפחה שלך וגם אז השיחות קצרות הגשנו את הפלטים בשני המנויים שלך, תנסה להיזכר 11 דקות ביום הרצח זה לא דבר שהוא נורמלי ביחס אלייך, על מה דיברתם?

ת : אני אמרתי אני לא זוכר, אם הוא רצה שאני עושה איזה סוג של עבודה יכול להיות אני לא יודע אני גם יכול להגיד לו תשמע אני לא יכול לעשות עבודה כי אני כבר מוכן לעבודה חדשה אני פשוט לא זוכר שיחה הזאת, זה הדבר היחיד אני יכול להגיד.

ש : הוא לא אמר לך אם שמעת על הרצח במקום שאתה עובד בו זה חבר שלך הרי, הוא לא סיפר לך שהיה רצח?

ת : לא, אנחנו לא דיברנו והוא לא אמר על הרצח בכלל.

ש : 11 כמעט 12 דקות שיחה לא אמר מילה שהיה רצח כלום זה לא עלה בשיחה?

ת : כמה שאני זוכר הוא לא אמר שום דבר.

ש : מעניין, הוא עובד מול בית ספר באותם ימים באותו יום וגם למוחרת, אתה עובד בבית הספר אתם מדברים 11 דקות ב- 7 בערב ולא אומרים מילה על זה שהיה רצח?

כב' הש' א. קולה : באיזה שעה הייתה השיחה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 18:58.

עו"ד י. הלוי : אני שותק.

הנאשם, מר ר. זדורוב : עוד פעם כמה שאני זוכר הוא לא סיפר שום דבר על הרצח.

כב' הש' ד. צרפתי : מאיפה ההנחה שהוא או השני יודעים משהו על הרצח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת.

עו"ד י. הלוי : היא שואלת, היא שואלת.

כב' הש' א. קולה : 18:58 אף אחד לא ידע.

כב' הש' ד. צרפתי : מה את שואלת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שאלתי,

כב' הש' ד. צרפתי : אבל נשמע כאילו היה מצופה שהוא ידבר על הרצח כך הוא מבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שאלתי

כב' הש' ד. צרפתי : אבל גברתי לא יכולה להניח אפילו שמישהו מהם מדבר על הרצח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשעה הזאת יש חיפושים בבית הספר, כל קצרין בבת הספר.

כב' הש' ד. צרפתי : אז את מניחה שהוא עובד בבית הספר רואה חיפושים בשעה הזאת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שאלתי, העד יכול היה לתת את התשובה הזאת.

כב' הש' ד. צרפתי : בסדר, בגלל זה כנראה עורך דין הלוי לא מתערב, תמשיכי.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה להבין באמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : גברתי רואה עד עכשיו היינו בשקט לא התערבנו אבל כשגברתי שואלת שאלה חברי צודק אנחנו מניחים הנחה שיש משהו דרמטי בדבר הזה, אני לא זוכר שעד כלשהו העיד לנו העד הזה אולי משהו הוא נזכר, אולי זה יוגש בהסכמה, אבל ב- 18:58 עוד אף אחד לא ידע שהיה רצח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש חיפושים.

כב' הש' א. קולה : יש חיפושים, גברתי לא יכולה לשאול האם דיברתם על רצח ב- 18:58 כשאף אחד בקצרין לא יודע שיש רצח, גברתי שואלת על מינוח כל קצרין ידעה, כשאנחנו אמרנו את זה למאשימה אמרתם מה פתאום לא ידעו אף אחד לא ידע, לא לגברתי כמובן, לחוקרים שהיו כאן, צריך להחליט איזה נרטיב לוקחים, אבל ברור הוא שבשתי דקות לשבע אם אז הייתה השיחה לשאול את העד הזה האם דיברו אתך על רצח זו שאלה לא הוגנת וגברתי תסלח לי שאני משתמש במינוח הזה ולא תגיד שאסור להגיד לתביעה שהיא שואלת שאלות בלתי הוגנות, זו שאלת בלתי הוגנת כיוון שאי אפשר לדעת שיש רצח, האם דיברתם על חיפושים, האם דיברתם על מה שנאמר, בסדר, אבל היא שואלת אותו האם דיברתם על רצח בשתי דקות לשבע?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם בעשרה לשבע.

כב' הש' ת. נסים שי : שואלים אותו את השאלה הזאת החוקרים אם הוא דיבר עם מיקי

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון מאד ולכן אמרתי לו את זה, על חיפושים מיקי דיבר אתך בשיחה שיש בלגן בבית ספר שיש חיפושים שיש הרבה אנשים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר את השיחה כזאת שהוא דיבר על הדברים, אמרתי שיכול להיות שהוא אמר על העבודה שהוא רוצה לעשות עבודה אבל בחמש אנחנו מסיימים את העבודה, אני לא זוכר את הדיבור הזה בכלל שיחה הזאת.

ש : על ילדה שנעלמה הוא סיפר לך?

ת : לא, לא, זה אני ידעתי כבר מראובן על ילדה שקרה משהו בשירותים.

ש : ראובן ידעת בתשע וחצי, אתו אתה מדבר לפני, לא דיברת אתו לא על ילדה, לא על חיפושים, לא על בלגן שיש בבית ספר.

ת : כמה שזוכר לא דיברנו על זה בכלל.

כב' הש' א. קולה : מיקי מעיד אחרת אני פשוט לא זוכר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, מיקי עצמו גם באופן מפתיע לא זוכר על מה הם דיברו לכן מיקי נחקר באזהרה וגם אתו עשו כל מיני פעולות חקירה ולכן גם מיקי לא הובא אבל הנאשם נשאל.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, אין לי טענות, שאלתי אם מיקי אמר משהו אחר אני רוצה להבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, מיקי באופן מפתיע גם לא זכר שיחה כזאת, הוא זכר שהיא התקיימה הוא לא זכר את התוכן, הוא נחקר באזהרה תפסו ממנו מוצגים הטביעו אותו עשו כל מיני פעולות כי שניהם לא בדיוק זכרו את השיחה וזה עורר תהיות כבר אז.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך רומן שאתה אמרת למשטרה לכו למזבלה אתה ידעת שהמכנסיים והסכין והפריטים שלך בכלל לא במזבלה, שלחת אותם בחוואה כמו שאמרת מה שנקרא שאתה ידעת שאת הפריטים שלך שמת בבטון ועשית להם ווידוא כפול אני טועה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, זה לא נכון, כי אני אמרתי למשטרה ישר שזרקתי את המכנסיים.

ש : בחקירה שלך ובשחזור אתה צנזרת כל מיני פרטים שלא מסרת אותם בכוונה כדי לשכנע בהגנת אפקט, לא סיפרת שהרמת את המנוחה, שסידרת אותה כדי שלא יוכלו למצוא אותה, אתה אמרת שהופתעת שמצאו אותה רק למוחרת אבל את כל הפרטים האלה לא סיפרת כדי שיחשבו שאתה פעלת באפקט שלא סידרת את הזירה, לא העלמת ראיות, לא נערכת לפני כן עם הפלייר שאתה לא ידעת שעף לך הגג.

כב' הש' א. קולה : לארתור הוא כן סיפר את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הוא לא סיפר ולכן אמרתי לארתור לא סיפרת את הכל ארתור לא חקר אותך אבל מה שכן סיפרת לו היה את האמת ואני הראיתי לך איך יש דברים שלארתור סיפרת שמעידים על שיקול דעת, שמעידים על העלמת ראיות, על החלפת בגדים, על הפלייר, על ניקיתי את כל הראיות אבל במשטרה אתה לא סיפרת את זה כמו שלא סיפרת שהרמת אותה זה חלק מניקיתי את כל הראיות אני דאגתי שלא ימצאו אותה, סידרתי את הזירה טיפלתי בזירה

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה שסיפרתי לארתור זה שקר, למשטרה לא סיפרתי כי לא ידעתי איזה היה מצב ילדה, מה עשו עם הילדה, לא ידעתי בגלל זה בעזרת האפקט אמרתי שאני אפילו ידעתי שאפקט הזה בן אדם חייב לזכור משהו אני השתמשתי כי לא יודע פרטים, מתי שואלים אפקט היה מתאים לא זוכר, מתשובות לא זוכר אני אתחיל ללמוד, כי כמו שנתתי את הדוגמה על הדלת שואל את אלכס איפה הייתה ילדה אמרתי לא רחוק מהתאים, איפה בדיוק, אה אה אז היה ליד התאים, איפה בדיוק? בין 1 ל- 2 מהשאלות האלה לא זוכר אפקט אני למדתי את התשובות זה מה שקרה שם. איך להוכיח אני כבר לא יודע איך להוכיח יותר חזק.

ש : אני אומרת לך שלא סתם את הפרטים האלה שעברתי אתך עליהם אתה כן מספר לארתור ולא מספר בחקירה ובשחזור לא סתם כי הם מעידים על תובנה ואני גם אומרת לך שלא סתם אצל ארתור אתה זכרת מצוין לא אמרת לארתור אני לא זוכר, אולי יש עוד דברים שעשיתי ואני לא זוכר, אצל ארתור גם התנאי השני לאפקט הזיכרון היה מצוין אבל בחקירה ובשחזור כל שני משפטים אני לא זוכר, הולך שני צעדים מפה אני לא זוכר, 20 פעם בשחזור אני לא זוכר, אולי ככה אולי ככה מתלבט, מבולבל, אולי עשיתי עוד דברים, אולי ככה ולא אחרת, אולי אחרת ולא ככה, אתה בכוונה טשטשת את החוקרים בשחזור ובחקירה כדי שיחשבו שבאמת היו לך נפילות בזיכרון כדי שיהיה לך אפקט לא סתם השחזור שלך נראה כמו שהוא נראה, דל ומבולבל, כי זה בדיוק מה שרצית, רק ככה אפשר להעביר אפקט.

ת : אמרתי לארתור אני קשקשתי בשיחה אחרי 5 דקות אחרי שסיימתי לדבר עם ארתור כבר לא זכרתי כי זה היה קשקוש, במשטרה אני לא יודע פרטים, אני לא יכול להגיד איך אני הייתי צריך ללמוד כי אני ידעתי מאה אחוז שאני סגור בתיק מאסר עולם וניסיתי לקחת את ההקלה זה מה שהיה ואני לא יכול להגיד היה ככה ככה כי אני לא יודע פרטים האלה ומה שלמדתי בחקירה לפני שחזור ומה שלמדתי בשחזור הלכתי אתם עד הסו, שיניתי את השאלות מה שלא היה להם מתאים זה מה שהיה.

ש : אבל אצל ארתור את שני הדברים האלה גם את התובנה שיקול הדעת וגם את הזיכרון הם היו בלי בעיה הם היו מושלמים, בשחזור זה בדיוק ההפך, אתה כבר הולך עם גרסה תלך עם הקו הזה למה אצל ארתור זכרת מצוין לא היה לך פעם אחת לא זוכר, בשחזור כל שתי שניות לא זוכר.

ת : לארתור זה היה קשקוש הוא שאל אני עונה ואני ידעתי שלא הרגתי את הילדה ובגלל זה מה שהוא שואל אני זורק לו בחזרה זה מה שהיה, בשחזור מה אני זוכר מתי אני לא יודע מה אני יכול לזכור, שם זה היה בשביל לקבל את העונש קל.

ש : אני אומרת לך שאתה המשכת עם המניפולציה גם בחקירה של ה – 21 לחודש, אתה הלכת לפי האינטרס שלך, עורך דין שפיגל אמרת לך אל תודה, אל תודה, אני רוצה שתחזור בך מההודאה שלך אבל אתה המשכת להודות כי חשבת שזה נוח לך ללכת בהודאה, ללכת בהקלה בעונש ומכרת לחוקרים איזשהו סיפור על אולי רצית לאנוס ועל משהו שעברת בעבר כדי לטשטש כדי למחוק את הפרטים שכבר מסרת שלשלום גם זו הייתה מניפולציה שלך.

ת : לא נכון, ב- 21 אני באמת חזרתי מההודאה מה שאמר אבל מהלחץ כי שוטרים שהם אמרו נגדך יש ראיות בשבילנו לא משנה תודה אתה לא תודה אתה כבר אוכל את התיק הזה כי אנחנו קיבלנו הודאה ושחזור ממך, גם שפיגל אמר שיהיה קשה לחזור משחזור כי אני עשיתי שחזור והודיתי במשטרה קשה יהיה לשכנע את בית המשפט שאני שיקרתי שם שאני לא עשיתי את הרצח הזה ויהיה ממש קשה ואני כבר שקלתי את הדברים האלה והבנתי שאני גם ככה בגלל הטפשות שלי סגור במאסר עולם ואני ניסיתי להפוך את המצב ולעשות את לב נקי בשביל לקבל לא מאסר עולם עונש קל זה מה שניסיתי אבל בחקירה הזאת הגענו לדברים כאלה שאני אפילו לא הצלחתי לקבל את זה.

ש : אם אתה עדיין רוצה לשכנע את המשטרה בסיפור שלך שהוא אמיתי תספר להם את אותו סיפור שסיפרת בחקירה ובשחזור מה פתאום אתה ממציא סיפור חדש שרצית לעשות לה את המעשה סדום בסכין בישבן הורדת לה את המכנסיים , שהיא הייתה עם בגדים מושפלים, לא הורדתי סליחה שהיא הייתה עם חלק תחתון מופשל.

ת : כי זה מה שהבנתי מחוקרים הם אמרו באיזה פוזה היה הילדה, והבנתי שהם שם היה אונס או משהו כזה אבל אני לא מוכן לקבל את האונס ולקחת עסקה באונס, אני אמרתי אין לי בעיה אני אקח את הרצח אבל אני לא אקח את האונס והגענו עד סיפור כזאת שכאילו אני הרגתי מישהו בא אחר אנס אותה כי משהו היה לא מבין את הבראש שלי, אני אמרתי לא אקח את האונס תעשו מה שבא לכם אפילו יום עסקה לא אקח.

ש : אתה בחקירה הזאת סיפרת פרטים שהם שונים ממה שסיפרת קודם שהיא קודם נכנסה לתא שאתה נכנסת אחר כך שהיא כבר ישבה עם בגדים מופשלים, מאיפה יצאת, שטפת ידיים בניאגרה של התא הסמוך סיפרת דברים שונים אז אם אתה רוצה לשכנע אותם שמה שאתה אומר להם זה נכון תלך עם אותו סיפור, למה עכשיו להמציא סיפור אחר לגמרי, אני אגיד לך למה כי רצית לטשטש אותם רצית כן לקבל הודאה את ההקלה של הודאה אבל רצית למחוק להרוס את הפרטים הטובים במירכאות שכבר נתת קודם לכן טשטשת אותם פה.

ת : לא, אמרתי שאני לא ידעתי את הפרטים והם כל הזמן חוזרים לפוזה של הילדה, אני לא ידעתי על מה לחשוב, על הדברים אני שיניתי הם התחילו לשאול אני ניסיתי לעזור לעצמי והם שואלים אני אתחיל לשנות את התשובות שיהיה מתאים להם וכמה שאני זוכר א. אמר באיזה תא אתה עברת אני יודע שאני קפצתי מעל דלת איזה תא אבל אם הוא שואל אני חייב לשנות תשובה ואני שיניתי אמרתי שאם לא טועה אמרתי אני עברתי בתא אחד, הוא אומר איפה, אמרתי נו אם אני באסלה ורוצה לקפוץ מעל דלת תא 1 שמאלה עברתי בתא שמאלה זה מה שאמרתי אבל אני עניתי רק על השאלות ששאלו לא יותר מזה.

ש : אבל כבר שאלו אותך כמה פעמים בעבר אם יצאת דרך התאים אפילו בשחזור אנטולי הראה לך מפה או מפה ימין או שמאל ועדיין עמדת על שלך על הדלת כאן אתה מספר להם בכוונה סיפור שונה כדי לטשטש את כל מה שמסרת עד היום כדי שאם אתה בסוף תחליט שלא להודות תמיד תוכל להגיד הגרסה שלי היא לא מסודרת, לא נכונה, יש פרטים סותרים בדיוק על זה אתה בנית.

ת : לא נכון, אנטולי שאל איפה קפצת אבל אני לא יודע איפה קפץ את הרוצח מאיפה אני יודע אני בכלל אמרתי יצאתי כי לא סשה לא יורם לא אמרו לי מאה אחוז שדלת היה נעולה מבפנים אף אחד לא ענה אפילו בשאלות שאני ניסיתי אני לא הצלחתי להבין איזה מצב היה הדלת אני הבנתי שדלת סגורה אבל מאיזה צד אני לא יודע ואני ניסיתי זורק את הדוגמאות פה פה פה לא זוכר כי אף אחד לא אמר שהיה נעול מבפנים זה היה בוודאות כי אחרי שחזור גם חזר אנטולי מאיזה צד היה סגור דלת מאיפה אני יודע, אני פשוט לא יודע, בגלל זה ניסיתי מכמה צדדים.

ש : אתה רצית כאן למסור להם ב- 21 סיפור שהם יאמינו לך?

ת : אני ניסיתי לפחות להוציא את המצב שלי שהיה גרוע מאד.

ש : אבל אתה רצית שהם יאמינו לך ב- 21אתה שינית ככה את הפרטים כדי שהם יאמינו לך?

ת : נכון בשביל לקבל את העונש אני אפילו אמרתי להם כמה פעמים תגידו אני אחתום הכל ואקבל עונש אבל הם שרפו את זה.

ש : אז למה אמרת שאתה תכננת כבר לפני כמה ימים לפני הרצח לרצוח אותה ותכננת שהרצח יהיה ביום חמישי שאתה בכלל אמור לסיים לעבוד יום קודם יום רביעי אז זה ברור שזה סיפור לא אמין, אני אומרת לך שאתה בכוונה סיפרת פה סיפור שקרי כדי לטשטש אותן.

ת : עוד פעם אני אומר, אני רק עניתי על השאלות של החוקרים איך יצאנו לשיחה הזאת אני לא זוכר פשוט לא זוכר, אם הוא שאל אתה תכננת או לא אז אני הלכתי אתם עד הסוף בשביל לתת את השיתוף פעולה מלא שהוא לא יגיד אה אתה בכוונה עושה אז אין הקלה בעונש, וזה שמה שקרה, אני אמרתי לכל השאלות מה שהם רצו, שיניתי שאלות אם רוצים עליהם והיה שאלות שלא הבנתי מה רוצים ממני סתם דוגמה בפוזה כי אונס אני לא מוכן היה מקבל ולא קיבלתי אונס הזה.

ש : אתה על עצמך אני תמיד בונה על האלפית או המאית הבודדה הזאת למה התכוונת?

ת : אפשר זה לרוסית לתרגם?

מתורגמנית : (רוסית)

ת : אני לא יודע מה בשיחה הזאת איך הגענו לזה אני צריך לראות, אני לא יודע מה התכוונתי זה צריך לראות כל השיחה.

ש : אתה גם אמרת במקום אחר אני כל הזמן חושב המוח שלי כל הזמן חושב הוא לא נח בלילה זה נכון?

ת : נכון כי אומרים שאני רוצח שיש הוכחות נגדי ואני כבר לא יודע מה לעשות ולהוכיח שאני חף מפשע לא יודע מה לעשות ומוח כל הזמן עובד וקשה היה כי למה דווקא אני למה לא מישהו אחר ולמה עלי מפילים וכמה שניסיתי לעזור לעצמי ואמרתי למשטרה אף אחד לא רוצה לשמוע ולעזור ומוח כל הזמן עבד.

ש : אני אומרת לך שכשאתה אומר על עצמך אני תמיד בונה על אלפית או מאית הבודדת הזאת ואני תמיד חושב הדוגמה היא איך שאתה התנהגת על החקירה של ה – 21.

עו"ד י. הלוי : אני חייב להגיד אני לא זוכר את האלפית אבל לא אכפת.

כב' הש' א. קולה : אתה רוצה להתנגד תקום ותתנגד, אמירות סתם לא אומרים.

עו"ד ב. משה : עמוד 55 מתוך 65.

הנאשם, מר ר. זדורוב : עוד פעם אני לא יודע איך הגענו לסיפור הזה, אני לא זוכר מילים מדויקת זה צריך לראות כי אני לא יודע על מה אני התכוונתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק כמו שטשטשת אותם ב- 21 ככה אתה טשטשת את הראיות וככה אתה מסרת סיפור לארתור שידעת שעל חלקים ממנו אסור לך לחזור בפני המשטרה זאת בדיוק האלפית והמאית שאתה בונה עליה זה מעיד על הלך החשיבה שלך, על המניפולציה שלך, אתה זה שאמרת אני תמיד בונה על האלפית או המאית והנה הדוגמאות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני אמרתי שאני קשקשתי לארתור, במשטרה רציתי לקבל את ההקלה בעונש, ידעתי שלא הרגתי את הילדה ואין לי יציאה מהתיק הזה ואני עשיתי הכל בשביל מקבל עונש הכי פשוט זהו זה מה שהיה, על האלפית או מאית אני לא זוכר איך הגענו לשיחה הזאת, זה צריך לראות אני פשוט לא זוכר כי לא יכול לענות מה שהיה אני לא זוכר שיחה.

ש : אתה אומר לסשה בחקירה מאוחרת שלך ב- 22 לחודש אני תמיד בונה על האלפית או המאית הבודדת הזאת, אני יודע ב- 99 אחוז שעורך דין לא יוכיח את מעורבותי כי יש לכם ראיות חזקות נגדי אבל הראיות החזקות שלכם אין לכן אותן כי אני נפטרתי מהן ובדיוק לזה אתה התכוונת.

ת : אני לא יודע למה התכוונתי בקטע הזאת אבל אני אומר שיש להם ראיות מאה אחוז שאני אשם ואין איך לצאת ואני ניסיתי לקבל את העונש הכי פשוט ניסיתי לעשות אתם שיתוף פעולה, הלכתי עם השאלות שלהם עד דברים שאי אפשר להבין את זה והלכתי עד הסוף כי הם אמרו ישר בפנים אנחנו לא מקבלים אנחנו סוגרים את ההודאה שלך אתה חייב להסביר, אמרתי תסבירו אני אחתום, הם מסרבים את זה מה לעשות אני מנסה להוציא את המצב כמה שאפשר והגעתי אתם איפה הגעתי.

ש : תקשיב, זה לא קשור לתנו לי אני אחתום וזה לא קשור ללהציל את המצב, אתה אומר כאן מיוזמתך על עצמך אתה מעיד על עצמך אני תמיד בונה על האלפית או המאית הבודדת הזאת אני יודע ב- 99 אחוז שעורך דין לא יוכיח את מעורבותי יש לכם ראיות חזקות נגדי אבל ופה אתה צוחק עליהם בפנים הראיות החזקות שיש לכם אין לכם אותן כי אני נפטרתי מהן וזו האמת וזו בדיוק החשיבה שלך.

ת : אמת אני לא זוכר מה שם הולך ולא יכול להבין איך זה הולך, אפשר לראות כל השיחה?

ש : בבקשה, נראה לו, אני מקרינה לנאשם את הקטע שציטטתי מהחקירה מיום 21/12.

עו"ד י. הלוי : אמרת מקודם 22 לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טעיתי, 21, עד שבני ימצא את זה אני אמשיך לשאול אותך ואני אומרת לך מה הפלא שבזירה אין שום ראיות פורנזיות כשאתה בעצמך אמרת לארתור אני ניקיתי הכל, מה פלא שאין ראיות פורנזיות זה דווקא מחזק את האשמה שלך כי רוצח אחר אולי לא היה מנקה את הכל כמו שאתה ניקית.

הנאשם, מר ר. זדורוב : מה זה פלא? אני לא יודע על ראיות כי לא ניקיתי שום דבר זה רק מה שאמרתי לארתור, אני לא יכול לנקות כי לא עשיתי רצח איך אני אנקה.

ש : אני אומרת לך שהאמירה הזאת לארתור אני ניקיתי את כל הראיות והאמירה הזאת שלך לסשה אני על האלפית בונה על המאית עורך דין לא יעזור לי אני כבר דאגתי ליום השחור, זה אני אומרת, אני את הראיות הטובות שאתם חושבים שיש לכם כבר העלמתי זה בדיוק מה שעשית, גם עשית כי עובדה שאין לנו את הבגדים שלך את המכנס שלך ועובדה שאתה אומר את זה לארתור.

ת : לא נכון, אמרתי שאני לא ניקיתי גם במשטרה אמרתי ואמרתי שזרקתי מכנס, נתתי להם נעליים, חולצה, גרביים, אני לא יכול לנקות את הראיות כי לא הייתי שם ולא עשיתי רצח, אני חושב מחשבה שלי בן אדם שעשה רצח הוא בחיים לא יצליח לנקות את הראיות הוא לא משנה מה הוא משאיר במקום זה אני חושב ככה.

ש : אנחנו נראה לך את הקטע, זה מהחקירה של ה – 21/12 במונה 00:45:41.

עו"ד י. הלוי : רק 30 שניות לפני 30 שניות אחרי זה הכל.

עו"ד ב. משה : אין בעיה, תחילת 45.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : את הראיות שיש למשטרה אתה נפטרת מהן.

ת : הנה פה אפשר לראות הוא התחיל שיחה שהוא חושב

כב' הש' א. קולה : מי זה הוא?

ת : סשה התחיל שיחה שהוא חשוב שאני רוצה להתאבד, אני סיפרתי לו שאם אני רוצה להתאבד זה קל דווקא בתא זה ממש קל אבל אני סומך לאלף כי אני חיכיתי שהראייה שהרוצח יוצא החוצה והם ידעו זה סיכוי אחד לאלפים זה מה שאני אומר לו פה, אבל מתי זה יוצא אני לא יודע, זה 15 שנה, 10, 15, 30 שנה לא יודע זה מה שאמרתי לו נכון ואמרתי בגדים זרקתי, זרקתי מכנס אני לא יכול להוכיח נכון הם לא רוצים לחפש איך אני אוכיח את זה זה השיחה הזאת.

ש : אתה אומר כאן הראיות החזקות שיש לכם אין לכם אותן אני נפטרתי מהן וזאת אני אומרת לך,

כב' הש' ד. צרפתי : אני לא חושב, אני חושב,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אני רוצה שהעד יענה.

כב' הש' א. קולה : אבל גברתי.

כב' הש' ד. צרפתי : את מניחה בפניו,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מניחה זו התזה שלי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : סליחה, סליחה, מותר לחבר ההרכב להעיר הערות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אני רוצה לשמוע את התשובה שלו.

כב' הש' א. קולה : אבל זה בסדר גברתי תשמע אחרי שהשופט צרפתי ימשיך את דבריו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להגיד לו שזאת התזה שלי, אני אומרת לך שכשאתה אמרת לזה התכוונת זה מה שאני אומרת.

כב' הש' ד. צרפתי : אז תגידי שזאת התזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שכשאתה אמרת שאתה בונה על האלפית ועל המאית אתה התכוונת לזה שאתה נפטרת מהראיות ולכן שום עורך דין לא יכול לעזור לך זה אני אומרת לך ככה אני מבינה את זה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון כי בשיחה אנחנו רואים שאני אמרתי לו סומך לאחד של אלפית של האחוז הזה שראיות יצאו ויהיה לטובתי ויוכיח את חפותי זה מה שאני אומר לסשה החוקר זה מה שיש פה בשיחה, שני את אמרת משהו לא הבנתי.

ש : אתה נפטרת מהראיות.

ת : וגם לא נפטרתי מהראיות כי כל מה שהיה נתתי לחוקרים מכנס לא אצלי כי אני זרקתי בגלל הטמטום שלי אני אפילו לא חשבתי כי אמרתי למשטרה הנה בבקשה מכנס שלי בגדים כלים הכל במקלט ואחרי יומיים אני בא לוקח אני חשבתי שזהו בסדר תסתכלו הכל בסדר לקחתי ואפילו שניה לא חשבתי שיכולים לקחת אותי בחשוד וזה הולך נגדי ועורך דין בטח שלא עוזר שם יש ראיות שהם אומרים נגדי מ- 99 אחוז שאני נסגר בתיק הזה זה מה שאמרתי.

ש : אתה אומר כאן אלה שיש לכם הם הראיות החזקות, אלה שיש לכם אין לכם אותם סשה שואל מה זה אומר ואתה אומר אלה שנפטרתי מהם אין לכם אותם ואני שואלת למה אדם שהוא חף מפשע אומר נפטרתי למה לא זרקתי אולי עשיתי טעות זרקתי בלי כוונה מה זה נפטרתי מהם בהקשר של הראיות החזקות, מה זה נפטרתי מהם.

ת : אפשר לראות את השיחה הכל ולהבין, זה לא כוונה שנפטרתי, זה כוונה שראיות נגדי ששמים אותי בתיק רצח מאה אחוז ואף אחד לא מבין לא יכול לעזור זה מה שהיה בשיחה אין משהו אחר לא אמרתי משהו אחר שם אפשר לראות הכל הכל מוקלט פה בבקשה.

ש : הראיתי לך, אתה אמרת והקראתי לך שאתה אומר את המילה נפטרתי מהם אני שואלת איך אדם חף מפשע אומר נפטרתי מהם מהראיות החזקות איך זה מתיישב?

כב' הש' ת. נסים שי : זה נאמר ברוסית, מה התרגום המדויק של המילה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה התרגום של ההגנה.

כב' הש' א. קולה : נו אז מה, נשתמש במתורגמנית רגע, נשמע, כי ההקשר כפי שניסה להביא השופט צרפתי לא מצא חן בעינייך, ההקשר בעיניי גם הוא אחר אבל בסדר זו הטענה של גברתי זה בסדר גמור אין לנו טענות לגבי הטענות של גברתי, בואו נשמע, צריך להסתכל על ההקשר הכולל, ההקשר הכולל הוא אם היה מכנסיים הכל היה נפטר.

כב' הש' ד. צרפתי : בדיוק.

כב' הש' א. קולה : ולמה אתם החבאתם את המכנסיים זו שאלה בפני משטרת ישראל, לא החבאתם במובן של החבאה, למה הגענו למצב הזה שאין מכנסיים.

עו"ד י. הלוי : כן, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נגיע גם לזה אדוני.

כב' הש' ד. צרפתי : זה מה שהוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו עוד לא בשלב של מסקנות.

כב' הש' א. קולה : לא, אנחנו לא במסקנות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : זו אמירה, השאלה מה גברתי מבינה מזה, באמת, את מבינה שיש ראיות שהוא נפטר מהן?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהחלט.

כב' הש' ד. צרפתי : באמת, טוב.

כב' הש' א. קולה : טוב בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהחלט מה שהוא לארתור בדיוק בבטון ולא ימצאו אותם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הוא אמר לא אני אמרתי.

כב' הש' א. קולה : צריך להבין את הלוגיקה פעם אחת, אני לא מצליח להבין את הלוגיקה, גברתי כועסת עלי כל הזמן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חס וחלילה אני לא כועסת, הוא אמר לארתור ניקיתי את כל הראיות הם לא קיימים זה בדיוק ההקשר.

כב' הש' א. קולה : אפשר להשלים משפט ברשות גברתי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : אני מודה לגברתי, לגרסת התביעה אין ספק שאת החולצה של יום הרצח הוא מסר למשטרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר?

כב' הש' א. קולה : אני שואל אתכם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש ספק.

כב' הש' א. קולה : יש ספק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהחלט.

כב' הש' א. קולה : או קיי, כי עד היום לא הבנו שיש ספק כזה, לגבי החולצה עד היום לא שמענו,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אנחנו לא בטיעונים אדוני, הבאנו עדים עד היום.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, אבל כל החוקרים העידו, או קיי זה נתון מעניין חדש בסדר גמור, לגבי הנעליים גם יש ספק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נגיע לזה בקו החקירה, הנאשם בוודאות ניקה את הנעליים ומסר אותן.

כב' הש' א. קולה : לא דיברנו על זה.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל זה הנעלים לשיטתכם?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : גברתי יכולה להגיד לי מה התזה של התביעה כי אנחנו צריכים להבין, את הכל צריך לבדוק בסופו של יום, האם אתם מטילים ספק שנעלי הסלמנדר המפורסמות זה הנעליים שהוא נעל ביום הרצח?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אנחנו סבורים שעקבות הנעל שעל הג'ינס הן עקבות נעליו של הנאשם,

כב' הש' ד. צרפתי : הסלמנדר או לא?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : אני רוצה להבין את קו התביעה, האם גברתי טונת שהוא לא השתמש בנעלי הסלמנדר ביום הרצח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא טענתי את זה, לא שמעת אותי אדוני אומרת את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : מה פשוט להגיד אלו הנעליים שלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת,

כב' הש' ד. צרפתי : אני חושב שמותר לנו להבין מה טענת התביעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ומותר לי להשיב תשובה מלאה גם בלי שייכנסו לי באמצע.

כב' הש' ד. צרפתי : גברתי יכולה לענות לי בתשובה פשוטה? לגבי החולצה את עדיין לא אומרת את עמדתך הבנו זה חדש לנו, לגבי נעלי הסלמנדר האם יש טענה שזה לא הנעליים של יום הרצח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זאת הטענה שלנו כבודכם, אם אדוני היה מקשיב אני התחלתי לענות תשובה.

כב' הש' ד. צרפתי : עוד לא קיבלתי תשובה כן או לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אדוני ייתן לי אני אשלים את התשובה.

כב' הש' ד. צרפתי : אם אפשר בכן ולא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אי אפשר בכן ולא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא שאלנו אם עקבת הנעל סלמנדר לגבי זה דיברנו ושוחחנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר להשיב בצורה סדורה?

כב' הש' א. קולה : אפשר להשיב בתשובה של כן לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי תיתנו לי להשיב.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מבקש את זה בתשובה של כן ולא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לענות איך שאני רוצה לענות.

כב' הש' ד. צרפתי : אז לא צריך תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא רוצים תשובה.

כב' הש' ד. צרפתי : אם אי אפשר לקבל בכן ולא אין צורך תמשיכי את החקירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא אגיד בכן ולא.

כב' הש' ד. צרפתי : אז אנחנו משחררים אותך תודה תמשיכי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, זה יפה שאתם משחררים אותי, אני אגיד את הדברים כמו שאני רוצה להגיד ואני אומרת ככה.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו מבקשים את זה בכן ולא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת ככה, להבנתנו הנאשם לא מסר למשטרה את החולצה הנכונה לשאלות אדוני.

כב' הש' א. קולה : את זה אני שומע פעם ראשונה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשביל זה יש חקירת נאשם.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, אף אחד מהחוקרים לא אמר את זה עד היום, גברתי, זה נתון מעניין ומבחינתך יכול להיות שגברתי צודקת אני לא בא בביקורת לגברתי אני רק אומר שעד היום אף אחד לא החוקרים שנחקרו כאן עשרות ישיבות אף אחד לא אמר שזו לא החולצה שהוא לבש ביום הרצח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא נשאלו על הדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : אה לא נשאלו על הדבר הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חוות דעת ביולוגית הוגשה.

כב' הש' ד. צרפתי : לגבי הנעליים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לגבי הנעליים הוא ניקה את הנעליים,

כב' הש' ד. צרפתי : איזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : להבנתנו הסלמנדה, אלו הנעליים שהוא לבש בזמן הרצח, התחלתי להגיד גם קודם עקבות נעל שעל הג'ינס של נעלי הסלמנדה אלו הנעליים שהוא נעל בזמן הרצח לא סתם הן נמצאות על הג'ינס של המנוחה.

כב' הש' ד. צרפתי : אז הוא מסר את הנעליים הנכונות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מסר את הנעליים הנכונות לאחר שהוא ניקה אותן.

כב' הש' א. קולה : אבל גברתי זוכרת את חוות דעת של שרינה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני זוכרת מצוין, הוא ניקה אותן ולא סתם , על הג'ינס הזה יש עקבות נעל ואי אפשר להגיד שאין כי אנחנו לא צריכים את ירון שור בשביל לראות שיש על זה עקבות נעל.

כב' הש' א. קולה : אה לא צריך את ירון שור בשביל עקבות, על הרצפה כן צריך את ירון שור כדי שיגיד שזה עקבות אבל על הג'ינס לא צריך, תהיו קונסיסטנטיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם מי שלא רואה ראה לפחות עקבה אחת על הג'ינס, מה לעשות שהעקבה הזאת עם פסים אופקיים צפופים ומה לעשות שהנאשם שהודה ברצח במקרה טוען שהוא נעל נעליים שהעקבה שלהן עם פסים צפופים.

כב' הש' א. קולה : ומה לעשות שעל הנעל הזו לא נמצא דם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא, לא, יש חוות דעת של ירון שור מה שברור אבל

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני במראה עיניים.

כב' הש' א. קולה : טוב, מה שברור שבבדיקה שעשתה משטרת ישראל אי אפשר (לא ברור) כתמי דם על נעל הסלמנדה ובסופו של יום לא נמצאו כתמי דם על נעלי הסלמנדה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר שאי אפשר,

כב' הש' א. קולה : מי אמר? זו חוות דעת שלכם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב אני לא רוצה לפתוח וויכוח, לא מקובלת עלינו האמירה הזאת אנחנו חושבים אחרת.

כב' הש' א. קולה : גברתי צודקת, אנחנו לא בסיכומים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שמתי את ירון שור בצד, יש מראה עיניים, על הג'ינס הזה יש לפחות עקבה אחת, אנחנו טוענים שיש יותר, שרואים בעין ומה לעשות שהוא נעל נעליים עם כזאת סוליה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ת. נסים שי : אני רוצה תרגום של המילה נפטרתי.

כב' הש' א. קולה : נחזור לזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נשמיע את הקטע הזה הוא במונה 00:46:16.

כב' הש' א. קולה : אולי תראו לה בלי הכתוביות.

עו"ד ב. משה : אנחנו משמיעים לה מה נראה לה?

כב' הש' א. קולה : את יכולה לשמוע? נשמיע לה את המילה.

כב' הש' ת. נסים שי : אתם יודעים להגיד לה את המילה?

עו"ד ב. משה : הלוואי.

מתורגמנית : אני שומעת מה הוא אמר בסדר.

כב' הש' ד. צרפתי : בלי כתוביות, ימקד אותך עורך דין מה המשפט שאנחנו לא יודעים.

(בשלב זה מושמעת הקלטה קולית באולם בית המשפט)

מתורגמנית : אני נפטרתי מהם.

כב' הש' א. קולה : נפטרתי, יפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אני חוזרת על השאלה, איך אדם שהוא חף מפשע משתמש במונח הזה ואומר אני נפטרתי מהם כשמדובר על הראיות החזקות שיש לכם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי הכוונה היה על המכנסיים שאני זרקתי, אמרתי קודם תלכו תחפשו, הם לא רוצים לחפש אז אין מה המכנס הזה אני לא יכול ללכת למצוא להביא להם, כל הכוונה על המכנס, אין מכנס, אז זה ראייה שנותן לי חפותי אבל אני לא יכול זה הכוונה כי ראיות שהיה להם אמרתי להם כן יש לכם ראיות נגדי אבל זה הלך במכנס אף אחד לא מחפש אני הלכתי במאסר עולם.

ש : מאיפה אתה ידעת שמשכו למנוחה בשערות?

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא בפניו, שיצא.

כב' הש' א. קולה : תצא בבקשה החוצה.

עו"ד י. הלוי : זה חוצפה משפטית הייתי קורא לזה.

כב' הש' א. קולה : כן, השאלה הייתה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מאיפה אתה ידעת שתפסו לה בשערות?

כב' הש' א. קולה : או קיי, התנגדות?

עו"ד י. הלוי : כן, זה נאמר בסלנג להוסיף חטא על פשע חטא של התובעת פשע של המשטרה, הנאשם לא סיפר בשחזור חצי מילה על שערות, כל ההודאה שלו ב- 19, הודאה במירכאות כמובן, הוא לא אמר משכתי בשערות, ניכר שלא היה לו מושג בכלל שיש עשרות של שערות של תאיר שם על הרצפה ביד שלה בכל מקום בתוך התא, ואז רק אחרי השחזור מאותו דיסק שאנטולי עובר אתו גם על הנושא הזה, בהתחלה הוא לא יודע על מדובר לאט לאט הוא מתחיל להדגים עליו, אז לבוא אליו להגיד איך ידעת להגיד? זה מקומם ביותר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיגיד אנטולי אמר לי.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא יגיד הוא אמר את זה אין וויכוח הוא יסביר כי שאלו אותי ועניתי.

עו"ד י. הלוי : לא, אני אגיד משהו.

כב' הש' א. קולה : זו לא סיבה להתנגד.

עו"ד י. הלוי : אני אגיד עוד משפט אחרון, כשאני חושב על זה או קיי אז לכאורה כבוד השופט צרפתי אומר אז מה ההבדל עם כל ההיבטים השונים, אני אענה למה דווקא פה קפצתי, כי למשל האם בכלל סגרת את הדלת ואחר כך בחוץ בפנים יש לנו את זה גם לפני השחזור, ואז הוא אומר בחוץ, ובפנים, או קיי יש איזה דינמיקה, בסוגייה של השערות זה הקפיץ אותי כי זה אפס, יש לנו אפס בחקירות למיטב זיכרוני אפס בשחזור למיטב זיכרוני, על הסוגיה של תפסת אותה לא בשערות יש לנו אפס מצדו עד שאנטולי בשחזור אומר לו רגע אבל לא תפסת אותה? אז יש תפסתי, זה לא אפס זה כמעט אפס אבל השערות יש לנו אפס לכן קפצתי אמרתי זה כבר שיא השיאים של החוצפה המשפטית.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : עכשיו הבנתם אותי?

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא אמורים להבין אותם, זה לא עניין של להתנגד פה, זו שאלה כמו כל השאלות האחרות היא מציגה תזה והוא עונה.

עו"ד י. הלוי : מבחינת המידה של הפברוק זה שיא השיאים להגיד אתה אמרת.

כב' הש' א. קולה : השאלה מותרת.

עו"ד י. הלוי : עוד משפט, הרי אתם יודעים אני לא יכול לשכפל את עצמי 700 פעם להגיד מה רואים מתוך התיק ולמה אני כועס על התביעה, אני לא יכול פעם, זה מדי פעם יוצא כמו גייזר שלא יודעים מתי הוא מתפרץ.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אם זה מדי פעם לשחרר לחץ הבנו, אפשר להחזיר אותו, השאלה מותרת. טוב ממשיכים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אתה זוכר את השאלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : על השערות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר אחרי שחזור אנטולי שאל אותי אם תפסת שערות משהו כזה כמה אני זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וככה נודע לך על השערות שתפסו לה שערות?

כב' הש' א. קולה : היא שואלת האם בגלל השאלה של אנטולי אתה הבנת שתפסו לה בשערות?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר אנטולי שאל אותי תפסת על שערות או לא, היה שיחה עם מדובב על השערות משהו אבל אני לא זוכר בדיוק מה שם היה, משהו כזה, לא זוכר בדיוק, איך דיברנו לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אז בעצם מי שחידש לך את הפרט הזה זה אנטולי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא שאל ואני עניתי לו.

ש : לפני כן לא ידעת על זה, זה דוגמה לזה שהמשטרה נותנת לך פרטים אתה מאמץ אותם ואתה אומר זה נכון ככה היה.

ת : כמה שאני זוכר בחקירה לא שאלו על שערות רק שאלו בשחזור וגם לא בזמן השחזור אם אני לא טועה, אם אני לא טועה זה היה אחרי השחזור רק.

ש : אבל זה בעצם ההמחשה שלך של איך קרו הדברים בחקירה, משטרה נותנת פרט שאתה לא ידעת קודם, אתה חושב אומר כן ככה זה היה ואתה זורם עם הפרט הזה ככה למדת את הפרטים לפחות את חלקם.

ת : כמה שאני אמרתי שזוכר אני לא אמרתי אף פעם שתפסתי על השערות ממני זה בא, יכול להיות שאלו זה מה שזוכר, אנטולי אני זוכר אחרי שחזור שהוא שאל מה עשית תפסת שערות או משהו כזה והסברתי לו כמה שאני זוכר אבל מה היה בדיוק אני לא יכול להגיד.

ש : הבנתי, זאת אומרת שמכל המחשבות שלך על זה לא חשבת, זה משהו שאנטולי ככה נתן לך את הרעיון הזה ולכן המשכת אתו

ת : לא שחשבתי או לא חשבתי.

ש : זה לא היה בלוגיקה שלך להמציא לבד, היית צריך לחכות שהוא ייתן לך את הפרט הזה.

ת : אני פשוט לא חשבתי על זה בלבד, שאל עניתי זהו.

ש : אז אם ענית ולקחת את הפרט הזה שהוא נותן לך למה התלבטת שהוא שאל אותך על השערות אנטולי למה לא אמרת לו מיד כן, למה היית צריך להתלבט הוא נתן פרט קח אותו בשתי הידיים.

ת : כי כמה שאני זוכר במשטרה לא אמרו בחקירה על השערות בגלל זה חשבתי מה לענות אני לא ידעתי.

ש : או קיי, אם אני אגיד לך שעוד לפני אנטולי דיברת על השערות אני טועה?

ת : אמרתי שדיברתי עם המדובב אבל לא זוכר מה שם דיברנו על השערות.

ש : אתה אמרת למדובב לארתור עוד בשיחה שלך שהתוודית זאת שהעדת שהאמנת שהיא אמת, כן, אתה אמרת לו שהיה לך שערות ודם בידיים, אתה אמרת לו אני חושב שבכל זאת בגלל הדם שנזל מהידיים הורדתי את השערות, אתה זוכר את הדבר הזה?

עו"ד י. הלוי : אני לא זוכר כזה דבר.

ת : אני לא זוכר כזה דבר.

ש : אתה רוצה לראות את זה?

ת : בבקשה.

ש : בבקשה.

ת : אני לא זוכר דבר כזה שאני אמרתי.

ש : בבקשה בוא נזכיר לך, דיסק 26/2 עמוד 41 בתמליל מונה 00:34:26.

כב' הש' א. קולה : מאיזה יום זה?

עו"ד י. הלוי : זה ההתוודות.

כב' הש' א. קולה : זה ב- 18?

עו"ד ש. הר ציון : זו ההתוודות בתא בפני המדובב.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ב. משה : זה למה כבודכם צריכים את כל 26.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראינו זה בסדר.

עו"ד י. הלוי : אפשר להקרין עוד פעם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

כב' הש' א. קולה : אני מבקש להקרין בכל אופן, זה היה מטושטש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : בסדר, עכשיו ראיתי, תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה אמרת את זה לארתור, זה לא פרט שאנטולי אמר לך, חידש לך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני שמעתי שיחה פה אין שום מילה על שיער.

כב' הש' א. קולה : בתרגום ראינו שערות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בתרגום יכול להיות אבל אני לא שמעתי פה יש מתורגמנית שיכולה להגיד.

מתורגמנית : אני לא שמעתי.

כב' הש' א. קולה : נשמיע לה עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נשמיע.

כב' הש' א. קולה : נסכים שאת המשפט תפסתי שערות של הילדה אין כאן נכון? יש פה רק ניקיתי שערות נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש כאן את המשפט אני חושב שבכל זאת בכלל הדם כשנזל מהידיים הורדתי את השערות (אני קוראת מתמליל ההגנה)

כב' הש' א. קולה : זהו.

עו"ד י. הלוי : ואז דבק.

כב' הש' א. קולה : ננצל את העובדה שיש לנו מתורגמנית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נשמיע לה, אני רק אומרת שהתרגום גם בכתוביות ושם בתמליל הוא של ההגנה.

כב' הש' א. קולה : אז מה ואם התרגום לא נכון אז מה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכל בסדר אפשר להשמיע לה.

כב' הש' ת. נסים שי : אגב אני לא זוכרת שזה מופיע בתרגום שלכם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת, אנחנו הלכנו כמו שאמרתי מראש רק עם התמלולים של ההגנה ועם הכתוביות של ההגנה.

כב' הש' א. קולה : אפשר לבקש מהמתורגמנית שתתרגם לנו את זה?

מתורגמנית : בטח.

כב' הש' א. קולה : תקשיבי אל תסתכלי רק תקשיבי בסדר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אתן לך אוזניות?

כב' הש' א. קולה : תני לה אוזניות.

עו"ד ב. משה : אין לנו אוזניות אנחנו נשמיע כך.

(המשך השמעת / הקרנת סרטון)

מתורגמנית : הורדתי שערות זה עם מרחק ממש ומה יש באמצע אני לא כל כך שומעת.

עו"ד ב. משה : גם המתורגמן זו ההשערה שלו, כשהוא שם סימני שאלה סימן קריאה בסוגריים בשני הצדדים לפי המקרא לו זה אני לא סגור על זה מה שנקרא.

כב' הש' א. קולה : אבל אם צודקת חברתי השופטת תמר נסים שי שבתמלול של התביעה זה לא מופיע,

כב' הש' ת. נסים שי : היא לא זוכרת שאלתי אותה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת, אני לא רוצה לשלוף תשובה, אני לא יודעת, אנחנו הלכנו כדי שנדבר בשפה אחת רק על ההגנה.

כב' הש' א. קולה : אתם בסדר.

כב' הש' ת. נסים שי : אבל הוא אומר את המילה שערות, יש שם שערות?

מתורגמנית : יש מילה שערה ואחר כך אחרי כמה מילים לא ברורות יש רק הורדתי מהידיים וגם יש מילה כפפות.

כב' הש' ד. צרפתי : ומברשת.

מתורגמנית : כן

עו"ד ב. משה : הדבק אם כבודכם יסתכלו זה סימן של המתורגמן שהוא לא בטוח שזה נאמר.

מתורגמנית : זה יוצא כאילו משפט אחד, זה יוצא כאילו זה חלקים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בואי נשמיע לך שוב.

מתורגמנית : בואי.

כב' הש' א. קולה : נשמיע שוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : איזה אוזניות אתם צריכים פה?

עו"ד ב. משה : עם כניסה רגילה.

כב' הש' ד. צרפתי : לך אין?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לקחת את שלה לרגע לא?

כב' הש' א. קולה : המקליט.

עו"ד ש. הר ציון : המקליט יש לך אולי עוד אוזניות?

מקליט : יש לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איפה היית עד עכשיו?

כב' הש' ד. צרפתי : יש לו.

עו"ד י. הלוי : אני יכול להגיד לפרקליטות הרבה בריאות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו חשבנו שסיימנו עם ההערות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

מתורגמנית : שם יוצא שאומר רומן אומר שערות והקול השני שואל מידיים שלך? הוא אומר הורדתי כפפות, זה דו שיח זה לא בן אדם אחד אומר.

כב' הש' ד. צרפתי : כן, שניים יש פה.

מתורגמנית : כן, והשני שואל מידיים שלך, לא הוא אומר מהידיים שלי.

כב' הש' א. קולה : את המילה הורדתי מי אומר?

מתורגמנית : הורדתי אחר אחרי מידיים שלך אומר רומן.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, יש פה משפט שאומר ככה, הורדתי את השערות.

מתורגמנית : לא, אין משפט כזה.

כב' הש' א. קולה : אין משפט כזה.

מתורגמנית : הורדתי שערות אין משפט כזה, יש שערות, אחר כך מידיים שלך שאלה, ואחר כך הורדתי ואחר כך משהו דם ואחר כך כפפות.

כב' הש' ד. צרפתי : אין דבק?

כב' הש' א. קולה : בואו נסכם, המשפט השלם הורדתי את השערות לא קיים.

מתורגמנית : לא קיים.

כב' הש' א. קולה : לא קיים, תודה רבה אפשר להתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה אתה דיברת כאן אתו על שערות? אנחנו כמובן את הבדיקות נעשה אחר כך.

כב' הש' א. קולה : גברתי צודקת, הכל פתוח שלא תהיינה ספקות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, למה אתה דיברת כאן על שערות בהקשר הזה שאתה מוריד את הדם מהידיים שלא היית עם כפפות, שאתה ירדת לשירותי בנים להתנקות? ההקשר ברור גם בלי המשפט הספציפי הזה, היה לך גם שערות על הידיים וגם אותן אתה הורדת כמו שהורדת את הדם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי אני לא שומע שאמרתי שערות על הידיים והורדתי זה לא שמעתי, אני פשוט אני לשאלות מה שהוא אמר, זהו, הוא שאל איזה צורה היה שערות אמרתי שהיה מאחורה כמו קוקו כזה אני לא יודע, (רוסית)

מתורגמנית : כן, קוקו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שאני זוכר אבל לא משהו אחר מזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אומר כאן במה שכן שומעים אתה לא מדבר כאן על הקוקו שלה אלא אתה מדבר על זה שלא ימצאו, אתה אומר מקסימום לא ימצאו ואתה אומר הדם שנזל מהידיים זה משפט שלך ואז אתה אומר שערות, רק שערות כרגע, ואתה אומר שמדבר כאן על שטיפת הידיים בעצם על שירותי בנים, אני אומרת לך שממה שכן אפשר לשמוע בשיחה הזאת כמו שאדיק המתורגמן שלך שמע וכתב אתה שטפת את הידיים מהדם ומהשערות אחרת אין סיבה שתגיד בדיוק פה בנקודה הזאת של ניקוי הידיים והדם שנזל והמברשת על שערות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני שואל על שיחה הזאת אני עניתי על שאלות, הוא שאל הייתי בכפפות או לא משהו כזה אמרתי שאני לא משתמש בכפפות, הוא שאל היה דם אמרתי היה קצת דם על היד שטפתי בכיור בשירותים בנים, כמה שאני זוכר עוד פעם זה צריך לראות כל השיחה בשביל להבין איך זה היה את השיחה הזאת, אני פשוט עניתי לשאלות זה מה שהיה.

ש : השאלות שאתה עונה עליהן הן שאלות ותשובות שעוסקות בניקוי הראיות, הדם, במברשת, בשירותי בנים, בהגעה שלך לשם אחרי הרצח זה הקונטקסט של הדברים ובקונטקסט הזה אתה מדבר על שערות ולכן אני אומרת לך שגם בלי המשפט הזה שכתוב מהקונטקסט מבינים שכשאתה אומר שערות אתה ניקית גם שערות.

ת : לא נכון, שם אין שום קונטקסט שם אם היו לוקחים שיחה מא. עד ת. רואים שאני עונה על שאלות מה ששואל ארתור.

ש : אני אומרת לך שהאמירה שלך שיצאה מהפה שלך על שערות בנקודה הזאת בשנייה הזאת בזמן היא לא באה מארתור היא באה ממך מעידה על כך שאתה התנקית גם מהשערות וזה פרט שלא ידעת אותו ולא יכולת לדעת אותו בשלב הזה ולכן הוא אמת.

ת : כמה שאני זוכר אני רק עניתי, זה פשוט צריך להחזיר להכל ולהסתכל אני פשוט לא זוכר, אמרתי.

ש : או קיי, כשנוח לך אתה זוכר מצוין כמו שזכרת שהנושא של שערות עלה מאנטולי בסוף השחזור, אפילו זכרת מתי זה עלה בשחזור, כשלא נוח לך אתה הולך לתשובה הגנרית צריך לראות הכל ולבדוק אני לא זוכר אני לא רצחתי נתתי פרטים כדי ש… זה הכל וקו הגנה.

ת : לא נכון, על השערות אני זוכר כי אצל ירום לוי הייתי במשרד והוא נתן לי לראות כל השחזור ומהשחזור הזה כי אני ראיתי אותו ואני זוכר שהוא דיבר על השערות בסוף אחרי שחזור, אם אני לא טועה אולי זה היה בסוף השחזור או אחר כך בחקירה אחרי שחזור, זה מה שאני זוכר.

ש : סיפרת לנו בחקירה הראשית שלך שאתה נשברת המשטרה שברה אותך ואתה ציינת את הסיפור של הכבל כאחד מהדברים העיקריים ששברו אותך זה נכון, זה היה אולי הדבר העיקרי ששבר אותך התרגיל הזה שהם עשו לך שיש דם שלה על הכבל זה מה שאתה אמר שאמרו?

ת : לא בדיוק אבל זה גם, למה, כי החוקרים אמרו שאני בכוונה זרקתי מכנסיים ויש לי סכינים, מה שאני אומר לא נכון כי ראו אותי בקומה שנייה הרבה היה הוכחות נגדי, גם כבל שעל הכבל מצאו את הדם ויש מעבדה שדם זה של הילדה והוסיף כל הראיות ביחד היה נגדי וזה מה ששבר אותי וגם ארתור אמר שמשטרה לא מזייפת ראיות כי אני שאלתי אותו הוא אומר לא מזייפים ובראיות האלה אתה הולך למאסר עולם כי הוא סיפר לי על אנשים שעשו אם אני לא טועה הוא אמר שהם חף מפשע היו אבל בגלל ראיה אחת הוא השאיר אותם במאסר עולם ובמצב שלי אני חייב להודות ולהסביר לשוטרים למה עשיתי זה ואיך עשיתי רק לקבל את העונש, אם אני לא אסגור את העסקה בזמן הקצר מה שנותנים לי אז מקבל מאסר עולם וכל הדברים ביחד תוך שעות וימים זה מה ששבר אותי .

ש : אני לא שואלת על כל הראיות ששברו אותך וכל מה שאמרו לך, אני שואלת על תרגילים שעשו לך, הרי זה שזרקת את המכנסיים זרקת זו עובדה, זה שיש לך אוסף סכינים יש לך אוסף סכינים, אני שואלת על תרגילים שהמשטרה נכנסה בך חזיתית אם אני מבינה אותך נכון וממש הטעתה אותך בצורה קשה זה בעיקר אם הבנתי נכון הסיפור של הכבל.

ת : אני לא יודע על תרגילים כי אני האמנתי והלכתי עד הסוף ואני מאמין לא ידעתי שזה תרגיל.

ש : וכשאמר לך עורך דין שלך בשיחה ב- 17 שאין להם שום דבר שלך ושום ראיות שלך לא האמנת לו שלא תאמין להם על הכבל ושאין להם שום דבר לא האמנת לו?

ת : לא כל כך בדיוק, איך אני הבנתי אותו שהוא אמר שבכל מקרה , לא, יש דרכים איך הגיע, סתם דוגמה נכנסת איפה שטפת בחדר בנים לשטוף ידיים והגיע ככה או נכנסת שפשפת כאלה דברים הוא אמר, הוא לא אמר בדיוק שמאה אחוז אין נגדי ראיות כמה שאני הבנתי אותו וזה אני גם סיפרתי למדובב כמה שהבנתי איך הבנתי אותו מה היה השיחה.

ש : נדבר על הכבל, מה הייתה הבעיה עם הדבר הזה, מה שבר אותך שם מה הפריע לך שם מה הטריד אותך שם מה?

ת : בטח שזה מפריע כי אני עובד במקלט למטה מספר 2 כבל כל הזמן לידי, אני לא יצאתי זה החוצה זה אני הוצאתי החוצה מתי עבדתי במקלט 1 אבל איך יכול להגיע דם לכבל מתי אני בפנים זה מפחיד, יכול להיות במחשבה שלי רוצח בה בכוונה זרק דם על זה בשביל להוריד ממנו כוונה ולשים עלי כאילו אני אשם, אני לא יודע זה מפחיד בטח שזה מפחיד.

ש : אז אם זה מפחיד למה מיד כשאמרו לך על הכבל לא הודית כבר אז ב- 13?

ת : לא יודע כי היה הרבה דברים, הם רצו לדעת איך הגיע דם ל ציוד שלי, אמרתי איזה ציוד, הם רצו תסביר אתה תחשוב ואני הייתי חייב להסביר כל דבר ולאט לאט עד שנשברתי, לקח זמן.

ש : אחרי שאמרו לך על הכבל אתה עוד החזקת 5 ימים שלמים ולא הודית, אם זה השפיע עלייך והזה הטריד אותך למה לא הודית מיד או קצת אחרי אבל יש 5 ימים, מה, למה לא הודית אז?

ת : כי אמרתי כל יום משטרה משהו מוסיף נגדי עוד ראיות ובסוף ששברתי.

ש : אז זה לא רק הכבל.

ת : גם כבל לא רק הוא, היה עוד ראיות שהביאו נגדי.

ש : איזה עוד ראיות הביאו נגדך אחרי הכבל?

ת : כמה שאני זוכר אמרתי במשטרה שידעתי על המקרה שיש בבית ספר שילדה בשירותים משהו נפלה שם וזה בת של חבר שלו אמרתי לראובן הם אמרו לא אתה משקר ישר בפנים כי ראובן לא אמר את זה, אמרתי לא רק ממנו יודע שיחה לא הם הפכו את זה נגדי ואמרו שאני התקשרתי לראובן, אמרתי בסדר אבל אפשר לקחת את הדף צלצולים מתי אתה מתקשר בשביל לדעת למי התקשרת, הצלחתי להוכיח שהוא התקשר לי אבל לא הצלחתי להוכיח שזה הוא אמר לי, אמרתי סדר, אחר כך אמרו יש לך סכין יש לך הרבה סכינים שזה הובי שלך, אמרתי כן זה הובי שלי אני אוהב סכינים והם תלויים על הקיר זה יופי כמו במוזיאון יפה כזה, והם התחילו לא בכוונה וכל דבר שניסיתי להוכיח חפותי הפכו שאני עושה את זה בכוונה וכל הדרים ביחד תוך הזמן זה מה ששבר אותי זה מה שאמרתי.

ש : אבל על גנאח סיפרת ביום הראשון לזניה זה לא משהו שהתאסף נגדך זה היה עוד קודם.

ת : אני סיפרתי שהוא אמר נכון אבל משטרה,

ש : זה לא משהו שהתווסף אני שואלת למה לא הודית ב- 13?

ת : אבל זה משטרה הפכה זה נגד וראיה עוד ראיה אחר כך אמרו שראו אותי בקומה שנייה שאני הולך ככה על הקירות מנקה את הידיים אמרתי לא הייתי שם אף פעם, לא, ראו אותך, ראו אותך שאתה עולה שם עם דבק לקומה שניה אבל אני לא יודע איך להוכיח יותר מתי כולם אומרים שאני אהבל חמור אז מה אני עושה אני אכלתי את זה הכל ובסוף זה כל הראיות ביחד שברו אותי ואני הלכתי הבנתי שאני אקבל מאסר עולם וניסיתי לקבל עונש פחות.

ש : אתה בעצם טוען שמה המשטרה עשתה המציאה שהיה דם על הכבל ומה אמרו לך?

ת : הם אמרו תחשוב איפה באיזה עוד ציוד יש דם ותסביר למה.

ש : ומה דובר על הכבל מה אמרו לך על הכבל?

ת : שעל הכבל יש דם של המנוחה יש מעבדה שדם הזה של הילדה.

ש : אתה בטוח שאמרו לך שהדם שעל הכבל זה הדם של המנוחה, העיד כאן חוקר שהוא לא אמר את זה, הוא אמר שיש דם על הכבל זה כן אבל לא שזה הדם שלה.

ת : לא, החוקר אמר לי שזה יש להם מעבדה שזה הדם של המנוחה.

ש : אז אתה בעצם אומר שזה תרגיל שהם המציאו כדי לשבור אותך?

ת : אני לא ידעתי שזה תרגיל אני האמנתי כי למה שהוא משקר לי ואני ניסיתי להוכיח שאין לי קשר לזה, זה מה שהיה.

ש : מי החוקר שאמר לך את זה?

ת : אני לא זוכר בדיוק או סשה או יוסי מישהו אחר מהם לא זוכר מי.

ש : אתה בטוח שזה אחד מהם?

ת : כמה שאני זוכר כן כי הם דיברו על הכבל על הדם על הבגדים שלי.

ש : וזה היה בזמן חקירה או לא בזמן חקירה?

ת : זה היה בזמן החקירה.

ש : בחדר החקירות.

ת : כן, אם אני לא טועה זה 13 היה למחרת אם אני לא טועה אני לא זוכר בדיוק.

ש : אני שואלת אותך כי אתה היית שם.

ת : כן בחדר חקירות.

ש : אז מי אמר ואיפה זה היה?

ת : אמרתי שזה היה בחדר חקירות או סשה או יוסי אחד מהם כי הם כל הזמן התחלפו כל הזמן עושים את השינוי פעם זה פעם זה כל 10 דקות מתחלפים ככה.

ש : ומה הם אמרו לך על הכבל?

ת : אמרו שאני צריך להסביר להם איך הגיע דם של הילדה על הכבל שלי אחר כך אמרתי להם שיכול להיות איפה שטפתי שמתי שם הגיע יכול להיות הם אמרו טוב תחשוב איפה עוד לאיזה עוד בגדים הגיע דם כי אנחנו יודעים את זה, אמרתי שראיתי דם בשירותים של הבנים יכול להיות מתי נכנסתי עם רגל על טיפה לא שמתי לב יכול להיות גם הסברתי להם, אחר כך שאלו על החולצה אמרתי אולי נכנסתי על הקיר היה שפשפתי שפשוף וזה הגיע אבל אמרתי זה לא טיפול דם זה דברים קטנים שאפשר לראות את רק במיקרוסקופ זה לא משהו מקום שאתה רואה שיש הרבה דם ואתה הולך שם זה מה שהסברתי להם.

ש : מה שאמרת לנו עכשיו זה מהזיכרון שלך?

ת : אולי עוד משהו אמרתי אבל אני לא זוכר הכל כי אני עניתי לכל השאלות מה שנתנו והסברתי כמעט כל הדברים מה ששאלו אותי.

ש : או קיי אבל מה שאמרת לנו עכשיו זה מהזיכרון שלך אולי יש עוד דברים אני לא אומרת שלא אבל מה שאמרת עכשיו זה מהזיכרון אתה זוכר שאתה יושב אתם עם סשה ועם יוסי ומדברים על הכבל?

ת : לא זוכר עם מי אבל כמה שאני זוכר כן אני פשוט לא יודע עם מי היה לא זוכר.

ש : או קיי, ואתה אומר שאמרו לך שזה דם של המנוחה.

ת : כן, יש להם מעבדה על זה.

ש : כשבעצם זה תרגיל שהם עשו לך.

ת : אני לא יודע אני האמנתי להם למה שהם משקרים? כי כולם אומר המשטרה לא משקר ניסיתי להסביר איך זה יכול להיות.

ש : אני רוצה להראות לך את התמונה של הכבל שלך , מה זה?

ת : זה צינור אבל אני לא יודע מה זה, אני רואה פה צינור.

ש : מה עוד אתה רואה על הצינור?

ת : זה כבל, זה הכבל מאריך שהיה אצלי.

ש : מה יש על הצינור?

ת : טיפה אדומה.

ש : אני מבקשת להגיש.

כב' הש' א. קולה : איזה ת/ זה?

עו"ד י. הלוי : למה זה לא הוגש כל המשפט? אין התנגדות, סתם תהיתי.

כב' הש' א. קולה : איזה ת/ זה? ת/454א, ב, ג תמונות המתארות את הכבל שבו השתמש הנאשם 3 תמונות הוגשו וסומנו ת/454א, ב, ג, או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אראה לך גם את הכבל ואני אומרת לך שבאמת על הכבל יש כתם.

כב' הש' א. קולה : אבל שניה אחת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : אישר אלכס הגדול שזה היה תרגיל.

כב' הש' א. קולה : היה תרגיל, עמד פה אלכס ואמר עשינו לו תרגיל חקירה.

כב' הש' ד. צרפתי : מה אתם רוצים להגיד?

כב' הש' א. קולה : אלכס אישר שעשו לו תרגיל חקירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא חולקת על זה.

כב' הש' א. קולה : נכון שאחרים אמרו שהיה צבע אדום והם חששו אני מסכים , עשו בתום לב אני מסכים, אבל אלכס בא ואישר שעשו לנאשם תרגיל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא חולקת על זה.

כב' הש' א. קולה : אז אם המשטרה חושבת שעשו תרגיל למה לו אסור לחשוב ככה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא חולקת על זה כי כשהציגו לו את הדברים לא היה ממצא בחוות הדעת ביולוגית שבאמת אומר זה דם או זה דם של הילדה ולכן אני מסכימה.

כב' הש' א. קולה : כולנו מסכימים, צריכים להסכים באותה נשימה שלפחות אחד מחוקרי המשטרה אמר לנו עשינו לו תרגיל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא חולקת על זה שהחוקר הזה אמר, אני רק מראה שעל הכבל של הנאשם היה כתם שבאמת נראה כמו דם.

כב' הש' א. קולה : אני לא אומר בשום פנים ואופן שמישהו ניסה לרמות, שמישהו סתם המציא המצאות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שחשוב לי להדגיש פה.

כב' הש' א. קולה : לא צריך את הנאשם בשביל זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' א. קולה : למה צריך אותו בשביל זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכבל כבר פה אני אראה כי אתם ביקשתם, אני מציגה בפנייך את הכבל, אגב את המעמד של הכבל, המעמד השחור אתה בנית בעצמך נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר שם היה שבור שקע אני תיקנתי, אבל אף אחד לא נתן לי לראות את הכתם הזה כי זה פעם ראשונה שאני רואה תמונות האלה, רק אמרו במילים שעל הכבל יש דם ויש חוות דעת אף אחד לא נתן לראות לא כבל לא תמונות.

עו"ד י. הלוי : אם אתם רוצים אפשר לחבר אותו לשקע ואני אנתק אותו.

כב' הש' א. קולה : אפשר להמשיך?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, אני רוצה להציג לו את זה.

כב' הש' א. קולה : למה צריך להציג לו את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לשאול אותו שאלה.

כב' הש' א. קולה : אוקיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שמי שידבר אתך על הדם על הכבל ואמר לך שיש דם על הכבל זה בכלל היה יעקב מלכה ב- 13 לחודש אחרי הדיון בבית המשפט כשהמתנתם לכניסה לתא המעצר.

עו"ד ב. משה : כבודכם רוצים לראות את זה?

כב' הש' א. קולה : לא, התביעה מציגה לנאשם את הכבל המקורי שעליו יש כתם בצבע אדום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלושה כתמים.

כב' הש' א. קולה : שלושה כתמים בצבע אדום?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחד יותר גדול שניים יותר קטנים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא אדום זה כאילו חום כזה יותר..

כב' הש' א. קולה : הנאשם מתקן שמבחינתו זה חום כזה ולא אדום, בסדר. חצי ס"מ 1 ס"מ כמה זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמעט 1 ס"מ משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : טוב. ראינו התרשמנו בסדר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : אני לא אמרתי שזה דם.

כב' הש' א. קולה : ואני גם לא אומר שזה אדום, זה גם לא נראה אדום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הנאשם אמר.

כב' הש' א. קולה : טוב, זה לא כחול.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, אני אמרתי כתום חום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם אמר בהתחלה כשהצגתי לו את התמונה ואז תיקן לחום.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לא, גברתי לא מדייקת, סליחה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כתם אדום שהצגתי לו את התמונה.

כב' הש' א. קולה : סליחה גברתי ברוח טובה גברתי לא מדייקת

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא מדייקת.

כב' הש' א. קולה : כשהצגת לו את התמונה הוא אמר אדום, כשהצגת לו את הכבל אז הוא אמר,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : השתמע מתוך דברי גברתי שכאילו התמונה פעם חום ופעם אדום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא.

כב' הש' א. קולה : לא, אז על התמונה הוא אמר נראה אדום וגם אני חושב שבתמונה זה נראה אדום ועל הכבל נראה חום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו בדיוק האמירה המדויקת.

כב' הש' א. קולה : הגענו לעמק השווה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אני אומרת לך רומן שמה שגרם לך או הוביל אותך לחשוב שהמצב הראייתי נגדך הוא לא פשוט זה בכלל לא הכבל זה כל הראיות והחבל הראייתי הזה שהתהדק סביבך, הדם על הכבל או החפצים או על בגדים שלך בכלל לא הטריד אותך כי אתה אמרת את זה אני יכול להסביר, הראייה גם בשירותי בנים אולי ניגבתי פה אולי דרכתי שם זה בכלל לא משהו שהטריד אותך מה שכן הטריד אותך זה הראיות האחרות, סיפורי גנאח, המכנס שזרקת ואין לך הסבר, הסכינים וכל מיני דברים אחרים, הכבל היה אם בכלל חלק מאד קטן כי אותו אתה ידעת להסביר והסברת יפה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני הסברתי לכל הדברים מה שביקשו אבל זה גם עם כבל ביחד ועוד מה שם שאלה היה?

ש : אני אמרתי שהטרידו אותך סך כל הראיות והכבל היה אם בכלל חלק קטן ממה שהטריד אותך.

ת : וכל הראיות ביחד עם הכבל עם הכל כי על המכנסיים אני לא זרקתי איך אומרים, אני ישר אמרתי למשטרה תלכו תחפשו כי זה ראיה שעוזר לי, הם לא רצו וכל הראיות שראיתי הולך רק נגדי אני מבקש לא עושים, כל הראיות ביחד לא רק כמו שטוענת הפרקליטה.

ש : או קיי, אתה אומר שלבשת בזמן האירוע מכנס כחול שהראית לנו דוגמה של מכנס דומה, זה נכון?

ת : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך אומרים מכנס ברוסית גברתי המתורגמנית?

מתורגמנית : (רוסית)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, איך אומרים מכנס ג'ינס?

מתורגמנית : (רוסית)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך אומרים חולצת סווצ'רט?

מתורגמנית : (רוסית)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה זה קרדיגן? סווצ'ר?

מתורגמנית : לא משתמשים במילה קרדיגן ברוסית או ז'ילטקה אולי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, כשאתה אמרת שלבשת מכנס באיזה מונח השתמשת, מה זה מכנס בשבילך

הנאשם, מר ר. זדורוב : מכנס זה המכנס עבודה בגלל זה אמרי (רוסית), (רוסית) זה כמו שעל ירום הלוי ועורך דין קבלאוי אם אני לא טועה זה סט אלגנטי אומרים בלוקי זה אומרת מכנס אלגנטי זה לא שמשתמשים יום יום בשביל עבודות.

ש : ומכנס ג'ינס איך את האומר?

ת : שטני ג'ינס.

ש : בסדר, ומה זה הקופתה שדיברת עליה?

ת : קופתה זה חולצה שהיה עלי של שטראוס זה לקחתי מאבא אצלי היה שרוול ארוך והיא היה קצת חמה כי אבא עבד בשטראוס איפה מקפיא שם נותנים את החולצות האלה בשביל שלא יהיה קר וקופתה הזאת נתתי למשטרה.

ש : אז כשאתה אומר קופתה אתה מדבר על חולצת שטראוס שרוול אורך?

ת : כן.

ש : או קיי, זוה כמו סווצ'רט כזה? בערך?

מתורגמנית : (רוסית)

הנאשם, מר ר. זדורוב : (רוסית)

מתורגמנית : סווצ'ר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, וכשאתה אומר קרדיגן? זה גם קופתה אותו דבר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע מה זה קרדיגן, סוודר ברוסית זה החולצה (רוסית)

מתורגמנית : סורגים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : סוגרים את הסבתות והוא עבה וחמה זה הסוודר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, אז סוודר אתה לא אמרת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, אני אמרתי חולצה שלקחתי מאבא.

ש : אוקיי, אז כשאתה אומר קופתה בחקירות אתה בעצם מתכוון לחולצת השטראוס.

ת : כן.

ש : הכוונה חולצה שרוול ארוך בלי כפתורים, לא שרוול קצר, סווצ'ר מה שאנחנו קוראים.

כב' הש' א. קולה : לא, זה לא בהכרח סווצ'ר חולצה שרוול ארוך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות חולצה עבה, זה מה שנאמר פה, נחדד את זה, כשאתה אומר קופתה למה אתה מתכוון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה חולצה ששמים מהראש מוציאים ככה בלי כפתורים ובלי ריצ'רץ' כמו אצל גברת זה הקופתה.

כב' הש' א. קולה : זה עם כובע או בלי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, זה בלי קפוצ'ון בלי שום דבר זה סגור ככה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מראה צווארון סגור.

מתורגמנית : אני רוצה להגיד שברוסית בכלל אפשר להגיד שזה קופתה, אפשר להגיד שזה סוויטר, ברוסית אומרים סוויטר זה לא אותו דבר שסווצ'ר והוא רשאי להגיד קופתה מה שהוא מתכוון מה שהוא מסביר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אז אפשר לסכם שכשאתה אומר קופתה הכוונה חולצה שרוול ארוך, בלי צווארון הראית לנו צווארון סגור.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : בלי כפתורים, לא שרוול קצר, חולצה חמה.

ת : היא כן היא חמה כן.

ש : או קיי, אז זה לא חולצה קצרה.

ת : לא.

ש : איך אומרים חולצה שרוול קצר?

ת : סבוקה.

ש : או קיי, וחולצה עם כפתורים כמו שאלה לובש?

ת : רובשקה.

ש : או קיי, ואתה מדבר על קופתה, אתה לבשת קופתה.

ת : נכון זה מה שאמרתי ונתתי במשטרה.

ש : בסדר, שזאת חולצת השטראוס שאבא נתן עם השרוול הארוך.

ת : נכון.

ש : או קיי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מתי הפסקה?

כב' הש' א. קולה : מתי את רוצה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לי בערך שעה ומשהו רצוף עד להפסקה או שנעשה את ההפסקה עכשיו או שעוד שעה וחצי. שעה שעה וחצי.

כב' הש' א. קולה : אז עכשיו 11:40 נעשה הפסקה עד 12:30.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : כן, בבקשה גברת רוזנפלד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כמה שנים היית בצבא?

הנאשם, מר ר. זדורוב : שנה וחצי.

ש : ואחר כך איפה עבדת

ת : באבטחה.

ש : רק באבטחה?

ת : עבדתי רק באבטחה, עבדתי גם כברמן קצת.

ש : באונ'?

ת : לא למדתי.

ש : אבל עבדת כרצף באונ' של קרים.

ת : לא בדיוק ככה ,זה חברה שיפוצים ששייך לאונ' רפואית בקרים זה לא אומר שלמדתי באונ' הזאת.

ש : עבדת.

ת : כן.

ש : כמה זמן זה היה אחרי צבא?

ת : אחרי צבא אם אני לא טועה חודש או חודשיים עבדתי ועזבתי.

ש : כמה זמן עבדת שם?

ת : לפני צבא כמעט מגיל 16 עד שהתגייסתי עד 18.

ש : ואחרי צבא?

ת : חודש או חודשיים משהו כזה.

ש : תקופה קצרה.

ת : כן.

ש : מה סיפרת לנו על הבגדים שלבשת ביום הרצח זו האמת?

ת : כן.

ש : אתה בטוח שלא לבשת מכנס ג'ינס ביום הרצח?

ת : בטוח.

ש : היו לך אני מבינה רק שני מכנסי עבודה ממה שסיפרת לנו אתה בטוח שג'ינס לא היה אחד מהם?

ת : בטוח, אמרתי היה מכנס צבאי שנקרע לפני שנגמרה הקרמיקה ומכנס כחול שלקחתי לעבודה.

ש : אני אומרת לך שאתה לבשת בזמן הרצח מכנס ג'ינס ואותו אתה גם זרקת אחר כך זה נכון?

ת : זה לא נכון.

ש : אני אומרת לך שאתה משקר בעניין הזה שאתה כן בשת ג'ינס ואתה זרקת את הג'ינס אחר כך ואתה משקר כאן כמו ששיקרת בהליך הקודם.

ת : לא נכון, לא היה לי מכנס ג'ינס שעבדתי, היה מכנס שלקחה משטרה זה מכנס שבאתי לעבודה לא היה לי יותר ג'ינס.

ש : מכנס שהוא מדי א' אותו המשטרה לקחה.

ת : כן.

ש : מה שהיית בבוקר וחזרת אחרי הצוהריים.

ת : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : מה זאת אומרת המשטרה לקחה, את הג'ינס המשטרה לא לקחה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא, המשטרה תפסה את הבגדים שהנאשם לבש את מדי א' מה שהסניגור הראה שהנאשם לבש בחקירה ב- 12 מכנס וחולצת ג'ינס הם נתפסו אבל זה מדי א' מה שקורה הוא לא עבד אתם.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מופתע מהנתפסו לא מהעבד.

כב' הש' ת. נסים שי : זה היה בתא.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, זה מכנס ג'ינס וחולצת ג'ינס שאתה בא בבוקר כשהגעת לעבודה אחר כך הורדת אותם עלית על מדי ב' ובסוף היום עלית שוב על מדי א'.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : זה הג'ינס היחידי שהיה לך.

ת : כן.

ש : זה לא ג'ינס לעבודה.

ת : נכון.

ש : אתה לא עבדת במכנס ג'ינס זה.

ת : לא, לא עבדתי, אם אני לא טועה בבוקר הורדתי את הקרמיקה במכנס וחולצה ג'ינס הזה, רק הורדתי קרמיקה שמתי במקלט זהו לא עבדתי שיפוץ בבגדים האלה.

ש : אתה לבשת באותו היום לטענת את המכנס הכחול.

ת : נכון.

כב' הש' א. קולה : באותו היום הכוונה בזמן העבודה כי יש לפני העבודה ואחרי העבודה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני שואלת על זמן העבודה, על מדי ב', אתה לבשת בזמן העבודה ביום הרצח את המכנס הכחול מדי ב' שלך נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, מכנס כחול, חולצה שטראוס ונעלי הסלמנדה שהיו אצלי.

ש : אתה סיפרת בחקירות שלך שהמכנס הזה היה מאד לוחץ עלייך לא נעים, גם היה לוחץ קטן, קצר והיה לך מאד קשה לעבוד אתו ואני שואלת למה לא החלפת אותו? יש לך את הג'ינס של מדי א' קח את הג'ינס תלבש את הג'ינס.

ת : כי זה בגדי א' אני לא יכול מלכלך אותם ואחר כך בלכלוך ללכת בבית, אני עבדתי, לא נוח נכון סיימתי עבודה וזהו.

ש : אתה רצף כל העבודה שלך זה להתכופף לעבוד על הרצפה לעשות כל מיני פעולות לא יכול להיות שאתה תלבש מכנס שאתה לא יכול לנשום אתו, יש לך בתיק מכנס תחליף אותו.

ת : אבל אני לא יכול לקחת מכנס א' כי זה עבודה מלוכלכת דבק, אבק, אני לא יכול לקחת חבל לי את המכנס הנקי אין לי אחר כך מכנס בגלל זה היה קצת לא נוח היה צמוד כן עבדתי אמרתי אני אסיים יום וזהו, סיימתי ים וזרקתי אותם בתיק בחזרה.

ש : אתה יכולת לקפוץ הביתה, אמרת לנו זה 10 דקות הליכה הביתה והחליף מכנס למה לא עשית את זה?

ת : נכון, לא חשבתי ללכת הביתה.

ש : 500 מטר.

ת : לא 500 מטר, לא חשבתי ללכת לבית בגלל המכנס, אני בעבודה, אמרתי אני אסיים וזהו.

ש : המכנס הזה כנראה מאד לחץ עלייך כי עובדה שאחר כך זרקת אותו, מכנס על הפנים מה שנקרא מבחינת הגודל שלו, אתה ישר לקחת זרקת אותו ביום שבת סימן שהוא היה לך מאד לא נוח אתה פסלת אותו אז מה הבעיה לעלות חזרה על מדי א' על הג'ינס או לקפוץ הביתה להחליף מכנס.

ת : כי לא רציתי ללכת בבית בשביל מה, לא נוח נכון סיימתי עבודה וזהו לא חשבתי ללכת הביתה להביא עוד מכנס לא חשבתי על הדברים האלה, רציתי לסיים עבודה כמה שאפשר יותר מהר וזהו

ש : אתה סיפרת במשטרה שהמכנס היה מאד לוחץ עלייך, לוחץ גם קצר והיה יותר גבוה מהגרביים, סיפרת שעלית 10 קילו והסברת למה היה לך כל כך קטן המכנס, כאן סיפרת לנו שהוא היה קצת לוחץ, הוא היה קצת לוחץ ועלית 4-5 קילו, איך מאד לוחץ הפך לקצת לוחץ ואיך 10 קילו הפכו ל- 4-5 קילו למה?

ת : אני לא זוכר שאמרתי במשטרה שעליתי ב- 10 קילו, לא זוכר את זה ,זה שהיה לא נוח אמרתי את זה הוא קצר וקצת לחץ לא נוח לעבוד במכנס הזה.

ש : אתה גם אמרת לנו כאן בעדות שלך שהפריע לך שאין בו מספיק כיסים זה משהו שלא אמרת במשטרה, למה הוספת היום את הסיפור של הכיסים?

ת : לא הוספתי סיפור בכיסים, אמרתי שהצבעים לקחתי אהבתי יותר כי יש שם יותר כיסים זהו.

ש : אתה הפכת מאד לוחץ לקצת לוחץ ו- 10 קילו מ- 80 עד 90 מה שסיפרת הפכת ל- 4-5 קילו והוספת את הכיסים כדי שנחשוב שהמכנס לא היה כזה לוחץ עלייך ביום הרצח ויכולת לעבוד אתו יום שלם זה לא היה כל כך נורא זו הסיבה ששינית את הגרסה בעניין הזה.

ת : אני לא יודע בכמה עליתי אבל אני יודע שלא היה נוח במכנס הזה, 10 קילו 7, 5, 3 אני לא יודע לא עשיתי משקל לעצמי לדעת בוודאות בכמה עליתי אבל לא היה נוח וזה מה שסיפרתי ומספר.

ש : אתה באותו בוקר פרקת קרמיקה מהרכב של דעי עם הג'ינס אם כבר פרקת אתו קרמיקה המכנס הזה משמש אותך תחזור לעבוד בו.

ת : יש את ההבדל לקחת קרמיקה מרכב להוריד אתה שהיא בקופסה נקייה ודבר שני לעבוד עם דבק שהוא מלוכלך ומשאיר סימנים, בדרך כלל דבק קשה לשטוף מכנסיים כי הוא נכנס יותר עמוק ולא רציתי ללכלך את הבגדים בדבק הזה.

ש : אתה אמרת בחקירה שלך שכשמנשה בבוקר שאל אותך למה אתה עובד במכנס ג'ינס הזה לא חבל ללכלך אותו אתה אמרת אני בכל מקרה אעשה ממנו מכנס עבודה, אם גם ככה התכוונת להפוך את מכנס הג'ינס למכנס עבודה תתחיל מהיום לא נוח תלבש את הג'ינס.

ת : לא זוכר שיחה הזאת אבל אם אני אמרתי זה לא אומר שמהיום הזה אני מתכוון אני אחכה שמכנס יהיה יותר משומש ומהזמן בטח שאחליף אותו למכנס עבודה.

ש : אבל גם לסשה אמרת שהתכוונת את הג'ינס הזה להפוך למכנס עבודה, אז אם כבר התכוונת בשביל מה לחכות עם הזמן יש לך כבר כוונה כזאת אתה תהפוך אותו למכנס עבודה לוחץ לך לא נוח לך יאללה תלבש אותו תתחיל מהיום מה הסיפור?

ת : כי אמרתי המכנס נקי יפה בלי חורים למה אני יהפוך אותו, יש מכנס של עבודה אני עובד במכנס האלה נגמר אני אחפש מכנס חדש ושם מכנס עבודה וזהו, באותו רגע לא רציתי להחליף את המכנס נורמלי ועבדתי במכנס מה שהיה משומש וזהו.

ש : או קיי, המכנס הכחול מה שאתה אומר שלבשת לעבודה מדי ב' הוא לא היה קרוע הוא היה בסך הכל במצב די חדש קצת מלוכלך מדבר ודברים אבל הוא היה תקין הבעיה שהוא היה קטן וקטן ולא היו לו מספיק כיסים.

ת : נכון, הוא לא היה קרוע בגלל זה אני לא זרקתי או השתמשתי במכנס הזה.

ש : או קיי, אז אם אתה רואה שהמכנס הזה קטן עלייך וקצר עלייך למה לא לתרום אותו, למה אתה זורק אותו?

ת : אבל מה שאמרתי זה אני כבר ידעתי מעבודה לקחתי מכנס הזה בבית עם שקית הגעתי לעבודה הורדתי קרמיקה הבאתי ציוד החלפתי בגדים אני רואה שהוא קצר ולא נוח וזהו.

ש : סיימת את יום העבודה ביום הרצח ראית שהמכנס לא טוב למה אתה זורק אותו בשקית לפח עם הפמפרס למה אתה לא תורם אותו הרי גם אתה קיבלת דברים מתרומה תתרום אותו לאחרים, אמרת שהוא מכנס נהדר.

ת : אבל הוא אחרי לכלוך של קרמיקה למי אני אתרום, אם לתת בגדים לתת נקיים לא אחרי צבע למה לתרום מלוכלך זרקתי את זה.

ש : אולי יש עוד פועלים כמוך שמשתמשים בזה.

ת : לא חשבתי באותו רגע על זה.

ש : למה לא הפכת אותו לסמרטוט הרי אתה כל הזמן צריך סמרטוטים בעבודה אפילו ביום הרצח עבדת עם סמרטוטים

ת : כי יש לי חבילה של סמרטוטים שאני קונה בקל וחומר בשביל לשטוף קרמיקה.

ש : אז יהיה לך עוד סמרטוט למה לזרוק.

ת : לא, סמרטוט הוא טוב סופג מים המכנס לא כל כך טוב סופגים מים הוא עושה את הפסים אחריו.

ש : למה לא לשמור אותו כשתרזה קצת? למה לזרוק כל כך מהר.

ת : אני רק עולה, אני מנסה להיות רזה לא יכול.

ש : אבל בימי החקירה שלך רצית די הרבה למה לא לשמור,

ת : נכון בזמן החקירות מתי עצרו אותי אם אני לא טועה הביאו אותי לתחנה עכו לבדיקה רפואית לקחו את המשקל שלי אני הייתי 96 קילו אחרי שאני קיבלתי כתב אישום ב- 19/1 אם אני לא טועה הגעתי לתחנה קישון זה מעצר קודם כל החוק ראשון אומר שבן אדם שמגיע לקישון חייב לעבוד בדיקה רפואית עליתי לבדיקה הזאת ושם המשקל שלי היה 76 קילו אם אני לא טועה זה הכל יש בכתב.

ש : ברישום של קישון.

ת : כן.

ש : אני רואה שאתה זוכר מצוין את המשקל שלך בניגוד למה שאמרת לנו לפני 5 דקות שוב שיקרת לנו.

ת : לא שיקרתי.

ש : זה מה שאתה אמרת לא זוכר את המשקל שלי.

ת : לא, באותו רגע מתי היה מכנס אני אמרתי שאני לא בדקתי את המשקל שלי כמה בבית עליתי 3 5 קילו אני אמרתי על המשקל שאני יודע בוודאות כי אמרתי את זה מהתחלה כי המשטרה אומרת שאכלתי חופשי והכל אני אמרתי להם שאכלתי תפוח עץ זה נכון בכל החקירות האלה היה מקרים שלקחתי סנדויץ' אכלתי אבל לא כמו שאומרים ארוחת בוקר צוהריים ערב זה מה שאמרתי בזמן כל החקירות.

ש : אתה אמרת בחקירה שלך שעלית מ- 80 ל- 90 קילו א. אתה דעיקת, ב. כשאני אמרתי לך כאן למה אז אמרת 10 קילו וכאן 4-5 קילו אמרת לנו אמרת אני לא זוכר כמה עליתי, אני רואה שאתה זוכר מצוין כמה עלית, זכרת אז ואתה זוכר גם היום.

ת : לא, מתי בחקירה שאלו אמרתי שעליתי 5- 10 קילו לא יודע כי לא בדקתי אמרתי שעליתי אבל הבדיקה על הזה אני יודע בוודאות כי לקחו במשטרה במשקולת ולקחו גם בקישון במשקולת בגלל זה אני זוכר, קודם שאני בבית אני לא בא למשקל כל שבוע או כל חודש בשביל לראות בכמה עליתי אני אוכל מרגיש צמוד הבנתי שעליתי כי מכנס קודם היה נורמלי.

ש : אתה זכרת מצוין ואתה לא אומר לנו אמת כבר בחקירה הראשונה שלך במעצר מה- 12 לחודש אמרת אני עליתי 10 קילו עליתי מ- 80 ל- 90 קילו אתה זכרת אז אתה זוכר היום וניסית לטשטש אותנו זה הכל.

ת : לא נכון, אני אמרתי את המספר 10 קילו 8 לא יודע אמרתי בכלל לא בדיוק, אם אני לא טועה אמרתי 96 קילו הייתי מתי עצרו אותי.

ש : אני אומרת לך שבחקירה שלך היית מאד מדויק לא אמרת 8-10 היית מאד מדויק, אמרת עליתי 10 קילו,

כב' הש' ת. נסים שי : גברתי שאלה כבר 10 פעמים אנחנו יודעים ראינו אפשר להתקדם לשאלה הבאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני אומרת לך שזה לא ככה ,שאלה הבאה, אם המכנס ראית שלבשת אותו באותו יום והוא היה קטן קצר ולא נוח למה בכלל הבאת אותו הביתה, למה לא זרקת אותו באותו יום במקלט כמו שזרקת דברים אחרים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני לא זורק את הדברים במקום ישר, שמתי אותו באופן אוטומטי הבאתי בבית זרקתי בבית.

ש : הייתה שם ערמת זבל שאמרת אני זורק שם זבל במגדל בשביל מה להכניס את הדבר הזה הביתה, עלית על מדי א' זרוק אותו ברמה בשביל מה הביתה?

ת : אמרתי שלא חשבתי על זה, החלפתי בגדים שמתי כל התיק בתיק נורמלי קיפלתי כל הציוד וזהו אישה לא הצליחה להביא הם נשארו שם אחר כך באה משטרה אמרתי למשטרה הנה ציוד שלי פה בגדים כלים בבקשה תסתכלו ולא זרקתי רק ביום שישי שלקחתי את כל הציוד הבאתי בבית וגם לא זרקתי כי לא כיבסתי לא שום דבר ביום שבת שצריך היה לעשות את הבגדים לעבודה חדשה כיבסתי חולצה שם גרביים מכנסיים לא זרקתי, לקחתי גם קרוע גם זה וזרקתי ישר בפח.

ש : ביום הרצח לא חשבת עדיין שתזרוק את המכנס.

ת : אני לא אמרתי שלא חשבתי, אני לא חשבתי לזרוק אותם, אני אזרוק בבית או זה לא חשבתי על זה בכלל.

ש : ידעת באותו יום של הרצח שאתה הולך לזרוק את המכנס?

ת : לא.

ש : חשבת על זה רק אחר כך.

ת : אני ידעתי שזה לא נוח ואני יודע שאני לא עובד במכנס האלו זהו לא החלטתי שאני אזרוק עכשיו או בבית לא חשבתי על זה בכלל.

ש : לא הייתה לך החלטה לזרוק אותו עוד באותו יום.

ת : כמה שאני זוכר לא היה החלטה כזאת.

ש : אתה אמרת בחקירה שלך כשבאותו יום כשאתה המתנת לדבק בצוהריים אתה כבר אמרת לשומרים שאתה תזרוק את המכנס הזה, כבר באותו יום ידעת שאתה הולך לזרוק אותו,

עו"ד י. הלוי : את יכולה להראות איפה הוא אמר את זה בחקירה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, 16/12 מונה 00:28 עמוד 30 לתמליל מ.א. 166 חלק 3 דיסק 3.

עו"ד י. הלוי : אפשר להקרין?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אי אפשר להקרין.

כב' הש' א. קולה : למה אי אפשר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה אני צריכה להקרין לו, לא כל דבר אני צריכה להקרין בחקירה נגדית, אתה אומר השומרים שאלו אותי למה אני בקצרים ובגלל שאמרתי להם בעצמי שהם קטנים ייתכן שהמאבטחים הם ששאלו כשאני דיברתי שיש לי מכנסיים קצרים חיכיתי לדבק אני אומר יש לי מכנסי ג'ינס אלבש אחר כך את אלה אני אזרוק.

עו"ד י. הלוי : שניה בכל זאת, תני לי לראות אם את לא רוצה להקרין לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : מה הכוונה בקצרים שהמכנס קצר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהם קצרים עליו.

כב' הש' א. קולה : זה אומר שמישהו מאשר שהמכנסים היו קצרים עליו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הנאשם טוען, הם בכלל אמרו שהם ראו אותו בג'ינס.

כב' הש' א. קולה : מי אמר למה אתם בקצרים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לטענת הנאשם השומרים אמרו לו למה אתה בקצרים ,השומרים כשהעידו פה אמרו הוא לבש ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שהוא טוען מה שהקראתי לו,

כב' הש' ד. צרפתי : הוא למעשה כמו שאמרו החוקרים לא לבש את המכנסיים אלא ג'ינס אבל זה לא הג'ינס שמצאו בחקירה זה הג'ינס שנעלם,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : כאילו הוא מבחינתו העלים משהו אבל לא את הכחול אלא את הג'ינס?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק זו הטענה, הוא לבש מכנסי ג'ינס מדי ב' ואותו הוא העלים ובחקירה הוא אומר לבשתי מכנס כחול ואותו העלמתי.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא המציא גרסה שהוא העלים אחר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, נגיע לזה.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני קוראת לך שוב, אמרו לי למה אתה בקצרים, אני אומר יש לי הרי מכנס ג'ינס אלבש אחר כך, את אלה אני אזרוק.

כב' הש' ד. צרפתי : זה חשיבה או דיבור, זה מה שהוא חושב לעצמו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שהוא אומר, אמרו לי.

כב' הש' ד. צרפתי : מה הוא עונה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני קוראת שוב, אמרו לי למה אתה בקצרים,

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומר יש לי הרי מכנס ג'ינס אלבש אחר כך את אלה אני אזרוק.

כב' הש' ד. צרפתי : זה הוא אומר להם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שהקראתי מהתמליל, זה הוא אומר זה כן את זה אמרתי.

עו"ד י. הלוי : לא, מה שאמרתי אני לא זוכר הוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, זה בהמשך.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים לראות בסרט.

עו"ד י. הלוי : זה מה שאמרתי.

כב' הש' א. קולה : לפני הסרט, התביעה אומרת היה לו מכנס ג'ינס אתם הוא עבד אתם הוא ביצע את הרצח ואותם הוא זרק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כל העדים בעצם אמרו ראינו אותו בג'ינס, הוא עבד בג'ינס במהלך יום העבודה, אנחנו טוענים שהוא אכן עבד במכנס ג'ינס ואותו הוא זרק ולמשטרה הוא המציא סיפור שהוא עבד במכנס כחול ואותו הוא זרק.

כב' הש' ד. צרפתי : מה את טוענת בסיפור הזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה להגיד מה אני טוענת אבל אני הסברתי את הקו נגיע לזה.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ב. משה : זה באודיו בלבד.

עו"ד י. הלוי : תשמיעו, אם אדיק תרגם זה ההגנה שלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אנחנו עובדים רק עם התמליל שלך.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו אמורים לשמוע את זה ברוסית?

עו"ד י. הלוי : יש כתוביות.

כב' הש' ד. צרפתי : גברתי תקשיבי גם את, המתורגמנית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מראה את כל הקטע.

כב' הש' א. קולה : זה תמליל שמישהו עשה אני לא רוצה את התמליל הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה התמליל של ההגנה זה הכתוביות, התמליל הזה הוא הכתוביות שיש על הסרט ואתו אנחנו עובדים.

כב' הש' ת. נסים שי : אנחנו גם רוצים את זה.

עו"ד ב. משה : אולי לא הבנתם כבודכם, יש שתי תיקיות מדובב וחקירות ושחזור זה הסרטונים עצמם, ההגנה גם העבירה שני קבצי פי די אף קבצים של כל התמלילים אחד של המדובב ואחד של חקירות ואם כבודכם רוצה למצוא מילה הוא יכול לעשות בחיפוש והוא ימצא את המילה, התמלילים זה הבסיס לכתוביות בגלל זה אני מסתכל על זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : התמליל הכתוביות זה היינו הך.

עו"ד י. הלוי : זה הכתוביות הם צודקים, יש קובץ של תמלילים שזה בעצם רצף של כל הכתוביות.

כב' הש' א. קולה : או קיי, ואיפה זה בקובץ הווידאו?

עו"ד ב. משה : אני מראה.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה לשמוע בקובץ האודיו עכשיו את הדו שיח הזה.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא לא מוצא.

עו"ד ב. משה : בדרך כלל אני מוצא מאד מהר את זה אני לא מצליח למצוא אני צריך עוד קצת זמן.

כב' הש' א. קולה : או קיי נמשיך, תמצא אותו.

עו"ד ב. משה : זה עוזר להתמצא גם לחפש ויותר חשוב,

כב' הש' א. קולה : אנחנו ראינו סרט עם כתוביות.

עו"ד ב. משה : נכון, זכרנו ששמענו משהו באיזה מ.ט. אני הולך לראות את זה, כותב מילת חיפוש ומוצא את זה, אני אנסה למצוא.

עו"ד י. הלוי : רק תקריאי.

כב' הש' א. קולה : מאיזה תאריך זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 16, סשה, אומרים ששאלו אותך לא חבל על הג'ינס ואתה אמרת שאלה מכנסי עבודה, תשובה כן אני, אני לא זוכר תשובה כזאת יכולתי להגיד שאעשה מהם מכנס עבודה, כן יכולתי להגיד את זה אבל מה שאמרתי אני לא זוכר, סשה, אבל מישהו שאל אותך? אני דיברתי עם מישהו, כאילו קטנים, אני אומר יש לי מכנסי ג'ינס אלבש אותם מישהו אמר לי אה אבל, אני דיברתי עם מישהו אה כאילו קטנים, אני אומר יש לי מכנס ג'ינס אלבש אותם, מישהו אמר לי אה אבל לא אבל למה אני במכנסי ג'ינס, סשה , לפני שאני כותב מישהו אמר לך לא חבל לעבוד בג'ינס? לא לא אמרו לי את זה, לא אמרו לי את זה, אמרו לי למה אתה בקצרים, אני אומר יש לי הרי מכנסי ג'ינס אלבש אחר כך את אלה אני אזרוק זה כן את זה אמרתי, סשה , מי שאל אותך ואיפה? אולי השומרים שאלו, הם אומרים לדוגמה ישבתי ככה והמכנסיים היה ככה, אתה מראה שהם קצרים, כלומר כל הרגל הייתה עירומה הנה אתה מראה כאן אני לא חשבתי עכשיו תתרכז ותיזכר האם זה היה או לא היה או שאתה משקר אתה משער אתה מבין אני לא רוצה לרשום השערות רושמים עובדות ואתה אומר כשאני הלכתי להביא דבק זה הם אני פשוט עליתי הלכתי למאבטחים, אמרת שהיית בג'ינס כשחיכית לקרמיקה? לא, אני באתי לבית הספר, אבל אתה אמרת את זה, כן אני אמרתי, לא אני הייתי אצל המאבטחים בבגד עבודה, נו? לא לא דיברתי עם המאבטחים בקשר למכנסי הג'ינס, אני כאשר בבוקר כאשר אלי הביא קרמיקה, אתה ממשיך ככה, אני אומרת לך שכאן אתה אמרת שכבר אז ביום הרצח בצוהריים אמרת למאבטחים אני ממילא אזרוק את מכנס העבודה שהוא קצר עלי אז אם כבר ידעת באותו יום שתזרוק אותו למה לא לזרוק אותו באותו היום? בשביל מה להביא אותו הביתה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי לא חשבתי לזרוק את המכנס באותו יום וכמה שהבנתי שיחה הם ראו אותי בבוקר בבגדים א' שאני הורדתי את הקרמיקה ואמרתי להם שעוד קצת זמן אני עובד למכנס עבודה וזהו.

ש : לא היה לכם בבית בזמנו מייבש כביסה, עשית כביסה במכונה ותלית.

ת : לא, לא היה.

ש : כשאתה אומר עשיתי כביסה הכוונה הכנסת למכונת כביסה ואז תלית או שכיבסת ביד?

ת : זה אומר שאני שם במכונה כביסה, היא עשה כביסה, אחר כך היא מוציא מים שם פרוצדורה שלה ואחר כך שמתי לחבל למרפסת.

ש : ביום שבת היית לבד בבית?

ת : אני הייתי אישה וילד.

ש : אולגה לא נסעה עם וולדימיר ויבגנייה לנתניה?

ת : לא כמה שזוכר לא, היא נשארה אתי בבית.

ש : הבנתי, אתה אמרת שעשית כביסה בערך ב- 12 בצוהריים, אני שואלת למה אתה עשית כביסה למה לא חיכית שוולדימיר יבוא הוא אחראי על הכביסה שהוא יעשה את הכביסה.

ת : אמרתי שגם אני עשיתי כביסות לא כל הזמן, אני לא יכול לחכות מתי אבא של אשתי יבוא בשביל לחכות כי בגדים לא יצליחו להתייבש ועשיתי אני.

ש : אבל אם אתה עושה כביסה ב- 12 ואנחנו מדברים על חודש דצמבר איך חשבת שיתייבשו הבגדים, מה חשבת ללבוש למוחרת לג'נאח אם מכנס אחד את הירוק אתה מכבס ואת הכחול אתה זורק מה חשבת ללבוש מחר לג'נאח.

ת : אמת לא זוכר איזה מכנס לקחתי לג'נאח אבל אני כיבסתי, ציוד התייבש וגרביים שם, לא היה מכנסיים ולקחתי את הציוד הזה.

ש : אצל ג'נאח אתה עבדת במכנס הירוק הוא גם נתפס אצלך בתיק ב- 11 לחודש.

ת : אז זה מכנס שני אני פשוט לא זוכר איזה מכנס היה שם

ש : איך הוא התייבש, אתה בטוח שכיבסת את הירוק באותו יום?

ת : לא אני לא כיבסתי מכנסיים, כיבסתי חולצה וגרביים ואולי עוד היה חולצה לא זוכר בדיוק.

ש : אז הירוק לא כיבסת.

ת : הירוק צבאי שהיה והג'ינס לא כיבסתי זרקתי ישר בפח זה מה שאמרתי,.

כב' הש' ד. צרפתי : עכשיו אמר ג'ינס.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, מכנס כחול וירוק צבאי לא ג'ינס

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ב- 11 לחודש ביום שני בשבוע כשהגעת למשטרה אתה הגעת בתור עד למסור פרטים, למסור עוד פרטים אחרי מה שמסרת יום קודם, לא הגעת כחשוד.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שזוכר כן ובאתי לפוליגרף 11 אם אני לא טעוה.

ש : ב- 12 פוליגרף

ת : אז אני טעיתי, כן.

ש : או קיי, כשהגעת ביום שני למשטרה הגעת בתור עד לא בתור חשוד, לא אמרו לך בטלפון רומן בוא אנחנו חושדים בך אנחנו מזהירים אותך לא עצרו אותך שום דבר.

ת : נכון, באתי בתור עוד.

ש : ביום הזה כבר היית מגולח נכון?

ת : יכול להיות לא זוכר.

ש : כשאתה הגעת לתחנה ביום שני ב- 11 לחודש אתה זוכר שראית את יורם?

ת : אני לא יכול לזכור, יכול להיות לא זוכר.

ש : אתה זוכר שיורם ניגש לך ואמר לך היי זה לא אתה שראיתי אותך ביום חמישי בבית ספר שבאת לקחת את התיק ואני לא הסכמתי?

ת : אני לא זוכר את זה, יכול להיות אני פשוט לא זוכר.

ש : והוא גם אמר לך כשראיתי אותך בבית ספר היה לך זקן יותר מה התגלחת? אמרת שכן,

ת : יכול להיות כי אני מתגלח פעם ב- 4 ימים לא כל יום.

ש : בשיחה הזאת הוא שאל אותך מה לבשת איך לבשת ובאיזשהו שלב הוא אמר לך בוא נלך למקלט כי אמרת לו הבגדים שלבשתי במקלט, הוא אמר בוא נלך למקלט נביא את הבגדים משהו כזה.

ת : אמרתי אני לא זוכר משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : מי אמר לו סשה או יורם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יורם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר.

ש : אתה לא זוכר אתה לא שולל.

ת : כי אין מה להסתיר.

ש : תמליל 166, אתה באת ללכת אתו לכיוון המקלט כדי להביא לו את הבגדים אבל אז בסוף אמרת לו לא זה לא שם אתה זוכר?

ת : אני לא זוכר היה איזה שיחה אבל אני דיברתי עם החוקרים, אני לא זוכר מה היה זה צריך לראות אני אמת לא ראיתי את החקירה הזאת לא זוכר מה שם היה.

ש : אני לא מדברת על חקירה, אני מדברת על השיחה עם יורם שהוא אמר לך זה אתה מיום חמישי, ואז הוא התחיל לדבר אתך על הבגדים.

ת : יכול להיות אני לא זוכר שיחה הזאת.

ש : או קיי, חשוב לך לדייק במה שאתה אומר לנו היום, נכון?

ת : כמה שאני יודע כן כי אני לא רוצה לשקר סתם אני אומר אמת.

ש : אחרי השיחה הזאת נכנסת לחקירה אצל סשה ואז הוא אמר לך אתה חשוד ברצח, אחרי השיחה עם יורם ששאלתי עליה עכשיו, סשה חוקר אותם באזהרה פעם ראשונה אמרו לך שאתה ברצח.

ת : אני זוכר שהיה שיחה אבל לא יודע על מה שיחה, אם היה שיחה כמו שאומרת תובעת אני לא יכול להגיד כי אני לא זוכר, בחקירה אמר סשה שאני חשוד ברצח הוא עשה חקירה ושחרר אותי מעצר בית ואחר כך לקחו אותי לפוליגרף למוחרת זה מה שאני זוכר, שיחה אני לא זוכר.

ש : אתה אומר יכול להיות שהייתה שיחה עם יורם אתה לא זוכר את התוכן שלה אתה כן זוכר שאחר כך נכנסת לחקירה אצל סשה והוא אמר לך אתה חשוד ברצח.

ת : יכול להיות, כן.

ש : טוב, יורם העיד כאן, הוא אמר שאתה סיפרת לו על חליפת עבודה שהגיעה אתך מאוקראינה שהבאת אותה ואתה עובד אתה, זה מזכיר לך משהו?

ת : אני זוכר שאמרתי שהיה לי מכנס כחול וחולצה כחולה זה סט שהביאו מרוסיה זה נכון זה אני זוכר שסיפרתי, אבל אמרתי לו שאצלי היה מכנס לא חולצה, מכנס היה.

ש : על מכנס דיברת.

ת : כן.

ש : עם יורם.

ת : אם היה יורם אז יורם אני פשוט לא זוכר מי היה מי שואל לא זוכר את זה.

ש : או קיי, ואז יורם ששאל אותך על המכנס איפה הוא אמרת הוא במקלט.

עו"ד י. הלוי : את ממשיכה, אני שומע את זה ומתפוצץ, 5 פעמים.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא אומר אני לא זוכר ואת שוב אומרת לו, יש שיחה כזאת הוא לא זוכר שיחה כזאת.

עו"ד י. הלוי : חמש פעמים שהוא אומר להם הנה המכנסיים שלי פה היא מעזה לשאול ולא תופסים את המכנסיים, היו תופסים את המכנסיים כשהוא אומר להם הנה המכנסיים שלי אני רוצה לקחת אותם.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא מה שאני התכוונתי.

עו"ד י. הלוי : אני מתכוון כי לא היה לנו תיק, אם הוא היה בא לבית ספר איפה המכנסיים שלך אה פה תשאיר לו את התיק הזה אנחנו נבדוק אותו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העד אמר יכול להיות שהייתה כזאת שיחה, הוא לא שלל.

עו"ד י. הלוי : לא שלל יכול להיות לא זוכר.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא לא זוכר, כן.

עו"ד י. הלוי : בושה, בושה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העד ענה לשאלות הוא היה מאד מדויק במה שהוא זוכר ולא זוכר הוא אמר שיכול להיות שהייתה כזאת שיחה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא קיבלנו לשאלה של חברי השופט צרפתי, אנחנו שואלים ורוצים לדעת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה שהשאלה הזאת תהיה תוך כדי שהעד מעיד.

כב' הש' א. קולה : זה שגברתי לא רוצה זה בסדר, אנחנו כן רוצים לשאול אותו כדי להבין את התמונה המלאה הכוללת, האם השיחה הזאת בין יורם לבינו מתועדת באיזה מקום? יש זכ"ד עליה? לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יורם העיד על השיחה הזאת.

כב' הש' ד. צרפתי : נכון אבל הוא אומר לא זוכר, השאלה מה את מבינה ממנו.

כב' הש' א. קולה : יורם העיד אנחנו זוכרים,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העיד עליה ב- 2008.

כב' הש' א. קולה : אני שואל שאלה פשוטה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין מזכר על השיחה הזאת.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, האם אנחנו מסכימים שהחקירה הזאת הראשונה שלו כחשוד ברצח לא תועדה במערכת הענבל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : האם אנחנו יודעים להגיד האם סשה הטיח בפניו,

עו"ד י. הלוי : אף אחד אין כלום.

כב' הש' א. קולה : רגע, למה אתה מפריע לי, אתה מרגיז אותי נורא.

עו"ד י. הלוי : אז זה לא טוב.

כב' הש' א. קולה : האם אנחנו יודעים להגיד שבשלב מסוים בחקירה הזאת,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : התשובה היא לא.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה עדיין לא משנה שהנאשם כמי שהיה שם אומר יכול להיות שהייתה שיחה כזאת.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא אומר לא זוכר זה יכול להיות וזה יכול לא להיות וגברתי ממשיכה בשאלות כאילו זה משהו שקרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אומר,

כב' הש' ד. צרפתי : אני לרגע חשבתי שמשהו התקצר אצלי שהוא באיזשהו שלב אישר שהייתה שיחה כזו, הוא אומר אני לא זוכר שיחה לא זוכר עם מי היא נערכה יכול להיות מה שאני לא זוכר אני אומר יכול להיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : אז מה מפה גברתי לומדת? שזה קרה או לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת ככל שהשיחה הזאת התקיימה,

כב' הש' ד. צרפתי : לא זה לא מה שאמרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת ככל שהשיחה הזאת התקיימה כי העד אומר שיכול להיות שהיא התקיימה,

כב' הש' א. קולה : לא, לא.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא מה שאמרת, המשכת בהנחה שהוא מאשר שיש שיחה כזאת וזה התוכן שלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני התחלתי להקריא לו את הדברים שיורם אמר לפרוטוקול זה הכל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי מספיק, די.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שוב יורם העיד כאן שבשיחה הזאת שהייתה אתך לפני שאתה נחקרת באזהרה הוא שאל אותך על הבגדים שלך, על המכנס שלך, איפה הוא, רצה שתיקח אותו למקלט כי אמרת לו זה במקלט והתחלתם גם ללכת לכיוון המקלט.

כב' הש' א. קולה : יורם העיד זה היה בתוך תחנת המשטרה לא בבית הספר, השיחה הזאת איפה הייתה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עד כמה שאני מבין ביציאה מהתחנה.

כב' הש' א. קולה : ביציאה מהתחנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, לא בחדר החקירות.

כב' הש' א. קולה : ירדו במדרגות של המשטרה נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כך אני מבינה, ירדו במדרגות בין התחנה לבין בית הספר לא בחדר החקירות.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה זוכר דבר כזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר, אני זוכר שדיברו אתי על כל הדברים רק בתחנה ובחדר חקירות והיה מקרה שהוציאו אותי מחדר החקירות לפינה איפה מעשנים אבל ליד המשטרה אני לא זוכר בכלל דיבורים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה זוכר את השיחה שיורם אמר לך אני ראיתי אותך ביום חמישי אתה היית לא מגולח?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי יכול להיות היה שיחה אבל אני לא זוכר את השיחה הזאת.

ש : או קיי, יכול להיות שבשיחה הזאת הוא גם אמר לך בוא תראה לי את המכנס נלך את המקלט?

ת : אני לא זוכר שיחה, יכול להיות הכל, אמרתי שאני לא זוכר שיחה אני לא יכול להגיד שכן זה היה או לא אני פשוט לא זוכר.

ש : זה נכון שבאותו יום לא ציפית שישאלו אותך בכלל במשטרה על מה לבשת באותו יום כי אתה הרי בא לחוקר כעד אתה לא חשוד, מה פתאום שואלים אותך מה לבש?

ת : אני לא זוכר על מה שאלו אבל כמה שאני זוכר אני עניתי על כל מה שאפשר לשאלות של המשטרה.

ש : זה הפתיע אותך שאתה בא למסור עוד פרטים על מה שמסרת אתמול לעזור למשטרה פתאום שואלים אותך מה אתה לבשת זה הפתיע אותך?

ת : אני לא יכול להגיד מה הפתיע או לא כי אני סיפרתי אמרת ואמרתי דברים ומה שם עוד היה בשיחה אני פשוט לא זוכר, אני לא יכול להגיד מה היה שם בדיוק ומה הרגשתי אני יודע שעניתי למשטרה.

ש : לא ציפית שיזהירו אותך ברצח שיראו בך חשוד באותו יום נכון?

ת : אני לא חשבתי את זה שחושבים שאני רוצח לא חשבתי על זה.

ש : אני אומרת לך שכשיורם שאל אותך בשיחה שהוא העיד עליה ואני אומרת לך שמה שהוא העיד זה אמת, שהוא שאל אותך מה לבשת הוא הפתיע אותך ובגלל שהוא הפתיע אותך אמרת בגדים שונים ממה שלבשת, כי אם במקרה מישהו ראה אותך איזה עד עולה או יורד עדיף להגיד בגדים אחרים אני טועה?

ת : את טועה, כמה שאני זוכר על המכנסיים אני אמרתי לסשה בחקירה הסברתי שהיה לי חולצה של שטראוס ונעליים ואמרתי שבגדים האלה עכשיו בעבודה אצל ראובן איפה אני מתחיל לעבוד כמה שאני זוכר ועל המכנסיים אני אמרתי בגלל שהיו קטנים וקצרים לא נוח לעבודה זרקתי כמה שאני זוכר מהחקירה, מה שאמר יורם אני לא יכול להגיד אני לא זוכר שיחה הזאת.

ש : אתה זוכר שאחרי שסיפרת על המכנס מישהו מהחוקרים אמר לך בוא נלך להביא אותו מהמקלט?

ת : זה אני לא זוכר את השיחה הזאת, יכול להיות אמרו אבל אני לא זוכר.

ש : אני אומרת לך שבשיחה הזאת הפתיעו אותך, אתה לא ציפית שישאלו אותך מה אתה לבשת.

כב' הש' א. קולה : את מתכוונת לשיחה של יורם אתו לא השיחה של ס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשיחה ששאלו אותך על הבגדים, אצל יורם, בחקירה, בשיחה.

כב' הש' ד. צרפתי : אני לא מצליח להבין, בלוגיקה מבחינת החוקרים הוא לא אמר להם שהבגדים שהיו לו ביום חמישי הם כבר לא במקלט, למה יש דינמיקה לרדת למקלט כשברור שזה אצל גנאח? להבין לאיזה קו את הולכת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא קו אדוני, יש את הגרסה יש את מה שיורם אומר, הוא אמר לי שהוא לבש X את המכנס של החליפה.

כב' הש' ד. צרפתי : אז למה יורדים למקלט של בית הספר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני קראתי מה שיורם אומר, אמר לי שזה במקלט.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עונה לאדוני מתוך העדות של יורם.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יורם אומר הוא אמר לי שהוא לבש את המכנס מהחליפה,

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שאלתי איפה? אמר לי במקלט.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : התחלנו ללכת לכיוון המקלט.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואז הוא אמר לי לא בעצם זרקתי את זה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואז חוקרים אותו באזהרה זו הדינמיקה, זה הסדר.

כב' הש' א. קולה : באיזה שלב הוא אמר שזה אצל גנאח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא זה.

כב' הש' א. קולה : למה לא,

כב' הש' ד. צרפתי : למה לא הוא אמר שזה אצל גנאח.

כב' הש' א. קולה : אבל תפסו את זה אל גנאח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : התיק אצל גנאח.

כב' הש' א. קולה : התיק.

כב' הש' ד. צרפתי : והמכנסיים שם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא המכנסיים שזרקתי, התיק עם הבגדים עם יתר הבגדים, את המכנסיים הוא אומר זרקתי עוד במדרגות.

כב' הש' א. קולה : אני זכרתי משהו אחר, מתי הוא אמר שהתיק עם יתר הבגדים נמצא אצל גנאח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ב- 11/12 מגיעים לעשות חיפוש אצל גנאח בסביבות 8 בערב.

כב' הש' א. קולה : למ?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עונה, בי בחקירה של ה – 11 בדצמבר הוא אומר שזה אצל גנאח.

כב' הש' א. קולה : אני מסתכל על ה – 11 בדצמבר ואני לא רואה את זה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : את גנאח?

כב' הש' א. קולה : כן

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תכף נראה.

כב' הש' ד. צרפתי : אז רגע מה ההבנה שהמכנס נשארו לבד במקלט בלי התיק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שהוא אומר ליורם זה שהמכנס במקלט.

עו"ד י. הלוי : לפי יורם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפי יורם.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מבין, לפי יורם אני מנסה להבין, התיק אצל גנאח והמכנס במקלט?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת באיזה שלב אחר כך עולה גנאח אבל זה לפני.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, אנחנו מדברים הכל סביב ה – 11.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני מדברת על אותו יום.

כב' הש' א. קולה : אני מקריא לך מתוך ה – 11,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : שימי את יורם בצד נדון בבוא העת, גברתי מבינה או אתם התביעה מבינים שאם כל זה היה מתועד ומזוכד ואם התיק היה נתפס ביום חמישי אז לא היינו כאן, או לכאן או לכאן לא היינו כאן.

עו"ד י. הלוי : נכון או שהיה בבית הסוהר מזמן.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה הקשר אדוני?

כב' הש' א. קולה : מה הקשר, כשזה התחיל ממשהו שהיה בהתחלה מאלף ואחת סיבות אני לא מאשים אף אחד שפרטים חסרים לנו אני לא מאשים אף אחד יורם מתעד שיחה שהיא לא מזוכדת בשום מקום למרות שדברים הרבה יותר פשוטים מזוכדים גם כן בסדר יכול לקרות בלהט החקירה, הכל יכול לקרות, אני הולך לחקירה באזהרה ברצח ומשחררים אותו אני לא מבין למה, את המכנס השארתי במקלט בתוך המקלט, תיק בצבע כחול אדום שהחרימו לי היום במשטרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : איזה תיק החרימו במשטרה, איפה זה מוזכר קודם, תראי מה שכתוב

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני באמת רוצה להבין, הוא אומר ככה, תיק בצבע כחול אדום החרימו במשטרה וכו' וכו' איפה מוזכר גנאח בחקירה הזאת, מתי החרימו לו את התיק ולמה החרימו לו את התיק ומכוח מה החרימו לו את התיק מי הזהיר אותו שמחרימים לו את התיק איך זה קרה משהו חסר לי פה בדרך, משהו חסר לנו בדרך אני רוצה להסביר.

עו"ד ב. משה : אני מסביר, אדוני מדבר על הזהירו אותו ברצח, אדוני יכול להיזכר בעדות של יורם אזולאי על התקופה עד המעצר שלו.

כב' הש' א. קולה : יש לי יתרון קטן עלייך, חייתי שם, אני חוויתי אני יודע מה עברה המשטרה כולנו יודעים, הבנו, המשטרה הייתה בטראומה עקב זה שעצרו, מה קרה כאן?

עו"ד ב. משה : כבודכם שואלים אנחנו מנסים לענות,

כב' הש' א. קולה : ואני מפריע?

עו"ד ב. משה : כן אדוני אני מצטער להגיד את זה.

כב' הש' א. קולה : אני מפסיק להפריע.

עו"ד ב. משה : חקרו המון אנשים ואז הגיעו לסיבוב שני, כחלק מההמון אנשים שהגיעו לחקירות גם הנאשם הגיע, אנחנו מדברים על ה – 11 לחודש על התקופה הזאת אפילו על ה – 10, היה מפגש שלטענת יורם אזולאי שאל אותי כשיחת חולין איפה המכנסיים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אתה לא עונה למה שאני שואל אותך.

כב' הש' ד. צרפתי : העלו אותו לחקירה באזהרה קרה משהו.

עו"ד ב. משה : זה מה שקרה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שקרה זה השיחה במדרגות זה מה שיורם העיד.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא העיד שמיד לאחר אמר תחקרו אותו באזהרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נו.

כב' הש' ד. צרפתי : אז בין לבין התיק של גנאח נמצא במשטרה משהו קרה באמצע ואם כן יודעים שהמכנס

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה : כי הוא אמר להם בשיחת המסדרון הזאת זה לא במקלט זה אצל גנאח זה מה שאני מנסה שעה להגיד.

כב' הש' א. קולה : ואז הוא ישר שלח לתפוס את התיק אצל גנאח, אבל הוא יודע בחקירה שלו תפסתם את התיק עכשיו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שש ורבע בערב החקירה.

כב' הש' א. קולה : נכון, אז מה קרה בין השיחה שלו עם יורם לבין החקירה עם סשה? הלכו לבית של גנאח שניהם? על זה יש זכ"ד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש זכ"ד של מלכה שגם העיד על המעמד הזה.

עו"ד י. הלוי : איזו התלהבות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : בית משפט לא הבין רק שואלים שאלות.

עו"ד י. הלוי : מכל הראיות שהטיחו בו אין לנו את ההארד קור שעצרו אותו בגלל שהוא כאילו אמר בואו נלך לבית ספר.

כב' הש' א. קולה : אז יכול להיות שהמשטרה בשלב הזה לא פעלה בזהירות זה לא הופך את זה למשהו קולוסאלי, אנחנו צריכים להבין את הרצף ההגיוני ואחר כך נסיק את המסקנות שלנו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שניה, אנחנו רוצים להבין דבר פשוט כרונולוגית, תעזרו לנו עם העובדות, יש לנו פה שעה ברורה, 18:15, בנקודה הזאת הוא אומר התיק שתפסתם לי היום, אני מניח כשתופסים למישהו תיק אדוני היקר אתה חשוד אחרת למה תופסים תיק אי אפשר לתפוס תיק סתם בלי צו משטרתי אלא בהסכמתו אם הוא חשוד, נכון? באיזה שלב הייתה התפיסה של התיק הזה בידיעתו, לא בידיעתו, לפני החקירה עם סשה , אחרי החקירה עם סשה , מה תפסו בתיק הה, איך תפסו בתיק הזה, למה לא הטיחו לו את מה שתפסו בתיק הזה בזמן הזה זה מה שאנחנו רוצים אנחנו לא באים בטרוניה לאף אחד אנחנו רק רוצים להבין.

עו"ד ב. משה : המזכר הזה הוא בדיוק קו אמצע שבין שיחת המדרגות לחקירה, המזכר מדבר על תפיסת התיק.

כב' הש' א. קולה : יש זכר?

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : למה אין שעה?

עו"ד ב. משה : אני לא יודע למה, אדוני חושב שהתביעה יכולה לדעת הכל? לא.

כב' הש' א. קולה : תשובה כנה, בסדר, אין לנו בזכד שעה שזה בוצע של מתי נתפס התיק, אין לנו גם זכ"ד או חקירה שאומרים לו אדוני הולכים לתפוס את התיק אצל גנאח.

עו"ד ב. משה : למה צריך?

כב' הש' א. קולה : אני לא שואל אם צריך, אני שואל אם יש, אם יש חשד שבוצעה עבירה מותר לכם, האיש אצלכם נחקר כחשוד ברצח, אני שואל האם מישהו אמר לו אדוני איפה גנאח גר, מי זה גנאח כל זה אין לנו, אני שואל אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש מזכר של מלכה מאותו יום.

כב' הש' א. קולה : בלי שעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון בלי שעה אבל מלכה העיד ואני מפנה לעמוד 603 לפרוטוקול שלכם בלי שעה והוא מספר על השיחה הזאת שהוא היה נוכח בה כך שיורם לא המציא אותה והוא אומר זה היה ברחבת הכניסה של תחנת המשטרה ורומן הגיע ודיבר עם יורם ויורם שאל אותו לגבי המכנסיים הוא אמר לו זרקתי אותם, ויתר הדברים שלך בבית הספר הוא אמר שהם נמצאים, יורם ביקש ממני ומעוד שוטר ללכת לבדוק ולהביא את הדברים שלו, והוא ממשיך ויש את המזכר אני חושב שהוא ת/229 מאותו יום.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא יודע מזה זאת אומרת שבשלב מסוים מישהו אמר לו הולכים לתפוס כי הוא יודע מזה הוא אומר תפסתם את זה היום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון הוא היה אתם, לפי המזכר הוא היה אתם.

עו"ד י. הלוי : איפה זה הלך אתם לא הלך אתם?

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : איזה ת/ זה? ת/229.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם בעמוד 617 לפרוטוקול של יעקב מלכה בשורה 11, אני קוראת, סיפרת שאתה היית עד לשיחה בין יורם לרומן שאל איפה המכנסיים, רומן ענה אני זרקתי אותם, אני אקח אותם לאיזה בית והוא הלך לראובן גנאח שם תפסתם את הדברים, נכון כן, זה התהליך, נכון שאין שעות אבל משהו קרה שמעד שמוכן למסור פרטים פתאום נחקר באזהרה ומה שקרה זה השיחה במדרגות.

עו"ד י. הלוי : איזה מדרגות תפסיקי עם השקרים שלך, המצאות.

כב' הש' א. קולה : למה אתה צועק, עזוב אותה תן לה להתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתקדמת רומן,

עו"ד י. הלוי : יש ת/229 שאומרים לי פה יעקב מלכה תסתכלו ת/229 מה הוא כתב.

כב' הש' א. קולה : שניה אחת, אם את זוכרת נכון יורם לא זכר שמלכה נכח גם בשיחה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חושבת שיורם ציין,

כב' הש' א. קולה : נדמה לי שיורם עצמו לא העיד על כך הוא לא זכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני זוכרת שזה בא ממלכה, אני זוכרת שיורם דיבר על חוקר אני חושבת שהוא דיבר על יניב עשור, גם יניב עשור העיד על השיחה הזאת.

עו"ד י. הלוי : בטח חצי מהחוקרים העידה על השיחה הזאת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי מפריע סתם.

עו"ד י. הלוי : אוקיי, נעשה אחד ועוד אחד אחרי שהוא פתח את פרשת התביעה אז חצי מהמשטרה גם אני הייתי שמעתי משהו.

כב' הש' א. קולה : טוב, די, די, עורך דין הלוי מספיק עם הצעקות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די, אנחנו בסך הכל בשלב הזה לברר את העובדות, התשובות מתקבלות ואת העיבוד שלהם את המסקנות נעשה בבוא העת.

עו"ד י. הלוי : כן, שערות אפס תופסים לי איזה חתיכת מילה אאוט או דה בלו, יורם משקר , האם אתה יכול לאשר לי את השיחה, תבינו איך התיק הזה אפס רוצים דרך העד הזה לעשות אותו מאה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא סיפר על שערות שהוא שטף את הדם מהידיים,

עו"ד י. הלוי : למה בשחזור לא עלה השעות היפות האלו, כי לא בא לו.

כב' הש' א. קולה : אפשר להפסיק את הוויכוחים ביניכם?

עו"ד י. הלוי : כן אפשר.

כב' הש' א. קולה : תודה, נתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אתה השתתפת בחיפוש שהיה אצל גנאח ביום שני, באת אליו הביתה יחד עם השוטרים ונתת להם את התיק את הדברים שלך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר, יכול להיות הייתי כן אני לא זוכר להגיד, יכול להיות שהייתי אתם.

ש : אז אני תכף אמצא ואני אזכיר לך שאתה היית אתם עכשיו אני רוצה לשאול אותך האם אתה זוכר כמה זמן היית בתחנת המשטרה באותו היום עד שחקרו אותך באזהרה, הגעת בבוקר, בצוהריים? אני מדברת על יום שני.

כב' הש' א. קולה : יום שני 11 לחודש.

ש : כן

ת : אם אני לא טועה בשעה 9-10 הגעתי משהו כזה בבוקר אבל לא יכול לזכור בדיוק באיזה שעה.

ש : וחיכית כל כך הרבה זמן?

ת : חיכיתי מה?

ש : עד לחקירה, החקירה הייתה בשש בערב.

ת : לא, אני באתי עד כמה שאני זוכר עליתי לקומה שנייה איפה אלכס שם יש כיסאות חיכיתי שם אם אני לא טועה.

ש : אז שם חיכית די הרבה זמן לחקירה.

ת : נו אמרו תחכה אני מחכה.

ש : יכול להיות שבין לבין אז יורם פנה אלייך ושאל אותך.

ת : אני אמרתי הכל יכול להיות אני לא זוכר בדיוק.

ש : אני רוצה לשאול אותך האם כשאמרו לך כשהתיישבת אצל סשה בערב בחדר שש ורבע בערב והוא אמר לך אתה חשוד ברצח איך אתה הגבת?

ת : כמה שאני זוכר הייתי בשוק כי לא עשיתי שום דבר והייתי בשוק אבל אני לא זוכר מתי זה היה כי אמרו שאני חשוד ואמרתי על מה לא עשיתי שום דבר אני לא זוכר באיזה שעה זה היה.

ש : כשהזמינו אותך לחקירה אמרו לך אנחנו רוצים עוד פרטים תבוא, אתה מגיע ביום שני מחכה מחכה מחכה פתאום בום חשוד ברצח, חוקרים אותך כחשוד ברצח, משהו קרה שבבוקר מזמינים אותך כעד ואחר הצוהריים אומרים לך אתה חשוד ברצח, משהו קרה, עכשיו לא קרה משהו בראיות, לא היו איזה פעולות חקירה באותו היום, אני אומרת לך שמה שקרה זה אותה שיחה עם יורם שאמרת לו לבשתי את המכנס הוא במקלט ואז אמרת זרקתי אותו ואז הולכים לגנאח מביאים את התיק עם הבגדים ואז חוקרים אותך באזהרה, זה גם ההיגיון כי לא היה משהו אחר שהצדיק חקירה באזהרה יכול להיות שזה נכון מה שאני אומרת?

ת : אני עוד פעם אומר אני לא יודע איך זה קרה, איך הגעתי לגנאח או לא אני לא זוכר אבל הכל יכול להיות, אני לא יכול להגיד מאה אחוז כי אני לא זוכר, אני לא יכול להגיד לא היה או היה.

ש : בסדר.

ת : ועוד סליחה אני לא חושב שאני יכול להסכים ללכת לבית הספר כי הבגדים שלי כל הציוד וגנאח אני בטוח לא הולך לבית ספר כי אני אין לי שם מה לחפש כי זה אצל גנאח זה פשוט לא הגיוני שאני אומר בוא בבית ספר.

ש : בחקירה שלך מאותו יום שש ורבע בערב עם סשה יום שני 11 לחודש, אתה אומר לסשה אתה מספר לו שלבשת את המכנס הכחול זה שהבאת מאונ' קרים אתה אומר לו המכנס הזה אני עבדתי במכנס הזה חצי שנה, קודם כל זה נכון זאת האמת?

ת : אמרתי שהשתמשתי חצי שנה שמונה חודש אבל חודשיים או שלוש חודשים האחרונים לא השתמשתי בהם זה מה שאמרתי ולקחתי אותם מהארון לעבודה לא בדקתי בבית לקחתי ככה בשקית והלכתי לעבודה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד, תפילת מנחה, אפשר לצאת להפסקה רבע שעה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : יופי נפגש חזרה בשעה 14:00.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד תתכווני לסיים בשלוש וחצי בערך בסדר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מאה אחוז, אני אומרת לך רומן שהייתה לך שיחה עם יורם בתחנה ואתה אמרת לו שהמכנס נמצא במקלט בבית הספר כי לא חשבת שהוא יגיד לך בוא נלך להביא אותו, כשהוא אמר לך בוא נלך להביא אותו אז אתה כבר עשית צעד אחורנית ואתה אמרת לא לא לא אני בעצם זרקתי אותו וזה מה שהפך אותך מעד לחשוד, יש לך מה להגיד על זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : עד כמה שאני זוכר אני לא זוכר את השיחה הזאת ואמרתי את זה, לא זוכר שיחה הזאת, על המכנס אני גם אמרתי במשטרה שזרקתי וזה לא הגיוני שאני יודע שתיק שלי עם בגדים אצל ראובן ואני אומר בוא לבית ספר אני לא זוכר שיחה הזאת אני לא יכול לענות שום דבר.

ש : או קיי, אתה אמרת בחקירה שלך מיום שני אני לבשתי אותם חצי שנה, אבל בחקירה הבאה שלך מיום שלישי אמרת אני לא לבשתי אותם חצי שנה, למה שינית גרסה?

ת : אני אמרתי שמכנס האלה היו אצלי ולא השתמשתי בהם כמה חודשים, זה מה שאמרתי, אבל לפני אני עבדתי במכנס הזה נכון זה מה שאמרתי לא יותר מזה.

ש : בחקירה שלך מ- 11 אני קוראת לך בעמוד 2 שורה 1, עבדתי במכנס הזה חצי שנה, המכנס מלוכלך בצבע לבן, צבעים אחרים, דבק לקרמיקה אז ככה אני השמנתי חזק המכנס נהיה קטן עלי וקצר עלי ולפני יומיים זרקתי אותו, ב- 6/12 הייתי בעבודה במכנס הזה, אתה לא אומר כאן לא לבשתי אותו חצי שנה, לא לבשתי אותו חודשיים, לא לבשתי אותו כמה חודשים, אתה אומר רק דבר אחד אני לבשתי אותו עבדתי במכנס הזה חצי שנה זה הכל, יום אחר כך אתה משנה את הגרסה ללא לבשתי אותו חצי שנה.

ת : לא, אני אמרתי שאני השתמשתי ולבשתי את המכנס אבל לא אמרתי שזה רצוף היה, היה תקופות שיש מכנס יותר נוח עובד במכנס יותר נוח לא כל הזמן ולא שאלו בדיוק מתי לקחתי לא לקחתי כמה שאני זוכר.

ש : אני אומרת לך שבחקירה מה- 11 לחודש אתה אמרת עמוד 1 שורה 17, אתה מספר על החליפה שלך שהבאת אותה מאוקראינה ואתה אומר ואני הבאתי אותה עוד משם, מכנס כזה היו לוקחים ברוסיה לפועלי בניה ואני הבאתי אותה עוד משם, אבל בחקירה שלך ב- 18 לחודש אתה אומר לא אני הבאתי אותם מאוקראינה אלא ההורים שלי הביאו לי אותם מאוקראינה את החליפה שלי, למה שינית גרסה?

ת : לא שיניתי, אמרתי שאני לא שם את הלב בדברים משפחה וזה, שאלו היה את החליפה כן היה חליפה, היה מכנס היה מכנס נכון, לקחתי מהורים את כל הקומפלקס הזה נכון לקחתי מהורים, נתנה לי אימא מכנס הזה עם החליפה או אני לקחתי ואמרתי שאני לוקח אני לא זוכר זה לא היה כל כך חשוב בשבילי להיות מדויק בזה כי אמרתי כן זה הבגדים שלי ואני השתמשתי והלכתי לעבודה בקומפלקס הזה זה מה שאמרתי.

ש : כבר ב- 11 לחודש אתה מוסר פרטים על החליפה הזאת, אתה מבין שצריך לדייק אתה אומר היה עלי מכנס עבודה כחול מכותנה, תוצרת רוסיה עם שני כיסים בצדדים תפורים מעל המכנס, מכנס כזה היו נותנים ברוסיה לפועלי בניה ואני הבאתי אותו עוד משם, בעבר עבדתי כרצף כפועל בניה בלשכת השיפוץ והבינוי של האונ' של קרים היה לגבי זוג אחד כזה של המדים האלו של פועל בניה החולצה עד עכשיו בבית והמכנס זרקתי כי הוא קצר עלי, כבר כאן אתה מאד מדייק ומפרט, למה כאן אתה לא אומר ההורים הביאו לי את המכנס הזה, למה אתה אומר ההפך אני הבאתי?

ת : עוד פעם אני אומר זה לא כל כך חשוב, אני אמרתי שיש מכנס כזה, אמרתי שאני הבאתי או הורים אף אחד לא אמר תזכור טוב טוב מי הביא, זה לא היה כל כך חשוב, אני אמרתי שכן היה, אני זוכר איך הם היו נראה הסברתי כמה שזוכר ועניתי בשאלות אני לא יכול להגיד בדיוק הכל, אני לא אמרתי שלא היה כזה דבר, כן זה מכנס שלי שהיו שזרקתי נכון.

ש : אני אגיד לך מה קרה, ב- 11 לחודש אתה מסרת אני הבאתי את החליפה הזאת מאוקראינה, אחרי 11 לחודש לקראת ה – 18 אמרו לך תשמע רומן לא יכול להיות שאנשים שגרים אתך בבית שנה וחצי ובמיוחד חמך שעושה כביסה אף אחד מהם לא מכיר את החליפה הזאת, לא אולגה אשתך בחיים היא לא ראתה חליפה כזאת לא חמך שעושה כביסות וגם לא חמתך ואז אתה הבנת אני צריך לשנות גרסה, איך יכול להיות שיש לי חליפה ואף אחד לא מכיר אותה ואז המצאת את הגרסה בעצם ההורים הביאו לי אותה שלושה ארבעה חודשים פני כדי להסביר, זאת בדיוק המניפולציה מה אתה אומר?

ת : לא נכון, אני אמרתי שבשבילי אותו רגע לא היה חשוב איך הגיע את הקומפלקס הזה, אני לקחתי מההורים, ההורים נתנו לי לא היה כל כך חשוב, אישה לא יכולה לדעת כי היא לא עושה את הכביסה, היא לא הסתכלה היא היה אוטוטו צריכה ללדת ולא מעניין אותה איזה בגדים אני עבדתי וזהו ואני סיפרתי שהיה את הטרנינג הזה שלקחתי אצל ההורים ולא הייתי כל כך מדויק כי לא שאלו את המדויק איך הבאת זה זה זה זה לא היה כל כך חשוב אמרתי שכן היה לי כן חולצה יש בבית תלכו תחפשו אבל כמה שהבנתי הם אפילו לא הלכו לחפש או חיפשו לא שם איפה אמרתי להם.

ש : אני אומרת לך שאתה לא אומר אמת בנקודה הזאת, אתה אמרת אני הבאתי ורק אחרי שארו לך ב- 18 לחודש זה לא מכיר זה לא מכיר אף אחד לא מכיר את החליפה הזאת אתה שינית את הדבר הזה ולכן גם בעדות שלך בתיק הקודם אתה שיקרת בעניין הזה.

ת : לא נכון, אני אמרתי שהקומפלקס אז אצלי היה וישר אמרתי במשטרה שהיה את הקומפלקס הזה אמרתי באותו רגע לא היה חשוב לי להגיד אני הבאתי את המכנס או ההורים מכנס וחולצה או ההורים הביאו לא היה כל כך חשוב, אני אמרתי כן יש את הקומפלקס מכנס זרקתי חולצה בבית זה כמה שאני זוכר מיום ראשון טענתי במשטרה.

ש : אני אומרת לך שהגרסה הזאת שאתה מוסר וגם מסרת פה היא גרסה שקרית, אין שום היגיון שההורים שלך יקחו את החליפה שאתה עובד בה לפני הצבא ואחרי הצבא ויקחו את החליפה הזאת מבין כל הבגדים שלך ויעלו אותה ארצה כשאתה עוד נשאר באוקראינה, מה אתה אומר?

ת : אני לא יודע למה לקחו ההורים את הקומפלקס הזה זה לא אמרתי שזה אישית שלי אולי בשביל אבא לקחו לא יודע, אמרתי כמו שהיה את הקומפלקס הזה ואני מודה שהוא היה אצלי וסיפרתי אמת ולא הסתרתי את הדברים מזה כן היה מכנס זרקתי זה מה שאמרתי.

ש : החליפה היא חליפה שלך מה פתאום עכשיו אתה אומר של אבא?

ת : חליפה והמכנס הכל היו אצל ההורים לקחתי אצל ההורים בשביל עבודה כי הם לא משתמשים בזה אז אני אשתמש להורים לא משנה שיהיה בארון אז אני משתמש למה שאני קונה משהו חדש יש את הבגדים לקחתי זה מה שהיה.

ש : הבנתי, זה נכון שהחליפה הייתה חליפה שלך?

ת : אם ההורים נתנו בטח שזה שלי הם נתנו לי.

ש : לא, לא נתנו, אתה עבדת כרצף בלשכת האונ' לפני ואחרי צבא ואתה קיבלת את החליפה הזאת מהאונ' לא ההורים קיבלו, אתה קיבלת זאת חליפה שלך, מה זה ההורים קיבלו.

ת : אמרתי שקיבלתי את הקומפלקס בגדים וחוץ מזה אבא שלי עבד באותה חברה כי הוא היה נהג של המשאית הוא גם עבד בחברה הזאת אתי ביחד והוא נתן לי, (רוסית)

מתורגמנית : הוא עזר לי להתקבל לעבודה הזאת.

ת : כי המנהל את החברה הזאת היה חבר שלו של בית ספר והוא עזר לי שם ללכת וזהו וזה ציוד שהיה.

ש : מה הקשר לאבא שלך, החליפה היא חליפה שלך נכון?

ת : יכול להיות להשתמש מאיפה אני יודע.

ש : הוא לקח להשתמש?

ת : אני לא יכול להגיד זה היה אז יותר מ- 20 שנה.

ש : אז למה הוא הביא לך אותה בארץ אם הוא לקח להשתמש בשביל מה הוא החזיר לך?

ת : יכול להיות הוא לקח אני לא יודע, אני לא יכול לענות לשאלה.

ש : מה קרה שפתאום שאחרי שהגעת לארץ כמה חודשים לפני הרצח פתאום הוא מחזיר לך אותה אחרי שבשנת 98' הוא עלה לארץ ולקח אותה אתו?

ת : זה לא נכון אני אמרתי שהייתי עם אישה אצל ההורים זה היה לפני חצי שנה 8 חודש משהו כזה וראיתי את החליפה הזאת עם המכנס ואמרתי אפשר לקחת? הם אמרו כן תיקח, או הפוך, או אני אמרתי אני לקחתי אתם לא רוצים לא זוכר איך זה קרה ולקחתי את הציוד והבאתי אותו אתי לעבודה ועבדתי בקצרין זה מה שאני אמרתי.

ש : אתה חושב שאבא שלך אולי לקח את החליפה הזאת כדי ללבוש אותה בעצמו?

ת : אני לא יודע מה היה למה הוא לקח אני לא יודע לא יכול להגיד.

ש : אין לך הסבר ללמה הוא לקח את החליפה למה הוא העלה אותה ארצה ולא אתה כשזו חליפה שלך?

ת : הם עלו לארץ לבד בלעדיי אז אני לא יודע למה הוא לקח אני לא ראיתי כל הציוד שהם לקחו עם המשפחה.

ש : למה שההורים ייקחו בגד שלך כשאתה עוד נשאר באוקראינה אני לא מצליחה להבין את התשובה.

ת : כי זה לא בדיוק שלי ספציפית, אם אני קיבלתי אבא רוצה לבריאות שיהיה שלוקח להשתמש.

ש : אבא היה במידה כמו שלך?

ת : כן.

ש : באותו גובה גם?

ת : הוא אם אני לא טועה טיפ טיפ נמוך ממני או טיפ טיפה גבוה אנחנו ס"מ שניים הבדל.

ש : אני מראה לך תמונה של אבא שלך מהחתונה, זה מתוך התמונות שנתפסו אצלך, לא בגובה ובמיוחד לא במשקל שלך זה ממש לא המכנס של אבא שלך אל תפיל אותו על אבא שלך.

ת : בבקשה אפשר לראות כבודכם.

ש : אני מבקשת להגיש אותה, האבא הוא המשופם עם החולצה המשובצת נכון?

ת : כן, אבא עם שפם.

כב' הש' א. קולה : תמונה מהחתונה של הנאשם כשבקצה השמאלי של התמונה נמצא אביו של הנאשם עם שפם וחולצה משובצת הוגשה וסומנה ת/455.

ש : תראה אותך ותראה אותו, זה ממש לא מכנס שלו, הוא לא היה יכול ללבוש מכנס כזה, בטח ובטח שעלייך הוא היה קטן, זה לא שלו, בוא תגיד את האמת, המכנס היה שלך לא שלו, הוא לא חשב ללבוש אותו ולא לקח אותו כדי ללבוש אותו המכנס היה שלך ואתה טוען שהם לקחו אותו מאיזושהי סיבה, המכנס ממש לא שימש את אבא שלך.

ת : אני אמרתי אני לא יודע איך הקומפלקס הזה הגיע לארץ לא יודע, לא יכול להגיד מדויק ובדיוק, אבל אני יודע שראיתי את הקומפלקס ולקחתי זה מה שאני טוען.

ש : טוב, האם אתה מסכים אתי שהמכנס שאתה לבשת ביום של הרצח כשעבדת בו ואחר כך זרקת אותו זאת ראיה מאד חשובה היא יכולה לטענת לזכות אותך אם יראו שהוא נקי מדם והיא יכולה גם ההפך להרשיע אותך היא ראיה מאד חשובה.

ת : נכון ואני רציתי שימצאו את המכנס הזה כי זה ראיה שיכול לזכות אותי.

ש : אני אומרת לך שאתה לא אומר אמת בעניין המכנס, אתה לבשת מכנס ג'ינס ואותו אתה זרקת בגלל שהתלכלכת ממנו בדם ואני מציעה לך היום את ההזדמנות לספר את האמת ולהגיד שבאמת לבשת ג'ינס ולא מכנס כחול.

ת : כמה שאני זוכר לא היה אף פעם מכנס ג'ינס לעבודה וג'ינס שבאתי לעבודה בגדי א' זה הג'ינס היחידי שהיה אצלי כמה שאני זוכר ואני עבדתי במכנס כחול ואמרתי ישר במשטרה את זה ואמרתי להם שעבדתי במכנס זרקתי אותו וחולצה ונעליים וגרביים עדיין אצלי והם יכולים לקחת זה מה שטענתי כל הזמן.

ש : יכול להיות שאתה לבשת מכנס ג'ינס בזמן הרצח בזמן העבודה ביום הרצח?

ת : לא יכול להיות כי אני עבדתי במכנס הכחול כמו שאני אומר כל ה – 15 שנים האלה.

ש : אני אומרת לך שיש עדים שראו אותך במהלך יום העבודה, לא בהתחלה ובסוף אלא במהלך יום העבודה ראו אותך לובש מכנס ג'ינס הם משקרים?

ת : אני לא אמרתי שהם משקרים יכול להיות שהם טועים, אני חושב שהם טועים.

ש : קובי סומברנו אמר שהוא פגש אותך בסביבות 9-10 בבוקר שאתה באת לקחת את הכלים מהמחסן ואז אתה לבשת ג'ינס וחולצה כנראה משובצת, הוא משקר הוא טועה?

ת : א. הוא לא משקר כי אני באתי אצלו לבדק בית לקחת ציוד שלי עבודה וכלים נכון באתי בבגדים א',

ש : ב- 9-10 בבוקר?

ת : יכול להיות שהוא טועה בזמן כי באתי בשמונה וחצי לעבודה הורדתי קרמיקה עד שמצאתי בדק בית הגעתי אתו למחסן שלהם ואפילו הם עזרו כמה כלים להביא למקלט כמה שאני זוכר והייתי כן עם חולצה ג'ינס ומכנס ג'ינס שאחר כך משטרה לקחה אצלי שהייתי בחקירה.

ש : יכול להיות שזה היה גם בסביבות 10 בבוקר לא ב-9 שעוד נשארת בג'ינס?

ת : לא, אני לא חושב כי בסביבות 10 אני כבר עבדתי בתוך המקלט.

ש : או קיי, אריאל המאבטח אומר שאתה לבשת מכנס ג'ינס, הוא לא זכר איזה חולצה אבל הוא העיד שהוא ראה אותך רק פעם אחת באותו יום וזה היה בזמן שהמתנת לדבק ואתה לבשת מכנס ג'ינס. הוא משקר טועה מה הסיפור?

ת : אני לא אמרתי שהוא משקר, אני אמרתי אני הייתי במכנס כחול גם מתי חיכיתי את הדבק כי רק החלפתי את הציוד והם ראו שאת המכנס קצר גם שאלו אותי על זה.

ש : אריאל אפילו אמר לנו בעדות שלו פה שהיה לו מוזר לראות שאתה לובש מכנס ג'ינס, הוא אמר הסתכלתי אני בעצמי עשיתי אצלי ריצוף בבית ברגע שהדבק נוגע לך במכנס הולך המכנס אז הסתכלתי והמכנסים שלו היו נקיות זה לא מכנסי עבודה והתפלאתי אמרתי הוא הולך לעשות ריצוף במכנסיים כאלה?

כב' הש' א. קולה : רגע, המכנסים לא היו נקיות ב- 11

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא בזמן ההמתנה לדבק.

כב' הש' ד. צרפתי : באחת.

עו"ד ש. הר ציון : באחת.

כב' הש' א. קולה : באחת, יותר טוב, באחת, אחרי שהוא כבר עבד חצי יום ולמרות זאת הם היו נקיות אבל הוא כבר עבד חצי יום בדבק אז למה הן לא התלכלכו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אמר למה הוא עובד בג'ינס זה מה שהוא אמר.

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מכנסיים נקיות.

כב' הש' א. קולה : נכון, מכנסים נקיות אז באחת המכנסיים נקיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : נו, אז משהו פה לא מסתדר, או שהמכנסים לא היו נקיות או שזה לא היה ג'ינס כי לכל השיטות לכל הדעות עד אחת הוא עבד או עד 12 הוא עבד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון אבל מי אמר שהוא התלכלך בעבודה שהוא עשה באותו יום.

כב' הש' א. קולה : לא מתלכלכים עם עבודה עם הדבק בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר שהוא התלכלך.

כב' הש' א. קולה : אני שאלתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הרי הוא עוד לא קיבל את הדבק אדוני, הדבק הגיע רק באיזה אחת וחצי.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, נכון, הוא התחיל לעבוד.

עו"ד י. הלוי : נגמר לו הדבק.

כב' הש' א. קולה : נגמר לו הדבק, הרי הוא התחיל לעבוד בבוקר עד שנגמר לו הדבק, אז הוא עבד שעה שעתיים אינני יודע כמה, הוא עבד עם מכנסיים שאריאל ראה אותו לבוש בהם נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : המכנסיים האלו לפי התזה של אריאל היו צריכים להיות מלוכלכים בדבק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או שכן או שלא, מי אמר שהוא התלכלך.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר שהוא התלכלך, הרי רוב היום הזה עד שהוא קיבל את הדבק הוא בחלק גדול מהזמן בהמתנה לדבק, הגיע רק בתשע בבוקר ובסביבות 12 הוא מתחיל לעשות טלפונים בין לבין הוא גם אוכל.

כב' הש' א. קולה : אז שלוש שעות הוא עבד, שעתיים וחצי הוא עבד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר שהוא התלכלך, חתך קרמיקה.

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, בין 9-12 סרטי סנאף הוא אכל לחמניה וביד השניה ראה סרטי סנאף ונהנה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : פתרתי את הבעיה אני חושב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אריאל ממה שהוא סיפר לנו כאן זה מראה שהוא כן זוכר ונקלט אצלו בראש ג'ינס כי הוא אמר אני בעצמי עשיתי קרמיקה שיפצתי והיה לי מוזר לראות אותו בג'ינס זה נשמע כמו מישהו שמאד מדייק לא כמו מישהו שטועה ובטח לא כמו מישהו שמשקר, יכול להיות שהוא צודק שבאמת היית בג'ינס בשעה הזאת

הנאשם, מר ר. זדורוב : בטוח לא, אני חושב שאריאל הזה ראה אותי בבוקר מתי אני הורדתי קרמיקה מתי הייתי בבגדים א' נקיים בג'ינס אני חושב ככה אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל אני יודע שאני הייתי במכנס וחוץ מזה אני חתכתי קרמיקה בדיסק מתי אתה חותך בדיסק יש ים אבק וזה הכל על הבגדים זה מה שאני יכול להגיד מאה אחוז.

ש : תראה אריאל אומר שהוא ראה אותך פעם אחת ביום לא יותר מזה.

כב' הש' א. קולה : את יכולה להזכיר לי מתי אריאל נחקר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן בטח, מתי הוא העיד.

כב' הש' א. קולה : מתי הוא העיד לפנינו כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עמוד 714 לפרוטוקול שורה 9.

עו"ד י. הלוי : מי זה אחר מהשומרים?

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה אריאל.

עו"ד י. הלוי : לבריאות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אשתדל, אז אריאל אמר שהוא ראה אותך פעם אחת ביום והפעם הזאת הייתה בזמן ההמתנה לדבק ואז לבשת ג'ינס אז זה לא בבוקר, זה לא בבוקר, אני מתקדמת, השומר הנוסף חנוך סימנה, הוא אומר שהוא ראה אותך בצוהריים בזמן ההמתנה לדבק כשאתה לובש מכנס ג'ינס וחולצה מכופתרת משובצת, הוא אפילו אומר שהוא שמע את אריאל השומר השני אומר לך למה אתה בג'ינס למה אתה בא לעבודה בג'ינס ולכן אני מראה לך ששניהם לא טועים, שניהם מתארים את אותה סיטואציה, יכול להיות שאתה טועה.

כב' הש' א. קולה : יש לך התנגדות?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : אז שיצא בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : אין בעיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה.

כב' הש' א. קולה : כן, מה ההתנגדות עורך דין הלוי?

עו"ד י. הלוי : ההתנגדות שלי נעוצה בעובדה שחקרתי בחקירתו הנגדית של אחד משני השומרים שאני לא זוכר (כי הם אינם חשובים בעיניי !!) אבל אחד משניהם הייתה חקירה נגדית של חמש דקות שנשאה פרי למרות אי החשיבות בעיניי ואחד משניהם אמר שאני לא זוכר ויכול להיות שזה היה בזמן אחר וכו' וכו' בקיצור חזר בו, אז אני לא אכפת לי נוכח הדברים שמסרתי לעיל שחברתי תגיד על אחד מהם הוא אמר ואמר ואמר אבל לא שתגיד לי את שניהם כי שניהם זה עובר את הגבול וזה מאה אחוז שאני אומר.

כב' הש' א. קולה : אחד זה חנוך סימנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והשני אביחי אריאל

כב' הש' א. קולה : אביחי מאשר שהמכנסיים שהיו באחת היו נקיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני לא זוכרת בעל פה אבל אם אדוני אומר וזה מולו אז או קי.

כב' הש' א. קולה : כן, נראה עכשיו את סימנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : סימנה זה 709 פרוטוקול שורה 3.

כב' הש' א. קולה : אני פותח בחקירה של עורכת הדין הר ציון זה תפס לי את העין, היא אומרת ככה, אמרת כאן שאתה לא בטוח לגבי הג'ינס, זה בחוזרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי לגבי השעה.

עו"ד י. הלוי : נראה את הזיכרון שלי.

כב' הש' א. קולה : אני אומר לו תסלחו לי רבותי טוב הוא לא בטוח, ואז גברתי מטיחה בו אתה עדיין לא בטוח? והוא אומר אני לא בטוח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אדוני זה לגבי השעה.

כב' הש' א. קולה : ואז היא אומרת בדצמבר זכרת יותר טוב? כן,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני מדבר על אריאל או חנוך?

כב' הש' א. קולה : חנוך סימנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק רגע,

כב' הש' א. קולה : זה לא דרמה לכאן או לכאן.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : אני קורא בעמוד 711,

עו"ד ש. הר ציון : חקירה חוזרת.

עו"ד י. הלוי : אפשר לראות את הנגדית.

כב' הש' א. קולה : "אני לא בטוח", אחר כך שעורכת הדין הר ציון בצדק אומרת לו, אז זכרת יותר טוב הוא אומר כן, אז זכרתי יותר טוב בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, נכון.

כב' הש' א. קולה : בסדר,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא העיד הוא אומר את זה בראשית, בהודעות שלו במשטרה.

כב' הש' א. קולה : המשפט אני לא בטוח הוא אומר לא אני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בנגדית, אבל בחוזרת,

כב' הש' א. קולה : גם בחוזרת הוא אומר אני לא בטוח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם בדצמבר 2016 זכרת שהוא לבש ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : לפני כן הוא אומר אני לא בטוח ככה הוא אומר ואז בצדק עורכת הדין אומרת לו בצדק בדצמבר זכרת יותר טוב? כן בדצמבר זכרתי יותר טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, ובסוף הוא מאשר את זה כמו שהוא העיד בהתחלה.

כב' הש' א. קולה : לא, בסוף הוא מאשר שאז הוא זכר יותר טוב עדיין המילים האלו לא בטוח זה לא עורך דין הלוי אמר ולא אני אמרתי הוא אמר אני לא בטוח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן אבל היא שואלת אותו, אני שואלת אותך מה גרם לך פתאום להגיד שאתה לא בטוח אם זה ג'ינס או לא והוא עונה עבר הרבה זמן.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אם בדצמבר 2006,

כב' הש' א. קולה : זכרת יותר טוב

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זכרת שהוא לבש ג'ינס זכרת יותר טוב, כן, בדיוק כמו שהוא העיד בראשית.

כב' הש' א. קולה : זה לסיכומים, הפעם לא היה מקום להתנגדות, לא לגמרי מדויק, נשאיר את זה לסיכומים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העד אמר שהוא לבש ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : למה להתווכח עכשיו, אמרתי לסיכומים לא אמרתי עמדה.

עו"ד י. הלוי : ההתנגדות נדחתה במלואה ורבע.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : עוד משפט, אלו שני העדים המהוללים שהתיימרו לקבור את רומן בעקיפין, 11 בבוקר, 11 בבוקר שהטמבלול הזה נכנס לתסריטים בין היתר שהוא זוכר שהוא אסף את הדבר באחת ומשהו אבל כולם אומרים 11.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די אנחנו לא בסיכומים עכשיו, יש נקודת זמן אחת שזה שעת הבאת הדבק נקודה ארכימדית בתיק.

עו"ד י. הלוי : כן, השומרים 11 בבוקר הם אמרו.

כב' הש' א. קולה : זו הנקודה הארכימדית שממנה נפרש הכל לכאן או לכאן ועכשיו יבוא העד.

עו"ד י. הלוי : בינתיים אני סופר את ההצלחה שלי היום מאה אחוז בשתי התנגדויות שנדחו, איזה יום.

כב' הש' א. קולה : אתה סופר על הכשלון שלך לא ההצלחה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שוב שני השומרים שכשאתה ממתין לדבק אתה לבשת מכנס ג'ינס אחד מהם כן היה בטוח ואז אמר שהוא לא בטוח ואז אמר שכן לבש את הג'ינס גם אם זה לא מאה אחוז, אני הולכת צעד אחד קדימה, הם ראו אותך בג'ינס ושניהם תיארו גם את הסיטואציה שאחד מהם שואל אותך למה אתה עובד בג'ינס הם טועים הם משקרים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שזכור לי אני אמרתי להם שאני הייתי בכחול למשטרה, שאלו אותי למה בג'ינס או לא אם אני לא טועה זה היה בבוקר אבל אני הייתי במכנס כחול ואני לא יכול להוכיח שזה היה מכנס לא ג'ינס כמו שפה טוענים את השומרים, אני חושב שהם פשוט טועים.

ש : או קיי, אלי דעי שפגש אותך גם בבוקר שפותחים לו את השער ב- 08:47 זו שיחת הטלפון ואז הוא נכנס וגם בסביבות 13:25-13:27 כשהוא מביא לך את הדבק והוא אומר שבשתי הפעמים האלה אתה לבשת מכנס ג'ינס, הוא טועה?

ת : זה מה שאמרתי אלי דעי בבוקר ראה אותי בבגדי א' ג'ינס בצוהריים הוא פשוט הגעתי אצל רכב יש מאחורה ארגז לקחתי דבק והלכתי הוא אפילו לא דיבר אתי הוא אמר הכל בסדר אמרתי כן אם משהו צריך אני אתקשר זהו זה היה השיחה ממש שניות שהוא נסע הוא אפילו לא הסתכל עלי

ש : אז הוא גם טועה לגבי הצוהריים?

ת : אני חושב כן.

ש : הבנתי, כולם במקרה טועים.

ת : אני חושב כן.

ש : או קי, דעי גם העיד שלאורך כל התקופה שאתה עבדת אתו שהיא הייתה בערך חצי שנה אתה לבשת מכנסי ג'ינס אתה נהגת לעבוד בג'ינס גם בזה הוא טועה?

ת : לא, מתי עבדתי אצל אלי דעי אני עבדתי בכל מיני מכנסיים גם צבאי גם את הכחול האלה שהיו אבל מתי המכנס מלוכלך כוונה שדבק יותר בהיר הוא לא צבע כחול, סתם דוגמה אני אקח את החולצה הזאת והיא יותר בהיר ונשרף את הצבע היא נראית כמו ג'ינס ואפשר לבלבל חופשי והוא ראה אותי במכנס ובגלל זה אני חושב שהוא חשב שזה ג'ינס.

ש : הוא אומר במפורש שאתה לבשת מכנסי ג'ינס אצלו בחצי שנה האלה.

ת : אני לא זוכר.

ש : לא נראה כמו ג'ינס ולא מכנס כחול.

ת : אני לא זוכר שאני עבדתי אצלו בג'ינס ואני לא אחד הפועל שהיה אצלו שעבד אצלו.

ש : אז עבדת אצלו רק בירוק ובכחול האלה שזרקת?

ת : אולי היה עוד איזה מכנסיים אני לא יכול להגיד בדיוק כי מכנסיים הם אחרי עבודה שאתה עובד מתחילים לקרוע אתה זורק קונה חדש ולא אני לא חושב שהיה את הג'ינס.

ש : אתה אמרת עכשיו שאצל אלי דעי עבדת גם במכנס הכחול הכוונה בכחול שזרקת נכון?

ת : הכחול שזרקתי כן כי הבאתי אותם לעבודה עבדתי כמה פעמים וזהו.

ש : אבל אם אתה עובד אצלו רק חצי שנה ואתה אומר לא לבשתי אותם חצי שנה אז איך זה מסתדר?

ת : אמרתי שהוא ראה אותי יכול להיות אני לא יכול להגיד מדויק ובדיוק איך זה קרה באיזה ימים התלבשתי במכנס הזה אני לא יכול להגיד אני לא יכול לזכור את הדברים האלו.

ש : אני לא אומר מה דעי אומר, מה שאתה אומר, אתה אמרת לנו לפני דקה שלבשת בעבודה אצל אלי דעי גם את המכנס הכחול שזרקת.

ת : נכון.

ש : למשטרה אמרת כל הזמן כבר חצי שנה לא לבשתי אותם.

ת : נכון.

ש : ואני שואלת אם אתה רק עובד אצלו חצי שנה ובחצי שנה אתה לובש אותם אצלו את המכנס הכחול איך יכול להיות שאתה אומר לא לבשתי אותם חצי שנה אז מה לא עלית במשקל הם כן היו בסדר?

ת : כמה שאני זוכר אצל אלי דעי עבדתי משנת 2005 עד שנת 2006 זה לא חצי שנה שעבדתי אצלו כמה שאני זוכר והוא ראה את המכנסיים עלי ובאיזה ימים אני התלבשתי באיזה תקופה אני לא יכול לזכור, אני לא יכול להגיד מדויק אני יש באתי לעבודה הוא הביא אותי לעבודה וזהו, אף אחד לא הסתכל מי ומה לובש.

ש : אז לבשת את המכנס הכחול אצל דעי בין 2005 ל- 2006?

ת : לא, אני אמרתי שעבדתי אצל אלי דעי יותר מחצי שנה כמו שאת אומרת עבדתי אצלו או מחודש חמישי או מחודש שישי 2005 התחלתי לעבוד אצלו אם אני זוכר.

ש : אז מתי לבשת אצלו את המכנס הכחול כי במשטרה אתה אומר לא לבשתי חצי שנה, מתי לבשת אצל דעי את הכחול?

ת : המכנס שהיה הוא ראה כמה פעמים יכול להיות אני לא יכול להגיד מתי התלבשתי את המכנס הזה כי אמרתי שמכנס לקחתי חצי שנה שמונה חודש מהורים כמה פעמים לבשתי עבדתי היה אלי דעי ראה לא ראה אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להיות מדויק בדברים האלה שאני לא זוכר.

ש : בחצי שנה אחרונה שלפני הרצח אתה לבשת אצל אלי דעי את המכנס הכחול או לא?

ת : אני לא יכול לזכור איך אני אגיד כן או לא אני לא יכול לזכור.

ש : כי אם בחצי שנה הזאת אתה לבשת אותו אז מה שאמרת למשטרה לא לבשתי אותו חצי שנה זה לא נכון ואם לבשת אותו עוד קודם שנה קודם 10 חודשים קודם אז כל הסיפור שההורים הביאו לי את זה 3-4 חודשים פני שלאון נולד זה מה שהעדת בהליך הקודם זה גם לא מסתדר כי המכנס בכלל לא היה אצלך.

ת : המכנס היה 8 חודש חצי שנה זה מה שאמרתי, לא אמרתי בדיוק מתי לקחתי זה היה לפני שהבן שלי לאון נולד זה מה שהיה, לקחתי בעבודה פעם פעמיים שלוש אני לא יכול להגיד כי אני לא זוכר, עבדתי , היה עבודות אצל אלי דעי או עבודה אחרת אני לא יכול גם להגיד זה מה שאני יכול להגיד.

ש : יכול להיות שעבדת אצל אלי דעי בג'ינס?

ת : כמה שאני זוכר לא היה לי מכנס ג'ינס, היה מכנסי צבא נכון היה, היה את הכחול, היה עוד איזה מכנס צבא כמה שאני זוכר, אני לא זוכר שהיה לי מכנס ג'ינס, כמה שאני זוכר אני לא זוכר דבר כזה.

ש : אבל מכנס צבא נוסף שהיה לך זה בכלל היה מכנס קרוע אפור שאי אפשר בכלל היה ללבוש אותו אי אפשר היה לתפור אותו הבד שלו היה כל כך חלש אי אפשר היה להשתמש בו בכלל.

ת : זה המכנס שאני אמרתי שעבדתי בבית ספר שהוא ניקה בו נכון אבל לפני זה הוא היה בסדר ועבדתי במכנס ירוק הזה ועוד אחד סוג של מכנס צבא אני לא זוכר כל הבגדים שהיו לי.

ש : בוא נעשה סדר, היו לך שני זוגות מכנסיים בתקופה שלפני הרצח, נדבר על השבועיים לפני הרצח, לא מעניין אותי אחורנית, היו לך שני מכנסיים הירוק הצבאי שאי אפשר היה להשתמש בו ביום הרצח כי הוא היה בתיק בבית הספר, והוא גם היה קרוע במפשעה והמכנס הכחול שנאלצת ללבוש אותו מה לעשות הוא קטן אבל כי לא היה לך מכנס אחר, הבנתי נכון?

ת : כן, הבינה נכון אבל היה עוד אם אני לא טועה היה עוד מכנס ירוק צבאי אם אני לא טועה אני פשוט לא זוכר כי אני לא זוכר איזה מכנס היה עוד לא זוכר ולא שמתי לב על המכנסים שהיו אני פשוט לפני עבודה ב- 6/12 פתחתי את הארון פתחתי מכנס כחול האלה שהיו לקחתי והבאתי לעבודה זה מה שהיה.

ש : לקחת אותם כי לא היה לך אופציה אחרת באותו יום.

ת : לא, זה מה שאני ראיתי ראשון, ראיתי פה הנה מכנס לקחתי אולי היה שם לידו עוד מכנס לא זוכר, לקחתי ראשון מה שראיתי בעין זהו.

ש : אבל אתה אמרת שהיו לך מכנסי עבודה הירוק הצבאי והכחול לא היו לך יותר מכנסיים היה לך זוג אפור שאי אפור היה להשתמש בו בגלל שהוא כל הזמן היה נקרע הוא היה מלא בקרעים זה מה שאמרת כל החקירות.

ת : על האפור אני לא זוכר מכנס אולי אמרתי לא זוכר אבל באותה תקופה שאלו למה לקחתי כחול כי אמרתי שהירוק היה קרוע בגלל זה לקחתי כחול זהו זה מה שאני זוכר לא שאלו על המכנס עוד שיש לי (רוסית)

מתורגמנית : האם יש לי עוד.

ת : לא שאלו על זה בגלל זה לא עניתי עכשיו אני פשוט לא יכול לזכור מה היה לי עבר זמן, באותה תקופה אף אחד לא שאל.

ש : באותה תקופה שנחקרת זכרת יותר טוב איזה מכנסי עבודה היו לך?

ת : כמה שאני זוכר כן כי שאלו איזה מכנס לקחתי ואמרתי לקחתי כחול וזהו הבאתי לעבודה הם היו קצרים וקטנים וזהו.

ש : וכשסיפרת בחקירות שלך אז במשטרה בזמנו כמה מכנסי עבודה היו לך איזה מכנסיים היו לך אמרת את האמת ואז זכרת יותר טוב מהיום?

ת : כמה שאני זוכר כן אמרתי אמת אבל אני לא זוכר כמה שאלו איזה מכנסיים היה איזה סוג זה אני לא זוכר ששאלו אותי.

ש : לא משנה אם אמרת אמרת אמת, התשובות שלך היו אז אמת בנושא הזה.

ת : כן.

ש : או קיי, העד סהר לוי תלמיד הוא אומר שהוא ראה אותך, הוא לא היה בטוח אם זה ביום הרצח או ביום אחר אבל הוא ראה אותך עובד בבית ספר כשאתה יושב ליד הפרגולה על הספסל אם אני לא טועה ומעשן בהפסקה, בהפסקה הגדולה, בזמן הזה הוא אמר שאתה לבשת מכנס ג'ינס בוודאות בזה הוא היה בטוח הוא גם טועה?

ת : אני אמרתי שלא היה אצלי מכנס ג'ינס ביום הרצח, ואני אומר שהיה מכנס כחול שהם דומים לזה אבל אני לא יכול להוכיח את זה כי כולם אומרים שאני הייתי בג'ינס, אני יודע שלא הייתי בג'ינס, טועה לא טועה מתבלבל אני לא יכול לענות במקום הבן אדם הזה.

ש : גם אם הוא טועה ביום וזה לא ביום הרצח זה בימים קודמים ליום הרצח הוא ראה אותך בבית הספר כשאתה יושב ומעשן ליד הפרגולה ואתה לובש ג'ינס אז כן לבשת מכנס ג'ינס,

כב' הש' א. קולה : הוא אומר אולי הוא טועה הוא ענה לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הוא ענה על יום הרצח.

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא ענה על יום הרצח ואני אומרת גם אם הוא טועה וזה לא ביום הרצח זה ביום קודם או ימים קודם הוא אומר שאתה בבית הספר מתישהו באחד הימים לבשת מכנס ג'ינס ואתה אומר שאתה לא עבדת במכנס ג'ינס בכלל בבית הספר כי לא היה לך מכנס ג'ינס לעבודה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, לא היה מכנס ג'ינס לא היה פשוט.

ש : אז הוא טועה בכלל לא עבדת בג'ינס בימים של בית ספר?

ת : לא היה לי מכנס ג'ינס כמה שאני זוכר פשוט לא היה, היה כחול, היה צבאי היה עוד איזה מכנס אבל לא היה מכנס ג'ינס.

ש : בשום שלב לא עבדת במכנס ג'ינס?

ת : כמה שאני זוכר כן, כי ג'ינס זה מכנס יקר ולקנות לעבודה מכנס הזה זה איך אומרים (רוסית)

מתורגמנית : יקר מאד.

ת : אני לוקח חודש חודשיים שהם נקרעים וחבל על הכסף.

כב' הש' א. קולה : אצל גנאח באיזה מכנס עבדת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר כבודו, היה איזה מכנס, פשוט לא זוכר, ירוק וכחול אני זרקתי, אני לא זוכר מה היה.

כב' הש' א. קולה : כשהם תפסו במזכר 229 כתוב פה שתפסו מכנסי עבודה בתוך התיק הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הירוק הצבאי, תכף נראה, יכול להיות שאני טועה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אם אני לא טועה אמרתי שהיה כמה את הצבאי המכנס הזה.

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : תראו, השופט שאל איזה מכנסים, תראו לשופט איזה מכנסיים.

כב' הש' א. קולה : תפסתם אותם בשלב כלשהו.

עו"ד י. הלוי : תפסתם אותם ב- 229.

כב' הש' א. קולה : איפה הם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אגיע לזה.

כב' הש' א. קולה : יש לכם אותם נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אגיע לזה אדוני.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אין טענות.

עו"ד י. הלוי : נראה לי אבל שהם לא היו ג'ינס אחרת כבר היינו ראיית הזהב של הפרקליטות הנה ג'ינס, אז כנראה את זה אנחנו נעשה על דרך האלימינציה שזה לא ג'ינס, היתר אני לא יודע כבר לנחש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ביום הרצח אתה ישבת לעשן על ספסל מול הפרגולה נכון? כשחיכית לדבק לפני שהלכת לשער.

הנאשם, מר ר. זדורוב : יכול להיות.

ש : או קיי, אתה זרקת את המכנס שאתה לבשת ביום הרצח בזמן העבודה, זרקת אותו בבית בשקית אתה בטוח שזה לא היה ג'ינס.

ת : לא נכון, לא אמרתי שזרקתי מכנס ביום הרצח, 

ש : אתה זרקת את המכנס שלבשת ביום הרצח זרקת אחר כך.

ת : בבית כן זה מה שאמרתי.

כב' הש' א. קולה : בבית בשבת.

ת : בבית זרקתי.

כב' הש' א. קולה : היא שואלת אותך אם אתה בטוח שזה היה ג'ינס?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא ג'ינס זה המכנס הכחול שזרקתי אחר כך.

כב' הש' א. קולה : היא שואלת אם אתה בטוח שזה לא ג'ינס.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא ג'ינס כי אמרו שביום הרצח, לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אומר שלא היו לך ג'ינס לעבודה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר לא.

ש : כן, ואני אומרת לך שבחקירה שלך אתה אמרת שכן היו לך , למדובב סליחה, למדובב אתה אמרת שכן היו לך ג'ינסים לעבודה ולא רק שהיו לך אלא שגם זרקת אותם גם ג'ינסים גם מכנסיים צבאי הכל אתה לוקח והיה לך אתה אומר אבל ג'ינסים עבודה היו לי.

ת : אני לא זוכר שאני אמרתי שזרקתי את הג'ינס אמרתי שזה נראה כמו ג'ינס כחול כמה שאני זוכר.

ש : אני אומרת שלארתור אמרת שכן היו לך מכנסי עבודה שהם ג'ינס.

ת : אני לא זוכר את הקטע הזה צריך לראות את זה.

ש : אני אומרת לך שבשיחה מה- 18 לחודש מ.ט. 25 שזה עוד לפני שהודית אתה אמרת לו ג'ינסים של עבודה היו לי.

ת : זה מה שהוא שאל, הוא שאל איפה מכנס ג'ינס אמרתי זרקתי אבל זה קשקוש היה אבל זה לא אומר שזה אמת זה שקר לארתור היה.

ש : לא על מה שזרקת אחרי הרצח, אלא שכן היו לך ג'ינסים שהיית עובד אתם באופן כללי

ת : אני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : תקריני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה להקרין.

עו"ד י. הלוי : למה את לא רוצה להקרין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אני לא רוצה אני עדיין לא עובדת אצלך ואני לא אקרין.

עו"ד י. הלוי : ככה הרגתם אותי כשאני חקרתי את העדים, איפה איפה איפה.

כב' הש' א. קולה : אל תקריני אבל תפני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מפנה שוב, דיסק 25, עמוד 20 מתוך 56, זה שורה 524 בתמליל מונה 00:23:01 אני קוראת לך שוב, מתי, איפה היו הג'ינסים? בבית הספר, אתה אומר כן שאני הייתי בג'ינסים עבדתי, גם החמות אומרת? כן, לא החמות אומרת שאני זרקתי ג'ינסים, אה, כמה להיגנב (אני לא רוצה להגיד מילה גסה, סליחה) ואז אתה אומר אבל ג'ינס עבודה היו לי אני זרקתי אותם בלאט וזין יודע מתי אני כבר לא זוכר, כל בגד שנותנים לי אני לוקח הכל ג'ינסים צבאי הכל בגלל שכל זה מתקלקל ונעלם כמו גפרורים, אז ג'ינסים של עבודה היו לך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שהבנתי בשיחה הזאת ג'ינסים שדיברתי אז שהיו זרקתי, כמה שהבנתי בשיחה זה מה שפה הבנתי בשיחה הזאת אבל מאיפה אני זוכר את הג'ינס הזה.

ש : נתקדם, אתה זרקת את המכנס שביום הרצח אתה לבשת אותו, אתה זרקת אותו בשבת.

ת : נכון.

ש : יבגניה חמותך אומרת שהמכנס שהיא ראתה באותה שקית עם הפמפרס זה מכנס ג'ינס זה לא היה מכנס כחול, היא לא משקרת נכון?

ת : אני לא יכול להגיד מה ראה חמתי אבל אני יודע שזרקתי מכנס כחול ומתי זרוק בתוך השקית לא יודע אם היא ראה ג'ינס אז אני לא יכול להגיד שום דבר, אני יודע שזה לא היה ג'ינס שזה היה מכנס כחול שאני ביקשתי מהתחלה במשטרה שיילכו לחפש.

ש : תראה, יבגניה מה שהיא אומרת שהיא הייתה בטוחה בזה זה היה מכנס ג'ינס ולא רק שהיא הייתה בטוחה אלא ההודעה שלה הוגשה בהסכמה, לא הייתה מחלוקת על זה, היא אומרת שהיא ראתה ג'ינס בשקית עם הפמפרס ואתה אומר אני המכנס שזרקתי שלבשתי אותו לבשתי משמע אחד פלוס אחד לבשת ג'ינס וזרקת ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : והג'ינס הזה היה לפי שיטתכם מגואל בדם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו כבודכם לא היינו שם ואנחנו לא יודעים אבל,

כב' הש' א. קולה : האם אתם אומרים, אתם אומרים ככה, הוא לקח ג'ינס מגואל בדם שם אותו בשקית לעיני חמתו וחמיו זה מה שקרה שם אנחנו רוצים להבין את הלוגיקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת מה זה מגואל בדם, הרי הנאשם הזה נזהר ואני מזכירה לכם את השני צעדים אחורה שהוא לקח ואיך הוא הראה שהדם מתיז לא לכיוון ימין שהוא עמד אלא לכיוון קדימה לא בטוח שהיה מגואל הוא בהחלט יכול להיות שהיה מלוכלך במידת מה בדם.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יודעת שהוא היה זהיר ואת הזהירות הזאת שלו מהשפרצות דם הוא גם הסביר יפה למדובב.

כב' הש' א. קולה : ומרוב זהירות הוא זרק את זה יומיים אחרי הרצח בשבת לקח אותו אתו הביתה.

עו"ד י. הלוי : שלושה אחרי הרצח.

כב' הש' א. קולה : שלושה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ביום שבת.

כב' הש' א. קולה : אולי זה הצמנט של המיקי ביום חמישי או ביום רביעי, הרי הייתה תיאוריה שאמרה הצמנט של מיקי יכול להיות וזה מה שהוא סיפר לארתור, אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו לא יודעים אנחנו חיים מפיו, מפיו הוא אומר את המכנס שלבשתי זרקתי בשקית עם הפמפרס היא רואה ג'ינס בשקית עם הפמפרס.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה להבין בסוף לוגיקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אני יכול להבין לוגיקה שאומרת הכל שקר והוא זרק את המכנס כמו שאמר לארתור בתום לב זרקתי לבטון וכל השאר זה קשקוש מקושקש אני יכול לקבל ולהבין את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אבל כשאתם אומרים לי יבגניה ראתה ג'ינס בתוך שקית זה נראה לי קצת מרחיק לכת כי קשה להניח שאת הג'ינס עם הדם בין שהוא מגואל בדם ובין שהוא קצת עם דם הוא ישמור מרוב שהוא זהיר כל כך ישמור אותו שלושה ימים ורק בשבת הוא יזרוק אותו לעיני כל עם ישראל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא שמר עליו שלושה ימים, הוא היה להוט להביא אותו גם בחמישי וחזר גם בשישי ונתנו לו את זה בשישי.

כב' הש' א. קולה : להוט זו לא הגדרה נכונה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נתנו לו, הוא הגיע יום אחרי יום לקחת את זה.

כב' הש' א. קולה : שוב, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהוא יכול היה לזרוק אותו באותו יום.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם הוא בכלל השאיר את זה שם.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, אם הוא בכלל השאיר את זה שם , אנחנו לא יודעים אנחנו מגששים באפלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : אבל אם הוא להוט להעלים אותו ייקח אותו ביום רביעי אתו למה הוא צריך לחכות עד יום חמישי שישי שבת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי החיפושים התחילו בבית הספר בשעה חמש.

כב' הש' א. קולה : אבל ייקח אותו ביום רביעי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והוא יצא בחמש וחצי.

כב' הש' א. קולה : נו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואולי הוא לא רצה שיראו אותו לוקח את הדברים האלו אתו כשהוא יוצא, הוא יוצא חצי שעה אחרי שהתחילו החיפושים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : לפי הקו שאולי היה כי אתם לא יודעים הוא רצח עם ג'ינס ולא הלך לחדר המורים עם הג'ינס ולא הלך הביתה עם הג'ינס אלא הכניס את הג'ינס לאן? לתיק שאנחנו לא מוצאים בו עקבות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפי הקו שלו כבודכם

כב' הש' ד. צרפתי : כן, לפי הקו שאת רוצה לאמת

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת עם מה הוא חזר הביתה מבחינת תיק, שקית,

כב' הש' ד. צרפתי : אבל לחדר מורים הוא הלך עם הג'ינס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא הג'ינס הזה מה פתאום, הוא אומר לארתור מיד החלפתי בגדים.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בדיוק העניין.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא הכניס את הג'ינס שאולי הוא רצח אתו לתוך התיק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי אמר שזה לתיק? נאשם כזה יכניס לתיק, הוא יכניס לתיק הוא יזהם את כל הבגדים.

כב' הש' א. קולה : נכון, הנאשם הזה מתוחכם יגיד זרקתי מכנסים זה באותה מידה זה הולך,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בדיוק התחכום.

כב' הש' א. קולה : אוקיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בדיוק התחכום.

כב' הש' א. קולה : יכול להיות, אני לא אומר יכול להיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מכנסיים כן אבל חולצה לא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אין וויכוח שיש פה הרבה שקרים, זה ברור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מכנסיים הוא יגיד זרקתי, חולצה הוא לא יגיד זרקתי כי זה יותר מדי אי אפשר להגיד שגם זה היה קטן עלי וגם החולצה הייתה קטנה עלי אז הוא אמר את המכנסיים וגם זה אחרי שתפסו אותו כי הוא ניסה לעבוד על יורם שהוא אמר שזה במקלט הוא רק לא לקח בחשבון שיורם ילך אתו וברגע שיורם הלך אתו הוא נתן ברקס כמו שאומרים והוא אומר לו זרקתי אותם,

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז בשביל מה לקום למקלט, בשביל מה ללכת למקלט?

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, אני אתקדם, תראה, יבגנייה אומרת שבשקית הזאת היה ג'ינס, אתה אומר אני לבשתי את המכנס ביום הרצח שהוא לא ג'ינס וזרקתי אותו בשקית הזאת ולכן אני אומרת לך רק מתוך מה שיבגנייה אומרת והיא הוגשה בהסכמה אין עליה מחלוקת זה אומר שלבשת ג'ינס, לא צריך את כל העדים, יש אותה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה מכנס כחול ולא ג'ינס, יכול להיות טועה יכול להיות אני לא יכול להגיד על בן אדם אחר אבל אני אמרתי שזה היה מכנס כחול שלי שאני זרקתי.

ש : תראה כמה היא זכרה, היא אומרת שבשקית היה מכנס ג'ינס כחול תכלת משופשפים, היא זכרה אפילו את הצבע, וכשהיא פתחה את השקית וראתה את הג'ינס הזה היא שאלה אותך למה אתה זורק את זה וענית כי השמנת, אותו הסבר שהלבשת על המכנס הכחול אמרת לה כבר באותו יום על הג'ינס.

ת : אני לא זוכר את הדבר כזה.

ש : או קיי, טוב, 

עו"ד י. הלוי : את שומעת מה שאלת אותו עכשיו? זה לא קצת ירייה בראש של עצמכם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, ברור.

עו"ד י. הלוי : היא מדברת אתו על הג'ינס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, אני אומרת לך שגם אתה אישרת את המעמד הזה בחקירה שלך אתה סיפרת ב- 12/12 מ.ט. 160 אמרת שכשזרקת את הג'ינס היא אפילו שאלה אותך למה זרקת וענית לגבי הגודל, זאת אומרת כל הסיפור הזה המכנס,

כב' הש' א. קולה : ג'ינס או מכנס?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מדבר תמיד על מכנס כחול.

כב' הש' א. קולה : גברתי שמה בשאלה במעמד הזה הוא אומר ככה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מכנס כחול, הוא אף פעם לא אומר ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : והוא אמר נכון אמרתי ליבגייניה שהשמנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קטן עלי, הוא אישר את המעמד.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל את סוג המכנס הוא תמיד לאורך כל הדרך אמר לבשתי מכנס כחול לא לבשתי ג'ינס.

כב' הש' א. קולה : השאלה אם זה לפה לכאן או לכאן אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שאלתי על המעמד, כל המעמד הזה שהיא פותחת רואה ומסתכלת.

כב' הש' א. קולה : על המעמד? גברתי שתחזור לפרוטוקול תראה שגברתי שאלה במעמד של זריקת הג'ינס אתה אמרת לה השמנתי וזה לא זריקת הג'ינס, זה מעמד של זריקת מכנס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מעמד שלדבריה זריקת הג'ינס.

כב' הש' א. קולה : את זה גברתי לא אמרה בשאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קודם כל תודה, אדוני צודק, אני אומרת שלא תהיה שום אי הבנה.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם הזה לאורך כל הדרך מהיום הראשון ועד לעדות שלו בתיק הקודם ובכל האמרות שלו אמר אני לא לבשתי ג'ינס לעבודה שעבדתי אתו ביום הרצח אלא רק בבוקר ואחר הצוהריים אני לבשתי את המכנס הכחול, 

כב' הש' א. קולה : או קיי, ובמעמד הזה הוא אישר שאכן הוא אמר ליבגנייה זרקתי את המכנסיים יהא אשר יהא כי הן קטנות עלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק.

עו"ד י. הלוי : ויבגנייה ראתה את המכנסיים בפח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ולכן אני אומרת לך,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : היא ראתה את המכנסיים בפח שהוא זרק.

כב' הש' א. קולה : יש עובדה אחת מושכלת מכל הדבר הזה שאם מאמינים ליבגנייה שהוא זרק מכנס כלשהו בשבת.

עו"ד י. הלוי : לנגד עיניה.

כב' הש' א. קולה : לא לנגד עיניה, היא ראתה פרטים של מכנס משופשף תכלת בהיר וכל זה היה זה עובדה מוסכמת שנזרקו מכנסיים בשבת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, אני חושבת שהיא אפילו אומרת 99 אחוז שישי או שבת ואז היא אומרת שבת.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, 

עו"ד ב. משה : לארתור הוא אומר שהוא זרק יותר מאוחר.

כב' הש' א. קולה : אם מקבלים את יבגנייה כעדה אמינה לפחות לגבי זריקת המכנס היא מאשרת שהיא ראתה בפח או בשקית שלקראת הפח מכנס ג'ינס זרוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : זה מה שהיא מאשרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו הגרסה זה הוגש בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : השאלה היא למה לא לזרוק את הג'ינס הזה, אתם רוצים להגיד מה שהוא זרק שני מכנסיים, מה קרה כאן?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שם הייתה שקית, היא הייתה בבית, להגיד לאן היא הגיעה זה היה תחנה בדרך, להגיד אם הגיעה למזבלה או לצמנט,

כב' הש' א. קולה : מה הגיעה לצמנט ביום שבת? אמרת שהגיעה ביום רביעי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת באיזה יום, היא גם לא ידעה באיזה יום אני שאלתי באיזה יום, אני רק אומרת הייתה לך נגישות לצמנט כי חבר שלך עבד בבטון באותם ימים ואתה בעצמך אמרת שמתישהו באותם ימים אתה עשית תוספת בניה זה מה שהוא אמר לארתור זה הכל.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת מה התחנות, הרי המכנס הזה יבגנייה לא רואה אותו בפח במזבלה היא רואה אותו בשקית בבית אז להגיד מה הוא עושה אתו אחר כך הנה הוא פה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז דיברנו על יבגנייה, עכשיו, יש את ולדימיר.

כב' הש' א. קולה : מי זה ולדימיר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חמך, אביה של אולגה, שגם ההודעות שלו הוגשו בהסכמה, הוא אומר אני אחראי על הכביסות בבית, הוא אומר שהוא מכיר את הבגדים שלך, הוא אומר יש לרומן בערך 10 או יותר חולצות לעבודה ושני זוגות מכנסי עבודה, אחד צבאי ירוק לעבודה והשני ג'ינס כחול קצת משופשף, קודם כל תסכים אתי שאין לו שום אינטרס להעליל עלייך שום דבר. הוא מבחינתו אומר אמת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : עוד פעם אני אומר אני לא יכול לענות על אבא של אשתי או על אימא של אשתי מה הם אמרו, אני יודע שהיו מכנסיים, איזה הוא מכנסיים של צבא עשה כביסה אמרתי אם אני לא טועה אמרתי לפני זה שהיה כמה מכנס צבא אחד שהיה קרוע שני היה ספייר, עוד פעם אני לא רוצה לשקר כי לא זוכר בדיוק, אבל אפשר לבלבל בין המכנס צבא אתה שוטף ראשון או שני, אבל,

כב' הש' א. קולה : ברור שהיו לו יותר מכנסי עבודה כי תפסו אצל גנאח עוד סוג של מכנס שאנחנו מחפשים מה הוא נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נתייחס לזה.

כב' הש' א. קולה : שניים הוא זרק ואחד היה אצל גנאח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נגיע גם לזה.

כב' הש' א. קולה : נגיע. שלוש דקות הפסקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי : אפשר?

כב' הש' א. קולה : אפשר.

עו"ד י. הלוי : רק שחברתי תגיד, האם מיצית את נושא הג'ינס לגבי החמות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא, אני עוד חוזרת לזה, 

עו"ד י. הלוי : אולי אני אגיד משהו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יושבת פה.

כב' הש' א. קולה : היא לא תיחקר עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, ברור שלא, אבל א. אני לא סיימתי וב…. אנחנו נסיים בעוד 20 דקות.

עו"ד י. הלוי : רק שנייה, אני אקרא לזה התנגדות טנטטיבית לעתיד, בסדר? והערה רטרואקטיבית על מה שלא הפרעתי כי זה חשוב, יבגנייה נחקרה ברוסית, אנחנו לא מדברים על מישהו שנחקר בעברית שכשהוא אומר ג'ינס זה פירוש של ג'ינס.

עו"ד ש. הר ציון : הגשנו את זה בהסכמה.

עו"ד י. הלוי : הגשנו בהסכמה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אם יש לך מחלוקת על ידיעת השפה על מה שנאמר היית צריך להעיד אותה לחקור אותה בחקירה נגדית, למה עכשיו באמצע חקירת נאשם.

עו"ד י. הלוי : אבל שאלת כבר הוא ענה לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני אמרתי לך שלא סיימתי, אתה סתם מפריע לי עכשיו ונתת לו תשובה.

עו"ד י. הלוי : מה נתתי לו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נתת לו תשובה.

כב' הש' א. קולה : טוב, די, 

עו"ד י. הלוי : את רוצה יבגניה תקריאי לו ברוסית,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נתת לו תשובה יופי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרתי לך שלא סיימתי לחקור עליה ועדיין נתת לו את התשובה.

עו"ד י. הלוי : נפלה פרשת ההגנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' א. קולה : הגנה?

עו"ד י. הלוי : כן אני אומר לפרוטוקול בצורה צינית.

כב' הש' א. קולה : הבעיה היא כזאת פרוטוקול יש לו כמה חסרונות, לא תמיד הוא רואה סימני שאלה.

עו"ד י. הלוי : אז אני אומר צינית

כב' הש' א. קולה : לא תמיד הוא רואה ציניות, בואו נתקדם רבותי, יש לנו עוד 20 דקות, ימר צפון צריך להגיע לפה עכשיו, יש לי עוד הרבה עבודה. גברתי שלוש וחצי תסיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני הבטחתי, בסדר גמור. אני אומרת לך 

כב' הש' א. קולה : ותסגרי את הפינה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, זה מה שאני רוצה, אני אומרת לך שוולדימיר בהודעה שלו אומר שהוא כיבס והוא מכיר רק שני זוגות מכנסיים שיש לך מכנסי עבודה, אחד ג'ינס כחול והשני צבאי ירוק ולכן אתה עבדת עם ג'ינס זה אני אומרת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אז אני אמרתי ועוד פעם אומר לא היה לי מכנס ג'ינס ובאותו רגע היה מכנס כחול שאני כל הזמן אומר מכנס כחול, לא היה לי ג'ינס, אני לא יכול להוכיח כי משטרה לא רצה לחפש וכמו שהתביעה אומרת אז למה שאני אומר למשטרה שמכנס ג'ינס בדם בתיק שלי למה שאני אומר למחרת למשטרה את זה זה פשוט לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני כמה שאני חושב אבל עוד פעם לא היה לי מכנס ג'ינס ולא הרגתי ילדה וכל הבגדים שהיו היו בתיק וחזרתי ביום שישי לקחתי את הציוד, ביום חמישי אמרתי לשוטרים שהנה ציוד שלי, תיקחו, תסתכלו מה שבא לכם ומתי אמרו לי תבוא תיקח ובאתי לשישי אז אפילו לא חשבתי בשנייה שמשטרה יכולה לדעת על הזה שעבדתי אם מותר לקחת אז לא אין חשד לדברים הם אמרו קח אז ראו הם ובגלל שזוג אחד קרוע שני קצר זרקתי, איך אומרים, בלי כוונה רעה, אמרתי להם שהנה כל הציוד שלי פה.

ש : כן.

כב' הש' א. קולה : טוב הלאה.

ת : לא הסתרתי שום דבר.

ש : אני אומרת לך שבשיחה הזאת עם יורם אתה הופתעת כי אתה הגעת כעד פתאום הוא שואל אותך על בגדים,

כב' הש' א. קולה : אבל זה גברתי שאלה.

ש : דקה, פתאום הוא שואל אותך על בגדים, אתה מיד אומר בגדים אחרים לגמרי ממה שלבשת כי אתה עוד לא יודע אולי ראו אותך לא ראו אותך נתת בגדים אחרים, ברגע שהוא אומר לך בוא נלך להביא אתה עושה פרסה ולכן כשוולדימיר אומר שיש לך רק שני מכנסי עבודה אחד מהם זה ג'ינס כחול משופשף ככה הוא אומר והשני צבאי ויבגנייה אומרת ראיתי בשקית ג'ינס כחול משופשף ואתה אומר את המכנס שאני לבשתי ביום הרצח אני זרקתי במעמד הזה זה מראה לנו שאתה באמת לבשת ג'ינס וזרקת אותו בשקית הזאת.

ת : אני עוד פעם אומר לא היה לי ג'ינס ואני לא זוכר את השיחה עם יורם מה שאומרת התביעה אני לא זוכר שיחה, אני לא אומר שלא קיים שיחה הזאת או קיים אני לא זוכר ולא היה לי ג'ינס אף פעם לא היה לי.

כב' הש' א. קולה : אבל בסוף מצאתם בערך 8 זוגות מכנסי ג'ינס, המשטרה מצאה במזבלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא זוכרת כמה.

כב' הש' א. קולה : משהו כזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא זוכרת להגיד את זה.

כב' הש' א. קולה : ומה שאמר יורם אזולאי אז באף אחד מהם לא נמצא כתם דם ולכן לא המשכנו הלאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

כב' הש' א. קולה : ואם היו ממשיכים הלאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו שמענו שהנאשם הזה שהנדס את כל העולם ואחותו, סליחה על הביטוי, שאמר מזבלה לחוקרים זה ממש לא היה מזבלה, כשאמר למדובב אני עשיתי ווידוא כפול הכנסתי לשתי שקיות, שימו לב, המוטיב של שתי שקיות חוזר עוד פעם ושמתי בצמנט זו האמת כי לארתור הוא סיפר את האמת ולכן המזבלה הוא שלח אותם לחינם.

כב' הש' א. קולה : היה צריך לזרוק עוד מכנסיים בשבת כדי מה כדי שיהיה לו מראש,

עו"ד ש. הר ציון : הוא לא זרק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא זרק, אני אגיע.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : דיברנו על וולדימיר ודיברנו על ייבגניה ואני אומרת לך שגם אולגה שההודעה שלה בהקשר הזה הוגשה כעדות ראשית, היא לא נחקרה בנגדית על הדבר הזה, היא באה ואומרת שואלים אותה על בגדי העבודה שלך והיא אומרת המכנסיים שרומן עובד בהם אני מכירה מכנס צבאי ירוק שהוא דגמך מכנס ג'ינס שאני זוכרת שהוא היה קצר עליו, זה מכנס ג'ינס כחול שהוא בלי כיסים שתפורים מצדי המכנס, ג'ינס כחול בהיר, אני לא זוכרת איזה דגם, למעשה זה שני זוגות המכנסיים שבהם רומן עבד, אף פעם לא ראיתי אצלו דגמך כחול , אם היו לו עוד הרבה מכנסי עבודה אז אולי הייתי מתבלבלת וזוכרת אבל אני יודעת שרומן עבד רק במכנס הצבאי הירוק עם הכיסים בצדדים ועם הג'ינס הכחול בלי כיסים בצדדים אני בטוחה שהג'ינס הזה זה לא מכנס שנראה כמו ג'ינס אלא ג'ינס אמיתי, זה היא אומרת בהודעה שלה עמוד 1 שורה 1-18 אז גם היא טועה? אני מציעה לך במקום ללכת סחור סחור בכל השקרים תגיד את האמת עבדתי בג'ינס זרקתי את הג'ינס, כולם משקרים, כולם טועים? בכלל לא היה לך מכנס אחר אתה עבדת בג'ינס ובצבאי הירוק זה הכל.

ת : אני אמרתי לא היה לי ג'ינס ולא יודע למה מי אומר על הג'ינס, לא היה לי ג'ינס וזרקתי מכנס כחול, ישר מיום הראשון או שני ישר ביקשתי משטרה שיימצאו, ביקשתי בכל הכיוונים רציתי שהם הולכים לחפש אבל הם לא הלכו לא חיפשו.

ש : מה ההסבר שלך לדברים של אולגה שהיא אומרת שאתה עבדת רק במכנס ג'ינס משופשף או במכנס הצבאי הירוק, הרי היא יודעת היא רואה אותו כל יום שנה וחצי.

ת : היה לי כמה מכנס ירוק נכון אבל מכנס כחול לא היה לי ג'ינס עבודה יכול להיות היא טועה, אני לא יודע למה היא אמרה ככה אבל אני יודע שלא היה לי מכנס ג'ינס לעבודה זה מה שאני יודע וזה מה שאני אומר כל הזמן.

ש : אולי היא מתבלבלת בין מדי א' למדי ב' אולי כשהיא אומרת ג'ינס היא מתכוונת למדי א' לג'ינס הזה שאתה הולך אתו חגיגי?

ת : אני לא יודע זה צריך לשאול את אולגה.

ש : אז אולגה נשאלה בחקירה שלה שואלים אותה האם יכול להיות, והיא אומרת, הג'ינס שהוא לבש בדרך לעבודה וחזר בו הביתה זה לא הג'ינס שרומן עובד בו, אז היא לא מתבלבלת, היא יודעת שיש ג'ינס לעבודה וג'ינס שאתה הולך וחוזר אתו ועכשיו תגיד לי מה ההסבר שלך לדברים של אשתך?

ת : אני לא יכול להסביר למה היא שם אבל היה לי מכנס כחול לעבודה זה כמו שאני כל הזמן אומר, בלבלה היא לא בלבלה אני לא יכולה להגיד במקום אשתי.

ש : אני אומרת לך שאתה לבשת מכנס ג'ינס בזמן העבודה שלך ביום רצח לא רק בבוקר ואחר הצוהריים ואתה לא לבשת את המכנס הכחול הרוסי כי הוא באמת היה קטן ולכן גם לא זרקת אותו כי לא לבשת אותו בכלל, אתה לבשת ג'ינס וזרקת ג'ינס.

ת : לא נכון, אני אמרתי שהייתי במכנס כחול וסיפרתי כל הזמן אני עבדתי לא היה לי ג'ינס כמה שאני זוכר.

ש : או קיי, אני אומרת לך שכשאתה אמרת לארתור את המכנסיים ואת הלהב אי אפשר למצוא הם אינם קיימים, הם אינם קיימים, הם אינם קיימים לגמרי, אתה התכוונת לזה ואתה דיברת על הג'ינס מה אתה אומר?

ת : מה שאמרתי לארתור זה היה שקר, הוא שאל איזה מכנס איפה זה אולי ימצאו ואני קשקשתי אמרתי לא ימצאו זרקתי בבטון זה היה קשקוש.

ש : אני אומרת לך שכששלחת את המשטרה למזבלה לחפש פעם אחר פעם ביקשת תכתבו את הבקשה שלי שילכו לחפש אתה ידעת שכמה שהם יחפשו זה לא יעזור הם לא ימצאו את זה כי המכנסיים בכלל לא במזבלה הם בבטון כמו שאתה אמרת לארתור.

ת : לא נכון אני רציתי מהתחלה שהם הלכו לחפש וגם אמרתי אני הולך תתנו לי אזיקים משהו עלי שאני 10 סוהרים לידי אני אחפש כי זה היחיד דבר שיכול להוכיח חפותי.

ש : בדיוק כמו שאתה אמרת כשהקראתי לך בתחילת הדיון היום שאתה נבנה מאלפית האחוז, ממאית האחוז, את הראיות שלכם שאתם חושבים שיש לכם אין לכם אני נפטרתי מהם ככה אתה נפטרת מהג'ינס.

ת : לא נכון, משטרה פשוט לא רצה לחפש את הג'ינס שלי בגלל זה הם לא הלכו, ואני ידעתי דבר שהמכנס הזה זה יוכיח את חפותי כמה שאני יודע.

עו"ד י. הלוי : סליחה, לפני שאת ממשיכה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : את יכולה לפני שאנחנו מסיימים היום שאני לא אשאר במתח למחר אולי להטיח בו מה האינטרס היה להסתיר דווקא ג'ינס, מה צריך להיות אכפת לו אם זה ג'ינס ירוק כחול צהוב או בורדו? השופטים שאלו, מה האינטרס גם אני רוצה לדעת נניח זה הג'ינס 

כב' הש' א. קולה : זו חקירה נגדית שלה היא תחקור איך שהיא רוצה ואיך שהיא מבינה.

עו"ד י. הלוי : אני לא מצליח להבין.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אדוני מפריע לה.

עו"ד י. הלוי : אני נכנס למצב נפשי לא טוב ואין לי תשובה.

כב' הש' א. קולה : אתה במצב נפשי לא טוב?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : זה פחות מטריד אותנו עורך דין הלוי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שכשאתה אומר נפטרתי מראיות ואני בטוח ששום עורך דין לא יעזור לי ב- 99 אחוז לא יעזור לי כי אני בן אדם שנבנה על המאית על האלפית אתה כבר דאגת לעצמך, אתה כבר מראש נפטרת מהמכנס הזה ולכן אתה כל כך בטוח כשאתה אומר פה לסשה את הדברים אתה נפטרת אבל לא במזבלה, אתה נפטרת בבטון כמו שאמרת לארתור ושלחת אותם למזבלה,

כב' הש' א. קולה : כמה פעמים השאלה הזאת נשאלה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק כדי שייראה שאתה משתף פעולה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני רציתי שהם הלכו למזבלה ורציתי לעזור כי זה היה דבר היחיד שיכול להוכיח חפותי וארתור אמרתי היה קשקוש ושקר הוא שאל אני זרקתי אפילו לא חשבתי, אבל לא היה לי ג'ינס היה לי מכנס ואני כל הזמן אומר ובכוח רוצים שאני מודה בדברים שלא היה, לא היה ג'ינס אצלי לא.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : איך להגיד, לא כייף (רוסי)

מתורגמנית : אין לי רצון לשקר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אין לי רצון לשקר כי זה אמת מכנס כחול לא ג'ינס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, 

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך רומן שהסיפור שלך שאתה לבשת מכנס כחול וזרקת אותו את המכנס הכחול הוא שקר כי המכנס הזה אתה בכלל לא זרקת אותו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שחושבת תביעה, אבל אני אמרתי היה לי מכנס ואני באמת זרקתי ומיום ראשון אני אומר את זה.

ש : אני אומרת לך שאתה לבשת ג'ינס ואתה זרקת ג'ינס.

ת : לא נכון, לא לבשתי ג'ינס.

ש : כן, אני אומרת לך שהמכנס הכחול שאתה טוען שאתה לבשת היחידי שהיה לך הוא נתפס על ידי המשטרה ולכן אתה לא זרקת אותו וכל מה שסיפרת לנו וכל מה שאתה מספר כבר 15 שנה זה סיפורי סבתא, אתה לבשת ג'ינס זרקת את הג'ינס כאשר את המכנס הכחול שבאמת היה קטן המשטרה תפסה והוא מוצג בתיק.

ת : לא נכון אני לא הייתי בג'ינס הייתי במכנס ואני זרקתי ואני אמרתי זה ישר במשטרה ואמרתי ישר שכן זרקתי כי היה קטן כי לא חשבתי שזה יכול להביא אותי למקום של חשוד

ש : אני רוצה להראות לך רומן את אותו מכנס כחול שאתה טוען שלבשת וזרקת ביום הרצח אבל אני אומרת לך שהוא קם לתחייה, הוא נתפס על ידי המשטרה, הוא באמת במצב טוב, באמת עם כפתורים כמו שתיארת, באמת עם שני כיסים בצדדים שניים ולא ששה כיסים מקדימה, הצבע בגוון בדיוק כמו שתיארת לי בתחילת החקירה הנגדית ולכן אתה מספר לנו סיפורים, אתה לבשת ג'ינס ואתה זרקת ג'ינס כמו שיבגנייה אומרת.

ת : לא נכון, אני לא לבשתי ג'ינס אני לא יודע מאיפה המכנס הזה, יכול להיות (לא ברור) אני לא יודע אבל במכנס שלי מה שאמרתי היה בצד כיסים, פה, פה בצד ככה כמו שאמרתי אז מלמעלה.

כב' הש' א. קולה : ופה איפה הכיסים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : פה כיסים למעלה.

כב' הש' א. קולה : מקדימה.

עו"ד י. הלוי : גם אני רוצה לראות מקרוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק כמו שאתה מתאר פה.

כב' הש' א. קולה : לא, הוא דיבר על כיסים בצד ופה זה כיסים בלמעלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הוא אמר כיסים איפה שהברכיים אין אלא רק כיסים פה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אגיש לכבודכם תמונה של המכנס.

כב' הש' ד. צרפתי : זה המכנס הזה מה שמצולם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : הוגשה תמונה של מכנס וסומנה ת/456.

עו"ד י. הלוי : שניה בבקשה, תני לי לראות את התמוה.

כב' הש' א. קולה : מי תפס, מה תפס, מתי תפס אנחנו יודעים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : זה מכנס טוב יחסית את קוראת לו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הנאשם קרא לו.

כב' הש' א. קולה : לא, את אמרת, לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרתי שהוא לא קרוע.

עו"ד ב. משה : התשובה היא כן, זה המעבדה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מעבדת סימנים יש עליו מדבקה.

עו"ד י. הלוי : מה שקרע את המכנס, איפה כל זה, מי חקר, מה חקר, איך חקר?

עו"ד ב. משה : יש מדבקות תסתכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : החתך המרובע הגזיר המרובע שיש על המכנס מקדימה גזיר מרובע שמעבדת סימנים גזרה ויש עליו מדבקה על מעבדת סימנים עם מספר המוצג.

כב' הש' א. קולה : מי תפס מתי תפסו איפה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נתפס ב- 14 לחודש אצל גנאח.

כב' הש' א. קולה : אצל גנאח הייתם ב- 11 תחליטו

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שניה רגע, רגע.

כב' הש' א. קולה : תחליטו, אצל גנאח לפני דקה הייתם ב- 11 לחודש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אצל גנאח עשו 2 חיפושים 11 ו- 14.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : מי העיד על זה, מה העיד, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העיד על זה.

כב' הש' א. קולה : ב- 11 היינו אצל גנאח אז עשינו חיפוש אז תפסנו את התיק ואז הוא נחקר באזהרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : היו שני חיפושים אצל גנאח.

כב' הש' א. קולה : בסדר אני שואל אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני תכף אבדוק לפני שאני משיבה אני רוצה לבדוק את עצמי לגבי תאריך התפיסה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : וכמה שאני שמתי לב שמה שלוש כיסים יש גם מאחורה אבל לא היה לי כיסים מאחורה.

כב' הש' א. קולה : טוב, יש לי עוד שאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה לא מכיר את המכנס הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה : האם אי פעם בחקירה הוצגו לו מכנסיים כאלו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : יכול להיות היו לי כאלו אצלי יכול להיות אבל אני לא זוכר כבודו.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אמרתי לכם תראו הג'ינס של גנאח הנה יצא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה קודם כל להפנות אתכם לדוח החיפוש, 

כב' הש' א. קולה : מישהו נחקר על זה אי פעם, גנאח נחקר על זה אי פעם? עורך דין הלוי עושה פרצוף תמהה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם נחקר על זה.

עו"ד י. הלוי : מה הוא נחקר, מישהו הציג לו יש לנו מכנסיים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הגשנו תמונה של המוצג הזה היא חלק בלתי נפרד מאותה חקירה שלו ותכף נציג גם את זה לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה : אפשר מחר? אפשר להמשיך מחר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת וייקח לי 2 דקות.

כב' הש' א. קולה : בבקשה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני קודם כל רוצה להפנות את כבודכם כי שאלתם, אני לא רוצה להטעות, אני באמת לא זכרתי את זה בדיוק, אז יש כאן ככה דוח חיפוש מיום 12/12 חיפוש בבית הנאשם, סליחה לא אצל גנאח טעות שלי, לכן רציתי לבדוק את זה, 12/12/2006 בבית הנאשם נתפסו זה פריט 6 בדוח החיפוש, 3 חולצות שחורות קצרות, מכנס כחול, זוגות גרביים בלה בלה בלה בחדר השינה של הנאשם, זו התפיסה והיא גם הוצגה לו.

עו"ד י. הלוי : זו התפיסה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד י. הלוי : מהבית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, מהבית, ת/155.

עו"ד י. הלוי : אז יש עוד מכנסים שאצל גנאח, אז זה מהבית ועכשיו צריך את המכנסיים שם גנאח גם שתראו, או קיי.

כב' הש' א. קולה : בחקירה הזו הוצגו לו המכנסיים האלו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : ומה הוא אמר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להקריא לו.

עו"ד ש. הר ציון : ת/155א.

כב' הש' א. קולה : ת/155א.

עו"ד ש. הר ציון : כן.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד ש. הר ציון : דוח החיפוש, כן?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מקרינה מ- 08:43 חקירה מיום 9/1 חקירה אחרונה, 

כב' הש' א. קולה : עד 9/1 לא הגעתי, לא זכרתי את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מציגה לך כאן את הקטע שמראים לך את הג'ינס.

כב' הש' א. קולה : את הג'ינס?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, התחלתי מהג'ינס, אני רוצה להראות גם את זה וגם את זה, ואני אומרת לכבודכם שכל התמונות הוצגו לו מצורפות והוגשו כת' הן מצורפות לחקירה הזאת, ת/151 זה התמונות של כל מה שהוצג לו פה ב- 9/1.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנה הג'ינס ואתה אומר אתו באתי לעבודה, זה הג'ינס.

עו"ד י. הלוי : איפה הג'ינס אני לא רואה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מראה לו את התמונה ומסמן.

עו"ד י. הלוי : אנחנו לא רואים מה הוא מראה לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו לא רואים אבל הוא מסמן וזה הסימון, זה מה שמצורף לחקירה. אנחנו יכולים להגיש בצבע את ת/155.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ב. משה : זה בכונן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה רואה את הג'ינס, אני קופצת למונה 00:32:03,

כב' הש' ד. צרפתי : כמה זוגות מכנסיים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כאן הציגו לו את הג'ינס והוא אומר אלה באתי אתם לעבודה.

כב' הש' ד. צרפתי : מכנסיים אני שואל כמה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מכנסיים הציגו לדעתי שלושה, את הכחול, את הירוק ששמענו שהוא זרק והוא ממש לא זרק, את הג'ינס, בבקשה טוב שיש תיעוד לפחות לזה, הוא מציג לך פה את המכנס הכחול את התמונה שלו של המכנס שאני מציגה לך אותו פה והוא שואל אותך מכנסי שורט שלך ואתה עונה אלה לא מכנסי שורט אלה מכנסיים שלי.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זאת אומרת אתה מתקן את סשה שזה לא שורט ואתה אומר אלה מכנסיים שלי ישר זיהית.

כב' הש' ד. צרפתי : מכנסי עבודה שלי נדמה לי הוא אפילו אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחר כך הוא ממשיך, בשורה הבאה שואל סשה אה אלה מכנסיים ואז אתה אומר אלה שלי של עבודה, זאת אומרת אתה זיהית כאן מיד את המכנס שלך כמכנס עבודה ואתה אפילו תיקנת את סשה שהוא לא מכנס ספורט.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לפני שהוא עונה.

כב' הש' א. קולה : אל תענה.

עו"ד י. הלוי : יש התנגדות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא בפניו.

כב' הש' א. קולה : תצא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שייצא.

מתורגמנית : סליחה זה לא ספורט, זה מכנס קצר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לי התנגדות.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : ההתנגדות שלי היא כללית לגבי סוג השאלות של התובעת לגבי חקירת 9/1 עם הצגת הפריטים בין אם זה מכנסיים ובין אם זה פריטים אחרים, איננו יכולים לדעת מה יש במחשב מה המוצג במחשב ובוודאי גם אם סשה אומר מכנסיים אנחנו לא יכולים לדעת איזה מכנסיים הוא מדבר, אין לנו הוכחה על איזה מכנסיים הוא מדבר, 

כב' הש' א. קולה : למה לא חקרת את סשה בחקירה נגדית על זה? אנחנו לא ראינו את זה כי זו חקירה מאוחרת 

עו"ד י. הלוי : מי אמר שזה עניין אותי? 

כב' הש' א. קולה : אז מה אתה רוצה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : כל הזמן קוטעים אותי אני אפסיק לדבר ואני אחכה אני יכול להמשיך?

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : מי אמר שזה מעניין אותי ומי אמר שזה עניין אותי? כבודו שואל למה כאילו שזה עניין אותי, אז התשובה זה לא עניין אותי ולכן לא חקרתי, כיום רוצים ליצוק בחקירה הזאת שלא מעניינת אותי חוץ מהרמאות של המשטרה שזרקה ג'ינסים במזבלה ולא הציגה לה אותם אבל למחרת הציגה לו כל מיני בגדים שהוא אמר זה שלי וכו וכו חוץ מהרמאות הזאת לא עניין אותי לגופו של עניין לחקור ואני גם לא מתחרט, אני אומר עכשיו כשהפרקליטות מנסה לעשות לנו וואו עוד פעם מאפס אז אני מעיר העד לא שומע אותי אני אומר לעשות סדר אין לנו תיעוד, אי אפשר לדעת מה הוא מציג לו ביחס לתמונות הנספחים לחקירת 9/1, יש לנו כמה מכנסיים כמה פריטים אחרים גם שהוא אומר לו המכנסיים האלה ורומן עונה איזה תשובה אנחנו לא יודעים על איזה מכנסיים הוא דיבר ואין לנו שום דרך להצליב מה הוא הראה לו במסך כי סשה לא אומר אני, אני רוצה לסיים את הטיעון, אין לנו הצלבה שבנספח יש לנו תמונה 1, 2, 3, 4 עם חתימה של רומן אני מציג לך תמונה 1, 2, 3, 4

כב' הש' ד. צרפתי : הבנו את הטיעון.

עו"ד י. הלוי : לכן אני מתנגד לחקירה הזאת כי זו הטעיה של העד, לא אכפת לי התשובות שלו אני מדגיש, זה לא מעניין אותי, עד כמה שאני זוכר הוא אמר למכנסיים כן זה שלי לא שלי או אני עובד אתם או לא עובד אתם הוא בעיניי היה מאד כן אבל זה לא מעניין עכשיו אין לנו הצלבה מתנגד לשאלה בלי קשר למה שהוא ענה, אנחנו לא יכולים להוכיח שהוא בכלל נשאל לגבי הג'ינס הזה ומתי הוא נשאל בשביל לנתח את התשובה שלו, מיציתי, אני מקווה שהובנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אענה בקצרה.

כב' הש' ד. צרפתי : רק שנייה, לפני זה, מכנסיים אני רואה 4, 5, מה זה 24?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 24 זה המכנס שמוצג כאן, 

כב' הש' ד. צרפתי : אבל זה לא באמת נראה מכנסיים קרות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן סשה שואל אותו זה שורט והוא מתקן אותו זה לא שורט, אתם רואים את המדבקה? סשה שואל אותו זה שורט והוא אומר זה לא שורט שלי של עבודה.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא מכנסיים קצרות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי שלא מכיר אותן זה באמת נראה כמו שורט.

עו"ד י. הלוי : מאיפה אנחנו יודעים שהוא מדבר על זה? תוכיחו לי את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש על זה לא רק מדבקה, כבודכם רואים אפילו לפי הכתמים שעדיין נשארו פה על הכיסים.

עו"ד י. הלוי : אבל אנחנו לא יודעים את התשובה שלו ביחס לזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שניה, לפי הכפתורים, לפי הכיסים, מוצגים לו לשאלת אדוני 3 זוגות מכנסיים 1. גינס, 1. ירוק הצבאי והשלישי המכנס הזה הכחול.

כב' הש' ד. צרפתי : ושלושתם זה מהבית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הירוק מגנאח לדעתי עד כמה שאני זוכר, הג'ינס מהחקירה הוא הרי בא אתם, לגבי המכנס הכחול הוא מסומן מוצג 24, בחקירה גם סשה אומר אני מציג לך תמונה מס' 24 מכנסיים ויש את התשובה שלו, ברור שזה מוצג 24 זה המכנס, נכון שזה נראה יותר קצר אפילו סשה טעה שאל אותו השורט הזה הנאשם אמר זה לא שורט זה שלי וזה מכנס והוא באמת קצר יותר מהמכנס הירוק ומהג'ינס אנחנו מדדנו.

כב' הש' ד. צרפתי : מה שאני רואה סוף המכנס זה לא סוף המכנס?

עו"ד ב. משה : השעינו אותו על משהו, זה אשליה אופטית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אשליה אופטית, רק מי שמכיר את המכנס יודע שהוא לא שורט, אני אגיש לכם בצבע את כל התמונות שהוצגו לו בחקירה הזאת הגשנו את זה ת/150.

כב' הש' א. קולה : לא עכשיו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא עכשיו?

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פשוט שתראו.

כב' הש' א. קולה : לא עכשיו, השעה רבע לארבע.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן רציתי שתראו את התמונות בצבע, זה המכנס והוא זיהה אותו כשלו מה לעשות הוא לא זרק אותו ולא שום דבר הוא עובד על כולם זה הכל.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לקרוא לו להיכנס?

כב' הש' ד. צרפתי : ההתנגדות נדחית עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : אני שותק, תמשיכי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אפשר לקרוא לו ונוכל לסיים.

עו"ד י. הלוי : עדיין לא הבנתי על מה המהומה ואני שותק העד לא ושמע אותי.

כב' הש' ד. צרפתי : וולדימיר בטוח לא צודק כי יש פה ירוק אחד שנזרק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי הוא לא לובש אותו הוא קטן.

עו"ד י. הלוי : לא הבנתי מה הדרמה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי הוא לא לובש אותו בגלל זה לא מכירם את זה, הוא לא לובש אותו וגם באותו יום הוא לא לבש אותו זה כל הסיפור.

עו"ד י. הלוי : לא הבנתי אבל סליחה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא חשב שישאלו אותו על בגדים כי הוא בא כעד, יורם התקיל אותו ומיד הוא אמר בגדים אחרים כדי שאם יש איזה עד שזיהה או משהו אז הוא אמר בגדים אחרים ועם זה הוא נתקע.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא הלך הביתה באותו יום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : יופי, תמשיכי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור שהוא הלך הביתה.

כב' הש' א. קולה : נו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא הלך הביתה עם הבגדים של הבוקר.

כב' הש' א. קולה : נו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם הוא לקח אתו או לא.

כב' הש' א. קולה : נו אז הוא השאיר ראיות מפלילות, אני לא מצליח להבין, צודק עורך דין הלוי בדבר אחד 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא נעל את המקלט והשאיר את זה שם והוא היה בטוח שלא ימצאו את זה ולכן הוא הגיע יום למחרת כדי לקחת את זה.

כב' הש' א. קולה : אז מתי הוא זרק את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ולכן הוא פנה לכל העולם שיפתחו לו.

כב' הש' א. קולה : אז מתי הוא זרק את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשבת.

כב' הש' א. קולה : בשבת הוא זרק את זה את הג'ינס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפי הטענה שלו בשבת הוא שם בשקית,

כב' הש' א. קולה : את הג'ינס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : החמות רואה וכמו שהוא אמר לארתור אחרי כמה ימים זרקתי.

כב' הש' א. קולה : אז למה ללכת ככה למה הוא לא יכול להגיד הלכתי בג'ינס וזרקתי ג'ינס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן אני אומרת, הרי מזמינים אותו כעד למשטרה אומרים לו אתמול שאלנו אותם אנחנו צריכים היום עוד כמה דברים, ואז כשיורם מתחיל לדבר אתו על מה לבשת אז הוא אם הוא לבש ג'ינס הוא מיד אומר בגדים אחרים כדי שלא יזהו אותו אולי מישהו ראה אותו עולה יורד.

כב' הש' ד. צרפתי : נו אז הוא לא שולח אותם מיד לקחת את הכחול מהבית למה הוא מספר זרקתי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא לקח בחשבון לכן אני מסבירה את השלבים

כב' הש' ד. צרפתי : לא הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יורם הפתיע אותו עם השאלה

כב' הש' ד. צרפתי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואז הוא המציא לו תשובה בכוונה אמר בגדים אחרים.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואז כשיורם אמר בוא נלך להביא אז הוא הבין שהוא מסתבך אז הוא אמר לו זרקתי אז.

כב' הש' ד. צרפתי : למה הוא לא אומר בבית זה היום שני, הנה המכנסים הכחולות שהוא ממציא עליהם כדי שזה לא יהיה הג'ינס והנה הם בבית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא זרק אותם אחרי הוא לא לקח בחשבון,

כב' הש' א. קולה : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : מה.

כב' הש' א. קולה : אבל יש לו אחלה אליבי שבעולם, יש לו בבית מכנסיים כחולות הוא יגיד הנה המכנסיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא צריך.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא לקח בחשבון.

עו"ד י. הלוי : את לא מבינה, או קיי, לא הבנת.

כב' הש' א. קולה : שאלה אחרונה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : המכנס שהוא טוען שהוא זרק הוא לא זרק אותו.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב תמשיכי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אגיע לנקודה, אני רק מציגה לך את הקטע הזה שמציגים לך את המכנס הכחול את מוצג 24 בחקירה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : שהוא אומר אבל אלה לא שלי למה הוא מתכוון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לאלה, לאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא אלה שהוא זרק כי זה של יום הרצח.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : טוב בסדר מה תשובתך? השאלה מותרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי שהמכנס שזרקתי כחול הכיסים שאתם רואים פה (רוסית)

מתורגמנית : על הצד בברך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בצד הברך באמצע רגל ככה הוא תפור כיסא אחד צד ימין ושני תפור פה מצד שמאל הם לא פה כמו במכנס האלה הם לא מצד הזה ורק שניים כיסים זה גם מה שאמרתי פה לסשה זה מכנס אני זרקתי את זה זה לא היה ג'ינס, זה היה מכנס כחול שאני זרקתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה מדבר לאורך כל הדרך על שני זוגות מכנסי עבודה או מקסימום שלושה, מכנס צבאי, מכנס כחול שזה המכנס מהחליפה ואיזשהו מכנס אפור שהיה לך ואי אפשר ללכת אתו כי הוא כל הזמן נקרע הוא בכלל בלתי שמיש.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל פה הוא דיבר על צבאי אחד פה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא כחול.

כב' הש' ד. צרפתי : לא כחול.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק, מכנס כחול היה לך אחד והוא המכנס מהחליפה, ואתה לא זרקת אותו, הוא נשאר אצלך בבית זה הכל, היה לך מכנסי עבודה שבתוכם היה מכנס אחד כחול.

כב' הש' א. קולה : טוב תשובה, די עורכת הדין רוזנפלד מספיק צר לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

כב' הש' א. קולה : תשובה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון כבודו, אני דיברתי במשטרה רק על המכנס ששאלו אותי, אמרתי שמכנס כחול זרקתי נכון ועם הצבאי ולא שאלו יותר איזה מכנסיים אחר כך אמרו שיש זה זה זה אבל לא דיברנו המכנסיים הם רצו לדעת איזה כחול הם אמרו ג'ינס אני אמרתי לא, זה מכנס כחול זה מה שאמרתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שאלה אחת.

כב' הש' א. קולה : לא גברתי

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לי שאלה אחת.

 

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, גברתי תלמד לקבל את התשובה לא, מחכים לי אנשים ריבון העולמים, שלוש וחצי, מחר תשלימי את השאלה, מה קרה, למה אצלך כל דבר צריך בוויכוח אני לא מבין את זה. החקירה הסתיימה עכשיו וגברתי תסיים מחר, כל כך פשוט, תודה רבה.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מ 06/03/2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי


המאשימה


מדינת ישראל


נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי התרגום – המתורגמנית הגב' מינדל ארינה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:55

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:55פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

<#4#>

החלטה

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה ותרגום לישיבה הבאה – מחר.הדיון הסתיים בשעה 15:55.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ג' אדר ב' תשפ"ב, 06/03/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3